close

Enter

Log in using OpenID

broj 1 - Društvo psihologa Virovitičko

embedDownload
BILTEN
Društva psihologa
Virovitičko-podravske županije
broj 1
Uredili:
Jasna Per-Kožnjak
Siniša Brlas
2008.
3
Sadržaj
Uvodna riječ 7
Članovi Društva 9
Životopisi članova 10
Aktivnosti 22
Postignuća 30
Servisne informacije
33
5
6
Uvodna riječ
Poštovani,
“Društvo psihologa Virovitičko-podravske
županije” je udruga osnovana s ciljem
okupljanja psihologa s područja cijele
županije i zastupanja njihovih profesionalnih
interesa.
Želja nam je pokazati svu širinu posla
psihologa kroz različite primjene struke u
zajednici te kroz rad s potpuno zdravim
pojedincima i skupinama.
Svi naši članovi su u procesu stalnog učenja,
upoznaju nove stvari i primjenjuju ih u svojoj
praksi u različitim područjima djelovanja.
jer samo sustavna edukacija i praćenje
znanstvenih trendova vodi naprijed, kroz
doprinos poboljšanju kvalitete življenja
pojedinaca i zajednice.
Ovom publikacijom želimo predstaviti
rad naših članova, ali isto tako i aktivno se
Danas naše Društvo ima 17 članova.
Sedam ih je zaposleno u školskim
ustanovama, dvoje u privatnoj praksi, a po
jedan pri Zavodu za zapošljavanje, u Centru
za socijalnu skrb, u Obiteljskom centru,
u Općoj bolnici u Virovitici, Zavodu za
javno zdravstvo “Sv.Rok” u Virovitici i u
Učeničkom domu Virovitica
uključiti u program obilježavanja Tjedna
psihologije prvi puta organiziranom u
Hrvatskoj, povodom obilježavanja 55.
obljetnice Hrvatskog psihološkog društva.
Jasna Per Kožnjak,
PhDr, predsjednica
Posebno smo ponosni na naša dva člana,
počasng člana prof. dr. sc. Vladimira
Kolesarića, sveučilišnog profesora na
Odsjeku za psihologiju Filozofskog
fakulteta u Zagrebu i Osijeku i kolegu
Martina Lovretića koji je odnedavno otišao
u zasluženu mirovinu odradivši puni radni
vijek u stuci.
7
8
Članovi Društva
(abecednim redom prezimena)
Ime i prezime
Radno mjesto
Adresa
1.
Pavica
Biondić-Ivanković
2.
Siniša
Brlas
3.
Sanja
Jergović-Lesić
4.
Marieta
Kanižaj
OŠ Vladimira Nazora Virovitica
5.
Vladimir
Kolesarić
Filozofski fakultet u Zagrebu
6.
Martin
Lovretić
Zavod za zapošljavanje Virovitica
7.
Ljiljana
Main
OŠ Voćin
8.
Melita
Majurec
Tehnička škola Virovitica
Zbora narodne garde 29,
33000 Virovitica
9.
Ljiljana
Matošević
SŠ Marka Marulića Slatina
Trg Ruđera Boškovića 16,
33520 Slatina
10.
Sandra
Matošina-Borbaš
11.
Snježana
Prkić
12.
Strukovna škola Virovitica
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske županije
Psihologijski centar „Sanja“
Vukovarska cesta 1,
33000 Virovitica
Gajeva 21,
33000 Virovitica
Trg bana J. Jelačića 7
33000 Virovitica
Masarykova 21
33000 Virovitica
Lučićeva 3,
10000 Zagreb
A, Mihanovića 40
33000 Virovitica
Trg Gospe Voćinske 2
33522 Voćin
Obiteljski centar
Virovitičko-podravske županije
Zvonimirov trg 2
33000 Virovitica
Zavod za zapošljavanje Virovitica
A, Mihanovića 40
33000 Virovitica
Jasna
Per-Kožnjak
Psihološki centar „Putokaz“
S. Radića 19/1
33000 Virovitica
13.
Jasna
Plantak
OŠ Eugena Kumičića Slatina
Dobriše Cesarića 24
33520 Slatina
14.
Blanka
Pukl
Centar za socijalnu skrb Virovitica
V. Nazora 1
33000 Virovitica
15.
Jadranka
Puzak
Opća bolnica Virovitica
Gajeva 21,
33000 Virovitica
16.
Ivana Therese
Štetić-Ferenčević
Učenički dom Virovitica
T. Masaryka 25,
33000 Virovitica
17.
Ksenija
Vujanović-Juras
OŠ Josipa Kozarca Slatina
N.Š. Zrinskog 2,
33520 Slatina
9
Životopisi članova
(životopise su članovi napisali osobno)
BIONDIĆ-IVANKOVIĆ, PAVICA
Rođena u Virovitici 09. travnja
1965. godine. Osnovnu i srednju školu
(matematičko-informatički smjer) završila u
Virovitici. 11.rujna 1991. godine diplomirala
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na
Odsjeku psihologiju i stekla zvanje profesora
psihologije.
Od ožujka 1992. godine zapošljava se u
Strukovnoj školi Virovitica i Gimnaziji Petra
Preradovića. U svakoj školi radi pola radnog
vremena kao stručni suradnik-psiholog. U
školskoj godini 1995./96. prelazi na puno
radno vrijeme u Strukovnu školu Virovitica.
Na poslovima stručnog suradnika radi do
lipnja 2004. godine, a tada prelazi na mjesto
v.d. ravnatelja u Strukovnoj školi Virovitica,
te na mjesto ravnatelja u travnju 2005.
godine.
Osim poslova vezanih za radno mjesto,
povremeno je angažirana na poslovima
novačenja u Domu zdravlja Virovitica, kao
predavač psihologije u Gimnaziji Petra
Preradovića Virovitica, na tečaju priprave
za brak u Župi Sv. Roka u Virovitici. 2007.
godine postaje predsjednica virovitičkog
Ogranka Katoličkog društva prosvjetnih
djelatnika u Požeškoj biskupiji.
10
BRLAS, SINIŠA
Rođen 04. listopada 1969. godine u
Virovitici. Osnovnu i srednju školu završio u
Virovitici. Potom upisao studij psihologije na
Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta
u Zagrebu gdje i diplomira 1995. godine, te
stječe zvanje profesora psihologije.
U odgojno obrazovnom sustavu
napredovao u zvanje stručnog suradnika
mentora 18. siječnja 2006. godine.
Radno iskustvo stjecao od 1995. godine
kao stručni suradnik-psiholog u osnovnim
školama Vladimira Nazora u Virovitici i
Petra Preradovića u Pitomači, u Centru za
socijalnu skrb Virovitica (kao psiholog u
referadi za brak i obitelj), u Policijskoj upravi
Virovitičko-podravskoj (kao službenik za
skrb stradalnicima Domovinskog rata), te
kao stručni suradnik-psiholog u Industrijskoobrtničkoj školi Virovitica. Sada zaposlen
u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske županije kao voditelj
Centra za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti.
Od 2000. do 2005. godine član
Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti
Virovitičko-podravske županije. Od 2000.
godine član stručnoga tima Centra za
sprječavanje i suzbijanje ovisnosti u Virovitici,
a od 2005. godine i voditelj ovoga Centra
u Zavodu za javno zdravstvo “Sveti Rok”
Virovitičko-podravske županije.
Ima višegodišnje iskustvo i kao vanjski
suradnik Centra za socijalnu skrb Virovitica
u provedbi mjera nadzora nad izvršenjem
roditeljske skrbi i pojačane brige i nadzora.
Niz godina radi kao vanjski suradnik
Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici,
Strukovne škole Virovitica, Srednje škole
Pitomača i Tehničke škole u Virovitici u
nastavi psihologijske skupine predmeta,
zatim Učeničkog doma u Virovitici i
Osnovne glazbene škole Jana Vlašimskog
u Virovitici u pripremi pripravnika za
polaganje stručnih ispita, te Hrvatske
obrtničke komore Virovitičko-podravske
županije u sustavu obrazovanju odraslih.
Imenovan kao sudac porotnik Općinskog
suda za mladež u Virovitici.
Ima višegodišnje iskustvo rada u
ispitivanju javnog mnijenja u Republici
Hrvatskoj (kao suradnik-anketar više
agencija), kao i u izdavačkoj djelatnosti (bio
sam voditelj marketinga i prodaje prvih
nezavisnih novina Virovitičko-podravske
županije pod nazivom “Fabula”, te suradnik
časopisa Matice Hrvatske “Zavičaj”).
Posebno se ističe u humanističkom
višegodišnjem radu s osobama koje su u
doticaju sa sredstvima ovisnosti, i to kao
član stručnoga tima Centra za sprječavanje
i suzbijanje ovisnosti u Virovitici, zatim na
području zaštite djece i mladih u okviru
provedbe mjera nadzora nad izvršenjem
roditeljske skrbi i pojačane brige i nadzora kao
voditelja više desetaka ovih mjera pri Centru
za socijalnu skrb. Bavi se istraživačkim radom
vezano uz pitanja djece i mladih, autor je
i koautor stručnih i popularnih članaka i
tekstova u različitim stručnim časopisima i
ostalim publikacijama
(“Život i škola”, “Zavičaj”, “Školske novine”),
te niza edukativnih i informativnih
publikacija (brošure, bilteni, leci, plakati).
Od 2002. godine od Zavoda za školstvo
Republike Hrvatske imenovan je voditeljem
Stručnoga vijeća stručnih suradnika srednjih
škola Virovitičko-podravske županije, a od
2006. godine imenovan je od istoga Zavoda
voditeljem Međužupanijskog stručnog
vijeća psihologa u osnovnim i srednjim
školama Virovitičko-podravske, Bjelovarskobilogorske i Požeško-slavonske županije, i
u ovim je ulogama održavao niz stručnih
predavanja i radionica na županijskoj,
međužupanijskoj i državnoj razini.
Od 2000. godine kratko bio u
Predsjedništvu županijskog ogranka Matice
Hrvatske.
Od 2006. godine član Upravnog odbora
Društva psihologa Virovitičko-podravske
županije i dopredsjednik Društva.
Završio
edukaciju
“Psihologijska
procjena; nalaz i stručno mišljenje psihologa”
05. lipnja 2006., u Zagrebu.
JERGOVIĆ-LESIĆ, SANJA
Rođena 05. svibnja 1965. godine
u Zagrebu. Osnovnu školu pohađala u
OŠ Petra Preradovića u Pitomači, a srednju
završila u Virovitici (Centar za odgoj
i usmjereno obrazovanje). Psihologiju
kao jednopredmetni studij diplomirala
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
1992. godine zapošljava se u Općoj
bolnici Virovitica, te radi u području
školske medicine i medicine rada. Na
istim poslovima radi i u Zavodu za Javno
zdravstvo “Sv. Rok”, te u Domu zdravlja.
Reorganizacijom zdravstva, 1999. godine
prelazi u područje prosvjete, te se zapošljava
u OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, gdje provodi
11
gotovo osam godina. U tom periodu bavi
se uglavnom pedagoškom psihologijom,
te sudjeluje raznim projektima u okviru
Školskih preventivnih programa. Posebno
se ističe CAP-program, program prevencije
zlostavljanja djece u organizaciji Udruge
roditelja Korak po korak. Punih petnaest
godina bila je član županijskog povjerenstva
za kategorizacije i upise djece u školu.
2003. godine jedna je od voditeljica projekta
Edukacija edukatora pri SOS telefonu,
odobrenog od strane Ministarstva prosvjete
i športa. Redovito sudjeluje na Godišnjim
konferencijama psihologa Hrvatske.
U tijeku još je edukacija iz Realitetne
terapije i Teorije izbora.
Godine 2007. godine osniva privatni
Psihologijski centar “SANJA” koji pruža
usluge psihodijagnostike, psihoterapije,
prevencije i edukacije. U tom razdoblju
dobiva licencu stručnog trenera Brzog čitanja
- Power readinga i Naprednih strategija
učenja i pamćenja, te organizira tečajeve iz
tog područja.
KANIŽAJ, MARIETA
Rođena 1976. godine u Virovitici.
Završila studij Psihologije na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu 2001. godine.
Ima završen prvi stupanj edukacije iz
«Kognitivno – bihevioralne terapije»,
edukaciju o programu obrazovanja za ljudska
prava «Ljudska prava i civilna kultura u
školi, edukaciju o prepoznavanju i reagiranju
na zlostavljanje «Mladi i nasilje u obitelji
i školi», edukaciju iz područja programa
spolnog odgoja MEMOAIDS II i TEEN
STAR i seminare i edukacije iz područja
odgoja i obrazovanja te komunikacijskih
vještina. Član je Hrvatske psihološke komore
(HPK) i Hrvatskog psihološkog društva
(HPD).
12
Radno iskustvo stjecala je u Osnovnoj školi
Vladimira Nazora Virovitica kao stručni
suradnik - psiholog (od rujna 2007. godine),
Gimnaziji Petra Preradovića Virovitica
i Srednjoj školi Pitomača kao profesor
psihologije i stručni suradnik, Strukovnoj
školi Virovitica kao profesor psihologije i
Agenciji „Putokaz“ kroz psihodijagnostički
i savjetodavni rad, te profesionalnu selekciju
pri medicini rada. Provodila program
MEMOAIDS II „Edukacija vršnjaka u
prevenciji HIV/AIDS-a za adolescente“,
vodila „Radionice emocionalne pismenosti“
za učenike sedmih i osmih razreda pri
SOS telefonu Virovitica i održava stručna
predavanja za nastavnike - članove
županijskih stručnih vijeća.
Kolesarić, Vladimir
Rođen u Virovitici 1939. godine.
Osnovnu školu i gimnaziju završio u
Virovitici, a studij psihologije na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu. Od 01. studenog 1962.
godine zaposlen u Odsjeku za psihologiju;
najprije kao laborant (još za vrijeme studija),
zatim asistent, docent te redovni profesor.
Od 1995. redovni profesor u trajnom zvanju.
Najprije magistrirao i zatim doktorirao
(1979.) u Odsjeku za psihologiju Filozofskog
fakulteta u Zagrebu.
Od 1980. predstojnik Katedre za
eksperimentalnu psihologiju u Odsjeku za
psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Predaje predmete Psihologijska statistika,
Metodologija eksperimentalne psihologije,
Etika istraživačke i profesionalne djelatnosti
psihologa, Analiza varijance i složeni
eksperimentalni nacrti na dodiplomskom
studiju, te predmete iz područja znanstvene
metodologije na poslijediplomskom studiju
psihologije.
Na Filozofskom fakultetu obnašao
različite dužnosti (član Fakultetskog vijeća,
pročelnik Odsjeka za psihologiju u više
mandata i sl.), a sada je predsjednik Etičkog
povjerenstva Filozofskog fakulteta. Voditelj
je Centra za psihodijagnostičke instrumente
pri Odsjeku za psihologiju.
Obavljao dužnost prorektora Sveučilišta
u Zagrebu 1986./88. Dugo godina vodio
organizaciju
bijenalnog
znanstvenog
psihologijskog skupa «Dani Ramira i
Zorana Bujasa», organizirao i predsjedavao
4. konferenciji psihologa regije Alpe-Jadran
1996. u Zagrebu.
Objavio
stotinjak
znanstvenih,
stručnih i drugih radova. U znanstvenim
istraživanjima
pretežno
se
bavio
psihofizikom, osjetnom psihologijom,
psihologijskim aspektima
darovitosti,
smislom za humor, psihologijskim aspektima
tolerancije, konstrukcijom i evaluacijom
psihologijskih mjernih instrumenata. Autor,
suautor i suurednik nekoliko knjiga: «Vidni
osjeti izazvani električnim podraživanjem
oka», «Uvod u psihologiju – znanstvena i
primijenjena psihologija», «Psihologijski
rječnik», «Statistički rječnik», «Tolerancija
u svakidašnjem životu», «Analiza varijance
u psihologijskim istraživanjima».
Član International Society for
Theoretical Psychology. Stalni član
Međunarodnog znanstvenog komiteta
Psihološke konferencije regije Alpe-Jadran.
Član Hrvatskog psihološkog društva
kojemu je bio predsjednik od 1998. do
2002. Osnivač i glavni urednik (od 1994. do
2003.) međunarodnog znanstvenog časopisa
Review of Psychology (koji se tiska samo na
engleskom jeziku).
Pokretač osnivanja studija psihologije
na Filozofskom fakultetu u Osijeku gdje
također redovito drži nastavu.
Tijekom Domovinskog rata djelatno
sudjelovao u psihosocijalnoj pomoći u
Ministarstvu obrane i u okviru Društva za
psihosocijalnu pomoć stradalnicima rata
«Dobrobit». Posebno je sa skupinom
psihologa bio angažiran u produciranju
i diseminiranju tekstova s praktičnim
objašnjenjima namijenjenih psihološkoj
pomoći ratnim stradalnicima koje su
objavljivali Odjel za psihosocijalnu
prilagodbu i obrazovanje Ureda za
prognanike i izbjeglice Vlade Republike
Hrvatske, Ministarstvo obrane Republike
Hrvatske, te «Dobrobit»:
• Psihološka pomoć u ratu;
• Psihologija i psiholozi u obrani
domovine;
• Utjecaj stresa, straha i panike na
borbenu učinkovitost vojnika;
• Psihološke posljedice prognanstva i
izbjeglištva;
• Psihološka
pomoć
ratnim
stradalnicima;
• Psihosocijalni vidovi povratka;
• Uključivanje prognanika u pripreme
za povratak;
• zvori i učinci glasina;
• Psihološka i duhovna pomoć
pomagačima;
• Načela i organizacija pomoći
pomagačima;
• Stručna pomoć pomagačima.
Predsjednik
Zavičajnog
društva
Virovitičana u Zagrebu od 1999. Ovo
društvo, zahvaljujući predsjedniku i
dopredsjedniku (profesor Mirko Kovačević)
izvrsno radi i u stalnom je kontaktu s
Virovitičanima koji redovito iz Virovitice
dolaze na sastanke Društva.
13
Urednik monografije «Virovitica» (1996.)
i autor uvodnog članka Virovitica – grad
kontinuiteta.
LOVRETIĆ, MARTIN
Rođen 1942. godine u Nijemcima.
Završio filozofski fakultet (grupu za
psihologiju) 1969. godine u Beogradu. Član
je Hrvatskog psihološkog društva od 1972.
godine.
Zaposlen u Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje u Područnoj službi Virovitica
neprekidno od 1970. godine na slijedećim
poslovima:
- stručni suradnik psiholog na poslovima
u profesionalnoj orijentaciji i selekciji
neprekidno 25 godina (rad na školskom
i profesionalnom savjetovanju učenika
osnovnih i srednjih škola pri izboru
zanimanja, te nezaposlenih radnika pri
zapošljavanju),
- na poslovima pročelnika, Područne službe
Virovitica od 1994. godine
O profesionalnom radu:
- primijenio psihologiju kao novu
struku na ovom području u slijedećim
djelatnostima rada:
a) u profesionalnoj orijentaciji i selekciji u
djelatnostima rada i zapošljavanja kao
prvi psiholog na ovom području,
b) metode i postupke psihologijske struke
počeo primjenjivati za potrebe u
zdravstvu, socijalne skrbi, obrazovanja
i sporta,
c) primijenio organizacijsku psihologiju u
rukovodnim, odnosno menadžerskim
poslovima pročelnika Zavoda,
d) pomogao osnivanju Društva psihologa
Virovitičko - podravske županije 1998.
14
godine, te bio prvi predsjednik,
e) objavio do sada 14 stručnih i
znanstvenih radova kao autor ili
koautor, te više priloga u lokalnim
medijima.
Na
poslovima
profesionalnog
usmjeravanja i selekcije posebno angažiran
u radu sa osobama s posebnim potrebama
(hendikepirani i nadareni ispitanici).
Voditelj
dugogodišnje
studije
pod nazivom «Praćenje obrazovnog i
profesionalnog razvoja darovitih osoba».
Studija traje već 36 godina, te je jedna od
vremenski najdužih u Hrvatskoj i pokriva šire
područje Virovitičko-podravske županije, a
odvija se u suradnji s stručnim suradnicimasveučilišnim profesorima s Filozofskog
fakulteta u Zagrebu, Odsjeka za psihologiju
(prof. dr. sc. Vladimirom Kolesarićem, prof.
dr.sc. Dragutinom Ivancem, te posebno s
prof. dr. sc. Ivanom Korenom iz Siska).
Na radnom mjestu pročelnika Područne
službe iz Virovitice također primijenio svoja
stručna znanja i dosadašnje bogato radno
iskustvo za afirmaciju službe kako na ovom
tako i na širem području i to:
a) na poboljšanju rada službe u
organizacijskom pristupu, kadrovskom
jačanju, te boljim tehničkim i
materijalnim uvjetima rada,
b) doveo područnu službu s predzadnje
pozicije u sam vrh manjih službi u RH,
c) razvio dobru suradnju s lokalnom
upravom i samoupravom i ostalim
partnerima (HOK, HGK, obrazovne
ustanove i dr.) na nivou županije,
d) uspostavio suradnju s inozemstvom, s
mađarskim zavodom za zapošljavanje
iz Kapošvara (potpisao protokol o
suradnji, te sudjelovao u zajedničkom
prekograničnom projektu sufinanciranom
iz sredstava EU-a).
MAIN, LJILJANA
Rođena u Slatini gdje završava osnovnu
školu i osnovnu glazbenu školu. Srednju školu
završava u Osijeku (smjer fizioterapeut).
Školovanje nastavlja u Rijeci na Filozofskom
fakultetu gdje stječe zvanje diplomirani
psiholog-profesor. Nakon studija radi godinu
dana kao volonter u Srednjoj školi Marka
Marulića u Slatini, a zatim i u Osnovnoj
školi Eugena Kumičića u Slatini. Od 2003.
godine zaposlena je u Osnovnoj školi
Voćin kao stručni suradnik-psiholog gdje je
ujedno i koordinator Školskog preventivnog
programa. Član je Hrvatske psihološke
komore od njezina osnutka.
MAJUREC, MELITA
Rođena 9. kolovoza 1963. godine u
Virovitici gdje završava osnovnu i srednju
školu. 1982. godine upisala studij psihologije
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Diplomirala početkom 1987. godine temom
iz područja kliničke psihologije «Ispitivanje
utjecaja stresa na rezultate u Plutchikovom
testu emocija». Iste godine zaposlila se
u Kazneno-popravnom domu Lepoglava
na radnom mjestu psihologa u Centru za
dijagnostiku i korekciju ponašanja. Nedugo
nakon što je položila državni ispit, postala
rukovoditelj Centra za dijagnostiku i
korekciju ponašanja. Završila šestotjednu
školu u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu za
terapijski rad u klubu liječenih alkoholičara,
te radila i kao terapeut u Klubu liječenih
alkoholičara u Lepoglavskom zatvoru.
1992. godine vraća se u Viroviticu. Od
tada radi kao stručni suradnik-psiholog u
Tehničkoj školi, te kao nastavnik predmeta
Zdravstvena psihologija u medicinskom
usmjerenju.
Matošević, Ljiljana
Rođena 17. studenog 1962. godine u
Orahovici. Psihologiju diplomirala 1989.
godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Nakon diplomiranja počinje raditi
u
Trgovačkoj školi u Zagrebu na radnom mjestu
nastavnika psihologije, na određeno vrijeme.
Poslije toga, jedno je vrijeme bila nezaposlena,
a onda se zaposlila u Birotehničkoj školi
u Zagrebu, na radnom mjestu nastavnika
psihologije. 1992. godine s obitelji se seli u
Slatinu te počinje raditi u Uredu za obnovu
na socijalizaciji pri doseljavanju Hrvata s
Kosova. U jesen iste godine počinje raditi
u Srednjoj školi Marka Marulića u Slatini,
u kojoj radi do danas na radnom mjestu
psihologa i nastavnika psihologije.
MATOŠINA-BORBAŠ, SANDRA
Diplomirala 07. svibnja 2002. godine na
Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Od 2002. do 2007.
godine zaposlena u OŠ Vladimir Nazor
Virovitica kao stručni suradnik-psiholog, a
od 01. srpnja 2007. godine u Obiteljskom
centru Virovitičko-podravske županije
kao stručni suradnik – psiholog. Završila
je edukacije: komunikacijski trening u
organizaciji Telefona za psihološku pomoć
(2000.g.), Trening iz realitetne terapije,
1. stupanj u organizaciji Hrvatske udruge
realitetnih terapeuta (2003.), Trening za
trenere – nenasilje u organizaciji Centra za
mir, nenasilje i ljudska prava (2004.), kao i
Telefonsko savjetovanje u kriznim situacijama
u organizacij SUTEKS-a (2005.).
15
Godine 2002. započela volontirati
na S.O.S. telefonu – poziv u pomoć, gdje
je tijekom godina sudjelovala i vodila niz
projekata, 2003.godine objavila je stručni
rad «Osobna jednadžba nastavnika OŠ
Vladimir Nazor, Virovitica» u časopisu
Život i škola br.9/(1/2003.), 2003.
godine objavila je priručnik «Radionica
emocionalne pismenosti – priručnik za
voditelje» u okviru projekta «Edukacija
edukatora» u izdanju S.O.S. telefona –
poziv u pomoć, 2004.godine objavila je
stručni rad «Navika pušenja i uporabe
drugih droga kod osnovnoškolaca»
u časopisu Napredak (142 (1), 73-83,
(2004.)), 30. listopada 2006. godine održala
predavanje za javnost na temu «Nasilje
među djecom» u organizaciji Gradske
knjižnice i čitaonice Virovitica, sudjelovala
je na 14. Godišnjoj konferenciji psihologa,
Vodice 2006., s plakatom i prezentacijom
«Rad s darovitim učenicima u OŠ Vladimir
Nazor, Virovitica», te je 27. studenog
2007. godine održala predavanje za javnost
na temu „Stres kod djece“ u organizaciji
Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica.
PER-KOŽNJAK, JASNA
Rođena u Ivanovom Selu 28.03.1963.
godine.
U Virovitici je završila osnovnu i srednju
školu. Psihologiju je studirala u Pragu na
Karlovom Univerzitetu u periodu 1982/86
godine.Nakon redovnog studija upisuje
poslijediplomski studij i stječe titulu Ph Dr
1987. godine, također na FFUK u Pragu.
Nakon završenog studija visokoškolskog
obrazovanja i nostrifikacije diplome
Filozofskom fakultetu u u Zagrebu, počinje
16
raditi kao psiholog u timu medicine rada
u Domu zdravlja u Virovitici. Početkom
Domovinskog rata 1991. godine uključuje
u postrojbu 127. brigade Virovitica, te
djeluje kao vojni psiholog u Informativno
psihološkoj djelatnosti (IPD).Tijekom 1993.
godine u sklopu MORH-a i Odjela za skrb
radi u Varaždinskim toplicama s najtežim
invalidima i njihovim obiteljima.
Dobila je Spomenicu Domovinskog rata, čin
poručnika te brojne zahvalnice.
Član je tima za PSP Virovitičko-podravske županije od samih početaka
osnivanja. Zajedno sa psihijatricom
dr. Elvirom Koić osniva Klub liječenih
od PTSP-a u Virovitici,u sklopu kojeg
je vodila grupe veterana liječenih od
PTSP-a, te grupe supruga branitelja
liječenih od PTSP-a. Stručni je suradnik u
dokumentarnom filmu «Tunel»u kojem
članovi Kluba ptsp-a iz Virovitice govore
o nevidljivim patnjama koje je rat donio
njima i njihovim obiteljima. Film je izvrstan
didaktički sadržaj koji se upotrebljava i u
terapijskom procesu. Prikazan je na nekoliko
festivala dokumentarnog filma u Hrvatskoj
i inozemstvu tijekom 2002. i 2003. godine
te na skupu stručnjaka koji su uključeni
u liječenje oboljelih od posttraumatskog
stresnog poremećaja.
U privatnu psihološku praksu odlazi
nakon grupne privatizacije u zdravstvu te
od 2000. godine vodi Psihološki centar
“PUTOKAZ”, agenciju za psihologijske
usluge.
Osim poslova vezanih za medicinu rada,
bavi se psihodijagnostikom, individulanom
psihoterapijom djece i odraslih te
organizacijom edukacijskih tečajeva. Do sada
je organizirala nekoliko tečajeva «Treninzi
komunikacijskih vještina».
Tijekom vlastite izobrazbe od 1998.
godine je u edukaciji iz neurolingvističkog
programiranja
(NLP)
suvremenog
komunikacijksog modela u okviru kojeg ima
završeni stupanj master-practicioner kod
B. Heather i T. Stacea (Velika Britanija)
te trening hipnoterapije (Hypnosis 1 i
Hypnosis 2) i Time -line terapije kod Teda
Jamsa.
U okviru sustavne edukcije iz NPL,
2004. godine završila je i edukciju iz
neuroligvističke psihoterapije
kod Dr.
Susy Strang Wood, (Velika Britanija) sa
supervizijskim praćenjem u grupi.
Ima završeni prvi stupanj iz bihevioralnokognitivne terapije, te uvod u grupnu analizu
kod dr.Vladimira Grudena.
Sudjeluje s radovima na stručnim skupovima,
te je autorica i koautorica desetak stručnih
radova prezentiranih na konferencijama
psihologa, kongresima psihijatara i raznim
simpozijima.
Aktivno sudjeluje u radu Psihološke
komore kroz stručni razred psihologa u
medicini rada.
Aktualna je predsjednica Društva
psihologa Virovitičko-podravske županije i
član UO HPD-a. Od stranih jezika pasivno
se služi engleskim i njemačkim, te aktivno
češkim jezikom. Udata je, majka je dvoje
djece.
U slobodno vrijeme se bavi
humanitarnim radom u Lions Club
Vereucha, te na promicanju češkog jezika i
kulture u Češkoj besedi u Virovitici.
PLANTAK, JASNA
Rođena 13. lipnja 1959. u Osijeku.
Osnovnu školu i Gimnaziju završila u
Slatini. Nakon Gimnzije završila Višu
pedagošku školu za odgojitelje u Beogradu
i kratko radila u Dječjem vrtiću u Slatini
(voditelj predškolskog minimuma). Potom
na Filozofskom fakultetu u Beogradu
upisujem školsku psihologiju - pedagogiju.
Diplomirala je 1987. godine.
U rujnu 1987. godine zaposlila se u
Osnovnoj školi Slatina na mjestu stručnog
suradnika i već 20 godina radi na istom radnom
mjestu. Sada radi u OŠ E. Kumičić, Slatina
na mjestu stručnog suradnika - psihologa.
Iz zdravstvenih razloga od 2005. godine radi
na pola radnog vremena.
Godine 1988. i 1996. završila tečajeve
senzibilizacije na suzbijanju alkoholom
izazvanih i kompleksnih poremećaja
kod pok. profesora Hudolina i njegovog
suradnika profesora Sakomana, i nakon toga
aktivno se uključila u rad Klubova liječenih
alkoholičara u Slatini.
Također ima i petogodišnje iskustvo
u radu Centra za sprječavanje i suzbijanje
ovisnosti u Slatini (od 2000. -2005.).
Iz raznovrsnog permanentnog stručnog
usavršavanja izdvaja se:
- program izobrazbe SISTEMSKI
PRISTUP OBITELJI u organizaciji
Društva za psihološku pomoć Zagreb,
- NASILJE PREMA DJECI I MEĐU
DJECOM U ŠKOLI I OBITELJI, u
organizaciji Poliklinike za zaštitu djece
grada Zagreba i Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa,
- CAP (Child Assault Prevention)
program u organizaciji Udruge roditelja
“Korak po korak”,
17
-
-
kontinuirano stručno usavršavanje iz
područja prevencije vršnjačkog nasilja
u okviru UNICEF programa “ Stop
nasilju među djecom”,
u Osijeku završila trogodišnju edukaciju
- psihoterapijski pristup u liječenju i
prevenciji psihičkih poremećaja djece,
adolescenata i obitelji i stekla zvanje
konsultant mentalne higijene.
PRKIĆ, SNJEŽANA
Rođena 05. ožujka 1969. godine u
Bačkoj Topoli. Osnovnu i srednju školu
završila u Slatini. Diplomirala 1993. godine
na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
(nostrificirala diplomu na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu).
Od 15. kolovoza 1993. godine do 21.
svibnja 1995. godine zaposlena u Centru za
socijalnu skrb, Podružnica Slatina – Orahovica,
gdje je u tadašnjem Ministarstvu rada i socijalne
skrbi u Zagrebu položila stručni ispit.
Od 22. svibnja 1995. godine zaposlena je u
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnoj
službi Virovitica u Odsjeku za profesionalno
usmjeravanje i obrazovanje, te je 24. svibnja
1996. godine položila u Ministarstvu uprave u
Zagrebu Državni stručni ispit.
Obavlja sve poslove vezane uz rad
navedenog Odsjeka, a to su:
-
rad
s
nezaposlenim
osobama
(profesionalna
informiranja,
profesionalna savjetovanja i to uglavnom
teže zapošljivih skupina, provođenje
aktivnosti unaprjeđenja kompetencija
nezaposlenih osoba…),
-
rad
s
učenicima
(profesionalna
informiranja
i
profesionalna
savjetovanja),
-
rad s poslodavcima (profesionalna
selekcija).
18
PUKL, BLANKA
Odrasla u Velikim Zdencima i Daruvaru.
Nakon završene gimnazije 1974. godine upisala
Filozofski fakultet Karlovog Univerziteta
u Pragu, Češka republika – smjer klinička
psihologija. Diplomirala 1979. godine. Prvo
zaposlenje bilo je u Općoj bolnici Virovitica
1980. godine. Nakon udaje 1981. godine živjela
u Čapljini (Hercegovina), gdje je bila zaposlena
oko godinu i pol u Pamučnoj industriji u
Mostaru kao psiholog, zatim četiri godine
u Ljubuškom u Domu za odgoj ženske djece
i omladine, te dvije godine u domu Zdravlja
Čapljina. Sredinom 1991. godine preselila sa
suprugom u Korčulu, gdje je godinu i pol bila
zaposlena u Centru za socijalnu skrb Korčula.
Tijekom 2000. godine se zaposlila ponovo
u Virovitici , u Centru za socijalnu skrb, gdje i
sada radi na mjestu psihologa u Timu za brak
i obitelj. Ima sina Tomislava (rođen 1991.
godine, pohađa 2. razred opće gimnazije u
Virovitici). Suprug je nezaposlen, a uskoro se
treba zaposliti.
U slobodno vrijeme se bavi proučavanjem
duhovne vedske filozofije i bhakti yogom.
Preferira vegetarijansku prehranu.
PUZAK, JADRANKA
Rođena 7. kolovoza 1950. u Virovitici. U
Virovitici završava i osnovnu školu i gimnaziju.
U Zagrebu je diplomirala na Filozofskom
fakultetu i stekla naziv profesor psihologije i
ruskog jezika.
Po završetku studija zapošljava se u
Gimnaziji Petar Preradović u Virovitici gdje
radi u pedagoško-psihološkoj službi, a potom
u stručno-razvojnoj službi.
1984. godine prelazi raditi u Medicinski
centar u Virovitici kao psiholog na Odjelu
neuropsihijatrije, gdje ostaje do sada na radnom
mjestu psihologa na Odjelu za duševne bolesti
i gdje osim individualnog rada s klijentima radi
i u grupama u okviru Dnevne bolnice.
Član Hrvatskog psihološkog društva i
Hrvatske psihološke komore i ima Dopusnicu
za obavljanje psihološke djelatnosti od 1.
travnja 2004. do 1. travnja 2010. godine.
1985. godine sudjelovala u radu
Praktikuma iz bihevior terapije 2 sa temom
«Racionalno-emotivne terapije» koji je bio
dio kontinuiranog postdiplomskog stručnog
usavršavanja čiji je nositelj bilo Društvo
psihologa Hrvatske.
1990. godine završila postdiplomski
tečaj iz područja govorne komunikacije na
Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
1999. godine završila Neuro Linguistic
Programming Practitoner Training i stekla
NLP Practitioner Certificate. Iste godine
završila edukaciju iz Hypnosis I., 2001. godine
edukaciju iz Hypnosis II., 2000. godine
završila edukaciju iz NLP Master Practitioner
Programme, a 2001. godine završila trening
hipnoterapije i terapije vremenske linije kod
Tad Jamesa. Navedene edukacije pohađala u
Zagrebu. 2002. godine završila i trening za NLP
praktičara sa naglaskom na učenju intervencija
i psihoterapijskih procesa koji je bio održan u
Psihijatrijskoj bolnici Vrapče. 2004. godine
prošla edukaciju iz komunikacijskih vještina
u radu zdravstvenih djelatnika u organizaciji
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
Republike Hrvatske i provela obrazovne
seminare za zdravstvene djelatnike pod
nazivom «Naša ljubaznost početak je svakog
liječenja», kao i edukaciju iz komunikacije za
sve zaposlenike OB Virovitica.
Zadnji seminar koji je pohađala održan je
u Brunnu kod Beča pod nazivom «Handling
Difficult People and Situations with NLP»
pod vodstvom Sida Jacobsona.
Stečena znanja koristi kako na radnom mjestu
tako i kao članica Udruge S.O.S. telefon – poziv
u pomoć, čija je članica od njenog osnutka.
Od osnutka Udruge S.O.S. telefon – poziv
u pomoć obavlja edukaciju volontera za rad na
telefonu.
Sudionica velikog broja okruglih stolova,
tribina i radio emisija na različite teme vezane
uz struku i rad.
Povremeno je pisala članke za Virovitički list.
Po pozivima iz nekih osnovnih škola iz
Virovitičko – podravske županije održala
predavanja po njihovom izboru, a vezana za
probleme učenika u učenju i ponašanju. Bila
je organizatorica i sudionica humanitarnih
akcija u Udruzi S.O.S telefon – poziv u
pomoć, a u školskoj godini 2006./2007. bila
je voditeljica projekta «Nauči reći i reci ne
nasilju» koji je realiziran u OŠ Gradina i OŠ
Suhopolje. Projekt je odobrilo i financiralo
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Voditeljica je dopunjenog i proširenog
projekta pod istim nazivom koji se u školskoj
godini 2007./2008. provodi u OŠ Špišić
Bukovici i u OŠ Pitomača.
Na Trećem hrvatskom psihijatrijskom
kongresu održanom u Osijeku od 25. do 28.
rujna 2002. godine prezentirala je rad pod
naslovom «Primjena NLP metode metafore
u proradi traumatizirajućih iskustava».
Na XI. Godišnjoj konferenciji hrvatskih
psihologa održanoj u Petrčanima od 22.
do 25. listopada 2003. godine prezentirala
je rad pod nazivom «Rad S.O.S. telefona
– poziv u pomoć i edukacija volontera –
nestručnjaka».
Na 15. godišnjoj konferenciji hrvatskih
psihologa održanoj u Cavtatu od 14. do 17.
studenog 2007. godine prezentirala je rad
pod nazivom «Nauči reći i reci NE nasilju
– projekt poticanja nenasilja i tolerancije
među djecom i mladima».
Za izniman doprinos u promicanju
humanističkih načela dobila je Zahvalnicu
Grada Virovitice 2000. godine.
19
Štetić-Ferenčević, Ivana Thérèse
-
Rođena u Toulouse-u, Francuska,
11. lipnja 1974. godine. Ima državljanstvo
Republike Hrvatske i Republike Francuske.
Odrasla u Toulouse-u gdje se školovala i
studirala.
Maturirala je 1993. godine u gimnaziji
„Polyvalent Rive-Gauche“, smjer matematike.
Od 1994. do 2000. godine studirala je
psihologiju u Sveučilištu „Toulouse-Le Mirail
II“, sa specijalizacijama psihopatologije,
kliničke psihologije i etnopsihologije.
Magistar je psihologije, smjer klinička
psihopatologija. Ima nostrifikaciju diplome
od Sveučilišta u Zagrebu.
Od kolovoza 2002. godine živi u
Virovitici.
Iskustva u Francuskoj odnose se na rad
sa odraslima u psihijatrijskoj bolnici i u
socijalnim i psihološkim centrima za djecu:
- 1998. godine kao promatrač u hitnim
slučajevima psihijatrijske hospitalizacije
u psihijatrijskoj bolnici „Antibes-Juan
les pins“ u Antibes-u.
- Iste godine, u psihijatrijskoj bolnici
„Casselardit“ u Toulouse-u, sudjelovala
u postavljenja dijagnoze i vodila
individualne tretmane sa odraslim
osobama, intervjue i ergoterapije.
Također testirala pacijente za statističku
obradu za potrebe države.
- 1999. i 2000. godine radila kao psiholog
u CMPP (Medicinsko-psihološkopedagoški centar) u problematičnom
kvartu u Toulouse-u. Tamo je vodila
psihoterapije sa djecom, a sa stručnom
ekipom surađivala u školi, vodila stručne
razgovore s učiteljima i roditeljima, a na
sastancima pomagala voditi program
praćenja progresa radnih grupa.
20
-
-
2000. godine u Centru za malu djecu
„Soupetard“ napisala elaborat za radno
mjesto psihologa. Razvijala internu
komunikaciju zaposlenika i surađivala
na managementu ljudskih potencijala.
Također organizira „okrugle stolove“
na temu funkcioniranja centra i sa
zaposlenicima prilagodila program
prema uzrastima.
U rujnu i listopadu 2001. volontirala
u slučaju eksplozije tvornice „AZF“ u
Toulouse-u. U kolaboraciji s doktorima
i socijalnim radnicima pomagala i
stručnim razgovorima podupirala
osobe koje su doživjele traume.
Od 2000. godine do odlaska u Hrvatsku
pohađala „College clinique du
Ouest-Sud“ u Montaubanu jedanput
mjesečno, gdje s kolegama psiholozima,
psihijatrima i socijalnim djelatnicima
radi na razvitku psihoanalitičke teorije
i prakse.
U Hrvatskoj od listopada 2002. do kraja
lipnja 2003. godine volontira u Centru za
humanitarni rad „Suncokret“ na provođenju
Programa za resocijalizaciju. Jedanput tjedno
odlazila u Gvozd (Vrginmost). U školi radi
na razvijanju kulture i odnosa među djecom,
u grupama i individualno (po potrebi).
Također posjećuje roditelje s kojima vodi
razgovore o teškoćama povratka, useljenja i
snalaženja u novonastaloj sredini. Od rujna
do prosinca 2003. godine i dalje radila
honorarno u „Suncokretu“ i po osnovnim
školama u Zagrebu, dva dana u tjednu, na
preventivnom programu protiv nasilja.
Od travnja 2003. do lipnja 2005.
radila honorarno u Ministarstvu hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata, u Centru
za psihosocijalnu pomoć Virovitičko-
podravske županije kao psiholog. Vodila
tretmane i pružila savjetovanja hrvatskim
braniteljima i članovima njihovih obitelji, u
Centru i kod njih s mobilnim timom.
Do srpnja 2006. godine radila kao
psiholog u Centru za sprječavanje i suzbijanje
ovisnosti. U suradnji sa stručnim timom
radila s ovisnicima.
Od prosinca 2003. do srpnja 2004.
godine radila kao stručni suradnik u
Tehničkoj školi u Virovitici na zamjeni. Od
travnja 2004. godine radi kao odgajatelj u
Učeničkom domu u Virovitici. U prosincu
2005. godine položila stručni ispit za
odgajatelja. U Učeničkom domu vodi
sljedeće preventivne programe: program
protiv ovisnosti kod mladih, sprečavanje
trgovanja ljudima, nenasilno rješavanje
sukoba, te o pravima djece i u suradnji
sa CESI vodi videozapis na temu rodno
uvjetovano nasilje u adolescentskim vezama
u Osnovnoj školi Eugena Kumičića i
VUJANOVIĆ-JURAS, KSENIJA
i programa suzbijanja nasilja. Predsjednik
Osnovnoj školi Josipa Kozarca Slatina
(u svakoj na pola radnog vremena), a od
1. siječnja 2007. godine radi kao stručni
suradnik-psiholog u osnovnoj školi Josipa
Kozarca Slatina. 13. svibnja 2004. godine
položila je u Zagrebu i stručni ispit za
stručnog suradnika-psihologa.
Od 1993. godine posjeduje certifikat
iz realitetne terapije Instituta za realitetnu
terapiju iz Los Angelesa, završila je edukaciju
za krizne intervencije, te je imenovana
članom tima za krizne intervencije u sustavu
prosvjete. Također je završila edukaciju u
sklopu UNICEF-ovog programa „Stop
nasilju u školama“, te niz edukacija iz
područja prevencije ovisnosti. U školi je
nositelj školskog preventivnog programa
je povjerenstva za upis djece u školu i
Rođena 8. ožujka 1959. godine,
osnovnu školu i gimnaziju završila u Slatini,
a 25. veljače 1983. godine na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu stekla stručni naziv
profesora psihologije.
Od 15. travnja 1983. do 23. studenoga
1997. godine radila u struci u Domu zdravlja
Slatina kao psihologinja u jedinici medicine
rada, od 24. studenoga 1997. do 14. rujna
2003. godine kao stručni suradnik-psiholog
u osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“
Čađavica, od 15. rujna 2003. do 31. prosinca
2006. godine kao stručni suradnik-psiholog
utvrđivanje primjerenog oblika školovanja
djece s poteškoćama u razvoju za upisno
područje grada Slatine i susjednih općina.
Dugogodišnji je radnik u Klubu liječenih
alkoholičara u Slatini, član predsjedništva
Udruge osoba s invaliditetom Slatina, kao i
član predsjedništva slatinskog ogranka Matice
Hrvatske.
2003. godine je za svoj rad u lokalnoj
zajednici primila javno priznanje - Srebrnu
plaketu grada Slatine.
21
Aktivnosti
ODRŽANA SKUPŠTINA DRUŠTVA PSIHOLOGA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
U Virovitici je u prosincu 2006.
godine održana redovna skupština
Društva psihologa Virovitičko-podravske
županije u nazočnosti članova i gostiju,
među kojima su bili župan Zvonimir
Šimić i gradonačelnik Zvonko Kožnjak,
predsjednica Hrvatske psihološke komore
dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk i redovni
profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu
na Odsjeku psihologije dr. sc. Vladimir
Kolesarić. Skupštini je uspješan rad
brzojavom poželio predsjednik Hrvatskog
psihološkog društva Hrvoje Gligora.
Goste i članove pozdravila je predsjednica
Jasna Per-Kožnjak, koja je u informaciji o
22
oživljavanju rada Društva istaknula da je Društvo
psihologa Virovitičko-podravske županije
osnovano 1998. godine, a prvi predsjednik
bio je Martin Lovretić. Tada se više radilo na
individualnim područjima, manje se djelovalo
kroz Društvo, a prije dvije godine došlo je
do privremenog mirovanja rada. U pokušaju
oživljavanja Društva provedena je anketa u kojoj
se velika većina psihologa izjasnila za ponovni
rad Društva. Nakon konferencije u Vodicama
2006. godine, predsjednik Martin Lovretić je
17. studenog zatražio razrješenje dužnosti, pa
je stoga izabran novi Upravni odbor koji čine
predsjednica Jasna Per-Kožnjak, dopredsjednik
Siniša Brlas, tajnica Snježana Prkić i članice
Pavica Biondić-Ivanković i Ljiljana Matošević.
Skupština Društva psihologa Virovitičko-podravske županije
Dosadašnji
predsjednik
Martin
Lovretić pridonio je razvoju struke, a bio
je prvi psiholog u Virovitici. Zajedno s
profesorom Vladimirom Kolesarićem
radio je na praćenju nadarenih i s brojnim
radovima sudjelovao na stručnim skupovima
i konferencijama.
Predsjednica Jasna Per-Kožnjak je
istaknula da je stručni rad psihologa izuzetno
odgovoran, a odgovornost je osobito
potencirana kada se radi o pojedincima koji
imaju teškoće psihološke i socijalne naravi,
a koje ne mogu riješiti. Sedamnaest članova
Društva psihologa naše županije dio su
Hrvatskog psihološkog društva, strukovne
udruge psihologa koji djeluju u Hrvatskoj
sa sjedištem u Zagrebu i okuplja psihologe
iz različitih područja psihološke djelatnosti
i ima više od 1900 članova, organiziranih u
12 stručnih sekcija i 14 regionalnih društava.
Aktivno surađuje s Hrvatskom psihološkom
komorom na unapređivanju kvalitete života
pojedinca, skupina i ljudske zajednice.
Sustavna edukacija jedan je od ciljeva
i planova rada Društva, a velika većina
članova aktivno je uključena kroz razna
područja djelovanja u lokalnu zajednicu.
Preko Društva taj rad može biti još izraženiji,
kvalitetniji s mogućnošću snažnije promocije
psihološke struke. Promoviranje rada Društva
objavljeno je i u radio emisiji na Županijskom
radiju Virovitica, a početkom 2007. godine
kreće i kolumna psihologa u Virovitičkom
listu na različite teme gdje će se promovirati
rad svakog člana Društva. U planu rada bila je
organizacija 1. hrvatskog interdisciplinarnog
simpozija s međunarodnim sudjelovanjem
na temu «Kockanje» koji je bio održan 23.
studenog 2007. godine u suradnji sa ženskim
Lions klubom Vereucha.
Na kraju skupštine Društvo je prof. dr.
sc. Vladimira Kolesarića proglasilo svojim
počasnim članom.
Predsjednica Društva Jasna Per-Kožnjak i počasni član Vladimir Kolesarić
23
U VIROVITICI JE ODRŽAN PRVI HRVATSKI SIMPOZIJ O KOCKANJU
U Virovitici je 23.
studenog 2007. godine
održan Prvi hrvatski
interdisciplinarni simpozij
o patološkom kockanju.
Osim hrvatskih psihijatara,
psihologa,
pedagoga,
sociologa, socijalnih radnika,
medicinskih sestara i
tehničara te predstavnika
policije,
pravosuđa,
nevladinih
udruga,
državne uprave i lokalne
samouprave na simpoziju
su sudjelovali i stručnjaci iz Italije te Bosne
i Hercegovine. Na simpoziju su podnesena
33 stručna izlaganja. Među ostalima o
kockanju su govorili doc. Veljko Đorđević,
prof. dr. Vladimir Gruden, prof. dr. Slavko
Sakoman, doc. Zoran Zoričić, dr. Herman
Vukušić, dr. Robert Torre, prof. Neven
Hrvatić, doc. Eduard Pavlović iz KBC
Rijeka, prim. Tija Žarković Palijan, dr. Antun
Kljenak, mr. Branka Lesjak, mr. Miroslav
Venus, prof. Siniša Brlas, dr .Corrado
Villella, prim. Ljubomir Radovančević, prof.
Ana Gregl, Hrvoje Vincetić iz Hrvatske
Lutrije, sudci Željko Hrvatić, Katarina
Petrović i Jasminka Lovretić, mr. Ema
Gruber, prof. Vesna Šerepac, Dinka Ivčević,
Boris Medved, mr. Daša Poredoš-Lavor, prof.
Vahida Djedović, prof. Jasna Per-Kožnjak i
prim. Elvira Koić.
24
Simpozij o kockanju - uzvanici
Simpozij su organizirali ženski
Lions Club “Vereucha”, Hrvatski zavod
za mentalno zdravlje, Društvo psihologa
Virovitičko-podravske županije, Hrvatsko
katoličko liječničko društvo, Opća bolnica
Virovitica, Zavod za javno zdravstvo “Sveti
Rok” Virovitica i Centar za sprječavanje
i suzbijanje ovisnosti, Hrvatsko društvo
za medicinu stresa, zajedno s brojnim
institucijama. Sponzori projekta bili su
Hrvatska lutrija i Admiral International
Casino, Pliva, Janssen-Cilag, Lilly,
GlaxoSmithKline, Lundbeck, Flora-vtc,
Apartmani Hrvatska.com, Kio Orahovica,
Viro Virovitica i Hotel Mozart.
Simpozij o kockanju - moderatori
Glavni nositelj i idejni pokretač
simpozija Prim. Mr.sc. Elvira Koić ističe:
“
Sudjelovalo je oko 150 sudionika.
Pozdravni govor održali su ministar
Ivica Kirin, župan Virovitičko-podravski
dr. Stjepan Feketić, gradonačelnik
Virovitice Zvonko Kožnjak, prof. dr.
Ljiljana Pačić - Turk, predsjednica
Hrvatske
psihološke
komore,
dr. Ana Feketić, ravnateljica Opće bolnice u
Virovitici, Marija Teodorović, predsjednica
Lions Cluba Vereucha.
Posebno bih se htjela javno zahvaliti
predsjednici
Hrvatskog
psihološkog
društva - podružnica Virovitica, prof.
Jasni Per-Kožnjak, predstavnicima Lutrije
Hrvatske i Admiral Casina, medicinskim
sestrama Odjela psihijatrije, Lionsicama
i studenticama Filozofskog fakulteta u
Zagrebu.
Iz BiH su uz prof. Vahidu Djedović bili
i ravnatelj Doma zdravlja Ključ dr Behzad
Hođić i prof. Elma Hođić.
Posebno ističem
sudjelovanje Grozdane
Cvitan, glavne
urednice izdavačke kuće
“AG Matoš”, prim.dr.
Ante Gilića i supruge
iz Zadra, dr. Renate
Bek, ravnateljice
Doma zdravlja
zadarsko-kninske
županije, prof. Andreje
Russo iz Splita,
kolega psihijatara iz
Vinkovaca, Bjelovara,
Koprivnice, Varaždina, Slavonskog Broda,
NPB Popovača, PB Vrapče, psihologa iz
Slatine i Virovitice, Zavoda u Turopolju,
Zatvora u Zagrebu...
Važno je reći kako na ovaj skup niti jedan
predavač nije bio pozvan, već su se svi
prijavili zbog iskrenog interesa za ovu
aktualnu temu. To nepozivanje predavača
je zapravo najveći prigovor koji je dobio
Organizacijski odbor, no odaziv prijavljenih
izlagača, mada je u pitanju jednodnevni
simpozij, svjedoči kako je eto moguće i na
ovaj način organizirati stručni rad.
«Patološko kockanje je bolest, ali još
uvijek nemamo epidemioloških podataka
o broju bolesnih. Međutim, svakodnevno
bilježimo sve veći i veći broj osoba koji dolaze
na liječenje zbog problema s kockanjem. Oni
imaju problema u društvu i obitelji, mnogi
su zapali u velike novčane dugove, neki su se
pokušali ubiti, a u Hrvatskoj već bilježimo i
prva ubojstva vezana uz kockarske dugove»,
kaže dr. Veljko Đorđević, psihijatar, ravnatelj
Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje.
25
“Je li kockanje patološko ili zdravo, više
ovisi o percepciji osobe koje kocka nego o
vrijednostima srednje klase po kojoj je to
loša navika. Legalizirani oblici kockanja
društvu donose profit, koji se može
upotrijebiti u korisne svrhe, a ilegalni oblici
su inkriminirani i progonjeni», objašnjeno
je naglašavajući kako patološki kockari
osim socijalnih problema imaju i
ozbiljne zdravstvene probleme pa se
obiteljskim liječnicima žale na insomniju,
gastrointestinalne probleme, visoki krvi tlak,
glavobolju, psihološke probleme i depresiju.
Osobe s patološkim kockanjem javljaju se
na liječenje uglavnom u kasnim fazama,
u razvijenom poremećaju. Tada već imaju
financijskih poteškoća, problema na
radnom mjestu i u obitelji, te problema sa
zakonom.
“Patološko kockanje se prije sveg mora
rješavati u okviru obitelji i šire društvene
zajednice u kojoj osoba živi. Ako fenomen
igara na sreću, kockanja, klađenja i lake
zarade na začetku ne uspijemo determinirati
i otkriti do kraja, te iznaći načine na koje
ćemo ga rješavati, jednostavno će eskalirati,
a onda će biti kasno. Broj ovisnika o kocki
u posljednjem se desetljeću širi, u porastu
je i broj igračnica, automat klubova...
Otvaranje novih kockarnica u našoj kulturi
postaje društveni događaj, pa se s te točke
gledišta stječe dojam da je kockanje gotovo
poželjan oblik ponašanja. Kad se analizira
“moć marketinga”, koji promiče sve vrste
klađenja, igara na sreću, od TV igara do
interneta, virtualnih kockarnica, želja
26
za brzom zaradom, kockari i kockarnice nisu
društveno negativno stigmatizirani. Budući
da u našoj sredini nema epidemioloških
podataka niti recentnih stručnih studija o
patološkom kockanju, željeli smo pokrenuti
znanstvenu zajednicu na početna istraživanja,
pa vjerujem da će ovaj skup poticajno djelovati
na mnoge stručnjake”, kaže dr. Đorđević.
Neki su od zaključaka virovitičkog simpozija
obitelji osoba oboljelih od patološkog
kockanja trebaju podršku koja im se može i
praktično ukazati organiziranjem udruge za
pomoć i samopomoć, pa se nameće potreba
osnivanja mreža udruga, sličnih udrugama
liječenih ovisnika.
Psiholozi na simpoziju
Više na stranicama
www.kockanje.info www.psihijatrija.com
15. GODIŠNJA KONFERENCIJA HRVATSKIH PSIHOLOGA
Od 14. do 17. studenog 2007. godine u organizaciji Društva psihologa Dubrovnik
u Cavtatu je održana 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Naši kolege
psiholozi iz Virovitičko-podravske županije u većem su broju nazočili ovoj konferenciji,
a pojedini su i aktivno sudjelovali. Tako je kolegica Jadranka Puzak izložila svoja iskustva
u radu, a kolega Siniša Brlas sudjelovao je s posterom iz područja suzbijanja ovisnosti.
Na konferenciji u Cavtatu
Aktivno sudjelovanje članova
27
TRIBINA O RELIGIOZNOSTI MLADIH
U petak, 21. prosinca 2007. godine u 19 sati u suorganizaciji Gradske knjižnice i
čitaonice Virovitica i Društva psihologa Virovitičko-podravske županije, u Gradskoj
knjižnici i čitaonici Virovitica održana je javna tribina pod nazivom „Religioznost djece
i mladih“. Tribinu je vodio profesor psihologije Siniša Brlas koji je izvijestio o rezultatima
svoje ankete o religioznosti koju je proveo na srednjoškolskoj populaciji u Virovitici tijekom
2001. godine, a gosti su bili dipl.ing. Tihomir Vranić (vjeroučitelj u Adventističkoj crkvi u
Virovitici i autor knjige „Praktično religijsko kršćanstvo“) i fra Siniša Paušić iz franjevačkog
samostana u Virovitici (s kojim su bili i mladi iz FRAMA-e). Ova je tribina doprinos u
području psihologije religioznosti.
Tribina o religioznosti djece i mladih
28
SUDJELOVANJE NA DESETOM EUROPSKOM KONGRESU
PSIHOLOGA U PRAGU
U periodu od 3. do 6. srpnja 2007. u
Pragu je održan europski kongres psihologa
na kojem je bila nazočna i prof. psih. Jasna
Per Kožnjak, predsjednica Društva psihologa
VPŽ i vlasnica privatne psihološke prakse
Psihologijske agencije PUTOKAZ u kojoj
djeluje od 2000. godine.
Prije dvadeset godina na Karlovom
univerzitetu u Pragu primila je diplomu
o završenom studiju. Točnije, diplomirala
je u prosincu 1986. godine, da bi upisala
poslijediplomski studij koji također uspješno
završila i stekla titulu Ph Dr (philosophiae
doctoris).
“
Nije bilo dvojbe o sudjelovanju na kongresu psihologa
jer Prag je moj grad, grad u kojem sam provela
divne studentske dane, najljepše dane svoje mladosti
upoznavajući se sa mladima iz cijelog svijeta koji su
došli studirati i stjecati nova znanja. Prošlo ljeto sam
imala sreću sresti se u Pragu sa svojom najboljom
prijateljicom iz Nikarague. Bio je to vrlo dirljiv susret
nakon 19 godina. Bile smo presretne kada smo se
ponovno susrele a još sretnije kada smo shvatile da smo
opet pronašle u sebi one studentice koje su dijelile sve
lijepo i manje lijepo daleko od roditeljskog doma.
“
Na kongresu se svaka zemlja sudionica
predstavila u obliku poster prezentacije sa
poviješću i stvaranjem psihologije u svojoj
zemlji.
Hrvatska je isto tako predstavila stvaranje
svoje psihologije. Skupina autora (Kolesarić,
Matešić, Pavlina i dr.) opisali su povijest
hrvatske psihologije.
Posebnost ovog kongresa za našu zemlju
bila je u tome što je Hrvatska ponovno
primljena u članice EFP (europsko udruženje
psihologa).
Prijavljeno je preko dvadeset radova
iz Hrvatske u obliku postera, radionica
i usmenog izlaganja iz raznih područja
djelovanja.
Kongresu su bili nazočni mnogi psiholozi
i to: predsjednik HPD-a Hrvoje Gligora,
najuspješniji dvojac pozitivne psihologije u
Hrvata Majda Rijavec i Dubravka Miljković,
voditeljica katedre sportske psihologije
Kineziološkog fakulteta u Zagrebu Ksenija
Bosnar, Krunoslav Matešić i mnogi drugi.
Veliko zadovoljstvo mi je bilo što su me tijekom trajanja kongresa pratile drage prijateljice dr. Elvira Koić i Mirjana
Vodopić kojima sam pokazala turističke znamenitosti Praga ali i Karlovih Vary u kojima se istovremeno održavao
filmski festival gdje smo u kolonadama među 12 vrućih izvora ljekovite vode tražile i poznata filmska lica ha ha.
29
KOLUMNE PSIHOLOGA U VIROVITIČKOM LISTU
TIJEKOM 2007. GODINE:
Siniša Brlas
•
•
•
•
Agresivnost i nasilje u školi i obitelji
Javnozdravstveni problemi među učenicima srednjih škola
u Virovitičko-podravskoj županiji
Religioznost učenika srednje škole
Nastava kao proces zadovoljenja potreba
Sanja Jergović-Lesić
•
•
Trebate li pomoć psihologa
Pripremljenost ili zrelost djece za školu
Jasna Per-Kožnjak
•
•
•
•
30
Što učiniti sa stresom
Kako komuniciramo
Aromatretmani u psihoterapiji
Mobbing
Postignuća
Martinu Lovretiću i Vladimiru Kolesariću
prestižna priznanja Društva psihologa Hrvatske
Na 15. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa koja je održana od 14. do 17. studenog
2007. godine u Cavtatu Martinu Lovretiću, diplomiranom psihologu, pročelniku Područne
službe Zavoda za zapošljavanje u Virovitici, uručena je ovogodišnja nagrada “Marulić: Fiat
Psychologia” za osobit doprinos u primijenjenoj hrvatskoj psihologiji.
Među još nekoliko laureata, ovogodišnji Zlatni grb Hrvatskog psihološkog društva dobio
je i naš Virovitičanin, sveučilišni profesor dr. sc. Vladimir Kolesarić.
Tema ovogodišnje konferencije bila je “Prevencija - (re)habilitacija - psihoedukacija - kroz
interdisciplinarnost”, a s područja Virovitičko-podravske županije sudjelovali su psiholozi
Jadranka Puzak, Snježana Prkić, Blanka Pukl, Sanja Jergović-Lesić, Siniša Brlas i Željko Perić.
Nagrađeni Martin Lovretić i Vladimir Kolesarić
31
32
Servisne informacije
Hrvatsko psihološko društvo
Hrvatsko psihološko društvo
DZ Maksimir
Lavoslava Švarca 20
10000 Zagreb
tel.: +385 1 23 12 733
fax: +385 1 23 11 912
e-mail: [email protected]
www.psihologija.hr
HRVATSKO
PSIHOLOŠKO
DRUŠTVO
U redovno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 10.00-12.00 sati
HRVATSKO
PSIHOLOŠKO
DRUŠTVO
Hrvatska psihološka komora
Hrvatska psihološka komora
Drniška 20
10000 Zagreb
tel: +385 1 301 4001
fax: +385 1 301 3815
e-mail: [email protected]
[email protected]
33
34
Impressum
Izdavač:
Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije
Uredili:
Jasna Per-Kožnjak
Siniša Brlas
Tisak:
Grafiti Becker
Veljača 2008.
Bilten izlazi periodično.
35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
796 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content