close

Enter

Log in using OpenID

Dan polja kukuruza, soje, suncokreta i krmnog bilja 2014

embedDownload
DAN
POLJA
POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK
utemeljen 1878.
KUKURUZA, SOJE,
SUNCOKRETA I KRMNOG
BILJA
DAN
POLJA
POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK
utemeljen 1878.
KUKURUZA, SOJE,
SUNCOKRETA I
KRMNOG BILJA
Poštovani korisnici sjemena
osječkih kultivara,
Vrijeme u kojem živimo i radimo zahtijeva od svih nas, kao nikada do sada,
poznavanje različitih struka i specijalnosti u svrhu pozitivnog poslovanja na
vlastitim obiteljskim gospodarstvima, tvrtkama i u institucijama. Svi želimo
dobro poslovati, biti cijenjeni u struci kojom se bavimo i pri tome ponešto
zaraditi. Ulazak naše zemlje u Europsku uniju donio je niz promjena, od povećanja tržišta i konkurencije na njemu, mogućnosti izbora novih poslovnih partnera pa sve do stalnog preispitivanja vlastitog načina razmišljanja
i upravljanja radnim procesima, ljudima i okruženjem u okviru svojih ljudskih, tehnoloških, proizvodnih, trgovačkih i tržišnih kapaciteta. Svjedoci smo
snažnih promjena u svim područjima ljudske djelatnosti, od znanstvenih do
gospodarskih, s naglaskom na novom, sveobuhvatnom pristupu u svim granama tržišne privrede, a naročito u poljoprivredi. O tome govori i Zajednička
europska poljoprivredna strategija koja nas potiče ali i obvezuje na kvalitetnu i samoodrživu poljoprivrednu proizvodnju. Ovakvu proizvodnju možemo
ostvariti samo zajedno, koristeći jedni od drugih ono u čemu smo najbolji.
Poljoprivredni institut Osijek je najstarija, najveća, najznačajnija i ponajbolja
znanstvena institucija kada je riječ o razvoju novih sorti i hibrida ratarskih
kultura namijenjenih uzgoju u najrazličitijim podnebljima, od umjereno kontinentalnih, preko mediteranskih pa sve do suptropskih. O tome svjedoči naša
prisutnost na tržištima zapadne Europe, Balkana i Bliskog istoka. Pred Vama
se poštovani korisnici nalazi dio sortimenta s kojim smo proširili granice
izvoza, a na domaćem tržištu ostvarili najveći rast plasmana u usporedbi sa
svim sjemenarskim kućama u zemlji!
Ključ svakog poslovnog uspjeha jest u otvorenom prihvaćanju promjena
koje donose nove izazove i mijenjaju postojeće planove, u neprestanoj
edukaciji svih u znanstvenom, stručnom i proizvodnom lancu te u mudrom udruživanju naših poljoprivrednih proizvođača upravo na onim istim
interesnim temeljima na kojima su nastali i svjetski divovi koji ulaze na
naše tržište. Vaše povjerenje u Poljoprivredni institut Osijek kao jedinstvenu instituciju koja objedinjuje domaću znanost i gospodarstvo, iznjedrit
će uvijek kvalitetan odgovor kroz inovativne proizvode – osječke sorte i
hibride, koji će kvalitetom, cijenom, obimom proizvodnje, dizajnom i marketingom obraniti sva ona desetljeća rada i ulaganja naših znanstvenika u
Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić
ravnatelj
sebe, vlastiti proizvod, tehnologiju i radno okruženje. Stoga će za
bolju budućnost biti potrebno da, kada tražimo rješenja problema
budemo inovativni, a ne zarobljeni u kalupe standardnih rješenja, stručno temeljito potkovani jer proizvodna i poslovna kretanja
nisu više ravnomjerna i ujednačena, nego promjenljiva s velikim
utjecajem ponekad nepredvidivog ljudskog ponašanja i konačno
moramo biti na stalnom oprezu i pažljivi, jer se poslovno okruženje stalno mijenja. Vrijeme dugoročnih, nepromjenljivih planova
pripada prošlosti. Samo prilagodljivost garantira uspjeh.
Sada, netom nakon pristupanja Europskoj uniji i u svim nadolazećim godinama, kao maloj i novopridošloj zemlji bilo bi pogubno
zanemarivanje domaćih znanstvenih i gospodarskih institucija i
njihovih inovativnih rješenja za poljoprivredu, jednako kao i omalovažavanje i obeshrabrivanje domaćih poljoprivrednih proizvođača
i njihovih proizvoda jer bi takav pristup bio siguran ulog u bijedu
naraštaja, izbjegavanje tradicijskih običaja, izumiranje sela i novu
depopulaciju ovih prostora. Konačno, dužni smo to i prema našim
starima koji su, kadikad ognjem i mačem, kadikad riječju i perom
obranili i sačuvali ovu zemlju i naše mjesto na njoj. Sada je red na
nama da pokažemo da smo bili vrijedni toga i da mi danas kao i oni
nekada, ostanemo svoji.
Dragi prijatelji Poljoprivrednog instituta Osijek, primite izraze osobitog poštovanja uz želju za Vašim trajnim osobnim, obiteljskim i
poslovnim uspjesima,
Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić,
Ravnatelj Poljoprivrednog instituta Osijek
U Osijeku, 3. rujna 2014. godine
Cijenjeni poljodjelci, poslovni partneri i prijatelji,
upućujemo Vam najljepši pozdrav na još jednom Danu polja Poljoprivrednog instituta Osijek, kojega organiziramo sa svrhom upoznavanja Vas proizvođača s novostima koje smo postigli u programima oplemenjivanja kukuruza, kao i s rezultatima koje smo s našim hibridima postigli na domaćem, ali i na brojnim
stranim tržištima.
Na skorašnjem kraju još jedne proizvodne godine, želimo zahvaliti prije svega Vama, korisnicima hibrida
kukuruza Poljoprivrednog instituta Osijek na ukazanom povjerenju. I ne samo to, osobito nam je zadovoljstvo
pohvaliti se činjenicom da smo u prodajnom dijelu ove godine ponovno povećali plasman naših hibrida u
odnosu na proteklih nekoliko godina i time, petu godinu zaredom, ostvarili porast zastupljenosti proizvodnih
površina pod kukuruzom u Republici Hrvatskoj. Osim toga, vrlo vrijedan je podatak da smo ove godine ostvarili vrlo značajan rast prodaje na starim ali i nekim novim inozemnim tržištima.
Naravno, ovi izvrsni rezultati nisu došli sami od sebe. U današnje vrijeme, poljoprivredni proizvođači žele
samo najbolje hibride s kojima će ostvariti i vrhunske proizvodne rezultate. Među mnogobrojnim hibridima
na tržištu Republike Hrvatske, jedan znatan broj upravo takvih, hibrida kukuruza vrhunskih proizvodnih
svojstava pripada paleti Poljoprivrednog instituta Osijek, a direktna je to zasluga velikih napora uloženih u
stvaranje, razvoj i distribuciju naših oplemenjivača i sjemenara.
U proteklih nekoliko, klimatološki vrlo nepovoljnih godina, koje su se isticale nedostatkom oborina i visokim
temperaturama zraka, osobito u vrijeme oplodnje i nalijevanja zrna, OS hibridi kukuruza isticali su se kao izrazito stabilni u takvim uvjetima proizvodnje. Ove, za proizvodnju kukuruza vrlo povoljne 2014. godine, svi hibridi
iz palete Poljoprivrednog instituta Osijek su u izvrsnoj formi, te će vjerujemo i rezultati na kraju proizvodnje
to i dokazati. Upravo to svojstvo, ostvarivanja dobrih proizvodnih rezultata kako u povoljnim, tako i u manje
povoljnim uvjetima, osobina su hibrida kukuruza Poljoprivrednog instituta Osijek.
U programu oplemenjivanja kukuruza na prvom mjestu treba istaknuti paletu koja je posljednjih godina obogaćena nizom novih OS hibrida, s posebnim naglaskom na ranozrelim hibridima (FAO 350 do FAO 510).
Upravo ti hibridi; Os 378, Os 398, Drava 404, Os 430 i OSSK 515 zbog svojih izvrsnih agronomskih svojstava
odmah po uvođenju u široku proizvodnju postaju omiljen i neizostavan izbor brojnih proizvođača s cjelokupnog proizvodnog područja kukuruza u Republici Hrvatskoj. To se potvrdilo i ove godine kada je za ovim hibridima vladalo iznimno zanimanje na svim proizvodnim područjima u RH, ali i izvan nje. Vrlo dobre rezultate
u prodaji ostvario je i naš novi hibrid OSSK 403, zapažen po izvrsnim rezultatima u pokusima i u proizvodnji
te sve govori u prilog činjenici da će to biti još jedan hibrid iznimnih proizvodnih svojstava. U FAO grupi 600
ističu se dva nova hibrida, OSSK 635 i OSSK 665 koji čine jednu novu generaciju modernih hibrida visokih
proizvodnih svojstava, prvenstveno namijenjenih silažnom programu, ali i proizvodnji klipa na krajnjem istoku.
Kao najavu za sljedeću godinu želimo spomenuti hibrid OS 502 koji je u postupku priznavanja, ali smo ga
zbog njegovih iznimnih rezultata u prinosu, kvaliteti i stabilnosti odlučili umnožiti u manjoj količini.
Osim nabrojanih, ne treba svakako zaboraviti niti na naše već udomaćene i Vama dobro poznate hibride
OS 2983, OSSK 444, OS 499, OSSK 552, OSSK 596, OSSK 602 i OSSK 617 za kojima još uvijek vlada
nesmanjeno zanimanje.
KUKURUZ
POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK
utemeljen 1878.
Svojstva:
- Brz i ujednačen početni porast
- Sjetva u najranijim rokovima
- Stabljika nižeg rasta, čvrsta i
izrazite otpornosti na polijeganje
- Klip kraći i cilindričnog oblika
čvrsto nasađen uz stabljiku
- 16-18 redi zrna u tipu kvalitetnog
tvrdog zubana
- Visoka tolerantnost na
najzastupljenije bolesti
- Osnovna namjena proizvodnja
suhog zrna
- Preporučena sjetva na svim
uzgojnim područijima RH.
PRINOSI ZRNA (14 % vlage)
u 2013. g. (86 lokaliteta)
NOVA GENERACIJA OS HIBRIDA
Najviši prinos
15 339 kg/ha
Prosječni prinos
10 088 kg/ha
FAO 350
Jedan od najtraženijih hibrida u FAO grupi 300. Postao je neizostavan hibrid kod
brojnih proizvođača s cjelokupnog proizvodnog područja kukuruza u Republici
Hrvatskoj, a prepoznatljiv je po više vrijednih svojstava od kojih ističemo izuzetnu životnu sposobnost i energiju klijanja
sjemena, naglašen rani porast, čvrstoću
stabljike, tolerantnost na sušne uvjete
proizvodnje, te izuzetno visok i stabilan
prinos suhog zrna na razini vrhunskih
svjetskih standarda unutar pripadajuće
FAO grupe. Izrazite je prilagodljivosti različitim uvjetima proizvodnje, dubokog je
korijena i daje stabilne i visoke prinose
zrna na različitim tipovima tala.
OS 378
REKORDNI
PRINOSI ZRNA
Svojstva:
- Moguća sjetva u najranijim
rokovima
- Stabljika srednje visine, čvrsta i
stabilna
- Klip niže položen, srednje krupan
i cilindričan
- 16-18 redi zrna u vidu pravog
zubana
- Vrlo je visoke tolerantnosti na
rasprostranjene bolesti i štetnike
- Osnovne je namjene za
proizvodnju suhog zrna
- Odlična tolerantnost na sušne
uvjete proizvodnje
- Izrazite je prilagodljivosti
različitim uvjetima proizvodnje.
PRINOSI ZRNA (14 % vlage)
u 2013. g. (71 lokalitet)
NOVA GENERACIJA OS HIBRIDA
Najviši prinos
15 649 kg/ha
Prosječni prinos
10 132 kg/ha
FAO 390
Novi izuzetno perspektivni, rani OS hibrid
u FAO grupi 300. U 2013. godini, prema
rezultatima brojnih makropokusa, najrodniji je OS hibrid iz skupine ranozrelih hibrida. Zahvaljujući rezultatima koji su ostvareni u probnoj proizvodnji ovoga hibrida,
već ove, 2014. godine uvršten je u strukturu sjetve kod brojnih velikih proizvođača. Pogodan je za intenzivnu proizvodnju
suhog zrna u gušćem sklopu i u takvim
uvjetima redovito postiže iznadprosječne
prinose. Izrazite je tolerantnosti na sušne
uvjete proizvodnje, dubokog je korijena,
pogodan i za proizvodnju na lakšim tlima.
Zbog visine habitusa te produljenog zelenog stanja lista i stabljike, preporučuje se
i kao izvrstan rani silažni materijal.
OS 398
RANI HIBRID
VRHUNSKIH
UZGOJNIH
SVOJSTAVA
Svojstva:
- Sjetva u najranijim rokovima
- Stabljika višeg rasta, izrazito
čvrsta i stabilna
- Svojstvo dužeg zadržavanja
zelene boje
- Klip je kraći, tubastog oblika u
erektum tipu
- 16-18 redi zrna u vidu pravog
zubana
- Vrlo je visoke tolerantnosti na
najrasprostranjenije bolesti i
štetnike
- Namjena za proizvodnju suhog
zrna u istočnim i središnjim, a
klipa u cijeloj RH
- U rjeđim sklopovima se češće
javlja dvoklipost.
PRINOSI ZRNA (14 % vlage)
u 2013. g. (67 lokaliteta)
Najviši prinos
Prosječni prinos
NOVA GENERACIJA OS HIBRIDA
13 714 kg/ha
9 642 kg/ha
FAO 410
Novi OS hibrid s početka FAO grupe 400.
Ističe se izrazitom rodnošću, osobito
čvrstom stabljikom sa srednje krupnim
klipom dubokog i kvalitetnog zrna. Zbog
dubine korijena i čvrstoće stabljike pogodan je i za proizvodnju. Pogodan je i za
proizvodnju na siromašnijim tlima i tlima
nižeg pH. Međutim, u uvjetima intenzivne
proizvodnje suhog zrna, odlično reagira
i po visini prinosa redovito nadmaši najproširenije konkurentske hibride u RH iz
pripadajuće FAO grupe. Osnovne je namjene za proizvodnju suhog zrna, a zbog
rodnosti i kvalitete zrna preporučuje se i
za proizvodnju silaže zrna te za berbu u
klipu.
OSSK 403
NOVI HIBRID,
STABILAN U
PROIZVODNJI I
RODAN
Svojstva:
- Izražen vigor zrna (visoka
klijavost i energija klijanja)
- Čvrsta visoka i lisnata stabljika
otporna na polijeganje
- Klip je krupan, cilindričan i na
vrhu zatvoren
- 16-18 redi dubokog zrna u tipu
pravog zubana
- Vrlo visoke tolerantnosti na
najzastupljenije bolesti i štetnike
- Univerzalan po namjeni u gotovo
svim uzgojnim područijima RH
- Svojstvo brzog otpuštanja vlage
iz zrna u zriobi.
PRINOSI ZRNA (14 % vlage)
u 2013. g. (83 lokaliteta)
Najviši prinos
Prosječni prinos
NOVA GENERACIJA OS HIBRIDA
14 666 kg/ha
9 806 kg/ha
FAO 420
Najrašireniji hibrid u FAO grupi 400. Hibrid je izvrsnog ranog porasta, robusne i
lisnate stabljike produljenog zelenog stanja, krupnog klipa s kvalitetnim, dubokim
zrnom, a pri tome ima naglašenu dinamiku otpuštanja vode iz zrna. Stoga je jedan
od rijetkih hibrida kojim se postižu vrhunski rezultati u svim segmentima proizvodnje, proizvodnji suhog zrna, proizvodnji
silaže zrna i cijele biljke te za berbu u
klipu, pa ga osobito preporučujemo proizvođačima koji se bave kombiniranom ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Treba naglasiti i da dobro podnosi vrlo guste
sklopove i odlično reagira na intenzivniju
proizvodnju, te da bilježi odlične rezultate
i na lakšim tlima.
DRAVA 404
VISOKA RODNOST,
IZUZETNO TRAŽEN
Svojstva:
- Stabljika srednje visine, robusna
s bujnim listovima i visoke
otpornosti na polijeganje
- Sjeme posjeduje vrlo izražen
vigor
- Klip srednje krupan i cilindričan
- 16-18 redi zrna u tipu pravog
zubana
- Izraženo svojstvo gubitka vode u
zriobi.
NOVA GENERACIJA OS HIBRIDA
FAO 510
OS 502 novi je hibrid PIO, koji je u postupku priznavanja u Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo, ali smo ga već
nakon prve godine tog postupka, zbog
izrazito dobrih rezultata, odlučili proizvesti u manjoj količini. OS 502 je hibrid s
početka zrenja FAO grupe 500. Kao i svi
novi hibridi PIO, zahtjeva gušći sklop, odnosno, potrebno ga je sijati na međuredni
razmak od 20 cm da bi ostvario najbolje
proizvodne rezultate. Srednje je visine,
deblje stabljike, otporne na polijeganje.
Klip je kraći i deblji, sa 16 redi zrna. U
nešto rjeđem sklopu, vrlo je česta pojava
dvokliposti. OS 502 žuti je zuban, dobre
kvalitete zrna, prilagodljiv na različite
proizvodne uvjete.
OS 502
NOVI HIBRID
VISOKIH URODA
ZRNA
Svojstva:
- Stabljika višeg rasta, krupnih i
bujnih listova
- Sjeme posjeduje vrlo izražen
vigor
- Duboko i razgranato korijenje
daje mu visoku otpornost na
polijeganje
- Klip srednje krupan i cilindričan
- 16-18 redi zrna u vidu pravog
zubana
- Posjeduje svojstvo vrlo brzog
gubitka vode iz zrna u vrijeme
zriobe
- Zbog veće mase biljke i odličnog
omjera biljka/klip daje visoke
prinose kvalitetne silaže.
PRINOSI ZRNA (14 % vlage)
u 2013. g. (59 lokaliteta)
NOVA GENERACIJA OS HIBRIDA
Najviši prinos
14 851 kg/ha
Prosječni prinos
10 295 kg/ha
FAO 520
Zadnjih godina izuzetno tražen i sve traženiji hibrid u FAO grupi 500. Ovaj hibrid
imponira krupnim klipom, robusnom, čvrstom i skladnom lisnatom stabljikom koja
dugo ostaje zelena. Nasuprot tomu, važna
osobina ovog hibrida je i naglašena dinamika otpuštanja vode iz zrna, koje je izvrsne hranjive vrijednosti. Ovaj hibrid univerzalan je po namjeni jer postiže odlične
rezultate u svim segmentima proizvodnje,
proizvodnji suhog zrna, proizvodnji silaže
zrna i cijele biljke, te berbi u klipu pa ga,
osim robnim proizvođačima suhog zrna,
osobito preporučujemo za kombiniranu
ratarsku i stočarsku proizvodnju.
OSSK 515
ZA SVE NAMJENE
PROIZVODNJE
Svojstva:
- Stabljika višeg rasta, pojačane
čvrstoće s dubokim i razgranatim
korijenom
- Posjeduje veći broj krupnijih
listova s odlikom produženog
zelenog stanja
- Klip srednje krupan i cilindričan te
nešto više nasađen
- 16-18 redi zrna u tipu pravog
zubana
- Visoka tolerantnost na bolesti i
štetnike
- Za pripadajuću FAO grupu brzo
otpuštanje vode iz zrna
- Odlična adaptabilnost različitim
uzgojnim uvjetima.
PRINOSI u 2013. g. (29 lokaliteta
za zrno i 7 za silažu)
UDOMAĆENI OS HIBRIDI
Najviši prinos
zrna (14 %)
14 151 kg/ha
Najviši prinos
silaže
49 588 kg/ha
FAO 610
Jedan od najraširenijih hibrida u FAO grupi
600. Zbog iznimnih proizvodnih svojstava
i visoke prilagodljivosti različitim zemljišno
klimatskim uvjetima proizvodnje zastupljen
je na cijelom proizvodnom području Republike Hrvatske kao i u brojnim zemljama u
okruženju. Visoka, bujna i lisnata stabljika
s produženim zelenim stanjem i krupnim
klipom visoke hranidbene vrijednosti te
visoke tolerantnosti na polijeganje i najzastupljenije bolesti i štetnike čine ga neizostavnim u planovima sjetve za proizvodnju
silaže kod svakog ozbiljnog proizvođača.
Potvrdu tome daju i često ostvarivani rekordni prinosi mase u odnosu na druge
proizvođače. Međutim, krupni i pravilni klipovi s kvalitetnim zrnom, čine ga omiljenim
za namjenu branja u klipovima.
OSSK 617
VISOKI
PRINOSI
ZRNA
I SILAŽE
Svojstva:
- Osnovna namjena je silaža zrna ili cijele
biljke, a u istočnoj Hrvatskoj i berba u
klipu
- Stabljika visoka i robusna s krupnim
listovima te visoke stabilnosti
- Visoka tolerantnost na najraširenije
bolesti i štenike
- Odlikuje se komušinom svjetlije zelene
boje te visoko nasađenim klipovima na
biljci
- Klip srednje krupan s 14-16 redi zrna u
tipu narančasto žutog zubana i oklaskom
bijele boje.
NOVA GENERACIJA OS HIBRIDA
Novi OS hibrid, FAO grupe 640. Ističe se krupnom, robusnom i lisnatom, ali za pripadajuću
FAO grupu nešto nižom stabljikom izrazite stabilnosti na polijeganje te pravilnim i krupnim nešto višlje nasađenim klipom dubokog i kvalitetnog zrna. Izrazito je preporučljiv za proizvodnju
silaže cijele biljke u svim proizvodnim dijelovima
RH. Vjerujemo da će proizvođači na istoku RH,
a za namjenu branja u klipovima, ovaj hibrid rado
prihvatiti zbog njegovih krupnih, kvalitetnih klipova i lagane berbe.
Svojstva:
- Najkasniji hibrid Poljoprivrednog instituta
Osijek, FAO grupe 640
- Stabljika srednje visoka i čvrsta s
krupnim i robusnim listovima koji dugo
zadržavaju zelenu boju
- Izrazita tolerantnost na kukuruznog
moljca
- Klip krupan, izdužen i na vrhu fino
završen sa 14-16 redova zrna
- 14-16 redi dubokog zrna u tipu žutog
zubana
- Karakteristika hibrida je i dugo
zadržavanje zelene boje.
FAO 640
FAO 630
VISOKA
TOLERANTNOST NA
NAJRAŠIRENIJE
ŠTETNIKE
OSSK 665
NOVA GENERACIJA OS HIBRIDA
Još jedan novi hibrid u FAO grupi 600. Ističe se
izrazito visokom i robusnom stabljikom, krupnim
listovima nešto svjetlije boje te srednje krupnim
i nešto više nasađenim klipovima s karakterističnim bijelim oklaskom. Slično kao i drugi novi
hibridi iz grupe 600 ima pojačano razvijen sustav
korijenja čime je biljka dobila na stabilnosti, ali i
sposobnosti boljeg usvajanja hranjiva i vode, a
time i bolju prilagodbu manjku vode u proizvodnji.
Pojačane je tolerantnosti na najzastupljenije bolesti i štetnike, a osobito na kukuruznog moljca.
OSSK 635
VISOK
I STABILAN
PRINOS U SVIM
UVJETIMA
9 496 kg/ha
FAO 450
OSSK 444
UDOMAĆENI OS HIBRIDI
Prosječni prinos
13 712 kg/ha
FAO 440
9 483 kg/ha
POZNAT PO
STABILNOSTI I
RODNOSTI
POZNATO IME,
KVALITETNO ZRNO
Poznati OS hibrid, već niz godina u proizvodnji.
Omiljen kod brojnih proizvođača zbog stabilnog
uroda, crvenkastog, kvalitetnog zrna te krupnog
klipa pogodnog za laganu berbu i skladištenje
uz minimalne gubitke. Tijekom niza godina dokazana je prilagodljivost ovoga hibrida različitim
uvjetima proizvodnje, pa se ovaj hibrid uspješno
uzgaja i na težim tlima, siromašnijim tlima i tlima
nižeg pH, a zadovoljavajuće razultate daje i u
ekstenzivnijim uvjetima proizvodnje. U tradicionalnoj proizvodnji klipa i zrna s prosječnim ulaganjima daje odlične i stabilne rezultate.
Najviši prinos
Hibrid se odlikuje krupnim klipom, izrazito kvalitetnim zrnom crvenkaste boje. Zbog izraženog
potencijala rodnosti i kvalitete zrna vrlo je pogodan za namjenu proizvodnje silaže zrna, za što
se i danas koristi na velikim sustavima i kod brojnih manjih proizvođača. Također je pogodan za
berbu u klipu te za proizvodnju zrna za područje
istočne Hrvatske. Tijekom dugogodišnjeg uzgoja na širokom proizvodnom području ovaj hibrid
potvrdio je izuzetnu prilagodljivost različitim
uvjetima proizvodnje. Stabljika je srednje visine,
lisnata i izrazito čvrsta, visoke tolerantnosti na
sušu, a klip krupan i cilindričan.
PRINOSI ZRNA (14 % vlage) u 2013. g.
(62 lokaliteta)
Najviši prinos
15 589 kg/ha
Prosječni prinos
10 179 kg/ha
FAO 490
Prosječni prinos
12 993 kg/ha
PRINOSI ZRNA (14 % vlage) u 2013. g.
(75 lokaliteta)
OS 430
Najviši prinos
OS hibrid izuzetne prilagodljivosti. Izrazito je
čvrste stabljike, te dubokog korijena. Pokazao je
odličnu prilagodljivost različitim tipovima tala, pa
se može uspješno uzgajati i u ponovljenoj sjetvi,
ali i na siromašnijim tlima, pa čak i na tlima lošije
strukture, gdje je uzgojem ovog hibrida isključena opasnost od polijeganja. Hibrid je naglašenog
ranog porasta, robusne i lisnate stabljike produljenog zelenog stanja, te srednje krupnog klipa
sa 16-18 redi zrna u vidu žutog zubana. Osnovne je namjene za proizvodnju suhog zrna i berbu
u klipu.
OS 499
PRINOSI ZRNA (14 % vlage) u 2013. g.
(21 lokalitet)
FAO 290
Najraniji hibrid u ponudi Instituta. Ukoliko je zasijan u redovitim rokovima, vrlo brzo mu nastupa
tehnološka zrioba, pa je pogodan za ranu berbu.
Osnovna namjena ovog hibrida je proizvodnja
kvalitetnog zrna s niskim sadržajem vode, a
zbog kraćeg trajanja vegetacije preporuča se i
za kasnije rokove sjetve, kao i za postrnu sjetvu
s namjenom proizvodnje vlažnog zrna i silaže
cijele biljke. Stabljika je srednje visine s čvrstom
stabljikom, povećanog broja listova, a klip kratak, zbijen i tubastog oblika sa 16-18 redi zrna.
VISOKA STABILNOST,
RODNOST I KVALITETA
ZRNA
OS 2983
RANI HIBRID,
VISOKA HRANIDBENA
VRIJEDNOST ZRNA
14 246 kg/ha
Prosječni prinos
10 410 kg/ha
VISOKA HRANIDBENA
VRIJEDNOST KLIPA
I SILAŽE
PRINOSI u 2013. g. (31 lokalitet za zrno i
8 za silažu)
Najviši prinos zrna (14 %) 14 233 kg/ha
Najviši prinos silaže
60 480 kg/ha
FAO 590
Jedan od najproširenijih OS hibrida već dugi niz
godina. Glavna osobina ovog hibrida, cijenjena
kod brojnih proizvođača je izuzetno krupan klip koji
se lako komuša i bere, bez opasnosti od krunjenja
zrna koje dobro prianja na oklasku. Za namjenu
proizvodnje kukuruza u klipu ovaj hibrid proširio se
na velikom dijelu proizvodnog područja kukuruza
u Republici Hrvatskoj. Ovaj hibrid je vrlo robusne
i lisnate stabljike, produženog zelenog stanja, pa
daje izvrsne rezultate prilikom siliranja cijele biljke.
Zrno ovog hibrida posjeduje visoku hranidbenu vrijednost pa je pogodan i za silažu zrna i klipa. Klip
je izrazito krupan, cilindričan i pravilan, sa 14-16
redi zrna s crvenkastom osnovom na vrhu. Sama
biljka posjeduje povećanu tolerantnost na bolesti i
štetnike, a osobito na kukuruznu zlaticu te odličnu
prilagodljivost različitim uvjetima proizvodnje.
OSSK 596
VISOKI PRINOSI
KLIPA I SILAŽE
Niz godina jedan od vrlo traženih hibrida kukuruza za namjenu silaže cijele biljke ili zrna, prvenstveno zbog odličnog omjera biljna masa/zrno
i visoke kvalitetne vrijednosti silaže. Ističe se
vrlo bujnom i lisnatom stabljikom s vrlo krupnim
i visoko nasađenim krupnim klipovima sa 18-20
redi dubokog žutog zrna visoke hranidbene vrijednosti, zbog čega je i dalje omiljen na manjim
gospodarstvima za namjenu skladištenja u klipu.
Tijekom niza godina zapažena je značajna tolerantnost na najraširenije štetnike kao i prema
nedostatku vode u osjetljivim fazama rasta i razvoja što ga izdvaja pred konkurencijom i daje
svojevrsnu sigurnost u proizvodnji.
PRINOSI u 2013. g.
Najviši prinos zrna (14 %) 16 753 kg/ha
Najviši prinos silaže
79 500 kg/ha
FAO 620
Najviši prinos
OSSK 602
PRINOSI ZRNA (14 % vlage) u 2013. g.
(8 lokaliteta)
FAO 580
Dugogodišnji zaštitni znak palete OS hibrida kukuruza. Odlikuje se visokom energijom klijanja
sjemena, prilagodljivošću različitim, a osobito
sušnim uvjetima proizvodnje, kao i izuzetnom
hranjivom vrijednosti zrna. Stoga se zadržao
kod proizvođača koji kombiniraju ratarsku i
stočarsku proizvodnju, a koriste ovaj hibrid za
proizvodnju silaže klipa i zrna, berbu u klipu, ali
i silaže cijele biljke. Stabljika je srednje visine i
manje lisnatosti s položenim klipom, klip srednje
krupan, cilindričan i pravilan sa 16-18 redi zrna
hrapave krunice i zlatno žute boje, visoke i kvalitetne hranidbene vrijednosti.
OSSK 552
RODNOST,
KVALITETA, VISOKA
TOLERANTNOST
Cijenjeni poljodjelci, poslovni partneri i prijatelji
Zahvaljujemo svima Vama koji već tradicionalno Vašu proizvodnju soje temeljite na
sortama Poljoprivrednog instituta Osijek. Posljednjih desetak godina u proizvodnji je
vodeća sorta osječka Ika (grupa 0-I), a odlično su prihvaćene i naše nove sorte Tena,
kao sljedbenica sorte Podravka 95, te sorte Zora iste grupe zriobe. Ranozreli sortiment Poljoprivrednog instituta Osijek obogaćen je sortom Lucija (grupa zriobe 0-00) i
vrlo ranom sortom Korana (grupa zriobe 00). Na taj način doprinosimo vrlo uspješnoj
proizvodnji soje i na zapadnom proizvodnom području RH, a proizvođačima u istočnim područjima omogućujemo da, koristeći u jednom dijelu proizvodnje soje i ranije
sorte, u jesen prije krenu u žetvu i ranije oslobode površine za sjetvu ozimina. Naše
rane sorte pogodne su i za kasnije rokove sjetve, a sortu Koranu preporučujemo i za
postrnu sjetvu. Opisanu paletu sorata dodatno smo obogatili novim sortama koje uvodimo u proizvodnju, pa Vam najavljujemo naše najnovije kreacije Sanda, Ema, Sara.
Sorte soje Poljoprivrednog instituta Osijek dobivaju posebno mjesto u proizvodnji
soje kod nas i u regiji nakon pokretanja europskog projekta Dunav-soja 2013. godine
kojemu je potporu dalo naše Ministarstvo poljoprivrede. Naime, OS sorte soje stvorene su klasičnim metodama oplemenjivanja, dakle nisu genetski modificirane („GMO
free“). Upravo na toj osnovi temelji se razvoj spomenutog regionalnog projekta, koji
je zainteresirao velike domaće otkupljivače i prerađivače soje, ali i uz veliki interes
brojnih inozemnih tržišta, koja posebno vrednuju proizvodnju „GMO free“ soje i sve
više, upravo takvu sirovinu, žele koristiti u vlastitoj prehrambenoj industriji. Trenutne
ovogodišnje informacije s terena, daju naslutiti da će OS sortiment dati izvrsne rezultate kako u prinosu tako i u kvaliteti. Također nas veseli i činjenica da je naš sortiment
zapažen i na mnogim tržištima gdje do ove godine nije u proizvodnji.
Posebno se obraćamo i proizvođačima suncokreta. Naše aktivnosti u oplemenjivanju
i sjemenarstvu ove kulture posljednjih nekoliko godina doprinose sve boljim rezultatima i na ovom programu. Upravo u tom razdoblju uspjeli smo značajnije komercijalizirati dva naša najnovija hibrida suncokreta Luku i Apolona. Glavne osobine ovih
hibrida su ranozrelost, čvrstoća stabljike i tolerantnost na bolesti. Nadalje, posljednjih
nekoliko godina potvrđuju i značajnu tolerantnost na sušne uvjete, u kojima ostvaruju
vrlo visok prinos zrna, a osobito prinos ulja po hektaru. Naime, visok sadržaj ulja je
jedno od najvažnijih komercijalno vrijednih svojstava OS hibrida suncokreta jer redovito postižu uljnost iznad 50 % i prinos ulja iznad 2 t/ha. Vrlo značajan porast plasmana oba naša hibrida ovog proljeća kako na domaćem tako i na nekim inozemnim
tržištima najbolja su potvrda njihove rodnosti i kvalitete. Također, odlično trenutno
stanje usjeva, daje nam nadu da će i ove godine naši hibridi opravdati i dokazati se
kako u prinosu zrna tako i u prinosu i kvaliteti ulja.
Vaš Poljoprivredni institut Osijek
SOJA
SUNCOKRET
POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK
utemeljen 1878.
Grupa dozrijevanja: 0-I (srednje rana)
Boja cvijeta: ljubičasta
Boja dlačica: siva
Stabljika: srednje visoka, čvrsta, otporna na
polijeganje
Tolerantnost na bolesti: vrlo visoka, posebno
na plamenjaču
Potencijal rodnosti: iznad 5 t/ha
Kakvoća zrna: bjelančevine 39-41 %;
ulje 20-22 %
Prilagodljivost: široka, stabilni prinosi u
različitim uvjetima uzgoja
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
Grupa dozrijevanja: 0-I (srednje rana)
Boja cvijeta: ljubičasta
Boja dlačica: siva
Stabljika: visoka, otporna na polijeganje,
optimalna visina prve plodne etaže
Tolerantnost na bolesti: vrlo visoka, posebno
na plamenjaču
Potencijal rodnosti: iznad 5 t/ha
Kakvoća zrna: bjelančevine 39-41 %;
ulje 21-23 %
Prilagodljivost: široka, dobre rezultate daje i
na tlima lošije strukture te u sušnim uvjetima
proizvodnje
SORTE SOJE
ZORA
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
NAGLAŠENA
STABILNOST I
PRINOSI ZRNA
IKA
LIDER NA TRŽIŠTU
SOJE U REPUBLICI
HRVATSKOJ
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
Grupa dozrijevanja: 0-I (srednje rana)
Boja cvijeta: ljubičasta
Boja dlačica: siva
Stabljika: srednje visoka, izrazita otpornost na
polijeganje
Tolerantnost na bolesti: visoka, posebno u
vlažnim godinama
Potencijal rodnosti: iznad 5 t/ha
Kakvoća zrna: bjelančevine 40-41 %;
ulje 21-23 %
Prilagodljivost: izvrsna adaptabilnost, pogodna
za sve vrste tala, dobra rodnost i pri nešto
skromnijoj agrotehnici
SORTE SOJE
TENA
NOVA SORTA
VRHUNSKE KLASE
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
Grupa dozrijevanja: 0-I (srednje rana)
Stabljika: srednje visoka, otporna na
polijeganje
Tolerantnost na bolesti: zadovoljavajuća na
glavne bolesti
Potencijal rodnosti: preko 5 t/ha
Kakvoća zrna: bjelančevine do 41 %;
ulje 22-24 %
Prilagodljivost: široka, pogodna za različite
uvjete proizvodnje
SARA
VISOK I STABILAN
PRINOS U SVIM
UVJETIMA
Grupa dozrijevanja: 0 (rana)
Boja cvijeta: ljubičasta
Boja dlačica: siva
Stabljika: srednje visoka, čvrsta, otporna na
polijeganje
Tolerantnost na bolesti: zadovoljavajuća na
glavne bolesti
Potencijal rodnosti: do 5 t/ha
Kakvoća zrna: bjelančevine 40-42 %;
ulje 21-23 %
Prilagodljivost: pogodna za sva područja
uzgoja soje u Hrvatskoj, izrazite je tolerantnosti
na sušne uvjete u proizvodnji, pogodna i za
proizvodnju na lakšim tlima
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
Grupa dozrijevanja: 0 (rana)
Stabljika: srednje visoka, otporna na
polijeganje
Tolerantnost na bolesti: zadovoljavajuća na
glavne bolesti
Potencijal rodnosti: do 5 t/ha
Kakvoća zrna: bjelančevine 41 %; ulje do 22 %
Prilagodljivost: široka, pogodna za različite
uvjete uzgoja
RANA
I STABILNA
JULIJANA
ŠIROKA
ADAPTABILNOST
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
Grupa dozrijevanja: 0 (rana)
Stabljika: srednje visoka, čvrsta, otporna na
polijeganje
Tolerantnost na bolesti: zadovoljavajuća na
glavne bolesti
Potencijal rodnosti: do 5 t/ha
Kakvoća zrna: bjelančevine do 42 %;
ulje do 23 %
Prilagodljivost: široka, pogodna za različite
uvjete uzgoja
SORTE SOJE
VITA
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
SANDA
VISOKA STABILNOST,
RODNOST I KAKVOĆA
ZRNA
Grupa dozrijevanja: 00-0 (vrlo rana)
Stabljika: srednje visoka, otporna na
polijeganje
Tolerantnost na bolesti: zadovoljavajuća na
glavne bolesti
Potencijal rodnosti: do 5 t/ha
Kakvoća zrna: bjelančevine do 41 %;
ulje do 23 %
Prilagodljivost: široka, pogodna za različite
uvjete uzgoja
EMA
Grupa dozrijevanja: 00-0 (vrlo rana)
Boja cvijeta: ljubičasta
Boja dlačica: žuta
Stabljika: srednje visoka, čvrsta, otporna na
polijeganje, optimalna visina prve plodne etaže
Mahune: čvrste, otporne na pucanje u zriobi,
visoki udio mahuna s 4 zrna
Tolerantnost na bolesti: visoka na glavne
bolesti
Tolerantnost na sušu: dosta dobro podnosi
stres izazvan visokim temperaturama u vrijeme
oplodnje i nalijevanja zrna
Potencijal rodnosti: vrlo visok za rani
sortiment, do 5 t/ha
Kakvoća zrna: bjelančevine do 42 %;
ulje do 22-23 %
Prilagodljivost: široka, brzog je i ujednačenog
početnog porasta i u hladnijim proljećima, kao i
na težim tlima; pogodna za sva područja uzgoja
soje u Hrvatskoj
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
RANA
I STABILNA
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
Grupa dozrijevanja: 00 (vrlo rana)
Boja cvijeta: ljubičasta
Boja dlačica: žuta
Stabljika: srednje visoka, čvrsta, otporna na
polijeganje, optimalna visina prve plodne etaže
Mahune: čvrste, otporne na pucanje u zriobi
Tolerantnost na bolesti: visoka, posebno na
bijelu trulež stabljike
Potencijal rodnosti: vrlo visok za ranozreli
sortiment, do 5t/ha
Kakvoća zrna: bjelančevine do 42 %;
ulje 22-23 %
Prilagodljivost: široka, pogodna za zapadna
područja Hrvatske za redovnu sjetvu, a u
istočnim područjima može se sijati u redovnoj,
naknadnoj i postrnoj sjetvi
SORTE SOJE
KORANA
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
NOVA
VRLO RANA
OS SORTA
LUCIJA
KRALJICA
VRLO RANOG
SORTIMENTA
HIBRIDI SUNCOKRETA
Dužina vegetacije: 105 – 110 dana
Stabljika: visine 140 – 160 cm, otporna na
polijeganje
Atraktivnost za polinatore: atraktivan, izrazita
proizvodnje nektara
Tolerantnost na uzročnike bolesti: srednje
visoka, posebno na Phomopsis helianthi,
Sclerotinia sclerotiorum i Botrytis cinerea
Potencijal prinosa: 4,5 – 5 t/ha
Sadržaj ulja: iznad 52 %
Prilagodljivost: na manje plodnim tlima i
u uvjetima smanjene agrotehnike postiže
zadovoljavajuće prinose zrna i ulja
PRINOS ZRNA I ULJA 2009. – 2013.
(PROSJEK) NA 8 LOKALITETA
(Bokšić, Opatovac, Bijelo Brdo, Vera, Klisa,
Korođ, Tomašanci, Detkovac)
Prinos zrna (t/ha)
4,49
Prinos ulja (t/ha)
2,15
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
Dužina vegetacije: 110 – 115 dana
Stabljika: visine 150 – 170 cm, čvrsta, otporna
na polijeganje
Atraktivnost za polinatore: atraktivan, visoka
proizvodnja nektara i polenovog praha, dobra
oplodnja i u nepovoljnim uvjetima
Tolerantnost na uzročnike bolesti: vrlo visoka,
posebno na Phomopsis helianthi, Sclerotinia
sclerotiorum i Botrytis cinerea
Potencijal prinosa: 5 – 5,5 t/ha
Sadržaj ulja: iznad 52 %
Prilagodljivost: visoki prinosi zrna i ulja u
različitim agroekološkim uvjetima, naglašena
tolerantnost na sušu
PRINOS ZRNA I ULJA 2009. – 2013.
(PROSJEK) NA 8 LOKALITETA
(Bokšić, Opatovac, Bijelo Brdo, Vera, Klisa,
Korođ, Tomašanci, Detkovac)
Prinos zrna (t/ha)
4,73
Prinos ulja (t/ha)
2,20
LUKA
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
HIBRID VISOKE
ULJNOSTI
APOLON
STABILAN
I RODAN
Proizvodnja mesa i mlijeka usko je povezana s proizvodnjom krmnih kultura koje osiguravaju značajnu količinu voluminozne krme (sjena, sjenaže, silaže) ili zrna bogatog bjelančevinama. Od krmnih
kultura za proizvodnju voluminozne krme lucerna je uvijek na prvom mjestu i to iz više razloga: prvi
je svakako visoka kvaliteta (sadržaj bjelančevina) i vrlo teško dostižan, za druge ratarske kulture,
prinos bjelančevina po hektaru koji je povezan s visokim prinosom zelene mase i suhe tvari. Drugi
razlog vrijednosti ove kulture leži u njenoj dobroj prilagođenosti različitim klimatskim (suša, niske
zimske temperature) pa i zemljišnim uvjetima (pH 5,5-8), a svakako i u njenoj dugotrajnosti (4-6
godina). Druga po raširenosti na oranicama ali jednako značajna višegodišnja krmna leguminoza je
crvena djetelina. Ona je dvogodišnja kultura odlično prilagođena uzgoju na težim i vlažnijim tlima
(brdsko-planinsko područje), visokog prinosa mase i odlične kvalitete krme.
Ozimi stočni grašak je posljednjih nekoliko godina zabilježio značajan progres u proizvodnji voluminozne krme od jednogodišnjih krmnih kultura. Odlikuje se visokim prinosom zelene mase (sjenaža,
silaža) i bjelančevina te kratkom vegetacijom koja omogućava drugu sjetvu i cjelogodišnju pokrivenost polja usjevom. Jari stočni grašak je namijenjen proizvodnji bjelančevinama bogatog zrna. U
kratkoj vegetaciji (100-120 dana) ovaj grašak daje visoke prinose suhog zrna pogodnog za ishranu
svih vrsta i kategorija stoke bez naknadne obrade.
Sve navedene kulture dugogodišnja su tradicija i kontinuitet rada oplemenjivačkog programa Odjela
za oplemenjivanje i genetiku krmnog bilja Poljoprivrednog instituta Osijek, a kao rezultat naše vizije
i misije 19 je priznatih sorti lucerne, 2 sorte crvene djeteline, 2 sorte ozimog i 2 sorte jarog stočnog
graška. Vrijednost naših sorata osim na našim poljima prepoznata je u zemljama u okruženju i šire
gdje su priznate i siju se na značajnim površinama.
Na hrvatskom tržištu najraširenije su, i gotovo dominantne na oranicama naših poljoprivrednika,
sorte lucerne Os 66 i Os 99 a u proizvodnju ulazi i sorta Os 100. Dragi poljoprivrednici, nadamo
se da će te kao i do sada ostati vjerni sjetvi naših sorata lucerne, crvene djeteline Viva, ozimih
graškova Osječki zeleni i Letin te jarih graškova Gold i Os Uran. Naše sorte osigurat će Vam visoke
prinose i kvalitetu stočne hrane te povećati proizvodnju mesa i mlijeka, kao i konkurentnost na sve
zahtjevnijem tržištu.
KRMNE KULTURE
POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK
utemeljen 1878.
Namjena: za proizvodnju sijena
Dužina vegetacije: srednje kasni
Sintetički kultivar nastao od izabranih tipova
panonske lucerne i nekih europskih kultivara.
Oplemenjivanjem je povećana dugovječnost i
udio lista. Biljke su srednje visine, uspravne s
robusnom stabljikom. Većina biljaka je svijetlo i
srednje ljubičastog cvijeta, te s manjim udjelom
tamno plavog cvijeta. Odlično podnosi sušne
uvjete i ima srednje brzu regeneraciju nakon
košnje. Najpoznatiji je i najrašireniji kultivar na
području jugoistočne Europe.
OS 66
SORTE
LUCERNE
Vrijeme sjetve: sredina ožujka ili početak rujna
Prosječni prinos: > 16 t/ha suhe tvari
Apsolutna masa: 1,8 - 2,1 g
Preporučena gustoća: 350 - 400 biljaka/m
Namjena: za proizvodnju sijena
Dužina vegetacije: srednje rani
Kultivar lucerne koji se uvodi u proizvodnju samo
za tržište Republike Hrvatske. Odlikuje ga visoka i srednje tanka stabljika, otporna na polijeganje, s dobrim omjerom lista i stabljike. Biljke su
tamno zelene boje s većim udjelom tamno ljubičastog cvijeta. Dobro podnosi intenzivnu košnju i
tolerantan je na sušu i niske temperature. Ostvaruje visoke prinose sijena (≥20 t/ha) vrlo visoke
kakvoće s visokim udjelom proteina - oko 23 %
u suhoj tvari.
OS 99
SORTE
LUCERNE
Vrijeme sjetve: sredina ožujka ili početak rujna
Prosječni prinos: > 3,5 t/ha proteina
Apsolutna masa: 1,9 g
Preporučena gustoća : 350 - 400 biljaka/m2
SORTE KRMNOG BILJA
Najrašireniji kultivar ozimog graška u RH. Odlične otpornosti na niske temperature i tolerantan
na najučestalije bolesti. Ima normalan tip lista,
robusnu stabljiku, ljubičast cvijet i smeđe zrno.
Biljke su visoke između 135 i 185 cm. Sije se u
kombinaciji s ozimim žitaricama (ječam, pšenica, triticale, ...). Košnjom u fazi cvjetanja i formiranja prvih mahuna osigurava se od 50 do 60 t/
ha zelene mase sa 16 - 18 % suhe tvari i udjelom
proteina oko 18 %.
Vrijeme sjetve: sredina listopada
Prosječni prinos: > 25 t/ha sjenaže ili > 10 t/ha
sijena
Apsolutna masa: 95 – 105 g
Preporučena gustoća: 1,0 – 1,2 milijuna
biljaka/ha
SORTE KRMNOG BILJA
SORTE OZIMOG
GRAŠKA
Namjena: za proizvodnju krme
Dužina vegetacije: rani
Novi moderni kultivar namijenjen proizvodnji
krme. Vrijeme od sjetve do cvjetanja je oko 180
dana s vremenom košnje između 3. i 15. svibnja.
Visine je između 130 i 140 cm, s gusto zbijenim
nodijima u donjem dijelu stabljike, što povećava tolerantnost na polijeganje. Bezlisni je tip s
viticama umjesto listova. Na stabljici se nalaze
velike liske koje obavijaju stabljiku i čvrsto su vezane za stabljiku te se ne otresaju u košnji i drugim agrotehničkim zahvatima. Cvjetovi su žarko
crveni i ima po dva cvijeta na svakom koljencu.
Sije se samostalno ili u kombinaciji s pšenicom,
ječmom, ozimom zobi, pa čak i ljuljem. Pravodobnom košnjom osigurava >1200 kg/ha proteina sa 17-18 % u ST.
Apsolutna masa: 125 -130 g
Preporučena gustoća: >1,5 milijuna biljaka/ha
Vrijeme sjetve: sredina listopada
Prosječni prinos: > 30-35 t/ha sjenaže ili
5,8-7,5 t/ha sijena
LETIN
Namjena: za proizvodnju krme
Dužina vegetacije: srednje kasni
OSJEČKI ZELENI
SORTE OZIMOG
GRAŠKA
URAN
JARI GRAŠAK
Namjena: za proizvodnju suhog zrna
Dužina vegetacije: srednje kasni
Novi kultivar, visokog genetskog potencijala rodnosti. Povećane je otpornosti na najvažnije bolesti i polijeganje. Biljke su visine između 60 i 80 cm, sa zbijenim nodijima
u donjem dijelu stabljike, što povećava tolerantnost na polijeganje. Ima normalan
oblik lista i mahune skupljene u gornjoj trećini biljke, što smanjuje gubitak zrna u
žetvi. Zrno je žute boje, okruglo, srednje veličine i dobre kakvoće (udio proteina:
24 – 26 %).
Vrijeme sjetve: od sredine ožujka do sredine travnja
Prosječni prinos: od 3,5 do 4,5 t/ha
Apsolutna masa: 200 – 220 g
Preporučena gustoća : 1,0 – 1,3 milijuna biljaka/ha
GOLD
JARI GRAŠAK
Namjena: za proizvodnju suhog zrna
Dužina vegetacije: srednje rani
Dobar kultivar, odlične prilagodljivosti na različite uvjete proizvodnje. Veoma je ranog
porasta, te podnosi najranije rokove sjetve. Mahune su skupljene na vršnom dijelu
biljke. Biljke su prosječne visine između 50 i 70 cm, indeterminiranog tipa rasta,
kratkih internodija. Specifičnost vitičastog tipa lista omogućuje biljci povezivanje od
najranih faza rasta, te stvaranje usjeva koji je otporan na polijeganje. Zrno je okruglo,
srednje krupno i visoke kakvoće s udjelom proteina od 23 do 25 %.
Vrijeme sjetve: od sredine ožujka do sredine travnja
Prosječni prinos: > od 3,5 t/ha
Apsolutna masa: 170 – 200 g
Preporučena gustoća: 1,0 – 1,3 milijuna biljaka/ha
VIVA
CRVENA DJETELINA
Namjena: za proizvodnju sijena
Dužina vegetacije: srednje rana
Novi diploidni kultivar crvene djeteline. Viva je srednje rani kultivar koji se odlikuje
brzom regeneracijom nakon košnje. Biljke su uspravnog do srednje uspravnog tipa
rasta, prosječno visoke 88 cm u prvom proljetnom otkosu i 70 cm u ostalim otkosima. Stabljika je otporna na polijeganje, prekrivena gustim dlačicama i dobro obrasla
listovima. Cvjetovi su grupirani u glavičasti cvat svijetlo do tamno ružičaste boje.
Dobro podnosi niske temperature i sušu te je visoke tolerantnosti na ekonomski
najznačajnije bolesti.
Vrijeme sjetve: sredina ožujka ili početak rujna
Prosječni prinos: >60 t/ha zelene mase; >16 t/ha suhe tvari
Apsolutna masa: 1,3 - 1,7 g
Preporučena gustoća: 350 - 400 biljaka/m2
POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK
utemeljen 1878.
Južno predgrađe 17, 31000 Osijek
TELEFON
FAX
E-MAIL
+385 31 515 520
+385 31 515 568
[email protected]
Odjel za oplemenjivanje i genetiku industrijskog bilja
Dr. sc. Aleksandra Sudarić (predstojnik) - SOJA
+385 31 515 530
Dr. sc. Antun Mijić - SUNCOKRET
+385 31 515 531
+385 31 515 539
+385 31 515 539
[email protected]
[email protected]
Odjel za oplemenjivanje i genetiku krmnog bilja
Dr. sc. Svetislav Popović (predstojnik)
+385 31 515 540
+385 31 515 549
[email protected]
Odjel za sjemenarstvo
Dr. sc. Luka Andrić (predstojnik)
Dr. sc. Branimir Šimić
Dr. sc. Hrvoje Plavšić
Mr. sc. Josip Šimenić
Dipl. ing. Stanko Vrabec (Županja)
Dipl. ing. Ksaver Grudić (Pitomača)
Dipl. ing. Ivan Kovač (Slavonski Brod)
+385 31 501 606
+385 98 338 423
+385 98 364 359
+385 98 338 424
+385 99 802 03 21
+385 99 805 38 60
+385 99 327 76 95
+385 31 502 648
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Odjel za oplemenjivanje i genetiku kukuruza
Dr. sc. Ivan Brkić (predstojnik)
www.poljinos.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
7 985 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content