close

Enter

Log in using OpenID

1. bilten - Natjecanja iz fizike

embedDownload
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatsko fizikalno društvo
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA
IZ FIZIKE
Srednja škola Petra Šegedina
Korčula, 13. - 16. svibnja 2012.
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizatori: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatsko fizikalno društvo
Domaćin: Srednja škola Petra Šegedina Korčula
Organizacijski odbor:
Lovre Botica, ravnatelj
Mirko Duhović, gradonačelnik
Lovro Krstulović, predsjednik Gradskog vijeća
Franc Stenek, zamjenik gradonačelnika
Katarina Vranković
Snježana Matić
Ante Skokandić
Nikola Matulović
Lidija Radovanović
Ante Biliš
Boris Stražičić
Zoran Sardelić
Nada Laus
Mario Novak
Marinko Mušić
Dijana Dubravac
Ljiljana Vuletić
Franica Botica
Maja Pivac
Pavao Tvrdeić
Mila Favro
Mirela Šeparović
Ranko Klisura
Vicko Skokandić
Državno povjerenstvo za provedbu natjecanja iz fizike:
prof. dr. sc. Krešo Zadro, predsjednik,
Nataša Šimić, prof., tajnica
dr.sc. Ticijana Ban, Denis Barčot, prof., doc. dr.sc. Mario Basletić, Zumbulka Beštak Kadić, prof.,
Mladen Buljubašić, prof., Nela Dželalija, prof., Marina Gojković, prof., Branka Grgić, prof., dr. sc.
Lana Ivanjek, dr. sc. Željko Jakopović, Mirjana Javora, nastavnica, dr. sc. Gorjana Jerbić Zorc,
Damir Kliček, dipl.inž., Tanja Kolec, prof., dr.sc. Marija Majer, Nikolina Novosel, dipl. inž., doc.
dr.sc. Damir Pajić, Planinka Pećina, dipl. inž., mr. sc. Tatjana Pranjić-Petrović, Stjepan Sabolek,
prof., doc. dr. sc. Željko Skoko, Luca Spetić, prof., Vedran Šarac, prof., Marko Šušak, prof.,
Jadranka Vujčić, prof.
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORČULA
Korčula, otok i grad. U suživotu prirode i čovjeka, ovaj komad hrvatskog ozemlja živi svoj
život od pradavnih vremena do danas. I živjet će, jer mi koji smo na ovom otoku rasli i s njime
srasli znamo njegove vrijednosti, njegovu ljepotu, ali i surovost u mijenama povijesnih razdoblja,
utiha i nevera.
Otok Korčula, sa svojih 16 tisuća stanovnika drugi je najnaseljeniji hrvatski otok. Grad
Korčula kulturno je i administrativno središte otoka Korčule, ali i zapadnog dijela poluotoka
Pelješca koje mu gravitira. Uz grad Korčulu, na otoku su i naselja Lumbarda, Žrnovo, Račišće,
Pupnat, Čara, Smokvica, Blato i Vela Luka.
Otok je bio naseljen još u pretpovijesti. Najstariji nalazi su starijeg kamenog doba, u Veloj
spili poviše Vele Luke.
Prema legendi, otok je bio naseljen od trojanskog junaka Antenora u 12. stoljeću prije
Krista. Otok potom naseljavaju Iliri. Korčula je bila grčka kolonija zvana Korkyra Melaina, a
zatim rimska zvana Corcyra Nigra.
Od desetog stoljeća Korčulu naseljavaju Hrvati, baštineći antičku kulturu s jedne te
razvijajući svoju, hrvatsku kulturu u suživotu s utjecajima zapada, prije svega Mletaka, kasnije i
Austrijanaca, što nam je ostavilo bogato kulturno-povijesno naslijeđe. Grad Korčula biser je
hrvatske i svjetske srednjovjekovne arhitekture, stari, utvrđeni dio grada izgrađen je u obliku riblje
kosti.
Kad govorimo o povijesti otoka, treba reći da je u Lumbardi godine 1877. nađena psefizma,
odluka kao ugovor, grčki kameni natpis star više od 2300 godina. Na početku piše: «Neka je sa
srećom!» Naoko jednostavna rečenica, reklo bi se potrošena u svakodnevnom obraćanju. Ali
izgovorite je postavljajući je u kontekst pamtivijeka. Vidjet ćete da će u vama izazvati divne
osjećaje, osjećaje moralne neprolaznosti utemeljene na našem tvrdom kamenu, s tvrdom vjerom.
Vjerom, da će riječ opstati dugo, dugo u pamtivijek. Na istoj psefizmi piše o životnoj potrebi
poštivanja reda i zakona.
Lumbardska psefizma
Grad Korčula, poput drugih dalmatinskih gradskih središta imao je iznimno jaku
samoupravu, regulirane običaje zasnovane na starohrvatskoj plemenskoj tradiciji, prateći pritom
svjetska kretanja na Zapadu.
Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine najstariji je pravni zbornik izglasan na području
današnje Hrvatske. Već 1265. napisan je novi Statut, čiji je tekst sačuvan do danas. Tek potom se
pojavljuju Dubrovački Statut iz 1272. te Vinodolski zakonik iz 1288. godine. Velika je sličnost
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
korčulanskog statuta i vinodolskog zakonika u tome što je sam narod, posredovanjem svojih
predstavnika popisao stare pravne običaje.
Iako pisan latinskim jezikom, korčulanski statut obiluje riječima hrvatske etimologije, a isto
tako sadrži regulaciju prastarih društvenih odnosa, poput Bračkog, Hvarskog, Lastovskog,
Mljetskog, Poljičkog statuta i Vinodolskog zakona.
Na kraju sažetka Statuta Grada i otoka Korčule iz 2002. godine, stoji za Statut:
Dvije su njegove osnovne odlike: ljubomorno čuvanje vlastite tradicije i hrvatskog identiteta, među
ostalim, i borbom za otočnu autonomiju, bez obzira na povremene sukobe pučana i plemića, te
preuzimanje i daljnje razvijanje onih stečevina europskog prava i pravne misli, koje su tijekom
povijesti provjerene kao najbolja moguća rješenja za unapređivanje gospodarstva i što skladnijih
društvenih odnosa. I tako, dok je u velikom dijelu Europe još carevala samovolja svemoćnih
feudalnih gospodara koja, razumije se, još nije bila pisano fiksirana, u Statutu grada i otoka
Korčule rađale su se klice ustavnosti, u neku ruku i ljudskih prava i tržišnoga gospodarstva.
Povijest grada i otoka Korčule uistinu je bogata. No, jedna od najznačajnijih godina za
noviju korčulansku povijest jest 1871. kad je općina iz ruku autonomaša prešla u ruke narodnjaka.
Tada hrvatski jezik u potpunosti zamjenjuje talijanski, koji je tijekom višestoljetnog mletačkog
utjecaja prethodno istisnuo iz javne uporabe latinski. Korčula tada postaje jedno od naznačajnijih
središta narodne misli u Dalmaciji.
Prva polovica dvadesetog stoljeća donijela je ratove, krize i iseljavanja Korčulana diljem
svijeta. No, u drugoj polovici dvadesetog stoljeća Korčula je doživjela industrijski i turistički
napredak, koji je opet ratom, ovaj put domovinskim, uvelike usporen. Danas je naša privreda
suočena s brojnim problemima, no vjerujemo kako možemo smoći snage napraviti naš otok još
ljepšim i ugodnijim mjestom za život nas i naše djece. Naša otvorenost, gostoljubivost i kultura u
tome će nam sigurno pomoći.
Viteška igra Moreška
Kad govorimo o Korčuli treba svakako spomenuti vitešku igru Morešku u gradu, viteške
igre Kumpanija u korčulanskim selima, ili pak Korčulanski plivački klub.
Danas brojimo zadnje dane do otvaranja zatvorenog gradskog bazena, što je jedan od
najvrijednijih projekata zadnjih desetljeća na otoku, a naše viteške igre nisu samo čuvarice
povijesti, one govore namjerniku da ćemo ovdje graditi svoju budućnost.
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA
Srednja škola Petra Šegedina je pravni sljednik Centra za usmjereno obrazovanje, Gimnazije
Korčula i Industrijske škole Korčula. Godina osnutka škole je 1950., iako škola baštini druge
vidove srednjeg obrazovanja u našem gradu i na otoku Badiji, od 19. stoljeća na ovamo.
Srednja škola Petra Šegedina je najbrojnija i najveća srednja škola na hrvatskim otocima,
škola koja obrazuje učenike u općoj gimnaziji, tehničkoj školi te u industijsko-obrtničkim
zanimanjima. Danas imamo 338 učenika u 18 razrednih odjela i 57 zaposlenih.
Ova škola je i dodatno pod vanjskim neovisnim nadzorom Bureau Veritasa i Hrvatskog
registra brodova te posjeduje valjane svjedodžbe za normu upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008
(u Hrvatskoj: HRN EN ISO 9001:2009) koje je stekla 2002. godine i kontinuirano ih održava. Na
kraju, spadamo u pomorska učilišta, kojih se evidencija vodi u Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture.
Praktikum za mehatroniku
Ugostiteljski praktikum
U tehničkoj školi obrazujemo tehničare za mehatroniku, tehničare za brodostrojarstvo te
elektrotehničare. Također, tu su i hotelijersko-turistički tehničar i turističko-hotelijerski
komercijalist.
Od trogodišnjih škola obrazujemo konobare, kuhare, slastičare, stolare, elektromehaničare,
brodske mehaničare i autoelektričare. Želja nam je od slijedeće školaske godine obrazovati i
brodograditelje.
Školom upravlja školski odbor kojem je na čelu prof. Katarina Vranković, a ravnatelj je
prof. Lovre Botica, kritički prijatelj Škole je prof. Ratko Giljević iz Ploča. Škola radi na tri lokacije,
a projekt druge faze za koju smo dobili građevinsku dozvolu i počeli radove na novoj radionici
predviđa moderan srednjoškolski kampus na lokaciji Sveti Antun.
Ravnatelj Srednje škole Petra Šegedina:
Lovre Botica, prof. fizike.
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Državno natjecanje i smotru iz fizike učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske
organiziraju Hrvatsko fizikalno društvo, Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa. Ove godine Državno natjecanje i smotra iz fizike se održava u Korčuli od 13.
do 16. svibnja 2012. Domaćin je Srednja škola Petra Šegedina u Korčuli.
Natjecanje uz znanju je organizirano u pet skupina (jedna skupina za osnovne škole i 4
skupine za srednje škole) i odvija se kroz tri razine: školska/općinska, županijska i državna razina.
Školska/općinska natjecanja su održana 25. siječnja 2012. Zadatke je pripremilo državno
povjerenstvo i elektroničkom postom poslalo u 607 škola (OŠ - 455, SŠ - 152) domaćina natjecanja.
U natjecanju je sudjelovalo 3410 učenika (OŠ – 1892, SŠ – 1518). Na temelju uspjeha na
općinskom natjecanju županijska povjerenstva su pozvala učenike na županijsko natjecanje koje je
održano 29. veljače 2012. I za ovu razinu natjecanja zadatke je pripremilo državno povjerenstvo.
Sudjelovalo je 1138 učenika osnovnih i srednjih škola (OŠ - 471, SŠ – 667). Nakon što su
županijska povjerenstva dostavila izvješća, državno povjerenstvo je uskladilo bodovanje i prema
jedinstvenim listama poretka za pojedine kategorije pozvalo 130 učenika (OŠ – 56, SŠ – 74)
osnovnih i srednjih škola na državno natjecanje iz fizike.
Pored natjecanja u znanju koje se odvija na spomenute tri razine učenici osnovnih i srednjih
škola tijekom školske godine osmišljavaju i izvode pokuse. Na početku školske godine Državnom
povjerenstvu je 46 učenika osnovnih škola bilo prijavilo 26 radova te 42 učenika srednjih škola 25
radova. Na jednome pokusu su radili jedan ili dva učenika pod vodstvom jednog
mentora/nastavnika. Tijekom godine učenici su u dva kruga slali radove na procjenu državnom
povjerenstvu koje je na kraju najbolje pozvalo na državnu smotru: 8 radova (14 učenika ) iz
osnovne škole i 6 radova (12 učenika) iz srednjih škola.
Na državno natjecanje pozvano je ukupno 156 učenika u pratnji 109 nastavnika/mentora.
Upute za učenike u kategoriji Provjera znanja
Učenici osnovnih škola koji se natječu u rješavanju pismenih i praktičnih zadataka donose sa
sobom pribor za praktične zadatke. Popis pribora objavljuje se na web stranicama natjecanja.
Učenici srednjih škola rješavaju teorijske i eksperimentalne zadatke u četiri skupine. Za
eksperimentalne zadatke učenici dobivaju potreban pribor za njihovo rješavanje.
Upute za učenike u kategoriji Samostalni eksperimentalni radovi
Natjecateljima koji su pozvani na natjecanje skrećemo pozornost na sljedeće:
1. Kratki opis i rezultate eksperimenta (odgovarajući tekst, slike i grafove) obvezno prikazati
na posteru koji će biti izložen na natjecateljskom mjestu.
2. Obrana rada pred povjerenstvom uključuje usmeno izlaganje i izvođenje eksperimenta
(djelomično ili u cijelosti, ovisno o složenosti). Za usmeno izlaganje rada (15 minuta
izlaganja i 5 minuta pitanja o radu) preporuča se PPT prezentacija (nije obvezno ali se
preporuča zbog završnice). Trebate pripremiti i donijeti sav pribor (od produžnih kablova do
instrumenata) potreban za demonstraciju mjerenja
3. Najbolji radovi će biti pozvani na završnicu, gdje će pomoću PPT prezentacije i bez pokusa
biti prezentirani sudionicima natjecanja, u trajanju od 15 minuta (10 minuta za izlaganje + 5
minuta za pitanja).
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priznanja i nagrade
(Opće upute, AZOO)
DRŽAVNI PRVACI NA NATJECANJIMA
Državni prvak je učenik/ca koji je u određenoj kategoriji natjecanja osvojio najveći broj bodova.
Državnim prvacima smatraju se svi učenici koji su u istoj kategoriji osvojili najveći (isti) broj
bodova.
PRIZNANJA, POHVALNICE I ZAHVALNICE
Učenici/ce koji/e na natjecanjima osvoje prva tri mjesta dobivaju priznanja, ostali sudionici
natjecanja dobivaju pohvalnice, sudionici smotri dobivaju pohvalnice, a mentori/ce i organizatori
zahvalnice
Na Državnom natjecanju i smotri iz fizike osvajaju nagrade po kategorijama i skupinama
kako slijedi:
* osnovne škole (provjera znanja): tri I. nagrade, šest II. nagrada i devet III nagrada
* osnovne škole (samostalni radovi): jedna I nagrada, jedna II nagrada, jedna III nagrada
* srednje škole (provjera znanja):
1. skupina: jedna I. nagrada, dvije II. nagrade, tri III. nagrade
2. skupina: jedna I. nagrada, dvije II. nagrade, tri III. nagrade
3. skupina: jedna I. nagrada, dvije II. nagrade, tri III. nagrade
4. skupina: jedna I. nagrada, dvije II. nagrade, tri III. nagrade.
* srednje škole (samostalni radovi): jedna I. nagrada, jedna II. nagrada, jedna III. nagrada
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMJEŠTAJ SUDIONIKA
Članovi Državnog povjerenstva, učenici osnovnih i srednjih škola te njihovi mentori (voditelji
puta), bit će smješteni u hotelu Bon Repos u Korčuli. Nastavnici i članovi povjerenstva su smješteni
u dvokrevetnim sobama, a učenici u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Nadoplatu za
jednokrevetnu sobu plaćaju sudionici osobno.
Državno povjerenstvo će rezervirati smještaj za sve pozvane učenike i mentore (prema objavljenim
popisima). Molimo mentore da možebitni izostanak, svoj ili učenikov, što prije prijave državnom
povjerenstvu na [email protected] Također, zamjene mentora trebaju biti najavljene unaprijed
državnom povjerenstvu
('Opće upute, AZOO)
13.1. Troškove smještaja i prehrane učenika/ca, mentora/ca i članova državnih
povjerenstava na državnim natjecanjima i smotrama snosi Agencija za odgoj i obrazovanje.
Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove smještaja i prehrane za eventualne goste
koje državno povjerenstvo poziva na državno natjecanje ili smotru iz zemlje ili inozemstva,
kao ni za sudionike natjecanja i smotri (učenike/ce i mentore/ce) koji na njima sudjeluju bez
poziva državnog povjerenstva.
PUTOVANJE
Kao i prošlih godina, nastoji se organizirati zajednički prijevoz autobusom iz regionalnih središta
(Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka, Split ...). Molimo regionalne organizatore da nam jave detalje
koje ćemo objaviti na mrežnim stranicama. Također molimo organizatore zajedničkog prijevoza da
se pridržavaju uputa Agencije za odgoj i obrazovanje.
(Opće upute, AZOO)
13.2 Za organizaciju prijevoza sudionicima natjecanja i smotri, kojima sukladno
prethodnoj točki ovih Uputa troškove snosi Agencija za odgoj i obrazovanje, vrijede
sljedeća pravila:
• ako je prijevoz organiziran, sudionici natjecanja i smotri dužni su ga koristiti
• za autobusni skupni prijevoz sudionika natjecanja ili smotre, organizator traži tri
ponude, odabire najpovoljniju i obavještava Agenciju. Troškovi smještaja vozača
moraju biti uključeni u jedinstvenu cijenu ponude prijevoza. Nakon prijevoza
organizator ovjerava račun prijevoznika i dostavlja ga Agenciji;
• za individualni prijevoz učenika/ca vlakom ili autobusom organizator dostavlja
Agenciji zahtjev za sufinanciranje putnih troškova, uz prilog kupljenih voznih karata,
a za mentore/ce i zahtjev za sufinanciranje dnevnica. Navedene troškove Agencija
sufinancira sukladno Pravilniku o naknadama putnih i drugih troškova na
službenom putovanju (koji je objavljen na internetskim stranicama AZOO-a:
www.azoo.hr).
• troškovi prijevoza vlastitim automobilom ili automobilom u vlasništvu škole, mogu se
priznati samo u iznimnim okolnostima, uz prethodnu suglasnost Agencije za odgoj i
obrazovanje, i za učenike/ce s posebnim potrebama.
13.3. Naknade i putne troškove članovima državnih povjerenstava podmiruje Agencija za
odgoj i obrazovanje.
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM
Nedjelja, 13. svibnja 2012.
- Dolazak sudionika u Korčulu, smještaj sudionika.
18.00
- Polazak autobusa prema Centru za kulturu
18.30-19.30 - Svečano otvaranje Državnog natjecanja i smotre iz fizike (Centar za kulturu)
20.00-22.00 - Večera
22.00- Sastanak Državnoga povjerenstva (hotel)
Ponedjeljak, 14. svibnja 2012.
06.30-08.00 - Doručak
08.30
- Sastanak Državnog povjerenstva
09.00 -13.00 - Rješavanje pismenih zadataka za učenike srednjih škola
09.00 -11.30 - Rješavanje pismenih zadataka za učenike osnovnih škola
09.00-10.00 - Postavljanje izložbe samostalnih eksperimentalnih radova
10.00-13.00 - Prezentacija samostalnih eksperimentalnih radova
12.00-14.00 - Ručak
14.30
- Razgovor učenika osnovnih škola s autorima zadataka
14.30
- Razgovor učenika srednjih škola s autorima zadataka
15.00-18.00 - Prezentacija samostalnih eksperimentalnih radova
19.00-21.00 - Večera
Utorak, 15. svibnja 2012.
06.30 -08.00 - Doručak
08.30 -11.30 - Rješavanje praktičnih zadataka učenika srednjih škola
08.30 -10.30 - Rješavanje praktičnih zadataka učenika osnovnih škola
08.30 -12.00 - Prezentacija samostalnih eksperimentalnih radova
10.00 -12.00 - Okrugli stol (mentori i državno povjerenstvo)
12.00 -14.00 - Ručak
14.00 -17.00 - Testiranje kandidata srednjih škola za Olimpijadu
14.00 -17.00 - Javno izlaganje izabranih eksperimentalnih radova učenika osnovnih i srednjih
škola (Centar za kulturu)
Popularno-znanstveno predavanje (Centar za kulturu)
17.00
- Neslužbeni rezultati (osnovne škole i srednje škole - zadatci)
17.30
- Pismene žalbe učenika osnovnih škola
18.00 -19.00 - Rješavanje žalbi učenika osnovnih i srednjih škola
19.00 -21.00 - Večera
Srijeda, 16. svibnja 2012.
06.30 - 08.30 - Doručak i odjavljivanje iz hotela
09.00 - Polazak autobusa prema Centru za kulturu
09.30 – 10.30 - Proglašenje pobjednika, uručenje diploma te zatvaranje
Državnog natjecanja i smotre iz fizike (Centar za kulturu)
10.30 - Odlazak sudionika
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUDIONICI
OSNOVNA ŠKOLA
učenik
Antunović
Babić
Badurina
3. Iva
Dudić
4. Ivan
Barta
5. Barbara
Batalić
6. Dominik
Batić
7. Joško
Bilandžić
8. Matias
Bliznac
9. Domagoj
Bradač
10. Mislav
Brnčić
11. Matej
Crnković
12. Mile
Čarić
13. Karlo
Delić
14. Andrija
Domitrović
15. Marija
Dražić Balov
16. Petar
Điko
17. Dominik
Galić
18. Mate
Gašparini
19. Nikola
Herceg
20. Tea
Horžić
21. Fran
Ilčić
22. Bruno
Iljazović
23. Ivan
Jerčić
24. Monika
Jurenić
1.
2.
Dora
Klaudia
25. Dorijan
Kadmen
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Kaloper
Knez
Komerički
Konić
Kuljak
Ljubić
Matešković
Mikašek
Mrkoci
Orlić
Palle
Parunov
Pavić
Pavić
Pavlić
Peček
Perkov
Petković
Nevenka
Tomislav
Tin
Filip
Ivan
Anabela
Marko
Barbara
David
Petar
Grgur
Antonio
Lenard
Pavao
Stanislav
Antonia
Gabrijela
Andro
44. Nikola
Pintarić
45. Stjepan
Požgaj
škola
OŠ Kuna
OŠ G. Krkleca
mjesto
Kuna
Zagreb
Martin
Josip
mentor
Merdžan
Jurić
OŠ A.G.Matoša
Novalja
Snježana
Štefanić
OŠ grofa J. Draškovića
OŠ Stobreč
OŠ Jurja Dalmatinca
OŠ M. Držića
OŠ K.Š.Đalskog
OŠ Otok
OŠ Antuna Kanižlića
OŠ Eugena Kumičića
OŠ Fra Pavla Vučkovića
OŠ Split 3
OŠ I. Granđe
OŠ Tin Ujević
OS Sućidar
OŠ Davorina Trstenjaka
OŠ Vladimira Nazora
OŠ kralja Tomislava
OŠ Ljubeščica
OŠ V. Nazora
OŠ T. Brezovačkog
OŠ Josip Pupačić
OŠ D. Trstenjaka
OŠ "Dr. Andrija
Mohorovičić"
OŠ Vidici
OŠ Kustošija
OŠ A. Šenoe
OŠ "Kantrida"
OŠ Zlatar Bistrica
OŠ I.K.Sakcinskog
OŠ I. Brlić-Mažuranić
I. OŠ Varaždin
OŠ Ante Kovačića
OŠ J. Račića
OŠ J. J. Strossmayera
OŠ kralja Tomislava
OŠ Nikole Hribara
OŠ Popovača
II. OŠ Bjelovar
OŠ I.K.Sakcinskog
OŠ Primošten
OŠ Trstenik
OŠ IG Kovačića Sv.
Juraj na Bregu
OŠ Belica
Zagreb
Stobreč
Šibenik
Zagreb
Donja Zelina
Zagreb
Požega
Velika Gorica
Sinj
Split
Soblinec
Šibenik
Split
Hrv. Kostajnica
Vrsar
Zagreb
Ljubeščica
Zagreb
Zagreb
Omiš
Zagreb
Luca
Tomislav
Mladen
Matilda
Renata
Marija
Antun
Zumbulka
Katja
Vibor
Vesna
Kristina
Dijana
Ivana
Sabina
Dragana
Mirko
Marija
Sanja
Veljko
Matilda
Spetić
Prodan
Renko
Šimunović
Smaić
Rako
Dokoza
Beštak-Kadić
Gusić
Velčić
Aščić
Mišura
Klepo
Tusić-Šterc
Papić
Vreš
Heged
Grgurinović
Martinko
Ora
Šimunović
Matulji
Jasna
Slavić
Šibenik
Zagreb
Zagreb
Rijeka
Zlatar Bistrica
Ivanec
Ogulin
Varaždin
Zlatar
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Velika Gorica
Popovač
Bjelovar
Ivanec
Primošten
Split
Ljudevit
Božena
Borislav
Sanja
Damir
Damir
Nikola
Slavica
Jadranka
Miljenko
Josipa
Dragana
Brankica
Ivana
Dubravka
Damir
Nikolina
Mirjana
Jurčić
Ratkaj
Šereg
Kvaternik Hren
Matijević
Švelec
Božičević
Novotni
Fuček
Balaban
Lukić
Vreš
Kovač
Klišanin
Gazdić
Švelec
Opačak
Bubić
Pleškovec
Mario
Pinc
Belica
Anita
Braniša
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46. Matej
Rafaj
OŠ Samobor
Samobor
Zvjezdana
Govedarica
47. Kristijan
Rupić
OŠ Nikole Hribara
Velika Gorica
Brankica
Kovač
48. Bruno
Sačarić
OŠ Ljudevita Modeca
Križevci
Ivanka
Lukša
49. Marin
Sinožić
OŠ "Turnić"
Rijeka
Damir
Čović
50. Karlo
Šerbetar
OŠ A.N.Gostovinski
Koprivnica
Marko
Vargović
51. Karlo
Videc
OŠ I.K.Sakcinskog
Ivanec
Damir
Švelec
52. Sven
Vorkapić
OŠ Banija
Karlovac
Mira
Poštić
53. Luka
Vrdoljak
OŠ Luka
Sesvete
Mladen
Vidović
54. Katarina
Zornada
OŠ V.Gržalja,PŠ Roč
Buzet
Ljubica
Perić
55. Stella
Žaja
OŠ Grabrik
Karlovac
Snežana
Kirin-Mataković
56. Manuel
Žic
OŠ ''R.K.Jeretov''
Opatija
Ibrahim
Berbić
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SREDNJE ŠKOLE – 1. SKUPINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Matija
Domagoj
Luka
Filip
Igor
Marko
Ivan
Kristijan
Marin
Josip
Leonardo
Blaž
Antonio
Vedran
Ivan
Aleksandar
Tomislav
Matej
Marin
Katarina
učenik
Čavlović
Jelić
Barišić
Bogdanović
Bubić
Cvitković
Čamber
Gorički
Ivanković
Jukić
Kokot
Korotaj
Kukas
Mihal
Miošić
Opančar
Pavičić
Pavlović
Vilović
Vulić
škola
Gimnazija A.G.Matoša
III. gimnazija
XV. gimnazija
SŠ I. Kršnjavi
Tehnička škola
III. gimnazija
Gimnazija A. Mohorovičića
XV. gimnazija
III. gimnazija Osijek
Gimnazija Franje Petrića
Prva gimnazija Varaždin
Elektrostrojarska škola
Tehnička škola R. Bošković
Gimnazija "Matija Mesić"
SŠ fra A. K. Miošića
XV. gimnazija
V. gimnazija
III. gimnazija
III. gimnazija
Gimnazija Franje Petrića
mjesto
Zabok
Split
Zagreb
Našice
Split
Split
Rijeka
Zagreb
Osijek
Zadar
Varaždin
Varaždin
Zagreb
Sl. Brod
Ploče
Zagreb
Zagreb
Split
Split
Zadar
Marijan
Nela
Jasenka
Goran
Narcisa
Nela
Mirna
Bernarda
Dominika
Davor
Josip
Denis
Tatjana
Marija
Martin
Bernarda
Vladimir
Nela
Nela
Davor
mentor
Pušić
Dželalija
Jakupec
Hajnal
Poljak
Dželalija
Jurcan
Mlinarić
Čulo-Vuković
Katunarić
Orešković
Barčot
Janeš
Radovanović
Lukanović
Mlinarić
Krstić
Dželalija
Dželalija
Katunarić
Vladimir
Bernarda
Vladimir
Levko
Bernarda
Toni
Vladimir
Vladimir
Stjepan
Tanja
Ljubomir
Tatjana
Tatjana
Margita
Ljubomir
Tomislav
Karmena
Miroslav
Ljiljana
Josip
mentor
Krstić
Mlinarić
Krstić
Cvetkovski
Mlinarić
Marković
Krstić
Krstić
Sabolek
Mihaljević
Car
Janeš
Janeš
Đurica
Car
Roso
Vadlja Rešetar
Josipović
Nemet
Krpan
SREDNJE ŠKOLE – 2. SKUPINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
učenik
Erik
Banek
Samuel
Bosch
Mislav
Bradač
Mihael
Eraković
Matej
Ferenčević
Matej
Gradiček
Florijan
Iljazović
Fran Ante Lončar
Marko
Lukić
Dorian
Ljubenko
Ivan
Orehovec
Ante
Orešković
Matko
Pečanić
Vasilije
Perović
David
Prelogović
Ante
Ravlić
Ivana
Tarandek
Petar
Tomić
Matej
Vilić
Petar
Vulić
škola
V. gimnazija
XV. gimnazija
V. gimnazija
Gimnazija A. Mohorovičića
XV. gimnazija
XV. gimnazija
V. gimnazija
V. gimnazija
Gimnazija Lucija Vranjanina
Gimnazija
Gimnazija Fran Galović
Tehnička škola R. Boškovića
Tehnička škola R. Boškovića
Gimnazija Beli Manastir
Gimnazija Fran Galović
S.Š. fra A.K.Miošića
Gimnazija
XV. gimnazija
XV. gimnazija
Gimnazija M.A.Reljković
mjesto
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Rijeka
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Karlovac
Koprivnica
Zagreb
Zagreb
Beli Manastir
Koprivnica
Makarska
Čakovec
Zagreb
Zagreb
Vinkovci
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SREDNJE ŠKOLE – 3. SKUPINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
učenik
Dario
Barišić
Marija
Cvetnić
Ivan
Čeh
Domagoj
Ćevid
Tvrtko
Dorešić
Ivan
Jakovac
Marko
Matijaščić
Petar
Perković
Andrej
Pospišil
Karlo
Šepetanc
Filip
Šijanski
Leon
Tiška
Ivan Porin Tolić
Marin
Tomić
Borna
Vukorepa
Dalibor
Žgela
Maja
Žitko
škola
Gimnazija P. Preradovića
XV. gimnazija
Srednja škola Buzet
V. gimnazija
XV. gimnazija
XV. gimnazija
Gimnazija Lucijana Vranjanina
III. gimnazija
XV. gimnazija
V. gimnazija
Srednja škola Sesvete
V. gimnazija
V. gimnazija
V. gimnazija
XV.gimnazija
XV. gimnazija
I. gimnazija
mjesto
Virovitica
Zagreb
Buzet
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Split
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
mentor
Slobodanka
Polašek
Katja
Kustura
Margareta
Gumilar
Dario
Mičić
Katja
Kustura
Bernarda
Mlinarić
Željko
Šimek
Nela
Dželalija
Bernarda
Mlinarić
Dario
Mičić
Anto
Trogrlić
Dario
Mičić
Dario
Mičić
Dario
Mičić
Josip
Iveta
Zrinka
Mavračić
Tea
Prohaska
SREDNJE ŠKOLE - 4. SKUPINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
učenik
Irena
Barjašić
Tomislav
Begušić
Daniel
Bihar
Antonio
Bjelčić
Marija
Bucić
Bruno
Buljan
Lovro
Ćupić
Mario
Gavrić
Mislav
Kerner
Luka
Lovrenčić
Srđan
Milaković
Veronika
Pedić
Jure
Perović
Luka
Pevec
Ante
Pilipović
Luka
Skorić
Gurgur
Šimunić
škola
Gimnazija Jurja Barakovića
III. gimnazija
XV. gimnazija
Tehnička škola R. Bošković
XV. gimnazija
V. gimnazija
Gimnazija Lucijana Vranjanina
Gimnazija
Gimnazija Lucijana Vranjanina
Srednja škola Krapina
Gimnazija Dubrovnik
V. gimnazija
Gimnazija Franje Petrića
XV. gimnazija
V. gimnazija
XV. gimnazija
XV. gimnazija
mjesto
Zadar
Split
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Požega
Zagreb
Krapina
Dubrovnik
Zagreb
Zadar
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
mentor
Martina
Madžarević
Marina
Tvrdeić
Josip
Iveta
Emil
Šatalić
Josip
Iveta
Ana Marija
Kukuruzović
Martina
Tolić
Ivica
Marinović
Martina
Tolić
Zlatko
Vancaš
Andrea
Sebastijan
Ivana
Vuksanović
Davor
Katunarić
Stjepana
Brzaj
Tihomir
Engelsfeld
Josip
Iveta
Stjepana
Brzaj
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSNOVNE ŠKOLE – EKSPRIMENTALNI RADOVI
1.
učenik
Jelena Cerovečki
Antonia Radoš
naslov rada
škola
mjesto
Brzine zvuka u fluidima
OŠ Lj. Gaja
Zaprešić
mentor
Antonio
Svedružić
2.
Luka Ignac
Viktor Kolčić
Boja i materijal za štednju
OŠ J. Kaštelana
Zagreb
Vlatka
Jeras
3.
Teo Banov
Marin Sinožić
Konstanta opruge
OŠ Turnić
Rijeka
Damir
Čović
Čovjek i elektricitet
OŠ Lj. Babić
Jastrebarsko
Određivanje tlaka zraka pomoću
medicinske brizgalice
OŠ dr. Josipa
Pančića
Bribir
4.
5.
Ivan Bakšić
Jelena Gregorić
Iva Stanić
Lana Zubčić
6.
Matej Testen
Biomimetika u našem domu
OŠ Grabrik
Karlovac
7.
Ena Kuliš
Leute moj
OŠ Trstenik
Split
8.
Mihaela Erceg
Dorotea Lasić
Određivanje karakteristike žarulje
OŠ Marjan
Split
Danijela
Studen
Branka
Dražić
Tea
Borković
Mirjana
Bubić
Vesna
Čavka
SREDNJE ŠKOLE – EKSPERIMENTALNI RADOVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
učenik
Alda Sabalić
Bojan Novković
Domagoj Babić
Ivica Pletikosa
Filip Kuča
Roberta Petrinšak
Ivan Ratković
Matej Borovec
Josipa Popović
Barbara Kunović
Lucija Klarić
Robert Bedoić
naslov rada
Svojstva opruga od Nitinola te izrada
robotske ruke
Ovisnost brzine zvuka u zraku o
temperaturi
Vođenje struje u plinovima
Lanterne
škola
V. gimnazija,
XV. gimnazija
Gimnazija A.
Vrančića
Elektrostrojarska
škola
Elektrostrojarska
škola
mjesto
mentor
Zagreb
Una Pale
Šibenik
Jakov Labor
Varaždin
Varaždin
UV i IR spektroskopija i primjena u
medicini
SŠ Jastrebarsko
Jastrebarsko
Ribletski efekt
Prirodoslovna
škola V. Prelog
Zagreb
Damir
Kliček
Tomislav
Horvat
Vanja
Novosel
Suzana
Galović
DRŽAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Korčula, 13 .- 16. svibnja 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
910 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content