close

Enter

Log in using OpenID

BIRAČKA MJESTA U KAŠTELIMA

embedDownload
BIRAČKA MJESTA U KAŠTELIMA
IX. IZBORNA JEDINICA, KAŠTELA
B.M.
NAZIV B.M.
B.M. OBUHVAĆA BIRAČE S PREBIVALIŠTEM U:
1
BIRAČKO MJESTO CESTA DR. FRANJE TUĐMANA, K.SUĆURAC, CESTA K.SUĆURAC,
1. KAŠTEL
PUT RATCA, PUT UNČINA, PRILAZ BLATU, KROZ BLATA, PUT
SUĆURAC
BRIŽINA, PLEMEŠĆINA, GRMAJEVAC
2
ANDRIJE GUALDA,ŽRTAVA RATA,GOSPOJSKA ŠTRADA,
A.ALFIREVIĆA,TRG PALIH ZA DOMOVINU, OBALA KRALJA
TOMISLAVA, PAVLA MARUŠIĆA, PUT GOJAČE, PUTALJ, PUT KRUGA,
BIRAČKO MJESTO
ŠETALIŠTE GOJAČA, ULICA KNEZA TRPIMIRA, TOMISLAVA
2. KAŠTEL
ANTUNOVIĆA, FRANE JURČINOVIĆA, BRIŽINE, DALMATOVA,
SUĆURAC
ĐARDIN, KAŠTILAC, PUT KAVE, RIMSKI PUT, TRG FRA BERNARDINA
SOKOLA,BRANITELJA OD TURAKA, PODVORJE, PETRINA ,DON
IVANA ČULINE, MATICE HRVATSKE, RAJKOVA, RIBARSKA,
3
ORIŠAC, PUT BRATINČEVIĆA, PUT DRAGOČEVA, SOKOLANA,
STOČULINE, STRABEŽNIK, ZRINSKO-FRANKOPANSKA, PUT
BUNARIĆA, PUT VITRENICE, NOVA ULICA, PUT VELE MEJE, GAJINE,
PUT GORICE, MAŠOGRADSKA, UZ TRAKU, SUSTIPAN, PUT DUGE
NJIVE II, HRVATSKOG PROLJEĆA,, PUT KRTINA, ANTE RUBIGNONIA,
B.BRATINČEVIĆA, BRAĆE RADIĆ, BRASKA PECA I, II I III, GORICE,
M.LUKETINA, MAGISTRALA, MAGISTRALA - SUĆURAC, MAGISTRALA
BIRAČKO MJESTO
ORIŠAC, MAGISTRALA VRILA, MAGISTALA-ČAVAL, MAGISTRALA
3. KAŠTEL
SMOLJEVCI, NASELJE VUKOVARSKIH HEROJA, PUT OGRADE, PUT
SUĆURAC
STRABEŽNIKA, ULICA PAPE I. PAVLA II, PUT DUGE NJIVE I, PUT
SMOLJEVCA, PUT KRSTOLOVAČE, ČELINE, JERČIĆEVA,
PODLUKOVO, MAGISTRALA PAPE IVANA, POTOK STRABEŽNIK,
KACETINE STINICE, TAMUNIĆ, SELA,, TOME JERČIĆA, PUT GAJINA,
PUT BILIČINE LOKVE, PUT STEPENA, PUT MILJEVČIĆA, PUT
STRINJE, PUT ORIŠCA, ZAGORSKI PUT, LEDINE, PUT MEREBUJA,
ČAVAL, PUT STRAŽE, ORJE, DONATOVA,VRILA
4
KOD ŽELJEZNIČKE STANICE, PUT GROBLJA, PUT KOZJAKA,
BIRAČKO MJESTO
PUTALJSKI PUT, STARČEVIĆEVA, KANAP, BABIČIN PUT, PUT KROZ
4. KAŠTEL
ORIŠAC, ŽUVANČEVA, PUT GLAVICE, LAŽANE, PUT STARINA, PUT
SUĆURAC
POTOKA, SUVAČA, GOSPIN PUT, BRASKI DOLAC
5
BRIŽINE, KAŠTEL GOMILICA, KAŠTILAC, KREŠIMIROVA, OBALA
KRALJA TOMISLAVA, PRIMORSKA, PUT KUPALIŠTA, PUT
VODOVODA, TRG KNEZA BRANIMIRA, ULICA EUGENA KVATERNIKA,
BIRAČKO MJESTO
ULICA FULGENCIJA BAKOTIĆA, ULICA HRVATSKIH KNEZOVA,, ULICA
5. KAŠTEL
STJEPANA RADIĆA, VUKOVARSKA, ZADRUGARSKA, CESTA DR.
GOMILICA
FRANJE TUĐMANA, DOLAC, EUGENA KUMIČIĆA, BRANIMIROVA,
KUPALIŠNI PRILAZ, PRILAZ GIRIČIĆ, OPATIČIN TRG, KARLA
BAKOTIĆA,GAJI
6
A.B.ŠIMIĆA, MARIBORSKA, MOSORSKA, OSJEČKA, PODMEJE,
POLJSKI PUT, PUT GROBLJA, PUT KAVE, PUT KOZJAKA, KRTINE,
BIRAČKO MJESTO ULICA AUGUSTA ŠENOE, ULICA BRUNA BUŠIĆA, ULICA FULGENCIJA
6. KAŠTEL
CAREVA, ULICA KNEZA DOMAGOJA, ULICA MARKA MARULIĆA, UZ
GOMILICA
MAGISTRALU,, VINKOVAČKA, IVANA MERTZA, FRA F. CAREVA,
MIJANOVICA, PETRA ZRINSKOG, F. K. FRAKOPANA, FRA VLADE
PAVLOVA, FRA ANTE PAVLOVA, MEJAŠI, PODLUKOVO, PUT
KOLUDRA, PRIVINE, FRA ŽARKA CAREVA, PRIOVO, ZAMRĆE, PUT
LISIČINA, KRALJICE JELENE, PODSTINICE, MILINKOVO, PLEMENSKO,
MILA GORA, BRUNAVE, STINICE, MAGISTRALA PAPE IVANA PAVLA II
7
TEŽAČKI PUT, DON J. BEDALOVA, DON F. BEGE, BISKUPA F.
FRANIĆA, TRG DIDIĆA, DON K. SINOVČIĆA, PERKOVA, MALI STUPI,
BIRAČKO MJESTO DON K. TADINA, FRA F. KAMENJARINA, CAMBIJEV TRG, SV. MARTINA
7. KAŠTEL
BISKUPA, PUT SV.MIHOVILA, ULICA TOME NIGERA, OBALA DIDIĆA,
KAMBELOVAC
CESTA DR. F. TUĐMANA, TRG BRCE, BRCE, RIBOLA, DON PAVE
BRITVIĆA, POLANTANA, KAMBIJEV TRG, OBALA KRALJA TOMISLAVA,
A. TOPIĆA, TRG D. BRITVIĆA, KAŠTEL KAMBELOVAC, MAROČINE,
8
DUDANOV PUT, PUT RAKOVIĆA, PUT SELIŠĆA, PUT KRUŠEVIKA,
ULICA KRALJA KREŠIMIRA, NAKIDE, PUT SMOKVICE, PUT BUTIRIĆA,
PUT SMOKOVIKA, SIBOVICA, GOSPE OD ANĐELA, PAVLA RADIĆA,
PAVLA RADIĆA, DON MATE KALEBA,, GOSPE NA KRUGU, PRIDILO,
BIRAČKO MJESTO
GRABOVICA, POD KNJEŽAK, LALIN I., PUT TOPOLA, PUT ČIGULICE,,
8. KAŠTEL
PLANIĆE, PUT SV. ANTE, PUT VODOVODA, PUT LISIČIN, LALIN II,UZ
KAMBELOVAC
PRUGU, MANDRAČ, ULICA LAŽANI, ULICA A. STARČEVIĆA,
KUMBATOVA, PUČKI KAŠTEL, ŠETALIŠTE PAPE IVANA PAVLA II,
RIBARSKI PRILAZ, KARLOVO, TIKVARIN, LAPOTIĆI, UZ MAGISTRALU,
MAGISTRALA PAPE I. PAVLA II, UZ ŽELJEZNIČKU PRUGU,
9
CESTA DR. F. TUĐMANA OD BR. 0-48, PUT SV. LOVRE, KAŠTEL
LUKŠIĆ-MAGISTRALA, PUT GROBLJA, OBROV, STUPI, KOMJATE,
SIBOVICA, PUT GLAVICE, ULICA SV. ROKA, ULICA DR. J. OMAŠIĆA,
MAJUNI, KAŠTELINE, SINOKOŠE, MAGISTRALA PAPE I. PAVLA II, IVE
BIRAČKO MJESTO BURIĆA, VELE MEJE, DON P. KATUNARIĆA,, PUT SV. ANTE, SVIH
9. KAŠTEL LUKŠIĆ SVETIH, PUT GOSPE OD DRAČIN, PUT VLAČINA, PUT BORUČA, O.
ANĐELKA RABADANA, DR. V. OMAŠIĆA, MURTINICA, MARKA
KAŽOTIĆA, ULICA PAPE I. PAVLA II, KROZ VLAKE,, VEŽAROVICE, O.
ČESLAVA NOVAKA, O. VJEKOSLAVA MATIJACE, BARDEJOVSKA,
BARTULA MATIJACE, KRALJA P. SVAČIĆA
10
BRAĆE VITTURI, HRVATSKIH BRANITELJA, HRADEC KRALOVE,
KRALJA P. SVAČIĆA, O. J. VICULINA, BARTULA RODINA, FRANE
ĆIPINA, LINDLARSKA, MILJENKA I DOBRILE, ARNIRA KLAIĆA, ANTE
SAVINA, PRIMOŠTENSKA, DON IVANA MATIJACE,, JANKA RODINA, O.
BIRAČKO MJESTO HERMANA ANDROMAKA, FRA BONE BURIĆA, PRIDILO, DR ŠULAVY,
10. KAŠTEL
PUT ŠUŠNJARA, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA OD BR. 49-107, OD
LUKŠIĆ
BR. 485-617NEPARNI, BR.633 I OD BR.678-824 PARNI, OBALA K.
TOMISLAVA, MALA MORA, NA POTOKU, PUT KAVALA, NOVI PUT,
ŠOULAVY, RUŠINAC, BRAIDE, TURISTIČKA, MAJURINA, PUT BLATA,
ŠTRADA, BRCE, BRANIMIROVA, ALOJZIA STEPINCA, ULICA UZ SV.
IVANA, GOSTINJSKA, KAŠTEL LUKŠIĆ,
11
BISKUPA P. ŽANIĆA, DINARSKA, 4. GARDIJSKE, VALPOVAČKA,
GAJEVA, ĐAKOVAČKA, SV. NIKOLE TAVELIĆA, SLAVONSKA,
ZAGORSKI PUT OD BROJA 1 DO 62 TE BROJEVI 97 I 115,
BARANJSKA, KRALJA P. SVAČIĆA,, BOJIŠĆE, ŽRTAVA RATA, ANTE
BIRAČKO MJESTO
STARČEVIĆA, PUT BANOVINE, ŽUPANJSKA, CESTA DR. F. TUĐMANA,
11. KAŠTEL STARI
BRAĆE KUZMANIĆ, KAŠTEL STARI, MOSEĆKA, LEĆEVAČKA, BANA
JELAČIĆA, POŽEŠKA, B. BUŠIĆA, M. STUDINA,, MASLINARSKA, 141.
BRIGADE, MAGISTRALA PAPE I. PAVLA II OD BROJA 207 DO BOJA
311 NEPARNI, ILOČKA, NINSKA
12
KAŠTEL STARI I TO ULICE: PUT BLATA, ULICA KRALJICE MIRA,
BIRAČKO MJESTO OBALA KRALJA TOMISLAVA, KORIOLANA ĆIPIKA, DON FRANE
12. KAŠTEL STARI IVASOVIĆA, FULEŽINA, IVANA JURASA, JAVORSKA, BIRNJA, BRCE,
IVANA DANILA, F. BABINA, KAMBEROVO ŠETALIŠTE, PUT ŠTALIJA,
FRA I. PERANA, OMIŠKA, HRVATSKIH DOMOLJUBA, VUKOVARSKA,
SV. FELICIJA, KATARINE ZRINSKE, BARTULA KAŠIĆA, ZADARSKA,
DUBROVAČKA, ŠIBENSKA, ANDRIJE HEBRANGA, GRGURA NINSKOG,
KNEZA VIŠESLAVA, LELIJA ĆIPIKA, SOLINSKA, ANTUNA
MIHANOVIĆA, FRA A.BENUTIĆA
13
KAŠTEL STARI I TO ULICE: VELE NJIVE, PUT MALAČKE, TOLANAC,
RADUN, ZAGORSKI PUT OD 64-96, OD 98-114, OD 116-188, ZAGORSKI
PUT 0, K.STARI-MAGISTRALA, POVIŠE MAGISTRALE, ULICA PAPE
I.PAVLA II OD 0-997, KRALJICE MUČENIKA, PUT KLJUČANICE,
GARDIJSKIH BRIGADA, VINARSKA, BRAGADINOVA, NADBISKUPA
BIRAČKO MJESTO
SKOTIJA, ŽELJEZNIČKA, SVIH SVETIH, PUT ŠUŠNJARA, GOSTURAČE
13. KAŠTEL STARI
I I II, PUT MARCELINA, IZVOR RADUNA, VLAŠKA, PISKE,
KLJUČANICE, ŽELJEZNIČKA STANICA, SADINE, STOMORIJA, PUT
SMOKVINCA, OGRADE, SV. JURJA, GOMILE, PUT KOLOVRATA,
VODENI PUT, A.KUŽIĆA, PUT GOSPE STOMORIJE, LEDINE,
MAGISTRALA PAPE I.PAVLA 0 I OD BR. 208-312 - PARNI,SADINE
14
KAŠTEL NOVI I TO ULICE: NARODNOG PREPORODA, ŽRTAVA RATA,
CESTA DR. F. TUĐMANA, BISKUPA P. ŽANIĆA, KAŠTEL NOVI MAGISTRALA, UZ VRTLE, PUT BLATA, USKA ULICA, MAGISTRALA
PAPE I. PAVLA II, ANTE BERETINA, KAŠTEL NOVI, ŠANTINA
POLJANA, RADUNIĆEVA, DON F. BULIĆA, METOVA, DON MATE
BIRAČKO MJESTO
GRGINA, LUKE BOTIĆA, HRVATSKOG BRANITELJA, DON PETRA
14. KAŠTEL NOVI
ZANETE, GRADA ZAPREŠIĆA, KVATERNIKOVA, BERKETOVA,
USKOČKA, VODOVODNA, BAŽALOVICA I I II, PUT JAVORJA, STAROG
ANTONA, SEBASTIJANOVA, POLIĆEVA, PUT UMCA, DON IVE
JURČEVA, STUDINOVA, DON BARE POPARIĆA, ŠANTINA, V.STUDE,
BOTIĆEVA, ULICA UZ VRTLE, ŠANTINA ULICA, ŠANTINA
15
KAŠTEL NOVI I TO ULICE : GRGINOVA, BLAŽEVA, MATICE
HRVATSKE, KNEZA MISLAVA, TEŽAČKA ULICA, MILIVOJA
KOLUDROVIĆA, OBALA KRALJA TOMISLAVA, BRATIMSKA ULICA,
BRCE, PUT ZAGORACA, POLINOVAC, VINOGRADARSKA, PUT
GROBLJA, PUT NJIVA, PUT PONIKVICA, NEHAJSKI PUT, KARDINALA
F. KUHARIĆA, CVITIĆEVA, PUT BUDOŽIĆA, BAGULOVA,
BIRAČKO MJESTO
DEANKOVIĆEVA, VELIKA ŠTRADA, ULICA PAVE METLIČIĆA, PUT
15. KAŠTEL NOVI
DUMARŠĆINE, NOVSKIH TEŽAKA, DON I. VULETINA, PONIKVICE, PUT
SV. JOSIPA, ZVONIMIROVA, ULICA NIKOLE ZRINSKOGA, ULICA
GRGURA NINSKOG, GLAVARSKA, ULICA VINKA ARANZE,
METLIČIĆEVA ULICA MATICE HRVATSKE A, ULICA MATICE
HRVATSKE B, ZVONIMIROVA ULICA, JAKINA, SV. PETRA OD
KLOBUČCA, ZRINSKOGA, ARANZINA, SV.PETRA
16
KAŠTEL NOVI I TO ULICE: KAŠTEL NOVI-OGRADE, KAŠTEL NOVIRIČIVICA, KAŠTEL NOVI-RUDINE, KAŠTEL NOVI-TREĆANICA, KAŠTEL
NOVI-ŽABICE, KAŠTEL NOVI-CRNAĆI, SV. PETRA, RUDINE, TINA
UJEVIĆA, PUT ŽABIC, PUT SV. JURJA, PUT VLAKA, ŠANTIĆEVA, PUT
MIRA, FRA A. PISTURIĆA, PUT RIČIVICE, PUT BLEBETOVCA,
TREĆANICA, CRNOČI I DO VIII, ŽELJEZNIČKI PUT, ULICA
BIRAČKO MJESTO
VATROSLAVA, PUT BIJAĆA, VRUĆINE I DO III, BUFALINE I DO V, PUT
16. KAŠTEL NOVI
GOSPE STOMORIJE, PUT JURČEVIH POLJA, MATOŠEVA, PUT
ŽESTINJA, PUT KRIŽA, PUT GRIŽE, PUT BRISTA, PUT POPARIĆEVA
TORA, NOVSKIH GAJINA, PUT BOŽJAKOVINA, PUT SADINA, ULICA
SV. PETRA, ULICA SV. LEOPOLDA MANDIĆA, ŽABICE, PUT
TREĆANICE, KIJEVSKI PUT, ŠANTIĆEVA, SADINE, DON MATE
ŠANTIĆA, FRA ANTUNA PISTURIĆA, UJEVIĆEVA
17
BIRAČKO MJESTO KAŠTEL ŠTAFILIĆ I TO ULICE: BRAĆE KLIŠMANIĆ, TINA UJEVIĆA,
17. KAŠTEL
CESTA DR. F. TUĐMANA, IGRIŠĆE, USKA ULICA, PUT SVETE LUCIJE,
ŠTAFILIĆ
18
NOVO NASELJE, PUT ZAGORACA, SPLITSKA, ŠIBENSKA, BILE,
ŠANTINA POLJANA, KAŠTEL ŠTAFILIĆ, KNEZA MISLAVA,
MAGISTRALA, PLANO, CESTA PLANO,PUT GROBLJA, PUT NJIVA,
KAŠTEL ŠTAFILIĆ-SADINE, PUT UMCA, NJIVA SV. PETRA, KLIŠKA,
TADINAC, ŠTAFILIČKIH TEŽAKA, PUT SVETE MARTE,KAŠTELANSKA
CESTA,LEPINSKI PUT,LUCIJIN PUT
KAŠTEL ŠTAFILIĆ I TO ULICE: BIJAĆKA, BRAĆE POPIĆA, BRIŽINE,
JADRANSKA, MORNARSKA, JAVORSKA, IVANA KUMBATA,
KOLUDROVAC, NEHAJSKI PUT, PUT DIVULJA, PUT
POLJOPRIVREDNIKA, PUT RESNIKA, STIPE PENSE, OBALA KRALJA
TOMISLAVA, TURISTIČKA ULICA, VLADE ŠIMERE, PIŠĆINE, PUT
BIRAČKO MJESTO
STOMBRATA, NEHAJ, I. ČIPIKA, FRA P. MELADE, STJEPANA
18. KAŠTEL
ŠTAFILEJA, ĆURKOVA, MIJE GUNJALA, A. CASOTTIJA,
ŠTAFILIĆ
M.RADELJKOVIĆA, DULIBA, DRINOVIĆEVA, SENJSKIH USKOKA,
GABINE, BILINSKI PUT, ROTONDOVA, BANOVSKI PUT, CRVENA
ZEMLJA, PUT MASTRINKE, KRATKA ULICA, POPARIĆEVA, BRAĆE
LODI, JANKA PERE, MORNAREVA, LOKVICE, KLIŠMANIĆEVA, PETRA
FERRE,VUJINOVA, SENJSKIH USKOKA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
59 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content