close

Enter

Log in using OpenID

254J-7-9 - Općina Svetvinčenat

embedDownload
(min. 60 cm)
150
DN
5
Kolnička
konstrukcija
Kota kolnika
Kota kolnika
Kota posteljice
4
OBLOGA
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
ZATRPAVANJE
materijal iz iskopa
38
Kota posteljice
DN
20
BETON MB-10
KANALIZACIJSKA
CIJEV
B = DN + 40 cm
(min. 60 cm)
20
DN 160 mm ..... 0.08 m3/m1
DN 200 mm ..... 0.12 m3/m1
DN 250 mm ..... 0.13 m3/m1
DN 315 mm ..... 0.21 m3/m1
DN 400 mm ..... 0.30 m3/m1
DN
B = DN + 40 cm
(min. 60 cm)
20
OBLOGA
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
(minimalno 60 cm)
DN
DN + 10
PLINSKA CIJEV
DN
20
POSTELJICA d=10 m
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
KANALIZACIJSKA
CIJEV
B = DN + 40 cm
(min. 60 cm)
20
3
10
10
20
preporucljivo 100 cm
30
10:1
min. 30 cm
DN
10
POSTELJICA d=10 m
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
KANALIZACIJSKA
PVC CIJEV
30
30
OBLOGA
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
3
4
PLINSKA CIJEV
ZATRPAVANJE
materijal iz iskopa
DN
10
10
20
POSTELJICA d=10 m
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
3
A
MJ 1:20
Kolnička
konstrukcija
d = minimalno 60 cm kod istovremene ugradnje
d = minimalno 200 cm kod naknadne ugradnje
d
OBLOGA
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
DN
3
B
DETALJ KRIŽANJA I PARALENOG POLAGANJA
KANALIZACIJSKIH I PLINSKIH CIJEVI
5
10
min. 50 cm
VODOVODNA
CIJEV
C
6
10
4
D
E
10
POSTELJICA d=10 m
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
KANALIZACIJSKA
PVC CIJEV
VODOVODNA
CIJEV
45°
DN
3
DN 160 mm ..... 0.07 m3/m1
DN 200 mm ..... 0.09 m3/m1
DN 250 mm ..... 0.09 m3/m1
DN 315 mm ..... 0.10 m3/m1
DN 400 mm ..... 0.11 m3/m1
10
20
DN
B = DN + 40 cm
F
10:1
10:1
38
30
10:1
DN + 10
min. 30 cm
DN
10
30
DN
POSTELJICA d=10 m
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
BETON MB-30
10
20
ZATRPAVANJE
materijal iz iskopa
G
10:1
POSTELJICA d=10 m
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
OBLOGA
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
4
5
Kota posteljice
min. 100 cm
OBLOGA
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
TK KABEL U ZAŠTITNOJ
PVC CIJEVI DN 160 mm
Kota kolnika
Kota posteljice
45°
3
Kolnička
konstrukcija
Kota kolnika
H
6
10:1
OBLOGA
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
10:1
ZATRPAVANJE
materijal iz iskopa
10:1
POSTELJICA d=10 m
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
MJ 1:20
Kolnička
konstrukcija
5
10:1
cca. 80 cm
TK KABEL U ZAŠTITNOJ
PVC CIJEVI DN 160 mm
10
ZATRPAVANJE
materijal iz iskopa
(Postojeća dubina polaganja
ili određena projektom
TK instalacije)
OBLOGA
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
DETALJ KRIŽANJA I PARALENOG POLAGANJA
KANALIZACIJSKIH I VODOVODNIH CIJEVI
ZATRPAVANJE
materijal iz iskopa
4
Kota posteljice
A
6
10:1
38
Kota kolnika
Kota posteljice
B
38
Kota kolnika
4
C
cca. 80 cm
Kolnička
konstrukcija
D
E
10
Kolnička
konstrukcija
F
(Postojeća dubina polaganja
ili određena projektom
plinske mreže)
5
MJ 1:20
G
PRECRTAVANJE, UMNOŽAVANJE I NA DRUGE NAČINE KORIŠTENJE OVOG NACRTA JE ZABRANJENO!
DETALJ KRIŽANJA I PARALENOG POLAGANJA
KANALIZACIJSKIH CIJEVI I EL. ILI TK KABELA
5
H
6
38
6
10:1
A
38
B
min. 110 cm
C
(Postojeća dubina polaganja
ili određena projektom
vodovodne mreže)
D
DN
E
DN
F
PRECRTAVANJE, UMNOŽAVANJE I NA DRUGE NAČINE KORIŠTENJE OVOG NACRTA JE ZABRANJENO!
G
10:1
PRECRTAVANJE, UMNOŽAVANJE I NA DRUGE NAČINE KORIŠTENJE OVOG NACRTA JE ZABRANJENO!
H
6
20
DN
B = DN + 40 cm
(min. 60 cm)
POSTELJICA d=10 m
strojni pijesak
vel. zrna 0.1-4.0 mm
KANALIZACIJSKA
PVC CIJEV
20
DN
20
KANALIZACIJSKA
CIJEV
B = DN + 40 cm
(min. 60 cm)
150
NAPOMENA:
NAPOMENA:
2
Dodatnu mehaničko-upozoravajuću zaštitu i upozoravajuću
traku za TK kabel postaviti prema postojećem stanju
ili projektu TK instalacije.
glavni projektant:
ime ili naziv investitora:
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETVINČENAT
2
2
1
1
Kanalizacijske cijevi potrebno je betonirati na duljini od 5.0 m
sa svake strane od mjesta križanja, a sve u cilju eliminiranja
bilo kakvog loma na tom potezu kanala.
suradnik:
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETVINČENAT
FEKALNA KANALIZACIJA
sadržaj nacrta:
F
E
D
1
1
NAPOMENA:
mjerilo nacrta:
vrsta projekta:
faza projekta:
1:20
GRADEVNI
GLAVNI PROJEKT
C
2
Dodatnu mehaničko-upozoravajuću zaštitu ili upozoravajuću
traku za plinsku cijev postaviti prema postojećem stanju
ili projektu plinske mreže.
suradnik:
projektant:
Vinko Burić, v.gr.teh.
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETVINČENAT
PR0613
broj projekta:
broj mape:
1.
B
A
UREĐAJ ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
zajednička oznaka projekta:
FEKALNA KANALIZACIJA
sadržaj nacrta:
datum izrade:
DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG POLAGANJA
KANALIZACIJSKIH I VODOVODNIH CIJEVI
broj nacrta:
7.
H
G
F
E
D
suradnik:
Vinko Burić, v.gr.teh.
naziv gradevine:
naziv dijela gradevine:
254J 0913
glavni projektant:
ime ili naziv investitora:
Vinko Burić, v.gr.teh.
UREĐAJ ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
zajednička oznaka projekta:
DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG POLAGANJA
KANALIZACIJSKIH CIJEVI I EL. ILI TK KABELA
G
2
naziv gradevine:
UREĐAJ ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
naziv dijela gradevine:
H
glavni projektant:
ime ili naziv investitora:
Vinko Burić, v.gr.teh.
naziv gradevine:
1
2
mjerilo nacrta:
vrsta projekta:
faza projekta:
1:20
GRADEVNI
GLAVNI PROJEKT
C
projektant:
Vinko Burić, v.gr.teh.
PR0613
broj projekta:
naziv dijela gradevine:
FEKALNA KANALIZACIJA
sadržaj nacrta:
datum izrade:
DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG POLAGANJA
KANALIZACIJSKIH I PLINSKIH CIJEVI
254J 0913
broj mape:
1.
B
A
zajednička oznaka projekta:
broj nacrta:
8.
H
G
F
E
D
mjerilo nacrta:
vrsta projekta:
faza projekta:
1:20
GRADEVNI
GLAVNI PROJEKT
C
projektant:
Vinko Burić, v.gr.teh.
PR0613
broj projekta:
datum izrade:
254J 0913
broj mape:
1.
B
A
broj nacrta:
9.
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
630 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content