close

Enter

Log in using OpenID

Bolni sindromi kralježnice –liječenje fizikalnom terapijom

embedDownload
BOLNI SINDROMI
KRALJEŽNICE- LIJEČENJE
FIZIKALNOM TERAPIJOM
Darija Granec, dr.med.
Specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije
Zagreb, 23.11.2013.
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
 80-90% ljudi barem jednom u životu ima epizodu križobolje
 križobolja je drugi najčešći razlog za posjet liječniku obiteljske
medicine (nakon respiratornih infekcija)
Vrijeme oporavka
Broj bolesnika (%)
1 tjedan
40-50 %
3 tjedna
80 %
6-12 tjedana
90 %
>12 tjedana
10 %
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Incidencija radiološki verificirane asimptomatske spondiloze
Dob (god)
Udio asimpt. spondiloze
20- 30
5%
31- 40
25 %
41- 50
35 %
51- 60
80 %
61- 70
95 %
20% Hernija diska asimptomatske!
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Uzroci križobolje
• promjene u mišićima
>50%
• degeneracija i.v. diska
≈ 40% (mlađi < 40 g.)
• degenerativne promjene ZA zglobova
≈ 15-40% (stariji > 60 g.)
• degenerativne promjene SI zglobova
≈ 15%
Disbalans muskulature 100%!
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Disbalans muskulature 100% bolesnika
Hipertonus
Skraćeni mišići
Hipotrofični i hipotonični mišići
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Anamnestički i klinički isključiti crvene zastavice!
Jaka neprekidna bol (VAS >6)
Bol koja perzistira neovisno o položaju tijela ili analgeticima
Jaka noćna bol
Jaka bol bez prethodne traume
Jaki spazam p.v. muskulature
Nemogućnost kontrole sfinktera
Senzomotorni ispad genitoanalne regije ili ekstremiteta
Povišena temperatura
Psihološka preklapanje / “nadogradnja”
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Crvene zastavice!
HITNA DIJAGNOSTIČKA OBRADA
Sy caude equine
Maligna bolest (primarna ili sekundarna)
Discitis / osteomijelitis
Prijelom (atraumatski/kompresivni)
Periferni senzomotorni deficit (pareza stopala)
Visceralna etiologija boli (kardiovaskularne,
gastrointestinalne, uretrorenalne)
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Terapijski pristup akutnoj križobolji/ vratobolji
sa ili bez radikulopatije
Mirovanje i edukacija
Medikamentno
Fizikalna terapija
Operativno (invazivno liječenje)
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
mirovanje i edukacija
Mirovanje – relativno (3-7 dana)
NE nužno ležati u krevetu!
Rasteretiti bolni segment kralježnice (Willamsov položaj, Schanz-ov ovratnik,
anatomski jastuk)
Izbjegavati statodinamička opterećenja bolnog segmenta kralježnice
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
mirovanje i edukacija
Edukacija- o samom tijeku bolesti, rizicima, očekivanjima trajanja tegoba,
zaštitnih položaja i transfera, potrebi za analgetskom terapijom
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
mirovanje i edukacija
Edukacija- ovako NE!!!
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Medikamentna terapija
Nociceptivna i neuropatska komponenta boli
Multimodalna analgetska terapija
NSAR+ paracetamol+ opiod
•
•
•
•
Redovno 2-3x dnevno
Kontinuirano 7-10 dana (potom reevaluacija)
U punoj terapijskoj dozi
Oralno (parenteralno?)
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Medikamentna terapija- kontroverze
Kortikosteroidi?
Da, kod simptoma i znakova radikulopatije
Kako?
Epiduralne steroidne injekcije
Parenteralno (Dexametason, SoluMedrol i.m./ i.v.)
Oralno – brza reducirajuća doza tijekom 7 dana
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Medikamentna terapija- kontroverze
Miorelaksansi?
Da, kada je izražen spazam p.v. muskulature!
•
•
•
•
•
•
91% LOM u SAD-u propisuje ih u akutnoj križobolji
U slučaju akutne jake boli primjena najčešće kroz 10-14 dana
najčešće propisivan lijek: diazepam, ne-benzodiazepini se praktički ne
propisuju
mišićna relaksacija u visokim dozama (20-30mg) sedacija već pri nižim
dozama
bolji učinak u anksioznih bolesnika
učinkovitiji od placeba za kratkotrajno smanjenje boli u akutnoj i
kroničnoj križobolji
Ali kao lijek drugog izbora, uz prvi izbor NSAR+paracetamol+opiod
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Medikamentna terapija- kontroverze
Adjuvantna analgetska terapija?
Antidepresivi, antiepileptici, topički lidokain
Češće u kroničnoj križobolji!
U akutnoj križobolji- rijetko u Europi, češće u SAD (23% liječnika
obiteljske medicine preporuča antidepresive)
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Fizikalna terapija
Kinezioterapija – pozitivan učinak u liječenju i prevenciji nedvojben
Napeti mišić potrebno je:
opustiti - istegnuti- ojačati
Kombinacijom koncepata i tehnika...
• PNF - Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija
• DNS- Dinamička neuromuskularna stabilizacija
• McKENZIE
• MULLIGAN
• NORMALNI POKRET- dio Bobath koncepta
• KINESIOTAPING
...uvažavajući dijagnozu, funkcionalni deficit i osobna htijenja
fizioterapeuti kreiraju individualni program vježbi.
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Fizikalna terapija
•
•
•
•
•
Elektroanalgezija/ TENS, IFS, DDS, galv., Magnetoterapija
Termoterapija, površna (topli oblozi, parafin, hidroterapija, IC i UV zrake)
Termoterapija, dubinska (terapijski ultrazvuk, dijatermija)
Krioterapija, Laser
Elektrostimulacija mišića / živca
KAKO? (razina dokaza III-IV)
•
Stimulacija perifernih živčanih vlakana za prijenos boli, oslobađanje
endogenih opijata, utjecaj na kaskadu citokina, povećanje ATP-a u
stanicama
Uvjerljivih EBM podataka jako malo, mali broj kvalitetno provedenih
kliničkih ispitivanja.
Iskustveno, u kombinaciji s kinezioterapijom pozitivan efekt na bol i
funkciju prema procjeni bolesnika.
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Fizikalna terapija
Akutna faza (0-6 tj)
izrazita bolnost, limitirana pokretljivost, spazam p.v.m, sa ili bez
senzomotornih radikularnih simptoma
Krioterapija na p.v.m LS, toplo-vlažni oblozi na p.v.m C
Površna termoterapija, TENS, EMT, IFS, DDS, laser
Hidrogimnastika, Trakcija
Elektrostimulacija mišića /živca – u slučaju perifernog motoričkog
ispada započeti što prije!
Manualna manipulacija (2-6 tj)
Kinezioterapija (>2 tj) - izometričke vj.
Nastaviti svakodnevne normalne aktivnosti!
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Fizikalna terapija
Subakutna faza (6-12 tj)
bolnost, limitirana pokretljivost, spazam, sa ili bez senzomotornih
radikularnih simptoma
TENS, EMT, IFS, DDS, laser
Hidrogimnastika
Termoterapija, površna i duboka
Elektrostimulacija mišića /živca
Manualna masaža
Kinezioterapija
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Fizikalna terapija
Kronična faza (> 12 tj)
Kinezioterapija barem 2x tjedno
Vježbe značajno smanjuju bol i
poboljšavaju funkciju
Ni jedan tip vježbi nije se pokazao
superiorniji u odnosu na druge
Nije utvrđena optimalna učestalost
vježbanja
Preporuča se povremeno pri
egzacerbaciji i man. masaža te
analgetske procedure fizikalne
terapije
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Zaključno..
• Najčešći uzrok onesposobljenosti za posao u populaciji do 45 god.
• 90% križobolja prolaz do 12 tj na konzervativno liječenje
• 60% razvije recidiv, a 15% kroničnu križobolju
• Veliki troškovi za dijagnostiku, liječenje, plaćanje odšteta i bolovanja
• Farmakoterapija i kinezioterapija uspješne u liječenju križobolje s
visokom razinom dokaza, a kinezioterapija i za prevenciju
LITERATURA
Hrvatsko vertebrološko društvo, Smjernice za dijagnostiku, konzervativno i invazivno liječenje križobolje, Zagreb, 2013.
Grazio s, Buljan D i sur. Križobolja. Jastrebarsko; Naklada Slap, 2009.
DeLisa JS, Gans BM, eds. Rehabilitation medicine. 3th ed. Lippincot-Raven Publisher. Philadelphia-NewYork. 1998.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000442.htm
http://www.answers.com/topic/herniated-disk#Epidemiology
http://www.orthofracs.com/adult/elective/spine/lumbar-disc-prolapse/epidemiology.html
Hoy D, Brooks P, Blyth F, Buchbinder R. The epidemiology of low back pain Best Pract Res ClinRheumatol.
2010;24(6):769-81.
Schwarzer AC, AprillCN, Derby R, Bogduk N, Kine G. “ The prevalence and clinical features of Internal Disc Disruption
in patients with Chronic Low Back Pain. ” Spine 1995; 20(17):1878-88
Bogduk N, McGuirk B, "Pain research and clinical management - Volume 13: Medical management of acute and
chronic low back pain." 1st edn. Elsevier - 2002; The Netherlands :119-122
Cavanaugh JM, Ozaktay AC, Yamashita HT, King AI. lumbar facet pain:Biomechanics, neuroanatomy and
neurophysiology. J Biomechanics 1996; 29:1117-29.
Weber, Henrik MD; Holme, Ingar PhD; Amlie, Even MD. The Natural Course of Acute Sciaticawith Nerve Root
Symptoms in a Double-Blind Placebo-Controlled Trial Evaluating, Spine 1993;18:1433-38.
Di Iorio D. Archives of Family Medicine 2000; 9: 1015-21.
Bernstein E. Spine; 2004: 29: 1346-51.
Tulder M.W. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2004. Issue 4.
BOLNI SINDROMI KRALJEŽNICE
Hvala na pažnji!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content