close

Enter

Log in using OpenID

bhs - Univerzitet u Travniku

embedDownload
Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
Ismet Alija
Azapovići bb, 71250 Kiseljak (Bosna i Hercegovina)
(+387) 30 870 371
[email protected]
www.pfk.edu.ba
Spol Muško | Datum rođenja 20/06/1959 | Državljanstvo BiH
ZVANJE
Osnivač i glavni menadžer Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku;
suosnivač Univerziteta u Travniku; Profesor na Pravnom fakultetu
Univerziteta u Travniku
RADNO ISKUSTVO
14/01/2015–danas
Vanredni profesor na predmetu Osnovi prava intelektualnog vlasništva
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
14/01/2009–13/01/2015
Docent doktor na predmetu Osnovi prava intelektualnog vlasništva
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
17/03/2011–16/03/2016
Docent doktor na predmetima Uvod u nauku o državi i pravu i Struktura prava
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
1992–2004
Pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine
1988–1992
Načelnik klase u školskom centru "Maršal Tito"
1982–1988
Oficir JNA
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
2009
Doktor pravnih nauka
Univerzitet Privredna Akademija Novi sad, Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i
diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove, Novi Sad
Doktorska disertacija: "Pravni subjektiviteti i zaštita prava intelektualne svojine"
2004
Magistar političkih nauka
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
Magistarski rad: "Odbrambena politika u tranzicijskom periodu Bosne i Hercegovine (futuristički
diskurs)"
1978–1982
Vojna akademija kopnene vojske Beograd
15/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 4
1974–1978
Vojna gimnazija Beograd
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik
bosanski
Ostali jezici
RAZUMIJEVANJE
GOVOR
PISANJE
Slušanje
Čitanje
Govorna interakcija
Govorna produkcija
albanski
C2
C2
C2
C2
C2
engleski
C1
C1
C1
C1
C1
turski
B2
B2
B2
B2
B2
ruski
B1
B1
B1
B1
B1
Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike
Komunikacijske vještine
Organizacijske / rukovoditeljske
vještine
Izvrsne komunikacijske vještine stečene kao rezultat godina predavanja i obrazovanja mladih umova,
kao pripadnik vojnih snaga, General Armije BiH, diplomata te osnivač i glavni menadžer Pravnog
fakulteta Univerziteta u Travniku.
Izvrsne organizacijske vještine koje su rezultat činjenice da cijeli profesionalni život sam ili
komandovao ili upravljao timovima raznovrsnih individua u tehnički jako zahtjevnim okolnostima.
Trenutno vodim tim od preko dvadeset ljudi.
Poslovne vještine
Računalne vještine
Izvrsne poslovne vještine tipizirane činjenicom da sam osnivač i glavni menadžer najvećeg privatnog
pravnog fakulteta u Bosni i Hercegovini.
Vješto se koristim računarom, kako osnovnim programima za obradu podataka tako i širokim
spektrom drugih računarskih programa u raznim operativnim sistemima.
DODATNE INFORMACIJE
Izdanja knjiga
▪ Ismet Alija, Haris Hasić (2014): Pozitivnopravna zaštita autorskog i srodnih prava u Bosni i
Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Travnik.
▪ Hasan Balić, Ismet Alija, Avdija Kovačević (2014): Međunarodni sud pravde Bosna i Hercegovina
protiv Srbija i Crne Gore, Zahtjev za reviziju presude, BZK Preporod Sarajevo, Sarajevo.
▪ Hana Korač et al. (koautor doc. dr Ismet Alija) (2014): Organizovani kriminalitet i druga krivična
djela (Poglavlje 16. Zloupotreba autorskih i srodnih prava), Pravni fakultet Univerziteta u Travniku,
Travnik.
▪ Ismet Alija, Haris Hasić, Dženita Kliko Zec (2014): Pojmovnik prava intelektualnog vlasništva,
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Travnik.
▪ Hasan Balić, Ismet Alija, Avdija Kovačević (2013): Međunarodni sud pravde Bosna i Hercegovina
protiv Srbije i Crne Gore, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.
▪ Ismet Alija (2011): Pravo intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini, Zakoni iz oblasti autorskog
i srodnih prava i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava Bosne i Hercegovine sa
objašnjenjima i registrom pojmova, Univerzitet u Travniku, Travnik.
▪ Ismet Alija (2011): Pravo intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini, Zakoni iz oblasti
15/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 4
Curriculum vitae
industrijskog vlasništva Bosne i Hercegovine sa objašnjenjima i registrom pojmova, Univerzitet u
Travniku, Travnik.
▪ Sovo Jozić, Ismet Alija (2008): Poslovno upravljanje, Pravni fakultet u Kiseljaku, Kiseljak.
▪ Alija Ismet (2006): Odbrambena politika u tranzicijskom periodu Bosne i Hercegovine, Udruženje
za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo.
Izdanja naučnih radova
▪ Ismet Alija, Haris Hasić (2014): Pravna zaštita tradicionalnog znanja, Gračanički glasnik, broj 38,
godina XIX, str. 33-46.
▪ Ismet Alija (2012): Političke prepreke i prepreke koje proističu iz prirode prava u ostvarivanju zamisli
o vladavini prava u savremenim državama, Univerzitetska hronika časopis Univerziteta u Travniku,
vol. 4 broj 1 (dec), str. 11-15.
▪ Ismet Alija, Haris Hasić (2012): Potreba za reformom sistema priznanja i upravljanja prava
intelektualnog vlasništva, Univerzitetska hronika časopis Univerziteta u Travniku, vol. 4 vanredni
broj, str. 21-38.
▪ Ismet Alija (2010): Aktuelna pitanja novog sistema intelektualnog vlasništva Bosne i Hercegovine,
Univerzitetska hronika časopis Univerziteta u Travniku vol. 3 broj 3, str. 31-39.
▪ Ismet Alija (2011): Prirodne i društvene prepreke ostvarivanja zamisli vladavine prava u savremenoj
državi, Univerzitetska hronika časopis Univerziteta u Travniku, vol. 3 broj 2/6, str. 17-25.
▪ Ismet Alija (2010): Intellectual property as a contemporary resource in the implementation of new
technology in management, Proceedings of the 2nd International Conference Application of new
technologies in management, Volume 1, str. 117-121.
▪ Ismet Alija (2010): Adoption of the law on integrated circuit topography, Donošenje zakona o
topografiji integrisanog kola, Technics Technologies Education Management, Journal of Society for
Development of Teaching and Business Processes in New Net Environment in B&H, vol. 5, No. 3,
str. 597-603.
▪ Ismet Alija (2010): Reasons for law on collective management of copyright and related rights
enactment, Technics Technologies Education Management, Journal of Society for Development of
Teaching and Business Processes in New Net Environment in B&H, vol. 6, No. 1, str. 165-168.
▪ Ismet Alija (2009): Some issues regarding the relations of the legal-business and the protection of
intellectual rights in Bosnia and Herzegovina, Faculty for Education of the Executives University of
Business Academy, Novi sad, p. 114-119.
▪ Ismet Alija (2009): Koleracija poslovno-pravnih subjekata i zaštite prava intelektualnog vlasništva,
ZIPS, Privredna štampa d.o.o., Sarajevo, broj: 1171-1172, str. 30-33.
▪ Ismet Alija (2006): Civilno komandovanje oružanim snagama u odbrambenoj politici Bosne i
Hercegovine, Zbornik naučnih i stručnih radova, Sarajevo, str. 31-36.
▪ Ismet Alija (2006): Demokratska kontrola oružanih snaga u odbrambenoj politici Bosne i
Hercegovine, Zbornik naučnih i stručnih radova, Sarajevo, str. 43-56.
▪ Ismet Alija (2005): Vrijednosti i standardi budućih oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Zbornik
naučnih i stručnih radova, Sarajevo, str. 43-56.
Priznanja i nagrade
Predsjedništvo stručnim
komisijama
Mentorstvo na II ciklusu studija
Najviše priznanje za oblast nauke od strane Direkcije i Nezavnisne agencije za izbor najuspješnijih
privrednika i menadžera u regiji
Predsjednik komisije za polaganje stručnog ispita za zastupnika za industrijsko vlasništvo pri Institutu
za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine
▪ Almin Vehabović: Zaštita softvera i softverske piraterije, međunarodni zakonodavni okvir zaštite
softvera te spriječavanje i sankcionisanje softverske piraterije, Mentor (odbrana 07.05.2013)
▪ Haris Hasić: Autorskopravna zaštita računarskih programa u pravu intelektualnog vlasništva Bosne
i Hercegovine, Mentor (odbrana 27.12.2012. godine)
▪ Novella Bačinović: Intelektualno vlasništvo u Bosni i Hercegovini kroz karakteristične detalje,
15/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 4
Mentor (odbrana 06.10.2012 godine)
15/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
30
File Size
271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content