close

Enter

Log in using OpenID

ČETVEROGODIŠNJE PRODULJENO JAMSTVO

embedDownload
ČETVEROGODIŠNJE
PRODULJENO JAMSTVO
1
Cijenjeni kupci vozila Opel!
Sigurnost vozila tvrtke Opel vrlo je važna značajka koja vozačima omogućuje opuštenu vožnju.
Sva Opelova vozila nude jedinstveno iskustvo vožnje pri kojem vozač i suputnici putuju ugodno te
uživaju u vožnji. Sigurnost vozila to dopunjuje i omogućuje potpuno iskustvo vlasništva vozila Opel.
Osiguravanje višegodišnjeg zadovoljstva vožnjom u vozilu zahtijeva poseban pristup.
Razmišljajući o vašim potrebama i očekivanjima Opel Southeast Europe LLC, Budaörs izradio je
pažljivo planiran program koji će vam pomoći pri eventualnim neugodnim iskustvima s vozilom.
Željeli bismo naglasiti da smo uvjereni u kvalitetu svojih vozila i ovim vam programom želimo
olakšati eventualne sumnje.
Osim dvogodišnjeg neograničenog osnovnog jamstva, koje je točnije određeno u jamstvenoj knjižici
vozila Opel, kupnjom motornog vozila Opel uz plaćanje ćete primiti i produljeno jamstvo koje traje
do isteka dodatna 24 mjeseca (što ukupno čini 4 godine jamstva) ili do 100.000 prijeđenih
kilometara, što bude ranije. Početkom obveznog osnovnog jamstva Opel smatra se datum
preuzimanja kupljenog motornog vozila Opel, a tog dana stupa na snagu i rok valjanosti
produljenog jamstva. Molimo obratite pozornost na to da je opseg produljenog jamstva ograničen,
stoga možete zahtijevati samo popravak onih kvarova koji su detaljno opisani u ovom dokumentu.
U slučaju poništavanja osnovnog dvogodišnjeg jamstva u roku od dvije godine iz razloga
navedenih u Opelovoj jamstvenoj knjižici, produljeno jamstvo neće stupiti na snagu.
Vaš prodavač vozila Opel, vaš partner tvrtke Opel na putu.
2
ČETVEROGODIŠNJE PRODULJENO JAMSTVO
100.000 km
Datum prodaje: ___________________________________________________________________________________
Datum preuzimanja: ___________________________________________________________________________________
Vrsta vozila: ______________________________________________________________________________________
Tip vozila: ________________________________________________________________________________________
Model: ___________________________________________________________________________________________
Br. šasije: _________________________________________________________________________________________
Br. motora: _______________________________________________________________________________________
PODUZEĆE I SJEDIŠTE DAVATELJA JAMSTVA
Poduzeće:
OPEL SOUTHEAST EUROPE LLC
Adresa:
Szabadság út 117
Mjesto:
2040 Budaörs
Mjesto:
Mađarska
PODUZEĆE I SJEDIŠTE PRODAVAČA
Poduzeće: __________________________________________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________________________
Mjesto: ____________________________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________________________________
3
Kupac 1 (I. VLASNIK): ________________________________________________________________
Ime i prezime: _______________________________________________________________________
Ulica i kućni br.: _____________________________________________________________________
Poštanski br.: _________________ Mjesto: E-pošta:
____________________________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________________________
Svojim potpisom potvrđujem da sam pročitao/la i razumio/la uvjete te da sam suglasan/na s
uvjetima
produljenog jamstva osiguranog pri kupnji gore navedenog motornog vozila Opel.
Potpis kupca: ______________________________________________________________________
Podaci o ovlaštenom prodavaču
tvrtke Opel kao prodavaču produljenog
jamstva
Pečat i potpis
Kupac 2 (II. VLASNIK): _______________________________________________________________
Ime i prezime: _______________________________________________________________________
Ulica i kućni br.: Poštanski br.: __________________ Mjesto:
____________________________________________________
E-pošta: ____________________________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________________________
Svojim potpisom potvrđujem da sam pročitao/la i razumio/la uvjete te da sam suglasan/na s
uvjetima
produljenog jamstva osiguranog pri kupnji gore navedenog motornog vozila Opel.
Potpis kupca: ______________________________________________________________________
Podaci o ovlaštenom prodavaču
tvrtke Opel kao prodavaču produljenog
jamstva
Pečat i potpis
4
OPĆA PRAVILA
Produljeno jamstvo za prve četiri godine vlasništva
Osim osnovnog dvogodišnjeg jamstva tvrtke Opel za motorna vozila Opel sada ćete moći uživati i
u bezbrižnoj vožnji tijekom treće i četvrtke godine od kupnje svojeg vozila ili bez brige prijeći
100.000 km, što ranije nastupi. To znači da pri kupnji motornog vozila Opel nećete
dobiti samo obvezno osnovno dvogodišnje jamstvo, već ćete u slučaju doplate dobiti i produljeno
jamstvo koje pokriva dodatna 24 mjeseca, odnosno traje do 100.000 prijeđenih km, što ranije
nastupi. Početak valjanosti četverogodišnjeg jamstva s ograničenjem prijeđenih kilometara stupa
na snagu danom preuzimanja vozila.
Kao što je detaljno navedeno u nastavku, produljeno jamstvo pokriva troškove rada tehničara u
Opelovim ovlaštenim prodajnim centrima/servisima koji su potrebni za popravak kvara, te troškove
zamjene mehaničkih i električnih zamjenskih dijelova ako je za otklanjanje kvara na motornom
vozilu Opel zaštićenom produljenim jamstvom potrebna zamjena dijelova.
Produljeno jamstvo vrijedi samo za nova osobna vozila Opel kupljena u bilo kojem
ovlaštenom Opelovom prodajnom centru, a ne odnosi se na Opelova poslovna vozila ili vozila koja
se koriste u poslovne svrhe.
Osim navedenog, tvrtka Opel jamči svojim kupcima da će u zakonskom roku koji je definiran u
osnovnoj servisnoj knjižici, nakon isteka obveznog jamstva osiguravati održavanje, zamjenske
dijelove i priključne aparate za vozilo Opel.
Dokument produljenog jamstva uključuje i objašnjenje veze s dvogodišnjim osnovnim jamstvom
tvrtke Opel koje je sadržano u jamstvenoj knjižici tvrtke Opel.
MOLIMO VAS DA UZMETE U OBZIR da se produljeno jamstvo odnosi na razdoblje koje počinje
nakon isteka prve dvije godine osnovnog jamstva tvrtke Opel i ograničeno je na popravke
specifičnih kvarova definiranih u nastavku. Ovo produljeno jamstvo nije dio obveznog jamstva
koje mora biti osigurano na temelju Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim
odnosima.
Produljeno je jamstvo dragovoljno i osigurava se uz plaćanje, na osnovi vašeg
ugovornog odnosa s ovlaštenim prodajnim centrom vozila tvrtke Opel.
Prava koja proizlaze iz osnovnog dvogodišnjeg jamstva tvrtke Opel i Zakona o zaštiti
potrošača te se odnose isključivo na obvezno jamstvo, prestaju vrijediti nakon isteka osnovnog
jamstva i ne prenose se na razdoblje koje pokriva produljeno jamstvo.
Kao vlasniku novog osobnog vozila Opel preporučujemo vam da se upoznate sa sadržajem
osnovnog dvogodišnjeg jamstva (prvenstveno obratite pozornost na iznimke); dokument uvijek
čuvajte u svojem vozilu jer sadrži važne informacije koje
vam mogu biti od koristi na putu.
5
Pažljivo pročitajte dolje navedene odredbe i uvjete za ostvarivanje prava na temelju produljenog
jamstva.
Upute za uporabu vozila
Provodite redovite preglede i održavanje u okviru servisa motornih vozila u skladu s uputama i
preporukama proizvođača (Opel). Servisni pregled prema uputama proizvođača mora se provesti
najmanje jednom godišnje ili češće ako propisani interval prijeđenih kilometara bude ranije.
Dopušteno odstupanje od propisanih intervala jest 30 kalendarskih dana ili do 1.500 prijeđenih
kilometara. Ako želite ostvariti najvišu razinu servisiranja vozila Opel, preporučujemo vam da vozilo
Opel servisirate i održavate u bilo kojem centru Opelove mreže ovlaštenih servisera.
Potpuno ispunjena i potvrđena Opelova jamstvena knjižica i dokument produljenog jamstva
dokazuju provedbu redovitih servisnih pregleda i održavanja u okviru servisa u skladu s uputama i
preporukama proizvođača (tvrtke Opel). Redovito servisiranje i zapisivanje obavljenih radova
održavanja povećava vrijednost vašeg vozila.
Želimo vam mnogo uspješno prijeđenih kilometara bez poteškoća, a u slučaju mehaničkog ili
električnog kvara osiguravamo pokriće troškova u skladu s odredbama ČETVEROGODIŠNJEG
PRODULJENOG JAMSTVA, čiji je opseg detaljno opisan u ovom dokumentu.
Prenosi li se četverogodišnje produljeno jamstvo zajedno s vozilom?
Produljeno jamstvo vezano je na motorno vozilo (a ne na vlasnika) i prilikom prodaje vozila
automatski se prenosi na drugog (i svakog sljedećeg) vlasnika putem kupoprodajnog ugovora.
Molimo vas da se pobrinete za to da novi vlasnik motornog vozila Opel dobije Certifikat
produljenog jamstva i sve dokumente povezane s njim. Molimo vas i da se pobrinete da ćete vi ili
novi vlasnik obavijestiti ovlaštenog prodavača vozila Opel o prodaji motornog vozila; tako će novi
vlasnik moći dobiti sve željene Opelove informacije te ostvariti jednaku razinu usluga.
Što učiniti prilikom popravka ili servisiranja?
Ako otkrijete kvar motornog vozila Opel, savjetujemo vam da posjetite ovlaštenog prodavača
tvrtke Opel kod kojega ste kupili motorno vozilo, a ako to nije moguće, posjetite najbližeg
ovlaštenog servisera vozila Opel. Ovlašteni prodavač/serviser vozila Opel pregledat će motorno
vozilo i dati vam savjet u vezi s uzrokom kvara i potrebnim popravcima. Serviser će vas upozoriti u
slučaju da produljeno jamstvo ne pokriva kvar i da troškove potrebnih popravaka morate podmiriti
sami.
Molimo obratite pozornost na to da se prava prema ovom produljenom jamstvu mogu (besplatno)
ostvariti samo ako je popravak u okviru jamstva navedenog u ovom produljenom jamstvu obavio
bilo koji centar u okviru mreže ovlaštenih prodavača/servisera vozila Opel.
6
Ako do kvara na vašem motornom vozilu Opel dođe izvan teritorija Bosne i Hercegovine (BiH),
ali u okviru teritorija koje pokriva ovo produljeno jamstvo, savjetujemo vam da
posjetite najbližeg ovlaštenog servisera vozila Opel. Taj će vam serviser dati
informacije o uzroku kvara, potrebnim popravcima i troškovima popravka. Zatim morate
te podatke telefonom dostaviti ovlaštenom prodavaču vozila Opel (kod kojega ste
kupili motorno vozilo) kako bi se registrirao zahtjev za odobrenje popravka. Savjetujemo
vam da ne naručujete popravak motornog vozila dok vam ovlašteni prodavač vozila Opel
ne javi da je vaš zahtjev za popravkom odobren. Nakon primitka odobrenja zahtjeva za
popravkom, popravak ćete morati platiti sami i od servisera zahtijevati račun na
kojem će biti navedeni naziv i adresa ovlaštenog prodavača vozila Opel kod kojega ste
kupili motorno vozilo. Nakon povratka u BiH, račun ćete predati ovlaštenom prodavaču vozila Opel
koji će vam vratiti odobreni trošak popravka. U slučaju hitnog popravka koji pokriva
produljeno jamstvo, trošak popravka bit će vam vraćen maksimalno do iznosa koji odgovara
trošku popravka, kao da ga u tom trenutku obavlja bilo koji od ovlaštenih
servisera vozila Opel u BiH.
Zemljopisna pokrivenost
Produljeno jamstvo pokriva teritorije sljedećih država: države članice EU, Norveška,
Švicarska, Lihtenštajn, Island, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija,
NJR Makedonija, Kosovo, Turska, Ukrajina, Rusija, Moldavija, Bjelorusija i Gruzija.
Ako se u trenutku kvara na vašem vozilu Opel nalazite u državi koja nije
gore navedena, troškove popravka morate podmiriti sami, bez mogućnosti
povrata troškova od strane ovlaštenog prodavača vozila Opel.
7
PRODULJENO JAMSTVO...
... pokriva sljedeće troškove:
- sve troškove popravka iznenadnih i nepredvidivih kvarova tvornički ugrađenih mehaničkih i
električnih dijelova te dijela potrebnog za popravak u skladu s uvjetima navedenim u ovom
dokumentu;
- zamjene brtvi pokrova bregaste osovine, prednje uljne brtve glavne osovine motora,
uljnih brtvi pogonskih osovina, zadnje brtve mjenjača i brtve zupčanika za prazan hod
diferencijala te drugih brtvi pokrivene su produljim jamstvom kada je za izvršenje
popravka (u okviru certificiranih uvjeta i ograničenja) potrebno rastavljanje i sastavljanje motora,
mjenjača ili diferencijala.
- kućišta – ako dio koji je u kvaru posljedično ošteti neko od povezanih kućišta,
zamjena će biti pokrivena produljenim jamstvom (u skladu s tvornički propisanim redovitim
pregledima i potrebnim zamjenama).
- potrošnih materijala – kada popravak koji pokriva četverogodišnje produljeno jamstvo
kod ovlaštenog servisera vozila Opel zahtijeva zamjenu ili dolijevanje ulja, rashladne tekućine,
drugih tekućina ili zamjenu filtra za ulje, to će biti pokriveno produljenim jamstvom (u skladu s
tvornički propisanim redovitim pregledima i potrebnim zamjenama).
POSEBNE IZNIMKE...
... koje produljeno jamstvo ne pokriva:
Dijelovi na karoseriji – boja, oprema, stakla.
Motor – čišćenje i uklanjanje čađi, zamjena ležišta ventila, zapečeni ili sagorjeli
ventili i kućišta, vanjsko propuštanje ulja, maziva, dodatke za hlađenje, filtre, nosače i
podupirače, cijevi i spojke, podešavanje motora.
Sklopka – istrošene i sagorjele sklopke, tarni materijali.
Prednji i stražnji ovjes – montaža i podešavanje kotača.
Električni dijelovi – akumulatori, upravljač centralnog daljinskog zaključavanja, ugrađeni
sustavi za zabavu i komunikaciju, ugrađeni sustavi za navigaciju, alarmni sustavi.
Dijelovi upravljačkog mehanizma – manžete, gumene zaštite.
Dijelovi kočnica – obloge kočnica.
Ispušni sustavi osim katalizatora i filtra za prašinu.
Potrošni servisni materijali – poput, primjerice (bez ograničenja) svjećica za paljenje i žarenje,
žarulja, osigurača, maziva i podešavanja.
Razno – metlice brisača, žice, gumene cijevi, električni vodovi, pričvršćenje električnih
vodova, sustavi sigurnosnih pojasa (pojasevi), kotači i gume, sustav zračnih jastuka, (zamjena
zupčastog remena je uključena, ovisno o uputama za zamjenu u servisnoj knjižici).
Strani rezervni dijelovi
Unutarnje obloge
Pričvrsni elementi i svjetla
Naplaci i gume
Kabeli za paljenje
8
Kabeli i izolacije kabela
OPĆE IZNIMKE
Jamstvo ne pokriva troškove izvedbe preventivnih radova održavanja ili troškove opoziva
odnosno osuvremenjivanja proizvoda, servisnih postupaka i popravaka od strane proizvođača
vozila ili bilo koje druge strane, niti promjene, dodatke, poboljšanja ili opće popravke.
Produljeno jamstvo općenito ne pokriva sljedeće slučajeve:
1.
Posljedični gubitak – gubitak mogućnosti uporabe vozila s produljenim jamstvom ili bilo koji
drugi posljedični gubitak, uključujući trošak najma sličnog vozila (bez
ograničenja samo na to) ili bilo koju kaznu koju plaća kupac zbog nepoštovanja
bilo kojih ugovornih obveza koje proizlaze iz dogovora s trećom stranom.
2.
Štete koje bi mogle nastati zbog:
- uporabe bilo kakvog alata ili postupka tijekom održavanja, pregleda,
osuvremenjivanja ili prerade;
- nesreće;
- požara, udara groma, eksplozije, gašenja vatre ili posljedičnog uništenja, pada zrakoplova ili
drugih zračnih naprava ili dijelova koji padaju s njih, krađe ili pokušaja provale, rušenja
zgrade, poplave, izlijevanja vode iz uređaja koji sadrže vodu, potresa, urušavanja,
odrona zemlje, snježne lavine, orkana, ciklona, erupcije vulkana ili
sličnih prirodnih katastrofa.
3. Istrošenost, habanje i pregrijavanje – trošak popravka, poboljšanja, gubitka ili oštećenja
zbog uobičajenog trošenja ili habanja bilo kojeg dijela vozila, njegovo
propadanje ili smanjenje operativnog kapaciteta zbog radnog opterećenja,
trljanja, izjedanja ili korozije koji se ne mogu pripisati pogreškama materijala.
3. a
Prethodne popravke
Bilo kakva šteta koja proizlazi iz nepotpunog, neučinkovitog ili nepravilnog
popravka.
3. b
Ponavljanje kvara
Isključeni su zamjenski dijelovi u razdoblju od 12 mjeseci jer se pretpostavlja da su pokriveni
vlastitim proizvodnim jamstvom. Isključeni su i kvarovi do kojih dođe tijekom trajanja
jamstva zamjenskog dijela ili dijela koji je predmet opoziva ili
osuvremenjivanja od strane proizvođača.
4.
Pomoć na cesti – trošak transporta pokvarenog vozila do najbližeg
ovlaštenog servisera vozila Opel.
5.
Preporuke proizvođača – bilo kakav gubitak ili šteta koji bi mogli nastati zbog
zamjene ili osuvremenjivanja suprotno preporukama proizvođača vozila.
6.
Bilo kakve kvarove koji mogu nastati zbog:
- namjernog djelovanja ili nemara kupca;
- nepoštovanja signala i instrumenata za upozoravanje ili neuobičajenih
zvukova vozila od strane kupca; produljeno jamstvo ne preuzima odgovornost za bilo kakva
oštećenja, zanemarivanja i zlouporabe pri vožnji vozila;
- održavanja; svaki kvar vozila pod jamstvom koje nije bilo pregledano i održavano prema
uputama i standardima proizvođača vozila (u skladu s Opelovom jamstvenom knjižicom i
četverogodišnjim produljenim jamstvom tvrtke Opel).
9
7.
Neoriginalne dijelove, nestandardne dijelove i podešavanja ili prilagođavanja.
8.
Uporabu u poslovne svrhe, što obuhvaća (bez ograničenja) vozila koja
rabe vojska, policija, spasilačka vozila, autoškole, taksi vozači, agencije za najam vozila (npr.
Hertz, Avis, Europcar). PAŽNJA! Vozila, koja su predmet povratne kupnje u roku od 24
mjeseca, dugoročni najmovi vozila, operativni i financijski leasing, ne smatraju se vozilima za
poslovnu uporabu.
9.
Odgovornost u odnosu na zahtjev koji se ne prijavi vašem prodavaču vozila Opel u roku od
7 dana nakon otkrivenog nedostatka na vozilu.
10.
Bilo kakve troškove koji prije provedbe radova prethodno nisu dogovoreni i odobreni od
strane osobe koja je odgovorna za odlučivanje o zahtjevima za popravke.
11.
Oštećenja izazvana:
- korozijom;
- bilo kojim stranim tijelom koje bi moglo dospjeti u vozilo ili na neki njegov dio;
- uporabom pogrešne kvalitete ulja ili goriva, nedostatkom antifriza
ili nedovoljnim podmazivanjem;
- učincima pregrijavanja izazvanih od strane kupca koji ima pravo na jamstvo ili
kupca koji nema pravo na produljeno jamstvo;
- zamrzavanjem;
- zlouporabom;
- poplavom ili prodorom vode;
- podešavanjem, čišćenjem dijelova ili obradom dijelova (npr.: skidanjem, honanjem i
dijagnosticiranjem);
- dijelovima koji nisu pokriveni ovim jamstvom ili posljedično prouzrokovanom štetom na tim
dijelovima; također
štetom prouzročenom na dijelovima koji su pokriveni ovim jamstvom, ali su izazvani
radovima koji nisu pokriveni ovim jamstvom (posljedična šteta može se uzeti u obzir samo ako je
dio koji je
prouzročio pogrešku pokriven jamstvom).
12. Oštećenja prouzrokovana požarom ili opasnošću na cesti, bez obzira na to postoji li
pokriće automobilskim osiguranjem ili osiguranjem od nezgode. PRODULJENO
JAMSTVO NE POKRIVA DRUGE OSOBE, TJELESNE OZLJEDE ILI BILO KAKVU ŠTETU
PROUZROČENU NESREĆOM ILI POŽAROM.
13. Vozila koja nisu redovito servisirana i održavana u skladu sa Servisnom knjižicom vozila i
dokumentima produljenog jamstva.
10
MREŽA OVLAŠTENIH...
... prodavača i servisera vozila Opel u Bosni i Hercegovini
AC Boras
Konjusi bb
88 000 Mostar
Grand Auto d.o.o.
Bukinjska br.1
75 000 Tuzla
T: (036) 351 669, F: (036) 351 667
Servis: T: (036) 351 668, F: (036) 351 667
T: (035) 317 316, F: (035) 317 318
Servis: T: (035) 317 317, F: (035) 317 318
AC Boras
Poslovni centar 96
72 250 Vitez
Euroservis d.o.o.
Župana Želimira b.b.
80 101 Livno
T: (030) 718 700, F: (030) 718 707
Servis: T: (030) 718 700, F: (030) 718 707
T: (034) 205 680, F: (034) 205 691
AC Nešković
Sremska 3
76 300 Bijeljina
T: (055) 294 330, F: (055) 294 311
Servis: (055) 294 332
AC Nešković
Knjaza Miloša bb
78 000 Banja Luka
T: (051) 348 194, F: (051) 348 192
Servis: (051) 348 192
AC Berlijeta
Ive Andrića 13
71 000 Sarajevo
T: (033) 544 800, (033) 545 000
AC Berlijeta
Arnautovičko Polje b.br.
71 300 Visoko
T: (032) 731 580, (032) 734 800, F: (032) 731 581
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content