close

Enter

Log in using OpenID

Bilten 07 - Lipovljani.hr

embedDownload
lipovljani
www.lipovljani.hr
BESPLATNI PRIMJERAK
Broj 07.
srpanj - rujan 2012.
str. 8
‘’LIPOVLJANSKI SUSRETI 2012’’
str. 2
ZAPOČELI
GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI
RADOVI NA TRASI BUDUĆEG
PROMETNOG ČVORA LIPOVLJANI
str. 3
RIBNJACI KOD
LIPOVLJANA OPET ĆE U
1
FUNKCIJU PROIZVODNJE RIBE
www.lipovljani.hr
lipovljani
23. sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani
PUNJENJE OPĆINSKOG PRORAČUNA IDE PREMA PLANU
Najavljena 23. sjednica Općinskog vijeća
općine Lipovljani održana je u petak, 10.
kolovoza uvečer, a za dnevni red bilo je pripremljeno 10 točaka. Kako je sjednica bila
planirana sredinom srpnja, pa odgođena za
ovo vrijeme godišnjih odmora, na sjednici
je bilo prisutno tek 8 općinskih vijećnika od
ukupno njih 15, što je dovoljna većina da se
donesu odluke o pripremljenim točkama
dnevnog reda.
Na početku sjednice Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća zahvalila je svima
vijećnicima na dolasku na sjednicu i predložila
da se s dnevnog reda skine točka o financijskom poslovanju ‘LIP-KOM’-a za 2011. godinu
zbog nemogućnosti dolaska na sjednicu Miroslava Pavičića, direktora domaćeg komunalnog
poduzeća, a da se na dnevni red uvrsti informacija o financijskom poslovanju Turističke
zajednice općine Lipovljani za 2011. godinu.
Vijećnici su takve izmjene jednoglasno prihvatili.
Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika
s 22. sjednice, održan je i aktualni sat, odnosno vijećnička pitanja općinskih vijećnika. Na
ovoj sjednici postavljeno je 8 pitanja, a uputilo ih je 5 vijećnika.
O
financijskom
poslovanju
‘LIPKOM’-a za prošlu godinu općinski
vijećnici raspravljat će na jesen, a na ovoj
sjednici su jednoglasno donijeli odluku o razdvajanju djelatnosti komunalnog poduzeća
‘LIP-KOM’-a. Donijeta je odluka
da se djelatnost održavanje groblja i prijevoza pokojnika odvoji
od djelatnosti upravljanjem
grobljem, što je sada zasebna
djelatnost. Zakonsko uporište
ovakvoj odluci obrazložila je Natalija Rohan, viši stručni suradnik.
Potom je na dnevni red došlo
financijsko izvješće općinskog
Proračuna općine Lipovljani
za prvu polovicu ove godine. Pismene materijale dodatno je obrazložio Mario Ribar,
načelnik općine Lipovljani, koji je naglasio da
se unatoč krizi općinski Proračun planirano
puni, čak u nekim prihodima i nešto bolje
od predviđenog, i da je to pokazatelj realnog
planiranja, ali i trošenja proračunskih sredstava. Od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareno je
4.071.926 kuna, a planirano je bilo 8.468.189
kuna. Dobro punjenje općinskog Proračuna
nastavlja se i tijekom srpnja, no općinski
načelnik Mario Ribar ipak je za jesen najavio
rebalans općinskog Proračuna jer će se do
tada znati što će se sve financirati tijekom ove
godine na području općine Lipovljani iz drugih izvora prihoda.
Na prijedlog Anke Doležal, predsjednice
Općinskog vijeća, razmatrano je i usvojeno
financijsko izvješće Dječjeg vrtića ‘Iskrica’
za prvih pola godine poslovanja. Pitanja o
poslovanju vrtića nije bilo jer se odvija prema godišnjem planu, a od 698 tisuća kuna
planiranih prihoda ostvareno je 370 tisuća
kuna. Kako na sjednici nije bilo Nevenke
Zorić, ravnateljice Dječjeg vrtića, na vijećničko
pitanje o provedenim upisima u vrtić odgovorila je Anka Doležal, ujedno i predsjednica
Nadzornog odbora ove općinske ustanove.
‘Tisak’ d.d. iz Zagreba dostavio je zamolbu
za smanjenje naknade za korištenje javne
površine u centru Lipovljana. Kako je njihova
mjesečna najamnina oko tisuću kuna, pitanje
je da li se može ići s manjom najamninom na
tom mjestu pa je ta točka prebačena za iduću
sjednicu Općinskog vijeća.
Na ovoj sjednici donesena je i odluka o
subvencioniranju troškova prijevoza učenika
srednje škole u školskoj godini 2012./2013.
Dvoje vijećnika oporbenog HDZ-a nisu takvu
odluku podržali iz razloga što im se iznosi sufinanciranja od 25% iznosa karte za vlak do
pojedinog odredišta čine premalim pa, kažu,
roditelji ni ne podižu te subvencije. No, trenutno za veće iznose nema financijskog prostora
u općinskom proračunu, a kad se kroz godinu
subvencije zbroje to je dva i pol mjeseca besplatnog prijevoza učenika vlakom u školu
koju plaća općina kroz navedenu subvenciju.
Uvijek je pitanje je li to malo ili puno?
Razmatran je i zahtjev sumještana Tomislava Hepnera iz Ratarske ulice za oslobađanje
od plaćanja troškova priključivanja na vodoopskrbu. Kako je to prvi takav zahtjev,
u općinskom proračunu nemaju za to
predviđena sredstva kojima bi se nadoknadio
trošak oslobađanja sumještana na priključak.
Zato treba pripremiti pravilnik o mogućnosti
prihvaćanja takvih zahtjeva i osigurati sredstva u općinskom Proračunu za iduću godinu,
ako se želi udovoljiti takvim zahtjevima.
Na kraju 23. sjednice, koja je održana
bez pauze, općinski načelnik Mario Ribar,
informirao je članove Općinskog vijeća
općine Lipovljani o financijskom poslovanju
Turističke zajednice općine Lipovljani za
prošlu godinu. Prihodi Turističke zajednice u
prošloj godini bili su 159.373 kuna, a rashodi
61.192 kune, pa je na računu ostalo još 98.000
kuna viška prihoda. Takav financijski izvještaj
usvojila je i Skupština Turističke zajednice
općine Lipovljani.
Slijedeća sjednica Općinskog vijeća može
se očekivati na jesen.
Izgradnja prometne infrastrukture
ZAPOČELI GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI NA
TRASI BUDUĆEG PROMETNOG ČVORA LIPOVLJANI
U petak, 21. rujna na trasi buduće prometnice i ulazno izlaznog čvora na autocesti Zagreb – Lipovac kod Lipovljana,
započeli su geotehnički istražni radovi na trasi budućeg čvora Lipovljani. Tako su nakon velikog ‘’papirnatog’’ posla i izmijenjene
prostorno planske dokumentacije Općine Lipovljani započeli
i konkretni radovi koji najavljuju buduće radove na izgradnji
prometnog čvora Lipovljani.
Prema zahtjevima projektanata djelatnici ‘Geokona’ iz Zagreba, poduzeća za projektiranje, razvoj i nadzor u graditeljstvu,
izbušit će 4 probne bušotine dubine od
5 do 20 metara, kako bi se mogla izvršiti
analiza tla, na trasi budućeg izlaznog čvora
s autoceste i prometnice koja će čvor spojiti
s Lipovljanima, odnosno Industrijskom ulicom u Lipovljanima u svojoj prvoj fazi. Taj
posao trajat će 10-tak dana, i nakon analize koja će potrajati 15 do 20 dana, znat će
2
se kakvo se tlo nalazi i što sve treba učiniti tijekom
gradnje za sigurno prometovanje budućim izlazno-ulaznim čvorom u Lipovljanima.
U dopodnevnim satima, u petak, 21. rujna u
potpunosti je izbušena 5-metarska bušotina u nastavku Industrijske ulice, koja će se uz željezničku
prugu protezati kraj Poduzetničke zone, a isto
popodne je započeto bušenje još jedne takve
bušotina na poljima Blatnjače, na trasi buduće
prometnice. Tijekom tjedna od 23. rujna do kraja
mjeseca, djelatnici zagrebačkog ‘’Geokona’’ nastavit će bušenje kraj autoceste.
Planirani izlazno-ulazni čvor Lipovljani trebao
bi mještanima općine Lipovljani donijeti gospodarski napredak. Uz izlaznu prometnicu planirana
je izgradnja Poduzetničke zone Blatnjača, razvoj
gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta.
www.lipovljani.hr
lipovljani
Gospodarski oporavak koji se čeka već duže vrijeme
RIBNJACI KOD LIPOVLJANA OPET ĆE U FUNKCIJU PROIZVODNJE RIBE
Nakon gotovo godinu i pol dana dugog
natječajnog i pravnog postupka ribnjaka u
Lipovljanima Ministarstvo poljoprivrede RH potpisalo je Ugovor o dugogodišnjem zakupu na
vremenski period od 50 godina sa poduzećem
PP Orahovica iz Našica. Nakon potpisivanja
ugovora, u utorak, 2. listopada u Lipovljanima je
započelo i uvođenje u posjed novog koncesionara, kojeg je zastupalo tročlano izaslanstvo.
O problemima s opstankom ribnjaka i njihovim korištenjem za uzgoj ribe, načelnik općine
Lipovljani Mario Ribar, angažiran je od početka
svog mandata, već tri godine. Stoga je s velikim
zadovoljstvom ugostio izaslanstvo iz Orahovice,
koji su došli obići ribnjake i utvrditi što sve preuzimaju, odnosno u kakvom stanju se nalaze ribnjaci
i ostali objekti koji se nalaze na površini ribnjaka
jer čitavo područje je veliko oko 750 hektara.
Na žalost, većina ribnjačke površine nema
ni vode u bazenima, a kamoli ribe, površine su
dosta zapuštene i zarasle, a objekti su prazni
i neodržavani. Ipak, to nije pokolebalo investitore da pripreme program uzgoja ribe, ali i
turističkog razvoja ribnjačkih površina.
Izaslanstvo iz Orahovice, koje je vodila
Ksenija Vukman, voditeljica PJ Ribnjačarstvo u
PP Orahovica, i u kojem su još bili tehnolog Vedrana Vrebac, mr ing. ribarstva i lovstva i Nenad
Mihalek, geodeta u tom poduzeću, obišli su ribnjake i započeli s utvrđivanjem površina i međa
koje pripadaju ribnjacima kod Lipovljana.
U tom poslu pomažu im Snježana Kesić,
voditeljica postupka uvođenja u posjed i
stručna djelatnica Snježana Borojević, iz novljanske ispostave službe za gospodarstvo pri
Uredu državne uprave Sisačko-moslavačke
županije. Zbog zapuštenosti i izrasle šikare do
nekih graničnih linija lipovljanskih ribnjaka
teško je doći i pješice, pa predstoji dosta posla
pred novim zakupnikom na utvrđivanju posjeda, ali i revitalizaciji ribnjaka.
Prvi radovi na uređenju ribnjačkih površina
započet će već ove jeseni, a nastavak bi trebao
uslijediti u proljeće iduće godine. To bi trebalo
donijeti i nova zapošljavanja i razvoj gospodarstva na području općine Lipovljani. Kompletan
program razvoja i namjera, veličina investicije
i plan zapošljavanja dugogodišnjeg zakupnika, koji je potpisao Ugovor o dugogodišnjem
zakupu sa Ministarstvom poljoprivrede na 50
godina, bit će uskoro predstavljen javnosti.
Nadzorni odbor komunalnog poduzeća iz Lipovljana
ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA LIP-KOMa
Komunalno poduzeće ‘LIP-KOM’ d.o.o.
za prvih pola godine ostvarilo je dobar financijski rezultat. No takav dobar rezultat
može biti izuzetno varljiv.
Ono što zabrinjava velika su
potraživanja prema korisnicima usluga komunalnog poduzeća LIP-KOM-a
odnosno dug korisnika komunalnom
poduzeću, pretežito fizičkih osoba, koji
je na kraju kolovoza ove godine iznosio
gotovo 600 tisuća kuna. To iziskuje dodatne probleme, s obzirom da se tada
niti obveze komunalnog poduzeća
prema dobavljačima i poslovnim
partnerima ne mogu na vrijeme podmirivati. Stoga su članovi Nadzornog
odbora LIP-KOM-a, na svojoj sjednici u
ponedjeljak, 24. rujna donijeli zaključke u
kojima izričito traže pokretanje postupaka
naplate od svih dužnika koji duguju komunalnom poduzeću, što će u konačnici biti
i zakonska odredba u Republici Hrvatskoj.
Stalna dugovanja gotovo jedne
trećine korisnika usluga u budućnosti LIPKOM mogu stajati poslovne stabilnosti.
Neplaćanje obveza i nenaplaćivanje
potraživanja je osnovni uzrok nelikvidnosti, koja može uzrokovati velike
probleme u funkcioniranju komunalnog poduzeća, što načelnik općine
Lipovljani, kao organ Skupštine LIPKOM-a ne može dozvoliti. To je jasno
dao do znanja upravi komunalnog
poduzeća, ali i članovima Nadzornog
odbora od kojih traži redovitu kontrolu
naplate potraživanja, a time i plaćanja
obveza prema dobavljačima. Svi nazočni
članovi Nadzornog odbora su se složili sa
ovakvim stavom da se hitno krene u naplatu duga, prvenstveno kroz upućivanje
opomene neplatišama.
Nepravedno je da nešto više od 70 %
korisnika komunalnih usluga na području
općine Lipovljani redovito podmiruje
obveze prema komunalnom poduzeću,
a da u prosjeku svaki treći ili četvrti korisnik usluga uglavnom ne plaća ili samo
djelomično plati obveze prema LIP-KOM-u
– naglašavaju iz uprave komunalnog
poduzeća.
To dovodi do neravnopravnosti i
nepoštenju prema većini onih korisnika usluga koji redovito podmiruju
svoje obveze unatoč teškoj gospodarskoj situaciji u kojoj se svi nalazimo,
u odnosu onih koji uopće ne plaćaju
svoje obveze, što u konačnici može
dovesti i do ograničavanja rada i funkcioniranja komunalnog poduzeća.
Stoga se hitno mora krenuti u smanjivanje potraživanja ove jeseni.
Članovi Nadzornog odbora češće
će se ove jeseni sastajati na sjednicama
na kojima će se analizirati rješavanje
ovoga problema. Velika su sredstva
uložena u LIP-KOM, a još se planiraju i
uložiti, da bi se dozvolila situacija kakva je
trenutna. A ona je zabrinjavajuća.
Dug raznih korisnika usluga prema
LIP-KOM-u duži od 15 dana iznosi 24
tisuće kuna, dug duži od 30 dana je 37
tisuća kuna, dug duži od dva mjeseca je
98 tisuća kuna, dug duži od 6 mjeseci
je gotovo 25 tisuća kuna, dug duži od
godinu dana je 82 tisuće kuna, dug
duži od dvije godine je 22 tisuće kuna
i dug duži od 1.000 dana, odnosno tri
godine je 222.300 kuna. Kad se tome
zbroje ispostavljeni računi, čiji rok naplate tek stiže, dug raznih korisnika
usluga prema LIP-KOM-u je gotovo 600
tisuća kuna. Takvo stanje dugoročno
nije održivo.
3
www.lipovljani.hr
lipovljani
OBAVIJEST GRAĐANIMA OPĆINE LIPOVLJANI
Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe koje su na području Općine
Lipovljani obveznici plaćanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili
naziv, poreza na korištenje javnih površina i grobne naknade (LIP-KOM
d.o.o.) da žurno namire svoja dugovanja prema Općini Lipovljani.
Nadalje , obavještavamo vas da je sukladno zakonskoj regulativi i
odlukama Općinskog vijeća Općine Lipovljani svaki obveznik gore navedenih davanja dužan Općini Lipovljani, Jedinstvenom upravnom odjelu
prijaviti svaku nastalu promjenu koja utječe na utvrđivanje ili obračun komunalne naknade, poreza na kuće za odmor te poreza na tvrtku ili naziv.
Ukoliko fizičke i pravne osobe ne dostave promjene i podatke koje
utječu na utvrđivanje i obračun gore navedenih davanja bit će odgovorni
sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Lipovljani, 2012. godina
OPĆINA LIPOVLJANI
KRATAK VODIĆ KROZ POREZE I KOMUNALNA DAVANJA
PREMA OPĆINI LIPOVLJANI
OPĆINA LIPOVLJANI je jedinica lokalne samouprave koja stječe prihode za
obavljanje svojih djelatnosti sa tri osnove:
-udjela o zajedničkim porezima ( porezima koji se raspodjeljuju između
države, županije i općine na čije ostvarenje općina nema utjecaja),
-dotacije iz državnog proračuna,
-vlastiti izvori prihoda ( vlastiti izvori prihoda općine su: općinski porezi
utvrđeni Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, prihodi od vlastite imovine, novčane kazne i oduzeta imovinska
korist, komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za korištenje javnih površina, naknade za priključivanje na objekte komunalne infrastrukture
i drugi prihodi utvrđeni posebnim zakonima.
Općinski porezi Općine Lipovljani su Prirez porezu na dohodak, Porez
na potrošnju, Porez na kuće za odmor, Porez na tvrtku ili naziv, Porez na
korištenje javnih površina.
Prirez poreza na dohodak u Općini Lipovljani iznosi 6%.
Porez na potrošnju plaćaju pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske
usluge na području Općine Lipovljani na potrošnju alkoholnih pića u
ugostiteljskim objektima.
Obveza plaćanja propisana je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i Odlukom o općinskim porezima Općine
Lipovljani.
Porez na kuće za odmor obveznik je pravna i fizička osoba vlasnik kuće za
odmor.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi
povremeno ili sezonski.
Obveznici su dužni Općini Lipovljani dostaviti podatke koji se odnose na
mjesto na kojem se nalazi kuća, korisnu površinu, te drugim okolnostima bitnima za uporabu kuće za odmor.
Obveza plaćanja propisana je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i Odlukom o općinskim porezima.
Porez na tvrtku ili naziv – plaćaju pravne i fizičke osobe obveznici poreza na
dobit ili poreza na dohodak registrirani za obavljanje poslovnih djelatnosti.
Osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice obveznici su poreza na
tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.
Porez na tvrtku ili naziv pravne osobe plaća se u godišnjem iznosu sukladno
općinskoj Odluci
Obveza plaćanja propisana je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i Odlukom o općinskim porezima Općine
Lipovljani.
Porez na korištenje javnih površina
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe korisnici
javnih površina.
Javnim površinama smatraju se zemljišne površine javne namjene na kojima se okupljaju, zadržavaju i prolaze građani, koje služe za javne svrhe , a
održava ih Općina Lipovljani, te površine koje su javno dobro u općoj uporabi
na upravljanju Općine Lipovljani,
Visina poreza je utvrđena Odlukom Općine Lipovljani .
Obveza plaćanja propisana je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i Odlukom o općinskim porezima .
4
OPĆINSKA KOMUNALNA DAVANJA
Komunalni doprinos
Obveznik komunalnog doprinosa je vlasnik, odnosno investitor
građevinske čestice na kojoj se gradi građevina.
Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju građenja,
korištenja i premještanja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i rušenje istih i sanacija terena nakon toga.
Područje Općine Lipovljani ovisno o pogodnosti položaja određenog
područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture dijeli se u tri zone.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja
komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama određena je Odluko o komunalnom doprinosu kao i način i rokovi plaćanja, te uvjeti za oslobađanje.
Obveza plaćanja propisana je : Zakonom o komunalnom gospodarstvu i
Odlukom o komunalnom doprinosu.
Komunalna naknada
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog,
poslovnog i garažnog prostora , građevinskog zemljišta koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti, , te neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Iz sredstava komunalne naknade financira se obavljanje komunalne
djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje
nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete i održavanje groblja.
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni,
poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine , a za građevinsko
zemljište po jedinici stvarne površine.
Visina komunalne naknade ovisi o lokaciji nekretnine, odnosno zoni, vrsti
nekretnine, te vrijednosti boda za obračun komunalne naknade sukladno
Odluci Općinskog vijeća.
Mjesečni iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti obračunske jedinice- boda (B) u
kn/m2, koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn).
Komunalna naknada za poslovne prostore plaća se mjesečno, a komunalna naknada za stambeni prostor i garaže , plaća se kvartalno.
Mogućnost oslobađanja obveze plaćanja komunalne naknade u cijelosti
ili djelomično propisane su Odlukom o komunalnoj naknadi.
Obveza plaćanja propisana je Zakonom o komunalnom gospodarstvu,
Odlukom o komunalnoj naknadi Općine Lipovljani.
Priključak na komunalnu infrastrukturu
Plaća se za priključenje građevina ili građevinskih čestica na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih
voda sukladno Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu i zakonskoj regulativi.
Groblje
Sukladno Odluci o groblju i cjeniku grobljanskih usluga plaća se godišnja
grobna naknada je jednostruki grob 80,00 kuna , a za dvostruki grob 150,00
kuna, trostruki grob 200,00 kuna
Godišnja grobna naknada koristi se za redovno održavanje groblja.
DRŽAVNI PROPISI
Narodne Novine
1. Opći porezni zakon
147/08, 18/11
2. Zakon o proračunu
87/08
3. Zakon o fin. jedinica lokalne i podr.
(regionalne) samouprave
117/9369/97,33/00,73/00,127/00,59/
01,107/01
117/01-ispr.,150/02,147/03,132/06,26/07,
73/08,25/12
4. Zakon o porezu na dobit
177/04,90/05,57/06,146/08,
80/10,22/12
5. Zakon o porezu na dohodak
117/04,73/08,80/10,114/11,22/12
6. Zakon o doprinosima
84/08,152/08,94/09,18/11,22/11
7. Zakon o porezu na promet nekretnina
69/97,26/00,127/00,153/02,22/11
8. Zakon o komunalnom gospodarstvu 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,5
9/01,26/03pročišćeni tekst, 82/04,110/04,178/04,38/09,
79/09,153/09,49/11,84/11,90/11
OPĆINSKI PROPISI
Službeni vjesnik
1. Odluka o općinskim porezima
25/01, 39/09
2. Odluka o prirezu poreza na dohodak
2. Odluka o komunalnoj naknadi
2/02
3. Odluka o komunalnom doprinosu
4/10
4. Odluka o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 32/11
5. Odluka o grobljima
21/06 ,4/10
lipovljani
www.lipovljani.hr
Ove godine uložit će se milijun kuna u obnovu sakralne baštine
NASTAVLJA SE ZAŠTITA I RENOVIRANJE ŽUPNE CRKVE
Sredinom listopada ponovo započinju
radovi na uređenju župne crkve sv. Josipa
u Lipovljanima. Velik dio posla završen je
ovog proljeća, a sada ostaju završni radovi
uređenja unutrašnjosti sve do pripreme za
oslikavanje crkve.
Ove jeseni završit će se žbukanje crkve
koje je ostalo od proljetnih radova u dijelu
iza oltara, vraćanje grijanja crkve kakvo je
bilo i do sada, postavljanje poda, odnosno
vraćanje podnih ploča, te postavljanje klupa.
Prijašnje klupe su renovirane i župnik Dario
Šimić zahvaljuje svima koji su sudjelovali
u obnavljanju dosadašnjih klupa i njihovu
deponiranju do skorog
postavljanja u crkvu.
Radovi na uređenju
župne crkve započeli su
još prije dvije godine,
jer je dva stoljeća stara
građevina u zadnjih 40tak godina imala znatnih
problema s vlagom, i
to kapilarnom vlagom
u zidovima koja se je
penjala čak do zvonika.
Svako uređenje pročelja
vrlo brzo bilo bi uništeno
tom
vlagom
zbog
negdašnjeg načina gradnje u kom su temelji
spojeni sa zidovima bez izolacije.
Stoga je crkva najprije isušivana, a
onda joj je i obita žbuka u visini 4 metra. Potom se krenulo u saniranje crkve
od temelja, postavljanjem drenaže oko
građevine i injektiranjem tekućine koja
treba spriječiti dalje podizanje kapilarne
vlage. Nakon obijanja unutrašnje žbuke,
također su izolirani temelji crkve, a ukopana je cijela unutrašnjost crkve za 60 do 100
centimetara jer je pod crkve visio prema
izlaznim vratima za 30 centimetara. Potom je izvedeno potpuno hidro izoliranje
poda i betoniranje nove betonske ploče
preko cijele crkve.
Nakon što se ove godine završe
građevinski radovi na unutrašnjem uređenju
crkve, iduće godine bi trebalo ožbukati
crkvu izvana i promijeniti joj stolariju, čime
bi se kompletiralo uređenje župne crkve.
- Ove godine ulaganja će doseći gotovo milijun kuna u saniranje zgrade župne
crkve – rekao je Dario Šimić, župnik lipovljanske župe, naglasivši da je uz znatan
udio u financiranju radova, uz župljane
lipovljanske župe, sudjelovala Općina
Lipovljani i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH sa kojim je između
Župe i općine prošle godine potpisan
i Ugovor o zajedničkom sufinanciranju
ovoga projekta.
Općina Lipovljani je uložila iz svog
proračuna, od 2009. godine do danas oko
400.000 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost RH od 2011. godine do danas oko 300.000 kuna.
Sufinanciranje uređenja župne crkve
očekuje se i dalje, pa se radi i na projektima oslikavanja crkve koji je poslan na
natječaj u Ministarstvo kulture Republike
Hrvatske čija će financijska sredstva biti na
raspolaganju iduće godine.
Ulaganje Hrvatskih voda na području općine
Oprez u prometu
Nakon proljetos započetih radova na uređenju kanala
Krivajac, djelatnici ‘Vodoprivrede’ iz Novske nastavljaju
radove na uređenju Krivajca. Radovi će trajati do sredine rujna, a ove godine uredit će se preko 1.000 metara Krivajca.
Kanal Krivajac koji se proteže sredinom Krivaja, a preko
njega se proteže i županijska cesta Kutina-Novska, 15tak godina nije bio održavan. Obale su zarasle drvećem i
živicom, a pojedini dijelovi kanala su zarasli, što sprječava
dobar protok vode ovog bujičarskog kanala.
Poslije nekoliko zahtjeva tijekom proteklih godina Maria Ribara, općinskog načelnika, da se Vodoprivreda uključi
u uređenje vodotokova na području općine Lipovljani, radovi su započeli proljetos u Krivaju, a nastavljeni su i na
uređenju donjeg toka Pakre u Piljenicama. Početkom rujna
ponovo su započeli radovi na nastavku uređenja Krivajca,
a u proljeće iduće godine radovi na uređenju vodotokova
na području općine sukladno potrebi i planu koje su razradili mjesni odbori će se nastaviti.
Desetak djelatnika ‘Vodoprivrede’ za sada ruše johe i
ostalo drveće izraslo uz kanal, nakon čega drveće izvlače iz
kanala i režu ga na manje dužine. Za sada rade na 300-tinjak metara dugoj trasi na zapadnom djelu Krivaja, nakon
čega će ukloniti lišće i granje, a bagerom će povaditi panjeve i urediti obale kanala.
Uređenje kanala Krivajac provodi se sredstvima koje
su osigurale Hrvatske vode, a dosad uložena sredstva na
uređenje vodotokova na području općine Lipovljani iznose oko 900.000 kuna.
Od početka rujna u ulici
Ante Starčevića na raskrižju
s ulicom Josipa Kozarca
obilježen je negdašnji
pješački prijelaz, uz koji
postoji i uredna vozačka
signalizacija. No vozači uglavnom nisu poštovali novi
pješački prijelaz, nisu stali
pred prijelazom da propuste pješaka, pa
za sada na oprezu trebaju biti vozači, ali
i pješaci koji prelaze preko tog prijelaza.
U okviru zaključaka Vijeća za komunalnu prevenciju općine Lipovljani donijeta
je odluka da se propisno obilježi raskrižje
ulica Ante Starčevića i Josipa Kozarca.
Za sada su, prema svojoj nadležnosti,
Županijske ceste obilježile samo pješački
prijelaz preko ulice Ante Starčevića, a
očekuje se da pješački prijelaz obilježi i
‘LIP-KOM’ koji održava ulicu Josipa Kozarca koja je u nadležnosti Općine Lipovljani.
Obilježavanjem pješačkih prijelaza
uređuje se prometovanje i prelaženje
pješaka preko vrlo prometne ulice Ante Starčevića kod Grkokatoličke crkve,
‘VODOPRIVREDA’ NASTAVLJA VOZAČI OPREZ, OBILJEŽEN JE NOVI
UREĐENJE KRIVAJCA PJEŠAČKI PRIJELAZ U LIPOVLJANIMA
čime se nastavlja pješački niz ulice
Josipa Kozarca na nogostup koji je
izgrađen u toj ulici.
Kako se poštuje novi pješački
prijelaz preko Starčevićeve ulice u
četvrtak, 6. rujna kontrolom komunalnog redara je utvrđeno da rezultati
nisu zadovoljavajući. Nitko od vozača
nije stao pred pješačkim prijelazom,
a nekoliko ih je samo usporilo. Zato
vozači oprez, označen je novi (stari)
pješački prijelaz. Još veći oprez trebaju imati pješaci koji prelaze preko tog
prijelaza, dok se vozači ne priviknu da
je raskrižje kod Grkokatoličke crkve u
Lipovljanima ponovo prometno regulirano i propisno označeno.
5
www.lipovljani.hr
lipovljani
Promicanje turizma na području općine Lipovljani
ODRŽANA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
Članovi Turističke zajednice
općine Lipovljani održali su
redovnu godišnju Skupštinu
u četvrtak, 19. srpnja u
vijećnici općine Lipovljani.
Na dnevnom redu bilo je 10
točaka kroz koje je raspravljeno o prošlogodišnjem radu
Turističke zajednice, a usvojen
je i plan rada za ovu godinu.
Turističkom zajednicom općine Lipovljani predsjeda predsjednik Mario
Ribar, ujedno i načelnik općine Lipovljani,
prema zakonskim odredbama Zakona
o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma. Iako nema profesionalnog pogona,Turistička zajednica općine
Lipovljani prilično je aktivna kroz rad
načelnika, općinskih službi i volontera.
Tijekom protekle godine radilo se na
pripremi i provedbi turističkih projekata,
te na suorganiziranju obnovljenih ‘’Lipovljanskih susreta’’. U računu prihoda
i rashoda evidentiran je ukupni prihod
od 159.373 kune, a ukupni rashod je bio
61.192 kune, pa je višak prihoda lani u radu Turističke zajednice općine Lipovljani
iznosio 98.181 kunu. Prihod je ostvaren iz
članarina, boravišne pristojbe, od donacija
Hrvatske turističke zajednice i TZ Sisačkomoslavačke županije.
Izvješće o radu za proteklu godinu
podnio je Mario Ribar. Naglasio je da se
rad odvijao prema usvojenom programu
rada za 2011. godinu, a osnovni cilj je bio
promidžba identiteta općine
Lipovljani, te poboljšanje kompletne turističke ponude.
U tu svrhu pripremljeni su
i turistički projekti organiziranja biciklističke staze i
odmorišta na području općine
Lipovljani i projekt Spomen-soba Josipa Kozarca.
Najznačajnije aktivnosti u radu
Turističke zajednice u prošloj godini bile
su priredbe: ‘Josipovo, Dan općine Lipovljani’, Dječja smotra folklora, ‘Antunovo u
Kraljevoj Velikoj’, ‘’Lipovljanski susreti’’, Ivanje u Piljenicama i Rokovo u Krivaju. Također,
i kvalitetno opremanje Turističkog ureda,
uz financijsku pomoć HTZ-a.
- Ukupno promatrajući realizirane
aktivnosti Turističke zajednice može se
konstatirati da će Turistička zajednica
općine Lipovljani u budućnosti postati
snažna poluga u promociji turizma našeg
kraja, što najbolje potvrđuju konkretni
započeti projekti, koji će do punog izražaja
doći nakon njihove pune realizacije –
rekao je Mario Ribar, završavajući izvješće
o radu Turističke zajednice u 2011. godini.
Na kraju ovogodišnje Skupštine
prihvaćen je Plan rada za 2012. godinu,
kao i financijski plan, a donesena je i odluka o učlanjenju TZ općine Lipovljani u
LAG Moslavina.
Za područje Općine
Lipovljani proglašena
je elementarna nepogoda „suša“
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N.N. 73/97) i
članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije” broj 11/09,5/10 i 2/11), zbog šteta nastalih na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve, krmnim kulturama i povrću te višegodišnjim nasadima, radi natprosječno
visokih temperatura i nedostatka padalina tijekom srpnja i kolovoza 2012. godine,
na zahtjev općinskog načelnika Maria Ribara, Županica Sisačko-moslavačke županije
Marina Lovrić Merzel, 21. kolovoza 2012. godine donijela je ODLUKU o proglašenju elementarne nepogode 05-suša za područje Općine Lipovljani. Ova odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije”.
Vlastitim radom do uvjeta za rad
MJESNI ODBOR I MLADI MJEŠTANI U KRIVAJU
UREĐUJU PROSTORIJU ZA RAD UDRUGA
Od dvije male prostorije koje su
bile gotovo van upotrebe, u krivajskom
Društvenom domu rade jednu veću prostoriju koja bi trebala služiti svim udrugama u
Krivaju za rad i druženje. Akciju vodi Mjesni
odbor Krivaj, a najviše poslova dragovoljnim
radom obavljaju mladi, članovi buduće
Udruge mladih u ovom mjestu.
Radovi su započeli sredinom rujna
6
čišćenjem prostorija i rušenjem zida koji je
umjetno dijelio jednu veću prostoriju iza
pozornice u Društvenom domu Krivaj.
Potom se sanirala vlaga i žbukao zid, postavljene su ploče knaufa i polijepljene su
pločice, a u subotu, 22. rujna organizirana je
akcija na čišćenju i krečenju prostorije, sada
veće od 30 m².
U subotnje popodne, uz vesele
razgovore i druženje 10-tak mladih za
par sati je okrečilo prostoriju. Još su bojali
dio namještaja koji će se koristiti u ‘’novoj’’
prostoriji. Slijedi im čišćenje i namještanje
prostorije za što očekuju donacije svojih prijatelja i sumještana.
- Uređenje ove prostorije koštat će nas
nešto više od 3 tisuće kuna, a korist će biti
velika. Planiramo da se sve udruge koje rade
u Krivaju mogu u ovoj prostoriji sastajati, a
udruga mladih koju planiramo osnovati
tu će moći stalno raditi, pa čak održavati i
sportsku rekreaciju. Za njihove potrebe
kupit će se stol za stolni tenis, a novčana
sredstva osigurava Mjesni odbor Krivaj koja
se koriste samo za kupnju potrebnih materijala – rekao nam je Ivan Magdić, predsjednik
MO Krivaj, u subotu popodne tijekom odvijanja dragovoljne akcije na uređenju
prostorije u društvenom domu.
www.lipovljani.hr
lipovljani
Susret županice i načelnika općine
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i
Marina Lovrić, županica Sisačko-moslavačke
županije sa suradnicima sastali su se u
četvrtak, 23. kolovoza u Lipovljanima, obišli
novouređeni park u centru Lipovljana.
Zadovoljna viđenim Marina Lovrić
– Merzel, županica Sisačko-moslavačke
županije pohvalila je završetak radova na
uređenju parka, čiji su radovi bili usko vezani uz obnovu ‘’Lipovljanskih susreta’’.
- Zadovoljni smo uređenjem parka, projekta u koji smo ušli zajedno s općinom, u
koji smo uložili 700 tisuća kuna. Ove godine
finacirali smo ovu fazu sa 200 tisuća kuna,
zajedno uredili centralno mjesto gdje se
održavaju između ostalih manifestacija i
‘’Lipovljanski susreti’’, koji počinju u petak i
traju do nedjelje – izjavila je županica Marina Lovrić u Lipovljanima.
- Drago nam je što možemo obići park
koji je na vrijeme uređen, ali i sve ostalo što
je potrebno za održavanje ovogodišnjih ‘’Lipovljanskih susreta’’. Zahvaljujemo županiji
i svima koji su nam pomogli da na vrijeme
i prema planu uredimo središnji park, u koji
je uloženo u posljednje 3. godine, koliko traje realizacija ovoga projekta, oko 950 tisuća
kuna, od čega je Županija uložila 700 tisuća
kuna, Ministarstvo turizma 70 tisuća, dok je
ostatak uložila općina. U njemu održavamo
mnogobrojne društvene događaje i
manifestacije, a između ostalih kulturnu i
turističku manifestaciju ‘’Lipovljanski susreti’’. i pozivamo sve da posjete Lipovljane sva
tri dana nastupajućeg vikenda gdje će biti
obilje raznih programa za sve posjetitelje –
rekao je načelnik općine, Mario Ribar.
Traju radovi na izgradnji elektro infrastrukture
Međunarodna kulturna suradnja
Hrvatska elektroprivreda nastavlja s ulaganjima u Lipovljane.
Nakon već izvedenih radova na pojačavanju kvadrature uličnih
mreža, u zadnjem tjednu rujna započeli su radovi na raskrižju ulice
Josipa Kozarca i Ante Starčevića u Lipovljanima. Svrha radova je
kvalitetnija i jača električna energija s novim izvorom napajanja.
Centar Lipovljana i svi mještani koji žive na tom području uskoro će imati jaču i kvalitetniju struju koju će dobivati iz nove
trafostanice, čime bi se u budućnosti realizacijom ovoga projekta
trebao riješiti problem čestoga nestanka napajanja električnom
energijom u užem centru Lipovljana. U tu svrhu krajem rujna
započeli su, najprije, građevinski radovi na izgradnji, a onda se
nastavljaju i elektromontažni radovi na postavljanju dalekovoda
s trafostanicom za potrebu opskrbe centra Lipovljana jačom
električnom energijom.
Radove izvodi vanjski građevinski partner ''Elektrocentar
Petek'' iz Ivanić Grada, a investitor je HEP, Operator distribucijskog sustava iz Kutine. Investicija je vrijedna oko 700.000 kuna.
Od složenih građevinskih radova nekad je otežano prometovanje ulicom Josipa Kozarca, no izgradnja nove trafostanice
bit će brzo završena, a uz nju i dalekovod kojim će trafostanica
biti napajana jačom električnom energijom.
Radit će se i na razvođenju mreže niskog napona za potrebe
mještana ulice Josipa Kozarca i ulice Ante Starčevića.
Od nedjelje, 26. kolovoza
do petka, 31. kolovoza u Lipovljanima boravi 4-ro člana
delegacija iz Slovačke, iz
Kysuckog muzeja, čime se nastavlja treću godinu za redom
suradnja stručnjaka iz Slovačke
i članova Matice slovačke iz Lipovljana na projektu uređenja
‘Slovačke kuće’ u Lipovljanima.
U toj prigodi, goste iz Slovačke
i čelništvo Matice slovačke, u
utorak, 28. kolovoza u posjet je
primio i Mario Ribar, načelnik
općine Lipovljani.
Na prijemu, načelnik Mario Ribar zahvalio je gostima
iz Slovačke za trud i zalaganje
u radu na projektu ‘Slovačka
kuća’, te za uloženo vrijeme koje provode putujući u Hrvatsku
i boraveći u Lipovljanima. Zahvalio je i za financijska sredstva
koja osiguravaju u okviru ovog
projekta, te zaželio nastavak
suradnje sa njihovim gradom
ili županijom. Suradnja će biti
NOVA TRAFOSTANICA DELEGACIJA SLOVAČKOG
U CENTRU LIPOVLJANA KYSUCKOG MUZEJA NA
PRIJEMU KOD NAČELNIKA
još više moguća iduće godine
kad Hrvatska uđe u Europsku
uniju, kada će biti moguće i
financiranje takvih i sličnih programa iz fondova EU.
Gosti iz Slovačke iskazali
su zadovoljstvo radom na
stručnom uređenju ‘Slovačke
kuće’ i osobno zadovoljstvo
dolaskom u Lipovljane, a prihvatili su i inicijativu za proširenjem
suradnje koju će inicirati u svom
gradu i regiji. Ove godine radit će na restauraciji i uređenju
unutrašnjosti ‘Slovačke kuće’, ali
i izvršiti terensko istraživanje o
doseljavanju Slovaka u Lipovljane i okolicu.
Dok rade na zaštiti i uređenju
eksponata u interijeru ‘Slovačke
kuće’ domaćini djelatnicima
Kysuckog muzeja iz Slovačke
bit će članovi Matice Slovačke
iz Lipovljana. Krajnji cilj ovog
projekta je stavljanje muzejske
zbirke u dio turističke ponude
općine Lipovljani.
7
www.lipovljani.hr
lipovljani
L I P O V L J A N S
RAZNOVRSNOST
Prvi dan kulturne i turističke manifestacije u Lipovljanima
‘’LIPOVLJANSKI SUSRETI 2012’’
Postavljanjem izložbe likovnih radova ‘’Narodno graditeljstvo – u potrazi za prostornim identitetom i autohtonošću’’, članova Lipovljanskog likovnog kruga i izložbe
lovačkih trofeja članova Lovačkog
društva Lipovljani, u predvorju
Društvenog doma u Lipovljanima,
u petak, 24. kolovoza, započeli su
ovogodišnji ‘’Lipovljanski susreti’’,
kulturna i turistička manifestacija
koja afirmira rad i kulturu svih
pripadnika nacionalnih manjina
u Republici Hrvatskoj. Prvi dan
manifestacije posvećen je mladima, pa je tako održan koncert
grupa ‘’King’s’’ i ‘’Leteći odred’’, a
zabavna večer trajala je do ranih
jutarnjih sati.
Nakon postavljene likovne
izložbe i izložbe lovačkih trofeja, odmah u blizini u središnjem lipovljanskom parku
započela je i prezentacija tradicijskih obrta i rukotvorina obrtnika i umjetnika šireg lipovljanskog područja. Izlagači će,
na čelu s udrugom ‘Čuvari baštine’
s različitim intenzitetom, prezentirati sva tri dana manifestacije
svoje radove na drvetu, staklu,
tkanini i papiru. Prvog dana postavljeno je 20 izložbenih stolova,
koje su sa zanimanjem razgledavali posjetitelji ‘Susreta’.
Na središnjoj pozornici ‘’Lipovljanskih susreta’’ iza 20 sati započela
je zabavna večer, namijenjena
prije svega mlađim posjetiteljima.
Najprije ih je svojim nastupom zabavljala grupa ‘King’s’, a potom iza
22 sata na pozornici je koncert održala popularna grupa ‘Leteći odred’. Već s prvim
taktovima njihovih poznatih hitova započela je dobra zabava na otvorenom, na kojoj
je uživalo preko 2 tisuće mladih
posjetitelja.
Nakon
koncerta
članova
‘’Letećeg odreda’’, glazba uživo je
nastavljena, a zabava je trajala do
ranih jutarnjih sati. Svi posjetitelji
u vrućoj ljetnoj noći mogli su
se osvježiti u ugostiteljskim
šatorima, a najmlađi posjetitelji
zabavili su se u dječjem luna
parku. Priređenim programom
prvog dana svi posjetitelji bili su
vrlo zadovoljni, a slijedi središnji
dan ‘’Lipovljanskih susreta’’.
8
Lipovljani su u subotu, 25. kolovoza
navečer bili otvorena pozornica na kojoj se je izmjenjivalo šarenilo nošnji, ples
i pjesme udruga i društava nacionalnih
manjina koje uspješno njeguju kulturnu
baštinu svojih predaka i zemalja iz kojih
su doselili u Hrvatsku. Mimohod lipovljanskim ulicama, ples i pjesma na glavnom
trgu u centru i nastup na centralnoj
pozornici 10 predstavnika najbrojnijih nacionalnih manjina u Hrvatskoj, obilježili su
i ovogodišnje ‘’Lipovljanske susrete’’.
U 19 sati mimohod gostujućih društava
krenuo je od Grkokatoličke crkve u Lipovljanima i prošao ulicom Ante Starčevića, te
Trgom hrvatskih branitelja, da bi uz špalir
posjetitelja stigao pred centralnu pozornicu ‘Susreta’.
Nakon svečanog otvorenja, jedno i po
satni program izvelo je 300-tinjak članova
društava i udruga koje njeguju baštinu nacionalnih manjina iz cijele Hrvatske.
Mješoviti pjevački zbor ‘’Lira’ izveo
je himnu, a nastupili su i prije gostiju s
pjesmom ‘’Lipovljani moj rodni kraj’’, koju
je napisao Lipovljanac i član tog zbora
Miroslav Horvat, a glazbeno ju obradio
Marinko Rušev-Bepo.
Nakon domaćeg Mješovitog pjevačkog
zbora ‘Lira’, prvi su na pozornicu izašli
članovi KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana. Oni uz
hrvatski njeguju i slovački folklor, a ove su
se godine predstavili pjesmama i plesovima
K I
www.lipovljani.hr
S U S
R E T I
lipovljani
KULTURNE BAŠTINE MANJINA U HRVATSKOJ
lipovljanskog kraja, uz pratnju tamburaške
skupine. Ples su izveli u originalnim lipovljanskim nošnjama u znaku perunike, i
posjetili sve gledatelje na pjesme i običaje
u Lipovljanima od prije 100-tinjak godina.
Ukrajinsku manjinu u Hrvatskoj predstavili su mladi članovi UKPD ‘Taras Ševčenko’
iz Kaniže. Izveli su djevojački ples i ples
mladića uz pratnju pjevačke skupine.
Slijedio je nastup SKD ‘Prosvjeta’ iz
Garašnice. U 10-tak minuta prikazali su
igre iz Mačve i plesove zapadne Slavonije,
uz pratnju tamburaške skupine.
Članice i članovi MKD-a ‘Krste Misirkov’
iz Zagreba predstavio se makedonskim
narodnim pjesmama iz Povardarske zone,
uz glazbenu pratnju.
Bošnjačku manjinu u Hrvatskoj predstavile su članice i članovi BKUD-a ‘Nur’ iz
Siska. Društvo broji preko 180 članova,
poglavito mlađih, što znači i sigurnu
budućnost društvu. Na pozornici ‘Lipovljanskih susreta’ predstavili su se igrom iz
Sandžaka: ‘Hadžina fata’, i za to dobili veliki
pljesak posjetitelja.
Ugodno iznenađenje ovogodišnjih susreta bile su članice Udruge ruskog govornog
područja u Međimurju, ‘Kalinka’ iz Čakovca.
Svojim nošnjama, pjesmama i plesovima
iznenadile su gledatelje u Lipovljanima koji
još nisu imali priliku vidjeti ih. Iako mlada
udruga uspješno su se predstavili ruskim
narodnim pjesmama i plesom.
Stari znanci ‘Lipovljanskih susreta’
članovi Folklornog ansambla ‘Holubička’ iz
Daruvara opet su oduševili nastupom. Ta
skupina Češke besede iz Daruvara predstavila se Dožinkovom scenom, odnosno
uvodnim plesom Žetvenih svečanosti Čeha
u Hrvatskoj.
Mađarsku nacionalnu manjinu predstavili su plesači KUD-a ‘Šandor
Petefi’ iz Dalj planine Erdut. U
centru Lipovljana i na pozornici
‘Lipovljanskih susreta’ otplesali su
Podunavske plesove pune ritma i
okretnosti.
Pri kraju nastupa čuvara kulturne baštine nacionalnih manjina
na ovogodišnjim ‘Lipovljanskim susretima’ nastupili su članovi KUD-a
‘Joakim Hardy’ iz Petrovaca kod Vukovara. Predstavili su se s ‘Vjenčićem
rusinskih narodnih pjesama i plesova’’, te običajima kraja iz kojeg
dolaze, a publika je zadovoljno pljeskala nastupu Petrovčana.
Na kraju, izvrstan nastup imali
su i članice i članovi slovačkog
KUD-a ‘Braća Banas’ iz Josipovca
Punitovačkog. Izvedenim plesovima ‘Horehron’, koji potječe iz
područja gornjeg toka Hrona, i koju
Slovaci širom svijeta najradije izvode, a vidjelo se i zašto, oduševili
su sve posjetitelje ‘Lipovljanskih
susreta 2012’’, na kraju programa.
Odom radosti, himnom Europe i raspucanim vatrometom, nastavljen je program
nakon nastupa 10 udruga i društava koji u
Hrvatskoj njeguju baštinu svojih predaka.
Svi izvođači bili su zadovoljni i velikim brojem gledatelja na ‘’Susretima’ i poželjeli su
doći i ubuduće.
9
www.lipovljani.hr
lipovljani
L I P O V L J A N S
OKRUGLI STOL O POLOŽAJU NACIONALNIH MANJINA
U HRVATSKOJ NAKON ULASKA U EUROPSKU UNIJU
U okviru ‘Lipovljanskih
susreta 2012’ održan je
Okrugli stol Savjeta za nacionalne manjine Republike
Hrvatske na temu budućeg
djelovanja i rada nacionalnih
manjina u uvjetima ulaska
Republike Hrvatske u Europsku uniju. Okrugli stol vodio
je Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta nacionalnih
manjina RH, a izlaganje na
temu imala je i magistrica
Antonija Pertičušić s Pravnog
fakulteta u Zagrebu. koja
prati zakonodavstvo vezano
uz nacionalne manjine.
Okrugli stol ‘Lipovljanskih susreta 2012’’ održan je u Osnovnoj školi
Josipa Kozarca, a skup je, nakon otvaranja predsjedavajućeg Aleksandra
Tolnauera, uvodno pozdravio Josip Krajči,
u ime udruga nacionalnih manjina koje rade u Lipovljanima, Mirjana Faltis,
ravnateljica Osnovne škole kao domaćin
i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani,
kao predsjednik Organizacijskog odbora
‘Lipovljanskih susreta 2012’.
- Lipovljani su primjer zajedničkog
života svih pripadnika nacionalnih manjina bez ikakvih problema jer uz domaći
hrvatski narod zajedno još žive pripadnici
11 nacionalnih manjina. Zato Lipovljani
mogu biti dobar domaćin ovakve manifestacije i primjer zajedničkog života
domicilnog naroda i svih pripadnika
nacionalnih manjina – rekao je u svom
pozdravnom obraćanju Mario Ribar,
načelnik općine Lipovljani, na početku
Okruglog stola.
Tema ovogodišnjeg Okruglog stola
bila je ‘’Položaj nacionalnih manjina ulaskom Hrvatske u EU – Ostvarivanje kulturne
autonomije nacionalnih manjina u RH’’, a
10
o sadašnjem položaju najviše je govorio
Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta
za nacionalne manjine RH.
O
ostvarivanju
kulturne
autonomije nacionalnih manjina, zakono-
davstvu Europske unije u tom području i
mogućnostima pripadnika nacionalnih
manjina na ostvarivanje prava govorila je Antonija Petričušić. O konkretnim
rješavanju problema pripadnicima nacionalnih manjina, zakonskim odredbama i
upitima na samom Okruglom stolu, odgovarao je Branko Sočanec, potpredsjendik
Vlade Republike Hrvatske.
Zaključak ovogodišnjeg Okruglog stola
o položaju pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj nakon ulaska Hrvatske u
Europsku uniju je da će se zakonodavstvo,
ali i financiranje rada nacionalnih manjina
mijenjati i prilagođavati onom Europske
unije. To znači da će organizirane udruge
i društva, te savezi pripadnika nacionalnih manjina imati sve manje sredstava
iz proračuna Republike Hrvatske, ali se
pruža mogućnost financiranja određenih
programa iz fondova Europske unije. To
bi moglo znatno promijeniti rad društava
i udruga nacionalnih manjina, pa je
zaključeno da se zajednički nađe put prema rješavanju takvog razvoja događanja.
U okviru Savjeta za nacionalne manjine
sve članice će moći predložiti kako iznaći
rješenje, kako naučiti pisati programe za
koje će se moći dobiti novac iz fondova
Europske unije. To je proces koji će potrajati, a do tada će se rad financirati sa sve
manjim sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske.
K I
www.lipovljani.hr
S U S
R E T I
lipovljani
U subotu, 25. kolovoza navečer
SVEČANO OTVORENI ‘’LIPOVLJANSKI SUSRETI 2012’’
Ovogodišnja trodnevna kulturna
i turistička manifestacija ‘’Lipovljanski
susreti 2012’’, posvećena stvaralaštvu
nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, svečano je otvorena u subotu, 25.
kolovoza. Otvorila ju je županica Marina Lovrić Merzel, osobna izaslanica dr.
Ive Josipovića, predsjednika Republike
Hrvatske i visokog pokrovitelja ove priredbe u Lipovljanima od samog njenog
obnavljanja prije 3 godine.
Svečano otvaranje ‘’Lipovljanskih
susreta’’ održano je na centralnoj pozornici, nakon svečanog mimohoda 10
kulturno-umjetničkih društava i udruga
koje njeguju plesnu i pjevačku baštinu
nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Nakon što je lipovljanski
mješoviti zbor ‘Lira’ otpjevao hrvatsku himnu,
prvi je za govornicu
‘’Susreta’’ izašao načelnik
općine Lipovljani Mario
Ribar, koji je pozdravio
sve pristigle goste,
visoke dužnosnike, sudionike programa i sve
posjetitelje ‘’Lipovljanskih susreta’’
Ovo je vrijeme
kada Lipovljani žive kroz
kulturni izričaj i pričaju
o jednoj tradiciji, o suživotu, o radosti
i smijehu povezanoj u Lipovljanske
susrete. Upravo kroz tradiciju i suživot
različitih kultura i multietničkih zajednica koja poštuju i toleriraju različitosti
Lipovljane s pravom nazivaju „Europa
u malom“ - istakao je načelnik Mario
Ribar, na otvaranju ‘’Susreta’’ zahvalivši
se pokroviteljima i posebno svim suradnicima, organizacijskom odboru i
volonterima na doprinos u realizaciji
ovogodišnjih Lipovljanskih susreta.
Potom se s pozornice obratio i
Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike
Hrvatske koji je pozdravio
održavanje manifestacije
posvećene djelovanju nacionalnih manjina ovdje u
Lipovljanima. Nacionalne
manjine su i bogatstvo s kojima Hrvatska ide u Europu,
ali i dokaz da se u Hrvatskoj
živi zajedništvo svih njenih
građana bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Kako se i institucije
nacionalnih
manjina
pridružuju štednji koja je
prisutna u cijelom društvu,
više nema godišnje smotre rada udruga
nacionalnih manjina u Zagrebu, pa je
Aleksandar Tolnauer, na
kraju svog obraćanja, najavio Odluku po kojoj bi
‘’Lipovljanski susreti’’ postali središnja manifestacija
nacionalnih manjina Republike Hrvatske.
U
ime
Hrvatskog
sabora, i njegovog predsjednika Borisa Šprema,
goste, sudionike i posjetitelje
ovogodišnjih
‘’Lipovljanskih susreta’’ s
govornice je pozdravila i
Ivana Posavec Krivec, saborska zastupnica iz Križa.
Istakla je da se i na ovim
‘’Susretima’’ vidi bogatstvo
Hrvatske i njenih nacionalnih manjina i da je ovo
kruna zajedničkog rada
i života u istim uvjetima
i s istim potrebama za
sve stanovnike Hrvatske.
Čestitala je svima koji
njeguju kulturnu baštinu
svojih predaka i zaželjela
dobar nastup svima.
Na kraju svečanog
otvorenja
ovogodišnjih
‘’Lipovljanskih
susreta’’ za govornicu je
stupila županica Sisačkomoslavačke
županije
Marina Lovrić Merzel,
koja je u ime pokrovitelja manifestacije dr.
Ive Josipovića, predsjednika Republike Hrvatske
i otvorila ovogodišnju
manifestaciju.
Županica Lovrić Merzel govorila je o značaju
‘’Lipovljanskih susreta’’
za
čitavu
županiju,
o značajnom zajedničkom životu i
suradnji bez obzira na nacionalnu pripadnost i o potrebi nastavka takvog
rada. Naglasila je i sve veći gospodarski razvoj Lipovljana, koji se očekuje
ubuduće, i to zahvaljujući također ‘’Lipovljanskim susretima’’, a zahvalila je,
na kraju i Aleksandru Tolnaueru, predsjedniku Savjeta za nacionalne manjine
Republike Hrvatske, na odluci da se
nakon svega tri održane obnovljene
manifestacije u Lipovljanima, pokreće
inicijativa da ‘’Lipovljanski susreti’ postanu središnja manifestacija nacionalnih
manjina u Hrvatskoj.
Svečanom
otvorenju
‘’Susreta’’
prisustvovali su još saborski zastupnici: Zoran Vasić iz Siska,
Vladimir Bilek, saborski
zastupnik iz Daruvara, koji
zastupa češku i slovačku
nacionalnu
manjinu,
gđa. Vesna Nađ, zamjenica ministra branitelja, g.
Branko Sočanac, ravnatelj
Ureda Vlade RH za ljudska
prava i prava nacionalnih
manjina, predstavnici veleposlanstava,
dožupani
Sisačko-moslavačke
županije i mnogi drugi
gosti i uzvanici.
11
www.lipovljani.hr
lipovljani
L I P O V L J A N S
Zajedničko druženje nastavljeno je i u nedjelju, 26. kolovoza
SPORTSKI SUSRETI TREĆEG DANA ‘LIPOVLJANSKIH
U nedjelju, 26. kolovoza, trećeg
dana ovogodišnjih ‘’Lipovljanskih susreta’’ održano je druženje i sportsko
nadmetanje članova mnogobrojnih i
različitih udruga građana u raznim sportskim disciplinama. Sportski susreti trajali
su čitavog dana, uz velik broj sudionika i
promatrača i prava je šteta što je kišno vrijeme i jak vjetar u popodnevnim satima
natjecanja nakratko prekinulo. Nastavljeno je uspješno u sportskoj dvorani,
ali je izgubljena ljepota završetka ove
trodnevne manifestacije na istom mjestu,
u parku, u centru Lipovljana, na otvorenome, u čemu najviše uživaju posjetitelji
ove manifestacije.
Sportski dio ‘’Susreta’’ započeo je
biciklijadom koja je odmah iza 9 sati,
sa stotinjak biciklista, krenula iz centra
Lipovljana. Preko Kraljeve Velike i Piljenica, gdje su biciklisti mogli odmoriti,
stigli su ponovo u Lipovljane. U centru, na
igralištu, održano je nekoliko biciklističkih
nadmetanja u različitim načinima vožnje
bicikla, a izabran je i ‘Najsimpatičniji bicikl’.
Na ovogodišnjim ‘’Susretima’’ to je bio
chopper bicikl ručne izrade kojeg je vozio
Mirsad Veladžić iz Daruvara, a odmah do
njega Ivan Ožoga iz Nove Subocke, Mirko
Fedak iz Lipovljana, pa Verica Razum Hrmo i David Mokoš iz Lipovljana.
Nakon biciklističkih takmičenja i
igara, održan je rukometni turnir u organizaciji RK Slavonac. U međusobnim
susretima rukometaša iz Križa, Popovače
i Lipovljana, za nijansu bolji od ostalih
bili su rukometaši ‘Moslavca’ iz Popovače,
a domaći rukometaši, kao gostoljubivi
12
domaćini bili su treći.
U 10 sati započeo je i kuglački turnir
u lipovljanskoj dvorani u organizaciji
Kuglačkog kluba ‘Slavonac’. Sudjelovalo je 6
ekipa, od čega tri iz Lipovljana, te po još jedna iz Novske, Ciglenice i Jasenovca. Nakon
vrlo zanimljivih bacanja najbolji su bili igrači
iz Novske, a slijede ih igrači iz Ciglenice i
domaća ekipa ‘Mladež KK Slavonac’.
Nakon rukometnog turnira, na
igralištu u centru održan je i turnir u malom nogometu među ekipama limača, a
sudjelovali su igrači iz Kutine, Lipovljana,
Jazavice-Roždanika i Rajića. U finalu su pobijedili najmlađi nogometaši ‘Sloge Maris’
iz Jazavice-Roždanika.
U parku pred zgradom Šumarije odigran je turnir u pikadu ženskih ekipa.
Sudjelovalo je 5 domaćih ekipa koje su
strelicama pokušavale i uspijevale pogoditi
što veći broj, ili centar pikada. Pobijedila je,
iznenađujuće, ekipa Osnovne škole Josipa
Kozarca, drugoplasirana je bila ekipa Frizerskog salona ‘Mirela’, a treća ekipa Udruge
umirovljenika općine Lipovljani.
Ovogodišnji
sportski
program
nogometaša ponudio je dvije utakmice.
Pred malim brojem gledatelja, uvelike
zbog lošeg vremena, po kiši i jakom vjetru odigrane su na stadionu ‘Slavonca’
dvije zanimljive utakmice. U prvoj su se
sastali veterani ‘Slavonca’ s veteranima
NK Molve, a susret je završen neriješeno
2:2. U drugoj utakmici nogometaši
zagrebačkog ‘Hrvatskog dragovoljca’ pobijedili su seniore domaćeg ‘Slavonca’ s 5:0.
Zajednički susret i druženje nastavljeno je
u Društvenom domu.
Kroz takmičenje u kuhanju lovačkog
gulaša i pripremu fiša bila je osigurana okrjepa za sve učesnike sportskih
aktivnosti, gdje treba pohvaliti majstore u
pripremanju ovih delicija
Naglim
pogoršanjem
vremena,
naletom vjetra i kiše, nije se uspjela
održati najavljena vatrogasna vježba sa
spašavanjem, mada su za vježbu izvršene
sve pripreme.
Loše vrijeme pokvarilo je sportske susrete i nadmetanja na otvorenom pa su oni
premješteni u sportsku dvoranu osnovne
škole. Tu su održane dječje igre u kojima je
ekipa ‘Narančasti’ bila bolja od ekipa ‘Plavi’,
‘Žuti’ i ‘Crveni’. Uz dječje igre nastupile su
i članice Plesno-navijačko-akrobatskog
kluba ‘Iskrice’, na oduševljenje svih. Velikim angažmanom Mirjane Faltis i ekipe
iz „Iskrica“ sportski dan i mnogobrojni sportski susreti uspješno su održani,
a završili su finalnim utakmicama malonogometnog ‘Turnira ulica’ što se tijekom
kolovoza igrao na otvorenom, a u finalu
ekipa Zagrebačke ulice pobijedila je
Kolodvorsku.
Svi
posjetitelji
trećeg
dana
ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’ otišli
su kući zadovoljni pokazanim sportskim
susretima i zanimljivim nadmetanjima,
a kroz cjelodnevni dobro pripremljeni
sportski program manifestacije uspješno
su vodili Melita Mihalić i Franjo Capan
kao tehnička i zvučna potpora. Cilj
zajedničkog
druženja,
pokazivanja
turističkih i sportskih mogućnosti Lipovljana i mještana općine Lipovljani svakako
je ispunjen.
K I
www.lipovljani.hr
S U S
R E T I
lipovljani
Malonogometni ‘Turnir ulica’
POBIJEDILA EKIPA ZAGREBAČKE
SUSRETA’
Ovogodišnji ljetni malonogometni turnir, koji je započeo 10.
kolovoza pod nazivom ‘Turnir ulica
Lipovljana’, svoj završetak imao je u
nedjelju, 26. kolovoza u okviru ‘’Lipovljanskih susreta 2012’’. Pobijedila
je ekipa Zagrebačke ulice, a finalne
utakmice igrane su u sportskoj
dvorani Osnovne škole Josipa Kozarca jer je loše vrijeme spriječilo
odigravanje završnice turnira na
igralištu u centru Lipovljana.
Od 10. do 12. kolovoza odigrana
su prva tri kola po liga sistemu, u
dvije skupine razvrstanih malonogometnih ekipa iz Lipovljana i njihovih
gostiju, a još tri kola odigrana su od
17. do 19. kolovoza. Najbolje ekipe
iz svake skupine igrale su u finalu
turnira, a drugoplasirane ekipe borile su se za 3. mjesto. Završetak
malonogometnog ‘Turnira ulica’
zamišljen je ujedno i kao završetak
sportskog dana ‘’Lipovljanskih susreta’’ pa je prava šteta što je vrijeme
pokvarilo odigravanje utakmica na
otvorenome.
U 20 sati zadnjeg dana
ovogodišnjih ‘’Lipovljanskih susreta’’
započela je utakmica između malonogometnih ekipa ‘’Željanska ulica’’
i ekipe iz Krivaja. Nakon dugog razdoblja u igri u izjednačenom tonu,
pred kraj utakmice Krivajci su se
bolje snašli i pobijedili Željansku
ulicu s 4:1 te osvojili 3. mjesto
ovogodišnjeg turnira.
Nakon predaje pehara za osvojeno 3. mjesto, započela je utakmica
za pobjednika ljetnog malonogometnog turnira. Sastale su se ekipe
Kolodvorske i Zagrebačke ulice, stari
sportski protivnici na malonogometnim turnirima. Igralo se čvrsto.
Žustro i požrtvovano. Vidjelo se da su
najbolje ekipe u finalu turnira. Utakmica je bila izjednačena i napeta. Pa
iako je ekipa Kolodvorske ulice povela, nogometaši iz Zagrebačke ulice
u samom finišu utakmice i turnira
uspjeli su preokrenuti rezultat i pobijediti s 3:1. ‘Turnir ulica’ pripao je
ove godine malonogometnoj ekipi
‘Zagrebačke ulice’.
Plesno- navijačko- akrobatski klub ‘Iskrice’ stalni su pratitelji
sportskih događanja u Lipovljanima.
I ovog puta su u nekoliko navrata
oduševile svojim nastupima tijekom
završetka turnira.
13
www.lipovljani.hr
lipovljani
Bogata povijest vatrogastva na području općine Lipovljani
OBILJEŽENA 80. OBLJETNICA DVD KRALJEVA VELIKA
Članovi DVD-a Kraljeva
Velika, ostali žitelji sela i
mnogobrojni gosti obilježili
su u subotu, 8. rujna 80.
obljetnicu svog društva,
a svečanost je održana
pod
pokroviteljstvom
Maria Ribara, načelnika
općine Lipovljani. Brza
vatrogasna vježba i duže
izlaganje o povijesti rada
Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Kraljeva Velika
pamtit će se s obilježavanja
ove vrlo vrijedne vatrogasne obljetnice.
Svoje goste, uglavnom vatrogasce iz
susjednih društava, članovi DVD-a Kraljeva Velika dočekivali su u subotu, 8. rujna
popodne. Iza 18 sati vrijedna desetina
slavljeničkog društva izvela je pokaznu
vježbu u centru sela, ispred Društvenog
doma, u kojoj su pokazane mogućnosti
gašenja pomoću nabavljenog navalnog
vozila.
Nakon pospreme opreme i vozila
održana je svečana sjednica DVD-a Kraljeva Velika u povodu obljetnice 80. godina
organiziranog vatrogastva. Svečanu sjednicu vodio je Danijel Ribarić, tajnik DVD-a,
a vrlo iscrpno izvješće o radu Društva podnio je Zoran Mužić, predsjednik DVD-a.
- Sve do 1928. godine članovi vatrogasnog društva u Lipovljanima iz Kraljeve
Velike rade po uputama i programu
matičnog društva, a tada dolazi do razmirica i svađa među članovima. Kraljevačni
odbijaju polaziti vježbe u Lipovljanima i
rade na tome da osnuju vlastito društvo
u selu. Izvjesno vrijeme to nisu mogli
ostvariti, ali 12. veljače 1932. godine organiziraju Osnivačku skupštinu DVD-a
Kraljeva Velika. Društvu su tada pristupila
32 člana.
Aktivnosti oko osnutka novog društva
u to vrijeme najviše je iskazivao općinski
i kotarski odbornik Stjepan Kotarski. Pred
novim društvom stajali su veliki problemi
kako raditi, jer su imali špricu bez spremišta
i opreme i vatrogasce bez obučenosti i
opremljenosti – rekao je, među ostalim,
Zoran Mužić, predsjednik DVD-a Kraljeva
Velika o vremenu osnivanja svog društva.
Danas DVD Kraljeva Velika djeluje u
sastavu Vatrogasne zajednice općine Lipovljani i za razliku od prije 80 godina
najviše je zahtjeva baš iz Kraljeve Velike
da zajedno s DVD-om iz Lipovljana, u kojem rade i profesionalci, često održavaju
zajedničke vježbe i izlaze na intervencije.
Tu potpuno suprotnu situaciju nego li
prije 80 godina potvrdio je i Zlatko Pješ,
zapovjednik VZO Lipovljani, naglasivši vrlo
17. obljetnica ‘Oluje’
POČAST BRANITELJIMA UZ DAN POBJEDE
U čast Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih
branitelja Republike Hrvatske, koji se
obilježavaju u nedjelju, 5. kolovoza, na
mjesnom groblju u Lipovljanima u subotu, 4. kolovoza predvečer položeni su
vijenci i upaljene su svijeće. Kod križa
podignutom svim poginulima i žrtvama
Domovinskog rata zajedničku molitvu
predvodio je župnik Vasilije Kren.
Tako je nastavljena tradicija da se na
lipovljanskom groblju uoči Dana pobjede i obljetnice ‘Oluje’ oda počast svim
hrvatskim vojnicima i domoljubima,
poginulim i umrlim braniteljima i svim
žrtvama Domovinskog rata. S vijencima
i svijećama u naručju, općinski vijećnici
14
i članovi nekoliko udruga građana
općine Lipovljani došli su pred križ,
vođeni župnikom grkokatoličke župe.
Nakon polaganja vijenaca i paljenje
svijeća održana je zajednička molitva. I
poslije nje svi prisutni ostali su u tišini
i s vlastitim molitvama u sjećanju na
heroje ‘’Oluje’’, ali i sve one koji su časno
branili i oslobađali hrvatsku Domovinu.
U obrani Hrvatske veliki doprinos
dali su svi žitelji općine Lipovljani, a
poglavito branitelji i oni koji su položili
živote za slobodu svih nas. Poklonom
pred križem još jednom je zahvaljeno braniteljima, njihovim obiteljima
i njihovoj požrtvovnosti za slobodu
Hrvatske.
dobru i značajnu suradnju ova dva susjedna vatrogasna društva. Društvo sada broji
173 člana. Njih 20 su operativci, još 35 ih
je aktivno, 50 članova je u pričuvnom sastavu, a 18 je vatrogasnih veterana. Ono što
najviše raduje je 50 članova među djecom
i vatrogasnom mladeži.
Nakon opširnog podsjećanja na
značajnu povijest društva, ali i burnu i bogatu povijest same Kraljeve Velike, koja
svoje postojanje bilježi od prije 5 stoljeća,
Zoran Mužić je u ime slavljeničkog Društva
podijelio Zahvalnice svima s kojima su
uspješno surađivali tijekom proteklih
godina. Zahvalnice s likom sv. Florijana
predane su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, VZO Sisačko-moslavačke županije, VZO
Lipovljani, općinskom načeniku Mariu Ribaru, Općinskom vijeću općine Lipovljani,
PP Novska, Šumarskom fakultetu, Šumariji
Lipovljani, Udruzi mladeži, Udruzi žena
‘Veličanka, Nogometnom klubu ‘Stari
Grad’, Matici hrvatskoj, ‘LIP-KOM’-u i trgovini ‘Šego Duo’.
Zahvaljeno je i susjednim društvima,
DVD-ima iz Lipovljana, Piljenica, Krivaja,
Stare i Nove Subocke, Kozarica i Krapja.
Posebne Zahvalnice pripremljene
su i predane župniku Dariju Šimiću,
sumještankama Zdenki Kokolek i Zdenki
Grgurić i Vinku Radinoviću.
Na kraju svečane sjednice dodijeljene
su i vatrogasne spomenice za radu
Društvu. Za 30 godina rada spomenica je
pripremljena za Dragu Vražića, a za 40 godina rada za Franju Sijarta, Matu Kostelca i
Stjapana Ribarića.
U ime PP Novska na uspješnom
radu DVD-u Kraljeva Velika čestitao je
njihov sumještanin Tomislav Milunić,
zapovjednik PP Novska, Zlatko Pješ, zapovjednik VZO Lipovljani, predstavnici
gostujućih društava i Miroslav Horvat,
potpredsjednik Općinskog vijeća općine
Lipovljani i izaslanik načelnika općine Maria ribara, koji je bio spriječen nazočiti ovoj
svečanosti u Kraljevoj Velikoj.
www.lipovljani.hr
lipovljani
Sve je više sadržaja i zabave na mjesnom kirvaju
VELIKI INTERES ZA ROKOVO U KRIVAJU
Nogometni turnir posvećen prerano preminulom sumještanu Goranu
Matešiću, najpoznatije je događanje tijekom ljeta u Krivaju, već niz godina. No,
u posljednje dvije godine obilježavanje
blagdana sv. Roka, zaštitnika Krivaja,
zahvaljujući zajedničkom radu čelnika
svih krivajskih udruga, vodstva Croatie
Krivaj i mjesnog odbora Krivaj postalo je
višednevno, s više sadržaja i zabave.
Iako je sezona ljetnih odmora na vrhuncu sredinom kolovoza, u Krivaj tijekom
obilježavanja Rokova dođe veliki broj posjetitelja. Tako je bilo i ove godine, kada
su se uz Rokovo, turnir i zabavni sadržaji
odvijali i dva dana prije, sve spojeno oko
državnog blagdana Velike Gospe.
Nogometni turnir NK ‘Croatije’ iz Krivaja i dalje je najjači
program jer 8
ekipa igra 8
utakmica u
tri dana da bi došli do pobjednika turnira.
No, ove godine održan je i turnir odbojke na pijesku koji je uređen upravo za
ovogodišnje Rokovo. Lijepa je to novina,
primjerena ljetnim danima, a dobro je
došla kao zabava igračima i posjetiteljima.
Sudjelovalo je 8 ekipa po tri člana, a najbolji su bili domaćini.
Uz to ove godine održana je i mini
likovna kolonija. Članovi Lipovljanskog
likovnog kruga Matice hrvatske promovirali su svoju udrugu, ali i naslikali nekoliko
lijepih motiva Krivaja, što je i krajnji cilj
ove kolonije.
Umirovljenici
u
okviru
svoje udruge zabavili su se na
Rokovo družeći se u hladovini i igrajući belu. Na kraju
nogometnog turnira, a prije
predaje osvojenih pehara, posjetitelji su mogli
vidjeti i gotovo jednosatni kulturni program.
Najprije su uvježbanim
pjesmama
nastupili pjevači udruge
umirovljenika
općine
Liupovljani, a potom je
KUD iz susjedne Banove
Jaruge, u pratnji svojih
tamburaša, izveo splet slavonskih pjesama i plesova. Za nogometaše na turniru,
ali i ostale posjetitelje zabave na Dan. sv.
Roka organizirana je podjela gulaša, a
glazbeni sastavi su posjetitelje zabavljali
do ranih jutarnjih sati, tri večeri zaredom,
bez obzira što se je program uz mjesni
blagdan održavao tijekom tjedna.
Rokovo u Krivaju izraslo je u zanimljiv i bogat program vezan na kirvaj sela.
Uz kvalitetan program i velik angažman
članova krivajskih udruga ‘’Rokovo’’ je
preraslo u jednu kvalitetnu zabavnu manifestaciju na području općine Lipovljani.
U organizaciji NK ‘Croatie’
ODIGRAN 6. MEMORIJALNI TURNIR ‘GORAN
MATEŠIĆ’ U KRIVAJU
Nogometaši NK Strijelac iz Banove
Jaruge pobjednici su i ovogodišnjeg, 6.
memorijalnog turnira Goran Matešić, odigranog u Krivaju. Na turniru je sudjelovalo
8 ekipa koje su u 3 dana odigrale 8 dobrih
nogometnih utakmica, a finale je održano u
četvrtak, 16. kolovoza, na blagdan sv. Roka.
Čelništvo NK ‘Croatie’ iz Krivaja već
šestu godinu za redom uspješno organizira Memorijalni turnir Goran Matešić, u
spomen na svog mladog, iznenada preminulog nogometaša. Prvog dana turnira,
prije samih utakmica, suigrači, čelništvo
kluba, prijatelji i članovi obitelji položili
su vijenac i upalili svijeće na grob Gorana
Matešića u Krivaju i bivšeg igrača Mihaela
Dravinca na groblju u Gojlu.
Ovogodišnji turnir započeo je u utorak,
14. kolovoza pobjedom nogometaša NK
Strijelca nad seniorima NK Slavonca iz Lipovljana. U drugoj utakmici prvog dana
igrači NK Dinama iz Jamarica bili su bolji od
nogometaša NK Tomislav iz Nove Subocke.
Drugog dana turnira na Veliku Gospu
utakmice su
započele već u
10 sati ujutro.
Najprije
su
domaćini,
nogometaši
NK
Croatie
iz Krivaja bili
bolji od igrača
NK Slavonije iz
Brestače, a potom su igrači
NK Poljane bili
bolji od ekipe Veterani NK Slavonac.
U popodnevnom dijelu turnira
nogometaši banovljanskog Strijelca bili su
bolji od igrača jamaričkog Dinama pa su
se plasirali u finale turnira, a domaći igrači
Croatie izgubili su od igrača NK Poljane,
koji su se, također, plasirali u finale.
Trećeg dana turnira u utakmici za 3.
mjesto domaći nogometaši ‘Croatie’ nadvisili su ekipu ‘Dinama’ iz Jamarica, i tako
osvojili pehar za 3. mjesto. Nogometaši
‘Strijelca’ iz Banove Jaruge pobijedili su
dobru ekipu NK Poljana, a time i ove godine osvojili Memorijalni turnir Goran
Matešić u Krivaju.
Nakon odigranog finala, uz slavlje igrača, Ivan Nemec, predsjednik NK
‘Croatie’ iz Krivaja podijelio je zahvalnice
predstavnicima klubova i pehare za tri
prvoplasirane ekipe. Domaćini su sve
igrače turnira i goste počastili lovačkim
gulašom.
15
www.lipovljani.hr
lipovljani
Kulturno - zabavna manifestacija
‘IVANJE U PILJENICAMA’ PONUDILO NIZ SADRŽAJA
Vjernici u Piljenicama svetom misom
i blagovanjem proslavili su blagdan sv.
Ivana Glavosjeka u srijedu, 29. kolovoza. Tri
dana kasnije u subotu, 1. rujna održana je i
manifestacija ‘’Ivanje u Piljenicama’’, uz kulturni i zabavni program.
Ovogodišnje ‘’Ivanje u Piljenicama’’
započelo je otvorenjem izložbe ‘’Otkucaji
zavičaja’’, na kojoj je sudjelovalo 14 autora
sa slikama raznih tehnika, ali tematikom
vezanim za seoski prostor. Selo i njegova ljepota koja sve više nestaje, seosko
graditeljstvo lipovljanskog područja i
priroda puna vode najčešći su motivi slika
koje su u piljeničkom društvenom domu
izložili: Slavko Blažeković Kilaća, Ivana
Kozina, Ivica Bilandžić, Nataša Tisaj, Vesna
Vaclavek, Lidija Vaclavek-Loborec, Marina
Mikulić, Zdenka Grgurić, Sunčica BalažicStjepanović, Nicole Debeljak, Zdenka
Kokolek, Tamara Lukšić, Vlatka Vidiček-Dam
i Tatjana Šimunović Divković.
Likovnu izložbu je otvorio prof. Mladen
Mitar iz Kutine, a o slikarstvu i autorima govorio je još i Đuro Vidmarović, veleposlanik u
mirovini. Sve je priređeno u organizaciji Matice hrvatske,
Ured za informiranje
Općine Lipovljani
Trg Hrvatskih branitelja 3
44322 Lipovljani
Tel/Fax: 044 611 214
Mobitel: 099 279 66 22
E-pošta: [email protected]
16
ogranka iz Lipovljana i njihovih članova
Lipovljanskog likovnog kruga.
Članovi KUD-a ‘Seljačka sloga’ iz
Kutine otpjevala je jednu pjesmu na
otvorenju izložbe, a onda su pjesmom
i tamburom nastavili pratiti udruge
žena ‘Mlinarice’ i ‘Subočanke’ na pranju
rublja. Običaj pranja rublja na Pakri prava je atrakcija, koju sa zadovoljstvom
prate svi posjetitelji ‘Ivanja’.
Negdašnji običaj pranja rublja na
rijeci, uz pjesmu i zabavu, mogao bi
biti i turistička ponuda Piljenica, uz
novoizgrađeno turističko odmaralište
uz Pakru u centru Piljenica. Nakon
pranja rublja svi zajedno prošetali su,
i time simbolično i otvorili, izgrađeno
i uređeno turističko odmaralište i info pano o kružnoj biciklističkoj stazi,
ali i ostalim turističkim
sadržajima općine
Lipovljani.
Završetak kulturnog programa na otvorenom izveli su članovi KUD-a ‘Seljačka
sloga’, a završili su svi zajedno u istom kolu.
Tijekom programa birana je najoriginalnija
pregača koju je imala Melita Kvaternik iz
Piljenica. Drugo mjesto osvojila je Anita
Pereglin iz Nove Subocke, a 3. mjesto
Branka Marton iz Stare Subocke. Održana
je izložba kolača, a najbolji je bio kolač
Nevenke Kralj. Pokrovitelj izložbe i izbora
kolača bila je trgovina ‘Sve i svašta’, te
‘Bonita’, slastičarnica ‘Korzo’ iz Lipovljana,
‘Titanik’ i Matica Hrvatska. Pobjednici su
nagrađeni slikama Zdenke Kokolek i Zdenke Grgurić, a za sve posjetitelje
pripremljen je i zabavni program na
otvorenom.
Ovogodišnje ‘Ivanje u Piljenicama’ završilo je zabavnom
večerom na kojoj su nastupili
‘Slavonski dukati’ s Marijom
Pavković - Snašom.
BESPLATNI PRIMJERAK
Broj 07.
srpanj - rujan 2012.
NAKLADNIK : OPĆINA LIPOVLJANI
GLAVNI U REDNIK : M ARIO RI B AR
U REDNIK : F RANJO C APAN
NOVINAR : DA M IR S M ETKO
DI Z AJN : RO M ANA C APAN
tisak:
Arca d.o.o.
A. Stepinca 11
35400 Nova Gradiška
Tel: +385 35 362-890
Za opširnije ilustrirane vijesti Općine Lipovljani posjetite službene web stranice na adresi: www.lipovljani.hr, a vaše priloge pošaljite na [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 440 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content