close

Enter

Log in using OpenID

Bilten 05 - Lipovljani

embedDownload
www.lipovljani.hr
lipovljani
BESPLATNI PRIMJERAK
Broj 05.
prosinac 2011. - ožujak 2012.
POLAZNICI DJEČJEG VRTIĆA
POD NOVIM KROVOM
21. sjednica
Općinskog vijeća
str. 5
str. 17
blagdan
Josipova
u Lipovljanima
str. 2
str. 12
Održan radni
sastanak inicijativnog
odbora LAG-a „Moslavina“
str. 3
OD 1. TRAVNJA
KOMUNALNI OTPAD
ODVOZIT ĆE NAM
‘LIP-KOM’
1
www.lipovljani.hr
lipovljani
21. sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljan
IZGLASANE VAŽNE ODLUKE NA 21. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA
Općinski vijećnici općine Lipovljani
prihvatili su, među ostalim, izmjene u
Prostornom planu općine Lipovljani, prvi
rebalans općinskog proračuna i odluku o
javnim priznanjima uz Dan općine na svojoj 21. sjednici održanoj u ponedjeljak, 12.
ožujka. Na sjednici je bilo nazočno svih 15
vijećnika, a na dnevnom redu našlo se 8
najavljenih i 3 dodatno predložene točke.
Nakon usvajanja zapisnika s 20.
sjednice, zbog vanjskih suradnika na
dnevnom redu se našla točka s izmjenama i dopunama Prostornog plana
općine Lipovljani. O unesenim promjenama vijećnike je izvijestila Margita Malnar,
iz županijskog ureda za prostorno planiranje, a vijećnici su dopune Prostornog
plana usvojili jednoglasno.
Potom je Urbanistički plan uređenja
poslovnih zona Hatnjak i Blatnjača, koje su
formirane na jugoistočnom dijelu općine
Lipovljani, uz budući izlazno-ulazni čvor
na auto cestu, vijećnicima predstavio Aron
Varga, odgovorni voditelj projekta u ime
poduzeća 'Arheo' d.o.o. iz Zagreba. I njega su
vijećnici usvojili bez rasprave i jednoglasno.
Tek nakon toga na red je došao aktualni sat, točka pod kojom vijećnici
postavljaju pitanja o aktualnim problemima. Iako je sjednica vijeća bila prije
svega tri tjedna, općinski vijećnici bili su
vrlo aktivni na ovoj sjednici, postavljajući
i pitanja na koja su se već čuli odgovori,
pa je 13 vijećnika postavilo 20-tak pitanja.
Nakon kratke stanke, vijećnici općine
Lipovljani nastavili su rad točkom o prvom
ovogodišnjem rebalansu općinskog
proračuna. Prema prijedlogu Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani, proračun
je povećan za 123.370 kuna, pa sada
iznosi 10.783.049 kuna. Razlog izmjeni su
prvenstveno porezne promjene poreza na
dohodak, manji povrat poreza za ovu godinu, koji je i osnovni razlog u konačnici
povećanja prihoda, ali i za 2% povećani
PDV od 1. ožujka, koji je ugrađen u planirane investicije iz općinskog proračuna za
ovu godinu. Vijećnici su rebalans u kojem
se općinski proračun povećava za 123
tisuće kuna prihvatili jednoglasno.
Bez rasprave vijećnici su donijeli i odluku
proglašavanju nekretnina nerazvrstanim
cestama, te odluku o oslobađanju plaćanja
komunalnog doprinosa Moslavine iz Kutine za izgradnju vodospremnika i crpne
stanice Torovi u Lipovljanima.
Rasprava se povela oko odluke o dodjeli
javnih priznanja općine Lipovljani uz skori
blagdan sv. Josipa i Dan općine. Iz udruga
građana došlo je prijedlog za 20-tak imena,
no sa svim tim prijedlozima nisu svi bili
zadovoljni. Zato je, u konačnici, odlučilo
glasovanje između dva prijedloga. Oporbeni vijećnici HDZ-a i HSP-a predložili su
Miju Petravića za nagradu za životno dijelo
općine, a DVD Lipovljani za nagradu plaketu
općine Lipovljani. Vladajuća koalicija SDPHSS-HNS-HSU predložila je, prihvaćajući
i prijedloge iz udruga građana općine
Lipovljani, Jaromira Vanjeka za nagradu za
životno djelo, Marijan Jurana, Ivana Dudu i
Miju Petravića za Plaketu općine i Dubravku
Kačmarčik, za Zahvalnicu općine Lipovljani.
Nakon glasovanja više glasova dobio
je prijedlog vladajuće koalicije.
Do kraja sjednice raspravljene su još 3
točke koje su dodane na početku sjednice.
Vijećnici su stavili van snage svoju odluku s
prošle sjednice vijeća, o dodjeli stipendije
studentici za 2011/2012. godinu, jer je studentica odustala od stipendiranja s općinske
razine, zbog dobivanja državne stipendije.
Vijećnici su prihvatili i odluku o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
LIP-KOM-a, općinskog poduzeća kojem se
sada povjerava i održavanje čistoće, te gospodarenje komunalnim otpadom. Tako će
LIP-KOM od 1. travnja ove godine, nakon
12 godina, zamijeniti novljanski 'Novokom'
u poslu odvoza i gospodarenja komunalnog otpada s područja općine Lipovljani.
Na kraju sjednice vijećnici su prihvatili
prijedlog odluke o izmjenama izvršenja
Općinskog proračuna za 2012. godinu.
Na konstruktivnom radu vijećnika,
na kraju sjednice, zahvalila im je Anka
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća
općine Lipovljani.
Uređenje mrtvačnice
Krčenje kanala
Nažalost, vrlo česti ukopi sumještana i prijatelja tjeraju nas i
na čestu upotrebu i korištenje mrtvačnica po našim grobljima.
Iako su dobro uređene, djelatnici LIP-KOM-a su tijekom veljače,
u sezoni smanjenih radova, dodatno uredili unutrašnjost
mrtvačnice u Lipovljanima.
Tako su unutrašnje prostorije objekta osvježene bojom, kupljeni
su i postavljeni novi zastori, kupljene su i postavljene trakaste zavjese, uređena je rasvjeta, uređena je zasebna prostorija za boravak
rodbine pokojnika. Prilikom uređenja u lipovljansku mrtvačnicu
uloženo je gotovo 40 tisuća kuna iz sredstava koje ‘LIP-KOM’ ubire
za naknadu za održavanja groblja.
Djelatnici komunalnog poduzeća nastavit će s daljim
uređenjima. Uskoro će se raditi i na uređivanju i ozelenjivanju groblja, betoniranju stazica te uređenju drveća i ostalih površina.
Komunalni djelatnici često na području općine Lipovljani rade na uređenju poljskih i sporednih putova, uređenju i
produbljivanju odvodnih kanala i krčenju drveća i živica.
Na zahtjev općinskog načelnika, sredinom ožujka
započeli su višednevni radovi na krčenju kanala uz poljski put
na Hatnjak, gdje će se u budućnosti prostirati i poduzetnička
zona s istoimenim nazivom. Nakon rušenja drveća i krčenja
živice, odvest će se otpad koji je nelegalno odlagan u živicu,
kao mjesto divlje deponije, a radit će se i na uređenju kanala.
Hatnjak je, uz Blatnjaču prostornim planom općine,
predviđen za poduzetničku zonu, koja će u punom kapacitetu
zaživjeti nakon izgradnje izlazno-ulaznog čvora na auto-cesti kod Lipovljana. Do tada će se koristiti kao poljoprivredno
zemljište, koje će se kroz javni natječaj staviti u raspolaganje
tijekom ove godine. Stoga su radovi na uređenju odvodnog
kanala i njegovog okoliša prijeko potrebni.
UREĐENA UNUTRAŠNJOST Uređenje kanala na Hatnjaku
MRTVAČNICE U LIPOVLJANIMA
2
www.lipovljani.hr
lipovljani
ČAK 50%
OD 1. TRAVNJA KOMUNALNI OTPAD JEFTINIJI ODVOZ
ODVOZIT ĆE NAM ‘LIP-KOM’ KUĆNOG OTPADA
Zbog stalnih pritužbi žitelja općine Lipovljani na cijenu usluge
Od 1. travnja ove godine, komunalni otpad na području općine Lipovljani, od
domaćinstava i gospodarskih subjekata započinje odvoziti LIP-KOM d.o.o., domaće
komunalno poduzeće, koje se za ovaj posao intenzivno priprema već gotovo godinu dana. Tako će napokon, bar se svi tome nadaju, završiti stalni i česti prigovori
žitelja samačkih domaćinstava svih mjesta općine Lipovljani na dosadašnju nepravednost i skupoću odvoza komunalnog otpada kojega je do sada obaljao
‘Novokom’ iz Novske.
U LIP-KOM-u su napravili projekt prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, a glavni ciljevi su bili zadržati isplativost obavljenog posla, a u isto vrijeme
pružiti kvalitetniju i jeftiniju uslugu žiteljima općine Lipovljani. Pripremljeni projekti pokazali su isplativost tog posla, ali i mogućnost znatnog pojeftinjenja odvoza
otpada samačkim domaćinstvima za 50% kojih na području općine Lipovljani ima
gotovo 500-tinjak.
Stoga je već nabavljen kamion za
odvoz komunalnog otpada, a trenutno
se rješavaju posljednje organizacijske
zapreke. Iako je općina Lipovljani vlasnik 8% komunalnog poduzeća iz
Novske, koje je do sada obavljalo taj
posao, a koje gospodari s odlagalištem
otpada iznad Brestače, komunalni otpad s lipovljanskog područja neće više
završavati na smetlištu Kurjakana. Kako
odlagališta nema na području općine
Lipovljani, otpad će završavati u susjednim sredinama, u jednoj od onih koja će
ponuditi najjeftiniju mogućnost deponiranja tog otpada.
Osim što će se promijeniti dani odvoženja komunalnog otpada, jer će to ubuduće,
od 1. travnja ove godine, biti ponedjeljkom i utorkom, riješit će se i višegodišnje
nezadovoljstvo, te skupoća odvoza smeća. Na svim mjesnim zborovima koje je
načelnik općine Lipovljani Mario Ribar održao sa žiteljima, dominirale su pritužbe
na skupoću i kvalitetu usluge dosadašnjeg sakupljača otpada. Sve te pritužbe bile
su proslijeđene u novljanski ‘Novokom’, a kada za rješavanje ovih problema kod njih
nije bilo sluha, općinski načelnik Mario Ribar odlučio je ispitati mogućnost organiziranja i zbrinjava komunalnog otpada u lipovljanskoj režiji.
Ideja o kvalitetnijem, ali prije svega jeftinijem i nadasve pravednijem odvozu
otpada je pred realizacijom. To bi trebalo donijeti mnoge koristi lipovljanskoj sredini, prije svega kroz stabilnost domaćeg komunalnog poduzeća, ali i općine, kroz
kvalitetniju uslugu i pravedniju cijenu, te konačno zbrinjavanje glomaznog otpada.
U budućnosti će Lipovljani, odnosno LIP-KOM biti i mjesto gdje će se, među prvima
u državi, otpad sortirati po vrstama u samim domaćinstvima, koji bi se ponovo koristio kao nova sirovina i tako bi se još dodatno doprinijelo cjelovitoj zaštiti prirode
i prostora ove općine, kao djelića ekološki osviještene Republike Hrvatske.
Samačkim, i uglavnom staračkim
domaćinstvima, na području općine
Lipovljani, od 1. travnja cijena odvoza
kućnog otpada smanjiti će se za čak 50%.
Tako će se mjesečni odvoz kante smeća
od 120 litara za jednočlano domaćinstvo
naplaćivati samo 22 kune, a za dvočlano
domaćinstvo 33 kune mjesečno.
To znatno pojeftinjenje odvoza
kućnog otpada događa se zahvaljujući
preuzimanju zbrinjavanja kućnog otpada
od strane domaćeg, lipovljanskog komunalnog poduzeća ‘LIP-KOM’-a i raskidu
koncesije na odvoz kućnog otpada s novljanskim ‘Novokomom’. Stalne pritužbe
velikog broja građana na izrazito skupu
uslugu odvoza otpada od strane ‘Novokoma’, potaklo je općinskog načelnika Maria
Ribara i domaće komunalno poduzeće
‘’LIP-KOM’’ na pripremu, a sada i realizaciju projekta zbrinjavanja svih vrsta otpada
na području općine Lipovljani.
Za 3 i više članova domaćinstva cijena
mjesečnog odvoza kante od 120 litara
iznosit će 43 kune, a duplo veća kanta
od 240 litara stajat će 80 kuna mjesečno.
Odvoz dodatne vreće komunalnog otpada koštat će 15 kuna, dok će odvoz smeća
iz kontejnera od 1100 litra mjesečno
koštati 400 kuna mjesečno.
U trenutnim kriznim vremenima
znatno smanjenje cijena odvoza kućnog
otpada doprinos je vrlo aktivnog
rada općinskog načelnika Maria Ribara i njegovih suradnika, a pomoći će
gotovo polovici žitelja općine Lipovljani u
smanjenju tekućih troškova. Uz to, u ‘LIPKOM’-u vjeruju u potpuno zbrinjavanje
i razvrstavanje otpada iz domaćinstava,
a to znači i čišću i zaštićeniju prirodu i
okoliš općine Lipovljani, što također ima
svoju posebnu cijenu.
Radovi sa ŽUC-om
SANACIJA ŽUPANIJSKE CESTE KROZ LIPOVLJANE
Velika dužina županijskih cesta na lipovljanskom području zahtijeva stalno održavanje tih prometnih površina. Županijska uprava
za ceste Sisačko-moslavačke županije (ŽUC), nikad nema dovoljno
sredstava za održavanje svih površina, no na zahtjev načelnika
općine i općinskog komunalnog redara, pokušava se urediti što više
površina uz ceste koje prema nadležnost održava ŽUC.
Tijekom veljače Županijska uprava za ceste započela je radove
na redovnom održavanju kanala na županijskoj cesti kroz Lipovljane, u Zagrebačkoj ulici. Visoki snijeg je prekinuo radove, koji su
opet u ožujku nastavljeni. Za sada je izmuljeno oko 2.000 metara
kanala s jedne strane ceste, a u ŽUC-u su potvrdili nastavak radova i
na izmuljivanju kanala s druge strane ceste.
Uz drugu stranu ceste, koja dolazi na red za redovno održavanje,
u Zagrebačkoj ulici postoji veće taloženje mulja, o čemu se često
postavljaju i vijećnička pitanja. Iako su radovi prestali, Županijska uprava obećala je nastaviti radove i na tom djelu, pa se može očekivati i
rješenje tog taloženja mulja u odvodnom kanalu uz županijsku cestu.
Osim uređenja odvodnog kanala, Županijske ceste nastavljaju i
sanaciju ceste i kolnika, poslije zimskih nedaća. Ovih dana dovozili
su kamen i nasipavali udarne rupe na bankinama županijske ceste
od Lipovljana do Piljenica i kroz ulicu Ante Starčevića u Lipovljanima.
Uređenje bankina nastavit će se i na drugim pravcima u općini.
3
www.lipovljani.hr
josipovo
- dan općine
lipovljani
PROSLAVA JOSIPOVA ZAPOČELA OREZAN DRVORED
U OBILASKU „TENINE STAZE“ LIPA U SAJMIŠNOJ
ULICI
Povodom Dana Općine Lipovljani i
Dana JU Parka prirode Lonjsko polje, u
organizaciji JU PP Lonjsko polje i Šumarije
Lipovljani, 15. ožujka 2012. godine, po prvi put široj javnosti je prezentirana poučna
šumska pješačka staza „Tenina staza“.
Imenom „Tenina staza“ ova pješačka
staza simbolično podsjeća na šumara i
hrvatskog pisca Josipa Kozaraca koji je
kao prvi upravitelj Šumarije Lipovljani
ovdje proveo punih 10 godina (1885. –
1895.) i on je upravo ovdje stvarao svoja
najvrednija djela. Ova staza kružnog
karaktera dugačka je 2.500 m a na
njoj je postavljeno 16 poučnih panoa
(hrvatsko/engleski). Kao turistički proizvod ona predstavlja značajan doprinos
u obogaćivanju edukativno-rekreativne
ponude u sustavu posjećivanja Parka
prirode Lonjsko polje. Na ugodnoj šetnji
najbrojniji su bili upravo mladi, odnosno
učenici oš Josip Kozarac iz Lipovljana koji
su uz stručno vođenje uživali u šetnji i
saznali niz detalja koje skrivaju ove tipične
nizinske šume hrasta lužnjaka i običnog
graba. Za prijevoz učenika od škole do
polazišta za obilazak „TENINE STAZE“
uključili su se svojim vozilima šumarija Lipovljani, JU Parka prirode Lonjsko polje i
DVD-Lipovljani.
U okviru redovnog posla na uređivanju
zelenih površina, parkova i javnog prostora,
djelatnici ‘LIP-KOM’-a od 10. do 20. ožujka radili su na orezivanju drvoreda u Sajmišnoj ulici.
Uz pomoć kombiniranog bagera, te
traktora i prikolice, orezan je drvored lipa u
Sajmišnoj ulici koji do sada, uglavnom nije
održavan. Stabla su orezana na jednakoj visini, a granje je odmah uklanjano s prometnice
i odvoženo na deponiju.
Radovi na proljetnom uređenju stabala
po Lipovljanima uglavnom se privode kraju.
Djelatnici ‘LIP-KOM’-a još će orezati nekoliko
pojedinačnih stabala u ostalim ulicama.
Iako pomalo i opasni, radovi su prošli
bez problema, a zastoja prometa kroz
Sajmišnu ulicu gotovo da i nije bilo.
U z Dan op ć ine L ipo v ljani
PROMOCIJA KNJIGE
MATICE SLOVAČKE
U subotu 17. ožujka u svečanoj prigodi uz Dan općine Lipovljani u vijećnici
je predstavljena knjiga Matica slovačka
Lipovljani (1996 -2011) autora Ivana
Hudeca i Dragutina Pasarića.
Nositelj projekta je Matica slovačka
Lipovljani, a knjigu (144 str.)je dvojezično
na hrvatskom i slovačkom te sažecima na
engleskom i njemačkom jeziku objavila je
kutinska nakladnička kuća Spiritus movens. Iako joj je naglasak na kronologiji
zapaženog rada djelovanja MS u minulih
15 godina, zapaženim grafičkim oblikovanjem i brojnim pratećim ilustracijama uz
4
publicističko - dokumentarni stil vrijedna
je razglednica šireg
života Lipovljana od
doseljavanja
prvih
Slovaka 1883. godine
do danas.
Uz predsjednika
MS Josipa Krajčija
ponos na objavljeno
djelo iskazao je i
načelnik Općine Lipovljani Mario Ribar.
Bez dvojbe treba se složiti s ocjenom koju
je u recenziji knjige naglasio prof. Đuro
Vidmarović: Ovim novim naslovom i sam
rodom iz lipovljanskog kraja(Piljenice) kao
istraživač prošlosti dobivam mnoge nove
spoznaje. One će zasigurno zainteresirati
ne samo stručnjake izučavanja kulturne
povijesti već jednako članstvo svih udruga Matice slovačke u Hrvatskoj, ali i
hrvatsku i slovačku kulturnu javnost. Knjiga je vrlo dobro strukturirana poglavljima
i slikovitim podnaslovima. Uz kronološki
slijed, citiranjem izjava, brojnim zapisima
nudi dinamičnu i dobro ilustriranu priču.
Život Slovaka u Lipovljanima bilježi se od
vlastitog doma u Hrvatskoj, preko brojnih
manifestacija sve do ne samo izletničkog
već istraživački vrijednog proučavanja na
tlu predaka.
Riječi pohvale autorima i MS uputili su: Andrija Kuric, predsjednik Saveza
Slovaka u RH, prof. dr. Eva Tibenska, s
katedre slovakistike na zagrebačkom
Filozofskom fakultetu i dr. sc. Sandra Kralj,
ravnateljica Slovačkog centra za kulturu
iz Našica. Dr. Kralj, inače po slovačkom
običaju i „kuma“ promociji knjige. Iznimno dobro posjećenom skupu obratili su
se i Branka Baksa, u ime Savjeta za nacionalne manjine RH koji dao potporu
knjizi te Vladimir Bilek, zastupnik češke
i slovačke manjine u hrvatskom Saboru.
Glazbeno dragocjeno vrijeme recitacijama prema režiji učiteljice Ane Cadeve
su ispunile su i učenice slovačkog jezika
OŠ Josipa Kozarca i izvedbama na gitari
Jakov Hrmo , učenik VI. razreda Osnovne
glazbene škole iz Novske.
www.lipovljani.hr
lipovljani
josipovo
- dan općine
U čast Dana općine Lipovljani
CJELOVEČERNJI KONCERT SVIH
UDRUGA
Dan općine Lipovljani slavi
se uz blagdan sv. Josipa, kojeg
slavi i rimokatolička župa u Lipovljanima pa posvuda u mjestu
vlada slavljeničko raspoloženje.
U takvom okružju, dajući i
sami doprinos slavljeničkom
raspoloženju, članovi kulturnih
udruga građana općine Lipovljani
pripremili su dio svog redovnog
programa kako bi ga pokazali
svojim sumještanima i gostima.
Cjelovečernji koncert članova
domaćih udruga u čast Dana
općine Lipovljani održan je u
subotu, 17. ožujka pred punom
dvoranom Društvenog doma.
Bio je odlično pripremljen onako kako se lipovljanske udruge
predstavljaju i van općine Lipovljani. Gotovo dvosatni program
protekao je brzo i u veselom
raspoloženju, a uz pjesmu i ples
članova KUD-a Lipa odlično su se uklopile i
točke PNAK ‘Iskrice’.
Pjesmom i plesom članova ‘Lire’ i ‘Lipe’
koncert je otvoren u brzom ritmu, a onda
su u brzom ritmu nastavile i najmlađe
‘Iskrice’. Nešto lakši ritam imale su
pjevačke skupine Češke besede, Udruge
umirovljenika i KPD ‘Karpati’ da bi sve,
opet, završilo u brzom i veselom ritmu,
uz ‘Lipine’ tamburaše. Ove godine program je obogaćen i recitacijama koje su
pripremili učenici osnovne škole Josip
Kozarac, Lipovljani, a koji su se odlično uklopili u ovaj program. Tako su sve udruge
doprinijele slavljeničkom raspoloženju
koje se nastavilo i poslije zajedničkog
cjelovečernjeg koncerta za Josipovo.
Bogat kulturni rad i izvrsni nastupi dio su
bogatstva kojim se ponosi općina
Lipovljani. Toliko kulturnog amaterizma na razini profesionalizma
teško da imaju i puno veće sredine
nego što je relativno mala općina
Lipovljani. No tradicija i profesionalni pristup radu na očuvanju
kulturne baštine i raznovrsnosti,
ali i dobrodošla konkurencija
među udrugama, donosi uspjehe
i ponos općine Lipovljani.
Tako
je
ovogodišnji
cjelovečernji koncert u čast Josipova, uz načelnika općine Maria
Ribara i predsjednicu Općinskog
vijeća Anku Doležal, pratio i saborski zastupnik Vladimir Bilek,
predstavnici Saveza Slovaka u Republici Hrvatskoj, članovi Matice hrvatske
iz Kutine i Novske, koji često surađuju s lipovljanskim udrugama i drugi gosti. Brojni
su bili i domaći posjetitelji koji uvijek rado
gledaju program svojih sumještana, njihove pjesme, plesove i slušaju glazbu. Tako
je bilo i ove godine pa se i dogodine može
očekivati jedan lijepi, zajednički nastup lipovljanskih udruga uz Dan općine.
Najavljena 80. obljetnica DVD-a Krivaj, Piljenice i Kraljeva Velika
POVIJESNI RAZVOJ VATROGASTVA POKAZAN UZ DAN OPĆINE
Uz ovogodišnji Dan općine Lipovljani,
vatrogasci općine Lipovljani priredili u
su nedjelju, 18. ožujka vrlo zanimljiv program. Sva četiri dobrovoljna vatrogasna
društva VZO Lipovljani u centru su mjesta
izveli jednosatni program vatrogasnih
vježbi, a u čast ovogodišnje 80. obljetnice čak tri vatrogasna društva, iz Krivaja,
Piljenica i Kraljeve Velike. Izvedene vježbe
bile su presjek kroz postojanje vatrogastva na području općine Lipovljani.
Najprije su na rukometnom igralištu
postavljene negdašnje ručne vatrogasne
štrcaljke, stare po 80 i više godina s kojima
su vatrogasci iz sva četiri društva pokazali
kako se nekad gasio požar. Više od toga
bilo je zanimljivo vidjeti tu sačuvanu vatrogasnu povijest, vatrogasnu tradiciju, stare
ručne štrcaljke koje su se u našim društvima
sačuvale 80 godina i još uvijek su u uporabi. Veliko je to vatrogasno bogatstvo ovog
područja koje treba i dalje održavati.
Potom su vatrogasci iz naših društava
pokazali kako se još ne tako davno gasio
požar i izvodile vatrogasne vježbe pomoću
motornih vatrogasnih pumpi. Šezdesetih
godina prošlog stoljeća počela je modernizacija vatrogasnih društava, a vatra
se gasila postavljanjem motornih pumpi
s desetak potrebnih vatrogasaca. ‘’Mokre’’
vatrogasne vježbe s upotrebom B i C cijevima demonstrirala su sva 4 društva.
Na kraju vatrogasne pokazne vježbe,
u čast Dana općine Lipovljani i 80. obljetnice tri vatrogasna društva s područja
općine Lipovljani, modernu tehniku
pokazali su članovi DVD Lipovljani, koji u
svom sastavu imaju i profesionalce, i koji
sve te moderne naprave koriste tijekom
godine u svojim intervencijama. Najprije
je pokazano gašenje vatre uporabom kemijskih sredstava i u izolacionim odjelima,
a onda gašenje uz pomoć samostojećih i
kamionskih vatrogasnih topova.
Svi prisutni bili su zadovoljni viđenim.
Gledatelji su mogli na jednom mjestu i u
kratkom roku vidjeti stogodišnji presjek i
razvoj vatrogastva i njegove opreme. To je
i bio cilj organizatora ove akcije, koju je vodio Zlatko Pješ, zapovjednik VZO Lipovljani
i dozapovjednik VZ Sisačko-moslavačke
županije. Ovakvu prezentaciju vatrogastva
na području općine Lipovljani financijski je
pomogla i općina Lipovljani, koja će pomoći
financirati i svečana obilježavanja 80. obljetnice DVD Krivaj, Piljenice i Kraljeva Velike
tijekom ove godine. Josipovo u Lipovljanima
uz vatrogasce bilo je zanimljivo i poučno.
5
www.lipovljani.hr
josipovo
- dan općine
lipovljani
Dan škole
U ponedjeljak, 19. ožujka 2012. godine, proslavili smo Dan škole. Taj svečani dan
započeo je jutarnjim sportskim programom u školskoj dvorani. Učenici viših razreda
natjecali su se u štafetnim i poligonskim igrama, te nogometu.
U 10 sati uslijedila je sveta misa u crkvi Bezgrešnog začeća svete Ane. Nakon svete
mise u dvorani Društvenog doma učenici i njihovi učitelji izveli su šarolik i zanimljiv
program. Nastupali su članovi dramskih i folklornih skupina, zbor matične i područnih
škola, Iskrice, recitatori, učenici slovačkog, češkog i ukrajinskog jezika, te učenici koji
pohađaju glazbenu školu. Ravnateljica, Mirjana Faltis, čestitala je i uručila nagrade
najuspješnijim učenicima koji su postigli zapažene rezultate na županijskim natjecanjima i onima koji su se plasirali na državna natjecanja. Najboljim učenicima su proglašeni
Marija Ćosić, učenica 7.a razreda i Marijan Smetko, učenik 8.c razreda.
Cijeli ovaj tjedan u holu škole postavljena je izložba koju su uredile umirovljene
učiteljice naše škole.
Lipovljanski park kao
mjesto bogatog programa
U PARKU SU
IZLAGALI ˝ČUVARI
BAŠTINE˝, A RIBIĆI
KUHALI FIŠ
Sportsko ribolovno društvo ‘Šaran’ iz
Lipovljana, samozatajno je društvo koje
u svojim redovima okuplja ljubitelje ribolova i što očuvanje prirode. No, oni u
svojim članstvu imaju i vrsne kuhare fiša,
vrlo ukusnog jela od ribe, kojeg već tradicionalno, uz pomoć općine Lipovljani u
nabavi potrebne ribe i začina, uspješno
kuhaju u lipovljanskom parku. Tako je bilo
i uz ovogodišnje Josipovo u Lipovljanima,
kada je skuhano preko 100 litara fiša, kojeg je s zadovoljstvom kušalo gotovo 300
sumještana i njihovih gostiju.
Kuhanje fiša nije bilo natjecateljske
namjene već s ciljem pozivanja sumještana
Treća godina djelovanja LLK-a
LIKOVNA KOLONIJA
LIPOVLJANSKIH LIKOVNJAKA
Već treću godinu uspješno, u okviru rada Matice hrvatske, ogranak Lipovljani, radi
Lipovljanski likovni krug. Likovni amateri sastaju se kako bi iskazali svoje likovne preokupacije, a uz značajnije datume po našim mjestima organiziraju i likovne kolonije.
U ponedjeljak, 19. ožujka, uz program za Josipovo u Lipovljanima, Lipovljanski
likovni krug organizirao je likovnu koloniju u centru Lipovljana. Uz budno oko već
afirmiranog Ivice Bilandžića, voditelja LLK, na likovnoj koloniji sudjelovalo je još 7
članova domaćeg likovnog kruga.
Prije svega, svojim su sumještanima priredili izložbu već završenih radova, ali su u
parku u središtu Lipovljana i u Društvenom domu održali likovnu koloniju na kojoj su
prevladavali motivi iz Lipovljana. Uljima na platnu i crtežima olovkom dali su doprinos i ovogodišnjem obilježavanju Dana općine. Pozivaju i ostale sumještane sklone
likovnom izražavanju da se priključe njihovom radu.
Likovno nadareni sumještani i njihovi radovi mogli bi biti vrlo prepoznatljivi dio lipovljanske kulture i aktivnosti udruge građana. Radove koje su nacrtali na koloniji i koje su
pripremili za izložbu pokazuje veliki potencijal samih autora. Uz financijsku i stručnu pomoć
koju sada imaju mogli bi uskoro biti vrlo važna udruga na području općine Lipovljani.
6
na zajedničko druženje u centru Lipovljana. Ukupno 8 kuhara kuhalo je fiš, a dok je
kuhanje trajalo posjetitelji su gledali majstorije kuhara ili vatrogasna natjecanja.
Uz kuhanje fiša i vatrogasna natjecanja Udruga ‘’Čuvari baštine’’ iz Krivaja, koju
vodi Ankica Biondić organizirala je 10tak štandova u lipovljanskom parku s
izložbom radova svojih članova. Našlo se
tu ručnih radova, odjevnih predmeta, suvenira, radova od drveta, opletenih boca,
pa čak i proizvođača glazbala. Još jedan
doprinos, ali i poziv svim Lipovljancima
na iskazivanje svoje kreativnosti, svojih
hobija i znanja, kojima bi se mogli podičiti
s njima i u drugim sredinama.
www.lipovljani.hr
lipovljani
josipovo
- dan općine
Na blagdan Josipova u Lipovljanima
UZ DAN OPĆINE ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Na blagdan Josipova, u ponedjeljak, 19. ožujka navečer, uz Dan općine, u
Društvenom domu održana je svečana
sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani na kojoj su, po drugi puta,
dodijeljena javna priznanja općine Lipovljani. Ove godine bilo je pet dobitnika
javnih priznanja, a Nagradu za životno
djelo, Plaketu općine i Zahvalnicu dodijelili su zajedno Anka Doležal, predsjednica
Općinskog vijeća i Mario Ribar, načelnik
općine Lipovljani.
Svečana sjednica vijećnika Općinskog
vijeća i predstavnika svih udruga
gađana s područja općine Lipovljani,
te pristiglih gostiju, započela je hrvatskom himnom, koju su izveli članovi
Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’, nakon
čega se minutom šutnje prisjetilo svih
poginulih hrvatskih branitelja. Pristigli
gosti iz susjednih jedinica lokalne samouprave srdačno su pozdravljeni, te im je
zaželjena dobrodošlica i ugodan boravak
u Lipovljanima.
Uz kratko prisjećanje na povijest
Lipovljana i boravak Josipa Kozarca u
njima, te sadašnjost Lipovljana o radu
Općinskog vijeća Lipovljana govorila je
njegova predsjednica Anka Doležal. Prisjetila se je svih područja života o kojima
je raspravljano na sjednicama Općinskog
vijeća i odluka koje su donijete u cilju
što kvalitetnijeg života svih žitelja na
području općine Lipovljani.
Potom je o jednogodišnjem razvoju čitavog područja općine Lipovljani
govorio Mario Ribar, općinski načelnik.
Prisjetio se svih važnih projekata čija
vrijednost iznosi nekoliko milijuna kuna.
Također je obrazložio projekte i njihovo
financiranje za ovu godinu, u kojoj će se
završiti vodoopskrba općine Lipovljani,
urediti nekoliko ulica, te započeti zbrinjavanje komunalnog otpada u vlastitoj
organizaciji. Ipak, najvažniji projekt, naglasio je Mario Ribar u svom govoru na
svečanoj sjednici, je onaj što se priprema
u suradnji s Hrvatskim autocestama, a
to je izlaz na auto cestu kroz čvor Lipovljani. Nakon njegove izrade moći će se
aktivirati Poduzetničke zone između
pruge i auto ceste, što je preduvjet razvoja poduzetništva, a onda i cjelokupne
općine Lipovljana.
Prvi od uzvanika, na svečanoj sjednici u povodu Dana općine Lipovljani,
koji se obratio prisutnima bio je Branko
Hrg, gradonačelnik Križevaca i novoizabrani predsjednik HSS-a. Pohvalio je
rad načelnika i vijeća, te istaknuo da se
zalaže za ostanak svih gradova i općina
kao jedinica lokalne samouprave, te za
decentralizaciju financijskih sredstava
općinama i gradovima.
I Andrija Rudić, zamjenik županice
Marine Lovrić-Mercel, pohvalio je rad
i ulaganja koja organizira Mario Ribar, općinski načelnik i naglasio kako
takav rad i financijski potpomaže Sisačkomoslavačka županja, te istakao važnost
ponovnog pokretanja manifestacije ‘Lipovljanski susreti’.
Na kraju je za govornicu stao i Zoran
Vasić, saborski zastupnik iz Siska. On
je naglasio važnost državne potpore
malim općinama, kakvi su i Lipovljani,
ali i njihove izrade kvalitetnih projekta i
odobravanje državnih sredstava za njihovu realizaciju. Posebno je istakao da će
se boriti za sve projekte općine Lipovljani
i zaželio je još kvalitetniji i uspješniji rad
na ostvarenju
potreba žitelja
Lipovljana
i
okolnih sela.
Nataša Tisaj,
voditeljica programa svečane
sjednice potom
je objavila nedavnu odluku
Općinskogvijećao
dodjeli javnih priznanja općine Lipovljani,
uz Dan općine.
Nagradu za životno djelo općine Lipovljani dodijeljena je Jaromiru Vladi
Vanjeku, za iznimni doprinos u gospodarskom i kulturnom razvitku općine.
Plaketom općine nagrađeno je troje sumještana. Za dugogodišnji rad u
Općinskom vijeću i doprinos u razvoju
općine Plaketom je nagrađen Marijan
Juran, za nesebični dugogodišnji rad
u kulturno-umjetničkom životu, te
uspješnom radu u DVD-u, nagrađen je Mijo Petravić, a za dugogodišnje angažiranje
u kulturnom i društvenom životu istom
nagradom nagrađen je Ivan Duda.
Za humanost i plemenitost u svojim
postupcima za dobrobit društva Zahvalnicom općine Lipovljani nagrađena je
Dubravka Kačmarčik.
Nakon pročitanih obrazloženja Anka
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća
i Mario Ribar, načelnik općine zajednički
su dodijelili javna priznanja. Dubravki
Kačmarčik i Miji Petraviću učinili su to
osobno, za Ivana Dudu Plaketu je primila unuka Mirna Duda, a za Marijana
Jurana i Jaromira Vladu Vanjeka odsutnih zbog bolesti, nagrada će biti uručena
naknadno.
Uz glazbu ‘Lipinih’ tamburaša nastavljen je program po završetku svečane
sjednice, a gosti, među kojima su još
bili Marijana Petir,vijećnica u županijskoj
Skupštini SMŽ i prošlogodišnja dobitnica Plakete općine Lipovljani, Željko
Uzel, zamjenik gradonačelnika grada Kutina, Marija Mačković, načelnica općine
Jasenovac, Josip Mišković, načelnik
općine Popovača, Marijan Crnokoci,
načelnik općine Lekenik i Velimir Jakupec, predsjednik Gradskog vijeća Novske,
i domaćini nastavili su se družiti u neformalnom druženju.
7
www.lipovljani.hr
lipovljani
Rad udruga građana na području općine Lipovljani
VRIJEME GODIŠNJIH SKUPŠTINA NAŠIH UDRUGA
Velik broj udruga građana na području
općine Lipovljani početkom svake godine
održava redovne, a svake četvrte godine
i izborne godišnje Skupštine. Od siječnja
do travnja svakog vikenda traju godišnje
Skupštine koje uz članove posjećuju i
predstavnici ostalih udruga građana. Suradnja među udrugama je dobra, među
mnogima čak i odlična jer si pomažu u
radu, a i dio članstva je isti.
Osim predstavnika udruga, na redovite
godišnje Skupštine dolaze i predstavnici
općine Lipovljani. Najčešće rad udruga prati načelnik općine Mario Ribar, predsjednica
Općinskog vijeća Anka Doležal, ili Miroslav
Horvat, potpredsjednik Općinskog vijeća.
Općina Lipovljani iz svog proračuna svake
godine odvaja znatna sredstva kojima
podržava rad udruga, a godišnje Skupštine
su mjesta gdje se podvlači crta o radu
udruge u prošloj godini i iznose planovi rada za tekuću godinu s financijskim planom.
Ove godine prvi su Skupštinu imali
članovi Udruge umirovljenika općine
Lipovljani, u petak, 27. siječnja. Predsjednik udruge Miroslav Horvat podnio je
izvješće za rad udruge u 2011. godini, koji
je jednoglasno prihvaćen. Umirovljenici
su prošle godine bili vrlo aktivni, a ukupan broj članova povećao se na 110.
U subotu, 28. siječnja godišnju
Skupštinu je održala Češka beseda
općine Lipovljani, uz velik odaziv članova
i gostiju. Izvješće o prošlogodišnjem radu podnio je Mirko Knjižek, predsjednik
udruge. Planovi na očuvanju češke kulturne baštine i kvalitetnom radu udruge
nastavit će se i tijekom ove godine.
U Piljenicama je, u petak, 3. veljače
Skupštinu održala Udruga žena ‘Mlinarice’.
Izvješće o raznovrsnom radu u 2011.
godini podnijela je Olivera Letvenčuk,
predsjednica udruge, a rad, aktivnosti i financijski prihod svake godine sve je veći.
Matica slovačka ogranak Lipovljani,
godišnju Skupštinu održala je u subotu, 4.
veljače. O vrijednom i raznovrsnom radu u
prošloj godini, te o aktivnostima u Hrvatskoj i posjetu Slovačkoj izvješće je podnio
Josip Krajči, predsjednik udruge. Najveća
aktivnost ove udruge, uz rad na očuvanju
slovačke pjesme i folklora, prošle godine
bio je usmjeren na uređenje ‘Slovačke
kuće u Lipovljanima’
Prvi među vatrogasnim društvima
Skupštinu su održali vatrogasci DVD Kraljeva Velika. Izvješće o radu i vatrogasnim
intervencijama prihvaćeni su na Skupštini
održanoj u subotu, 4. veljače.
Vatrogasci DVD Piljenice održali su svoju Skupštinu u nedjelju, 12. veljače. Izvješće
o radu i financijsko izvješće prihvaćeni su
jednoglasno, a donesen je i plan rada za
ovu godinu.
Vatrogasci DVD-a Krivaj svoju su
Skupštinu održali u nedjelju, 11. ožujka.
Izvješće o radu podnio je Darko Jordan,
predsjednik društva, a izvješće o radu operative zapovjednik Branko Chour. Sva tri ova
vatrogasna društva ove godine planiraju
obilježiti 80. obljetnicu rada i djelovanja.
Obilježavanje 20 obljetnice rada i
redovnu godišnju Skupštinu u subotu,
20. veljače održalo je Kulturno prosvjetno društvo Ukrajinaca ‘Karpati’. Uz
goste iz ukrajinskog veleposlanstva,
izvješće o radu i financiranju podnijela je Ivanka Slota, predsjednica
udruge. Ova godina proteći će u znaku
obilježavanja 20. obljetnice rada.
NK Stari grad održao svoju godišnju
skupštinu, gdje su izvjestili svoje članove i goste o uspješnom poslovanju i uspješnoj godini.
Melita Lenička, profesorica hrvatskog
jezika iz Piljenica, nova je predsjednica
ogranka Matice hrvatske za općinu Lipovljani. Izborna godišnja Skupština ogranka
Matice, održana je u subotu, 25. veljače u
lipovljanskoj općinskoj vijećnici. Izvješće
o bogatom radu u 2011. godini podnio
je Stjepan Crnko, predsjednik udruge, a
prema blagajničkom izvješću udruga je
raspolagala s 35 tisuća kuna, koliki je financijski plan i za ovu godinu.
Dječji Fašnik u Lipovljanima
U utorak, 21. veljače , održan je
već tradicionalno dječji fašnik koji su
organizirali Dječji vrtić Iskrica i Osnovna
škola Josipa Kozarca Lipovljani sa svim
područnim školama.
Program koji su osmislile učiteljica
Tomislava Franić i Nevenka Zorić,
ravnateljica Dječjeg Vrtića, započeo je
okupljanjem u školskoj dvorani gdje su
se maškare predstavile plesom.
8
Nakon predstavljanja šarena povorka
je predvođena Fašnikom krenula prema
parku. Bilo je tu snjegovića, klaunova
, drvenih bojica, kauboja, zmajeva,
batmana i raznih drugih maski.
Fašniku je bilo presuđeno za svu
zloću i neposluh , a vesele maškare
nastavile su sa plesom uz krafne i čaj
za što su se pobrinule žene iz Udruge
”Ruža” Lipovljani.
KUD ‘Lipa’ redovnu godišnju Skupštinu
održao je u subotu, 3. ožujka. Izvješće o
radu podnijela je Marica Tisaj, predsjednica KUD-a, blagajnički izvještaj za prošlu
godinu podnijela je Martina Jurić. ‘Lipaši’
su lani imali 34 nastupa, a isto toliko
planiraju i u ovoj godini.
Članovi mješovitog pjevačkog društva
‘Lira’ redovnu godišnju, ali i izbornu
Skupštinu održali su u četvrtak, 8. ožujka.
Izvješće o radu podnijela je Nevenka
Zorić, predsjednica ‘Lire’, a blagajnički
izvještaj podnio je Robert Ivanec. Prošle
godine pjevači ‘Lire’ imali su 15 nastupa,
a raspolagali su s 25 tisuća kuna. Za predsjednicu Društva, na mandat od 4 godine
ponovo je izabrana Nevenka Zorić.
Nogometaši NK ‘Slavonac’ koji ove godine slave 80.godina postojanja održali
su u petak, 9. ožujka redovnu, ali i izbornu
Skupštinu. O nastupima ekipa govorili su treneri, a o radu uprave, dosadašnji tajnik Darko
Eler. Blagajnički izvještaj podnio je Radovan
Miško. Na izbornom dijelu Skupštine za predsjednika je izabran Dalibor Nerlović-Barba.
Skupština članstvom najbogatijeg
vatrogasnog društva, DVD-a Lipovljani,
održana je u nedjelju, 25. ožujka. Izvješće
o radu podnijela je Nada Toš, predsjednica Društva, a izvješće o radu operative
zapovjednik Zlatko Pješ. Knjigovodstveni
servis podnio je izvješće o poslovanju
Društva. U prošloj godini investirali su
sredstva u opremanje servisa za vatrogasne aparate. Plan rada za ovu godinu je
također vrlo ambiciozan.
Nogometaši ‘Croatie’ iz Krivaja svoju
godišnju Skupštinu održali su u nedjelju,
25. ožujka navečer. Izvješće o radu podnio
je predsjednik Ivan Nemec, a o sportskim
rezultatima trener Željko Stančić. Lani
su, nakon jednogodišnje stanke ponovo
pokrenuli rad kluba. Uspješno su organizirali memorijalni turnir i ‘Rokovo u Krivaju’.
Održavanje godišnjih Skupština udruga građana općine Lipovljani nastavit će
se i u travnju.
www.lipovljani.hr
lipovljani
U organizaciji KUD-a ‘Lipa’
ODRŽANI DRUGI ‘SUSRETI DJEČJIH SKUPINA’
Pozornica lipovljanskog Društvenog
doma i KUD ‘Lipa’ bili su u subotu, 25.
veljače opet središte nastupa najmlađih
čuvara folklorne baštine. Po drugi puta
održan je ‘Susret dječjih skupina’ koje se
bave dječjim igrama i folklorom, i tako
čuvaju tradiciju i kulturnu baštinu ovih
naših prostora.
Sve sudionike ‘Susreta
dječjih skupina’ pozdravila
je Marica Tisaj, predsjednica KUD-a ‘Lipa’ izrazivši
zadovoljstvo što je i ove
godine došlo 200-tinjak najmlađih folkloraša
s igrama, pjesmama i
plesovima koje ustrajno
vježbaju tijekom čitave godine. Kako ‘Susreti’ nisu
natjecateljskog karaktera, bogatstvo ‘Susreta’ je u druženju i raznovrsnosti nastupa.
Ujedno je zahvalila Općini Lipovljani i
Turističkoj zajednici općine Lipovljani na
pokroviteljstvu ove dječje manifestacije.
U ime pokrovitelja na dolasku i pripremljenom
programu,
najmlađim
čuvarima naše kulturne baštine zahvalio je i Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani. Izrazio je zadovoljstvo, što su
Lipovljani, uz velike manifestacije tijekom
godine, poput ‘Lipovljanskih susreta’ ili
‘Večeri ukrajinske pjesme i plesova’, postali središte održavanja susreta dječjih
skupina KUD-ova koji i na najmlađe prenose tradiciju naših predaka. Podržao je
rad svih društava koji na djecu i mladež
prenose negdašnje igre, pjesme i plesove,
zahvalio im za dolazak u Lipovljane i otvorio II. ‘Susrete dječjih skupina’.
Ovogodišnje ‘Susrete dječjih skupina’
otvorili su domaćini. Grupa najmlađih
folkloraša iz KUD-a ‘Lipa’, koji često nastupaju po Hrvatskoj, ali su nastupali i
u Slovačkoj, na međunarodnoj smotri
dječjeg folklora, izveli su dječje pjesme i
igre iz Slavonije. Koreografiju je postavio
stručni voditelj Tihomir Krmek, uz pratnju
tamburaške skupine KUD-a.
Potom su na pozornicu došli najmlađi
plesači na ‘Susretima’, plesna skupina
Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ iz Lipovljana. Sa
svojim odgojiteljicama uvježbali su dječje
igre i plesove, te igrokaz ‘Repa’.
Od gostiju prvi su nastupili članovi
KUD-a ‘Graničar’ iz Čazme. Njihova dječja
skupina predstavila se na Đakovačkim
vezovima 2011. godine, a na ovim
‘Susretima’ mlađa skupina predstavila se je prikazom Fašnjičkih svatova,
prema kazivačicama sela Sisčani. Koreogfiju je postavila Katarina Varga, voditeljica
mlađe skupine KUD-a.
Iz susjedne Novske došla je dječja
skupina KUD-a ‘Šubić’. Publici u prepunom lipovljanskom domu predstavili su
se Dječjim igrama i plesovima Slavonije.
Koreografiju je postavila Adriana Božić,
uz voditeljicu Anamariju Žunić. Nastup
je izveden uz tamburašku pratnju Marka
Martinovića, svirača na primu.
Folklorna skupina područne škole
Josipa Kozarca iz Nove Subocke djeluje
kroz izvannastavnu aktivnost. Broji 17
članova, učenike od prvog do četvrtog
razreda, a na ‘Susretu’ su se predstavili
dječjim igrama i plesovima. Do sada su
već nastupali u Rajiću i Novskoj, a koreografiju je postavila učiteljica Ivana Toth.
KUD ‘Zdenac’ iz Garešnice djeluje već 10
godina, a posebnu pažnju posvećuju radu
s djecom, kojih je u društvu oko 70. Često
nastupaju na dječjim smotrama, a izvode
pjesme i plesove iz Moslavine, Slavonije,
Međimurja, Like i Posavine.
U Lipovljanima su se predstavili koreografijom ‘Zora
zori, rosa pada’ iz Moslavine.
Koreografiju je postavila
Romana Fezi-Matinić uz
pratnju tamburaške skupine
KUD-a čiji je voditelj Vjekoslav Matinić.
Članovi KUD-a ‘Graničar’
iz Križa, jedini su od gostiju,
koji su i lani bili na ‘Susretima dječjih skupina’ u Lipovljanima. Djeluju
dugo i česti su učesnici smotri kulturno
umjetničkog stvaralaštva djece i mladeži.
Ovaj puta su se predstavili pjesmama i
plesovima Moslavine, pod nazivom ‘Oj
jabuko, crleniko’. Za scenu je nastup prilagodila Martina Trusk, voditeljica je Sanela
Cvetko, a voditelj tamburaša je Juraj Fabac.
Na kraju ovogodišnjih, drugih ‘Susreta
dječjih skupina’ u Lipovljanima nastupili
su najmlađi članovi KUD-a Jablanovec.
Cilj društva je čuvanje nošnji i običaja
Podgorja Bistranskog. Predstavili su se
pjesmama i plesovima Hrvatskog zagorja.
Koreografiju je postavila Petra Lešković, a
voditeljica skupine je Jelena Kiseljak. Na
nastupu ih je pratila tamburaška skupina
čiji je voditelj Dragutin Pavković.
Nakon svih nastupa, Marica Tisaj, predsjednica KUD-a Lipa podijelila je zahvalnice
za nastup i zahvalila za prikazan program, nakon čega je održano zajedničko
druženje svih sudionika ovogodišnjih
‘Dječjih susreta’ u Lipovljanima.
Za ili protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju ?
ŽITELJI OPĆINE LIPOVLJANI PODRŽALI SU ULAZAK U EU
Kao što se i očekivalo, mještani
Općine Lipovljani, kao i većina stanovnika Hrvatske, dala je svoj glas za ulazak
Hrvatske u Europsku uniju. U nedjelju,
22. siječnja na 6 biračkih mjesta glasači
s područja općine Lipovljani su sa 60%
glasova ‘’za’’ i 40% glasova ‘’protiv’’
podržali ulazak u Europsku uniju.
Prema popisu birača pripremljenom za referendum, na glasovanje
je moglo izaći ukupno 3.031 glasač s
područja općine Lipovljani, a pozivu
na referendum odazvalo se je 1.411
glasača što je 46,55%. U samim Lipovljanima bilo je upisano 2.005 birača, a na
referendum je izašlo 958 što je 47,78%
glasača. Kako se rezultat glasovanja
utvrđuje samo prema izašlim biračima,
od 1.411 ukupno izašlih glasača na
području Općine Lipovljani, njih 832,
ili 58,97% bilo je ‘’za’’ pridruživanje
Hrvatske Europskoj uniji, a njih 579 ili
41,02% bilo je ‘’protiv’’.
U Hrvatskoj je izlazak bio nešto slabiji
i iznosi 43,5%, no postotak glasača koji
su se izjasnili za ulazak u Europsku uniju
malo je veći nego na području Općine
Lipovljani i iznosi 66,27%, a protiv je
bilo 33,13% izašlih glasača.
Raspoloženje glasača s područja
Općine Lipovljani tako je jako slično
raspoloženju glasača u čitavoj Republici Hrvatskoj, koji su time podržali
odluku da se Republika Hrvatska
pridruži Europskoj uniji, što bi se trebalo i dogoditi 1. srpnja 2013. godine.
9
www.lipovljani.hr
Obnovljen tradicijski običaj
ODRŽANO ČIJALO
U PILJENICAMA
Članice udruge ‘Mlinarice’ iz Piljenica prave
su čuvarice tradicijskih običaja. Među prvim
aktivnostima ove godine, zajedno s članovima
KUD-a Lipa, organizirale su običaj čijanja perja.
Bila je to prilika da ugoste i članice okolnih udruga žena s kojima surađuju, pa da i one obnove, ili
pak nauče, tu vještinu tradicijskih običaja.
U nedjelju, 29. siječnja Društveni dom u
Piljenicama bio je mjesto održavanja čijala.
Drugu godinu za redom, zajedno s članovima
KUD-a ‘Lipa’, ‘Mlinarice’ su pripremile ovaj zaboravljeni tradicijski običaj. Na stolove je izneseno
perje pred vrijedne članice udruga, koje su nekoliko vreća perja iščijale za sat vremena.
Čijalo je još prije 40-tak godina bilo normalna pojava u domaćinstvima ovog područja. Od
perja kokoši, pura, pataka i gusaka sakupljenog
tijekom godine, u domaćoj izradi radili su se jastuci i pokrivači. Industrijski razvoj donio je nove
proizvode koji su u zapećak domaćinstva bacila
tradicijsku potrebu i običaj.
Osim potrebe, čijala su tada bila i mjesta
druženja susjeda i prijatelja u dugim zimskim
noćima. Čijalo se perje, a uz taj posao pričalo
se na čijalima o najnovijim događajima u selu
i okolici, prisjećalo se starih dogodovština i
događaja, ogovaralo se ponekad, ali i pjevalo i
veselilo. Svega toga danas nema, a čijalo, kao u
Piljenicama, samo je podsjećanje na negdašnje
običaje, koje je poduprlo i Ministarstvo turizma
RH, s nešto novca za organizaciju ovog običaja.
Kako su čijala bila i mjesta veselja, posebno
zadnjeg dana kad se posao završavao, znalo se zapjevati, zasvirati i zaplesati. Iz tih razloga piljeničko
čijalo svojim sudjelovanjem obogaćuju i članovi
KUD-a Lipa koji su ove godine pokazali lipovljansko kolo, koreografiju koju su prošle godine po
prvi puta izvodili. Nakon nje, za skupljeno društvo
tamburaši su zasvirali i zapjevali, a članice udruge
žena i lipovljanskog KUD-a zaplesali su kolo, a
perje je letjelo na sve strane.
Zajedničko druženje, koje je i cilj novoobnovljenih čijala, tako se nastavilo nekoliko sati,
a ovaj tradicijski običaj nastavit će se i ubuduće.
Možda, uz niz drugih sadržaja, može biti i u službi
turističkih sadržaja općine Lipovljani.
10
10
Zanimljiv tradicijski običaj
lipovljani
ODRŽANA ZIMSKA
MUNTA UZ BLAGDAN
ANTUNOVA
Vjernici iz Kraljeve Velike, ali i obližnjih susjednih mjesta u utorak, 17. siječnja obilježili su
blagdan sv. Antuna Pustinjaka u mjesnoj crkvi.
Nakon misnog slavlja održana je i tradicionalna munta u Kraljevoj Velikoj, javna prodaja
darovanih životinja u čast sv. Antunu, koja već
desetljećima plijeni pažnju vjernika i posjetitelja Kraljeve Velike na blagdan Antunova.
Ovogodišnje misno slavlje, uz župnika lipovljanske župe Darija Šimića , vodio je Vasilije
Kren, župnik grkokatoličke župe sv. Ane u Lipovljanima, i još jednom na djelu pokazao
zajedništvo u vjeri, koje se tako jasno i praktično
provodi u zadnje vrijeme na području vjerskog
života u Lipovljanima.
Nadahnuto je govorio o životu i životnim odlukama svetog Antuna Pustinjaka, koji se tako
revno slavi u našim krajevima. Pozvao je vjernike
na zagovor svetom Antunu, a na kraju misnog
slavlja i na sudjelovanje na munti u Kraljevoj Velikoj, tako specifičnom običaju ovdašnjih vjernika.
Dok se je čekala munta – javna dražba
darovanih životinja, nakon misnog slavlja, vjernici su počašćeni kolačima i toplim napicima.
Prodaju životinja vodili su članovi župnog
odbora Zvonko Andrilović i Stjepan Crnko,
uz pripomoć nekolicine drugih članova, a na
zadovoljstvo prisutnih vjernika i kupaca.
Opća je ocjena
da je, zbog radnog
dana, bilo nešto
manje posjetitelja,
no prodane su sve
darovane životinje,
a prihod ide za
potrebe
mjesne
crkve. Kao i uvijek, vjernici daruju
najviše peradi, pa
crkveni odbor kreće
s muntom peradi.
Prodavali su se, u paru, pijevci, pijetao i kokoš,
ukrasna perad, pure i patke. Nakon toga prešlo
se na prodaju kunića, kojih je ove godine bilo
dosta, a završilo se prodajom odojaka.
Ni ove godine nije izostala draž javne prodaje, kad se tijekom munte zainteresirani
kupci natječu tko će od njih dati više za ponuđenu
životinju na prodaju. Za pojedine primjerke peradi i kunića početna cijena je višestruko narasla,
nekad povisujući cijenu i za samo 5 kuna. Ipak
svi su na kraju zadovoljno završili muntu, zanimljiv tradicijski običaj u Kraljevoj Velikoj.
Za sudjelovanje na ovogodišnjoj munti
odlučili su se i župnici Dario Šimić i Vasilije Kren,
koji su za svoje potrebe također kupili nekoliko komada peradi i kunića. Slijedeća munta
bit će u ljeto, opet u blagdan sv. Antuna Padovanskog. Tada se očekuje i bogatiji ostali
program u Kraljevoj Velikoj. Ovaj zimski blagdan proslavljen je za obiteljskim stolom mnogih
Kraljevčana, uz ugošćavanje rodbine i prijatelja.
Suradnja općine Lipovljani i osno
TELEVIZOR NA
UČENICIMA I
Učenicima Osnovne škole Josipa Kozarca, područnog odjeljenja
u Piljenicama, Mario Ribar, načelnik
općine Lipovljani sa suradnicima, u
petak, 20. siječnja darovao je LCD
televizor. Uz televizor poklonjen je
i DVD uređaj, koji će pomoći u obrazovnom procesu učenicima do
četvrtog razreda u Piljenicama.
Kraj prvog nastavnog tjedna
u drugom polugodištu za 10
učenika područnog odjeljenja u
Piljenicama, i njihovu učiteljicu
Lidiju Popović, donio je lijep
poklon koji im je obećan još
protekle godine. Sada će lakše,
uz korištenje DVD-a i televizora
kojeg nisu imali, moći obrađivati
lekcije iz prirode, hrvatskog ili
matematike. Do sada su to radili
na informatičkoj opremi, jer
područno odjeljenje informatički
opremljeno, no bolju sliku i
zvuk dobit će ipak putem LCD
televizora.
Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani, najprije je pozdravio
učenike iz Piljenica i njihovu
učiteljicu i zaželio im ugodne
školske sate. Rekao im je i da
vodeći brigu za što veći standard
učenika osnovne škole, kupnjom tehničkih pomagala, općina
Lipovljani želi povećati standard svim učenicima s područja
općine Lipovljani, lakše i suvremenije učenje i ugodan boravak
u školi. Pozdravio je potom i
Mirjanu Faltis, novuravnateljicu
lipovljanske osnovne škole, i
zaželio joj uspješan rad na ovom
odgovornom poslu obrazovanja
djece i mladeži u Lipovljanima.
Potom je Mario Ribar zajedno
s Franjom Capanom, općinskim
vijećnikom iz Piljenica, i Mirelom
Letvenčuk, djelatnicom općine,
www.lipovljani.hr
osnovne škole Josipa Kozarca
NA POKLON
IZ PILJENICA
predao na korištenje LCD televizor, koji će idući tjedna biti i
ugrađen na zid učionice. Zahvalila
je učiteljica Lidija Popović, potom
je na poklonu i lijepim željama zahvalila i ravnateljica Mirjana Faltis,
a učenici su načelniku Mariu Ribaru poklonili zahvalnicu pisanu
svojom rukom, što ga je osobito
razveselilo.
Područno
odjeljenje
u
Piljenicama drugo je odjeljenje
kojemu je općina Lipovljani
poklonila moderan televizor u
didaktičke svrhe. Još sredinom
prošle godine, takav poklon
dobili su učenici područne škole
u Kraljevoj Velikoj. Vrijednost
poklona s ugradnjom je oko 10
tisuća kuna, a plaćeni su sredstvima proračuna općine Lipovljani.
Svake godine u proračunu općine
Lipovljnai odvajaju se novčana
sredstva u visini do 50 tisuća kuna
za potrebe osnovnog školstva, a
utroše se prema potrebama škole.
Nova
ravnateljica
Mirjana Faltis , najavila je i nove
programe pa se može očekivati
da će općine Lipovljani, prema
mogućnostima svog proračuna,
ubuduće možda i više odvajati
za što bolji standard učenika osnovne škole u Lipovljanima.
Područna škola u Piljenicama
broji 10 učenika, od prvog do
četvrtog razreda, i tako će biti još
dvije godine, a onda se očekuje
porast broja učenika i povratak na
dva razredna odjeljenja. Tijekom boravka u zgradi piljeničke škole gosti
su razgledali nekadašnja didaktička
pomagala koja se mogu svrstati u
muzejske eksponate i danas služe
za ukras i sjećanje na negdašnje
školovanje učenika ovog naselja
općine Lipovljani.
Zabavnalipovljani
večer
KUD-a ‘Lipa’ uz
Valentinovo
Za više od 120 gostiju članovi KUD-a ‘Lipa’
organizirali su ‘’valentinovsku’’ zabavu. Ispunjen Društveni dom u Lipovljanima potvrdio je,
još jednom, da su žitelji Lipovljana, ali i ostalih
mjesta sve do Novske i Kutine željni zabavnih
plesnih večeri. Također i to da je odluka o
priređivanju zabave uz blagdan Valentinova
bila promišljeno donesena, kako bi dio sredstava za svoj ovogodišnji rad, članovi KUD-a i
na taj način osigurali.
Već iza 19 sati, u subotu, 11. veljače, počela
se puniti sala Društvenog doma parovima koji su
uz glazbu i ples htjeli obilježiti ovogodišnji Dan
zaljubljenih. Dočekivali su ih članovi KUD-a ‘Lipa’
koji su, ovog puta, zabavu i glazbu prepustili
glazbenom sastavu ‘Oldtajmeri’, a oni sami radili
su na organizaciji plesne večeri.
Za svoje goste članovi ‘Lipe’ priredili su
vrlo ukusnu večeru, jer kažu, ‘’ljubav ide i kroz
želudac’’, koju su završili kavom i finim kolačima.
No, više od večere zaljubljeni parovi uživali su u
dobroj glazbi i plesu tijekom čitave večeri.
U duhu zajedništva i dobrih domaćina,‘Lipaši’
su organizirali javno čestitanje rođendana i prigodni poklon za svoje dvoje gostiju, a uz javne
čestitke znakom pažnje nagradili su najmlađi i
najstariji brčni par na ovoj zabavnoj večeri uz
Valentinovo, koji su potom zajedno i zaplesali,
uz veliki pljesak prisutnih gostiju.
Kako bi im se trud još više isplatio, članovi ‘Lipe’ su, uz 30-tak sponzora iz Lipovljana i okolice,
priredili i bogatu tombolu. Članice Društva obišle
su sve stolove i gotovo nije bio osobe koja nije
kupila dvije i više tombole. Vrijedili su brojevi iz
bijelih koverti, a nakon podizanja dobivenih tombola, nastavila se zabava do ranih jutarnjih sati.
Po prvi puta, članovi ‘Lipe’ su na svojoj
zabavnoj večeri, za goste pripremili i licitaciju.
Pilana Vukelić iz Brestače poklonila im je stolić
s 4 stolčića koji su prodali na javnoj dražbi.
Sva prikupljena sredstva iskoristit će tijekom
ovogodišnjeg bogatog plana rada i nastupa.
Već niz godina članovi lipovljanske ‘Lipe’ imaju više od 30 javnih nastupa tijekom
godine, od kojih više od pola van općine Lipovljani. Zato svaka zarađena kuna dobro dođe u
organizaciji putovanja, nastupa i prikazivanju
kulturnog nasljeđa Lipovljana i okolice. ‘Lipaši’
su pokazali da si mogu i kroz zabavnu večer
osigurati dio potrebnih sredstava, a time osigurati i društveno poželjan sadržaj u Lipovljanima.
˝Iskrice˝ na Rom
pom pon prvenstvu
Slovenije
Pobijedili su u juniorskoj i seniorskoj cheer kategoriji malih grupa na 6. Rom pom pon prvenstvu
u Dolu pri Hrastniku 04,veljače 2012. godine.
Pročitajte kako su tu sjajnu pobjedu doživjele „ISKRICE“
Padao je gusti snijeg i puhao jak vjetar rano
ujutro 4.veljače 2012. kad smo krenuli na svoj prvi
ovogodišnji natjecateljski nastup. Do osam sati
ujutro trebalo je biti u Dolu pri Hrastniku, mjestu
veličine Lipovljana, koji se smjestio u kotlini rijeke
Brnice petnaestak kilometara od Celja u Općini
Hrastnik, Slovenija.
Puna dva sata probijali smo se autima do Dugog Sela gdje smo presjeli u autobus Plesnog
kluba Lana s kojima već tradicionalno zajedno putujemo. Sljedeća dva sata vožnje bila su ugodnija
jer su vremenske prilike u Sloveniji bile puno bolje.
Na odredište smo stigli na vrijeme, izvršili prijavu, smjestili se, pregledali dvoranu, podlogu za
natjecanje, odradili zagrijavanje u maloj dvorani te
čekali svečano otvaranje prvenstva koje je počelo
u 11,00 sati.
Osjetilo se da trema u iščekivanju natjecanja
raste. „Pogledi u prazno“, „lomljenje prstiju“, „grickanje noktiju“, „češkanje iz uha“… šutnja … i …
Juniorski group stunt „Flame“ nastupio je u
11,46, a seniorski u 13,14 sati.
Bili smo ponosni na nastupe i prezadovoljni.
Nagrađeni smo velikim pljeskom publike u prepunoj dvorani, lijepim komentarima i čestitkama.
Odmah poslije nastupa uputili smo se u mali i
ugodan restoran u neposrednoj blizini sportskog
kompleksa gdje smo ručali i družili se.
Kada smo se oko 16,00 sati vratili u dvoranu
već je trajao egzibicijski dio prvenstva. Bilo je
ugodno i opušteno. U 17,00 sati počelo je svečano
proglašenje pobjednika i zatvaranje prvenstva.
Uzbuđenje se ponovo osjetilo.
Sedmeročlana sudačka ekipa odlučila je:
Kategorija juniori group stunt – Iskrice „Flame“
Lipovljani, Hrvatska 1. mjesto
Kategorija seniori group stunt –Iskrice, Lipovljani, Hrvatska 1. mjesto
Pobijedili smo u juniorskoj i seniorskoj cheer kategoriji malih grupa na 6. Rom pom pon prvenstvu
u Dolu pri Hrastniku dana 04,veljače 2012. godine.
Presretni smo bili zbog natjecanja, druženja,
novih poznanstava, pobjede … !
Polako smo spakirali svoje stvari, oprostili se sa domaćinima, poznanicima, prijateljima
i konkurentima te autobusom otišli nedaleko u
Terme „Laško“ gdje smo se u bazenima do 22 sata
odmarali i zabavljali.
U Lipovljane smo stigli ranije ujutro … razišli
smo se umorni i sretni … !!!
11
11
www.lipovljani.hr
lipovljani
Održan radni sastanak inicijativnog
odbora LAG-a „Moslavina“
U četvrtak, 01. ožujka 2012. godine, u
prostorijama Gospodarskog kluba Kutina,
održan je završni sastanak inicijativnog
odbora, predstavnika gradova/općina do
osnivanja LAG-a „Moslavina“.
U LAG Moslavina uključeni su gradovi:
Ivanić-Grad, Garešnica, Čazma i Kutina
i općine; Popovača, Velika Ludina, Križ,
Kloštar Ivanić, Dubrava, Hercegovac, Velika Trnovitica i Lipovljani.
Uključivanjem Općine Lipovljani u
„LOKALNU AKCIJSKU GRUPU“ (LAG)
„Moslavina“ , formirana je struktura LAG-a
od 12 JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.
Načelnik Općine Lipovljani, Mario Ribar
objasnio je razloge Odluke Općine Lipovljani o ulasku u LAG „Moslavina“ povezanim
razvojnom strategijom općine kroz tri osnovna cilja, a to su razvitak gospodarstva,
infrastrukture i društvenog sektora. Naime,
uloga ove grupe jest upravo unaprjeđenje
lokalne strategije razvoja, a osim jedinicama lokalne samouprave služit će i svim
građanima, udrugama ili
poduzetnicima koji će biti
zainteresirani za sudjelovanje
na natječajima Europske unije. Projekt razvoja Lokalne akcijske grupe
obuhvaća niz područja od ruralnog razvoja, razvoja prometnica, infrastrukture,
turizma, i svih drugih specifičnih potencijala područja uključenih u LAG. Načelnik je
izrazio i zahvalu predstavnicima JLS-a što
su prihvatili uključivanje Općine Lipovljani
u formiranje LAG-a „Moslavina“ te je izrazio
veliko zadovoljstvo što će Općina Lipovljani
biti jedan od osnivača LAG-a „Moslavina“.
Kako je na Općinskom vijeću Općine
Lipovljani donesena jednoglasna odluka
da se Lipovljani pridruže osnivanju LAG-a
„Moslavina“, ostala je samo formalnost da
se Sporazumu o formiranju LAG-a „Moslavina“, doda nadopuna te se potpiše Aneks
Sporazuma, kojim se općina Lipovljani
uključuje u formiranje LAG-a „Moslavina“.
Nadalje, na spomenutom sastanku,
za predsjednika LAG-a predložen je
Gradonačelnik Kutine, Davor Žmegač,
koji je po Statutu ujedno i predsjednik skupštine te predsjednik Upravnog
odbora LAG-a. Predloženo je da Upravni
odbor ima 15 članova, predsjednika, tri
dopredsjednika i 11 članova. Za dopredsjednike Upravnog Odbora su predloženi:
Josip Mišković, Općina Popovača (SMŽ),
Velimir Žunac, Grad Garešnica (BBŽ) i Ivana
Posavec-Krivec, Općina Križ (ZŽ). Za članove
Upravnog odbora predloženi su slijedeći
predstavnici JLS: Boris Kovačić, Grad IvanićGrad (ZŽ), Dinko Pirak, Grad Čazma (BBŽ) i
Mario Ribar, Općina Lipovljani (SMŽ). Ostalih osam članova Upravnog odbora, bira se
iz redova predstavnika civilnog i gospodarskog (privatnog) sektora.
U Nadzorni odbor LAG-a „Moslavina“
predloženi su predsjednik i četiri člana. Za
predsjednika je predložen načelnik općine
Kloštar Ivanić, Zlatko Golubić (ZŽ), a za
članove: Boro Bašljan, načelnik Općine Hercegovac (BBŽ), Ivan Marković, načelnik Općine
Velika Trnovitica (BBŽ), Dražen Pavlović,
načelnik Općine Velika Ludina (SMŽ) i Josip
Burek, načelnik Općine Dubrava (ZŽ).
Svi navedeni prijedlozi trebali bi
se potvrditi Odlukom na Osnivačkoj
skupštini LAG-a „Moslavina“ koja će se
održati 23.03.2012. godine u Garešnici.
Komunalno poduzeće u zamahu
SJEDNICA NADZORNOG ODBORA ‘LIP-KOM’-a
Članovi Nadzornog odbora LIP-KOMa održali su u petak, 9. ožujka sjednicu na
kojoj su saslušali i usvojili odluke važne za
poslovanje ovog lipovljanskog komunalnog poduzeća. LIP-KOM polako i osmišljeno
postaje važno, ali prije svega dohodovno
komunalno poduzeće, a ova godina trebala
bi biti još jedna godina rasta i razvoja.
Nadzorni odbor prihvatio je privremeno izvješće o financijskom poslovanju
LIP-KOM-a za 2011. godinu. Ukupni prihodi
ovog lipovljanskog poduzeća prošle godine bio je 2.911.234 kune, a rashodi su bili
u visini 2.857.120 kuna. Dobit je lani ostvarenja u visini od 54 tisuće kuna, uz znatna
ulaganja u osnovna sredstva i opremu.
Članovi Odbora prihvatili su i prijedlog
plana poslovanja ‘LIP-KOM’-a za 2012. godinu. Direktor poduzeća Miroslav Pavičić
planirao je ovogodišnji rast prihoda do
3,5 milijuna kuna. Rasprava se vodila o
tome je li to realan porast poslovanja
‘LIP-KOM-a’, no direktor je argumentirano
prezentirao planove, uz naglašavanje realnosti ostvarenja postavljenog plana.
Članovi Nadzornog odbora prihvatili su i prijedlog nove cijene vode.
Cijena se mijenja zbog smanjenja PDVa na 10%, ali i uvođenja fiksnog dijela
računa koji će ubuduće iznositi 15 kuna.
12
Za male potrošače, do 10 kubičnih metara
mjesečno, cijena će par postotaka porasti,
no za veće potrošače od 10 i više kubičnih
metara računi će biti nešto jeftiniji. Prema
projekciji ‘LIP-KOM-a, napravljenoj na bazi
potrošnje od 10 m3, do sada je potrošač za
tu potrošnju plaćao 110 kuna, a ubuduće
će 105 kuna. Važno je da u novu cijenu nisu
uključene naknade za skupljanje voda,
pročišćavanje voda i naknada za razvoj,
koje su dane kao mogućnost naplate od
plaćati samci, dvočlane obitelji, više
člane obitelji, te gospodarstvenici, a s
predloženim cjenikom bit će upoznato i
Općinsko vijeće općine Lipovljani.
Na kraju svoje sjednice članovi
Nadzornog odbora ‘LIP-KOM’-a Marijo Romanjek, kao predsjednik, te Zlatko Štavalj
i Vladimir Letvenčuk, kao članovi, prihvatili su usklađivanje cjenika za sahrane,
dimnjačarske usluge, rad strojeva i ostalo,
koji se usklađuju zbog primjene povišene
stope PDV-a, s 23 na 25% po računu.
Na kraju su članovima Nadzornog odbora predočeni budući projekti ‘LIP-KOM’-a,
komunalnog poduzeća iz Lipovljana, kojeg
ove godine očekuje i reorganizacija.
JAVNA POLJOPRIVREDANA
SVJETODAVNA SLUŽBA
OBAVIJEST
zakonodavca. U ‘LIP-KOM’-u ih nisu ukalkulirali u cijenu, sve kako cijene vode ne bi
poskupjela za žitelje općine Lipovljani.
Kako se LIP-KOM intenzivno priprema
za prikupljanje komunalnog otpada,
članovi su upoznati i s cjenikom odvoza komunalnog otpada. Cijene su prilagođene
potrebama stanovništva općine Lipovljani, pa će odvoz kućnog otpada različito
Javna poljoprivredna savjetodavna služba,
obavještava sve poljoprivredne proizvođače,
da je od 01.03. počelo podnošenje
zahtjeva za poticaje i da traje do 15.05.2012.
Prilikom podnošenja zahtjeva za poticaje, potrebno je imati
1.korisničko ime i zaporku,
2. obaviti sve promjene zemljišta u arkodu u ( Agenciji za plaćanje i ruralni razvoj)
3. obaviti promjene stoke JRS(HPA)
www.lipovljani.hr
lipovljani
Neočekivane kadrovske promjene na čelu najvišeg tijela općinske vlasti u Lipovljanima
ANKA DOLEŽAL IZABRANA JE ZA NOVU
PREDSJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
Za novog predsjednika, odnosno
predsjednicu Općinskog vijeća općine
Lipovljani izabrana je Anka Doležal,
dosadašnja vijećnica vladajuće koalicije
SDP-HSS-HNS-HSU, a za novog dopredsjednika Općinskog vijeća izabran je
Miroslav Horvat, novi vijećnik u vladajućoj
koaliciji SDP-HSS-HNS-HSU. Izmjene na
čelu Općinskog vijeća Lipovljani izglasane
su u ponedjeljak, 19. prosinca navečer na
19. sjednici Općinskog vijeća. Razlog tomu
su ostavke dosadašnjih čelnika lipovljanskog Općinskog vijeća, predsjednika
vijeća Marijana Jurana i dopredsjednika
Ivana Dude zbog ozbiljnog stanja bolesti
koje su ih, nažalost, snašle.
Još prije tri tjedna, 19. sjednica Općinskog
vijeća nije održana zbog nedovoljnog broja
vijećnika na sjednici, iako vladajuća koalicija
SDP-HSS-HNS-HSU ima većinu u vijeću od
8 vijećnika. No, zbog bolesti dopredsjednik
vijeća Ivan Duda opravdano nije došao na
sjednicu, pa su to iskoristili oporbeni vijećnici
i svojim nedolaskom opstruirali tu sazvanu
sjednicu. Kako se to ne bi događalo i dalje
i kako se ne bi nastavila opstrukcija rada
vijeća, a time i Općine Lipovljani, oboljeli
vijećnik Ivan Duda, dao je 2. prosinca ostavku na svoje mjesto u Općinskom vijeću,
a s liste HSU na njegovo mjesto je predložen
Miroslav Horvat iz Lipovljana.
Poslije toga neočekivano se je razbolio i
dosadašnji vijećnik i predsjednik vijeća Marijan Juran, te je zbog zdravstvenih razloga i
on podnio ostavku, 8. prosinca, na vijećničko
mjesto u vijeću. S liste je umjesto njega
predložen Ivan Stipčević, iz Kraljeve Velike.
Pod predsjedanjem Josipa Mateškovića,
dopredsjednika Općinskog vijeća, u
ponedjeljak, 19. prosinca tako su izvršene
nenadane kadrovske izmjene u Općinskom
vijeću općine Lipovljani. Umjesto Ivana
Dude, Mandatno povjerenstvo za vijećnika
je predložilo Miroslava Horvata, a umjesto Marijana Jurana predložen je Ivan
Stipčević. Kako nije bilo zapreke da oni
postanu vijećnici, dali su svečanu prisegu,
i postali općinski vijećnici.
Nakon što je vijeće imalo potrebnu većinu
od 14 vijećnika, prišlo se i izboru novog potpredsjednika i predsjednika Općinskog vijeća.
Za novog potpredsjednika je predložen
Miroslav Horvat, a za
predsjednika, odnosno
predsjednicu
Anka Doležal. Oporbeni vijećnici kluba HDZ-HSP nisu imali svoj
prijedlog, pa su kandidati za novog predsjednika i dopredsjednika Općinskog vijeća
općine Lipovljani izabrani jednoglasno.
Nakon izbora, a prije nastavka vođenja
19. sjednice, vijećnicima i ostalim prisutnima
na sjednici, kratko se obratila novoizabrana
predsjednica Anka Doležal. Zahvalila je na
izboru i izrazila želju da svi vijećnici i ostali
društveni radnici, za vrijeme njenog mandata, zajednički rade na što boljem razvoju
općine Lipovljani i kvalitetnijem životu svih
mještana. Oboljelim vijećnicima koji su bili
vrlo aktivni u dosadašnjem radu Općinskog
vijeća zaželjela je u ime svih brzo ozdravljenje i oporavak.
Javnu zahvalu dosadašnjem radu sada
već bivšim vijećnicima, Marijanu Juranu i
Ivanu Dudi uputio je i Mario Ribar, općinski
načelnik, koji je izuzetno dobro surađivao
s ovim vijećnicima pa im je također zaželio
što skorije ozdravljenje i brz oporavak.
Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Lipovljani
NOVI VIJEĆNICI U VIJEĆU I VIJEĆNIČKIM ODBORIMA
Prva ovogodišnja sjednica Općinskog
vijeća općine Lipovljani održana je
u petak, 17. veljače, a na raspravi se
našlo 19 točaka dnevnog reda. Na 20.
sjednici, pod vodstvom Ane Doležal,
predsjednice vijeća, bilo je nazočno svih
15 vijećnika, a najviše je bilo točaka vezanih za kadrovske promjene u radu vijeća i
vijećničkih odbora i povjerenstava.
Na, sada već pretprošloj sjednici
Općinskog vijeća u Lipovljanima, održanoj
19. prosinca prošle godine, vladajuća koalicija HSS-SDP-HSU-HNS zamijenila je,
zbog zdravstvenih tegoba, dugogodišnjeg
vijećnika i predsjednika Općinskog vijeća
Marijana Jurana i njegovog zamjenika,
također dugogodišnjeg vijećnika Ivana
Dudu. Zamijenili su ih novi vijećnici Ivan
Stipčević (SDP) i Miroslav Horvat (HSU).
Nova zamjena općinskih vijećnika
izvršena je u petak, 17. veljače, na zadnjoj sjednici vijeća, ovaj puta, među
oporbenim vijećnicima HDZ-a i HSP-a.
Umjesto Vladimira Letvenčuka, koji je
podnio ostavku na svoje mjesto u vijeću
12. siječnja, HSP je odlučio u vijeće vratiti
Mile Skoku iz Lipovljana. Umjesto Željka
Sijarta, vijećnika HDZ-a iz Kraljeve Velike,
koji je ostavku na mjesto u vijeću dao 31.
siječnja, HDZ je odlučio u vijeće imenovati Danijela Ribarića iz Lipovljana.
Kako nije bilo nikakvih zapreka za
imenovanje, nakon podnesenog izvješća
Mandatnog povjerenstva i njegovog
predsjednika Maria Romanjeka, novoimenovani vijećnici oporbenih stranaka
u Općinskog vijeću Lipovljani dali su
svečanu prisegu.
Na dnevnom redu 20. sjednice, zbog
ranije zamjene vijećnika, nastavljena su
nova imenovanja u vijećničke odbore i
povjerenstva.
Tako je umjesto Ivana Dude u Upravno
vijeće lipovljanskog Dječjeg vrtića imenovan, za člana, vijećnik Miroslav Horvat.
Zbog prestanaka vijećničkog mandata Marijana Jurana izmijenjeno je i
Povjerenstvo za poljoprivredno zemljište.
Umjesto Marijana Jurana za predsjednika
Povjerenstva imenovan je vijećnik Zlatko
Štavalj, a umjesto Željka Sijarta imenovan
je Zoran Kordas.
Izmijenjeno je i Povjerenstvo za ovjeru popisa birača. Umjesto Ivana Dude u
Povjerenstvo je imenovan Miroslav Horvat, a umjesto preminulog Ranka Šagovca
vijećnik Ivan Stipčević.
Na kraju kadrovskih izmjena vijećničkih
odbora i povjerenstava, imenovani su novi
članovi u Povjerenstvo za procjenu štete
od elementarnih nepogoda. Umjesto
Marijana Jurana za predsjednika Povjerenstva imenovan je Ivan Stipčević, a umjesto
Željka Sijarta za člana povjerenstva imenovan je Danijel Ribarić.
Nakon tih odluka rad vijeća je nastavljen donošenjem odluka o priključenju
na komunalne građevine na području
općine Lipovljani, odlukom o pozivu za
predlaganje osoba za javno priznanje uz
Dan općine, o dodjeli stipendije, raspravom o stanju sustava zaštite i spašavanja,
prihvaćanju izvješća o stanju u prostoru, zamjeni građevinskog zemljišta i
uključivanjem u Lokalnu akcijsku grupu.
13
www.lipovljani.hr
lipovljani
Općinsko vijeće općine Lipovljani
Vijećnička pitanja o konkretnim komunalnim potrebama
Na prvoj ovogodišnjoj sjednici
Općinskog vijeća općine Lipovljani,
održanoj u petak, 17. veljače, postavljeno
je 13 vijećničkih pitanja. Na većinu njih
odgovorio je Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani, ili njegovi suradnici iz Jedinstvenog upravnog odjela općine. Teme
su bile vezane na komunalno područje, a
zatražen je i jedan pismeni odgovor.
Prije samog postavljanja vijećničkih
pitanja Ana Doležal, predsjednica
Općinskog vijeća, podsjetila je vijećnike,
sukladno Poslovniku rada vijeća, da svaki
vijećnik ima pravo postaviti dva vijećnička
pitanja. Na postavljeno usmeno pitanje
odgovorit će se na sjednici usmeno. Ako
se ne može dati odgovor na istoj sjednici,
na pitanje će se odgovorit na slijedećoj
sjednici, ili pak pismenim putem. Na postavljeno pismeno pitanje odgovorit će se
pismenim putem, rekla je i zamolila za
jasna i konkretna pitanja, a sve za dobrobit općine Lipovljani.
O čišćenju kanala u
Zagrebačkoj
Prvi je s pitanjima
krenuo Miroslav Horvat,
vijećnik i potpredsjednik vijeća. Zanimalo ga
je tko odlučuje gdje
će se čistiti kanali u
Zagrebačkoj ulici? Kanal
je začepljen nizvodno
od autopraonice i stvara
probleme, a kanal su
počeli čistiti sa suprotne
strane? Također ga je zanimalo, kao člana vijećničkog odbora, na
koji način se mogu ažurirati popisi birača.
Na prvo pitanje odgovorio mu je
načelnik Mario Ribar, koji je naglasio da
je čišćenje kanala uz županijske ceste u
nadležnosti Županijske uprave za ceste
koji su bez prethodne najave došli i
započeli čistiti drugu stranu kanala koja
nije problematična. Od Općine Lipovljani,
načelnika i komunalnog redara se tražilo
da se i problematičan dio kanala očisti, što
bi uskoro trebalo i biti, a za što se dobila
i suglasnost od strane ravnatelja ŽUC-a.
Odgovor je nadopunila Mirela Letvenčuk,
koja je kao općinski komunalni redar obišla
mjesto radova i dobila potvrdu da će se radovi nakon topljenja snijega nastaviti i na
kritičnom dijelu kanala u Zagrebačkoj ulici.
Pročelnica Natalija Rohan odgovorila
je da što se popisa birača tiče da je za to
nadležna služba Ured za opću upravu u
Novskoj, koja vodi popise birača i ažurira
spiskove, Općinske službe nemaju pravo
nešto mijenjati u njima, osim u suradnji s
navedenom službom. Svaki građanin ima
14
obvezu kontrolirati svoje podatke u popisu birača i ažurirati ih ako je to potrebno.
Stanje oko zbrinjavanja otpada
Vijećnica Marija Dudaš pitala je da li je
za ‘Lipovljanske susrete’ općina Lipovljani
naplaćivala zakup prostora na privatnim
parcelama, tko se javio na javni poziv i
koliko se novaca sakupilo po toj osnovi? Zanimalo ju je stanje i oko odvoza smeća, da li
je LIP-KOM kupio kamion i da li je sklopljen
ugovor za odvoz komunalnog otpada?
Načelnik Mario Ribar odgovorio je da
što se tiče zakupa tijekom ‘Lipovljanskih
susreta’ da je sve transparentno, objavljen je javni poziv, a popis iznajmljivača
i naplaćenih cijena može se dobiti u upravnom odjelu općine.
Što se tiče komunalnog otpada i
odlaganja smeća, općina Lipovljani je
u pregovorima s Novskom i općinom
Jasenovac, a ostvareni su i kontakti sa komunalnim poduzećem Moslavina d.o.o.
po pitanju korištenja deponije. Kamion
je kupljen, a vrijedan je 258.000,00 kuna,
od čega 40% troškova preuzima Fond
za zaštitu okoliša RH, što u apsolutnim
brojkama iznosi oko 104.000,00 kuna.
Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša je
potpisan prošli tjedan.
O učinkovitijoj javnoj rasvjeti
Vijećnik Gojko Đukić iznio je da u
sadašnjoj ekonomskoj krizi javna rasvjeta na području općine Lipovljani dosta
košta jer je zastarjela, pa pita da li postoji
mogućnost njene rekonstrukcije?
- Istina je, naša javna rasvjeta je zastarjela i za okoliš, a posebno za troškove koji se
iz godine u godinu povećavaju nije prihvatljiva, stoga smo lani napravili projekt
energetske učinkovitosti, uz nešto sredstava osiguranih u proračunu. No, ukoliko
se želi ići na rekonstrukciju treba osigurati
još financijskih sredstava. S izgradnjom
ekološki i energetski prihvatljive javne
rasvjete krenulo se prošle godine, kroz intervencije zamjene pregorjelih sijalica u
postojećoj rasvjetu, te je nova rasvjeta izrazito žutog svjetla, poput one u ulici Josipa
Kozarca u Lipovljanima. Kada bi se rekonstruirala kompletna javna rasvjeta u općini,
umjesto dosadašnjih 250 tisuća kuna
godišnje, na javnu rasvjetu bi trošili oko 100
tisuća kuna godišnje. Koncentrirati ćemo
se na natječaje koji se otvaraju u Fondu za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
gdje ćemo tražiti potrebna sredstva kojima
bi u budućnosti uložili u ovu investiciju –
odgovorio je Mario Ribar.
O smanjenju općinskih prihoda
Vijećnica Nada Toš prigovorila je da se
materijali za sjednice vijeća dostavljaju u
roku kraćem nego što je propisano Poslovnikom, pa predlaže da se materijali
ubuduće dostave prije, kako bi klubovi
vijećnika mogli o njima raspravljati.
Također postavila je i pitanje da li je što
poduzeto u svezi najave izmjena i dopuna zakona o financiranju jedinica lokalne
samouprave i kako će se on odraziti na prihode općine Lipovljani?
Mario Ribar pojasnio je kako se pripremaju
materijali
i da će se ubuduće
nastojati materijale za
sjednicu vijećnicima
dostavljati još ranije.
U vezi paketa mjera
poreznih zakona rekao
je da se izmjene prate i
preračunavaju, te da će
se pripremiti izmjene u
općinskom proračunu.
Procjena je da će se u
budućnosti ostvarivati
manji prihodi od poreza na dohodak, zbog novog poreznog
zakona, ali i povećati rashodi za 2% zbog
uvođenja većeg poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
O plaćanju i trošenju komunalne
naknade
Predsjednica vijeća, Ana Doležal, kao
vijećnica upitala je kako se plaća komunalna naknada, zanima ju postoji li popis
obveznika koji ju ne plaćaju, i na čega se
sve komunalna naknada troši?
Načelnik općine Mario Ribar odgovorio joj je da se dužnici za komunalnu
naknadu mogu provjeriti u Jedinstvenom
upravnom odjelu. Što se naplate tiče naglasio je da će se morati, za one građane
i poduzeća koji ne plaćaju svoje obaveze
prema općini poduzimati strože mjere
naplate komunalne naknade. Lani je
provedena akcija opomene, a isto će se
provoditi i ove godine kroz mehanizam
posljednje opomene pred tužbu. Ako se
građani i poduzeća ogluše i na posljednju
opomenu, te ne plate komunalnu naknadu, pokrenut će se tužba, a nakon toga
www.lipovljani.hr
lipovljani
i ovrha, što je danas dosta nepopularna mjera, ali zakon
je zakon i moramo ga poštivati. Komunalnu naknadu na
području općine Lipovljani ne plaća oko 30% građana,
što je strašno nepošteno prema onih 70% građana koji
tu istu obvezu redovito plaćaju. Komunalna naknada je
namjenski općinski prihod kojima su obveznici plaćanja
fizičke i pravne osobe, vlasnici stambenog, garažnog i
poslovnog prostora, a koji se troši za određene programe
izgradnje komunalne infrastrukture, održavanja javne rasvjete, održavanja nerazvrstanih cesta, a ne troše se za neku
tekuću javnu potrošnju, rashode zaposlenika i ostale materijalne troškove, te je izuzetno bitno te prihode ostvariti,
kako bi programe koji su u interesu građana mogli kvalitetnoprovoditi. Trenutno potraživanje ili dug pojedinih
neplatiša prema našoj općini iznosi oko 530.000,00 kuna
za komunalnu naknadu, odnosno oko 180.000,00 kuna
za komunalni doprinos na koje su obračunate i zatezne
kamate.
O rekonstrukciji krova vrtića
Vijećnik, Mile Skoko uključio se u aktualni sat s dva pitanja. Upitao je: ‘Tko je zvao Srbe iz Slavonije da plešu kod
nas na ‘Lipovljanskim susretima’ i da istaknu svoju zastavu,
a oni po našoj zastavi pljuju i gaze?’ Pitao je zašto na to već
postavljeno pitanje nitko nije dao pismeni odgovor? Zanimalo ga je i iz kojih sredstava je financirana rekonstrukcija
krova na zgradi vrtića?
U vezi s prvim pitanjem Mario Ribar odgovorio je da je
na pitanje dan usmeni odgovor, a može se tako dati i pismeni odgovor. Što se, pak tiče krova na vrtiću, sredstva su
osigurana rebalansom na kraju prošle godine iz redovnih
sredstava općine Lipovljani.
O stočnoj vagi
Franjo Vlahović upitao je da li postoji mogućnost da
se krov na stočnoj vagi sanira, jer još uvijek može koristiti
poljoprivrednicima?
Miroslav Pavičić, direktor ‘LIP-KOM’-a odgovorio je da se
vaga minimalno koristi, a komunalno ju koliko može prema
raspoloživim sredstvima i sanira, te redovito baždari vagu. U
pitanje se uključio i Zlatko Štavalj koji je pitao koliko košta
baždarenje vage?
Miroslav Pavičić iznio je da baždarenje vage košta 2
tisuće kuna, a da bi trebalo razmišljati o prepokrivanju krova.
O Domu u Kraljevoj Velikoj
Na kraju aktualnog sata, u postavljanje vijećničkih pitanja, uključio se i Danijel Ribarić. Upitao je koliko košta
nadogradnja centralnog grijanja u Društvenom domu u
Kraljevoj Velikoj, da li za to postoje projekti i zašto se išlo s
tom investicijom i na čiju inicijativu? U Domu je došlo do
smrzavanja cijevi, pa tko je za to odgovoran?
Načelnik Mario Ribar odgovorio je da za centralno grijanje postoji projektna dokumentacija, inicijativa za to
je 2009. godine pokrenuta od Mjesnog odbora, a radovi
koštaju oko 200.000 kuna. Izvedeni su uz financijsku pomoć
Fonda za energetske učinkovitosti RH koju je za ovu investiciju osigurao oko 80.000,00 kuna. Uređenje Doma će se
nastaviti s uređenjem poda i kuhinje.
Za smrzavanje cijevi čuli smo nedavno, rekao je Mario
Ribar, pa mu je žao što je došlo do toga, a ispitat će se čija
je odgovornost.
Miroslav Pavičić je dodao da cijevi za sanitarni čvor idu
po zidu i tu se događa problem za izrazito hladnih zima, a
što se ispuštanja vode tiče ona se ispušta redovno.
Predsjednica vijeća Ana Doležal zahvalila je vijećnicima
na upućenim pitanjima i načelniku Mariu Ribaru na danim
odgovorima i zamolila da i ubuduće ova točka bude dobro
pripremljena i s uvažavanjem odrađena.
Briga za komunalni standard
PRVA OVOGODIŠNJA
SJEDNICA VIJEĆA ZA
KOMUNALNU PREVENCIJU
Članovi općinskog Vijeća za komunalnu prevenciju nastavljaju
rad i u ovoj godini. Za srijedu, 25. siječnja sazvana je 6. sjednica u
ovom sazivu, a na noj će se donijeti Plan i program rada Vijeća za
2012. godinu.
Na dosadašnjih 5 sjednica, u godinu i pol postojanja Vijeća,
članovi Vijeća za komunalnu prevenciju založili su se za mnoga
rješenja s područja sigurnosti prometa, komunalnog gospodarstva,
osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja, te preventivnih akcija na području Općine Lipovljani. Stoga će na sjednici u srijedu, 25.
siječnja, članovi Vijeća razmatrati i izvješće o radu tijekom protekle
godine, kojeg će podnijeti Mario Ribar, predsjednik Vijeća za komunalnu prevenciju Općine Lipovljani.
Prva ovogodišnja sjednica ovog općinskog tijela započet će usvajanjem zapisnika s prošle sjednice. Nakon izvješća o radu tijekom
2011. godine, raspravljat će se o planu rada za 2012. godinu. Sjednica će završiti pitanjima i prijedlozima članova ovog Vijeća.
Novi članovi u vijeću
Vijeće za komunalnu prevenciju Općine Lipovljani, prvom sjednicom u ovoj godini, nastavlja uspješan rad na rješavanju komunalnih
problema Općine Lipovljani i u ovoj godini. U srijedu, 25. siječnja
održana je 6. sjednica u ovom sazivu, a na noj je donesen Plan i program rada Vijeća za 2012. godinu.
Prva ovogodišnja sjednica ovog općinskog tijela započela je
predstavljanjem dva nova člana. Ubuduće će u vijeću za komunalnu
prevenciju raditi ravnateljica osnovne škole Mirjana Faltis, koja je
zamijenila dosadašnju ravnateljicu i aktivnu članicu vijeća Franjku
Filipović i Miroslav Horvat, koji je u radu vijeća zamijenio dosadašnjeg
člana Ivana Dudu.
Predsjedavajući sjednicom, Mirela Letvenčuk, komunalna redarica, pozdravila je nove članove, zaželjela im dobar rad i predložila
dnevni red. Nakon njegovog prihvaćanja, članovi vijeća bez rasprave
su prihvatili i zapisnik s prošle sjednice.
Kroz izvješće o radu za 2011. godinu, podsjetilo se na sve čime se
vijeće bavilo prošle godine, a odmah nakon toga predložen je i plan
rada za ovu godinu.
Plan rada za 2012. godinu usvojen je jednoglasno, a pod zadnjom
točkom preloženo je da se ove godine još poradi i na rješavanju problema raskrižja Zagrebačke i ulice Ante Starčevića.
15
www.lipovljani.hr
lipovljani
Prihvaćen plan općinskog proračuna za 2012. godinu
OPĆINSKI PRORAČUN VEĆI OD 10,5 MILIJUNA KUNA
Nešto više od 10,5 milijuna kuna
iznosi planirani proračun općine Lipovljani za 2012. godinu. Vijećnici Općinskog
vijeća, pod predsjedanjem predsjednice
Anke Doležal, na 19. sjednici saslušali su
plan općinskog proračuna, koji je prezentirao Mario Ribar, općinski načelnik.
Sa 8 glasova za proračun, vijećnika
vladajuće koalicije SDP-HSS-HNS-HSU, te
5 suzdržanih i jedan glas protiv vijećnika
oporbenog kluba HDZ-HSP, planirani
proračun općine Lipovljani za 2012.
godinu usvojen je u cijelosti, iako su oporbeni vijećnici imali niz prijedloga i pitanja
vezanih uz plan proračuna.
Ukupni prihodi veći od 10,5 milijuna
Ukupni prihodi općine Lipovljani
u 2012. godini planirani su na točno
10.659.679 kuna. U taj prilično veliki iznos
za jednu malu općinu, kakvi su i Lipovljani, predviđeni su prihodi od poreza
u iznosu od 3.075.550 kuna, prihodi od
imovine u iznosu od 2.506.373 kuna,
prihodi od administrativnih pristojbi i
prihodi po posebnim propisima u iznosu
od 1.113.750 kuna, pomoći iz inozemstva
i od subjekata unutar države u iznosu
od 1.553.900 kuna, prihodi od prodaje
dugotrajne imovine u iznosu od 3.920
kuna, te prihodi od financijske imovine i
zaduživanja u iznosu od 1.509.500 kuna.
U ukupni prihod za iduću godinu
planiran je i višak prihoda koji će se ostvariti tijekom ove godine, i već se nalazi na
računu općinskog proračuna za projekte
koji su planirani, ali nisu završeni, ove godine. Tako se višak prihoda u 2011. godini
planira u iznosu 896.686 kuna, pa zajedno s
planiranim prihodima u 2012. godini, sve to
iznosi 10. 659.679 kuna ukupnih prihoda na
prihodovnoj strani općinskog proračuna.
Za predviđene programe - više od
10 milijuna kuna
Rashodovna strana proračuna u idućoj
godini jednaka je planiranoj na iznos veći
od 10,5 milijuna kuna. Razdijeljen je na tri
grupe troškova. U prvom razdjelu, na rad
Općinskog vijeća planira se trošak u iznosu
od 65.000 kuna. U drugom razdjelu, na rad
općinskog načelnika i proračunsku rezervu predviđen je trošak od 247.539 kuna.
U trećem razdjelu, u čijem će se
izvršenju naći planirani programi i projekti, planira se potrošiti 10.347.140 kuna.
Ovaj iznos dijeli se, u različitim iznosima,
na 11 programa.
Za program financija i općih poslova
u čiji trošak ulaze rashodi za zaposlene,
rashodi poslovanja, financijski rashodi,
informiranje, imovinsko pravni odnosi,
mjesna samouprava, rad političkih stranaka i ostalo, predviđeno je 1.321.007 kuna.
Za program javnih potreba u športu
planirano je 295.000 kuna, za program javnih
potreba u kulturi i dotacije vjerskim zajednicama planirano je 453.192 kuna, za program
obrazovanje, odgoj i vrtić, u što su planirane
javne potrebe u školstvu, stipendije studenata, rad Dječjeg vrtića Iskrica, predškola i
igraonica planirano je 634.823 kuna.
Za program socijalne zaštite i skrbi u
što se ubraja prehrana učenika OŠ, rad
logopeda, plaćanje ogrijeva i socijalni
program planirano je 190.700 kuna.
Za program protupožarne zaštite
planirano je u idućoj godini 171.416 kuna,
za program javnih potreba u zdravstvu
36.000 kuna, a za program veterinarskih i
sanitarnih usluga 40.080 kuna.
Za program ‘Gospodarstvo i poljoprivreda’ koji predviđa ulaganje u
prostorno
plansku
dokumentaciju
poduzetničkih zona, subvencije, te izmjeru državno-poljoprivrednog zemljišta
planirano je 299.000 kuna.
Ukupan iznos izdvajanja za komunalnu
djelatnost planiran je u iznosu od 1.512.922
kuna. Za investicijski program, s programom obnove sakralnih objekata, u planu
proračuna za 2012. godinu iznosi 5.393.000
kuna. Svi ti planirani troškovi čine 10.659.679
kuna, koliko je ukupno planiran rashod
općinskog proračuna za 2012. godinu.
Prva ovogodišnja investicija na području Općine Lipovljani
POLAZNICI DJEČJEG VRTIĆA POD NOVIM KROVOM
Radovi na obnovi i uređenju krova
Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ u Lipovljanima,
započeli su u srijedu 25. siječnja.
Dugoročna prognoza predviđa
hladno, ali suho vrijeme u slijedećih
tjedan dana, pa je izvođač radova,
u suradnji s općinskim načelnikom i
čelništvom vrtića, odlučio započeti
radove, koji bi trebali završiti do
ponedjeljka, 30. siječnja.
Tako će od ponedjeljka, 30. siječnja,
polaznici lipovljanskog Dječjeg vrtića
ubuduće boraviti u zgradi koja više
neće prokišnjavati, kao do sada. Do
tada će djelatnici i suradnici ‘Krpan graditeljstva’ iz Lipovljana
skinuti stari crijep, odbiti letve, zamijeniti dotrajale rogove, ponovo preletvati i zaštititi krov, promijeniti oluke i ponovo crijepom
16
pokriti zgradu Dječjeg vrtića.
Novac za obnovu i uređenje
krovišta Dječjeg vrtića osiguran je u
općinskom proračunu, tijekom rebalansa proračuna za 2011. godinu.
Kako se zbog kratkoće vremena obnova krovišta nije mogla izvesti do
kraja prošle godine, obnova i uređenje
krovišta na ovoj općinskoj ustanovi,
prva je u nizu realizacija, ovogodišnjih
investicija na području općine Lipovljani. Ako neće biti dodatnih radova,
obnova krova na zgradi dječjeg vrtića
koštat će oko 70.000 kuna.
No, važnije od toga je da će zaposlenici i 40 polaznika
Dječjeg vrtića ubuduće imati odlične uvjete za boravak u ovoj
predškolskoj ustanovi.
www.lipovljani.hr
lipovljani
NOVA RAVNATELJICA OSNOVNE ŠKOLE U LIPOVLJANIMA
Mirjana Faltis, diplomirana učiteljica
razredne nastave iz Lipovljana, od četvrtka,
19. siječnja, nova je ravnateljica lipovljanske osnovne škole Josipa Kozarca. Ona je
zamijenila dosadašnju ravnateljicu Franjku
Filipović, koja nakon jednog odrađenog
mandata odlazi u mirovinu.
Primopredaja ravnateljske dužnosti
održana je u srijedu, 18. siječnja. Odluku
o izboru nove ravnateljice donio je, nakon
raspisanog javnog natječaja, još krajem
studenog prošle godine Školski odbor.
Suglasnost na izbor dalo je Ministarstvo
prosvjete RH. Novu ravnateljicu izabrali su
članovi Školskog odbora: Gordana Čiž, Ljiljana Jancetić, Danijela Milinović, Sanja Baić
i Zlatko Štavalj s Miroslavom Gaborom na
čelu, kao predsjednikom Školskog odbora.
Nova ravnateljica lipovljanske osnovne
škole Mirjana Faltis završila je Pedagošku
akademiju u Zagrebu, gdje je diplomirala
razrednu nastavu s pojačanim predmetom
matematikom. Nakon završetka Akademije u
Zagrebu je radila 9 godina, a nakon toga već
17-tu godinu radi u lipovljanskoj osnovnoj
školi. Stalno prati promjene u obrazovanju,
županijski je voditelj i učitelj savjetnik.
Tijekom 25 godina radnog staža kao
učiteljica, Mirjana Faltis organizirala je brojne
stručne skupove, kulturne, sportske i druge
priredbe, pa na osnovu tog rada može se
očekivati i nova kvaliteta i inovativnost u radu učitelja OŠ Josipa Kozarca u Lipovljanima.
- Želim svestranu suradnju s institucijama, udrugama i savezima na nivou općine i
županije, ali i šire društvene zajednice, kako
bi u školi mogli podići na višu razinu odgoj
i obrazovanje. Cilj je da učenici škole, ali i
djelatnici i svi drugi uključeni u odgojnoobrazovni proces dobiju veću mogućnost
za kvalitetniji rad i napredak prema svojim
interesima. Uz dodatno, međuljudsko, radno
okružje želim potaknuti mnoge potencijale i
pozitivnu energiju kako bi ostvarili što bolje
odgojne rezultate - rekla je Mirjana Faltis,
nova ravnateljica lipovljanske osnovne škole,
prilikom preuzimanja ravnateljskog posla.
Osnovna škola u Lipovljanima broji
439 učenika u 27 razrednih odjela. U 5
područnih škola, u Staroj i Novoj Subockoj,
Kozaricama, Kraljevoj Velikoj i Piljenicama
ima 10 razrednih odjela, a u matičnoj školi
17 razreda. Uz 46 učitelja u školi još, uz
ravnateljicu i dvoje stručnih suradnika,
radi još 16 djelatnika, koji osiguravanju
nesmetani rad osnovne škole.
Prijem za zlatne Matea i Luku,
majstore borilačkih vještina
Načelnik Općine Lipovljani Mario Ribar, primio je u općinskoj vijećnici Luku
Sladojevića i Matea Matoša u pratnji
trenera Tomislava Rosya, osvajače zlata
na prestižnom svjetskom takmičenju u
borilačkim vještinama koje je ove godine
održano u Mađarskoj Budimpešti.
Nakon velikih uspjeha Lipovljanskih
boraca na svjetskom prvenstvu u Ukraini
2010. godine, na ovogodišnjem 10. Svjetskom prvenstvu u Kempo Karate jitsuu
u Budimpešti Lipovljanci Luka Sladojević
i Mateo Matoš dostojno su predstavili svoju domovinu i Općinu Lipovljani osvojivši
naslove svjetskog prvaka i viceprvaka u
iznimno teškim konkurencijama različitih
borilačkih disciplina.
U ugodnom druženju sa načelnikom
Ribarom, zlatni borci su predstavili svoje
borilačke vještine kojima se bave i discipline u kojima su i ovaj puta osvojili
sjajna priznanja. Ovakvi sjajni rezultati su
svakako ponos trenera Rosya i potvrda
mukotrpnog rada sa školskom djecom
te opravdanje da je ipak bilo potrebno
osnovati školu Graplinga i borilačkih
vještina, što je vidljivo i sadržajem kojeg
su ugradili u statut udruge:
Ciljevi Udruge su:
- okupljanje građana, osobito mladeži,
radi bavljenja hrvačkim,grappling i
borilačkim vještinama. Udruga u cilju
ima približavanje borilačkih vještina
djeci i mladeži. Borilačke vještine
i samoobrane koje su zastupljene u
poduci i pripremi članova udruge su
podijeljene
na:Istočnjačke(kineske)Sanshou,
Shaolin
Yu
ch“ia
chuan(tvrdo-meki stilovi Shaolina), Gong
fu.Istočnjačke(koreanske)-Tradicionalni
Taekwon-do,Taekuk
Musul,Hapkido.
Istočnjačke(Japanske)-Nihon
Kempo Jitsu,Kobudo,Sumo,Karate-do. Na
starogrčke-Pankration. Egipatske-hrvanje. Na moderne borilačke vještine-Ruska
borilačka vještina-Systema, Jungle Bjj,
Capoiera, Kick-box, Hungarian Kempo
Karate J itsu, žensko hrvanje, grappling,
combat grappling, fencing, tug-of-war,
Kenpokai bujutsu.
- Samoobrane: Sambo (samoobrana bez
oružja), Krav Maga, Urbana system, Baranta
Svrha osnivanja i djelovanja je:
- Izgradnja cjelovitih i raznolikih potreba građana za fizičkom kulturom kao
humanističkom dimenzijom rada i života,
aktivnostima koje razvijaju i oslobađaju
stvaralačke sposobnosti i potencijale, te
pridonosi razvoju fizičke sposobnosti, humanizaciji međuljudskih odnosa, jačanju
obrambenih sposobnosti, zdravlja i
kvaliteti života.
-Uvjerenje je članova da su borilačke
vještine izuzetno korisne za zdravlje,
fizičku spremnost, radnu sposobnost,
razonodu i relaksaciju ljudi u korisnom
iskorištavanju slobodnog vremena. Pored
svestranog razvitka pridonosi se razvijanju osobina: uljudnost, poštenje, ustrajnost,
samonadzor, nesalomljiv duh, humanost,
pravednost, učtivost, mudrost i povjerenje.
-Razvijanje kvaliteta i masovnosti
borilačkih vještina.
Na kraju za sjećanje na posjet Općini
Mario Ribar uručio je uspješnim Lipovljancima prigodne poklone te im zaželio
puno uspjeha u daljnjim nastupima kao
i treneru Tomy Rosyu da iz njihove škole
stasaju još brojniji i uspješniji majstori
borilačkih vještina koji će diljem svijeta osvajati ovakva sjajna priznanja i medalje na
radost i ponos svih Lipovljanaca čije ime
promoviraju diljem svijeta i domovine!
17
www.lipovljani.hr
lipovljani
POTPISANI UGOVORI O POTPORAMA SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA
U TURIZMU S HRVATSKOM PREGLEDA NA TRIHINELOZU
Na temelju točke 4. Odluke o ostvarivanju prava na subvenTURISTIČKOM ZAJEDNICOM cioniranje
troškova pregleda na trihinelozu od 17. veljače 2012.
Povjerenstvo Hrvatske turističke zajednice za sufinanciranje potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim
područjima, na sastanku održanom 8. prosinca 2011. godine,
razmatralo je prispjele kandidature predložene za sufinanciranje u 2011. godini i donijelo Odluku da se Turističkoj zajednici
Općine Lipovljani i Općini Lipovljani dodjeli potpora za realizaciju programa i projekata u 2011. godini
Tako su Turistička zajednica općine Lipovljani, koju zastupa
predsjednik Mario Ribar i Hrvatska turistička zajednica (HTZ),
sklopili Ugovor o potpori s ciljem unapređivanja infrastrukture,
djelovanja i poboljšanja kvalitete rada Turističke zajednice.
HTZ će u 2011. godini dati Turističkoj zajednici Općine Lipovljani potporu za realizaciju programa i projekata opremanja
turističkog ureda i nabava računalne i druge opreme za turistički
ured u Lipovljanima, u ukupnom iznosu od 42.500,00 kn.
Potporu u iznosu od 15.000,00 kn HTZ će isplatiti Općini Lipovljani s ciljem poticanja razvoja turističke ponude i proizvoda
na turistički nerazvijenim područjima za realizaciju i završetak
započetih projekata poput:
Uređenja biciklističke staze na
području Općine Lipovljani, čiji se završetak očekuje do kraja
travnja 2012. godine, uređenje spomen sobe Josipa Kozarca,
projekt koji se realizira u suradnji sa Šumarijom Lipovljani i zelena
povijest Lipovljana, projekt koji se odnosi na nastavak uređenja
parka u središtu Lipovljana.
godine, Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje
JAVNI POZ IV
O ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu
I. Pozivaju se zainteresirani građani da sukladno Odluci o
ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na
trihinelozu, s prebivalištem na području Općine Lipovljani mogu u Općini Lipovljani ostvariti pravo na subvenciju.
II. Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji
zahtjeva za subvenciju
da imaju prebivalište na području Općine Lipovljani,
da prilože original račun od Veterinarske stanice,
da su ispunili sve obveze prema Općini Lipovljani.
Subvencija se dodjeljuje za tekuću godinu, svaki građanin
ima pravo na četiri pregleda mesa na trihinelu po jednom
pregledu subvencija iznosi 12 kuna.
III. Original račun pregleda mesa sa kopijom osobne iskaznice predaje se u Jedinstveni upravni odjelu Općine Lipovljani.
Pravo na subvenciju može ostvariti samo onaj podnositelj
zahtjeva koji je podmirio sve obveze prema Općini Lipovljani.
IV. Rok za podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom je do kraja 2012. godine. Isplate će se vršiti do kraja
tekuće godine na tekuće račune korisnika subvencije.
Subvencioniranje dijela premije osiguranja SUBVENCIJE ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE
usjeva i višegodišnjih nasada u 2012.godini
Na temelju članka 5. Odluke o subvencioniranju
Na temelju članka 4. Odluke o ostvarivanju prava na subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada,
Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje
JAVNI POZIV
O ostvarivanju prava na subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada u 2012. godini
I. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sukladno
Odluci o ostvarivanju prava na subvencioniranje dijela premije
osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada, s prebivalištem odnosno
sjedištem na području Općine Lipovljani dostave svoje zahtjeve.
II. Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za
subvenciju
1. da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava , odnosno
da je djelatnost obrta poljoprivredna proizvodnja,
2. da se prebivalište, odnosno sjedište, te mjesto osigurane proizvodnje nalazi na području Općine Lipovljani,
3. da je polica osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada, zaključena za
tekuću godinu i plaćena osiguravajućem društvu za tu godinu.
Subvencija se dodjeljuje za proizvodnju u tekućoj godini u iznosu od
25% po pojedinoj zaključenoj polici troška plaćene premije osiguranja.
III. Obrazac Zahtjeva može se podići u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Lipovljani. Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti.
1. Kopiju zaključene police osiguranja za 2012. godinu,
2.Potvrdu osiguravajuće kuće o plaćenoj premiji osiguranja
3. Dokaz o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
kopija osobne iskaznice ili kopiju rješenja o upisu u registar obrtnika,
4. broj računa korisnika subvencije.
5.Pravo na subvenciju može ostvariti samo onaj podnositelj zahtjeva
koji je podmirio sve obveze prema Općini Lipovljani.
IV. Rok za podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom je
do 15. studenog 2012. godine. Isplate će se vršiti do kraja tekuće godine.
Nepotpuni zahtjevi , kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija neće se razmatrati.
18
troškova umjetnog osjemenjivanja krava , junica , krmača i
nazimica na području Općine Lipovljani , Općinski načelnik
Općine Lipovljani objavljuje
JAVNI POZIV
Za dodjelu subvencije za umjetno osjemenjivanje
krava, junica, krmača i nazimica na području Općine Lipovljani u 2012. godini
1. Pravo na subvenciju imaju vlasnici krava , junica ,
krmača i nazimica s prebivalištem na području Općine Lipovljani koji su upisani u Upisnik OPG-a i koji su namirili
sve obveze prema Općini Lipovljani.
2. Vlasnici mogu za svako grlo upisano u upisnik dobiti
jedan kupon tijekom kalendarske godine 2012. za ostvarenje subvencije za umjetno osjemenjivanje krava i junica i
dva kupona za osjemenjivanje krmača i nazimica.
3. Subvencija iznosi 120,00 kuna po plotkinji za umjetno osjemenjivanje krava i junica i 110,00 kuna za umjetno
osjemenjivanje krmača i nazimica.
4. Vlasnik grla može bon za osjemenjivanje podići
u Općini Lipovljani, Jedinstvenom upravnom odjelu ,
računovodstvu, koji će dati prilikom vršenja usluge osjemenjivanja Veterinarskoj stanici koja pruža uslugu.
Veterinarska stanica koja je vlasniku pružila navedenu
uslugu, odnosno nositelj poljoprivrednog obrta koji vrši
osjemenjivanje
na temelju stručne osposobljenosti
(priložiti valjani dokument o osposobljenosti) će original
bon dostaviti Općini Lipovljani zajedno sa fakturom na osnovu koje će se ostvariti subvencija Preostali iznos do pune
cijene pojedine usluge obvezan je platiti vlasnik stoke
izvršitelju usluge umjetnog osjemenjivanja.
5. Sve potrebne informacije po ovom Pozivu mogu se
dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani
, Trg hrvatskih branitelja 3 , ili na telefon broj: 676 004.
LIP-KOM
www.lipovljani.hr
d.o.o. za komunalno gospodarstvo
Kutinska 4, 44322 Lipovljani
žiro račun: 2340009-1110196467
MB: 1995391
OIB: 34895772918
Usluge:
lipovljani- vodovod i kanalizacija
- održavanje javnih površina
- upravljanje i održavanje grobljima
- prijevoz pokojnika
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- održavanje nerazvrstanih cesta
- iznajmljivanje strojeva i opreme
OBAVIJ E S T
o odvozu otpada
LIP-KOM d.o.o. Lipovljani, od 01.04.2012. godine počinje s odvozom komunalnog otpada na području
Općine Lipovljani.
Zbog uskrsnog ponedjeljka otpad će se odvoziti po slijedećem rasporedu
•
•
06.04.2012 petak – Lipovljani i Krivaj
10.04.2012.utorak – Kraljeva Velika i Piljenice
Redovan odvoz otpada za iduće vremensko razdoblje (poslije Uskrsa) bit će po slijedećem rasporedu
• ponedjeljkom – Lipovljani i Krivaj
• utorkom – Kraljeva Velika i Piljenice
•
Odvoz će se vršiti jednom tjedno, odnosno 4 puta mjesečno navedenim danima u vremenu od 7.00 – 13.00 sati
Napomena:
• praznicima: (Uskrsni ponedjeljak, Božić i Nova godina) i ostalim blagdanima, komunalni otpad će se
odvoziti dan kasnije,
• molimo da komunalni otpad kao i do sada odlažete u za to dobivene kante za otpad,
• odvozit će se samo otpad odložen u kantama ili u dodatnim vrećama s logom LIP-KOM-a, vreće možete
kupiti na zahtjev u komunalnom poduzeću,
• domaćinstva s 1 i 2 člana, javiti se u upravu komunalnog poduzeća radi usklađivanja evidencije,
• ukoliko dođe do povećanja ili smanjena broja članova ili potrebe za većim brojem kanti obavezno se
javiti u komunalno poduzeće radi usklađivanja evidencije.
Cijena odvoza smeća za domaćinstva
1. fizičke osobe (cijena s PDV-om)
• Kanta 120 lit. - 1 član 22,00 kn mjesečno
• Kanta 120 lit. - 2 člana 33,00 kn mjesečno
• Kanta 120 lit. - 3 i više članova 43,00 kn mjesečno
80,00 kn mjesečno
• Kanta 240 lit. 15,00 kn po vreći
• dodatna vreća 2. Pravne osobe i ostali (cijena s PDV-om)
• Kanta 240 lit. 80,00 kn mjesečno
• Kontejner 1100 lit. 400,00 kn mjesečno
Tijekom godine počet ćemo sa razvrstavanjem korisnog otpada po domaćinstvima i to:
• mješani komunalni otpad
• koristan otpad (papir, staklo, plastika, metalna ambalaža ....)
Napomena: vremenski početak i ostale obavjesti prije početka zbrinjavanja istoga
Telefon: 044/611-265; Telefon/Fax: 044/611-266
e-mail: [email protected]
19
www.lipovljani.hr
lipovljani
Na svečanoj sjednici povodom
Dana općine dodijeljena su javna
priznanja: Nagrada za životno djelo
općine Lipovljani dodijeljena je
Jaromiru Vladi Vanjeku, Plaketom
općine je nagrađen Marijan
Juran, Mijo Petravić i Ivan Duda te
Zahvalnicom Dubravka Kačmarčik.
Ured za informiranje
Općine Lipovljani
BESPLATNI PRIMJERAK Broj 05.
prosinac 2011. - ožujak 2012.
Trg Hrvatskih branitelja 3
44322 Lipovljani
Tel/Fax: 044 611 214
Mobitel: 099 279 66 22
E-pošta:
[email protected]
20
NAKLADNIK: OPĆINA LIPOVLJANI
GLAVNI UREDNIK: MARIO RIBAR
UREDNIK: FRANJO CAPAN
NOVINAR: DAMIR SMETKO
DIZAJN: ROMANA CAPAN
tisak:
Arca d.o.o.
A. Stepinca 11
35400 Nova Gradiška
Tel: +385 35 362-890
Za opširnije ilustrirane vijesti Općine Lipovljani posjetite službene web stranice na adresi: www.lipovljani.hr, a vaše priloge pošaljite na [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 510 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content