close

Enter

Log in using OpenID

AKVIZICIJE - Galerija likovnih umjetnosti, Osijek

embedDownload
AKVIZICIJE
1 9 9 0 - 2 0 1 0 .
(iz fundusa Galerije likovnih umjetnosti, Osijek)
listopad - studeni 2010.
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK
Europska avenija 9
AKVIZICIJE 1990-2010. / 3
PREDGOVOR
Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu
i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje
podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.
(Zakon o muzejima, čl. 5., 9. listopada 1998.).
Izložba Akvizicije pregled je novoprispjelih muzejskih predmeta ili, preciznije, muzejskih predmeta umjetničkog sadržaja, značenja i
vrijednosti što su ušli u sustav galerijskih zbirki. Uobičajeno je da se izložbe održavaju u kraćim vremenskim razdobljima budući da je
zanimanje struke i javnosti za djela koja je Galerija otkupila ili su u zbirke ušla na drugi način vrlo velika. Konačno, upravo te izložbe
najbolje pokazuju i dokazuju u kolikoj je mjeri muzejska ustanova dokučila okvire svoje osnovne djelatnosti onako kako to propisuje zakonska regulativa. Pogledom na stavak Zakona o muzejima kojim se definira osnovna muzejska djelatnost jasno je kako ovakva izložba
izravno predstavlja ključne sastavnice galerijske djelatnosti.
Ova izložba, Akvizicije 1990. - 2010., okvir je u kome se predstavljaju djela koja su u galerijske zbirke ušla tijekom proteklih dvadeset
godina. Kako je prethodna izložba akvizija obuhvatila razdoblje od 1984. do 1990., dvadeset godina može izgledati predug razmak. No,
mnogo je tome razloga; prije svega ratno i poratno razdoblje dugo je trajalo tako de se zbirke nisu mogle sustavno obrađivati, a kako
su djela ipak ulazila u Galeriju, trebalo je dosta vremena da se obavi temeljna evidencija i inventarizacija.
Ipak, najvažniji razlog zašto izložba obuhvaća tako široko razdoblje i zašto nije prije napravljena leži u činjenici da u Galeriji traje proces restrukturiranja galerijskih zbirki koji je započeo prije četiri godine kako kao proces raslojavanja krupnih i glomaznih zbirki, kakve
su bile do sada, u manje i muzejski logičnije cjeline, kakve trebaju biti, tako i kao obrada muzejske građe unutar novih zbirki odnosno
inventarizacija u novi računalni sustav. To je dug, složen i zahtjevan postupak koji zadire u sve dijelove zbirke; ona se prvo fizički izdvaja
u nove sustave zaštite, ali još i više – muzejska građa, odnosno muzejski predmeti, preciznijom se obradom podataka evidentiraju i
potom inventiraju u novi računalni sustav, koji im daje konačno novi broj unutar jedinstvenog registra muzejskih predmeta u hrvatskim
muzejima. Kroz taj proces prolaze sve zbirke, a ova izložba predstavlja rezultat takve obrade na predmetima koji su ušli u zbirke tijekom
dvadeset godina. Moglo bi se reći kako je izložba taj proces ubrzala.
Najvažnije je ono već rečeno – predstavljanje akvizicija jest predstavljanje građe koja je ušla u muzejske zbirke za stručnu i širu javnost,
jer to je ono što tu javnost najviše zanima. I nama je to važno, da predstavimo ono novo što smo otkupili ili u obliku donacije unijeli
u svoj muzej. Djela smo otkupljivali djelomice ciljano, jer uglavnom otkupljujemo ono što možemo s obzirom na sredstva i ono što je
ponuđeno na tržištu. Taj način otkupa, dakako, nije dobar; idealno je otkupljivati ciljano i željeno jer mi najbolje znamo što nam nedostaje i što je vrijedno. A znamo da nam najviše nedostaju djela iz suvremene umjetnosti; taj segment je neopravdano i neprihvatljivo
zanemaren, što se vidi upravo na ovoj izložbi.
Obveza promjena toga stanja stvari primarna je i na njoj ćemo inzistirati.
Dakako, u Galeriju su ušla i mnoga djela kroz instituciju donacije, darovana su to djela umjetnika ili nasljednika, najčešće umjetnikove
obitelji.
Tim donatorima silno smo zahvalni.
S obzirom na prostor nismo bili u mogućnosti predstaviti sva djela, napravili smo izbor, no onaj koga zanima, ako se udubi u katalog i
prouči katalog djela svih zbirki s uvodnicima, dobit će odgovor na sva pitanja o akvizicijama koje ga zanimaju.
A to je i osnovni razlog postojanja ove izložbe.
Vlastimir Kusik
ravnatelj
AKVIZICIJE 1990-2010. / 4
ZBIRKA SLIKARSTVA 18. I 19. STOLJEĆA
ZBIRKA CRTEŽA I GRAFIKA 18. I 19. STOLJEĆA
voditelj: mr.sc. Jasminka Najcer Sabljak
viši kustos
Prikupljanje, pohrana, istraživanje i komuniciranje građe temeljni su zadaci u poslu muzealaca. Temelj ovoga procesa upravo je prikupljanje građe, kojim se muzejski fundus obogaćuje novim predmetima, no upravo taj dio posla ovisi o mnogo faktora unutar i izvan
institucije muzeja - galerija (ponuda umjetnina na tržištu, dostatna finacijska sredstva, otkupna politika, mogući pokloni…)
U posljednjih dvadeset godina za Zbirku slikarstva te crteža i grafike 18. i 19. st. otkupljeno je i donirano trinaest umjetnina od kojih
osam slika i pet crteža. Otkupom ili donacijom slike ulaze u Zbirku u različitim stanjima, od teško oštećenih do umjetnina u dobrom pa
čak i odličnom stanju te slijedi osjetljiv posao prepariranja i restauriranja, odnosno priprema umjetnine za izlaganje. Stoga je zanimljivo
upriličiti izložbu revijalnog karaktera na kojoj će se moći vidjeti zanimljivi dijelovi ovoga postupka, a pojedine umjetnine i po prvi puta
izložiti publici. Budući da je slike starijih razdoblja teže nabavljati iz niza razloga, njihova je akvizicija nešto zahtjevnija. Naime, vlasnici
takvih umjetnina se vrlo teško odvajaju od predmeta koji su generacijama u posjedu njihovih obitelji, bez obzira radi li se o prodaji ili
donaciji. S druge strane, kolekcionari i posrednici u procesu otkupa tih umjetnina imaju relativno slabu ponudu i visoke cijene. Stoga je
nabava ovoga dijela galerijskog fundusa izuzetno zahtjevna i broj akvizicija za ovu zbirku je u proteklih dva desetljeća relativno malen.
No, vrijednost nabavljenih crteža, grafika i slika tim je veća.
Otkupna politika pri tome je stavila naglasak na dokumentarnost, odnosno tematiku sadržaja likovnog djela i povezanost autora s
područjem nadležnosti naše ustanove. Tako je za zbirke Galerije od velike važnosti ne samo umjetnička vrijednost ponuđenog predmeta, već i povijesna važnost prikazanog motiva te ime umjetnika. Otkupljena su djela umjetnika koja su vezana za grad Osijek ili
Slavoniju (A. Waldinger, F. Pfalz, F. Giffinger, S. Landsinger) te portreti osoba zaslužnih za napredak ovog kraja (J. J. Strossmayer, F. S.
Thürner). Upravo su portreti i udomaćeni autori dominantni u otkupljenom materijalu, jer značenje lika neke povijesno važne osobe ili
ime domaćega umjetnika često odlučuje u slučaju akvizicije.
Primjerice, Alpski pejsaž iz druge polovice 19. st. djelo je jednog od najznačajnijih hrvatskih pejsažista i poznatog slikara realnog pejsaža
te pripadnika osječke slikarske škole, A. Waldingera (Osijek, 1843. – Osijek, 1904.). Za postojeću brojnu kolekciju Waldingerovih crteža
i ulja Galerija je otkupila i ovaj zanimljiv romantičarski pejsaž s prikazom alpskih predjela.
Ističemo i najstariji novopridošli portret neznanog autora, nastao 1820. koji prikazuje Franza Sebastiana Thürnera - osnivača osječke
trgovačke firme Franz Sebastian Thürnerovi sinovi.1 Amblematski portret karakterno čvrstog lika s detaljima koji simbolički potpomažu
1 Na poleđini je naljepnica s natpisom: Dieses Bild ist der Begründer der Firma F. S. Thürnerַs Sohn / Namens Franz Sebastian Thürner./ Die Firma
wurde von ihm im Jahre 1790. gegründet, das Bildnis / ist vom Jahre 1820. Vor Thürner 1730. bestand die Firma schon unter dem Namen/ Karuse./
Dieses Bild wurde den jetzigen Inhaber Hermann & Titjung/ von den Thürnerschan Erben als Geschenk am 29. Mai 1897. überlassen. (Ova slika je
osnivača firme F. S. Thürnerovi sinovi. Imena Franz Sebastian Thürner. Firmu je osnovao 1790. godine, slika je iz 1820. Prije Thürnera od 1730. firma je
postojala pod imenom Karuse. Ova slika je darovana kao poklon 29. 3. 1897. sadašnjim vlasnicima Hermannu i Titjungu od Thürnerovih nasljednika.)
AKVIZICIJE 1990-2010. / 5
isčitavanje scene nastao je u klasicističkom duhu s početka 19. stoljeća.
Tri portreta slikara Franje Pfalza (Vinkovci?, 1812./13. – Osijek, 1863.) uz trinaest već prisutnih u Zbirci doprinose zaokruženoj cjelini
opusa ovog osječkog udomaćenog bidermajerskog slikara školovanog na bečkoj Akademiji. Dva portreta prikazuju neidentificirani
bračni par iz osječkog Donjeg grada, a jedan minijaturni portret prikazuje dijete, najvjerojatnije iz obitelji Maillath.
Češko-austrijski slikar Johann Umlauf (Lenz, 1825. – Geiersberg, 1916.), učenik praške i bečke Akademije autor je bidermajerskog portreta uglednog, dobrostojećeg osječkog građanina slikanog u bogato dekoriranom interijeru.
Uz dvadesetak portreta Franza Xavera Giffingera (Novi Sad?, oko 1826. - poslije 1878.) Galerija je novom akvizicijom obogatila svoj
fundus s još jednim ženskim portretom. Tipičan kruti postav lika s bogato prikazanim nakitom na tamnoj odjeći, obilježje su ovog bidermajerskog slikara iz naših krajeva, s naobrazbom crtački orijentirane bečke Akademije.
Posljednji otkupljeni i zasigurno najvrjedniji portret u skupini prikazanih akvizicija prikazuje jednog od najomiljenijih hrvatskih povijesnih ličnosti - biskupa, teologa, političara, kulturnog djelatnika i mecenu J.J. Strossmayera (Osijek, 1815. – Đakovo, 1905.). Galerija
već posjeduje dva njegova portreta, a novootkupljeni je nastao šezdesetih godina 19. stoljeća u talijanskoj slikarskoj radionici CanziodaRin-Beda, koja je poznata po kvalitetnim portretima poznatih osoba. U ovom slučaju radi se o dopojasnom portretu mladog biskupa
u naglašeno reprezentativnoj formi.
Za zbirku crteža i grafike 18. i 19. stoljeća otkupljeno je pet crteža Sigmunda Landsingera (Vukovar, 1855. – Beč ili München, oko 1936.)
koji je djetinjstvo proveo u Osijeku, a zatim na studiju u Beču i Firenzi. Ondje se susreo sa simbolizmom A. Böcklina, čiji je predstavnik
od tada i postao. Pet vrijednih simboličkih antičkih mitoloških scena (Zeus i Amor, Euridika, Atena, Demetra, Afrodita) nastali su na
prijelazu stoljeća vrlo osjetljivom tehnikom olovke na papiru.
Ovih trinaest umjetnina (crteža i slika na ulju) nastalih u rasponu od početka 19. do početka 20. st. obogatila su postojeću galerijsku
zbirku te će uz stručnu brigu i pravilnu valorizaciju zasigurno postati značajan dio likovne baštine Slavonije i Hrvatske.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 6
KATALOG DJELA
ZBIRKA CRTEŽA I GRAFIKA 18. I 19.
STOLJEĆA
2002.
Sigmund Landsinger (1855.-oko 1936.)
Zeus i Amor, prijelaz 19-20. st.
crtež olovkom na papiru kaširan na karton,
/oval/ promjer 212 mm/268 x 237 mm
sign.: d.d. SL
GLUO-3819
otkup Zagreb
Sigmund Landsinger(1855.-oko 1936.)
Euridika, prijelaz 19.- 20. st.
crtež olovkom na papiru kaširan na karton,
212 x 142/268 x 190 mm
sign.: s.d. SL
GLUO-3820
otkup Zagreb
Sigmund Landsinger(1855.-oko 1936.)
Demetra, prijelaz 19.- 20. st.
crtež olovkom na papiru kaširan na karton
/oval/promjer 213 mm /268 x 237 mm
sign.: d.d. SL
GLUO-3821
otkup Zagreb
Sigmund Landsinger(1855.-oko 1936.)
Atena, prijelaz 19.- 20. st.
crtež olovkom na papiru kaširan na karton,
212x141/268 x 190 mm
sign.: d.d. SL
GLUO-3822
otkup Zagreb
Sigmund Landsinger(1855.-oko 1936.)
Afrodita, prijelaz 19.-20. st.
crtež olovkom na papiru kaširan na karton,
212 x 142/268 x 190 mm
sign.: d.d. SL
GLUO-3823
otkup Zagreb
ZBIRKA SLIKARSTVA 18. i 19. STOLJEĆA
sign.: nema
S-1332
otkup Zagreb
Franjo Pfalz (1812./13.-1863.)
Portret osječkog građanina, sredina 19. st.
ulje na platnu, 64 x 52,5 cm
sign.: l.d. Pfalz
S-1333
otkup Zagreb
1993.
Adolf Waldinger (1843.-1904.)
Alpski pejsaž, kraj 19. st.
ulje na platnu, 29,3 x 46 cm
sign.: nema
S-1329
otkup Osijek
Nepoznati slikar
Franz Sebastian Thürner, 1820.
ulje na platnu, 74 x 58,5 cm
sign.: nema
S-1338
poklon Osijek
2001.
Franjo Pfalz (1812./13.-1863.)
Glava djeteta, 1847.
ulja na platnu, 28,7 x 24,7 cm
sign. d.d. Pfalz 1847.
S-1334
otkup Donji Miholjac
2007.
Franjo Pfalz (1812./13.-1863.)
Portret osječke građanke, sredina 19. st.
ulje na platnu, 64,5 x 53 cm
2008.
Josef Umlauf (1825.-1916.)
Portret nepoznatog muškarca, 1855.
ulje na platnu, 75 x 54 cm
sign. l.d. Umlauf /pinx 1855.
GLUO-4226
otkup Zagreb
2010.
Michele Canzio(1788.-1868.), Tommaso
da Rin(1838.-1920.)
Portret biskupa J. J. Strossmayera, oko
1860.
ulje na platnu, 60 x 47 cm
sign. s.d. Canzio e Darin. C./Canzio e DaR
GLUO-4671
otkup Zagreb
Franz Xaver Giffinger (oko 1826.-poslije
1878.)
Portret nepoznate dame, oko 1850.
ulje na platnu, 55 x 75 cm
sign. nema
GLUO-4684
otkup Zagreb
AKVIZICIJE 1990-2010. / 7
Sigmund Landsinger(1855.-oko 1936.)
Demetra, prijelaz 19.- 20. st.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 8
Adolf Waldinger (1843.-1904.)
Alpski pejsaž, kraj 19. st.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 9
Nepoznati slikar
Franz Sebastian
Thürner, 1820.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 10
Franjo Pfalz
(1812./13.-1863.)
Glava djeteta, 1847.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 11
Josef Umlauf (1825.-1916.)
Portret nepoznatog muškarca, 1855.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 12
Michele Canzio(1788.-1868.),
Tommaso da Rin(1838.-1920.)
Portret biskupa
J. J. Strossmayera, oko 1860.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 13
Franz Xaver Giffinger
(oko 1826.-poslije 1878.)
Portret nepoznate dame, oko 1850.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 14
ZBIRKA SLIKARSTVA PRVE POLOVICE 20. STOLJEĆA (DO 1945. GODINE)
ZBIRKA SLIKARSTVA DRUGE POLOVICE 20. STOLJEĆA
(OD 1945. GODINE DO DANAS)*
voditelj: mr. sc. Jelica Ambruš
muzejski savjetnik
U proteklih dvadeset godina došlo je do dva nova ustroja zbirki Galerije likovnih umjetnosti, Osijek. Od 1975. do 2003. godine zbirka je
imala naziv Zbirka slikarstva, crteža i grafike 20. stoljeća. Kao dugogodišnji voditelj te Galerijine najbrojnije zbirke, s više od 3.500 predmeta, radila sam na poslovima njezina čuvanja, stručne obrade (kartične i kasnije digitalne), istraživanja, inventarizacije, popunjavanja
novim akvizicijama, prijedloga konzervacije i restauracije i, konačno, prezentacije na izložbama. Godine 2003. Zbirka je podijeljena
na Zbirku slikarstva 20. stoljeća, čiji sam ostala voditelj, i Zbirku crteža i grafike 20. stoljeća, koju je dolaskom u Galeriju preuzela
kustosica Jasminka Najcer Sabljak. Najnovijim ustrojem zbirki 2008. godine Zbirka slikarstva 20. stoljeća dijeli se na Zbirku slikarstva
prve polovice 20. stoljeća (čiji sam danas voditelj) i Zbirku slikarstva druge polovice 20. stoljeća, čiji je voditelj postao Vlastimir Kusik.
Zbirka slikarstva prve polovice 20. stoljeća po svojoj umjetničkoj vrijednosti druga je zbirka u Hrvatskoj, iza Zbirke Moderne galerije
u Zagrebu. Osječka Zbirka, uz zagrebačku, ima najviše nacionalno značenje. U njoj su umjetničkim djelima zastupljena sva relevantna
imena hrvatske povijesti umjetnosti tog razdoblja, od doajena i utemeljitelja hrvatske moderne Csikosa, Bukovca, Ivekovića, Tišova,
Vidovića, Crnčića, Krušlina, Dinčića, Medovića, Kovačevića, Krizmana, Račkog i drugih do pripadnika druge generacije hrvatske moderne - Kraljevića, Becića, Babića, Hermana, Filakovca, Mišea, Gecana, Trepšea, Varlaja, Vanke, Motike, Mujadžića, Šestića, Tiljka, Reina i
drugih umjetnika. Razdoblje hrvatske umjetnosti druge polovice 20. stoljeća solidno je zastupljeno u fundusu Galerije, no nedostatne
su slike brojnih umjetnika koji su ga obilježili, što svakako treba dopuniti budućim novim akvizicijama. Stoga je ovako bogat i vrijedan
fundus Zbirke neizostavan u pripremi značajnijih izložbi iz domene hrvatske povijesti umjetnosti 20. stoljeća. Sretne su okolnosti pridonijele da su se u gradu Osijeku tijekom prve polovice 20. stoljeća našla ovako vrijedna umjetnička djela. Primarno to imamo zahvaliti
i značenju Osijeka kao jednog od središta hrvatske moderne umjetnosti od razmeđa 19. i 20. stoljeća, samih početaka formiranja
hrvatske nacionalne umjetnosti, te prvih desetljeća 20. stoljeća, kada su se u Osijeku održale značajne izložbe recentne umjetnosti . U
gradu je razvijeno mecenatstvo i kolekcionarstvo. Zahvaljujući razvijenoj instituciji otkupa, brojne umjetnine ostale su u gradu. Grad
je također otkupljivao slike te je formirao, uz Gradski muzej, svoju zbirku. Osnivanjem Galerije slika 1941. godine u okviru Gradskog
muzeja, kasnije Muzeja Slavonije, Galerija preuzima svoju funkciju, a posebno prerastanjem u samostalnu instituciju 1953. godine. Od
1962. godine djelovanjem Galerije likovnih umjetnosti rad je intenziviran. U fundus Galerije ulaze od njenog osnivanja, pa tako i danas,
i umjetnine koje su se ranije nalazile u vlasništvu osječkih privatnih kolekcionara. Osim donacijama, kojih na sreću ima i danas, u fundus
su ušle vrijedne umjetnine Filakovca, Sablića, Šohaja, Konjovića, Antoninija, Džanka, Salamahe te brojnih drugih recentnih hrvatskih,
posebice slavonskih umjetnika. Uz donacije, brojni su otkupi nacionalnog spomeničkog značenja, koje kontinuirano od osnutka Republike Hrvatske 1990. godine financijski omogućava Ministarstvo kulture RH, te od 1993. godine prijenosom osnivačkih prava Galerije
likovnih umjetnosti i Osječko-baranjska županija, a samo povremeno otkupe financijski omogućava i osnivač i dugogodišnji nositelj
osnivačkih prava, Grad Osijek.
* Zbirka u primopredaji
AKVIZICIJE 1990-2010. / 15
Naravno da su naši zahtjevi za otkupom umjetnina visoki i da ih je, na žalost, teško financijski pratiti, no vremenu usprkos, Zbirka je i u
proteklom dvadesetogodišnjem razdoblju upotpunjena vrijednim umjetninama. Spomenut ćemo i izložiti na ovoj izložbi najvrjednije
među novim akvizicijama: Račkog, Vidovića, Melkusa, Tomljenovića, Filakovca, Orlića, Konjovića, Zormana, Tolića, Šimunovića, Kopača,
Knifera, Sablića, Sedera, uz druge umjetnike.
Jedna od ranih slika Mirka Račkog, tempera Mučenica, iz 1916. godine, iz njegova secesijskog razdoblja, uz već postojeće u fundusu,
prava je mala atrakcija. Karakterizira je monumentalizam, vrlo blizak Hodleru. Monokromne je palete, plošno shvaćenih formi, čime
naglašava ratnu tragiku.
Antologijska je Filakovčeva Mala siesta, iz 1920. godine, jedna od četiri verzije Filakovčeve serije Siesta, priključila se njegovoj Velikoj siesti, koja se od ranije uz brojne njegove slike nalazi u našem fundusu, a kojom je umjetnik ušao u povijest hrvatskog magičnog realizma.
Iz Melkusovog osječkog razdoblja su dvije vrsne akvizicije slikane u duhu secesije.
Tu su i tri rane slike Slavka Kopača u duhu slikarske tradicije Pariške škole: Mala Vivi, Autoportret i Zajutrak. Pripadaju slikarevu
zagrebačkom razdoblju, prije odlaska u Firencu i Pariz. Slike su vrsna dopuna Kopačevim slikama iz kasnijeg pariškog razdoblja koje već
imamo u fundusu.
Slike Julija Knifera, na žalost, nedostatne su u našem fundusu. Osim jednog Meandra u Zbirci crteža, ovaj Žuti meandar iz 1953. godine posebno je vrijedna prinova. Nastao je u predmeandrovskom razdoblju iz kojeg je proizišao čuveni slikarev neokonstruktivistički
meandar. Na ovoj slici osjećaju se njegovi pomaci ka konstruktivizmu i minimalizmu, a izraženija je i njegova analitičnost, no još uvijek
je u trendu enformela.
Rudolf Sablić zastupljen je na izložbi dvjema novim slikama, vrijednim dopunama već postojećim slikama u fundusu, Pijesak i krhotine
iz 1960. godine i Tamno s plastikom iz 1962. godine. Slikane su s istančanim enformelističkim osjećajem za materiju i kultiviranost
površine slike izrazito zagasite kromatike.
Supruga Slavka Šohaja, Osječanka Heda Dubac-Šohaj, nakon slikareve smrti donirala je, uz crteže, i tri ulja: Autoportret, iz 1975.
godine, Portret supruge Hede Dubac-Šohaj, 1961.-1990., te Aktove u prirodi, iz 1987. godine. One su također vrijedna dopuna već
postojećim Šohajevim slikama u fundusu iz ranijih razdoblja. To su slike zvučnog ekspresivnog kolorita i poteza, s naglašenom tendencijom za dekorativnost i plošni ritam kompozicije.
Sederova akvizicija Figura s instrumentom iz 1979. godine još je jedna od dopuna već postojećim slikama u fundusu, ekspresionističke
je geste i kromatike, osobenih pikturalnih struktura i gustih namaza.
Iako mi prostor ne dopušta šira obrazloženja, može se reći da popunjavanja Zbirke slikarstva prve polovice 20. stoljeća teku u kontinuitetu s prethodnim razdobljima. Naše želje za popunjavanjem Zbirke, na žalost, uvijek su bile veće od mogućnosti, no Zbirka i dalje
održava visoku nacionalnu vrijednosnu dimenziju.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 16
KATALOG DJELA
ZBIRKA SLIKARSTVA PRVE POLOVICE 20.
STOLJEĆA (DO 1945. GODINE)
1991.
1995.
Josip Zorman
Portret prof. Bogdana Stojsavljevića, oko
1930.
ulje na platnu, 90x65cm
sign. l.g.: J. Zorman
S-1022
otkup, Zagreb
Milan Tolić
Dereglije na Dravi, 1937.
ulje na platnu, 41, 6x53, 5cm
sign. d.d.: M Tolić 37
GLUO-4703
otkup 1995. g.
1992.
Milan Konjović
Periferija,1947.
ulje na platnu, 74,5x101cm
sign. d.d.: Konjović 47 /ćirilica/
S-1036.
poklon SSRNH-e
Vladimir Filakovac
Autoportret, 1922.
ulje na platnu kaširano na kartonu,
66,5x55cm
sign. d.d.: 922. V. Filakovac, Osijek
S- 1026
otkup, Zagreb
Slavko Tomerlin
Pejzaž iz Maksimira.1936.
ulje na platnu, 68x44cm
sign. d.d.: Slavko Tomerlin
S-1030
otkup, Zagreb
Slavko Tomerlin
Pejzaž zimi (Jele u snijegu),1020.
ulje na šperploči, 40x57,5cm
sign. d.d.: Slavko Tomerlin
S-1033
otkup, Zagreb
1996.
1997.
1993.
Josip Leović
Glava djevojke (Portret djevojke)
ulje na platnu,40x39,5cm
sign. d.d.: Leović
S-1051
otkup, Osijek
1994.
Rudolf Turković
Na jezeru
ulje na platnu, 26x52cm
sign. l. d.:Turković R
S-1050
otkup Osijek
Jovan Gojković
Vodena vrata u Tvrđi
akvarel, 30x27cm
sign. d.d.: Stara vodena vrata iz 1917.J.
Gojković
S-1032
otkup, Osijek
Jovan Gojković
Cvijeće,1948.
akvarel, 5x5cm
sign. d.d.: J Gojković 48
GLUO-4687
otkup, Osijek
Ćiro Truhelka
Planinski pejzaž
komb. tehnika, 8x14cm
sign. d.d.: ĆT
GLUO-4704
otkup, Osijek
1998.
Nepoznati autor
Kapelica u Osijeku, oko 1920.
komb. tehnika, 26,5x20,5cm
sign. nema
GLUO-4708
otkup, Osijek
AKVIZICIJE 1990-2010. / 17
Canki Pažić
Portret muškarca, 1936.
ulje na platnu, 50x36cm
sign. d.d.: Pažić 936
GLUO-4705
poklon HNK u Osijeku
2001.
Petar Orlić
Marina I.
akvarel,15,5x30,5cm
sign. d.d.: P Orlić
GLUO-4706
otkup, Zagreb
Petar Orlić
Marina II.
akvarel, 33x45,5cm
sign. l.d.: P Orlić
GLUO-4688
otkup, Zagreb
2003.
Vladimir Filakovac
Mala Siesta, 1920.
ulje na platnu, 45x58,8cm
sign. d.d.: V Filakovac
GLUO-4707
otkup, Osijek
2004.
Emanuel Vidović
Stari sat II.
guaš na papiru, 29x36cm
sign. d.d.: EV
GLUO-4689
otkup, Zagreb
Iso Jung
Dožupan Georgijević, 1907.
ulje na platnu, 200x120cm
sign. l.d.:Isidor Jung 20/III 1907
GLUO4690
Otkup, Zagreb
2005.
Mirko Rački
Mučenica
tempera 60,8x47cm
sign. nema
GLUO-4694
otkup, Zagreb
pastel, 52,5x37,5cm
sign.d.d.:DMelkus 917
GLUO-4695
otkup, Osijek
Slavko Kopač
Mala Vivi, 1940.
ulje na platnu, 74x62cm
sign. l.d.: S Kopač 940
GLUO-4696
otkup, Varaždin
2008.
2006.
Nepoznati autor
Portret Radoslava Bačića
ulje na platnu,30x55cm
sign. nema
GLUO-4692
otkup, Zagreb
Slavko Kopač
Zajutrak
ulje na platnu, 53x37cm
sign. l. g.:S Kopač
GLUO-4697
otkup, Varaždin
2007.
2009.
Otto Antonini
Portret Else Reiner,1941.
pastel, 65x53cm
sign. d.d.: Otto Antonini 1941.
GLUO-4693
poklon Else Reiner, Zagreb
Slavko Kopač
Autoportret, 1942.
ulje na platnu, 39x31cm
sign. d.d.: S Kopač
GLUO-4698
otkup, Varaždin
Dragan Melkus
Polje poslije kiše,1911.
ulje na platnu, 50x97cm
sign. d.d.: DMelkus 9/911
GLUO-4694
otkup Zagreb
Kornelije Tomljenović
Cvijeće na stolu, 1922.
ulje na platnu, 64x48cm
sign. l.d.: K Tomljenović 1922
GLUO-4699
otkup, Zagreb
Dragan Melkus
Periferija Osijeka, 1917.
Vladimir Filakovac
Portret sestre Zore Schvarz, 1937.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 18
ulje na platnu, 155x119cm
sign. d. g.: V Filakovac 937
GLUO-4700
poklon Đure Schvarza, Zagreb
Vladimir Filakovac
Portret nećaka, 1937.
ulje na platnu, 120x80cm
sign.d.d.: 937 Filakovac
GLUO-4702
poklon Đure Schvarza, Zagreb
Vladimir Filakovac
Portret šogora Schvarza (suprug sestre
Zore) 1937.
ulje na platnu, 95,5x80cm
sign. d.g.: 937. V Filakovac
GLUO-4701
poklon Đure Schvarza, Zagreb
ZBIRKA SLIKARSTVA DRUGE POLOVICE
20. STOLJEĆA (OD 1945. GODINE DO
DANAS)
1991.
Mapa hrvatskih umjetnika
Akvareli, kombinirane tehnike na papiru,
50x39cm
Ivan Antolčić, Antun Babić, Branko Becić,
Josip Bifel, Arsen Dedić, Gašparović,
Ljubo Ivančić, Vlado Jakelić, Vasilije Jordan, Ljerka Kallay, Eugen Kokot, Edo
Kovačević, Ferdinand Kulmer, Viktor Liebl,
Ivan Lovrenčić, Jasna Maretić,
Ljerka Njerš, Đurđica Plemić – Radić,
Zlatko Prica, Ivica Propadalo, Ljubo
Radovančić, Kosta Angeli – Radovani,
Nikola Reiser, Branko Ružić, Đuro Seder,
Fadil Vejzović, Miro Vuco
GLUO-4719
poklon, Zagreb
1992.
Boris Salamaha
Donacija autora
Dunavska obala, 1991.
akvarel, 22,5x34,5cm
sign. d.d.: Salamaha B91
GLUO-4709
Pejzaž I.
akvarel,36,5x51cm
sign. d.d.: Salamaha 92
GLUO-4710p
Pejzaž II. 1992.
akvarel, 35,5x50,5cm
sign. d.d.: Salamaha B 92
GLUO-4711
Pejzaž III. 1992.
akvarel, 28x40,5cm
sign. d.d.:Salamaha 92
GLUO-4712
Sjećanje na Puškaš, 1992.
akvarel, 25x35,5cm
sign. d.d.: Salamaha B 92
GLUO-4713
Dunavska obala, 1992.
akvarel, 29x41cm
sign.d.d.: Salamaha B 92
GLUO-4714
Baranjski pejzaž, 1992.
akvarel, 28x48cm
sign. d.d.: Salamaha B 92
GLUO-4715
Baranjski pejzaž, 1992.
akvarel, 34x48cm
sign. d.d.: Salamaha B 92
GLUO-4716
Cvijeće, 1992.
akvarel, 32x24cm
sign. d.d.:Salamaha B 92
GLUO-4717
Na stolu, 1992.
akvarel, 36x44,5cm
sign. d.d.: Salamaha B 92
GLUO-4718
1993.
Ljerka Filakovac
Rat u Slavoniji (Na Dunavu), 1991.
ulje na platnu, 56,5x112cm
sign. d.d.: Ljerka Filakovac 1991
S-1042
poklon autora, Osijek
Viktor Liebl
Mea culpa,1992.
kombinirana tehnika, 70x76cm
sign. nema
S-1043
poklon autora, Osijek
Marko Kern
Majka i dijete,1992.
akvarel, 50x70cm
sign. nema
AKVIZICIJE 1990-2010. / 19
GLUO-4720
poklon autora, Osijek
Đurđica Plemić Radić
Ludilo nad Slavonijom, 1992.
ulje na platnu, 60x50cm
sign. d.d.: đ. plemić r
GLUO-4721
poklon autora, Osijek
Vojo Radoičić
Sutra će biti novi dan, 1992.
akril na drvetu, 40x60cm
sign. d.d.:V. r 92
GLUO-4722
poklon autora, Osijek
Mato Jurković
Križ do neba (ciklus Slavonija), 1992.
ulje na platnu, 65x56cm
sign .d.d.: Jurković
S-1044
poklon autora, Osijek
Ivan Filakovac
Na vodi ( Motiv iz Posavine), 1992.
ulje na platnu, 30x45cm
sign. d.d.: I Filakovac 1992
S-1040
poklon autora, Osijek
Jasna Maretić
Kraj Drave 1991/92.
kombinirana tehnika, 70x50cm
sign. d.d.: Jasna Maretić 92
S- 1038
poklon autora, Osijek
Zorica Đuranić
Na pozornici I, 1992.
tempera 45x58cm
sign. d.d.: Z Đ. 92
S-1045
poklon autora, Osijek
Ivan Herman
Croatia anno domini, 1992.
tempera na kartonu, 41x31,5cm
sign. l. d. :IH 1992
d.d.: I H 1992
GLUO-4723
poklon autora, Osijek
1993.
Arpad Mesaroš
Strossmayerov park u Đakovu,
ulje na platnu, 20, 5x27, 5cm
sign. l. d.: Ar Mesaroš
GLUO-4724
otkup, Đakovo
Peter Weis
Glava, 1993.
tempera,74x54cm
sign. d.d.: Weis 93
S-1046
poklon autora, Osijek
1994.
Josip Škerlj
Balerina 3, 1994.
akril, tempera, 50x74cm
sign. d.d.: Josip Škerlj 94
GLUO-4725
poklon autora, Dubrovnik
1995
Kristijan Kreković (1901-1985)
Indio sa okruglim zlatnim naušnicama
ulje na platnu, 48x62cm
sign. nema
GLUO-4726
donacija Sine Kreković, Zagreb
Kristijan Kreković
Indio sa čuljom
ulje na platnu,63x79cm
sign. nema
GLUO-4727
donacija Sine Kreković, Zagreb
Kristijan Kreković
Indio sa čuljom
ulje na platnu, 63x79cm
sign. nema
GLUO-4776
donacija Sine Kreković, Zagreb
Peter Weis
Moja obitelj, 1990.
kombinirana tehnika, 70x100cm
sign. d.d.: Weiss 90
GLUO-4728
poklon autora, Osijek
Tihomir Maroević
Mali park u Našicama 1994.
kombinirana tehnika, 24,5x28cm
sign. l.d.: Mali park
d.d.:T Maroević 29. Ix 1994.
S-1048
otkup, Našice
AKVIZICIJE 1990-2010. / 20
1996.
Vladimir Pandžić
Oreol- Kompozicija
kombinirana tehnika,120x160cm
sign. nema
S-1047
Poklon autora, Osijek
1997.
Mirjana Marušić Gorska
Pejzaž, 1996.
pastel, 50x64cm
sign. d.d.: Gorska 96
GLUO-4729
poklon autorice, Rijeka
1998.
Vladimir Filakovac
Dubrava zimi (Veduta)1961.
ulje na platnu, 32x40cm
sign. d.d.: 961 V Filakovac
GLUO-4730
Otkup, Osijek
kombinirana tehnika na platnu,
90,5x145,5cm
sign. l.d.: R.Sablić 1962.
GLUO-4732
poklon autora, Zagreb
ulje na platnu, 100x130cm
sign. l.d.: Seder 79
GLUO-4737
otkup, Osijek
2001
Zvonimir Manojlović
Harlekin,1983.
kombinirana tehnika, 52x32cm
sign.dolje u sredini: Z Manojlović 983
GLUO-4733
otkup, Osijek
Arie Berkowitz
Mrtva priroda, 1992.
kombinirana tehnika, 70x50cm
sign. nema
GLUO-4734
poklon sa Izložbe izraelskih umjetnika u
Zagrebu 1999.
Baruch Elron
Tajanstvena šuma, 1991.
ulje na platnu, 85x75cm
sign. nema
GLUO-4735
poklon sa Izložbe Izraelskih umjetnika u
Zagrebu 1999.
1999.
Rudolf Sablić
Pjesak i krhotine,1960.
kombinirana tehnika na platnu,
90,5x145cm
sign. l.d.: Sablić 1962
GLUO-4731
otkup od autora, Zagreb
Dorit Casper
Interieur, 1990.
ulje na platnu,86x130cm
Sign. d.d.: Casper
GLUO-4736
poklon sa Izložbe izraelskih umjetnika u
Zagrebu 1999.
Rudolf Sablić
Tamno s plastikom, 1962.
Đuro Seder
Figura s instrumentom, 1979.
Zvonimir Manojlović
Na stolu,1955.
ulje na platnu, 50x65cm
sign.d.d.: Z Manojlović 55
GLUO-4738
Otkup, Osijek
Marijan Kolesar
Na konju, 2001.
ulje na platnu, 85x75cm
sign. l.d. Rider 2001
d.d.:Marijan Kolesar
GLUO-4739
poklon autora, Osijek
2004.
Ivan Heil
Cvijeće, 1960.
ulje na platnu,62x47cm
sign. d.d. :I Heil 1960
GLUO-4740
otkup, Osijek
2005.
Slavko Šohaj
Autoportret, 1975.
ulje na platnu,41x32cm
sign. l.d.:Šohaj 75
GLUO-4741
donacija autora i supruge Hede DubacŠohaj, Zagreb
AKVIZICIJE 1990-2010. / 21
Slavko Šohaj
Portret supruge Hede Dubac
Šohaj,1961-1990.
ulje na platnu, 90x81cm
sign. d.g.: Šohaj 61-90.
GLUO-4742
donacija autora i supruge Hede DubacŠohaj, Zagreb
Slavko Šohaj
Aktovi u prirodi,1987.
ulje na platnu,119x79,5cm
sign. d.d.: Šohaj 1987.
GLUO-4743
donacija autora i supruge Hede DubacŠohaj, Zagreb
Brane Crlenjak
Vukovarski krovovi
ulje na platnu, 40x50cm
sign. d.d.: CB 04
GLUO-4744
poklon autora, Vukovar
Oto Švajcer
Osijek – Pogled iz luke, oko 1966.
ulje na lesonitu, 52x71cm
sign. nema
GLUO-4745
poklon autora, Zagreb
Oto Švajcer
Iz Osijeka, 1966.
ulje na lesonitu, 43x53cm
sign. nema
GLUO-4746
poklon autora, Zagreb
Oto Švajcer
Pejzaž, 1963.
ulje na lesonitu, 40x50cm
sign. nema
GLUO-4747
poklon autora, Zagreb
kombinirana tehnika, 34x49,2cm
GLUO-4755
2006.
Krvavi baranjski pejzaž, 1991.
kombinirana tehnika, 34x50cm
GLUO-4756
Vladimir Džanko
Donacija autora izložba Rat u Slavoniji,
Osijek
Slavonija u ratu I, 1991.
tempera,50x69cm
GLUO-4748
Slavonsko dvorište, 1991.
akvarel, 34x45cm
GLUO-4757
Slavonija u ratu II, 1991.
tempera, 49,3x69,3cm
GLUO-4749
Djevojčica prognanica, 1991.
akvarel, 30,8x46cm
GLUO-4758
Slavonija u ratu III, 1991.
kombinirana tehnika, 34x45cm
GLUO-4750
Osijek u ratu I, 1991.
kombinirana tehnika, 49x34cm
GLUO-4759
Slavonija u ratu IV, 1991.
kombinirana tehnika, 24x32cm
GLUO-4751
Osijek u ratu II, 1991.
akvarel, 28x38cm
GLUO-4760
Slavonija u ratu V, 1991.
kombinirana tehnika, 24x32cm
GLUO-4752
Osijek u ratu III, 1991.
akvarel, 23x31cm
GLUO-4761
Porušeni osječki most, 1991
akvarel, 34x49,2cm
GLUO-4753
Osječka katedrala, 1991.
kombinirana tehnika, 56x42cm
GLUO-4762
Prognanici I, 1991.
kombinirana tehnika,34x49,3cm
GLUO-4754
Sarvaški crkveni toranj, 1991.
akvarel, 45x35cm
GLUO-4763
Prognanici II, 1991.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 22
Ostaci crkvenog tornja, 1991.
kombinirana tehnika, 34x24cm
GLUO-4764
Kugin spomenik u osječkoj Tvrđi, 1991.
kombinirana tehnika, 45x34cm
GLUO-4765
Građani u skloništu II, 1991.
akvarel, 17x25cm
GLUO-4769
Prognanici III, 1991
kombinirana tehnika, 24x18cm
GLUO-4770
Julije Knifer
Žuti meandar,1952.
kombinirana tehnika,40,5x60cm
sign. d.d.: Knifer 52
GLUO-4774
otkup, Zagreb 2006.
2009.
Slavonsko selo I, 1991.
kombinirana tehnika, 24,5x35cm
GLUO-4766
Slavonsko selo II, 1991.
kombinirana tehnika, 25,5x35cm
GLUO-4767
Građani u skloništu I, 1991.
akvarel, 23x15cm
GLUO-4768
Prognanici IV, 1991.
kombinirana tehnika, 24x18,5cm
GLUO-4771
Prognanici V, 1991.
kombinirana tehnika, 23x15cm
GLUO-4772
Uskrsnuće Hrvatske, 1991.
kombinirana tehnika, 35,5x48cm
GLUO-4773
Veljko Lužaić
Čamac,1964.
tempera, 24x36cm
sign. d.g.: Lužajić 64
GLUO-4775
Otkup, Osijek
AKVIZICIJE 1990-2010. / 24
Vladimir Filakovac
Mala Siesta, 1920.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 25
Nepoznati autor
Portret Radoslava Bačića
AKVIZICIJE 1990-2010. / 26
Dragan Melkus
Polje poslije kiše,1911.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 27
Mirko Rački
Mučenica
AKVIZICIJE 1990-2010. / 28
Emanuel Vidović
Stari sat II.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 29
Slavko Kopač
Mala Vivi, 1940.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 30
Julije Knifer
Žuti meandar,1952.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 31
Rudolf Sablić
Tamno s plastikom, 1962.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 32
Slavko Šohaj
Autoportret, 1975.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 33
Đuro Seder
Figura s instrumentom, 1979.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 34
ZBIRKA CRTEŽA I GRAFIKA PRVE POLOVICE 20. STOLJEĆA (DO 1945. GODINE)
Voditelj: Valentina Radoš, prof.
kustos
Zbirka crteža i grafika 1. polovica 20. stoljeća obuhvaća 2.122 djela. Većinom su to radovi domaćih umjetnika (radova stranih autora je
manje jer njihovo prikupljanje nije prioritetno), a prednjače djela autora vezanih uz Osijek i Slavoniju. Zbirka se sastoji od pojedinačnih
grafičkih listova, grafičkih mapa te, u najvećem broju, crteža. Skupljena građa nudi reprezentativan pregled umjetničkih strujanja u
Osijeku na početku 20. stoljeća te u razdoblju između dva rata.
Na ovoj je izložbi predstavljeno 277 radova koji su ušli u Zbirku od 1990. godine otkupom ili donacijom od 1990. do 2010. godine. U
tom su povelikom broju dvije veće skupine radova – dar iz privatnog vlasništva te otkup.
U 2001. godini galerijski se fundus povećao donacijom Ernsta Rocha iz Montreala, Kanada, (138 inventiranih djela), grafičkog dizajnera
i sina poznatog osječkog slikara i grafičara iz vremena između dva svjetska rata Ivana Rocha (Bečko Novo Mjesto, 1896. - Montreal,
1972.), koji je Galeriji poklonio velik broj djela svoga oca. Uz Rochove radove su i radovi njegova učitelja Dragana Renarića (Dugo Selo,
1872. - Križevci, 1944.).
Rochova su djela većinom crteži – skice za grafičke listove s motivima urbanih veduta, uglavnom iz Osijeka i Dalmacije, te Zagreba.
Široj je publici Roch najpoznatiji kao autor popularnih mapa litografija, njih tri iz osječkog perioda – Iz starog Osijeka, 1924., Uspomene
iz Dalmacije, 1925., te Grad Osijek, 1932., te po mapi koloriranih razglednica osječkih motiva iz 1921. godine (koju također čuvamo u
dokumentaciji Rochove donacije). U Osijeku je Ivan Roch živio i radio od djetinstva, nakon što se s obitelji doselio iz Austrije, sve do
kraja Drugog svjetskog rata, kada je emigrirao u Kanadu, gdje je nastavio djelovati. Likovnu akademiju vjerojatno nije pohađao, nego je
poduku primao od Dragana Renarića, bivšeg đaka Grafičke škole u Beču. Nama je Renarić najpoznatiji kao profesor crtanja u gimnazijama u Vukovaru i Zagrebu. Slikar je pejsaža i urbanih pogleda ponajprije na gradove u kojima je živio, najčešće u tehnikama bakropisa
i akvarela. U našu je Zbirku Rochovom donacijom ušao velik broj vrlo kvalitetnih grafika – pejsaža, portreta te skupina zanimljive
korespondencije između Renarića i Rocha u obliku Renarićevih grafika na poštanskim dopisnicama.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 35
Druga velika skupina građe (113 inventirana djela) zbirka je školskih crteža i skica kipara Rudolfa Švagela Lešića (Županja, 1911. - Vodnjan, 1975.), đaka Obrtne škole u Zagrebu, studenta Likovne akademije u Zagrebu te pariškog stipendista. Nakon studija otvorio je
atelijer u Županji, a 1939. i u Osijeku. Na žalost, broj je njegovih djela malen, ponaprije zato što je 1945. odveden u pritvor te se tek
desetak godina nakon toga vratio umjetničkom radu. Život završava u malom istarskom mjestu, gdje je imao kiparsku radionicu na
mjesnom groblju. Nama je ovaj otkup zanimljiv ponajprije kao studijska zbirka.
Uz ove velike skupine radova, u Zbirku je ušlo još nekoliko vrijednih djela. Mapa kalkografija (novootiskane grafike s originalne matrice)
Miroslava Kraljevića (Gospić, 1885. - Zagreb, 1913.), koju je Kabinet grafike HAZU izdao 1998., a u kojoj je pet grafičkih listova u tehnici
suhe igle i bakropisa iz 1912., kada je Kraljević boravio u Parizu. Tu su i dvije litografije osječkog kipara i grafičara Josipa Leovića (Osijek,
1885. - 1963.), koji je studirao na bečkoj Akademiji te zagrebačkoj Privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt, a specijalizaciju
u bakrorezu nakon studija izučio je kod Mencija Clementa Crnčića. U međuratnom razdoblju živi i djeluje u rodnom gradu, gdje mu
poznati industrijalac Rudolf Povišil postaje mecena. Na izložbi je zastupljen trima djelima: Apaškinja iz 20-ih godina, te dva pejsaža
malih formata – Drvored i Noć. Također, vrijedna su dva djela, otkupljena iz privatnog vlasništva, Vladimira Filakovca (Slavonski Brod,
1892. - Zagreb, 1972.). To su perocrtež Ljubavnici iz 1922., te litografija Pijani ljubavnici iz iste godine, oba otkupi iz privatnog vlasništva,
iz umjetnikova bečkog perioda, prikazujući strastven zagrljaj ljubavnika. Iz istog je desetljeća i veduta, otkupljena litografija dubrovačke
tvrđave Minčete splitskog slikara i kipara Jurja Plančića (Stari Grad na Hvaru, 1899. - Pariz, 1930.), kasnije aktivnog i u Parizu.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 36
KATALOG DJELA
1996.
Jovan Gojković
Mapa Stari Osijek 12-list. repr. cr., 1941.
Repr. crtež tuš, 225 x 180 mm
Signatura, dolje u otisku:Gojković
Inv. ozn.: GLUO-3952
Otkup, iz privatnog vlasništva, 1996.
Ivan Roch
Fontana di Trevi, 1925.
Originalni linorez, 470 x 329 mm
Signatura, d ispod ruba: Roma, Fontana di
Trevi Ivan Roch 925.
Inv. ozn.: GLUO-3999
Otkup iz privatnog vlasništva, 1998.
Jovan Gojković
Mapa Stari Osijek, 1941.
Kolorirane repr. perocrteža u tušu, 206 x
165 mm
Signatura, dolje u otisku, Gojković
Inv. ozn.: GLUO-3953
Otkup, privatnog vlasništva, 1996.
Ivan Roch
Mapa grad Osijek, osam lista, 1939.
Litografija, 300 x 426 mm
Signatura, d.d.: I.R., u otisku
Inv. ozn.: GLUO-4313
Otkup iz privatnog vlasništva, 1998.
1998.
1999.
Vladimir Filakovac
Portret Stjepana Radića, 1928.
Litografija, 810 x 561 mm
Signatura i natpis dolje sredina: MOGU
UBITI MENE, ALI DUH UBITI NE ĆE; VF
928; Stjepan Radić, u otisku
Inv. ozn.: GLUO-3950
Otkup iz privatnog vlasništva 1998.
Petar Orlić
Ženska figura sa zmijom
1. pol. 20. st.
Perocrtež tuš, 314 x 210 mm
Signatura, d.d.: P. Orl., crtež
Inv. ozn.: GLUO-3961
Poklon iz privatnog vlasništva, 1999.
Juraj Plančić
Minčeta
3. des. 20. st.
Litografija, 400 x 260 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Dubr. Minčeta
J.P. J. Plančić
Inv. ozn.: GLUO-4307
Otkup iz privatnog vlasništva, 2000.
Jelka Struppi Wolkensperg
Skicirka, 1926.
Crtež olovka, 134 x 212 cm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4291
Poklon iz privatnog vlasništva, 2000.
2001.
Miroslav Kraljević
Mapa – kalkografija, 1912. (1998.)
Suha igla, 350 x 395 mm
Signatura l.d. u otisku
Datacija, naziv i broj: dolje ispod ruba
Inv. ozn.: GLUO-3954
Otkup iz Kabineta grafike, HAZU, Zagreb,
1998.
2000.
Josip Leović
Apaškinja
3. des. 20. st.
Originalna litografija: 280 x 229 mm
Signatura dolje ispod ruba: Originalna
litografija, “Apaškinja”, Leović
Inv. ozn.: GLUO-3959
Otkup, iz privatnog vlasništva, 2001.
Vladimir Filakovac
Ljubavnici (Zagrljaj), 1922.
Crtež tuš, na kartonu, 221 x 312 mm
Signatura, l.d.: V. Filakovac
Inv. ozn.: GLUO-3947
Otkup iz privatnog vlasništva, 2000.
Jovan Gojković
Gradska kuća u Donjem Gradu, 1940.
Repr. crtež tuš, 98 x 131 mm
Signatura, l.d.: J Gojković, u otisku
Inv. ozn.: GLUO-3942
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 37
Jovan Gojković
Vodena vrata u Tvrđi
4. des. 20. st.
Repr. crtež tuš, 95 x 80 mm
Signatura, d.d.: J Gojković, u otisku
Inv. ozn.: GLUO-3943
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Tvrđa
4. des. 20. st.
Linorez, 121 x 162 mm
Signatura, d.d.: DR, u otisku
Inv. ozn.: GLUO-3888
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Jovan Gojković
Svodovi u Tvrđi iz mape “Stari Osijek”
4. des. 20. st.
Dopisnica litografija, 73 x 80 mm
Signatura, d.d.: J Gojković, u otisku
Inv. ozn.: GLUO-3944
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Čovjek sa naočalama
4. des. 20. st.
Bakropis, 110 x 89 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3889
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Jovan Gojković
Motiv iz Beckersove ulice iz mape “Stari
Osijek“, 1940.
Dopisnica po pero crtežu, 80 x 97 mm
Signatura, dolje ispod ruba: J Gojković
1940 Stare kuće u osječkoj tvrđi, u otisku
Inv. ozn.: GLUO-3945
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Kuća
4. des. 20. st.
Akvatinta, 91 x 145 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3890
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Erdutska kula, 1934.
Bakropis; repro. s potp., 141 x 92 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić ‘930.
Inv. ozn.: GLUO-3891
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Jovan Gojković
Posjetnica Stari Osijek
4. des. 20. st.
Repr. crtež tuš, 62 x 92 mm
Signature nema
Natpis: STARI OSIJEK u nekoliko
perocrteža, u otisku
Inv. ozn.: GLUO-3946
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Kuća, 1934.
Akvamonotype; 91 x 79 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić 1934.
Inv. ozn.: GLUO-3887
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Pejzaž, 1935.
Bakrop. akvatinta, 80 x 119 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić ‘935.
Inv. ozn.: GLUO-3892
Donacija, Ernst Roch, 2001.
Dragan Renarić
Portret čovjeka sa bradom, 1934.
Bakropis, 68 x 55 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić 1934.
Inv. ozn.: GLUO-3893
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Motiv iz Bosne, 1929.
Bakropis, 91 x 144 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić 1929.
Inv. ozn.: GLUO-3894
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Seoske kuće
4. des. 20. st.
Bakropis, 44 x 56 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3895
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret čovjeka u profilu
4. des. 20. st.
Bakropis, 65 x 49 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3896
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret čovjeka u profilu
4. des. 20. st.
Bakropis i akvatinta, 86 x 67 mm
Signatura, d.d.: Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3897
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Crkva, 1934.
Akvamonotype, 145 x 96 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić 1934.
Inv. ozn.: GLUO-3898
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 38
Dragan Renarić
Maksimir, 1937.
Originalni drvorez, 84 x 123 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Orig. drvorez;
Drag. Renarić 1937.
Inv. ozn.: GLUO-3899
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Motiv s Jankovca na Pauku, 1928.
Meki vosak, 365 x 244 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Motiv s
Jankovca na Papuku; Dra. Renarić 1928.
Inv. ozn.: GLUO-3904
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Gornja Ilica u Zagrebu, 1934.
Bakropis, 110 x 143 mm
Signatura, dolje ispod ruba: St. Zagreb
Donja Ilica; Drag. Renarić 1934.
Inv. ozn.: GLUO-3909
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret čovjeka u profilu, 1933.
Akvatinta, 77 x 87 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić 1933.
Inv. ozn.: GLUO-3900
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Ciganin sa lulom, 1936.
Linorez, 370 x 212 mm
Signatura, d.d.: Orig. lino-radirung Drag.
Renarić 1936.
Inv. ozn.: GLUO-3905
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Kalvarija (Đurđička kapela), 1930.
Drvorez, 240 x 326 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Kalvarija
(Đurđička kapela kod Križevaca iz god
16ig) Orig. drvorez; Drag. Renarić 1930.
Inv. ozn.: GLUO-3906
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Bijele stijene, 1929.
Bakropis, 99 x 120 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Bijele Stijene;
Drag. Renarić 1929.
Inv. ozn.: GLUO-3910
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Pejzaž Bosanskog Posavlja, 1935.
Akvamonotype, 210 x 299 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić 1935.
Inv. ozn.: GLUO-3901
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret žene sa maramom, 1933.
Akvatinta, 141 x 135 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić 1933.
Inv. ozn.: GLUO-3902
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Crkva sv. Marije na Dolcu, 1936.
Meki vosak, 293 x 194 mm
Signatura, dolje ispod ruba: St. Zagreb
stari potok(?) i crkva sv Marije g. 1926.;
Drag. Renarić 1936.
Inv. ozn.: GLUO-3903
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Stara seoska kuća pokrivena trskom,
1930.
Drvorez, 243 x 325 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Orig. drvorez;
Drag. Renarić 1930.
Inv. ozn.: GLUO-3907
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret dječaka
4. des. 20. st.
Linorez, 128 x 110 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3908
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Lott i njegove kćeri
4. des. 20. st.
Bakropis; 114 x 175 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3911
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Tržnica na Dolcu, 1934.
Bakropis, 64 x 151 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić 1934.
Inv. ozn.: GLUO-3912
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret starca s bradom, 1934.
Akvatinta, 98 x 75 mm
Signatura, d.d.: Drag Renarić 1934.
Inv. ozn.: GLUO-3913
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 39
Dragan Renarić
Crkveni toranj, 1934.
Bakropis, 124 x 85 mm
Signatura, d.d.: Drag Renarić 1934.
Inv. ozn.: GLUO-3914
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Posavski pejzaž
4. des. 20. st.
Bakropis, 105 x 80 mm
Signatura, d.d.: Drag Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3915
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Autoportret, 1934.
Meki vosak, 119 x 112 mm
Signatura, d.d.: Drag Renarić 1934.
Inv. ozn.: GLUO-3916
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Vrbik zimi
4. des. 20. st.
Bakropis, 75 x 110 mm
Signatura, d.d.: Drag Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3917
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret Ivana Rocha, 1936.
Linorez, 210 x 185 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Orig. linoradirung Drag Renarić 1936.
Inv. ozn.: GLUO-3918
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Mlinski kotač, 1933.
Lino-bakropis, 142 x 173 mm
Signatura, d.d.: Drag Renarić 33.
Inv. ozn.: GLUO-3919
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Zavjetno raspelo u snijegu, 1935.
Bakropis, 159 x 104 mm
Signatura, dolje ispod ispod ruba: Orig.
radirung Drag Renarić 1935.
Inv. ozn.: GLUO-3924
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Seoska kuća pokrivena trskom
4. des. 20. st.
Linorez, 83 x 126 mm
Signatura, d.d.: Drag Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3920
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Trešnjevka u Zagrebu, 1934.
Bakropis, 84 x 124 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Trešnjevka,
Zvornička ul. 15 Drag Renarić 1934.
Inv. ozn.: GLUO-3925
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Staro drvo, 1933.
Lino-bakropis, 233 x 195 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Orig. linordirung Drag renarić 1933.
Inv. ozn.: GLUO-3926
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Pejzaž uz Savu, 1933.
Monotipija, 91 x 240 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Monotype;
Drag Renarić 1933.
Inv. ozn.: GLUO-3921
Donacija, Ernst Roch, 2001.
Dragan Renarić
Seoska kuća pod snijegom
4. des. 20. st.
Kombinirana tehnika, 130 x 196 mm
Signatura, d.d.: Drag Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3922
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Šestinski dol
4. des. 20. st.
Bakropis, 103 x 193 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Šestinski dol
Drag Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3923
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Idila
4. des. 20. st.
Bakropis, 53 x 77 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3927
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Zagreb-Grič, 1932.
Bakropis i akvatinta, 74 x 96 mm
Signatura, d.d.: Drag Renarić 1932.
Inv. ozn.: GLUO-3928
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 40
Dragan Renarić
Seosko imanje
4. des. 20. st.
Linorez, 127 x 145 mm
Signatura, d.d.: Drag Renarić 1933.
Inv. ozn.: GLUO-3929
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret muslimana
4. des. 20. st.
Bakrorez, 81 x 78 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3934
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret nepoznatog muškarca
4. des. 20. st.
Crtež olovkom, 100 x 82 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3939
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret djevojke
4. des. 20. st.
Bakropis, 88 x 30 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3930
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Posavski pejzaž
4. des. 20. st.
Bakropis, 89 x 77 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3935
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret muškarca s brkovima
4. des. 20. st.
Ploča, karton, 132 x 121 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3940
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret muškarca u profilu
4. des. 20. st.
Linorez, 89 x 29 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3931
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Selo u Bosni, 1933.
Linorez, 82 x 127 mm
Signatura d.d.: Drag Renarić 1933.
Inv. ozn.: GLUO-3936
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Poprsje žene u pejzažu
4. des. 20. st.
Linorez, 70 x 69 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3941
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret muškarca s bradom u profilu,
1936.
Linorez, 84 x 68 mm
Signatura, d.d.: Drag Renarić 1936.
Inv. ozn.: GLUO-3932
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Crkva sv Ksavera u Zagrebu, 1936.
Lino-bakropis; 78 x 99 mm
Signatura, dolje ispod ruba: N Xaver Drag
Renarić 1936.
Inv. ozn.: GLUO-3933
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Sv. Franjo Asiški, 1936.
Linorez, 95 x 78 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Orig linoradierung Drag Renarić 1936.
Inv. ozn.: GLUO-3937
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret nepoznatog muškarca
4. des. 20. st.
Bakrorez, 99 x 80 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3938
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Šumski pejzaž
4. des. 20. st.
Bakropis; dopisnica, 123 x 79 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3973
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret čovjeka s kapom
4. des. 20. st.
Bakropis; dopisnica, 123 x 78 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3974
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 41
Dragan Renarić
Seoske kuće, 1937.
Bakropis, 85 x 123 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
1937.
Inv. ozn.: GLUO-3975
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Ex libris Stjepko Velebir s motivom
Varaždinskog starog grada, 1938.
Bakropis, 85 x 125 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
1938.
Inv. ozn.: GLUO-3976
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Ozalj - kula
4. des. 20. st.
Akvatinta; dopisnica, 75 x 67 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Ozalj - kula;
Drag. Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3977
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Drvo bez lišća uz jezero, 1933.
Orig. akvamonotype; dopisnica, 119 x 65
mm
Signatura, dolje ispod ruba: Orig. aquamonotype; Drag. Renarić 1933.
Inv. ozn.: GLUO-3978
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret čovjeka s bradom, 1934.
Akvatinta; dopisnica, 78 x 80 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3979
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Sretan Uskrs! Čestitka s motivom crkve,
1934.
Linorez; dopisnica, 103 x 79 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Sretan Uskrs!;
Drag. Renarić 1934; suhi žig utisnut DR
Inv. ozn.: GLUO-3980
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Opatovina, 1926.
Linorez; dopisnica, 105 x 78 mm
Signatura, d ispod ruba: St. Zgb Opatovina 1926. Drag. Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3985
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Šumski pejzaž s jezerom, 1932.
Bakropis; dopisnica, 122 x 85 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić,
Inv. ozn.: GLUO-3981
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Zvonarnička ulica u Zagrebu, 1926.
Akvatinta; dopisnica, 67 x 108 mm
Signatura, dolje ispod ruba: St. Zgb
Zvonarnićka ul 1926 Drag. Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3986
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret muškarca s bradom, 1935.
Mezzotinta; dopisnica, 82 x 70 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
1935.
Inv. ozn.: GLUO-3982
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Zvonarnička ulica u Zagrebu, 1926.
Bakropis i suha i.; dopisnica, 67 x 108 mm
Signatura, dolje ispod ruba: St. Zgb
Zvonarnićka ul 1926 Drag. Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3987
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Kuća u Bosni, 1928.
Akvatinta; dopisnica, 69 x 84 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
Inv. ozn.: GLUO-3983
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Vrbe, 1932.
Bakropis; dopisnica, 120 x 78 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
1932.
Inv. ozn.: GLUO-3988
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Švelja, 1932.
Bakropis; dopisnica, 103 x 70 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
1932.
Inv. ozn.: GLUO-3984
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Kuća Kragujević u Donjem gradu, 1936.
Akvatinta; dopisnica, 85 x 122 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
1936.
Inv. ozn.: GLUO-3989
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 42
Dragan Renarić
Ulica u Zagrebu, 1936.
Bakropis; dopisnica, 76 x 110 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
1936.
Inv. ozn.: GLUO-3990
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Ex Libris Dr. S. Trupinić, 1938.
Linorez, 115 x 83 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić 1938.
Inv. ozn.: GLUO-3995
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret čovjeka s bradom, 1934.
Akvatinta; dopisnica, 77 x 80 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
1934.
Inv. ozn.: GLUO-3991
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Ex Libris Maja Modec, 1938.
Bakropis, 103 x 79 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić 1938.
Inv. ozn.: GLUO-3996
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Portret čovjeka, 1936.
Bakropis; dopisnica, 99 x 75 mm
Signatura, d.d. ispod ruba: Drag. Renarić
1936.
Inv. ozn.: GLUO-3992
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Seoska kuća zimi, 1930.
Akvatinta; dopisnica, 60 x 85 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3993
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Ex Libris Ivan Roch, 1938.
Linorez, 123 x 47 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić 1938.
Inv. ozn.: GLUO-3994
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Dragan Renarić
Ex Libris Stjepko Velebir, 1938.
Linorez, 94 x 131 mm
Signatura, d.d.: Drag. Renarić 1938.
Inv. ozn.: GLUO-3997
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Gradska straža u Tvrđi
4. des. 20. st.
Bakropis, 102 x 80 mm
Signatura, d.d.: H. Roch
Inv. ozn.: GLUO-3835
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Portal generalske vojarne u u tvrđi
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 258 x 173 mm
Signatura, d.d.: I Roch
Inv. ozn.: GLUO-3836
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Pravoslavna crkva u Donjem gradu
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 180 x 137 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3837
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Portal generalske vojarne u tvrđi,
oko 1924.
Crtež olovka, 200 x 140 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3838
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Pogled na Osječku katedralu iz zimske
luke
4. des. 20. st.
Linorez, 145 x 95 mm
Signatura, d.d.: IR, u otisku
Inv. ozn.: GLUO-3839
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Ulaz u pravoslavnu crkvu u Donjem
gradu, 1929.
Crtež tuš, 297 x 207 mm
Signatura, l.d.: H. Roch 5.X.1929.
Inv. ozn.: GLUO-3840
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Barokna kuća u tvrđi, 1929.
Crtež olovkom, 344 x 236 mm
Signatura, l.d.: 10.IX, 929. I Roch
Inv. ozn.: GLUO-3841
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 43
Ivan Roch
Zimska luka s pivovarom u Osijeku
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 390 x 515 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3842
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Veduta Osijeka s lijeve obale Drave
4. des. 20. st.
Crtež olovkam, 345 x 472 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3843
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Kužni pil sv. Trojstva u Tvrđi, oko 1924.
Crtež olovka, 363 x 254 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3844
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Ulica u Tvrđi s Gradskom stražom
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 325 x 280 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3845
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Vodena vrata u Tvrđi, oko 1924.
Crtež olovka, 255 x 370 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3846
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Veduta Tvrđe s župnom crkvom S. Mihovila
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 285 x 374 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3847
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Mapa grafika Grad Osijek, 20 lista, 1932.
Litografija, 424 x 300 mm
Signatura, d.d.: Hans Roch
Inv. ozn.: GLUO-3848
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Kod Donjeg Miholjca
4. des. 20. st.
Akvatinta i bakropis, 215 x 365 mm
Signatura, dolje ispod ruba: Kod Donjeg
Miholjca, Roch
Inv. ozn.: GLUO-3849
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Drvena kuća na Krndiji
4. des. 20. st.
Linorez, 197 x 267 mm
Signatura, d.d.: IR, u otisku
Inv. ozn.: GLUO-3850
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Muslimansko groblje u Sarajevu
4. des. 20. st.
Linorez, 190 x 211 mm
Signatura, l.d.: IR, u otisku
Inv. ozn.: GLUO-3851
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Klisure na Jankovcu
4. des. 20. st.
Akvatinta i šećerni tisak, 445 x 245 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3852
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Katedrala u Đakovu
4. des. 20. st.
Linorez, 500 x 360 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3853
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Mapa Uspomene iz Dalmacije, 4 lista,
1925.
Litografija, 400 x 300 mm
Signatura, d.d.: I Roch
Inv. ozn.: GLUO-3854
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Mali Onofrijev zdenac
3. des. 20. st.
Crtež olovka i tuš, 217 x 165 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3855
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Komiža na Visu, 1933.
Crtež olovka, 360 x 230 mm
Signature nema
Na poleđini: Vis, Komiža 5. VIII. 933.
Inv. ozn.: GLUO-3856
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 44
Ivan Roch
Kaštel Gomilica, 1933.
Crtež olovka, 230 x 341 mm
Signature nema
D.l: Kaštel Gomilica; 10. VIII. 933.
Inv. ozn.: GLUO-3857
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Kaštel Gomilica, 1934.
Crtež olovka, 370 x 330 mm
Signature nema
Dolje: K. Gomilica, 22. VII. 34.
Inv. ozn.: GLUO-3858
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Kaštel Novi, 1934.
Crtež olovka, 345 x 230 mm
Signature nema
L.d.: K. Novi 18. VII. 34.
Inv. ozn.: GLUO-3859
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Kaštel Novi, 1935.
Crtež olovka, 231 x 341 mm
Signature nema
L.d.: Kaštel Novi II./VII. 935.
Inv. ozn.: GLUO-3860
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Bosna
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 250 x 376 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3861
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Travnik, 1924.
Crtež olovka, 257 x 377 mm
Signatura, d.d.: Travnik 19. VI. 24. I Roch
Inv. ozn.: GLUO-3862
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Mostar, 1924.
Crtež olovka, 355 x 505 mm
Signatura d.d.: Mostar, 23.23.VI.924. I
Roch
Inv. ozn.: GLUO-3863
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Crkva Sv. Marka u Zagrebu
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 300 x 210 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3864
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Na Dolcu
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 305 x 218 mm
Signature nema
D.d.: Na dolcu
Inv. ozn.: GLUO-3865
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Pod zidom I
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 297 x 202 mm
Signature nema
D.d.: Pod zidom
Inv. ozn.: GLUO-3866
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Pod zidom II
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 297 x 208 mm
Signature nema
D.d.: Pod zidom
Inv. ozn.: GLUO-3867
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Tkalčićeva ulica
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 298 x 210 mm
Signature nema
D.d.: Tkalčićeva ulica
Inv. ozn.: GLUO-3868
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Kamenita vrata
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 298 x 208 mm
Signature nema
D.d.: Kamenita vrata
Inv. ozn.: GLUO-3869
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Pogled na Kaptol
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 298 x 208 mm
Signature nema
D.d.: Pogled na kaptol
Inv. ozn.: GLUO-3870
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Gornji grad
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 300 x 211 mm
AKVIZICIJE 1990-2010. / 45
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3871
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3876
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Kula Lotršćak
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 300 x 212 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3872
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Kaligrafski uzorak slova s ilustracijom
4. des. 20. st.
Litografija, 325 x 385 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3877
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Zagreb
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 211 x 299 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3873
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Crkva Sv. Marka u Zagrebu
4. des. 20. st.
Crtež tuš, 400 x 292 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3874
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Zagreb
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 377 x 471 mm
Signatura, d.d.: Zagreb 18.V.1924. I Roch
Inv. ozn.: GLUO-3875
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Kaligrafski uzorak slova s ilustracijom
4. des. 20. st.
Litografija, 328 x 332 mm
Ivan Roch
Kaligrafski uzorak slova s ilustracijom i
inicijalima
4. des. 20. st.
Litografija, 310 x 440 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3878
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Kaligrafski uzorak slova s ornamentalnim
dekorom
4. des. 20. st.
Litografija, 350 x 418 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3879
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Plakat IV. Velesajma, 1928.
Sitotisak, 310 x 218 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3880
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Plakat V. Velesajma, 1928.
Sitotisak, 305 x 220 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3881
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Plakat izložbe Renarić i Roch, 1937.
Sitotisak, 830 x 630 mm
Signatura d.d.: Ivan Roch
Inv. ozn.: GLUO-3882
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Plakat izložbe Renarić i Roch, 1937.
Sitotisak, 830 x 630 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3883
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Skica za plaketu društva Kuhač, 1928.
Komb. tehnika, 404 x 299 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3884
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Diploma Hrvatski savez; Montreal
6. des. 20. st.
Tempera , 449 x 349 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3885
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Ivan Roch
Počasna diploma Zanatske komore u
Osijeku
4. des. 20. st.
Litografija, 414 x 538 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-3886
AKVIZICIJE 1990-2010. / 46
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
2006.
Ivan Roch
Seoska kuća (dopisnica)
5. des. 20. st.
Akvarel na kartonu, 87 x 135 mm
Signatura, l.d.: H. Roch
Inv. ozn.: GLUO-4314
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Izidor Jung
Akt djevojke, 1910.
Crtež olovka, 195 x 310 mm
Signatura, d.d.: I Jung 1910.
Inv. ozn.: GLUO-3955
Otkupiz privatnog vlasništva, Osijek
2006.
2002.
2007.
Josip Leović
Drvored
3. des. 20. st.
Orig. litografija, 98 x 155 mm
Signatura i natpis, dolje ispod ruba: Orig.
litografija; “Drvored” ; Leović
Inv. ozn.: GLUO-3957
Otkup iz privatnog vlasništva 2002.
Josip Leović
Noć
3. des. 20. st.
Orig. litografija, 102 x 158 mm
Signatura i natpis dolje ispod ruba: Originalna litografija; “Noć”; Leović
Inv. ozn.: GLUO-3958
Otkup iz privatnog vlasništva 2002.
Rudolf Švagel Lešić
Cvijet, školski rad, 1925.
Crtež tuš akvarelirani, 495 x 365 cm
Signatura i tekst oko motiva: List XVIII
II Raz GR ŠK Županja 8. III. 1925. Rudolf
Švagel
Inv. ozn.: GLUO-4098
Otkup, Osijek 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Pernica, školski rad, 1925.
Crtež tuš akvarelirani, 363 x 492 cm
Signatura, tekst oko motiva: List XX II Raz
GR ŠK Županja 8. III. 1925. Rudolf Švagel
Inv. ozn.: GLUO-4099
Otkup, Osijek 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica s pet figura
3. des. 20. St
Crtež ugljenom, 314 x 450 mm
Inv. ozn.: GLUO-4101
Otkup, Osijek 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Muški akt s leđa
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 475 x 315 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4102
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Ženski stoječi akt
3. des. 20. st.
Crtež ugljenom, 640 x 246 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4103
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Sjedeči ženski akt
3. des. 20. st.
Crtež ugljenomm, 475 x 363 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4104
Otkup, Osijek, 2007.
2003.
Ivan Roch
Mapa Uspomene iz Dalmacije, 1925.
Litografija, 7 lista, 400 x 300 mm
Signatura, d.d.: I Roch
Inv. ozn.: GLUO-4312
Poklon, Montreal, Kanada 2001.
Rudolf Švagel Lešić
Skica za grupni portret
3. des. 20. st.
Lavirani tuš, platno, 272 x 493 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4100
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Muški akt, sa strane
3. des. 20. st.
Crtež ugljenom, 447 x 313 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4105
Otkup, Osijek, 2007.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 47
Rudolf Švagel Lešić
Žena u narodnoj nošnji
3. des. 20. st.
Crtež tuš, 450 x 310 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4106
Otkup, Osijek 2007.
Rudolf Švagel Lešić
U vinskom podrumu
3. des. 20. st.
Crtež smeđa kreda, olovka, 305 x 450
mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4111
Otkup, Osijek 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Portret djevojčice
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 345 x 245 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4107
Otkup, Osijek 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Bogorodica
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 595 x 440 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4112
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Muški akt, stoječi
3. des. 20. st.
Crtež olovka i ugljen, 472 x 315 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4108
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Žensko lice iz poluprofila
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 492 x 350 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4113
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Muški akt, kip
3. des. 20. st.
Crtež ugljen, 445 x 313 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4109
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Portret djeteta, skica
3. des. 20. st.
Crtež smeđa kreda, 395 x 500 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4110
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Žensko lice
3. des. 20. st.
Crtež smeđa kreda, 450 x 312 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4114
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Ženska glava, poluprofil
3. des. 20. st.
Crtež smeđa kreda, 645 x 500 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4115
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Ženski sjedeči akt
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 305 x 423 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4116
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Sjedeča ženska figura
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 760 x 580 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4117
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Ženski akt sprijeda
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 1189 x 800 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4118
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Ženski akt s pognutom glavom
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 1190 x 845 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4119
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Grobnica obitelji Povišil, skica
4. des. 20. st.
Crtež tuš, 728 x 1068 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4120
Otkup, Osijek, 2007.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 48
Rudolf Švagel Lešić
Nacrt za glavni oltar Franjevačke crkve u
Osijeku, 1939.
Crtež tuš, 433 x 600 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4121
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Motiv Osijeka, skica
4. des. 20. st.
Crtež tuš, 295 x 398 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4126
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Nacrt za postolje
4. des. 20. st.
Crtež tuš, 445 x 445 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4122
Otkup, Osijek 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica za zaglavlje, industrijski motiv
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 270 x 675 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4127
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Nacrt za glavni oltar Isusovačke crkve u
Gornjem gradu, 1940.
Crtež tuš, 425 x 440 mm
Natpis, gore: Glavni oltar Isusovačke
crkve Gornji grad, Osijek 1940, projektirao R. Švagel Lešić
Inv. ozn.: GLUO-4123
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Nacrt za postament
4. des. 20. st.
Crtež tuš, 675 x 475 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4124
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Karta južne Europe
3. des. 20. st.
Akvarel i crtež tuš, 390 x 565 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4125
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Motiv s traktorom, skica
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 263 x 673 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4128
Okup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Nacrt jonskog pila s kapitelom
3. des. 20. st.
Crtež tuš, 530 x 650 mm
Natpis dolje: ... prof. hans Partriarh
Inv. ozn.: GLUO-4129
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Motiv s traktorom
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 263 x 680 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4130
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Nacrt portala iz klesanca
3. des. 20. st.
Crtež tuš, 512 x 790 mm
Natpis dolje: ... prof. Hans Partriarh, tuš
Inv. ozn.: GLUO-4131
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Crtež kapitela
3. des. 20. st.
Crtež tuš, 655 x 815 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4132
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Studija toskanski stupovni red, 1927.
Crtež tuš, 574 x 845 mm
Natpis dolje: ... prof. hans Partriarh Zagreb 1927,
Inv. ozn.: GLUO-4133
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Muški akt na stolici
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 254 x 170 mm
Signatura, dolje sredina: Švagel
Inv. ozn.: GLUO-4134
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Muški akt, sjedeči
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 290 x 190 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4135
Otkup, Osijek 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Muški akt na stolici
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 287 x 186 mm
Signatura, d.d.: Švagel
AKVIZICIJE 1990-2010. / 49
Inv. ozn.: GLUO-4136
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Muški akt, sagnut
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 310 x 225 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4137
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Muški akt
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 313 x 225 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4138
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Karta Afrike, 1924.
Akvarel i crtež tuš, 435 x 450 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4139
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skice za Osječke plakete
5. des. 20. st.
Crtež olovka, 200 x 290 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4140
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica Zahvalnica
4. des. 20. st.Crtež olovka, 188 x 245 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4141
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica s maskom
2. des. 20. st.
Crtež olovka,160 x 181 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4142
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica artistička revija u bojama
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 135 x 155 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4147
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica za nadgrobni spomenik
5. des. 20. st.
Crtež olovka, 143 x 120 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4143
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Crtanka
3. des. 20. st.
Crtež, 210 x 300 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4228
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica Revija u tehnikoloru
4. des. 20. st.
Crtež olovka,105 x 170 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4144
2007.
Rudolf Švagel Lešić
Portret muškarca u profilu
3. des. 20. st.
Ugljen, 340 x 210 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4229
Okup, Osije, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica Revija u tehnikoloru
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 135 x 130 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4145
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica za oltar s Pietom
3. des. 20. st.
Crtež tuš i sepija, 223 x 315 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4230
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica
4. des. 20. st.
Crtež olovka,137 x 160 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4146
Otkup, Osijek , 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica monograma, razni
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 112 x 170 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4231
Otkup, Osijek, 2007
AKVIZICIJE 1990-2010. / 50
Rudolf Švagel Lešić
Skica za postav slika
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 240 x 364 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4232
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skice za oltare
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 210 x 345 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4237
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Nacrt za luster sa sfingama
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 580 x 400 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4242
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skice za spomenike
5. des. 20. st.
Crtzež olovka, 340 x 420 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4233
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica za diplomu
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 135 x 195 mm
Signature nema
Natpis, sredinom: Gospodina Dragutina
Jakob
Inv. ozn.: GLUO-4238
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Crtež kipa drvosjeća
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 300 x 220 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4243
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica za spomenik Anti Starčeviću
5. des. 20. st.
Crtež olovka, 350 x 250 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4234
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica, Pan s čašom piva
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 310 x 215 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4235
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica za figuru Odmor
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 226 x 150 mm
Signature nema
Natpis, dolje: Odmor, olovka
Inv. ozn.: GLUO-4236
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica glave
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 165 x 210 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4239
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica, znakovi
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 100 x 153 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4240
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica glave anđela
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 150 x 100 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4241
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Nacrt za postolje
4. des. 20. st.
Crtež olovka i tuš, 240 x 307 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4244
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Nacrt za spomenik
4. des. 20. st.
Crtež olovka i tuš, 240 x 305 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4245
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Tehnički nacrt
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 305 x 238 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4246
Otkup, Osijek, 2007.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 51
Rudolf Švagel Lešić
Skica za spomenicu
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 135 x 195 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4247
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Portret muškarca
3. des. 20. st.
Crtež lavirani tuš, 195 x 145 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4252
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Portret muškarca u profilu
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 163 x 129 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4257
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skice ruku
3. des. 20. st.
Crtež tuš, 210 x 340 cm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4248
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica ženskog lica
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 185 x 185 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4253
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica muškarca s srpom i pšenicom
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 277 x 175 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4258
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Nacrt za postament
4. des. 20. st.
Crtež olovka, 293 x 195 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4249
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica glave
3. des. 20. st.
Crtež ugljen, 224 x 150 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4254
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Propovjednik (?)
3. des. 20. st.
Crtež indigo, 77 x 195 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4259
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Portret muškarca (autoportret?)
3. des. 20. st.
Akvarel, 218 x 115 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4250
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Muškarac s lulom
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 163 x 100 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4255
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Žaba
3. des. 20. st.
Akvarel, 287 x 400 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4260
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Čovjek u naslonjaču
3. des. 20. st.
Crtež lavirani tuš, 154 x 162 mm
Signatura, d.d.: LEŠIĆ
Inv. ozn.: GLUO-4251
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Portret žene
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 390 x 295 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4256
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Obzor s obrisima grada
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 96 x 300 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4261
Otkup, Osijek, 2007.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 52
Rudolf Švagel Lešić
Crtež postamenta
3. des. 20. st.
Crtež pastel, 535 x 355 mm
Signatura, l. d. i l.g.: LIK 4 Švagel IV r,
gr.šk.
Inv. ozn.: GLUO-4262
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
List javora, 1924.
Akvarelirani crtež, 520 x 365 mm
Signatur i natpis, oko motiva: LIST 1 VI
RAZRED ŽUPANJA 19.IX. 1924. RUDOLF
ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4263
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Cvijet, 1925.
Akvarelirani crtež, 512 x 367 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST XXII.
II RAZRED GR. ŠK. ŽUPANJA, 12.V. 1925.
RUDOLF ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4264
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Bršljan, 1924.
Akvarelirani crtež, 380 x 500 mm
Signatura i napis oko motiva: LIST XIII
RAZRED VI ŽUPANJA 12.I. 1924. RUDOLF
ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4265
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Cvijetni ukrasni motiv, 1924.
Akvarelirani crtež, 370 x 397 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST XIV
RAZRED VI ŽUPANJA 11.I. 1924. RUDOLF
ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4266
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Cvjetovi krizanteme, 1924.
Akvarelirani crtež, 362 x 515 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST XII
RAZRED VI ŽUPANJA XI. 1924. RUDOLF
ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4267
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Cvijet trešnje, 1925.
Akvarelirani crtež, 370 x 487 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST XXI
II RAZRED GR. ŠK. ŽUPANJA 27. 1924.
RUDOLF ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4268
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Bijelo cvijeće, 1925.
Akvarelirani crtež, 514 x 365 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST XXV
II RAZRED GR ŠK ŽUPANJA 8. VI 1924.
RUDOLF ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4269
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Crveni cvijetovi, 1924.
Akvarelirani crtež, 514 x 365 mm
Signatura i natpis oko motiva: RAZRED
VI LIST VI ŽUPANJA 13.X. 1924. RUDOLF
ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4270
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Crvena krizantema, 1924.
Akvarelirani crtež, 505 x 362 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST III
RAZRED VI ŽUPANJA 2.X. 1924. RUDOLF
ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4271
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Sivi cvijetovi na grani, 1925.
Akvarelirani crtež, 378 x 525 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST XXIII
II RAZRED GR ŠK ŽUPANJA 19.V. 1924.
RUDOLF ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4272
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Monogram s makovima, 1925.
Akvarelirani crtež, 385 x 505 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST 17 II
RAZ. GR. ŠK. ŽUPANJA 3.III. 1925. RUDOLF ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4273
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Crtež kocke, 1925.
Akvarelirani crtež, 358 x 508 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST XVI
II RAZ. GR. ŠK. ŽUPANJA 27.II. 1925.
RUDOLF ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4274
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Vitičasti ukrasni motiv, 1925.
Akvarelirani crtež, 362 x 510 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST XV
AKVIZICIJE 1990-2010. / 53
II RAZ. GR. ŠK. ŽUPANJA 19.II. 1925.
RUDOLF ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4275
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Žute krizanteme, 1924.
Akvarelirani crtež, 516 x 366 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST VII
RAZRED VI ŽUPANJA 23.X. 1924. RUDOLF ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4276
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Jagode, 1925.
Akvarelirani crtež, 365 x 515 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST XXIV
II RAZ. GR. ŠK. ŽUPANJA 29.V. 1925.
RUDOLF ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4277
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Žute anemone, 1924.
Akvarelirani crtež, 507 x 360 mm
Signatura i natpis oko motiva: BROJ IV
RAZRED VI ŽUPANJA 5.X. 1924. RUDOLF
ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4278
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
List javora, 1924.
Aakvarelirani crtež, 518 x 360 mm
Ssignatura i natpis oko motiva: LISTXII
RAZRED VI ŽUPANJA 21.XI. 1924. RUDOLF ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4279
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Ružičasti cvijetovi, 1925.
Akvarelirani crtež, 493 x 358 mm
Signatura i natpis oko motiva: LIST19
II RAZ. GR. ŠK. ŽUPANJA 20.III. 1925.
RUDOLF ŠVAGEL
Inv. ozn.: GLUO-4280
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Autoportret - Kipar pri radu
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 365 x 184 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4281
Ootkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica s zmajem
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 207 x 295 mm
Signature nema
Natpis d.d.: 168 x 118 (1:4=25 cm)
Inv. ozn.: GLUO-4282
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Muški sjedeći akt
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 190 x 264 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4283
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Sijedeći muskarac u kapi
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 184 x 300 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4284
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Skica za ratni spomenik
3. des. 20. st.
Crtež olovka, 300 x 215 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4285
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Šablon za Internacional Variete program
4. des. 20. st.
Crzež olovka, 287 x 285 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4286
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Žuti cvijetovi, 1929.
Crtež pastel, crni papir, 326 x 500 mm
Signatura, d.d.: Švagel 20/II 1929.
Inv. ozn.: GLUO-4287
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Nacrt za grb, s hrastovim lišćem, 1936.
Crtež olovka, 680 x 435 mm
Signature nema
Natpis, u sredini: PSNNJ 1936. 18/IX.
Inv. ozn.: GLUO-4288
Otkup, Osijek, 2007.
Rudolf Švagel Lešić
Studia - Vez kamena, 1927.
Crtež lavirani tuš, 571 x 835 mm
Signatura, natpis, oko motiva: STRUČNO
CRTANJE II RAZRED DRŽ. OBRT. ŠKOLE
ZAGREB 1927 R. ŠVAGEL ... prof. Hans
Partriarh
Inv. ozn.: GLUO-4289
Otkup, Osijek, 2007.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 54
Rudolf Švagel Lešić
Studija oplata ziđa, 1927.
Crtež lavirani tuš, 574 x 845 mm
Signatura, natpis, oko motiva: STRUČNO
CRTANJE III RAZRED DRŽ. OBRT. ŠKOLE
ZAGREB 1927 R. ŠVAGEL ... prof. Hans
Partriarh,
Inv. ozn.: GLUO-4290
Otkup, Osijek, 2007.
Ivan Roch
Vodenice na Dravi
List iz mape Iz starog Osijeka,
1924.
Litografija, 240 x 329 mm
Signatura, d.d.: I Roch
Inv. ozn.: GLUO-3965
Otkup iz privatnog vlasništva, Osijek,
2008.
Ivan Roch
Pogled sa Marjana
List iz Mape Uspomene iz Dalmacije
1925.
Litografija, 900 x 210 mm
Signatura, d.,u otisku: Pogled sa Marjana;
I RochInv. ozn.: GLUO-3969
Otkup iz privatnog vlasništva, Osijek,
2008.
2008.
Ivan Roch
Kameniti križ u klasijama
List iz mape Iz starog Osijeka, 1924
Litografija, 222 x 308 mm
Signatura, d.d.: I Roch
Inv. ozn.: GLUO-3966
Otkup iz privatnog vlasništva, Osijek,
2008.
Ivan Roch
Sv. Gjuro Boka Kotorska
List iz Mape Uspomene iz Dalmacije
1925.
Litografija, 220 x 324 mm
Signatura, d.u otisku: Sv. Gjuro Boka
Kotorska; I Roch
Inv. ozn.: GLUO-3970
Otkup iz privatnog vlasništva, Osijek,
2008.
Ivan Roch
Ex libris dr. Jovan Božić
4. des. 20. st.
Bakropis, 90 x 58 mm
D.d.: Ex libris Dr. Jovan Božić I Roch,
Inv. ozn.: GLUO-3962
Otkup iz privatnog vlasništva, Osijek,
2008.
Ivan Roch
Motiv crkve Osijek
4. des. 20. st.
Bakropis, 90 x 69 mm
Signatura, d.d.: H Roch
Inv. ozn.: GLUO-3963
Otkup iz privatnog vlasništva, Osijek,
2008.
Ivan Roch
Sarajevski motiv
4. des. 20. st.
Bakropis, 90 x 57 mm
Signatura, d.d.: H. Roch
Inv. ozn.: GLUO-3964
Otkup iz privatnog vlasništva, Osijek,
2008.
Ivan Roch
Solara u Gornjem gradu
List iz mape Iz starog Osijeka, 1924
Litografija, 220 x 310 mm
Signatura, d.d.: I Roch
Inv. ozn.: GLUO-3967
Otkup iz privatnog vlasništva, Osijek,
2008.
Ivan Roch
Sv. Jere na Marjanu
List iz Mape Uspomene iz Dalmacije,
1925.
Litografija, 227 x 198 mm
Signatura, d.d, u otisku.: Sv. Jere na Marjanu, I Roch
Inv. ozn.: GLUO-3968
Otkup iz privatnog vlasništva, Osijek,
2008.
Ivan Roch
Dubrovnik, gradska luka
List iz Mape Uspomene iz Dalmacije
1925.
Litografija, 217 x 300 mm
Signatura, d. u otisku: Dubrovnik, gradska
luka; I Roch
Inv. ozn.: GLUO-3971
Otkup iz privatnog vlasništva, Osijek,
2008.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 55
Ivan Roch
Danče, Dubrovnik
List iz Mape Uspomene iz Dalmacije
1925.
Litografija, 211 x 290 mm
Signatura, d. u otisku: Danče, Dubrovnik; I
RochInv. ozn.: GLUO-3972
Otkup iz privatnog vlasništva, Osijek,
2008.
2009.
Vladimir Filakovac
Pijani ljubavnici, 1922.
Litografija, 290 x 350 mm
Signature nema
Inv. ozn.: GLUO-4292
Otkup iz privatnog vlasništva, Zagreb
2009.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 56
Miroslav Kraljević
Na izletu – iz mape kalkografija, 1912. (1998.)
AKVIZICIJE 1990-2010. / 57
Josip Leović
Apaškinja
AKVIZICIJE 1990-2010. / 58
Dragan Renarić
Motiv s Jankovca na Pauku, 1928.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 59
Rudolf Švagel Lešić
Spomenik Anti Starčeviću,
AKVIZICIJE 1990-2010. / 60
Vladimir Filakovac
Pijani ljubavnici, 1922.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 62
ZBIRKA CRTEŽA I GRAFIKA DRUGE POLOVICE 20. STOLJEĆA (OD 1945. GODINE
DO DANAS)
ZBIRKA NOVI MEDIJI (VIDEO, DVD, DIGITALNA GRAFIKA, INSTALACIJE).
Voditelj: Vlastimir Kusik, prof.
muzejski savjetnik
Zbirka crteža i grafika, 20. stoljeće, 2. polovica nova je zbirka u sustavu Galerije likovnih umjetnosti nastala u procesu restrukturiranja
galerijskih zbirki koji je počeo prije četiri godine i još traje kako kao proces raslojavanja krupnih i glomaznih zbirki, kakve su bile do sada,
u manje i muzejski logičnije cjeline, kakve trebaju biti, tako i obrada muzejske građe unutar novih zbirki, odnosno postupka inventarizacije u novi računalni sustav. To je dug, složen i zahtjevan postupak, koji zadire u sve dijelove Zbirke; ona se prvo fizički izdvaja u nove
sustave zaštite, ali još i više – muzejska građa, odnosno muzejski predmeti, preciznijom se obradom podataka evidentiraju i potom inventiraju u novi računalni sustav, koji im daje konačno novi broj. Sve to prolazi i ova zbirka. Ova joj je izložba dobrodošla jer se postupak
obrade materijala koji je ušao u Galeriju tijekom proteklih dvadeset godina, a to je sadržaj izložbe, bitno ubrzao.
Cjelokupna Zbirka crteža i grafika, 20. stoljeće, 2. polovica sadrži trenutačno 596 inventiranih muzejskih predmeta ili, preciznije, muzejskih predmeta umjetničkog sadržaja, značenja i vrijednosti, od kojih su za ovu izložbu izdvojena 332 inventirana muzejska predmeta.
To su grafike i crteži pojedinačno, ali i u cjelinama, prije svega kao grafičke mape, nastali u razdoblju druge polovice dvadesetog
stoljeća. U Galeriju su ušli kao otkup i dar autora ili njegove obitelji (npr. crteži Ivana Heila) tijekom dvadeset godina.
Taj doista impresivni broj crteža i grafika, što je znatno više djela u posljednjih dvadeset nego prethodnih trideset godina, uvjetovan je
dvjema donacijama, slikara Josipa Generalića i Slavka Šohaja.
Djela Josipa Generalića (Hlebine, 19. veljače 1935. - Koprivnica, 22. prosinca 2004.) donacija su autora i sadrže 4 mape grafika i 147
grafičkih listova u različitim tehnikama, nakon njegove izložbe u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku pod nazivom Josip Generalić –
četrdeset godina izlaganja, 27. prosinca 1994. – 14. siječnja 1995., a 140 djela Slavka Šohaja (Zagreb, 8. lipnja 1908. - Zagreb, 1. ožujka
2003.) crteži i grafike u različitim slikarskim i grafičkim tehnikama dar su Hede Šohaj, udovice Slavka Šohaja, iz 2008. godine. Te doista
velike i vrijedne donacije, uz donacije slične naravi (poklon autora ili njegove obitelji), s djelima Ivana Lovrenčića i Ivice Propadala
obilježavaju ovu zbirku.
No, nije samo dar autora ili njegove obitelji put i način kako je Zbirka oblikovana; ne treba, naime, previdjeti da su važne i vrijedne umjetnine u Zbirku ušle kao otkup, pri čemu posebno ističem one Vanje Radauša, Frane Šimunovića i Nevenke Arbanas te grafike umjetnika mlađe generacije (Domagoj Sušac, Sabina Ostojić), čiju umjetničku vrijednost ne obilježava samo primjena novih grafičkih tehnika
već, prije svega, način na koji su te tehnike shvaćene kao novi umjetnički medij koji zapravo oblikuje bitna umjetnička svojstva djela.
Predstavljanje Zbirke na ovoj izložbi nastoji posvjedočiti ne samo ono što je i kako ušlo u Zbirku, već i promovirati njezinu budućnost,
a to je nastojati kroz instituciju otkupa skupljati ono najvrjednije iz suvremene umjetničke prakse. Tako će se Zbirka oblikovati ne samo
po sadržaju već i po svojoj vrijednosti jer su jedino otkupi način da se ostvari željeno i ciljano, čime će se stvoriti mogućnosti da se
Zbirka oblikuje i preko donacija, što je čin vrijedan svakog poštovanja.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 64
KATALOG DJELA
2004.
Nevenka Arbanas
Zanimljiva igra
akvatinta, bakropis, suha igla
490 x 660 mm
inv. br. GLUO-4325
poklon umjetnice
2004.
Nevenka Arbanas
Odlična zabava
akvatinta, bakropis
490 x 660 mm
inv. br. GLUO-4326
poklon umjetnice
2004.
Nevenka Arbanas
Grad
akvatinta
660 x 980 mm
inv. br. GLUO-4324
poklon umjetnice
2004.
Nevenka Arbanas
Pismo II
akvat. bakrop.
495 x 400 mm
inv. br. GLUO-4327
poklon umjetnice
2004.
Nevenka Arbanas
Pismo VI
bakrop. akvat.
200 x 320 mm
inv. br. GLUO-4328
poklon umjetnice
2004.
Nevenka Arbanas
Grafika VI
komb. tehnika
415 x 1170 mm
inv. br. GLUO-4329
otkup
1999.
Branko Barač
Mapa Grad naš svagdašnji 12 l.
sitotisak, papir
497=345 mm
inv. br. GLUO-4330
poklon umjetnika
1999.
Branko Barač
Mapa Osebujni vodić 12 l.
sitotisak, papir
495=348 mm
inv. br. GLUO-4331
poklon umjetnika
1997.
Mato Benković
Autoportret
inv. br. GLUO-4332
otkup
1992.
Aurelia Branković
Cvijeće u vazi
inv. br. GLUO-4333
poklon g. Frane Krtića, Osijek
1991.
Vladimir Džanko
Djevojčica iz Vukovara
crtež olovka
210=160 mm
inv. br. GLUO-4663
poklon umjetnika
Vladimir Džanko
Zbijeg 1991.
1991.
crtež ugljenom
270=210 mm
inv. br. GLUO-4665
poklon umjetnika
Vladimir Džanko
Građani u skloništu
crtež ugljenom
225=3200 mm
inv. br. GLUO-4666
poklon umjetnika
Vladimir Džanko
Građani u skloništu
crtež tušem; tuš
225=150 mm
inv. br. GLUO-4667
poklon umjetnika
AKVIZICIJE 1990-2010. / 65
Vladimir Džanko
Prognanici1
crtež ugljenom, papir
150=123 mm
inv. br. GLUO-4669
poklon umjetnika
Vladimir Džanko
crtež ugljenom, papir
150=120 mm
inv. br. GLUO-4670
poklon umjetnika
Mape grafika i 147 grafičkih listova u
različitim tehnikama poklon su autora
Josipa Generalića (Hlebine, 19. veljače
1935. - Koprivnica, 22. prosinca 2004.)
nakon njegove izložbe u Galeriji likovnih
umjetnosti u Osijeku pod nazivom
Josip Generalić – četrdeset godina izlaganja
27. prosinca 1994. – 14. siječnja 1995.
Josip Generalić
Mapa Fala 8- listova
sitotisak, papir
499=650 mm
inv. br. GLUO-4334
Josip Generalić
Mapa ringlšpil 10- listova
sitotisak, papir
484=344 mm
inv. br. GLUO-4336
Josip Generalić
Mapa Hlebine 4-lista
sitotisak, papir
347=499 mm
inv. br. GLUO-4335
Josip Generalić
Mapa mutanti 7-listova
sitotisak, papir
380=285 mm
inv. br. GLUO-4337
Josip Generalić
Mladenci
bakropis, akvarel
r126
inv. br. GLUO-4407
Josip Generalić
Ribič na panju
bakropis, akvarel
237 x 178
inv. br. GLUO-4408
poklon umjetnika
Josip Generalić
Cvijeće u ćupu
svilotisak, akvarel
189 x 110
inv. br. GLUO-4409
Josip Generalić
Pet cvjetova
svilotisak, akvarel
189 x 110
inv. br. GLUO-4410
Josip Generalić
Pet cvjetova
svilotisak, akvarel
189 x 110
Josip Generalić
Hlebinski pijetao
svilotisak, akvarel
180 x 180
inv. br. GLUO-4411
Josip Generalić
Uspavanka malom isusu
svilotisak, akvarel
246 x 185
inv. br. GLUO-4412
Josip Generalić
Tikve
bakropis, akvarel
178 x 127
inv. br. GLUO-4413
Josip Generalić
Kozorog
svilotisak, akvarel
199 x 188
inv. br. GLUO-4414
Josip Generalić
Moja plašila
svilotisak, akvarel
93 x 192
inv. br. GLUO-4415
Josip Generalić
Tjeskoba
svilotisak, akvarel
190 x 235
inv. br. GLUO-4416
Josip Generalić
Sedam cvjetova
svilotisak, akvarel
189 x 142
inv. br. GLUO-4417
Josip Generalić
Prodavačica cvijeća
svilotisak, akvarel
180 x 180
inv. br. GLUO-4418
AKVIZICIJE 1990-2010. / 66
Josip Generalić
Lovačka braća
svilotisak, akvarel
291 x 181
inv. br. GLUO-4419
Josip Generalić
Veterinar s kravom
svilotisak, akvarel
111 x 155
inv. br. GLUO-4420
Josip Generalić
Djevojčica s cvijećem
bakropis, akvarel
178 x 127
inv. br. GLUO-4421
Josip Generalić
Zima s vrbom
bakropis, akvarel
197 x 147
inv. br. GLUO-4422
Josip Generalić
Mlada balerina
svilotisak, akvarel
166 x 133
inv. br. GLUO-4423
Josip Generalić
Žena sa pticom
bakropis, akvarel
250 x 176
inv. br. GLUO-4424
Josip Generalić
Bećar se ženi
svilotisak, akvarel
198 x 171
inv. br. GLUO-4425
Josip Generalić
Mala bajzarica
svilotisak, akvarel
105 x 145
inv. br. GLUO-4426
Josip Generalić
Zaljubljeni
svilotisak, akvarel
180 x 180
inv. br. GLUO-4427
Josip Generalić
Pastir s teletom
svilotisak, akvarel
180 x 180
inv. br. GLUO-4428
Josip Generalić
Cvijeće u škafu
svilotisak, akvarel
188 x 142
inv. br. GLUO-4429
Josip Generalić
Mačak na plahti
bakropis, akvarel
149 x 200
inv. br. GLUO-4430
Josip Generalić
Mali sanjkač
svilotisak, akvarel
200 x 250
inv. br. GLUO-4431
Josip Generalić
Ljeto
bakropis, akvarel
89 x 79
inv. br. GLUO-4432
Josip Generalić
Tri cvijeta
bakropis, akvarel
90 x 80
inv. br. GLUO-4433
Josip Generalić
Zima s patkom
bakropis, akvarel
99 x 147
inv. br. GLUO-4434
Josip Generalić
Ljubičica
bakropis, akvarel
98 x 69
inv. br. GLUO-4435
Josip Generalić
Šuma
bakropis, akvarel
118 x 88
inv. br. GLUO-4436
Josip Generalić
Cvijet u polju
bakropis, akvarel
98 x 69
inv. br. GLUO-4437
Josip Generalić
Skijaš
bakropis, akvarel
122 x 79
AKVIZICIJE 1990-2010. / 67
inv. br. GLUO-4438
Josip Generalić
Jesen
bakropis, akvarel
90 x 80
inv. br. GLUO-4439
Josip Generalić
Leptiri
bakropis, akvarel
119 x 89
inv. br. GLUO-4440
Josip Generalić
Zima
bakropis, akvarel
89 x 78
inv. br. GLUO-4441
Josip Generalić
Preobražaj pauna
bakropis, akvarel
88 x 117
inv. br. GLUO-4442
Josip Generalić
Bajzar
bakropis, akvarel
122 x 79
inv. br. GLUO-4443
Josip Generalić
Zima s dvije ptice
svilotisak, akvarel
98 x 99
inv. br. GLUO-4444
Josip Generalić
Veseli par
bakropis, akvarel
146 x 98
inv. br. GLUO-4445
poklon umjetnika
Josip Generalić
Žena bere grožđe
bakropis, akvarel
146 x 98
inv. br. GLUO-4446
Josip Generalić
Roda s djetetom
bakropis, akvarel
145 x 97
inv. br. GLUO-4447
Josip Generalić
Bik
bakropis, akvarel
98 x 146
inv. br. GLUO-4448
poklon umjetnika
Josip Generalić
Dvoglava ptica
bakropis, akvarel
99 x 147
inv. br. GLUO-4449
Josip Generalić
Beračica cvijeća
bakropis, akvarel
147 x 99
inv. br. GLUO-4450
Josip Generalić
Cvijeće u loncu
bakropis, akvarel
98 x 99
inv. br. GLUO-4451
Josip Generalić
Isus na slamici
svilotisak, akvarel
160 x 121
inv. br. GLUO-4452
Josip Generalić
Proljeće
bakropis, akvarel
88 x 80
inv. br. GLUO-4453
Josip Generalić
Snjegović među vrbama
bakropis, akvarel
114 x 151
inv. br. GLUO-4454
Josip Generalić
Harmonikaš
bakropis, akvarel
121 x 79
inv. br. GLUO-4455
Josip Generalić
Bez naziva
svilotisak, akvarel
232 x 163
inv. br. GLUO-4456
Josip Generalić
Djevojčica s darovima
AKVIZICIJE 1990-2010. / 68
svilotisak, akvarel
142 x 104
inv. br. GLUO-4457
Josip Generalić
Obitelj s borovima
svilotisak, akvarel
142 x 104
inv. br. GLUO-4458
Josip Generalić
Borovi za Božić na saonama
bakropis, akvarel
98 x 148
inv. br. GLUO-4459
Josip Generalić
Vaga
bakropis, akvarel
r22
inv. br. GLUO-4460
Josip Generalić
Strijelac
bakropis, akvarel
r22
inv. br. GLUO-4461
Josip Generalić
Rak
bakropis, akvarel
r22
inv. br. GLUO-4462
Josip Generalić
Lav
bakropis, akvarel
r59
inv. br. GLUO-4463
Josip Generalić
Bik
bakropis, akvarel
r59
inv. br. GLUO-4464
Josip Generalić
Rak
bakropis, akvarel
inv. br. GLUO-4465
Josip Generalić
Djevica
bakropis, akvarel
r59
inv. br. GLUO-4466
Josip Generalić
Vaga
bakropis, akvarel
r59
inv. br. GLUO-4467
Josip Generalić
Strijelac
bakropis, akvarel
r59
inv. br. GLUO-4468
Josip Generalić
Škorpion
bakropis, akvarel
r59
inv. br. GLUO-4469
Josip Generalić
Jarac
bakropis, akvarel
r59
inv. br. GLUO-4470
Josip Generalić
Vodenjak
bakropis, akvarel
r59
inv. br. GLUO-4471
Josip Generalić
Ribe
bakropis, akvarel
r59
inv. br. GLUO-4472
Josip Generalić
Blizanci
bakropis, akvarel
r59
inv. br. GLUO-4473
Josip Generalić
Ovan
bakropis, akvarel
r59
inv. br. GLUO-4474
poklon umjetnika
Josip Generalić
Zeko na livadi
svilotisak, akvarel
101 x 102
inv. br. GLUO-4475
Josip Generalić
Na Uskrs
svilotisak, akvarel
102 x 102
inv. br. GLUO-4476
AKVIZICIJE 1990-2010. / 69
Josip Generalić
Na Uskrs
svilotisak, akvarel
102 x 102
inv. br. GLUO-4477
Josip Generalić
Poklonstvo kraljeva
svilotisak, akvarel
381 x 275
inv. br. GLUO-4478
Josip Generalić
Sa djevojkom u šumi
svilotisak
200 x 250
inv. br. GLUO-4479
Josip Generalić
Ljubav uz potok
svilotisak, akvarel
398 x 275
inv. br. GLUO-4480
Josip Generalić
Trio
bakropis, akvarel
325 x 246
inv. br. GLUO-4481
Josip Generalić
Selo zimi s pticama
svilotisak, akvarel
254 x 400
inv. br. GLUO-4482
Josip Generalić
Kićenje bora
svilotisak, akvarel
284 x 203
inv. br. GLUO-4483
Josip
Generalić
Poljubac na travi
svilotisak, akvarel
250 x 202
inv. br. GLUO-4484
Josip Generalić
Tri maškare s ribom
svilotisak, akvarel
280 x 391
inv. br. GLUO-4485
Josip Generalić
Jendraš
svilotisak, akvarel
370 x 260
inv. br. GLUO-4486
Josip Generalić
Mali klizač
svilotisak, akvarel
271 x 372
inv. br. GLUO-4487
Josip Generalić
Piknik
svilotisak, akvarel
261, 371
inv. br. GLUO-4488
Josip Generalić
Svatovi
svilotisak, akvarel
271 x 371
inv. br. GLUO-4489
Josip Generalić
Vrtna zabava
svilotisak, akvarel
261 x 371
inv. br. GLUO-4490
Josip Generalić
Cvijeće u drvenom škafu
svilotisak, akvarel
398 x 278
inv. br. GLUO-4491
Josip Generalić
Dva Baetlesa
svilotisak, akvarel
342 x 236
inv. br. GLUO-4492
Josip Generalić
Stari ribič
svilotisak, akvarel
374 x 260
inv. br. GLUO-4493
Josip Generalić
Brza ptica
svilotisak, akvarel
272 x 373
inv. br. GLUO-4494
Josip Generalić
Som
svilotisak, akvarel
262 x 371
inv. br. GLUO-4495
Josip Generalić
Povratak iz vinograda
svilotisak, akvarel
AKVIZICIJE 1990-2010. / 70
272 x 373
inv. br. GLUO-4496
Josip Generalić
Lovci sa zecom
svilotisak. akvarel
345 x 481
inv. br. GLUO-4497
Josip Generalić
Djeca se ljuljaju
svilotisak, akvarel
332 x 481
inv. br. GLUO-4498
Josip Generalić
Ribokradica
svilotisak, akvarel
329 x 261
inv. br. GLUO-4499
Josip Generalić
Kosac žita
bakropis, akvarel
392 x 297
inv. br. GLUO-4500
Josip Generalić
Cirkuska jahačica
svilotisak, akvarel
295 x 420
inv. br. GLUO-4503
Josip Generalić
Majka božja bistrička
svilotisak, akvarel
239 x 181
inv. br. GLUO-4510
Josip Generalić
Majka božja bistrička
svilotisak, akvarel
421 x 297
inv. br. GLUO-4504
Josip Generalić
Suze nad mrtvom pticom
svilotisak, akvarel
120 x 164
inv. br. GLUO-4511
Josip Generalić
Sofija l.
svilotisak, akvarel
352 x 271
inv. br. GLUO-4505
Josip Generalić
Šest cvjetova
svilotisak, akvarel
189 x 142
inv. br. GLUO-4512
Josip Generalić
Djevojka i cvijet
svilotisak, akvarel
494 x 343
inv. br. GLUO-4506
Josip Generalić
Zagrebački maraton
svilotisak, akvarel
276 x 419
inv. br. GLUO-4513
Josip Generalić
svilotisak
248 x 395
inv. br. GLUO-4507
Josip Generalić
Seoce zimi
svilotisak, akvarel
202 x 400
inv. br. GLUO-4501
Josip Generalić
svilotisak, akvarel
238 x 168
inv. br. GLUO-4508
Josip Generalić
Isus na križu
svilotisak, akvarel
238 x 181
inv. br. GLUO-4502
Josip Generalić
Suncokret
svilotisak, akvarel
302 x 211
inv. br. GLUO-4509
Josip Generalić
Sova
svilotisak, akvarel
369 x 278
inv. br. GLUO-4514
Josip Generalić
Češljanje majmunčića
svilotisak, akvarel
441 x 309
inv. br. GLUO-4515
Josip Generalić
Prvi mošt
AKVIZICIJE 1990-2010. / 71
svilotisak, akvarel
403 x 286
inv. br. GLUO-4516
Josip Generalić
Ribič
svilotisak, akvarel
340 x 221
inv. br. GLUO-4517
Josip Generalić
Berači vinograda
svilotisak, akvarel
201 x 250
inv. br. GLUO-4518
Josip Generalić
Ribarica i ribič
svilotisak, akvarel
343 x 494
inv. br. GLUO-4519
Josip Generalić
Spravljači sijena odmaraju
svilotisak, akvarel
200 x 250
inv. br. GLUO-4520
Josip Generalić
svilotisak, akvarel
398 x 279
inv. br. GLUO-4521
Josip Generalić
Tenisač
svilotisak, akvarel
389 x 272
inv. br. GLUO-4522
Josip Generalić
Mutant sa surlom
svilotisak, akvarel
245 x 359
inv. br. GLUO-4523
Josip Generalić
Pod šljivom
svilotisak, akvarel
399 x 278
inv. br. GLUO-4524
Josip Generalić
Kosac žita
svilotisak, akvarel
379 x 269
inv. br. GLUO-4525
Josip Generalić
Ribarica
svilotisak, akvarel
398 x 279
inv. br. GLUO-4526
Josip Generalić
Isus na križu
svilotisak, akvarel
349 x 265
inv. br. GLUO-4527
Josip Generalić
Cvijeće s tri leptira
svilotisak, akvarel
261 x 373
inv. br. GLUO-4528
Josip Generalić
Selo sa snjegovićem
svilotisak, akvarel
327 x 396
inv. br. GLUO-4529
Josip Generalić
Sa voljenom preko vode
bakropis, akvarel
336 x 178
inv. br. GLUO-4530
Josip Generalić
Kip slobode u podravini
bakropis, akvarel
265 x 207
inv. br. GLUO-4531
Josip Generalić
Ribič s dvije ribe
svilotisak, akvarel
371 x 260
inv. br. GLUO-4532
Josip Generalić
Djeca grade snjegovića
bakropis, akvarel
265 x 207
inv. br. GLUO-4533
Josip Generalić
Mladenci s mužikašima
bakropis, akvarel
314 x 240
inv. br. GLUO-4534
Josip Generalić
Ruža
bakropis, akvarel
265 x 208
inv. br. GLUO-4535
AKVIZICIJE 1990-2010. / 72
Josip Generalić
Cvijeće u polju
bakropis, akvarel
433 x 278
inv. br. GLUO-4536
Josip Generalić
Hrvatska ruža
svilotisak, akvarel
731 x 511
inv. br. GLUO-4537
Josip Generalić
Hrvatsko proljece 1992.
svilotisak, akvarel
731 x 511
inv. br. GLUO-4538
Josip Generalić
Mali klizači
svilotisak, akvarel
326 x 453
inv. br. GLUO-4539
Josip Generalić
Samoborska sraka
svilotisak, akvarel
513 x 411
inv. br. GLUO-4540
Josip Generalić
Berba vinograda
svilotisak, akvarel
600 x 418
inv. br. GLUO-4541
Josip Generalić
Cvjetna livada
svilotisak,akvarel
385 x 560
inv. br. GLUO-4542
Josip Generalić
Moja roda
svilotisak, akvarel
583 x 450
inv. br. GLUO-4543
Josip Generalić
Tenisač s ribom
svilotisak, akvarel
492 x 419
inv. br. GLUO-4544
Josip Generalić
Svakidašnji kamen
svilotisak, akvarel
547 x 352
inv. br. GLUO-4545
Josip Generalić
Tarantula i riba – oktopod
svilotisak, akvarel
343 x 585
inv. br. GLUO-4546
Josip Generalić
svilotisak, akvarel
512 x 351
inv. br. GLUO-4547
Josip Generalić
Ribarica i ptica s ribom
svilotisak, akvarel
556 x 499
inv. br. GLUO-4548
Josip Generalić
Veseli pajdaši i pajdašica
svilotisak, akvarel
368 x 493
inv. br. GLUO-4549
Josip Generalić
Zima s osam vrba
bakropis, akvarel
493 x 318
inv. br. GLUO-4550
Josip Generalić
svilotisak, akvarel
464 x 629
inv. br. GLUO-4551
Josip Generalić
Poslije kupanja
svilotisak, akvarel
572 x 680
inv. br. GLUO-4552
Josip Generalić
Lutkine zelene suze
svilotisak, akvarel
450 x 620
inv. br. GLUO-4553
2006.
Ivan Heil
Čamci na Dravi kod Osijeka
or. linorez
75 x 240 mm
inv. br. GLUO-4345
otkup
AKVIZICIJE 1990-2010. / 73
1994.
Ivan Heil
Čamci na Dravi
tuš, papir
172x212 mm
inv. br. GLUO-4338
poklon obitelji
1994.
Ivan Heil
Pogled na Osijek s Drave
olovka, papir
200x275 mm
inv. br. GLUO-4343
poklon obitelji
1994.
Ivan Heil
Motiv iz madžarske Retfale
olovka, papir
210x298 mm
inv. br. GLUO-4339
poklon obitelji
1994.
Ivan Heil
Madžarska Retfala
olovka, papir
204x289
inv. br. GLUO-4344
poklon obitelji
1994.
Ivan Heil
Motiv s Drave
olovka, papir
299x198 mm
inv. br. GLUO-4340
poklon obitelji
1997.
Ferdinand Kulmer
Jahač
inv. br. GLUO-4346
poklon V.Đ.
2006.
1994.
Ivan Heil
Motiv iz Podravine
tuš na papiru
175x235 mm
inv. br. GLUO-4341
poklon obitelji
1994.
Ivan Heil
Ribarske barke
olovka, papir
200x290 mm
inv. br. GLUO-4342
obitelji poklon
2006.
Ivan Lovrenčić
Crtež
tuš na papiru, tuš
627x446 mm
inv. br. GLUO-4349
poklon umjetnika
2006.
Ivan Lovrenčić
Crtež
tuš na papiru
626x48 mm
inv. br. GLUO-4350
poklon umjetnika
2006.
Ivan Lovrenčić
Crtež
tuš na papiru
318x223 mm
inv. br. GLUO-4352
poklon umjetnika
Ivan Lovrenčić
Crtež
tuš na papiru
300x220 mm
inv. br. GLUO-4354
poklon
Ivan Lovrenčić
Crtež
tuš na papiru
628x443 mm
inv. br. GLUO-4554
poklon
1996.
Ivan Lovrenčić
Čipka bijela
sitotisak, papir
480x340 mm
inv. br. GLUO-4555
otkup
Ivan Lovrenčić
Crtež
tuš na papiru
444x413 mm
inv. br. GLUO-4356
poklon
1991.
Virgilije Nevjestić
Mapa Prsten, Dragutin Tadijanović
AKVIZICIJE 1990-2010. / 74
sitotisak
307x240 mm
inv. br. GLUO-4357
otkup
2004.
Sabina Ostojić
Ti si meni, 4 kom.
dig. otisak na tkanini
100 x 180 mm
inv. br. GLUO-4358
otkup
1991.
Ivica Propadalo
Mapa Oči istine 8-listova
sitotisak, papir
651x450 mm
inv. br. GLUO-4556
1991.
Ivica Propadalo
Hrvatska bogom majka
sitotisak, papir
753x536 mm
inv. br. GLUO-4359
poklon umjetnika
1991.
Ivica Propadalo
Božić u Hrvatskoj
sitotisak, papir
750x522 mm
inv. br. GLUO-4360
poklon umjetnika
1991.
Ivica Propadalo
Svi naši gradovi
sitotisak, papir
750x533 mm
inv. br. GLUO-4361
poklon umjetnika
1991.
Ivica Propadalo
Vučedolska Golubica
sitotisak, papir
1000x700 mm
inv. br. GLUO-4362
poklon umjetnika
2008.
Vanja Radauš
Čovjek s brkovima,1970.
crtež tuš
420x300
inv. br. GLUO-4363
otkup
2008.
Vanja Radauš
Bez naslova, kompozicija, 1937.
Dekalkomanija
250x355
inv. br. GLUO-4364
otkup
2004.
Domagoj Sušac
STILL LIFE = LIFE STILL, triptih
dig. print na papiru
v=700 mm
inv. br. GLUO-4365
otkup
2006.
Frano Šimunović
Kamenjar
crtež tempera
157 x 230 mm
inv. br. GLUO-4366
otkup
Donacija Slavko Šohaj (Zagreb, 8. lipnja
1908. - Zagreb, 1. ožujka 2003.), crteži i
grafike, različite tehnike, 134 djela, poklon su Hede Šohaj, udovice Slavka Šohaja,
2008.
Slavko Šohaj
Ženski akt
crtež, pero, tuš
15 x 10*
inv. br. GLUO-4368
Slavko Šohaj
Ležeća ženska figura
crtež, ugljen (kreda?)
21,6 x 30
inv. br. GLUO-4369
Slavko Šohaj
Ženski akt
crtež, pero, tuš
14,7 x 9,7
inv. br. GLUO-4370
Slavko Šohaj
Ženski akt
crtež, pero, lavirani tuš
13 x 9,6
inv. br. GLUO-4371
AKVIZICIJE 1990-2010. / 75
Slavko Šohaj
Ženski akt
crtež, pero, tuš
13,1 x 9,8
inv. br. GLUO-4373
Slavko Šohaj
Dva glazbenika
crtež, flomaster
24,7 x 22,3
inv. br. GLUO-4374
Slavko Šohaj
Violončelistica
crtež, flomaster
25,2 x 28,2
inv. br. GLUO-4375
Slavko Šohaj
Violonistica
crtež, flomaster
20,2 x 9,6
inv. br. GLUO-4376
Slavko Šohaj
Dvije flautistice
crtež, flomaster
24,6 x 25,7
inv. br. GLUO-4377
Slavko Šohaj
Glazbenici
crtež, flomaster
20,7 x 23,6
inv. br. GLUO-4378
Slavko Šohaj
Crtež
crtež,akvarel u boji, kist, kreda u boji
26,6 x 21,0
inv. br. GLUO-4380
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, lavirani tuš, kist
21,2 x 8,4
inv. br. GLUO-4379
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, tuš kist, olovka, kreda u boji
17,4 x 12,5
inv. br. GLUO-4382
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, kreda u boji
17,0 x 12,4
inv. br. GLUO-4381
Slavko Šohaj
Crtež
crtež,akvarel u boji, kist, kreda u boji
266 x 210
inv. br. GLUO-4380
Slavko Šohaj
Crtež
crtež,gvaš, kreda u boji
23,4 x 18,0
inv. br. GLUO-4383
Slavko Šohaj
Crtež
crtež,kreda u boji
169 x 131
inv. br. GLUO-4384
Slavko Šohaj
Crtež
crtež,kreda u boji
17,0 x 12,5
inv. br. GLUO-4385
Slavko Šohaj
Crtež u boji
crtež,kombinirana tehnika
19,7 x 13,4
inv. br. GLUO-4386
Slavko Šohaj
Crtež
crtež,flomaster, kreda
18,2 x 18,8
inv. br. GLUO-4387
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster, kreda
24,3 x 19,6
inv. br. GLUO-4388
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster, kreda
256 x 179
inv. br. GLUO-4389
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster
26,9 x 16,9
inv. br. GLUO-4390
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster, kreda
20,4 x 16,5
inv. br. GLUO-4391
AKVIZICIJE 1990-2010. / 76
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster, kreda
180 x 7,2
inv. br. GLUO-4392
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster
26,9 x 35,6
inv. br. GLUO-4393
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster, kreda
23,8 x 16,0
inv. br. GLUO-4394
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster, kreda
26,9 x 26,8
inv. br. GLUO-4395
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster, kreda
270 x 225
inv. br. GLUO-4396
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster, kreda
27,0 x 26,4
inv. br. GLUO-4397
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster
27,0 x 32,0
inv. br. GLUO-4398
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster, kreda
22,4 x 34,8
inv. br. GLUO-4399
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster, kreda
22,0 x 16,0
inv. br. GLUO-4400
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster, kreda
27,0 x 23,4
inv. br. GLUO-4401
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster
27,0 x 31,5
inv. br. GLUO-4402
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, ugljen (kreda?)
23,5 x 18,4
inv. br. GLUO-4403
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, ugljen
20,0 x 19,0
inv. br. GLUO-4404
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, ugljen (kreda?)
295 x 274
inv. br. GLUO-4405
Slavko Šohaj
Crtež kemijskom olovkom
crtež kemijskom olovkom
20,7 x 25,1
inv. br. GLUO-4406
Slavko Šohaj
Crtež kemijskom olovkom
crtež kemijskom olovkom
20,7 x 25,8
inv. br. GLUO-4557
Slavko Šohaj
Crtež kemijskom olovkom
crtež kemijskom olovkom
21,2 x 23,3
inv. br. GLUO-4558
Slavko Šohaj
Crtež kemijskom olovkom
crtež kemijskom olovkom
21,2 x 25,6
inv. br. GLUO-4559
Slavko Šohaj
Crtež kemijskom olovkom
crtež kemijskom olovkom
18,1 x 23,4
inv. br. GLUO-4560
Slavko Šohaj
Crtež kemijskom olovkom
crtež kemijskom olovkom
AKVIZICIJE 1990-2010. / 77
20,7 x 25,5
inv. br. GLUO-4561
Slavko Šohaj
Crtež kemijskom olovkom
crtež kemijskom olovkom
inv. br. GLUO-4562
Slavko Šohaj
Crtež kemijskom olovkom
crtež kemijskom olovkom
inv. br. GLUO-4563
Slavko Šohaj
Majmuni
crtež, kemijska olovka, lavirani tuš, tempera
29,6 x 30,60
inv. br. GLUO-4564
Slavko Šohaj
Dva akta
crtež, olovka
25,7 x 12,8
inv. br. GLUO-4565
Slavko Šohaj
Dva akta
crtež, pero, tuš
21,3 x 15
inv. br. GLUO-4566
Slavko Šohaj
Ženski akt s leđa
crtež, olovka
34,5 x 19
inv. br. GLUO-4567
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster
21,2 x 19,1
inv. br. GLUO-4568
1) Muškarac sa šeširom - crtež, pero tuš 2)
Žena prekriženih ruku - crtež, pero tuš
inv. br. GLUO-4574
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, kemijska olovka
17,8 x 6,7
inv. br. GLUO-4569
Slavko Šohaj
Djevojčice
crtež pero, tuš
25,8 x 19
inv. br. GLUO-4575
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster
23,3 x 12,2
inv. br. GLUO-4570
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, tuš
25 x 35,1
inv. br. GLUO-4576
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster Poleđina: rukom pisani
tekst
27,3 x 21,9
inv. br. GLUO-4571
Slavko Šohaj
Žena s košarom na glavi
crtež, olovka
24,4 x 14
inv. br. GLUO-4577
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, kemijska olovka, lavirani tuš
16,6 x 18,7
inv. br. GLUO-4572
Slavko Šohaj
Dva crteža na istoj podlozi:1) Žena 2)
Dvije žene
1) Žena - crtež, pero, tuš
2) Dvije žene - crtež, pero, tuš
inv. br. GLUO-4573
Slavko Šohaj
Dva crteža na istoj podlozi:1) Muškarac sa
šeširom 2) Žena prekriženih ruku
Slavko Šohaj
Žena
crtež, lavirani tuš
inv. br. GLUO-4578
Slavko Šohaj
Figure
crtež, tuš, bijela tempera
41,5 x 45,6
inv. br. GLUO-4579
Slavko Šohaj
Kompozicija
kombinirana tehnika
31,1 x 25,7
inv. br. GLUO-4580
AKVIZICIJE 1990-2010. / 78
Slavko Šohaj
Kompozicija
kombinirana tehnika
17,4 x 19,6
inv. br. GLUO-4581
Slavko Šohaj
Kompozicija
kombinirana tehnika
20,5 x 21,3
inv. br. GLUO-4582
Slavko Šohaj
Kompozicija
tempera
19,4 x 33,7
inv. br. GLUO-4583
Slavko Šohaj
Dvije kompozicije zalijepljene na karton
1) kombinirana tehnika 2) kreda u boji
inv. br. GLUO-4584
Slavko Šohaj
Grupa figura
crtež, kemijska olovka, lavirani tuš
16,3 x 19
inv. br. GLUO-4585
Slavko Šohaj
Grupa figura
kombinirana tehnika
24,5 x 34,4
inv. br. GLUO-4586
Slavko Šohaj
Skica gradskog ambijenta (trg)
crtež, kemijska olovka
20,6 x 25,6
inv. br. GLUO-4587
Slavko Šohaj
Skica trga
crtež, kemijska olovka
13,3 x 15,3
inv. br. GLUO-4588
Slavko Šohaj
Apstraktna kompozicija
ulje na papiru
41,7 x 55,8
inv. br. GLUO-4589
Slavko Šohaj
Dvije figure (muzičari?)
crtež, lavirani tuš
35,1 x 39,5
inv. br. GLUO-4590
Slavko Šohaj
Tondo – žena na biciklu skica – idejno
rješenje za dizajn tanjura?
lavirani tuš, kombinirana tehnika
r 51
inv. br. GLUO-4591
Slavko Šohaj
Skica Trga sv. Marka u Veneciji
crtež, kemijska olovka
55,8 x 41,7
inv. br. GLUO-4593
Slavko Šohaj
Žena koja sjedi
kombinirana tehnika, pastel, olovka
20,8 x 13,7
inv. br. GLUO-4594
Slavko Šohaj
Figura muškarca (Kinez)
crtež, kombinirana tehnika
27,4 x 19
inv. br. GLUO-4595
Slavko Šohaj
Dvije figure
komb. tehnika
11,8 x 9,5
inv. br. GLUO-4596
Slavko Šohaj
tempera
r 290
inv. br. GLUO-4598
Slavko Šohaj
kreda u boji, tempera
r 29,0
inv. br. GLUO-4599
Slavko Šohaj
kreda u boji, tuš
r 28,0
inv. br. GLUO-4600
Slavko Šohaj
Dvije figure
tempera
15 x 16,5
inv. br. GLUO-4597
Slavko Šohaj
tempera, tuš
AKVIZICIJE 1990-2010. / 79
r 30,5
inv. br. GLUO-4601
Slavko Šohaj
kreda u boji, tuš
r 215
inv. br. GLUO-4602
Slavko Šohaj
tempera
30,0 x 29,1
inv. br. GLUO-4603
Slavko Šohaj
kreda u boji, tuš, tempera
r 242**
inv. br. GLUO-4604
Slavko Šohaj
tuš, kist
r 19,0
inv. br. GLUO-4605
Slavko Šohaj
Crtež olovkom
crtež olovkom
r 33,3
inv. br. GLUO-4606
Slavko Šohaj
tuš, gvaš, olovka
r 288
inv. br. GLUO-4607
Slavko Šohaj
Kreda
kreda
r 275
inv. br. GLUO-4608
Slavko Šohaj
tuš kistom
inv. br. GLUO-4609
Slavko Šohaj
Nosorog
tempera
13,7 x 23,6
inv. br. GLUO-4610
Slavko Šohaj
Bizon
tempera
17,1 x 22,7
inv. br. GLUO-4611
Slavko Šohaj
Nosorog
akvarel
13,2 x 19,2
inv. br. GLUO-4612
Slavko Šohaj
Nosorog
akvarel
18,1 x 20,4
inv. br. GLUO-4614
Slavko Šohaj
Krava
ugljen
18,9 x 24,0
inv. br. GLUO-4615
Slavko Šohaj
Žabe
olovka
16,2 x 15,0
inv. br. GLUO-4617
Slavko Šohaj
Karton s 8 crteža mačke u različitim pozama
crtež – tuš, pero
50,4 x 40,0
inv. br. GLUO-4618
Slavko Šohaj
Muškarac
crtež, tuš kist
20 x 20,5
inv. br. GLUO-4619
Slavko Šohaj
Žena
crtež, tuš, akvarel
20,6 x 15,5
inv. br. GLUO-4620
Slavko Šohaj
Sjedeći muškarac
kolaž
22,4 x 18,3
inv. br. GLUO-4621
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster
20,1 x 14,5
inv. br. GLUO-4622
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, tuš, kist, akvarel
19,7 x 16,7
inv. br. GLUO-4623
AKVIZICIJE 1990-2010. / 80
Slavko Šohaj
Sjedeći muškarac
tuš, kist
29,5 x 15,4
inv. br. GLUO-4624
Slavko Šohaj
Dva muškarca
crtež, olovka
25 x 26
inv. br. GLUO-4625
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, tuš-kist, kreda
19,7 x 21,4
inv. br. GLUO-4626
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, kreda
27,6 x 23,2
inv. br. GLUO-4627
Slavko Šohaj
Sjedeći muškarac
crtež, tuš, urezani crtež
29,6 x 22,2
inv. br. GLUO-4628
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, tuš-kist, akvarel (tuš u boji?)
28,1 x 19,1
inv. br. GLUO-4629
Slavko Šohaj
Sjedeći muškarac
crtež, tuš-kist
19,2 x 14
inv. br. GLUO-4630
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, flomaster
34,4 x 22,7
inv. br. GLUO-4631
Slavko Šohaj
Žena Crtež, tuš-kist
crtež, tuš-kist
inv. br. GLUO-4632
Slavko Šohaj
Sjedeći muškarac
kolaž
16,7 x 16,4
inv. br. GLUO-4633
Slavko Šohaj
Sjedeći muškarac
crtež, tuš kist
17,1 x 12,6
inv. br. GLUO-4634
Slavko Šohaj
Skidanje s križa
pastel, tuš
42 x 29,5
inv. br. GLUO-4635
Slavko Šohaj
Pieta
pastel, olovka
26,7 x 26
inv. br. GLUO-4636
Slavko Šohaj
crtež olovkom
29,6 x 42
inv. br. GLUO-4637
Slavko Šohaj
Katedrala
crtež kemijskom olovkom, lavirani tuš
18 x 14
inv. br. GLUO-4638
Slavko Šohaj
Skica trga (Hvar?)
crtež flomasterom kemijska olovka
21 x 29,5
inv. br. GLUO-4639
Slavko Šohaj
Skica trga
crtež olovkom
23 x 32,1
inv. br. GLUO-4640
Slavko Šohaj
Skica katedrale (Notre Dame)
crtež olovkom
27,7 x 29,6
inv. br. GLUO-4641
Slavko Šohaj
Skica katedrale (Notre Dame)
crtež olovkom
29,6 x 41,9
inv. br. GLUO-4642
Slavko Šohaj
Skica katedrale (Notre Dame)
crtež olovkom
29,6 x 37,5
AKVIZICIJE 1990-2010. / 81
inv. br. GLUO-4643
Slavko Šohaj
Skica za vitraj
crtež flomasterom
41,8 x 29,5
inv. br. GLUO-4644
Slavko Šohaj
Skica za vitraj
crtež flomasterom, lavirani tuš
42 x 25
inv. br. GLUO-4645
Slavko Šohaj
Skica za vitraj
crtež flomasterom
42 x 29,6
inv. br. GLUO-4646
Slavko Šohaj
Skica propovjedaonice
crtež, pero – tuš
inv. br. GLUO-4647
Slavko Šohaj
Skica za vitraj (Raspeće)
crtež, flomaster, izrezivanje
51,5 x 26
inv. br. GLUO-4648
Slavko Šohaj
Skica za vitraj (Raspeće)
crtež, tuš kistom
49,5 x 25
inv. br. GLUO-4649
Slavko Šohaj
Figura uz štafelaj
crtež, ugljen
20,9 x 25,2
inv. br. GLUO-4650
Slavko Šohaj
Tri ženska akta
crtež, tuš
20,8 x 18
inv. br. GLUO-4651
Slavko Šohaj
Figura u interijeru
crtež, flomaster
23,9 x 16,5
inv. br. GLUO-4652
Slavko Šohaj
Žena koja sjedi
crtež, flomaster
26 x 17,2
inv. br. GLUO-4653
Slavko Šohaj
Crtež
crtež, tuš, kist
14 x 22,1
inv. br. GLUO-4654
Slavko Šohaj
Grupa figura
crtež, tuš, kist, gvaš
19,8 x 27,1
inv. br. GLUO-4655
Slavko Šohaj
Grupa ženskih figura
crtež, kombinirana tehnika (tuš, kist, bijela
tempera)
28,8 x 50
inv. br. GLUO-4656
Slavko Šohaj
Tri ženske figure
crtež, lavirani tuš
41,7 x 34,9
inv. br. GLUO-4657
Slavko Šohaj
Dva akta
crtež, olovka
29,5 x 20,9
inv. br. GLUO-4678
Slavko Šohaj
Ženska figura
kombinirana tehnika
19,9 x 11,2
inv. br. GLUO-4679
Slavko Šohaj
Sjedeći muškarac
crtež, kreda
22 x 21,2
inv. br. GLUO-4680
* podaci o dimenzijama crteža Slavka
Šohaja iznimno su pisani u centimetrima
** oznaka r znači da je crtež krug
1992.
Matko Trebotić
Mapa Moj križ svjededno gori 6-list.
inv. br. GLUO-4367
AKVIZICIJE 1990-2010. / 82
Josip Generalić
Mladenci
AKVIZICIJE 1990-2010. / 83
Domagoj Sušac
STILL LIFE = LIFE STILL, triptih
AKVIZICIJE 1990-2010. / 84
Slavko Šohaj
Ženski akt
AKVIZICIJE 1990-2010. / 85
Slavko Šohaj
Ženski akt
AKVIZICIJE 1990-2010. / 86
Slavko Šohaj
Autoportret
AKVIZICIJE 1990-2010. / 87
Slavko Šohaj
Dvije figure
AKVIZICIJE 1990-2010. / 88
ZBIRKA KIPARSTVA
ZBIRKA PLAKETA I MEDALJA
Voditelj: Daniel Zec
Kustos
Kronološki okvir Zbirke kiparstva Galerije likovnih umjetnosti obuhvaća razdoblje od početka 19. stoljeća do danas, a za Zbirku plaketa
i medalja donja granica tog vremenskog okvira spušta se sve do 15. stoljeća. Od samog postanka Galerije, nota bene, njezina Zbirka
kiparstva bila je određena neravnomjernim odnosom između pojedinih stilskih i tematskih cjelina, što ju je u početku predstavljalo kao
nekoherentnu kolekciju bez kronološkog kontinuiteta. To se nastojalo ispraviti uspostavljanjem sustavne selekcije kako bi se navedeni
vremenski okvir zbirke popunio primjerima kiparstva koji bi što cjelovitije predstavljali povijesni slijed razvoja i pojava u umjetnosti
prvenstveno nacionalne, ali i inozemne provenijencije. Imajući u vidu sve važne činitelje koji utječu na kreiranje dobre muzejske zbirke,
u posljednjih trideset godina provodio se princip selekcije pri akviriranju novih muzejskih jedinica, no na žalost u preskromnom opsegu
otkupa, pogotovo kada je riječ o djelima suvremenog stvaralaštva. Koncepcija otkupa bila je usmjerena prema djelima prominentnih
umjetnika nacionalnog kiparskog korpusa, ali i manje poznatim, no ne i manje značajnim osječkim stvarateljima.
Otkupna dinamika bila je, međutim, slabijeg intenziteta u odnosu prema otkupu djela za druge zbirke, što je i jedan od razloga kvantitativne insuficijentnosti Zbirke kiparstva u odnosu prema zbirkama slika i grafika. U dugom vremenskom razdoblju od dvadeset godina,
od 1990. do 2010., za Zbirku kiparstva 19. i 20. stoljeća akvirirano je samo sedam djela, od čega je jednu skulpturu donirao autor, a
ostale su otkupljene iz privatnog vlasništva. Za Zbirku plaketa i medalja pribavljeno je tek jedno djelo.1
Iako skromne po svom opsegu, akvizicije za Zbirku kiparstva u promatranom razdoblju svojom kvalitetom i umjetničkom vrijednošću
čine vrlo vrijedan prinos fundusu umjetnina Galerije likovnih umjetnosti. Pribavljena djela radovi su najistaknutijih hrvatskih kipara
moderne, kao i kasnijeg razdoblja, od Ivana Meštrovića, Frana Kršinića, Ive Kerdića, Vanje Radauša do Petra Smajića i Branka Ružića.
Pribavljeno je i jedno djelo Josipa Leovića, kipara čiji se umjetnički opus veže uz grad Osijek, a čije nedovoljno poznato kiparsko stvaran1 Sukladno promjenama Statuta Galerije likovnih umjetnosti te odlukama o preraspodjeli muzejskih zbirki, Zbirka kiparstva Galerije likovnih umjetnosti prije godinu dana doživjela je svoju logičnu podjelu na dvije cjeline, koje su preformirane u dvije različite zbirke: Zbirku kiparstva 19. i 20. st. i
Zbirku plaketa i medalja. Istovremeno je izvršena i primopredaja ovih zbirki između dosadašnjeg voditelja – muzejskog savjetnika Vlastimira Kusika
i novog voditelja – kustosa Daniela Zeca.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 89
je vremenski pripada prvoj polovici 20. stoljeća. Na žalost, nije otkupljeno niti jedno djelo suvremenog autora.
Posljednjih dvadeset godina muzejske djelatnosti Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku obilježeno je akvizicijama sljedećih skulptura
koje su ušle u Zbirku kiparstva 19. i 20. stoljeća.
Najstarije akvirirano djelo je Portret msg. Svetozara Rittiga, bista u sadri iz 1928. godine, rad Ivana Meštrovića (1883.–1962.), jednoga od glavnih nositelja modernog hrvatskog kiparstva i uopće jednoga od naših najvećih kipara 20. st. Bista prikazuje hrvatskog
povjesničara, političara i crkvenog dostojanstvenika Svetozara Rittiga (1873.–1961.), koji je bio i Meštrovićev osobni prijatelj.
Sljedeće djelo, kronološkim slijedom nastanka prema skromnom popisu akvizicija skulptura, rad je Ive Kerdića (1881.–1953.), brončana
portretna bista umjetnikove kćerke Slave iz 1939. godine. Iako je Kerdićevo kiparstvo identificiramo prvenstveno s medaljerstvom,
njegov veliki opus kompleksan je i osebujan, a jedan njegov dio otkriva nam i prezentira navedeni portret.
Mala sadrena plastika Frana Kršinića (1897.–1982.) Djevojka vadi trn nastala je 1942. godine, kao primjer sinteze klasicizirajućeg sklada
i čitkosti Kršinićeva neoklasicizma s njegovim lirskim kiparskim sižeima.
Portret Dragana Melkusa rad je Ivana (Vanje) Radauša (1906.–1975.), izveden najvjerojatnije u razdoblju oko 1930. – 1945. godine.
Prikazuje slikara, književnika i kritičara Dragana Melkusa (1860.–1917.), značajnog za likovni i kulturni život Osijeka od 1910. do 1917.
Bistu je od Radauša naručio Melkusov sin Maks Melkus.
Mali reljef u sadri Josipa Leovića (1885.–1963.) iz 1960. godine jedan je od umjetnikovih posljednjih radova. U njemu Leović ponavlja
za njega karakterističnu formulu plastičkog oblikovanja tijela, s izraženom tendencijom voluminoznosti.
Skulptura Petra Smajića (1910.­–1985.) Žena stup kuće iz 1964. duhoviti je primjer Smajićeva obraćanja tematu sela i sociologiji ruralne obiteljske zajednice, promatran kroz prizmu umjetnikovih afirmiranih likovnih poimanja što rezultiraju karakterističnom „primitivnom“ plastičkom morfologijom.
Os 91. djelo je upečatljive simbolike Branka Ružića (1919.–1997.). Izloženo na XIII. biennalu Slavonaca (10. prosinca 1992. – siječnja
1993.), u fundus Galerije inkorporirano je kao dar umjetnika. Djelo je nastalo kao umjetnikova osobna ekspresija potresnog vremena
ratnog stradanja Osijeka.
U Zbirci plaketa i medalja nalazi se zlatnik Ban Josip Jelačić – autorski rad Stjepana Divkovića iz 1990. godine, nastao u serijskoj produkciji Galerije likovnih umjetnosti. Posljednji preostali primjerak iz serije zlatnika upisan je u inventarnu knjigu Galerije te je postao dio
njezina fundusa.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 90
KATALOG DJELA
1990.
1995.
2004.
Vanja Radauš (1906. – 1975.)
Portret Dragana Melkusa, prije 1945.
Petar Smajić (1910. – 1985.)
Žena stup kuće, 1964.
drvo, 37,5 x 19,5 cm
sign.: na poleđini SP / 64
inv. br. GLUO-K-177
otkup, privatno vlasništvo, Osijek
Josip Leović (1885. – 1963.)
Ženski akt (Žena na jastuku), 1960.
sadra, 22 x 18 cm
sign.: d.d. Leović J. 60
inv. br. GLUO-4323
otkup, privatno vlasništvo, Osijek
1996.
2005.
Ivo Kerdić (1881. – 1953.)
Portret kćerke Slave, 1939.
Bronca, bista, v 33 cm
sign.: na poleđini Kerdić
inv. br. GLUO-K-181
otkup, privatno vlasništvo, Zagreb
Ivan Meštrović (1883. – 1962.)
Portret msg. Svetozara Rittiga, 1928.
patinirana sadra, 67x78 cm
bez sign.
inv. br. GLUO-K-230
otkup, privatno vlasništvo, Zagreb
bronca, 53x29x24
bez sign.
inv. br.: GLUO-4662
otkup, privatno vlasništvo, Zagreb
1990.
Stjepan Divković (1961.)
Ban Josip Jelačić, 1990.
zlato, promjer 24 mm
sign.: av SD
inv. br. GLUO-K-183
produkcija GLUO
1993.
Branko Ružić (1919. – 1997.)
Os 91., 1991.
impregnirani papir, 59 x 36 cm
sign.: na poleđini RUŽIĆ 91 / „OS 91“
inv. br. GLUO-K-180
Poklon umjetnika uz izložbu XIII. Biennale
Slavonaca (10. prosinca 1992. – siječnja
1993.)
2000.
Frano Kršinić (1897. – 1982.)
Djevojka vadi trn, 1942.
sadra, v=37 cm
sign.: na podnožju KRŠINIĆ
inv. br. GLUO-K-152
otkup, privatno vlasništvo, Zagreb
AKVIZICIJE 1990-2010. / 91
Vanja Radauš (1906. – 1975.)
Portret Dragana Melkusa, prije 1945.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 92
Petar Smajić (1910. – 1985.)
Žena stup kuće, 1964.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 93
Ivo Kerdić (1881. – 1953.)
Portret kćerke Slave, 1939.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 94
Frano Kršinić (1897. – 1982.)
Djevojka vadi trn, 1942.
AKVIZICIJE 1990-2010. / 95
Ivan Meštrović (1883. – 1962.)
Portret msg. Svetozara Rittig
Izdavač
Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
Europska avenija 9
31000 Osijek, Hrvatska
tel.:+385(0)32 251 280
fax:+385(0)31 251 281
www.gluo.hr
[email protected] hr
Za izdavača
Vlastimir Kusik, prof.
Urednica kataloga
mr. sc. Jelica Ambruš
Predgovor
Vlastimir Kusik, prof.
mr.sc. Jasminka Najcer Sabljak, mr.sc. Jelica Ambruš,
Valentina Radoš, prof.,Vlastimir Kusik, prof., Daniel Zec, dipl. povj. umj.
Lektura
Dijana Stanić-Rešicki, prof.
Katalog djela
Postav izložbe
mr.sc. Jasminka Najcer Sabljak, mr.sc. Jelica Ambruš,
Valentina Radoš, prof.,Vlastimir Kusik, prof., Daniel Zec, dipl. povj. umj.
Tehnika
Tihomir Ferlin, Mirsad Bećarević
Oblikovanje kataloga, plakata, pozivnice
Fotoart, Osijek
Fotografije
Marin Topić, Domagoj Topić
Tisak
Grafika d. o.o. Osijek
Naklada
300
ISBN
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
1 280 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content