close

Enter

Log in using OpenID

babin pas

embedDownload
Udruga za umjetničko i književno stvaralaštvo
Rovinj, Rovinjsko selo bb
Tel. 848 498
E-mail: [email protected]
S ULICE U RADIONICE
Projekt „S ulice u radionice“ nastavak je projekta „Korak bliže djetetu“ kojim smo otkrivali
dječje interese i potencijale, te pratili rezultate kroz ostvarene radionice te analizom istih i na
temelju iskazanih dječjih interesa prišli smo kreiranju novih radionica uz pomoć roditelja koji
su takoñer sukreatori ovog projekta. Budući da smo za realizaciju projekta „Korak bliže
djetetu“ dobili samo 1/5 predviñenih sredstava nismo bili u mogućnosti realizirati sve
predviñene aktivnosti tako da bismo projektom „S ulice u radionice“ nastavili s planiranim
radionicama kojima bismo otkrivali skrivene potencijale djece koja su već od ranije
uključena, ali i ponovili bismo odrañeni ciklus radionica sad sa novom djecom i roditeljima
(koji potaknuti rezultatima projekta „Korak bliže djetetu“ postavljaju upite našoj udruzi da li će
se radionice ponoviti) i onima koji su pokazali afinitet za odreñenu temu.
Tako bi se krug uključene djece i roditelja proširio i odvijao u 2 nivoa: početni i napredni.
Kod identifikacije problema spoznali smo da su nužno potrebni organizirani sadržaji kojima bi
se djeca bavila u slobodno vrijeme, ali da je prije svega potrebno raditi i sa roditeljima kako bi
ojačali roditeljske kompetencije vezane uz odgoj i skrb za djecu. Kako je većina članova
naše udruge odgojno-obrazovne struke i ima iskustva u radu s djecom i roditeljima na sličnim
programima, te uz pomoć i suradnju stručnjaka krenuli smo u realizaciju ovog projekta. Bitno
je naglasiti da smo osmislili niz različitih radionica i sadržaja za djecu (koje bi realizirali
stručnjaci za svako područje, jedanput tjedno - uz prisustvo roditelja što smatramo jako
bitnim za rad na razvoju dječjeg samopouzdanja, te razvoja pozitivne slike o sebi i
zadovoljenje dječjih osnovnih potreba-u kojima roditelj ima jako važnu ulogu), upravo iz
razloga da svako pronañe ono u čemu je uspješan, te nakon toga kreiramo radionice i
aktivnosti prema iskazanom interesu i rezultatima.
Opći cilj projekta: Poticanje, njegovanje i razvijanje različitih oblika stvaralaštva i
kreativnosti djece
Specifični ciljevi projekta:
1. Senzibiliranje obitelji za dječje potrebe i zajedničko kreiranje sredine u kojoj će se dijete
provoditi slobodno vrijeme i osjećati se sigurno, uvaženo, prihvaćeno s mogućnošću
samopotvrñivanja i daljnjeg rasta i razvoja u području u kojem je darovito uz prisustvo
stručnjaka i uvažavanje roditelja
2. Aktivnostima doprinjeti: pronalaženju i izgrañivanju dječjih potencijala, prevenciji rizičnih
ponašanja i jačanju roditeljskih kompetencija u skrbi i odgoju djece
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
57
File Size
22 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content