close

Enter

Log in using OpenID

Aquaplast

embedDownload
AQUAplast
SEPARATORI
ULJA
I
MASTI
SEPARATORI
ULJA
I
MASTI
SEPARATORI
ULJA
IMASTI
MASTI
SEPARATORI
ULJA
I
LoviLcioLj
oLjin
inmaščob
maščob
LoviLci
SEPARATORI ULJA I MASTI
Aquaplast
Aquaplast
Aquaplast
Aquaplast
aquaplast
aquaplast
si siHRHR
HR
Zaštitimo podzemne vode – ulovimo onečišćenja
Separatori ulja Aquaplast upotrebljavamo pri odvajanju podzemnih voda od lakih tekućina u obliku
ulja i goriva (<od 0,95kg/l) koji predstavljaju opasnost onečišćenja podzemne vode. Osobito u blizini:
• benzinskih crpki,
• većih garaža,
• parkirališta za teretna vozila,
• mehaničarskih i vulkanizerskih radionica i autopraonica,
• kao i u ugostiteljskim objektima gdje su separatori ulja zakonom propisani, potrebno je masti prije ispuštanja oborinskih voda u kanalizacijsku mrežu pročistiti do te mjere, da otpadna voda prije ispusta sadrži do *5 mg supstance/l
DJELOVANJE:
Separatori djeluju na principu težine. Ulje, benzin, plinsko ulje, maziva, lož ulje i ostale lake tekućine imaju nižu specifičnu težinu od vode, što separatori ulja i masti koriste prilikom svog načina rada, tako da smanjuju protok i brzinu odvodnje oborinske
vode, a dijelovi lakih tekućina se izlučuju i podižu na površinu. Očišćena voda tako sigurno otječe kroz otvore u odvodni kanalizacijski sustav i zaštićuje podzemne vode od potencijalnih onečišćenja.
PREDNOSTI SEPARATORA ULJA I MASTI Aquaplast:
•IzrađeniuskladusstandardomEN858.
•Testiranisnajnovijimmetodamaispitivanja
•Malatežina-laktransportimontaža
•Dugvijektrajanja(do50god.)
•Polietilenskiproizvod,posebnopogodanzareciklažu-ekološki
•Jednostavnoodržavanjeiservisiranje
•ProizvodnjauEU
*Stopačiščenja:
*Stopačiščenja:
1=do5mgsupstance/litra/koalescentniseparatori
1=do5mgsupstance/litra/koalescentniseparatori
2=do100mgsupstance/liter/gravitacijskiseparatori
2=do100mgsupstance/liter/gravitacijskiseparatori
1. Gravitacijski separatori Aquaplast
Otpadne vode kontaminirane s lakim tekućinama zadržavaju se neko vrijeme u separatoru. S obzirom na nižu specifičnu težinu lakše tekućine se dižu na površinu. Očišćena voda se preko potopne cijevi odovodi iz separatora. Pri pravilnoj uporabi
laka tekućina se akumulira unutra i potrebno ju je redovito uklanjati. Gravitacijski separatori su primjereni za odvajanje lakih
tekućina u prometnim površinama.
Aquaplast
Aquaplast S2P-INT
S2P-INT od
od 1,5
1,5 do
do 33
1,5
1.1. S integriranim taložnikom i separatorom
Aquaplast NS
NS ____ SS 22 PP -- INTEGRIRANI
INTEGRIRANI
Aquaplast
1,5
1,5
Aquaplast
Aquaplast
33
6
6**
10
10**
15
15**
20
20**
S2P-INT
S2P-INT S2P-INT
S2P-INT S2P-INT
S2P-INT S2P-INT
S2P-INT S2P-INT
S2P-INT S2P-INT
S2P-INT
Protok
Q
Protok Q
Q
Protok
(l/s)
(l/s)
1,5
1,5
1,5
333
6
66
10
10
10
15
15
15
20
20
20
Promjer
DN
Promjer DN
DN
Promjer
(mm)
(mm)
1000
1000
1000
1400
1600
1600
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
Cijevni
priključakD1
D1
Cijevni prikljucak
prikljucak
D1
Cijevni
(mm)
(mm)
110
110
110
110
110
110
125
125
125
160
160
160
200
200
200
200
200
200
Dužina
Visina H
HLoz.
oz. dužina
dužina LL
Visina
(mm)
(mm)
1250
1250
1250
1640
1300
1300
1800
1800
1800
2700
2700
2700
3600
3600
3600
4500
4500
4500
Visina
dotoka
H1
Visina dotoka
dotoka H1
H1
Visina
(mm)
(mm)
1080
1080
1080
1280
1125
1125
1575
1575
1575
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1540
Visina
izlaza
H2
Visina izlaza
izlaza H2
H2
Visina
(mm)
(mm)
1055
1055
1055
1235
1100
1100
1550
1550
1550
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
Visina
H3
Visina H3
H3
Visina
(mm)
(mm)
1750175017502000
2000
2000
175017501600
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Volumen
Volumen
Volumen
(l)
(l)
1000
1000
1000
2000
2000
2000
3500
3500
3500
5500
5500
5500
7500
7500
7500
10000
10000
10000
(m
(m22))
70
70
70
200
200
200
400
400
400
670
670
670
1000
1000
1000
1400
1400
1400
Max. površina
površina
Max.
površina
Max.
BILJEŠKA:
BILJEŠKA:
•Max.površinaračunana
•Max.površinaračunanazaintenzitet
zaintenzitetnaliva150l/(sha)
naliva150l/(sha)
uodređeno
uodređenovremenuTmax.=3min
vremenuTmax.=3min
•*horizontalnaizvedba
•*horizontalnaizvedba
Aquaplast
Aquaplast S2P-INT
S2P-INT od
od 6
do 20
20
36 do
1.2. S zasebnim taložnikom
Aquaplast NS
NS ____ SS 22 PP -- TALOŽNIK
TALOŽNIK
Aquaplast
1,5
1,5
Aquaplast
Aquaplast
33
6
6
10
10
**
Aquaplast NS
NS ____ SS 22 PP -- SEPARATOR
SEPARATOR
Aquaplast
15
15
**
20
20
**
S2P-SED
S2P-SED S2P-SED
S2P-SED S2P-SED
S2P-SED S2P-SED
S2P-SED S2P-SED
S2P-SED S2P-SED
S2P-SED
1,5
1,5
33
6
6
10
10
15
15
20
20**
S2P-SEP
S2P-SEP S2P-SEP
S2P-SEP S2P-SEP
S2P-SEP S2P-SEP
S2P-SEP S2P-SEP
S2P-SEP S2P-SEP
S2P-SEP
Protok
Protok Q
Q
(l/s)
(l/s)
1,5
1,5
3
3
66
10
10
15
15
20
20
1,5
1,5
33
6
6
10
10
15
15
20
20
Promjer
DN
Promjer DN
(mm)
(mm)
800
800
1000
1000
1600
1400
1750
1750
1750
1750
1750
1750
625
625
800
800
800
800
1000
1000
1600
1400
1750
1750
Cijevni
D1
Cijevni priključak
prikljucak D1
(mm)
(mm)
110
110
110
110
125
125
160
160
200
200
200
200
110
110
110
110
125
125
160
160
200
200
200
200
Dužina
Visina HL ili dužina L
(mm)
(mm)
1000
1000
1250
1250
1300
1640
1800
1800
2700
2700
3600
3600
1000
1000
1250
1250
1500
1500
1750
1750
1750
1640
1800
1800
Visina dotoka
dotoka H1
Visina
H1
(mm)
(mm)
855
855
1050
1050
1125
1265
1540
1540
1540
1540
1540
1540
830
830
1025
1025
1100
1100
1515
1515
1515
1175
1515
1515
Visina izlaza
izlaza H2
H2
Visina
(mm)
(mm)
830
830
1025
1025
1100
1240
1515
1515
1515
1515
1515
1515
805
805
1000
1000
1075
1075
1490
1490
1490
1150
1490
1490
H3
Visina
H3
(mm)
(mm)
125012501500
1500
1750
1750
17501600
2000
2250
2250
2250
2250
2000
2000
125012501500
1500
1750
1750
2250
2250
1600
2250
2000
2000
Volumen
Volumen
(l)
(l)
500
500
1000
1000
2000
2000
3500
3500
5500
5500
7500
7500
300
300
175015002000
1750
650
650
750
750
1400
1400
2000
2000
3500
3500
(m
(m22))
70
70
200
200
400
400
670
670
1000
1000
1400
1400
70
70
200
200
400
400
670
670
1000
1000
1400
1400
Max. površina
Max.
površina
BILJEŠKA:
BILJEŠKA:
•Max.površinaračunana
•Max.površinaračunanazaintenziteto
zaintenzitetonaliva150l/(sha)uodređenom
naliva150l/(sha)uodređenomvremenuTmax.=3min
vremenuTmax.=3min
•*horizontalna
•*horizontalnaizvedba
izvedba
2. Koalescentni separatori bez prevodnice (by-pass) Aquaplast
Djeluju slično kao gravitacijski separatori, a njihova posebnost je izvršavanje dvaju radova, među kojima se nalazi koaelescentni filter, koji iz otpadne vode odvaja male molekule ugljikovodika, koje se ne mogu pročistiti gravitacijskim postupkom zbog
svoje male težine iunatoč uzgonu ne ostaju na površini. U koalescentnoj jedinici se molekule ugljikovodika adhezijsko lijepe
na koaelescentni filter i nanjemu se integriraju u sloju i rasponu odgovarajuće veličine, a s pomoću uzgona plutaju na površini
otpadnih voda.
2.1. S integriranim zasebnim taložnikom i separatorom
Aquaplast NS
NS ____ SS 11 PP -- INTEGRIRANI
INTEGRIRANI
Aquaplast
33
Aquaplast
Aquaplast
10
10**
6
6**
15
15**
20
20**
S1P-INT
S1P-INT S1P-INT
S1P-INT S1P-INT
S1P-INT S1P-INT
S1P-INT S1P-INT
S1P-INT
Protok Q
Q
Protok
Protok
Q
(l/s)
(l/s)
333
666
10
10
10
15
15
15
20
20
20
PromjerDN
DN
Promjer
Promjer
DN
(mm)
(mm)
1600
1600
1400
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
Cijevni prikljucak
priključakD1
D1
Cijevni
Cijevni
prikljucak
D1
(mm)
(mm)
110
110
110
125
125
125
160
160
160
200
200
200
200
200
200
Visina
Visina
ili dužina
dužina LL
DužinaHHLili
(mm)
(mm)
1300
1300
1640
1800
1800
1800
2700
2700
2700
3600
3600
3600
4500
4500
4500
Visina
Visina
dotoka
H1
Visina dotoka
dotokaH1
H1
(mm)
(mm)
1125
1125
1275
1575
1575
1575
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1540
Visina
Visina
izlaza
H2
Visina izlaza
izlaza H2
H2
(mm)
(mm)
1100
1100
1235
1550
1550
1550
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
Visina
Visina
H3
Visina H3
H3
(mm)
(mm)
175017501600
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Volumen
Volumen
Volumen
(l)
(l)
2000
2000
2000
3500
3500
3500
5500
5500
5500
7500
7500
7500
10000
10000
10000
(m
(m2)2)
200
200
200
400
400
400
670
670
670
1000
1000
1000
1400
1400
1400
Max.
Max.
površina
Max.površina
površina
BILJEŠKA:
BILJEŠKA:
•max.površinaračunanazaintenzitetnaliva150l/(sha)uodređenomtrenutkuTmax.=3min
•max.površinaračunanazaintenzitetnaliva150l/(sha)uodređenomtrenutkuTmax.=3min
•*horizontalnaizvedba
•*horizontalnaizvedba
•**opcijskaizvedbasautomatskimzatvaračem
•**opcijskaizvedbasautomatskimzatvaračem
2.2. S zasebnim taložnikom i separatorom
Aquaplast NS
NS ____ SS 11 PP -- TALOŽNIK
TALOŽNIK
Aquaplast
33
Aquaplast
Aquaplast
6
6
10
10**
15
15**
20
20**
S1PS1P- S1PS1P- S1PS1P- S1PS1P- S1PS1PSED
SED SED
SED SED
SED SED
SED SED
SED
Aquaplast NS
NS ____ SS 11 PP -- SEPARATOR
SEPARATOR
Aquaplast
33
6
6
10
10
15
15
20
20**
S1PS1P- S1PS1P- S1PS1P- S1PS1P- S1PS1PSEP
SEP SEP
SEP SEP
SEP SEP
SEP SEP
SEP
Q
Q
Q
(l/s)
(l/s)
DN
DN
DN
1750
1750
1400
(mm)
1000
1750
(mm) 1000
1000 1600
1600 1750
1750 1750
1750 1750
1750
D1
D1
D1
(mm)
110
(mm) 110
110
Dužina
H
H oz.
oz. LL L
(mm)
1250
1300
2700
(mm) 1250
1250 1640
1300 1800
1800 2700
2700 3600
3600
3600
1800
1250
1750
1500
1800
1250 1500
1500 1750
1750 1640
1500 1800
1800
1500
1250
H1
H1
H1
(mm)
1050
1125
1540
(mm) 1050
1050 1265
1125 1540
1540 1540
1540 1540
1540
1540
1540
1025
1100
1025 1100
1100 1515
1515 1515
1515 1515
1515
1175
1515
1515
1025
H2
H2
H2
(mm)
1025
1100
(mm) 1025
1025 1240
1100 1515
1515
1515
1515
1515
1515
1000
1000 1075
1075 1490
1490 1490
1490
1490
1150 1490
1490
1075
1490
1000
Visina
Visina H3
H3
Visina
H3
175017502000
(mm)
1750
(mm) 1750
1750 1600 2250
2250 2000
2000 2000
2000
2000
2250
2000
2000
1750175017501750
2250
2000
1750
2250 2000
2000 2000
2000
1600
2250
1750
2000
2000
2000
1000
2000
5500
1000 2000
2000 3500
3500 5500
5500 7500
7500
7500
3500
1000
600
1400
2000
600 750
750 1400
1400 2000
2000 3500
3500
750
3500
600
Volumen
Volumen
Volumen
(l)
(l)
333
Max.
Max. površina
površina
(m22)) 200
200
200
Max.
površina (m
66
6
125
125
125
400
400
400
10
10
10
160
160
160
15
15
15
20
20
20
200
200 200
200
200
200
1515
1515
1515
670
1000
670 1000
1000 1400
1400
1400
670
333
10
10
10
66
6
15
15
15
20
20
20
1400
800
800
1000
800 800
800 1000
1000 1600
1600 1750
1750
1750
800
110
110
110
125
125
125
160
160
160
200
200
200 200
200
200
200
670
1000
200 400
400 670
670 1000
1000 1400
1400
400
1400
200
BILJEŠKA:
BILJEŠKA:
•max.površinaračunanazaintenzitetnaliva150l/(sha)uodređenomvremenuTmax.=3min
•max.površinaračunanazaintenzitetnaliva150l/(sha)uodređenomvremenuTmax.=3min
•*horizontalnaizvedba
•*horizontalnaizvedba
•**opcijskaizvedbasautomatskimzatvaračem
•**opcijskaizvedbasautomatskimzatvaračem
Obje
Obje varijante
varijante koalescentnog
koalescentnog separatora
separatora ulja
ulja
moguće
moguće je
je izvesti
izvesti ss automatskim
automatskim zatvaračem.
zatvaračem.
Koalescentni
separatori
(by-pass)
Aquplast
3.3.Koalescentni
separatori
s sprevodnicom
(by-pass)
Aquplast
3.Koalescentni
Koalescentni
separatori
sprevodnicom
prevodnicom
(by-pass)
Aquplast
3.
separatori
sprevodnicom
(by-pass)
Aquplast
3.
Koalescentni
lovilci
z
obvodnico
(by-pass)
Aquaplast
3.s prevodnicom
Koalescentni
lovilci
z obvodnico
(by-pass)
Aquaplast
Separatori
s prevodnicom
upotrebljavaju
pročišćavanje
otpadnih
voda
velikim
cestovnim
površinama
s gustim
Separatori
se se
upotrebljavaju
za za
pročišćavanje
otpadnih
voda
na na
velikim
cestovnim
površinama
s gustim
- -
Separatori
s prevodnicom
upotrebljavaju
pročišćavanje
otpadnih
voda
velikim
cestovnim
površinama
s guSeparatori
s prevodnicom
se se
upotrebljavaju
za za
pročišćavanje
otpadnih
voda
na na
velikim
cestovnim
površinama
s guprometom.
Osobito,
gdje
se
lake
tekućine
ili preostalo
gorivo
akumulira
površini
rezultat
prometa
(javne
ceste,
prometom.
Osobito,
gdje
se
lake
tekućine
ililake
preostalo
gorivo
akumulira
na na
površini
kaokao
rezultat
prometa
(javne
ceste,
sti-m
prometom.
Osobito,
gdje
se
tekućine
ili
preostalo
gorivo
akumulira
na
površini
kao
rezultat
prometa
(javne
sti-m
prometom.
Osobito,
gdje
se
lake
tekućine
ili
preostalo
gorivo
akumulira
na
površini
kao
rezultat
prometa
(javne
Lovilci
z
obvodnico
se
uporabljajo
za
čiščenje
odpadnih
voda
na
velikih
cestnih
površinah
z
gostim
gibljivim
ali
stoječim
Lovilci z obvodnico se uporabljajo za čiščenje odpadnih voda na velikih cestnih površinah z gostim gibljivim ali stoječim
autoceste,parkirališta
i garaže).
Pojavom
oborinske
vode,
velike
količine
lake
tekućine
počinju
prikupljati
i odlaziti
utoceste,parkirališta
i garaže).
Pojavom
vode,
velike
količine
lake
tekućine
počinju
se se
prikupljati
i odlaziti
u ui i
ceste,
autoceste,parkirališta
i garaže).
Pojavom
oborinske
vode,
velike
količine
lake
tekućine
se
prikupljati
prometom.
posebej
tam,
kjer
se
lahke
tekočine
oziroma
ostanki
goriv
nabirajo
na
površini
kot
posledica
prometa
ceste,
autoceste,parkirališta
i garaže).
Pojavom
oborinske
vode,
velike
količine
lake
počinju
se
prikupljati
prometom.
šeše
posebej
tam,
kjer
seoborinske
lahke
tekočine
oziroma
ostanki
goriv
nabirajo
natekućine
površini
kotpočinju
posledica
prometa
separatore,
gdje
se
ulja
odvajaju,
a
čista
kišnica
protječe
kroz
prevodnicu,
kako
bi
se
spriječilo
poplavljivanje
površine.
eparatore,
gdje
uljaavtoceste,
odvajaju,
aparkirišča
čista
kišnica
kroz
prevodnicu,
kako
bi
se vode
spriječilo
površine.
odlaziti
useseparatore,
gdje
se
ulja
odvajaju,
a čista
kišnica
protječe
kroz
prevodnicu,
kako
bivelikih
se
spriječilo
poplavljivanje
(javne
ceste,
avtoceste,
parkirišča
ina parkirne
hiše).
ob
pojavu
meteorne
vode
se
ob
nalivih
lahke
tekočine
odlaziti
u separatore,
gdje
se
ulja
odvajaju,
čista
kišnica
protječe
kroz
prevodnicu,
kako
bi
se
spriječilo
poplavljivanje
(javne
ceste,
in protječe
parkirne
hiše).
ob
pojavu
meteorne
se
obpoplavljivanje
velikih
nalivih
lahke
tekočine
površine.
pričnejo
zbirati
in stečejo
v lovilec,
ločijo,
viški
čiste
meteorne
vode
stečejo
skozi
obvodnico,
ki prepreči
površine.
pričnejo
zbirati
in stečejo
v lovilec,
kjerkjer
se se
oljaolja
ločijo,
viški
čiste
meteorne
vode
pa pa
stečejo
skozi
obvodnico,
ki prepreči
Aquaplast
NS
- BP
površine.
Aquaplast
NSpoplavljanje
__ S__1 S
P 1- P
BP
poplavljanje
površine.
Aquaplast
Aquaplast
NSNS
__ S__1 S
P 1- P
BP- BP
aquaplast
nS
__
S
aquaplast nS __ S 1 P 1- P
bP- bP
30/3*
50/5*
80/8*
100/10* 150/15*
150/15* 200/20*
30/3*
50/5*
80/8*
100/10*
200/20*
30/3*
50/5*
80/8*
100/10* 150/15*
150/15*
200/20*
Aquaplast
30/3*
50/5*
80/8*
100/10*
200/20*
Aquaplast
Aquaplast
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
Aquaplast
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
30/3*
50/5*
80/8*
100/10*
150/15*
200/20*
30/3*
50/5*
80/8*
100/10*
150/15*
200/20*
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
Aquaplast
Aquaplast
s1P-BP
s1P-BP
s1P-BP
s1P-BP
s1P-BP
s1P-BP
s1P-BP
Pr Protok
(l/s)(l/s)
30 30 s1P-BP
50 50 s1P-BP
80 80 s1P-BP
100100s1P-BP
150150s1P-BP
200200
150150
100100
80 80
50 50
30 30
200200
Protok
Protok
Q Q
(l/s)(l/s)
Pretok
(l/s)1750 30 30 1750 50 50 1750 80 80
Q Q (mm)
(mm) (l/s)1750
Pr PromjerPretok
1750
1750
17501750100100 17501750150150 17501750200200
1750
17501750
1750
17501750
1750
Promjer
(mm) 1750
1750
1750
1750
1750
Promjer
DNDN
(mm)
Premer
DN
(mm)
1750
1750
1750
1750
1750
1750
(mm)
1750
1750
1750
1750
1750
1750
Cijevni priključak
(mm)
250250
300300
300300
400400
400400
400400
400400
Cijevni
prikljucak
(mm)
400400
300300
300300
250250
400400
Cijevni
priključak
D1 D1 (mm)
priključek(mm)
D1
(mm)
(mm)
250250
300300
300300
400400
400400
400400
Visina H oz.Cevni
dužin
1800/27
1800/270
2700/380
2700/380
3600/47
4500/5600
1800/270
2700/380
2700/380
3600/47
4500/5600
Visina
(mm)1800/2700
1800/2700
1800/2700
2700/3800
2700/3800
3600/4700
4500/5600
3600/4700
2700/3800
2700/3800
1800/2700
4500/5600
(mm)
Dužina
L /HL1oz. dužin L 1800/27
Višina H oz. dolžina L (mm)
(mm) 1800/2700
1800/2700 1800/2700
1800/2700 2700/3800
2700/38002700/3800
2700/38003600/4700
3600/47004500/5600
4500/5600
Visina dotoka
(mm)
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
Visina
dotoka
(mm) 1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
(mm)
Visina
dotoka
H1 H1
Višina dotoka H1
(mm) 1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
(mm)
1470
1470
1470
1470
1470
Visina izlaza
(mm)
1240
1240
1200
1200
1200
12701270
1240
1240
1200
1200
1200
Visina
izlaza
(mm) 1270
1270
1240
1240
1200
1200
1200
1200
1200
1240
1240
1200
(mm)
Visina
izlaza
H2 H2
Višina iztoka H2
(mm) 12701270
1240
1240
1200
1200
1200
(mm)
1240
1240
1200
1200
1200
(mm) 2250
2250
2250
2250
2500
2500
2500
H3 H3
(mm)
2250
2250
2500
2500
2500
H3
(mm)
2250
2250
2250
2500
2500
2500
2500
2500
2250
2250
2250
2500
(mm)
Visina H3
H3
(mm) 2250
2250
2250
2250
2500
2500
2500
(mm)
2250
2250
2500
2500
2500
(l)
3500
3500
5500
5500
7500
10000
V Volumen
3500
3500
5500
5500
7500
10000
Volumen
(l)
3500
3500
5500
5500
7500
10000
7500
5500
5500
3500
3500
10000
(l)
Volumen
Volumen
3500
3500
5500
5500
7500
10000
(l) (l)
3500
3500
5500
5500
7500
10000
Max. površina
1500
2500
4000
5000
7500
10000
(m2)(m2) 2 1500
2500
4000
5000
7500
10000
2
Max.
površina
(m
)
1500
2500
4000
5000
7500
10000
7500
5000
4000
2500
1500
10000
(m
)
Max. površina
Max. površina
1500
2500
4000
5000
7500
10000
(m2)(m2)
1500
2500
4000
5000
7500
10000
44
4P
Po
p
pri
So
za
drž
pre
sno
PrP
Pr
PrP
PrC
Cje
D
D1
Ce
Vi
D1V
d
du
Viš
do
ViV
Viš
V
Vis
Viš
V
Vis
Viš
V
Vo
Vo
opcijska
izvedba
s automatskim
zatvaračem
opcijska
izvedba
s automatskim
zatvaračem
opcijska
izvedba
s automatskim
zatvaracem
opcijska
izvedba
s automatskim
zatvaracem
opcijska
izvedba
z avtomatskim
zapiralom
opcijska
izvedba
z avtomatskim
zapiralom
P
PR
PR
•
••SS
L
•
••UU
Č
kn
•
• M
U
••RM
o
•• R
M
• R
A
Ap
Pe
pe
t:
t: +
in
info
4.
Separator
masti
Aquaplast
4.
Separator
masti
Aquaplast
4.
Separator
masti
Aquaplast
4.
Separator
masti
Aquaplast
Lovilecmaščob
maščobAquaplast
Aquaplast
4.4.
Lovilec
Posebno su pogodni za ugostiteljske obrte, gdje se primjenjuje zakonski standard odvajanja masti i ulja organskog podrijetla
Posebno su pogodni za ugostiteljske obrte, gdje se primjenjuje zakonski standard odvajanja masti i ulja organskog podrijetla
Posebno
pogodni
ugostiteljske
obrte,
gdje
primjenjuje
zakonski
standard
odvajanja
masti
i ulja
organskog
podrijetla
Posebno
su su
pogodni
za za
ugostiteljske
obrte,
gdje
se se
primjenjuje
zakonski
standard
odvajanja
masti
i ulja
organskog
podrijetla
prije
ulaza
otpadne
vode
u kanalizaciju,septičku
jamu
ili uređaj
za
pročišćavanje
otpadnih
voda.
Separatori
djeluju
način
prije
ulaza
otpadne
vode
u ukanalizaciju,septičku
jamu
iliili
uređaj
za
pročišćavanje
otpadnih
voda.
Separatori
djeluju
na na
način
ulaza
otpadne
kanalizaciju,septičku
jamu
ureaj
za
pročišćavanje
otpadnih
voda.
Separatori
djeluju
način
prije
ulaza
otpadne
vode
ugostinske
kanalizaciju,septičku
jamu
ili ureaj
zastandard
pročišćavanje
otpadnih
voda.
Separatori
djeluju
na na
način
za-zaSo
posebej
primerni
za
obrate,
velja
zakonski
obveznega
ločevanja
maščob
in olj
organskega
izvora
Soprije
posebej
primerni
zavode
gostinske
obrate,
kjerkjer
velja
zakonski
standard
obveznega
ločevanja
maščob
in olj
organskega
izvora
zadržavnja
organskih
supstanci
iz
otpadne
vode
pred
ulazom
u
kanalizacijsku
mrežu.
zadržavnja
organskih
supstanci
iz
otpadne
vode
pred
ulazom
u
kanalizacijsku
mrežu.
državnja
organskih
supstanci
izkanalizacijo,
otpadne
vode
pred
ulazom
učistilno
kanalizacijsku
mrežu.
pred
iztokom
odpadne
vode
votpadne
pred
greznico
napravo.
Lovilec
deluje
način
zadrževanja
organskih
državnja
organskih
supstanci
vode
pred
ulazom
kanalizacijsku
mrežu.
pred
iztokom
odpadne
vode
vizkanalizacijo,
pred
greznico
aliuali
čistilno
napravo.
Lovilec
deluje
na na
način
zadrževanja
organskih
Aquaplast
S2P
od
1
do
6
Aquaplast S2P od 1 do 6
Aquaplast
do 6
Aquaplast
S2PS2P
od 1od
do1 6
snovi
iz odpadne
vode
pred
iztokom
v kanalizacijsko
omrežje.
snovi
iz odpadne
vode
pred
iztokom
v kanalizacijsko
omrežje.
Aquaplast
Aquaplast
s2Ps2P
od 1od
do1 6do 6
VAŠ
PRODAVAČ
VAŠ
PRODAVAČ:
VAŠ
PRODAVAČ
VAŠ
PRODAVAČ:
VAŠ
PRODAVAČ:
VAŠPRODAJALEC:
VAŠPRODAJALEC:
ŠRENG
d.o.o.
ŠRENG
d.o.o.
APLAST
inintrgovina
d.o.o.
APL
Aproizvodnja
STproizvodnja
proizvodnja
d.o.o.
APL
A ST
proizvodnja
in trgovina
d.o.o.
AplAst
proizvodnja
in trgovina
trgovina
d.o.o.
AplAst
trgovina
d.o.o.
Petrovče
115a, 3301inPetrovče,
Slovenija
Petrovče
1115a,
15a,
3301
Petrovče,
Slovenija
Petrovče
1115a,
15a,
3301
Petrovče,
Slovenija
petrovče
3301
petrovče,
slovenija
petrovče
3301
petrovče,
slovenija
t
|
+386
(0)
3
713
24
50
t: +386
3 713
24 50 | f: |+386
f: +386
3 713
24 54
t: +386
(0) 3(0)713
24 50
(0) 3(0)713
24 54
t:f +386
3 713
2424
50
|+386
f: +386
3 713
24 54
| +386
324
713
54
t: +386
(0) (0)
3 (0)
713
50
| f:
(0) (0)
3 713
24 54
[email protected]| www.aplast.si
| www.aplast.si
[email protected]
e | [email protected]
[email protected]
| www.aplast.si
[email protected]
| www.aplast.si
w | www.aplast.si
građevinarstvo
i usluge
za za
građevinarstvo
i usluge
Lađarska
 HR
- 31000
Osijek
Lađarska
18 18
 HR
- 31000
Osijek
031/580-877,
031/580-861
tel:tel:
031/580-877,
fax:fax:
031/580-861
[email protected]
 www.sreng.hr
[email protected]
 www.sreng.hr
AVGUST
pravicodo
dotiskarskih
tiskarskihnapak
napakinintehničnih
tehničnihsprememb.
sprememb.
avGUST 2011 | Pridržujemo si pravico
AVGUST 2011 | Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in tehničnih sprememb.
MONTAŽI
separatora
ulja
i masti
Aquaplast
molimo
Vas
strogo
slijedite
upute
proizvođača:
PRIPRI
MONTAŽI
separatora
ulja
i masti
Aquaplast
molimo
Vas
da da
strogo
slijedite
upute
proizvođača:
PRI
MONTAŽI
separatora
ulja
i masti
Aquaplast
molimo
Vas
da strogo
slijedite
upute
proizvođača:
PRI
MONTAŽI
separatora
ulja
imaščob
masti
Aquaplast
molimo
Vas
da strogo
slijedite
upute
proizvođača:
MONTAŽi
lovilcev
olj
in
Aquaplast
prosimo
dosledno
upoštevajte
navodila
proizvajalca:
PRiPRi
MONTAŽi
lovilcev
olj in
maščob
Aquaplast
prosimo
dosledno
upoštevajte
navodila
proizvajalca:
•
moraju
dostupni
zaza
održavanje
i moraju
imati
predviđen
način
izlučivanja
lakih
tekućina
Separatori
moraju
biti
dostupni
za
održavanje
i moraju
imati
predviđen
način
izlučivanja
lakih
tekućina
•
moraju
bitibiti
dostupni
za održavanje
i moraju
imati
predviđen
način
izlučivanja
lakih
tekućina
Separatori
moraju
biti
dostupni
održavanje
i moraju
imati
predviđen
način
izlučivanja
lakih
tekućina
••Separatori
Lovilcimorajobitidostopnizavzdrževanjeinmorajoimetipredvidennačinodstranjevanjaizločenihlahkihtekočin.
••Separatori
Lovilcimorajobitidostopnizavzdrževanjeinmorajoimetipredvidennačinodstranjevanjaizločenihlahkihtekočin.
•
Učinkovitost
djelovanja
separatora
ulja
i
masti
sa
prethodnom
ugradnjom
taložnika
mulja
i
pijeska,
•
Učinkovitost
djelovanja
separatora
ulja
i
masti
sa
prethodnom
ugradnjom
taložnika
mulja
i
pijeska,
•• Učinkovitost
Česolovilcivgrajenivkanalizacijskipriključekinjihvzdržujeterskrbizaodstranjevanjeizločenihsnoviuporabnik,morabitiomogočen
djelovanja
separatora
i masti
prethodnom
ugradnjom
taložnika
mulja
i pijeska,
•• Učinkovitost
Česolovilcivgrajenivkanalizacijskipriključekinjihvzdržujeterskrbizaodstranjevanjeizločenihsnoviuporabnik,morabitiomogočen
djelovanja
separatora
uljaulja
i masti
sa sa
prethodnom
ugradnjom
taložnika
mulja
i pijeska,
koji
odvajaju
mehanicke
elemente
u otpadnoj
vodi,
dodatno
se povecava
koji
odvajaju
mehanicke
elemente
u otpadnoj
vodi,
dodatno
se povecava
nadzor
s
strani
upravljalca
sistema.
nadzor
s
strani
upravljalca
sistema.
koji
odvajaju
mehaničke
elemente
u
otpadnoj
vodi,
dodatno
se
povećava
koji odvajaju
mehaničke
elemente
u otpadnoj
vodi,
dodatno se povećava
•
ugradnje
poklopca
za prometne
ili zelene
površine.
•
ugradnje
poklopca
za prometne
ili zelene
površine.
• Mogućnost
Učinkovitostdelovanjalovilcevoljinmaščobsespredhodnovgradnjolovilcevmuljainpeska,kiodstranijomehanskeelementev
• Mogućnost
Učinkovitostdelovanjalovilcevoljinmaščobsespredhodnovgradnjolovilcevmuljainpeska,kiodstranijomehanskeelementev
•
Mogućnost
ugradnje
poklopca
za
prometne
ili
zelene
površine.
Mogućnost
ugradnje
poklopca
za
prometne
ili
zelene
površine.
•
Redovno
uklanjanje
lakih
tekućina,
koje
se
nakupljaju
u
separatoru,
je ključ
za dugoročan
pravilan
••Redovno
uklanjanje
lakih
tekućina,
koje
se
nakupljaju
u
separatoru,
je ključ
za dugoročan
pravilan
radrad
odpadni
vodi,
še dodatno
poveča.
odpadni
vodi,
še dodatno
poveča.
uklanjanje
lakih
tekućina,
koje
nakupljaju
u separatoru,
je ključ
dugoročan
pravilan
•• Redovno
Možnostdodatneganaročilapohodnegaalipovoznegapokrova.
uklanjanje
lakih
tekućina,
koje
se se
nakupljaju
u separatoru,
je ključ
za za
dugoročan
pravilan
radrad
•• Redovno
Možnostdodatneganaročilapohodnegaalipovoznegapokrova.
• Rednoodstranjevanjelahkihtekočin,kisenaberejovlovilcu,jeključnozadolgoročnopravilnodelovanjenaprave.
• Rednoodstranjevanjelahkihtekočin,kisenaberejovlovilcu,jeključnozadolgoročnopravilnodelovanjenaprave.
JULIJ 2014|Pridržavamo si pravo do tiskarskih grešaka i tehničkih promjena. Slike su simbolične.
Aquaplast
S2P-INT
oddo
10 25
do 25
Aquaplast
S2P-INT
od 10
Aquaplast
S2P-INT
oddo
10 25
do 25
Aquaplast
S2P-INT
od 10
Aquaplast
s2P-iNT
oddo
10 25
do 25
Aquaplast
s2P-iNT
od 10
avGUST 2011 | Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in tehničnih sprememb.
*
*
*
*
* 10
* 15
*20
*25
1
2
3
4
6 * 10
*
*
*
*
20
* 15
*20
*25
1 1 1 2 2 2 3 3 3 44 4 66 6 1010
1515
20
2525
Aquaplast
Aquaplast
Aquaplast
Aquaplast
*
*
*
*
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
* 10
* 15
*20
*25
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
1 S2P-Gr
2 S2P-Gr
3 S2P-Gr
4 S2P-Gr
6 S2P-Gr
1S2P-Gr
2S2P-Gr
3S2P-Gr
4S2P-Gr
6S2P-Gr
10
15
20
25
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
S2P-Gr
Aquaplast
Aquaplast
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
s2P-Gr
(l/s) 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 6 6 6 101010 151515 202020 252525
Protok
(l/s)
Protok
(l/s)
Protok
QQ Q
(l/s)
1
2
3
4
6
10
15
20
25
Pretok
Pretok
Q Q
(l/s)(l/s) 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 10 10 15 15 20 20 25 25
(mm)800
8001000
10001000
10001600
16001600
16001750
17501750
17501750
17501750
1750
Promjer
DNDN
(mm)
1000
1750
1750
1750
1400
1400
1750
1000
(mm)
Promjer
Promjer
DN
(mm)
8008001000
1000
1600
1600
1750
1750
1750
1750
(mm)
800
1000
1000
1600
1600
1750
1750
1750
1750
Premer
DN
(mm) 800 1000 1000 1600 1600 1750 1750 1750 1750
Cjevni
priključak
Cijevni
priključak
Cjevni
prikljucak
(mm) 110
110 110
110 110
110 110
110 125
125 160
160 200
200 200
200 200
200
(mm)
110
200
160
110
(mm)
110110 110
110110 110
125125 160
200200 200
200200
D1D1 priključek (mm)
D1
Cevni
(mm)
110
110
110
110
125
160
200
200
200
(mm)
110
110
110
110
125
160
200
200
200
oz.oz.
Visina
H
Visina
HHoz.
D1Visina
(mm)1000
1000 750
750 1250
12501300
13001500
15001800
18002700
27003600
36004500
4500
(mm)
3600
2700
1800
1940
1640
4500
1000
1250
(mm)
(mm)
1000
750750 1250
1300
1500
1800
2700
3600
4500
dužina
LL
dužina
dužina
Višina
HL oz.
(mm)1000
1000750750 1250
12501300
13001500
15001800
18002700
27003600
36004500
4500
(mm)
dolžina
Ldotoka H1 (mm)
(mm) 830
830 690
6901080
10801060
10601225
1225 1575
15751540
15401540
15401540
1540
Visina
690
1540
1540
1250
1260
1540
1080
(mm)
Visina
dotoka
Visina
dotoka
H1 H1(mm)
830830 690
1080
1060
1225
15751575 1540
1540
1540
(mm)830830 6906901080
10801060
106012251225157515751540
15401540
15401540
1540
Višina dotoka H1 (mm)
805 665665 1055
1055 9509501200
12001550
1550 15151515 15151515 15151515
(mm) 805
Visina
izlaza
H2H2(mm)
(mm)
(mm)
1550
1200
1055
Visina
izlaza
Visina
izlaza
H2
805805 665665 1055
95012101200
1550
15151515 15151515 15151515
(mm)805
805
665
1055
950
1200
1550
Višina iztoka H2 (mm)
665
1055
950
1200
1550
15151515 15151515 15151515
1250-12501250-17501750-175017502000125020001250125017501250- 1250- 1750- 1750- 2000- 2000
(mm)
20002000
20002000
20002000
2000
Visina
H3H3
(mm)
(mm)
2000
2000
2000
1600
1600
2000
Visina
Visina
H3
(mm)
2000
2000
2000
2000
1500
1500
2000
2000
2250
1500
1500
2000
2000
2250
125012501750175020001500
1500
2000
12501750175020001500
1500
2000
2000
2250
20002000
20002000
20002000
2000
(mm)12502000
Višina H3
(mm)
1500
1500
2000
2000
2250
1500
2000
2000
2250
Volumen
(l) (l)1500
450
600
1000
1800
24003500
35005500
55007500
7500
10000
450
600
1000
1800
2400
10000
600
7500
5500
3500
2500
1800
10000
450
1000
Volumen
Volumen
(l) (l) 450
600
1000
1800
2400
3500
5500
7500
10000
10001800
18002400
24003500
35005500
55007500
7500
10000
Volumen
(l) (l) 450450 6006001000
10000
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
2 857 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content