close

Enter

Log in using OpenID

CVH-I-IU-006.01 HRVATSKI

embedDownload
NADOGRADITELJ
Ime i adresa
KRATKI OPIS VOZILA I NADOGRADNJE
Opisno
PODACI O VOZILU
Marka
Tip i trgovačka oznaka
VIN oznaka
Kategorija vozila (ECE)
Razmak osovina
Godina proizvodnje
PODACI O NADOGRADNJI
Tip
Serijski broj
Vrsta
Godina proizvodnje
Volumen (za cisterne, miksere
i sl.) (l)
Pomoćna šasija
Stijenka
Podnica
Krov
Ostalo (navesti)
Dizalica
Rashladni uređaj
Ostalo (navesti)
xT
xT
Specifikacija
materijala
OPREMA DOGRAĐENA NA VOZILO
Rampa
Marka
Tip
Serijski broj
Godina proizvodnje
NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA VOZILA (NDM)
xT
Položaj težišta teretnog
prostora u odnosu na središte
stražnje osovine (ili računskog
središta) xT
xT (mm)
Raspored masa po osovinama
I osovina
II osovina
III osovina
IV osovina
Ukupno
NDM (kg)
Vozilo predviđeno za vuču
priključnog vozila/Podaci za
kuku ili sedlo
NDM skupa vozila (kg)
GUME
Dimenzije guma s indeksima
nosivosti i brzine
OSTALO
Prema potrebi upisati
OVJERAVA
(Žig i potpis)
Napomena: Ovjeravanjem ovog dokumenta nadograditelj izjavljuje da je vozilo nadograđeno, dograđeno ili pregrađeno u skladu s pravilima
struke uz poštivanje svih zakona, pravilnika, uputa i normi koji se primjenjuju na ovom području i odnose se na navedeno vozilo.
CVH-I-IU-006.01
Prilog 1
List: 5 od 7
NACRTI NADOGRADNJE I OPREME
VIN oznaka
Nacrt pomoćne šasije
Raspored pričvršćenja šasije i
pomoćne šasije
Način vezivanja šasije i
pomoćne šasije
Vijci
Broj
Kvaliteta
Nacrt teretnog sanduka,
cisterne, kipera, miksera i dr.
CVH-I-IU-006.01
Prilog 1
List: 6 od 7
NACRTI NADOGRADNJE I OPREME
VIN oznaka
Nacrt postavljanja dizalice,
rampe i ostale dodatne opreme
ako postoji na vozilu
Ostali nacrti (ako su potrebni)
OSTALO
Prema potrebi upisati
OVJERAVA
(Žig i potpis nadograditelja)
Napomena: Ovjeravanjem ovog dokumenta nadograditelj izjavljuje da je vozilo nadograđeno, dograđeno ili pregrađeno u skladu s pravilima struke
uz poštivanje svih zakona, pravilnika, uputa i normi koji se primjenjuju na ovom području i odnose se na navedeno vozilo.
OVJERAVA NADZORNIK
(Žig i potpis nadzornika)
Napomena: Ovjeravanjem ovog dokumenta nadzornik izjavljuje da tehnički opis navedenog vozila odgovora postojećem stanju na vozilu.
CVH-I-IU-006.01
Prilog 1
List: 7 od 7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
202 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content