close

Enter

Log in using OpenID

8. dugoselski sajam obrtništva i poduzetništva

embedDownload
"
#
$
%
&
'
$
(
)
*
+
,
(
+
-
.
/
!
0
/
1
"
2
"
3
4
#
+
5
/
$
%
6
*
&
/
'
3
$
/
3
)
6
7
6
,
2
8
/
8. DUGOSELSKI SAJAM OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA
UVJETI, PRAVILA I TROŠKOVI SUDJELOVANJA
DUGO SELO/ 08. – 10. 11. 2013. / GRADSKA SPORTSKA DVORANA DUGO SELO
IZLAGAČI:
Obrti, poduzeća, udruge, agencije, obiteljska gospodarstva, banke, komore, zaklade, ostalo
UVJETI:
§
Organizator i realizator Sajma je Grad Dugo Selo, Turistička zajednica Grada Dugog Sela i Udruženje
obrtnika Dugo Selo
§
Opći uvjeti primjenjuju se za sve izlagače
§
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje su popunile obrazac prijave, te potpisom i
pečatom prihvatile opće uvjete
§
Prijava je istovremeno i ugovor, za koji svojim potpisom odgovarate, a obvezuje obje strane na
ispunjenje uvjeta izlaganja
§
Nakon zaprimljene prijave, organizator pismeno u roku od 7 dana dostavlja odgovor kojim potvrđuje,
odnosno otkazuje prijavu za sudjelovanje na sajmu
§
Organizator zadržava pravo otkazivanja prijave, ukoliko prijava i tema izlaganja ne odgovaraju tematici
projekta i nisu dostavljeni u propisanom roku
§
Pristojbe za sudjelovanje / zakup kvadrature izložbenog prostora, iste su za sve izlagače, osim ako sa
organizatorom nije drugačije dogovoreno
§
Pristojbe za sudjelovanje moraju biti uplaćene 7 dana nakon potvrđene prijave. Plaćanje se vrši na žiro
račun Udruženje obrtnika Dugo Selo i time se osigurava mjesto za izlaganje
§
Organizator nije odgovoran za štetu, gubitke ili otuđenje izlagačeva vlasništva tijekom radnog vremena
Sajma, isto tako i nakon radnog vremena Sajma
§
Čišćenje prostora snose organizator, što ne uključuje čišćenje izložbenog prostora u sklopu štanda (svoje
smeće izlagači iznose sami)
§
Ako zbog nepredviđenih okolnosti izlagač pismeno predloži povlačenje svoje prijave za sudjelovanje
najkasnije 16 dana prije početka sajamske priredbe a Organizatori to prihvate izlagaču će biti vraćeno
50 % vrijednosti plaćenog izložbenog prostora
§
Otkaz u roku od 15 dana i manje ne može se prihvatiti, pa se podnositelju prijave ne može vratiti
uplaćeni iznos
§
U slučaju da je zaprimljena prijava za sudjelovanje na Sajmu, a iznos nije uplaćen, a na temelju prijave
organizator čuva mjesto prijavljenom izlagaču, koji odustane od izlaganja nekoliko dana prije početka
sajma, na temelju potvrđene ili potpisane prijave obavezan je platiti puni iznos za rezervirano mjesto/
kvadraturu koja je naručena.
§
Eventualni nastali sporovi, rješavat će se kod nadležnog suda
PRAVILA:
§
Izložbeni prostori gdje izlagači izlažu proizvode ili se promoviraju putem letaka i ostalih PR materijala
moraju biti opremljeni do 08.11.2013. / u 10 sati
§
Izložbeni prostor mora biti raspremljen do 11.11.2013. / u 10 sati
§
Pri otvaranju Sajma, izlagači moraju biti prisutni na svojim štandovima
§
Izlagači moraju sami urediti i dekorirati svoje prostore, u skladu sa tematikom
§
Izlagačima je dopuštena prodaja (izlagači sami odgovaraju za deklaracije i cijene)
§
Zadnji dan sajma također je izložbeni, stoga ste obvezni ne pakirati se i odlaziti prije nego li je
predviđeno, već najranije sat vremena prije kraja. U protivnom vam organizator ima pravo naplatiti
kaznu zbog nepoštivanja uvjeta u iznosu od 200,00 kn
TROŠKOVI:
ČLANOVI UDRUŽENJA OBRTNIKA DUGO SELO ( Grad Dugo Selo, Općina Brckovljani i Rugvica ), OPG i
OBRAZOVNE USTANOVE ( osnovne škole, srednje škole, pučko otvoreno učilište, vrtići i sl. ) – sa
područja Grada Dugog Sela, Općine Brckovljani i Rugvica
PODUZETNICI ( d.o.o., d.d. ), UDRUGE - sa područja Grada Dugog Sela
Odlukom organizatora Sajma – gore navedeni, oslobođeni su plaćanja pristojbe za zakup izložbenog
prostora do 10m2 ( za tri dana izlaganja )
OSTALI
- Pristojba za 3 dana izlaganja, 30,00 HRK / m2 – dvorana
- Pristojba za 3 dana izlaganja, 30,00 HRK / m2 – vanjski prostor i šator
- Uplata se vrši na žiro račun Udruženja obrtnika Dugo Selo – HR0723600001101347944
- Udruženje obrtnik Dugo Selo - nije u sustavu PDV-a
§
Pristojba pokriva troškove organizacije, djelatnika, prostora, marketinga, tiska PR materijala i ostalih
organizacijskih aktivnosti
§
Pristojba uključuje izložbeni prostor za 3 dana ( unutarnji prostor dvorana/šator i vanjski prostor- ispred
dvorane ), sa osnovnim priključkom struje
§
PDV 25% se ne obračunava na iznose jer Udruženje obrtnika Dugo Selo nije u sustavu PDV-a
§
Organizator ima pravo (po zahtjevu) izuzeti plaćanje pristojbe pojedinim izlagačima
§
Ostale potrebe koje se dogovaraju sa organizatorom
§
Stojimo na raspolaganju za sve dodatne potrebe i upite, obratite se s povjerenjem
KONTAKT ORGANIZATORA:
9
:
I
;
9
J
\
K
]
g
^
h
o
p
]
l
q
_

‚
J
I
ƒ
g
^
h
]
r
i
o
_
p
`
_


B
g
;
C
J
\
]
^
B
d
r
`
i

u

‰
:
P
x
]
k
|
]
h
^
k
l
u
y

Y
Z
H
@
[
w
q
k
z
h
z
_
v
t
_
s

{
k
_
|
]
_

C
‘
a
a
`
v
_
T
e
a
_
R
U
b
e
h


s
e
u
=

l
:
{
}
v
{
_
y
o
?
Š
‹
R
Œ

Ž
Z
L
d

s
>
‡
k
f
f
k
u
t
k
u
z
^
h
u
q
~
}
t
s
{
u
?
e
d
_
E
„
d
c
|
‹
m
c
b
t
E
f
b
a
y
D
^

S
m
w
k
X
=
c
G
b
c
t
S
G
c
_
R
f
v
W
@
†
f
e
V
€
Q
e
d
{
m
_

v
ˆ
d
c
s
G
K
h

_
@
F
c
b
]
U
9

9
I
r
t
_
x
R
d
b
w
z
M
c
b
^
]
‡
O
b
a
q
k
†
N
a
h
‚
M
`

v
a
:
b

…
L
s
T
b

„
K
]

„
J
\
u
E
b
d
c
D
S
a
c
f
C
G
c
f
e
>
R
f
e
t
B
Q
e
d
r

P
d
s
;
:
n
r
A
M
c
n
^
@
c
b
m
h
=
O
b
a
_
?
N
a
`
l
>
M
`
_
k
=
L
_
i
j
]
<
c
c
]
a
a
C
^
f
e
’
k
m

E
€
c

:
?
9
Š
‹
F
R
@
Œ
G

Ž
=
Z
H
L
@
k
|
]
^
k
_

u
~
k
p
_

u
€
s
k
_
t
s
{
k
_
|
]
^
k
}

k
z
_

u
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
229 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content