close

Enter

Log in using OpenID

7. DUGOSELSKI SAJAM OBRTNIŠTVA I

embedDownload
7. DUGOSELSKI SAJAM OBRTNIŠTVA I
PODUZETNIŠTVA
Dugo Selo, 09. – 11. studenog 2012.
Organizatori :
Grad Dugo Selo, Turistička zajednica Grada Dugo Selo, Udruženje obrtnika Dugo Selo
PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA SAJMU
Podaci o izlagaču
NAZIV OBRTA /
TVRTKE
VLASNIK
ADRESA
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
OIB
MATIČNI BROJ
TVRTKE
TELEFON
TELEFAKS
MOBITEL
E-MAIL
WWW
OSOBA ZA KONTAKT
MOBITEL
E-MAIL
ŽIRO RAČUN
DJELATNOST OBRTA /
TVRTKE
Podaci o izlaganju
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________
( proizvodi koji će biti izloženi na sajmu – naziv i broj )
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________
Način izlaganja proizvoda
( zaokružiti ) :
a) isključivo izložbenog karaktera
b) prodaja i izlaganje proizvoda
IZLOŽBENI PROSTOR
Neopozivo naručujemo :
_______________________
m2 izložbenog prostora
Napomena : dubina - 2,5m, 3m, 5m ( dubina prostora je fiksna ), a širina prostora prema potrebi
U donjem prostoru, molimo skicirati izložbeni prostor ( upisati dubinu i širinu prostora )
Dodatno
•
naručujemo /
ne naručujmo
( zaokružiti )
priključak struje
Cijena izložbenog prostora po m2 - iznosi 30,00 kn
( za sva tri dana )
OVOM PRIJAVOM POTVRĐUJEMO SVOJE SUDJELOVANJE NA SAJMU I
PRIHVAĆAMO UVJETE I CIJENU ORGANIZATORA
•
•
•
•
Naknadu za izlaganje uplatiti na žiro račun Udruženja obrtnika Dugo Selo 2360000 – 1101347944 ( poziv na broj OIB ili MB tvrtke ), u roku od 7 ( sedam ) dana nakon
potpisivanja prijave, te kopiju uplate poslati na telefax 01/ 2751 – 815 ili
e-mail : [email protected] - račun izdajemo nakon uplate.
U slučaju neizvršavanja financijske obveze na navedeni način prema Udruženju obrtnika
Dugo Selo suglasni smo da ne možemo izlagati na sajmu.
Podnijeta prijava i uplata neopoziva je i obavezuje izlagača.
Ako zbog nepredviđenih okolnosti izlagač pismeno predloži povlačenje svoje prijave za
sudjelovanje najkasnije 16 dana prije početka sajamske priredbe a Organizatori to prihvate
izlagaču će biti vraćena vrijednost plaćenog izložbenog prostora.
•
Otkaz u roku od 15 dana i manje ne može se prihvatiti, pa se podnositelju prijave ne može
vratiti uplaćeni iznos.
Ova prijava obavezuje svaku ugovornu stranu na izvršavanje preuzetih obaveza.
Datum : ________________________________
__________________________________
Izlagač :
( potpis i
pečat )
Potvrda prijema prijave :
__________________________________________________________________________________
____________________________
( datum, potpis i pečat )
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content