close

Enter

Log in using OpenID

8. DUGOSELSKI SAJAM OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA Dugo

embedDownload
8. DUGOSELSKI SAJAM OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA
Dugo Selo, 08. – 10. studenog 2013.
Organizatori :
Grad Dugo Selo, Turistička zajednica Grada Dugo Selo, Udruženje obrtnika Dugo Selo
PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA SAJMU
Podaci o izlagaču
NAZIV OBRTA / TVRTKE
VLASNIK
ADRESA
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
OIB
MATIČNI BROJ TVRTKE
TELEFON
TELEFAKS
MOBITEL
E-MAIL
WWW
OSOBA ZA KONTAKT
MOBITEL
E-MAIL
ŽIRO RAČUN
DJELATNOST OBRTA /
TVRTKE
Podaci o izlaganju
______________________________________________________________________________________________________________________________________
( proizvodi koji će biti izloženi na sajmu – naziv i broj )
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Način izlaganja proizvoda
( zaokružiti ) :
a) isključivo izložbenog karaktera
b) prodaja i izlaganje proizvoda
IZLOŽBENI PROSTOR
Neopozivo naručujemo :
_______________________
m2 izložbenog prostora
Napomena : dubina - 2,5m, 3m, 5m ( dubina prostora je fiksna ), a širina prostora prema potrebi
U donjem prostoru, molimo skicirati izložbeni prostor ( upisati dubinu i širinu prostora )
Dodatno
•
naručujemo /
ne naručujmo
( zaokružiti )
priključak struje
Cijena izložbenog prostora po m2 - iznosi 30,00 kn ( za sva tri dana )
OVOM PRIJAVOM POTVRĐUJEMO SVOJE SUDJELOVANJE NA SAJMU I PRIHVAĆAMO UVJETE I
CIJENU ORGANIZATORA
•
Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun Udruženja obrtnika Dugo Selo
HR0723600001101347944, prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj:
OIB obrta/tvrtke
•
Naknadu za izlaganje uplatiti u roku od 7 dana nakon potpisivanja prijave, te kopiju uplate
poslati na telefax 01/ 2751 – 815 ili e-mail : [email protected]
Udruženje obrtnika Dugo Selo, nije u sustavu PDV-a.
•
•
•
•
•
•
Račun izdajemo nakon uplate.
U slučaju neizvršavanja financijske obveze na navedeni način prema Udruženju obrtnika
Dugo Selo suglasni smo da ne možemo izlagati na sajmu.
Podnijeta prijava i uplata neopoziva je i obavezuje izlagača.
Ako zbog nepredviđenih okolnosti izlagač pismeno predloži povlačenje svoje prijave za
sudjelovanje najkasnije 16 dana prije početka sajamske priredbe a Organizatori to
prihvate izlagaču će biti vraćeno 50% vrijednosti plaćenog izložbenog prostora.
Otkaz u roku od 15 dana i manje ne može se prihvatiti, pa se podnositelju prijave ne može
vratiti uplaćeni iznos.
Ova prijava obavezuje svaku ugovornu stranu na izvršavanje preuzetih obaveza.
Datum : ________________________________
Izlagač : __________________________________
( potpis i pečat )
Potvrda prijema prijave :
______________________________________________________________________________________________________________
( datum, potpis i pečat )
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content