close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA

embedDownload
GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
CJENIK ODVOZA
I ZBRINJAVANJA OTPADA
GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
KOMUNALNI OTPAD
1.1.
Cijena odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada po članu domaćinstva u
Gradu Koprivnica
CIJENA ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
UKUPNO 1+2
SANACIJA ODLAGALIŠTA
UKUPNA CIJENA
1.
2.
3.
4.
5.
7,38 kn/član
1,70 kn/član
9,08 kn/član
5,00 kn/član
14,08 kn/član
Primjenjuje se od 01.08.2009.
1.2.
Cijena odvoza i zbrinjavanja otpada za gospodarstvo Grada Koprivnice
1.2.1.
Cijena odvoza i zbrinjavanja otpada za gospodarstvo Grada Koprivnice po posudi (1 odvoz
tjedno)
ZAPREMNINA
POSUDE
Odvoz i
zbrinjavanje
(kn/mj)
Trošak komunalne
naknade Općini
Koprivnički Ivanec
(kn/mj)
PDV
(23 %)
Sanacija
odlagališta
(kn/mj)
UKUPNA
CIJENA
(kn/mj)
80 litara
42,92
14,85
13,29
13,50
84,56
120 litara
66,14
20,25
19,87
20,00
126,26
240 litara
106,82
40,50
33,88
40,00
221,20
360 litara
147,23
60,75
47,84
60,00
315,82
1.100 litara
381,58
185,64
130,46
185,00
882,68
*za korisnike koji imaju do 8,8 m3 otpada na mjesec (max. 2 spremnika po 1.100 litara),
**broj i veličina posuda ne može biti manja od određenih u Tablici minimalnih veličina posuda za
gospodarstvo
Primjenjuje se od 01.01.2010.
GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
1.2.2.
Cijena odvoza i zbrinjavanja otpada za gospodarstvo Grada Koprivnice za spremnike
(kontejnere) od 5 do 10 m3 - po m3
VRSTA
SPREMNIKA
Odvoz i
zbrinjavanje
(kn/m3)
Trošak komunalne
naknade Općini
Koprivnički Ivanec
(kn/m3)
PDV
(23 %)
Sanacija
odlagališta
(kn/m3)
UKUPNA
CIJENA
(kn/m3)
Spremnik 5 - 10 m3
121,94
42,19
37,75
79,57
281,45
PRESS spremnik
5 - 10 m3
426,79
147,67
132,13
278,50
985,09
*za korisnike s ugovorom na neodređeno vrijeme,
**obvezno za sve korisnike koji imaju više od 8,8 m3 otpada na mjesec ili PRESS spremnike,
***minimalno jedan odvoz mjesečno,
****mogućnost za korisnike sa spremnicima od 5 i/ili 7 m3 koji imaju manje od 8,8 m3 otpada na
mjesec, ali uz obračun minimalno jednog odvoza mjesečno (minimalno 1 spremnik mjesečno)
Primjenjuje se od 01.01.2010.
1.2.3.
Cijena skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada za gospodarstvo Grada Koprivnice - po m3
VRSTA USLUGE
Cijena
(kn/m3)
Trošak komunalne
naknade Općini
Koprivnički Ivanec
PDV
(23%)
Sanacija
odlagališta
(kn/m3)
UKUPNO
(kn/m3)
1. Sakupljanje, odvoz i
zbrinjavanje otpada iz
naselja (PO POZIVU)*
215,48
42,19
59,26
114,20
431,13
2. Zbrinjavanje otpada*
107,74
42,19
34,48
57,10
241,51
269,35
105,48
86,21
142,75
603,79
23,64
7,65
7,20
12,53
51,02
126,23
42,19
38,74
66,90
274,06
3. Zbrinjavanje sabijenog
otpada (bale, smetlare i sl.)*
4. Zbrinjavanje
građevinskog otpada
5. Odvoz i zbrinjavanje
mulja (koji zadovoljava
uvjete za odlagalište)
*za korisnike bez ugovora na neodređeno vrijeme, komunalna poduzeća i jedinice lokalne samouprave
Primjenjuje se od 01.01.2010.
GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
1.3. MINIMALNE VELIČINE POSUDA ZA GOSPODARSTVO (JEDAN ODVOZ TJEDNO) */**
KATEG. DJELATNOSTI
MINIMALNA VELIČINA POSUDE PREMA POVRŠINI
80 L
1.
2.
OBRTI (stari zanati, urari, zlatari, frizeri, postolari, kemijske
čistionice, foto radnje, svjećari, medičari, izrada ključeva, optičarske
radnje i ostali sa pretežito promjenjivim mjestom obavljanja
djelatnosti), odvjetnici, videoteke, kladionice, prodaja nekretnina,
intelektualne usluge
SPECIJALIZIRANE PRODAVAONICE (razni kiosci, mesnice,
mlječni proizvodi, ribarnice, vinarije, pekarski proizvodi, boje i
lakovi, cvjećarnice, prodaja pića, odjeće, obuće, tkanine, ljekarne,
ortopedska pomagala), knjižare i staklarske radnje
120 L
240 L
360 L
do 20 m2
20 - 40 m2
40 - 80 m²
80 m² i veći
40 m² i veći
Udruge i političke stranke
do 20 m2
20 - 40 m2
4.
Krojački obrti
do 40 m2
40 m2 i više
5.
Liječničke i stomatološke ambulante
7.
Pravne, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti,
porezno i poslovno savjetovanje, marketing, projektiranje, manja
poduzeća
Kulturne i humanitarne ustanove, vjerske zajednice, vrtići, objekti i
ustanove Grada, škole, fakulteti, đački i studentski domovi
2 x 360 L
1100 L
2 x 1100 L
neovisno o
površini
3.
6.
2 x 240 L
do 40 m2
40 m² i veći
do 40 m2
40 - 100 m² 100 - 150 m² 150 - 250 m² 250 - 400 m² 400 m² i veći
do 60 m2
60-120 m²
120-250 m² 250 m² i veći
8.
Prodavaonica robe široke potrošnje
do 40 m2
40 - 80 m²
80 - 150m²
9.
Prodavaonice voćem i povrćem
do 40 m2
40-100 m²
100 m² i veći
10.
Prodavaonice namještaja, bijele tehnike, rezervnih auto i moto dijelova, informatičke opreme, alata, strojeva, auta i građ. materijala
do 60 m2
60 - 100 m² 100 - 180 m² 180 - 250 m² 250 - 400 m² 400 m² i veći
11.
Radionice za popravak el. uređaja, bijele tehnike
12.
do 20 m2
150 - 250m² 250 - 400 m² 400 m² i veći
20 - 40 m2
40 - 80 m²
80 m² i veći
Grafičko štamparske radnje
do 50 m2
50 - 90 m²
90 - 180 m² 180 m² i veći
13.
Banke, štedionice, osiguranja, državna uprava, objekti i ustanove
Županije i Republike, te javna poduzeća
do 40 m2
40-80m²
80-150m²
150-250m²
250-350m²
14.
Domovi za starije
do 40m2
40-80m²
80-150m²
150-250m²
250 m² i veći
15.
Autoservisi, limari, mehaničari i autopraonice
40 - 80 m²
80-160m²
160-350m²
350-750m²
750-1000m²
16.
Ugostiteljski objekti, pekare, hoteli, pansioni, restorani, benzinske,
kockarnice
do 40m2 40
- 80 m²
80 - 150m²
150 - 250m² 250 - 400 m² 400 m² i veći
do 40 m2
* Odnosi se samo za poslovne korisnike koji imaju do 8,8 m3 otpada na mjesec (max. 2 posude od 1.100 litara)
** Poslovni korisnici koji zbog povećanih količina otpada posjeduju kontejnere od 5 do 10 m3 i/ili obavljaju više različitih djelatnosti ugovaraju se posebno
350 m² i veći
1000 m² i
veći
GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
1.4.
Cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za domaćinstva u općinama
1.4.1.
Cijene za domaćinstva u općinama Koprivnički Bregi, Rasinja, Sokolovac, Đelekovec
1.
2.
3.
4.
5.
CIJENA ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ
PDV
UKUPNO 1+2
SANACIJA ODLAGALIŠTA
UKUPNA CIJENA
9,02 kn/član
2,07 kn/član
11,09 kn/član
5,00 kn/član
16,09 kn/član
Primjenjuje se od 01.08.2009.
1.5.
Posude za otpad
1.5.1.
Posuda 80 litara
1.
2.
3.
CIJENA
PDV
UKUPNA CIJENA
155,00 kn
35,65 kn
190,65 kn
Primjenjuje se od 01.08.2009.
1.5.2.
Posuda 120 litara
1.
2.
3.
CIJENA
PDV
UKUPNA CIJENA
160,00 kn
36,80 kn
196,80 kn
Primjenjuje se od 01.08.2009.
1.5.3.
1.5.3.
Spremnik
litara
Posuda 2401100
litara
1.
1.
2.
2.
3.
3.
CIJENA
CIJENA
PDV
PDV
UKUPNA CIJENA
CIJENA
UKUPNA
Primjenjuje se od 01.02.2010.
Primjenjuje se od 01.08.2009.
¸
1.782,96
210,00
kn kn
48,30
kn kn
410,08
258,30
kn
2.193,04 kn
GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
1.5.4.
1.5.4.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Poklopac
posude
Posuda
360
litara(rezervni)
Primjenjuje se od 01.02.2010.
Primjenjuje se od 01.08.2009.
1.5.5.
Spremnik 1100 litara
1.
2.
3.
CIJENA
PDV
UKUPNA CIJENA
1.5.6.
Poklopac posude (rezervni)
1.
2.
3.
CIJENA
PDV
UKUPNA CIJENA
CIJENA
CIJENA
PDV
PDV
UKUPNA
UKUPNA CIJENA
CIJENA
420,00
40,00 kn
kn
96,60
9,20 kn
kn
516,60
49,20kn
kn
1782,96 kn
410,08 kn
2.193,04 kn
40,00 kn
9,20 kn
49,20 kn
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
427 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content