close

Enter

Log in using OpenID

Brošura projekta

embedDownload
O USAID-u
Američka agencija za međunarodni razvoj
(USAID) je razvojna agencija Vlade Sjedinjenih
Američkih Država. Od otvaranja ureda ambasade
Sjedinjenih Američkih Država 1994. godine u
Bosni i Hercegovini, Vlada Sjedinjenih Američkih
Država je putem USAID-a, osigurala oko 1,6
milijardi dolara da se unaprijedi životni standard
građana, pomažući da se postave temelji za bolju
budućnost.
KONTAKTIRAJTE NAS
Projekat unapređenja
lokalnog razvoja (GOLD)
Ljubljanska 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 (0)33 944 999
Fax: +387 (0)33 944 980
Email: [email protected]
O Sida-i
Prisutnost Švedske podrške u Bosni i Hercegovini
je rezultat dugogodišnjeg angažmana u zemlji
i regionu. Inicijalno poslije rata fokus je bio na
podršci pri obnovi Bosne i Hercegovine, ali tokom
vremena fokus je promijenjen kako bi se podržala
nastojanja Bosne i Hercegovine da postane
članica Evropske unije. Švedska vlada je pomogla
sa 3,7 milijardi SEK u periodu od 1998-2013 kroz
bilateralne razvojne programe u BiH.
www.goldproject.ba
Za više informacija o GOLD projektu
molim Vas kontaktirajte:
Odnosi sa javnošću, Ajla Mostarac
[email protected]
Projekat unapređenja
lokalnog razvoja (GOLD)
NAŠ PROGRAM
Projekat unapređenja lokalnog razvoja (GOLD)
zajednički finansiraju Američka agencija za
međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna
agencija za razvoj i saradnju (Sida). Kako bi pružio
podršku partnerskim općinama u ostvarivanju
ekonomskog rasta i razvojnih ciljeva, Projekat će:
• Promovisati integrisani i sveobuhvatan pristup
planiranju i implementaciji lokalnog ekonomskog
razvoja (LER) u odabranim općinama u sektorima
sa najvećim potencijalom za brz i održiv rast
radnih mjesta;
IZAZOV
Nedostatak radnih mjesta je jedan od ključnih
razloga za zabrinutost radno sposobnih građana
Bosne i Hercegovine (BiH). BiH zaostaje za susjednim
zemljama u političkom i ekonomskom napretku, što
je uticalo da strani investitori ulažu u susjedne zemlje
koje imaju bolju perspektivu za pristup Evropskoj
uniji (EU) i konkurentnije poslovno okruženje. Za
posljedicu, nivo stranih ulaganja po stanovniku u BiH
je među najnižim u regionu. Neophodno je da BiH
efikasnije koristi potencijalne izvore ekonomskog
rasta, poveća produktivnost privatnih preduzeća
i značajno unaprijedi poslovno okruženje kako bi
privukla investicije. Stopa nezaposlenosti se kreće od
24% do 44% i posebno je visoka među mladima. Na
lokalnom nivou, ekonomski rast je narušen brojnim
faktorima, uključujući nedostatak inovativnih,
poslovno orijentisanih strategija kojim bi se otvorila
nova radna mjesta i privukle investicije. Čak i nakon
osmišljavanja strategije za ekonomski razvoj, mali
broj općina je privukao značajne investicije i otvorio
radna mjesta kao rezultat tih investicija.
• Pomoći efikasnijem korištenju ekonomskih
resursa općine i promovisati nove investicije
u ciljanim sektorima kroz javno-privatna
partnerstva;
• Angažovati interesne strane kako bi se poboljšalo
pružanje javnih usluga i poslovno okruženje;
• Promovisati nove direktne investicije i podržati
konkurentne lance snabdijevanja koji će dovesti
do stvaranja novih radnih mjesta. S ciljem
stvaranja radnih mjesta za mlade osobe, Projekat
će podržavati poduzetništvo i radit će sa privatnim
i javnim sektorom na implementaciji programa za
strukovno usavršavanje koji će mladim ljudima
omogućiti sticanje vještina koje su potrebne za
lokalnu ekonomiju.
IMPLEMENTACIJA I
PLANIRANI REZULTATI
Sarađujući sa partnerima na lokalnom nivou,
Projekat će angažovati građane i lidere u javnom i
privatnom sektoru, akademskoj zajednici, nevladinim
organizacijama i donatorima u poslovnom poduhvatu
da se generiše transformacijski ekonomski rast kroz
privlačenje investicija i kreiranje radnih mjesta.
Dodatno, Projekat će nastojati razviti održivi LER
model. Aktivnosti Projekta i partnerskih općina
kreiraće model ekonomskog razvoja koji će biti
primjenjiv u cijeloj zemlji, postavljajući temelje za
održiv ekonomski rast.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
630 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content