close

Enter

Log in using OpenID

CA 2014 NAGRADE AABIH_FINAL

embedDownload
Na godišnju smotru radova Collegium Artisticum 2014 iz oblasti arhitekture i
urbanizma prijavljeno je 28 autorskih radova: 7 realizacija, 14 idejnih projekata i 6
interijera (projekti i realizacije) i 1 publikacija.
Selektivnu po svom karakteru, izložbu je ove godine valorizirao stručni žiri u
sastavu: Srđa Hrisafović, Aner Čanović, Nina Ugljen-Ademović, te za
prezentaciju odabrao 19 radova, koji se koncepcijski, sadržajno i prezentacijski
znatno razlikuju.
Rezimirajući pristigle radove, te zauzimajući stav da selektori trebaju biti kritični i
poticati socijalno odgovornu ulogu arhitekture, žiri zaključuje da aktualni trenutak
domaće arhitektonske scene pokazuje izvjesnu krizu unutar struke.
Ona se manifestira kako u osiromašenoj arhitektonskoj produkciji, tako i u
nemogućnosti pronalaska osobne pozicije između precijenjenih arhitektonsko
neusuglašenih, ali u tehnološkom smislu inovativnih struktura, i promišljene
arhitekture koja podržava značaj kontinuiteta arhitektonskog stvaranja.
Takvo stanje refleksija je tranzicijskog socio-ekonomskog ambijenta i aktivno
utječe na podržavanje prostornog okvira koji nastoji „uvjetovati oblikovanje“,
umjesto da „oblikuje uvjete“. (Tschumi, 2004.)
Na sreću, i ovaj put je bilo moguće izdvojiti projekte koji svjedoče da arhitektura i
dalje može biti izazov, te ponuditi nove vizije. U tom kontekstu nagrađeni radovi
nameću se kao referentni, sposobni diseminirati značenja unutar realnih
društvenih okvira, te otvoriti put novom zrelom promišljanju prostora.
Na osnovu ranije utvrđenih kriterija žiri je odlučio sljedeće:
GRAND PRIX neće biti dodijeljena.
Nagrada za realizirani interijer neće biti dodijeljena.
NAGRADA ZA REALIZACIJU dodjeljuje se za rad:
JEDAN MALI BAZEN, Zenica
Autor: Vedina Babahmetović
Suradnici: Mirela Heralić Tabić, Dragan Trivičević, Semir Solo, Berina
Duranović
U okviru kandidiranih radova za ovogodišnju izložbu, prema jednoglasnoj ocjeni
žirija nagradu za najbolju realizaciju zaslužio je projekat izgradnje objekta malog
bazena u dvorištu postojeće porodične kuće u naselju Raspotočje pored Zenice.
Projekat se nameće jednostavnošću koncepta sa savremeno oblikovanom
formom, čistih linija bez pretenzije da izmjeni identitet lokacije.
Obzirom da se radi o relativno jednostavnom urbanističkom konceptuinterpolaciji, neposredno pored rekonstruisane porodične kuće unutar oivičenog
uređenog prostora autor je našao izlaz u transparentnom kubusu orjentisanom
ka ozelenjenom atriju kao višefunkcionalnom mjestu susreta i zajedničkog života.
Nenametljivost arhitektonskog izraza blago je naglašena kontrastima u obradi
vanjskih i unutrašnjih ploha „puno-prazno“ te brižljivo izabranim prirodnim
materijalima koji izlaze iz udobnosti enterijera i čvrsto se integrišu sa vanjskim
prostorom.
U vremenu kada su ovakvi objekti, najčešće sateliti u funkciji rezidencijalnih vila,
često sredstvo iskazivanja prestiža bez pravog osjećaja za stil i arhitekturu,
možemo izdvojiti ovaj projekat kao pozitivan primjer, kako arhitektima tako i
investitorima, da je profesionalnošću i znanjem, poštujući osnovne postulate
struke, moguće ostvariti kvalitetno rješenje, gabaritima skromnog ali veoma
savremenog i funkcionalnog objekta.
Žiri je, također, odlučio da se ove godine dodijele dvije nagrade za ideju:
NAGRADA ZA IDEJU za rad:
STAMBENO-POSLOVNI CENTAR SAVICA , ZAGREB, (natječajni rad)
Autor: Nikola Žic
Projekat je nagrađen otkupnom nagradom na internacionalnom konkursu za
poslovno - stambeni Centar Savica u Zagrebu. Eminentni žiri ocjenjuje projekat
arhitekte Žic:
Rad, iako na nivou anketnosti, vješto prikazuje mogućnost implantacije sadržaja
na zadanoj parceli. Javni prostori su dobro rješeni, kao i uvlačenje zelenila u iste,
te njegovo provlačenje po vertikali, što definitivno predstavlja doprinos cijelom
projektu.
Ovaj projekat krasi izuzetna svježina kako u konceptu tako i u prezentaciji.
Proces nastajanja ideje je duboko promišljen i jasno prikazan na prezentacionim
posterima. Arhitekta Žic koristi svoje veliko iskustvo u projektovanju kako bi na
relativno maloj situaciji smjestio sve zahtjevane sadržaje. On to radi sa velikim
senzibilitetom za prostor u koji smješta zanimljive forme sa dobro osmišljenom
funkcijom za poslovno - stambeni centar.
Nadalje, autor se bavi prirodnom ventilacijom, upadom dnevnog svjetla,
horizontalnim i vertikalnim zelenilom, a sve u službi humanih prostora za rad i
stanovanje na zbijenoj urbanoj čestici.
Analitički i metodološki pristup kompleksnoj prostornoj problematici na zavidnoj je
razini, te žiri smatra da ga se može smatrati matricom, referentnim primjerom za
slične arhitektonsko-urbanističke zahvate.
NAGRADA ZA IDEJU za rad:
LOVE LIMA - APARTMENT TOWER, LIMA, PERU, (natječajni rad)
Autorski tim: voditelj Vedad Kasumagić, Ammar Akšamija, Harun Čerkez,
Sabina Hodović, Ivica Medić, Hana Mekić,
Jednu od dvije dodijeljene nagrade za ideju, žiri je ove godine odlučio dodijeliti
grupi mladih autora za idejni projekt stambenog tornja u Limi, Peru što je ujedno i
njihov natječajni rad, na internacionalnom natječaju „SKYSCRAPER 2013“.
Projektni zadatak, zahtjevan i inspirativan u isto vrijeme, formiran je na temeljnoj
ideji postizanja afirmativnog odnosa prema postojećem okružju, uz poticanje i
uvažavanje autorske slobode. Naglašena je potreba da ovaj prostor dobije svoj
prvi akcent, toranj, vertikalu u prostoru, te postane neka vrsta primjera za buduće
arhitektonske intervencije u ovoj kvalitetnoj rezidencijalnoj zoni.
Žiri je smatrao da promišljenim tretmanom objekta kao urbanog znaka,ovaj rad
slijedi jasno postavljenu ideju, koja se iščitava putem forme, ali ne ostaje na
površini nego je konceptualno i dispozicijski sadržajno popunjava.
Dva gradirajuća stambena volumena spojena u skladnu kompoziciju ne
pretendiraju pod svaku cijenu nadglasati postojeće, unatoč projektnom zadatku,
koji teži uspostavljanju novih prostornih odnosa sa „ikoničkim neboderom“ kao
reperom.
„Love Lima“ sastoji se iz dva dijela „kule Luis - čvrstog i stabilnog i kule Lucia laganog i transparentnog“, u kojem prva podržava kontinuitet sa postojećim
izgrađenim okružjem, a druga vizualno oslobađa prostor, zrcaleći ga. Pozitiv i
negativ, jin i jang, „sljubljeni“ i dopunjeni parkom za stanare na sedmom katu
vizualno i funkcionalno aktiviraju okolni prostor.
Posebna vrijednost rada leži u načinu na koji autori pokušavaju integrirati
istraživački diskurs u projektantski proces, propitujući značenje važnosti forme u
arhitekturi našeg suvremenog trenutka.
Forma ovdje ne teži svojoj autonomnosti, ona teži integraciji, ostvarivanju
kreativnog kompromisa između zatečenih urbanih struktura i
globalnih
tendencija.
Svi stanovi ispunjavaju tražene uvjete - optimalna i fleksibilna dispozicija,
optimalna orijentacija, pravo na vidik, kontakt sa vanjskim prostorom, te
predviđeni zajednički prostori različitih namjena.
RADOVI KOJI SU UŠLI U UŽI IZBOR:
Autor: BORIS CINDRIĆ
MANUFAKTURA NARUKVICA ZA SATOVE I LUKSUZNE
GALANTERIJE – Camille Fournet, TERGNIER, FRANCUSKA
realizacija 2012.
KOŽNE
suradnici: Edin Avdibegović, Camille Lambert, Thomas Bourrea
Autor: HUSEJN DROPIĆ
IDEJNO
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO
KAMPUSA UNIVERZITETA U TUZLI
ideja 2014
RJEŠENJE
KOMPLEKSA
koautor: Mehmed Dropić
autorska saradnja: Nedim Čitaković, Mirela Burgić-Jašarević, Mustafa Begić
suradnici: Miralem Nevačinović, Nenad Kovačević, Gradinka Pašić, Amina Dropić
Autor: FILTER ARHITEKTURA
ASMIR MUTEVELIĆ, VEDAD ISLAMBEGOVIĆ, KENAN VATRENJAK,
IBRICA JAŠAREVIĆ, NEDIM MUTEVELIĆ
KUĆA NHRV, NAHOREVO, SARAJEVO
realizacija 2013/2014
Autori: SMAJO MULAOMEROVIĆ
FERHAD MULABEGOVIĆ
PREZENTACIJSKI
MITREUM, JAJCE
realizacija 2012.
I
ZAŠTITNI
OBJEKT
suradnik: Amra Sarić
Autori: ADNAN PAŠIĆ
AMELA HADŽIĆ
BUTIK HOTEL INSIDER, SARAJEVO
ideja 2014.
ARHEOLOŠKOG
LOKALITETA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content