close

Enter

Log in using OpenID

2010. - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

embedDownload
ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJNE UMJETNOSTI OSIJEK
I
V
DO
A
R
I
N
Š
2
R
0
1
V
0.
A
Z
RAZREDNI ODJEL:
4.A
RAZREDNICA:
MIRJANA PONTON
DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE
predmet:
PROJEKTIRANJE INTERIJERA
mentorica:
Albert Camus, Mit o Sizifu
SLIKARSKI DIZAJNER
predmet:
predmet:
GRAFIČKI DIZAJN
CRTANJE I SLIKANJE
mentor:
mentor:
MARKO ŠOŠIĆ
akademski slikar
MIRAN BLAŽEK
dipl. ing arhitekture
TATJANA EICHNER
STANISLAV KOSTIĆ
MANUELA KUKOLJ
DINA LALIĆ
MARKO MARJANOVIĆ
JELENA PEJAKOVIĆ
DINO SARKANJAC
ANAMARI VRBLJANIN
KATARINA VESTEMAR-KOVAČ
TAMARA DEVIĆ
DAVORIN ĐAFRAN
DARKO GOTAL
KRISTINA JANKOVIĆ
NIKOLINA LAUC
MATEJ MEKIĆ-DELIĆ
JURAJ REPINAC
DINO STANIĆ
SONJA VIZENTANER
ALEN ANDONOVSKI
MARTA BRAJKOVIĆ
NATAŠA ČELOVSKI
DRAGANA KNAJZ
ANA KOH-PIRIĆ
LUCIJA MARIĆ
IRENA MATOUŠEK
MATEA ROKSANDIĆ
KARMEN RUČEVIĆ
BRANKA FREY
Ostavljam Sizifa
u podnožju planine. Uvijek se
pronađe vlastito breme. Ali, Sizif
nas poučava višoj vjernosti, što niječe
bogove i podiže stijene. On, također, drži da je
sve dobro. Ovaj svijet od sada bez gospodara ne
čini mu se jalovim ni ništavnim. Svaka mrva toga kamena,
svaki mineralni bljesak te planine pune noći, čini sam za sebe
jedan zaseban svijet. Sama bitka da se dospije do vrhunca dostatna je
za ispunjenje ljudskog srca. Valja predstaviti Sizifa sebi, zamisliti ga sretnim.
GRAFIČKI DIZAJNER
predmet:
CRTANJE I SLIKANJE
mentor:
TIHOMIR TABORSKI
prof.likovne kulture
MARTINA KOVAČEVIĆ
akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
TATJANA EICHNER
tema: Frizerski salon
tehnika: tuš i drvene boje
Mentorica: Branka Frey, dipl.ing.arhitekture
STANISLAV KOSTIĆ
tema: Stan za odmor u planinama
tehnika: Auto CAD i drvene boje
Mentorica: Branka Frey, dipl.ing.arhitekture
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
MANUELA KUKOLJ
tema: Zubarska ambulanta
tehnika: tuš i drvene boje
Mentorica: Branka Frey, dipl.ing.arhitekture
DINA LALIĆ
tema: Stan za odmor na moru
tehnika: tuš i drvene boje
Mentorica: Branka Frey, dipl.ing.arhitekture
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
MARKO MARJANOVIĆ
tema: Plesni centar
tehnika: tuš i drvene boje
Mentorica: Branka Frey, dipl.ing.arhitekture
JELENA PEJAKOVIĆ
tema: Knjižnica i igraonica za djecu
tehnika: Auto CAD i drvene boje
Mentorica: Branka Frey, dipl.ing.arhitekture
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
DINO SARKANJAC
tema: Knjižara i papirnica
tehnika: tuš i drvene boje
Mentorica: Branka Frey, dipl.ing.arhitekture
KATARINA VESTEMAR-KOVAČ
tema: Turistička agencija
tehnika: tuš i drvene boje
Mentorica: Branka Frey, dipl.ing.arhitekture
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
ANAMARI VRBLJANIN
tema: Višesobni stan
tehnika: tuš i drvene boje
Mentorica: Branka Frey, dipl.ing.arhitekture
TAMARA DEVIĆ
tema: Piktogram i kalendar „Horoskop“
tehnika: računalna grafika
Mentor: Marko Šošić, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
DAVORIN ĐAFRAN
tema: Vizualni identitet benda „Gentlmens League“, plakat, logotip, ovitak cd-a
tehnika: računalna grafika
Mentor: Marko Šošić, akademski slikar
DARKO GOTAL
tema: Ulaznice za film „Cataclysm“, plakat, ovitak dvd-a
tehnika: računalna grafika
Mentor: Marko Šošić, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
KRISTINA JANKOVIĆ
tema: Plakat, logotip i kalendar „Pop – art“
tehnika: računalna grafika
Mentor: Marko Šošić, akademski slikar
NIKOLINA LAUC
tema: Vizualni identitet plesne škole „Lady Dance“, web stranica, logotip, plakat
tehnika: računalna grafika
Mentor: Marko Šošić, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
MATEJ MEKIĆ-DELIĆ
tema: Vizualni identitet benda „Eye of Martyr“, logotip, plakat, ovitak cd-a
tehnika: računalna grafika
Mentor: Marko Šošić, akademski slikar
JURAJ REPINAC
tema: Vizualni identitet benda „Europe“, logotip, ovitak cd-a, web stranica
tehnika: računalna grafika
Mentor: Marko Šošić, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
DINO STANIĆ
tema: Vizualni identitet tvrtke „Športski motori“, logotip, plakat, kalendar
tehnika: računalna grafika
Mentor: Marko Šošić, akademski slikar
SONJA VIZENTANER
tema: Ovitak dvd-a, plakat i kalendar „Reggae“
tehnika: računalna grafika
Mentor: Marko Šošić, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
MARTINA KOVAČEVIĆ
tema: Portret
tehnika: kombinirana tehnika
mentor: Tihomir Taborski, prof. likovne kulture
ALEN ANDONOVSKI
tema: Propagandno slikarstvo
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
MARTA BRAJKOVIĆ
tema: Ljudska figura u slikarstvu
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
NATAŠA ČELOVSKI
tema: Portret
tehnika: akril na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
DRAGANA KNAJZ
tema: Mrtva priroda
tehnika: akril na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
ANA KOH PIRIĆ
tema: Mrtva priroda
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
LUCIJA MARIĆ
tema: Portret
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
IRENA MATOUŠEK
tema: Veduta
tehnika. ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
MATEA ROKSANDIĆ
tema: Portret
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
KARMEN RUČEVIĆ
tema: Portret
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
RAZREDNI ODJEL:
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
4.B
RAZREDNICA:
SNJEŽANA RADIĆ-ČUTI
GRAFIČKI DIZAJNER
KIPARSKI DIZAJNER
predmet: ILUSTRACIJA
mentor: DRAŽEN JERABEK
prof. likovne kulture
PLASTIČNO OBLIKOVANJE
CRTANJE I SLIKANJE
DOMINIK VLAHOVIĆ
DINA KRAJAČIĆ
akademski kipar - prof. likovne
kulture
MIRAN BLAŽEK
predmet: GRAFIČKI DIZAJN
mentorica: MARIJA KOS
prof. likovne kulture
FILIP KRALJEVIĆ
DOMAGOJ LACKOVIĆ
LJUDEVIT OSTOIĆ
ORIANA PASARIĆ
JOSIPA PERKOVIĆ
LUKA PETRAK
KATARINA PUCKO
HRVOJE ŠAGODIĆ
MOJCA VARGA
JOSIP MUJČINOVIĆ
DAMIR ŠNAJDER
predmet: CRTANJE I SLIKANJE
mentor: TIHOMIR TABORSKI
prof. likovne kulture
predmet:
mentor:
SLIKARSKI DIZAJNER
predmet:
mentor:
akademski slikar
ANA BELJAN
DOROTEA DIKONIĆ
TINA JAKŠIĆ
DANIJELA KNOK
MEGI MAGUŠIĆ
NIKOLINA MAJOR
NATAŠA MARIĆ
IVONA MASLAK
ANDREA PANJAKOVIĆ
SUZANA STUPAR
predmet: GRAFIČKE TEHNIKE
mentorica: LIDIJA TERZIĆ
prof. likovne kulture
JELENA BACELJ
LIDIJA FERENČAK
IVANA KUKOVEC
DINA KRAJAČIĆ
Tema: Crno-bijeli strip
tehnika: tuš, rapidograf
Mentor: Dražen Jerabek, prof. likovne kulture
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
JOSIP MUJČINOVIĆ
tema: Film, ovitak dvd-a, plakat, promidžba
tehnika: računalna grafika
mentor: Marija Kos, prof. likovne kulture
DAMIR ŠNAJDER
tema: Film, ovitak dvd-a, plakat, promidžba
tehnika: računalna grafika
mentor: Marija Kos, prof. likovne kulture
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
SUZANA STUPAR
tema: Portret
tehnika: kombinirana tehnika
mentor: Tihomir Taborski, prof. likovne kulture
JELENA BACELJ
tema: Geometrijska apstrakcija
tehnika: linorez u boji
mentorica: Lidija Terzić, prof. likovne kulture
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
LIDIJA FERENČAK
tema: Figura
bakropis, akvatinta, suha igla – kombinirana tehnika
mentorica: Lidija Terzić, prof. likovne kulture
IVANA KUKOVEC
tema: Objekt i pokret
tehnika: bakropis, akvatinta, suha igla - kombinirana tehnika
mentorica: Lidija Terzić, prof. likovne kulture
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
FILIP KRALJEVIĆ
tema: Stojeći akt
tehnika: gips
Mentor: Dominik Vlahović, akademski kipar – prof. likovne kulture
DOMAGOJ LACKOVIĆ
tema. Kopija
tehnika: gips
Mentor: Dominik Vlahović, akademski kipar – prof. likovne kulture
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
LJUDEVIT OSTOIĆ
tema: Crtež u prostoru (portret)
tehnika: žica
Mentor: Dominik Vlahović, akademski kipar – prof. likovne kulture
ORIANA PASARIĆ
tema: Animalizam
tehnika. Gips
Mentor: Dominik Vlahović, akademski kipar – prof. likovne kulture
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
JOSIPA PERKOVIĆ
tema: Poprsje
tehnika: gips
Mentor: Dominik Vlahović, akademski kipar – prof. likovne kulture
LUKA PETRAK
tema: Poluležeći akt
tehnika: gips
Mentor: Dominik Vlahović, akademski kipar – prof. likovne kulture
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
KATARINA PUCKO
tema: Akt (kontrapost)
tehnika: gips
Mentor: Dominik Vlahović, akademski kipar – prof. likovne kulture
HRVOJE ŠAGODIĆ
tema: Ambijentalna skulptura
tehnika: metal
Mentor: Dominik Vlahović, akademski kipar – prof. likovne kulture
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
MOJCA VARGA
tema: Grupna skulptura (akt)
tehnika: gips
Mentor: Dominik Vlahović, akademski kipar – prof. likovne kulture
ANA BELJAN
tema: Portret
ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
DOROTEA DIKONIĆ
tema: Portret
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
TINA JAKŠIĆ
tema. Ljudska figura u slikarstvu
tehnika. ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
DANIJELA KNOK
tema: Ljudska figura u slikarstvu
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
MEGI MAGUŠIĆ
tema: Ljudska figura u slikarstvu
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
NIKOLINA MAJOR
tema: Mrtva priroda
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
NATAŠA MARIĆ
tema: Ljudska figura u slikarstvu
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
IVONA MASLAK
tema: Autoportret
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
ANDREA PANJAKOVIĆ
tema: Portret
tehnika: ulje na platnu
Mentor: Miran Blažek, akademski slikar
RAZREDNI ODJEL:
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
4.C
RAZREDNICA:
GORANKA GOLUBOVIĆ
DIZAJNER ODJEĆE
predmet:
predmet:
KREIRANJE ODJEĆE I DODATAKA
KREIRANJE ODJEĆE I DODATAKA
JELKA BAUER
GORANKA GOLUBOVIĆ
mentorica:
mentorica:
dipl. projektant kostima
dipl. ing. tekstilne tehnologije
MATEJA GOJEVIĆ
ANAMARIJA PRGOMET
ANJA ŠIMONJI
MIRTA THAN
MARTINA ZATKO
HELENA DRKELIĆ
VICTORIJA DRUŠKO
BARBARA ĐAKOVAC
SANDRA JOSKIĆ
DAJANA KARL
ANITA KOPAČEVIĆ
TEA RAŠIĆ
IRENA STOLLA
MATEJA GOJEVIĆ
tema: Neohippy
tehnika: kombinirana
Mentorica: Jelka Bauer, dipl. projektant kostima
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
ANAMARIJA PRGOMET
tema: Pop – art
tehnika: kombinirana
Mentorica: Jelka Bauer, dipl. projektant kostima
ANJA ŠIMONJI
tema: Balet kao inspiracija
tehnika: kombinirana
Mentorica: Jelka Bauer, dipl. projektant kostima
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
MIRTA THAN
tema: Modni dizajneri
tehnika: kombinirana
Mentorica: Jelka Bauer, dipl. projektant kostima
MARTINA ZATKO
tema: Geometrija kao inspiracija
tehnika: kombinirana
Mentorica: Jelka Bauer, dipl. projektant kostima
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
HELENA DRKELIĆ
tema: Dalí
tehnika: kombinirana
Mentorica: Goranka Golubović, dipl. ing. tekstilne tehnologije
VICTORIJA DRUŠKO
tema: Odijevanje i glazba
tehnika: kombinirana
Mentorica: Goranka Golubović, dipl. ing. tekstilne tehnologije
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
BARBARA ĐAKOVAC
tema: Mjuzikl
tehnika: kombinirana
Mentorica: Goranka Golubović, dipl. ing. tekstilne tehnologije
SANDRA JOSKIĆ
tema: Trbušni ples
tehnika: kombinirana
Mentorica: Goranka Golubović, dipl. ing. tekstilne tehnologije
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
DAJANA KARL
tema: Večernje odijevanje
tehnika: kombinirana
Mentorica: Goranka Golubović, dipl. ing. tekstilne tehnologije
ANITA KOPAČEVIĆ
tema: Vjenčanice
tehnika: kombinirana
Mentorica: Goranka Golubović, dipl. ing. tekstilne tehnologije
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
TEA RAŠIĆ
tema: Renesansa
tehnika: kombinirana
Mentorica: Goranka Golubović, dipl. ing. tekstilne tehnologije
IRENA STOLLA
tema: Antika
tehnika: kombinirana
Mentorica: Goranka Golubović, dipl. ing. tekstilne tehnologije
nakladnik:
telefon:
fax:
e-mail:
internetska stranica:
za nakladnika:
fotografije:
dizajn kataloga:
naslovnica:
naklada:
tisak:
Škola za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek
Krbavska b.b.
31000 Osijek
031/273 126
031/273 111
[email protected]
[email protected]
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
Ina Marić, prof.
Marija Kos, prof.
Marko Šošić, akademski slikar
Kristina Janković (detalj), 4.a
150 primjeraka
Zebra, Vinkovci, lipanj 2010.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 608 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content