close

Enter

Log in using OpenID

2012. - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

embedDownload
Zajednički poželimo, započnimo i stvorimo novu zgradu budućnosti. Objedinit ćemo arhitekturu, skulpturu i slikarstvo
u jednom tijelu, i izdignuti se jednoga dana u pravcu neba, na rukama milijuna obrtnika, kao kristalni simbol nove vjere. *
“You need to understand that this is more of a laboratory in which we can work
and create together. Like the Bauhaus in architecture: something between
education and a movement, with a spirit of the whole school which is important
and based on freedom.”
“Morate znati da je ovo više od laboratorija u kojem zajedno radimo i stvaramo.
Kao Bauhaus u arhitekturi: nešto između obrazovanja i pokreta, uzimajući u obzir
duh škole, koji se temelji na slobodi.”
Béla Tarr, redatelj
(Walter Gropius, 1919.) * Manifest Bauhausa * Krajnji cilj svih kreativnih aktivnosti je zgrada! Nekoć je dekoracija zgrade
imala najplemenitiju funkciju u likovnoj umjetnosti i bila je neophodna u arhitekturi. Danas dekoriranje stoji u samodostatnoj
izolaciji, i svoj spas može naći samo kao dio jedne veće suradnje sa svim obrtnicima. Arhitekti, slikari i kipari moraju u cijelosti
4.a
zanimanje
GRAFIČKI DIZAJNER
predmet
GRAFIČKI DIZAJN
mentor
Marko Šošić, akademski slikar
Luka Babić
Luka Brico
Valentina Pajestka
predmet
GRAFIČKE TEHNIKE,
mentorica
Lidija Terzić, prof. LK
Jelena Cindrić
Tomislav Matišić
predmet
ILUSTRACIJA
mentor
Dražen Jerabek, prof. LK
Dario Brkić
zanimanje
KIPARSKI DIZAJNER
predmet
LIKOVNA OBRADA DRVA I KAMENA,
mentor
Dominik Vlahović, mag. kiparstva
Tomislav Čiča
Ivana Majksner
Antun Ružolčić
Josipa Stojanović
Filip Vidosavljević
predmet
LIKOVNA OBRADA METALA
zanimanje
SLIKARSKI DIZAJNER
predmet
CRTANJE I SLIKANJE
mentor
Nedeljko Čubek, akademski slikar
Nikolina Andrijević
Ines Barić
Kristina Farkaš
Ana Kos
Tina Medić
Nikola Pjevačević
Martina Stojanović
mentorica
Ana Pichler Schmidt, prof. LK
Ines Čačinović
predmet
PLASTIČNO OBLIKOVANJE
mentorica
Željka Fuderer Levak, prof. LK
Antun Aščić
Ema Šarić
Luka Babić
tema/naziv: vizualni identitet, 3D reklama - Trgovina za proizvodnju i prodaju društvenih igara „Tamo zabava“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 20x20x20 cm (x6)
mentor: Marko Šošić
2008. - 2012.
ponovno dosegnuti i upoznati složeni karakter zgrade, a tek onda će se njihova djela ponovno napuniti duhom arhitekture,
koji su zagubili u salonskoj umjetnosti. Stare umjetničke škole nisu mogle stvoriti takvo jedinstvo, jer kako bi i mogle, kada
4.a
4.a
Valentina Pajestka
Luka Brico
tema/naziv: Animirani film: „Carstvo Naga“
tehnika: računalni crtež i Flash animacija
mentor: Marko Šošić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: Vizualni identitet tvrtke „Amor“, web stranica, plakat
dimenzije: plakat: 42 x 29 cm
mentor: Marko Šošić
2008. - 2012.
se umjetnost ne može naučiti. Škole se moraju vratiti u radionice. Svijet u kojem stvaraju dizajneri uzoraka i primijenjeni
umjetnici, a sastoji se samo od crtanja i slikanja, mora postati ponovno svijet u kojem se nešto gradi. Ako mlada osoba u
4.a
4.a
Jelena Cindrić
tema/naziv: „Ptica“
tehnika: aquatinta
dimenzije: 53 x 53 cm
mentorica: Lidija Terzić
Tomislav Matišić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Kerber“
tehnika: linorez
dimenzije: 67.5 x 70.5 cm
mentorica: Lidija Terzić
2008. - 2012.
sebi osjeti ljubav prema likovnom djelovanju, i svoj put započne, kao nekad, izučivši prvo obrt, tada neproduktivni „umjetnik“
ne će više biti osuđen na neprimjerenu umjetnost, već će njegove vještine biti sadržane u obrtu, kojim se mogu postići velike
4.a
4.a
Dario Brkić
tema/naziv: „Karikatura profesora grafičkog odjela“
tehnika: indijski tuš na zidu učionice
dimenzije: 240x112 cm
mentor: Dražen Jerabek
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
Tomislav Čiča
tema/naziv: Animalizam: „Pauk“
tehnika: metal
dimenzije: 77 x 57 x 122 cm
mentor: Dominik Vlahović
2008. - 2012.
stvari. Arhitekti, kipari, slikari, svi se moramo vratiti obrtu! Jer „umjetnost kao profesija” ne postoji. Ne postoji bitna razlika
između umjetnika i obrtnika. Umjetnik je obrtnik višega stupnja. Tek Milošću Neba, kao i u rijetkim trenucima nadahnuća koje
4.a
4.a
Ivana Majksner
tema/naziv: „Tajna NLO-a“
tehnika: kombinirana – reciklirani materijali
dimenzije: 49x50x25 cm
mentor: Dominik Vlahović
Antun Ružolčić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: Apstraktna forma: „Šuma“
tehnika: drvo
dimenzije: 63,5 x 23,5 x 23,5 cm; 42,5 x 24 x 24 cm; 55 x 13 x 13 cm; 20 x 18 x 18 cm
mentor: Dominik Vlahović
2008. - 2012.
nadilaze volju, umjetnost spontano cvate u rukama umjetnika, ali u rukotvorini je temelj svakoga umjetnika. To je izvorište
kreativnosti. Stvorimo, dakle, novi ceh obrtnika, bez pretpostavke klasnih razlika, koje stvaraju osorne granice među
4.a
4.a
Josipa Stojanović
tema/naziv: „Can’t speak, cant see, cant hear“
tehnika: glina
dimenzije: Can’t speak - 44x14x6 cm; Can’t hear - 32x33x20 cm; Can’t see - 44x21x17 cm
mentor: Dominik Vlahović
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
Filip Vidosavljević
tema/naziv: „Figure iz računalne igre“
tehnika: glina
dimenzije: Promatrač-17x12x10 cm; Žderonja-14x25x15 cm; Strašni pingvin-17,5x11x10 cm; Svetac-19,5x10x10 cm
mentor: Dominik Vlahović
2008. - 2012.
obrtnicima i umjetnicima! Zajednički poželimo, započnimo i stvorimo novu zgradu budućnosti. Objedinit ćemo arhitekturu,
skulpturu i slikarstvo u jednom tijelu, i izdignuti se jednoga dana u pravcu neba, na rukama milijuna obrtnika, kao kristalni
4.a
4.a
Ines Čačinović
tema/naziv: „Grad“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 40x70x10 cm
mentorica: Ana Pichler Schmidt
Antun Aščić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Simple swan“
tehnika: origami – papir
dimenzije: različite
mentorica: Željka Fuderer Levak
2008. - 2012.
simbol nove vjere. * (Walter Gropius, 1919.) * Manifest Bauhausa * Krajnji cilj svih kreativnih aktivnosti je zgrada! Nekoć je
dekoracija zgrade imala najplemenitiju funkciju u likovnoj umjetnosti i bila je neophodna u arhitekturi. Danas dekoriranje
4.a
4.a
Nikolina Andrijević
Ema Šarić
tema/naziv: „Drvo života“
tehnika: stop frame animacija
mentorica: Željka Fuderer Levak
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Portret – autoportret“
tehnika: ulje na platnu
dimenzije: 100x70cm
mentor: Nedeljko Čubek
2008. - 2012.
stoji u samodostatnoj izolaciji, i svoj spas može naći samo kao dio jedne veće suradnje sa svim obrtnicima. Arhitekti, slikari
i kipari moraju u cijelosti ponovno dosegnuti i upoznati složeni karakter zgrade, a tek onda će se njihova djela ponovno
4.a
4.a
Ines Barić
tema/naziv: „Portret“
tehnika: ulje na platnu
dimenzije: 100x70 cm
mentor: Nedeljko Čubek
Kristina Farkaš
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Ljudska figura“
tehnika: ulje na lesonitu
dimenzije: 200x110 cm
mentor: Nedeljko Čubek
2008. - 2012.
napuniti duhom arhitekture, koji su zagubili u salonskoj umjetnosti. Stare umjetničke škole nisu mogle stvoriti takvo jedinstvo,
jer kako bi i mogle, kada se umjetnost ne može naučiti. Škole se moraju vratiti u radionice. Svijet u kojem stvaraju dizajneri
4.a
4.a
Ana Kos
tema/naziv: „Koloristička kompozicija“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 50x100 cm
mentor: Nedeljko Čubek
Tina Medić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Ljudska figura“
tehnika: ulje na lesonitu
dimenzije: 110x210 cm
mentor: Nedeljko Čubek
2008. - 2012.
uzoraka i primijenjeni umjetnici, a sastoji se samo od crtanja i slikanja, mora postati ponovno svijet u kojem se nešto gradi.
Ako mlada osoba u sebi osjeti ljubav prema likovnom djelovanju, i svoj put započne, kao nekad, izučivši prvo obrt, tada
4.a
4.a
Nikola Pjevačević
tema/naziv: „Dinamička kompozicija“
tehnika: ulje na platnu
dimenzije: 70x100 cm
mentor: Nedeljko Čubek
Martina Stojanović
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Portret“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 70x100 cm
mentor: Nedeljko Čubek
2008. - 2012.
neproduktivni „umjetnik“ ne će više biti osuđen na neprimjerenu umjetnost, već će njegove vještine biti sadržane u obrtu,
zanimanje
ARANŽERSKO-SCENOGRAFSKI
DIZAJNER
predmet
ARANŽERSKO-SCENOGRAFSKE TEHNIKE
mentorica
Olga Špikić Šmit, mag slikarstva i LK
Dijana Bošnjak
Martina Ištvan
Matej Jedvaj
Ana Jurišić
Dora Kučera
predmet
DEKORATIVNO OBLIKOVANJE
mentorica
Ana Pichler Schmidt, prof. LK
Dražen Matijašević
Suzana Ososlija
Biljana Salijević
zanimanje
zanimanje
predmet
predmet
GRAFIČKI DIZAJNER
GRAFIČKE TEHNIKE
mentorica
Lidija Terzić, prof. LK
Ida Bugarić
Tena Lišnjić
Lorena Magaš
Toni Meković
Irena Skroza
Sara Shanice Washington
predmet
ILUSTRACIJA
mentor
kojim se mogu postići velike stvari. Arhitekti, kipari, slikari, svi se moramo vratiti obrtu! Jer „umjetnost kao profesija” ne
4.b
SLIKARSKI DIZAJNER
CRTANJE I SLIKANJE
mentorica
Monika Vladisavljević,
akademski slikar - grafičar
Sara Crnoja
Lara Kovaček
Ivona Matoušek
Iva Muškić
Marin Meković
Dora Sekulić
Matej Spajić
Nikolina Šarić
Dražen Jerabek, prof. LK
Nikolina Tivanovac
Dijana Bošnjak
tema/naziv: „Izlog turističke agencije“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 180 x 90 x 70 cm
mentorica: Olga Špikić Šmit
2008. - 2012.
postoji. Ne postoji bitna razlika između umjetnika i obrtnika. Umjetnik je obrtnik višega stupnja. Tek Milošću Neba, kao i u
rijetkim trenucima nadahnuća koje nadilaze volju, umjetnost spontano cvate u rukama umjetnika, ali u rukotvorini je temelj
4.b
4.b
Matej Jedvaj
Martina Ištvan
tema/naziv: „Izlog antikviteta“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 180 x 90 x 70 cm
mentorica: Olga Špikić Šmit
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Izlog parfumerije“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 180 x 90 x 70 cm
mentorica: Olga Špikić Šmit
2008. - 2012.
svakoga umjetnika. To je izvorište kreativnosti. Stvorimo, dakle, novi ceh obrtnika, bez pretpostavke klasnih razlika, koje
stvaraju osorne granice među obrtnicima i umjetnicima! Zajednički poželimo, započnimo i stvorimo novu zgradu budućnosti.
4.b
4.b
Dora Kučera
Ana Jurišić
tema/naziv: „Izlog afričkog nakita“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 180 x 90 x 70 cm
mentorica: Olga Špikić Šmit
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Izlog slastica“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 180 x 90 x 70 cm
mentorica: Olga Špikić Šmit
2008. - 2012.
Objedinit ćemo arhitekturu, skulpturu i slikarstvo u jednom tijelu, i izdignuti se jednoga dana u pravcu neba, na rukama
milijuna obrtnika, kao kristalni simbol nove vjere. * (Walter Gropius, 1919.) * Manifest Bauhausa * Krajnji cilj svih kreativnih
4.b
4.b
Dražen Matijašević
tema/naziv: Maketa scenografije po literarnom predlošku Miroslava Krleže „Gospoda Glembajevi“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 70x51x50 cm
mentorica: Ana Pichler Schmidt
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
Suzana Ososlija
tema/naziv: Maketa scenografije prema literarnom predlošku C.S.Lewisa „Kronike iz Narnije – lav, vještica i ormar“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 50x50x57 cm
mentorica: Ana Pichler Schmidt
2008. - 2012.
aktivnosti je zgrada! Nekoć je dekoracija zgrade imala najplemenitiju funkciju u likovnoj umjetnosti i bila je neophodna u
arhitekturi. Danas dekoriranje stoji u samodostatnoj izolaciji, i svoj spas može naći samo kao dio jedne veće suradnje sa
4.b
4.b
Biljana Salijević
tema/naziv: Maketa scenografije prema literarnom predlošku Arthura Goldena „Sjećanja jedne gejše“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 80x56x55 cm
mentorica: Ana Pichler Schmidt
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
Ida Bugarić
tema/naziv: „Zagrljaj zebri“
tehnika: bakropis
dimenzije: 47 x 51 cm
mentorica: Lidija Terzić
2008. - 2012.
svim obrtnicima. Arhitekti, slikari i kipari moraju u cijelosti ponovno dosegnuti i upoznati složeni karakter zgrade, a tek onda
će se njihova djela ponovno napuniti duhom arhitekture, koji su zagubili u salonskoj umjetnosti. Stare umjetničke škole nisu
4.b
4.b
Tena Lišnjić
tema/naziv: „Maja“
tehnika: linorez u boji
dimenzije: 52 x 40 cm
mentorica: Lidija Terzić
Lorena Magaš
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Panda“
tehnika: aquatinta
dimenzije: 43 x 50 cm
mentorica: Lidija Terzić
2008. - 2012.
mogle stvoriti takvo jedinstvo, jer kako bi i mogle, kada se umjetnost ne može naučiti. Škole se moraju vratiti u radionice.
Svijet u kojem stvaraju dizajneri uzoraka i primijenjeni umjetnici, a sastoji se samo od crtanja i slikanja, mora postati
4.b
4.b
Irena Skroza
Toni Meković
tema/naziv: „Pan“
tehnika: linorez
dimenzije: 62 x 49,5 cm
mentorica: Lidija Terzić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Drugi kod“
tehnika: linorez u boji
dimenzije: 71 X 50 cm
mentorica: Lidija Terzić
2008. - 2012.
ponovno svijet u kojem se nešto gradi. Ako mlada osoba u sebi osjeti ljubav prema likovnom djelovanju, i svoj put započne,
kao nekad, izučivši prvo obrt, tada neproduktivni „umjetnik“ ne će više biti osuđen na neprimjerenu umjetnost, već će
4.b
4.b
Nikolina Tivanovac
Sara Shanice Washington
tema/naziv: „Noodle“
tehnika: kombinirana
dimenzije: 52 x 40 cm
mentorica: Lidija Terzić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: Strip u boji: „Vidim boje“
tehnika: drvene bojice, olovka
dimenzije: 50x35 cm, x6
mentor: Dražen Jerabek
2008. - 2012.
njegove vještine biti sadržane u obrtu, kojim se mogu postići velike stvari. Arhitekti, kipari, slikari, svi se moramo vratiti
obrtu! Jer „umjetnost kao profesija” ne postoji. Ne postoji bitna razlika između umjetnika i obrtnika. Umjetnik je obrtnik
4.b
4.b
Sara Crnoja
tema/naziv: „Akt“
tehnika: ulje na medijapanu
dimenzije: 100x70 cm
mentorica: Monika Vladisavljević
Lara Kovaček
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Portret (nadrealizam)“
tehnika: ulje na medijapanu
dimenzije: 100x70 cm
mentorica: Monika Vladisavljević
2008. - 2012.
višega stupnja. Tek Milošću Neba, kao i u rijetkim trenucima nadahnuća koje nadilaze volju, umjetnost spontano cvate u
rukama umjetnika, ali u rukotvorini je temelj svakoga umjetnika. To je izvorište kreativnosti. Stvorimo, dakle, novi ceh
4.b
4.b
Marin Meković
Ivona Matoušek
tema/naziv: „Kopija“
tehnika: ulje na medijapanu
dimenzije: 100x70 cm
mentorica: Monika Vladisavljević
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Portret“
tehnika: ugljen i kreda na papiru
dimenzije: 100x70 cm
mentorica: Monika Vladisavljević
2008. - 2012.
obrtnika, bez pretpostavke klasnih razlika, koje stvaraju osorne granice među obrtnicima i umjetnicima! Zajednički poželimo,
započnimo i stvorimo novu zgradu budućnosti. Objedinit ćemo arhitekturu, skulpturu i slikarstvo u jednom tijelu, i izdignuti
4.b
4.b
Dora Sekulić
Iva Muškić
tema/naziv: „Nadrealizam (autoportret)“
tehnika: ulje na medijapanu
dimenzije: 100x70 cm
mentorica: Monika Vladisavljević
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Slika inspirirana filmom Donnie Darko“
tehnika: ulje na medijapanu
dimenzije: 100x70 cm
mentorica: Monika Vladisavljević
2008. - 2012.
se jednoga dana u pravcu neba, na rukama milijuna obrtnika, kao kristalni simbol nove vjere. * (Walter Gropius, 1919.) *
Manifest Bauhausa * Krajnji cilj svih kreativnih aktivnosti je zgrada! Nekoć je dekoracija zgrade imala najplemenitiju funkciju
4.b
4.b
Matej Spajić
tema/naziv: „Nesagledive dimenzije imaginacije“
tehnika: ulje na medijapanu
dimenzije: 100x70 cm
mentorica: Monika Vladisavljević
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
Nikolina Šarić
tema/naziv: „Nesagledive dimenzije imaginacije“
tehnika: akril na medijapanu
dimenzije: 100x70 cm
mentorica: Monika Vladisavljević
2008. - 2012.
u likovnoj umjetnosti i bila je neophodna u arhitekturi. Danas dekoriranje stoji u samodostatnoj izolaciji, i svoj spas može
zanimanje
zanimanje
zanimanje
predmet
predmet
predmet
DIZAJNER ODJEĆE
KREIRANJE ODJEĆE I DODATAKA
mentorica
4.c
Jelka Bauer, dipl. projektant kostima
Dominik Brandibur
Ana Čolaković
Josipa Gril
Iva Iharoš
Ana Marija Knez
Ines Kušenić
Ivana Maglica
Filipa Sorko
Marija Pavković
Antonija Višak
GRAFIČKI DIZAJNER
CRTANJE I SLIKANJE
mentorica
Monika Vladisavljević,
akademski slikar - grafičar
Sanja Mitrović
Dejana Narančić
predmet
GRAFIČKI DIZAJN
mentor
Marko Šošić, akademski slikar
naći samo kao dio jedne veće suradnje sa svim obrtnicima. Arhitekti, slikari i kipari moraju u cijelosti ponovno dosegnuti i
SLIKARSKI DIZAJNER
CRTANJE I SLIKANJE
mentor
Vlado Pandžić, prof. likovnog odgoja
Vedrana Harak
Tina Radovanić
Viktorija Srbalj
Sara Stojanac
Berislav Vukić
Ante Žaja
4.c
Marija Draksler
Dino Dželihodžić
Gabrijela Kolarić
Marija Liović
Roberto Vukomanović
predmet
ILUSTRACIJA
mentor
Dražen Jerabek, prof. LK
Julija Jukić
Filip Pavletić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
Dominik Brandibur
tema/naziv: „Redizajn kroja i materijala“
tehnika: kombinirana
mentorica: Jelka Bauer
2008. - 2012.
upoznati složeni karakter zgrade, a tek onda će se njihova djela ponovno napuniti duhom arhitekture, koji su zagubili u
salonskoj umjetnosti. Stare umjetničke škole nisu mogle stvoriti takvo jedinstvo, jer kako bi i mogle, kada se umjetnost ne
4.c
4.c
Ana Čolaković
tema/naziv: „Ljepota je relativna - nakit“
tehnika: kombinirana
mentorica: Jelka Bauer
Josipa Gril
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Leptir“
tehnika: kombinirana
mentorica: Jelka Bauer
2008. - 2012.
može naučiti. Škole se moraju vratiti u radionice. Svijet u kojem stvaraju dizajneri uzoraka i primijenjeni umjetnici, a sastoji
se samo od crtanja i slikanja, mora postati ponovno svijet u kojem se nešto gradi. Ako mlada osoba u sebi osjeti ljubav prema
4.c
4.c
Iva Iharoš
tema/naziv: „Rock“
tehnika: kombinirana
mentorica: Jelka Bauer
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
Ana Marija Knez
tema/naziv: „Pin-up“
tehnika: kombinirana
mentorica: Jelka Bauer
2008. - 2012.
likovnom djelovanju, i svoj put započne, kao nekad, izučivši prvo obrt, tada neproduktivni „umjetnik“ ne će više biti osuđen
na neprimjerenu umjetnost, već će njegove vještine biti sadržane u obrtu, kojim se mogu postići velike stvari. Arhitekti,
4.c
4.c
Ines Kušenić
tema/naziv: „Redizajn kroja – suknja“
tehnika: kombinirana
mentorica: Jelka Bauer
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
Ivana Maglica
tema/naziv: „Psihodelija“
tehnika: kombinirana
mentorica: Jelka Bauer
2008. - 2012.
kipari, slikari, svi se moramo vratiti obrtu! Jer „umjetnost kao profesija” ne postoji. Ne postoji bitna razlika između umjetnika
i obrtnika. Umjetnik je obrtnik višega stupnja. Tek Milošću Neba, kao i u rijetkim trenucima nadahnuća koje nadilaze volju,
4.c
4.c
Filipa Sorko
tema/naziv: „Art u dizajnu odjeće“
tehnika: kombinirana
mentorica: Jelka Bauer
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
Marija Pavković
tema/naziv: „Majčinstvo“
tehnika: kombinirana
mentorica: Jelka Bauer
2008. - 2012.
umjetnost spontano cvate u rukama umjetnika, ali u rukotvorini je temelj svakoga umjetnika. To je izvorište kreativnosti.
Stvorimo, dakle, novi ceh obrtnika, bez pretpostavke klasnih razlika, koje stvaraju osorne granice među obrtnicima i
4.c
4.c
Antonija Višak
tema/naziv: „Alternativni materijali“
tehnika: kombinirana
mentorica: Jelka Bauer
Sanja Mitrović
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: Portret (kopija S. Dalíja)
tehnika: olovka na papiru
dimenzije: 100x70 cm
mentorica: Monika Vladisavljević
2008. - 2012.
umjetnicima! Zajednički poželimo, započnimo i stvorimo novu zgradu budućnosti. Objedinit ćemo arhitekturu, skulpturu i
slikarstvo u jednom tijelu, i izdignuti se jednoga dana u pravcu neba, na rukama milijuna obrtnika, kao kristalni simbol nove
4.c
4.c
Dejana Narančić
tema/naziv: Portret
tehnika: olovka i olovke u boji na papiru
dimenzije: 100x70 cm
mentorica: Monika Vladisavljević
Marija Draksler
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „S.C.A.T.“- distribucija laboratorijske opreme, katalog, kalendar, plakat
tehnika: računalna grafika i digitalni tisak
mentor: Marko Šošić
2008. - 2012.
vjere. * (Walter Gropius, 1919.) * Manifest Bauhausa * Krajnji cilj svih kreativnih aktivnosti je zgrada! Nekoć je dekoracija
zgrade imala najplemenitiju funkciju u likovnoj umjetnosti i bila je neophodna u arhitekturi. Danas dekoriranje stoji u
4.c
4.c
Dino Dželihodžić
tema/naziv: Klub „Rock Zone“, vizualni identitet, web stranica
tehnika: računalna grafika i web dizajn
mentor: Marko Šošić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
Gabrijela Kolarić
tema/naziv: „Slatko iznenađenje“ – domaća proizvodnja slatkiša i kolača, vizualni identitet, kalendar, katalog, etikete
tehnika: računalna grafika i digitalni tisak
mentor: Marko Šošić
2008. - 2012.
samodostatnoj izolaciji, i svoj spas može naći samo kao dio jedne veće suradnje sa svim obrtnicima. Arhitekti, slikari i kipari
moraju u cijelosti ponovno dosegnuti i upoznati složeni karakter zgrade, a tek onda će se njihova djela ponovno napuniti
4.c
4.c
Marija Liović
tema/naziv: „Liograf“ tiskara, vizualni identitet, kalendar
tehnika: računalna grafika i digitalni tisak
mentor: Marko Šošić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
Roberto Vukomanović
tema/naziv: „Vlastiti book“, piktogram, web stranica
tehnika: računalna grafika i web dizajn
mentor: Marko Šošić
2008. - 2012.
duhom arhitekture, koji su zagubili u salonskoj umjetnosti. Stare umjetničke škole nisu mogle stvoriti takvo jedinstvo, jer
kako bi i mogle, kada se umjetnost ne može naučiti. Škole se moraju vratiti u radionice. Svijet u kojem stvaraju dizajneri
4.c
4.c
Julija Jukić
tema/naziv: crno-bijeli strip: „Ples ljubavi“
tehnika: crni tuš, pero
dimenzije: 50x35 cm
mentor: Dražen Jerabek
Filip Pavletić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: crno-bijeli strip: „Bullet“
tehnika: liner, kemijska olovka
dimenzije: 50x35 cm
mentor: Dražen Jerabek
2008. - 2012.
uzoraka i primijenjeni umjetnici, a sastoji se samo od crtanja i slikanja, mora postati ponovno svijet u kojem se nešto gradi.
Ako mlada osoba u sebi osjeti ljubav prema likovnom djelovanju, i svoj put započne, kao nekad, izučivši prvo obrt, tada
4.c
4.c
Tina Radovanić
Vedrana Harak
tema/naziv: „Žuta dijagonala“
tehnika: ulje na platnu
dimenzije: 100x70 cm
mentor: Vlado Pandžić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Bik“
tehnika: ulje na platnu
dimenzije: 100x70 cm
mentor: Vlado Pandžić
2008. - 2012.
neproduktivni „umjetnik“ ne će više biti osuđen na neprimjerenu umjetnost, već će njegove vještine biti sadržane u obrtu, kojim se mogu
postići velike stvari. Arhitekti, kipari, slikari, svi se moramo vratiti obrtu! Jer „umjetnost kao profesija” ne postoji. Ne postoji bitna razlika
4.c
4.c
Sara Stojanac
Viktorija Srbalj
tema/naziv: „Pietá“
tehnika: ulje na platnu
dimenzije: 70x100 cm
mentor: Vlado Pandžić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Posejdon i Amphithrite“
tehnika: ulje na platnu
dimenzije: 100x70 cm
mentor: Vlado Pandžić
2008. - 2012.
između umjetnika i obrtnika. Umjetnik je obrtnik višega stupnja.Tek Milošću Neba, kao i u rijetkim trenucima nadahnuća koje nadilaze volju,
umjetnost spontano cvate u rukama umjetnika, ali u rukotvorini je temelj svakoga umjetnika.To je izvorište kreativnosti. Stvorimo, dakle,
4.c
4.c
Ante Žaja
Berislav Vukić
tema/naziv: „Figura u pokretu“
tehnika: ulje na platnu
dimenzije: 100x70 cm
mentor: Vlado Pandžić
www.umjetnicka-skola-osijek.hr
tema/naziv: „Pijani ples“
tehnika: ulje na platnu
dimenzije: 100x70 cm
mentor: Vlado Pandžić
2008. - 2012.
novi ceh obrtnika, bez pretpostavke klasnih razlika, koje stvaraju osorne granice među obrtnicima i umjetnicima!
nakladnik: Škola za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek
Krbavska b.b.
31000 Osijek
telefon: 031/273 126
fax: 031/273 111
e-mail: [email protected]
[email protected]
internetska stranica: www.umjetnicka-skola-osijek.hr
za nakladnika: Ina Marić, prof.
fotografije, dizajn kataloga i
prijevodi na hrvatski jezik: Marko Šošić, akademski slikar
lektorica: Karolina Buljević, prof.
reprodukcija na koricama: Ivona Matoušek (detalj), 4.b
naklada: 150 primjeraka
tisak: Zebra, Vinkovci, lipanj 2012.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
3 977 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content