close

Enter

Log in using OpenID

Afisa-Nasilje nad zenama.cdr

embedDownload
Ženske Romske nevladine organizacije:
Nasilje u porodici !!!
Nasilje u porodici je kada Vam jedan ili više članova
porodice prijeti ili nešto loše uradi, npr.:
„Bolja budućnost“, Tuzla
Tel: 035/286-441
Ø gura, šamara, tuče ili na bilo koji drugi način
nanosi fizičke povrede
Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“
Visoko Tel: 032/733-667
Ø maltretira, ponižava,
pogrdnim imenima
„Centar za majke Nada“, Kakanj
Tel: 061/869-823 i 063/023-658
vrijeđa
ili
naziva
Ø ne dozvoljava da se sami slobodno krećete
ili kada Vam se zabranjuje da kontaktirate sa
članovima porodice i prijateljima
Ø ne dozvoljava da zarađujete, oduzima Vam
novac koji zaradite ili Vas prisiljava da radite
ono što ne želite
Ø ne pruža pomoć i ne štiti Vas i druge
članove porodice
„Centar za majke Utjeha“, Zenica
Tel: 061/158-362
„Centar za majke Palma“, Vitez
Tel: 030/710-534
"Kali Sara/RIC", Sarajevo
Tel: 033/236-910
„Romano Centro“, Zenica
Tel: 032/407-353 – zvati od 09:00 do 12:00
Nasilje u porodici je krivično djelo koje je
kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora,
a nasilje u porodici koje je uzrokovalo smrt žrtve
kažnjivo je kaznom dugogodišnjeg zatvora!
"Romska djevojka" (Romani Ćej), Prnjavor
Tel: 066/152-984
Žrtva nasilja u porodici se može obratiti za pomoć
na jedinstvene SOS brojeve telefona:
„Veseli brijeg“, Banja Luka
Tel: 051/439-364
Federacija BiH - 1265
Republika Srpska – 1264
Kada pozovete jedan od ovih brojeva ne morate se
predstaviti niti dati svoje podatke.
"Romska Suza", Srebrenica
Tel: 061/392-289
Ljudska prava se stiču rođenjem i
jednaka su za sve ljude na svijetu!
Nasilje nad ženama je kršenje ljudskih
prava!
Nasilje u porodici je zabranjeno
zakonom i kažnjivo je!
Ako si žrtva nasilja u porodici možeš
tražiti zaštitu od policije, centara za
socijalni rad i suda odnosno
tužilaštva!
Podržano od strane:
Šta uraditi kad ste fizički napadnuti?
Kada ste fizički napadnute policija je prva u lancu
pružanja pomoći. Pozovite ih na broj 122
Ø policajci će prvo obaviti razgovor sa vama i
nasilnikom. Ako iz bilo kojeg razloga ne
želite razgovarati u prisustvu nasilnika
možete tražiti od policajca da razgovarate
nasamo.
Ø Ako ste zadobili fizičke povrede trebate
odmah otići u Hitnu pomoć i zatražiti da vam
izdaju uvjerenje o pretrpljenim povredama. U
Hitnu možete otići sami ili zahtjevati od
policije da Vas odvede.
Ø Policija može privesti nasilnika u stanicu i
zadržati najviše 24 sata.
Ako nasilje prijavljujete u policijskoj stanici:
Ø Razgovarate sa službenikom zaduženim za
nasilje u porodici. Službeniku ispričajte sve
šta vam se dešava.
Ø Ako ne smijete da se vratite kući zatražite od
policije da Vas smjesti u neku od sigurnih
kuća.
Dužnost policajca je da sačini zapisnik o tome šta
se desilo, nasilnika privede u policijsku stanicu i
pokrene postupak pred sudom i/ili tužilaštvom.
Policajce koji ne postupe po zakonu možete prijaviti
Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP-u).
Ne mijenjajte svoj iskaz dat nadležnim organima jer
to otežava kasniju proceduru i ide u korist nasilnika!
Ako Vam nasilnik prijeti tražite zaštitu ali ne
povlačite svoj iskaz i ne odustajte od procedure.
Ako nasilje prijavite Centru za socijalni rad:
Ø Tražite službenika koji se bavi problemom
nasilja u porodici. Ispričajte šta vam se
dešava i tražite da o tome napravi službenu
zabilješku.
Ø Ako je potrebno zahtjevajte da o tome
obavijesti policiju.
Ø Od službenika tražite da Vas upozna sa
zakonskim pravima i pomogne kod
ostvarivanja tih prava.
Ø Ako ne smijete da se vratite kući tražite od
službenika da Vas smjesti u sklonište za
žrtve nasilja u porodici.
Besplatna pravna pomoć i informacije:
Ø Pružaju osnovne informacije o pravima i
institucijama
Ø Pružaju direktnu pravnu pomoć koja može
uključivati pokretanje i vođenje postupaka
pred institucijama, pisanje tužbi i podnesaka,
pružanje pravnih savjeta i slično
Organizacije koje pružaju pravnu pomoć:
Ø Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica
Telefon: 032-402-049
Ø Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo
Ø Helsinški komitet za ljudska prava BiH,
Sarajevo - Telefon: 033-660-811
Skloništa za žene žrtve nasilja u porodici
(sigurne kuće):
Ø Smještaj u sigurnu kuću, sa ili bez djece,
možete tražiti od službenika policije i/ili
centra za socijalni rad.
Ø žrtvi se u skloništu pruža neophodna
medicinska, socijalno-pravna, psihološka i
druga pomoć
Ø U skloništu može ostati najduže 3 mjeseca.
Spisak sigurnih kuća:
Ø Udružene žene, Banja Luka
Ø Medica, Zenica
Ø Fondacija za obrazovanje i socijalnu
zaštitu djece, Prijedor
Ø Žene BiH, Mostar
Ø Mirjam – Caritas, Mostar
Ø Viva žene, Tuzla
Ø Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo
Ø Žene sa Une, Bihać
Ø Budućnost, Modriča
Ø Udružene žene, Banja Luka
Telefon: 051-463-143
Ø Žene BiH, Mostar
Telefon: 036-550-339
Ø Budućnost, Modriča
Telefon: 053-820-701
Ø Vaša prava (uredi):
• Sarajevo, adresa: Lukavička cesta Telefon:
033-789-105
• Banja Luka, adresa:Meše Selimovića 17
Telefon 051-232-919
• Goražde, adresa: Seada Sefovića 10
Telefon: 038-220-544
• Mostar, adresa: H. Zahirovića Lace bb
Telefon: 036-558-580
• B. Petrovac, adresa: Bosanska 110
Telefon: 037-881-248
• Srebrenica, adresa: Titova bb
Telefon: 056-440-998
• Trebinje, adresa: Carine 3
Telefon 056-246-80
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
147 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content