close

Enter

Log in using OpenID

Adresar NVO Mostar

embedDownload
Civilno društvo u akciji za
dijalog i partnerstvo
Adresar udruženja Mostar
Projekat finansira
Evropska unija
Civilno društvo u akciji za
dijalog i partnerstvo
Adresar udruženja
Mostar
Projekat finansira
Evropska unija
Izdavač:
Agencija lokalne demokratije LDA Mostar
Fra Ambre Miletića 30
88000 Mostar
Tel/Fax:
+ 387 36 333 830; + 387 36 333 831
e-mail:
E-mail: [email protected]
website:
www.ldamostar.org
Za izdavača:
Dženana Dedić
Vodič pripremili: Grad Mostar - Služba za odgoj, obrazovanje,
mlade i sport
Šef službe: Senada Sadović
mail: [email protected]
kont. tel.: 036/316-600, 316-402
Dizajn:
Damir Design Bihać
Štampa:
RASTER d.o.o. Mostar
Tiraž:300
Maj / Svibanj 2013.
Sadržaj
Obrazovanje................................................................................................................................... 5
Kultura................................................................................................................................................. 8
Omladinska udruženja...................................................................................................... 21
Ekologija i turizam................................................................................................................. 30
Socijalna i zdravstvena zaštita..................................................................................... 36
Manjine........................................................................................................................................... 50
Humanitarne organizacije.............................................................................................. 52
Povratnici....................................................................................................................................... 55
Sindikati........................................................................................................................................... 56
Penzioneri/umirovljenici.................................................................................................. 58
Privreda i poljoprivreda..................................................................................................... 61
Ljudska prava.............................................................................................................................. 65
Udruženja/udruge proistake iz rata....................................................................... 69
Vjerske.............................................................................................................................................. 80
Zaštita životinja........................................................................................................................ 82
Sport.................................................................................................................................................. 83
Nogometni klubovi.............................................................................................................. 89
Malonogometni klubovi.................................................................................................. 94
Planinarska.................................................................................................................................... 96
Sportovi na vodi...................................................................................................................... 97
Auto/moto klubovi...........................................................................................................100
Plesno rekreativna...............................................................................................................101
Društvene igre........................................................................................................................104
Teniski klubovi........................................................................................................................107
Stolni tenis.................................................................................................................................109
Rukomet......................................................................................................................................110
Klubovi borilačkih vještina..........................................................................................113
Košarka.........................................................................................................................................119
Odbojka.......................................................................................................................................122
Atletika..........................................................................................................................................123
Konjički sport..........................................................................................................................124
Skijanje..........................................................................................................................................125
Biciklizam....................................................................................................................................126
Golf..................................................................................................................................................127
Lovačka društva....................................................................................................................128
Ovaj Adresar nevladinih organizacija sa područja Grada Mostara je
rezultat izuzetne i uspješne saradnje LDA-Agencije lokalne demokratije
iz Mostara i Službe za odgoj, obrazovanje, mlade i sport Grada Mostara.
Prema podacima Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, na području Grada
Mostara je ukupno registrovano 798 udruga/udruženja. U ovom
Adresaru se nalaze podaci o 276 nevladinih organizacija (udruga/
udruženja), koje su dostavile svoje podatke na upit Službe za odgoj,
obrazovanje, mlade i sport Grada Mostara i koji su bili temelj za njihovo
unošenje u Adresar.
Obrazovanje
1.
UDRUŽENJE ZA BORAVAK DJECE „PLONKI“ MOSTAR,
PLONKI MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednica:
Bulevar narodne revolucije broj 35A, Mostar
036/580-716
Malić Armela
Udruženje se bavi okupljanjem i druženjem članova udruženja svih doba i uzrasta,
prvenstveno roditelja sa djecom uzrasta od 3-10 godina gdje bi djeci, kroz
druženje i igru, bio omogućen nesmetan psiho-socijalni razvoj; organizovanje
cjelodnevnog boravka za članove udruženja uz stručno planirane programske
sadržaje na obrazovanju, razvoju kreativnosti i socijalizaciji članova udruženja.
2.
UDRUGA „ŠKOLARAC“ MOSTAR
Adresa:
Kneza Mihajla Viševića Humskog broj 23, Mostar
Telefon:
036/325-895
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Željko Vasilj
Sekretar:
Miro Petrović, 063/319-428
Udruga se bavi promicanjem i jačanjem svijesti o važnosti znanja i školovanja,
čuvanjem i njegovanjem svih vrijednosti u školovanju: odgoja, znanja, kulture
življenja; izdavanjem mjesečnih listova za mlade, Cvitak - list za sretno djetinjstvo
i Školarac - list za mlade.
5
3.
UDRUGA/UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA, PREVODITELJA/
PREVODILACA I LINGVISTA „GLOSAR” MOSTAR, „GLOSAR” MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Web:
Predsjednica:
Kralja Tvrtka broj 6, Mostar
061/522-454
www.glosar.ba
Davorka Jurčević-Čerkez, 063/313-402, 036/318-480
Promocija i unaprijeđenje prevoditeljske i lingvističke struke, stručno i
profesionalno usavršavanje članova, definiranje i zaštita interesa struke,
uspostavljanje jedinstvenih visokih standarda za profesionalne sudske tumače,
prevoditelje i lingviste, zalaganje za izradu i implementaciju projekata od šireg
društvenog značaja sa tematikom vezanom za struku.
4.
UDRUŽENJE DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA U HERCEGOVAČKO–
NERETVANSKOM KANTONU, UDSŠUHNK
Adresa:USRC „Mithat Hujdur Hujka“ bb, Mostar
Telefon:
036/576-851
Predsjednik:
Alija Muhibić, 062/647-522, [email protected]
Unapređenje srednjoškolskog odgoja i obrazovanja na području Hercegovačko
– neretvanskog kantona. Saradnja sa nadležnim ministarstvom, pedagoškim
zavodom, tijelima lokalne uprave i samouprave u izradi prijedloga zakonskih
i podzakonskih akata, nastavnih planova i programa, kriterija za finansiranje
srednjih škola kao i sudjelovanje u razmatranju i rješavanju svih drugih pitanja
odgojno – obrazovnog rada. Saradnja sa školama i udruženjima u zemlji i
inostranstvu.
6
5.
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SOS-KINDERDOF INTERNATIONAL
AUSTRIJA, PREDSTAVNIŠTVO SARAJEVO, SOS – VRTIĆ MOSTAR
PORODIČNI CENTAR MOSTAR
SOS – VRTIĆ MOSTAR:
Adresa:
Ulica Rade Bitange broj 51, Mostar
Telefon:036/557-390
E-mail:[email protected]
Direktorica:
Selma Ćatić
PORODIČNI CENTAR MOSTAR:
Telefon:
036/554-330
E-mail:[email protected]
Voditeljica:
Berima Haćam
Porodični vid brige o djeci, program jačanja porodice, program podrške djeci
kojoj prijeti izdvajanje iz porodice, edukativni projekti: podrška predškolstvu vrtići te formalnom obrazovanju.
6.
EVANGELISCHES DIAKONIEWERK GALLNEUKIRCHEN AUSTRIJA,
INTEGRATIVNI DJEČIJI VRTIĆ „SUNČANI MOST“ MOSTAR
Adresa:
Muje Pašića bb, Mostar
Telefon:036/571-385
E-mail:[email protected]
Web:
www.suncanibost.ba
Upraviteljica:
Biljana Čelan, 063/474-072
Promocija inkluzivnog programa rada sa djecom predškolskog uzrasta,
uključivanje manjeg broja djece s poteškoćama u razvoju u redovni predškolski
program, stručno usavršavanje.
7
Kultura
1.
BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE „PREPOROD“ U BOSNI I
HERCEGOVINI, GRADSKO DRUŠTVO MOSTAR, BZK „PREPOROD“
MOSTAR
Adresa:
Mala Tepa broj 2, Mostar
Telefon:036/552-537
Predsjednik:
Damir Sadović, 061/ 175-270, [email protected]
Sekretar:
Kasim Mušinović, 061/ 891-139
Promocija, njegovanje i razvijanje kulturnih vrijednosti Bošnjaka zasnovanih
na bogatoj kulturnoj baštini bošnjačkog naroda, razvijanje i snaženje svijesti o
ukupnosti bošnjačke kulture u svjetskog zajednici kultura; snaženje bošnjačke
svijesti o porijeklu, jeziku i kulturi, uspostavljanje veza sa organizacijama,
društvima i ustanovama drugih naroda u zemlji i svijetu, u cilju razvijanja i
snaženja prijateljstva i saradnje.
2.
SRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ MOSTAR,
SPKD „PROSVJETA“ MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Maršala Tita broj 178, Mostar
036/552-905, 063/433-970
Predrag Erbez, 061/308-286
Njegovanje kulture srpskog naroda ali isto tako i drugih naroda, kroz promocije,
izložbe, izdavačku djelatnost, obilježavanje praznika, Božića, Vaskrsa, obilježavanje
godišnjice smrti Alekse Šantića, sjećanje na Svetozara Ćorovića i dr.
8
3.
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „NAPREDAK“ MOSTAR, HKD
„NAPREDAK“ MOSTAR
Adresa:
Kneza Mihovila Viševića Humskog bb, Mostar
Telefon:036/323-310
Fax:036/323-111
Web:www.hkd-napredak-mostar.ba
Predsjednik:
Prof.dr. fra Andrija Nikić, 063/326-505,
[email protected]
Tajnik:
Zoran Landeka, 063/314-907,
[email protected]
Promocija duhovnosti i svijesti razvijanjem svih kulturnih vrednota Hrvata,
čuvanje i njegovanje izvornosti te osobitosti hrvatskog jezika, poticanje na
njegovu upotrebu, očuvanje njegovanje i unapređenje kulturnog blaga Hrvata.
4.
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK – GLAVNA
PODRUŽNICA MOSTAR, HKD NAPREDAK – GLAVNA PODRUŽNICA
MOSTAR
Adresa:
Dr. Ante Starčevića broj 3 /Zgrada Integre/, Mostar
E-mail:[email protected]
Web:www.hkdnapredak-mostar.com
Predsjednik:
Prof. dr. Miroslav Palameta, 063/270-100
Promocija hrvatske duhovnosti, jačanje nacionalne svijesti i očuvanje i razvijanje
svih kulturnih vrednota Hrvata. Čuvanje i njegovanje izvornosti te osobitosti
hrvatskog jezika, poticanje njegove upotrebe, jačanje gospodarstva i gospodarske
pozicije Hrvata, suradnja sa znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim,
gospodarskim institucijama, organizacijama i društvima.
9
5.
UDRUGA/UDRUŽENJE HRVATSKIH AMATERSKIH KULTURNO
UMJETNIČKIH DRUŠTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI MOSTAR,
UHAKUD U BIH MOSTAR
Adresa:
Trg hrvatskih velikana bb, Mostar
Telefon:321-022
E-mail:
[email protected], [email protected]
Web:
www.uhakud.ba
Predsjednica:
Anka Rajič, 063/319-332
Sekretar:
Vedran Vidović, 063/548-851
Briga o očuvanju izvornih narodnih nošnji, rekvizita, instrumenata, običaja,
glazbe, plesa i ukupnog narodnog stvaralaštva, poticanje, zaštita i promicanje
te nadzor nad radom kulturno -umjetničkih društava članova udruge, usklađuje
programe društava u cilju realizacije zajedničkih programa, skrbi i sudjeluje
u organiziranju društvenih priredbi, domaćih i međunarodnih natjecanja;
promicanje, povezivanje i suradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama.
6.
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „MLADOST“ POLOG MOSTAR,
HKD „MLADOST“ POLOG, MOSTAR
Adresa:
Polog bb, Mostar
Telefon:063/486-929
E-mail:[email protected], Predsjednica:Maja
Ivanković
HKD „Mladost“ Polog teži očuvanju tradicijske kulture, osobito nematerijalne
kulturne baštine kao i organiziranju kulturnog života mladih kroz sekcije:
folklornu, karnevalsku, športsku. literarnu i likovnu.
10
7.
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „BLAGAJ“ BLAGAJ MOSTAR,
KUD „BLAGAJ“ BLAGAJ
Adresa:
Blagaj, Branilaca Bosne bb, Mostar
Telefon:036/572-220
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Nihad Jašarević, 061/271-695, [email protected]
Društvo okuplja mlade sa ciljem njegovanja tradicije i narodnih običaja, kroz
folklornu, dramsku, muzičku i horsku sekciju.
8.
MUZIČKO FOLKLORNI ANSAMBL „ORNAMENT“ MOSTAR, ANSAMBL
„ORNAMENT“ MOSTAR
Adresa:
Društveni centar Potoci bb, Mostar
Telefon:036/574-707
E-mail:[email protected]
Web:
www.ansambl-ornament.com
Predsjednik:
Enis Sihirlić, 062/392-612, [email protected]
Ansambl se bavi okupljanjem djece i omladine kroz muzičko i plesno umjetničko
stvaralaštvo kroz sve muzičke pravce i razne vrste plesova. Promoviše sve vrste
bosansko-hercegovačke muzike i tradicionalnih folklornih plesova, te vrši
edukaciju djece i omladine u oblasti muzičke kulture i muzičke tradicije Bosne
i Hercegovine.
11
9.
MATICA HRVATSKA MOSTAR, MH MOSTAR
Adresa:
Kralja Zvonimira broj 14, Mostar
Telefon:036/325-895
Fax:036/323-501
E-mail:[email protected],
[email protected],
Web:www.maticahrvatska-mostar.ba
Predsjednik:
Josip Muselimović, 063/311-612, [email protected]
yahoo.com
Matica promovira narodni i kulturni identitet hrvatskog naroda na svim
područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, čuva štiti i
promiče hrvatsku kulturu, izdaje knjige, časopise i druge publikacije, osniva
i potiče osnivanje kulturnih društava, organizira umjetnička, znanstvena i
stručna predavanja, tribine i skupove, okuplja kulturne djelatnike koji su spremni
ostvarivati svrhu i zadaću Matice Hrvatske Mostar.
10. KAZALIŠNO-FILMSKA UDRUGA „OKTAVIJAN“ - MOSTAR
Adresa:
Muje Pašića broj 8, Mostar
Telefon:036/347-992
Web:www.DFM.ba
Predsjednik:
Slaven Knezović, 063/576-448
Udruga se bavi praćenjem, poticanjem i ostvarivanjem zaštite interesa kazališnih
i filmskih glumaca i ostalih osoba vezanih uz kazalište i film.
12
11. UDRUŽENJE GRAĐANA „ZAJEDNICA ZA SARADNJU HERCEG STJEPAN
KOSAČA“ BLAGAJ
Adresa:
Ulica žrtava Uborka – Zalik broj 33 L, 88104 Mostar
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Ahmed Marić
Sekretar:
Adnin Hasić, 061/474-574, [email protected]
Udruženje se bavi promocijom i zaštitom kulturno-historijskog naslijeđa,
unapređenjem europske ideje o zajedničkoj saradnji svih njenih naroda na
poljima kulture, edukacije, sporta, ekologije.
12. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „PODVELEŽJE“ PODVELEŽ
MOSTAR, KUD „PODVELEŽJE“ PODVELEŽ MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Podveležje bb, Mostar
036/577-550, 061/194-560
Selim Isić, 036/580-344, 062/349-216
Udruženje se bavi okupljanjem građana radi kulturnog, sportskog, prosvjetnog
i drugih vidova druženja i saradnje, očuvanjem, njegovanjem i unapređenjem
kulturnog života, očuvanjem i promicanjem narodnih igara, običaja i pjesama
podveleškog kraja i naroda BiH.
13
13. SRPSKO PJEVAČKO I KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „GUSLE“
MOSTAR, „SPKUD GUSLE“ MOSTAR
Adresa:
Konak broj 7, Mostar
Telefon:036/554-121
Fax:036/554-120
E-mail:
spkudgusle [email protected],
Web:www.spkudgusle.org
Predsjednik:
Radislav Tubić, 065/996-859,
[email protected]
Udruženje se bavi organiziranjem kulturnih događaja i aktivnosti, te manifestacija.
Promovira kulturu, čuva i njeguje staro izvorno srpsko pjevanje, sviranje i igranje,
običaje i tradiciju. Poseban naglasak i aktivnost udruženja je rad sa djecom i
omladinom.
14. HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „JASENICA“ MOSTAR,
HKUD „JASENICA“
Adresa:
Jasenica bb, Mostar
Telefon:
036/353-501, 063/316-746
E-mail:[email protected]
Web:www.hkud-jasenica.com
Predsjednik:
Kažimir Milićević, [email protected]
Udruga se bavi čuvanjem, njegovanjem i unapređenjem kulturnog života Hrvata,
promicanjem hrvatske književnosti i jezika, čuvanjem i promicanjem narodnih
igara i plesova i običaja hrvatskog naroda, poticanjem amaterskog sporta,
organiziranjem kulturnih, sportskih i zabavnih aktivnosti.
14
15. UDRUŽENJE GRAĐANA „PODGORANI“ MOSTAR, UG „PODGORANI“
MOSTAR
Adresa:
Podgorani bb, Mostar
Telefon:036/588-028
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Džemal Tipura, 061/467-367
Udruženje se bavi promocijom sporta, kulture, kulturnih i drugih potencijala kao
i duhovnih vrijednosti, poticanjem i osnaživanjem volonterskog i humanitarnog
rada, organiziranjem savjetovanja, seminara, treninga, edukativnih kurseva,
kulturnih i zabavnih manifestacija.
16. UDRUŽENJE „CENTAR WORLD MUSIC“ MOSTAR, UDRUŽENJE „CWM“
MOSTAR
Adresa:
Kralja Zvonimira broj 17, Mostar
Telefon:036/325-103
E-mail:[email protected]
Web:www.worldmusic.ba
Predsjednica:
Aleksandra Savić, 062/156-421
Udruženje je fokusirano na edukaciju građana BiH, sa fokusom na djecu i mlade
bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, podršku osobama sa posebnim
potrebama i ugroženim manjinama, podršku mladim talentima, promociju i
prezentaciju bosansko-hercegovačkog muzičkog i kulturnog naslijeđa, promociju
i prezentaciju Mostara i Bosne i Hercegovine i podršku razvoju turističke ponude,
organizovanju koncerata i WM Festivala te drugih kulturnih dešavanja.
15
17. UDRUŽENJE UMJETNIKA IZ MOSTARA, MOSTAR
Adresa:
Kujundžiluk broj 11, Mostar
Telefon:036/505-582
Predsjednica:
Zarifa Velić, 061/536-844
Udruženje okuplja osobe sklone slikarstvu i primijenjenoj umjetnosti, priprema
i organizira likovne izložbe i izložbe radova iz domena primjenjene umjetnosti;
okuplja mlade ljude koji se žele iskušati u umjetničkom izražavanju, organizira
kurseve iz slikarstva i primijenjene umjetnosti.
18. UDRUŽENJE STAROSJEDILACA ZA ZALAGANJE ZA ZAŠTITU,
PROMOCIJU I RAZVOJ KULTURNO-HISTORIJSKE BAŠTINE „AHMEDPAŠA HERCEGOVIĆ“, MOSTAR, US „AHMED-PAŠA HERCEGOVIĆ“
MOSTAR
Adresa:
Blagaj bb, Mostar
Telefon:062/600-923
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Adis Leho, 061/203-278, [email protected]
Predsjednik Upravnog odbora:
Mustafa Memić
Udruženje se zalaže za zaštitu, promociju i razvoj kulturne i historijske baštine,
edukaciju stanovništva na njegovanju, zaštiti i očuvanju kulturne baštine, za
proučavanje cjelokupne materijalne i duhovne kulture naroda, razvijanje
ekološke svijesti, organiziranje okruglih stolova, konferencija, naučnih skupova,
izleta, kampova, seminara sa ciljem upoznavanja sa vrijednostima i zaštitom
kulturno-historijske baštine.
16
19. UDRUŽENJE ZA ORGANIZACIJU KULTURNIH I EDUKACIONIH
PROGRAMA „BOEMI“ MOSTAR, UDRUŽENJE „BOEMI“ MOSTAR
Adresa:
Ulica Maršala Tita broj 52, Mostar
Telefon:062/714-320
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Ismet Šemrd, 061/382-995
Udruženje okuplja istomišljenike koji njeguju boemski način i filozofiju življenja,
organizira kulturne i edukativne programe za članove i goste, organizira
izložbene postavke, pjesničke matineje, koncerte narodne, zabavne, klasične
muzike te evergrina.
20. UMJETNIČKO DRUŠTVO „MOSTARSKE KIŠE“ MOSTAR, MOSTARSKE
KIŠE
Adresa:
Adema Buća broj 17, Mostar
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Amra Dugalić, 061/489-022, [email protected]
Društvo okuplja djecu i omladinu u cilju druženja, muzičkog obrazovanja i
njegovanja kulturne baštine, edukacije u solističkom i grupnom pjevanju,
predstavljanja muzičkog stvaralaštva u BiH, pomoći mladima da se scenski
izraze, organizacije koncerata.
21. „HRVATSKA GLAZBA“ MOSTAR
Adresa:
Trg hrvatskih velikana bb, Mostar
Telefon:063/997-088
Predsjednik:
Anton Zadro, 063/329-955
Organizira poticanje, izvođenje glazbenih djela na puhaćim limenim
instrumentima i udaraljkama.
17
22. HRVATSKA AKADEMSKA ZAJEDNICA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE, MOSTAR HAZ FBIH MOSTAR
Adresa:
Kralja Zvonimira broj 22, Mostar
Telefon:
036/324-867, 063/313-459
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Boris Kordić
Zajednica ima za cilj promociju akademske misli. HAZ ima Sveučilišnu organizaciju
koju vode studenti, izdaje znanstveno-stručni časopis „GAUDEAMUS“, zalaže
se za prevenciju HIV i AIDS, te promociju reproduktivnog zdravlja.
23. HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „SV. ANTE-CIM“
MOSTAR, HKUD „SV. ANTE-CIM“ MOSTAR
Adresa:
Ulica Treće cimske bojne bb, Mostar
Telefon:
036/341-941, 063/311-240
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Branko Raić
Tajnik:
Fra.Luka Marić, [email protected]
Društvo se bavi okupljanjem katoličkih vjernika radi vjerskog, prosvjetnog,
kulturnog, sportskog i drugih vidova druženja i suradnje, promicanjem vjerske
i duhovne kršćanske tradicije, promicanjem hrvatske književnosti i jezika,
amaterskog sporta, organiziranjem i poticanjem amaterske glazbene, kazališne
i književne djelatnosti.
18
24. HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „BRATOVŠTINA
BRATA FRANJE“ MOSTAR, HKUD „BRATOVŠTINA BRATA FRANJE“
MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Tajnik:
Ulica Pete bojne Ilićke- Babun, Dom sv. Franje Ilići bb,
Mostar
036/330-706, 063/311-961
Marko Stojčić
Vjeko Lovrić
Društvo se bavi čuvanjem, njegovanjem i unapređenjem kulturnog života Hrvata,
okupljanjem vjerničkog puka radi vjerskog, prosvjetnog, kulturnog, sportskog
i drugih vidova druženja i suradnje, promicanjem hrvatske književnosti i jezika,
amaterskog sporta, organiziranjem i poticanjem amaterske glazbene, kazališne
i književne djelatnosti.
25. HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „RODOČ“ MOSTAR,
HKUD „RODOČ“ MOSTAR
Adresa:
Rodoč bb, Mostar
Telefon:
036/350-129, 063/345-202
E-mail:[email protected]
Web:www.rodoc.info
Predsjednik:
Željko Ćorić
Tajnik:
Mladen Vidović, 063/345-599
Društvo se bavi čuvanjem, njegovanjem i unapređenjem kulturnog života Hrvata,
okupljanjem vjerničkog puka radi vjerskog, prosvjetnog, kulturnog, sportskog
i drugih vidova druženja i suradnje, promicanjem hrvatske književnosti i jezika,
amaterskog sporta, organiziranjem i poticanjem amaterske glazbene, kazališne
i književne djelatnosti, promicanjem vjerske duhovne tradicije.
19
26. UDRUŽENJE GRADSKI HOR/ZBOR MOSTAR, GRADSKI HOR/ZBOR
MOSTAR
Adresa:
Mala tepa bb, Mostar
Telefon:
061/319-164
E-mail:[email protected]
Web:www.gradskihor.com
Predsjednica:
Jasminka Karić
Sekretar:
Bubić Sadeta, 036/832-129, [email protected]
Gradski hor/zbor se bavi okupljanjem i organizovanjem ljubitelja muzike,
prikupljanjem i izvođenjem svih oblika muzičke građe, scenskim izvođenjem
kompozicija, snimanjem izvedbenih kompozicija, saradnjom sa drugim
društvima u zemlji i inostranstvu.
20
Omladinska
udruženja
1.
VIJEĆE MLADIH GRADA MOSTARA, VMGM
Adresa:
Fra Ambre Miletića broj 30, Mostar
Telefon:036/312-332
E-mail:vijece.mladih.[email protected]
Web:www.vmgm.org
Predsjednik:
Haris Idriz, 061/467-534
Vijeće mladih je nepolitička, nevladina i neprofitna organizacija koja se
zalaže protiv rasnih, nacionalnih, vjerskih, političkih, spolnih i drugih oblika
diskriminacije te kršenja sloboda i prava čovjeka i građanina. Promoviše razvoj
sporta, kulture, umjetnosti, obrazovanja.
Svojim djelovanjem želi postati platforma za sve mlade ljude da se uključe u
konstruktivan dijalog i partnerstvo sa odraslima koji su uključeni u donošenje
odluka, pri tom iskazujući svoje potrebe i interese. Podstiče i promoviše
povezivanje Grada Mostara sa drugim gradovima, općinama, kantonima, sa
ciljem poboljšanja položaja mladih te zbližavanja mladih.
2.
UDRUŽENJE GRAĐANA ODRED IZVIĐAČA „NERETVA“ MOSTAR
Adresa:
Kresina broj 2, Mostar
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Senad Čolić, 061/204-670
Udruženje se bavi radom s mladima do osamnaeste godine života, njihovim
uključivanjem u akcije, izlete, logorovanja, kampiranja, zimovanja, organiziranje
takmičenja u orijentaciji i sl.
21
3.
UDRUGA ODRED IZVIĐAČA „RADOBOLJA“ MOSTAR
Adresa:
Fra Didaka Buntića bb, Mostar
Telefon:063/31-350
Fax:036/326-662
Predsjednik:
Zoran Kulušić
Udruga nastoji približiti članstvu skautska načela i pridonijeti razvoju djece i
mladih kako bi do izražaja došli svi njihovi fizički, umni i duhovni potencijali te
tako postali odgovorni i korisni građani i članovi lokalne, državne i međunarodne
zajednice.
4.
UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA“DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU,
UNMO
Adresa:
USRC Midhat Hujdur Hujka, Sjeverni logor bb
Telefon:036/571-647
Fax:
036/570-032
E-mail:[email protected]
Web:www.unija.unmo.ba
Predsjednik:
Haris Šabanović, 061/385-647,
[email protected]
Unija studenata je nepolitička, nevladina i neprofitna organizacija studenata
koja okuplja studente sa svih fakulteta, akademija i studija koji egzistiraju na
Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Zalaže se za promociju studentskih
prava, poboljšanje studentskog standarda i kvaliteta studija, organizuje
volonterske, humanitarne, edukativne, naučne i druge aktivnosti, učestvuje u
procesima odlučivanju u tijelima Univerziteta i fakulteta.
22
5.
UDRUŽENJE STUDENATA EKONOMSKIH I ORGANIZACIJSKIH
ZNANOSTI, AIESEC LC MOSTAR
Adresa:
Matice hrvatske bb, Mostar
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Marko Džidić, [email protected], 063/805-375
AIESEC LC Mostar je nezavisna studentska, neprofitna i nepolitička udruga,
edukativnog karaktera. Glavne djelatnosti su: međunarodna razmjena
studenata, organiziranje edukativnih skupova i gospodarskih foruma, seminara
i konferencija; zbližavanje mladih različitih kultura i nacija.
6.
UDRUŽENJE OMLADINE DRAČEVICE
Adresa:
Dračevice bb, Mostar
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Denis Džiho, 061/483-534
Udruženje se bavi provođenjem programa sportske rekreacije, okupljanjem djece,
mladih i odraslih u cilju razvoja sporta i sportske kulture, organizovanjem i
učestvovanjem u sportskim takmičenjima, potiče na izgradnju i očuvanje životne
sredine.
7.
UDRUGA EUROPSKO UDRUŽENJE STUDENATA PRAVA MOSTAR – „ELSA“
Adresa:
Telefon:
Facebook:
Predsjednica:
Fra Ambre Miletića broj 30, Mostar
36/312-332
ELSA Mostar
Ana-Maria Paponja, 063/449-327,
[email protected]
ELSA je udruga studenata i redovitih diplomanata prava širem Europe koji su
zainteresirani za akademski i osobni razvoj kao dodatak svojim studijama na
sveučilištima. ELSA Mostar je punopravni član ELSA BiH, te samim tim i ELSA
Internatonal.
23
8.
UDRUGA HRVATSKI STUDENTSKI POLITOLOŠKI FORUM – MOSTAR
Adresa:
Matice hrvatske bb, Mostar
Telefon:063/823-647
E-mail:[email protected]
Web:www.hspf.info
Predsjednik:
Goran Kutle, 063/107-575, [email protected]
Udruga okuplja kako studente politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Mostaru, tako i studente s ostalih odsjeka i fakulteta na Sveučilištu koji se
zanimaju za politološke te političke teme.
9.
UDRUGA STUDENATA SOCIJALNOG RADA – ZAMFIS MOSTAR
Adresa:
Matice hrvatske bb, Mostar
Telefon:063/334-632
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Amanda Filipović, 063/424-207,
[email protected]
Udruga se skrbi za studentska prava i slobode, poboljšanje socijalnog položaja
studenata, surađuju sa studentskim udrugama i organizacijama kako struke
socijalnog rada tako i drugih oblasti, organiziranjem humanitarnih i dobrotvornih
akcija, razvijanjem volonterstva i poticanjem mladih za volonterski rad.
10. UDRUŽENJE „AKTER“ BAČEVIĆI – MOSTAR
Adresa:
Predsjednik:
24
Bačevići bb, Mostar
Danilo Golo, 063/849-516, [email protected]
Udruženje se zalaže za stvaranje uslova radi poboljšanja i unapređenja kvalitete
života građana, informiranjem građana o mogućnostima i pravcima ukupnog
društvenog prosperiteta, sudjeluju u provođenju razvojnih projekata, zalažu se za
unaprjeđenje uslova u oblasti nauke, kulture, sporta i sl., pomažu povratnicima
i pružaju potporu održivom povratku, zaštiti prirode i okoline.
11. ODRED IZVIĐAČA „STARI GRAD” MOSTAR, OI „STARI GRAD”
MOSTAR
Adresa:
Gojka Vukovića bb, Mostar
Telefon:061/258-394
E-mail:[email protected]
Web:www.oistarigrad.com.ba
Predsjednik:
Mirsad Husković
Druženjem, edukacijom i raznovrsnim izviđačkim aktivnostima nastoji okupiti
ljude svih generacija bez obzira na dobnu, spolnu, nacionalnu, vjersku ili bilo
koju drugu orijentaciju. Osnovni cilj je održavanje izviđačke kulture i tradicije
u društvu te obrazovanje i odgoj mladih i djece u duhu izviđača.
12. SAVEZ IZVIĐAČA GRAD MOSTARA, SIGMO
Adresa:
Gojka Vukovića bb, Mostar
E-mail:[email protected]
Web:www.oistarigrad.com.ba
Predsjednik:
Jakiša Stančić, 063/311-067
Savez izviđača Grad Mostara čini 5 odreda izviđača sa područja grada Mostara
i okuplja ljude sa područja grada Mostara svih generacija bez obzira na dobnu,
spolnu, nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu orijentaciju. Osnovni cilj je
održavanje izviđačke kulture i tradicije u društvu te obrazovanje i odgoj mladih
i djece u duhu izviđača.
25
13. „OMLADINSKI KULTURNI CENTAR ABRAŠEVIĆ“ MOSTAR, „OKC
ABRAŠEVIĆ“ MOSTAR
Adresa:
Alekse Šantića broj 25, Mostar
Telefon:036/561-107
E-mail:[email protected]
Web:
www.okcabrasevic.org, www.abrasmedia.info
Predsjednica:
Kristina Ćorić, 063/879-361,
[email protected]
Centar se bavi organiziranjem i podrškom razvoju lokalne i regionalne kulturne
scene, osnaživanjem mladih za učešće u društveno - političkim procesima,
kreativnim razvojem mladih, umjetničkom produkcijom i angažiranim medijima.
OKC „Abrašević“ je mjesto susreta, dijaloga i razvoja mladih i aktivnih građana.
14. UDRUŽENJE MLADIH PSIHOLOGA, UMP
Adresa:
Zalik broj 15c, Mostar
Telefon:
062/017-920, 061/467-694, 061/984-865
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Maida Rahimić
Podizanje svijesti građana o važnosti psihološkog zdravlja kroz psihološke
metode savjetovanja, interaktivne radionice, treninge, evaluaciju kvalitete psihosocijalnog statusa mladih i drugih građana lokalne zajednice, inicira i podržava
projekte koji se bave pitanjima od važnosti za mlade i lokalnu zajednicu.
26
15. STUDENSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Adresa:
Matice Hrvatske bb, Mostar
Telefon:
036/311-947
E-mail:[email protected]
Web:www.studentskizbor.ba
Predsjednik:
Vedran Arapović, 063/241-068,
[email protected]
Organizira i provodi studenske programe na području obrazovanja, kulture,
sporta, međunarodne suradnje, programe koji utiču na socijalno-ekonomski
položaj studenata, daje mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja
statusa studenata, potiče donošenje novih propisa koji utječu na studentski
standard i studiranje u cjelini.
16. UDRUŽENJE GRAĐANA DRUŠTVENI OMLADINSKI CENTAR „BIJELO
POLJE“ MOSTAR, DOC Bijelo Polje Mostar
Adresa:
Potoci bb, Mostar
Telefon:036/574-715
Predsjednik:
Elvedin Mujan, 061/719-259, [email protected]
Organizacija kulturnih, sportskih, društvenih sadržaja za okupljanje mladih.
Edukativne radionice za djecu i mlade koje doprinose borbi protiv upotrebe
droga, alkohola i pušenja.
27
17. VOLONTERI U GRADU MOSTARU, VUGM
Adresa:
Ulica VI bb, Mostar
E-mail:[email protected]
Web:www.vugm.weebly.com
Predsjednica:
Ilmedina Salčin, 061/568-379,
[email protected]
Sekretar:
Fatima Trbonja, 062/858-777,
[email protected]
Koordiniranje razmjene volontera na lokalnom, regionalnom i međunarodnom
nivou. Organizacija radnih/studenskih međunarodnih volonterskih kampova,
edukacija volontera, informisanje građana o mogućnostima volontiranja u BiH
i svijetu, saradnja s drugim lokalnim i međunarodnim organizacijama.
18. TEHNIČKI KLUB UNIVERZITETA DŽEMAL BIJEDIĆ – BEST MOSTAR,
BEST MOSTAR
Adresa:
USRC Midhat Hijdur Hujka, Sjeverni logor bb, Mostar
E-mail:[email protected]
Web:www.bestmostar.org
Predsjednik:
Almir Dodigović, 062/936-569,
[email protected]
Zalaganje za stručno usavršavanje studenata na poljima tehničko-tehnološke
nauke, zalaganje za dodatno obrazovanje među studenima, povećanje
mobilnosti studenata, povećanje međunarodne saradnje i razvijanje
sposobnosti za rad na međunarodnom nivou.
28
19. PREDSTAVNIŠTVO STRANE NEVLADINE ORGANIZACIJE „NOVI MOST
INTERNATIONAL“ ENGLESKA SA SJEDIŠTEM U MOSTARU, „NOVI
MOST INTERNATIONAL“
Adresa:
Bulevar Narodne Revolucije broj 23, Mostar
Telefon:036/580-607
E-mail:[email protected]
Web:www.novimost.org
Predsjednica:
Indira Zovko
Okupljanje djece i mladih iz svih nacionalnih skupina koje će pomoći njihovom
kulturnom razvoju. Organizovanje kurseva engleskog jezika, informatike, drame,
plesa, umjetnosti, muzike i sporta i na taj način poticanje mladih da se razviju
u ovim kreativnim područjima. Ohrabrivanje mladih ljudi da se brinu za okoliš,
promicanje veće internacionalne svjesnosti.
29
Ekologija i
turizam
1.
UDRUŽENJE SPORTSKO-TURISTIČKI KLUB „BLAGAJ-CITY“ BLAGAJ,
MOSTAR, STK „BLAGAJ-CITY“
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Ulica branilaca Bosne bb Blagaj, Mostar
036/573-289, 063/489-711
Ibrahim Balalić
Klub je dobrovoljno sportsko – rekreaciono udruženje građana osnovano sa
ciljem unapređenja i popularisanja sportova na vodi i kopnu kao i očuvanje
prirode, posebno ljepota rijeka Bune i Bunice. Propagira ljubav prema prirodi
te se zalaže da se područje sliva rijeka Bune i Bunice proglasi ekološkom zonom.
Zalaže se za podizanje svijesti građanstva o značaju prirodnog okoliša i kulturnohistorijskog naslijeđa.
2.
EKOLOŠKO-EDUKATIVNO UDRUŽENJE „BAGREM“ MOSTAR, EEU
„BAGREM“
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Gubavica bb – Buna, Mostar
061/498-941, 061/327-907
Adnan Torlo
Ekološko-edukativno udruženje „Bagrem“ je društvo građana istraživačkorazvojnog karaktera koje svoju djelatnost vrši na području Grada Mostara i HNK
sa ciljem očuvanja, zaštite i unapređenja životne sredine, njegovanja i promocije
tradicije, razvoja i promocije volonterstva i jačanja lokalne demokratije.
30
3.
UDRUŽENJE „EKO SELO I RURALNI RAZVOJ“ MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Žulja bb, Mostar
061/304-426
Mustafa Ćatić
Udruženje se zalaže za iniciranje, planiranje i implementaciju projekata; daje
potporu ruralnom razvoju; razvija EKO turizam, seoski smještaj; bavi se zaštitom
životnog okoliša i životne sredine; radi na promociji sela.
4.
EKOLOŠKO-EDUKATIVNO I SAVJETODAVNO UDRUŽENJE „MUNIKA“
MOSTAR, „EUM MUNIKA“ MOSTAR
Adresa:
Potoci (Kulturni centar Potoci), Mostar
Telefon:
036/574-012, 061/823-444
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Adis Macić, 061/209-591
Udruženje se bavi očuvanjem, zaštitom i unapređenjem životne sredine.
5.
EKOLOŠKA UDRUGA „MLINICE“ MOSTAR, EKO „MLINICE“
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Boračka bb (stara šumarska kuća), Potoci, Mostar
036/345-048, 063/514-509
Zdravko Sesar
Udruga se bavi očuvanjem prirodnih resursa, zaštitom kulturnog naslijeđa,
zaštitom okoline, promocijom suvremenih ekoloških standarda.
31
6.
EKOLOŠKA UDRUGA MAJSKI CVIJET (EPHEMERA DANICA), EU
MAJSKI CVIJET
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Buna – Zaton bb, Mostar
036/321-659, 063/568-300, 062/228-112
Oliver Arapović
Udruga se bavi čišćenjem, prikupljanjem i skladištenjem otpada prikupljenog
iz prirode; reciklažom; osvještavanjem ljudi o zaštiti životnog okoliša sa ciljem
razvoja i afirmacije kulture življenja sa prirodom, unapređenjem zaštite okoliša,
očuvanjem prirodnih resursa i smanjivanjem svih zagađenja prirodnog okoliša.
7.
UDRUGA „EKO-PODGORJE“
Adresa:
Kruševo – Podgorje bb, Mostar
Telefon:036/329-253
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Vjekoslav Kordić, 063/312-433
Djelatnosti udruge su: rad na ekološkim, urbanističkim i drugim vidovima
uređenja okoliša; briga oko izgradnje kapaciteta za korištenje pitke vode i vode
za navodnjavanje; osiguranje dobrog kvaliteta pitke vode i vode za navodnjavanje;
zaštita okoliša; čuvanje prirodnih vrijednosti; edukacija u cilju promicanja i
podizanja ekološke svijesti građana.
32
8.
UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE „EKO VELEŽ“ –
PODVELEŽ - MOSTAR, „EKO VELEŽ“ – PODVELEŽ - MOSTAR
Adresa:
Podvelež bb, Mostar
Telefon:062/425-763
Predsjednik:
Faruk Gosto, 062/407-612, 036/577-171
Udruženje se bavi identifikacijom strateških prioriteta zaštite i unapređenja
čovjekove okoline, te izradom planova i programa kao i njihovom realizacijom.
Radi na sanaciji štetnih posljedica na čovjekovu okolinu nastalih uslijed ratnih
dejstava i elementarnih nepogoda.
9.
„TURISTIČKO UDRUŽENJE SJEVER“ POTOCI, „TUS“ POTOCI
Adresa:
Put za Ruište bb, Potoci, Mostar
Telefon:
036/574-715
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Miralem Gluhović, 061/483-688
Udruženje promoviše ruralni turizam, turističke potencijale grada Mostara,
posebno Gradskog područja Mostar-Sjever (Vrapčići, Bijelo Polje i Drežnica).
Također, bavi se i organizacijom seoskog-ruralnog, izletničkog, avanturističkog,
gastro i eko turizma; organizacijom privrednih, kulturnih, sportskih manifestacija
i sajmova.
33
10. EKOLOŠKA UDRUGA „EKO-MOST“ MOSTAR, „EKO-MOST“
Adresa:
Ulica biskupa Buconjića broj 19a, Mostar
Telefon:
036/330-987
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Željko Marić, 063/319-140
Udruga se zalaže za zaštitu prirode i ljudskog okoliša; očuvanje biološke
raznolikosti; za učinkovitije upravljanje vodama i cijelim okolišem; podizanje
ekološke svijesti građana; sudjeluje u javnim raspravama pri donošenju novih
propisa o zaštiti okoliša.
11. EKOLOŠKA UDRUGA „EKO JASENICA“ MOSTAR, „EKO JASENICA“
Adresa:
Jasenica Mjesni ured bb, Mostar
Telefon:
063/329-140, 063/282-120
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Dragan Soče
Udruga se bavi očuvanjem zdrave okoline i suživota s prirodom, podizanjem
ekološke svijesti građana, tiskanjem publikacija.
12. HRVATSKA EKOLOŠKA UDRUGA „LASTAVICA“ MOSTAR, HEU
„LASTAVICA“ MOSTAR
Adresa:
Kralja Zvonimira broj 16, Mostar
Telefon:
036/326-324, 063/312-619
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Katica Knezović, 063/903-441
Udruga se bazira na promicanju ekološke svijesti građanstva, očuvanju životnog
okoliša, razvoju i afirmaciji kulture življenja s prirodom, unapređenju zaštite
okoliša, očuvanju prirodnih resursa.
34
13. UDRUŽENJE ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA „VRELO BUNE”
BLAGAJ MOSTAR, UDRUŽENJE „VRELO BUNE”
Adresa:
Blagaj bb, Mostar
E-mail:[email protected]
Web:
www.autocamp-blagaj.com
Predsjednik:
Alen Salčin, 061/533-771
Promocija i razvoj turizma, očuvanje, zaštita i unapređenje životne sredine,
njegovanje i promocija tradicije.
35
Socijalna i
zdravstvena zaštita
1.
UDRUŽENJE „ŽENA BiH“ MOSTAR, ŽENA BIH
Adresa:
Trg Ivana Krndelja broj 3, Mostar
Telefon:
036/550-339, 036/558-526
E-mail:[email protected]
Web:
www.zenabih.ba
Predsjednik:
Azra Hasanbegović, 061/141-200,
[email protected]
Udruženje se bavi afirmacijom žene u bosanskohercegovačkom društvu sa
posebnim akcentom na zaštitu žena i djece žrtava nasilja; promocijom ljudskih
prava žena bez obzira na njihovu etničku, vjersku, socijalnu pripadnost, promoviše
i afirmiše ljudska prava, zalaže se za ekonomsku nezavisnot, samosvijesnost i
potpuno uključivanje žena u sve sfere života.
2.
UDRUŽENJE GRAĐANA „DNEVNI CENTAR-KUĆA OTVORENOG SRCA“
MOSTAR, KUĆA OTVORENOG SRCA
Adresa:
Tekija broj 53, Mostar
Telefon:
061/386-011
E-mail:[email protected]
Web:
www.dostojanstvenostarenje
Predsjednica:
Jasna Jugo, 062/285-988, [email protected]
Udruženje se bavi zaštitom prava starijih osoba i uspostavom sistema podrške
za marginalizirane skupine.
36
3.
UDRUŽENJE GRAĐANA „ŽENE ZA EUROPU“
Adresa:
Biskupa Čule bb, Mostar
Telefon:
036/326-086
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Željka Grubišić, 061/714-580
Udruženje se bavi promocijom i razvijanjem svih oblika demokratskog dijaloga
među ljudima; zaštitom ljudskih prava, posebno žena; psihosocijalnom pomoći.
4.
UDRUGA „HRVATSKA ŽENA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ
ŽUPANIJI“ MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednica:
Tajnica:
Ulica Kneza Mihovila Viševića Humskog broj 2,
Mostar
036/319-704, 063/348-084; 063/318-798
Mara Jurković, 036/342-488
Delfa Božić-Blažević, 036/347-518
Udruga žena različitih dobi i profesija, humanistički orijentirana, koje se iz ljubavi
prema bližnjima, obitelji, društvu i domovini, miroljubivim sredstvima, na osnovi
kršćanske civilizacije, odgojnim i znanstvenim radom, osobnim primjerom,
organizirano zauzimaju za dostojno mjesto žene u obitelji, društvu i domovini.
37
5.
ŽENSKI RAZVOJNI CENTAR LA STRADA MOSTAR, ŽRC LA STRADA
MOSTAR
Adresa:
Hadžajlića broj 11, Mostar
Telefon:
036/310-776
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Fadila Hadžić
Zaštita i promocija ljudskih prava, posebno prava žena te njihova integracija u
mrežu psihosocijalne, ekonomske i pravne zaštite, prevencija i zaštita žena od
nasilja u porodici i društvu, pomoć nezaposlenim ženama u smislu profesionalne
orijentacije i prekvalifikacije u cilju jačanja ekonomske neovisnosti žena.
6.
CENTAR ZA EDUKACIJU I RAZVOJ GRAĐANSKIH INICIJATIVA
„SUMEJJA“ MOSTAR-SJEVER
Adresa:
Društveni centar Potoci, Mostar
Telefon:
036/556-610
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Saja Ćorić
Poticanje i podržavanje ekonomskih, socijalnih i obrazovnih programa za žene i
djecu, stare i iznemogle te ostvarivanje prava i pomoć žrtvama rata. Zagovaranje
za bolji zakonski okvir koji će omogućiti da žena u BiH ima ravnopravnu ulogu
u društvu.
7.
UDRUGA FORMA F
Adresa:
Alekse Šantića broj 28a, Mostar
Telefon:
036/580-124
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Mirjana Penava
38
Kreiranje i implementacija ekonomskih, obrazovnih i socijalnih programa za
žene, nastojanje na izmjeni politika i zakona sa gender aspekta.
8.
CENTAR ZA DJECU I MLADE I OBITELJ SPES
Adresa:
Zagrebačka broj 8, Mostar
Telefon:036/310-321
E-mail:[email protected]
Web:www.facebook.com/spes.mostar
Predsjednica:
Mirjana Vlaho, 063/311-186
Podrška djeci, mladima, obitelji i osobama u razvoju, unapređenje kvalitete života
u zajednici,Socijalno osnaživanje i uključivanje djece i mladih sa specifičnim
poteškoćama.
9.
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA MOSTAR, GSS - STANICA
MOSTAR
Adresa:
Adema Buća broj 17a, Mostar
Telefon:062/339-333
E-mail:[email protected]
Web:
www.gss-mostar.com
Predsjednik:
Nadin Kljako, 061/250-394, [email protected]
Načelnik udruženja:
Amer Burić, 061/536-328,
[email protected]
Spašavanje unesrećenih i životno ugroženih lica i imovine, preventivno i
edukativno djelovanje u sredinama i terenima gdje javne i slične službe nisu u
mogućnosti djelovati, obezbjeđivanje i organiziranje pohoda, marševa i drugih
manifestacija.
39
10. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA „SLUH“ U ŽUPANIJI
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKOJ, UGNO „SLUH“ U HNŽ
Adresa:
Zrinskih Frankopana broj 15, Mostar
Telefon:036/342-857
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Nebojša Vavra, 063/997-252
Osnovna djelatnost udruge usmjerena je na prevladavanje posljedica teških
komunikacijskih barijera koje se očituju u nepovoljnom socijalnom odgojnoobrazovnom, ekonomskom, sportskom i kulturnom položaju gluhih i nagluhih
osoba.
11. UDRUŽENJE GRAĐANA OŠTEĆENOG SLUHA U HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKOM KANTONU
Adresa:
Maršala Tita broj 142, Mostar
Telefon:036/550-591
Predsjednik:
Ahmet Gubeljić
Udruženje daje podsticaj za donošenje zakona i propisa u cilju unapređivanja
određenih oblika socijalne i zdravstvene zaštite; sarađuje s nadležnim organima
i institucijama na području socijalne, zdravstvene i materijalne zaštite, školstva,
zapošljavanja osoba oštećenog sluha, brine i pomaže u snabdijevanju slušnim
i drugim pomagalima; organizuje smotre, sportska takmičenja, festivale;
organizuje odmor, oporavak i rekreaciju lica oštećenog sluha.
12. UDRUŽENJE SLIJEPIH I SLABOVIDNIH GRAĐANA MOSTAR
Adresa:
Sekretar:
Bulevar Narodne Revolucije broj 37, Mostar
Nedim Fejzić
Udruženje okuplja slijepa i slabovidna lica iz Mostara i brine o njihovu statusu.
Vodi evidenciju i pomaže njihovu edukaciju kroz razne vidove pomoći kao što
su Brajevo pismo, biblioteka za slijepe i slabovidne osobe i slično.
40
13. UDRUGA SLIJEPIH OSOBA ŽUPANIJE HERCEGOVAČKO
– NERETVANSKE
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Ulica Kneza Višeslava broj 45, Mostar
036/334-210
Zdravko Cigić, 063/346-664
Osnovna zadaća Udruge je organizirano djelovanje slijepih osoba radi njihovog
uključivanja u samostalan život i rad, njihova socijalno-pravna zaštita, suradnja
u ostvarivanju prava na području socijalne i zdravstvene zaštite, školovanja,
psihofizičke rehabilitacije, sporta opismenjivanje i kulturno-izdavačke djelatnosti
za slijepe.
14. UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTATOM
(UMJETNOM PUŽNICOM) I DRUGIM SLUŠNIM OŠTEĆENJIMA,
UDRUGA PUŽNICA
Adresa:
Ulica Dr. Petra Rizza broj 7, Mostar
Telefon:036/326-451
Predsjednik:
Vladimir Džidić, 063/311-667,
[email protected]
Poticanje promjene zakona, pravilnika i propisa u cilju ostvarivanja prava gluhih
osoba, uspostavljanje i održavanje suradnje sa roditeljima i djecom s kohlearnim
implantatom i drugim slušnim oštećenjima, informiranje članstva i javnosti
o problemima djece sa kohlearnim implantatom i djece sa drugim slušnim
oštećenjima, organiziranje obrazovnih, kulturnih i sportskih programa za djecu
sa kohlearnim implantatom i djecu sa drugim slušnim oštećenjima.
41
15. UDRUŽENJE „INICIJATIVA GRAĐANKI/NA MOSTARA“, IGM
Adresa:
Bulevar Narodne Revolucije broj 35, Mostar
Telefon:036/550-023
Predsjednica:
Ifeta Ćesir, 061/839-028, [email protected]
Udruženje se bavi promocijom zdravlja, osmišljavanjem preventivnih programa
u borbi protiv bolesti i ovisnosti, kreiranjem i implementiranjem programa koji
vode ka poboljšanju kvalitete življenja i stvaranju zdravog životnog okruženja.
16. UDRUŽENJE MLADIH „RUŽIČNJAKA-LOS ROSALESA“ - MOSTAR
Adresa:
Južni logor bb, Mostar
Telefon:036/556-581
E-mail:[email protected]
Web:
www.ruzicnjak-mostar.ba
Predsjednica:
Jasminka Rebac
Udruženje se bavi udruživanjem osoba s posebnim potrebama radi samozastupanja
svojih interesa i građana radi pomoći tim osobama; zapošljavanje, socijalizacija
i integracija u obitelji i društvu; sagledavanje problema; informiranje javnosti
putem sredstava javnog informisanja o svim pitanjima i problemima osoba
sa posebnim potrebama, upoznavanje organa, organizacija, institucija s
problemima, poteškoćama i mogućnostima osoba sa posebnim potrebama u
njihovom svakodnevnom životu.
42
17. UDRUŽENJE RODITELJA I PRIJATELJA OSOBA S POSEBNIM
POTREBAMA „SUNCE“ - MOSTAR, UDRUŽENJE „SUNCE“ - MOSTAR
Adresa:
Južni logor bb, Mostar
Telefon:036/577-707
E-mail:[email protected]
Web:
www.sunce-mostar.com.ba
Predsjednica:
Erna Kotlo, [email protected]
Misija udruženja je zalaganje za poboljšanje kvalitete života osoba s posebnim
potrebama u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja,
rehabilitacije, radnog osposobljavanja i zapošljavanje, te podizanje i jačanje
svijesti građana o ovim osobama.
18. UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA „VEDRI
OSMIJEH“ – MOSTAR, UDRUGA „VEDRI OSMIJEH“
Adresa:
Ulica Fra Franje Miličevića broj 33, Mostar
Telefon:036/329-678
Predsjednica:
Danijela Kegelj, 063/337-531, 036/310-687,
[email protected]
Udruga se bavi pomoći osobama s posebnim potrebama i njihovim obiteljima
u svakodnevnom životu, na polju ostvarenja zakonskih prava te kroz svoj rad
pokušava utjecati na izgradnju sustava koji bi poboljšao potrebe i prava ovih
osoba.
43
19. UDRUGA OBOLJELIH OD LIMFOMA I LEUKEMIJE „ZAGRLJAJ“ –
MOSTAR, UOLL „ZAGRLJAJ“
Adresa:
Rodočkih branitelja broj 43, Mostar
Telefon:
063/287-871, 063/287-870
E-mail:[email protected]
Web:
www.zagrljaj-mo.org
Predsjednik:
Oliver Šunjić, [email protected], 036/351-584
Udruga daje podršku oboljelim, posebno novo dijagnosticiranima i članovima
njihovih obitelji. Bavi se edukacijom, upoznavanjem sa simptomima, podizanjem
svijesti o ovim oboljenjima.
20. UDRUGA JUVENILNO DIJABETIČKO DRUŠTVO - MOSTAR
Adresa:
Dječja bolnica Bijeli brijeg bb, Mostar
Telefon:
036/313-368
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Dragana Milas, 063/316-733
Druženje, podrška i edukacija članova udruženja o dijabetesu, osiguranje
sredstava za samokontrolu dijabetesa, zalaganje za osiguranje zdravstvenih
prava oboljele djece.
44
21. UDRUGA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
- MOSTAR
Adresa:
Ulica Dr. Ante Starčevića broj 68, Mostar
Telefon:036/347-451
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Marko Ravlić, 036/347-450
Predsjednica Upravnog odbora: Mileta Kekić, 036/335-943,
063/313-591
Udruga ima za cilj okupljanje i udruživanje paraplegičara i oboljelih od
dječje paralize i drugih zainteresiranih građana radi organiziranog djelovanja
na poboljšanju kvaliteta života paraplegičara i oboljelih od dječje paralize;
pomaganje osobama koje su zbog paraplegije ili quadriplegije vezani za pomoć
drugih osoba ili korištenje invalidskih kolica. Udruga pribavlja sredstva kao što
su ortopedska pomagala, kolica, štake i sl. svojim članovima; organizira razne
aktivnosti među paraplegičarima i oboljelim od dječje paralize, prilagođene i
primjerene njihovim sposobnostima i mogućnostima radi razvijanja osobnih
sklonosti.
22. UDRUGA RODITELJA ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI - MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednica:
Ulica Dr. Ante Starčevića broj 78, Mostar
036/348-670
Vera Miletić, 063/436-981
Udruga okuplja roditelje i članove obitelji ovisnika od narkotika, alkohola, tableta,
nikotina i drugih sredstava ovisnosti; radi na pomoći i samopomoći članovima
udruge; koristi sva stručna, znanstvena i osobna iskustva u borbi protiv ovisnosti.
Nudi psihosocijalnu potporu obiteljima ovisnika te nudi edukacije i poticanje
aktivnosti članova udruge organiziranjem radionica, tečajeva, seminara i drugih
vidova kreativne pomoći.
45
23. UDRUGA ZAJEDNICA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA „DR.
VLADIMIR HUDOLIN“ MOSTAR, ZAJEDNICA K.L.A. MOSTAR
Adresa:
Splitska broj 34a, Mostar
Telefon:
063/965-193
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Maja Nižić, 063/804-073
Unapređenje i koordinacija svih klubova liječenih alkoholičara; obiteljske škole
za prevenciju i liječenje alkoholne ovisnosti; sekcije za zdravo življenje, te grupe
uzajamne pomoći patološkim kockarima. Rad na senzibiliziranju okoline o
problemima alkoholnih, kockarskih i drugih ovisnosti, kao i izdavanje različitih
znanstvenih, stručnih i drugih publikacija.
24. UDRUŽENJE KARDIOLOGA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG
KANTONA
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Sekretar:
Ulica Lea Petrovića broj 2, Mostar
036/318-857, 036/318-838
Prof. dr. Mustafa Hadžiomerović, 061/718-351,
036/315-053
Doc.dr. Emir Fazlibegović, 036/318-838
Organizuje stručne sastanke, simpozije, seminare, kongrese i druge vidove
edukacije; pokreće zdravstvene akcije; izdaje stručne publikacije.
25. UDRUGA PEDIJATRIJSKIH SESTARA HNŽ-a
Adresa:
Bijeli Brijeg bb, Mostar
Telefon:036/341-967
Predsjednica:
Dragana Marić, 063/044-112,
[email protected]
46
Udruga se bavi održavanjem sastanaka edukativnog karaktera u suradnji sa
medicinskim sestrama/tehničarima iz drugih županija/kantona i RS-a.
26. UDRUGA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE MENTALNOG ZDRAVLJA „IN
SPE“ – MOSTAR, UDRUGA „IN SPE“
Adresa:
Hrvatskih branitelja bb, Mostar
Telefon:063/348-689
Predsjednica:
Ivana Jurić
Cilj udruge je zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja osoba sa iskustvom
psihičkih poteškoća i članova njihovih obitelji, organiziranje i osposobljavanje istih
putem seminara, okruglih stolova, psihoedukacija i sl.; zalaganje za ravnopravnost
istih u društvu; prosvjećivanje javnosti u pogledu mentalnih oboljenja putem
medija, tribina, te pomoć u procesu socijalizacije i adaptacije istih.
27. UDRUGA „ZDRAVO DRUŠTVO“ - MOSTAR
Adresa:
Šetalište Bare bb, Mostar
Telefon:
036/332-090
E-mail:[email protected]
Tajnik:
Marko Ostojić, 063/311-752
Udruga se bavi širenjem i njegovanjem opće kulture i jačanjem svijesti o zdravom
društvu; organiziranjem kazališnih, likovnih i glazbenih priredbi; organiziranjem
stručnih i znanstvenih skupova; razvijanjem ekološke svijesti.
47
28. UDRUGA/UDRUŽENJE GRAĐANA ZA MALIGNA OBOLJENJA DOJKE I
OSTALIH MALIGNIH OBOLJENJA KOD ŽENA „NOVI POGLED“, „NOVI
POGLED“
Adresa:
Ljubića broj 2, Mostar
Telefon:
036/581-106, 061/474-484
E-mail:[email protected],
Predsjednica:
Maja Memić, 036/576-964, 061/474-485,
[email protected]
Pomoć ženama oboljelih od karcinoma dojke i njihovim obiteljima, te podizanje
svijesti o značaju zdravlja.
29. UDRUGA OBOLJELIH OD CELEBRALNE PARALIZE „DANAS U OBITELJI
A GDJE SUTRA” U HNK/Ž MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednica:
Kneza Višeslava broj 77a, Mostar
036/486-063, 063/487-758
Jasminka Čule, [email protected]
Udruga se bavi iznalaženjem materijalnih i drugih uvjeta za financiranje kao i
obuku članova udruge za rad i njihovo zapošljavanje, pružanje potpore obiteljima
i njihovim članovima.
30. UDRUGA ZA POMOĆ I PROMICANJE PRAVA I POTREBA DJECE S
TEŠKOĆAMA U RAZVOJU „RUKU MI DAJ“ - MOSTAR
Adresa:
Ulica Hajduka Mijata Tomića bb, Mostar
Telefon:063/403-062
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Irina Pandža, 061/461-073
48
Udruga pomaže i promiče potrebe djece s teškoćama u razvoju s ciljem
unapređivanja kvalitete života, te pruža medicinsku i socijalnu zaštitu djece i
njihovih obitelji.
31. UDRUŽENJE PRIJATELJA-PRIJATELJA DJECE BEZ RODITELJSKOG
STARANJA I OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA „NAŠA DJECA-OUR
KIDS U BIH“ MOSTAR, „NAŠA DJECA-OUR KIDS“
Adresa:
Bajatova broj 2, Mostar
Telefon:061/759-719
E-mail:[email protected]
Web:
www.our-kids.co.uk
Predsjednica:
Davorka Kulaš, [email protected]
Sekretar:
Lejla Pehilj, [email protected]
Udruženje se bavi okupljanjem građana i prijatelja za pomoć djeci bez roditeljskog
staranja i osobama ometenim u psihofizičkom razvoju. Upoznavanje organizacija
i institucija u BiH sa problemima, poteškoćama, potrebama kao i mogućnostima
djece bez roditeljskog staranja i djece sa posebnim potrebama, u njihovom
svakodnevnom životu.
32. UDRUŽENJE – UDRUGA GRAĐANA INVALIDA RADA U
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKOM KANTONU – ŽUPANIJI, U.G.I.R.
HNK
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Raštani bb, Mostar
061/714-516, 062/773-963
Mirhad-Miro Vejzović, 061/714-516
Ostvarivanje interesa i prava invalida rada i invalidiziranih radnika u radnom
odnosu, mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvene i socijalne zaštite,
zaštita i unapređenje ekonomskog i socijalnog položaja invalida rada.
49
Manjine
1.
UDRUŽENJE ROMA „NERETVA“ MOSTAR
Adresa:
Bišće polje bb, Mostar
Telefon:065/012-067
Predsjednik:
Haziri Ramadan
Udruženje vodi aktivnosti na socijalnom uključivanju pripadnika romske
populacije u društvene tokove, na očuvanju kulture i tradicije Roma, na
edukaciji Roma, razvijanjem svijesti o ljudskim pravima.
2.
MAKEDONSKA KULTURNA UDRUGA „VARDAR“- MOSTAR, MKU
„VARDAR“ MOSTAR
Adresa:
Put za Opine bb, Mostar
Telefon:036/577-651
Predsjednik:
Mario Đorđevski, 036/312-579, 061/528-827,
[email protected]
Udruga se bavi njegovanjem tradicija i običaja makedonskog naroda kao i njihovim
populariziranjem i prezentiranjem u javnosti, proučavanjem makedonske istorije
i života, makedonskih običaja i jezika, organizovanjem susreta, izložbi i drugih
kulturnih manifestacija.
50
3.
POLJSKA KULTURNA UDRUGA MIESZKO I MOSTAR, PKU MOSTAR
Adresa:
Fra Didaka Buntića broj 142, Mostar
Telefon:036/331-058
Predsjedavajuća: Regina Trbonja, [email protected]
Njegovanje poljskih kulturnih i nacionalnih tradicija, njegovanje poljskog jezika,
učenje poljskog jezika djece članova udruge, organizovanje proslava nacionalnih
blagdana, susreta, izložbi.
51
Humanitarne
organizacije
1.
UDRUGA HUMANITARNA ORGANIZACIJA „ALTRUIST“ MOSTAR, HO
ALTRUIST
Adresa:
Fra Ambre Miletića broj 44, Mostar
Telefon:036/580-227
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Dubravka Andrić, 061/610-024
Radi na progresu suradnje između civilnog i vladinog sektora, osnivanju timova
za rad na terenu u cilju pružanju medicinsko-socijalne pomoći ugroženim
kategorijama, savjetovanju ugroženih kategorija, psiho-socijalnoj pomoći,
edukaciji mladih, suradnji sa ustanovama, centrima i drugim NVO-ima.
2. HUMANITARNA ORGANIZACIJA „MERHAMET“ MUSLIMANSKO
DOBROTVORNO DRUŠTVO SARAJEVO, OSNOVNI ODBOR MOSTAR
Adresa:
Braće Fejića bb, Mostar
Telefon:036/552-468
Predsjednik:
Osman Marić, 036/570-781, 061/209-511
Pružanje pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, stipendiranje darovitih
đaka i studenata lošeg imovinskog stanja, pomoć stanovništvu i zajednicama
ugroženim prirodnim i drugim nesrećama.
52
3.
HUMANITARNA ORGANIZACIJA CARITAS BISKUPIJA MOSTARDUVNO I TREBINJE-MRKAN, CARITAS MOSTAR
Adresa:
Zagrebačka broj 5a, Mostar
Telefon:036/328-916
Fax:
036/328-917
E-mail:[email protected]
Web:
www.caritas-mostar.ba
Predsjednik:
Dr. don Ante Komadina
Pružanje duhovne i materijalne pomoći osobama i zajednicama kojima je
potrebna pomoć. Osnivanje i pomaganje ustanovama kao što su: starački
domovi, dječji vrtići, domovi za nezbrinutu djecu, prihvatilišta za žrtve nasilja,
ustanove za osobe s posebnim potrebama, savjetovališta te pomoć u pojedincima
i zajednicama u slučaju elementarnih nepogoda i drugih kriznih situacija.
4.
HUMANITARNA UDRUGA DIVITA-MIRACLES
Adresa:
Kuti Livač bb, Mostar
Telefon:036/501-477
Fax:
036/501-476
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Elvira Dugalić, 062/570-863
Udruga se zalaže za rješavanje problema djece beskućnika kao i djece sa posebnim
potreba; za osvješćivanje i pravno djelovanje u društvu u kome bi osobe sa
invaliditetom imale izjednačene mogućnosti i prava. Udruga vodi ortopedski
centar „DIVITA-MIRACLES“; osigurava proteze i ortopedske uloške za socijalno
ugrožene osobe, djecu amputirce, vojne i civilne žrtve rata.
53
5.
HUMANITARNA ORGANIZACIJA „IZVOR“ MOSTAR
Adresa:
Rudarska broj 93, Mostar
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Sonja Karačić, 063/492-977
Svojim radom humanitarna organizacija Izvor podržava sve građane, prvenstveno
žene, mlade, djecu i osobe s posebnom potrebama, djecu bez jednog ili oba
roditelja s ciljem integracije u društvenu zajednicu.
6.
HUMANITARNA UDRUGA GRAĐANA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I
ŽIVOTA „EDUCA“ MOSTAR
Adresa:
K.M.V. Humskog broj 23, Mostar
Telefon:
036/311-946, 036/329-658, 063/345-671, 063/317-304
E-mail:[email protected]
Predsjednica:
Sonja Šulentić
Edukativno i preventivno djelovanje u svrhu ranog otkrivanja i uspješnog liječenja
malignih oboljenja kao i svih vrsta ovisnosti, edukacija o zdravoj ishrani, psihosocijalna i savjetodavna potpora korisnika, ekonomsko osnaživanje, volonterizam.
54
Povratnici
1.
UDRUŽENJE RASELJENIH I IZBJEGLIH OSOBA „MOJ DOM“ MOSTAR
Adresa:
Mladena Balorde broj 38A, Mostar
Telefon:036/551-478
Predsjednik:
Muradif Kurtović, 061/823-329
Vođenje aktivnosti za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata stambenih zgrada zajedničkog stanovanja, u cilju stvaranja uslova za povratak
građanima Mostara, prijeratnim stanarima u njihove domove.
55
Sindikati
1.
SINDIKAT UČITELJA U HERCEGOVAČKO NERETVANSKOJ ŽUPANIJI KANTONU MOSTAR, SU U HNŽ/K MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Kralja Tomislava broj 1, Mostar
036/322-331
Slavko Lauš, 063/346-021, 036/351-657
Ovaj Sindikat je dragovoljna udruga uposlenika u osnovnim školama i provodi
aktivnosti u cilju stvaranja boljih, humanijih i kvalitetnijih uvjeta rada i života
uposlenika.
2.
SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE KANTONALNI ODBOR MOSTAR
Adresa:
Salke Šestića broj 2 (IV osnovna škola), Mostar
Telefon:036/832-584
Predsjednik:
Omer Spaho, 061/741-790, [email protected]
Udruženje zaposlenika u osnovnim školama koje provodi aktivnosti u cilju
stvaranja boljih, humanijih i kvalitetnijih uslova rada i života zaposlenika.
3.
NEOVISNI SINDIKAT „DJEČJI VRTIĆI” MOSTAR, SDV MOSTAR
Adresa:
Predsjednica:
56
Kneza Mihajla Humskog bb, Mostar
Dijana Golemac, 063/855-507,
[email protected]il.com
Zaštita prava iz radnog odnosa, ekonomskih, socijalnih i drugih interesa uposlenih.
4.
NEOVISNI SINDIKAT DJELATNIKA „HRVATSKOG NARODNOG
KAZALIŠTA U MOSTARU”, NS HNK MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Kneza Domagoja bb, Mostar
036/325-412
Robert Pehar, 063/246-005
Zaštita interesa uposlenih.
5.
NEZAVISNI SINDIKAT UPOSLENIKA J.P. „VODOVOD” MOSTAR NSU JP
„VODOVOD“ MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Fax:
Predsjednik:
Dr. Mile Budaka broj 106, Mostar
036/314-890
036/315-016
Marko Filipović, 036/314-890
Zaštita i sprovođenje interesa članova.
6.
NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIKA HOTELA „ERO” MOSTAR NSZ
„ERO” MOSTAR
Adresa:
Dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon:
036/386-777, 036/386-700
E-mail:[email protected]
Web:www.ero.ba
Predsjednik:
Miro Mandić, 063/043-350
Zaštita radnih prava djelatnika.
57
Penzioneri/
umirovljenici
1.
GRADSKI SAVEZ UDRUGA – UDRUŽENJA UMIROVLJENIKA –
PENZIONERA „MOSTAR“ - MOSTAR
Adresa:
Kralja Zvonimira broj 17, Mostar
Telefon:036/325-654
Fax:
036/310-049
Predsjednica:
Zilha Nametak, 061/910-212
Gradski Savez umirovljenika/penzionera bavi se stalnim poboljšavanjem
materijalnog i društvenog standarda penzionera/umirovljenika, u skladu sa
njihovim pravom na uživanje rezultata minulog rada, objedinjavanjem pravne
i druge pomoći umirovljenicima/penzionerima.
2.
UDRUGA UMIROVLJENIKA „NERETVA“ MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Kralja Zvonimira broj 15d, Mostar
036/327-162
Milan Bago, 036/310-414, 063/136-666
Humanitarna i neprofitna organizacija čiji je cilj pomoć svojim članovimaumirovljenicima da što humanije provedu preostali dio života. Nude materijalnu,
pravnu i zdravstvenu pomoć članovima. Organiziraju izlete i druženja.
58
3.
JEDINSTVENI KANTONALNI/ŽUPANIJSKI SAVEZ UDRUŽENJA/
UDRUGA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU/ŽUPANIJI
Adresa:
Kralja Zvonimira broj 17/p, Mostar
Telefon:036/310-049
Predsjednik:
Alija Tanović, 061/212-362
Savez se bavi poboljšanjem uslova života starih osoba, boljom zdravstvenom
zaštitom, zalaže se za veće mirovine/penzije.
4.
UDRUGA UMIROVLJENIKA „HUM“ MOSTAR
Adresa:
Kralja Zvonimira broj 17, Mostar
Telefon:036/325-553
Predsjednik:
Stanko Cvitković, 063/805-422
Temeljna djelatnost udruge je organizirano djelovanje za stvaranje što povoljnijih
uvjeta i zaštitu umirovljenika u pogledu stečenih prava iz MIO; socijalna i
zdravstvena zaštita umirovljenika.
5.
UDRUŽENJE PENZIONERA MOSTAR
Adresa:
Trg. 1. maj broj 21, Mostar
Telefon:036/552-152
Predsjednik:
Zijo Pošković, 061/106-105,
[email protected]
Osnovna djelatnost udruženja je organizirano djelovanje u cilju stvaranja što
povoljnijih uslova zaštite penzionera, posebno u pogledu stečenih prava iz PIO,
socijalne i zdravstvene zaštite, povoljnih uslova za život, poboljšanja životnog
standarda.
59
6.
UDRUGA „UMIROVLJENICI ELEKTROPRIVREDE HZ HB“ MOSTAR
Adresa:
Dr. Mile Budaka broj 106A, Mostar
Telefon:036/335-781
Predsjednik:
Vjekoslav Božić, 063/796-408
Udruga se bavi brigom o umirovljenicima i potporom istima.
60
Privreda i
poljoprivreda
1.
UDRUŽENJE ZA PODUZETNIŠTVO I POSAO „LINK“ MOSTAR,
UDRUŽENJE LINK
Adresa:
BNR broj 55a, Mostar
Telefon:
036/580-142, 036/580-151
E-mail:[email protected]
Web:www.linkmostar.org
Predsjednik:
Tomislav Majić, 061/198-030
Organizovanje stručne pomoći poduzetnicima u realizaciji programa za
zapošljavanje, organizacija kurseva, obuke za osnivanje i vođenje novih
preduzeća i novog zapošljavanja, pomoć članovima udruženja pri registraciji
novog preduzeća.
2.
UDRUGA TRGOVACA NA MALO NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA
U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI, UDRUGA TRGOVACA
NAFTOM U HNŽ
Adresa:
Dubrovačka bb, Mostar
Telefon:036/332-612
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Milenko Bošković
Svrha udruge je okupiti zainteresirane trgovce koji se bave trgovinom na malo
naftom i naftnim derivatima, a koji su voljni raditi na ostvarivanju programskih
ciljeva udruge. Udruga se bavi praćenjem rada organa nadležnih za promet
nafte i naftnih derivata; međusobnim dogovaranjem vezanim za zajedničko
nastupanje na tržištu; organiziranjem i sudjelovanjem u radu stručnih skupova,
javnih tribina vezanih za područje nafte i naftnih derivata.
61
3.
UDRUŽENJE GRAĐANA ZA PROIZVODNJU VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA
„ECOTERRA“ HODBINA
Adresa:
Hodbina bb, Mostar
Telefon:
036/580-639, 061/918-101
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Dženan Vukotić, 061/918-101
Udruženje radi na poboljšanju edukacije stanovništva lokalne zajednice o
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, edukaciji stanovništva i proizvođača
o načinu branja, sortiranja, skladištenja, pakiranja i certificiranja ranog voća,
grožđa i povrća, razvijanju ekološke kulture, kulture življenja i stanovanja.
4.
UDRUŽENJE GRAĐANA TAXI PREVOZNIKA MOSTAR, „UG TAXI“
Adresa:
Mostarskog bataljona broj 13, Mostar
Telefon:061/271-670
Predsjednik:
Junuz Marić
Udruženje se bavi unapređenjem i zaštitom taxi profesije, stvaranjem boljih
uslova rada taxi prijevoznika grada Mostara, saradnja sa srodnim udruženjima
i organizacijama.
5.
UDRUGA ETAŽNIH VLASNIKA POSLOVNIH PROSTORA SPC „RONDO“
MOSTAR, UEVPP SPC „RONDO“ MOSTAR
Adresa:
Predsjednik:
Kralja Petra Krešimira IV bb (SPC Rondo), Mostar
Krešimir Bošnjak
Udruga se bavi okupljanjem vlasnika poslovnih prostora SPC Rondo, zaštitom
i očuvanjem reda i funkcioniranja poslovnih prostora; organizacijom,
savjetovanjem i sastancima u svezi pitanja koji su od značaja za funkcioniranje
i rad poslovnih prostora u SPC Rondo, zastupa i štiti interese članova udruge.
62
6.
UDRUGA ZA POTICANJE RAZVOJA RURALNOG PODRUČJA SELA
RODOČ – JASENICA IZ MOSTARA, UDRUGA „TENICA“
Adresa:
Rodočka broj 240, Mostar
Telefon:036/350-542
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Željko Šunjić, 063/428-265
Udruga potiče ruralni razvoj na području njezinog djelovanja; zaštitu i uređenje
izuzetno vrijednih dijelova okoliša; razvija svijest kod građana i mladeži o potrebi
zaštite okoliša; surađuje s domaćim i inozemnim organizacijama sličnog tipa.
7.
UDRUŽENJE KORISNIKA VODE „GAJ“ PIJESCI, UKV „GAJ“ PJESCI
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Pijesci bb, Mostar
036/567-269
Ibrahim Rahimić, 061/490-148,
[email protected]
Udruženje se bavi razvojem institucionalnih okvira za navodnjavanje
i odvodnjavanje, osiguranjem dobrog funkcioniranja navodnjavanja i
odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta koje pripada članovima udruženja;
brine o kvaliteti vode koja služi za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta.
8.
UDRUGA PČELARA NEPOSREDNIH PROIZVOĐAČA „MATICA“
MOSTAR, UP „MATICA“
Adresa:
Predsjednik:
Fra Ambre Miletića 30, Mostar
Boras Kvesić, 036/329-200, 063/311-939,
[email protected]
Udruga promiče razvoj i unapređenje pčelarstva, stručno osposobljavanje pčelara,
radi na zaštiti zemljopisnog podrijetla izvornog hercegovačkog meda.
63
9.
UDRUGA POLJOPRIVREDNIH SAVJETODAVACA „KORIJEN“ MOSTAR,
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Lakševine bb, Mostar
036/480-713
Dalibor Bohm, 063/314-802, 063/312-241,
[email protected]
Udruga se bavi provođenjem, promicanjem i poboljšanjem kvalitete i kvantitete
poljoprivredne proizvodnje, afirmacijom i uvođenjem novih tehnologija i načina
proizvodnje, edukacijom poljoprivrednih proizvođača.
10. UDRUŽENJE VOĆARA I POVRTLARA „SUNČANA DOLINA“ ORTIJEŠ,
MOSTAR
Adresa:
Ortiješ broj 27, Mostar
Telefon:063/451-687
Fax:036/354-366
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Milan Medan
Udruženje se bavi revitalizacijom voćarske i povrtlarske proizvodnje (trešnje,
vinogradi, plastenici).
64
Ljudska prava
1.
„UDRUŽENJE AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE“ IZ MOSTARA, LDA
IZ MOSTARA
Adresa:
Fra Ambre Miletića broj 30, Mostar
Tel/fax:036/333-830
Telefon:036/333-831
E-mail:[email protected]
Web:www.ldamostar.org
Predsjednica:
Dženana Dedić
Podržava proces demokratizacije na lokalnom nivou, izgradnju pluralnog
društva, jačanje dobre uprave i izgradnju kapaciteta lokalne vlasti i civilnog
društva, sudjelovanje građana u javnom životu. Organizuje seminare, okrugle
stolove, konferencije, obuke, edukacije i treninge, inicira i realizira domaću i
međunarodnu stručnu i kulturalnu saradnju među gradovima i općinama.
2.
UDRUGA NANSEN DIJALOG CENTAR MOSTAR - NCD
Adresa:
Alekse Šantića/Tvrtka Miloša broj 19, Mostar
Telefon:036/327-459
E-mail:[email protected]
Web:www.ndcmostar.org
Predsjednik:
Elvir Đuliman, 061/204-215
NDC Mostar, kroz primjenu ideja i vještina dijaloga, osnažuje ljude koji žive
u konfliktnim situacijama da doprinesu mirnoj transformaciji konflikta, kao
i razvoju demokracije uz poštivanje ljudskih prava. Nansen dijalog pristup
karakterizira želja da se osigura neutralan i otvoren prostor gdje se različiti
sudionici u ozbiljnom konfliktu mogu sresti „licem u lice“ u iskrenoj komunikaciji.
65
3.
UDRUŽENJE „NOVI PUT“ BIH
Adresa:
Zagrebačka broj 9, Mostar
Telefon:036/988-022
Fax:036/323-598
E-mail:[email protected]
Web:www.newroadbih.org
Predsjednica:
Abida Pehlić, 061/240-934, [email protected]
Novi put pruža pomoć i podršku u zaštiti ljudskih prava, učestvuje u projektima
za borbu protiv trgovine ljudima i djecom, dječije pornografije, nasilja u porodici
i društvu, vršnjačkog nasilja, mobinga; putem edukacije nastoji povećati nivo
svijesti; podrška formalnim i neformalnim grupama građana u demokratskim
procesima koji se tiču socio-ekonomskog položaja.
4.
UDRUŽENJE „RINGO“ IZ MOSTARA, UDRUŽENJE „RINGO“
Adresa:
Dr. Ante Starčevića broj 76, Mostar
E-mail:[email protected]
Web:www.ringomostar.com
Predsjednica:
Tanja Raič Tarčuki, 063/445-642,
[email protected]
Podsticanje razvoja i jačanja civilnog društva, jačanje i razvoj samosvijesti za
aktivno i odgovorno sudjelovanje građana, a prvenstvo mladih u projektima,
organizacija radionica edukativnog karaktera za mlade.
66
5.
UDRUGA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVLJENJA FUTURA, FUTURA
Adresa:
Alekse Šantića broj 22, Mostar
Telefon:
036/580-201
E-mail:[email protected]
Web:www.futura.ba
Predsjednik:
Marin Bago, 063/315-316, [email protected]
Širenje svijesti o neophodnosti unapređenja kvaliteta života, a posebno
u oblastima: ljudskih prava, obrazovanja, zaštite potrošača, istraživačkog
novinarstva, ekologije, turizma.
6.
CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA U MOSTARU, HUMAN RIGHTS CENTER
IN MOSTAR
Adresa:
Adema Buća broj 50, Mostar
Tel/fax:036/581-035
Mail:[email protected]
Predsjednica:
Rebeka Kotlo, 061/723-077, [email protected]
Centar je posebno fokusiran na pružanje besplatne pravne pomoći; edukaciju
pravnika praktičara; podizanju svijesti i obrazovanju o poštivanju i zaštiti ljudskih
prava; izgradnju i jačanje otvorenog društva i pravnog demokratskog obrazovanja.
7.
KLUB POTROŠAČA MOSTAR
Adresa:
Hadžajlića broj 11, Mostar
Telefon:036/557-190
Predsjednik:
Amer Hadžić
Animiranje i educiranje građana kao potrošača o mogućnosti njihovog uticaja
na ekonomska, socijalna, kulturološka i politička zbivanja; akcije koje imaju za
cilj zaštitu interesa potrošača; stvaranje, širenje i primjena Potrošačkog kodeksa;
poboljšanje položaja trgovine, kvaliteta usluga i kulture usluživanja; podrška i
afirmacija privatnih i državnih institucija za kontrolu kvaliteta robe.
67
8.
SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE – POKRET ZA RAVNOPRAVNOST
GRADA MOSTARA, „SGV-PR GRADA MOSTARA“
Adresa:
Tel/fax:
Predsjednik:
Maršala Tita broj 178, Mostar
036/552-905, 063/433-970
Goran Kosanić, 063/ 246-760
Promocija zajedničkog života i ravnopravnosti svih naroda, svakog građanina
u suverenoj i cjelovitoj Bosni i Hercegovini, izgradnja demokratskog društva
zasnovanog na parlamentarnoj demokratiji, obezbjeđenje zaštite ljudskih prava,
ravnopravnost ustavno-pravnog položaja srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda,
zajedno sa ostalima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, čuvanje i razvijanje
nacionalnog identiteta, kulture i kulturnog nasljeđa srpskog naroda te povrat
imovine srpskih kulturnih organizacija.
9. UDRUŽENJE VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA
SARAJEVO, PODRUŽNICA MOSTAR VKBI - MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Mala tepa broj 2, Mostar
036/552-537
Đemal Ćosić
Ostvarivanje tradicionalne tolerancije i zajedništva u multikulturnoj,
multinacionalnoj i multireligijskoj Bosni i Hercegovini, poticanje na razvoj Bosne
i Hercegovine kao demokratske, pluralističke, parlamentarne i civilizirane države,
razvijanje i jačanje patriotskih osjećaja kao garancija za ostvarivanje osnovnih
obilježja bošnjačkog naroda, historije i kulture, uz poštovanje i ostvarivanje
osobnih vrijednosti svakog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini.
68
Udruženja/udruge
proistake iz rata
1.
UDRUŽENJE ANTIFAŠISTA I BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG
RATA U MOSTARU, „UABNOR“ MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Salke Šestića broj 1, Mostar
036/551-304
Ibrahim Husković
Udruženje se bavi njegovanjem slobodarskih i antifašističkih tradicija naroda
i narodnosti BiH i NOB-e 1941.-1945., izgradnjom i razvijanjem slobodne,
multinacionalne, nedjeljive, nezavisne, suverene i demokratske države
BiH u njenim AVNOJ-skim međunarodno priznatim državnim granicama.
Suprotstavlja se neofašizmu u bilo kojem obliku, podstiče na zaštitu i održavanje
spomenika NOB 1941.-1945.
2.
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA MOSTARSKOG GRADSKOG
PODRUČJA SJEVER, „URVI GP SJEVER“ - MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Vrapčići bb, Mostar
062/431-382
Mehmed Ćorić, 061/164-909
Okupljanje članova udruženja, briga o statusu ratnih vojnih invalida.
69
3.
HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG RATA U BOSNI
I HERCEGOVINI – podružnica u Hercegovačko-neretvanskoj
županiji/kantonu – MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Kralja Tomislava broj 16, Mostar
036/318-641
Karlo Marić, 063/313-406
Udruga okuplja bivše zarobljenike koncentracijskih logora, promiče istinu o
logorima i sličnim mjestima kao teškim oblicima kršenja ljudskih prava.
4.
UDRUŽENJE ORGANIZACIJA PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH
BORACA GRADA MOSTARA, Organizacija PŠ i PB grada Mostara
Adresa:USRC „Midhad Hujdur Hujka“, Sjeverni logor bb,
Mostar
Telefon:036/577-342
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Remzija Kreso
Udruženje se bavi zadovoljavanjem općih i posebnih interesa i vršenjem
određenih društvenih poslova porodica šehida i poginulih boraca; izgradnjom
demokratskog društva utemeljenog na slobodama, pravima i dužnostima
čovjeka i građanina. Sudjeluje u kreiranju i praćenju svih državnih, federalnih,
regionalnih i općinskih propisa iz oblasti koje reguliraju status i položaj porodica
šehida i poginulih boraca.
70
5.
UDRUŽENJE GRAĐANA CIVILNIH ŽRTAVA RATA – MOSTAR, UG
CŽR-a Mostar
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Ulica Maršala Tita broj 141/B, Mostar
036/550-706
Safet Bajramović, 061/175-455,
[email protected]
Udruženje se bavi zbrinjavanjem invalida civilnih žrtava rata, te okupljanjem
i evidentiranjem civilnih žrtava rata radi njihovog organiziranja i efikasnog
uključivanja u društvene tokove života; radi na ostvarivanju njihovih prava i
osposobljavanju za rad.
6.
UDRUŽENJE BORACA IZ GACKA „PATRIOTSKA LIGA“ U MOSTARU,
„PL“ GACKO
Adresa:
Zalik bb, Mostar
Telefon:
036/570-977, 061/312-517
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Ismail Čampara
Udruženje se bavi reguliranjem statusnih pitanja boraca Gacka u obrani BiH –
1992.-1995. godine.
71
7.
HRVATSKO DRUŠTVO POLITIČKIH ZATVORENIKA HERCEGOVINA U
H/N ŽUPANIJI, HDPZ-HERCEGOVINA U H/N ŽUPANIJI
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Kralja Tomislava broj 69a, Mostar
036/327-988
Ante Ćorić
Društvo pruža humanitarnu pomoć članovima i njihovim obiteljima radi zaštite
zdravlja, poboljšanja života stanovanja i druge skrbi. Prikuplja dokumentaciju
i podatke o stradanjima političkih zatvorenika, sređivanju i vrednovanju te
dokumentacije. Publicira radove svojih članova; organizira okrugle stolove, a
sve u cilju promoviranja kod nadležnih organa.
8.
HRVATSKO DRUŠTVO POLITIČKIH ZATVORENIKA „MOSTAR“ U
MOSTARU, HDPZ – „MOSTAR“
Adresa:
Kralja Zvonimira bb, Mostar
Telefon:036/327-988
Predsjednik:
Ante Ćorić
Društvo okuplja članove društva i članove njihovih obitelji.
72
9.
SAVEZ UDRUŽENJA LOGORAŠA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG
KANTONA – MOSTAR, SUL HNK-a
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Maršala Tita broj 150, Mostar
036/550-744
Suljo Kmetaš, 062/435-395
Savez prikuplja i sređuje podatke o logorima i svim mjestima lišavanja slobode,
uslovima života u logorima, o postupcima u njima; upoznaje javnost u zemlji
i inozemstvu o logorima; sarađuje s nevladinim organizacijama, državnim
organima, sudovima; brine i pomaže kroz humanitarno -socijalno zbrinjavanje
logoraša i članova njihove uže porodice, stipendira i brine o djeci poginulih i
nestalih logoraša; organizira tribine i predavanja radi širenja socijalne svijesti i
etičkih normi življenja.
10. UDRUGA UMIROVLJENIH I DEMOBILIZIRANIH BRANITELJA
HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE – OGRANAK MOSTAR JUG, UU DB HVO
OGRANAK MOSTAR JUG
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Novo naselje bb Buna, Mostar
036/480-672, 063/313-854
Miroslav Buconjić
Udruga se bavi ostvarivanjem pomoći i potreba svih svojih članova; organizira
kulturne i sportske aktivnosti u dobrotvorne svrhe s ciljem prikupljanja
dobrotvornih priloga za svoje najugroženije članove.
73
11. UDRUŽENJE DRUŠTVO „JOSIP BROZ TITO“ MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Salke Šestića broj 1, Mostar
063/433-970
Zijad Žuljević
Društvo se bavi gajenjem i poštivanjem djela Josipa Broza Tita; čuvanjem i
njegovanjem mira; potiče proslavu Dana ustanka BiH; razvija i njeguje humanizam,
vjersku toleranciju; njeguje i razvija prava svakog naroda i nacionalnih manjina
na slobodu i ravnopravnost.
12. UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA POGINULIH U
DOMOVINSKOM RATU PODRUŽNICA MOSTAR, UDRUGA UDOVICA
MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednica:
Kralja Zvonimira broj 24a, Mostar
036/314-905
Marina Ćorić, 063/311-825
Udruga se bavi pomaganjem svojim članovima u ostvarivanju njihovih prava,
njihovom stambenom zbrinjavanju, pomaže pri zapošljavanju.
13. UDRUŽENJE LOGORAŠA „MOSTAR“ – MOSTAR, ULM MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Maršala Tita broj 150, Mostar
036/550-393
Tarik Tanović, 061/203-188
Udruženje evidentira, učlanjuje i pomaže pri organiziranju svih preživjelih
logoraša bez obzira gdje se nalaze, prikuplja dokumentaciju, audio i video zapise,
svjedočenja i druge materijale o zločinu, genocidu i torturi u logorima kao dokaz
o teškim oblicima kršenja ljudskih prava. Traži zakonsko regulisanje općih prava
logoraša kao posebne kategorije stanovništva.
74
14. UDRUGA RODITELJA HRVATSKIH BRANITELJA POGINULIH U
DOMOVINSKOM RATU, PODRUŽNICA MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Kralja Zvonimira broj 24, Mostar
036/314-905
Zdenko Perić, 063/345-780
Udruga se bavi ostvarivanjem prava i zaštitom interesa članova udruge kao i
zaštitom njihovog životnog standarda. Pomaže u ublažavanju boli i tragedije
obiteljima hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu; pribavlja novčanu
i materijalnu pomoć za svoje članove.
15. UDRUGA UMIROVLJENIKA I DEMOBILIZIRANIH BRANITELJA
HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ
ŽUPANIJI, UU DB HVO HNŽ - MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Rudnička II. bojna bb, Mostar
063/318-462
Grgo Pandža
Udruga sudjeluje u izradi propisa i zakona za ovu oblast; vodi brigu o
nezaposlenim članovima; vodi brigu o bolesnim članovima i članovima njihovih
obitelji; surađuje s ostalim udrugama HVO i Armije BiH.
16. SAVEZ RATNIH VOJNIH INVALIDA HNK, SRVI-HNK
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Braće Fejića broj 56/1, Mostar
036/551-641
Arif Fazlić, 061/385-764
Koordinacija rada, programa, istupanja i akcija udruženih članica, praćenje stanja
u oblasti pravnog i socijalnog statusa svojih članova, pomoć u ostvarivanju prava.
75
17. UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA „STARI GRAD“ MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Maršala Tita broj 74, Mostar
036/551-560
Kljako Haris, 061/106-014
Udruženje ima za cilj brigu o socijalnom statusu ratnih vojnih invalida.
18. UDRUŽENJE GRAĐANA RATNIH VOJNIH INVALIDA MOSTAR
– JUGOISTOK
Adresa:
Ulica branilaca Bosne bb – 88201 Blagaj, Mostar
Telefon:
036/572-644
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Admir Memić, 061/548-050
Zastupa interese ratnih vojnih invalida, prati stanje u oblasti pravnog i socijalnog
statusa svojih članova, pruža odgovarajuće vidove pomoći, prati ostvarivanja
prava svojih članova i putem nadležnih državnih organa inicira donošenje
odgovarajućih mjera.
19. UDRUŽENJE GRAĐANA „JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA
GRADA MOSTARA“ - MOSTAR, JOB MOSTARA
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Ulica Maršala Tita broj 147, Mostar
036/550-764
Semir Drljević
Pružanje pomoći boračkim kategorijama, rješavanje nihovih egzistencijalnih
problema.
76
20. UDRUGA DRAGOVOLJACA VETERANA DOMOVINSKOG RATA HR-HB
MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
N. Š. Zrinjskog bb, Mostar
036/321-196
Petar Zelenika
Udruga okuplja dragovoljce veterane domovinskog rata HR HB sa područja grada
Mostara, bavi se očuvanjem tradicije, identiteta postrojbi koje su učestvovale
u domovinskom ratu.
21. UDRUŽENJE ORGANIZATORA OTPORA, VETERANA RATA,
DOBROVOLJACA PRVOBORACA I BRANIOCA „BOSNAE-ZELENE
BERETKE“ GRAD MOSTAR, UB „BOSNAE-ZELENE BERETKE“ GRAD
MOSTAR
Adresa:
Maršala Tita broj 147, Mostar
Predsjednik:
Mehmedalija Mekić
Predsjednik Skupštine: Ramo Gaštan, 062/323-572
Udruženje njeguje tradiciju na organizovanje „Pokreta otpora“ „Bosnae zelene
beretke“ protiv agresije na BiH, vodi brigu o zapošljavanju, prekvalifikaciji,
dokvalifikacija i školovanju članova porodica poginulih boraca, članova porodica
umrlih vojnih invalida, boraca ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca;
stalno traganje za nestalim borcima kao i stalna briga o njihovim porodicama.
Udruženje se zalaže za izgradnju demokratskog društva zasnovanog na pravima,
slobodama i dužnostima čovjeka i građanina.
77
22. UDRUGA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA LIJEČENIH
OD PTSP-a CKUB – MOSTAR
Adresa:
Kneza Mihajla Višeslava Humskog broj 37, Mostar
Telefon:
036/321-802
E-mail:[email protected]
Predsjednik:
Damir Ban, 063/531-272
Djelovanje na procesu socijalne reintegracije invalida domovinskog rata, liječenih
od PTSP -a i članova njihovih obitelji.
23. UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA –
MOSTAR, HVIDR-a, MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Kralja Tomislava broj 29, Mostar
036/321-097
Andrija Čule, 063/794-784
Udruga skrbi o članovima udruge u smislu pomaganja oko ostvarivanja osobnih
prava, pri stambenom zbrinjavanju i pri liječenju članova udruge.
24. UDRUGA ZA IZGRADNJU RATOM PORUŠENIH I POGORJELIH
OBJEKATA I INFRASTRUKTURE MJESNE ZAJEDNICE „RODOČ I”
MOSTAR, UDRUGA ZA OBNOVU MJESNA ZAJEDNICA „RODOČ I“
Adresa:
Predsjednik:
Rodoč bb, Mostar
Berislav Babić, 036/351-321, 063/691-164
Okupljanje, organizacija članova i prikupljanje sredstava i materijala za obnovu
i izgradnju objekata uništenih tijekom rata.
78
25. UDRUŽENJE BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG
RATA, LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG SINDROMA U
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU, UBIOSRLPTSD-HNK
Adresa:
Predsjednik:
Maršala Tita broj 147, Mostar
Suad Dizdarević, 061/301-651
Udruženje svojim radom djeluje na procese socijalne reintegracije invalida
odbrambeno -oslobodilačkog rata, liječenih od PTSD-a i članova njihovih
porodica; pravno djelovanje i pomoć pri posljedicama sekundarne traumatizacije.
79
Vjerske
1.
BRATOVŠTINA SV. NIKOLE TAVELIĆA BUNA-MOSTAR
Adresa:
Franjevačka kuća bb, Mostar
Telefon:
036/480-244
Fax:036/808-209
Predsjednik:
Mirko Brkić, 063/890-654
Prosvjetni, kulturni, humanitarni, ekološki, sportski, vjerski, edukativni sadržaji.
2.
MOLITVENA KULTURNA ZAJEDNICA „SVETA BARBARA“ MOSTAR
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Tajnica:
Ulica Druge bojne rudničke bb, Dom sv. Barbare
Rudnik, Mostar
063/488-251
Milenko Markotić
Šima Ivanković
Društvo se bavi promicanjem vjerske i duhovne kršćanske tradicije, okupljanjem
katoličkih vjernika radi promicanja njihovih zajedničkih i pojedinačnih interesa
i unapređenja religijske svijesti, organiziranjem raznih vjerskih, kulturnih,
sportskih i sličnih kreativnih aktivnosti među
članovima.
80
3.
UDRUGA ČLANOVA RIMOKATOLIČKOG GROBLJA „KUTI-LIVAČ”
KUTI- LIVAČ MOSTAR, UDRUGA ČRG „KUTI-LIVAČ” KUTI-LIVAČ
Adresa:
Predsjednik:
Kuti-Livač bb, Mostar
Ivan Soldo, 063/894-721
Upravljanje grobljem, uređivanje i održavanje groblja, odabir grobnih mjesta,
nadzor nad izgradnjom grobnica.
81
Zaštita životinja
1.
UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA „S.O.S.“ MOSTAR
Adresa:
Predsjednica:
Kralja Tomislava broj 2, Mostar
Senada Sudar, 036/332-672, 063/997-706
Krajnji cilj udruge je ukidanje svih oblika zlostavljanja, mučenja i eksploatacije
životinja od strane ljudi te uvažavanje prava životinja.
2.
UDRUŽENJE GRAĐANA ZA UZGOJ I ZAŠTITU PTICA I SITNIH
ŽIVOTINJA „STARI MOST“ MOSTAR
Adresa:
Predsjednik:
Maršala Tita broj 152, Mostar
Ante Bohm, 063/194-693, 036/480-713
Udruženje se bavi okupljanjem uzgajivača ptica i sitnih životinja i ljubitelja
prirode uopće. Također, bavi se zaštitom divljih ptica pjevica, edukacijom članova
u vezi uzgoja i zaštite ptica.
82
Sport
1.
SPORTSKI SAVEZ GRADA MOSTARA, SSGM
Adresa :
Dr. Ante Starčevića broj 34, Mostar
Telefon:
036/347-868
Fax:036/347-858
E-mail:[email protected]
Web:www.ssgm.ba
Predsjednik:
Hasan Šišić, 061/498-891
Sekretar:
Mirjana Bošnjak, 063/433-416,
[email protected]
Organizacija sporta u gradu Mostaru, vođenje brige o sportskim kolektivima
i njihovim potrebama, organizacija sportskih manifestacija, školskih sportskih
takmičenja.
2.
UDRUGA PRIJATELJA ŠPORTSKE OBITELJI ZRINJSKI, MOSTAR UPŠO
ZRINJSKI
Adresa:
Stjepana Radića broj 49, Mostar
E-mail:[email protected]
Predsjednik :
Silvio Bubalo, 063/471-442
Promoviranje klubova iz športske obitelji Zrinski, financijska podrška klubovima,
poticanje suradnje klubova.
83
3.
UDRUŽENJE GRAĐANA „SINOVI MAHALE“ MOSTAR, UG „SINOVI
MAHALE
Adresa:
Gojka Vukovića broj 65d, Mostar
Telefon:
061/684-736
Web:www.sinovimahale.ba
Predsjednik:
Dževad Pašić, 036/578-033, 061/684-736
Udruženje se bavi sportskom rekreacijom, okupljanjem djece i mladih u cilju
razvoja sporta. Organizacija: škole fudbala i košarke; organizacija: sportskih
takmičenja i turnira, razvoj ekološke kulture, kulture življenja, organizacija akcija
čišćenja i uređenja sportskih terena.
4.
SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA HERCEGOVAČKO NERETVANSKOG KANTONA/ŽUPANIJE, SSRI HNK/Ž
Adresa:USRC „Mithat Hujdur Hujka“, Objekt 21, Mostar
Telefon:
036/570-105
Predsjednik:
Redin Redžić, 061/490-199,
[email protected]
Razvoj i organizacija sportsko-rekreativnih aktivnosti invalidnih lica na području
HNK/Ž, koordinacija sa drugim klubovima i udruženjima, organizacija i učešće
na domaćim i međunarodnim takmičenjima.
5.
ŠPORTSKO DRUŠTVO GLUHIH I NAGLUHIH „NERETVA“ MOSTAR,
ŠDGN „NERETVA“ MOSTAR
Adresa:
Zrinjski Frankopana broj 15, Mostar
Telefon:
036/342-857
Fax:
036/342-858
Predsjednik društva:
Dimši Cerovac, 036/342-857
84
Promocija, razvoj i unapređenje rekreacije i športskih aktivnosti gluhih i nagluhih
osoba na području HNK/Ž.
6.
SPORTSKA UDRUGA STUDENATA STUDENSKOG CENTRA
SVEUČILIŠTA U MOSTARU, SUS SCM
Adresa:
Telefon:
Fax:
Predsjednik:
Stjepana Radića broj 84a, Mostar
036/337-200
036/315-364
Dragan Mikulić, 063/890-000
Popularizacija i razvoj sporta, organizacija i provođenje treninga i takmičenja
studenata
7.
SPORTSKO DRUŠTVO „ŽITO 2003” MOSTAR, SDŽ - 2003
Adresa:
Žitomislići bb, Mostar
Predsjednik društva:
Drago Zeko, 063/362-946
Popularizacija i razvoj sporta.
8.
SPORTSKO DRUŠTVO INVALIDNIH OSOBA „NERETVA“ MOSTAR,
SDIO „NERETVA“
Adresa:
Trg Ivana Krndelja broj 1, Mostar
Telefon:
036/551-641
Predsjednik društva:
Velija Klepo, 062/156-503
Razvoj i unaprjeđenje sporta lica sa invaliditetom, te angažovanje što većeg broja
invalidnih osoba u sportske aktivnosti.
85
9.
ŠPORTSKO DRUŠTVO MEDICINAR KLINIČKE BOLNICE MOSTAR, SD
MEDICINAR KB MOSTAR
Adresa:
Kralja Tvrtka bb – Klinička bolnica Mostar
Telefon:
036/336-536
Fax:
036/322-712
Predsjednica društva:
Dijana Zelenika, 063/313-327,
[email protected]
Organizacija takmičenja, sportsko rekreativni događaji, učešće u sportskim
takmičenjima, poticanje omasovljenja sporta.
10. ŠPORTSKO DRUŠTVO „HERCEGOVINA“ MOSTAR, Š.D.
„HERCEGOVINA“ MOSTAR
Adresa:
Cim Kovačevac broj 24, Mostar
Telefon:
036/333-770, 063/327-212
Fax:
036/333-771
Predsjednik društva:
Ivan Vrljić, 036/341-372
Razvijanje, omasovljenje i unaprjeđenje sporta i kulture.
11. UDRUŽENJE ZA SPORT I REKREACIJU RVI „STARI GRAD“, USR RVI
„STARI GRAD“
Adresa:
Maršala Tita 76, Mostar
Telefon:036/551-560
Predsjednik:
Redin Redžić, 061/490-199
Razvoj i unaprjeđenje sporta lica sa invaliditetom, te angažovanje što većeg broja
invalidnih osoba u sportske aktivnosti.
86
12. HRVATSKO DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE „MOSTAR“ MOSTAR,
HDSR „MOSTAR“
Adresa:
Zrinski Frankopana 26, Mostar
Predsjednik društva:
Andrija Baletić, 063/318-707
Organizacija takmičenja, sportsko rekreativnih aktivnosti, učešće u sportskim
takmičenjima, poticanje omasovljenja sporta.
13. SPORTSKO DRUŠTVO „NERETVA“ VRAPČIĆI, SD „NERETVA“
Adresa:
Vrapčići bb, Mostar
Predsjednik društva:
Suad Marić, 061/216-516
Promocija sporta kod djece i omladine, organizacija takmičenja i rekreativnih
aktivnosti lokalnog stanovništva.
14. SPORTSKI KLUB „DR. SAFET MUJIĆ“ MOSTAR, SK „DR. SAFET MUJIĆ“
Adresa:
Mladena Balorde bb, Mostar
Predsjednik kluba:
Haris Hadžić, 061/271-851
Organizacija takmičenja, sportsko rekreativniih aktivnosti, učešće u sportskim
takmičenjima, poticanje omasovljenja sporta.
87
15. HRVATSKA UDRUGA SPORTSKE REKREACIJE „VJEKOSLAV ARAPOVIĆ“,
HUSR „VJEKOSLAV ARAPOVIĆ“
Adresa:
Željko Pušić – Kruševo bb, Mostar
Telefon:063/578-676
Tajnik:
Damir Suton
Predsjednik:
Marko Zovko
Organizacija takmičenja, sportsko rekreativnih aktivnosti, učešće u sportskim
takmičenjima, poticanje omasovljenja sporta.
16. „AEROKLUB“ MOSTAR,
Adresa:
Maršala Tita broj 92, Mostar
Predsjednik kluba:
Adis Bašić
Sekretar kluba: Sabahudin Hebib, 061/723-026
Rad sa podmlatkom na stvaranju i razvoju zrakoplovnog sporta i tehničke
kulture djece, mladih i građana do nivoa za profesionalna zrakoplovna
zanimanja.
88
Nogometni klubovi
1.
FUDBALSKI KLUB „VELEŽ“, FK „VELEŽ“
Adresa:
Maršala Tita broj 87, Mostar
Telefon:036/550-431
E-mail:[email protected]
Web:www.fkvelez.ba
Predsjednik kluba:
Tanović Sedin, 061/175-230
Sportsko udruživanje - popularizacija fudbalskog sporta među mladima, aktivno
učešće na svim nivoima takmičenja.
2.
HRVATSKI ŠPORTSKI KLUB ZRINJSKI-MOSTAR, HŠK „ZRINJSKI“
Adresa :
Stjepana Radića broj 45, Mostar
Telefon:
036/321-507
Fax:
036/320-222
E-mail:[email protected]
Web:
www.zrinjski.max.net.ba
V.d. direktor kluba:
Ivan Beus, 063/287-490
Predsjednik kluba:
Mladen Raspudić
Razvoj nogometa kroz selekcije, te natjecanja putem nogometnih saveza.
89
3.
FUDBALSKI KLUB „LOKOMOTIVA“ MOSTAR, FK „LOKOMOTIVA“
Adresa:
Trg Ivana Krndelja broj 2, Mostar
Telefon:
036/550-038
E-mail:[email protected]
Predsjednik kluba:
Živojević Esmir, 061/382-500
Direktor kluba: Emir Ćupina, 061/823-373, 036/556-371
Popularizacija fudbalskog sporta među mladima, aktivno učešće u takmičenjima
u organizaciji nogometnog saveza na amaterskom nivou.
4.
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB „BJELOPOLJAC“ POTOCI MOSTAR,
HNK „BJELOPOLJAC“ POTOCI MOSTAR
Adresa:
Potoci – Borača, Mostar
Telefon:
036/320-720
Sekretar:
Boris Džidić, 063/990-668
Predsjednik kluba:
Vinko Ostojić, 063/457-605
Predsjednik skupštine: Mladen Orlović, 063/313-130
Sportsko natjecanje i sportska rekreacija.
5.
NOGOMETNI SAVEZ HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA/
ŽUPANIJE, NS HNK/Ž
Adresa:
Ante Starčevića broj 36, Mostar
Telefon:036/347-840
E-mail:[email protected]
Web:
www.nshnz-k.com
Predsjednik:
Ivan Beus, 063/287-490
Dopredsjednik: Semir Ćemalović, 061/714-600
Udruga se bavi nogometnim sportom, organizacijom i provođenjem takmičenja
u svim kategorijama, vodi registar klubova i registraciju igrača.
90
6.
FUDBALSKI KLUB „BJELOPOLJAC“ BIJELO POLJE, F.K. „BJELOPOLJAC“
Adresa:
Potoci – Željuša bb, Mostar
Telefon:
036/574-043
Predsjednik kluba:
Adem Macić, 061/130-310
Okupljanje, obrazovanje i vaspitanje mladih, širenje i podizanje nivoa sportske
kulture, organizacija i učešće u fudbalskim takmičenjima, razvoj sporta i sportske
kulture kod mladih i odraslih.
7.
FUDBALSKI KLUB „BLAGAJ“ BLAGAJ, FK „BLAGAJ“
Adresa:
Stadion Povalie Blagaj, Mostar
E-mail:[email protected]
Sekretar:
Hamo Čusto, 061/835-533
Predsjednik kluba:
Ramiz Šemić
PodPredsjednik kluba:
Nazif Handžar, 063/866-419
Popularizacija fudbalskog sporta među mladima, aktivno učešće u takmičenjima
u organizaciji nogometnog saveza na amaterskom nivou.
8.
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB „BRANITELJ“ MOSTAR, HNK
„BRANITELJ“
Adresa:
Put za Aluminij bb, Mostar
Telefon:
036/350-288, 036/350-143
Tajnik kluba:
Franjo Marjanović, 036/331-342
Predsjednik kluba:
Željko Ćorić, 063/348-502
Popularizacija fudbalskog sporta među mladima, aktivno učešće u takmičenjima
u organizaciji nogometnog saveza.
91
9.
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB „BUNA“ MOSTAR, HNK „BUNA“
Adresa:
Podpetak bb, Mostar
Telefon:036/480-017
Tajnik kluba:
Dragan Zlomislić, 063/462-285
Predsjednik kluba:
Rafael Gagro
Popularizacija fudbalskog sporta među mladima, aktivno učešće u takmičenjima
u organizaciji nogometnog saveza na amaterskom nivou.
10. NOGOMETNI KLUB „CIM“ MOSTAR, NK „CIM“
Adresa:
Stadion NK Cim Mašić, Mostar
Telefon:036/351-408
Tajnik kluba:
Slavko Krešić, 063/311-039
Predsjednik kluba:
Emir Ćorić
Popularizacija fudbalskog sporta među mladima, aktivno učešće u takmičenjima
u organizaciji nogometnog saveza na amaterskom nivou.
11. NOGOMETNI KLUB „MOSTAR“ MOSTAR, NK „MOSTAR“
Adresa:
Telefon:
Tajnik kluba:
Crna ulica broj 1, Mostar
036/315-905, 036/319-459
Ante Martinović, 063/795-280,
[email protected]
Predsjednik kluba:
Častimir Mandarić, 063/316-802
Popularizacija fudbalskog sporta među mladima, aktivno učešće u takmičenjima
u organizaciji nogometnog saveza na amaterskom nivou.
92
12. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB „KRUŠEVO“ KRUŠEVO, HNK
„KRUŠEVO“
Adresa:
Sretnice bb, Mostar
Tajnik:
Dragan Rozić
Predsjednik kluba:
Zdravko Kordić, 063/009-004
Direktor kluba: Zdravko Marijanović
Popularizacija fudbalskog sporta među mladima, aktivno učešće u takmičenjima
u organizaciji nogometnog saveza na amaterskom nivou.
13. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB „JASENICA“ JASENICA, HNK
„JASENICA“
Adresa:
Jasenica broj 90a, Mostar
Telefon:036/350-151
E-mail:[email protected]
Tajnik kluba:
Mario Kožul, 063/317-550
Predsjednik kluba:
Damir Čović, 063/323-946
Popularizacija fudbalskog sporta među mladima, aktivno učešće u takmičenjima
u organizaciji nogometnog saveza na amaterskom nivou.
93
Malonogometni
klubovi
1.
MALONOGOMETNI KLUB „KARAKA“ MOSTAR, MNK „KARAKA“
Adresa:
Ulica Ante Starčevića bb, Mostar
Tajnik kluba:
Gordan Raić
Predsjednik kluba:
Tomislav Ćurćić, 063/312-808
Promocija, razvoj i unapređenje malonogometnog sporta, te okupljanje djece
i omladine radi bavljenja malonogometnim sportom.
2.
MALONOGOMETNI KLUB „MOSTARSKE KIŠE“ MOSTAR, MNK
„MOSTARSKE KIŠE“
Adresa:
Ulica Ante Starčevića broj 36, Mostar
Predsjednik kluba:
Samir Ćemalović, 061/714-600
Promocija, razvoj i unapređenje malonogometnog sporta, te okupljanje djece
i omladine radi bavljenja malonogometnim sportom.
94
3.
MALONOGOMETNI KLUB „COMUNICARE“ MOSTAR, MNK
„COMUNICARE“
Adresa:
Ulica Ante Starčevića bb ( hotel Ero), Mostar
Telefon:036/327-374
Tajnik kluba:
Stefan Čagalj, 063/444-800
Predsjednik kluba:
Zdravko Čagalj, 063/317-799,
[email protected]
Promocija, razvoj i unapređenje malonogometnog sporta, te okupljanje djece
i omladine radi bavljenja malonogometnim sportom.
4.
MALONOGOMETNI KLUB „MOSTAR STARI GRAD“ MOSTAR, MNK
„MOSTAR STARI GRAD“
Adresa:URSC „Mithad Hujdur –Hujka“, Mostar
Telefon:036/552-900
Predsjednik kluba:
Adis Hadrović 062/114-503,
[email protected]
Promocija, razvoj i unapređenje malonogometnog sporta, te okupljanje djece
i omladine radi bavljenja malonogometnim sportom.
5.
KLUB MALOG FUDBALA „NERETVA“ MOSTAR, KMF „NERETVA“
Adresa:
Grebović Mirhad Livač bb Bijelo Polje, Mostar
Telefon:036/574-706
E-mail:[email protected]
Sekretar kluba: Mirhad Grebović, 061/558-016
Predsjednik kluba:
Džafer Alić
Promocija, razvoj i unapređenje malonogometnog sporta, te okupljanje djece
i omladine radi bavljenja malonogometnim sportom.
95
Planinarska
1.
PLANINARSKO SPORTSKO DRUŠTVO „PRENJ“ MOSTAR, PSD „PRENJ“
Adresa:
Adema Buća broj 17a, Mostar
Telefon:
036/580-533
E-mail:[email protected]
Web:www.psdprenj.ba
Predsjednik društva:
Sead Divanović, 061/528-562,
[email protected]yahoo.com
Planinarstvo, popularizacija i promocija planinarstva u gradu Mostaru,
organizacija planinarskih akcija, susreta, obrazovanje i edukacija članova, izrada
stručnih publikacija, turističkih karata.
2.
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „PRENJ 1933“ MOSTAR, HPD
„PRENJ 1933“ MOSTAR
Adresa:
Stjepana Radića broj 76b, Mostar
E-mail:[email protected]
Predsjednik društva:
Dražen Pažin, 063/832-922, 036/348-059
Planinarstvo, osvajanje planinarskih vrhova, popularizacija planinarstva u gradu
Mostaru, izgradnja planinarskih kuća i skloništa, obilježavanje planinarskih
staza, susreti planinara.
96
Sportovi na vodi
1.
PLIVAČKI KLUB „VELEŽ“ MOSTAR, PK „VELEŽ” MOSTAR
Adresa:
Musala bb, Mostar
Telefon:
036/551-183
E-mail:[email protected]
Web:
www.pkvelez.ba
Sekretar kluba: Maja Kajtaz, 061/264-793, [email protected]
Predsjednik kluba:
Mustafa Škoro, 061/148-909
Angažovanje, obuka, treniranje i takmičenje što većeg broja djece u plivačkom
sportu.
2.
KLUB SKAKAČA U VODU „MOSTARI”, KLUB „MOSTARI“
Adresa:
Stari most, Mostar
Telefon:
036/578-303, 063/063-046, 061/536-844
Sekretar kluba: Emir Balić, 036/578-226, 061/760-824
Predsjednik kluba:
Semir Drljević-Lovac
Njegovanje tradicije skokova u vodu, razvijanje, omasovljenje, unapređenje i
popularizacija sporta – skokova u vodu sa velikih i srednjih visina u skladu sa
općom politikom razvoja fizičke kulture i sporta u gradu Mostaru.
97
3.
KLUB VODENIH SPORTOVA „ORKA“ MOSTAR, KVS „ORKA“
Adresa:
XIII ulica broj 4, Mostar
Telefon:
061/250-463
Web:
www.orkamostar.ba
Predsjednik kluba:
Damir Đedović, [email protected]
Rad sa djecom i mladima, stvaranje preduslova za bavljenje vrhunskim plivanjem,
organizacija škole plivanja za sve uzraste.
4.
AKADEMSKI PLIVAČKI KLUB „ZRINJSKI“ MOSTAR, APK „ZRINJSKI“
Adresa:
Heliodrom, Rodoč bb, Mostar
E-mail:[email protected]
Tajnik kluba:
Žarko Vrljić, 063/321-677
Predsjednik kluba:
Miljenko Lugonja, 063/312-038
Angažovanje, obuka, treniranje i takmičenje što većeg broja djece u plivačkom
sportu.
5.
UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA „BLAGAJ“ BLAGAJ, USR
„BLAGAJ“ BLAGAJ
Adresa:
Telefon:
Predsjednik:
Blagaj bb, Mostar
036/572-268
Čusto Emir, 063/346-711
Razvijanje sportske vještine etike i humanosti sportskog ribolova kod članova,
razvijanje ljubavi kod članova prema prirodi, organizovanje akcija zaštite prirode
sa posebnim naglaskom na vode, poribljavanje i dr.
98
6.
UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA „BISTRO“ MOSTAR – SJEVER,
USR „BISTRO“ MOSTAR – SJEVER
Adresa:
Predsjednik:
Novo naselje bb Drežnica, Mostar
Edis Topić, 061/241-154, [email protected]
Razvoj ribolovnog sporta.
7.
UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA „NERETVA 1933“ MOSTAR USR
„NERETVA 1933“
Adresa:
Splitska broj 74a, Mostar
Telefon:063/319-063
Tajnik:
Ivo Zovrić, 063/855-517
Predsjednik:
Emir Čusto, 063/346-711
Razvoj ribolovnog sporta.
99
Auto/moto klubovi
1.
AUTO MOTO KLUB „MOSTAR”, AMK MOSTAR
Adresa:
Dubrovačka bb, Mostar
Telefon:
036/323-245, 036/324-645
Sekretar kluba: Berislav Soldo, 063/351-596
Predsjednik kluba:
Romeo Zelenika
Osuvremenjivanje službe „Pomoć i informacije“ radi pružanja tehničke pomoći
motorizovanim učesnicima u prometu na javnim cestama.
2.
MOTO KLUB MC „NERETVA” MOSTAR
Adresa:
Fra. Didaka Buntića bb, Mostar
E-mail:[email protected]
Predsjednik kluba:
Tihomir Martinović, 063/435-903
Vožnja motocikla, duga putovanja, druženje i suradnja sa drugim klubovima.
3.
UDRUGA LJUBITELJA „OLD TIME“ KLUB, MOSTAR, „OLD TIME“ KLUB,
MOSTAR
Adresa:
Rodočkih branitelja bb, Mostar
Predsjednik kluba:
Zdravko Vidović
Promovisanje old timera, organizovanje skupova, predavanja, izložbi, suradnja
sa drugim udruženjima ljubitelja old timera.
100
Plesno rekreativna
1.
UDRUŽENJE „PLESNI STUDIO FLASH“, „PLESNI STUDIO FLASH“
Adresa:
Maršala Tita 175, Mostar
Telefon:
036/550-750
E-mail:[email protected]
Web:
www.psflash-mostar.com
Predsjednica:
Jasmina Rebac, 036/581-005, 063/317-102
Promovisanje plesa i kulture uopće, rad sa djecom i omladinom.
2.
ŠPORTSKI PLESNI KLUB „ERIGO-D“ MOSTAR, ŠPK „ERIGO-D“ MOSTAR
Adresa:
II Bojne Rudničke 185, Mostar
Telefon:
063/475-868
Predsjednica kluba:
Dajana Vidović, 063/475-868
Okupljanje građana radi promovisanja plesne kulture. Organizovanje plesnih
večeri, učešće na plesnim takmičenjima.
101
3.
KULTURNO-SPORTSKO DRUŠTVO „MOSTARSKE MAŽORETKINJE“
MOSTAR, „MM“
Adresa:
Dubrovačka broj 81, Mostar
Telefon:
036/328-382
Web:www.facebook.com/
MostarskeMazoretkinjeBosnaiHercegovina
Predsjednica društva:
Katica Pranjić, 063/462-475
Voditeljica društva:
Anja Puhalo, 063/316-529,
[email protected],
Unapređenje sporta i kulturnog života u Mostaru, te rad na omasovljenju
aktivnosti djece, mladih i odraslih u ovom sportu. Organizacija i sudjelovanje
na festivalima, susretima i takmičenjima.
4.
PLESNO-REKREATIVNI KLUB „RONDO“ MOSTAR, PRK „RONDO“
Adresa:
Dr. Ante Starčevića broj 40, Mostar
Telefon:036/566-278
E-mail:[email protected]
Predsjednik kluba:
Tojaga Emir, 063/104-967
Širenje i njegovanje plesne kulture i tradicije te umjetnosti, sporta, rekreacije;
organizacija i učešće na takmičenjima.
5.
ŠPORTSKO PLESNI KLUB „ROMANTIK“ MOSTAR, ŠPK „ROMANTIK“
Adresa:
Kneza Domagoja bb, Mostar
E-mail:[email protected]
Web:www.romantik-mostar.com
Predsjednik kluba:
Draženko Primorac, 063/405-966
Širenje i njegovanje plesne kulture i tradicije te umjetnosti, sporta, rekreacije;
organizacija i učešće na takmičenjima.
102
6.
ŠPORTSKI PLESNI KLUB „ZRINJSKI“ MOSTAR, ŠPK „ZRINJSKI“
Adresa:
Blajburških žrtava broj 62 a, Mostar
E-mail:[email protected]
Predsjednik kluba:
Marina Čerkuć, 063/424-685,
[email protected]
Širenje i njegovanje plesne kulture i tradicije te umjetnosti, sporta, rekreacije;
organizacija i učešće na takmičenjima.
103
Društvene igre
1.
TAVLA KLUB „STARI GRAD“ MOSTAR, TK „STARI GRAD“ MOSTAR
Adresa:
Lacina broj 9a, Mostar
E-mail:[email protected]
Predsjednik kluba:
Palata Senad, 061/819-185
Sekretar kluba: Hrvić Dragi, 063/997-636
Omasovljavanje tavle kao sporta, organizacija škola tavle, povećanje broja igrača
kao i organizacija i učešće na turnirima u BiH i šire.
2.
TAVLA KLUB „GRAD“ MOSTAR, T.K. „GRAD“
Adresa:
Dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon:063/407-165
E-mail:[email protected]
Predsjednica kluba:
Meri Jovanović, 036/347-685, 063/407-165
Popularizacija tavle kao igre među mladim ljudima, organiziranje turnira i škola
tavle, učešće na turnirima u BiH i šire.
3.
TAVLA KLUB „ZRINJSKI-DERBY“ MOSTAR, TK „ZRINJSKI - DERBY“
Adresa:
Ulica Ante Starčevića 54, Mostar, Mostar
Predsjednik kluba:
Draženko Vučina, 063/319-102,
[email protected]
104
Popularizacija tavle kao igre među mladim ljudima, organiziranje turnira i škola
tavle, učešće na turnirima u BiH i šire.
4.
TAVLA KLUB „POLICAJAC“ MOSTAR, TK „POLICAJAC“
Adresa:
Brune Bušića bb (Kamena zgrada), Mostar
Sekretar kluba: Ramiz Zaimović, 061/203-070, [email protected]
Predsjednik kluba:
Hamica Pobrić, 061/246-505,
[email protected]
Popularizacija tavle kao igre među mladim ljudima, organiziranje turnira i škola
tavle, učešće na turnirima u BiH i šire.
5.
TAVLA KLUB „BJELOPOLJAC“ MOSTAR, TK „BJELOPOLJAC“
Adresa:
Bijelo Polje bb, Mostar
Predsjednik kluba:
Ramiz Mušić, 061/246-767,
[email protected]
Popularizacija tavle kao igre među mladim ljudima, organiziranje turnira i škola
tavle, učešće na turnirima u BiH i šire.
6.
TAVLA KLUB „RADOBOLJA“ MOSTAR, TK „RADOBOLJA“
Adresa:
Šetalište Bare bb, Mostar
Tajnik kluba:
Dragi Panić, 063/408-072
Predsjednik kluba:
Milenko Leventić, 063/313-081
Popularizacija tavle kao igre među mladim ljudima, organiziranje turnira i škola
tavle, učešće na turnirima u BiH i šire.
7.
BILIJAR KLUB „ZRINJSKI“ MOSTAR, BK „ZRINJSKI“ MOSTAR
Adresa:
Ilići bb, Mostar
Predsjednik kluba:
Čuljak Željko, 036/332-130, [email protected]
Organiziranje i promoviranje bilijar sporta.
105
8.
KUGLAČKI KLUB „ZRINJSKI“ MOSTAR, KK „ZRINJSKI“ MOSTAR
Adresa:
Kneza Trpimira broj 50, Mostar
Telefon:
036/333-794
Predsjednik kluba:
Krešo Primorac, 063/311-533
Sekretar kluba: Andrija Krešić, 063/990-522
Razvitak kuglačkog sporta i učešće na takmičenjima u okviru KS BiH i šire.
9.
HRVATSKI ŠAHOVSKI KLUB „ZRINJSKI“ MOSTAR, HŠK ZRINJSKI
MOSTAR
Adresa:
Kralja Zvonimira broj 18, Mostar
Telefon:
036/351-273
Predsjednik kluba:
Miroslav Zakušić, 063/749-297
Razvoj šahovske igre kod školske djece, unapređenje šaha kroz takmičenja,
rekreativno igranje šaha.
10. ŠAHOVSKI KLUB „MOSTAR“ MOSTAR
Adresa:
USCR Mithat Hujdur Hujka bb, Mostar
Predsjednik kluba:
Ibrahim Bubalo, 061/198-222
Sekretar kluba: Omer Faladžić, 061/386-964
Razvoj i unapređenje šahovskog sporta, organiziranje škola šaha za djecu i
omladinu, takmičenja, rekreativno igranje šaha.
106
Teniski klubovi
1.
TENISKI KLUB „MALI WIMBLEDON“ MOSTAR, T.K. „MALI
WIMBLEDON“ MOSTAR
Adresa:
Blagaj bb, Mostar
Telefon:
036/572-582
Predsjednik kluba:
Ibro Zalihić, 061/204-300
Unaprjeđenje i razvoj teniskog sporta.
2.
TENIS KLUB „VRELO“ RODOČ-MOSTAR, T.K. „VRELO“
RODOČ-MOSTAR
Adresa:
Rodočka broj 240, Mostar
Telefon:
036/351-652
Predsjednik kluba:
Željko Šunjić, 063/428-265
Razvoj, omasovljenje i unapređenje teniskog športa i sveukupne tjelesne kulture.
107
3.
TENISKI KLUB MOSTAR „STARI GRAD“ MOSTAR, TK „MSG“ MOSTAR
Adresa:USRC „Mithat Hujdur Hujka“ bb, Mostar
Telefon:
061/483-747
Web:www.tkmostarstarigrad.com
Predsjednik kluba:
Adnin Hasić, [email protected]
Sekretar kluba: Miralem Zukić, 061/483-747,
[email protected]
Organizacija i razvoj teniskog sporta, popularizacija i promocija teniskog sporta,
razvijanje moralnih i sportskih vrijednosti među sportistima kroz učešća u
takmičenjima.
4.
TENIS KLUB „MOSTAR“ MOSTAR, TK „MOSTAR“
Adresa:
Kneza Mihajla Viševića bb
Telefon:
036/326–399, 036/333–292
E-mail:[email protected]
Tajnik kluba:
Ankica Turudić
Predsjednik kluba:
Ranko Primorac 063/893-809
Organizacija i razvoj teniskog sporta, popularizacija i promocija teniskog sporta,
razvijanje moralnih i sportskih vrijednosti među sportistima kroz učešća u
takmičenjima.
108
Stolni tenis
1.
STOLNOTENISKI KLUB „MOSTAR“ MOSTAR, STK „MOSTAR“ MOSTAR
Adresa:
Rudarska bb, Mostar
Telefon:
036/48-960
E-mail:[email protected]
Predsjednik kluba:
Danijel Berezović
Okupljanje mladih i rekreativaca u cilju takmičarskog i rekreativnog igranja
stolnog tenisa. Promoviranje stolnog tenisa u Mostaru i BiH.
109
Rukomet
1.
RUKOMETNI KLUB „LOKOMOTIVA” MOSTAR, RK „LOKOMOTIVA”
MOSTAR
Adresa:USRC „Mithat Hujdur Hujka“ bb, Mostar
Telefon:
036/571-048
E-mail:[email protected]
Predsjednik kluba:
Oručević Ismet, 036/314-073. 061/823-511
Sekretar kluba: Omerović Omer, 061/164-844,
[email protected]
Organizacija, razvoj i promocija ženskog rukometa. Rad sa mladima u svim
selekcijama od 8 -19 godina.
2.
HRVATSKI MUŠKI RUKOMETNI KLUB „ZRINJSKI“ MOSTAR, MRK
„ZRINJSKI”
Adresa:
Kneza Višeslava broj 77c, Mostar
Telefon:
036/323-280
E-mail:[email protected]
Web:www.hmrkzrinjski-mostar
Predsjednik kluba:
Ivan Rogić, 063/311-304
Sekretar kluba: Filip Garmaz, 063/318 -844
Razvoj i promicanje rukometa.
110
3.
HRVATSKI RUKOMETNI KLUB „KOSAČA“ MOSTAR, HRK „KOSAČA“
MOSTAR
Adresa:
Stjepana Radića broj 49, Mostar
Telefon:
036/328-121, 063/425-894
E-mail:[email protected]
Web:
www.hrkkosaca.blogspot.com
Predsjednik kluba:
Zdravko Vučić, 036/328-121, 063/425-894,
[email protected]
Razvoj i promocija ženskog rukometa.
4.
HRVATSKI ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „ZRINJSKI“ MOSTAR, HŽRK
„ZRINJSKI“
Adresa:
Stjepana Radića broj 49, Mostar
Telefon:036/831-243
E-mail:[email protected]
Tajnik kluba:
Robert Grgić, 063/938-379
Predsjednik kluba:
Dragan Pinjuh
Razvoj i promocija ženskog rukometa.
5.
RUKOMETNI KLUB „VELEŽ“ MOSTAR, RK „VELEŽ“
Adresa:USRC „Mithat Hujdur Hujka“, Sjeverni logor bb,
Mostar
Telefon:036/571-377
E-mai:[email protected]
Sekretar kluba: Suad Muharemović, 061/694-159
Predsjednik kluba:
Dino Ćimić, 061/480-825
Promocija, razvoj i unapređenje muškog rukometa.
111
6.
HRVATSKI ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „KATARINA“ MOSTAR, HŽRK
„KATARINA“
Adresa:
Ante Starčevića broj 34, Mostar
Telefon:036/348-162
E-mail:[email protected]
Tajnik kluba:
Joško Stanić, 063/434-174
Predsjednik kluba:
Damir Pehar, 063/311-281
Razvoj i promocija ženskog rukometa.
7.
ZBOR RUKOMETNIH SUDIJA MOSTAR, ZRS MOSTAR
Adresa:USRC „Mithat Hujdur Hujka“ bb, Mostar
Telefon:
036/571-048
Predsjednik:
Omerović Omer, 061/164-844,
[email protected]
Okupljanje sudija, kontrolora, instruktora suđenja na stručnom usavršavanju u
cilju podizanja kvalitete rukometnog sporta.
112
Klubovi borilačkih
vještina
1.
KICKBOXING KLUB „IPPON” MOSTAR, KBK „IPPON“ MOSTAR
Adresa:
Ortiješ broj 104a, Mostar
Telefon:
036/354-300, 063/100-201, 063/424-700
E-mail:[email protected]
Predsjednica kluba:
Dragana Musa, 063/424-700
Poticanje kickboxing sporta i drugih borilačkih vještina, te educiranje
zainteresiranih osoba u oblasti ovog sporta. Organizacija treninga, takmičenja
i rekreacije.
2.
JUDO KLUB „MOSTAR“ MOSTAR, J. K. „MOSTAR”
Adresa:USRC „Mithat Hujdur Hujka“ bb, Mostar
Telefon:
036/571-258
Predsjednik kluba:
Tanović Almir, 062/545-844
Okupljanje zainteresovanih za judo sport, te rad sa juniorima, kadetima i dječjim
selekcijama, organizacija treninga i takmičenja.
113
3.
JUDO KLUB „BORSA“ MOSTAR, J.K. „BORSA“ MOSTAR
Adresa:
Rudarska broj 253, Mostar
Telefon:
036/317-817, 063/314-991
E-mail:[email protected]
Web:www.judokluborsa.com
Predsjednik kluba:
Stanislav Zadro, 036/320-920, 063/317-817
Popularizacija i razvoj judo sporta, organizacija treninga i takmičenja.
4.
KARATE KLUB „GAZIJA“ MOSTAR, KK „GAZIJA” MOSTAR
Adresa:
Sefića broj 8, Mostar
Telefon:
061/542-734
E-mail:[email protected]
Predsjednica kluba:
Amela Redžić, 061/194-551, 036/578-521,
[email protected]
Okupljanje djece i omladine u cilju treniranja karate sporta. Razvoj sporta,
organizacija takmičenja i promovisanje zdravog načina života kod djece i
omladine.
5.
KARATE KLUB „BLAGAJ“ BLAGAJ, KK „BLAGAJ“ BLAGAJ
Adresa:
Blagaj bb, Mostar
Telefon:
036/572-222
Predsjednik kluba:
Čano Safet, 036/572-693, 061/276-591,
[email protected]
Organizacija treninga i takmičenja u karate sportu.
114
6.
KARATE KLUB „MOSTAR“ MOSTAR, KK „MOSTAR” MOSTAR
Adresa:
Trg 1. maja broj 1, Mostar
Telefon:
036/552-125
E-mail:[email protected]
Web:www.karate-mostar.com.ba
Predsjednik kluba:
Salko Grbić, 061/474-645
Sekretar kluba: Denis Džiho, 036/584-268, 061/483-534
Organizacija treninga i takmičenja u karate sportu.
7.
TAE KWON DO KLUB „CRO STAR“ MOSTAR
Adresa:
Cim broj 22, Kovačevac, Mostar
E-mail:[email protected]
Predsjednica kluba:
Klaudija Marić, 063/345-968, 036/341-042
Organizacija treninga i takmičenja u borilačkom sportu.
8.
KLUB TAJLANDSKOG BOKSA „LOVAC“ MOSTAR – MUAY THAI CLUB
„HUNTER“ MOSTAR
Adresa:
Ulica Druge bojne rudničke broj 63, Mostar
Telefon:
063/428-204
E-mail:[email protected]
Web:www.hunter.ba
Predsjednik kluba:
Miro Velagić
Organizacija treninga i takmičenja u tajlandskom boksu.
115
9.
KARATE KLUB „STUDENT“ MOSTAR, KK „STUDENT“
Adresa:
Poštanski fah 4, Mostar
Telefon:036/571-372
E-mail:[email protected]
Sekretar kluba: Ljiljanka Erceg, 062/714–007
Predsjednik kluba:
Faruk Ćupina, 061/130-304
Organizacija treninga i takmičenja u karate sportu.
10. KARATE KLUB „ZRINJSKI“ MOSTAR, KK „ZRINJSKI“
Adresa:
Dr. Ante Starčevića broj 48, Mostar
Telefon:036/320-410
Tajnik kluba:
Dragan Opančar, 063/314-977,
[email protected]
Predsjednik kluba:
Vlado Boban
Organizacija treninga i takmičenja u karate sportu.
11. KARATE KLUB „NERETVA“ MOSTAR, KK „NERETVA“
Adresa:
Blajburških žrtava bb, Mostar
Telefon:
036/333-415, 036/333-416
Predsjednik kluba:
Zdenko Klepić, 063/372-252,
[email protected]
Organizacija treninga i takmičenja u karate sportu.
116
12. KARATE KLUB „BJELOPOLJAC“ BIJELO POLJE, KK „BJELOPOLJAC“
Adresa:
Sekretar kluba:
Trg 1.maja broj 1, Mostar
Adnan Pajić, 061/371-023
Organizacija treninga i takmičenja u karate sportu.
13. KARATE KLUB „NERA“ MOSTAR, KK „NERA“
Adresa:
Sekretar kluba:
Zalik broj 13, Mostar
Miralem Zukić, 061/483-747,
[email protected]
Predsjednik kluba:
Muamer Ćušić, [email protected]
Organizacija treninga i takmičenja u karate sportu.
14. HRVATSKI BOKSERSKI KLUB „ZRINJSKI“ MOSTAR, HBK „ZRINJSKI“
Adresa:
Zagrebačka broj 12, Mostar
Predsjednik kluba:
Dražen Bilić, 063/240-946
Promocija i razvoj bokserskog sporta, te obrazovne i vaspitne funkcije
bokserskog sporta, fer pleja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz
bavljenje bokserskim sportom kod mladih i rekreativaca. Organizacija bokserskih
sportskih manifestacija i takmičenja.
117
15. BOKSERSKI KLUB „MOSTAR“ MOSTAR, BK „MOSTAR“
Adresa:
Sjeverni logor bb, Mostar
Telefon:036/571-334
E-mail:[email protected]
Sekretar kluba: Senad Kazazić
Predsjednik kluba:
Samir Sefo, 061/175-517
Promocija i razvoj bokserskog sporta, te obrazovne i vaspitne funkcije
bokserskog sporta, fer pleja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz
bavljenje bokserskim sportom kod mladih i rekreativaca. Organizacija bokserskih
sportskih manifestacija i takmičenja.
16. JUDO KLUB „HERCEGOVAC“ MOSTAR, JK „HERCEGOVAC“
Adresa:
Kardinala Stepinca broj 16, Mostar
Telefon:036/327-341
Tajnik kluba:
Karlo Prskalo, 063/311-733
Predsjednik kluba:
Vojo Višekruna, 063/311-349,
[email protected]
Popularizacija i razvoj judo sporta, kao i sporta općenito.
17. KICK BOXING KLUB „KOBRA“ MOSTAR, KBK „KOBRA“
Adresa:
Kralja Tvrtka broj 13a, Mostar
Telefon:036/311-171
Tajnik kluba:
Ivan Zadro, 063/371-157
Predsjednik kluba:
Mario Zovko, 063/316-797
Promocija i razvoj kickboxing sporta, te educiranje zainteresiranih osoba u
oblasti ovog sporta. Organizacija treninga, takmičenja i rekreacije.
118
Košarka
1.
STUDENSKI KORŠARKAŠKI KLUB STUDENT MOSTAR, S.K.K. STUDENT
Adresa:
Stjepana Radića broj 84A, Mostar
Telefon:
036/337-200
Fax:
036/315-364
Predsjednik kluba:
Dragan Mikulić, 063/890-000
Razvoj košarkaškog sporta u cilju unapređenja zdravlja i sportske rekreacije.
2.
HRVATSKI KOŠARKAŠKI KLUB „ZRINJSKI“ MOSTAR, HKK „ZRINJSKI“
Adresa:
Stjepana Radića broj 49, Mostar
Telefon:036/328-208
E-mail:[email protected]
Tajnik kluba:
Anita Zelenika, 063/168-181
Predsjednik kluba:
Dalibor Miloš
Promocija i razvoj košarkaškog sporta, te učešće u nacionalnim, međunarodnim
i drugim košarkaškim takmičenjima.
119
3.
OMLADINSKI KOŠARKAŠKI KLUB „MOSTAR 05“ MOSTAR, OKK
„MOSTAR 05“
Adresa:
Oneščukova broj 24, Mostar
Telefon:036/556-200
Sekretar kluba: Azer Vlahović, 062/430-530
Predsjednik kluba:
Haris Kljako, 062/331-652
Razvoj košarkaškog sporta u cilju unapređenja zdravlja, rehabilitacije i sportske
rekreacije za sve uzraste.
4.
UDRUŽENJE GRAĐANA KOŠARKAŠKI KLUB „SPARS“ MOSTAR, KK
„SPARS“
Adresa:
Ulica Maršala Tita broj 141, Mostar
Telefon:036/552-227
E-mail:[email protected]
Sekretar kluba: Džemil Šoše, 061/216-509
Predsjednik kluba:
Nihad Selimović, 061/191-405
Promocija i razvoj košarkaškog sporta, te učešće u nacionalnim, međunarodnim
i drugim košarkaškim takmičenjima.
5.
KOŠARKAŠKI KLUB „THUNDERS“ MOSTAR, KK „THUNDERS“
Adresa:
Ose Grebe broj 14, Mostar
E-mail:[email protected]
Sekretar kluba: Haris Kljako, 061/106-014
Predsjednik kluba:
Lejla Ćorić, 062/641-311
Direktor kluba: Šerif Ćorić, 062/265-269
Razvoj košarkaškog sporta u cilju unapređenja zdravlja, rehabilitacije i sportske
rekreacije za sve uzraste.
120
6.
ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB „ZRINJSKI 2010“ MOSTAR, ŽKK „ZRINJSKI
2010“
Adresa:
Stjepana Radića broj 49, Mostar
E-mail:[email protected]
Tajnik:
Nikolina Mustapić 063/443-764
Predsjednik kluba:
Jovo Kurilić, 063/404-990
Direktor kluba: Vedrana Jarak, 063/928-267
Promocija i razvoj ženskog košarkaškog sporta, te učešće u nacionalnim,
međunarodnim i drugim košarkaškim takmičenjima.
7.
VETERANSKI KOŠARKAŠKI KLUB „MOSTAR“ MOSTAR, VKK „MOSTAR“
Adresa:
Petra Krešimira IV L4, Mostar
Telefon:036/316-307
E-mail:[email protected]
Predsjednik kluba:
Danko Šulenta, 063/311-284
Razvoj košarkaškog sporta u cilju unapređenja zdravlja, rehabilitacije i sportske
rekreacije veterana.
121
Odbojka
1.
SPORTSKO DRUŠTVO ODBOJKAŠKI KLUB „STUDENT“ MOSTAR, O.K.
„STUDENT“
Adresa:
Bore Radana broj 11, Mostar
Telefon:
036/550-511
Predsjednik kluba:
Amir Žujo, 061/628-182,
[email protected]
Kroz tjelesno vaspitanje, obrazovanje, sportske treninge i takmičenja u odbojci
uključiti što veći broj djece i mladih.
2.
ODBOJKAŠKI KLUB „MOSTAR“ MOSTAR, OK „MOSTAR“
Adresa:
Blajburških žrtava 31d, Mostar
Telefon:036/326-644
Predsjednik kluba:
Živko Budimir 063/356-907
Popularizacija i promocija odbojke.
3.
ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA „FLASH“ MOSTAR, OKI „FLASH“
Adresa:
Blagaj bb, Mostar
Sekretar kluba: Ibrahim Kajan, 036/571-890
Predsjednik kluba:
Suad Obradović, 061/273-253
Unapređivanje zdravlja i rehabilitacije osoba s invaliditetom putem sporta i
sportsko rekreativnih aktivnosti.
122
Atletika
1. HRVATSKI ATLETSKI KLUB „ZRINJSKI“ MOSTAR, HAK „ZRINJSKI“
Adresa:
Stjepana Radića broj 49, Mostar
Telefon:036/445-107
Tajnik kluba:
Ivan Kelava, 063/317-407
Predsjednik kluba:
Mario Mustapić, 063/349-501,
[email protected]
Razvoj, organizacija, omasovljenje i unapređuje masovnog i kvalitetnog atletskog
sporta, te popularizacija atletike u školama i među najmlađim naraštajem.
123
Konjički sport
1.
KONJIČKI KLUB „GORANCI“ MOSTAR, KK „GORANCI“ MOSTAR
Adresa:
Goranci kapine bb, Mostar
Telefon:
036/381-067, 063/152-757
Sekretar kluba: Pero Rajič, 063/894-700
Predsjednik kluba:
Petar Puljić, 063/468-286
Poticanje razvoja konjičkog sporta, poticanje djece, mladih i ostalih građana za
bavljenje konjičkim sportom.
2.
KONJIČKI KLUB „MOSTAR“ MOSTAR, KK „MOSTAR“
Adresa:
Smrčenjaci broj 13, Mostar
Tajnik kluba:
Goran Pandža, 063/438-021
Predsjednik kluba:
Danijel Glibić, 063/348-008
Poticanje razvoja konjičkog sporta, poticanje djece, mladih i ostalih građana za
bavljenje konjičkim sportom.
124
Skijanje
1.
SKIJAŠKI KLUB „BLIDINJE – ČVRSNICA“ MOSTAR, SK
„BLIDINJE-ČVRSNICA“
Adresa:
Stjepana Radića broj 49, Mostar
Telefon:036/354-051
Tajnik kluba:
Srećko Miloš, 063/382-114
Predsjednik kluba:
Rade Bošnjak, 063/317-119
Razvoj i promocija skijaškog sporta.
125
Biciklizam
1.
BICIKLISTIČKI KLUB „MOSTAR“ MOSTAR, BK „MOSTAR“
Adresa:
Dr. Milana Šuflaya broj 58, Mostar
E-mail:[email protected]
Tajnik kluba:
Goran Prskalo, 063/317-579
Predsjednik:
Toni Zorić, 063/400-260
Promocija biciklizma i biciklističkog sporta. Okupljanje djece, omladine i drugih
osoba koje se žele baviti biciklizmom
126
Golf
1.
GOLF KLUB „HERCEGOVINA“ MOSTAR, GK „HERCEGOVINA“
Adresa:
Kralja Zvonimira broj 15, Mostar
Predsjednik kluba:
Zoran Palameta, 063/321-123,
[email protected]
Popularizacija i razvoj golfa kao sporta.
127
Lovačka društva
1.
LOVAČKO DRUŠTVO „VELEŽ” PODVELEŽJE, LD „VELEŽ” MOSTAR
Adresa:
Podveležje bb, Mostar
Telefon:
036/560-306
Fax:
036/577-513
E-mail:[email protected]
Predsjednik društva:
Husnić Hamo, 061/132-485
Sekretar društva: Safet Nožić, 061/371-370
Zaštita lovišta „Velež“, uzgoj i zaštita divljači, izgradnja infrastrukture u lovištu,
edukacija članova i mladih.
2.
LOVAČKO DRUŠTVO „JAREBICA KAMENJARKA“ - MOSTAR
Adresa:
Maršala Tita broj 46, Mostar
Telefon:
036/550-448
Fax:
036/576-993
Predsjednik društva:
Enes Ćurić, 061/343-542
Društvo se bavi uzgojem i zaštitom lovne divljači s planski određenim sportskorekreativnim odstrelom, edukacijom članova i mladih.
128
Civilno društvo u akciji
za dijalog i partnerstvo
Kontakti
Nosilac projekta:
Asocijacija agencija lokalne demokratije
Adresa: c/o Council of Europe 67075 Strasbourg, France
Tel: +33 390 214 593; Fax: +33 390 215 517
E-mail: [email protected]
www.alda-europe.eu
DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE
U BOSNI I HERCEGOVINI
Adresa: Skenderija 3A 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 254 700; Fax: +387 33 215 292
www.delbih.ec.europa.eu
Agencija lokalne demokratije LDA Mostar
www.ldamostar.org • [email protected]
Grad Mostar
www.mostar.ba
Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj
publikacije je isključiva odgovornost Agencije lokalne demokratije
LDA Mostar, i ni ukom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
663 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content