close

Enter

Log in using OpenID

Atila Lukić - Centar za društveno

embedDownload
ŽIVOTOPIS
Osobni podaci
Prezime, Ime Lukić, Atila
Adresa Kralja Petra Svačića 3
31 000 Osijek
Hrvatska
Mobitel
E-mail
Osobna stranica
Državljanstvo
Datum rođenja
Spol
+38591 55 55 14 3
atilalukic@gmail.com
http://sites.google.com/site/attilalukic/
Hrvatsko
06. VII. 1983.
muški
Interesi Studiji nemoćnosti (invalidnosti), studiji traume, antropologija tijela, politike identiteta,
socijalna ontologija, psihoanaliza, obrazovanje i moć, etika
Opće Profesor (sociologija, filozofija, logika, etika, politika i gospodarstvo), edukator (mladi, ljudska
kompetencije prava), istraživač
Priznanja
2010. Dobitnik Rektorove nagrade Sveučilišta u Zadru
2010. U 10% najboljih među diplomiranima na studiju sociologije
2009. Dani studentskog aktivizma (projekt je dobio priznanje Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru)
Trenutne
aktivnosti
2013. Izlaganje na međunarodnoj konferenciji „Thinking the political: The work of Ernesto Laclau“
(University of Brighton)
2012.- Budući suradnik u izradi kurikuluma za građanski aktivizam s Volonterskim centrom Osijek
2012.- Student poslijediplomskog sveučilišnog studija Humanističke znanosti iz područja humanističkih
znanosti, polje antropologija na Sveučilištu u Zadru: „Kulturne politike u Hrvatskoj od 1990-ih:
Dijalektika uključenja/isključenja osoba s invaliditetom“
2012. Nastavnik sociologije u Srednjoj strukovnoj školi braće Radića Đakovo (2 sata)
2011. Nastavnik filozofije, logike i sociologije u Prosvjetno-kulturnom centru Mađara u RH (Osijek); (5
sati)
Od 2010. Član Centra za društveno-humanistička istraživanja u kojem se bavim teorijskim istraživanjima,
član Suda časti i organizacijom projekata „Politike nenasilja među mladima“, „Logosijek“
(Inicijativa za promicanje interdisciplinarnosti)
cdhi.hr
Radno iskustvo/
Izlaganja
2012. Trener trenera u području nenasilja, međuetničke tolerancije i pomirenja na seminaru u Glini.
(organizator: Crveni križ)
2012. Organizator (s partnerima/cama) međunarodne konferencije „Re-Thinking Humanities and
Social Sciences 2012 The Politics of Memory koja će se održati u Zadru
2012. Izlaganje „Meso i služba: Ontologija modernosti u radu Erica Santnera“ na prvoj međunarodnoj
poslijediplomskoj konferenciji „Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i
1
2011.
2011.
2011.
2010.
2010.
2010.
2009.
2009.
kultura“ (suradnik: Gordan Maslov)
Nova TV (IN Magazin): Star Trek i društvo
Izlaganje „Hygiene of Public Space: The Case of Cvjetni trg“ na međunarodnoj konfernciji „ReThinking Humanities and Social Sciences 2011“ (suradnik: Gordan Maslov)
Organizator (s partnerima/cama) međunarodne konferencije „Re-Thinking Humanities and
Social Sciences 2011 The Zone and Zones: Radical Spatiality in our Times“ koja se održala na
Sveučilištu u Zadru u rujnu
Suradnik u izradi vizualnog identiteta konferencije
Uvodni govornik: Edward Soja
http://rhss-conference.com/
Održao izlaganje na konferenciji „Re-Thinking Humanities and Social Sciences: The Issue of the
(Post)Other: Postmodernism and the Other” s kolegom (Gordan Maslov) pod imenom „On the
Borders of Croatian Welfare State in the Age of Spectacle: A Victim's Economy”
Održao prezentaciju istraživanja „Discourses about the Balkans among MA students of Social
Sciences and Humanities at the University of Zadar“ (suradnici: Jelena Kupsjak, Zlatko Bukač) na
Divided Societies XIII; Structures and Emotions; http://www.iuc.hr/course-details.php?id=558
Organizator (s partnerima/cama) međunarodne konferencije „Re-Thinking Humanities and
Social Sciences: The Issue of the (Post)Other: Postmodernism and the Other” koja se održala na
Sveučilištu u Zadru u rujnu
Suradnik u izradi vizualnog identiteta konferencije
Uvodni govornici: Eric L. Santner, Stipe Grgas
http://rhss-conference.com/
Održao predavanje s kolegom (Zlatko Bukač) na „SF Week-u“ na Sveučilištu u Zadru pod
naslovom „Space in Gotham City: Arkham Asylum“ (Prostor u Gotham City-u: Arkham Asylum)
Održao predavanje s kolegom (Gordan Maslov) na Nacionalnom sociološkom kongresu pod
imenom „Ideologija i društvena struktura- legitimacijski i transformacijski aspekti tranzicije i
budućnost socijalnih konflikata“
http://www.hsd.hr/portal/images/stories/files/PDF/program%20kongresa%202009.pdf
2008. Održao predavanje na Danima filozofije u Zadru pod nazivom „Sjećanje je samo interpretacija,
a ne zapis!“ (analiza značenja memorije, traume i žaljenja u filmu Memento)
Objavljeni radovi
2012. U pripremi: Against Transitological Ontology
2012. Demokracija je šizofrena: Santnerova ontologija modernosti; u zborniku Dosezi psihoanalize:
književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura
2012. Smjernice i perspektive rada s mladima u zajednici (youth worka) u djelima kritičkih pedagoga;
u 4. Bilten studija o mladima za mlade (suradnice: Monika Rajković, Tihana Radojčić)
2012. Prijevod: Syllabus for the Jasenovac concentration camp course (Yad Vashem)
2012. Pictures and Windows: An epistemological concern with Holocaust Education; u Teaching
History http://www.hedp.org.uk/downloadfile.asp?file=56
2012. U pripremi (prijevod): Bauman, Zygmunt (1990./2001.). Thinking Sociologically: An Introduction
for Everyone. Wiley-Blackwell
2011. On the Borders of Croatian Welfare State in the Age of Spectacle: A Victims (Political) Economy;
u [SIC] – Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, 2 (suradnik: Gordan Maslov)
2011. „Na granicama hrvatske socijalne države: Ekonomija žrtve“; u Zarez: dvotjednik za kulturna i
društvena zbivanja (suradnik: Gordan Maslov), 13 (299- 300): 34
2011. Panel razgovor E. Santner, B. Nicol, M. Devenney „Promišljanje drugog“; u Zarez: dvotjednik za
kulturna i društvena zbivanja (suradnici Gordan Maslov, Zlatko Bukač), 13 (299- 300): 34
2010. U izdavanju: „Sjećanje je samo interpretacija, a ne zapis!”: analiza značenja memorije, traume i
žaljenja u filmu Memento“; u zborniku Svjetski dan filozofije u Zadru 2003.- 2008.
2010. „Od elektropopa do elektrošoka – vizualna analiza glazbenog video spota Stress“; u [SIC] –
2
Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, 1
2007. Proveo kvalitativno istraživanje o poziciji žena i jednakosti u lokalnim samoupravama pod
imenom „Pusti me stat“ koje je izdano kao istraživačka suradnja u „Feminizam i država“ Vesne
Kesić; http://www.cesi.hr/dokumenti/feminizam.pdf
Seminari
2012.
2012.
2012.
2012.
2012.
2011.-2012.
2012.
2012.
2011.-2012.
2011.
2011.
2009.
Sudionik treninga za profesore Građanskog odgoja i obrazovanja pod IPA 2009
Stipendist „Međunarodne ljetne škole Srebrenica“
Stručno usavršavanje: Primjena suvremenih socioloških koncepata u nastavi sociologije
„Introduction to Sociology“ (Mitch Duneier), Online Education: Princeton University
https://class.coursera.org/soc101-2012-001/auth/welcome
„Model Thinking“ (Scott E. Page), Online Education: University of Michigan
http://www.modelthinker-class.org/#
Sudionik „Studija o mladima za mlade“ (Mreža mladih hrvatske)
Stručno usavršavanje elearning: Modul 2
Stručni skup Geopolitička situacija 21. stoljeća. Osvrt na parlamentarne izbore u Hrvatskoj.
Sudionik „Studija o mladima za mlade“ (Mreža mladih hrvatske)
Stručni skup GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Primjena kurikuluma građanskog odgoja i
obrazovanja sukladno Nacionalnom okvirnom kurikulumu
Sudionik Međunarodne škole za holokaust studije Yad Vashem
Sudionik međunarodne ljetne škole “International Utrecht Network Summer School 2009.”
http://www.uni-graz.at/zas1www/zas1www_summer_school1/content-14.zas1www-newpage
2010. Sudjelovao na postdiplomskom seminaru u Dubrovniku pod nazivom „Divided Societies XIII;
Structures and Emotions“
2009. Sudjelovao na postdiplomskom seminaru u Dubrovniku pod nazivom “Divided Societies XII:
Building Up Polities in the Balkans and Beyond”
Istraživanje i
ostale aktivnosti
2009. S kolegama/icama proveo kvalitativno istraživanje, koje je korišteno u istraživanju Odjela za
sociologiju, pod imenom „Gradska knjižnica kao kulturni akter u Zadru“
2009. Član Povjerenstva za unaprjeđenje kvalitete na Sveučilištu u Zadru
2007.-2010. Predsjednik kluba studenata sociologije „Antifjaka“ u kojem sam s kolegama/icama ostvario
sljedeće projekte: „Gledaonica“, Dani studentskog aktivizma (navedeni projekt je dobio
priznanje Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru), Dani sociologije, tribina „Kome treba
studentski zbor?“, „Čitaonica“; Osuvremenjivanje teorijsko istraživačke prakse)
http://antifjaka.org
2008. Volontirao na konferenciji „Sociologija i interdisciplinarnost: Perspektive Centralne i Južne
Europe“ na Odjelu za sociologiju
2007. Provodio ankete o kulturnom turizmu za istraživanje Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru
2007. Proveo analizu sadržaja medija s kolegama/icama o nasilju u obiteljima
2006. Proveo kvantitativno istraživanje s kolegama/icama o stavovima prema religiji među
srednjoškolcima/kama u Zadru na Odjelu za sociologiju
Obrazovanje i 1999.- 2003.
osposobljavanje Opća gimnazija Novska
2005.-2008.
Sveučilište u Zadru; (prvostupnik) univ. bacc. soc. et phil.
2008.-2010.
3
Sveučilište u Zadru; (magistar sociologije i magistar edukacije filozofije) mag. soc. et mag.
educ. phil.; u 10% najboljih među diplomiranima na studiju sociologije
Tema diplomskog rada: „Racionalnost zla: Pitanje moderne, identiteta i Holokausta kod
Zygmunta Baumana“
Osobne vještine i
kompetencije
Materinski jezik Hrvatski jezik
Drugi jezik Engleski jezik
Samoprocjena Aktivno
Njemački jezik
Pasivno
Društvene Dobre komunikacijske vještine naučene kroz realizaciju studentskih projekata i međunarodne
vještine i suradnje
kompetencije Razvijene vještine kooperacije unutar grupnog rada u istraživanjima i realizaciji projekata
Organizacijske Razvijene kroz rad u predsjedništvu Kluba studenata/ica sociologije Antifjaka
vještine i Razvijene kroz rad u odboru međunarodne konferencije „Re-Thinking Humanities and Social
kompetencije Sciences“
Računalne Vješto baratanje Microsoft Office™ alatima (Word™, Excel™ i PowerPoint™)
vještine i Napredno poznavanje aplikacija grafičkog dizajna (Adobe Illustrator™,
kompetencije PhotoShop™)
Osnovno poznavanje editiranja filma (Windows Movie Maker™)
Vozačka dozvola Kategorija B
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
762 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content