close

Enter

Log in using OpenID

cjenik - NL 2011.

embedDownload
ČITANOST
DOSEG ČITANOSTI NOVOG LISTA UNUTAR
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 70,7%
STRUKTURA ČITATELJA
Prema radnom statusu:
Prema spolu:
Zaposleni 56,0 %
Muški 52,1%
Nezaposleni 9,1%
Ženski 47,90%
Umirovljeni 18,6%
Kućanice Učenici i studenti 0,8%
15,5%
Prema obrazovanju:
Osnovna škola 18,7%
Srednja škola 61,4%
Visoko obrazovanje 19,9%
Prema dobnoj skupini:
10-19 Gradsko stanovništvo 75,5%
Seosko stanovništvo 24,5%
8,9%
20-29
20,1%
30-39
13,7%
40-49
25,8%
50-59
16,3%
15,2%
60-74 Prema mjestu obitavanja:
Prema obiteljskom statusu:
u braku 49,7%
samci 37,9%
udovci/udovice 7,7%
rastavljeni 4,7%
Prema mjesečnom prihodu kućanstva:
Do 3.000 kn 3.001 do 6.000 kn 25,9%
6.001 do 9.000 kn 16,6%
9.001 do 12.000 kn 11,5%
Više od 12.000 14,1%
Izvor: agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja Puls d.o.o.
5,8%
OPĆI UVJETI OGLAŠAVANJA 2011.
AGENCIJE ZA OGLAŠAVANJE
Agencijski klijenti
Agencije za oglašavanje stječu pravo na agencijske popuste ako su registrirane za obavljanje
djelatnosti marketinga, što dokazuju potrebnom dokumentacijom. Agencije moraju ispunjavati
tehničke uvjete za obavljanje poslova za račun oglašivača u Novom listu.
zz Agencijski klijent stječe pravo dodatnog popusta prema ugovorenim financijskim obvezama
tijekom jedne godine prema skali popusta, pod uvjetom potpisanog Aneksa Ugovora između
agencije i Novoga lista s utvrđenim financijskim obvezama agencijskog klijenta za poslove
oglašavanja koji će se realizirati u Novom listu
Agencije s financijskom obvezom
zz Agenciji se odobrava 17% agencijskog popusta ako ugovori i realizira oglašvanje za najmanje
zz
zz
zz
zz
dva klijenta u najmanjoj financijskoj obvezi od 100.000,00 kn neto.
Preduvjet za odobravanje popusta je sklapanje Ugovora o oglašavanju
Prilikom ovjere ugovora agencija je dužna ispostaviti instrument osiguranja plaćanja - bjanko
zadužnicu ovjerenu po javnom bilježniku. Ovaj postupak prethodi objavi oglasa.
Agencija je dužna podmiriti račun 30 dana od dana izdavanja računa. U protivnom Novi list
zadržava pravo obračuna zateznih kamata sukladno Zakonu.
Agenciji se odobrava 5% popusta za avansnu uplatu dva dana prije tražene objave, uz uvjet da
su prethodno podmirene sve dospjele obveze.
SKALE POPUSTA ZA AGENCIJSKE KLIJENTE
agencija
17%
financijske obveze za klijenta
agencijski klijent
100.000,00 - 299.999,00
3%
300.000,00 - 599.999,00
4%
600.000,00 - 999.999,00
5%
1.000.000,00 - 1.499.999,00
6%
1.500.000,00 - 1.999.999,00
7%
2.000.000,00 i više
8%
skala popusta odnosi se na netto promet
zz Skale popusta odnose se na neto promet i popusti se ne zbrajaju.
zz Ako klijent tijekom trajanja Aneksa Ugovora odluči povećati financijsku obvezu, isto se
regulira novim Aneksom Ugovora u kojem se utvrđuje visina financijske obveze i njoj sukladni
popusti. Novi uvjeti neće se obračunavati retroaktivno.
zz Ako oglašivač nastupa posredstvom više agencija tijekom ugovornog razdoblja, primjenjuju se
popusti koji odgovaraju ukupnom zbroju vrijednosti oglašavanja.
Neispunjavanje financijskih obveza agencija ili agencijskih klijenata rezultira gubitkom prava na
ostvarenje ugovorenih popusta. Novi list u ovom slučaju zadržava pravo obračuna razlike između
ugovorenih i realiziranih iznosa.
OPĆI UVJETI OGLAŠAVANJA 2011.
Agencije bez financijske obveze
zz Agencijama bez financijske obveze odobrava se agencijski popust od 10%
zz Preduvjet za objavu oglasa je avansna uplata dva dana prije tražene objave uz 5% popusta, s time
da su podmirene sve prethodne obveze.
zz Agencije bez financijske obveze mogu sklopiti Ugovor o oglašavanju uz obvezatnu dostavu
ovjerene bjanko zadužnice. Agencija je dužna podmiriti račun u roku od 8 dana od dana izdavanja
računa. Na dospjele i neplaćene obveze Novi list zadržava pravo obračuna zateznih kamata
sukladno Zakonu.
ROKOVI PREDAJE NARUDŽBI
I GOTOVIH MATERIJALA ZA REDOVIT DIO LISTA
Dan objave
Rok za predaju narudžbi
Rok za predaju gotovih
oglasa
ponedjeljak
Petak do 10 h
Petak do 12 h
utorak
Petak do 15 h
Ponedjeljak do 9 h
srijeda
Ponedjeljak do 15 h
Utorak do 9 h
DIREKTNI KLIJENTI
četvrtak
Utorak do 15 h
Srijeda do 9 h
petak
Srijeda do 15 h
Četvrtak do 9 h
zz Usluge oglašavanja obavljaju se isključivo na temelju unaprijed ispostavljene narudžbenice.
zz Popusti i drugi uvjeti oglašavanja dogovaraju se izravno s odjelom Marketinga.
zz Oglašivači bez ugovora o suradnji imaju obvezu avansnog plaćanja objave uz dostavu potvrde o
subota
Četvrtak do 15 h
Petak do 9 h
nedjelja
Petak do 10 h
Petak do 12 h
uplati prema rokovima predaje narudžbi i gotovih materijala.
zz Oglašivači sa sklopljenim ugovorom o suradnji dužni su podmiriti plaćanje 30 dana od dana
ispostave računa. U protivnom Novi list zadržava pravo zaračunavanja zateznih kamata sukladno
Zakonu.
U slučaju nepravovremene dostave materijala (gotovih oglasa)
Novi list zadržava pravo naplate prethodno naručenog i
rezerviranog oglasnog prostora.
OSTALI OPĆI UVJETI
zz Naručitelj jamči za regularnost dostavljenih oglasa u skladu sa zakonskim propisima i regulira
svoju obvezu prema trećim osobama po osnovi autorskih i drugih prava. Svi eventualni zahtjevi
od strane trećih osoba po ovoj stavci u cijelosti padaju na teret naručitelja.
zz Novi list ne odgovara za sadržaj oglasa niti za kvalitetu dostavljenih materijala.
zz Novi list zadržava pravo neobjavljivanja oglasa ukoliko isti ne zadovoljava propisane tehničke
standarde.
ROKOVI ZA STORNIRANJE
Narudžba se može stornirati isključivo u pismenom obliku prema rokovima naručivanja. U slučaju
prekoračenja rokova, Novi list zadržava pravo naplate vrijednosti oglasa.
POSEBNI POPUSTI
ROKOVI ZA REKLAMACIJE
Gospodarskim i javnim subjektima iz djelatnosti kulture (kazališta, muzeji, galerije...) te za
humanitarne akcije odobravamo 50% popusta na oglašavanje.
Reklamacije se podnose isključivo u pisanom obliku najkasnije tri dana od dana objave oglasa.
Reklamacija računa prihvaća se u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
CJENIK NEKOMERCIJALNIH OGLASA
FORMAT
ponedjeljak, utorak
srijeda, četvrtak
petak, subota
praznik
nedjelja
FORMAT
ponedjeljak, utorak
srijeda, četvrtak
petak, subota
praznik
nedjelja
1/1
16.872,00 kn
20.064,00 kn
15.048,00 kn
1/1
15.048,00 kn
18.240,00 kn
12.996,00 kn
Junior page
12.000,00 kn
14.200,00 kn
11.000,00 kn
Junior page
11.000,00 kn
13.300,00 kn
9.540,40 kn
1/2
9.270,00 kn
11.035,00 kn
8.276,00 kn
1/2
8.276,00 kn
10.032,00 kn
7.150,00 kn
1/3
6.020,00 kn
7.156,00 kn
5.367,00 kn
1/3
5.367,00 kn
6.500,00 kn
4.635,00 kn
1/4
4.640,00 kn
5.517,00 kn
4.138,00 kn
1/4
4.138,00 kn
5.020,00 kn
3.560,00 kn
1/8
2.109,00 kn
2.508,00 kn
1.881,00 kn
1/8
1.881,00 kn
2.280,00 kn
1.624,50 kn
lažna duplerica
33.744,00 kn
40.128,00 kn
30.096,00 kn
st/cm
73,00 kn
88,00 kn
63,00 kn
prava duplerica
43.867,20 kn
52.166,40 kn
39.124,80 kn
st/cm
81,00 kn
97,00 kn
73,00 kn
DOPLATE
Naslovna stranica ili zadnja stranica
st/cm
370,00 kn
440,00 kn
330,00 kn
176,00 kn
132,00 kn
Naslovna stranica posebnih priloga
st/cm
148,00 kn
CIJENE SU IZRAŽENE BEZ PDV-a
Oglasi u boji Izrada grafičkog rješenja Formati na IV i V stupaca Oglasi erotskog sadržaja +20%
+10%
+30%
+60% (minimalni format Ist/2cm)
CIJENE SU IZRAŽENE BEZ PDV-a
POSEBAN SMJEŠTAJ
+30% od 10. stranice na dalje
+50% 2.-5. stranica lista
Poseban smještaj na naslovnu i posljednju stranicu se ne naplaćuje.
ZA DIREKTNE OGLAŠIVAČE
odobrava se 20% popusta na objavu natječaja za zapošljavanje
STAND BY OGLAŠAVANJE - 50%
CIJENE SU VAŽEĆE OD 01.02.2011.
CJENIK OGLAŠAVANJA
CJENIK KOMERCIJALNIH OGLASA
FORMAT
KOM
CIJENA
A4
1
16.200,00 kn
A4
2
18.000,00 kn
A4
3-4
19.800,00 kn
A4
5-6
21.600,00 kn
A4
7-8
24.000,00 kn
A4
9-10
33.000,00 kn
A4
10-20
39.000,00 kn
A4
više od 20
na upit
CIJENE SU IZRAŽENE BEZ PDV-a
OSTALE NAPOMENE
Navedene cijene su konačne i uključuju zakup oglasnog prostora i usluge umetanja.
Za umetanje u samo riječko izdanje, cijena se
umanjuje za 10%. Za ostala ograničenja po izdanjima,
cijena je nepromijenjena.
UVJETI
ROKOVI
Na cjenik umetanja primjenjuju se
svi ugovoreni popusti.
U slučaju da dostavljeni materijali
ne odgovaraju naručenima po
obujmu ili dimenzijama, Novi list
zadržava pravo obračuna razlike.
Rok za dostavu narudžbe je 7 dana uoči dana
umetanja.
Rok za dostavu promotivnih materijala je 3 dana
uoči dana umetanja.
Rok za storniranje narudžbi je 4 dana uoči
dana umetanja. Za nepravovremeni storno
narudžbe ili rezervacije termina umetanja te za
nepravovremenu dostavu materijala Novi list
zadržava pravo naplate 50% od narudžbom
ugovorene usluge.
Za formate umetka A5 i manje cijena se uvećava za
10%
Za umetke gramature manje od 100g/m2 cijena se
uvećava za 10%
Na treću insertaciju u jednom danu uvećava se cijena
insertacije za 10%
CIJENE SU VAŽEĆE OD 01.02.2011.
CJENIK UMETANJA PROMOTIVNIH MATERIJALA
OMOTNA FAŠETA - PROMOTIVNA PASICA OKO NOVINE
STICKER - NALJEPNICA NA NASLOVNICI
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Maksimalna veličina stickera je 130 x 130 mm.
Dužina otvorene fašete iznosi 660 mm. Širina je minimalno 60 mm, a maksimalno 100 mm. Fašeta
mora biti obostrano falcana na 160 mm i 205 mm. Zalijepljena fašeta mora biti na mjeru širine
novine - 295 mm.
Na cijene se obračunavaju svi ugovoreni popusti.
ponedjeljak, utorak
srijeda, četvrtak
petak, subota
praznik
nedjelja
22.400,00 kn
26.900,00 kn
19.200,00 kn
Na cijene se obračunavaju svi ugovoreni popusti.
ROKOVI za naručivanje, dostavu materijala i stornacije istovjetni su kao za usluge umetanja.
NARUČITELJ je prije izvršenja usluge dužan odjelu Marketinga dostaviti ogledni primjerak naljepnice.
Za svako odstupanje od karakteristika oglednog primjerka Novi list zadržava pravo naplate u visini
5% od vrijednosti usluge.
ponedjeljak, utorak
srijeda, četvrtak
petak, subota
praznik
nedjelja
25.600,00 kn
30.700,00 kn
21.900,00 kn
Specijalni zahtjevi, koji nisu definirani cjenikom, dogovaraju se direktno s odjelom prodaje oglasnog
prostora.
TROŠAK DODATNIH USLUGA
Ako se dostavlja nezalijepljena fašeta, dodatni troškovi lijepljenja iznose 7.150,00 kn. Na ovu cijenu ne
obračunavaju se ugovoreni popusti. Fašeta mora biti falcana na ranije navedene mjere.
ROKOVI za naručivanje, dostavu materijala i stornacije istovjetni su kao za usluge umetanja.
NARUČITELJ je prije izvršenja usluge dužan odjelu Marketinga dostaviti ogledni primjerak fašete. Za
svako odstupanje od karakteristika oglednog primjerka Novi list zadržava pravo naplate u visini 5% od
vrijednosti usluge.
Specijalni zahtjevi, koji nisu definirani cjenikom, dogovaraju se direktno s odjelom prodaje oglasnog
prostora.
ADRESA ZA DOSTAVU GOTOVIH MATERIJALA
UMETANJE, OMOTNE FAŠETE I STICKERI
Ekspedit Novoga lista
Novi list d.d.
Zvonimirova 20a
HR - 51 000 Rijeka
FORMATI OGLASNOG PROSTORA
FORMATI OGLASNOG PROSTORA
DUPLERICA
540 x 380 mm
1/3 stranice (II/38):
84 x 380 mm
6 stupaca
1 stupac = 41 mm
1/1 stranica (VI/38):
260 x 380 mm
1/4 stranice (III/18,8):
128 x 188 mm
Junior page (IV/28,5):
172 x 285 mm
1/4 stranice (VI/9,3):
260 x 93 mm
1/2 stranice (VI/18,8):
260 x 188 mm
1/4 stranice (II/28,5):
84 x 285 mm
POSEBNI ZAHTJEVI
1/2 stranice (III/38):
128 x 380 mm
1/8 stranice (III/9,3):
128 x 93 mm
1/3 stranice (III/25):
128 x 250 mm
1/8 stranice (II/14):
84 x 140 mm
FORMATI NA IV I V STUPACA
SMJEŠTAJ UNUTAR STRANICE
1/3 stranice (VI/12,5):
260 x 125 mm
1/8 stranice (VI/4,5):
260 x 45 mm
+30% na oglasni prostor
Dvije ili više stranica za redom
+ 30% na svaki posebno smješten oglas
1/3
172 x 188 mm
Samostalno
u dnu stranice
Samostalno
u vrhu stranice
Samostalno po
sredini stranice
+ 30%
+ 50%
+ 100%
L format
+ 30%
1/4
172 x 140 mm
1/8
172 x 70 mm
Specijalni zahtjevi dogovaraju se direktno s odjelom Marketinga.
Direktor marketinga
U Novom listu koristimo PC/Windows platformu, stoga preferiramo PC formate.
Zoran Bubič
T 051 650 006
Oglase nam možete dostaviti na:
zz e-mail adresu: [email protected]
zz CD-u ili
zz DVD-u
Gotove oglase pripremiti u jednom od sljedećih formata:
zz TIFF, JPG, EPS (preview TIFF, fontovi u krivulje)
zz CDR do verzije X3 (fontovi u krivulje)
zz PDF
Potrebna rezolucija za sve formate je 300 dpi, kolori u CMYK, a crno-bijeli u grayscale.
Kod oglasa poslanih u JPG formatu koristiti isključivo CMYK color space i ne koristiti preveliku kompresiju.
Oglasi u boji (CMYK) trebaju biti pripremljeni s opcijom overprint black.
Crna boja (najčešće u tekstu) ne smije sadržavati niti jednu drugu boju osim crne (black).
Ne preporučujemo upotrebu pisma manju od 7 tipografskih
točaka na bijeloj podlozi odnosno 9 točaka u negativu ili na
tamnijoj pozadini. Kad se koristi negativ, preporučujemo bold
pismo.
Ne preporučujemo korištenje sivog rastera svjetlijeg od 15%
crne
boje.
Ispod teksta izbjegavati šarene podloge ili podloge u četiri boje.
Također ne preporučujemo korištenje teksta u negativu pri dnu
oglasa.
Uzeti u obzir da se boje iz PANTONE skale ne mogu dobro
reproducirati u novinskom tisku.
INFORMACIJE I NARUDŽBE
GRAFIČKE UPUTE ZA PREDAJU
OGLASNIH MATERIJALA
GRAFIČKE UPUTE ZA PREDAJU OGLASNIH MATERIJALA
F 051 650 031
E [email protected]
Zamjenica direktora marketinga za oglašavanje
Melita Dervišević
T 01 4444 141
E [email protected]
Odjel oglašavanja
051 650 088 [email protected]
051 650 030 [email protected]
T/F 01 4444 136 [email protected]
Odjel promocije
Bruno Lončarić
T 051 650 009 F 051 650 031
E [email protected]
Silvija Gerc
T 051 650 090 F 051 650 031
E [email protected]
Odjel grafičkog dizajna
051 650 091
[email protected]
051 650 113
[email protected] e-mail adresa za dostavu gotovih oglasa:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
REDOVITI PRILOZI
tjedni zabavno informativni prilog s tjednim TV programom
Izlazi petkom na formatu A4
UNUTRAŠNJE STRANICE
(45g novinski papir)
petak
STRANICE OVITKA
FORMAT
CIJENA
1 stranica
8.000,00
1/2 stranice
4.000,00
1/4 stranice
2.000,00
1/8 stranice
1.000,00
FORMAT
1 stranica
kolor
kolor
2. i 3. stranica
zadnja stranica
10.000,00
12.000,00
pasica na dnu naslovnice (1/8 str.)
4.500,00
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a
Na navedene cijene odobravaju se agencijski popusti.
FORMATI
1/1
stranica
175 x 235 mm
1/2 stranice
petkom
PETKOM
1/2
stranice
175 x 115 mm
85 x 235 mm
ovitak
1/4
stranice
85 x 115 mm
1/8
stranice
85 x 58 mm
DOPLATE
ROKOVI
Izrada oglasa + 10%
Poseban smještaj +30%
Rok za dostavu narudžbe: 8 dana prije objave
Rok za dostavu oglasa: ponedjeljkom do 10 sati
1/1
stranica
205 x 270 mm
+ napust
ovitak
1/8
stranice
205 x 30 mm
+napust
regionalni prilozi
REGIONALNIprilozi
nedjelja
Izlaze nedjeljom na novinskom formatu
CJENIK I FORMATI OGLASNOG PROSTORA
FORMAT
DIMENZIJE
CIJENA
1/1 stranica
260 x 380 mm
4.000,00
1/2 stranica
260 x 188 mm
128 x 380 mm
2.000,00
1/4 stranica
128 x 188 mm
260 x 93 mm
84 x 285 mm
1.000,00
1/8 stranica
128 x 93 mm
84 x 140 mm
260 x 45 mm
500,00
41 x 10 mm
17,54
stupac/centimetar
zadnja stranica
41 x 10 mm
5.000,00
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Na navedene cijene odobravaju se agencijski popusti.
Navedene cijene važeće su isključivo za oglašivače sa odnosnog
regionalnog područja. Za sve ostale primjenjuje se redoviti nedjeljni cjenik.
Poseban popust direktnim klijentima:
10% za 6 uzastopnih objava
15% za 12 uzastopnih objava
DINAMIKA OBJAVE
GORANSKI - izlazi prvu nedjelju u mjesecu
kontakt: Mirjana Volarić
T 051/650 030
E [email protected]
OTOČNI - izlazi drugu nedjelju u mjesecu
kontakt: Mirjana Volarić
T 051/650 138
E mirjana.volaric @novilist.hr
LIBURNIJSKI - izlazi treću nedjelju u mjesecu
kontakt: Zlatko Monar T 051/271 210
E [email protected]
Marija Šantić T 051/650 088
E [email protected]
LIČKI - izlazi treću ili četvrtu nedjelju u mjesecu
kontakt: Zoran Bubnić
T 051/650 206
E [email protected]
DOPLATE
Izrada oglasa + 10%
PRIMORSKI - izlazi zadnju nedjelju u mjesecu
ROKOVI
kontakt: Marija Šantić T 051/650 088
E [email protected]
Rok za dostavu narudžbe: 15 dana prije objave
Rok za dostavu oglasa: srijedom do 14 sati
živjeti zdravo
živjetiZDRAVO
Prilog izlazi svake prve subote u mjesecu na sjajnom papiru
A4 formata, u dnevnim izdanjima Novoga lista, Glasa Istre,
Glasa Slavonije i Zadarskog lista.
prva subota
u mjesecu
Naklada priloga: 83.000
CJENIK I FORMATI OGLASNOG PROSTORA
POSEBAN POPUST direktnim klijentima:
FORMAT
CIJENA (KOLOR)
1/1 zadnja omotna
19.550,00
1/1 druga i treća omotna
18.700,00
1/1 unutarnja
17.000,00
1/2
9.350,00
1/3
6.200,00
DOPLATE
1/4
4.670,00
1/8
2.330,00
PR tekst +20%
Izrada oglasa +10%
FORMAT
DIMENZIJE
1/1
211 x 276 mm
1/2 horizontalno
188 x 120 mm
1/2 vertikalno
93 x 241 mm
1/3
55 x 241 mm
1/4
93 x 120 mm
1/8
93 x 60 mm
Napomena: cijene su izražene u kunama, bez PDV-a.
Na navedene cijene odobravaju se agencijski popusti.
10% za 6 objava godišnje
15% za 11 objava godišnje
ROKOVI
Rok za dostavu narudžbe: 20 dana prije objave
Rok za dostavu oglasa: 15 dana prije objave
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
964 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content