close

Enter

Log in using OpenID

Božidar Novak HRVATSKO NOVINARSTVO U 20. STOLJEĆU

embedDownload
Božidar Novak
HRVATSKO NOVINARSTVO U 20. STOLJEĆU
Copyright © 2005., Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb
Sva prava pridržana
Nakladnik
Golden marketing-Tehnička knjiga,
Jurišićeva 10, Zagreb
Za nakladnika
Ana Maletić
Sunakladnik
PRESS DATA, medijska agencija HND-a
Za sunakladnika
Mario Bošnjak
Urednik
Srećko Lipovčan
Recenzenti
akad. Ivo Petrinović
dr. sc. Darko Stuparić
ISBN 953-212-194-3
Božidar Novak
HRVATSKO
NOVINARSTVO
U 20. STOLJEĆU
Golden marketing-Tehnička knjiga
Zagreb, 2005.
Mojim najmilijima:
Antici, Gordanu, Srđanu, Bugi i Borni
Sadržaj
Predgovor (Sreæko Lipovèan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Uvod
KRATAK PREGLED RAZVOJA HRVATSKOG NOVINSTVA DO 1900. GODINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Letci. Prve novine u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Početci Hrvatskoga narodnog preporoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Novine horvatske i Danica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Novinski prvijenci širom Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sloboda štampe 1848./1849. – prekretnica u hrvatskom novinstvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kratkotrajno razdoblje slobode štampe. Hrvatsko novinstvo pod neoapsolutizmom. . . 37
Početci stranačkoga novinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Novi međaš: Hrvatsko-Ugarska nagodba. Pravaško novinstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Smrt Ljudevita Gaja. Mažuranićev liberalni zakon o tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Hrvatski tisak u Bosni i Hercegovini i u Vojvodini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Hrvatski svjetozor – prvi naš informativni tjednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Hrvatsko-srpski sporovi na stranicama novina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Radnička štampa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Otpor hrvatskog novinstva banu Khuen-Héderváryju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Grlovićev pregled tiska 1894. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
PRVI DIO
U HABSBURŠKOJ MONARHIJI (1900.–1918.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Prvo poglavlje
NA POÈETKU 20. STOLJEÆA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Svijet izazova i nada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Dom – list hrvatskom seljaku za razgovor i nauk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Supilov Novi list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Osječka Narodna obrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Hrvatska misao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Socijaldemokratski tisak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kraj starog Srbobrana. Novi Srbobran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Drugo poglavlje
OD PADA KHUEN-HÉDERVÁRYJA DO IZBIJANJA PRVOGA SVJETSKOG RATA
(1903.–1914.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Veliki ispit u borbi za nacionalna i građanska prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Novo stranačko novinstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Novinstvo Hrvatske pučke seljačke stranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Katolički tisak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Novinstvo i politika Novoga kursa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Početci informativnog novinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Novosti i Jutarnji list – novi informativni listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
6
Sadržaj
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Naša sloga u Puli, dnevnik Balkan u Trstu, novi listovi u Istri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Riječke novine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Novinstvo u Dalmaciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Novi tisak u Slavoniji i Srijemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Koprive i Duje Balavac. Karikaturisti ulaze u hrvatsko novinstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Aneksija Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Nakon aneksije. Ban Nikola Tomašić i Koalicija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Pravaško novinstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Osnivanje Hrvatskoga novinarskog društva 1910.
Djelovanje do obustave rada (1914.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Prvi pregled razvitka hrvatskoga novinstva. Glavne razvojne tendencije . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Jubilarni brojevi Obzora (1910.) i Narodnog lista (1912.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Hrvatski tisak u Bosni i Hercegovini, u Vojvodini i u Gradišću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Novinstvo Nacionalističke omladine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Apsolutizam u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Treæe poglavlje
U PRVOM SVJETSKOM RATU. STVARANJE DRŽAVE SLOVENACA,
HRVATA I SRBA 1918. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Propaganda kao dio sustava ratovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Hrvatsko novinstvo u prvim ratnim godinama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Hrvatska politika i novinstvo 1917./1918. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Smrt Frana Supila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Međunarodne okolnosti utječu na oblikovanje hrvatske politike i novinstva . . . . . . . . . . 101
Obnova stranačkog tiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Obnova rada HND-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Pulski dnevnik Hrvatski list. Rijeka bez hrvatskih listova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Splitsko Novo doba. Obnova tiska u pokrajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Zabrana pulskoga Hrvatskog lista i zadarskog Narodnog lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Uoči stvaranja nove države . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
drugi dio
U MONARHISTIÈKOJ JUGOSLAVIJI (1918.–1941.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Prvo poglavlje
PRVE GODINE U KRALJEVINI SHS (1918.–1925.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Prvoprosinački akt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Od ujedinjenja sa Srbijom: cenzura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Nezadovoljstvo stanjem u novoj državi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Prva hrvatska radiostanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Stranačko novinarstvo u prvim godinama nove države . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Listovi Radićeve stranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Tisak Stranke prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Tisak predratne Nacionalističke omladine i Jugoslavenskog odbora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Socijalistički i sindikalni tisak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Narodna politika – Glasilo Hrvatske pučke stranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Tisak Hrvatske zajednice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Novinstvo na Sušaku i u Trstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Hrvatski list – Osijek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Zagrebački informativni tisak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Izbori za Konstituantu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Pooštrena represija – “Obznana” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Vidovdanski ustav i sloboda štampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Sadržaj
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
7
“Zakon o zaštiti države”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Novine postaju svakodnevna potreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Novinski koncern “Tipografija”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Obzor u novoj državi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Vladimir Lunaček. Književni Obzor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Smjena u vodstvu “Tipografije” i njenih listova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Novinsko tiskarsko poduzeće “Jugoštampa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Agencijsko novinarstvo u novoj državi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Zabrane i zapljene hrvatskih listova 1923. i 1924. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Rezultati izbora 1923. i ideja o “amputaciji” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Obnova lijevog i sindikalnog tiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Osnivanje Presbiroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
HRSS na udaru “Obznane”. Izbori 1925. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Hrvatsko novinarstvo u političkim gibanjima 1925. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Prvi zakon o štampi u Kraljevini SHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
“Ovdje Radio Zagreb, da li nas čujete?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Parlamentarne krize. Narodni val – Čovječanske pravice i slobode.
Izbori 1927. i stvaranje SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Najava opće represije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Atentat u beogradskoj Skupštini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Radikalizacija hrvatske politike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Nove ličnosti na hrvatskoj političkoj pozornici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Dr. Vladko Maček. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Dr. Ante Pavelić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Josip Broz Tito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Drugo poglavlje
DIKTATURA KRALJA ALEKSANDRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Uvođenje cenzure i potpuno ukidanje slobode tiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Zakoni protiv slobode izražavanja i novinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Zabrana Narodnog vala i Slobodnoga glasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Hrvatsko novinstvo uči prepoznavati totalitarizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Centralni cenzorski Presbiro. Zapljene i zabrane.
Listovi i redakcije pod prismotrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Velikosrpski imperijalizam prikriven jugoslavenstvom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Gospodarski interesi gušenja slobode izražavanja i novinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Stanovništvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Državna pljačka zamjenom valute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Porezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Izborni sustavi i nacionalni sastavi vlada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Državni aparat i korupcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Investicije. Prometna politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Vojska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Ratni dugovi, bankarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Čaršija i korupcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Optužbe za separatizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Velikosrpska diktatura i hrvatski novinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Teror novinske cenzure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
“Nadmudrivanje” s diktaturom. Pokušaji internacionaliziranja
“hrvatskog pitanja”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Novi katolički dnevnik – Hrvatska straža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Ustav iz 1931. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
8
Sadržaj
Treæe poglavlje
DO OSNIVANJA BANOVINE HRVATSKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
1. “Zagrebačke punktacije”. Otpor režimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
2. Obljetnice: 100 godina hrvatskoga novinstva,
25 godina Hrvatskog novinarskog društva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
3. Politička kriza 1935.–1939. Zabrane novina u izbornim godinama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
4. Obnova tiska HSS-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
5. Hrvatsko novinstvo u godini 1939. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
6. Dva nova lista u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
7. Radio Zagreb do podržavljenja 1939. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
8. Oživljavanje radničkog i lijevog tiska.
Radnička glasila HSS-ovske i katoličke orijentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Èetvrto poglavlje
NOVINSTVO ISELJENE HRVATSKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
1. Hrvatsko iseljavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
2. Novine u SAD-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
3. Listovi u Južnoj Americi, Australiji i Novom Zelandu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Peto poglavlje
NOVINSTVO U BANOVINI HRVATSKOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Formiranje Banovine Hrvatske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Hrvatsko novinstvo u novim političkim prilikama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Listovi u službi velikosrpske oporbe Banovini Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Velikosrpska ideologija 1938. i 1939. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Međunarodne okolnosti od početka Drugoga svjetskog rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Sloboda novinstva i izražavanja u Banovini Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Katoličko novinstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Prvi pregled tiska u Banovini Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Politički vjesnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Udruga hrvatskih novinara do 1939. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Novinarski dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Društvo novinara Banovine Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Školovanje novinara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Podržavljenje jugoslavenske radiofonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Šesto poglavlje
U RATNOM VRTLOGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
1. Nacistička propaganda na početku Drugoga svjetskog rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
2. Dnevnici u Hrvatskoj uoči travanjskoga rata 1941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Hrvatski dnevnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Koncern “Tipografija” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Obzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Jutarnji list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Večer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Novinski koncern “Jugoštampa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Novosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Drugi listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Hrvatska straža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Hrvatski glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Sadržaj
9
Zagrebački list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Narodne novine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Jugoslovenski Lloyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Morgenblatt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Dnevnici u Osijeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Primorske novine u Rijeci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Dnevnici u Splitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
3. Hrvatska politika uoči travanjskoga rata 1941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Sedmo poglavlje
“TO NISU VJEŽBE. TO JE OZBILJNO. TO JE RAT.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
1.
2.
3.
4.
Radio Zagreb – najbrži informator o napadu na Jugoslaviju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Hrvatski tisak prvih dana rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Radiopostaja Velebit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Kraj hrvatskoga građanskog novinarstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Prilozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
TREÆI DIO
U DRUGOM SVJETSKOM RATU (1941.–1945.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Prvo poglavlje
NOVINARSTVO NAKON USPOSTAVE NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
1.
2.
3.
4.
Preuzimanje Radio Zagreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Preuzimanje novinskih kuća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Cenzura zbog “neiskusnih novinara” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Novi dnevnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Službeni dnevnik NDH – Hrvatski narod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Novi list – Nova Hrvatska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Ostali listovi u Sarajevu, Zagrebu i Splitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
5. Radio Zagreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
6. Hrvatska državna tiskara i Hrvatski državni tiskarski zavod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Drugo poglavlje
IDEOLOŠKO-POLITIÈKI TEMELJI NOVINSTVA NDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
Političko usmjerenje novinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Pavelićeva presuda hrvatskom građanskom novinarstvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Ideologija Pavelićeva novinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Prva zakonska regulativa novinstva u NDH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Arijevski paragraf i novinstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Hitlerova uputa Paveliću o intoleranciji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Organizacija promidžbe u NDH 1941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Treæe poglavlje
NOVINSTVO U NDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
1. Dnevnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Hrvatski narod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Nova Hrvatska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Poldan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Gospodarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Narodne novine – službeni list Države Hrvatske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Deutsche Zeitung in Kroatien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Sarajevski novi list. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
10
Sadržaj
2.
3.
4.
5.
Osječki Hrvatski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Dnevnici u Splitu i Dubrovniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Važniji tjednici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Spremnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Nedjeljne viesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Poznatiji tjednici i mjesečnici koji su nastavili izlaziti za NDH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Gospodarski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Katolički list. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Nedjelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Seljačko ognjište . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Hrvatski Radio-list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Hrvatska revija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Hrvatska smotra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Ustaški i vojni tjednici i mjesečnici. Ostale važnije publikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Ustaša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Ustaška mladež . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Ustaškinja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Ustaška uzdanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Vjesnik Ustaške vojnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Hrvatski domobran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Hrvatska krila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Hrvatski ratni invalid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Za dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Glas Primorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Talijanski okupacijski listovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Èetvrto poglavlje
RADIO, NOVINSKE AGENCIJE I PROMIDŽBENE USTANOVE NDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hrvatski krugoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Nove radiopostaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Hrvatski dojavni ured Croatia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Državni sustav dirigiranja novinstvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Sustav kontroliranog novinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Progon Židova i državna promidžba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Nove riječi i “korienski pravopis”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Peto poglavlje
NOVINARSTVO IZMEÐU PROFESIJE, PROMIDŽBE I REPRESIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
1.
2.
3.
4.
5.
Unutarnji otpori. Represija prema novinarima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Rad HND-a od 1941.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Pravilnik HND-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Zakonska odredba o novinarima i novinarskom radu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Sudbina rukovodstva HND-a nakon 1945.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Šesto poglavlje
HRVATSKO NOVINSTVO U VELIKOJ PODJELI SVIJETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
1. Nepomirljive ideološko-političke fronte u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
2. Ideologija i ciljevi antifašističkog novinstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Rooseveltova “Deklaracija o četiri slobode”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Atlantska povelja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Deklaracija Ujedinjenih nacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
3. Kronika Drugoga svjetskog rata do kapitulacije Italije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Sadržaj
11
Sedmo poglavlje
ANTIFAŠISTIÈKO NOVINSTVO U PRVIM DANIMA RATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
1. Poziv na ustanak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
2. Vjesnik – hrvatske jedinstvene nacionalno-oslobodilačke fronte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
3. Ostali antifašistički listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Osmo poglavlje
PROGRAMSKI DOKUMENTI HRVATSKOG ANTIFAŠIZMA I ANTIFAŠISTIÈKO NOVINSTVO . . . . 331
1.
2.
3.
4.
Poziv na otpor nacifašizmu i nacionalno oslobođenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Izjava Glavnog štaba NOV-a Hrvatske i Inicijativnog odbora ZAVNOH-a . . . . . . . . . . . . . 333
Ciljevi i pluralizam ZAVNOH-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Hrvatski antifašizam, Hrvatska seljačka stranka i Slobodni dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Deveto poglavlje
ANTIFAŠISTIÈKI TISAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vjesnik HJNOF-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Naprijed Komunističke partije Hrvatske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Tisak Glavnog štaba NOV-a Hrvatske. Lokalni listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Listovi antifašističkog pokreta omladine i žena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Prva hrvatska riječ u krajevima okupiranim od Italije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Budući hrvatski dnevnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Slobodna Dalmacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Glas Istre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
La Voce del Popolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Glas Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Primorski vjesnik – preteča Novog lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Antifašistički listovi u Zagrebu, preteče Narodnog lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Slobodni dom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Srpska riječ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Tanjug u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Dirigiranje antifašističkim tiskom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Deseto poglavlje
ANTIFAŠISTIÈKI TISAK O POSLIJERATNOM POLOŽAJU HRVATSKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
1. “Borba do poraza nacifašizma” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
2. Hrvatski antifašistički tisak i povratak teritorija oduzetih
Rapalskim ugovorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
3. “Nema povratka na staro” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
4. Plan stvaranja “homogene Srbije” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
5. Zabrana Telegrafske agencije Hrvatske – TAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
6. Hrvatski jezik i jezik “beogradske čaršije” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
7. Novinari na Kongresu kulturnih radnika antifašista Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
8. Dezideologizacija antifašističkog pokreta u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Jedanaesto poglavlje
HRVATSKI ANTIFAŠISTIÈKI TISAK I HRVATSKA DRŽAVNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
1.
2.
3.
4.
Podrška odlukama ZAVNOH-a o hrvatskoj državnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Podrška Sporazumu Tito-Šubašić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
“Separatizam” u odlukama ZAVNOH-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Hrvatsko antifašističko novinstvo i
“Hrvati, pobjednički narod u drugom svjetskom ratu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
12
Sadržaj
Dvanaesto poglavlje
PREMA KRAJU DRUGOGA SVJETSKOG RATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hapšenje Magovca i kraj nezavisnoga Slobodnog doma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Antifašistički tisak – svjedok holokausta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Teror prema Srbima i Romima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Hrvatska politička emigracija i novinari protiv “povratka na staro” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Šubašićev informativni centar protiv velikosrpske propagande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Ratna i politička pozornica od 1944. do svibnja 1945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Sloboda novinstva u sporazumima Šubašića s Titom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Antifašističko novinstvo Vladka Mačeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Trinaesto poglavlje
POSLJEDNJI DANI NOVINSTVA NDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
1.
2.
3.
4.
5.
“Što ako druga strana bude jača?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Novinstvo NDH u puču Vokić-Lorković. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Svjedočanstva o teroru u tisku NDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Novinstvo NDH u vrtlogu svjetske politike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
S Hitlerom do kraja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Èetrnaesto poglavlje
HRVATSKO NOVINSTVO NA NOVOJ POVIJESNOJ RAZDJELNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tri presudna događaja za hrvatsko novinstvo u proljeće 1945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Posljednji dani novinstva NDH – odlikovani vodeći novinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
“Zagrebački Siget” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
O novinarstvu NDH nakon sloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Antifašističko novinstvo na povijesnoj prekretnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Društvo novinara Hrvatske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Kraj ratne drame hrvatskog novinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Prilozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
ÈETVRTI DIO
U SOCIJALISTIÈKOJ JUGOSLAVIJI (1945.–1990.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Prvo poglavlje
U JEDNOSTRANAÈKOJ AUTORITARNOJ DRŽAVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Prvi dani hrvatskoga novinarstva u novoj državi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Šutnja o Bleiburgu i Križnom putu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Obnova Jugoslavije i odluke u Jalti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Primjena sovjetskoga medijskog sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Dnevnik Vjesnik u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Obnova Radio Zagreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Slobodna Dalmacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Primorski vjesnik i La Voce del popolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Glas Istre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Riječki list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Glas Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Narodni list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Organiziranje poslijeratnoga hrvatskog novinarstva. Društvo novinara Hrvatske . . . . . 441
Međunarodni kodeks časti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Drugo poglavlje
HRVATSKO NOVINARSTVO I POLITIKA NEPOSREDNO NAKON II. SVJETSKOG RATA . . . . . . . . . 447
Sadržaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13
Primjena Jalte na Jugoslaviju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Prividni politički pluralizam i dirigiranje štampom i radijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Ured za informacije vlade NRH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Represivni sustav i hrvatsko novinarstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Prvi Zakon o štampi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Narodni glas čovječnosti, pravice i slobode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Novinarstvo u jednostranačkoj autoritarnoj državi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Novinarstvo između partijske transmisije, prinude i profesionalizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Onemogućavanje vjerskog tiska i suđenje nadbiskupu Alojziju Stepincu . . . . . . . . . . . . . . 463
Novinari – žrtve rata i ideologijâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Sudbina predratnih glavnih urednika hrvatskih dnevnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Treæe poglavlje
SVIJET I HRVATSKO NOVINSTVO 1945.–1950. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Svijet od 1945. do 1950.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Sloboda izražavanja i protoka informacija u dokumentima Ujedinjenih naroda . . . . . . . 475
Dnevnik Vjesnik – jezgra najvećega hrvatskog novinskog poduzeća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Novinski sustav “Narodna štampa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Novinsko poduzeće “Narodni list” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Naprijed – tjedno glasilo KPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Početci sportskog tiska i NIP “Sportska štampa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Omladinska štampa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Politički i gospodarski listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Hrvatsko izdanje Borbe i redakcija Tanjuga za Hrvatsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Glas rada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Školske novine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Lokalni, periodički i stručni tisak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
“Narodna štampa” – “Tisak” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Hladni rat i hrvatsko novinarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Èetvrto poglavlje
RAZDOBLJE PRVIH DRUŠTVENIH REFORMA I OMEKŠAVANJE BOLJŠEVIÈKOGA SUSTAVA
(1952.–1962.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Otvoren proces liberalizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Hrvatsko novinarstvo u novim uvjetima. Vjesnik u srijedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Novinstvo i Đilasov liberalizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Utjecaj političkih promjena na hrvatsko novinstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Obračun s redakcijom tjednika Naprijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Radio Zagreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Otpor unitarizaciji jezika i informativnog prostora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Početci Hrvatske televizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Prvi novinari i urednici na TV Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Dnevnik Vjesnik 1955. – 1962. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Osuvremenjivanje Vjesnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Kako je nastao Večernji list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
Ostala izdanja “Vjesnikove” kuće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Kerempuh, humorističko-satirički list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Plavi vjesnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Modna revija Svijet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Revija Globus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Tjednik Arena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
14. Kulturni tjednik Telegram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
14
Sadržaj
Peto poglavlje
ZAKONODAVSTVO O MEDIJIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
1. Zakon o radiodifuziji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
2. Zakon o novinskim poduzećima i ustanovama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
3. Zakon o štampi i drugim oblicima informiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Šesto poglavlje
HRVATSKO NOVINSTVO U POLITIÈKIM I GOSPODARSKIM GIBANJIMA 1962.–1968. . . . . . . . 531
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dinamičan i promjenjiv svijet, 1960.–1968.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
Hrvatsko novinarstvo u gospodarskoj i društvenoj reformi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Novi smjer hrvatskoga novinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Dvije važne publikacije za studij novinarstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
Promjene na čelu medijskih kuća “Vjesnik” i RTV Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Hrvatsko novinarstvo u reformama 1963. do 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Četrdeset godina Radija i deset godina Televizije Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Oslobađanje od straha – pad Aleksandra Rankovića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
Hrvatsko novinstvo u obračunu s Rankovićem i UDB-om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Sedmo poglavlje
PROFESIONALNI I MATERIJALNI USPON TISKOVNIH MEDIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Novinsko-izdavačko i tiskarsko poduzeće “Vjesnik” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
Dnevnik Vjesnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Večernji list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
Sportske novosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
Vjesnik u srijedu – VUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Razvitak “Vjesnikovih” revijalnih izdanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
Arena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
Plavi vjesnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
Modna revija Svijet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Studio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Informativno-politički mjesečnik Izbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Moto magazin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Magazin Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
Izdavačka djelatnost romana i stripova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Revija Vikend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
Dječja enciklopedija Sve oko nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
“Vjesnikovi” informativni centri i Press agencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Agencija za marketing i sustav prodaje novina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
“Vjesnikova” pomoć znanstvenim ustanovama Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
Novinsko-izdavačko i tiskarsko poduzeće “Novi list” u Rijeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
Glas Istre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
Izdavačko poduzeće talijanske nacionalne manjine “Edit” i La Voce del Popolo . . . . . . . . 593
Novinsko-izdavačko poduzeće “Slobodna Dalmacija” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Glas Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Hrvatski lokalni i manjinski tisak, neki stručni listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Vjerski tisak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
Glas Koncila i Mali koncil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
Kana – Kršćanska obiteljska revija, AKSA i ostale vjerske publikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
Tisak ostalih vjerskih zajednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Školovanje novinara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Sadržaj
15
Osmo poglavlje
HRVATSKI MEDIJI U NEMIRNOJ 1969. GODINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Blokovski podijeljen svijet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Strah od reformi u Jugoslaviji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Pritisak Brežnjeva na jugoslavensko novinarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Novinarska organizacija 1965.–1969. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Sastanak s Titom na Brijunima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Povezivanje novinarske organizacije s profesionalnim novinskim organizacijama
zapadne Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
7. Hebrangova sudbina i “Vjesnikova” kuća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
8. Izmjene u političkom vrhu Hrvatske i sloboda medija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
9. Hrvatski književni list – HKL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
Deveto poglavlje
POLITIÈKI PRITISCI IZ BEOGRADA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA
I MEDIJA U HRVATSKOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Napad na Hrvatski književni list. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Izazov pluralističkoj Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
Sloboda izražavanja i X. sjednica CK SKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Medijska Hrvatska 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
Svijet u kojem je živjela Hrvatska 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
Dokumenti II. vatikanskog koncila o sredstvima društvenoga saobraćanja. . . . . . . . . . . . . 625
Dokument Vijeća Europe o sredstvima javnoga priopćavanja
i ljudskim pravima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
Deseto poglavlje
RADIOTELEVIZIJA ZAGREB U DANIMA HRVATSKOG PROLJEÆA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
1.
2.
3.
4.
5.
Otpor unitarizaciji Zagrebačkoga radija i televizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Stvaranje samostalnoga radijskog i televizijskog sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
Programi i ljudi Radio Zagreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
Samostalni televizijski republički program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
Visoki programski i tehnološki dometi RTV Zagreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
Jedanaesto poglavlje
OTPOR JAÈANJU REPRESIVNOG SUSTAVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
1.
2.
3.
4.
VUS upozorava na jačanje policijske države . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
Medijska događanja u Hrvatskoj potkraj 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
Burna godina 1971. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
Omladinski tisak u razdoblju reforma i Hrvatskom proljeću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
Omladinski tjednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
TLO – Tjedni list omladine Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
Revija mladih Polet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
Pop Expres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
5. Studentski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
6. Novi listovi 1971.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
Hrvatsko sveučilište. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
Hrvatski tjednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
Hrvatski gospodarski glasnik – HGG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
Nedjeljna Dalmacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665
Encyclopaedia moderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
Privredni vjesnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
16
Sadržaj
Dvanaesto poglavlje
HRVATSKI MEDIJI I POLITIÈKA ZBIVANJA DO KARAÐORÐEVA, 1. i 2. PROSINCA 1971. . . . 669
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ofenziva hrvatskih unitarista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Špijunska afera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
Rascjep u političkom vodstvu Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672
Prijelomni sastanak s Titom u vili “Zagorje” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
Politička tematika hrvatskih medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
Hrvatska državnost u ideji Hrvatskog proljeća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
Veća tolerancija prema vjeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
Urota protiv Hrvatske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
Pritisak Brežnjeva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
Tito: “Da dam ostavku ili da pozovem Ruse?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
Tjednik Telegram ponovno izlazi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
Borba za hrvatski književni jezik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
XVIII. skupština Društva novinara Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
Medijska kadrovska slika uoči Karađorđeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
Sastanak sa srpskim rukovodstvom u Beogradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
Studentski štrajk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
Trinaesto poglavlje
STALJINISTIÈKO-UNITARISTIÈKI UDAR U KARAÐORÐEVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
1. Suđenje hrvatskom novinstvu na sastanku Tita
s političkim čelnicima Hrvatske u Karađorđevu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
2. Hrvatski mediji na XXI. sjednici Predsjedništva CK SKJ, 1. i 2. prosinca 1971.. . . . . . . . . 699
3. Život u “Vjesniku” nakon presude u Karađorđevu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Èetrnaesto poglavlje
POÈINJU HRVATSKE OLOVNE GODINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
1. Razdoblje napuštanja reforma i opća represija prema hrvatskom novinstvu,
publicistici i slobodi izražavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
2. Novi politički kurs u Hrvatskoj – XXIII. sjednica CK SKH 12. i 13. prosinca 1971. . . . . 703
3. Politika i metodologija opće represije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704
4. Prosvjedi u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
5. Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske protiv hrvatskoga novinstva . . . . . . . . . . . . . . 706
6. Represija na kraju godine 1971. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
7. Kako je ugušen Hrvatski tjednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
Petnaesto poglavlje
OLOVNA 1972. GODINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Primjena represije na sve strukture društva u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
Metodologija progona novinara i intelektualaca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
Novinari u “Kontrarevolucionarnom komitetu pedesetorice” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
Udar na “Vjesnik” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
Obračun s Vjesnikom u srijedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
Presuda Vjesniku i ostalim publikacijama kuće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
Završni obračun s kućom “Vjesnik” i direktorom B. Novakom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
UDB-a nastavlja progone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
Obračun na Radioteleviziji Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
“Nacionalistički i liberalistički prodori” u programe Radija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
Presuda Radio Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
Čistka na Televiziji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
Kazne urednicima Televizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
Sadržaj
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
17
Presuda generalnom direktoru Ivi Bojaniću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
Represija protiv ostalih listova i radiopostaja u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
Zapljene Glasa Koncila i obljetničkog Ratnog vjesnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
Novinarska organizacija Hrvatske u sustavu represije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
Dvadeseta skupština Društva novinara Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
Nacrt Zakona o sprečavanju zloupotrebe slobode štampe
i drugih oblika informiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
Izvještaj o stanju u SKH u odnosu na prodor nacionalizma u njegove redove . . . . . . . . . . 748
RTV Zagreb – Televizija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
RTV Zagreb – Radio Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
Omladinska štampa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756
TLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756
Omladinski tjednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757
Lokalni listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757
Ostala “nacionalistička” glasila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
Hrvatski književni list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
Hrvatski tjednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
Studentski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
Hrvatski gospodarski glasnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
Hrvatsko sveučilište. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
Časopis Kritika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
Časopis Kolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
Časopis Dubrovnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
Časopis Vidik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
Novi poticaji represivnoj politici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
Sudski procesi nakon Karađorđeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
Hrvatska medijska slika nakon udara u Karađorđevu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
Čitatelji napuštaju “Vjesnikova” izdanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
Novi urednici u “Vjesnikovoj” kući . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
Promjene u omladinskom tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
Partijsko-političko i državno opravdanje represije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
Tri činjenice koje su “ogorčile” Tita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
Uspjela beogradska podvala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
Svijet i Hrvatska 1971./1972. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
Šesnaesto poglavlje
BOLJŠEVIZACIJA JUGOSLAVIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776
1.
2.
3.
4.
5.
Poraz antistaljinističkoga kursa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776
Svijet, Hrvatska i Jugoslavija 1980-ih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
Bijeg u boljševičku prošlost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
Sloboda medija u Ustavu iz 1974. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781
Novinstvo pod direktnom partijskom kontrolom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783
Sedamnaesto poglavlje
HRVATSKO NOVINSTVO NAKON KARAÐORÐEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
1. Novi listovi na tržištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
Magazin Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
Sam svoj majstor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
SN Revija – SPRINT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
Zabavni omladinski vjesnik – ZOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
Oko – Novina za aktualnosti iz umjetnosti i kulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
2. Hrvatsko izdanje Komunista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
18
Sadržaj
3. Hrvatska redakcija Tanjuga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790
4. “Vjesnikova” revijalna izdanja do pada Berlinskog zida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
Studio 1972. – 1990.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
Tjednik Arena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793
Tjednik Vikend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
Ženska revija Svijet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
Mjesečnik Izbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
Enigmatski časopisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
Erotika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797
TOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797
Start magazin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798
5. Danas – informativno-politički tjednik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801
Politička birokracija za vratom Danasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803
Zastava liberalne Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804
6. Tradicija lokalnih listova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806
7. Lokalne radiopostaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807
8. Vjerski tisak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808
Katolička crkva zabrinjava vlast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
9. Novinarstvo mladih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
Polet – tjedne novine Socijalističke omladine Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812
Studentski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
Protiv članka 133. KZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817
Tipologija “crnih lista” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818
10. Radničke novine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819
11. Specijalizirana novinska poduzeća i listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
Privredni vjesnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
Informator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
Narodne novine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
Gospodarski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
12. Humorističko-satirički listovi u Splitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
Pomet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
Berekin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
Rađanje Ferala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
Osamnaesto poglavlje
ISELJENO HRVATSKO NOVINSTVO NAKON DRUGOGA SVJETSKOG RATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tri generacije iseljenoga novinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826
Australija i Sjedinjene Američke Države . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
Južna Amerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
Emigrantske publikacije u pregledu Jakše Kušana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
Nova Hrvatska – list nove hrvatske emigracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832
Prvorazredna akcija – Hrvatski pravopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
Devetnaesto poglavlje
HRVATSKI DNEVNICI 1973.–1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
1. Novi list – Glas Istre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
2. Glas Istre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840
3. Slobodna Dalmacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842
Joško Kulušić na čelu Slobodne Dalmacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842
4. Glas Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845
5. Sportske novosti (1972.–1990.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846
Sadržaj
6.
7.
8.
9.
19
Kompjutorizacija “Vjesnikove” kuće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
Večernji list 1972.–1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
Vjesnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
Pet posljednjih godina “Vjesnikove” kuće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856
Dvadeseto poglavlje
HRVATSKI ELEKTRONIÈKI MEDIJI 1972.–1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858
1.
2.
3.
4.
Radiotelevizija Zagreb – novi razvojni koraci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858
Pedeseta obljetnica Radija i dvadeseta obljetnica Televizije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859
Veliki tehnološki napredak RTV-Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
Kadrovska slika Televizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862
Televizijski program Z3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863
5. Radio Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866
6. Omladinski radio – Radio 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868
7. Omladinska televizija – OTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
Dvadeseto poglavlje
HRVATSKO NOVINSTVO U POSLJEDNJEM DESETLJEÆU TITOVE JUGOSLAVIJE . . . . . . . . . . . . . . 876
1.
2.
3.
4.
5.
Jugoslavija i Hrvatska nakon Titove smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
Hrvatsko novinstvo nakon smrti Josipa Broza Tita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878
Prvi hrvatski zakon o javnom informiranju u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880
Sustav ograničenja slobode informiranja i novinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881
Novi dokumenti Vijeća Europe i UNESCO-a o slobodi medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883
Dvadeset drugo poglavlje
HRVATSKO NOVINSTVO I JEDNOSTRANAÈKI AUTORITARNI SUSTAV
NAKON TITOVE SMRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Osam poluga represivnog sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886
Kako je djelovao represivni sustav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
Omladinski tisak zabrinjava političare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890
Uspaničen posttitovski režim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890
Ponovno “slučajevi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895
Slučaj Berekin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899
Opet opasnost od 1971. i Maspoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Što bi danas učinio Tito? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902
Nova “idejna skretanja” – hrvatska “Bijela knjiga” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
Najezda “desnice” u Leksikografskom zavodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
“Opasni” maloljetnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906
Sukob Poleta i Danasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907
“Idejna” ofenziva i prostor za pojavu Miloševića. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908
Borba za obranu ustavne definicije o hrvatskom književnom jeziku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913
Dvadeset drugo poglavlje
HRVATSKO NOVINSTVO U GODINAMA UOÈI PADA BERLINSKOG ZIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Upozoravajuća 1986. godina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916
Hrvatsko novinstvo pred novim pritiscima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918
Odnosi gori nego 1971. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920
Akcije protiv verbalnog delikta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922
Otpori novinstva i javnosti sve izraženiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925
Napadi na novinstvo u godini opće krize Jugoslavije i Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928
Novinstvo upozorava da je zemlja pred gospodarskim kolapsom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932
Milošević nastupa, a u Hrvatskoj se guši sloboda novinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
20
Sadržaj
9. Razbijanje “crnih lista”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936
Progonjeni proljećari ponovno na stupcima tiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937
Dvadeset treæe poglavlje
GODINA “BOŽANSKOG IZNENAÐENJA” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938
1. Pad Berlinskog zida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938
Borba za Televiziju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940
2. Gdje je bio početak kraja komunizma? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941
3. Hrvatsko novinstvo i posljednji pokušaj spašavanja Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942
4. XXVIII. Skupština DNH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944
5. Hrvatsko novinstvo – sudionik povijesnih promjena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946
6. Profesionalni listovi Društva novinara Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947
7. Predsjednici HND-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948
Dvadeset èetvrto poglavlje
HRVATSKI KOPERNIKANSKI OBRAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
1.
2.
3.
4.
5.
Veliki poraz unitarista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
Novinstvo – vlast i višestranačje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951
Dramatičan apel književnika Živka Jeličića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953
Novinstvo i hrvatsko rušenje Berlinskog zida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954
Raspad političkog sustava Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955
Dvadeset peto poglavlje
HRVATSKO NOVINSTVO NA VELIKOM POVIJESNOM ISPITU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957
1. Ususret višestranačkom sustavu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957
2. Izmjene Zakona o javnom informiranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958
3. Društvo novinara Hrvatske u novim vremenima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960
Poziv isključenim i progonjenim novinarima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961
4. Novinarstvo bez političkih tutora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961
5. Prvi neovisni privatni tjednik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964
6. Milošević se sprema za rat izvan Srbije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964
7. Hrvatsko novinstvo u višestranačkim izborima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966
8. Radiotelevizija Zagreb u izbornoj trci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969
9. “Nesporazumi” između RTV Zagreb i OTV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
10. Pluralistička škola hrvatskoga novinstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972
11. Kraj socijalističko-samoupravnoga informativnog sustava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973
12. Višestranački izbori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976
13. Markovićeve reforme i privatizacija hrvatskoga tiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977
14. Finale jedne hrvatske povijesne drame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979
PETI DIO
OD KONSTITUIRANJA VIŠESTRANAÈKOGA SABORA
I OSTVARENJA SAMOSTALNE I SUVERENE
REPUBLIKE HRVATSKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989
Prvo poglavlje
ISKORAK IZ TOTALITARIZMA U VIŠESTRANAÈJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991
1.
2.
3.
4.
5.
Temelji novoga medijskog sustava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991
Smjene u tiskovnim medijima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993
Smjene na Hrvatskoj radioteleviziji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995
Vlasnička pretvorba medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997
Jesen omladinskog tiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1001
Sadržaj
21
6. Neuspjeli pokušaji pokretanja stranačkih glasila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1004
7. Sudbina starih i novi politički tjednici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1006
Drugo poglavlje
MEDIJSKI ISKORAK U TRANZICIJSKO RAZDOBLJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1008
1. Raspad jugoslavenskoga informativnog sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1008
2. Hrvatska izvještajna novinska agencija – HINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
3. Ograničavanja slobode informiranja u ratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1011
Treæe poglavlje
AGRESIJA NA HRVATSKU I PROPAGANDNI RAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Puzajuća okupacija Hrvatske i velikosrpska propaganda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1013
Rođena je hrvatska država . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1016
Agresija na Hrvatsku, Miloševićeva propaganda i svjetski sustav informiranja . . . . . . . .1016
Hrvatsko novinarstvo u Domovinskom ratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1020
Okrugli stol: “Hrvatski novinari u Domovinskom ratu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1025
Priznanja Hrvatskog novinarskog društva ratnim izvjestiteljima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1026
Knjige o Domovinskom ratu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1029
Pogovor
NA KRAJU XX. STOLJEÆA U SAMOSTALNOJ, SUVERENOJ I DEMOKRATSKOJ
REPUBLICI HRVATSKOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1033
Izgradnja medijskoga pluralističkog sustava u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1034
Hrvatsko novinarsko društvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1041
Burna medijska 1999. godina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1043
Zahvala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1054
LITERATURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1055
IZVORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1063
KAZALO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1079
Predgovor
Pred nama je knjiga kakvu do sada nismo imali. Unatoč tematski i metodološki različitim djelima, radovima o pojedinim razdobljima, problemima, nekim glasilima
ili ličnostima hrvatskoga novinarstva u proteklome stoljeću, tek je ovo djelo, vrlo
ambiciozno, obuhvatilo cijelo stoljeće i sve vrste medija (tisak, radio, televizija).
Uzevši ovako opsežnu knjigu u ruke, čitatelj je možda očekivao naslov “Pregled...”
ili “Povijest...”. Dva su razloga zbog kojih se knjiga baš ovako zove. Ponajprije, “povijest” se – u strogom smislu riječi – može napisati tek onda kada su istražene i
monografski obrađene (bar) najbitnije njezine sastavnice; “povijest” je tako sinteza rezultata monografski zasnovanih radova. Valja upozoriti da je monografija
daleko više od prikaza (istraženih, proučenih, kvantificiranih, analiziranih i protumačenih) činjenica i njihovih suodnosa. Monografija, da bi to doista bila, mora
adekvatno vrednovati u širem društvenom kontekstu, uvidom u duhovne, političke
i gospodarske odnose, jer inače ne bi mogla ni objasniti sve ono što je bitno suutjecalo i suoblikovalo, na primjer, hrvatsko novinarstvo. Da tome nije tako, mogli
bismo, kažimo drugačije, kazati što i kako, ali ne i zašto. No, svaki čitatelj to može
provjeriti u popisu literature u ovoj knjizi. Pravih monografskih radova o hrvatskom novinarstvu u 20. stoljeću imamo mali, vrlo mali broj.1 Činjenica je da su hrvatsko novinarstvo i publicistika najslabije istraženi segmenti povijesti hrvatskoga
društva. Očito je u krugu hrvatskih povjesničara kronično nedostajalo onih koji
su se za to zanimali, prioriteti su znanstvene historiografije ležali negdje drugdje.
Dakako da se u okviru (osobito) političke historiografije “koristila” i “štampa”, ali
uglavnom kao “tercijarni izvor”. Proučavanje samog novinarstva kao fenomena
koji ima “vlastitu” specifičnu težinu i vlastitu (dakako, relativnu) autonomnost, pa
bi stoga bilo vrijedno proučavanja “kao takvo”; to je (sve donedavno) bilo izvan
obzora naše znanstvene historiografije.2
1
2
Kompletnošću se i vrsnom analitikom odlikuju npr. radovi Nikole Vončine, u tolikoj mjeri da možemo kazati kako imamo pouzdan pregled povijesti hrvatskoga radija i televizije.
Jedini segment hrvatskoga novinstva koji je (svojedobno) bio intenzivnije istraživan, bila je nakon
1945. – radnička/socijalistička “štampa”; ali dobar je dio tih radova bio izrađen na metodološki nedopustiv način: “radnička” je štampa bila “izdvojena” (istrgnuta) iz svekolike medijske zbilje u istoj
onoj mjeri u kojoj se “izdvojeno” od cijeloga društva proučavalo (i “proučavalo”) i sâm radnički
pokret. Na primjer, kada je partijskom odlukom dotadašnji arhiv CK SKH “postao” znanstvenim
zavodom, dobio je ime “Institut za historiju radničkog pokreta”. “Revolucionarni legitimitet” nelegitimno je protegnut i na znanstveno područje, “ideološki” su razlozi (čitaj – zadržavanje na vlasti)
bili snažniji od razboritosti. Tako je tada htjela Partija, ali je F. Tuđman kao direktor ustanove ipak
“zahvaćao” i u daleko šira područja, što se baš i nije sviđalo vlasti, pa je “zbog nacionalizma” i smijenjen 1967. Obilje edirane građe i literature o “radničkoj štampi” djelomice objašnjava i relativno
veliku pozornost (i važnost) koju joj Novak pridaje.
24
Predgovor
Autor ove knjige stajao je pred grdnim problemima zbog neistraženih pitanja, nepoznate i nepročešljane arhivske građe, nepročitanih kompleta stotina i stotina
glasila (...) Osobno smatram da povijest hrvatskoga novinarstva u 20. stoljeću, pri
sadašnjem stupnju istraživanja, ne bi ni mogao napisati jedan autor, ma kako marljiv i verziran stručnjak bio; takva zadaća prelazi snage pojedinca.
Pomalo općenit, neodređen naslov izabran je stoga jer djelo sadrži nekoliko, po
naravi tekstova, različitih segmenata. Ponajprije imponira obilje prikupljene građe, posebno sve novo što je Novak uzeo u obzir, okupio i vrednovao kao podlogu
svojem prikazu, i ugradio u njega. Mjestimična ekstenzivnost citiranih izvora može
se podvrći kritici iz formalnih razloga, ali je korist velika; ta je važna građa sada
pristupačna na jednom mjestu. U prilozima uz pojedina poglavlja je građa koja
omogućuje kontroliranje autorovih zaključaka, važne zakonske tekstove (posebno
one teško pristupačne) itd. Sve to ne bi bilo potrebno staviti u knjigu da imamo razvijen sustav ediranja izvora, ali to nažalost nije slučaj, bar ne za tematiku o kojoj
je riječ, koja je – kako smo naglasili, do sada bila na rubu interesa (...). U pojedinim
je slučajevima, čini se, autor iscrpio sav dostupan materijal, ponegdje je stao pred
zid koji poznaju svi istraživači – nema (pouzdanih) podataka (...). Ne ulazeći ovdje
u pojedinosti, svakako se može reći: bez ove Novakove knjige nitko neće moći pristupiti pisanju prave znanstvene sinteze, a to je mnogo, jako mnogo.
Autor, kako znamo, nije po struci povjesničar nego, već više od pola stoljeća, istaknuti novinar i publicist (...). I više od toga: bio je dugogodišnji urednik, glavni urednik i direktor svojedobno najmoćnijeg hrvatskog novinskog sustava, kuće “Vjesnik”. Iako su neupućeni kadkada skloni drugačije govoriti, razlika između nekog
publicističkog i znanstvenog rada ponajprije je u naravi samoga djela. Nije (neki)
znanstveni od (nekog) publicističkog rada “bolji” ili “vrjedniji”, tek je drugačiji.3
U tom je smislu, kao publicističko djelo, Novakova knjiga usporediva s djelom Povijest novinstva Hrvatske 1771.–1939. J. Horvata iz 1962.4 Novak se, osobito u prikazu razdoblja do tridesetih godina 20. stoljeća, u mnogome oslonio na ovaj, ali i
na druge Horvatove radove. U koncipiranju knjige i nije imao drugih uzora.5 Kad
kažem “u mnogome”, onda mislim sljedeće: Horvatov prikaz hrvatskoga novinstva
(dakle, samo “štampe”; taj je termin posve na mjestu) izraziti je publicistički tekst
i zato, jer se autor, koliko god sklon sustavnosti i, dakako dobro informiran, nije
mogao “odmaknuti” od svoga habitusa i svjetonazora, dakle i ideoloških i političkih “simpatija”. Riječ je ne samo o značajkama koje su resile mnoge Obzoraše,
nego i ličnosti posve drugačijih idejnih orijentacija – a istoga naraštaja (rođeni su
u posljednjem desetljeću 19. stoljeća).6 Tako je, na primjer, prema poststarčevićan3
4
5
Vrijednosni se sudovi mogu uspostavljati samo unutar (nekog) sustava: zbrajanje krušaka i jabuka je,
doduše, omiljena metoda manipulacije, ali zato nije manje besmislena.
Odavno rasprodane; drugo, prošireno/dopunjeno izdanje – koje ima i neke značajke kritičkog izdanja, nedavno je tiskao nakladnik ove knjige.
I danas u najvažnijim ocjenama besprijekoran, ali vrlo sažet Hergešićev prikaz hrvatskih novina i
časopisa dospio je samo do godine 1848.
Božidar Novak
HRVATSKO NOVINARSTVO U 20. STOLJEĆU
Golden marketing-Tehnička knjiga
Zagreb, Jurišićeva 10
tel.: 01/4810-819, 4810-820
faks: 01/4810-821
e-mail: [email protected]
www.gmtk.hr
Urednik
Vilko Težak
Izvršni urednik
Ilija Ranić
Lektorica
Dubravka Brezak-Stamać
Likovno rješenje korica
Danijel Šah
Grafički urednik
Danijel Šah
Tisak i uvez
Grafomark, Zagreb
CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i sveučilišna knjižnica – Zagreb
UDK 070(497.5)”19”
NOVAK, Božidar
Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću / Božidar Novak. – Zagreb :
Golden marketing – Tehnička knjiga : Press data, medijska agencija
HND-a, 2005.
Bibliografija. – Kazalo.
ISBN 953-212-194-3 (Golden)
I. Novinarstvo -- Hrvatska -- 20. st.
450518135
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
575 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content