close

Enter

Log in using OpenID

Cijeli članak (PDF)

embedDownload
PRIKAZI STROJEVA,
Tekstil 59 (10) 473-475 (2010.)
prema masi i potrebe da se smanji
masa automobila kako bi se povećala
udaljenost koju vozilo može prijeći
prije nego treba puniti baterije.
Da bi se iskoristio tržišni potencijal,
nekoliko je tvrtki osnovalo povezana
društva, a očekuje se da će i druge
slijediti. U jednom razvoju, planovi
su najavili povezano društvo između
SGL Group i proizvođača automobila BMW-a s ulaganjem 100 mil. USD
u gradnju nove tvornice ugljikovih
vlakana u gradu Moses Lake, Washington, SAD.
U početku, vlakna proizvedena u Moses Lakeu će se koristiti isključivo za
BMW-Megacity – novo električno
vozilo koje će se montirati u Leipzigu, Njemačka, i plasirati na tržište
prije 2015. kao BMW podvrsta.
Kod upotrebe komponenata koje se
pojačavaju ugljikovim vlaknima,
BMW podupire koncepciju koja se
naziva „održiva pokretljivost“, pa će
se upotrebom lagane konstrukcije
značajno smanjiti potrošnja goriva i
smanjiti emisije CO2.
U paralelnom razvoju, njemačka tvrtka Daimler i japanska tvrtka Toray
473
Industries objavile su u travnju 2010.
da su planirali započeti zajednički
razvoj auto dijelova od ugljikovih
vlakana u 2012. za upotrebu u Mercedese-Benz automobilima.
Dijelovi će se izrađivati od kompozita
od ugljikovih vlakana, koji se proizvode u tvornici Toray u Francuskoj.
Novi materijali će se koristiti u Mercedes Benzu SL klase, što ovo vozilo
čini prvim vozilom koje sadrži
ugljikova vlakna koje izrađuje tvrtka
Toray.
Zoltek, vodeći proizvođač ugljikovih
vlakana sa sjedištem u SAD-u, najavio je u travnju 2010. da je osnovana
nova podružnica pod nazivom Zoltek
Automotive radi ubrzanja razvoja
primjene laganih ugljikovih vlakana
u automobilskoj industriji.
U vrijeme ove objave, Zoltekov predsjednik i glavni izvršni direktor
Zsolt Rumy rekao je da je tvrtka već
davno identificirala automobilsku industriju kao najvećeg pojedinačnog
potencijalnog korisnika visoko učin­
ko­vitih ugljikovih vlakana, čija cijena
nije visoka.
Prema razmišljanjima u Zolteku, ponuda vrijednosti i regulatorno okru­
ženje za automobilske dijelove od
ugljikovih vlakana nikad nisu bili
bolji.
Područje primjene je veliko i brzo se
razvija, i materijali su spremni za masovnu proizvodnju. Cilj u Zolteku je
uskladiti mogućnost s odgovarajućim
dizajnom kompozita i proizvodnim
procesima.
Rukovoditelj u japanskoj tvrtki Tei­jin,
koja je još jedna tvrtka koja želi ući na
tržište, vjeruju da će upotreba plastike
pojačane ugljikovim vlaknima smanjiti masu električnih vozila za više od
pola u roku od nekoliko godina.
U ožujku 2010. tvrtka je predstavila
superlagani električni automobil
izrađen od vlasničkih materijala i tehnologija – uključujući polikarbonatne
smole i bio izvedeni poliester, kao i
kompozita od ugljikovih vlakana.
Automobil, poznat kao PU_PA EV
kao „električno vozilo od kukuljice“,
što upućuje na metamorfozu, teži
samo 437 kg i utjelovljuje viziju
Teijina kako će vozila na tržištu izgledati za pet do deset godina. (M.H.)
Prikazi strojeva
Trützschler Nonwovens na sajmu INDEX
INDEX u Ženevi od 12. do 15. travnja 2011. je jedan od naj­zna­čajnijih
sajmova za Trützschler Non­wovens
odnosno netkane tekstilije. Budući da
su tu u sre­dištu pažnje higijenski
proizvodi i lagana runa, Trützschler
Nonwovens predstavlja svoje najnovije razvoje na tim po­d­ručjima. Teh­no­
loški raz­voji na tim područjima su:
- linije za kemijsko učvršćivanje: no­
va Fleissnerova jedinica s dvostru­
kim valjkom za impregniranje teku­
ćinom i pjenom,
- linije za termičko učvršćivanje (zrač­
no učvršćivanje/termičko učvrš­ći­
vanje),
- postrojenja za učvršćivanje netkanog tekstila vodenim mlazom: specijalne namjene (npr. učvršćeno kod
ispredanja - učvršćeno vodenim
mlazom), netkani tekstil od prirodnih vlakana Erko Random Card
EWK413, Erko Airlay Card EWKL
i Fleissner Lean Jet.
Inovacije na području
tehnologije netkanog tekstila
Jedinica s dvostrukim valjkom
za impregniranje tekućinom
i pjenom
Trützschler Nonwovens grupa konstantno nastoji prilagoditi proizvode
zahtjevima tržišta, pa su zato fular za
impregniranje pjenom i fular za impregniranje tekućinom iz asortimana
proizvoda Fleissnera rekonstruirani.
Konstrukcija agregata s dvostrukim
valjkom je služila kao osnova za iz­
vedbu jedinice za optimalno nano­
šenje kemikalija, bilo u obliku teku­
ćine ili pjene velikom brzinom.
Ovisno o radnoj širini i procesnim
parametrima promjer valjka i površine
izabrani su na temelju standardnih
cijevi valjka.
Valjci se mogu hladiti kako bi se učin­
kovito spriječilo prianjanje nanesenih
kemikalija. Pritisak nastaje pneumatski. Ako je potrebno, stroj se opremi
sustavom za kompenzaciju, koji
kompenzira savijanje valjaka kod
opterećenja.
Nova konstrukcija jamči optimalno i
jednolično nanošenje kemikalija pre­
ko cijele radne širine.
PRIKAZI STROJEVA,
Tekstil 59 (10) 473-475 (2010.)
474
runa, učvršćivanja runa do završne
obrade runa za razvoj proizvoda i pokuse kupaca.
Erko Trützschler centar
u Dülmenu
Centar za istraživanje i razvoj na povr­
šini većoj od 1300 m2 bit će otvoren
sredinom 2011. i u centru će se nalaziti sljedeći strojevi:
- otvaranje i miješanje vlakana,
- linija za grebenanje s uređajem za
poprečno polaganje, uređaj za istezanje runa, stroj za iglanje (radna
širina 3,5 m),
- linija za zračno polaganje s peći s
dvostrukom vrpcom za termičko uč­
vršćivanje (radna širina 2,5 m).
Sl.1 Grebenaljka npr. za higijenske proizvode
Ušteda energije u toplinskim postupcima (sušenje i učvršćivanje)
Trützschler Nonwovens koncentrira
svoj razvoj sve više na smanjenje troš­
kova energije. Moderna linija postaje
još učinkovitija, ne samo zbog optimalne konstrukcije i učinkovitih pogonskih sustava, već i zbog dodatnih
mjera regeneracije energije.
Runa od prirodnih vlakana
pomoću grebenaljke Random
Card EWK413
Runa od prirodnih vlakana postaju
sve zanimljivija. Bilo da su to pamuk,
vuna ili likova vlakna, kao što su konoplja, lan ili kenaf, budućnost pripada i njima. Posebno je pogodna za
naknadno vodeno zaplitanje u Fleissner LeanJet, pojednostavnjuje slu­
čajnu orijentaciju vlakana i istovremeno pruža visok stupanj fleksibilnosti u odnosu na masu runa.
Velika je prednost da su potrebna
samo dva valjka, što značajno skra­ću­
je vrijeme za izmjenu obloga.
Tehnički podaci:
- finoća vlakana: 0,7 do 30 dtex
- dužina vlakna: 15 do 60 mm
- masa runa: 25 do 140 g/m2
- proizvodnja: < 400 kg/h/m
- radna širina: < 3800 mm
Za proizvode velike mase u području
od 120 do 230 g/m2 (npr. pamučni
jastučići) koristi se grebenaljka Erko
Airlay EWKL, sl.1.
Vodeno zaplitanje AquaJetom nove primjene tehnologije
učvršćivanja (zaplitanja) vodom
Trützschler Nonwovens na sajmu INDEX predstavlja nove proizvode i
daljnji razvoj AquaJeta. To je kombinacija učvršćivanja kod ispredanja i
učvršćivanja vodenim mlazom i fibriliranje vlakana i učvršćivanja vodenim mlazom.
Tehnološki centar Trützschler
Nonwovens
Tehnološki centri Trützschler Non­
wovens u Dülmenu i Egelsbachu specijalno su opremeljeni za zahtjeve
kupaca. Mogu se prikazati sve tehnologije, od pripreme vlakana, izrade
Fleissner Trützschler centar u
Egelsbachu
Tehnološki centar i laboratorij povr­
šine 3300 m2 u Egelsbachu uključuje
sljedeće strojeve:
- otvaranje i miješanje vlakana,
- stroj za dovođenje pahuljica Scanfeed,
- grebenaljka TC-07-H,
- grebenaljka EWK 413,
- Omega Thermobonder - termičko
učvršćivanje,
- stroj za raspršivanje vlakana “Airlaid”,
- AquaJet (ww 1.0),
- sušionik s više bubnjeva,
- stroj za namatanje,
- pilot linija za učvršćivanje tepiha i
sekundarno naslojavanje na na­
ličju,
- naslojavanje mlaznicom sredstva za
učvršćivanje s infracrvenim pred­
sušenjem i sušenjem pomoću bubnja,
- jedinica za termofiksiranje s bub­
njem i kalander, npr. za geotekstil.
Trützschler Nonwovens može ispuniti sve buduće zahtjeve tržišta netkanog tekstila. Kontinuirani poslovni
us­pjeh se temelji na usmjerenju na
tržište, gotove proizvode i kupce.
(M.H.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
304 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content