close

Enter

Log in using OpenID

Strateško planiranje

embedDownload
Strateško planiranje
MARKETING U TURIZMU
Idealan posao je mnogo velikih
prilika i malo velikih prijetnji
Špekulativan posao je mnogo velikih
prilika i isto toliko velikih prijetnji
Zreli posao je malo velikih prilika i
malo velikih prijetnji
Problematičan posao ima malo
prilika i mnogo prijetnji
Tržišno orijentirano strateško
planiranje
• upravljački je proces razvijanja i
održavanja veza između organizacijskih
ciljeva, izvora i vještina, te promjenjivih
tržišnih mogućnosti.
• Ciljevi su strateškog planiranja dizajniranje
i redizajniranje poslovanja tvrtke ili njezinih
proizvoda (usluga) na način da oni
ostvaruju planiranu dobit i rast.
Strateško je planiranje
• Nastalo 1970-tih u SAD-u
• Nadomjestak za dugoročno planiranje
Tri ključna polja strateškog
planiranja
• Upravljanje poslovanjem tvrtke treba
gledati kao investicijski portfolio
• Točna procjena cijelog poslovanja vodeći
računa o porastu tržišta i tvrtkinoj poziciji
na tržištu
• Strategija
Uspješno poslovanje
Postavljanje strategije da se zadovolje
ključni sudionici
sudionici
...poboljšanjem kritičnih poslovnih
procesa...
... I raspoređivanjem resursa i
organizacije
procesi
resursi
organizacija
Misija
• Definirajte misiju hotela X; restorana Y
• Povijest
• Trenutačne sklonosti vlasnika i
managementa
• Tržišno okruženje
• Resursi
• Izdvojene sposobnosti
Uspostavljanje strateških poslovnih
jedinica
• Većina tvrtki obavlja nekoliko poslova,
tako tvrtke prečesto definiraju svoje
poslove u smislu proizvoda. To nije dobro,
posao se mora gledati kao proces
zadovoljavanja kupca.
MI SNIMAMO FILMOVE
• Columbia Pictures
MI PRODAJEMO ZABAVU
Model evaluacije poslovnog
portfolija
BOSTON CONSULTING GROUP
R
a
s
t
t
r
ž
i
š
t
a
%
Zvijezde
20
Upitnici
4
18
3 ?
16
14
?
5
12
10
?
1
Psi
Krava muzara
8
2
8
7
6
4
2
6
0
10x
€
4x
2x
1,5x 1x
0,5x 0,4x 0,3x 0,2x
Relativni udio na tržištu
0,1x
STRATEGIJE
• IZGRADNJA (upitnik u zvijezde)
• ZADRŽAVANJE
• ŽETVA (slabe krave muzare, upitnike i
pse) – smanjiti troškove
• OGOLJIVANJE (pse i upitnike) – ugasiti
posao
Atraktivnost tržišta – klasifikacija i strategija konkurentnog
pozicijskog portfolija
model GENERAL ELECTRIC
POSLOVNA SNAGA
Srednja
Slaba
5.00
Visoka
spojnice
Hidrauličke
pumpe
Ulaganje/rast
Zrakoplovna
oprema
Selektivnost/zarada
3.67
Srednja
Žetva/ogoljivanje
Pumpe za
gorivo
Moćnici
Fleksibilne
membrane
2.33
Ispušni
ventil
Niska
ATRAKTIVNOST TRŽIŠTA
Jaka
1.00
5.00
3.67
2.33
1.00
Benchmarking
• Predstavlja umijeće utvrđivanja kako i
zašto neka poduzeća posluju bolje od
drugih, odnosno riječ je o potrazi za
ljudima i organizacijama najboljim u
djelatnostima kojima se bave stvaraju
nova znanja, prilagođena i oplemenjena, u
funkciju vlastitog uspješnog poslovanja.
Planiranje novih poslovnih
jedinica
• Intenzivni rast
• Integracijski rast
• Diverzificirani rast
Intenzivni rast
SADAŠNJI PROIZVOD
SADAŠNJA
TRŽIŠTA
NOVA
TRŽIŠTA
Strategija
tržišne
penetracije
Strategija
razvoja
tržišta
NOVI PROIZVOD
Strategija
razvoja
proizvoda
(strategija
diverzifikacije)
Proces poslovnog strateškog
planiranja
Analiza
vanjskog
okružja
Misija
poslovanja
SWOT
ANALIZA
Analiza
unutarnjeg
okružja
Formulacija
ciljeva
Formulacija
strategije
Formulacija
programa
Primjena
Feedback
i
kontrola
Nekoliko pojmova
• Marketinška prilika je područje potreba
kupca na kojemu tvrtka može djelovati
profitabilno
• Prijetnja iz okružja je izazov proizašao iz
nepovoljnog trenda ili događaja koji može
dovesti, u slučaju nedostatka obrambenih
aktivnosti, do smanjenja prodaje ili dobiti.
Ciljevi
Pokazuje što poslovna jedinica želi postići.
• Hijerarhijski
• Kvantitativno definirati
• Realni
• Konzistentni
Strategija
• Je plan igre kako do cilja stići.
• Ukupno troškovno vodstvo (najniži
troškovi)
• Diferencijacija (vrhunska izvedba)
• Fokusiranje (na usko područje tržišta)
Marketinški savezi
•
•
•
•
Savez proizvoda i/ili usluga
Promotivni savez
Logistički savez
Suradnja na određivanju cijena
Proces upravljanja marketingom
Analiziranje marketinških
mogućnosti
Razvijanje marketinških strategija
Planiranje marketinških programa
Upravljanje marketinškim naporima
Planiranje marketinških
programa
• Marketinški miks je skup marketinških
oruđa koje tvrtka koristi da bi postigla svoje
marketinške ciljeve na ciljanom tržištu.
• Četiri “P” – PROIZVOD, CIJENA,
PROMOCIJA, DISTRIBUCIJA
MARKETINŠKI MIKS
CILJNO TRŽIŠTE
PROIZVOD
Raznolikost
Kvaliteta
Dizajn
Svojstva
Ime marke
Ambalaža
Veličine
Usluge
Garancije
Prinosi
CIJENA
Prikazivanje cijene
Popusti
Naknade
Vrijeme plaćanja
Kreditni uvjeti
PROMOCIJA
Unaprjeđenje prodaje
Oglašavanje
Prodajno osoblje
Odnosi s javnošću
Direktni marketing
MJESTO
Kanali
Pokrivenost
Pristupačnost
Lokacije
Zalihe
Prijevoz
Strategija marketinškog miksa
Promotivni miks
Unaprjeđenje
prodaje
Tvrtka
Proizvod
Usluge
Cijene
Oglašavanje
Prodajne snage
Odnosi s
javnošću
Direktna pošta
i telemarketing
Kanali
distribucije
Ciljni
kupci
Zapamtite da 4P-a predstavljaju prodavačev
pogled na marketinška oruđa raspoloživa da
utječu na kupca.
• S kupčeva stajališta, svakako je marketinško
oruđe dizajnirano da bi pružilo korist za
kupca.
4P
Proizvod
Cijene
Distribucije
Promocije
4C
Želje i potrebe kupca
Troškovi za kupca
Prikladnost
Komunikacija
KONTROLA
• Kontrola godišnjeg plana
• Kontrola profitabilnosti
• Strateška kontrola
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
203 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content