close

Enter

Log in using OpenID

4. stranica - Glas Slavonije

embedDownload
KU]A katnica, Kestenova, u naravi dva trosobna stana,
~estica pov. 700m2, EC razred C, 125.000 E. Nekretnine
Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5, 031/213-600 098/897-752
098/252-266
PRIZEMNICA Vi{ka ulica, dvosobna, kolni ulaz, grijanje
plinsko, podrum, plac 343 m2, terasa EC razred D 60.000 E,
Ag. German, www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
POSLOVNE prostore prodajemo i potra`ujemo za vas na
podru~ju Osijeka i okolice, obratite nam se s povjerenjem
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
KU]A katnica s potkrovljem, ugaona, Prijedorska,
peterosobna, 220m2, plinsko grijanje, gara`a, podrum, EC
razred D, 110.000 E. Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5,
031/213-600 098/897-752
098/252-266
PRIZEMNICA Vrbaska, 3.sob, plac 656 m2 plinske pe}i EC
razred G cijena nekretnine 70.000 E gara`a pored ku}e cijena
3.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
POSLOVNI prostori... veliki izbor... nazovite i uvjerite se!
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3, 098/630-665
031/200-211
KU]A katnica, Z.Jovina, sa 3 stana: prizemlje 32m2 i 59m2,
kat 114,73m2, potrebno ure|enje, EC razred G, 172.000 E.
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5, 031/213-600
098/897-752
098/252-266
PRIZEMNICA Vukovarska (Zeleno polje), dvosobna, plac 204
m2, potrebna adaptacija, grijanje pe}i EC razred G 28.000 E
Ag. German, www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
KU]E novoizgra|ene katnice u nizu, ulica Jela, EC razred B,
~etverosobne, roh bau, gara`a, prodajemo za 74.000 E,
www.devuks.hr 031/207-437
098/334-995
PRIZEMNICA Zrinjevac plac 485 m2, EC razred F cijena:
150.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
KU]E svih tipova i veli~ina... nazovite za vi{e informacija!
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3, 098/630-665
031/200-211
PRIZEMNICA Na{i~ka ulica, trosoban + dvosoban stan,
gara`a, podrum, plin Cijena: 65.000 E EC razred G Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
KU]E veliki izbor u`i centar... nazovite nas radi vi{e
informacija! www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
KU]E veliki izbor na prodaju, okolica Osijeka... nazovite nas!
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3, 098/630-665
031/200-211
PRIZEMNICA Moslava~ka ulica, ~etverosobna, plac 228 m2
EC razred G Cijena: 62.000 E Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
POSLOVNI prostor, posluje kao uhodani kafi}, 58 m2, 3
nivoa: galerija, vanjska terasa i podrum, EC razred C, {iri
centar (1272) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
VALPOVO adaptirana prizemnica, B.Radi}a, 100m2,
oku}nica 258m2, plinske pe}i, EC razred C, 45.000 E
www.gagro.hr 098/334-674 031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
VALPOVO kompletno ure|ena vis. prizemnica, naselje T.
Ujevi}a, 262,79m2, oku}nica 513m2, cen. grijanje, EC
razred C, 99.000 E www.gagro.hr 098/334-674
031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
VALPOVO B.Radi}a, pod objektima 157m2, oku}nica
384m2, fronta 14m, plinske pe}i, EC razred F, 30.000 E
www.gagro.hr 098/334-674 031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
KU]E veliki izbor, Donji grad... nazovite nas radi vi{e
informacija! www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
PRIZEMNICA Krstova, kolni ulaz, plac 150 m2, soba, kuhinja
sa trpezarijom i kupatilo EC razred D Cijena: 48.000E, Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
KU]E veliki izbor Retfala... nazovite nas radi vi{e informacija!
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3, 098/630-665
031/200-211
PRIZEMNICA u Donjem gradu, 80 m2 nova, manje dvori{te,
parking, plinsko centralno grijanje, 2 kupaonice,
klimatizirano, EC razred B, prodajem.
091/380-89-46
KU]E svih veli~ina prodajemo i potra`ujemo za vas na
podru~ju Osijeka i okolice, obratite se s povjerenjem.
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
PRIZEMNICA sa velikim dvori{tem, plac 565 m2, ku}a 54.66
m2, Retfala, blizu svih sadr`aja, ({kola, dom zdravlja), EC
razred G (1610) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
KU]E u centru grada, Zrinjevac, plac 485 m2, do ulice
trosobna, u dvori{tu dvosobna, plinsko grijanje, EC razred F,
135.000 E, mo`e stan u Zagrebu.
091/562-86-94
PRIZEMNICA nova 180 m2, Cvjetno naselje, plac 22.5m x
30m, vrhunski gra|ena i opremljena, EC razred E, mogu}a
zamjena (1342) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
VISOKOPRIZEMNICA sa potkrovljem Ul. Kestenova
peterosobna, plac 700 m2 kolni ulaz, gara`a, EC razred C
Cijena: 90.000E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA 60m2, Jug 2, renovirana, 266m2 plac,
natkriveno park. mjesto, mogu}nost nadogradnje dodatnih
prostorija, EC razred C (998) www.nekretnineosijek.com Trg
slobode 3, 098/630-665
031/200-211
VISOKOPRIZEMNICA sa potkrovljem, Ul.H.C. Hotzendorfa,
~etverosobna, plac 145 m2, EC razred C, cijena: 98.000 E,
Ag. German, www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICU dvosobnu stariju 70 m2, na parceli od 475 m2,
plinsko grijanje, kolni ulaz, Banjalu~ka ulica, EC razred E,
prodajemo za 48.000 E. Estate d.o.o.
098/338-959
VISOKOPRIZEMNICA 100 m2, na placu od 420 m2 u
Srijemskoj izme|u Frankopanske i Divaltove, EC razred F,
prodajem. Informacije na tel.
098/467-243
KU]U obiteljsku u Osijeku, Retfala, zidana 1990.g., EC razred
F, prodajem za 128.000 E ili mijenjam za manji stan, ostalo po
dogovoru.
098/133-44-89
KU]U staru za ru{enje na parceli od 520 m2, uli~ne fronte 18
m, centar Donjeg grada, trenutna izgra|enost 120 m2,
prodajemo za 65.000 E ili mijenjamo za garsonijeru. Estate
d.o.o.
098/338-959
KU]U u Vinogradskoj ul. 60 m2, parcela 3500 m2 na kojoj je
struja, voda, plin, kanalizacija, telefon, EC razred C,
prodajem.
098/210-951
KU]U 70 m2 na Bosutskom, nova PVC stolarija, nova
kupaonica, gara`a, dvori{te, EC razred B, prodajem.
098/210-951
KU]U za ru{enje na placu 220 m2 u Retfali, sva
infrastruktura, prodajem za 22.000 E.
091/442-20-09
KU]U za ru{enje na placu 220 m2 u Retfali, prodajem za
22.000 E.
091/442-20-09
KU]U dvije stambene jedinice, Zagreba~ka ulica, detalji u
direktnom kontaktu, plinsko centralno. EC razred E. Olga
nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
KU]U @umbera~ka, 79.000 E dvije spava}e, dnevne,
kupaonice i komfornog jednosobnog stana u dvori{tu EC
razred C. Olga nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
KU]U i dvori{te u Ru`inoj ul. prodajem.
031/372-907
KU]U sa dvori{tem 316 m2, zgrada 152 m2 u Vatrogasnom
naselju, ispod ku}e i terase je podrum sa 2-sobnim stanom,
prizemlje: hodnik, 4 sobe, kuhinja i kupaonica, EC razred C.
031/570-631
098/848-491
KU]U stambeno-poslovnu, dva lokala 2x25 m2, 150 m2
stambenog prostora, EC razred C, pogodna za ugostiteljstvo,
tavan, gradsko grijanje, Radi}eva ul., prodajem.
098/234-147
KU]U novu nedovr{enu ali useljivu sa 2 stambene jedinice,
Rije~ka ul., Donji grad, EC razred C, prodajem za 105.000 E ili
klju~ u ruke 120.000 E.
097/699-60-08
KU]U novu kod auto tr`nice, EC razred C prodajem za 85.000
E, klju~ u ruke.
097/699-60-08
KU]U u Osijeku, staru ru{evnu {iri centar grada, parcela 715
m2, prodajem.
091/270-19-55
LIVANA katnicu na parceli od 386 m2, EC razred C,
prodajemo za 70.000 E ili mijenjamo za manji stan uz
nadoplatu razlike. Estate d.o.o.
098/338-959
LUG Baranja, [.Petefija, visokoprizemnica ~etverosobna plac
630 m2 EC razred G, cijena: 25.000 E Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
LUG Baranja, [.Petefija katnica sa p.p. EC razred C,
prizemnica, plac 1897 m2 m2, EC razred D obadvije ku}e je
80.000 E, Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
MA\ARSKA strogi centar Pe~uha, ku}u ~etverosobnu 100
m2, plinsko grijanje, podrum, dvori{te, veliki privatni parking,
mogu}a nadogradnja kata, potrebna adaptacija, prodajem.
098/973-05-44
MARINCI kod Nu{tra, ku}u prizemnicu 49 m2, namje{tenu,
kvalitetno gra|enu, plac {irine 40 m, 2,5 jutra plodne oranice,
prodajemo. 031/570-107
032/354-398
NORMANCI ku}a 58 m2, struja, bunar, ~ardak, brajda,
vo}njak, oranica, plac 20x115 m, sve ogra|eno, gra|ena
prije 1969., EC razred G, 8000 E. Tel.
091/135-12-31
OSTRO[INCI ku}a za ru{enje sa velikim dvori{tem,
vo}njakom i oranicom oko 4860 m2, ~isto vlasni{tvo, blizu
jezera Borovik, 3800 E. 091/535-88-73
091/735-15-35
^EPIN K.Zvonimira, prizemnica sa lokalom, 3-sob. ure|ena,
oku}nica 2689 m2, grijanje plinsko, gara`a 90.000 E EC
razred E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
PETRIJEVCI visokoprizemnica sa potkrovljem 2 3-s stana,
plac 1313 m2, grij.plinsko EC razred D kategorije 59.000 E
Ag. German, www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
PETRIJEVCI D.Peja~evi}, vis. prizemnica sa posl. prostorom
150m2, oku}nica 672m2, grijanje plin - pe}i, EC razred D,
150.000 E www.gagro.hr 098/334-674 031/654-700,
Ljubek d.o.o.
098/897-752
PETRIJEVCI J.J.Strossmayera, vis. prizemnica 100m2,
oku}nica 926m2, plinsko grijanje, EC razred D, 58.000 E
www.gagro.hr 098/334-674 031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
PETRIJEVCI ku}a stara za ru{enje, plin, struja voda, Ul.
Republike na placu 2.130 m2, sa puno vo}a, prodajem.
031/280-307
PODRAVLJE visokoprizemnica nova peterosobna s
nedovr{enim potkrovljem 160 m2, Grmi} 8, EC razred D,
110.000 E. Tasman-nekretnine d.o.o. Trg slobode 8
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
POGANOVCI Slavka Kolara trosobna, plac povr{ine 5907 m2,
gospodarske zgrade EC razred G Cijena: 16.500 E Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA A. Kani`li}a, trosobna, plinsko grijanje, plac
153 m2, EC razred D, cijena: 65.000 E, Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA Banjalu~ka ul., plac 264 m2, trosoban i
dvosoban stan, gara`a, EC razred G, cijena: 65.000 E, Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA Drinska ul. 2s + dvori{na garsonijera i lokal,
plac 418 m2 EC za ku}u E razred, za garsonjeru F razred,
70.000 E, Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA Jadrovska ul., 3 sobe, kuhinja, kupatilo, plac
povr{ine 358 m2, EC razred E, cijena: 31.000 E, Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA Tvr|avica 3-sob., povr{ine cca 136 m2,
grijanje plinsko, dvije gara`e, plac povr{ine 3269 m2 EC
razred C 98.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA Pavla Peja~evi}a, peterosobna, plac 636 m2,
kolni ulaz,EC razred C Cijena: 285.000 E Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA sa potkrovljem, Reisnerova ulica,
{esterosobna, plac 238 m2, gradsko grijanje EC razred B
Cijena: 160.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA Reisnerova ulica, ~etverosobna, plac 272 m2
EC razred
E Cijena: 120.000 E Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICU trosobnu prizemnicu od 100 m2, sa zapo~etim
stamb.potkr., Cvjetno naselje parcela 700 m2, EC razred F,
prodajemo za 75.000 E ili mijenjamo za jednosoban stan.
Estate d.o.o.
098/338-959
RADIKOVCI ku}a starija u centru sela, na dvije ulice, plin,
voda, struja, plac 5000 m2, vo}njak, podrum, sa
namje{tajem, EC razred C, prodajem za 10.000 E.
091/512-45-54
SARVA[ ku}a sa dvori{tem i vrtom, na povr{ini 550 m2,
podrum, prizemlje, kat ukupne korisne povr{ine 135 m2,
gara`a sa pom.prostorijama 40 m2, EC razred D, 70.000 E.
098/162-83-65
SIKIREVCI ku}u slavonsku staru, za ru{erenje ili renoviranje,
u centru sela na povi{enom terenu prodajem. 031/352-028
099/247-87-73
STAMBENO poslovna ku}a, Dunavska ul. p.p. prizemlje 224
m2, 4 prostorije kat 5-sob. stan plac 335 m2 EC razred C
200.000 E
Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
STAMBENO poslovna vis.prizemnica, Splavarska, plinsko
grijanje, kolni ulaz, gara`a, ~estica pov. 286m2 EC razred C,
150.000 E. Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5,
031/213-600 098/897-752
098/252-266
STAMBENO p.p. [trosmajerova, stan 94,18m2+podrum
30m2, p.p. 68,17m2+ tavan 167,42m2+ podrum
43,28m2, EC razred D, 180.000 E. Nekretnine Ljubek d.o.o.
S.Radi}a 5, 031/213-600 098/897-752
098/252-266
STAMBENO poslovna vis.prizemnica, [trosmajerova,
220m2, pl.grij., gara`a, PVC stolarija, demit fasada, EC
razred C, 159.000 E. Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5,
031/213-600 098/897-752
098/252-266
GA[INCI u blizini \akova, stara ku}a za adaptaciju, struja,
voda cijena 8.000 E. Tel.
099/213-08-16
STARIJA ku}a Divaltova ulica, plac 500 m2, kolni ulaz tipa
ajnfort, prodajemo za 55.000 E. EC razred F. Olga nekretnine
091/959-59-71
031/213-310
SUBOTI^KI Lug kod Ko{ke, ku}a sa 2 sobe, kuhinja, 2
{pajza, staja, svinjac, 70 vo}aka, pov. 1 ha, EC razred E,
prodajem.
031/300-197
[AG B.Radi}, prizemnica 70m2, oku}nica 1608m2, sve
ure|eno, nove gosp. zgrade, ogra|eno, EC razred D, 26.000
E www.gagro.hr 098/334-674 031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
[AG B.Radi}, starija prizemnica, pod objektima 266m2,
oku}nica 1019m2, EC razred E, 13.000 E, www.gagro.hr
098/334-674 031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
TENJA nova Ku}a J.Panoniusa, u odli~nom stanju, gara`a,
terasa, pomo}ne prostorije, mogu}nost nadogradnje,
61.000 E. EC razred D. Olga nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
TENJA J.Truhelke, visokoprizemnica trosobna u prizemlju,
trosobna u potkrovlju gara`a, plac 500 m2 75.000 E EC
razred C Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
TENJA visokoprizemnica sa potkrovljem, Mirna ulica
peterosobna, plac povr{ine 532 m2 EC razred G cijena:
65.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
TENJA nova J.Pannoniusa visokoprizemnica 3-sob., plac
povr{ine 450 m2 grijanje plinsko, terasa, gara`a EC razred C
67.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
TENJA ku}a prizemnica 72 m2 + gospodarske zgrade,
gra|ena od tvrdog materijala, betonska deka, povr{ina placa
1300 m2, prodajem za 33.000 E, EC razred G. 098/802-870
VALPOVO dvije ku}e, prizemnica i vis. prizemnica, cca
200m2, oku}nica 601m2, plinsko grijanje, EC razred D,
69.500 E, www.gagro.hr 098/334-674 031/654-700, Ljubek
d.o.o.
098/897-752
VISOKOPRIZEMNICA Mlinska ulica, ~etverosobna, plac 245
m2, kolni ulaz EC razred C Cijena: 208.000 E Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VISOKOPRIZEMNICA 203 m2, zemlji{te 291 m2 zemlji{te, 9
m fronta, niski rohbau, Cvjetno naselje, EC razred B,
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3, 098/630-665
031/200-211
VISKOPRIZEMNICA sa dvori{tem, Retfala, adaptirana, plac
286 m2, ku}a 200 m2, EC razred C, blizina svih sadr`aja
(1708) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
VISOKOPRIZEMNICA Strossmayerova, plac 446m2, 3 eta`e:
podrum+gara`a, prizemlje, kat, EC razred C, mogu}e
posl.-st. kombinacije (1709) www.nekretnineosijek.com Trg
slobode 3, 098/630-665
031/200-211
VISOKOPRIZEMNICA funkcionalna, Osijek-Cvjetno naselje, u
izgradnji, mirna lokacija, blizina {kole i vrti}a, prilika!
098/744-114
VISOKOPRIZEMNICA sa potkrovljem Vukovarska, trosobna,
2 kupatila, plac povr{ine 197 m2 grijanje podno, EC razred D
115.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VI[NJEVAC Lugarski put, prizemnica dvosobna+jednosobni
stan, plac povr{ine 281 m2, plinske pe}i cijena: 46.000 E EC
razred E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VI[NJEVAC Stjepana Radi}a, visokoprizemnica trosobna na
placu 261 m2, EC razred C cijena: 90.000 E Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VI[NJEVAC Kneza Mislava, katnica, {esterosobna, plac
povr{ine 645 m2 EC razred C cijena: 125.000 E Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VI[NJEVAC Eugena Kvaternika, katnica kolni ulaz, plac
povr{ine 408 m2EC razred F cijena: 110.000 E Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VI[NJEVAC Josipa Kozarca, katnica trosobna, grijanje
plinsko, plac povr{ine 158 m2 EC razred C cijena: 70.000 E
Ag. German, www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
VI[NJEVAC visokoprizemnicu sa stambenim potkrovljem
povr{ine 200 m2, podrumom, parcela od 620 m2, dvije
zidane gara`e, plinsko grijanje, EC razred C, prodajemo za
100.000 E. Estate d.o.o.
098/338-959
VI[NJEVAC centar, ku}a stara za ru{enje, u`i plac 270 m2,
17.900 E ili mijenjam. 099/430-15-50
031/355-304
VI[NJEVAC ku}a prizemnica 98 m2, dvori{i stan 40 m2, sve
izolirano, grijanje centralno, EC razred C, prodajem ili
mjenjam za ve}i stan u Osijeku. Tel.
091/135-12-31
VI[NJEVAC katnica sa dvori{tem 240m2, plac 1005m2,
dvori{te, kolni ulaz, gara`a, 3 parkirna mjesta, EC razred C,
mirno naselje (1748) www.nekretnineosijek.com Trg slobode
3, 098/630-665
031/200-211
VI[NJEVAC Josipa Kozarca, EC razred C, novoure|ena ku}a
katnica 121 m2, peterosobna, podrum, gara`a, centralno
grijanje, PVC stolarija, prodajemo 99.000 E, www.devuks.hr
031/207-437
098/334-995
VI[NJEVAC J.J.Strossmayera stara ku}a za ru{enje 88 m2,
plac 263 m2, EC razred G, blizina centra, prodajem za 24.000
E. 031/351-371 Tel.
098/952-54-72
VI[NJEVAC ku}u katnicu samostoje}u 130 m2, oku}nica
804 m2, vrt, bunar, nusprostorije, gara`u s autokanalom, EC
razred D, legalizirana, prodajem.
031/352-028
5 Vikendice
ponuda/potra`nja
ALJMA[ u{}e, vikendica dvije sobe, kupatilo, dnevni
boravak, velika terasa, ro{tilj, sjenica cijena: 22.000 E Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
ALJMA[ M.Palinka{a, manja vikendica, legalna, struja, voda,
mogu}nost fiksnog telefona, prodajem.
091/155-28-90
ALJMA[ vinski podrum ukopan sa velikom terasom, plac
povr{ine 1237 m2 cijena: 30.000 E Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
BATINA Zapad, vikendica - ku}ica sa vinogradom na 1451
m2, kompletno namje{tene 2 sobe, kuhinja, kupaonica,
podrum 16 m2, prodajem.
00385/98/978-94-98
BATINA vikendica katnica s pogledom na Dunav, vlasni{tvo
1/1, prodajem za 9800 E. Tel.
00381/63/596-507
BATINA vikendicu 40 m2, na placu 5060 m2, sa vinogradom
i vo}njakom, sve ogra|eno, prodajem, cijena po dogovoru.
Tel.
031/410-530
BATINA vikendicu sa vo}njakom prodajem. Cijena po
dogovoru. Veli~ina placa 5060 m2, ku}a 40 m2. Na placu se
nalazi vinograd i vo}njak, sve je ogra|eno. Tel. 031/410-530
BATINA vikendicu (sve novo) prodajem ili mijenjam za manji
stan u Osijeku do 27.000 E.
091/283-12-90
BIJELO Brdo, vikendicu s vinogradom i {ljivikom povr{ine
2170 m2 prodajem. Informacije na tel.
031/290-282
BIJELO Brdo, vikendicu od 35 m2, dvije eta`e, parcela 950
m2 sa vo}njakom i {umom, struja, septi~ka jama,
legalizirana, prodajemo za 12.500 E. Estate d.o.o.
098/338-959
BIJELO Brdo, Mi{ino brdo, vikendicu 29 m2 sa podrumom i
oku}nicom prodajem.
098/970-03-55
DALJ Grabovac ure|enu manju vikendicu, legaliziranu, blizina
Dunava struja, voda, kupaonica, pristup cijele godine,
prodajem povoljno.
091/880-30-12
DALJ Grabovac, vikendica 25 m2, plac 420 m2, voda,
solarne plo~e, natkrivena terasa, ro{tilj, podrum, vl.1/1,
legalizirana, blizu Dunavca, povoljno.Tel.
098/995-81-06
[email protected] Planina vikendica udaljena 200 m od centra Dra`a,
novogradnja, nadstre{nica. Zemlji{te 7 ari i 93 m2, vikendica
8x4, podrum, prizemlje i potkrovlje, legalizirana.
031/570-631
098/848-491
[email protected] planina vikendica 40 m2, podrum, kuhinja, terasa,
natkrivena, nedovr{eno potkrovlje, 350 plavih {ljiva na 6000
m, ogra|eno, prodajem ili mijenjam za manji stan.
098/166-42-94
ERDUT (kod 1001 no}i) podajem vikendicu ku}a 35 m2, sa
podrumom i malim vinogradom, na zemlji{tu od 350 m2, EC
razred C.
098/210-951
GAT vikendicu na Dravi, ure|en okoli{, tvrda cesta, prodajem.
098/980-76-00
JOSIPOVAC vikend naselje Kara{ica, nedovr{enu vikendicu
pod krovom 70 m2, povoljno prodajem. Tel. 091/911-11-17
KUPRES Zlosela prodaje se nedovrsena useljiva vikend ku}a
sa dvije spavaone, kuhinje sa d.sobom, zimske i ljetne terase i
gara`e ispod ku}e. Tel.
091/517-44-45
LADIMIREVCI prodajem manju vikendicu, plac 10x5 x 172
m, ku}a a48 m2 + oku}nica vo}njak vrt, solarna rasvjeta
mogu} priklju~ak struje, blizina ceste Kara{ice i Vu~ice.
098/647-379
NARD vikendica povr{ina placa 414 m2, bunar bu{eni cijena:
5.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
ORAHOVICA vikendica povr{ine 50 m, dvije sobe, kuhinja,
kupatilo
cijena:
21.000
E
Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
PODRUM (gator) na vinskoj cesti u Zmajevcu, katoli~ki
surduk, prodajem.
098/983-63-52
VIKEND ku}u 32 m2 u naselju Nehaj, natkrivena, tvrdo
gra|ena, terasa 26 m2 sa nusprostorijom i vo}njakom,
parcela 970 m2, prodajem za 12.000 E.
098/223-433
VIKENDICA 24 m2 potrebno renoviranje, parcela 1800 m2,
{ljivik, uz cestu na ulazu u Podgorje, 2 km od jezera Borovik,
prodajem za 6.000 E.
091/254-61-31
VIKENDICA 100 m2 u vikend naselju Kara{ica, parcela 400
m2, izlaz na 2 ulice, terasa, EC razred G, prodajemo,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
VIKENDICA Aljma{ – Crkvina ul, stambena povr{ina 25 m2
+ dvori{ne zgrade, podrum, kolni ulaz, pogled na Dunav,
prodajemo 14.500 E, www.devuks.hr 031/207-437
095/334-99-55
VIKENDICE Baranja, Aljma{... veliki izbor... nazovite i uvjerite
se!www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3, 098/630-665
031/200-211
VIKENDICE svih veli~ina prodajemo i potra`ujemo za vas na
podru~ju Osijeka i okolice obratite nam se,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
VIKENDICU s vo}njakom blizu Orahovice, na lijepom mjestu,
povoljno prodajem.
031/613-129
POSLOVNI prostor u Blok centru II., Gunduli}eva ulica,
prizemlje s izlogom, sanitarni ~vor i skladi{te gr.grij. 39.000
E, EC razred B. Olga nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
POSLOVNI prostor u Radi}evoj ul. 70 m2 sa pripadaju}im
tavanskim prostorom 68 m2, sve eta`irano i dva parkirna
mjesta EC razred C, prodajem.
098/210-951
POSLOVNI prostor 18 m2, na Vijencu Petrove gore, s
uporabnom dozvolom, odmah useljiv, prodajem za 12.000 E.
098/339-687
POSLOVNI prostor uredskog tipa @upanijska, 104 m2, prvi
kat, tri kancelarije, ~ajna kuhinja, sanitarni ~vor, 60 m2
eta`iranog tavana, EC razred D, prodajemo za 82.000 E.
Estate d.o.o.
098/338-959
iznajmljivanje
BELI Manastir poslovni prostor 14 m2, Ul.Sv. Martina 2,
voda, struja, kanalizacija, opremljen za ured, iznajmljujem ili
prodajem. 031/211-294
091/723-30-33
BELI[]E poslovni prostor na tr`nici 35 m2, atraktivna
lokacija, novo, iznajmljujem.
091/652-27-44
BELI[]E poslovni prostor 29 m2 na tr`nici, atraktivna
lokacija,novo, parking, povoljno iznajmljujem. Tel.
091/933-03-27
\AKOVO iznajmljujem dva lokala kafi} 150 m2 i ured trgovinu 85 m2 u bli`em centru grada, EC razred C. Tel.
099/390-03-39
TENJA adaptirana prizemnica 120 m2, 4 sobe, plac-1800
m2, vo}njak, mogu}a zamjena za stan u Osijeku do 50.000 E,
EC razred C (1012) www.nekretnineosijek.com Trg slobode
3, 098/630-665
031/200-211
TENJA Novo - ku}a visokoprizemnica ~etverosobna, EC
razred D, centralno grijanje, renovirana, gara`a, prodajemo za
79.000 E, www.devuks.hr 031/207-437
098/334-995
TENJA prizemnica 70 m2, kompletno adaptirana, J.Ka{telana
29a, parcela 284 m2, EC razred D, 50.000 E,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
U suradnji sa stru~nim suradnicima obavlja poslove
eta`iranja stambenog prostora. Agencija Tasman-nekretnine
d.o.o. Trg slobode 8 www.tasman-nekretnine.hr
031/200-742
098/438-208
VALPOVO Istarska, prizemnica 100m2, oku}nica 1130m2,
grijanje - kruto gorivo, EC razred D, www.gagro.hr 32.000 E,
098/334-674 031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
VALPOVO M.Gupca, katnica 200m2 sa posl. prostorom,
oku}nica 369 m2, EC razred D, 100.000 E, www.gagro.hr
098/334-674 031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
VALPOVO S. Kolara, prizemnica adaptirana i ure|ena, 80m2,
oku}nica 720m2, EC razred C, 49.900 E, www.gagro.hr
098/334-674 031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
PRIZEMNICA Reisnerova, trosoban i jednosoban stan, plac
218 m2gara`a u ulici Bartula Ka{i}a EC razred D cijena:
105.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VALPOVO A.[enoe, katnica, 300m2, oku}nica 811m2, 3
zasebna ulaza, EC razred D, grijanje plin/ kruto gorivo, 69.000
E, www.gagro.hr 098/334-674 031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
PRIZEMNICA [andora Petefija, 7 soba, 2 kupatila, 2 gara`e,
plac 1338 m2, EC razred B cijena: 300.000 E Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VALPOVO A.Star~evi}a prizemnica 107m2, oku}nica
377m2, grijanje - plinske pe}i, EC razred D, 63.000 E
www.gagro.hr 098/334-674 031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
KU]U za ru{enje ili plac potra`ujemo za poznatog kupca plac
ili ku}u za ru{enje u Donjem gradu. Olga nekretnine
091/959-59-71
031/213-310
najam
prodaja
OSIJEK, caffe bar «Šangaj» sa opremom
Savska 1, prodajem, cijena 69.200 eura, EC
razred E. Tel.
091/257 2012
092/251-89-39
BIZOVAC skladi{na hala 200 m2, na glavnoj cesti, prodajem.
091/222-11-12
KU]E raznih veli~ina iznajmljujemo i potra`ujemo za najam u
Osijeku i okolici, obratite nam se s povjerenjem.
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
DARDA Baranja, lokal ulica Ivana Kristitelja, povr{ine 28,80
m2,
EC razred C cijena: 29.000 E Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
BIZOVAC ku}u namje{tenu iznajmljujem.
zamjena
DOPSIN obiteljsku namje{tenu ku}u sa 3.010 m2 mijenjam
za manji stan u Osijeku.
091/301-27-18
HABJANOVCI ku}u staru za ru{enje, plac 1000 m2,
mijenjam za automobil do 5000 E. 099/430-15-50
031/355-304
KU]A katnica na placu 523 m2, Divaltova ulica, centralno,
kolni ulaz, EC razred F, mijenjam za stan u zgradi do 2. kata.
091/887-66-42
KU]U stariju dvosobnu, Industrijska ~etvrt, plinsko
centralno, mijenjam za jednosoban komforan stan u zgradi do
2. kata sa centralnim grijanjem.
031/272-125
MARKU[ICA katnica sa nusprostorijama, veliki plac 1 ha
vo}njak i bagremik, pogodno za OPG mijenjam za stan u
Osijeku.
098/169-53-88
TENJA staru ku}u na placu 23 ara i 23 m2 mijenjam za stan u
Osijeku.
095/903-98-87
LOKAL Zadarska ulica uli~ni, prizemlje, pov. 41,95 m2,
cijena: 29.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
LOKAL ugostiteljski 58.75 m2, Ul.K.A. Stepinca, prizemlje,
EC razred C, cijena: 49.900 E, Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
LOKAL 40 m2 u Divaltovoj ul., atraktivna lokacija, povoljno
prodajem.
098/642-784
LOKAL 30 m2, Bra~ka ulica, ure|en, prodajem za 18.000 E.
091/340-62-27
LOKAL u BiH u Mrkonji} gradu u ulici M. Tita br. 4, prodajem
za 10.000 E.
091/123-45-73
LOKALE prodajemo i potra`ujemo za vas na podru~ju Osijeka
i okolice, obratite nam se s povjerenjem, Tasman-nekretnine
d.o.o., Trg slobode 8, www.tasman-nekretnine.hr
031/200-742
098/438-208
PETRIJEVCI restoran i app. kuhinja 4 app plac 1406m2, EC
razred za app C za poslovnu zgrada i restoran B razred
380.000 E
Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
[email protected] zidanu s kanalom, na Vij. I. Me{trovi}a, prodajem
povoljno.
091/726-03-37
[email protected] na Jugu 2 kod Ine prodajem za 2.500 E.
091/537-12-36
[email protected] na Vij. I. Me{trovi}a prodajem.
098/970-03-55
[email protected] u Osijeku, Humska ul., Jug 2, na du`e vrijeme,
cijena mjese~no 300 kn. Tel.
097/778-79-81
PARKIRALI[NO mjesto u centru grada (Zadarska 7)
prodajem.
099/312-33-01
LOKAL u Radi}evoj za trgovinu i sl. iznajmljujem 21 m2 +
skladi{te opremljeno.
031/280-307
ZIDANU gara`u u nizu (uvedena voda), Osijek, Vukovarska
134, prodajem za 3.000 E Tel.
031/206-726
na
Vij.
Ivana
Me{trovi}a
iznajmljujem.
031/506-135
LOKAL u Radi}evoj iznajmljujem za trgovinu i sl 16 m2 +
skladi{te opremljeno.
031/280-307
LOKAL sa izlogom 30 m2, R.K.Nama, veliki PVC izlog, dobra
pozicija, iznajmljujemo povoljno, Tasman-nekretnine d.o.o.,
Trg slobode 8, www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
LOKAL sa velikim izlogom 100 m2, Ul.Republike, dobra
pozicija, blizina tr`nice, gradsko grijanje, povoljno
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
LOKAL 81 m2 pogodan za razne djelatnosti, uredan, na
lijepom mjestu, autobus u krugu 50 m, ^vrsni~ka ul.,
iznajmljujem za 1.500 kn. 031/304-172
099/687-83-21
LOKAL sa izlogom 15 m2 Radi}eva ul., iznajmljujem.
091/755-46-88
031/213-408
LOKAL Bra~ka ulica, ure|en, pogodan za sve djelatnosti,
iznajmljujem.
091/165-08-60
LOKAL iznajmljujem u Tvr|i (caffe bar ili restoran pizzeria).
Tel.
095/547-98-88
LOKALE poslovne i uredske prostore iznajmljujemo i
potra`ujemo za najam u Osijeku i okolici, obratite nam se,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
LOKALI sa izlogom 36 m2 42m2 Bra~ka ul. odli~no stanje,
alu stolarija, plin, parking, povoljno iznajmljujemo,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
POSLOVNE hale sa uredima 400 m2 500 m2 850 m2,
mogu}nost spajanja 500 m od Trga A.Star~evi}a, najam,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
POSLOVNA skladi{ta 250-400 m2, centar grada,
novoadaptirana, sa uredima i sanitarnim ~vorovima,
iznajmljujemo!!!! www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
POSLOVNI ured 22 m2, gradsko centralno, sanit. ~vor,
namje{ten,
stambeno-poslovna
zgrada,
odli~na
lokacija-pored Kapa centra (934) www.nekretnineosijek.com
Trg slobode 3, 098/630-665
031/200-211
POSLOVNI prostor, Blok centar 1 (ul. Hrvatske Republike), 22
m2, 1. kat, gradsko grijanje, male re`ije (934)
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3, 098/630-665
031/200-211
POSLOVNI prostor u centru, 1.kat, poslovni centar sa 17
ureda i kafi}em na katu, odli~na lokacija, najam je 8
E/m2+re`ije 4 E/m2 (787) www.nekretnineosijek.com Trg
slobode 3, 098/630-665
031/200-211
POSLOVNI prostor u @upanijskoj ulici iznajmljujem.
099/691-83-24
POSLOVNI prostori na Trgu slobode 8/1, 8 E/m2, gradsko
centralno,
klima,
video
nadzor,
iznajmljujemo,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
KU]U u Retfali, prednost Vratni~ka ulica, za poznatog kupca,
hitno potra`ujem, Isplata odmah. Olga nekretnine
091/959-59-71
031/ 213-310
[email protected] u Osijeku, Vukovarska ulica - Drvljanik iznajmljujem.
Tel.
098/189-12-41
[email protected]
VIKENDICU manju u naselju Kara{ica, 1. red do Drave,
prodajem. Tel.
098/208-910
TENJA peterosobnu visokoprizemnicu sa stambenim
potkrovljem u Mirnoj ulici, parcela od 530 m2, kolni ulaz,
gara`a, plinsko grijanje, EC razred G, prodajemo za 65.000 E.
Estate d.o.o.
098/338-959
[email protected] 18.5 m2 u Ilirskoj 25, prizemlje, iznajmljujem.
031/355-117
LOKAL 17 m2, sa parkirali{tem, u centru grada, iznajmljujem
za 800 kn + tro{kovi oko 250 kn.
091/588-58-08
ZAGREB na Trgu, ku}u sa dva manja stana, centralno
grijanje, ~isto vlasni{tvo, EC razred B, prodajem za 55.000 E,
mogu}a zamjena za stan uz nadoplatu.
091/123-45-73
7 Poslovni
prostori (lokali)
[email protected] prostore prodajemo, potra`ujemo, iznajmljujemo
za vas, obratite nam se s povjerenjem, Tasman-nekretnine
d.o.o., Trg slobode 8, www.tasman-nekretnine.hr
031/200-742
098/438-208
LOKAL 36 m2 + galerija, Trg slobode, Osijek, preko puta
Supera, iznajmljujem. 031/573-114
098/830-177
TENJA katnica 214 m2, sve ure|eno mogu}e za dvije obitelji,
EC razred D, prodajem za 95.000 E.
095/866-55-97
kupnja
[email protected] Ul. Grgura ^evapovi}a – {iri centar, povr{ine 20 m2,
zidana 70-tih godina, prodajemo povoljno za 2500 E,
www.devuks.hr 031/207-437
095/334-99-55
[email protected] zidanu u nizu, s novim krovom, prozorom i kanalom,
ul. Bartula Ka{i}a, prodajem za 4000 E.
098/339-687
POSLOVNI prostori na Trgu slobode 8 16,50 m2, 25 m2, 29
m2, 48 m2, 1. kat, zaaseban ulaz, klima, najam,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
TENJA ku}a visokoprizemnica 100 m2 + gara`a i dvori{ni
stan, EC razred G, prodajem za 50.000 E.
031/293-837
prodaja/kupnja
[email protected] Humska ulica Jug 2 na du`e vrijeme, cijena
mjese~no 300 kn. Tel.
097/778-79-81
LOKAL u Osijeku 16 m2 Gornjodravska obala, iznajmljujem.
091/270-19-55
VIKENDICU od 35 m2 u Aljma{u “Lipin dol”, parcela 1260
m2, struja i cisterna od 5 m3-hidropak, kupaonica i
natkrivena veranda, namje{tenu, prodajemo za 11.000 E.
Estate d.o.o.
098/338-959
TENJA ku}a prizemnica 80 m2 + dvori{ni stan 30 m2 EC
razred G, prodajem za 45.000 E ili mijenjam za stan.
031/293-837
8 Gara`e
[email protected] Bartula Ka{i}a, cca 3,5 x 5 m, gara`a je vanknji`no
vlasni{tvo, odmah na raspolaganju, cijena: 3.000 E, Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
VUKOVAR ku}a na obali Dunava, prizemnica s gara`om,
podrumom, ljetnom kuhinjom i malim vrtom, EC razred F,
prodajem povoljno.
034/414-037
TENJA ku}a katnica + potkrovlje 350 m2, 2 gara`e, sve
kompletno ure|eno, EC razred C, prodajem za 150.000 E
(pod ra~un mo`e stan).
031/293-837
VI[NJEVAC lokal s dozvolom za sve djelatnosti iznajmljujem;
sve vrste hrane; pogodan za cattering i skladi{te.
098/980-75-58
031/352-627
UREDSKI prostor 40 m2, Osijek, [.P.Preradovi}a 7,
visokoprizemlje, gradsko grijanje, ~isto vl. djelomi~no
namje{ten, pogodan za odvjetni{tvo, prodajem ili
iznajmljujem. 031/211-294
091/723-30-33
TENJA ku}a visokoprizemnica 81 m2 + dvori{ni stan 40 m2,
povr{ina placa 1500 m2, EC razred G, prodajem za 37.000 E.
098/253-730
ZELENI otok Baranja, vikendica povr{ine 45 m, ro{tilj EC
razred
C
cijena:
30.000
E
Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VELIKI izbor poslovnih prostora i lokala za najam,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
[email protected] 15 m2, Zadarska ul – centar Osijeka, podzemna u
novoizgra|enom stambenom kompleksu, automatska vrata,
cijena 7.500 E, www.devuks.hr 031/207-437
095/334-99-55
VIKENDICU manju u naselju Kara{ica prodajem. Tel.
098/208-910
@UPANJA ku}a katnica s dvori{tem, ljetnom kuhinjom,
gara`om i drvarnicom od 301 m2, EC razred D, centar,
Zr.-Frankopana, useljivo odmah, prodajem. Tel.
091/797-22-33
VALPOVO strogi centar, poslovni prostor 70 m2, dva velika
izloga, pje{a~ka zona, ure|en, centralno, klima, parking,
povoljno iznajmljujem. Tel.
092/205-82-88
UREDI na prodaju, centar grada... velika ponuda!
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3, 098/630-665
031/200-211
VUKA ku}u 50 m2 sa oku}nicom 8700 m2, starija gradnja,
uz glavnu cestu Osijek - \akovo, prodajem. 091/588-58-08
TENJA ku}a prizemnica 120 m2 + gospodarski objekti, EC
razred G + 11 jutara zemlje u komadu, prodajem sve zajedno
za 85.000 E.
095/866-55-97
VALPOVO M. Gupca poslovni prostor na glavnoj cesti, veliki
parking, centralno grijanje, iznajmljujem.
031/652-099
POSLOVNI prostor - uredi, @upanijska, I kat, povr{ina
104m2, EC razred D, 82.000 E. Nekretnine Ljubek d.o.o.
S.Radi}a 5, 031/213-600 098/897-752
098 252-266
POSLOVNI prostor u sredi{tu Osijeka 200 m2, 1. kat, 7
ureda, san.~vor, ~ajna, dizalo, gr.grij. iznajmljujemo,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
TENJA ku}a sa potkrovljem 168 m2, potpuno nova,
kompletno zavr{ena, EC razred C, prodajem za 85.000 E (pod
ra~un mo`e stan).
098/253-730
VALPOVO lokal u centru, na pje{a~koj zoni, 16 m2,
iznajmljujem.
098/682-680
POSLOVNI prostor 59 m2, ure|en, sanitarni ~vor, skladi{te,
1. kat, pogodan za razne djelatnosti, u centru grada,
iznajmljujem.
0049/17/66/318-11-65
POSLOVNI prostor 120 m2, skladi{te 120 m2, predprostor,
sanitarije i kancelarija 30 m2, kolni ulaz s parkirnim mjestom,
Divaltova ulica, iznajmljujem.
098/339-687
POSLOVNI prostor u Radi}evoj ulici 70 m2, sa dva parkirna
mjesta, iznajmljujem.
098/210-951
POSLOVNI prostor 100 m2, prizemlje, blizina novog
kolodvora, mogu}a poliklinika, kozmeti~ki salon, dom za
stare ili hostel djeljivo na vi{e cjelina dajemo u najam za 5
E/m2. Estate d.o.o.
098/338 959
POSLOVNI prostor, S. Radi}a, 43,65 m2, prizemlje, centralno
grijanje, slobodno od 01.03.2015. mj. najam 3.500kn +
re`ije. Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5, 031/213-600
098/897-752
098/252-266
POSLOVNI prostor 3-soban Kapucinska, mogu}nost 2 ulaza i
2 odvojene djelatnosti. 1. kat, gradsko grijanje, cijena po
dogovoru. Olga nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
PROSTORIJE (12) 350 m2, Reisnerova-kru`ni tok,
obnovljeno 2010., plinsko centralno, informati~ka mre`a,
pogodno za urede i sl. (1684) www.nekretnineosijek.com Trg
slobode 3, 098/630-665
031/200-211
SKLADI[NI prostor, 2x1200 m2, pogodan za razne namjene,
radionice, skladi{ta i sl., voda, plin, struja 45 kW, uz
mogu}nost dokupa, iznajmljujem. Tel.
097/778-79-81
SKLADI[NI prostor - podrum do ulice 50 m2, Radi}eva ulica,
iznajmljujem.
091/505-00-00
SKLADI[NI prostor, 2x1200 m2, pogodan za razne namjene,
radionice, skladi{ta i sl., voda, plin, struja 45 kW, uz
mogu}nost dokupa, iznajmljujem. Tel.
097/778-79-81
TROSOBAN poslovni ured na 1. katu u samom sredi{tu
grada, klimatiziran, gradsko centralno, balkon, sanitarni ~vor,
sjajna ponuda (870) www.nekretnineosijek.com Trg slobode
3, 098/630-665
031/200-211
UREDSKI poslovni prostor u poslovnom centru 39 m2, 1. kat,
Trg slobode 8, klima, povoljno iznajmljujemo,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
UREDSKI poslovni prostor u poslovnom centru 48 m2, 1. kat,
Trg slobode 8, klima, povoljno iznajmljujemo,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
VALPOVO lokal 16 m2 + 6 m2 skladi{ta, centar, na pje{a~koj
zoni, iznajmljujem.
098/558-578
9 Zemlji{ta
prodaja
BILJE, Konkološ, prodajem ili dajem u najam
zemljište 27.484 m2, od èega 6000 m2 nalazi
se u graðevinskoj zoni. 091/622-33-11 i
091/469-14-90
ALJMA[ vikend naselje, gra|evinsko zemlji{te 659 m2, prvi
red do Dunava, asfaltni put, 18 od ulice, prodajemo za 37.000
E, www.devuks.hr 031/207-437
098/334-995
ALJMA[ zemlji{te 1300 m2, idealno za vikendicu, struja,
bunar, prvi red do Dunava, 3000 E.
099/755-55-57
ALJMA[ Zlatna ulica, plac 1200 m2 prodajem.
095/925-38-64
ALJMA[ plac u selu na 343 m2, sa prekrasnim pogledom na
Dunav, ugodna i urbana okolina, plac pogodan za sve
namjene.
091/448-98-93
ANTUNOVAC plac 900 m2 prodajem. Informacije na tel.
031/570-631
BELI Manastir, oranica 3632 m2, cijena: 10.000 kn, Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
BELI Manastir, oranica 3287 m2, cijena: 8.000 kn, Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
BIJELO Brdo prodajem plac 3000 m2 kod `eljezni~ke stanice
sa nedovr{enom ku}om. 00381/11/394-12-00
00381/64/113-96-22
BIJELO Brdo - [arengrad prodajem zemlji{te sa temeljnom
plo~om za vikendicu, 1.400 m2, 100 m od asfaltne ceste.
091/380-89-46
BILJE gra|.zemlji{te 761 m2 sa cjelokupnom
projekt.dokumentacijom gradnja zapo~eta, prodajemo za
32.000 E, Tasman-nekretnine d.o.o., Trg slobode 8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
BILJE zemlji{te-gradili{te 1600 m2, 22.78 m fronta,
mogu}nost parcelacije, struja i voda priklju~eni (991)
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3, 098/630-665
031/200-211
BILJE zemlji{te lijepa lokacija, fronta 38 m, pola zemlji{ta u
gra|evinskoj zoni, mogu}nost gradnje poslovnih prostora,
hala (957) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
BILJE plac 656 m2, u novom naselju, prodajem, pod ra~un
mo`e automobil ili kombi cijena za gotovinu 14.000 E. Tel.
091/503-39-87
BILJE gra|evinsko zemlji{te 346 m2 s zapo~etom gradnjom,
Vukovarska ulica, gra|evinska dozvola za ku}u 60 m2,
prodajemo 17.000 E, www.devuks.hr 031/207-437
098/334-99-55
BRO\ANCI prodaje se seosko imanje na parceli oko 3000
m2.
099/681-99-55
^EPIN gra|evinsko zemlji{te, ulica Ljudevita Gaja, 700 m2,
uli~na fronta 12 m, parcelirano, prodajem za 10.500 E. Tel.
098/252-002
DALJ plac [et. Josipa Kemenji Joce povr{ine 520 m2 cijena:
17.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
DARDA Baranja, plac ulica \ure \akovi}a plac 534 m2 cijena
5.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
DOPSIN vo}njak 2 ha jabuka bu{eni bunar monta`ni objekat
cca 50 m2 komp. strojevi za proizv. jabuka traktor mal~er
25.000 E Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
[email protected] zemlji{te 5010 m2, prilaz asfalt, pogodno za vikendice,
prodajem, mogu}a zamjena za auto.
098/937-91-69
[email protected] 1 jutro 7-godi{njeg vinograda mijenjam za polovan
automobil i gator sa ru{evnom ku}om prodajem.
099/410-36-22
DUGO Polje, zemlji{te 22000 m2, kolni prilaz, prodajemo,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
\AKOVA^KI Pisak, povoljno prodajem zemlju 1200 m2 na
kojoj je dozvoljena gradnja vikendice, prilaz s dvije strane. Tel.
099/390-03-39
\AKOVO prodajem 2 ha zemlji{ta - ran~, sa popratnim
zgradama, 2 ribnjaka, vel. 25x12, struja, voda, telefon, uli~na
rasvjeta cijelom du`inom, cijena po dogovoru, mogu}e i na
rate.
031/818-201
ERNESTINOVO gra|evinsko zemlji{te 2480 m2, glavna ulica,
{irina od ulice cca 18 m, prodajemo za 8.000 E,
www.devuks.hr 031/207-437
098/334-99-55
GRADAC Na{i~ki, oku}nicu 9110 m2 sa starijom ku}om u
centru sela prodajem.
091/557-29-77
GRADILI[TE 488 m2 u Osijeku na atraktivnoj lokaciji, preko
puta Kauflanda, prodajem.
097/907-37-34
GRADILI[TE 525 m2, Divaltova ulica, prodajem ili mogu}a
zamjena.
091/887-66-42
GRA\EVINSKA zemlji{ta od 1700 m2 do 29000 m2
vi{estamb. i posl. gradnja Retfala/Ju`na obilaznica,
prodajemo, Tasman-nekretnine d.o.o., Trg slobode 8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
GRA\EVINSKO zemlji{te u strogom centru Osijeka,
vi{estamb. gradnja, 450 m2, fronta 17 m, prodajemo,
Tasman-nekretnine
d.o.o.,
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
86 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content