close

Enter

Log in using OpenID

"tradicijski i umjetnički obrti" u 2010

embedDownload
LISTA OBRTNIKA S IZNOSIMA FINANCIJSKIH SREDSTAVA - SUBVENCIJA
PREMA PROJEKTU "TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI" U 2010. GODINI
Red.
broj
Naziv obrta
Izrada pečata
"ZLATIĆ",
Ivanka Zlatić
Sjedište obrta
Vinogradska
103, 44 320
Kutina
Djelatnost obrta
Vrsta obrta
- zanimanje
Osječka 15, 44
330 Novska
3.
Tokarskobravarska radiona,
Željko Pugelnik
"MAJSTOR
SIMO", salon za
popravak obuće,
Branko Bućan
S. i A. Radića 45
44 000 Sisak
popravak obuće i
ostalih kožnih predmeta
4.
Stolarski obrt
"Otac i sin" , Ivo
Grgić
Puska 40, 44 325
Krapje
restauriranje starih kuća
i namještaja
Tomislavova 4,
44 000 Sisak
popravak obuće i
ostalih kožnih predmeta
Tradicijski obrt
tokar
Tradicijski obrt
postolar (ručna
izrada i popravak
obuće)
Umjetnički obrt
restauriranje
(zgrada,
namještaja i dr.)
Tradicijski obrt
postolar (ručna
izrada i popravak
obuće)
6.
Dimnjačarski obrt
"DIMNJAČAR",
Zdravko Kušan
J.J. Strossmayera
21, Sisak
čišćenje dimnjaka i
industrijskih peći
Tradicijski obrt
dimnjačar
7.
Dimnjačar Ivan
Crnković
I. Hangija 19, 44
250 Petrinja
čišćenje dimnjaka,
kamina, peći i sl.
8.
P.T.O. "KIT",
Vesna
Cvetnić
Tradicijski obrt
dimnjačar
Umjetnički obrt
lijevanje –
odljevi
umjetničkih
predmeta
2.
Postolar, Željko
Vrñuka
5.
Stanka Vraza 7a,
Sisak
Traženi iznos
financijskih
sredstava
Odobrena
financijska
sredstava u
kunama
Svrha odobrenih
sredstava
nabava alata i opreme
proizvodnja žigova i
knjigoveška djelatnost
obrada i presvlačenje
metala i proizvodnja
alata
1.
Namjena financijskih
sredstava
izrada keramike
lijevanjem
Tradicijski obrt
knjigoveža
10.000,00
nabava alata i opreme
14.420,50 kn
poboljšanje uvjeta rada
u radionici
10.000,00 kn
troškovi poslovanja
obrta
nabava alata i opreme i
poboljšanje uvjeta rada
u radionici
10.000,00
10.000,00
10.000,00 kn
15.000,00
50.000,00 kn
nabava alata i opreme i
poboljšanje uvjeta rada
radionice
13.000,00 kn
nabava alata i opreme
14.040,45 kn
nabava alata i opreme i
izobrazba zaposlenika
17.000,00 kn
10.000,00
poboljšanje uvjeta
rada u radionici
troškovi poslovanja
obrta
nabava alata i opreme
i poboljšanje uvjeta
rada u radionici
nabava alata i opreme
i poboljšanje uvjeta
rada radionice
10.000,00
nabava alata i opreme,
razvoj novih
proizvodnih postupaka i
usluga
10.000,00
15.000,00
15.000,00 kn
nabava alata i opreme
nabava alata i opreme
i izobrazba
zaposlenika
nabava alata i
opreme, razvoj novih
proizvodnih
postupaka i usluga
proizvodnja ostalih
proizvoda od drva
(suveniri i sl.)
Tradicijski obrt
krojač po mjeri i
popravci odjeće
Tradicijski obrt
izrada suvenira
na tradicionalni
način
nabava alata i opreme
10.000,00 kn
Podbrñe bb, 44
317 Popovača
dimnjačarske usluge
Tradicijski obrt
dimnjačar
nabava alata i opreme
10.000,00 kn
Gornji
Viduševac 183,
44 400 Glina
rezanje, oblikovanje i
obrada kamena
Lj. Posavskog
47, 44 330
Novska
Zagrebačka 100,
44 330 Novska
izrada ribarskih
suvenira
Izrada suvenira od
stakla
Tradicijski obrt
klesar
Tradicijski obrt
izrada suvenira
na tradicionalni
način
Tradicijski obrt
staklar
Stari Grabovac
126, 44 330
Novska
izrada suvenira
Tradicijski obrt
izrada suvenira
na tradicionalni
način
15.
TUO "DANITEX",
Danijela Žugaj
Izrada suvenira
"RUKOTVORINE
", Terezija
Tkalčević
Dimnjačarski obrt
"DIMKO", Milan
Lukač
Klesarstvo i
trgovina
"KRUHOVIĆ",
Željko Kruhović
Meh.uslužni i
tradicijski obrt
"Vojković", Mijo
Vojković
Staklarski obrt,
Nada Medić
Tkalački obrt
"LAN",
tradicionalno
tkanje i izrada
suvenira, Ksenija
Kovačević
16.
Tokarska
radionica "LIM",
Marijo Patko,
Gornji Brinjani
13, 44 320
Kutina – Brinjani
tokarska djelatnost
17.
"M.D.", proizvodni
i uslužni obrt,
Nataša Aldžić
Novo Praćno 20,
44 000 Sisak
popravak obuće i
proizvoda od kože
9.
10.
11.
12.
13.
14.
18.
Likovni centar
RUPČIĆ, Stjepko
Rupčić
Matije Gupca 20,
44 250 Petrinja
popravci i prepravci
odjeće
Hrvatskih
branitelja 139,
44 320 Kutina
Rimska 8, 44
000 Sisak
umjetničko
stvaralaštvo- lončarska
radionica
Tradicijski obrt
tokar
Tradicijski obrt
postolar (ručna
izrada i popravak
obuće)
Umjetnički obrt
akademski slikar
poboljšanje uvjeta rada
u radionici
10.000,00
poboljšanje uvjeta
rada u radionici
15.820,00 kn
10.000,00
nabava alata i opreme
10.000,00
nabava alata i opreme
10.000,00
nabava alata i opreme
poboljšanje uvjeta,
troškovi razvoja
proizvoda i podmirenje
troškova poslovanja
43.050,00 kn
nabava alata i opreme
10.000,00 kn
10.000,00
14.519,47 kn
10.000,00
nabava alata i opreme
poboljšanje uvjeta,
troškovi razvoja
proiz. i troškovi
poslovanja
nabava alata i opreme
10.000,00
nabava alata i opreme
10.000,00 kn
nabava alata i opreme
10.000,00 kn
nabava alata i opreme
10.000,00
ureñenje radionice i
podmirenje troškova
poslovanja
ureñenje radionice, alati
i oprema, razvoj novih
proizvoda i usluga i
troškovi poslovanja
10.000,00
nabava alata i opreme
ureñenje radionice i
podmirenje troškova
poslovanja
10.000,00 kn
15.000,00
50.000,00 kn
ureñenje radionice,
alati i oprema, razvoj
novih proizvoda i
usluga i troškovi
poslovanja
19.
"ČIPKA"
Trgovačko uslužni
obrt, Josip Palaić
M. Kraljevića
12, 44 000 Sisak
20.
"FRANIĆ", uslužni
i trgovački obrt,
Željko Franić
S. i A. Radića
31, 44 000 Sisak
21.
Opći mehanički
radovi
"TEHNOMETA
L" Marijan
Janeković
22.
23.
"KSENIJA",
krojački obrt,
Ksenija Tušak
Proizvodno uslužni
obrt "Cicero",
Kristina Dorosulić
27.
Uslužni obrt,
Nikica Krnić
Krojački salon
"Marine krpice",
Marina Kordić
Klesarska radionica
"KESAK", Josip
Kesak,
Radionica za
obradu drva
"DINEX", Zoran
Savić
28.
"RUKOTVORINE
",Željko Cotić
24.
25.
26.
Izrada suvenira od
čipke
popravak satova
Umjetnički obrt
zlatovez i
čipkarstvo
Tradicijski obrt
urar (isključivo
održavanje i
popravci)
nabava alata i opreme,
poboljšanje uvjeta rada
radionice i podmirenje
troškova poslovanja
podmirenje troškova
poslovanja (najam posl.
prostora i sl.)
15.000,00
15.000,00 kn
10.000,00
10.000,00 kn
nabava alata i
opreme, poboljšanje
uvjeta rada radionice
i podmirenje troškova
poslovanja
podmirenje troškova
poslovanja
10.000,00
Stupno 69 D, 44
000 Sisak
S. i A. Radića
31, 44 000 Sisak
Ive Mažara 2, 44
000 Sisak
Petra Zrinskog
98, 44 450 H.
Dubica
A. Hebranga 3,
44 320 Kutina
Vinogradska
101, 44 320
Kutina
opći mehanički radovi
proizvodnja ostale
vanjske odjeće po mjeri
i popravci
Tradicijski obrt
tokar
Tradicijski obrt
krojač po mjeri i
popravci odjeće
knjigoveška djelatnost
proizv. proizvoda od
metala
šivanje odjeće po mjeri
rezanje, oblikovanje i
obrada kamena
Lj. Posavskog
17, 44 330
Novska
izrada i restauriranje
namještaja
Vinogradska 1-b,
44 250 Petrinja
proizvodnja keramičkih
proizvoda za kućanstvo
i ukrasnih predmeta
nabava alata i opreme
10.000,00 kn
poboljšanje uvjeta rada
i troškovi poslovanja
10.000,00 kn
Tradicijski obrt
knjigoveža
nabava alata i opreme
30.000,00 kn
Tradicijski obrt
tokar
Tradicijski obrt
krojač po mjeri i
popravci odjeće
nabava alata i opreme
nabava alata i opreme te
podmirenje troškova
poslovanja
10.000,00 kn
10.840,00 kn
nabava alata i opreme
15.000,00 kn
Tradicijski obrt
klesar
Umjetnički obrt
restauriranje
(zgrada,
namještaja i dr.)
Tradicijski obrt
izrada suvenira
na tradicionalni
način
10.000,00
abava alata i opreme
poboljšanje uvjeta
rada i troškovi
poslovanja
10.000,00
nabava alata i opreme
10.000,00
10.000,00
nabava alata i opreme
nabava alata i opreme
te podmirenje
troškova poslovanja
10.000,00
nabava alata i opreme
15.000,00
nabava alata i opreme
15.000,00 kn
nabava alata i opreme
10.000,00
nabava alata i opreme
11.088,00 kn
nabava alata i opreme
29.
Postolar Ivan
Živković
Sitotisak "MM",
Miroslav
Malekinušić
30.
Obrt "KLESAR
DOMAGOJ",
Domagoj Gombač
31.
Tiskara
"GRATIS",
Manuela Škreblin
32.
33.
34.
"HALASZ"
Betonska
galanterija, Zdenka
Halasz
Uslužno trgovački
obrt "CENTAR",
Stipo Nikić
Klesarstvo
"RAMBOUSEK,
Damir Rambousek
35.
"MIRO",
Obućarskogalanterijski obrt,
Miroslav Rakarić
36.
Hrvatska ulica 6,
44 400 Glina
popravak obuće i
ostalih kožnih
proizvoda
10.000,00 kn
Brezovičkog
odreda 121 a, 44
000 Sisak
pos. podnih i izidnih
obloga od mramora,
granita i obrada kam..
Batina, K.
Zvonimira 3, 44
320 Kutina
ostalo tiskanje – uvez
knjiga
proizvodnja ostalih
proizvoda od betona
(lijevanjem) i obrada
kamena
popravak obuće i
proizvoda od kože
nabava alata i opreme
10.000,00 kn
Tradicijski obrt
klesar
15.000,00 kn
Tradicijski obrt
knjigoveža
nabava alata i opreme
10.000,00
nabava alata i opreme
Tradicijski obrt
postolar (ručna
izrada i popravak
obuće)
nabava alata i opreme
10.000,00
nabava alata i opreme
Umjetnički obrt
lijevanje –
odljevi
umjetničkih
predmeta
nabava alata i opreme
10.000,00
Tradicijske obrt
knjigoveža
uvezivanje knjiga i sl.
K.P.Krešimira
4/3, 44 320
Kutina
10.000,00
nabava alata i opreme
V. Stahuljaka 6,
44 250 Petrinja
Risnjak 22.
44 000 Sisak
Tradicijski obrt
postolar (ručna
izrada i popravak
obuće)
nabava alata i opreme,
ureñenje radionice i
razvoj novih proizvoda
i usluga
nabava alata i opreme i
podmirenje troškova
poslovanja
20.000,00 kn
15.000,00
nabava alata i opreme
nabava alata i
opreme, ureñenje
radionice i razvoj
novih proizvoda i
usluga
15.000,00 kn
10.000,00
nabava alata i opreme
i poboljšanje uvjeta
poslovanja
10.000,00 kn
nabava alata i opreme
Adalberta
Knoppa 6, 44
330 Novska
Stjepana Radića
7, 44 250
Petrinja
rezanje, oblikovanje i
obrada kamena
Tradicijski obrt
klesar
10.000,00
nabava alata i opreme
15.000,00 kn
Tradicijski obrt
postolar (ručna
izrada i popravak
obuće)
popravak obuće
10.000,00
nabava alata i opreme
10.000,00 kn
nabava alata i opreme
37.
Uslužni obrt
"DOMI", Domagoj
Rožanković
Savska 121,
44 000 Sisak
tokarenje
Tradicijski obrt
tokar
nabava alata i opreme i
podmirenje troškova
poslovanja
SUBVENCIJE UKUPNO:
10.000,00
10.000,00 kn
nabava alata i opreme
i podmirenje troškova
poslovanja
400.000,00
ŽUPANICA
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content