close

Enter

Log in using OpenID

3 - Byron

embedDownload
Mammoth Predator
Mammoth Predator Medium
Daljnji je razvoj Grey Mammoth i Classic Mammoth štapova.Vrat štapa je u
promjeru nešto tanji, ali jačina stijenki je ostala ista. Ova tehnički zahtjevna
konstrukcija uočljiva je po maloj težini upotrijebljenog High Modulus
ugljičnog tkiva, kao i po ekstremno brzoj akciji.
Ovih novih štapova ima od ultra lakih štapova za ribolov na grgeče i pastrve,
do ekstremno snažnih štapova za ribolov na smuEa i soma.
Svaka pojedina serija odlikuje se specijalnom izradom materijala. Upotrebom
Multi-Modulus ugljičnog tkiva, može se akcija štapa, već prema odreEenom
području odrediti:
Jedna brza vrhunska akcija ili jedna parabolična akcija, točno što se želi za
odreEeni tip.
Univerzalni štapovi
područje.
Br. Ar.
MP M 210
MP M 240
MP M 270
MP M 300
MP M 330
Dijelovi
2
2
2
2
2
ove serije, sa srednjom akcijom za skoro svako
Dužina Transportna Dužina Težina
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
330 cm
111 cm
124 cm
142 cm
156 cm
175 cm
180 g
190 g
225 g
245 g
275 g
Akcija
Cijena €
10–40 g
10–40 g
10–40 g
10–40 g
10–40 g
119,00
139,00
149,00
159,00
179,00
Mammoth Predator Jerk
Lakši od oba Jerk štapa sa krutom i brzom akcijom. Uz Jerk Baits može se
ovaj štap upotrijebiti i za ribolov na kapitalne primjerke štuke i smuEa.
Mammoth Predator Ultralight
Serija za ekstremno osjetljivi ribolov sa malim mamcima na grgeča, pastrve i
smuEa. Ovi štapovi odlikuju se jednom vrlo brzom akcijom.
Br. Ar.
MP U 180
MP U 210
MP U 240
MP U 270
MP U 300
Dijelovi
2
2
2
2
2
Dužina Transportna Dužina Težina
Akcija
Cijena €
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
3–8 g
3–8 g
3–8 g
3–8 g
3–8 g
89,00
99,00
109,00
119,00
139,00
95 cm
111 cm
124 cm
142 cm
156 cm
110 g
120 g
130 g
170 g
210 g
Br. Ar.
MP J 270
MP J 300
Br. Ar.
MP L 180
MP L 210
MP L 240
MP L 270
MP L 300
Dijelovi
2
2
2
2
2
Dužina Transportna Dužina Težina
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
95 cm
111 cm
124 cm
142 cm
156 cm
100 g
115 g
160 g
180 g
220 g
Akcija
Cijena €
5–15 g
5–15 g
5–15 g
5–15 g
5–15 g
94,00
99,00
109,00
119,00
139,00
Akcija
35–110 g
35–110 g
Cijena €
169,00
179,00
Štap za kapitalne ribe sa nedostižno brzom i krutom akcijom. Lagani, savršeni
za držanje i nedostižan u sigurnosti i stabilnosti. Štap koji se može suprotstaviti i velikim ribama.
MP PJ 240
MP PJ 270
MP PJ 300
Serija štapova sa vrhunskom ŠPICA akcijom, koja ovisno o opterećenju štapa
prelazi u paraboličnu akciju. S time ovaj štap pruža ekstremne rezerve kod
izvlačenja ulovljene ribe.
Dužina Transportna Dužina Težina
270 cm
142 cm
250 g
300 cm
156 cm
265 g
Mammoth Predator Power Jerk
Br. Ar.
Mammoth Predator Light
Dijelovi
2
2
Dijelovi
2
2
2
Dužina Transportna Dužina Težina
240 cm
270 cm
300 cm
124 cm
142 cm
156 cm
230 g
245 g
275 g
Akcija
Cijena €
70–220 g
70–220 g
70–220 g
169,00
179,00
199,00
Ugravirani Byron grb
u dräaö role
Uloäak od skupocjenog drva
Dvostruko eloksirani zatvaraö role za viüe stabilnosti
Elegantni dräaö rola, koji
se sastoji od karbonskog vijöanog zatvaraöa i
aluminijskim navojem
sa dräaöem iz
skupocjenog drva
Metalni zatvaraö sa karbonski
pojaöanim plastiönim uloäkom
Jedan nedostiäni elegantni dizajn
Materijal koji je potreban za izradu Mammoth Predator i Mammoth Coarse:
1. Carbon C24 Backbone, kralježnica, lagana, ali ipak fleksibilna u zaštiti od nepotrebnih lomova
2. Jedan sloj iz karbon tkiva te jedna vrlo brza akcija
3. High Modular Carbon C64 za minimalnu težinu i nedostižnu, za svaki štap specijalno odreEenu akciju
4. Braided Carbon C64 X za vertikalnu stabilizaciju štapa, za više snage i stabilnost
4
3
2
Zavrüni öep iz
aluminija i gume
1
3
Predator Team Ultralight Jigging
Jedan osjetljivi štap sa akcijom špice za posve laki ribolov. Špica iz ugljičnog
tkiva ugraEena je direktno u vrat štapa.
Art. br.
PT J1 180
PT J1 195
PT J1 210
Dijelovi Dužina
2
2
2
180 cm
195 cm
210 cm
Dužina kod transporta Težina Težina bacanja Cijena €
97 cm
105 cm
112 cm
115 g
125 g
135 g
1–5 g
1–5 g
1–5 g
45,00
47,00
49,00
Predator Team Jigging Spinning 3
Jedan snažan štap sa akcijom špice za horizontalno ili vertikalno puštanje
mamaca.
Art. br.
PT S3 180
PT S3 210
PT S3 240
PT S3 270
PT S3 300
Dijelovi Dužina
2
2
2
2
2
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
Dužina kod transporta Težina Težina bacanja Cijena €
97 cm
112 cm
127 cm
142 cm
157 cm
135 g
150 g
160 g
170 g
180 g
10–40 g
10–40 g
10–40 g
10–40 g
10–40 g
49,00
55,00
59,00
65,00
69,00
Predator Team Spinning 1
Jedan osjetljivi štap sa vrhunskom akcijom za osjetljivi ribolov na grgeča i
pastrve.
Predator Team Jerk Spinning 4
Jedan snažan štap sa akcijom špice za lagani Jerk ribolov.
Art. br.
PT S1 180
PT S1 210
PT S1 240
PT S1 270
Dijelovi Dužina
2
2
2
2
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
Dužina kod transporta Težina Težina bacanja Cijena €
97 cm
112 cm
127 cm
142 cm
100 g
105 g
110 g
115 g
3–12 g
3–12 g
3–12 g
3–12 g
39,00
45,00
49,00
55,00
Art. br.
PT S4 210
PT S4 240
PT S4 270
PT S4 300
PT S4 330
Dijelovi Dužina
2
2
2
2
2
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
330 cm
Dužina kod transporta Težina Težina bacanja Cijena €
112 cm
127 cm
142 cm
157 cm
174 cm
160 g
180 g
195 g
210 g
255 g
20–65 g
20–65 g
20–65 g
20–65 g
20–65 g
55,00
59,00
65,00
69,00
74,00
Predator Team Spinning 2
Univerzalni štap sa velikim područjem primjene. Ekstremno mala težina i
savršena akcija čini da je ribolov sa ovim štapom čisto zadovoljstvo.
Art. br.
PT S2 180
PT S2 210
PT S2 240
PT S2 270
PT S2 300
Dijelovi Dužina
2
2
2
2
2
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
Dužina kod transporta Težina Težina bacanja Cijena €
97 cm
112 cm
127 cm
142 cm
157 cm
130 g
140 g
150 g
160 g
180 g
7–25 g
7–25 g
7–25 g
7–25 g
7–25 g
39,00
45,00
49,00
55,00
59,00
Predator Team Spinning 5
Štapovi za ribolov sa velikim mamcima, ako i sa Jerk-Baits ili uobičajenim
woblerima.
Art. br.
PT S5 270
PT S5 300
PT S5 330
Dijelovi Dužina
2
2
2
270 cm
300 cm
330 cm
Dužina kod transporta Težina Težina bacanja Cijena €
141 cm
156 cm
172 cm
220 g
230 g
280 g
35–100 g
35–100 g
35–100 g
69,00
79,00
85,00
Blank maslinaste boje sa SIC
vodilicama i savrüeno k tome
prilagod-enim vezovima
SIC – Jednostopne
vodilice kod
ütapova Jigging
i Spinning 1-3
Predator Team
Ova serija štapova daje nove mjere u odnosu cijena i kvaliteta. Do sada se nije uspjelo, štap sa takvom tehničkom predispozicijom ponuditi po tojcijeni.
Prilikom Byron istraživanja uspjelo se stvoriti jednu novu kombinaciju različitih podloga ugljičnog tkiva. Ova
kombinacija materijala dovodi do savršene akcije, i teži se k tome da se cijeli štap proizvede, još krući i brži.
U odnosu na prijašnji model, serije TR10, ovi štapovi imaju svi još bržu akciju, ali koja ipak leži u špici štapa.
SIC – Dvostopne
vodilice kod
ütapova Spinning
4i5
Ugrad-eni materijal u Predator Team:
1. Carabon-Backbone snažna kralježnica svih Byron štapova
2. Carbon C 32 kao osnova izrade štapova za jednu fleksibilnu
akciju
3. Hogh-Modulus-Carbon omotač za jednu bržu i snažniju akciju
3
2
1
5
Sonderserien
LORD X-treme
Ova nova serija sadržava dva štapa za ekstremni ribolov, koji su izraEeni bez ijednog kompromisa. Za ulov ribe vašeg života samo
su najbolje komponente odlučujuće, jer za najveća opterećenja, samo je najbolje dovoljno dobro.
Upotrijebljen je samo materijal najnovije tehnike: 48 tona materijala ugljičnog tkiva sa poznatim Byron Power Backbone, SIC vodilice sa novim, ekstra stabilnim okvirom, držač role izraEen je od aluminija ili oplemenjenog čelika.
Art. br.
Dijelovi
Dužina
Transportna dužina
Težina
Težina bacanja
Cijena €
L 2702
L 3002
2
2
240 cm
300 cm
145 cm
160 cm
320 g
340 g
150–280 g
150–280 g
159,00
169,00
Sensibility Drop Shot
Serija štapova za ribolov sa Drop Shot montiranjem. U suprotnosti sa tri sljedeća štapa, dalje dolje na ovoj stranici, ova se serija
odlikuje po tvrdoj i brzoj akciji špice. Ovaj štap stvoren je za ribolov na kapitalne primjerke, kod čega je važno zaokret pravilno izvesti.Vodilice su montirane prema Low-Rider konceptu, kako bi se postigle odreEene daljine bacanja.
Art. br.
S 2102 DS
S 2402 DS
S 2702 DS
Dijelovi
Dužina
2
2
2
210 cm
240 cm
270 cm
Transportna dužina Težina
111 cm
124 cm
142 cm
200 g
220 g
240 g
Težina bacanja
Cijena €
7–40 g
7–40 g
7–40 g
129,00
139,00
159,00
Prestige
Jedan osjetljivi štap sa ugraEenom ugljičnim tkivom za posebno osjetljivi ribolov sa malim i laganim Drop-Shot mamcima. Uz savršeno izbalansiranom
akcijom ova se serija odlikuje svojim izradom i upotrijebljenim komponentama. Držač role sa uloškom od korijena drveta, SIC vodilice, pluto stupnja
kvalitete AAA, navoj držača role sa omotom od oplemenjenog čelika i ugljičnog tkiva 48 TX.
Art. br.
Dijelovi
Dužina
P 1802
P 2102
P 2402
P 2702
2
2
2
2
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
Transportna dužina Težina
95 cm
115 cm
126 cm
192 cm
100 g
120 g
140 g
160 g
Težina bacanja
Cijena €
2–8 g
2–8 g
2–8 g
2–8 g
99,00
119,00
129,00
149,00
Drop Shot
Blue Spirit
Sensibility
Prestige
Lord X-treme
Sensibility Drop Shot
Prestige
Sensibility Ultralight
Blue Spirit
Sensibility Ultralight
Jedan osjetljivi štap sa ugraEenim ugljičnim tkivom za posebno osjetljivi ribolov. Sa novim držačem
rola, ovaj štap leži savršeno u ruci, i time osigurava ribolov bez muke po nekoliko sati. Originalne Fuji komponente pripadaju naravno k štapu jedne takve kategorije.
Ovaj novi posebni dizajn napravljen je za mlade, tehnički zainteresirane ribiće, koji se žele izdići od klasičnog ribolova. Nadalje, tako podijeljeni držač podržava akciju štapa.
Art. br.
S 1802 UL
S 2102 UL
S 2402 UL
S 2702 UL
Dijelovi
Dužina
Transportna dužina
Težina
Težina bacanja
Cijena €
2
2
2
2
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
95 cm
111 cm
124 cm
142 cm
100 g
120 g
140 g
150 g
3–12 g
3–12 g
3–12 g
3–12 g
99,00
119,00
139,00
159,00
Drška štapa
Sensibility Drop
Shot može se
skratiti (podesiti)
Blue Spirit
Posebnost ovog osjetljivog štapa leži u šupljoj špici iz ugljičnog tkiva. Ona nije podijeljena, nego cjelovita, te je tako još bolja u akciji. Kod velikog opterećenja, snaga se podijeli po cijelom štapu i ne treba se to odraziti samo na špici. Ova izrada osjetljive špice
moguća je primjenom multimodularnim ugljičnim tkivom.
Špica je na prvih 35 cm ekstremno osjetljiva i prelazi odmah u ukrućenu akciju. Jedna daljnja posebnost je drveni držač role presvučen sa Dural aluminijem, što je sasvim normalno za štap ove klase.
Ovo je štap sa ekstremno senzibilnom akcijom, koja ipak ima dovoljno snage za velike ribe, da ih sigurno privuče.
Art. br.
BS 7002 UL
BS 8002 UL
BS 9002 UL
Dijelovi
Dužina
Transportna dužina
Težina
Težina bacanja
Cijena €
2
2
2
210 cm
245 cm
270 cm
111 cm
126 cm
142 cm
140 g
160 g
180 g
4–18 g
4–18 g
4–18 g
89,00
99,00
109,00
7
Fire Stick
noviteti u 2010
Byron Bait XT
Ovo je nova serija Jigging štapova sa većim područjem djelovanja. Namotavanjem struna različitih debljina, ovi su štapovi idealni za ribolov u slatkovodnim vodama kao i u moru.
Zbog upotrebe visoko modeliranog grafita ovi su štapovi lagani, brzi su u akciji i izbalansirani kod drilanja.
Daljnja pogodnost je vrlo stabilan držač role izrađen od aluminija sa dugim završetkom, kako bi se što bolje pričvrstila (fiksirala)
rola na štap.
Art.br.
BXT 12
BXT 16
BXT 20
BXT 25
djelovi
2
2
2
2
dužina
210 cm
210 cm
210 cm
210 cm
transportna dužina težina
180 cm
225 g
180 cm
235 g
180 cm
240 g
180 cm
245 g
akcija
12 lb. Schnur
16 lb. Schnur
20 lb. Schnur
25 lb. Schnur
cijena 4
69,00
74,00
79,00
84,00
Byron Carbon Fire Stick 1
Štapovi koji se odlikuju svojom kvalitetom. Zbog svoje male težine i
nesalomljivosti, ovi su štapovi pogodni za putovanja.
Art. br.
Djelovi Dužina
FS 1802/1
FS 2102/1
FS 2402/1
FS 2702/1
FS 3002/1
2
2
2
2
2
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
Transportna
Dužina
Težina
Težina bacanja
98 cm
112 cm
127 cm
136 cm
157 cm
175 g
200 g
235 g
270 g
295 g
25–80 g
25–80 g
25–80 g
25–80 g
25–80 g
Cijena €
49,00
59,00
69,00
89,00
99,00
Üpica iz fiber
stakla
To je špica od šest
traka iz fiber stakla
kojima je obavijena
cijela špica štapa
Byron Carbon Fire Stick 2
Jača verzija, koja se iskazuje dugom drškom i time omogućuje lakše
rukovanje kod ribolova.
ekstremno fleksibilan
Art. br.
Djelovi Dužina
FS 2402/2
FS 2702/2
FS 3002/2
2
2
2
240 cm
270 cm
300 cm
Transportna
Dužina
Težina
Težina bacanja
127 cm
141 cm
157 cm
245 g
305 g
340 g
40–200 g
40–200 g
40–200 g
Cijena €
79,00
99,00
119,00
Byron Carbon Fire Stick 3
Verzija za velike ribe, na primjer kapitalni primjerci soma.
Art. br.
Djelovi Dužina
FS 2702/3
FS 3002/3
2
2
270 cm
300 cm
Transportna
Dužina
Težina
Težina bacanja
141 cm
157 cm
375 g
395 g
180–500 g
180–500 g
Cijena €
129,00
149,00
Neptulus Jigging
Štapovi za ribolov sa čamca sa ekstremno obraEenom drškom koja se može
skinuti.
Br. Ar.
NE 180 J1
NE 180 J2
Dijelovi
2
2
Dužina Transportna Dužina Težina
180 cm
180 cm
124 cm
124 cm
Akcija
215 g 70–160 g
225 g 85–200 g
Cijena €
229,00
239,00
9
Nautic Tele Surf
Teleskopski štap za ekstremne napore sa izvanrednim svojstvima
bacanja.
Br. Ar.
N2 4504
N2 5005
Dijelovi
Dužina
Transportna
Dužina
Težina
Akcija
4
4
450 cm
500 cm
113 cm
115 cm
690 g
770 g
80–250 g
80–250 g
Cijena €
239,00
279,00
Nautic Extra Slim Feeder
Najvjerojatnije najsnažniji Feeder štap. Ekstremno uspješno bacanje,
a ipak vrlo mali promjer štapa.
Br. Ar.
N2 4203 F
Dijelovi
Dužina
Transportna
Dužina
Težina
Akcija
3+3
420 cm
150 cm
580 g
extra heavy
Tajna
Nautic
štapova leži
u
savršenom
djelovanju i pokretnom držaču rola koji se
može podešavati Tako se
može postići ekstremno daleko
bacanje, jer se svaki štap individualno
može prilagoditi svakom ribiču.
Cijena €
299,00
Nautic Surf
Ekstremno snažni štap za daleka bacanja.
Br. Ar.
N2 4203
N2 5003
N2 5503
XEDO Titan Telesurf
Tri različita surf štapa za različita područja upotrebe. Od laganog štapa do
jedne mašine za bacanje u dužini od 420 cm.
Br. Ar.
XT 4004
XT 4206
XT 4404
Dijelovi Dužina Transportna Dužina Težina
4
6
4
400 cm
420 cm
440 cm
110 cm
139 cm
151 cm
560 g
670 g
480 g
Akcija
60–130 g
80–250 g
70–180 g
Cijena €
229,00
299,00
229,00
Dijelovi
Dužina
Transportna
Dužina
Težina
Akcija
3
3
3
420 cm
500 cm
550 cm
150 cm
177 cm
192 cm
755 g
865 g
1005 g
80–250 g
80–250 g
80–250 g
Cijena €
169,00
199,00
229,00
XEDO Titan Surf
Surf štap ekstra klase sa konvencionalnim vodilicama.
Br. Ar.
XT 4203
XT 4503
XT 5003
Dijelovi Dužina Transportna Dužina Težina
3
3
3
420 cm
450 cm
500 cm
145 cm
155 cm
172 cm
665 g
695 g
785 g
Akcija
100–250 g
100–250 g
100–250 g
Cijena €
299,00
329,00
399,00
Byron – Štapovi za čamce
Ako provodite svoj godišnji odmor na moru onda želite od svojih ureEaja sve, kako se lijepi dani odmora
ne bi pokvarili. Iz tog razloga su Byron štapovi izraEeni posebno stabilno kako bi izdržali sve što se
od njih očekuje. Svaki prsten ima jedan unutarnji navoj kako bi se blank poštedio. Drugi navoj
može zbog toga uslijediti sa jednim visokim pritiskom. Isto tako Expoxy lakiranje doprinosi
stabilnosti vodilica.
Trolling
Art.-Nr. Dijelovi Dužina TransportnaDužina
N 5080
1
170 cm
170 cm
N 80130 1
170 cm
170 cm
TežinaI
GFA
Cijena 4
Klasa
730 g 50/80 lb.
239,90
770 g 80/130 lb.
249,90
Pokretni dräaö role
Blank sa
ekstremnim
pojaöanjem stjenke
Gimbal
kod Trolling
i Pilk ütapova
XEDO Trolling
Neuništivi štap za čamac sa praktičnom kratkom transportnom dužinom.
Br. Ar.
X 21025
X 21030
X 21050
Dijelovi Dužina Transportna Dužina Težina
2
2
2
210 cm
210 cm
210 cm
110 cm
110 cm
110 cm
535 g
575 g
585 g
Akcija
Cijena €
25 lb.
30 lb.
50 lb.
49,00
54,00
59,00
Dvostruki
roler kod
Trolling ütapova
11
SIC vodilica
za lagan
prolaz strune
Tri Fibre 25 g
Serija lakših štapova namijenjenih varaličarenju ili ribolovu plovkom.
Br. Ar.
TF 21025
TF 24025
TF 27025
TF 30025
TF 38025
Dijelovi
5
6
6
5
6
Dužina Transportna Dužina Težina
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
380 cm
50 cm
54 cm
57 cm
60 cm
98 cm
105 g
125 g
175 g
200 g
290 g
Akcija
10–25 g
10–25 g
10–25 g
10–25 g
10–25 g
Cijena €
17,90
19,90
24,90
27,90
29,90
Tri Fibre 50 g
Univerzalna serija teleskopskih štapova. U kraćim duljinama pogodna za ribolov
varalicom a u većim duljinama za lakši ribolov na dnu ili plovkom.
Br. Ar.
TF 21050
TF 24050
TF 27050
TF 30050
TF 33050
TF 36050
Dijelovi
5
5
6
6
5
6
Dužina Transportna Dužina Težina
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
330 cm
360 cm
50 cm
54 cm
57 cm
94 cm
98 cm
98 cm
110 g
130 g
180 g
210 g
290 g
340 g
Akcija
15–50 g
15–50 g
15–50 g
15–50 g
15–50 g
15–50 g
Cijena €
19,90
24,90
26,90
29,90
39,90
42,90
Tri Fibre 90 g
Snažnija serija univerzalnih teleskopa za optimalne težine bacanja 40–90 gr.
Br. Ar.
TF 28090
TF 30090
TF 35090
Dijelovi
5
5
6
Dužina Transportna Dužina Težina
280 cm
300 cm
350 cm
100 cm
102 cm
102 cm
290 g
330 g
390 g
Akcija
40–90 g
40–90 g
40–90 g
Cijena €
34,90
39,90
44,90
Tri Fibre 140 g
Štapovi iz ove jaće serije rezultat su potpuno nove tehnologije gdje metalna vlakna pojačavaju osnovu štapa. Epoxy smole s već prije spomenutim vlaknima daju
ogromnu rezevu snage ovim štapovima.
Br. Ar.
TF 28140
TF 30140
TF 35140
Dijelovi
5
5
6
Dužina Transportna Dužina Težina
280 cm
300 cm
350 cm
100 cm
102 cm
102 cm
290 g
335 g
390 g
Akcija
60–140 g
60–140 g
60–140 g
Cijena €
34,90
39,90
46,90
Tri Fibre 190 g
Serija štapova za bacanje na velike daljine. Model TF 39190 C karakterizira dvodijelna ručka za optimalno pozicioniranje kod zabacivanja.
Br. Ar.
Dijelovi
TF 33190
TF 39190
TF 39190 C
6
7
7
Dužina Transportna Dužina Težina
330 cm
390 cm
390 cm
102 cm
102 cm
102 cm
420 g
540 g
530 g
Akcija
80–190 g
80–190 g
80–190 g
Cijena €
44,90
54,90
54,90
Tri Fibre 300 g
Posebni štapovi za najveće težine bacanja i najveća opterećenja.
Br. Ar.
TF 34300
TF 38300
Dijelovi
6
7
Dužina Transportna Dužina Težina
340 cm
380 cm
102 cm
102 cm
Akcija
480 g 100–300 g
640 g 100–300 g
Cijena €
55,90
57,90
Metalna vlakna za
pojaöanje blanka
Power Backbone
Epoxy C 24
Metal Fibre
Izrada štapa odlučuje kako će stabilan on biti. Serija Tri Fibre
je sigurno jedna od robusnijih serija u našem programu. Ta
osobina leži u Power Backbone materijalu. Jezgra štapa je
ekstremno
stabilana. Samo specijalna mješavina tkiva stakla i elastičnog grafitnog tkiva garantira ovu ekstremno elastičnu i skoro
nesalomljivu strukturu.
Oko te jezgre ovijaju se tada drugi materijali koji se odreEuju
prema djelovanju štapa. A na kraju će blank biti pojačan sa
dvostrukim metalnim omotačem.
Power Backbone
Osnova štapa za više stabilnosti i
snage.
Epoxy C 24
Za smanjenje težine i pouzdanost.
Metal Fibre
Vlakna metala u balnku štapa za
povećanja snage i smanjenje
težine štapa. Kajnji materijal za
proizvodnju štapova.
13
X-act
Nova generacija štapova dizajna X-navoja.
X-act – Teleskopski ütapovi
Serija teleskopskih štapova sa različitim akcijama. Većina ovih štapova
ima ručku iz pluta. Dulji štapovi i štapovi sa snažnom akcijom opremljeni
su sa ručkom za daleka bacanja.
Art. br.
Djelovi Dužina
Transportna
Dužina
Težina
Težina bacanja
Cijena €
XA 30-150
XA 30-165
XA 30-180
XA 30-210
XA 30-240
XA 30-270
XA 30-300
4
4
5
5
6
6
7
150 cm
165 cm
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
45 cm
45 cm
50 cm
54 cm
57 cm
59 cm
70 cm
90 g
110 g
130 g
160 g
180 g
200 g
280 g
5–30 g
5–30 g
5–30 g
5–30 g
5–30 g
5–30 g
5–30 g
9,90
11,90
13,90
16,90
19,90
24,90
29,90
XA 50-210
XA 50-240
XA 50-270
XA 50-300
XA 50-330
5
5
6
6
7
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
330 cm
57 cm
58 cm
60 cm
64 cm
65 cm
140 g
160 g
180 g
240 g
360 g
15–50 g
15–50 g
15–50 g
15–50 g
15–50 g
17,90
19,90
24,90
29,90
34,90
XA 70-240
XA 70-270
XA 70-300*
XA 70-330*
XA 70-360*
4
4
5
5
6
240 cm
270 cm
300 cm
330 cm
360 cm
70 cm
72 cm
72 cm
72 cm
72 cm
200 g
280 g
330 g
400 g
420 g
25–70 g
25–70 g
25–70 g
25–70 g
25–70 g
19,90
24,90
29,90
34,90
39,90
XA 150-300* 5
XA 150-360* 6
300 cm
360 cm
72 cm
72 cm
410 g
470 g
75–150 g
75–150 g
34,90
44,90
* Štapovi sa drškom za daleka bacanja
X-act Spinning
Štapovi sa različitim akcijama, specijalno napravljene za odreEeni
ribolov.
Art. br.
Djelovi Dužina
Transportna
Dužina
Težina
Težina bacanja
Cijena €
XAS 30-180
XAS 30-210
XAS 30-240
XAS 30-270
2
2
2
2
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
95 cm
110 cm
125 cm
140 cm
150 g
160 g
190 g
240 g
5–30 g
5–30 g
5–30 g
5–30 g
16,90
19,90
24,90
27,90
XAS 50-210
XAS 50-240
XAS 50-270
XAS 50-300
2
2
2
2
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
110 cm
125 cm
140 cm
160 cm
170 g
200 g
240 g
270 g
15–50 g
15–50 g
15–50 g
15–50 g
19,90
24,90
29,90
34,90
XAS 80-240
XAS 80-270
XAS 80-300
2
2
2
240 cm
270 cm
300 cm
126 cm
140 cm
155 cm
280 g
300 g
320 g
35–80 g
35–80 g
35–80 g
29,90
34,90
39,90
X-act Power
Snažni štapovi za lov soma i velikih morskih riba.
Art. br.
Djelovi Dužina
XAS 250-210
XAS 250-240
XAS 250-270
XAS 250-300
2
2
2
2
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
Transportna
Dužina
Težina
Težina bacanja
110 cm
127 cm
142 cm
158 cm
290 g
320 g
330 g
340 g
125-250 g
125-250 g
125-250 g
125-250 g
Cijena €
34,90
37,90
39,90
44,90
Od grafita izrađen
blank X-act štapa
X-act Match, Feeder, Wincklepicker
Ovo su tri serije štapova za specijalna područja
primjene sa savršenom akcijom.
Art. br.
XA 360 F
XA 390 F
Djelovi Dužina
Transportna
Dužina
Težina
Težina bacanja
Cijena €
3+2
3+2
360 cm
390 cm
130 cm
136 cm
260 g
280 g
2 oz. + 3 oz.
2 oz. + 3 oz.
69,90
74,90
XA 360 MA
XA 390 MA
3
3
360 cm
390 cm
120 cm
140 cm
240 g
280 g
5–25 g
5–25 g
59,90
74,90
XA 210 WP
XA 240 WP
XA 270 WP
XA 300 WP
2+2
2+2
2+2
2+2
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
115 cm
125 cm
135 cm
155 cm
130 g
160 g
200 g
250 g
3–25 g
3–25 g
3–25 g
3–25 g
29,90
34,90
39,90
44,90
15
Byron Texton IM 8+
Byron Travel XR
Serija štapova za profesionalce i one s najvišim zahtijevima. Napravljeni su od
najboljeg materijala koji im daje izrazitu lakoću i brzinu. Elegantni štapovi za
uživanje koji se sve više viEaju u rukama onih koji su isprobali sve.
Ovo je jedna nova serija teleskopskih štapova koja zbog materijala od kojeg je
napravljena veoma sliči štek - štapu. Ovo su štapovi različitih akcija, od laganih spin
do snažnih štapova za ulov šarana od 3,5 lb.
Br. Ar.
Br. Ar.
Dijelovi Dužina Transportna Dužina Težina
Travel 25
TXR 25 180
4
180 cm
70 cm
130 g
TXR 25 210
5
210 cm
75 cm
155 g
TXR 25 240
5
240 cm
75 cm
160 g
TXR 25 270
5
270 cm
78 cm
165 g
TXR 25 300
5
300 cm
78 cm
170 g
TXR 25 380
7
380 cm
78 cm
230 g
TXR 25 450
8
450 cm
80 cm
325 g
Travel 55
TXR 55 210
5
210 cm
73 cm
135 g
TXR 55 240
5
240 cm
73 cm
145 g
TXR 55 270
6
270 cm
75 cm
210 g
TXR 55 300
6
300 cm
78 cm
250 g
TXR 55 360
7
360 cm
78 cm
270 g
Travel 120
TXR 120 270 6
270 cm
80 cm
280 g
TXR 120 300 6
300 cm
85 cm
295 g
TXR 120 360 7
360 cm
87 cm
340 g
T8 3005
T8 3505
T8 4006
T8 5005
T8 6006
T8 7007
T8 8008
T8 9009
Dijelovi Dužina
4
5
6
5
6
7
8
9
300 cm
350 cm
400 cm
500 cm
600 cm
700 cm
800 cm
900 cm
Transportna Dužina Težina
112 cm
112 cm
118 cm
125 cm
125 cm
125 cm
125 cm
125 cm
55 g
105 g
125 g
130 g
155 g
210 g
280 g
390 g
Akcija
Extra Fast
Extra Fast
Extra Fast
Extra Fast
Extra Fast
Extra Fast
Extra Fast
Extra Fast
Cijena €
79,00
99,00
129,00
169,00
229,00
289,00
359,00
459,00
Byron Texton IM 8 Bolognese
Najbolji direktaši u izvedbi s vodilicama. Izrazito mala težina i brza akcija. Srebrna
visoke SIC vodilice spriječavaju ljepljenje strune za štap.
Br. Ar.
T8 5005B
T8 6006B
T8 7007B
Dijelovi
5
6
7
Dužina Transportna Dužina Težina
Akcija
Cijena €
500 cm
600 cm
700 cm
3–12 g
3–12 g
3–12 g
189,00
249,00
319,00
129 cm
129 cm
129 cm
135 g
155 g
210 g
Akcija
Cijena 4
5-25 g
5-25 g
5-25 g
5-25 g
5-25 g
5-25 g
5-25 g
35,00
39,00
45,00
49,00
54,00
69,00
89,00
15-55 g
15-55 g
15-55 g
15-55 g
15-55 g
45,00
49,00
54,00
59,00
69,00
60-120 g
60-120 g
60-120 g
59,00
69,00
89,00
Lagane izrazito
udaljene vodilice koje
sprijeöavaju prijanjanje
mokre strune za ütap.
Texton IM 7
Štap TEXTON IM 7 je malo robusniji model od štapova TEXTON IM 8.
Materijal je malo teži i ekstremno stabilan. Ako je TEXTON IM 8 štap za ekstra
laki ribolovsa jednom brzom i senzibilnom akcijom, tada je štap TEXTON IM
7 bolji za veče i teže ribe. Debljina i jačina strune kod ovog štapa može se
birati.
Metalni zatvaraö
Štap TEXTON IM 7 je idealan za ribe kao što su šaran, mrena i druge jače
ribe, te dozvoljava jača naprezanja i jače drilove.
Br. Ar.
T7 5005
T7 6006
129,00
T7 7007
Dijelovi
Dužina Transportna Dužina Težina
Akcija
Cijena €
5
6
500 cm
600 cm
120 cm
120 cm
180 g
285 g
Fast
Fast
99,00
7
700 cm
120 cm
445 g
Fast
169,00
Zaütitni zatvaraö
Izrazito
udaljene
vodilice koje
sprijeöavaju
lijepljenje
mokre strune
za ütap
Texton IM 7 Bolognese
Štapovi za majstore i eksperte koji love sa direktašima i bolognesima. Samo
pravi majstori mogu koristiti ove štapove sa ekstra tankim strunama za
ribolov. Idealna struna za ove štapove je oko 0,18 mm. Zbog dobro
rasporeEene težine štap ekstremno dobro leži u ruci i dozvoljava nesmetan
ribolov i više sati bez zamaranja.
Br. Ar.
T7 5005B
T7 6006B
Dijelovi
5
6
Dužina Transportna Dužina Težina
Akcija
Cijena €
500 cm
600 cm
20 g-ig
20 g-ig
129,00
159,00
125 cm
125 cm
225 g
325 g
Lagani
nosaö role
17
Dvostruko ispleteni
blank za pojačanje cijelokupnog tijela štapa
Mammoth Coarse
Serija štapova za specijalni ribolov .Ovo su dva štapa koji se odlikuju svojom nedostižnom akcijom. Izrada je besprijekorna a štapni vrat je uočljiv zbog svog malog promjera i ekstremno
brze akcije. Zbog izrade od Multi-Modulus grafita ova serija štapova se odlikuje nedostižnom akcijom, koja se točno prilago ava potrebama ribiča. Tek kod većih opterećenja počinju djelovati rezervne snage u ručnom dijelu štapa.
Dvostruko ispleten omotač od grafita oko štapnog vrata još dodatno pojačava konstrukciju.
dvostruko ispleteni
štapni vrat od grafita
Mammoth Coarse Match
Serija koja se odlikuje malim promjerom i brzom akcijom i time iskorištava sve
prednosti jednog brzog Match štapa. Riba se može odmah zakvačiti. I privlačenje ribe je bez teškoća, jer ovaj štap radi cijeli posao.
Art. br.
Djelovi
MC MA 360
MC MA 390
MC MA 420
3
3
3
Dužina
Dužina
Transportna
Težina
360 cm
390 cm
420 cm
116 cm
136 cm
147 cm
180 g
190 g
240 g
Težina bacanja Cijena €
3–20 g
3–20 g
3–20 g
199,00
219,00
229,00
Mammoth Coarse Feeder
Ovo je feeder štap vrhunske klase za najveće izazove. Ovaj feeder štap odlikuje
se ekstremno visokom težinom bacanja i razvija se dalje iz vrata štapa za ulov
šarana. Zbog toga ovi štapovi imaju potrebnu snagu kako bi hranilicu mogli baciti i na daljinu od oko 100 m. Tri različite špice zaokružuju savršenu akciju ovog
štapa. Ovo su feder štapovi sa kojima možete hranilicu težine 100 do 150g bez
napora baciti na veću daljinu.
Art. br.
MC F 360
MC F 390
Djelovi
Dužina
Dužina
Transportna
Težina
3+3
3+3
360 cm
390 cm
127 cm
136 cm
290 g
365 g
ugravirani Byron grb
Težina bacanja Cijena €
3/4/5 oz.
3/4/6 oz.
189,00
199,00
19
Coarse Team
Coarse Team Float 2
Ova serija objedinjuje četiri različite podgrupe, koja je razvijena specijalno za
ribolov mirnih riba.
Kako bi se još više poštivale želje i potrebe ribića, u ovoj godini ima puno različitih serija , koje su izraEene specijalno za svaku vrstu ribolova. Time je postignuto još bolja izrada štapova.
Isto tako i vrsta ugljičnog tkiva za ovu seriju može se specijalno prilagoditi.
Za osjetljivi ribolov potrebno je imati odgovarajuće štapove, koji su
prilagoEeni tankoj struni i putem senzibilne akcije dozvoljavaju jedno
osjećajno privlačenje ribe.
Kod serije Coarse Team prvi puta je primijenjena osjetljiva struktura
materijala X 48.
Ovo ugljično tkivo je brzo u akciji, ali ipak ne prekruto , da bi onemogućilo
jedan osjećajan ribolov sa tankom strunom.
Zadnji sloj tog materijala sastoji se od novog X-48 materijala, koji akciju još
dodatno poboljšava i upravo je odreEen za jedan osjetljivi ribolov.
Štapovi za ribolov sa plovcima sa jednom velikom daljinom
bacanja. Ovi se štapovi odlikuju jednom brzom vršnom akcijom.
Art.-Nr.
CT F2 330
CT F2 360
CT F2 390
Teile
Länge
Transportlänge
Gewicht
Wurfgewicht
Preis 4
3
3
3
330 cm
360 cm
390 cm
116 cm
127 cm
137 cm
230 g
250 g
320 g
7–40 g
7–40 g
7–40 g
95,00
99,00
105,00
Coarse Team Feeder
Tri štapa sa različitim akcijama. Špice odreEenog štapa imaju različite težine
bacanja, što je naznačeno na svakoj špici. Podaci an engleskom u uncama
(1. oz. odgovara 28 g.), pokazuju maksimalne težine bacanja špice.
Tim podacima ima se još više kontrole kod ribolova i može se špica točno
usmjeriti prema košarici sa hranom.
Art. br.
CT F 350
CT F 390
CT F 420
Dijelovi Dužina
3 + 3 350 cm
3 + 3 390 cm
3 + 3 420 cm
Dužina kod transporta Težina Težina bacanja Cijena €
125 cm
137 cm
147 cm
250 g
280 g
330 g
2/3/4 oz.
3/4/5 oz.
3/4/5 oz.
119,00
129,00
139,00
Coarse Team Match
Serija izbalansiranih štapova koja je razvijena specijalno za ribolov sa
plovcima. Sa ovim štapom može se loviti sa kliznim plovcima i stoperom, a
isto tako i sa fiksno montiranim plovcima.
Ova se serija sastoji od četiri štapa, koji se odlikuju svojom novom akcijom.
Špica je senzibilna, akcija počinje prvo na špici i rasteže se sa dodatnim opterećenjem na čitav štap. Sa tom dinamičnom izradom štap može izdržati ekstremna opterećenja i brzo izmoriti ribu.
Ovo je štap koji sam privlači ribu.
Art. br.
Art. br.
Coarse Team Float 1
CT F1 300
CT F1 330
CT F1 360
CT F1 390
Dijelovi Dužina
3
3
3
3
300 cm
330 cm
360 cm
390 cm
Dužina kod transporta Težina Težina bacanja Cijena €
107 cm
116 cm
125 cm
137 cm
190 g
200 g
210 g
225 g
5–18 g
5–18 g
5–18 g
5–18 g
79,00
89,00
95,00
99,00
CT MA 360
CT MA 390
CT MA 420
CT MA 450
Dijelovi Dužina
3
3
3
3
360 cm
390 cm
420 cm
450 cm
Dužina kod transporta Težina Težina bacanja Cijena €
127 cm
138 cm
145 cm
158 cm
220 g
250 g
280 g
320 g
3–20 g
3–20 g
3–20 g
3–20 g
69,00
79,00
89,00
99,00
Coarse Team Winckler Picker
Tri ekstremno sensibilna Winckle-Picker štapa sa različitim špicama, koje ugriz
ribe odmah pokazuju.
Art. br.
Dijelovi Dužina
CT WP 210 2 + 3 210 cm
CT WP 250 2 + 3 250 cm
CT WP 300 2 + 3 300 cm
Dužina kod transporta Težina Težina bacanja Cijena €
110 cm
132 cm
155 cm
3
70 g
115 g
210 g
2
3–12 g
3–12 g
3–12 g
1
64,00
69,00
74,00
SIC-Ring
Materijal koji je upotrebljen kod Coarse Team:
1. Carbon-Backbone, snažna kralježnica svih Byron štapova
2. Carbon C 32 temelj za izradu štapova sa jednu fleksibilnu i
dinamičnu akciju
3. High-Modulus-Carbon-X-48 omotač za jednu brzu i
osjetljivu akciju
21
Materijal za seriju Woven Titan specijalno je razvijen za štapove koji moraju izdržati ekstremno velike napore. Ta nova tehnologija u izradi istkanih podložaka sa Expoxy
smolom predstavlja jedan novi koncept materijala. Kod nekih štapova ne radi se samo o ukupnoj težini štapa, nego i o njegovoj robusnosti i otpornosti. Štapovi za
šaranski
ribolov pod ekstremnim opterećenjima u budućnosti će se raditi prema tom konceptu. Revoluciju predstavlja kombinacija iz grafitnih niti i istkanih podložaka koji
doprinose dodatnoj stabilnosti. Presjek štapova ne može se čak i kod najvećih napora i ekstremnog savijanja bolje formirati i ostaju uvijek okrugli.
Kratko i jasno, štapovi na koje se možete osloniti.
Nova Byron serija specijalno razvijena od naših stručnjaka, za šaranski ribolov. Štap se odlikuje izjednačenim djelovanjem koje je namijenjeno specijalno za ribolov šarana. Štapovi su dovoljno snažni za daleka i precizna bacanja, ali su ipak osjetljivi kod izvlačenja velikih riba.
Cjelokupna serija prošle je godine iscrpno testirana i nije ostavila nikakvih neostvarenih želja. Ova po kvaliteti visoko vrijedna serija izraEena od čistog ugljičnog
tkiva , razvijena je za ribiće koji traže cijenu ispod 100.– Eur.
Ovo je štap bez kompromisa u savršenoj izvedbi, za specijaliste šaranskog ribolova.
Ovo je još bolje razvijeni, uspješan Classic-Mammoth – Štap za šarane. Ova serija objedinjuje štapove od 1,0 do 3,5 lb. Vrat štapa je vitak, ali ipak ekstremno jak
u svojim stjenkama.
Ova serija štapova razvijena je za prave majstore ribolova na šarane. Vrat ovih ekskluzivnih ureEaja je izraEen od Multi-Modulus Karbona, a što se odražava na akciju
pojedinog štapa. Akcija je kruta i brza za ekstremna daleka bacanja u unutar 130 m, ali ipak dovoljno osjetljiva za ulov ribe.
Prema opterećenju uključuje se uvijek jedan daljnji dio konstrukcije od ugljičnog tkiva . Kod minimalnog opterećenja vrh štapa radi s pojačanom snagom i podjeli
je na cijeli štap, te je tako opterećenje ujednačeno.
Ovo majstorstvo tehnike sastoji se od savršene izvedbe površine štapa koji sprečava bilo kakav refleks svijetla.
Štapovi sa akcijom koja omogučava i bacanje raketa.
Blank Woven Titan
sa isprepletenim
podloškom je noviji
izum Byron
istraživanja.
Woven Titan Specimen
Serija dvodijelnih i trodijelnih štapova za šarane za ekstremno
velike napore.
Art. br.
Akcija
2
2
2
360 cm
360 cm
360 cm
186 cm
186 cm
186 cm
400 g
420 g
450 g
2,75 lb.
3,00 lb.
3,50 lb.
59,00
65,00
75,00
WT 3603-275
WT 3603-300
WT 3903-300
WT 3903-350
3
3
3
3
360 cm
360 cm
390 cm
390 cm
126 cm
126 cm
126 cm
136 cm
360 g
380 g
380 g
400 g
2,75 lb.
3,00 lb.
3,00 lb.
3,50 lb.
59,00
65,00
79,00
89,00
Art. br.
Dijelovi Dužina Dužina kod transporta
Cijena €
Težina
WT 3602-275
WT 3602-300
WT 3602-350
Težina
Akcija
cijena €
ST 12-250/3
ST 13-250/3
3
3
360 cm
390 cm
127 cm
137 cm
280 g
300 g
2,5 lb.
2,5 lb.
99,00
109,00
ST 12-300/3
ST 13-300/3
ST 14-300/3
3
3
3
360 cm
390 cm
420 cm
127 cm
137 cm
147 cm
270 g
315 g
380 g
3 lb.
3 lb.
3 lb.
99,00
109,00
119,00
ST 12-250/2
ST 12-275/2
ST 12-300/2
ST 13-300/2
ST 13-350/2
2
2
2
2
2
360 cm
360 cm
360 cm
390 cm
390 cm
190 cm
190 cm
190 cm
204 cm
204 cm
350 g
360 g
385 g
485 g
522 g
2,5 lb.
2,75 lb.
3 lb.
3 lb.
3,5 lb.
119,00
119,00
119,00
139,00
149,00
Dijelovi Dužina Dužina kod transporta
Vodilica Špice sa
ekstremno širokim
uloškom za zaštitu
strune
Art. br.
Akcija
Cijena €
MSXT 12-100/3
MSXT 12-125/3
MSXT 12-150/3
MSXT 12-200/3
MSXT 12-250/3
MSXT 12-300/3
MSXT 13-300/3
MSXT 13-350/3
3
3
3
3
3
3
3
3
360 cm
360 cm
360 cm
360 cm
360 cm
360 cm
390 cm
390 cm
127 cm
127 cm
127 cm
127 cm
127 cm
127 cm
138 cm
138 cm
165 g
180 g
205 g
195 g
270 g
315 g
340 g
345 g
1 lb.
11/4 lb.
11/2 lb.
2 lb.
21/2 lb.
3 lb.
3 lb.
1
3 /2 lb.
169,00
179,00
189,00
199,00
219,00
279,00
299,00
319,00
MSXT 12-275/2
MSXT 12-300/2
MSXT 13-300/2
MSXT 13-350/2
2
2
2
2
360 cm
360 cm
390 cm
390 cm
187 cm
187 cm
202 cm
202 cm
305 g
315 g
395 g
450 g
23/4 lb.
3 lb.
3 lb.
1
3 /2 lb.
199,00
229,00
269,00
299,00
Dijelovi Dužina Dužina kod transporta Težina
Prva vodilica
#50 od jedne
akcije od 2,5 lb
23
Torbe za štapove
Byron – Program torbi za 2010
Cjelokupni program torbi potpuno je obnovljen i prilagoEen novonastalim zahtjevima.
Iz toga su nastale različite torbe za specijalno različita područja uporabe. Svaka nova torba uočljiva
je po svojoj
funkcionalnosti i specijalnoj izvedbi.
Nove torbe izraEene su i od jednog novog materijala. Oxford 1800 X je ekstremno otporan materijal, vrlo uočljiv zbog svojeg dvostrukog
površinskog tkiva. Dodatno je takvo tkivo nepropusno, tako da kiša i vlaga ne mogu ući u torbu.
Ovaj program torbi pruža vam dodatnu zaštitu
za vaše vrijedne ureEaje.
Ispunjena su slijedeća svojstva:
nepropusnost
naročito otporno i robusno
visoki nivo tehničke i ručne izrade
gumena presvlaka na unutrašnjoj strani
zbog nepropusnosti vlage lako se čisti
Oxford 1800 X tkivo
Lake za nositi zbog širokih i podloženih remena
9301 12 ft Single-Cover 12”
Cijena: € 19,90
9301 13 ft Single-Cover 13”
Cijena: € 24,90
Idealna torba za šaranske štapove i rolu . Zatvarač se nalazi na
unutarnjoj strani torbe i nalazi se tako na suprotnoj strani od
strune. Tako ne može doći da struna zapne za zatvarač.
Torbe se mogu odvojeno nositi , ili se mogu montirati u Cover
bazu.
Kod toga trebate torbu gurnuti dolje u otvor i
tada pričvrstiti jednim klipom na remen.
9300 Cover Base
Osnovna torba za pojedinačni Single-Cover.
Ova se torba može posebno naručiti i može se individualno složiti po
dijelovima prema potrebi. Postoji mogućnost da se torba sa Single-Covers složi po dijelovima na dužinu od 12“ ili 13“.
Maksimalno se može pet takvih torba za štapove montirati. Dužinu
odreEujete sami, kao i kako želite torbu kombinirati.
Cover baza ima stabilno dno iz čvrste plastike i štiti vaše ureEaje. Na
vanjskoj strani nalaze se još dvije torbe, jedna za kišobran a druga za
komplet stikova.
U veliki srednji pretinac može se staviti još i novi Byron šator.
Cijena: € 29,90
9302 Mighty Cover
Mighty Cover je kao što to već njeno ime govori, torba
specijalista za šaranski
ribolov, koji želi svoj cjelokupni
pribor uredno odložiti.
Pri otvaranju torbe na jednoj strani nalazi se mjesto
za četiri štapa, ali bez rola. Na drugoj strani mogu se
odložiti isto četiri štapa bez rola. Svaki pojedini štap
je zaštićen posebno i podloženim
poklopcem torbe.
Na vanjskoj strani nalazi se više džepova za odlaganje:
ribičkog pribora,
kišobrana,
šatora,
pretinci za štapove bez
rola- svaki pretinac može se zatvoriti
poklopcem na čičak
odvojeni pretinci za štapove sa
montiranim rolama, svaki od četiri
pretinca može posebno biti
Cijena: € 139,90
zaštićen.
9303 Rod Bag
Nova torba za štapove za transport štapova sa već montiranim rolama. Svaki štap može se pričvrstiti sa trakom na
čičak. Dodatno se može u vanjskom džepu odložiti i sitni materijal. Na stražnjoj strani je jedan džep za dugoljasti pribor.
Cijena: € 39,90
9303 100 cm torba za štap u dužini od 100 cm za teleskopski štap
9303 130 cm torba za štap u dužini od 130 cm specijalno za trostruki štap za šarane
Cijena: € 49,90
9303 160 cm torba za štap u dužini od 160 cm univerzalna torba
Cijena: € 54,90
9303 195 cm torba za štap u dužini od 195 cm za štap za šarana sa 12“
Cijena: € 57,90
9303 210 cm torba za štap u dužini od 210 cm za štap za šarana sa 13“
Cijena: € 59,90
9304 Single-Rod-Bag
Futrola za jedan štap. Zbog
materijala podloge je ova torba
optimalna zaštita za svaki štap.
9304 110 cm Futrola za štap u dužini od 110 cm
9304 130 cm Futrola za štap u dužini od 130 cm
9304 140 cm Futrola za štap u dužini od 140 cm
9304 160 cm Futrola za štap u dužini od 160 cm
9304 195 cm Futrola za štap u dužini od 195 cm
Cijena: € 16,90
Cijena: € 18,90
Cijena: € 19,90
Cijena: € 21,90
Cijena: € 24,90
25
Torbe
9310 Rig Folder XL
Ova torbica za pribor je osnovni pribor za
ribiće na šarana. U tu torbicu ide slijedeći pribor:
četiri
pokazivača ugriza, kutija sa indikatorima. Ovo je torbica koja je upečatljiva zbog
svoje veličine i funkcionalnosti. Tvrdi omot štiti dodatno
vrijedni pribor za šaranski ribolov.
na obje strane EVA uložak
četiri džepa od plastike
pretinac za odlaganje
četiri na svakoj strani uloška, dva džepa za pokazivače ugriza
Cijena: € 39,90
9311 Vakuum Flask Bag
Jedna ekskluzivna izvedba sa niže navedenim sadržajem iz oplemenjenog čelika,
lakog za održavanje: termos boca, dvije šalice, dvije doze za zatvaračem za mlijeko
Cijena: € 39,90
ili šećer, dvije salvete i dvije žličice za kavu.
9316 Two in One
Savršena torba za pribor. U toj
praktičnoj torbi nalaze se dva
plastična predjela za razni pribor.
Cijena: € 39,90
9319 Five in One
Kombinacija torbe i kofera za ureDaje. Donji dio torbe sastoji se od sistema za odlaganje za četiri plastičnih pretinca. Čak i ako se uklone
svi plastični
pretinci, torba će zadržati svoju čvrstu konstrukciju. U gornjem pretincu torbe nalazi se još jedan pretinac za nužni pribor, koji mora brzo
biti pri ruci.
Cijena: € 119,90
Čvrsti plastični donji dio sa pretincima na guranje.
9313 Chilled Food Bag
Kao što to veli i njeno ime to je torba za živežne namirnice. U sredini se nalazi veliki izolirani
pretinac za držanje živežnih namirnica. Sa strane mogu se odložiti dvije PET boce od 1,5 lit. I ta dva pretinca
su izolirana i drže napitke na
hladnom.
U dva prednja pretinca nalazi se potreban pribor za jelo, koji je pričvršćen i može se lako izvaditi.
Široki podloženi remen za nositi i ručka
Veliki unutarnji izolirani pretinac za živežne namirnice
Vanjski pretinac za suDe: tanjuri, solenka, salvete
Vanjski pretinac za dodatno suDe, daske za rezanje, pribor za jelo . . .
Cijena: € 79,90
Dodatni mrežasti pretinci za sitnice
Torbe sa izoliranim dijelovima za dräanje pic´a,
äiveänih namirnica i mamaca
9312 Chilled Bait Bag
Ova je torba savršena za transport mamaca. Čvrsti donji
dio sadržava i jedan stabilan pretinac za olova ili hranu.
Srednji dio torbe je izolirani , kako bi se hrana održavala
svježom.
U prednjem dijelu s poklopcem mogu se odložiti razne
potrebne stvari.
Široki podloženi remen za nositi i ručka
Džepovi sa strane za pribor
pretinac s prednje strane za PVA pribor
čvrsto dno sa pretincem za olova ili hranu Cijena: € 49,90
9314 Chilled Rigger Bag
Jedna mala torba sa velikim predjelom za hlaDenje i dodatnim torbicama za
olova i udice. Ove dodatne torbice mogu se dobiti sa Chilled Rigger
Bagom ili se mogu dobiti odvojeno. Jedna od tih
dodatnih torbica može poslužiti za pospremanje
udica ili plastičnih vrećica. Druga je predviDena
za odlaganje olova.
U prednjem dijelu ima dosta mjesta za ostali
pribor.
Cijena: € 89,90
9315 Rig Folder
Jedna mala praktična torbica
za čuvanje montažnih i gotovih
udica.
Ova dodatna torbica može se
pričvrstiti sa strane na Chilled
Rigger Bag torbu.
Cijena: € 19,90
9325 Lead Bag
Torba za čuvanje različitih olova. Kroz fleksibilnu unutarnju podjelu mogu se pretinci
prilagoditi veličini olova.
Pomoću dvije noseće ručke težina olova se
dobro podjeli.
Ova dodatna torbica može se pričvrstiti sa
strane na Chilled Rigger Bag torbu.
Cijena: € 19,90
27
Torbe
9318 Reel + Spool Bag
Idealna torba za ribiće šaranaše. Torba je tako
prostrana da u nju stanu četiri role za šarana. Dodatno se u nju mogu staviti i rezervne špule. Podjela prostora u torbi može se prilagoditi
veličini ribičkih rola.
Četiri slobodno rasporeDenih pretinaca za ribičke role
Daljnja podjela za rezervne špule
Mekani materijal za zaštitu skupocjenih ureDaja
Cijena: € 39,90
9326 Rucksack 80 l
Jedna prostrana naprtnjača sa pojačanjem na leDima i
podesivim remenima za nošenje. Jedan glavni prostor
sa mnogo dodatnih džepova za razni pribor.
Cijena: € 69,90
9320 Accessory Bag
Mala torbica za pribor. Jednostavna ali ipak genijalna u izradi.
Jedan veliki
pretinac u sredini, dva džepa sa
strane i jedan prostrani prednji
pretinac.
Cijena: € 34,90
9329/2 – Belt Beg – torba za blink
Torba sa remenom oko struka sa praktičnim plastičnim
dozama, u kojima se mogu prenositi varalice.
Preis: € 28,90
9328 Folding Bucket
Praktična kanta za miješanje
hrane. Unutarnji uložak može
se uzeti van kako bi se kanta
mogla oprati prije ponovnog
korištenja.
Cijena: € 19,90
9329/1 Belt Bag
Torba sa remenom oko struka idealna za ribolovce koji vole lovit sa malo varalica.
Preis: € 24,90
9264/1 Floating Protector
Praktična podloga za ribe, sa plivajućim rubom. Na toj podlozi može se riba u vodi lagano pričvrstiti. Zbog stiropornih kuglica u vanjskim stranama na podlozi, riba ne može skliznuti s podloge. U unutarnjem dijelu podloge nalazi se dvostruka spužva , tako da je riba zaštićena od oštrih predmeta sa obale.
Pomoću nosivih remena može riba zajedno sa podlogom biti stavljena na vagu.
Ova podloga isporučuje se u praktičnoj torbi.
Preis: € 79,90
Kod Charp Chair i Charp Bed
Chair položili smo veliku
važnost na
samu izradu.
Ova stolica i ovaj ležaj ne
mogu se usporediti s drugima. Postolje
nije izraDeno od željeza, nego
iz aluminija, i zbog toga je naročito lagano.
Primjer
transportne torbe
9505 Carp Chair
Ribički stolac sa podesivim naslonom i pojedinačno podesivim nogama. Ovaj model odlikuje se po svojoj maloj težini od samo 4,7
kg.
Cijena: € 149,00
Isporučuje se u stabilnoj torbi izraDenoj od
Oxford – 1800 Materijala, po boji
prilagoDenoj Bayron torbama.
9236 Stolac – naprtnjaöa
Praktični stolac s naprtnjačom. Posebno
veliki pretinac sa strane, široki remeni za
nošenje i dodatno podložena zaštita za
zaštitu kičme, tako da se može nositi na
leDima.
Cijena: € 37,90
Zanemariva
težina čak i
za djecu.
9506
9506 Carp Bed Chair
Ribički ležaj sa podesivim
naslonom i pojedinačno podesivim nogama. Ovaj model
isporučuje se sa šest noga i vodootpornom presvlakom.
Ovaj model odlikuje se po svojoj maloj
težini od samo 7 kg.
Cijena: € 199,00
Isporučuje se
u stabilnoj
torbi
izraDenoj od
Oxford –
1800 Materijala, po boji
prilagoDenoj
Bayron torbama.
9507 Transporter
Ovaj transporter ima
dva kotača i zbog toga je iznimno
stabilan. Daljnja prednost je
u dva potpornja. Zbog toga
se kolica mogu lagano odložiti i ne mogu se prevrnuti.
Cijena: € 119,00
29
Šatori, odjeća
9508/1 Speed Lounge Overwrap
Posebna navlaka (prekrivač) za Speed Lounge konstrukciju. Zbog specijalne
konstrukcije Speed Lounge, nastaje između dva šatorska krila, zračni prostor
širine od 5 cm, kao dodatni sloj izolacije. Ova navlaka (prekrivač) naročito je
podložna za dugu sezonu ribolova i kod različitih vremenskih uvjeta.
Cijena: € 169,00
Isporučuje se u stabilnoj torbi izraDenoj od Oxford – 1800 Materijala, u boji
prilagoDenoj Bayron torbama.
9508 Speed Lounge
Jedan novi Byron šator za jednu osobu, koji s odlikuje jednostavnom izvedbom i
stabilnošću. Postavljanje šatora izvodi se u tri minute, a nakon toga mora se
samo pričvrstiti sa konopcima. Daljnja prednost ovog šatora je donji dio
(pod) koji se može izvaditi. On se pričvršćuje samo trakama sa
čičkom. Izlaz se može otvoriti patentnim zatvaračem
ili čičak trakom. Zbog toga nije potrebno u noći
pronaći početak patentnog zatvarača da bi se
otvorio šator. Osim pokrivača moguć je još i
jedan prozirni prozor ili rešetke. Svi ovi dodaci
sadržani su u osnovnom modelu.
Cijena: € 299,00
Isporučuje se u stabilnoj torbi izraDenoj od Oxford – 1800 Materijala, u boji
prilagoDenoj Bayron torbama.
Opcija B.
Rešetka
Opcija A:
prozirni front
stabilna konstrukcija
Podno dno koje se
može uzeti van jednostavno za
fiksiranje - sa čičak
zatvaračem
Izgled sa
navlakom
9677 - Jakna od flisa
Ova flis jakna štiti od vjetra i ekstremne hladnoće i vrlo je ugodna za nošenje. Dva podložena džepa služe za zaštitu ruka od
ekstremnih hladnoća.
Cijena: € 89,90
Veličina: S, M, L, XL, XXL
9679 Soft-Shell-Hose
Odgovarajuće hlače k jakni. Vodootporne, koje dišu, tople i
ugodne za nošenje.
Veličina: S, M. L, XL, XXL
Cijena: € 59,90
9678 Soft-Shell-Jacke
Savršena jakna za hladne i kišovite dane.
Svaki patentni zatvarač na jakni je otporan
na vodu, tako da je sadržaj džepova
zaštićen.
Veličina: S, M, L, XL, XXL
Cijena: € 99,90
još jedna besplatna
jakna iznutra
9676 Byron jakna
Mnogi detalji ove nove prozračne
jakne su skriveni i leže u:
unutarnji filcani dio koji se može uzeti van
jakna nepropušta vjetar
neopren-manDete
unutarnji džepovi
vanjski džepovi na prsima i na rukavima
vanjski džepovi sa filc podstavom za grijanje ruku
kapuca
Cijena: € 169,00
9674 Byron koüulja od
mikrovlakna
Vrlo lagana košulja za nositi izrDena
od mikrovlakana te zbog toga jako
prozračna, ali i topla. Jedan veliki
otvor na poleDini
omogučava još bolju ventilaciju u
vručim danima.
Veličine: M, L, XL, XXL
Cijena: € 49,90
moguće skinuti
donji dio
9630 Byron hlaöe iz
mikrofiber vlakana
Zaista dobro osmišljene hlače za
ribolov sa mnogo detalja:
elastični pojas na hlačama
nogavice koje se mogu skinuti
2 džepa sa strane sa čičak
zatvaračem
1 ne vidi se čitati
2 prednja džepa
1 džep za nož
Mikrofiber vlakno je materijal koji
je ugodan za nošenje.
Veličine: M, L, XL, XXL
Cijena: € 39,90
9632 Byron muöic´arski prsluk
Lagani prsluk za ribolovce koji se može nositi u
dvije dužine. Donji dio prsluka može se odvojiti. Prsluk je i u toplijim
godišnjim dobima ugodan za nošenje, stim da se na poleDini može
zatvaračem skinut dio prsluka te ostane samo prozračna mrežica.
Veličine: M, L, XL, XXL
Cijena: € 69,90
9601/3 Byron-kapa
Cijena: € 13,90
Moderne naočale sa
polariziranim staklima i
okvirima iz titana.
9910/20
Cijena: € 59,90
9633 Ribiöka prsluk sa led-nom vreöom
(ruksakom)
Prsluk koji nije samo za ribiče. Naročito
praktičan je ruksak koji se može skinuti, a
pričvršćen je sa 4 zatvarača. Mnogo džepova
kako vanjskih tako i unutarnjih i 2 ušivena za
pribor, upotpunjuju ovaj dobro osmišljeni dizajn.
Veličine: M, L, XL, XXL
Cijena: € 89,90
31
Elektroindikatori
Senzor za nočno svjetlo
9048/6 Daljinski prijemnik
Ovaj odašiljač se može upotrijebiti za do pet elektroindikatora. Svaki indikator 9048/5 ima svoju vlastitu frekvenciju i
zbog toga se može odvojeno programirati. Odašiljač radi ili
sa vibra pozivom ili sa jednim akustičnim signalom. Istovremeno će se aktivirati lampica pričvršćena na pokazivaču
ugriza.
Daljina emitiranja: do 300 m
Cijena: € 99,90
Upotrijebiti sa 3 x AAA baterijama
9048/5
Podešavanje boja:
Crvena
Žuta
Zelena
Sklopka pali-gasi
Glasnoća
Visina tona
Boja
Svijetloplava
Uputa za programiranje:
1. gumb za programiranje sa strane, utisnuti i pri
tome Sounderbox uključiti
2. više puta pritisnuti i izabrati boju na Sounderboxu
3. željeni indikator uključiti i aktivirati, kako bi radio
signal mogao biti otposlan
4. Sounderbox je aktiviran.
5. Sounderbox isključiti. Željeno programiranje
ostaje pohranjeno.
Za svaki elektroindikator postupak ponoviti, tako
dugo dok svi indikatori nisu programirani.
Plava
Bijela
9048/5
Nova Byron top tehnologija
Ovaj model koji je kompletno otporan na vodu, nova je generacija
pokazivača ugriza. Oni imaju slijedeća svojstva:
podešavanje visine tona
podešavanje glasovne jačine
podešavanje boje
Svaki pokazivač ugriza isporučuje se sa 2 Covera, kako bi izvrsno
odgovarao novim Byron štapovima za ulov šarana.
U crvenoj kombinaciji imate pokazivače ugriza za novu Byron Classic
Mammoth seriju i u sivoj kombinaciji imate model koji odgovara dosadašnjim štapovima za šarane.
Pokazivači ugriza opremljeni su sa odašiljačkim senzorom, pa se može
koristiti Byron odašiljačka kutija.
Cijena: € 99,90
9048/1
Jedno poboljšanje već
dobro poznatih Byron
elektroindikatora. Kroz novu
elektroniku je pokazivač ugriza
još otporniji na kišu i vlažnost.
Cijena: € 14,90
Upotrijebiti sa jednom
9V baterijom
9048/2
Novi model sa podesivom
visinom tona i glasovne jačine.
Cijena: € 24,90
Upotrijebiti sa jednom
9V baterijom
9048/3
Jedno proširenje postojeće
tehnike putem podešavanja senzibilnosti. Podešavanjem senzibilnosti, možete postići, da kod valova ili
jakog vjetra ne dolazi do pogrešnog
alarma.
Cijena: € 29,90
Upotrijebiti sa jednom
9V baterijom
RADIO WORKING
with all indicators.
Radio uređaj koji odgovara svakom pokazivaču ugriza
Ovaj set sadrži 2 radio ure aja za pokazivače ugriza. Jednostavno ga staviti u priključak i već je pokazivač ugriza
jedan od radio varijanta.
Ovaj pokazivač ugriza se tada može povezati sa Byron
radio odašiljačem
9048/7
Cijena: € 59,90
Upotrijebiti sa jednom
9V baterijom
9048/4 – Elektroindikator
Ekstremno otporan model za najtvr u upotrebu kod
najtežih okolnosti. Može se regulirati visina tona, jačina
zvuka i osjetljivost. Nadalje se može pritiskom na dugme
za uključenje, regulirati jačina svjetlosti.
Cijena: € 39,90
Upotrijebiti sa jednom 9V baterijom
9044 Svjetiljka
Ovo nije obična čelna svjetiljka, jer zbog
kompjuter tehnike koja je ugra ena u
kučište , ova svjetiljka radi sa vrlo malo
struje i sa ekstremnom visokom
snagom svjetla. Tri bijele
diode pružaju izvanredni
izvor svjetlosti. Jedan
jednostavan prekidač
omogućuje
lagano
uključivanje i isključivanje. Svjetiljka je
izra ena tako da svjetlo na jednoj udaljenosti od 75 cm može pogoditi rukama.
Ovo je optimalna radna pozicija. Naravno
da se ova svjetiljka može i ručno podesiti
pomoću čičak trake.
Cijena: € 9,90
9902/2 Swinger Standard
Cijena: € 5,90
Može se nabaviti u žutoj, crvenoj, plavoj i zelenoj boji
Drehknopf für
die Voreinstellung der Feder
Novi sa osvjetljenjem
9902/3 Swinger sa oprugom
Povlačenje swingera može se podesiti oprugom
(federom) u tri pozicije. Dodatno, za bolje djelovanje opruge može se još opteretiti težina pomoću
pomičnog utega.
Cijena: € 16,90
Može se nabaviti u žutoj, crvenoj, plavoj i zelenoj boji
9902/4 Specijalni
swinger
od
nehrđajućeg čelika
Dužina osovine swingera može se produžiti kako bi se postigla optimalna
točka za odre enu poziciju na Rod
podu i kod štapa.
Cijena: € 12,90
9902/6 SS-Drop
Down indikator
Cijena: € 7,49
Novi sa
osvjetljenjem
9902/5 Svjetleći swinger
Sa priključenjem na pokazivač ugriza
Cijena: € 15,90
Može se nabaviti u žutoj,
crvenoj, plavoj i zelenoj boji
Novi sa
osvjetljenjem
9902/7
Short-Range-Swinger
Cijena: € 5,80
Može se nabaviti u plavoj,
naran astoj i zelenoj boji
9620 Rukavica za bacanja
Specijalno izra ena rukavica za bacanja od kombinacaiaje Shark.Skin.Neoprena i jedne elastične tekstilne konstrukcije.
Zbog tanke i otporne konstrukcije ostaje osjećaj kod
bacanja, a prsti su optimalno zaštićeni.
9620 M veličina M
9620 L veličina L
Cijena: € 14,90
Cijena: € 14,90
33
Rodpod
Praktična transportna torba , odgovara
novim Byron torbama
Ležište Rod poda u srednjem
dijelu je izra eno od
nehr ajućeg čelika
Zbog toga se mogu ruke kako
vertikalno tako i horizontalno
podesiti. Zbog te kombinacije
materijala je Rod pod lagan,
ali ipak vrlo stabilan.
Pogled sa strane
9516 Aluminijski Rodpod
Novi aluminijski držač još je više usavršen.
Konstrukcija središta izraDena je od plemenitog metala, tako da je držač još stabilniji.
Cijena: € 179,00
Isporučuje sa zajedno sa torbom, u skladu s
novim Byron torbama.
9532
podesivi kugel - zglob iz
nehr ajućeg čelika
Cijena: € 8,90
Brzinski zatvarač može se jednostavno
otvoriti. Tako se mogu pokazivači
ugriza i dodaci brzo montirati i demontirati. Svaki brzinski zatvarač ima još
jedan poseban navoj
tako da se može
postići najbolje
podešavanje.
Prsten sa navojem
za fino podeüavanje
9530
9530 SS-Buzzerbar
Može se izvući na obje strane
Ravna donja strana dijelova koji se izvlače,
tako da se produžeci nemogu
preokrenuti
Produžetak opremljen sa brzinskim zatvaračem
Cijena: € 19,90
9531 SS-Bankstick
Stik od nehrDajućeg čelika
sa već fiksiranim brzinskim
zatvaračem.
Cijena: € 13,90
Stabilna konstrukcija
od nehr ajućeg čelika
Praktična transportna torba
odgovarajuća k
novim Byron torbama
Pogled sa
strane
9517 SS-Rodpod
Novi držač izraDen je od nehrDajućeg čelika. Konstrukcija se lako i brzo postavi, i ekstremno je stabilna.
Dodatno se još isporučuju dvije duže noge, tako da se
držač može postaviti i na neravnim, kosim dijelovima
obale.
Cijena: € 249,00
Isporučuje sa zajedno sa torbom, u skladu s novim
Byron torbama.
Ovaj Rodpod isporučuje se sa 6
nogara, kako bi se
one duže mogle primijeniti na neravnom
tlu, a kako bi Rodpod
ipak bio stabilan i
uspravan.
35
Ostali pribor
9904/U U-dodatak
sa mesinganim navojem
Cijena: € 1,60
9904/V V-dodatak
sa mesinganim navojem
Cijena: € 1,60
9903/V V–dodatak
sa zglobom
Cijena: € 1,79
9903/3 Zglobni dodatak
Cijena: € 5,30
9903/2
Fiksirani Tripod adapter
Cijena: € 5.30
Kovana špica
za fiksaciju štapa
9523
Brzinski zatvarač
za jednostavno montiranje i demontiranje Rodpoda
Cijena: € 5,90
9904/S Soft-gumeni
držač štapa
sa mesing navojem
Cijena: € 1,60
9903/8 Držač Štapa Heavy Duty –
dužina: 50 + 40 cm
Cijena: € 12,90
Aluminijska špica
Špica sa navojem
9903/5
Bazna špica (stik) Heavy Drill
Dužina: 30+20 cm
Cijena: € 8,90
9903/6 Bazna špica (stik) Heavy Drill
Dužina: 40 + 30 cm
Cijena: € 9,90
9903/7 Bazna špica (stik) Heavy Drill
Dužina: 50 + 40 cm
Cijena: € 10,90
9904/2 Teleskopska rašlja
za štap sa čelićnom špicom
Dužina: 70 – 110 cm
Cijena: € 6,90
9904/10 Teleskopska bazna
špica (stik) sa mesinganim
navojem Dužina: 50 – 85 cm
Cijena: € 7,90
Aluminijska špica
Aluminijska špica
Naoštrena špica
9903/9 Bazna špica (stik)
Dužina: 75 cm
Cijena: € 5,90
9904/1 Čelićna rašlja s dodatkom
Dužina: 60 cm
Cijena: € 1,90
Aluminijska špica
9904/4 bazna špica
(stik) engleska izvedba
Dužina: 79 – 125 cm
Cijena: € 8,90
9929/2 Držač štapova
9929/1 Držač
podesivim fiksiranjem
štapova sklopivi
Cijena: € 5,30
Cijena: € 3,40
9929/3 Držač štapova
sa drškom koja se može
odviti
Cijena: € 4,90
9904/6 Bazna špica (stik)
Engleska izvedba – s trostrukim izvlačenjem
Dužina: 58 – 135 cm
Cijena: € 15,90
Karbonsko tkivo
9900 Držač štapa
za čamac
Cijena: € 24,90
9929/4 Držač štapova
metalni za naročito tvrdo dno
Cijena: € 8,90
Aluminijska špica
9925/1 Karbon bazna špica (stik)
Dužina: 45 – 70 cm Cijena: € 7,90
9925/2 Karbon bazna špica (stik)
Dužina: 55 – 90 cm Cijena: € 8,90
9925/3 Karbon bazna špica (stik)
Dužina: 65 – 110 cm Cijena: € 9,90
Gornji dio zaokrenuti i povući gore
Glavu povući
prema dolje
9904/5 Buzzer Bar
Cijena: € 7,90
Specialno
naoštren vrh.
9904/F1
dodatak za feeder štapove sa
pričvršćivaćem (ankerom) sa strane
Cijena: € 3,90
9904/F2
dodatak za feeder štapove sa širokim
rasponom i mesinganim povezom
Cijena: € 5,90
Vrh sa navojem za
pjeskovito tlo
9904/9 Tripod –
luksuzna izvedba sa
Teleskopskim nožicama
Cijena: € 19,90
9904/8 Tripod
jednostavna izvedba
Cijena: € 13,90
9904/S
9044 Naglavna svjetiljka
Ovo nije obična čelna svjetiljka, jer zbog kompjuter tehnike koja je ugrađena u kučište , ova svjetiljka radi sa
ekstremno malo struje i sa ekstremnom visokom snagom svjetla. Tri bijele diode pružaju izvanredni izvor
svjetlosti. Jedan jednostavan prekidač omogućuje
lagano uključivanje i isključivanje. Svjetiljka je izrađena
tako da svjetlo na jednoj udaljenosti od 75 cm može
pogoditi rukama. Ovo je optimalna radna pozicija.
Naravno da se ova svjetiljka može i ručno podesiti
pomoću čičak trake.
Cijena: € 9,90
9044/2 Naglavna svjetiljka
Naglavna svjetiljka sa tri LED i jednom XENON žaruljom. Idealna
kombinacija za kratke i velike razdaljine
9044/4 Klip LED svjetiljka
Jedna mala i priručna LED svjetiljka koja
se može pričvrstiti bilo gdje. Pomoću
kuglaste glave koja se može
okretati postiže
radijus funkcije
od 360 stupnjeva.
Ova se svjetiljka može
nositi kako na kapi,
tako i u džepu na
jakni. Baterije su
uključene u cijenu.
Mekani soft držač za
čvrsto fiksiranje štapa
9929/4
Čelični držač
štapa ekstra
stabilan
Cijena: € 7,45
Cijena: € 9,90
37
PRIBOR ZA ŠARANE
9371 Flexible Rigs
prsteni za montažu olova sa zaštitom
od isprepletanja i karabinerom
Set od 6 komada
Cijena: € 3,90
9372 Safety Sleeves
Za montažu olova
Set od 6 komada
Cijena: € 3,90
9373 Knot Protectors
Zaštita čvora od elastične
gume
10 kom – sortirano Cijena: € 1,90
9374 Lead Clips
Za montažu sa fiksiranim olovom
Set – 6 komada
Cijena: € 2,90
9375 Tubes
Silikonske cijevi 2 mm x 500 mm
1 kom/boja
Cijena: € 1,90
9376 Tungsten Tubes
Volfram cjevčice 2 mm x 300 mm
1 kom/boja
Cijena: € 3,90
9377 Rig Ends
Prstenasti završetci za cijevi
Cijena: € 1,60
9377/2 Rig Ends
Da se predvez za boilu može jednostavno nataknuti na karabiner
Cijena: € 1,60
9378/8 Rubber Beads
8 mm, 20 komada Cijena: € 1,90
9378/10 Rubber Beads
10 mm, 20 kom
Cijena: € 1,90
9379/1,5 Shrinkage Tubes
1,5 x 60 mm,
Cijena: € 1,60
9379/2 Shrinkage Tubes
2 x 60 mm,
Cijena: € 1,60
9380/1 10 Rolling Swivels
Odgovarajući za sve vrste montaže
Cijena: € 1,60
9380/2 10 Rolling Swivels with Ring
Sa prstenom za još jednu bolju
prezentaciju predveza.
Cijena: € 2,90
9380/3 Rolling Swivels with Ring
and Snap
Cijena: € 3,90
9380/4 Rolling Swivels with Ring
Brza montaža bez fleksibilnog
prstena
Cijena: € 2,90
9380/5 Snaps
Karabiner za brzu izmjenu različitih
olova
Cijena: € 1,60
9380/6 Rolling Swivels with Ring
and Snap
Cijena: € 3,90
9380/7 Swivels and Rubber
Jednostavna i čvrsta montaža
između predveza i glavne strune ili
leadcora.
Cijena: € 3,90
9380/8 Knot Rings assorted
Ovalni i okrugli prsteni za lakše
vezanje čvorova
Cijena: € 1,60
Semi Stift Rig
Predvez za bojlu sa zaštitom Nosivost 15 Cb
Semi Stift Rig
4380/2 3 kom/pakiranje
Cijena: 3,90
4380/4 3 kom/pakiranje
Cijena: 3,90
4380/6 3 kom/pakiranje
Cijena: 3,90
9387 Soft Stopper
mekani stoper za bojle
Cijena: € 1,60
Semi Stift Rig Barbless – bez kontrakuke
4381/2 3 kom/pakiranje
Cijena: 3,90
4381/4 3 kom/pakiranje
Cijena: 3,90
4381/6 3 kom/pakiranje
Cijena: 3,90
Braided Rig
Predvez za bojlu sa upletenim Oyneema
tkivom, zbog čega je ekstremno tanki i
mekani – nosivost 15 Cb
Braided Rig
4382/2 3 kom/pakiranje
Cijena: 3,50
4382/4 3 kom/pakiranje
Cijena: 3,50
4382/6 3 kom/pakiranje
Cijena: 3,50
9388 Stopper Hard
Stoper u različitim dužinama
Cijena: € 1,60
Braided Rig Barbless – bez kontrakuke
4383/2 3 kom/pakiranje
Cijena: 3,50
4383/4 3 kom/pakiranje
Cijena: 3,50
4383/6 3 kom/pakiranje
Cijena: 3,50
Na kraju
predveza
nema
dodatne
obloge,
pa dobivamo
veču
fleksibilonost.
9382
Boilie Drill
Svrdlo za boilu
Cijena: € 3,90
9383 Boilie
Needle
Igla za boilu
Cijena: € 3,90
8394 Splicing
Needle
Igla specijal za
leadcore
Cijena: € 3,90
Na kraju predveza nema dodatne obloge,
pa dobivamo veču fleksibilonost.
4382/4383
7245 Tungsten assorted
Tungsten smjesa koja se može mijesitiZa idealno određivanje Pop-Up
montaže
Cijena: € 5,90
9385
Boiliehook
Igla za boilu
Cijena: € 3,90
4380/4381
9386
Boiliegrip
Za lakše
dipanje bojle
Cijena: € 4,90
39
PRIBOR ZA ŠARANE
Lead Core
5 m auf der kleinen Spule mit Randfixierung
9390/1
9390/2
9390/3
5 m na maloj špuli sa rubnim fiksiranjem
30 m na velikoj špuli – bonus cijena
2 x 80 cm sa 2 šlaufa u jednom pakiranju
Cijena: 4
4,90
19,90
1,90
Fish Friendly Lead Core
Ovaj Lead Core dodatno je obložen sa jednim mekanim slojem, kako se riba kod dovlačenja ne bi povrijedila.
Cijena: 4
9391/1
5 m na maloj špuli sa rubnim fiksiranjem
4,90
9391/2
30 m na velikoj špuli – bonus cijena
19,90
9391/3
2 x 80 cm sa 2 šlaufa u jednom pakiranju.
1,90
Double Braided Lead Core
Pokraj normalno pletenog omotača kod ovog je Lead Core dodatno opletena sa Nylon omotačem. Time je
površina tvrđa i ova Lead Core pruža više zaštite . Zbog toga je ovaj proizvod najbolji za vode sa puno
školjki.
Cijena: 4
9392/1
5 m na maloj špuli sa rubnim fiksiranjem
4,90
9392/2
30 m na velikoj špuli – bonus cijena
19,90
Hook Braid
Pleteni materijal predloška iz Dyneema tkiva, ekstremno tanki i sa visokom nosivosti. Ovaj materijal isporučuje se u praktičnom boxu – kutiji.
Cijena: 4
9393/1
25 m
Hook Braid
18 lbs
6,90
9393/2
25 m
Hook Braid
25 lbs
7,90
Hook Braid Coated
Pleteni materijal predloška iz Dyneema tkiva sa dodatnom prevlakom na površini. Ovaj materijal odgovara
najbolje za Kombi prstene. Omotač se može skinuti i tako ostaje do zadnjeg dijela predveza, njegova meka
duša. Ovaj materijal isporučuje se u praktičnom boxu – kutiji.
Cijena: 4
9393/4
25 m
Hook Braid Coated
25 lbs
8,90
Hook Braid Sinking
Pleteni materijal od Dyneema i Dacron tkiva. Zbog toga je teži od vode i ostaje savršeno ležati na
dnu. Ovaj materijal može se nabaviti u novom praktičnom boxu (kutiji).
9393/5
25 m
Hook Braid Sinking
25 lbs
Cijena: 4 6,90
Coated Braided Line
Ovaj materijal je nešto tvrđi od Hook Braid Coated i odgovara i kao udarna struna tako i za
montažu udica. Zbog visoke nosivosti ovaj materijal specijalno odgovara za velike ribe. Ovaj materijal može se nabaviti u novom praktičnom boxu (kutiji).
9394/1
15 m
Coated Braided Line 35 lbs
Cijena: 4 6,90
PVA ŽINJA
U vodi otopiva struna različitih jačina. Ovaj materijal može se nabaviti u novom praktičnom boxu (kutiji).
Cijena: 4
1520/2
20 m
2 niti
4,90
1520/3
20 m
3 niti
5,90
PVA TRAKA
Čvrsti materijal za vezanje PVA vrečica
1523
5m
3 mm širine
Cijena: 4 7,90
PVA VREČA
om pakiranju
1522
1525
50 kom
50 kom
Cijena: 4
15 x 20 cm
7,90
6 x 18 cm
7,90
PVA ŠLAUF (CIJEV)
Praktični 1 m komadi sa različitim promjerima. Specijalno za dohranu bojlama
Cijena: 4
1521/23
1m
23 mm
3,90
1521/18
1m
18 mm
3,90
PVA ŠLAUF (CIJEV)
Ovaj je šlauf navučen na cijev kako bi se brže mogao
napuniti. Zapakiran je u praktičnu cijev kako se ne bi
namočio. U cijenu je uračunati i potiskivač za hranu.
1524/1 5 m 23 mm
promjer
Cijena: 4 16,90
PVA ŠLAUF REFILL
25 m na praktičnoj bonus roli
1524/2
25 m
23 mm refill
Cijena: 4 49,90
41
PRIBOR ZA ŠARANE
9403 Boiledrill Special
Svrdlo za boile s spremištem za stopere
u prozirnom tijelu.
Cijena: € 2,99
9401 Hook Special
Igla za mamce kopljastog
vrha s spremištem za
stopere u ručki.
Cijena: € 2,99
9402 Stringer Hook
Igla za mamce;
namijenjena za
jednokratno montiranje
više mamaca.
Cijena: € 2,99
9404 Baiting Hook
Special
Igla za mamce s
kukicom i spemištem
za stopere u tijelu.
Cijena: € 2,99
9479 Igla za boile
Cijena: € 2,19
9475 Igla za boile
Cijena: € 2,99
9437
Svrdlo za boile
Cijena: € 2,49
9415/1
9415/2
Inline Feeder Cijena: € 1,69
9405 Podesiva Hranilica
Hranilica s podesivim
Cijena: € 1,19
otvorima.
9406 Green Avon hanilica
Cijena: € 1,19
9407 Višenamijenska
hranilica
Cijena: € 1,19
9408 Natijecateljska
hranilica
Cijena: € 1,59
9489/1 Plastična
hranilica
Cijena: € 0,76
9489/2 Hranilica s
olovnim otežanjem
Cijena: € 0,89
9419 Hranilica
Hranilica oblika rakete od fine
čelične žice.
Veličina: Težina:
Cijena: €
M
87 g
2,79
9409 Hranilica
Hranilica sa flexibilnim feder provodnikom.
2 kom/pak
Cijena: € 1,99
9448 Raketa sa dodatkom olova
Specijalna hranidbena raketa koja je nastala iz rakete za
prihranu. Zbog olovnog dodatka hranidbena košara
potone odmah i tako se može koristiti za ribolov na velike
udaljenosti.
Art. br:
Težina:
Dužina:
Cijena: €
9448/1
20 g
4 cm
1,69
9448/2
40 g
6 cm
1,99
9448/3
60 g
12 cm
4,29
9409
9410 Hranilica
Hranilica sa flexibilnim feder provodnikom
dodatno otežana.
2 kom/pak
Cijena: € 2,19
Hranilica sa
unutarnjom oprugom
9424 Hranilica sa olovom
Proizvod br. Težina
Cijena: 4
9424
10 g
0,99
9424
15 g
1,19
9424
20 g
1,29
Potezanjem gume
jednostavno za otvoriti
9404
9420 Hranilica za daleka bacanja
Veličina: 10 g, 15 g, 25 g
Cijena: € 1,19
9421 Hranilica za daleka bacanja, spiralne
konstrukcije
Cijena: € 0,99
9495/1
Hranilica sa
olovom
Cijena: € 0,95
9495/2
Spiralna hranilica
sa olovim
Cijena: € 0,95
Igla za boile sa stoperima
9408
9497
Popularan model spiralnih
hranilica u tri veličine.
Idealna hranilica za crve
Cijena: € 0,58
43
PRIBOR ZA ŠARANE
Košara na oprugu
9422/1 hranilica od metala, okruglog
oblika, za crve i tijesto mala
Cijena: 4 1,29
9422/2 hranilica od metala, okruglog
oblika, za crve i tijesto srednja
Cijena: 4 1,29
9422/3 hranilica od metala, okruglog
oblika, za crve i tijesto velika
Cijena: 4 1,29
Hranilica na oprugu
9423/1 Hranilica od metala četvrtastog oblika sa dodatkom olova
mala
Cijena: 4 1,29
9423/2 Hranilica od metala četvrtastog oblika sa dodatkom olova
srednja
Cijena: 4 1,29
9423/3 Hranilica od metala četvrtastog oblika sa dodatkom olova
velika
Cijena: 4 1,29
9442 Držač bojle
Cijena: 4 1,49
9428 Readyspikes
Šiljke samo zabosti u bojlu i
provući kroz predložak
Cijena: 4 0,99
9436 Šiljc
za samomontažu bojle na udicu
5 komada u pakiranju
Cijena: 4 0,89
9430/1 Držač razmaka
Ravni, mali, 6 cm
3 kom – pakiranje
Cijena: 4 0,79
9430/2 Držač razmaka
Ravni, dugi, 10 cm, 3 kom – pakiranje
Cijena: 4 0,89
9430/4 Silikonski šlauf
za samomontažu, 50 cm
Cijena: 4 1,99
9430/3 Držač razmaka
Zakrivljeni, 12 cm 3 kom – pakiranjÏe
Cijena: 4 0,99
9431/1 Metalni držač razmaka
(odstojanja)
Mali, 3 kom. pakiranje
Cijena: 4 2,99
9431/3 Metalni držač razmaka
(odstojanja)
lveliki, 3 kom. pakiranje
Cijena: 4 3,99
9431/2 Metalni držač razmaka (odstojanja)
srednji, 3 kom. pakiranje
Cijena: 4 3,49
9438/S
9449 Long Feeder Stick
Specijalna hranilica za
ribolov na velikim udaljenostima
Šlauf
Cijena: 4 2,99
9432 Ledgerbeads
Za samomontažu
10 kom/pakiranje
Cijena: 4 0,89
9433 Ledgerbeads
Sa karabinerom
5 kom/pakiranje
Cijena: 4 0,99
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Cijena: 4 1,79
Cijena: 4 1,99
Cijena: 4 2,19
Cijena: 4 2,49
Brza i jednostavna
montaža
9438/1,5 Silikonski Šlauf
1,5 mm
Cijena: 4 1,99
9438/2,5 Silikonski Šlauf
2,5 mm
Cijena: 4 1,99
9441 Štoper za bojle
Cijena: 4 0,99
9438/S Šlauf
Cijena: 4 2,99
9412 Carp Beads
6 mm
20 kom
Cijena: 4 1,49
Dlaka za
boile
9412 Carp Beads
7 mm
20 kom
Cijena: 4 1,49
9425 GX2-Konac
Prozirni konac za montažu mamaca
Cijena: 4 7,90
45
PRIBOR ZA ŠARANE
Predvez Ekstra jak
Predvez na kojemu se može podešavati duljina dlake ovisno o veličini
mamca i uvjetima lova.
Kao i prethodni i ovaj je predvez
opremljen vrhunskom Isato udicom.
9429/2 Udica br 2
9429/4 Udica br 4
Gotova montaäa
9480 Sistem
za ribolov hranilicom
Cijena: € 2,89
Cijena: € 2,79
Cijena: € 2,79
9435 Boilie predvez
Kompletni predvez za ribolov boilom. Cijena: € 0,99
9481 Klasiöan sistem za šaranski ribolov
Cijena: € 2,89
9434 Specijalna udica
za ribolov boilom s predvezom
i stoperom.
Cijena: € 1,29
Gotova montaäa
9482 Helikopter sistem
Set za izradu helikopter sistema.
Helikopter montaäa
9439/2 šaranska montaža
udica br 2 Cijena: € 1,19
9439/4 šaranska montaža
udica br 4 Cijena: € 1,19
9445
Poseban šaranski predvez sa kliznim prstenom. Montaža mamca na prsten
osigurava lagano usisavanje mamca i teško izbacivanje udive iz usta ribe.
Udica korištena u ovoj montaži vrlo je čvrsta i ne reže usta ribi pri drilu.
Cijena: € 1,39
Cijena: € 2,89
Monster Crab
Sweet Banana
Tropical Vanilla
Sweet Plum
Speed Bait
Sweet Hering
Robin Red
Novost u ribolovu na šarane. Samo najbolji sastavi
upotrijebljeni su za ove boile.
Posebna je pažnja uložena na prirodnu aromu sastava, jer i
ribe osjećaju razliku izmeDu kemije i čistog prirodnog
proizvoda.
Daljnja prednost leži u odnosu aroma i sastavu boja. To je
iziskivalo dugoročno testiranje , kako bi se došlo do najbolje
mješavine.
Samo uz pomoć naših stručnjaka uspjeli smo usavršiti ove
boile. Naravno da ćemo mi i dalje raditi na usavršavanju.
Već u sezoni 2008. naši su test ribići postigli velike uspjehe.
Boilies, 20 mm
Upotrebljavaju se kako za prihranu, tako i za sam ribolov.
9471/1 Monster Crab, crveno/crno
20 mm
9471/2 Sweet Banana, žuto/zeleno
20 mm
9471/3 Tropical Vanilla, žuto/bijelo
20 mm
9471/4 Sweet Plum, ljubičasto/naranDasta 20 mm
9471/5 Sweet Hering, naranDasto/smeDa 20 mm
9471/6 Robin Red, crveno / žuta
20 mm
Pop Up Boilies, 80 g
Boila za savršenu montažu.
9473/1 Monster Crab, crveno/crno
9473/2 Sweet Banana, žuto/zeleno
9473/3 Tropical Vanilla, žuto/bijelo
9473/4 Sweet Plum, ljubičasto/naranDasta
9473/5 Sweet Hering, naranDasto/smeDa
9473/6 Robin Red, crveno / žuta
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Cijena: € 9,90
Cijena: € 9,90
Cijena: € 9,90
Cijena: € 9,90
Cijena: € 9,90
Cijena: € 9,90
Dips za premazivanje boile
Cijena: € 7,90
Cijena: € 7,90
Cijena: € 7,90
Cijena: € 7,90
Cijena: € 7,90
Cijena: € 7,90
Dips, 250 ml
Naravno da možete boile dodatno presvući sa slojem arome. Kod nas
možete dobiti i odgovarajuće arome.
9474/1 Monster Crab, crveno/crno
20 ml
Cijena: € 7,90
9474/2 Sweet Banana, žuto/zeleno
20 ml
Cijena: € 7,90
9474/3 Tropical Vanilla, žuto/bijelo
20 ml
Cijena: € 7,90
9474/4 Sweet Plum, ljubičasto/naranDasta 20 ml
Cijena: € 7,90
9474/5 Sweet Hering, naranDasto/smeDa 20 ml
Cijena: € 7,90
9474/6 Robin Red, crveno / žuta
20 ml
Cijena: € 7,90
Pellets
Gotovi peleti za hranidbu riba, već
sa jednom rupom za jednostavnu
montažu
9476/1 Halibut
Crveno/smeDa, 16 mm
Cijena: 4 7,90
47
Doreen
Nova rola sa slobodnim hodom strune od Byrona,
odlikuje se elegancijom i najmodernijom tehnikom. Kućište i mehanizam slobodnog hoda još su razvijeniji i pružaju jednu nedostižnu preciznost.
Tako osjetljivi tijek može se aktivirati sa Baitcontrol – ručicom i isključuje se
automatski prilikom okretanja ručke role.
Intenzitet slobodnog hoda strune može se podešavati sa kočionim gumbom.
Sa dodatkom jednog dijela ugljičnog tkiva postiže se jaka stabilnost. Tako su
kuglični ležaj i kućište čvrsti i ne može doći do vibracija (podrhtavanja).
Izvrsna mirnoća tijeka strune postiže se i sa kočnicom koja ima teflon pločice,
te se tako postiže mirno namatanje i odmatanje strune.
Ovo je serija rola koja se odlikuje raznovrsnošću primjene.
Br. Ar.
Model
Težina
Prijenos
E-špula
Kuglični ležaj
Promjer žinje
Cijena €
E-üpula €
2-D 2000
2-D 3000
2-D 4000
2-D 5000
2-D 7000
Doreen 2000
Doreen 3000
Doreen 4000
Doreen 5000
Doreen 7000
340 g
360 g
475 g
495 g
780 g
5,14:1
5,14:1
5,14:1
5,14:1
4,1 :1
1
1
1
1
1
7+1
7+1
7+1
7+1
7+1
300 m/0,25 mm
270 m/0,30 mm
235 m/0,35 mm
200 m/0,40 mm
230 m/0,45 mm
89,90
89,90
99,90
99,90
109,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
Byron IkuRA BC
Kroz Baitcontrol, je kako već i samo ime kaže, ovaj model
opremljen sa slobodnim laufom. Pokretanjem drške rola se pušta
u slobodni lauf i riba može bez problema vući strunu sa kalema.
Slobodnim laufom upravlja se stražnjom kočnicom.
Ove četiri velike role pokrivaju skoro čitavo područje ribolova. Dva
manja modela za lagane štapove, dok dvije veće role izraDene su
specijalno za ulov šarana.Uporabom rola sa slobodnim laufom,
ovi
modeli imaju dosta veliki kapacitet kalema za strune debljeg
promjera, jer se lovi na veće udaljenosti i riba treba više strune
preko slobodnog laufa. Zbog toga je potrebno da je na kalemu
uvijek dovoljno strune.
IKURA BC
2-I 2000 BC
2-I 3000 BC
2-I 4000 BC
2-I 5000 BC
Br. Ar.
Model
Težina
Prijenos
E-špula
Kuglični ležaj
Promjer žinje
Cijena €
E-üpula €
IKURA 2000 BC
IKURA 3000 BC
IKURA 4000 BC
IKURA 5000 BC
290 g
320 g
395 g
420 g
5,2:1
5,2:1
4,9:1
4,9:1
1
1
1
1
6+1
6+1
6+1
6+1
280 m/0,20 mm
280 m/0,25 mm
300 m/0,30 mm
260 m/0,35 mm
59,90
59,90
64,90
64,90
9,90
9,90
9,90
9,90
konusni roler koji
ütiti od zapletanja
BTR
Multi rola koju će svaki zaljubljenik u
ribolov poželjeti uvrstiti u svoju kolekciju.
Multi rola je pogodna za ribolov na slanim i
slatkim vodama a mehanizam je izraDen od
kvalitetnog mesinga. Kočiona ploćica izraDena je
od karbona i otporna je na visoke temperature.
Ručka role je napravljena od kvalitetne tvrde
gume koja odlično „leži“ u ruci kod drila i najvećih
riba. Kučište role izraDeno je od nehrDajučeg
čelika i karbonskih komponenti.
Br. Ar.
Model
Težina
Prijenos
Kuglični ležaj
Kapacitet
Cijena €
2-BTR 221
Trolling 221
645 g
4,3:1
2
200 m/0,60 mm
129,90
Br. Ar.
Model
Težina
Prijenos
Kuglični ležaj
Kapacitet
Cijena €
2-BTR 221
Trolling 221
645 g
4,3:1
2
200 m/0,60 mm
129,90
poluga za slobodni
hod strune
Vodilica üpage
Cast Control
2 role koje su izrađene za ribolov s Casting štapom. Upravo
kod malih modela je posebno važno da rola ima optimalno
ležište. Samo tako može se postići minimalna težina bacanja. Sa ovim se rolama možete bacati i mamce već od 3
g težine. Ovaj vrhunski uspjeh postignut je kroz 3 tehnička
izuma. Duralaluminijska špula sa 2 integrirana kuglična
ležaja.
Fino podešena kočnica
Fino podešena magnetska kočnica
Art.br.
2-CC 1500
2-CC 1501
Model
Cast Control
Cast Control LH
Težina
210 g
210 g
Prijenos
7,0:1
7,0:1
Kod ovih rola struna klizi kroz titanom prevučenu vodilicu.
Zbog toga se može i sa špagom loviti ribu.
Brzi prijelaz od 7,0 :1 olakšava savršeno navođenje kedera.
Ovu rolu možete dobiti kako model za lijevu ruku, tako i model za desnu ruku.
Ležište
6+1
6+1
debljina strune
200 m/0,25 mm
200 m/0,25 mm
Cijena 4
69,90
69,90
E-Špula 4
19,90
19,90
Naročito lagana aluminijska špula
49
Slobodnim hodom
se vrlo lako rukuje
Strike Control
Konačno smo dobili odgovarajuću rolu za Mammoth Specimen XT štap. Byron Strike Control uočljiva je zbog savršenog namatanja strune, a što garantira izrazito daleka bacanja. Pomoću Worm-Gear namatanja, struna se može precizno namotati od jednog kraja špule do drugog. Zbog toga kod bacanja,
struna se može lakše odmotavati iz role i time postiže za 15% veće daljine bacanja, nego role bez Worm-Gear sistema namatanja.
Ova rola se može nabaviti sa 2 aluminijske špule, tako da se može po potrebi , a sve prema debljini strune, odabrati odgovarajuća špula. Upravo kod rola
takve kvalitete je važno , da i rezervne špule budu izrađeno od aluminija, jer samo tako će se moći daljina bacanja ovog "stroja" optimalno iskoristiti.
Byron Strike Control je za šaranaše, koji zahtijevaju maksimum od svog pribora, tj. savršeni pribor .
Art.br.
2-SC 8000
Model
Težina
Strike Control
790 g
Prijenos
Kuglični ležaj
debljina strune
4,5: 1
Y
13 + 1
220m/0,40mm
Rezervna špula je izrađena od aluminija i ima kapacitet strune od 350m/0,40 mm
Cijena 4
149,90
Rezervna špula 4
24,90
Namotaji ove role su savršeni.
2 različita kalema
kod Strike Control
i Distance Control
Distance Control
Ovo je alternativa Strike Control, ali bez slobodnog hoda. Kako kod ribića na šarane postoje dvije opcije, tako i kod Byrona
postoje 2 alternative. Strike Control sa slobodnim laufom i Distance Control bez slobodnog laufa. Unutarnja izrada obiju rola
je ista, samo su osovine različite. Kako se ovaj model upotrebljava i za ribolov u nemirnim vodama, ima još snažniju osovinu.
Namotavanje strune navodi se putem posebnog pogonskog mehanizma (getribe), kako bi se postignulo otimalno namatanje,
a koje je potrebno za velike daljine bacanja.
Potpuno je svejedno koju od ovih rola izaberete, željena daljina uz odgovarajući štap, biti će postignuta.
Art.br.
Model
2-DC 8000
Distance Control
Težina
Prijenos
Kuglični ležaj
debljina strune
Schnurfassung
765 g
4,5: 1
1
7+1
220m/0,40mm
Rezervna špula je izrađena od aluminija i ima kapacitet strune od 350m/0,40 mm
Cijena 4 Rezervna špula 4
149,90
24,90
51
Alice Carp
Ovaj je model izraDen specijalno za šaranski ribolov. Rola je zaštićena jednim zaštitnim omotačem koji sprječava da
struna ne može ući u zadnji rub špule. Kućište role je tako izraDeno da i snaga za velike ribe, kao i dovoljna brzina za
mamce, može biti postignuta.
Daljnja prednost ovog modela leži u namotavanju strune na špuli.
Kroz točno odreDeno X-namotavanje, ne može se struna zakačiti na špuli i odmotava se lagano sa špule.
Sa tom špulom, sa istom ćete tehnikom bacanja, postići još nekoliko metara daljine.
Precizna kočnica opremljena je sa teflon – kočionim pločicama, te stoga radi ekstremno osjetljivo i na taj način štedi
strunu.
Kao i cjelokupna Alice serija i ova je rola razvijena od strane stručnjaka, koji od nje traže najviše.
Br. Ar.
2-AL 8000
Model
Težina
Prijenos
Kuglični ležaj
Promjer žinje
Cijena €
E-üpula 4
Alice 8000 Carp
680 g
3,9:1
4
200 m/0,40 mm
99,90
24,90
Byron IkuRa
Longcast
Baitcontrol
Jedan daljnji razvojni uspjeh
Byron IKURA BC.Bacanja na daljinu postaju sve važnija,
jer se ribe sve više povlače u područja, gdje je do njih teško
doći sa dosadašnjim štapovima i rolama.
Da bi se optimalno iskoristile prednosti novih Byron štapova, važno je posjedovati i pravu rolu. Jer štokoristi savršeni štap, ako rola ne odgovara njemu.
Sa Byron IKURA Longcast Baitcontrol imate mogućnost optimalno iskoristiti
štap i loviti u jošneistraženim regijama.
Byron IkuRa Longcast Surf
Jedna serija rola za ekstremna bacanja.
Ispod površine sakriveno je tehničko
majstorstvo. Ova rola ima
Worm-Gear Sistem za
namatanje strune,
što znači da će
struna od špule do
špule precizno i
paralelno biti namotana.
Bacanja na daljinu moguća su samo sa jednim
savršenim
namatanjem
strune, jer samo time se
smanjuje otpor odmotavanja i povećava
se daljina bacanja.
Br. Ar.
Longcast Surf
2-I 6000 S
2-I 10000 S
Longcast BC
2-I 6000 BC
2-I 10000 BC
Model
Težina
Prijenos
E-špula aluminij
Kuglični ležaj
Promjer žinje
Cijena €
E-üpula 4
IKURA 6000 S
IKURA 10000 S
690 g
790 g
4,5:1
4,5:1
1
1
5+1
5+1
250 m/0,35 mm
280 m/0,40 mm
89,90
99,90
19,90
19,90
IKURA 6000 BC
IKURA 10000 BC
700 g
850 g
4,5:1
4,5:1
1
1
5+1
5+1
250 m/0,35 mm
280 m/0,40 mm
99,90
119,90
19,90
19,90
53
V-oblik rotora omoguöava
konstrukciju malog tijela
role sa velikom üpulom
Byron Alice
Byron Alice je rezultat novog razvojnog koncepta ribičkih rola.
„V“ oblik rotora role omogučava konstrukciju malog tijela role sa
velikom špulom. Zahvaljujući tom novom konceptu rola ima jako
malu težinu i veliki kapacitet špule. Kučište role je izraDeno od
aluminija koji mehanizmu daje veliku čvrstoću. Kod konstrukcije
role postignuta je velika preciznost od +/–0,01 mm. Zbog velike
preciznosti u izradi rezultat je izuzetno miran rad role. Snažan
prijenos i 8 kugličnih ležaja od visokokvalitetnokg nehrDajućeg
čelika ispunjavaju ovo remekdjelo. Oblik rotora role daje dodatnu
snagu preklopniku tako da i kod najjačih zamaha kod zabacivanja
ne dolazi do nekontroliranog preklapanja preklopnika. Zahvaljujući
Worm-Gear-System-u namatanje strune je perfektno. Ukratko rola
za zahtjevne koji cijene visoku kvalitetu.
Br. Ar.
Model
Težina
Prijenos
Dod. Kalem
Kuglični ležaj
Kapacitet
Cijena €
Dod. Kalem €
2-AL 1000
2-AL 3000
2-AL 3000 M
Alice 1000
Alice 3000
Alice 3000 Match
290 g
290 g
290 g
4,9:1
4,9:1
4,9:1
1
1
1
8+1
8+1
8+1
200 m/0,18 mm
200 m/0,25 mm
200 m/0,15 mm
149,90
149,90
149,90
39,90
39,90
39,90
Byron Alice RD
Kao sve Alice role i Alice RD ima kučište, rotor i dvije aluminijske špule. Uz najbolji materijal velika pažnja poklanja se i
savršenoj obradi. To je sada savršeno spojeno u Alice koja
se sada može dobiti i sa stražnjom kočnicom.
Alice
Kako bi odgovorili na napredak tehnologije i kod svojih rola, uložili smo
sve svoje napore, za izradu jedne
takve role, koja će odgovarati svim
zahtjevima. Savršeni Byron štapovi
zahtijevaju i savršene role, kako bi
postigli nedostižno objedinjenje prilikom ribolova.
Kvalitetne role u ovoj sezoni imaju
novo ime „Byron Alice“.
Serija Alice je Top model za dolazeću sezonu i biti će i dalje usavršavana.
Byron Alice BC
Byron Alice BC je top model meDu rolama sa
slobodnim laufom, sa
aluminijskim kučištem
aluminijskim rotorom
dvije aluminijske špule
kučište od nehrDajućeg čelika
getriba od mesinga i čelika
Ova rola je obavezna za ribolovce šaranaše, koji žele savršenu rolu sa slobodnim laufom.
Br. Ar.
Model
Težina
Prijenos
E-špula aluminij
Kuglični ležaj
Promjer žinje
Cijena €
E-üpula €
Byron Alice RD
2-AL 2000 RD
2-AL 3000 RD
2-AL 4000 RD
2-AL 5000 RD
Alice 2000 RD
Alice 3000 RD
Alice 4000 RD
Alice 5000 RD
285 g
305 g
425 g
440 g
5,0:1
5,0:1
5,5:1
5,5:1
1
1
1
1
7+1
7+1
7+1
7+1
200 m/0,20 mm
200 m/0,25 mm
200 m/0,30 mm
200 m/0,35 mm
99,90
99,90
99,90
99,90
19,90
19,90
19,90
19,90
Byron Alice BC
2-AL 6000 BC
Alice 6000 BC
525 g
5,5:1
1
7+1
260 m/0,30 mm
149,90
19,90
Sklopiva ruöica
Kalem obloäen titanom,
sa koönicom koja
spreöava ulaz vode u
tijelo kalema
55
Leäaj za strunu sa zaütitnim sistemom za bolje proklizavanje
Ugrad-ena aluminijsk
ruöka sa mekanom
drükom
Byron Geisha
Rola koja je izraDena iz dva materijala.
Glava role je izraDena od aluminijske
legure, a tijelo role sastoji se od lijevane
mase pojačane ugljenim tkivom.
Najveća preciznost u izradi i upotreba
najboljih materijala garantiraju nedostižnu
kvalitetu.
Br. Ar.
Model
Težina
Prijenos
E-špula
Kuglični ležaj
Promjer žinje
Cijena €
E-üpula €
2-G 2000
2-G 3000
2-G 4000
2-G 5000
Geisha 2000
Geisha 3000
Geisha 4000
Geisha 5000
275 g
295 g
320 g
345 g
6,0:2
6,0:2
6,0:2
6,0:2
1
1
1
1
6+1
6+1
6+1
6+1
215 m/0,20 mm
190 m/0,25 mm
180 m/0,28 mm
145 m/0,35 mm
79,90
79,90
89,90
89,90
19,90
19,90
19,90
19,90
Match Control
Već po samom kučištu poznaje se jačina ove role. Veliki pokretni kotač daje
ovoj roli ekstremno miran lauf i garantira dovoljnu snagu i kod većih prijenosa težine. Kroz snažni pogonski mehanizam ova rola može se koristiti
kod svih vrsta ribolova.
Samo o vama ovisi da li ćete se odlučiti za
model sa kočnicom na gornjoj ili donjoj
strani role.
Izrada rola je ista, samo se razlikuje kod
upotrebe kočnica. Obje kočnice rade vrlo
precizno i predviđene su za tanje
strune.
Daljnje prednosti ove role su:
kučište iz ugljičnog tkiva
pogonska ručka je izrađena
od aluminija
soft touch ručica - za
jedno dobro držanje
roler za navođenje strune
sa zaštitom od isprepletenja
prijenos od 6,2:1
besplatna rezervna špula
od aluminija sa večim kapacitetom
vrhunski izrađen
roler za strunu ili
špagu
Zbog brzog prijenosa od 6,2:1 može se samo s jednim pokretom pogonskog mehanizma, potegnuti struna od 85 cm.
Art. br.
2-MC 3000 RD
2-MC 3000 FD
Model
Match Control 3000 RD
Match Control 3000 FD
Težina
280 g
285 g
Prijenos
6,2 : 1
6,2 : 1
Rez. Špula
1
1
Ležište
6+1
6+1
debljina strune
100 m / 0, 18 mm
100 m / 0, 18 mm
Cijena 4
79,90
79,90
Rez.Špula 4
19,90
19,90
Rezervna špula je izrađena od aluminija i ima kapacitet od 200m/0,26 mm
Koönica sa teflon
üajbicama izrazito
precizna
57
Byron Beatrice
Jedna od uspješnijih rola za sezonu 2008. Mehanizam ove role je istovjetan
sa mehanizmom role ALICE. Zbog toga ima vrlo miran rad, točnost i
pouzdanost. Jedina razlika je u kućištu. Model Beatrice ima kućište od
grafitnog tkiva, te je zbog toga lakša od sestrinskog modela Alice. Kroz
izvedbu rotora u obliku slova V ovaj model ima za usporedbu maleno
tijelo u odnosu prema kapacitetu strune. Time je rola vrlo lagana
i sa dobrim osjećajem u ruci.
Micro M1
Micro M1 je jedna ekstremno mala rola,
ali pokazuje svu finoću i tehničke finese
jedne velike role. Ova rola ima zatvarač
koji omogućuje da se rotor ne može
natrag okrenuti. To je jako važno kod
tankih struna, jer smanjuje njeno
opterećenje. Ovu preciznost
ne možete naći kod velikih
rola. Daljnja prednost ove
role je rezervna aluminijska
špula. Ova rola sadrži četiri kuglična ležaja i jedan igličasti. Ručica role
izraDena je u jednom dijelu sa velikom drvenom drškom, a to sve potvrDuje vrijedan dizajn ove role.
Byron M1 RD
Jedno proširenje serije najmanjih
rola i role sa stražnjom kočnicom. Ova rola je idealni ureDaj za ultra laki ribolov.
Beatrice
Gewicht
Übersetzung
E-Spule
Kugellager
Schnurfassung
Preis 4
E-Spule 4
Kohlefaser
195 g
210 g
280 g
290 g
4,9:1
4,9:1
4,9:1
4,9:1
1
1
1
1
4+1
4+1
4+1
4+1
200 m/0,20 mm
200 m/0,25 mm
200 m/0,30 mm
200 m/0,35 mm
59,90
64,90
69,90
74,90
9,90
9,90
9,90
9,90
Modell
Byron Micro 1
Gewicht
175 g
Übersetzung
4,4:1
E-Spule
1
Kugellager
5
Schnurfassung
140 m/0,20 mm
Preis 4
49,90
E-Spule 4
14,90
Modell
Byron M1 RD
Gewicht
185 g
Übersetzung
4,4:1
E-Spule
1
Kugellager
5+1
Schnurfassung
140 m/0,20 mm
Preis 4
49,90
E-Spule 4
14,90
Art.-Nr.
Modell
2-B 1000
2-B 2000
2-B 3000
2-B 4000
Byron Beatrice 1000
Byron Beatrice 2000
Byron Beatrice 3000
Byron Beatrice 4000
Micro M1
Art.-Nr.
2-M 1
Byron M1 RD
Art.-Nr.
2-M 1 RD
Specijalno leäiüte za
vod-enje strune kod M1
Cecile
Ova rola sa kućištem od ugljičnog tkiva i dvije aluminijske špule postati će uskoro sigurno najdraža role za
mnoge ribiće.
Kućište ove role je ekstremno lagano, a ipak otporno. Finoća ove role leži skrivena u unutrašnjosti.
Cecile je u dvije pokretne osovine savršeno ujednačena. Rotor radi bez vibracija, a poluga je kroz sklopivi
mehanizam laka za rukovanje.
Novost je kočnica koja je otporna na vodu i time sprečava moguće unečišćavanje kočionih pločica.
Sve veličine imaju pet kugličastih ležaja i ležaj za zatvaranje povratnog tijeka strune.
Rolice sa specijalnim namotajem strune omogućuju ribolov bez napora i pružaju samim tim još bolju njenu
zaštitu.
Mali rubovi u rolicama stvaraju prava čuda i pomažu posebno kod ribolova sa pletenom špagom.
Sve špule imaju teflon pločice na kočnicama i služe da početni udar kod upotrebe kočnice bude što
minimalniji, a da kočiona snaga bude ujednačena prilikom privlačenja.
Getrieba je uzeta od Byron Alice i radi isto tako bez pogrešaka i mirno. Pogonski dio je izraDen iz mesinga, a
osovina od nehrDajućeg čelika.
Kratko rečeno, nove Cecile role su mala remek dijela, koja su upečatljive po svojoj cijeni i svojoj tehnici.
Isto tako je i rezervna špula ove role izraDena od aluminija.
Br. Ar.
Model
Težina
Prijenos
Špula aluminij
Kuglični ležaj
Promjer žinje
Cijena €
E-üpula €
2-C 1000
2-C 3000
2-C 5000
2-C 7000
Cecile 1000
Cecile 3000
Cecile 5000
Cecile 7000
195 g
280 g
360 g
420 g
4,9:1
4,9:1
4,9:1
4,9:1
1
1
1
1
5+1
5+1
5+1
5+1
150 m/0,20 mm
200 m/0,25 mm
230 m/0,30 mm
230 m/0,37 mm
49,90
59,90
69,90
79,90
19,90
19,90
19,90
19,90
Rezervna üpula iz
aluminija, sa ispoliranim
rubom üpule
Preklopna ruöica role
59
Strune
Rossyl
Ova nova Rossyl struna neusporediva je sa prijašnjom. Ako je
usporeDujete, odmah će te uočiti veliku razliku u čvrstoći. Ta nova struna
ima veliku linearnu čvrstoću, što je istaknuto i na pakovanju, ali još više do
izražaja ta čvrstoća dolazi na čvoru, kod same upotrebe na vodi. Sve to
utječe dali je struna dobra ili loša.
Br. Ar. 1000
Ø mm:
kg:
Cijena €/100 m:
0,10
1,2
4,29
0,12
1,4
4,29
0,15
2,4
4,29
0,18 0,20
3,1 3,7
4,39 4,59
0,22 0,25
4,3 5,5
4,79 4,99
0,30
7,7
5,79
Ø mm:
kg:
Cijena €/100 m:
0,35
11,0
6,69
0,40
13,8
7,29
0,45
16,8
7,99
0,50 0,60
19,3 20,0
8,69 9,29
0,70 0,80 0,90
24,0 31,0 36,0
9,79 10,99 11,99
Ø mm:
1,00 1,20 1,60 2,00
kg:
44,0 63,0 94,0 123,0
Cijena €/100 m: 13,99 16,99 25,99 34,90
Byron Ganymed
Od kada su se pojavile na tržištu, pletene strune predmet su mnogih rasprava u ribičkim
krugovima. O Byron Ganymed struni vjerovatno će se isto puno prićati, a mi garantiramo da
će to biti s pozitivnim predznakom. Iako na Byron Ganymed strunama uz nosivost nije
naznačen I presjek strune, upravo je on jedan od glavnih aduta ovog proizvoda. To se
najbolje može vidjeti usporedbom Byron Ganymed strune sa strunom drugog proizvoDaća
iste nosivosti. Usporedba će nam pokazati da Byron struna ima najmanji presjek. Način
pletenja takoDer je vrlo važan, a tu Byron nije štedio, stvorivši upredenicu mnogo otporniju I
izdržljiviju od mnogih jeftino izraDenih struna koje su preplavile tržište. Mnogi ribiči žalili su se
na uvrtanje pletenih struna pri brzom okretanju role, no upravo zbog savršene izvedbe
pletenice, njenog tankog presjeka I ujednačeno glatke površine, kod Byron Ganymed strune
to je svedeno na minimum. Poznato je da su kod pletenja moguće greške, pogotovo kod
struna manjeg presjeka. One uzrokuju oštećenja I manju nosivost struna. Dugim radom na
usavršavanju proizvodnje, stručnjaci iz Byrona došli su do tehnologije koja je te greške, bez
obzira presjek, kao mogučnost u potpunosti eliminirala. Možemo zaključiti da je Byron
Ganymed zasigurno proizvod koji vas neće razočarati.
Br. Ar.
Nosivost
Kapacitet
1025
1025
1025
1025
1025
7 kg
10 kg
20 kg
40 kg
60 kg
500 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
Cijena Üpula €
129,90
149,90
149,90
239,90
249,90
Byron Casting Lines
Nova Byronova struna (za bacanje) je izraDena specijalno za ribolov na velikim udaljenostima. Bezčvorni prijelaz iz labavog u čvrsti dio strune na vrhu, omogućuje potpunu
iskoristivost snage štapa, bez opasnosti kidanja strune. Byron bacačka struna omogućuje ribolov na dosad nemogućim daljinama. Daljnja prednost ove strune leži u ukupnoj
duljini od 300 metara. Pojačani dio strune je dužine 15 metara. Struna je izraDena u kombinaciji triju boja. Prvih 100 metara je prozirno, drugih 100 m je žuto a zadnjih 100 m je
narančasto.
Br. Ar.
Dužina
1016 23-37
1016 27–36
1016 28-65
300 m
300 m
300 m
Cijena €
5 Stück/Špula
5 Stück/Špula
5 Stück/Špula
29,90
29,90
29,90
Byron Casting Leaders
Konusni predvezi za ribolov na velikim daljinama. Jeftinije rješenje za ribolov sa
shockleader (šokliderom), samo što predvez sa čvorom mora biti spojen na glavnu strunu.
Br. Ar.
1015 23-47
1015 28-47
1015 33–57
Cijena €
Dužina
15 m
15 m
15 m
5 Stück/Špula
5 Stück/Špula
5 Stück/Špula
1016 27-36 i 1016 28-65 Specijalno za ribolov sa velikim opterečenjima, i sa 15m šoklidera.
100 m naranDasta
100 m fluoroscentno-žuta
200 m fluoroscentno- zelena
1016 23-37 Specijalno za ribolov na šarane sa 15 metara šoklidera
19,90
19,90
19,90
100 m transparetno
100 m zagasito plava
Lake de Luxe, Sea de Luxe i River de Luxe
Ova serija sadržava četiri nove strune, koje su sve izraDene najnovijom tehnologijom iz Japana. Prema
odreDenim područjima primjene, rabi se specijalni materijal prema zahtjevima.
Lake de Luxe
Struna za ribolov u vodama stajačicama sa specijalnom UV zaštitom i zapečaćenim gornjim slojem, tako
da se može vrlo lako bacati.
Boja: srednje smeDa
Art. br.
Nosivost
Za ribe do
Promjer strune
1053 0,165
1053 0,235
1053 0,260
1053 0,290
1053 0,330
1053 0,370
1053 0,410
1053 0,450
1,95 kg
4,40 kg
5,10 kg
6,85 kg
8,20 kg
10,25 kg
12,20 kg
14,20 kg
8,0 kg
13,5 kg
16,5 kg
19,5 kg
24,5 kg
31,5 kg
38,5 kg
44,5 kg
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
Cijena €
14,90
14,90
16,90
16,90
17,90
19,90
19,90
19,90
Sea de Luxe
Transparentna struna sa potpuno istim lomom svijetlosti kao i slana voda i tako je za ribu nevidljiva. Specijalna obrada površinskog sloja za zaštitu od UV zračenja i slane vode.
Art. br.
Nosivost
Za ribe do
Promjer strune
1056 0,165
1056 0,185
1056 0,205
1056 0,235
1056 0,260
1056 0,285
1056 0,330
1056 0,370
2,75 kg
4,10 kg
5,30 kg
6,50 kg
7,80 kg
9,50 kg
12,80 kg
14,20 kg
7,80 kg
12,50 kg
15,50 kg
19,50 kg
23,50 kg
27,50 kg
37,50 kg
42,50 kg
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
Cijena €
14,90
14,90
14,90
14,90
16,90
16,90
17,90
19,90
River de Luxe
Struna velike debljine, koja odmah potone i mamac potisne pod vodu. Druga varijanta je Copolyamide
struna sa visokom izdržljivosti i površinom prevučenom slojem teflona za posebna bacanja.
Tonuća
Boja: tamno crveno smeDa
Intermedijalna Boja: maslinasta
Art. br.
Nosivost
Za ribe do
Promjer strune
Tonuc´ a
1054 0,150
1054 0,170
1054 0,200
1054 0,230
1054 0,260
1054 0,290
1054 0,310
1054 0,345
2,35 kg
3,40 kg
4,10 kg
5,20 kg
6,50 kg
8,40 kg
9,30 kg
11,20 kg
6,50 kg
8,00 kg
12,50 kg
15,50 kg
19,50 kg
25,50 kg
28,00 kg
33,50 kg
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
Art. br.
Nosivost
Za ribe do
Promjer strune
1055 0,170
1055 0,210
1055 0,240
1055 0,270
1055 0,315
1055 0,355
2,95 kg
5,80 kg
6,40 kg
7,85 kg
10,60 kg
13,20 kg
6,00 kg
15,50 kg
19,50 kg
22,50 kg
31,50 kg
38,50 kg
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
1 x 300 m
Cijena €
16,90
16,90
16,90
16,90
18,90
18,90
19,90
18,90
Cijena €
14,90
14,90
14,90
16,90
17,90
19,90
61
Strune
Teflon Bottom Line
Ova struna nastala je kao dodatni razvitak već poznatih teflon struna. Vanjska površina
strune tretirana je teflonom. Kao srednji sloj korišten je specijalni materijal s osijetno
većom težinom od kopolimernog materijala korištenog u jezgri.
Tako dobivena struna je gotovo dvostruko teža od vode i ima slijedeće karakteristike:
brzo tone
manji otpor vjetra
Br. Ar.
Promjer
Nosivost
m/Pakiranje
izostanak „trbuha“ kod strujanja
1011
0,140 mm
2,45 kg
1 x 150 m
brza i direktna kontra
1011
0,160 mm
2,75 kg
1 x 150 m
Zbog tih karakteristika ova struna idealna je za 1011
0,180 mm
3,90 kg
2 x 100 m
0,210 mm
4,70 kg
2 x 100 m
ribolov na dnu. TamnosmeDa boja strune 1011
0,245 mm
5,80 kg
2 x 100 m
savršeno se uklapa s najčešćom bojom dna. 1011
1011
0,270 mm
7,10 kg
2 x 150 m
Brzotonuća osobina čini je idealnom za Match 1011
0,310 mm
9,50 kg
1 x 300 m
ili Feeder ribolov.
1011
0,340 mm
10,80 kg
1 x 300 m
1011
0,365 mm
12,30 kg
1 x 300 m
Sve strune su
takod-er dostupne
na velikom kalemu
Cijena €
12,90
13,90
16,90
17,90
18,90
21,90
22,90
23,90
24,90
Art.-Nr. Promjer
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
0,140 mm
0,160 mm
0,180 mm
0,210 mm
0,245 mm
0,270 mm
0,310 mm
0,340 mm
0,365 mm
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
ca. 20.000 m
ca. 15.000 m
ca. 14.000 m
ca. 12.000 m
ca. 8.000 m
ca. 6.000 m
ca. 4.500 m
ca. 4.200 m
ca. 3.500 m
Isato Black Nickel Line
Uporabom Black-Nickel tehnologije došlo je do daljnjeg koraka u razvoju ribolovnih
struna. Isato Black Nickel struna nenadmašna je u svojoj postojanosti I snazi. Struna
je specijalno razvijena kako bi imala veliku čvrstoću na čvoru te pružila ribiču svu
potrebnu sigurnost pri kontriranju I umaranju ribe.
Jedna od glavnih karakteristika Isato Black Nickel strune je njena tamna
nereflektirajuća boja. Ova Byron struna u potpunosti apsorbira svjetlost te njeno
uočavanje u vidi postaje gotovo nemoguće.
Br. Ar.
Nova i najbolja – Isato Black Nickel
struna.
1071
1071
1071
1071
1071
1071
1071
1071
1071
1071
Pomjer
Nasivost
0,15 mm
0,18 mm
0,21 mm
0,23 mm
0,26 mm
0,28 mm
0,30 mm
0,33 mm
0,36 mm
0,42 mm
2,60 kg
2,95 kg
4,80 kg
5,50 kg
6,50 kg
7,60 kg
8,25 kg
9,90 kg
11,35 kg
15,60 kg
m/
Špula
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
Cijena €
17,90
18,90
20,90
22,90
23,90
24,90
26,90
27,90
28,90
29,90
Br. Ar. Nasivost
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
0,15 mm
0,18 mm
0,21 mm
0,23 mm
0,26 mm
0,28 mm
0,30 mm
0,33 mm
0,36 mm
0,42 mm
Veliki kalem ca. 60.000 m
Veliki kalem ca. 45.000 m
Veliki kalem ca. 36.000 m
Veliki kalem ca. 25.000 m
Veliki kalem ca. 19.000 m
Veliki kalem ca. 17.500 m
Veliki kalem ca. 15.000 m
Veliki kalem ca. 13.000 m
Veliki kalem ca. 10.000 m
Veliki kalem ca. 7.000 m
Byron-Tefloncoated
Najvaäniji argumenti za otpornu strunu su:
Glatka površina otporna na trenje. Samo hermetička I teflonom presvučena struna
može bolje iskoristiti prednosti kalema za daleka bacanja I, zahvljujući smanjenom
trenj u struna se manje oštećuje I ne gubi na nosivosti.
Visoka nosivost: Nosivost se ne treba gledati samo linearno. Važna je nosivost strune
na čvoru. Ta nosivost mora I nakon izvjesnog vremena odgovarati zahtjevima. Ne smije
se izgubiti djelovanjem vanjskih utjecaja. Teflonska prevlaka štiti strunu od UV zračenja.
Kliznost strune: Struna ne smije biti kruta I
Promjer
Nosivost
m/Pakiranje
Cijena €
mora se lagano bacati. To se svojstvo može Br. Ar.
postići samo kod strune od Copolyamida za Byron-Tefloncoated Copolyamide-Monofilament
0,15 mm
2,50 kg
2 x 125 m
19,90
razliku od dosadašnjih najlon struna. Struna 1081
0,17 mm
2,90 kg
2 x 125 m
19,90
ipak nesmije biti previše mekana jer se time 1081
1081
0,21 mm
4,70 kg
2 x 125 m
21,90
smanjuje daljina kod bacanja. Suviše 1081
0,24 mm
5,40 kg
2 x 125 m
22,90
mekana struna znatno teže izlazi iz kalema.
1081
0,27 mm
6,40 kg
2 x 125 m
24,90
0,31 mm
8,20 kg
2 x 125 m
25,90
Stabilnost: Struna se ne smije kod ribolova 1081
1081
0,33 mm
9,80 kg
1 x 250 m
26,90
uvrtati I tako praviti čvorove.
1081
0,37 mm
11,20 kg
1 x 250 m
27,90
Ako vaša struna ima sve navedene dobre oso- 1081
0,40 mm
12,80 kg
1 x 230 m
28,90
bine, tada već sigurno koristite Byron strunu 1081
0,45 mm
15,60 kg
1 x 200 m
29,90
prevučenu teflonom. Uvjereni smo da ste vrlo zadovoljni.
Art.-Nr. Promjer
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
0,15 mm
0,17 mm
0,21 mm
0,24 mm
0,27 mm
0,31 mm
0,33 mm
0,37 mm
0,40 mm
0,45 mm
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
ca. 60.000 m
ca. 45.000 m
ca. 35.000 m
ca. 24.000 m
ca. 18.000 m
ca. 14.000 m
ca. 13.000 m
ca. 10.500 m
ca. 8.000 m
ca. 7.200 m
Silver Ghost Line
Najnoviji proizvod Byronovog razvojnog odijela. Ova struna proizvod je kombiniranja gotovo nevidljivog
Fluorokarbona i izrazito jakog Copolyamida. Takva kombinacija je rezultirala strunom koja za fluorokarbone ima do
sada neviDenu čvrstoću a istovremeno vrlo brzo tone i slabo je uočljiva.
Glavne značajke ove strune jesu:
vrlo velika nosivost
visoka providnost i brzina tonjenja
izrazito velika otpornost na habanje
Br. Ar.
Promjer
(do 30 puta više od uobićajenih)
1040
0,065 mm
Veliki kalem
ca. 72.000 m
kombinacija F-Carbona i Copolyamida
1040
0,080 mm
Veliki kalem
ca. 54.000 m
Br. Ar.
Promjer
Nosivost
m/Špula
Cijena €
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
0,165 mm
0,185 mm
0,205 mm
0,235 mm
0,260 mm
0,285 mm
0,330 mm
0,370 mm
2,95 kg
4,40 kg
5,80 kg
7,20 kg
8,50 kg
10,50 kg
13,80 kg
15,90 kg
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
13,90
14,90
15,90
16,90
17,90
18,90
19,90
22,90
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
0,110 mm
0,135 mm
0,165 mm
0,185 mm
0,205 mm
0,235 mm
0,260 mm
0,285 mm
0,330 mm
0,370 mm
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
ca. 40.000 m
ca. 37.000 m
ca. 60.000 m
ca. 45.000 m
ca. 36.000 m
ca. 25.000 m
ca. 19.000 m
ca. 17.500 m
ca. 15.000 m
ca. 12.500 m
Tonuc´a struna za
match i ribolov na
dnu
Crna struna bez
odsjaja za ribolov
na dnu
Tai-Ki
Posebna struna naminjena posebno šaranskom ribolovu. Površina strune je izrazito čvrsta i tvrda. Iz toga proizlazi da
je glavna karakteristika ove strune otpornost na površinska oštećenja. Tako Tai-Ki struna ima trajnost tri puta veću od
uobičajene.
Otpornost na UV zrake je deset puta veća od standardne te je Tai-Ki idealna struna za šaranolov jer se u takvom ribolovu
struna dugoročno izlaže sunčevoj svijetlosti. Izrazito zaštićena površina osigurava trajnost u kontaktu s preprekama u vodi.
Ribolovac može s punim pouzdanjem računati na nosivost strune i nakon nekoliko žestokih borbi s ribom.
Br. Ar.
Promjer
Nosivost
m/Špula
Cijena €
Br. Ar.
Promjer
1061
1061
1061
1061
1061
1061
0,170 mm
0,210 mm
0,240 mm
0,270 mm
0,315 mm
0,355 mm
2,95 kg
5,80 kg
7,20 kg
8,95 kg
11,60 kg
14,90 kg
500 m
500 m
500 m
400 m
350 m
300 m
24,90
24,90
24,90
24,90
24,90
24,90
1060
1060
1060
1060
1060
1060
0,170 mm
0,210 mm
0,240 mm
0,270 mm
0,315 mm
0,355 mm
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
ca. 55.000 m
ca. 35.000 m
ca. 25.000 m
ca. 18.000 m
ca. 16.000 m
ca. 14.000 m
Specijalna struna
prevuöena
sa teflonom
Byron Ex-Dia
Precizni Diametar – precizni promjer i jedna precizna nosivost su preduvjetni limiti za ovu strunu. Dan danas se daju netočni
podaci kod skoro svih struna. Mi smo si dali zadaću da svi podaci odgovaraju istini. Ova je struna testirana od EFTTA i dobila
je za to odreDeni certifikat kvalitete.
Teško je strune usporeDivati jer bi one kao prvo morale biti sve izmjerene, jer tu ne odgovara istini niti promjer niti navedena
nosivost (izdržljivost).
Nula tolerancije je moto za ovu strunu. Zamislite da se ribe s trostrukom težinom navedene nosivosti (izdržljivosti), bez
problema mogu uloviti i izvući.
Iskoristite pravi promjer i vi ćete biti puno uspješniji, jer jedan precizni promjer je za ribe manje vidljiv nego jedan krivo
navedeni. Debele strune imaju uvijek veću nosivost (izdržljivost).
Br. Ar.
Promjer
1046 0,165
1046 0,235
1046 0,260
1046 0,290
1046 0,330
1046 0,370
1046 0,410
1046 0,450
0,165 mm
0,235 mm
0,260 mm
0,290 mm
0,330 mm
0,370 mm
0,410 mm
0,450 mm
Nosivost
1,90 kg
4,30 kg
4,95 kg
6,20 kg
7,90 kg
10,05 kg
11,90 kg
13,90 kg
m/Špula
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
Cijena €
19,90
19,90
22,90
22,90
22,90
24,90
24,90
27,90
Br. Ar.
Promjer
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
0,165 mm
0,210 mm
0,235 mm
0,260 mm
0,290 mm
0,330 mm
0,370 mm
0,410 mm
0,450 mm
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
Veliki kalem
ca. 45.000 m
ca. 35.000 m
ca. 24.000 m
ca. 18.000 m
ca. 14.000 m
ca. 13.000 m
ca. 10.500 m
ca. 8.000 m
ca. 7.200 m
Struna za ribolov u
bistrim vodama
Najbolja struna za
üarane sa UV zaütitom
i zaütiöenom gornjom
povrüinom
63
Vobleri
Cigar Minnow
B
Vobler visokog tijela nalik na pravu ribicu. Mala dubina zaranjanja daje
ovom vobleru mogućnost korištenja i u plitkim vodama.
Br. Ar.
RH
GFR
3 CM4F B
3 CM4F RH
3 CM4F GFR
3 CM4F S
3 CM4F SB
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
28 g
28 g
28 g
28 g
28 g
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
do 2 m
do 2 m
do 2 m
do 2 m
do 2 m
Cijena €
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
S
SB
Cigar Minnow
Vobler visokog tijela nalik na pravu ribicu. Mala dubina zaranjanja daje
ovom vobleru mogućnost korištenja i u plitkim vodama.
Br. Ar.
3 CM5F B
3 CM5F RH
3 CM5F GFR
3 CM5F S
3 CM5F SB
B
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
42 g
42 g
42 g
42 g
42 g
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
do 2 m
do 2 m
do 2 m
do 2 m
do 2 m
Cijena €
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
BR
GFR
Mega Crank
Vobler kratkog tijela i visoke glave. Idealan vobler za štuke.
PO
Br. Ar.
3 MC3F B
3 MC3F BR
3 MC3F GFR
3 MC3F PO
3 MC3F SD
SD
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
30 g
30 g
30 g
30 g
30 g
7,5 cm
7,5 cm
7,5 cm
7,5 cm
7,5 cm
3m
3m
3m
3m
3m
Cijena €
8,49
8,49
8,49
8,49
8,49
BM
P
Minnow
Mali vobler specijalno napravljen za lov pastrve i smuDa.
PO
Br. Ar.
PP
3 DM3F BM
3 DM3F P
3 DM3F PO
3 DM3F PP
3 DM3F SD
SD
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
12 g
12 g
12 g
12 g
12 g
7,5 cm
7,5 cm
7,5 cm
7,5 cm
7,5 cm
do 2 m
do 2 m
do 2 m
do 2 m
do 2 m
Cijena €
7,99
7,99
7,99
7,99
7,99
3-D oko
BBS
Crank
Vobler lagano povijenog tijela namijenjen lovu krupnijih grabežljivaca.
Velika dubina zaranjanja omogućava nam da pretražimo veće dubine
gdje se skrivaju mnoge krupne grabežljivice.
Br. Ar.
3 CR5 BBS
3 CR5 BR
3 CR5 FT
3 CR5 GRT
3 CR5 PGB
3 CR5 PO
3 CR5 PP
3 CR5 RS
3 CR5 SD
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
32 g
32 g
32 g
32 g
32 g
32 g
32 g
32 g
32 g
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
BR
BY
Cijena €
Holografska
povrüina
FT
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
GRT
P
PGB
PO
Crank
Vobler lagano povijenog tijela namijenjen lovu krupnijih grabežljivaca.
Velika dubina zaranjanja omogućava nam da pretražimo veće dubine
gdje se skrivaju mnoge krupne grabežljivice.
PP
Ekstremno dugi
zaranjajuöi kljun za
ribolov u velikim
dubinama
RS
Br. Ar.
3 CR6 BBS
3 CR6 BY
3 CR6 FT
3 CR6 GRT
3 CR6 P
3 CR6 PGB
3 CR6 PP
3 CR6 RS
3 CR6 SD
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
42 g
42 g
42 g
42 g
42 g
42 g
42 g
42 g
42 g
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
Cijena €
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
SD
BY
GRT
Mega Minnow
Vobler namijenjen panulanju za kapitalne grabežljivce podjednako na
slatkim ili slanim vodama.
Br. Ar.
3 MM7F BY
3 MM7F GRT
3 MM7F HP
3 MM7F RH
3 MM7F RS
3 MM7F SM
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
70 g
70 g
70 g
70 g
70 g
70 g
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
6m
6m
6m
6m
6m
6m
Cijena €
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
HP
RH
RS
Mega Minnow –
Wobler za ribolov
na vuöu za kapitalne
grabeäljive ribe, ali
isto tako i za ribolov
na vuöu u moru
SM
Super Minnow
BL
Idealan vobler za vuču, zaranja od 4 do 6 metara.
Br. Ar.
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
3SM8 BL
3SM8 FR
3SM8 GR
3SM8 RH
113 g
113 g
113 g
113 g
21 cm
21 cm
21 cm
21 cm
5m
5m
5m
5m
Cijena €
10,90
10,90
10,90
10,90
FR
GR
Ekstremno
stabilan za
vuöu kod visokih
brzina
RH
65
Vobleri
BM
X-Deep-Minnow
BY
Idealna varalica za štuku ili smuDa. Ovaj se vobler može voditi tako da imitira ribicu
koja se hrani sa samog dna što je neodoljivo za mnoge grabežljivce.
P
Br. Ar.
PP
3 XDM3F BM
3 XDM3F BY
3 XDM3F P
3 XDM3F PP
3 XDM3F SD
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
14 g
14 g
14 g
14 g
14 g
7,5 cm
7,5 cm
7,5 cm
7,5 cm
7,5 cm
1 do 2,5 m
1 do 2,5 m
1 do 2,5 m
1 do 2,5 m
1 do 2,5 m
Cijena €
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
SD
Floating
Manji vobler univerzalne primjene. Dobar u svim uvijetima.
BT
FT
GS
MN
RT
S
TS
BT
Br. Ar.
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
Cijena €
3F2 BT
3F2 FT
3F2 GS
3F2 MN
3F2 RT
3F2 S
3F2 TS
3g
3g
3g
3g
3g
3g
3g
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
do 1 m
do 1 m
do 1 m
do 1 m
do 1 m
do 1 m
do 1 m
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
3F3 BT
3F3 FT
3F3 GS
3F3 MN
3F3 RT
3F3 S
3F3 TS
5g
5g
5g
5g
5g
5g
5g
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
do 1 m
do 1 m
do 1 m
do 1 m
do 1 m
do 1 m
do 1 m
6,39
6,39
6,39
6,39
6,39
6,39
6,39
Rocket Diver
Manji plivajući vobler koji s lakoćom zaranja i na veće dubine.
FR
Br. Ar.
PS
RT
3RD3 BT
3RD3 FR
3RD3 PS
3RD3 RT
3RD3 SBD
Težina
12 g
12 g
12 g
12 g
12 g
Dužina
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
Dubina ronjenja
1–3 m
1–3 m
1–3 m
1–3 m
1–3 m
Cijena €
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
SBD
BL
Shad
FT
GT
P
SS
Jako popularan i lovan oblik varalice za sve vrste grabežljivaca.
Br. Ar.
Težina
3S3 BL
3S3 FT
3S3 GT
3S3 P
3S3 SS
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
Dužina
9 cm
9 cm
9 cm
9 cm
9 cm
Dubina ronjenja
0,5 do 1,5 m
0,5 do 1,5 m
0,5 do 1,5 m
0,5 do 1,5 m
0,5 do 1,5 m
Cijena €
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
Jointed
Dvodijelni vobler s pojačanom akcijom. Ovisno o brzini povlačenja dubina
zaranjanja varira od same površine do 2,5 m ovisno o veličini modela.
Br. Ar.
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
Cijena €
3J3 BT
3J3 GFR
3J3 MN
3J3 RT
3J3 SR
8g
8g
8g
8g
8g
9 cm
9 cm
9 cm
9 cm
9 cm
0–1 m
0–1 m
0–1 m
0–1 m
0–1 m
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
3J4 BT
3J4 GFR
3J4 MN
3J4 RT
3J4 SR
14 g
14 g
14 g
14 g
14 g
11 cm
11 cm
11 cm
11 cm
11 cm
0–1,5 m
0–1,5 m
0–1,5 m
0–1,5 m
0–1,5 m
7,99
7,99
7,99
7,99
7,99
3J5 BT
3J5 BY
3J5 GFR
3J5 RT
3J5 SR
22 g
22 g
22 g
22 g
22 g
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
0–2,5 m
0–2,5 m
0–2,5 m
0–2,5 m
0–2,5 m
8,99
8,99
8,99
8,99
8,99
BT
Dvodjelna varalica
odgovara posebno
za ribolov tik pod
povrüinom vode
GFR
MN
RT
SR
BY
Realistiöan
izgled sa izraäenim
ljuskama
Silikonski rep
Kljun za zaranjanje
Kuglica
Övrsta konstrukcija
B
Byron Natural
Nova varalica Byron Natural kombinacija je silikonske varalice i voblera. Konstrukcija ove
varalice obijedinila je vobler i silikonsku varalicu, vanjski sloj varalice je od silikona i ima
hiperrealistićan uzorak a konstrukcija unutrašnjost je čvrsta i ima kuglicu. Prirodne
kretnje i zamamna akcija voblera zajedno sa realistićnim bojama i finom „mekom“
akcijom silikonaca ćine ovu varalicu neodoljivim zalogajom svih grabežljivica. Unutar
varalice se nalaz i holografska folija koja dodatno utječe na lovnost.
Br. Ar.
Težina
3015
5g
Dužina
7 cm
Cijena €
5,99
Shad je najuspjeüniji
varalica kod
ribolova na
smud-a
HP
P
RT
Boja
B / HP / P / RT /S
S
67
Umjetni mamci
BL
Tini
Mali vobler perfektne akcije namjenjen ribolovu grgeča, pastrva i klenova.
P
R
Br. Ar.
Težina
3T2 BL
3T2 P
3T2 R
3T2 YS
4g
4g
4g
4g
Dužina
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
Dubina ronjenja
0 do 0,7 m
0 do 0,7 m
0 do 0,7 m
0 do 0,7 m
Cijena €
5,39
5,39
5,39
5,39
YS
Large Popper
BB
Varalica opremljena metalnim kuglicama namjenjena ribolovu raznih grabežljivica. Specifičnost ove varalice je da se kreče po samoj površini vode
i svojom neodoljivom „akcijom“ izaziva napade grabežljivica kao što su:
štuka, pastrvski grgeč i bolen.
GFR
P
Br. Ar.
TS
3LP5 BB
3LP5 GFR
3LP5 P
3LP5 TS
3LP5 YE
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
23 g
23 g
23 g
23 g
23 g
12 cm
12 cm
12 cm
12 cm
12 cm
0 do 0,3 m
0 do 0,3 m
0 do 0,3 m
0 do 0,3 m
0 do 0,3 m
Cijena €
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
YE
BL
FT
Mega Shad
Velika varalica namjenjena ribolovu kapitalnih grabežljivica jedinstvenog
oblika i akcije.
Br. Ar.
GT
P
3MS5 BL
3MS5 FT
3MS5 GT
3MS5 P
3MS5 SS
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
37 g
37 g
37 g
37 g
37 g
14 cm
14 cm
14 cm
14 cm
14 cm
0,5 do 2 m
0,5 do 2 m
0,5 do 2 m
0,5 do 2 m
0,5 do 2 m
Cijena €
8,99
8,99
8,99
8,99
8,99
SS
BL
FT
Dancer
Varalica izuzetno jake repne akcije namjenjena ribolovu štuke, soma, i
smuDa.
Br. Ar.
GT
P
SS
3D3 BL
3D3 FT
3D3 GT
3D3 P
3D3 SS
Težina
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
Dužina
9 cm
9 cm
9 cm
9 cm
9 cm
Dubina ronjenja
0,5 do 2 m
0,5 do 2 m
0,5 do 2 m
0,5 do 2 m
0,5 do 2 m
Cijena €
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
Byron Deep Trolling
Nova tonuća varalica za ribolov na velikim dubinama. Model ima
ugraDene kuglice koje joj pomažu da lakše potone u veće dubine, ne
reflektira previše svjetlost, ali zato stvara vrlo jake vibracije koje vabe
kapitalne grabežljive ribe.
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
3DT7 GTR
3DT7 P
3DT7 RS
3DT7 SB
211 g
211 g
211 g
211 g
21 cm
21 cm
21 cm
21 cm
5 do 10 m
5 do 10 m
5 do 10 m
5 do 10 m
RS
Cijena €
22,90
22,90
22,90
22,90
SB
Byron Mega Trolling
P
Varalica za troling ribolov, koja od samog početka vuče postiže idealan
rad. I kad je vučemo uz samu površinu vode ona i dalje radi savršeno.
Br. Ar.
Težina
Dužina
Dubina ronjenja
3MT9 P
3MT9 RB
3MT9 RT
3MT9 SD
184 g
184 g
184 g
184 g
29 cm
29 cm
29 cm
29 cm
0 do 8 m
0 do 8 m
0 do 8 m
0 do 8 m
Casting System
Br. Ar.
P
RB
Cijena €
22,90
22,90
22,90
22,90
RT
SD
BT
1. kod bacanja metalna kuglica nalazi se u repu varalice ‚to
omogučava idealan zabaçaj.
2. u vodi je kuglica u prednjem dijelu varalice i proizvodi vibracije.
GTR
FT
G
Byron Natural
GFR
Univerzalna varalica sa velikim izborom boja i veličina, za sve vrste grabežljivih riba. Na Vama je da
izaberete pravu.
P
FT
G
GFR
P
PI
PT
RT
S
ST
TR
PI
2.
BT
PT
RT
S
1.
Br. Ar. Težina Dužina Dubina ronjenja Cijena €
3N25
7g
7 cm
0,5 do 2 m
5,99
3N35 10 g
9 cm
0,5 do 2 m
6,49
3N40 18 g 11 cm
0,5 do 2 m
6,99
3N45 27 g 13 cm
0,5 do 2 m
7,39
ST
TR
69
Umjetni mamci
BT
Byron Trouper
G
Specijalna neopterećeni (lagani) blinker u četiri veličine. Kod Byron Trouper može
se vrlo lako zamijeniti udica. Ako je to potrebno zamjeni se trodijelna udica sa
jednodijelnom udicom.
P
RT
Art. br.
Težina
3089
3089
3089
3089
1,5 g
2,0 g
4,0 g
7,0 g
Cijena €
2,19
2,39
2,59
2,99
Boje
BT / G / P / RT / SD
BT / G / P / RT / SD
BT / G / P / RT / SD
BT / G / P / RT / SD
SD
BL
FT
P
Byron Glimmy
RH
Ova metalna varalica razvijena je za ribolov na povlačenje. Zbog vrlo tanke metalne
žlice, mamac ne potone brzo i zbog toga se može loviti ciljano i u pravoj dubini. Dužina
joj je 125mm.
Byron Glimmy može se i kao mamac bez udice upotrijebiti kod vučnog ribolova.
Art. br.
SD
3095
Težina
15 g
Cijena €
3,59
Boje
BL / FT / P / RH / SD
Byron Slider
Sada ima još dvije veličine Woblera za ribolov sa Jerkbait štapom. Ovi
plivajući slideri odgovaraju posebno za ribolov na površini.
Art. br.
3SL35 P
3SL35 RH
3SL35 RT
3SL35 SD
3SL35 SFY
Art. br.
3SL5 P
3SL5 RH
3SL5 RT
3SL5 SD
3SL5 SFY
Težina
Dužina
Dubina zarona
13 g
13 g
13 g
13 g
13 g
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
bis 50 cm
bis 50 cm
bis 50 cm
bis 50 cm
bis 50 cm
Težina
Dužina
Dubina zarona
35 g
35 g
35 g
35 g
35 g
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
bis 50 cm
bis 50 cm
bis 50 cm
bis 50 cm
bis 50 cm
P
Cijena €
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
RH
RT
SD
Cijena €
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
SFY
Nova laserska folija
za viüe refleksa
udica
koja se lagano
izmjeni
BL
Byron Mega Shad Jointed
Ovaj novi podijeljeni Mega Shad još je neodoljiviji za velike ribe grabljivice.
Ovaj Wobler odgovara posebno za ribolov na štuke i soma.
Art. br.
3MSJ5 BL
3MSJ5 GT
3MSJ5 P
3MSJ5 RH
3MSJ5 SD
Težina
Dužina
Dubina zarona
40 g
40 g
40 g
40 g
40 g
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
bis 2 m
bis 2 m
bis 2 m
bis 2 m
bis 2 m
Cijena €
9,59
9,59
9,59
9,59
9,59
GT
P
podijeljeni Mega
Shad sa öeliönom
konstrukcijom
RH
SD
71
Žlice i Spineri
Byron Pike
BPI
PI
Osim načina kretanja mamca važni su boja i oblik. Modeli koji su krajnje slični prirodnim oblicima i bojama postižu
bolje rezultate. Zbog te činjenice Byron je izbacio ovaj model varalice koji imitira malu štuku i to u nekoliko nijansi boja,
ovisno u uvijetima ribolova. Svijetlije boje za pliće i prozirnije vode i obrnuto.
Br. Ar.
Težina
3090
3090
15 g
25 g
Cijena €
Boja
3,99
3,99
BPI / PI
BPI / PI
AC
BT
Byron Trout
MN
Kako je kod salmonida kanibalizma posebno izražen, predstavljmao vam
ovaj novi mali mamac namijenjen prvenstveno lovu pastrve. Byron Trout
se takoDer radi u nekoliko boja vrlo slićnim prirodnim nijsansama.
RT
Br. Ar.
Težina
3091
5g
Cijena €
Boja
3,19
AC / BT / MN / RT /S
S
BT
Byron Slimmy
P
RT
S
Dugačka varalica čije je tijelo savijeno na tri mjesta. Konkavnom glavom
i konveksnim dijelom repa mamac širi vibracije slične onima koje
proizvodi povrijeDene riba. Ovaj mamac pogodan je za ribolov svih većih
grabežljivaca.
Br. Ar.
Težina
3092
18 g
Cijena €
Boja
3,99
BT / P / RT / S / SD
SD
BT
P
Byron Iris
RT
Žličasti mamac namijenjen ribolovu na sporotekućim ili stajaćim vodama. Naime svojim širokim tijelom pruža veći otpor i sporije tone. Idealan je za ribolov ispod površine.
S
Br. Ar.
Težina
3093
15 g
SD
Cijena €
3,49
Boja
BT / P / RT / S / SD
BT
P
Byron Helux
Velika i teška varalica namijenjena prvenstveno lovu štuke ali i ostalih velikih
grabežljivaca. Izuzetno je pogodna za daleka bacanja.
Br. Ar.
Težina
3094
35 g
Cijena €
5,19
RT
Boja
S
BT / P / RT / S / SD
SD
BT
Byron Cyclon
BYD
Novi spiner s ekstremno laganim rotirajućim krilcem. Manji modeli namijenjeni su lovu
pastrve dok su veći izvrstan mamac za štuke i smuDeve. Prirodne boje krilca u
kombinaciji s tijelom predstavljaju savršen plijen za ribu vašeg života.
FT
GRD
Br. Ar.
Težina
3100/1
3100/2
3100/3
3100/4
3100/5
3100/6
4g
6g
8g
10 g
13 g
18 g
Cijena €
Boja
2,59
2,79
3,19
3,29
3,89
4,49
P
BT / BYD / FT / GRD / P / RT / SBD
BT / BYD / FT / GRD / P / RT / SBD
BT / BYD / FT / GRD / P / RT / SBD
BT / BYD / FT / GRD / P / RT / SBD
BT / BYD / FT / GRD / P / RT / SBD
BT / BYD / FT / GRD / P / RT / SBD
Utisnute ljuske radi
još boljeg reflektiranja
RT
SBD
BT
Droppy
K
Otežani spiner za daleke zabačaje. Iako prvenstveno namijenjen za lov salmonida vrlo
se dobar pokazao i kod ostalih grabežljivih riba.
Br. Ar.
Težina
3087
3087
3087
3087
4g
6g
8g
12 g
Cijena €
2,99
3,49
3,79
4,39
P
Boja
BT / K / P / RT /S
BT / K / P / RT /S
BT / K / P / RT /S
BT / K / P / RT /S
RT
S
G
React
Spiner s valovitim listom koji pod vodom proizvodi izrazito naglašene vibracije. Ova
varlica privlaći prije svega pastrve i smuDa.
Br. Ar.
Težina
3088
3088
3088
7g
12 g
18 g
Cijena €
3,99
4,29
4,39
Boja
Mustada ili VMC
trokuka udica
K
S
G / K / S / S/SD
G / K / S / S/SD
G / K / S / S/SD
S/SD
Prirodne boje su
jedna od mnogih
tajni uspjeha
73
Spineri i Blinkeri
za promjenu udice
B
BT
BL
FT
S
Running Fish
Kombinacija olovne ribice i spinera. Glavna značajka su izuzetnoi dobro zabacivanje
i mogućnost pretraživanja dubokih mjesta. Svi modeli dolaze sa kopčom i
rezervnom izmjenjivom jednokukokm udicom.
Br. Ar.
Težina
Cijena €
3270
3270
3270
7g
10 g
18 g
3,49
3,89
3,99
Boja
B / BL / BT / FT / S
B / BL / BT / FT / S
B / BL / BT / FT / S
FT
HP
S
S/BL
Murum Spinner
Spiner specijelno razvijen za ribolov štuke, te zbog duge žice na ovom spineru nije
potrebno koristiti čelićni predvez. Udice na ovom spineru mogu se vrlo lako
mijenjati i osim trokuke udice po potrebi može se montirati i jednokuka udica.
Br. Ar.
Težina
3082
3082
3082
12 g
18 g
28 g
Cijena €
3,99
4,29
4,49
Boja
FT / HP / S / S/BL / S/GR
FT / HP / S / S/BL / S/GR
FT / HP / S / S/BL / S/GR
S/GR
BT
BYD
GBG
RT
SBB
SBR
Whirle Spinner
Novi spiner laganog tijela koji se i najmanjim potezom strune poćinje rotirati.
Izbrazdano mesingasto tijelo daje dodatnu akciju koje pored vibracije pločice
spinera stvara neodoljiv mamac za sve vrste grabežljivica. Varalica se proizvodi u pet
veličina koje pokrivaju ribolov: pastrve, grgeča, štuke, smuDa i soma.
Izbor boja pokriva sve želje od onih klasićnih do novih modernih kao što su BT i RT.
Br. Ar.
3101/1
3101/2
3101/3
3101/4
3101/5
Težina
2,5 g
3,5 g
4,7 g
7,0 g
9,0 g
Cijena €
2,49
2,79
2,99
3,39
3,59
Boja
BT / BYD / GBG / RT / SBB / SBR / SRD
BT / BYD / GBG / RT / SBB / SBR / SRD
BT / BYD / GBG / RT / SBB / SBR / SRD
BT / BYD / GBG / RT / SBB / SBR / SRD
BT / BYD / GBG / RT / SBB / SBR / SRD
SRD
GG
Velux
GR
SG
SR
Klasičan pastrvski spiner sa mogučnošću brze izmjene udice.
Br. Ar.
Težina
3083/1
3083/2
3083/3
2,5 g
4,0 g
5,0 g
Cijena €
2,69
2,99
3,19
Boja
GG / GR / SG / SR
GG / GR / SG / SR
GG / GR / SG / SR
za promjenu udice
HZ – Spoon
Čuvena žlica klasičnog oblika opremljena specijalnim trokukama. Zbog velike težine ova
žlica ima odlične bacačke osobine i pruža mogučnost ribolova na dubokim mjestima
koja su izvan dosega ostalim varalicama.
G
S
Br. Ar.
Težina
Dužina
Cijena €
3081
3081
28 g
44 g
90 mm
110 mm
4,99
5,99
Boja
G / S / S/GR
G / S / S/GR
S/GR
Weedless
Žlica konstruirana za ribolov na zatravljenim jezerima i rijekama sa specijalnom zaštitom
koja spriječava zapinjanje za vodenu vegetaciju. Izuzetno učinkovita žlica za ribolov
štuke.
Br. Ar.
Težina
Dužina
Cijena €
3084
3084
15 g
25 g
57 mm
70 mm
4,89
5,89
Boja
S/BL / S/GR / S/SD
S/BL / S/GR / S/SD
S/BL
S/GR
S/SD
Brzinski zatvaraö
za izmjenu udica
Tommy
Oblik varalice preuzet je od jednog od najpoznatijih uzoraka metalnih žlica ikad
napravljenih. Velik izbor veličina i težina čine ove varalice primjenjivim u svim uvijetima.
Paleta je dodatno proširena novom flash tehnologijom koja rad ovih varalica čini još
izazovnijim. Niti jedna ribička kutija bez neke od ovih varalica nije potpuna.
Br. Ar.
Težina
Dužina
Cijena €
3085
3085
3085
3085
3085
3085
3085
3085
7g
10 g
12 g
18 g
20 g
28 g
30 g
40 g
60 mm
60 mm
75 mm
93 mm
75 mm
93 mm
110 mm
110 mm
2,99
3,49
3,79
4,29
4,49
4,89
4,99
5,79
Boja
K / S / S/BL / S/GR / S/RT / S/SD
K / S / S/BL / S/GR / S/RT / S/SD
K / S / S/BL / S/GR / S/RT / S/SD
K / S / S/BL / S/GR / S/RT / S/SD
K / S / S/BL / S/GR / S/RT / S/SD
K / S / S/BL / S/GR / S/RT / S/SD
K / S / S/BL / S/GR / S/RT / S/SD
K / S / S/BL / S/GR / S/RT / S/SD
K
S
S/BL
S/GR
Veliko oko
S/RT
VMC trokuka
udica
S/SD
K
Aron
Vrlo popularan oblik metalne žlice izrezbrenog tijela. Zbog svojeg oblika tijelo varalice
stvara turbulencije koje omogućuju da se vodi vrlo polako. Lagano voDena varalica
prirodnih boja provijeren je put do kapitalne štuke.
Br. Ar.
Težina
Dužina
Cijena €
3086
3086
3086
12 g
25 g
35 g
56 mm
75 mm
95 mm
3,79
4,49
5,39
Boja
K / S / S/BL / S/GR / S/RT / S/SD
K / S / S/BL / S/GR / S/RT / S/SD
K / S / S/BL / S/GR / S/RT / S/SD
S
S/BL
S/GR
S/RT
Uzorak ljuske
S/SD
75
Spineri
Soft Lure
B
BR
G
GRT
RH
Posebno lovne varalice koje kombiniraju mekano tijelo od silikonske gume izuzetno prirodnog izgleda s već
ugraDenom olovnom glavom i jig udicom. Soft Fish je moguće dobiti u tri veličine. Najmanji model duljine 7,5 cm
pogodan je za grgeča i pastrvu srednji od 10 cm idealan je za smuDa i štuku a najveći model duljine 12,5 cm za
štuku ili soma.
Varalice se mogu dobiti u pet različitih najlovnijih boja.
Br. Ar.
3040/3
3040/4
3040/5
Težina
10 g
16 g
25 g
Kom u pak.
6 Stk.
6 Stk.
4 Stk.
Cijena €
7,95
7,95
7,95
Boja:
B
G
G
G
BR
G
G
G
G
G
G
GRT
G
G
RH
G
G
G
BT
Byron Multi Fin
P
Novi model silikonskih varalica sa izraženom akcijom peraja. Dosad je iz tehničkih razloga bilo teško proizvesti
silikonske varalice sa živom akcijom peraja zbog komplicirane izrade. Byron Multi Fin je izraDen iz četiri dijela što
rezultira velikom sličnošću sa živim ribicama.
PI
RT
Br. Ar.
Težina
Veličine
Cijena €
3044
3044
16 g
50 g
75 mm
125 mm
3,79
4,99
Boja:
BT
G
G
P
G
G
PI
G
G
RT
G
G
SD
G
G
RT
G
G
G
G
SD
G
G
G
G
SD
Glimmer Head
BT
P
PI
RT
SD
Glava nove silikonske ribice predstavlja savršenu
kopiju prirodnog mamca. Tijelo ribice je potpuno
prirodnih boja i mjenja boju kod različitog
intenziteta svijetla. U tijelo ribice ugraDena je
holografska folija koja daje „živi“ izgled ovoj varalici.
Glimmer Head je svakako varalica za svaku priliku.
Zbog svojih karakteristika može se koristiti u bistroj i
mutnoj vodi. Široki spektar boja koje vijerno oponašaju
uzorak iz prirode omogučiti će uspješan ribolov na sve
vrste grabežljivica i na svim vodama.
Br. Ar.
Težina
3045/3
3045/4
3045/5
3045/6
10 g
18 g
38 g
45 g
Veličine Cijena €
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
4,90
5,50
5,90
5,90
Boja:
BT
G
G
G
G
P
G
G
G
G
PI
G
G
G
G
Jegulja-nova imitacija sa
realistiönim oöima
Br. Ar.
Dužina
Cijena €
3552
3552
3552
10 cm
14 cm
19 cm
1,49
1,69
1,99
Boja:
B
S
G
G
G
G
G
G
S
B
Soft Lure Koppe
Izbor jako uspješnih umjetnih mamaca od meke gume proširen je imitacijom peša.
Imitacija peša proizvodi se u tri velićine. Manji modeli idealni su za ribolov pastrve a
najveći model odličana je varalica za mladicu, štuku i soma.
B
Br. Ar.
Težina
Kom u pak.
Cijena €
G
3041
3041
15 g
28 g
3
3
7,95
7,95
Boja:
B
G
G
G
G
G
BL
Byron Soft Lure
Veliki izbor novih silikonski varalica realističnog izgleda. Zbog kvalitetne mješavine
silikona akcija ovih silikonaca vjerno kopira kretnje pravih ribica.
Br. Ar.
Dužina
3032
3032
3032
3032
3032
3032
3032
52 mm
75 mm
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
225 mm
Kom u pak.
Cijena €
3
2
2
2
1
1
1
2,69
2,39
2,69
3,99
2,19
2,99
5,99
Boja
BL / BT / P / RT / SD
BL / BT / P / RT / SD
BL / BT / P / RT / SD
BL / BT / P / RT / SD
BL / BT / P / RT / SD
BL / BT / P / RT / SD
BL / BT / P / RT / SD
BT
P
RT
SD
Byron Bull Head
Novi proizvod meDu silikonskim varalicama! Ovaj silikonac svojim izgledom vjerno
oponaša peša, omiljenu hranu mladice i pastrve a može se uspješno koristiti i za
ribolov ostalih grabežljivica.
Br. Ar.
Dužina
3029
3029
3029
75 mm
90 mm
190 mm
Kom u pak.
Cijena €
3
3
2
3,19
3,49
6,90
Boja
BL / BR / FT / HP
BL / BR / FT / HP
BL / BR / FT / HP
BL
Samo peraje
koje strüe
imaju prirodno
djelovanje
BR
FT
HP
77
Žićani sistem
3046
PB
PI
Soft Pike
Soft Pike varalica od sada se proizvodi u dvije
veličine, idealna je za lov za kapitalnih riba.
BT
Br. Ar.
3046 PI
3046 PB
3046 PI
3046 PB
P
Dužina
23 cm
23 cm
28 cm
28 cm
Težina
130 g
130 g
180 g
180 g
Cijena €
5,99
5,99
10,99
10,99
3047
Mega Trolling Soft Lure
Nova varalica za troling na velikim jezerima i moru za
kapitalne ribe. Izrazito kvalitetni umjetni materijali
pridonose idealnom radu varalice.
RT
Br. Ar.
3047 BT
3047 P
3047 RT
3047 SD
SD
3033 Huchen cof
koža
Cijena: € 9,90
Dužina
30 cm
30 cm
30 cm
30 cm
Težina
370 g
370 g
370 g
370 g
Cijena €
12,90
12,90
12,90
12,90
3035 Huchen cof
sa jeguljam Cijena: € 15,90
3973 Sistem spajalica
Veličine: 60, 80, 100 i 120 mm
Cijena: € 2,49
3972 Îiöani sistem
Veličine: 60, 80 i 100 mm
Cijena: € 2,49
Glava
3980/1 Jig-glava
sa fiksirajučim iglama i karabinerima
8 g, 2 kom. pakiranje Cijena: € 1,69
3980/2 Jig-glava
sa fiksirajučim iglama
i karabinerima, 16 g
2 kom. pakiranje Cijena: € 1,69
Žicu ugurati
Žicu
fiksirati
Objesiti
karabiner
3981 Rezervne
fiksirajuc´e igle
za obje glave Cijena: € 1,69
3982 Spajajuc´e klamerice
u dužini: 60, 70 i 100 mm
3 kom. pakiranje
Cijena: € 1,69
Prijedlog montaäe
3983 Spojni sistem
u dužinama: 65 i 100 mm
2 kom. pakiranje Cijena: € 1,69
3985 Spinner-leptir
u bojama: zlatna, brončana,
naranDasta, srebrna
Cijena: € 1,69
Leptiri
u mnogo boja
Prijedlog montaäe
4086 Jig udica
za specijalni sistem sa prstenom
okruglim zaokretom
Veličina: 45, 65 i 100 mm
7 kom. pakiranje
Cijena: € 1,69
4087
Trokuka udica
Veličina: 2/0, 1, 2, 4
4 kom. pakiranje
Cijena: € 1,69
3984 Spojni komad
4 kom. pakiranje Cijena: € 1,69
79
Umjetne varalice
kompletni pribor za ribolov
smješten u jednoj kutiji (boxu).
Brojni silikonski mamci, Jig-glave,
udice i olova, Gotovi mamci
mogu se odmah montirati ili
se može izraditi vlastita
kombinacija.
3036/1
Set silikonaca
za lov grgeča i
pastrve.
Cijena:€ 8,90
3036/2 Set silikonaca za lov smuđa i štuke. Cijena: € 9,90
Splittail 3565 Boje: žuta/naranDasta Cijena: € 0,20
3550
Silikonski crvic´i
Razvrstani po
bojama
Cijena: € 0,60
Miü
3540/1
Plivajući, naranDasti
Cijena: € 3,50 crveno/bijela
plavo/bijela
crno/bijela
svjetlucavo zelena
Art. br.
Silikonske ribice
3592
38 mm
3592
52 mm
3592
65 mm
3592
100 mm
3592
150 mm
Cijena €
0,20
0,25
0,40
0,70
0,90
crveno/
bijela
plavo/
bijela
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Art. br.
Twister
3592/0
3592/1
21/2”
4”
crno/
bijela
svjetlucavo
zelena
G
crno/
zelena
crno/
žuta
G
G
G
G
crno/fluoroscrveno
centnanaranDasta svjetlucava
G
G
G
crno/zelena
žuta
crno/žuta
G
G
G
G
crno/fluoroscentna naranDasta
crveno svjetlucava
žuta
Cijena €
crvena
žuta
bijela
0,15
0,20
G
G
G
G
fluozelena zelena
G
crvena
G
žuta
3598 Olovne glave 12 g Cijena: € 0,80
3598 Olovne glave 17 g Cijena: € 0,80
bijela
fluozelena
zelena
3598 Olovne glave 7 g
Cijena: € 0,80
3598 Olovne glave 9 g
Cijena: € 0,80
smeDi
Art. br.
Twister
3592/3
3592/4
4”
5”
Cijena €
smeDa
0,30
0,30
G
G
crvena
žuta
bijela
fluozelena
Art. br.
Cijena €
Twister sa duplim repom
3592/00
2”
0,15
3592/2
4”
0,20
crvena
žuta
G
G
bijela fluozelena
G
G
G
G
zelena
crna
zelena
crna
G
G
Silikonski raöic´i
3560/1 rak jednobojan
– smeDi
Cijena: € 0,70
3560/2 rak jednobojan
sa crvenim kliještima
Cijena: € 0,80
Silikonske äabe
3570 SmeDa
i zelena
Cijena: € 1,30
Tubejig, sigurno jedan
od najboljih mamaca za
ütuku. Glava se moäe
sakariti u tijelo.
svjetlucajuöe zelena
Tubejig
NaranDasto/zelena
Svjetlucajuće zelena
Art. br. Cijena € naranDasto/ zeleno bijela
zelena svjetlucajuća
G
G
G
3555
0,28
Bijela
Crno/bijela
Crna
crno/
bijela
G
crno
G
Jig udice
3596/0 3 g 10 kom/pakiranje Cijena: € 2,99
3596/1 5 g 10 kom/pakiranje Cijena: € 2,99
3596/2 7 g 8 kom/pakiranje Cijena: € 2,99
3596/3 10 g 7 kom/pakiranje Cijena: € 2,99
3596/4 12 g 6 kom/pakiranje Cijena: € 2,99
3596/5 15 g 5 kom/pakiranje Cijena: € 2,99
3596/6 28 g 4 kom/pakiranje Cijena: € 2,99
3596/7 36 g 3 kom/pakiranje Cijena: € 2,99
3596/8 58 g 2 kom/pakiranje Cijena: € 2,99
Drop Shot Combo
Ovo je ukupni sadržaj najboljih Drop–Shot mamaca u
jednoj praktičnoj plastičnoj kutiji.
Svi mamci su prema njihovoj specijalnoj
težini rasporeDeni, tako da bude postignuta najbolja akcija ispod vode.
U svakom kompletu naći ćete odgovarajući mamac sa plivajućom, intermedialnom ili tonućom akcijom.
crno/zelena
najbolje boje za
kapitalne smudjeve
3037/1
/3
3037
Daljnje artikle za Drop-Shot ribolov naći
ćete na stranici 103 i 122.
Iskoristite nove mogućnosti ribolova sa silikonskim mamcima i postići ćete mnogo više
uspjeha.
3037
/2
3037/1 Drop-Shot set grgeö i pastrva
Komplet sadrži 26 kom.
Cijena: € 7,90
3037/2 Drop-Shot komplet smuđ
15 mamaca specijalno za ribolov na smuDa sa različitim
akcijama za svako područje primjene.
Cijena: € 9,90
3037/3 Drop-Shot Set ütuka i som
24 mamca sa različitim akcijama za štuku i soma. Posebno
dugi crvi igraju savršeno ispod vode.
Cijena: € 15,90
81
Isato Udice
4060
Šaranska udica s ušicom
kračeg vrata. Posebno
pogodna z alov tijestom ili
kukuruzom.
Veličine: 4/0, 2/0, 1, 2, 4, 6,
8, 10
20 kom/pak
Cijena: € 3,99
Bez kontrakuke
4062
Udica bez kontrakuke, s
ušicom za match ribolov.
Veličine: 2, 4, 6, 8
20 kom/pak
Cijena: € 3,99
4061
Šaranska udica normalnog vrata s
ušicom. Optimalna za ribolov
mamcima na dlaku a manje veličine
za match ribolov.
Veličine: 4/0, 2/0, 1, 2, 4, 6, 8, 10,
12
20 kom/pak
Cijena: € 3,99
4063
Ekstra jaka udica s ušicom.
Zahvaljujući posebnom
obliku ova udica ne dere usta ribi.
Namijenjena je kapitalnim šaranima
i somovima.
Veličine: 9/0 7/0 5/0 3/0
Kom/pak: 4
5 6 10
Veličine: 1/0 1
2 4
Kom/pak: 12 15 20 20
Veličine: 6
8 10 12
Kom/pak: 20 20 20 20
Pak:
Cijena: € 3,99
4064
Udica dugačkog luka s ušicom. Optimalna za lov
glistom.
Veličine:
5/0 3/0 1/0 2
4
6
Kom/pak:
7 10 15 20 20 20
Pak
Cijena: € 3,99
4065
Ekstra jaka udica s pločicom.
Veličine: 5/0 3/0 1/0 1 2
Kom/pak:15 20 20 20 20
Pak
Cijena: € 3,99
4054
Isato udica za montiranje na
umjetnim mamcima. Posebno
velika ušica okrenuta na stranu.
Veličine: 4/0 2/0
1
Kom/pak: 10
12
14
Cijena: € 3,99
4067
Šaranska udica s ušicom i spiralom
za bolje držanje mamaca.
Veličine: 4/0 2/0 1 2 4
Kom/pak: 6 6 7 7 7
Pak:
Cijena: € 3,99
4063
Jaka izvedba udice
u veličinama od
9/0–3/0.
Bez kontrakuke
4068
Finija udica zlatne
boje bez kontrakuke
namijenjena
natijecateljskom lovu
šaran Iako tanka,
izuzetno jaka.
Veličine: 4, 6, 8, 10, 12
20 kom/pak
Cijena: € 3,99
4069
Finija savinuta natijecateljska udica od izuzetno
čvrstog čelika. Zbog svojeg oblika vrlo lovna. Plave
boje, laserski oštrena.
Veličine: 10, 12, 14,
16, 18
20 kom/pak
Cijena: € 3,99
4055
Okrugla udica. Riba
ovu udicu bez problema usisava, a udica se
kači u kut usta ribe.
Veličine: 7/0 5/0 3/0
Kom/pak: 2 2 2
Veličine: 2/0 1/0 1
Kom/pak: 13 14 15
Veličine: 2 4
Kom/pak: 16 18
Cijena: € 3,99
4056
Specijalna vorm udica sa
dvije kontrakuke na vratu
udice.
Veličine: 2/0 1
2
Kom/pak: 12 14 16
Veličine: 4
6
Kom/pak: 18 20
Pak
Cijena: € 3,99
4047
Lagana tanka udica,
ekstremno pojačana i
time naročito stabilna.
Veličine: 6, 8, 10,
12, 14
20 kom/pak
Cijena: € 3,99
4049
Udica za natjecanja,
ekstremno tanka, sa
malom kontrakukom.
Veličine: 10, 12, 14, 16
20 kom/pak
Cijena: € 3,99
4048
Zlatna udica vrlo jaka,
specijalno za kukuruz.
Veličine: 2/0 1
2
Kom/pak: 12 15 15
Veličine: 4
6
8
Kom/pak: 20 20 20
Veličine: 10 12
Kom/pak: 20 20
Pak
Cijena: € 3,99
4035
Najjača trokuka s vrhom
brušenim sa tri strane.
Sigurna i robusna.
Veličine: 5/0 3/0 1/0 1
Kom/pak: 4 6 8 12
Pak
Cijena: € 6,99
Novi izum za šarana i
soma. Zaokružena udica,
veže se na mašnu tako da
se može slobodno kretati.
4055
83
Vezane udice
Bez kontrakuke
4302
Udica od Hi Carbon čelika, zlatne
boje s pločicom bez kontrakuke
Veličine:
1/0
1
2
4
Struna-Ø: 0,30 0,28 0,25 0,25
Veličine:
6
8
10
12
Struna-Ø: 0,22 0,22 0,20 0,18
Pak
Cijena: € 1,99
4319
Udica od Hi Carbon čelika,
dugi vrat i tanka žica
Veličine:
4
6
8
10
Struna-Ø: 0,24 0,22 0,20 0,18
Veličine:
12
14
16
Struna-Ø: 0,18 0,15 0,15
Pak
Cijena: € 1,99
4303
Super fina udica od Hi Carbon
čelika
Veličine:
1
2
4
6
Struna-Ø: 0,28 0,28 0,28 0,26
Veličine:
8
10
12
14
Struna-Ø: 0,20 0,18 0,18 0,15
Veličine:
16
18
Struna-Ø: 0,12 0,12
Pak
Cijena: € 1,99
4351
Udica od Hi Carbon čelika, zlatna
kratka s pločicom
Veličine:
2/0 1/0
1
2
Struna-Ø: 0,30 0,33 0,28 0,25
Veličine:
4
6
8
10
Struna-Ø: 0,25 0,22 0,20 0,20
Pak
Cijena: € 1,99
4316
Udica od Hi Carbon čelika
namijenjna ribolovu glistom. Na
vratu udice nalaze se kontrakuke
Veličine:
2/0 1/0
1
2
Struna-Ø: 0,33 0,33 0,30 0,30
Veličine:
4
6
8
10
Struna-Ø: 0,28 0,25 0,20 0,20
Pak
Cijena: € 1,99
4352
Hi Carbon udica s pločicom, crna
Veličine:
3/0 2/0 1/0
1
Struna-Ø: 0,30 0,30 0,30 0,28
Veličine:
2
4
6
Struna-Ø: 0,25 0,25 0,22
Pak
Cijena: € 1,99
4318
Šaranska Hi Carbon udica,
brunirana s pločicom, ekstra kratka
Veličine:
2/0 1/0
1
2
Struna-Ø: 0,30 0,30 0,28 0,25
Veličine:
4
6
8
10
Struna-Ø: 0,25 0,22 0,20 0,18
Pak
Cijena: € 1,99
4357
Šaranska Hi Carbon udica, brunirana s pločicom, ekstra kratka. Bez
kontrakuke
Veličine:
1
2
4
6
Struna-Ø: 0,30 0,28 0,25 0,20
Veličine:
8
10
Struna-Ø: 0,20 0,18
Pak
Cijena: € 1,99
Svaka udica je paäljivi
ruöno vezana i ispitana
na izdräljivisost
4367
Karbon-udica sa spiralom
Veličine:
2/0
1
2
4
Struna-Ø: 0,30 0,27 0,25 0,25
Veličine:
6
8
10
Struna-Ø: 0,25 0,20 0,20
Pak
Cijena: € 1,99
Bez kontrakuke
4082
Šaranska udica, kovana sa ušicom
Veličine: 4/0, 2/0, 1
25 kom/pak
Cijena: € 4,99
4085
Ljevana udica sa platom
Veličine: 2, 4, 6, 8, 10, 12
25 kom/pak
Cijena: € 4,99
Cobra
Verde
4083
Šaranska udica sa platom
Veličine: 4/0, 2/0, 1, 2, 4, 6, 8
25 kom/pak
Cijena: € 4,99
4086
Jig-udica za specijalni sistem s
prstenom okrugli zavoj
Veličine: 45, 65 i 100 mm
7 kom/pak
Cijena: € 1,69
Zelena udica sa
nabodnim vrhom
(špicom) je neponovljiva kod
podizanja, jer
prema van okrenuti
vrh (špica) je oštri
kao igla i kod ulovnog kuta od
60 stupnjeva
odmah se zalijepi.
Bez kontrakuke
4087
4084
Lijevana udica s platom
Veličine: 4, 6, 8
25 kom/pak
Cijena: € 4,99
4087
Trokuka udica
Veličine: 2/0, 1, 2, 4
4 kom/pak
Cijena: € 1,69
Naroöito snaäna
trokuka udica za
ütuku ili soma
85
Vezane udice
4120
Trokuka udica, crna
niklovana, ekstra oštra i fina
Veličine:
4
6
8
Kom/pak: 5
5
5
Cijena: € 3,99
Pakung
4101
Udica sa kraćim vratom, oblim
lukom i ušicom, brunirana
Veličine: 4/0 2/0 1/0
1
Kom/pak: 10
15
15
25
Veličine:
2
4
6
8
Kom/pak: 25
25
25
25
Veličine: 10
12
14
16
Kom/pak: 25
25
25
25
Cijena: € 3,99
Pakung
41 02
Udica sa kraćim vratom, oblim
lukom i ušicom, niklovana
Veličine: 1/0
1
2
4
Kom/pak: 15
25
25
25
Veličine:
6
8
10
12
Kom/pak: 25
25
25
25
Veličine: 14
16
Kom/pak: 25
25
Cijena: € 3,99
Pakung
4103
Udica sa kračim vratom, oblim
lukom i ušicom, zlatna
Veličine:
1
2
4
6
Kom/pak: 25
25
25
25
Veličine:
8
10
12
14
Kom/pak: 25
25
25
25
Cijena: € 3,99
Pakung
41 04
Udica sa dugim vratom i ušicom,
brunirana
Veličine: 10/0 8/0 6/0 4/0
Kom/pak: 5
7
9
10
Veličine: 3/0 2/0 1/0 1
Kom/pak: 10
15
15 25
Veličine: 2
4
6
8
Kom/pak: 25
25
25 25
Veličine: 10 12 14 16 18
Kom/pak: 25 25 25 25 25
Cijena: € 3,99
Pakung
4105
Ekstremno snažna udica, kovana,
sa ušicom uvinutom prema van,
niklovana
Veličine: 4/0 3/0 2/0 1/0
Kom/pak: 10
12
15
20
Cijena: € 3,99
Pakung
41 06
Udica sa dužim vratom, ravna sa
platom, niklovana
Veličine: 3/0 2/0 1/0
1
Kom/pak: 10
12
15
25
Veličine:
2
4
6
8
Kom/pak: 25
25
25
25
Veličine: 10
12
14
Kom/pak: 25
25
25
Cijena: € 3,99
Pakung
4107
Wide-Gap udica za šarana sa ušicom, niklovana
Veličine: 3/0 2/0
1
2
Kom/pak: 10
12
15
20
Veličine:
4
6
8
10
Kom/pak: 25
25
25
25
Cijena: € 3,99
Pakung
41 08
Udica za crve sa dužim vratom,
brunirana
Veličine: 3/0 2/0 1/0
Kom/pak: 10
12
15
Cijena: € 3,99
Pakung
4096 Udice za üarana
Veličine:
1
2
Kom./pak.: 4
6
4
6
7
8
Cijena: € 3,99
4095 Udice za üarana bez kontrakuke
Veličine:
1
2
4
6
Kom./pak.: 4
6
7
8
Cijena: € 3,99
5676 Starlit – Chemical Power Light
Boja: plava
3 kom/pak, 4,5 x 39 mm
4088 Drop Shot udice
Veličine:
5/0 3/0 1/0
1
2
Kom./pak.: 5
7
10 11 12
Cijena: € 3,99
5675 Starlit – Chemical Power Light
Boja: zelena
3 kom/pak, 4,5 x 39 mm
Cijena: € 0,99
Cijena: € 0,99
5686 Svjetlec´i ütap, 35 cm
Cijena: € 5,90
5680 Starlit – Chemical Power Light
Boja: zelena
Cijena: € 0,99
3 kom/pak, 3,0 x 25 mm
5685 Svjetlec´i ütap, 15 cm
Cijena: € 1,39
87
Podmetači
6860
6861
Novi koncept Byrona za ribiče na šarana. Glava podmetača i štap mogu se nabaviti odvojeno. Sada imate
mogućnost da sami sastavite svoj podmetač.
Zajedno sa štapom isporučuje se i odgovarajuća torba.
6861 Glava podmetača od glasfibera
6860 Glava podmetača sa trakama od grafita i novim
Byron sistemom zatvaranja. Trake glave više se ne moraju izvaditi. Dovoljno je samo sidrište pritisnuti prema van i
podmetač se može sklopiti.
6860 Karbonska glava podmetaöa
6861 Glava podmetaöa
Cijena: € 59,90
Cijena: € 29,90
Br. Ar.
Dubina mreže
Veličina glave
Širina očica
6860
6861
100 cm
100 cm
100/100 cm
100/100 cm
8 mm
15 x 8 mm
6862/1 Drška podmetača iz glasfibera
6862/2 Drška podmetača od grafita, ekstremno lagan i
stabilan
6862/1
6862/3 Sklopiva drška iz ugljenog tkiva, koja se može
izvlačiti.
Ütap za podmetaö
6862/1 182 cm, jednostruki
Cijena: € 26,90
6862/2 182 cm, jednostruki
Cijena: € 56,90
6862/3 184 cm, dvostruki
Cijena: € 64,90
6862/2
6871/6872 Nova stabilna glava podmetača, koja se
može sklopiti. Tom metodom prištedjeti ćete mnoge
probleme kod transporta.
6871 Podmetaö za velike ribe 180 cm
6872 Podmetaö za velike ribe 220 cm
Br. Ar.
6871
6872
6871
6872
Cijena: € 49,90
Cijena: € 54,90
Ukupna dužina Prijenosna dužina Veličina glave Dubina mreže
221 cm
221 cm
91 cm
91 cm
50/62 cm
55/67 cm
51 cm
56 cm
Širina očica
8 mm
8 mm
6880–6884 Nova serija univerzalnih sklopivih podmetača. Velika prednost
ovih modela je upotreba ugljenim tkivom pojačane plastike za glavu podmetača. Time se postiže ekstremna lakoća , ali i stabilnost.
Ovo je serija ekstremno robusnih podmetača.
6880 Sklopivi podmetaö – moäe se izvuc´i do 140 cm
Cijena: € 17,90
Cijena: € 19,90
6881 Sklopivi podmetaö – moäe se izvuc´i do 175 cm
Cijena: € 22,90
6882 Sklopivi podmetaö – moäe se izvuc´i do 210 cm
Cijena: € 29,90
6883 Sklopivi podmetaö – moäe se izvuc´i do 260 cm
Cijena: € 34,90
6884 Sklopivi podmetaö – moäe se izvuc´i do 320 cm
Br. Ar.
Ukupna dužina
6880
6881
6882
6883
6884
96 cm
175 cm
215 cm
250 cm
320 cm
Prijenosna dužina Djelovi Veličina glave Dubina mreže Širina očica
62 cm
80 cm
91 cm
90 cm
111 cm
2
2
2
3
3
45/48 cm
45/45 cm
54/58 cm
52/60 cm
61/70 cm
46 cm
46 cm
60 cm
60 cm
67 cm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
6880
6881
6882
6883
6884
6862/3
Drüka podmetaöa
presvuöena tkaninom
6261 Najlon-višeslojna čuvarica
iz materijala koji se brzo suši i koji
ne poprima lako mirise.
Br. Ar.
Presjek
Dužina
6261/1
6261/2
6261/3
40 cm
40 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
Obruč Cijena €
3
3
4
6,90
7,90
10,90
6266
Uključeno koplje
6268 Carp Canal ćuvarica
Potpuno novi model u četvrtastoj izvedbi i iz
jednog novog poboljšanog materijala. Zbog
tamnog materijala riba će biti mirna i može se
kvalitetno držat u mreži.
Ovo je nova generacija čuvarica od monofilnog najlonskog
vlakana koje ne upijaju vodu. Zbog toga mreža ne poprima miris
ribe i mnogo duže ostaje čista i bez mirisa.
6266/1 Višeslojna čuvarica sa monofilnim mikro očicama
Cijena: € 39,90
150 cm, uključeno koplje
Br. Ar.
Presjek
Dužina
Očice
6268
50 x 40 cm
250 cm
6
Snaäni metalni blok sa
brzim zatvaranjem
Cijena €
59,90
6266/2 Višeslojna čuvarica sa monofilnim mikro očicama
Cijena: € 49,90
200 cm, uključeno koplje
6266/3 Višeslojna čuvarica sa monofilnim mikro očicama
Cijena: € 56,90
250 cm, uključeno koplje
6415 Byron-vreča za šarane
Stabilan mikro materijal za zaštitu šarana.
Vreća se može lagano otvoriti pomoću
zatvarača.
100 x 60 cm
Cijena: € 19,90
6266/4 Višeslojna čuvarica sa monofilnim mikro očicama
Cijena: € 59,90
300 cm, uključeno koplje
U kompletu sa torbicom
Byron podemtač iz
idealnog materijala,
dolje stabilna fine mreäa,
a gore gruba mreäasta
marama
Križak
6205
Poboljšani križak sa visoko stojećim
rubom. Zbog toga ulovljene ribe ne mogu
Cijena: € 13,90
više iskakati van. Veličina: 1 x 1 m
6420 Čuvarica četvrtastog oblika sa okicama 7mm
Veličina: 80 cm Cijena: 4 6,90
Veličina: 100 cm Cijena: 4 8,90
Veličina: 150 cm Cijena: 4 17,90
6817 Gaf na izvlačenje
sa kratkom dužinom za
transport. Ekstremno stabilna izvedba.
6414 Vreča za
vaganje
za velike ribe,
120 x 100 cm
Cijena: € 19,90
Art. br.
Dužina
Dužina za transport
6817
75 cm
60 cm
Cijena €
Sklopivi mehanizam
16,90
89
Vrtila kopče i sistemi
7008 Trostrano vrtilo mesing.
Veličine:
4
6
8 10
Nosivost: 28 18 16 14 kg
Cijena €/10 kom/pak: 1,99
7001 Klasiöno mesing vrtilo.
Veličine: 1/0
1
2
4
6
8 10 12 14 16
Nosivost: 74 48 35 28 18 16 14 10
9 7 kg
Cijena: € 1,99 1,99 1,99 1,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Cijena 10 kom/pak
7010 Morsko mesing vrtilo, izuzetno čvrsto, kuglični ležaj.
Veličine:
20
25
30 mm
Nosivost:
63
84
127 kg
kom/pak:
6
5
4
Cijena €/kom:
5,99
5,99
5,99
7014 Vrtilo s kugliönim leäajem,
čvrsto s sigurnosnom kopčom.
Veličine:
1
3
5 6 7
Nosivost: 12 18 43 60 60 kg
8,99 8,99 9,99 9,99 9,99
Cijena €/10 kom/pak
7030 Klizno vrtilo,
za klizne montaže, čahura unutar vrtila.
Veličine: 10 12 14
Nosivost: 26 10 10 kg
Cijena €/6 kom/pak: 4,59
7011 Morski karabineri,, ekstra jaki, iz čelika.
Veličine:
50
60
70 mm
Nosivost:
63
84
127 kg
Kom/pak:
6
5
4
Cijena €/kom:
3,29
3,29
3,29
7016 Specijalno vrtilo sa kukastom kopöom,
izuzetno čvrsto i sigurno, velika nosivost.
Veličine: 2/0 1/0 1
2
4
6
8 10 12
Nosivost: 85 74 48 35 28 18 16 14 10
Cijena €: 2,99 2,99 2,99 2,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
10 kom/pak
7031 Specijalno vrtilo,
sa sigurnom kopčom.
Veličine:
8 10 12 14
Nosivost:
21 15 13
7 kg
Cijena €/10 kom/pak: 1,99
7032 Vrtilo s kopöom, mesingano brunirano s čeličnom kopčom.
Veličine: 1/0 1
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20
Nosivost: 74 48 35 28 18 16 14 10 9
7
6
5 kg
Cijena: € 2,99 2,99 2,99 1,99 1,99 1,99 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
10 kom/pak
7035 Specijalno vrtilo,
sa okastom kopčom.
Veličine:
8 10 12 14
Nosivost:
43 26 20 14 kg
Cijena €/10 kom/pak: 2,99
7003 Virbla sa optereöenjem
Ovi virbli sa otežanjem odgovaraju za opterećenje
blinkera i mamaca, ako želite dosegnuti velike dubine
Veličine:
1
2
3
Cijena €/5 kom/pak: 2,49
7036 Klizna kugla
s gumenim nastavkom za montažu
plovaka.
Cijena €/5 kom/pak: 1,99
7037 Klizna kugla
s kopčom za klizne montaže.
Cijena €/5 kom/pak: 1,99
7007 Vrtila
jedna stabilana i lagana kopča iz čelika.
Veličine:
10 12 14 16
Cijena €/10 kom/pak:
1,29
Jednostavni
i snaäni okretni
zatvaraö
morskog karabinera
7039 Klizna kugla s vrtilom.
Cijena €/5 kom/pak: 1,39
7002 Virbla
dvostruka virbla sa dva karabinera kojom se postiže
da se struna ne zaplete.
Veličine:
6
8
10 12 14
Cijena €/10 kom/pak: 3,99
7040 Klizna spojnica
s kopčom.
Cijena €/5 kom/pak: 1,39
Savitljiva
metalna spirala
7041 Brza montaäa
Cijena €/5 kom/pak:
7038 Klizna spirala,
savitljiva klizna spirala s vrtilom i kopčom.
Veličine: 1 2
Cijena €/2 kom/pak: 2,99
7042
1,69
Brza montaäa s vrtilom
Cijena €/5 kom/pak: 1,99
Mesingano oko na okretnom
umetku
91
Sajlice
7051 Sajlica
Sa virblom i kopčom
Dužina. 45 cm
Nosivost: 4,6,8,10, 12 kg
Cijena: € 0,99
7052 Sajlica
Sa virblom i kopčom
Tri komada u pakiranju
Dužina. 30 cm
Nosivost: 10 kg
Cijena: € 2,19
7053 Sajlica
Sa virblom i kopčom
Tri komada u pakiranju
Dužina. 75 cm
Nosivost: 10 kg
Cijena: € 2,49
7054 Sajlica
Tri komada u pakiranju
Dužina: 50 cm
Nosivost: 3,5,8,10 kg
Cijena: € 2,19
čelični predvez
7077 Gumeni predvez
Predvez sa šok-absorberom
Gumeni predvez sa virblom
i kopčom
dužina: 25 cm
nosivost: 5,12 kg
Cijena: € 1,89
7055 Sajlica
Tri komada u pakiranju
Dužina:
75 cm
Nosivost: 5,10 kg
Cijena: € 2,49
7075 Kevlar – predvez
Čisti kevlar predvez, bez nepotrebnog
olovnog pojačanja, i zbog toga vrlo
savitljiv
Tri komada u pakiranju
Nosivost. 5,10 kg
Cijena: € 4,49
7070 Termo-Sajlice
Čelično pojačanje sa najlon omotačem.
Nosivost (kg):
7
10
12
Cijena €/m:
0,73
0,73
0,73
15
0,73
20
1,09
Nosivost (kg):
Cijena €/m:
80
1,49
130
1,79
25
1,09
40
1,09
60
1,49
Možete kupiti čelično pojačanje u različitim dužinama i jakostima, od po 10 metara.
Mi smo isto tako spremni pojačanje prema vašim specijalnim željama i napraviti.
Zbog hidraulične preše možete biti sigurni da će udica 100 % izdržati. Sami
izaberite pribor, a mi ćemo montirati vaše mamce, udice i virble, prema vašim
željama.
Troükovi montaäe öeliönog
pojaöanja: € 1,90
Ekstremno dobar
predvez sa 49 licni
7051
7052
7053
7080 Sajlica 7 x 7
Ekstremno podatno čelično pojačanje bez najlonskog omotača. Tako mekano da se može plesti.
Dužina: 10 m (metara)
Nosivost: 7, 10, 15 kg
Cijena za üpulu: € 5,90
Špula sadrži 30 kopčica.
Sajlica sa
kopöicama
7081
ovojnice
(puükice) za
sajlice
30.kom/pak
Dužina: 1,2 mm
1,8 mm
Cijena: € 0,99
7075
7068
Sajlice display
Sa 72 čelična predloška u različitim dužinama.
Cijena za jedan predloäak: € 0,50
Cijena za display: € 14,90
Kevlar predvez
za smud-a
7069
Sajlice display – ekstra fleksibilna kvaliteta
Posebno meki, ne obloženi čelični predlošci različitih dužina.
Najbolja kvaliteta za ribolov na zubaca i štuku.
Ovi mekani i fleksibilni predlošci odgovaraju posebno dobro za
ribolov sa woblerima.
Cijena za jedan predloäak: € 0,80
Cijena za display: € 29,90
7069
7054
7055
7068
Ekstra mekan
i övrst
93
OLOVO
Olovna sačma u kutiji s pretincima
7225/1
fino razvrstano
70 g
7225/2
grubo razvrstano
70 g
7226/1
fino razvrstano
120 g
7226/2
grubo razvrstano
120 g
Specijalno olovo za šaranski ribolov
SB 7232
60 g 4-Stk.-kom/pak
SB 7232
80 g 3-Stk.-kom/pak
SB 7232 100 g 3-Stk.-kom/pak
SB 7232 120 g 2-Stk.-kom/pak
SB 7232 140 g 2-Stk.-kom/pak
Cijena: € 4,90
Cijena: € 4,90
Cijena: € 4,90
Cijena: € 4,90
Cijena: € 4,90
Drop-Shot olovo-štapić
SB 7229
5 g 10-Stk.-kom/pak
SB 7229
7g
8-Stk.-kom/pak
SB 7229 10 g
7-Stk.-kom/pak
SB 7229 15 g
6-Stk.-kom/pak
SB 7229 20 g
5-Stk.-kom/pak
SB 7229 25 g
4-Stk.-kom/pak
Cijena € 2,90
Cijena: € 2,90
Cijena: € 2,90
Cijena: € 2,90
Cijena: € 2,90
Cijena: € 2,90
Specijalno olovo za šaranski ribolov
SB 7233
60 g 4-Stk.-kom/pak
SB 7233
80 g 3-Stk.-kom/pak
SB 7233 100 g 3-Stk.-kom/pak
SB 7233 120 g 2-Stk.-kom/pak
SB 7233 140 g 2-Stk.-kom/pak
Specijalno olovo za šaranski ribolov
SB 7231
60 g 4-Stk.-kom/pak
SB 7231
80 g 3-Stk.-kom/pak
SB 7231 100 g 3-Stk.-kom/pak
SB 7231 120 g 2-Stk.-kom/pak
SB 7231 140 g 2-Stk.-kom/pak
Drop-Shot kuglice
SB 7230
5 g 10-Stk.-kom/pak
SB 7230 10 g
7-Stk.-kom/pak
SB 7230 20 g
5-Stk.-kom/pak
7218 Stehaufblei
mit Wirbel
Gewicht: 15
25
Cijena: € 0,99 1,29
35
1,39
Cijena: € 1,99
Cijena: € 1,99
Cijena: € 2,99
Cijena: € 2,99
45
1,69
55
1,99
Cijena: € 4,90
Cijena: € 4,90
Cijena: € 4,90
Cijena: € 4,90
Cijena: € 4,90
Cijena: € 2,90
Cijena: € 2,90
Cijena: € 2,90
65
2,19
Olovo se samo
postavi uz dno,
tako da je struna
iznad njega.
Cijena: € 4,90
Cijena: € 4,90
Cijena: € 4,90
Cijena: € 4,90
Cijena: € 4,90
Bazuka - transportna cijev za štap
Ekstremno stabilan transporter za štapove , koji se
može individualno podesiti
97-6075
Dužina: 190 cm, promjer: 10,2 cm
Cijena: 4 159,90
Kutija za pribor sa dva pretinca
stabilna kutija za pribor sa dva pretinca. Specijalna kombinacija plastike koja je
stabilna, elastična i rezistentna
zbog umjetnih mamaca koji
sadrže čimbenike mekoće u
sebi.
Veličine. 37 x 20 x 18 cm
Cijena: 4 19,90
Odgovara za Twistere
9720/0 Plastična doza – mala
Veličina: 12 x 8 x 3 cm
Cijena: 4 0,99
Sa strane mjesto
predviđeno za alat
9720/2 Plastična doza
Veličina. 28 x 18 x 4,5 cm
Cijena: 4 3,99
9720/1
Plastična doza
Veličine: 18 x 10 x 3,5 cm
Cijena: 4 1,99
Mogučnost postavljanja pregrade po želji
9711 Kutija za pribor s tri pretinca
Velika verzija za još više pribora
Veličine: 43 x 22 x 20 cm
Cijena: 4 26,90
9720/3 Plastična doza – velika
Veličina: 41 x 22 x 4 cm
Cijena: 4 6,90
Veliki i snažni zatvarač
9712 Kutija za pribor
Velika kutija za pribor sa mnogim
pretincima i jednom velikom lepezom mogućnosti.
Veličina: 48 x 25 x 24 cm
Cijena: 4 39,90
9715 Kutija (box) za pribor
Savršena kutija za mnogo malih sitnica. Obje
strane mogu se otvoriti i radi toga nastaje
veliki prostor za mnogo malih sitnica.
Veličina: 32 x 21,5 x 11 cm
Cijena: 4 24,90
95
KMS d.o.o.
Bilogorska 11
42000 Varaždin
Croatia
Telefon: +385 (0)42/331 456
Faks: +385 (0)42/331 456
E-mail: [email protected]
Web: www.kms.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
30
File Size
11 422 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content