close

Enter

Log in using OpenID

1 IZVJEŠTAJ o radu predsjednika i predsjedništva u periodu

embedDownload
IZVJEŠTAJ
o radu predsjednika i predsjedništva u periodu od 12.04.2011. do 14.05. 2013.
1. Održane sjednice Predsjedništva DAS-a 2011.-2013.
2. Radna tijela DAS-a izabrana na 12. izbornoj Skupštini
3. Stručna tijela i predstavnici DAS-a imenovani u periodu od 2011. do 2013.
4. Aktivnosti Predsjedništva DAS-a
5. Provedeni urbanitsičko-arhitektonski natječaji u organizaciji DAS-a
6. Izdavačka djelatnost
7. Radionice, predavanja, izložbe i tribine
1. Održane sjednice Predsjedništva DAS-a i donesene odluke i zaključci
- 1. Sjednica_19.04.2011._ Upoznavanje novoizabranog predsjednika i novih članova predsjedništva s radom
DAS-a i situacijom u tajništvu DAS-a, Biranje predstavnika DAS-a koji de sudjelovati u radu drugih tijela (UHA,
ZUIS).
- 2. Sjednica_26.04.2011._Rasprava o financijskom i općem stanju u DAS-u, Izbor novog tajništva, Rasprava o
programu rada Predsjedništva , Rasprava o organizaciji natječaja za Istočnu obalu gradske luke, Rasprava o
javnom istupu DAS-a vezanom uz devastaciju višestambene zgrade L. Perkovića u Gundulićevoj ulici.
-3. Sjednica_03.05.2011._Rasprava o stanju u ZUIS-u, Rasprava o članarinama DAS-a za 2011. Godinu, Rasprava
o tajništvu DAS-a, Rasprava o organizaciji natječaja za Istočnu obalu gradske luke.
-4. Sjednica_10.05.2011._Park šuma Marjan, Program natječaja za Istočnu obalu gradske luke, Osnivanje
sekcije mladih DAS-a „MASA“.
-5. Sjednica_17.05.2011._Rasprava o uredništvu za bilten, Rasprava o tajništvu DAS-a, Natječaj Istočna obala
gradske luke.
-6. Sjednica_31.05.2011._Natječaj za Istočnu obalu gradske luke – informacija, Web stranica, Dopis
Ozane Šustić u svezi Prijedloga Zakona o legalizaciji bespravnih objekata, Dopis Zainteresirane javnosti u svezi
Plana upravljanja gradskom jezgrom.
-7. Sjednica_07.06.2011._Plan upravljanja gradskom jezgrom – informacija, Tribina na temu Prijedloga Zakona
o legalizaciji bespravnih objekata, Park šuma Marjan.
-8. Sjednica_14.06.2011._Organizacija tribine o legalizaciji.
-9. Sjednica_21.06.2011._Informacije o dosadašnjim aktivnostima i pokrenutim inicijativama od strane DAS-a.
1
-10. Sjednica_05.07.2011._Plan rada DAS-a za naredni period, Plan upravljanja povijesnom jezgrom – gosti:
Goran Nikšić i Ivo Vojnović.
-11. Sjednica_19.07.2011._Plan upravljanja povijesnom jezgrom, reakcija na ideju postavljanja spomenika na
rivi, terminski plan korištenja prostorija DAS-a, izvještaj o napredovanju rada na ciklusu predavanja „Misli o
čuvanju moderne arhitekture“, izvještaj o provedbi radionice Marjan, odluka o pokretanju časopisa.
-12. Sjednica_02.08.2011._ prijedlog termina korištenja prostorija; kupovina aparata potrebnih za rad društva,
angažiranje Gorana Perkovića za administrativne poslove; izvještaj uredništva Časopisa; izvještaj koordinatora
radionice „Marjan“; izvještaj organizatorice ciklusa predavanja „Misli o očuvanju moderne arhitekture“; odluka
o provedbi natječaja Trogir; rad na provedbi natječaja Istočna obala; izvještaj o radu zbora civilnih društva za
razradu Plana upravljanja povijesnom jezgrom grada Splita.
-13. Sjednica_06.09.2011._ Termini korištenja prostorija; financijski izvještaj; izvještaj uredništva Časopisa;
izvještaj organizatorice ciklusa predavanja „Misli o očuvanju moderne arhitekture“; odlazak delegacije na
sjednicu Presjedništva UHA-e;izrada nove web domene;organizacija stručnih predavanja; sponzoriranje
studentske radionice „Density Intensity Resilience – The Split Case“.
-14. Sjednica_13.09.2011._ izvještaj koordinatora radionice „Marjan; problem pravovremene uplate članarina;
odluka o kupnji računala; odluka o potpisivanju jednogodišnjeg ugovora na pretplatu za mobitel; odluka o
potpisivanju jednogodišnjeg ugovora na pretplatu za mobilni internet;rasprava o novom dizajnu web stranice;
rasprava o programu rada DAS u narednih 6 mjeseci; organizacija predavanja „Problemi i sukobi oko izrade
novog prostornog plana Primorsko - goranske županije“; rasprava o premještanje arhiva; odluka o angažiranju
Rafaele Dražić u izradi novog vizualnog identiteta i prijeloma za časopis DAS-a; provedba natječja – odnos s
Poglavarstvom.
-15. Sjednica_20.09.2011._ rasprava o premještanje arhiva; ažuriranje podatkovnih lista članova; izrada nove
web stranice DAS-a; organizacija predavanja „Problemi i sukobi oko izrade novog prostornog plana Primorsko goranske županije“; zahvalnica za sponzorstvo; izvještaj koordinatora radionice „Marjan“; rasprava o
alternativnim prostorima za održavanje sastanaka Predsjedništva DAS-a te ostalih aktivnosti DAS-a; rasprava o
načinu i modelu sudjelovanja DAS-a unutar ZUIS-a; izvještaj uredništva časopisa; odluka o sudjelovanje na
sajmu SASO kao organizatori Dana arhitekata; arhiviranje video zapisa; natječaji u tijeku; sudjelovanje u
proceduri ciljanih izmjena GUP-a grada Splita.
-16. Sjednica_30.09.2011._ Verifikacija zapisnika; objava natječaja „Crkva i pastoralni centar s dječjim vrtićem
na području Brigi-Lokvice u Trogiru“; rasprava o evidenciji članstva; rasprava o pribavljanju sponzora; izvještaj
koordinatora radionice „Marjan“; izvještaj koordinatora o organizaciji Dana arhitekata u sklopu sajma „SASO;
prijedlog ugovora za izradu prijeloma časopisa; odluka o angažiranje kjigovodstvenih usluga; izvještaj
uredništva časopisa; problem nedostatka dokumentacije DAS-a; rasprava o suradnji sa Društvom arhitekata
Zadra oko predavača iz ciklusa predavanja „Misli o čuvanju moderne arhitekture“; rasprava o obavještavanju
umirovljenika o nadolazedoj konferenciji „Prostori modernizacija: akcije i reakcije“ u organizaciji UHA-e; kupnja
računala za tajništvo DAS-a; Određivanje radnog vremena tajništva DAS-a; Odgovor UHA-i o odgovornostima
DAS-a-;Problem ažuriranja adresa/mailing liste članova DAS-a; Upit DAZ-a o participiranju DAS-a u skupnoj
prijavi za EU fondove.
- 17. Sjednica_04.10.2011._ Odluka o sudjelovanju Povjerestvu za izradu nacrta prijedloga Plana upravljanja
povijesnom jezgrom i Plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače; izvještaj organizatorice ciklusa
predavanja „Misli o očuvanju moderne arhitekture; sudjelovanje u EU projektima; rasprava o pribavljanja
sponzorstva; rasprava o premještanju arhiva i aktivnost; odluka o kupnji računala; izvještaj koordinatora
2
radionice „Marjan“.
- 18. Sjednica_11.10.2011._ Ažuriranje podatkovne liste članova; potpisan ugovor za grafičko oblikovanje i novi
logo DAS-a; izvještaj uredništva časopisa; finacijski izvještaj; izvještaj koordinatora radionice „Marjan“;
predavanja u prostorijama društva; prihvaćen novi logo DAS-a; sudjelovanje u EU projektima; organizacija
stručnih predavanja.
-19. Sjednica_18.10.2011._ Radionica Marjan 2011 je uspješno završena, te je podnesen izvještaj o istoj; Na 9.
Danu arhitekata de biti održana izložba s radovima iz radionice; Zbog kašnjenja Grada po pitanju prihvaćanja
Programa i općih uvjeta Natječaja za izradu Istočne obale, odlučeno je da de DAS odrediti nove rokove
natječaja (početak 24.10.2011., rok za pitanja 24.11.2011., predaja 24.01.2012.), koje će poslati Gradu
službenim dopisom; DAS će, sukladno dogovoru sa ZUIS-om, pronaći osobu za čišćenje prostora nakon
aktivnosti.
-20. Sjednica_25.10.2011._ Raspisan je natječaj za izradu idejnog rješenja obuhvata gradskog projekta br. 2:
gradska luka – Istočna obala u Splitu; Dogovorilo se kako će cjelokupni vizualni identitet i novi web biti stavljen
u uporabu pri izlasku časopisa; Utvrđeno je da Predsjedništvo DAS-a nema načina da utječe na problematiku
„urbanističkog nereda u naselju Pazdigrad“, koja je kao tema inicirana e-mailom Dinka Peračića; Predsjedništvo
DAS-a se složilo da dodatni predstavnik arhitekata u radu Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga Plana
upravljanja povijesnom jezgrom Splita bude Ivo Vojnović (uz člana predsjedništva Branka Trifunovića); Prema
članku 39. Statuta DAS-a, Saša Bui razrješava se dužnosti kao član Predsjedništva te se na to mjesto imenuje
Ana Krstulović; Dan arhitekata na sajmu SASO je uspješno završen te je predsjednik Dario Gabrić podnio
izvještaj o učinjenom.
-21 . Sjednica_08.11.2011._Tajnik je napravio kratki financijski izvještaj stanja računa DAS-a. Branko Trifunović
je iznio izvještaj sa sjednice Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom
Splita i Plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače.
-22. Sjednica_22.11.2011._ Razmatranje prijedloga promjene radnog vremena tajništva; Odobreno
financiranje dvije avionske karte i smještaj za predavače ciklusa predavanja „Misli o čuvanju moderne
arhitekture“
-23. Sjednica_29.11.2011._Prezentacija i napredak časopisa DAS-a; Prijedlog promjene radnog vremena
tajništva DAS-a koji bi stupio na snagu od 01.12.2011.)
-24 . Sjednica_20.12.2011._Odlučeno kako će svi mailovi inicijalno ići isključivo preko web urednika i tajnika,
mail [email protected] će biti primaran, dok će se „[email protected]“ postepeno ukidati; Prihvaćen prijedlog za
ekstenziju „franšize“ ciklusa predavanja „Misli o čuvanju moderne arhitekture“ na Društvo arhitekata Zadra, uz
poštovanje postojećeg standarda organizacije; Prihvaćen prijedlog da se, uz povlačenje tajnika Gorana
Perkovića s dužnosti, za novog tajnika proglasi Frane Dumandžić. Dogovorena je i primopredaja između bivšeg i
novog tajnika
-25. Sjednica_20.12.2011._ Očitovanje o natječajnom programu za centar Podgore; Izvještaj o doradi novog
web-a; Kontaktiranje od strane predstavnika tvrtke „Zumtobel“ o mogućoj suradnji.
-26 . Sjednica_28.12.2011._ Reakcija Predsjedništva na očitovanje o problematici možebitne gradnje na Plaži
„Prva voda“
-27 . Sjednica_10.01.2012._ Odluka o povlačenju predstavnika DAS-a iz koordinacije udruga za izradu plana
3
gradske jezgre u slučaju da se nastavi s nekonstruktivnim djelovanjem; Prihvaćen prijedlog da se izložba
natječaja za crkvu i pastoralni centar s dječjim vrtidem na području Brigi- Lokvice u Trogiru održava na FGAG-u
-28 . Sjednica_31.01.2012._ Formiran protokol za odgovaranje na upite e-mailom; Odluka o digitaliziranju i
ažuriranju zapisnika iz 2011.; Odlučeno da se uplate za članarinu vrše isključivo preko računa zbog lakše
evidencije; Odluka o formiranju radne grupe za finalizaciju projekata u vezi park šume Marjan; Odluka o
formiranjima grupa za očitovanja unutar stručne domene i komercijalno djelovanje; Odluka o formiranju grupe
za proučavanje dokumentacije potrebne za zaštitu modernih građevina i osmišljavanje koncepata akcije u toj
domeni; predložene i usvojene točke programa predsjedništva DAS-a za 2012.
-29. Sjednica_13.03.2012._Prihvaćen prijedlog Predsjednika o raskidu ugovora s dotadašnjim knjigovodstvenim
servisom, izvještaj o tijeku provedbe natječaja za Istočnu obalu, razmatrani novinski napisi vezani za našu
domenu djelovanja, iniciativa za održavanje tribine „Natječaj-realizacija“ vezano za realizaciju projekta
Zapadne obale, tiskanje časopisa, izvješće o kontaktima vezanim za sponzorstva i izvješće o radu na Planu
upravljanja gradskom jezgrom.
-30. Sjednica_05.04.2012._Primljena i sudu časti proslijeđena tužba građanskih udruga protiv kolega Jeramaza
i Mikulandre, razmotren dopis „društva prijatelja kulturne baštine“ vezano za natječaj za Istočnu obalu,
odgovor kolegi Buviniću vezano za natječaj za crkvu u Trogiru.
-31. Sjednica_10.04.2012._Raspravljena određena neslaganja unutar predsjedništva, odluka o organizaciji
tribine „od natječaja do realizacije“, časopis izašao iz tiska i dogovoren način distribucije, izvještaj o radu na
WEB aplikaciji „Monumenti Moderne“ kao prvog projekta MASE.
-32. Sjednica_26.04.2012._Odobrena sredstva za izložbu „Misli o čuvanju moderne arhitekture“, izvještaj o
provedbi natječaja za Istočnu obalu, Predsjedništvo primilo opomene pred tužbu zbog neisplaćenih honorara
na natječaju u Primoštenu kojeg je organiziralo i provelo bivše Predsjedništvo, prezentiran katalog
komercijalnih usluga, riješen nesporazum oko financiranja „Pregleda arhive i i dokumentacije URBS-a“.
-33. Sjednica_08.05.2012._Počeo rad na pripremi izložbe „Misli o čuvanju moderne arhitekture“, izvješće o
nastavku rada na WEB aplikaciji „Monumenti Moderne“.
-34. Sjednica_11.09.2012._Prezentiran rad na drugom broju časopisa, prezentiran rad na pripremi izložbe
„Misli o čuvanju moderne arhitekture“,podneseno izvješće o provedbi natječaja za Istočnu obalu, pokrenuta
inicijativa za organizaciju radionice na temu strateški i prostorni razvoj Splita, prezentiran rad na prvoj radionici
u sklopu projekta“ Akupunktura grada“.
-35. Sjednica_25.09.2012._Predsjedništvo prezentiralo dosadašnji rad na drugom broju časopisa, podnesen
izvještaj o pripremi izložbe „Misli o čuvanju moderne arhitekture“,prezentiran napredak u radu na WEB
aplikaciji, diskusija o organizaciji skupštine.
-36. Sjednica_23.10.2012._izvještaj predsjednika o daljnim koracima vezano za natječaj za Istočnu obalu,
definiran datum održavanja Skupštine i objava, prezentiran rad na pripremi izložbe „Misli o čuvanju moderne
arhitekture“, sjednici prisustvovali članovi Nadzornog odbora koji su tom prilikom od strane Predsjedništva
informirani o svim aktualnim temama, odnosno o natječaju Istočna obala i održavanju Skupštine.
-37. Sjednica_30.10.2012._Predsjednik izvjestio o tijeku pripreme izložbe Istočna obala, Branka Juras izvijestila
predsjedništo o terminu održavanja izložbe „Misli o čuvanju moderne arhitekture“ i tijeku priprema, pokrenuta
organizacjija javne tribine vezane na probleme Zaštite graditeljske baštine i odnosu Konzervatora i arhitekata.
4
-38. Sjednica_13.11.2012._Prezentiran rad na časopisu-katalogu koji će biti tiskan povodom izložbe Istočne
obale, izvještaj o napretku priprema izložbe „Misli o čuvanju moderne arhitekture“,definiran datum i termin
tribine o problemima Zaštite graditeljske baštine i odnosu Konzervatora i arhitekata.
-39. Sjednica_25.11.2012. Izrada nacrta prijedloga izmjena Statuta i Poslovnika DAS-a; priprema za godišnju
Skupštinu DAS-a.
40. Sjednica_15.01.2013. Reakcije na časopis #2 i finaliziranje izložbe o natječajnim radovima za „Istočnu
obalu“
41. Sjednica_29.01.2013. Finaliziranje izložbe i kataloga „Misli o čuvanju moderne arhitekture“
42. Sjednica_12.02.2013. Sastavljanje plana rada Predsjedništva do Skupštine. Pripreme za Skupštinu
43. Sjednica_ 19.03.2013. Izvještaj o radionici Akupunktura grada u Zagrebu.
44. Sjednica_09.04.2013. Pripreme za izbornu Skupštinu. Izvještaj Tajništva.
45. Sjednica_14.04.2013. Pripreme za izbornu Skupštinu
2. Radna tijela DAS-a izabrana na 12. Izbornoj Skupštini DAS-a
Predsjedništvo DAS-a: Ante Kuzmanić, Marijana Bronzović, Samuel Martin, Hrvoje Bartulović, Branka Juras,
Mirjana Radoš, Mislav Kuzmanić, Saša Bui (Ana Krstulović), Dragan Žuvela i Branko Trifunović.
Odlukom predsjedništva od 25.10.2011. a sukladno članku 39. Statuta izabrana članica Predsjedništva Saša Bui
zbog nedolaženja na sjednice i nesudjelovanja u radu Predsjedništva jednoglasnom odlukom preostalih
članova isključena je iz Predsjedništva, a na njeno mjesto je izabrana Ana Krstulović - prva sljedeća po broju
glasova na 12. Izbornoj Skupštini.
Predsjednik:
Dario Gabrić
Dopredsjednici DAS-a: Ante Kuzmanić, Marijana Bronzović
Sud časti:
Dražen Pejković, Robert Plejić, Ivana Bojić
Nadzorni odbor:
Dinko Peračić, Danira Matošić Matičević, Dean Stubnja
Društvo arhitekata prema Statutu zastupaju Predsjednik i Dopredsjednici.
3. Stručna tijela i predstavnici DAS-a imenovani u periodu 2011-2012
Predstavnici u Predsjedništvu UHA: Dario Gabrić, Samuel Martin.
Predstavnici u Skupštini UHA: Mislav Kuzmanić, Marijana Bronzović, Branko Trifunović, Žuvela Dragan, Branka
Juras, Hrvoje Bartulović.
Predstavnici u Izvršnom odbodu ZUIS: Marijana Bronzović, Jurica Jelavić, Dražen Pejković, Dario Gabrić, Branko
Trifunović, Ante Kuzmanić.
5
Predstavnici u Povjerenstvu za izradu Plana upravljanja povijesnom gradskom jezgrom: Branko Trifunović i Ivo
Vojnović.
Predstavnici u Kandidacijskom odboru Grada Splita za Europsku prijestolnicu kultura 2020.g: Dario Gabrić i
Dragan Žuvela.
Predstavnici DAS-a su odlukom Gradonačelnika uz nemali doprinos bivših članova predsjedništva isključeni iz
rada Stručnog savjeta za urbanizam i Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti.
4. Aktivnosti Predsjedništva DAS-a
Osnovana je MASA-sekcija mladih Društva arhitekata Splita. Članovi MASE sudjelovali su u organizaciji i
realizaciji spomenutih radionice Marjan i web aplikacije „Memento splitske moderne arhitekture“,kao i
formiranja web kolumni, prenošenja vijesti iz struke na web stranicu Društva i vođenje i ažuriranje facebook
stranice.
Potpisani Ugovori
Temeljem odluka Predsjedništva potpisani su sljededi ugovori:
2011.
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Broj ugovora
U-001/2011
U-002/2011
U-003/2011
U-004/2011
U-005/2011
U-006/2011
U-007/2011
U-008/2011
U-009/2011
Opis
o korištenju usluge internet bankarstva
o novom telefonskom broju
o raskidu dosadašnjeg ugovora
o autorskom djelu-design časopisa
o autorskom djelu-design plakata za predavanja
o autorskom djelu-design logotipa društva
o sponzorstvu ciklusa predavanja
o provođenju natječaja za crkvu u Trogiru
o provođenju natječaja za Istočnu obalu
Druga ugovorna strana
Splitska banka
T-Com
T-Com
Rafaela Dražić
Rafaela Dražić
Rafaela Dražić
FEAL
Nadbiskupija S/M
Grad Split
Opis
za ažururanje mrežnih stranica DAS-a
o korištenju sredstava Ministarstva
Druga ugovorna strana
Bruno Babić
RH Ministarstvo kulture
o obavljanju financijsko-knjigovodstvenih usluga
PRO LIBRUM d.o.o.
2012.
Br. Broj ugovora
1. U-001/2012
2. 30-319-12
(U-002/2012)
3. U-003/2012
5. Provedeni urbanističko-arhitektonski natječaji
Organizirani su i provedeni:
5.1.
Državni, javni i anonimni, otvoreni, projektni u jednom stupnju, anonimni Natječaj za izradu idejnog
urbanističko-arhitektonskog rješenja kompleksa crkve i pastoralnog centra s dječjim vrtićem na području
BRIGI-LOKVICE u Trogiru.
6
5.2.
Državni, javni, otvoreni, anketni, urbanistički, u jednom stupnju, anonimni Natječaj za izradu idejnog
rješenja obuhvata Gradskog projekta br.2: Gradska luka-Istočna obala u Splitu
Osim provedbe navedenih natječaja sukladno novoj praksi UHA-e i HKA dostavljeni su nam od strane Odbora
za natječaje HKA upiti za davanje mišljenja i suglasnosti na Program i Opće uvjete natječaja za:
-Izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja „Zdravstvenog centra s pratećim sadržajima“ u
Splitu i -Izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja „Centra Podgore“ u Podgori.
6. Izdavačka djelatnost
DAS časopis
Pokrenut je časopis društva arhitekata kao reakcija na probleme u prostoru grada i njegovom planiranju,
odnosno na inflaciju kritičkog pristupa problemima u prostoru i struci. Prvi broj je tiskan u ožujku 2011., a drugi
u prosincu 2012. i treći broj je u pripremi.
Pregled ahiva i dokumentacije URBS-a
Dovršen je i tiskan Pregled ahiva i dokumentacije URBS-a kojeg je DAS suizdavač.
“Natječaji u Splitu 1996.-2005.” autora prof. Darovana Tušeka
7. Radionice, predavanja, izložbe i tribine
7.1
Radionice
Radionica „Marjan 2011-upala pluća grada“
Problem gradnje unutar granica Park šume Marjan i kontaktnim zonama, odnosno konstantni pritisak politike i
kapitala na ovaj za grad prevrijedni prostor, aktualiziran projektom „Prva voda“, a u čemu su nažalost
sudjelovale i kolege iz bivšeg saziva predsjedništva, potakao je Predsjedništvo da organizira Radionicu MarjanUpala pluća grada s ciljem da se analitički pristupi ovom prostoru i kroz tematske zadatke pokuša dati odgovor
u kom smjeru treba razmišljati o prostoru PŠM.
Rezultati radionice su na javnoj prezentaciji predstavljeni stručnoj i široj javnosti, a sumarni prikaz rezultata
radionice kao i Platforma DAS-a za Marjan bit će objavljeni u trećem broju časopisa DAS koji je u pripremi.
Međunarodni projekt Akupunktura grada
DAS je u suradnji s DAZ-om pokrenuo Međunarodni projekt Akupunktura grada koji je sufinanciran iz
europskih fondova. U sklopu projekta organizirane su radionice u Skopju, Beogradu, Zagrebu i Sarajevu.
Radionica u Splitu bit će organizirana u listopadu 2013. Cilj projekta je aktivacija i arhitektonska artikulacija
zaboravljenih gradskih prostora.
Rezultati do sad održanih radionica prezentirani su na WEB-u.
Međunarodna studentska radionica „density intensity resilience“
7
DAS je sponzorirao i pomogao u organizaciji međunarodne studentske radionice koju je organizirao FGAG u
Splitu sa sveučilištima KEIO i TODAI iz Tokia na kojoj je jedan od mentora bio i ugladni japanski arhitekt Kengo
Kuma.
7.2
Tribine
S ciljem poticanja stručnog i javnog dijaloga na temu aktualnih i akutnih problema u prostoru i stručnoj praksi
organizirane su sljedede tribine:
- „Od natječaja do realizacije“
- „Problemi i sukobi oko izrade novog PP Primorsko-goranske županije“
- „Legalizacija“
- „Od zaustavljene povijesti do revitalizacije“
- „Stručna rasprava Izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije“
7.3
Predavanja
Ciklus predavanja „Misli o čuvanju moderne arhitekture“
Problem devastacije arhitektonske baštine iz perioda moderne potakao je ciklus predavanja „Misli o čuvanju
moderne arhitekture“. U sklopu prvog dijela ciklusa održana su sljededa predavanja:
-„Neven Šegvić“-predavač Andrej Uchytil
-„Ivo Vitić“-predavač Tadej Glažar
-„Ivo Radić“-predavač Nikola Popić –
„Lovre Perković“-predavač Robert Plejić „Frano Gotovac“-predavač Ante Kuzmanić
-„Lavoslav Horvat“-predavač Zrinka Paladino
-„Mladen Kauzlarić“-predavač Karin Šerman
-„Harold Bilinić“-predavač Stanko Piplović
Ciklus će se nastaviti novim predavanjima.
Stručna predavanja
S ciljem dodatne edukacije i stručnog usavršavanja organizirana su stručna predavanja o fasadnim sustavima
tvrtke STO te metalnim fasadama tvrtke RUUKI. Predavanja tvrtke Alukonigstahl o fasadama iz ponude tvrtke,
kao i pratećoj problematici montiranja, zaštite od sunca i atmosferilija.
Predavanje tvrtke INTELIKA d.o.o o BIM sustavima.
SASO 2011
DAS je u sklopu sajma SASO 2011 organizirao Dan arhitekata na kojemu su prezentirani rezultati radionice
Marjan i organizirana tribina na temu planiranja i čuvanja prostora Park šume Marjan.
8
7.4
WEB
Kao nastavak projekta „Misli o čuvanju moderne arhitekture“ pokrenuta je izrada WEB Aplikacije koja će na
interaktivan način prikazati vrijedna arhitektonska ostvarenja na prostoru grada i biti svojevrsni arhitektonski
vodič.
7.5
Sudjelovanje u Povjerenstvima
Predstavnici DAS-a aktivno sudjeluju u Povjerenstvu za izradu nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom
jezgrom Splita te Kandidacijskom odboru Grada Splita za Europsku prijestolnicu kulture 2020.g
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
473 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content