close

Enter

Log in using OpenID

2 - SEW-Eurodrive

embedDownload
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
Priručnik
Konfekcioniranje kablova
Kabel za sinhrone servomotore
Izdanje 12/2011
19301839 / HR
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Sadržaj
1 Alat za krimpanje.................................................................................................... 4
1.1 Alat za kripanje za energetske i kočione kontakte CMP.-,
CMD.- i DFS-motora ...................................................................................... 4
1.1.1 Potrebni alati za konfekcioniranje kabela ............................................ 4
1.1.2 Potrebni alati za montažu / demontažu utičnih spojnica na strani
motora ................................................................................................. 4
1.2 Alat za krimpanje za učinske i kočione kontakate CFM-motora..................... 5
1.2.1 Potrebni alati za konfekcioniranje kabela ............................................ 5
1.2.2 Potrebni alati za demontažu utičnih spojnica na strani motora ........... 5
1.3 Alat za krimpanje za sustav davača / Feedback sustav................................. 6
1.3.1 Potrebni alati za konfekcioniranje kabela ............................................ 6
1.3.2 Potrebni alati za demontažu utičnih spojnica na strani motora ........... 6
2 CMP- i CMDV-motori .............................................................................................. 7
2.1 Montaža utične spojnice za rezolver i Hiperface®.......................................... 7
2.1.1 Sadržaj isporuke utičnih spojnica ........................................................ 7
2.1.2 Naputci za montažu utične spojnice ................................................... 8
2.2 Montaža energetskih utičnih spojnica .......................................................... 10
2.2.1 Sadržaj isporuke energetske utične spojnice SM. / SB. .................. 10
2.2.2 Naputci za montažu energetske utične spojnice SM1 / SB1 ............ 11
2.2.3 Naputci za montažu energetskog utikača SMB / SBB ...................... 13
3 DFS- / CFM-motori................................................................................................ 15
3.1 Montaža utične spojnice za rezolver i Hiperface®........................................ 15
3.1.1 Sadržaj isporuke utičnih spojnica ...................................................... 15
3.1.2 Naputci za montažu utične spojnice ................................................. 16
3.2 Montaža energetske utične spojnice SM11 / SB11 (DFS56) ....................... 18
3.2.1 Sadržaj isporuke energetske utične spojnice SM11 / SB11 ............. 18
3.2.2 Naputci za montažu energetske utične spojnice SM11 / SB11 ........ 19
3.3 Montaža učinske utične spojnice SM5. / SM6. i SB5. / SB6. (CFM) ............ 21
3.3.1 Sadržaj isporuke energetske utične spojnice SM5. / SM6. /
SB5. / SB6. ....................................................................................... 21
3.3.2 Sadržaj isporuke energetske utične spojnice SM5. / SM6. /
SB5. / SB6. ....................................................................................... 22
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
3
kVA
1
i
1
f
n
Alat za krimpanje
Alat za kripanje za energetske i kočione kontakte CMP.-, CMD.- i DFS-motora
P Hz
Alat za krimpanje
Kod motora s utičnim spojnicama postoji mogućnosti, naručivanja konfekcioniranih
kabela SEW-EURODRIVE.
Postoji i opcija, da sami kupite potrebne utične spojnice te da sami konfekcionirate
kabel.
Utične spojnice tada mora ožičiti klijent. SEW-EURODRIVE u tu svrhu nudi prikladne
alate za krimpanje kako bi se moglo osigurati pravilno spajanje žile kabela i kontakta.
Prilikom naručivanja navedite pojedinačni predmetni broj.
1.1
Alat za kripanje za energetske i kočione kontakte CMP.-, CMD.- i DFS-motora
1.1.1
Potrebni alati za konfekcioniranje kabela
Vrsta
SEWpredmetni
broj
Promjer kontakta
Presjek žila
Snaga
Slika
Kočnica
Za energetski utikač SM1 / SB1
Ručna
kliješta
0019 2430
–
–
0019 2457
Ø 2 mm
0.35 – 4 mm2
–
0019 2449
–
Ø 1 mm
0.06 – 1 mm2
Pozicioner
Za energetski utikač SMB / SBB
Ručna
kliješta
Pozicioner
1.1.2
0294 6165
0325 6065
–
–
Ø 1 mm
1.5 – 4 mm2
Ø 1 mm
1.5 – 4 mm2
Ø 1 mm
6 – 10 mm2
–
Ručna
kliješta
0019 2430
–
–
Pozicioner
0019 2457
–
Ø 2 mm
0.35 – 4 mm2
Potrebni alati za montažu / demontažu utičnih spojnica na strani motora
Vrsta
Alat za demontažu
Alat za demontažu
izolacijsko tijelo1)
SEW-predmetni broj
Promjer kontakta
Snaga
Kočnica
0019 2473
Ø 2 mm
–
0019 2465
–
Ø 1 mm
0019 2481
–
–
1) Alat za demontažu potreban je samo za demontažu na strani motora
4
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
Alat za krimpanje
Alat za krimpanje za učinske i kočione kontakate CFM-motora
1.2
Alat za krimpanje za učinske i kočione kontakate CFM-motora
1.2.1
Potrebni alati za konfekcioniranje kabela
kVA
i
f
n
1
P Hz
Kod sljedećeg alata su za montažu / demontažu različitih presjeka potrebne različite
čeljusti za krimpanje.
Vrsta
1.2.2
Promjer kontakta
Presjek žila
SEWpredmetni
broj
Snaga
Kočnica
Ø 3.6 mm
Ø 1.6 mm
Ručna
kliješta
0019 0705
Čeljusti za
krimpanje
0019 0861
–
Preuzimanje
kontakta
0019 087X
–
Čeljusti za
krimpanje
0019 0128
Preuzimanje
kontakta
0019 0144
Čeljusti za
krimpanje
0019 0136
Preuzimanje
kontakta
0019 0152
Ručna
kliješta
0019 0691
Pozicioner
0019 0713
Komplet kontrolnih zatika
0019 0853
Slika
0.5 – 6.0 mm2
Ø 3.6 mm
1.5 – 2.5 mm2
Ø 3.6 mm
4.0 – 6.0 mm2
Ø 3.6 mm
1.5 – 10 mm2
Ø 1.6 mm
0.5 – 1.5 mm2
–
–
–
–
–
Potrebni alati za demontažu utičnih spojnica na strani motora
Za demontažu nisu potrebni posebni alati.
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
5
kVA
1
i
f
n
Alat za krimpanje
Alat za krimpanje za sustav davača / Feedback sustav
P Hz
1.3
Alat za krimpanje za sustav davača / Feedback sustav
1.3.1
Potrebni alati za konfekcioniranje kabela
Proizvod
Rezolver RH1M(L)
HIPERFACE®
• AS1H Multi-Turn
• ES1H Single-Turn
SSI-Multi-Turn
1.3.2
SEWpredmetni
broj
Promjer kontakta
Presjek žila
Ručna kliješta
0019 2430
–
Pozicioner
0019 2449
Ø 1 mm
0.06 – 1 mm2
Ručna kliješta
0019 2597
–
Pozicioner
0019 2600
Ø 1 mm
0.24 – 1 mm2
Vrsta
Slika
Signal
Potrebni alati za demontažu utičnih spojnica na strani motora
Proizvod
Vrsta
SEW-predmetni broj
Promjer kontakta
Presjek žila
Signal
6
Rezolver RH1M(L)
HIPERFACE®
• AS1H Multi-Turn
• ES1H Single-Turn
Alat za demontažu
SSI-Multi-Turn
Za demontažu nisu potrebni posebni alati.
0019 2481
Izolacijsko tijelo
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
kVA
CMP- i CMDV-motori
Montaža utične spojnice za rezolver i Hiperface®
2
CMP- i CMDV-motori
2.1
Montaža utične spojnice za rezolver i Hiperface®
2.1.1
Sadržaj isporuke utičnih spojnica
i
f
n
2
P Hz
Za montažu utičnih spojnica rezolvera / Hiperface®-davača potrebni su sljedeći dijelovi.
SEW-predmetni broj glasi 0198 6732.
[1]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Vijčani spoj
Brtvilo s vlačnim rasterećenjem
Zaštitni prsten
Kontakti priključnice
Izolacijska košuljica
Izolacijsko tijelo
Kućište utikača
NAPOMENA
Čvrsto držite kabel kada povlačite kabel i utikač.
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
7
2
kVA
i
2.1.2
f
n
CMP- i CMDV-motori
Montaža utične spojnice za rezolver i Hiperface®
P Hz
Naputci za montažu utične spojnice
1
•
Vijčani spoj i brtvilo s vlačnim rasterećenjem navucite za oko 31 mm preko kabela
•
S kraja kabela skinite izolaciju u dužini
28 mm
•
Zakrilno gajtansko pletivo položite prema
natrag i razdvojite ga
•
S pletenica skinite izolaciju u dužini od
6 mm
Kontakte priključnice potisnite na krajeve
pletenica
2
31
28
3
4
6
•
5
•
[A]
[B]
019 243 0
xxxx
•
x xx x
6
•
•
Pozicioner malog promjera (SEW-predmetni broj 0019 2449) potiskujte u kliješta
za krimpanje dok se u kontrolnom prozorčiću [A] ne pojavi zelena oznaka.
Jačinu stiskanja [B] na kliještama za krimpanje podesite na 24.
Pletenicu s kontaktom priključnice postavite u kliješta za krimpanje i nakon toga
ista stisnite do kraja. Kliješta se zatim
automatski otvaraju.
Ovaj postupak ponovite za svaku
pletenicu
x xx x
7
•
Zaštitni prsten provedite preko pletenica i
zakriljenje pritisnite o brtvilo
•
Zaštitni prsten okrećite dok se zakrilno
gajtansko pletivo ne poveže sa zaštitnim
prstenom
8
8
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
CMP- i CMDV-motori
Montaža utične spojnice za rezolver i Hiperface®
kVA
i
f
n
2
P Hz
9
•
Izolacijsko tijelo ravnomjerno razvucite
za 1 mm
•
Kontakte priključnice umetnite u izolacijsko tijelo
•
Izolacijsko tijelo stišćite dok ne začujete
"klik".
•
•
Rasklopite izolacijsku košuljicu
Stranu izolacijske košuljice s udubljenjem
nataknite na žljeb izolacijskoga tijela tako
da otvor izolacijske košuljice pokazuje u
istom smjeru kao i dvostruka strjelica na
izolacijskome tijelu.
Zatim izolacijsku košuljicu stišćite dok se
ne zabravi
Izolacijsko tijelo u središnjem položaju
postavite u kućište utikača
1
10
11
"Click"
12
•
•
13
•
•
Kućište utikača fiksirajte viljuškastim
ključem, a drugim viljuškastim ključem
zatežite vijčani spoj
[A] = fiksiranje
[A]
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
9
kVA
2
i
2.2
f
n
CMP- i CMDV-motori
Montaža energetskih utičnih spojnica
P Hz
Montaža energetskih utičnih spojnica
U slijedeća dva poglavlja ćete pronaći upute za konfekcioniranje kabela s SM1 / SB1- i
s SMB / SBB-utikačima.
2.2.1
Sadržaj isporuke energetske utične spojnice SM. / SB.
Za montažu energetske utične spojnice se isporučuju sljedeći dijelovi. SEW predmetni
broj molimo potražite u sljedećoj tabeli.
Tip kabela
Tip utikača
Kabel motora
Fiksno
polaganje
Kabel kočnog
motora1)
BP-kočnica
Kabel motora
Povlačno
polaganje
Kabel kočnog
motora1)
BP-kočnice
Presjek kabela
Predmetni broj
mm2
Energetski utikač
SM11
4 x 1.5 mm2
0198 6740
SM12
4 x 2.5 mm2
0198 6740
2
SM14
4 x 4 mm
SMB6
4 x 6 mm2
0199 1639
1334 9856
2
SMB10
4 x 10 mm
SMB16
4 x 16 mm2
1334 9864
1334 9872
2
SB11
2
4 x 1.5 mm + 2 x 1 mm
0198 6740
SB12
4 x 2.5 mm2 + 2 x 1 mm2
0198 6740
2
2
SB14
4 x 4 mm + 2 x 1 mm
SBB6
4 x 6 mm2 + 2 x 1.5 mm2
2
0199 1639
1334 9856
SBB10
4 x 10 mm + 2 x 1.5
mm2
1334 9864
SBB16
4 x 16 mm2 + 2 x 1.5 mm2
1334 9872
SM11
4 x 1.5 mm
2
0198 6740
SM12
4 x 2.5 mm2
0198 9197
2
SM14
4 x 4 mm
SMB6
4 x 6 mm2
0199 1639
1334 9856
2
SMB10
4 x 10 mm
SMB16
4 x 16 mm2
1334 9864
1334 9872
2
SB11
2
4 x 1.5 mm + 2 x 1 mm
0198 9197
SB12
4 x 2.5 mm2 + 2 x 1 mm2
0198 9197
2
2
SB14
4 x 4 mm + 2 x 1 mm
SBB6
4 x 6 mm2 + 2 x 1.5 mm2
2
0199 1639
1334 9856
SBB10
4 x 10 mm + 2 x 1.5 mm
2
1334 9864
SBB16
4 x 16 mm2 + 2 x 1.5 mm2
1334 9872
1) Kočnica BP: Kabel s 3 vodiča, izvode se samo 2 žile
[1]
[1]
[2]
[3]
[4]
[2]
[3]
[4]
Vijčani spoj
Brtvilo s vlačnim rasterećenjem
Zaštitni prsten
Kontakti priključnice
[5]
[5]
[6]
[7]
[6]
[7]
Izolacijska košuljica
Izolacijsko tijelo
Kućište utikača
NAPOMENA
Čvrsto držite kabel kada povlačite kabel i utikač.
10
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
CMP- i CMDV-motori
Montaža energetskih utičnih spojnica
2.2.2
kVA
i
f
n
2
P Hz
Naputci za montažu energetske utične spojnice SM1 / SB1
1
•
Vijčani spoj i brtvilo s vlačnim rasterećenjem navucite preko kabela.
•
S kraja kabela skinite izolaciju u dužini od 44 mm.
•
Zakrilno gajtansko pletivo položite prema natrag i razdvojite ga.
•
•
•
Energetske pletenice (U, V i W) skratite na 37 mm.
PE-pletenice (GN/YE) skratite na 38 mm.
Pletenice 1, 2, 3 nemojte skraćivati.
•
•
•
Zaštitni prsten provedite preko pletenica kao što je prikazano.
S pletenica U, V, W i PE skinite izolaciju u dužini od 7 mm.
Skinite izolaciju s pletenica 1, 2, 3 za 5 mm.
•
Pozicioner umećite u kliješta za krimpanje dok se u kontrolnom prozorčiću [A] ne pojavi oznaka (boja) (vidi donju tabelu).
Jačinu stiskanja [B] na kliještima za krimpanje podesite prema tabeli.
2
44 mm
3
4
5
7 mm
5 mm
6
BU / GN
[A]
•
019 243 0
[B]
Pletenica
Presjek pletenice u mm2
Pozicioner
Predmetni broj
Oznaka
(boja)
Jačina
stiskanja
1, 2, 3
0.14 – 1.0
0019 2449
zelena (GN)
24
U, V, W i
PE
0.35 – 4.0
0019 2457
plava (BU)
6
7
•
•
Pletenicu s kontaktom priključnice postavite u kliješta za krimpanje i
nakon toga ista stisnite do kraja. Kliješta se zatim automatski otvaraju.
Ovaj postupak ponovite za svaku pletenicu prema tabeli u koraku 6.
xxxx
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
11
kVA
2
i
f
n
CMP- i CMDV-motori
Montaža energetskih utičnih spojnica
P Hz
8
9
•
Otvorite izolacijsku košuljicu.
•
Srednji kontakt priključnice umetnite u izolacijsko tijelo prema
priključnoj spojnoj shemi.
Izolacijsku košuljicu zatvarajte dok ne čujete "klik".
Ostale kontakte priključnice umetnite u izolacijsko tijelo prema
priključnoj spojnoj shemi.
•
•
10
•
•
Zakrilno gajtansko pletivo skratite prema prikazu.
Zaštitni prsten umetnite kao što je prikazano u brtvu tako da zaštitni
prsten i kraj kabela budu povezani. Pazite na čisto polaganje zakrilnogajtanskog prepleta između zaštitnog prstena i brtvila.
•
Izolacijsko tijelo umećite u kućište utikača dok brtvilo sa svojim
graničnikom ne sjedne u kućište utikača.
•
Kućište utikača fiksirajte viljuškastim ključem, a drugim viljuškastim
ključem zatežite vijčani spoj.
[A] = fiksiranje
11
12
•
[A]
12
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
CMP- i CMDV-motori
Montaža energetskih utičnih spojnica
2.2.3
kVA
i
f
n
2
P Hz
Naputci za montažu energetskog utikača SMB / SBB
1
•
Vijčani spoj i brtvilo s vlačnim rasterećenjem navucite preko kabela.
•
S kraja kabela skinite izolaciju u dužini od 70 mm.
•
Zakrilno gajtansko pletivo položite prema natrag i razdvojite ga.
•
•
•
Skratite energetske pletenice (U, V, W).
Skratite PE-pletenice (GN/YE).
Pletenice 1, 2, 3 nemojte skraćivati.
2
70
3
4
U, V, W (Power)
PE
Alat za krimpanje
1, 2, 3
(Signal)
Signal
PE
snaga
Presjek
pletenice
u mm2
Duljina
pletenice
u mm
0.36 – 2.6
70
1.5 – 4
59
6 – 10
51
16
51
1.5 – 4
68
6 – 10
50
16
50
5
6
BU / GN
[A]
[B]
•
•
•
Zaštitni prsten s otvorom provedite na stranu kabela preko pletenica.
Skinite izolaciju s pletenica U, V, W i PE.
Skinite izolaciju s pletenica 1, 2, 3.
•
Pozicioner umećite u kliješta za krimpanje dok se u kontrolnom prozorčiću
[A] ne pojavi oznaka (boja) (vidi donju tabelu).
Podesite jačinu stiskanja [B] na kliještama za krimpanje.
•
Pletenica
Alat za
krimpanje
predmetni
broj
Presjek
pletenice
u mm2
Pozicioner
Predmetni broj
Oznaka
(boja)
1, 2, 3
0019 2430
0.35 – 4
0019 2457
plava (BU)
U, V, W i
PE
0294 6165
1.5 – 4
0325 6065
plava (BU)
U, V, W i
PE
0294 6165
6 – 10
0325 6065
zelena (GN)
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
13
kVA
2
i
f
n
CMP- i CMDV-motori
Montaža energetskih utičnih spojnica
P Hz
7
•
•
Pletenicu s kontaktom priključnice postavite u kliješta za krimpanje i nakon
toga ista stisnite do kraja. Kliješta se zatim automatski otvaraju.
Ovaj postupak ponovite za svaku pletenicu prema tabeli u koraku 6.
xxxx
8
•
•
•
Otvorite izolacijsku košuljicu
Kontakte priključnice umetnite u izolacijsko tijelo prema priključnoj spojnoj
shemi.
Izolacijsku košuljicu zatvarajte dok ne čujete "klik".
9
•
•
Vanjsku izolacijsku košuljicu stavite da se poveže s unutarnjom izolacijskom košuljicom.
Zakrilno gajtansko pletivo pustite da viri van između spajanja kabela i zaštitnog prstena.
10
•
•
Zakrilno gajtansko pletivo u cijelosti zavrnite, nemojte ga skraćivati.
Izolacijsko tijelo umećite u kućište utikača dok brtvilo sa svojim graničnikom
ne sjedne u kućište utikača.
•
Kućište utikača fiksirajte viljuškastim ključem, a drugim viljuškastim ključem
zatežite vijčani spoj.
[A] = fiksiranje
11
•
14
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
kVA
DFS- / CFM-motori
Montaža utične spojnice za rezolver i Hiperface®
3
DFS- / CFM-motori
3.1
Montaža utične spojnice za rezolver i Hiperface®
3.1.1
Sadržaj isporuke utičnih spojnica
i
f
n
3
P Hz
Za montažu signalne utične spojnice su potrebni sljedeći dijelovi.
SEW-predmetni broj glasi 0198 6732.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
551857419
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Vijčani spoj
Stezanje kabela
Pritezni prsten
Kontakti priključnice
Izolacijska košuljica
Izolacijsko tijelo
Kućište utikača
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
15
3
kVA
i
f
n
DFS- / CFM-motori
Montaža utične spojnice za rezolver i Hiperface®
P Hz
3.1.2
Naputci za montažu utične spojnice
POZOR!
Signalna utična spojnica se može oštetiti ako se neispravno montira.
Moguća materijalna šteta!
•
Korak
Kabel tijekom konfekcioniranja ne zakrećite prema utikaču.
Ilustracija
1
2
31
28
3
4
5
6
[A]
[B]
Postupak
•
Vijčani spoj i spajanje kabela s vlačnim rasterećenjem
navucite za oko 31 mm preko kabela.
•
S kraja kabela skinite izolaciju u dužini 28 mm.
•
Zakrilno gajtansko pletivo položite prema natrag i
razdvojite ga.
•
•
S pletenica skinite izolaciju u dužini od 6 mm.
Kontakte priključnice potisnite na krajeve pletenica.
•
Pozicioner malog promjera (SEW-predmetni broj 0019 2449)
potiskujte u kliješta za krimpanje dok se u kontrolnom
prozorčiću [A] ne pojavi zelena oznaka.
Jačinu stiskanja [B] na kliještama za krimpanje podesite
na 24.
019 243 0
xxxx
•
x xx x
6
•
•
Pletenicu s kontaktom priključnice postavite u kliješta za
krimpanje i nakon toga ista stisnite do kraja. Kliješta se zatim
automatski otvaraju.
Ovaj postupak ponovite za svaku pletenicu
x xx x
7
16
•
Stezni prsten provedite preko pletenica i ekran pritisnite o
brtvilo.
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
DFS- / CFM-motori
Montaža utične spojnice za rezolver i Hiperface®
Korak
Ilustracija
kVA
i
f
n
3
P Hz
Postupak
8
•
Stezni prsten okrećite dok se zakrilno gajtansko pletivo ne
poveže sa zakrilnim prstenom.
9
•
Izolacijsko tijelo ravnomjerno razvucite za 1 mm.
•
Ostale kontakte priključnice umetnite u izolacijsko tijelo prema
priključnoj spojnoj shemi.
•
Izolacijsko tijelo stiskajte dok ne začujete "klik".
•
•
Rasklopite izolacijsku košuljicu.
Stranu izolacijske košuljice s udubljenjem nataknite na žljeb
izolacijskoga tijela tako da otvor izolacijske košuljice pokazuje
u istom smjeru kao i dvostruka strjelica na izolacijskome tijelu.
Zatim izolacijsku košuljicu stišćite dok se ne zabravi.
Izolacijsko tijelo u središnjem položaju postavite u kućište
utikača.
1
10
11
"Click"
12
•
•
13
•
•
Kućište utikača fiksirajte viljuškastim ključem, a drugim
viljuškastim ključem zatežite vijčani spoj.
[A] = fiksiranje
[A]
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
17
kVA
3
i
f
n
DFS- / CFM-motori
Montaža energetske utične spojnice SM11 / SB11 (DFS56)
P Hz
3.2
Montaža energetske utične spojnice SM11 / SB11 (DFS56)
3.2.1
Sadržaj isporuke energetske utične spojnice SM11 / SB11
Za montažu energetskog utikača su potrebni sljedeći dijelovi.
SEW-predmetni broj glasi 0198 6740 ili 0198 9197.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
480295819
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
18
Vijčani spoj
Stezanje kabela
Pritezni prsten
Kontakti priključnice
Izolacijska košuljica
Izolacijsko tijelo
Kućište utikača
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
DFS- / CFM-motori
Montaža energetske utične spojnice SM11 / SB11 (DFS56)
3.2.2
kVA
i
n
f
3
P Hz
Naputci za montažu energetske utične spojnice SM11 / SB11
POZOR!
Energetski utikač se može oštetiti ako se neispravno montira.
Moguća materijalna šteta!
•
Korak
Kabel tijekom konfekcioniranja ne zakrećite prema utikaču.
Ilustracija
Postupak
1
2
59 mm
3
4
1,2,3 (44 mm)
PE (45 mm)
•
Vijčani spoj i stezanje kabela provucite preko kabela.
•
S kraja kabela skinite izolaciju u dužini od 59 mm.
•
Zakrilno gajtansko pletivo položite prema natrag i
razdvojite ga.
•
•
•
•
Učinske pletenice (1, 2 i 3) skratite na 44 mm.
PE-pletenice (GN/YE) skratite na 45 mm.
Par pletenica 5 i 6 ne skraćujte.
Par pletenica 7 i 8 odrežite zajedno na kraju kabela.
•
•
•
Stezni prsten provedite preko pletenica.
S pletenica 1, 2, 3 i PE skinite izolaciju u dužini od 7 mm.
S pletenica 5 i 6 skinite izolaciju u dužini od 5 mm.
•
Pozicioner umećite u kliješta za krimpanje dok se u kontrolnom
prozorčiću [A] ne pojavi oznaka (boja) (vidi donju tabelu).
Jačinu stiskanja [B] na kliještima za krimpanje podesite prema
tabeli.
5,6 (59 mm)
5
7 mm
5 mm
6
BU / GN
[A]
[B]
019 243 0
•
a u mm2
Pozicioner
Predmetni
broj
5i6
0.14 – 1.0
0019 2449
zelena
(GN)
24
1, 2, 3 i PE
0.35 – 4.0
0019 2457
plava (BU)
6
Pletenica
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
Oznaka
(boja)
Jačina
stiskanja
19
3
kVA
i
f
n
DFS- / CFM-motori
Montaža energetske utične spojnice SM11 / SB11 (DFS56)
P Hz
Korak
Ilustracija
Postupak
•
7
•
Pletenicu s kontaktom priključnice postavite u kliješta za
krimpanje i nakon toga ista stisnite do kraja. Kliješta se zatim
automatski otvaraju.
Ovaj postupak ponovite za svaku pletenicu prema tabeli
u koraku 6.
xxxx
8
•
Otvorite izolacijsku košuljicu.
9
•
Srednji kontakt priključnice umetnite u izolacijsko tijelo prema
priključnoj spojnoj shemi.
Izolacijsku košuljicu zatvarajte dok ne čujete "klik".
Ostale kontakte priključnice umetnite u izolacijsko tijelo prema
priključnoj spojnoj shemi.
•
•
10
•
•
Zakrilno gajtansko pletivo skratite prema prikazu.
Zaštitni prsten umetnite u brtvu tako da zaštitni prsten i kraj
kabela budu povezani. Pazite na čisto polaganje ekranizacijskog prepleta između ekranizacijskog prstena i brtve.
11
•
Izolacijsko tijelo umećite u kućište utikača dok brtvilo sa svojim
graničnikom ne sjedne u kućište utikača.
12
•
Kućište utikača fiksirajte viljuškastim ključem, a drugim
viljuškastim ključem zatežite vijčani spoj.
[A] = fiksiranje
•
[A]
20
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
DFS- / CFM-motori
Montaža učinske utične spojnice SM5. / SM6. i SB5. / SB6. (CFM)
3.3
Montaža učinske utične spojnice SM5. / SM6. i SB5. / SB6. (CFM)
3.3.1
Sadržaj isporuke energetske utične spojnice SM5. / SM6. / SB5. / SB6.
Tip
SM51 / SM61
Presjeci
kVA
i
0199 1353
2
4 x 2.5 mm
0199 1361
SM54 / SM64
4 x 4 mm
2
0199 137X
SM56 / SM66
4 x 6 mm2
0199 1388
Tip
SB51 / SB61
2
0199 1396
Presjeci
Pred. br.
2
mm2
0199 1426
2
mm2
0199 1434
4 × 1.5 mm + 3 × 1.0
SB52 / SB62
4 × 2.5 mm + 3 × 1.0
2
SB54 / SB64
4 × 4 mm + 3 × 1.0
mm2
0199 1442
SB56 / SB66
4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2
0199 1450
SB59 / SB69
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
2
3
Pred. br.
2
4 x 1.5 mm
4 x 10 mm
n
P Hz
SM52 / SM62
SM59 / SM69
f
4 × 10 mm + 3 × 1.5
mm2
0199 1469
21
3
kVA
i
3.3.2
f
n
DFS- / CFM-motori
Montaža učinske utične spojnice SM5. / SM6. i SB5. / SB6. (CFM)
P Hz
Sadržaj isporuke energetske utične spojnice SM5. / SM6. / SB5. / SB6.
NAPOMENA
Kod SM5. / SM6. otpada korak 4.3.
1.
Ø
b
15
4,5
Ø
a
b
8 - 17 mm
7 - 23 mm
43 mm
52 mm
54 mm
63 mm
2.1
10
a
2.
2.2
3.3
m
a.5m
c
3.
4.
3.1
3.2
4.4
4.2
4.3
5.2
4.1
5.
5.1
5.2
480479371
22
Kabel za sinhrone servomotore – Konfekcioniranje kablova
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
9 862 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content