close

Enter

Log in using OpenID

5. HRVATSKI DIJABETOLOŠKI KONGRES

embedDownload
5. HRVATSKI
DIJABETOLOŠKI
KONGRES
S MEĐUNARODNIM
SUDJELOVANJEM
72. DANI
DIJABETOLOGA
PRVA OBAVIJEST
Hrvatsko društvo za dijabetes
i bolesti metabolizma
Croatian Association for
Diabetes and Metabolic
Disorders
Hrvatski liječnički zbor
Croatian Medical
Association
Hrvatska udruga
medicinskih sestara
Croatian Nurses
Association
HOTEL PARK PLAZA HISTRIA
PULA, 15.-19.5.2013.
SUDJELOVANJE LIJEČNIKA NA KONGRESU ĆE BITI BODOVANO SA 20 BODOVA ZA AKTIVNO
TE 10 BODOVA ZA PASIVNO SUDJELOVANJE
SUDJELOVANJE MEDICINSKIH SESTARA NA KONGRESU ĆE BITI BODOVANO PREMA PRAVILNIKU
HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH SESTARA
SADRŽAJ
RADNO POVJERENSTVO
3
POZDRAVNA RIJEČ
4
PRELIMINARNI PROGRAM
6
TEMATSKE CJELINE
8
UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA
10
KOTIZACIJA I OPĆE OBAVIJESTI
12
POZVANE TVRTKE
14
RADNO POVJERENSTVO
PREDSJEDNIK
prof.dr.sc. Slaven Kokić
POTPREDSJEDNIK
prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić
TAJNIK
doc.dr.sc. Maja Radman
ZNANSTVENO POVJERENSTVO
prof.dr.sc. Slaven Kokić, prof.dr.sc. Željko Metelko, prof.dr.sc. Izet Aganović,
doc.dr.sc. Maja Radman, prof.dr.sc. Nikica Car, prof.dr.sc. Veselin Škrabić,
prof.dr.sc. Josip Đelmiš, prof.dr.sc. Miljenko Solter, prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić,
prof.dr.sc. Vanja Zjačić Rotkvić, prof.dr.sc. Velimir Božikov, prof.dr.sc. Ivana Pavlić Renar,
prof.dr.sc. Lea Smirčić Duvnjak, prof.dr.sc. Marica Jandrić Balen, prof.dr.sc. Miroslav Dumić,
prof.dr.sc. Dubravka Jurišić Eržen, doc.dr.sc. Dario Rahelić
TAJNIŠTVO 5. HRVATSKOG DIJABETOLOŠKOG
KONGRESA S MEĐUNARODNIM
SUDJELOVANJEM,
72. DANA DIJABETOLOGA
do 15. svibnja 2013.
Regionalni centar za dijabetes
Klinički odjel za endokrinologiju
KBC „SPLIT“
HR - 21000 Split
od 15. do 19. svibnja 2013.
Hotel Park Plaza Histria, Pula
Maja Radman +385 (0)21 557 358 (posao)
+385 (0)98 862 179 (GSM)
Mladen Krnić +385 (0)21 557 341 (posao)
+385 (0)98 177 21 13 (GSM)
Fax na odjelu +385 (0)21 557 643 ili
+385 (0)21 557 210
TEHNIČKA ORGANIZACIJA
A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15
HR-52100 Pula
OIB 29635530727
ID KOD HR-AB-52-040155102
Telefon +385 (0)52 223 400
Fax +385 (0)52 217 644
Kontakt osoba za sponzorstvo/izložbu
TAJNIŠTVO PROGRAMA
ZA MEDICINSKE SESTRE
Do 15. svibnja 2013.
KB Merkur
Sveučilišna klinika "Vuk Vrhovac"
Dugi dol 4, 10000 Zagreb
Vilma Kolarić, dipl.med.techn.
Telefon +385 (0)1 235 3814
[email protected]
od 15. do 19. svibnja 2013.
Hotel "Park Plaza Histria", Pula
Vilma Kolarić, dipl.med.techn.,
+385 (0)99 4888 833 (GSM)
Vesna Borisavljević
[email protected]
+385 (0)91 1255 170 (GSM)
Kontakt osoba za rezervacije smještaja
Matea Trajković
[email protected]
+385 (0)91 4440 037 (GSM)
3
POZDRAVNA RIJEČ
Poštovane kolegice i kolege,
Tijekom protekle 4 godine, tj. od 4. kongresa u Bolu, Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma (HDDBM) bilo je izuzetno aktivno kako na edukativnom polju na Danima dijabetologa tako i na izradi 3 velika projekta.
Poneseni zabrinjavajućim podacima o svjetskoj epidemiji šećerne bolesti tipa
2 i neugodnim posljedicama koja ona često nosi za oboljele, HDDBM uvidjelo je potrebu za izradom nacionalnih smjernica za liječenje bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 kako bismo svojim znanjem pridonijeli njihovom boljitku.
Tako smo postali jedna od malobrojnih zemalja koja je izradila vlastite Hrvatske
smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2.
Nakon što je Sabor RH 17. lipnja 2011. izglasao rezoluciju o šećernoj bolesti, naše
Društvo se odmah osjetilo pozvanim da napravi implementaciju rezolucije o
šećernoj bolesti u svakodnevnom radu naših dijabetoloških timova. Imperativ
je postići podjednaku razinu liječenja na području cijele države uz poticanje svih
naših članova na prevenciju, edukaciju, bolje i pravovremeno liječenje šećerne
bolesti. To je velik, odgovoran, ali ujedno i izazovan posao. Mnoge stvari će trebati izmijeniti.
Na koncu smo tijekom 2011. godine na inicijativu veleposlanika Kraljevine Danske gospodina Bo Eric Webera napravili „Sveobuhvatni nacionalni pristup u
prevenciji i liječenju šećerne bolesti tipa 2 i pretilosti“. U program su uz liječnike dijabetologe i pedijatre bili uključeni i liječnici obiteljske medicine, ministri
zdrastva i znanosti, Udruga hrvatskih dijabetoloških društava i crkva. Akcija je
sprovedena u svim regijama RH i ta inicijativa je pobudila velik interes medija i
javnosti.
Sada Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma organizira 5. kongres od
utemeljenja Republike Hrvatske. Sada se pruža prilika svim našim članovima kao
i kolegama iz inozemstva da prikažu svoje recentne znanstvene radove iz cijelog
područja dijabetologije (eksperimentalnog, kliničkog, epidemiološkog...)
4
Na Kongresu će uvodna predavanja u svakom tematskom bloku održati uvaženi
pozvani predavači. Izvorni radovi će biti prikazani u obliku postera, a Znanstveni
odbor konresa će odabrati radove koji će biti prikazani u vidu predavanja. Svi će
posteri biti razmatrani u posebnom bloku uz pratnju moderatora.
Upravni odbor će izabrati i nagraditi najbolje radove prikazane na Kongresu.
Autori triju odabranih radova hrvatskih dijabetologa objavljenih u znanstvenim
časopisima svoje radove će javno prikazati. Isto se odnosi i na dva rada mladih
dijabetologa.
Sve novosti i obavijesti o Kongresu potražite na našoj mrežnoj stranici:
www.cro-diab.com.
Sažeci svih radova i predavanja na hrvatskom i engleskom jeziku moraju se unijeti elektronskim putem u priloženi formular do najkasnije 01. travnja 2013. kako
bi na vrijeme mogli izdati knjigu sažetaka.
Pozdravljamo sudjelovanje medicinskih sestara koje svojim paralelnim kongresom ponovo potvrđuju dijalog na području dijabetesa, endokrinologije i bolesti
metabolizma.
Radno povjerenstvo veseli se Vašem dolasku i sa željom da i ovaj 5. kongres
dijabetologa hrvatske okrunimo uspješnim radom. Nadam se da će se duga
i plodna tradicija hrvatskih dijabetologa i u ovom prekrasnom podneblju naše
Istre, obogatiti sa novim susretima, ugodnim druženjem uz razmjenu stručnih
i znanstvenih spoznaja dijabetoloških timova iz svih krajeva Lijepe naše i inozemstva.
Prof.dr.sc. Slaven Kokić
Predsjednih Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma
5
PRELIMINARNI PROGRAM
SRIJEDA, 15. 05. 2013.
Otvaranje kongresa, pozdravni govor
ČETVRTAK, 16. 05. 2013.
1. BLOK - Inzulini
2. BLOK - Rana inzulinizacija
3. BLOK - Oralni hipoglikemici
4. BLOK - Dijabetičko stopalo
PETAK, 17. 05. 2013.
5. BLOK - Dijabetička neuropatija
6. BLOK - Bubreg i šećerna bolest
7. BLOK - Šećerna bolest tipa 2
8. BLOK - Šećerna bolest tipa 1
SUBOTA, 18. 05. 2013.
9. BLOK - Inkretini
10. BLOK - Ustroj dijabetološke službe u RH
11. BLOK - Posteri
12. BLOK - Razno
NEDJELJA, 19. 05. 2013.
13. BLOK - Odbor za dijabetes
Teme blokova nisu konačne. One uvelike ovise i o vrstama znanstvenih radova koje
ćemo dobiti. Inače tematske cjeline obuhvaćaju sva područja dijabetologije, od eksperimentalnih, genetskih, epidemioloških, farmakoloških do kliničkih.
6
7
TEMATSKE CJELINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
EPIDEMIOLOGIJA ŠEĆERNE BOLESTI
ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU
GOSPODARSTVENI ASPEKTI SKRBI O OSOBAMA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU
PSIHOLOŠKI ASPEKTI ŠEĆERNE BOLESTI
SESTRINSTVO I ŠEĆERNA BOLEST
EDUKACIJA
SAMOKONTROLA
HRVATSKI MODEL SKRBI O OSOBAMA SA ŠEĆERNOM BOLESTI
HITNA STANJA U ŠEĆERNOJ BOLESTI
HIPOGLIKEMIJE
ULOGA TIMA OPĆE MEDICINE U SKRBI OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI
TRUDNOĆA U OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU
GESTACIJSKA ŠEĆERNA BOLEST
ŠEĆERNA BOLEST U DJETINJSTVU
ŠEĆERNA BOLEST U ADOLESCENCIJI
ŠEĆERNA BOLEST U STAROSTI
PREHRANA I ŠEČERNA BOLEST
TJELESNA AKTIVNOST I ŠEĆERNA BOLEST
LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 1
LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2
INZULIN
RANA INZULINIZACIJA
PERORALNA TERAPIJA
INKRETINI
ŠEĆERNA BOLEST I OKO
ŠEĆERNA BOLEST I ŽIVČANI SUSTAV
ŠEĆERNA BOLEST I BUBREZI
ŠEĆERNA BOLEST I INFEKCIJE
ŠEĆERNA BOLEST I PROBAVNI SUSTAV
ŠEĆERNA BOLEST I CEREBROVASKULARNI POREMEĆAJI
ŠEĆERNA BOLEST I POREMEĆAJI SPOLNIH FUNKCIJA
ŠEĆERNA BOLEST I SRCE
ŠEĆERNA BOLEST I PERIFERNA MAKROANGIOPATIJA
DIJABETIČKO STOPALO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ŠEĆERNA BOLEST I METABOLIČKI SINDROM
PRETILOST
ŠEĆERNA BOLEST I METABOLIZAM LIPIDA
ŠEĆERNA BOLEST I ATEROSKLEROZA
TRANSPLANTACIJA BETA STANICA
EKSPERIMENTALNI MODELI ŠEĆERNE BOLESTI
ETIOLOGIJA ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 1
ETIOLOGIJA ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2
MOLEKULARNI ASPEKTI ŠEĆERNE BOLESTI
ANTIOKSIDANSI I ŠEĆERNA BOLEST
PREVENCIJA ŠEĆERNE BOLESTI
IMUNOLOGIJA I ŠEĆERNA BOLEST
GENETIKA I ŠEĆERNA BOLEST
ŠEĆERNA BOLEST I DRUGE ENDOKRINE BOLESTI
KIRURŠKI PROBLEMI U ŠEĆERNOJ BOLESTI
PREDIJABETES
LADA DIJABETES
SLOBODNE TEME
9
UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA
Istraživanja koja uključuju ispitivanja na ljudima moraju biti u skladu s Helsinškom deklaracijom (Diabetologia 15:6, 1978). Programsko povjerenstvo će se sastati 15. travnja
radi prihvaćanja sažetaka. Autori koji su navedeni kao prvi bit će obaviješteni nakon
sastanka programskog povjerenstva o prihvaćanju sažetaka.
Povjerenstvo će posebno razmotriti prihvaćanje sažetaka koji stignu nakon tog roka.
Ukoliko se prihvate, takvi sažeci neće biti tiskani u Knjizi sažetaka. Takve sažetke treba
poslati osobno predsjedniku povjerenstva.
Sažetak mora biti u tajništvu kongresa do 01. travnja 2013. godine kako bi na vrijeme
mogli predati sve materijale na lektoriranje radi tiskanja posebnog suplementa u časopisu Acta Clinca Croatica.
Sažetke treba slati na adresu: [email protected]
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Treba poslati original sažetka s imenima i prezimenima autora i ustanove na hrvatskom
i engleskom jeziku. Sažetak treba prijaviti na hrvatskom i engleskom jeziku. Prihvaćeni
sažetci bit će preneseni u Knjigu sažetaka bez naknadnih ispravaka. Ispravke prihvaćenog sažetka nisu moguće. S obzirom na to da će sažetak biti smanjen izuzetno je važno
da bude čisto napisan.
Molimo Vas da tekst unaprijed lektorirate!
Molimo autore da se pridržavaju uputa.
Sažeci koji budu teško čitljivi zbog lošeg tiska, kao i oni neodgovarajućeg oblika, bit
će vraćeni autoru.
Veličina slova: 11 točaka (points), vrsta pisma (font): Arial. Cijeli sažetak ne smije imati
više od 200 riječi.
Font size: 11, preferably Arial. The whole abstract should not exceed 200 words.
10
Sažetak mora biti natipkan unutar pripremljenog okvira:
1. Naslov velikim slovima ne dulji od dva reda.
2. Drugi redak započeti inicijalom i punim prezimenom prvog autora, iza njega
inicijal imena i puno prezime koautora, bez titula, s „i“ prije zadnjeg koautora.
U nastavku ime ustanove i grada, bez adrese.
3. Započeti tekst u novom retku. Tekst mora biti kontinuiran (bez paragrafa) i ne
smije preći granicu okvira.
4. Treba jasno naznačiti cilj ispitivanja.
5. Jedna ili dvije rečenice moraju objasniti metodologiju.
6. U prikazu rezultata koristiti SI jedinice. Ne stavljati reference.
7. Skraćenice ne koristiti u naslovu. U tekstu napisati pojam punim imenom, u
zagradi priključiti skraćenicu.
8. Sažetak treba završiti zaključkom na temelju rezultata.
9. Izabrati primarnu i alternativnu tematsku cjelinu (broj!) za koju se sažetak
prijavljuje.
10. Sažetak ne slati telefaksom ili teleksom – zbog tiska.
Primjer:
OVO JE NASLOV SAŽETKA, PAZI NE SMIJE BITI DULJI OD DVA RETKA A. Anić, E. Enić i I.
Inić, Bolnica BB, Zagreb
Tekst počinje u novom retku, teče kontinuirano, bez paragrafa.
POSTERI
Svi prihvaćeni radovi prikazat će se u obliku postera. Posteri će biti izloženi u skupinama po blokovima. Razgledavat će se između uvodnog predavanja ili simpozija, a
raspraviti odmah nakon razgledavanja. Sadržaj će biti uključen u zaključke bloka.
Detaljne upute o postavljanju postera autori prihvaćenih radova dobit će zajedno s
obavijesti o prihvaćanju.
Dimenzije postera: 70 cm x 100 cm
11
KOTIZACIJA I OPĆE OBAVIJESTI
MJESTO ODRŽAVANJA KONGRESA
Hotel Park Plaza Histria
Verudela 17
HR – 52100 Pula
www.arenaturist.hr
CIJENA SMJEŠTAJA
Hotel Park Plaza Histria
- Main building
15.-19. 05. 2013.
Smještaj u jednokrevetnoj sobi
Smještaj u dvokrevetnoj sobi po osobi iznosi
4.680,00 kn (624,00 €)
3.870,00 kn (516,00 €)
Hotel Park Plaza Histria
- West Wing
15.-19. 05. 2013.
Smještaj u jednokrevetnoj sobi
Smještaj u dvokrevetnoj sobi po osobi iznosi
4.370,00 kn (583,00 €)
3.540,00 kn (472,00 €)
Apartmansko naselje Park Plaza Verudela
15.-19.05.2013.
Smještaj u apartmanu za jednu osobu iznosi
Smještaj po osobi u apartmanu za dvije osobe iznosi
3.248,00 kn (434,00 €)
2.587,00 kn (345,00 €)
Cijena smještaja izražena je po osobi prema programu.
Boravišna pristojba uključena je u cijenu.
KOTIZACIJA
Kotizacija iznosi 1.875,00 kn po osobi (250,00 €)
Kotizacija za medicinske sestre iznosi 990,00 kn po osobi (132,00 €)
Kotizacija uključuje koktel dobrodošlice, prisustvovanje stručnom programu, kongresnu torbu, akreditaciju, programske materijale, bodove Hrvatske liječničke komore,
stanke za kavu te pristup izložbenom prostoru
Kotizacija se uplaćuje na transakcijski-račun putničke agencije A.T.I. d.o.o. Pula po
izdanom predračunu.
Izražene cijene uključuju PDV.
12
13
POZVANE TVRTKE
1. NOVO NORDISK HRVATSKA d.o.o.
2. ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
3. ELI LILLY (Suisse) S.A. - Predstavništvo u RH
4. BOEHRINGER INGELHEIM d.o.o.
5. SANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.
6. MERCK SHARP & DOHME d.o.o.
7. NOVARTIS HRVATSKA d.o.o.
8. MEDiLAB d.o.o.
9. BAUERFEIND d.o.o.
10. SALVUS d.o.o.
11. PFIZER d.o.o.
12. G-M PHARMA d.o.o.
13. KRKA - FARMA d.o.o.
14. SERVIER PHARMA d.o.o.
15. ROCHE d.o.o.
16. BERLIN CHEMIE MENARINI HRVATSKA d.o.o.
17. A. MENARINI DIAGNOSTIKA HRVATSKA d.o.o.
18. PLIVA d.d.
19. JOHNSON & JOHNSON S.E. d.o.o.
20. MERCK d.o.o.
21. FARMAVITA d.o.o.
22. ASTRA ZENECA d.o.o
23. SANDOZ d.o.o.
24. PHARMASWISS d.o.o.
25. OKTAL PHARMA d.o.o.
26. BONIFARM d.o.o.
27. GENERICON PHARMA d.o.o.
28. MEDIS ADRIA d.o.o.
29. BAYER d.o.o.
30. MARKUSS d.o.o.
31. COCA COLA HBC HRVATSKA d.o.o.
32. PHARMAS d.o.o.
33. MEDTRONIC B.V. HRVATSKA d.o.o.
34. ALKALOID d.o.o.
14
HLZ - Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma
Adresa/Address: Regionalni centar za dijabetes i endokrinologiju, KBC “Split”
Šoltanska 2, HR - 21000 Split, Croatia; Tel./Fax: +385 (0)21 781 781
Predsjednik/President: prof.dr.sc. Slaven Kokić
Potpredsjednik/Vicepresident: prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić
Tajnik/Secretary: doc.dr.sc. Maja Radman
Rizničar/Treasurer: prof.dr.sc. Marica Jandrić Balen
E-mail: [email protected]
Web: www.cro-endo.com
U organizaciji:
Klinički odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KBC Split
Društvo za dijabetes i bolesti metabolizma - Hrvatskog liječničkog zbora
Hrvatska udruga medicinskih sestara - HUMS
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
501 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content