close

Вход

Log in using OpenID

(PDF, 374KB) - Turistička zajednica općine Bilje

embedDownload
Turistička zajednica Općine Bilje
TKO? ŠTO?
Adresar
ADRESA I PODACI ZA KONTAKT
KONTAKT OSOBA
A: Šandora Petefija 64, 31328 Lug
T: +385 31 628 028
E: hotellug@bts.hr, hotel@bts.hr
W: www.bts.hr
Dragan Katić, direktor
A; Kopačevo, Šandora Petefija 11
M:+385 99 6796 739
E: vunicaa@gmail.com
A: Šandora Petefija 93
M: +385 91 782 0003
W: www.didinkonak.hr
E: info@didinkonak.hr
A: K. Ferenca 7, 31327 Kopačevo
T: +385 31 752 106
F: +385 31 752 318
E: Baka.bela0@gmail.com
A: Vinogradska 15, 31327 Bilje
T: +385 31 750 057
M: +385 98 630 030
E: info@vrata-baranje.hr
W: www.vrata-baranje.hr
A: Košuta Lajoša 30, 31327 Bilje
T: +385 31 750 060
F: +385 31 244 611
M: +385 98 351 581
E: apartmankovac@gmail.com
A: Tina Ujevića 11, 31327 Bilje
T: 031 750 949
M: 095 923 8999, 095 907 54 20
E: sobeapartmani.corina@gmail.com
W: facebook.com/sobeapartmani.corina
Sandra Veinberger Alić
A: Hrvatske vojske 3, 31327 Bilje
T: 031/750 689
M: 098/170 77 99
E: aleksander@bilje.info
W: www.aleksander.bilje.info
A: Blatna 104, 31327 Bilje
T:031 750 711
M:091/798 22 20
E: biljski.krokodil1@os.t-com.hr
W: www.biljski-krokodil.com
Helena Aleksander
A / SMJEŠTAJ
A1 / Hoteli
HOTEL „LUG“ ****
A2 / Apartmani
Apartman „Vunica“
DIDIN KONAK d.o.o.
Apartman Lenka
Apartmani Vrata Baranje
Apartman Kovač
Studio apartman Corina
Šimun Bubalo
Bela Baka
Matija Balog
Eva Kovač
Ivan Fetter
A3 / Sobe za iznajmljivanje
Aleksander
Biljski krokodil
TZ Općine Bilje
Jelica šlicer
Turistička zajednica Općine Bilje
Baranjska oaza
Bijeli lopoč
Crvendać
Čingli lingi
Eftimov
Jelić
Lutra
Mala kuća
Aleksandar Martinov
Sabo
Vila Sandrina
Sobe Veber
Adresar
A: Šandora Petefija 63, 31327 Bilje
M: +385 91 504 426 7
E: citadela@os.t-com.hr
W: www.citadela.com.hr
A: Bijelog lopoča 21, 31327 Bilje
M: +385 91 799 80 85, +385 31 750 640
E: baricabertic4@gmail.com
A: Biljske satnije ZNG RH 5, 31327 Bilje
T: +385 31 750 264
M: +385 91 551 5711
E: pansion@crvendac.com
W: www.crvendac.com
W: www.sobe-baranja.com
A: Tina Ujevića 17, 31327 Bilje
T: +385 31 750 962
M: +385 91 111 06 66
E: cingi.lingi@gmail.com
A: Hrvatskih Branitelja 56, 31327 Bilje
T: +385 31 750 827
M: +385 98 250 621
E: vera.eftimov@gmail.com
W: www.opg-eftimov.hr
A: Tina Ujevića 13, 31327 Bilje
T: +385 31 750 535
M: +385 98 138 2151
E: jelic.bogdan@gmail.com
A: Tina Ujevića 2, 31327 Bilje
T: +385 31 750 960
M: +385 91 600 1769
E: lutrabaranja@hotmail.com
W: www.lutra-baranja.hr
A: Ritska 1, 31327 Bilje
M: +385 91 244 55 88
E: lidijadilberovic07@gmail.com
A: Hrvatske vojske 32, 31327 Bilje
T: 031 750 327
A: Kneza Branimira 23, 31327 Bilje
T: 031 750 163
M: 091 501 95 35
E: sabo.adela@gmail.com
A: J.J.Strossmayera 4b, 31327 Bilje
M: +385 91 880 66 77, +385 98 468 936
E: info@villa-sandrina.com
W: www.villa-sandrina.com
A: J.J.Strossmayera 24, 31327 Bilje
T: 031 323 119
M: 097 793 5610
E: jolan.veber@gmail.com
W: www.sobeveber.hr
TZ Općine Bilje
Nataša Lazar
Barica Bertić
Marija Stipetić
Srećko Kukić
Vera Eftimov
Ana Jelić
Snježana Bagarić
Lidija Pralija
Aleksandar Martinov
Adela Sabo
Jolanka Veber
Turistička zajednica Općine Bilje
Toma
Vrata Baranje
JU Park prirode Kopački rit
Sobe Capistro
Seljačko domaćinstvo TotMarčik
Ptičji raj
Adresar
A: Tina Ujevića 14, 31327 Bilje
T: +385 31 750 530
M: +385 91 542 08 36
E: toma.bilje@yahoo.com
opg.toma@gmail.com
W: www.opg-toma.com
A: Vinogradska 17, 31327 Bilje
T: +385 31 750 057
M: +385 98 630 030
E: info@vrata-baranje.hr
W: www.vrata-baranje.hr
A: Titov dvorac 1, 31328 Lug, 31328 Lug
T: +385 31 752 320, +385 31 285 395
M. +385 99 263 6771, +385 99 438 5020
F: +385 31 752 321
uprava@kopacki-rit.hr
www.kopacki-rit.com
A: Perešveld 2, 31327 Kopačevo
M: +385 95 82 83 921
E: capistro.bilje@gmail.com
W: www.capistro.hr
A: Biljske satnije ZNG 3, 31327 Bilje
T:750 753
M:098 92 93 385
E: biljanamarcik@gmail.com
W: www.smjestaj-tot-marcik.com
A: Kneza Branimira 2, 31327 Bilje
T: +385 31 750-294
M: +385 98 826-115
E: infomazur@gmail.com
W: www.mazur.hr
Manda Galkovski
A: Vinogradska 5, 31327 Bilje
T:+385 31 750 850
F: +385 31 751 329
M:+385 98 638 208, +385 98 650 006
E: andjelko.lackovic@os.htnet.hr
W: www.lackovic.info
A: Ribarska 82, 31327 Kopačevo
T: +385 31 752 179
M: +385 98 244 285
tibor.vas@os.t-com.hr
A: Petefi Šandora 46, 31327 Vardarac
T:+385 31 753 184
M:+385 91 504 4267
E: citadela@os.t-com.hr
W: www.citadela.com.hr
Srđan Lacković
Zdenko Balog
Iva Blekić
Biljana Tot-Marčik
Nataša Mazur
A4 / Seoska domaćinstva
Seljačko domaćinstvo
Lacković
Seljačko domaćinstvo Vaš
Seljačko domaćinstvo
Citadela
TZ Općine Bilje
Tibor Vaš
Silard Lazar
Turistička zajednica Općine Bilje
Seljačko domaćinstvo Nino
Majhen
Adresar
A: Lajoša Košuta 19, 31327 Kopačevo
M:+385 98 253 369
M:+385 98 137 24 88
E: opgmajhen@gmail.com
Nino Majhen
A: Biljska šuma 1 , Kopačevo, 31327 Bilje
T: +385 31 750 498
M: +385 91 225 588 6
E:orlovput@eko-gospodarstvo.com
W: www.eko-gospodarstvo.com
Goran Gusak
A5 / Ekogospodarstvo
„NA ORLOVOM PUTU“
A6 / Kampovi - Odmorišta
„FAMILY“
A: Ferenca Kiša 7, 31327 Kopačevo
T:+385 31 752 106
F:+385 31 752 318
E: Baka.bela0@gmail.com
A7 / Ostalo u ponudi
EKO CENTAR
„ZLATNA GREDA“
AGROTURISTIČKA
ZADRUGA
„BILJE PLUS“
Konjički klub „Capistro“
A: Zlatna Greda 16, 31328 Lug
T: 031 565 180
T/F:031 565 182
M: +385 91 4211 424
E: info@zlatna-greda.org
W: www.zlatna-greda.org
A: Biljske satnije ZNG RH 5, 31327 Bilje
T: +385 31 750 264
M: +385 91 551 571 1
E: info@biljeplus.hr
W: www.biljeplus.hr
A: Perešveld 2, 31327 Kopačevo
M: +385 95 82 83 921
E: capistro.bilje@gmail.com
W: www.capistro.hr
B / RESTORANI
Restoran „Kormoran“
Restoran „Zelena žaba“
Restoran „Citadela“
A: Podunavlje bb, 31327 Bilje
T: +385 31 753 099
F: +385 31 753 099
W: www.belje.hr
A: Ribarska 3 – Kopačevo
T: + 385 31 752 212
M: + 385 98 164 73 96
E:stipevila@gmail.com
W: www.zelena-zaba.hr
A: Lajoša Košuta 85 – Vardarac
T: +385 31 753 184
M:+ 385 91 504 4267
E: citadela@os.t-com.hr
W: www.citadela.com.hr
TZ Općine Bilje
Iva Blekić
Turistička zajednica Općine Bilje
Restoran „Kod Varge“
Restoran „Didin konak“
Restoran „Tikveš“
Restoran „Darocz“
TURISTIČKA ZAJEDNICA
Općine Bilje
Adresar
A: Kralja Zvonimira 37a -Bilje
T: +385 31 750 031
T/F: +385 31 750 120
M: +385 98 21 43 00
E: restoran.varga@gmail.com
W: www.kod-varge.hr
A: Petefi Šandora 93, Kopačevo
T: +385 31 752 100
M: +385 91 782 00 03
E: info@didinkonak.hr
W: www.didinkonak.hr
A: Titov dvorac, Lug
T: +385 31 275 127
M: +385 99 278 1078
E: tomislav.korman@mens-korman.hr
W: www.facebook.com/pages/RestoranTikve
A: Šandora Petefija 39,Vardarac
T: +385 31 753 113
M: +385 99 234 4996
W: www.facebook.com/pages/Darocz
A: Kralja Zvonimira 10, 31 327 Bilje
T: +385 31 751 480
F: +385 31 751 480
E: info@tzo-bilje.hr
W: www.tzo-bilje.hr
TZ Općine Bilje
Danijela Mihaljević,
direktorica
Author
Document
Category
Без категории
Views
8
File Size
374 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа