close

Enter

Log in using OpenID

* NOTE - Ministarstvo vanjskih poslova BiH

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo vanjskih poslova
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство иностраних послова
BIOGRAFIJA/ŽIVOTOPIS
CURRICULUM VITAE
FORMAT
LIČNI/OSOBNI
PODACI - PERSONAL
INFORMATION
Ime i prezime - Name
Ibrahim Efendić
Adresa - Address
Siyahiya Str. Tripoli – Libya
Telefon - Telephone
+218 21 4844383 Mob.+218 91 98976 39
Faks- Fax
+218 21 4844387
E - mail adresa - E-mail
Državljanstvo - Present
nationality
Datum i mjesto rođenja
(dan, mjesec i godina) Date of birth [ Day, month,
year ]
[email protected]
Bosna i Hercegovina
18. 03. 1948. g.
Zeljezno polje – Zepce
RADNO ISKUSTVO WORK EXPERIENCE
• Datum (od: do:)/Dates
(from – to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
1992 – 2012.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne I Hercegovine
Od 2012.g ambassador BiH u Libiji, ministar savjetnik u Odsjeku za
ekonomsku diplomatiju MVP BiH, šef Odsjeka za Aziju I Afriku u
MVP BiH, otpravnik poslova a.i. u Ambasadi BiH u Južnoafričkoj
Republici, ambassador BiH u IR Iranu, otpravnik poslova a.i. u
Ambasadi BiH u Jordanu, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za
bilaterlne poslove u MVP BiH, osnivač i direktor Predstavništva BiH u
UAE
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
• Datum (od: do:)/Dates
(from – to)
• Ime poslodavca
1982 - 1992.
Savezni sekretarijat za inostrane poslove (SSIP) SFRJ - Beograd
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
otpravnik poslova Ambasade SFRJ u UAE, I sekretar Ambasade SFRJ u
UAE, I sekretar-savjetnik u Upravi za Bliski istok I Sjevernu Afriku u
SSIP-u,II sekretar za ekonomske poslove Ambasade SFRJ u Iraku, II
sekretar u Upravi za Bliski istok I Sjevernu Afriku u SSIP-u
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
• Datum (od: do:)/Dates
(from – to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
1976 – 1982.
Industrijski Kombinat Krivaja - Zavidovići
komercijalni rukovodilac Pogona IK Krivaje u Iraku, sekretar Pogona
IK Krivaje u Iraku, prevodilac francuskog jezika u Inžinjeringu IK
Krivaje u Beogradu, tehnički sekretar Mješovitog komiteta IK Krivaja –
Cifal Gotier i prevodilac fr. jezika u Fabrici mediapan ploča u Busovači
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
OBRAZOVANJE I
USAVRŠAVANJE –
EDUCATION AND TRAINING
• Datum (od: do: )/Dates
(from – to)
• Naziv i vrsta obrazovne
ustanove ili organizacije
kod koje izvršena obuka ili
školovanje
Name and type of
organization providing
education and training
• Osnovna tema/oblast
sticanja sposobnosti
Principal
subjects/occupational
skills covered
• Titula/naziv stečene
kvalifikacije Title of
qualification awarded
1974 - 2008.
Seminar ,,BiH i EU,, - Sarajevo, ,,Upravljanje projektima,, Neum, 3
kursa menadžmenta na Visokoj poslovnoj školi – Sarajevo, ,,Španija i
EU,,- Madrid,, , Političke i ekonomske reforme u NR Kini – Peking, ,,
Odnosi sa javnošću,,-Teheran, Diplomatska škola SSIP-a – Beograd,
Kurs za rad u spoljnjoj trgovini - Viša ekonomska škola u Beogradu,
Filozofski fakultet ,,Kralj Muhamed V,,- Maroko
Profesor arapske književnosti
LIČNE/OSOBNE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI –
PERSONAL SKILLS
AND COMPETENCES
MATERNJI JEZIK - MOTHER
bosanski jezik
TONGUE
OSTALI JEZICI - OTHER
LANGUAGES
[ NAZIV JEZIKA - Specify
language ]
• Vještina čitanja Reading skills
• Vještina pisanja Writing skills
• Vještina govora - Verbal
skills
DRUŠTVENE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI - SOCIAL
SKILLS
AND COMPETENCES
francuski
engleski
arapski
perzijski
njemacki
iskusni
korisnikC2
iskusni
korisnikC2
iskusni
korisnikC2
iskusni
korisnik-C2
iskusni
korisnik-C2
samostalni
korisnik –A2
hskusni
korisnik-C2
iskusni
korisnik-C2
iskusni
korisnik-A2
samostalni
korisnik –
A2
samostalan
korisnik-A2
iskusni
korisnik-C2
iskusni
korisnik-C2
samostalan
korisnik-A2
temeljni
korisnik-A2
timski rad, sposobnost prilagođavanja u multikulturalnim sredinama,
stečenim školovanjem u zemlji i inostranstvu, radom kao student sa
multinacionalnim grupama u Južnoj Francuskoj, vojnom službom u
JNA, intenzivnim druženjem, sportskim aktivnostima itd.
Dobre komunikacijske vještine stečene kroz rad, osposobljavanje,
seminare, slobodne aktivnosti
AND COMPETENCES
Smisao za organizaciju poslova potvrđen rukovođenjem poslovima u
Pogonu IK Krivaja u Iraku u svojstvu sekretara i komercijalnog
rukovodioca, te kroz rukovođenje DKP SFRJ u UAE, rukovođenje
sektorom i odsjekom u MVP i DKP BiH.
TEHNIČKE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI - TECHNICAL
Rad u Microsoft Office-u
ORGANIZACIONE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI ORGANIZATIONAL SKILLS
SKILLS
AND COMPETENCES
UMJETNIČKE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI - ARTISTIC
SKILLS
Sklonost pisanju. Objavio dvije knjige: ,,Duga noc,, i ,,Okamenjena
sjecanja,, - Izdavačka kuća ,,Connectum,, - Sarajevo
AND COMPETENCES
DRUGE VJEŠTINE I
SPOSOBONOSTI - OTHER
SKILLS
AND COMPETENCES
Tenis, plivanje, šetanje
sposobnosti koje nisu gore
navedene - Competences
not mentioned above.
VOZAČKA DOZVOLA/E DRIVING LICENCE(S)
,,B,, kategorije
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
208 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content