close

Enter

Log in using OpenID

Borislav Marić - Ministarstvo vanjskih poslova BiH

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo vanjskih poslova
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство иностраних послова
BIOGRAFIJA/ŽIVOTOPIS
CURRICULUM VITAE
FORMAT
LIČNI/OSOBNI PODACI PERSONAL INFORMATION
Ime i prezime - Name
BORISLAV MARIĆ
Adresa - Address
1-5-1 Tayuan Diplomatic Office Building, 100600 Beijing, PR China
Telefon - Telephone
+86 01 6532 6587, +86 135 2044 0868
Faks- Fax
+86 01 6532 6418
E - mail adresa - E-mail
Državljanstvo - Present
nationality
Datum i mjesto rođenja (dan,
mjesec i godina) - Date of birth
[ Day, month, year ]
[email protected]
Bosna i Hercegovina
22.01.1954. godine, Drvar
RADNO ISKUSTVO - WORK
EXPERIENCE
• Datum (od: do:)/Dates (from
– to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
01.02.2013.
• Datum (od: do:)/Dates (from
– to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
2010 – 2012
• Datum (od: do:)/Dates (from
– to)
2009 – 2010
MVP BiH
Diplomatija
Ambasador BiH u NR Kini
Kompanija „Boksit“ a.d. Milići, RS, BiH
Predstavljanje kompanije u insotranstvu - Predstavništvo
Dipl. ing. rudarstva, Direktor predstavništva
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
Vlada Republike Srpske, BiH
• Datum (od: do:)/Dates (from
– to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
2005 – 2009
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
Ambasador, Šef stalne misije BiH pri Savjetu Evrope,
Strazbur, Francuska
• Datum (od: do:)/Dates (from
– to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
2002 – 2005
• Datum (od: do:)/Dates (from
– to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
2000 – 2002
• Datum (od: do:)/Dates (from
– to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
1997 – 2000
• Datum (od: do:)/Dates (from
– to)
• Ime poslodavca
Name of employer
1991 – 1997
Rudarski i geološki projekti, rudarstvo i geologija
Viši stručni saradnik
MVP BiH
Diplomatija – Multilateralni poslovi
MVP BiH
Diplomatija – Bilateralni poslovi
Ambasador BiH u NR Kini
Vlada Republike Srpske, BiH
Upravljanje u Ministarstvu energetike i rudarstva, Sektor: Rudarstvo i geologija
Pomoćnik ministra energetike i rudarstva
Skupština opštine Prijedor, RS, BiH
Upravljanje Skupštinom opštine i Opštinom
Predsjednik Skupštine opštine Prijedor
Preduzeće “Marik - Export-Import” - Prijedor
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
Upravljanje preduzećem
• Datum (od: do:)/Dates (from
– to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
1979 – 1990
• Datum (od: do:)/Dates (from
– to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
1978 – 1979
Direktor preduzeća
“Rudnici željezne rude – Prijedor-Ljubija”
Upravljanje u procesu proizvodnje – tehnološki proces
Tehnički rukovodilac
JNA (Jugoslovenska narodna armija)
Služenje redovnog vojnog roka u JNA
Vojnik
OBRAZOVANJE I
USAVRŠAVANJE –
EDUCATION AND TRAINING
• Datum (od: do: )/Dates
(from – to)
• Naziv i vrsta obrazovne
ustanove ili organizacije kod
koje izvršena obuka ili
školovanje
Name and type of organization
providing education and
training
• Osnovna tema/oblast sticanja
sposobnosti
Principal subjects/occupational
skills covered
• Titula/naziv stečene
kvalifikacije Title of
qualification awarded
1973 – 1979
Rudarsko - geološki fakultet,
Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija
Studiranje
Diplomirani inženjer rudarstva
• Datum (od: do:)/Dates (from
– to)
• Naziv i vrsta obrazovne
ustanove ili organizacije kod
koje izvršena obuka ili
školovanje - Name and type of
organization providing
education and training
• Osnovna tema/oblast sticanja
sposobnosti - Principal
subjects/occupational
skills covered
• Titula/naziv stečene
kvalifikacije - Title of
qualification awarded
1969 – 1973
Gimnazija „Tin Ujević“,
Zagreb, Republika Hrvatska
Pohađanje srednje škole
Svršeni učenik gimnazije
LIČNE/OSOBNE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI –
PERSONAL SKILLS
AND COMPETENCES
MATERNJI JEZIK - MOTHER
Srpski jezik
TONGUE
OSTALI JEZICI - OTHER
LANGUAGES
[ NAZIV JEZIKA - Specify
language ]
• Vještina čitanja - Reading
skills
• Vještina pisanja - Writing
skills
Engleski
Njemački
Ruski
Kineski
C1
A2
A2
A1
C1
A2
A1
A1
• Vještina govora - Verbal
skills
C1
A2
A2
A1
ORGANIZACIONE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI ORGANIZATIONAL SKILLS
Organizacija rada u institucijama lokalnih vlasti, u institucijama Vlade,
sposobnost obavljanja poslova u diplomatiji
AND COMPETENCES
TEHNIČKE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI - TECHNICAL
SKILLS
AND COMPETENCES
-Projektovanje rudarskih postrojenja
-Sposobnost organizacije rada I tehnoloških procesa u rudarskim i drugim
preduzećima
DRUGE VJEŠTINE I
SPOSOBONOSTI - OTHER SKILLS
AND COMPETENCES
sposobnosti koje nisu gore
navedene - Competences not
mentioned above.
VOZAČKA DOZVOLA/E - DRIVING
LICENCE(S)
-Predavanja iz oblasti ekonomske diplomatije;
-Gostujući predavač na Nanjing Univerzitetu (NR Kina), posjedovanje Diplome o
imenovanju kao profesora-saradnika na Nanjing University of Posts and
Telecommunications
-Održao predavanje na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci;
-Radi na izradi magistarskog rada iz oblasti ekonomske diplomatije na PIM
Fakultetu u Banja Luci.
Da, posjedovanje vozačke dozvole kategorije “B”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
259 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content