close

Enter

Log in using OpenID

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRAD GOSPIĆ

embedDownload
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA
GRADA GOSPIĆA
(SEAP)
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Grad Gospić je 1.7.2011. pristupio
Sporazumu gradonačelnika i na taj način
se obvezao na provedbu mjera energetske
učinkovitosti a sve s razlogom da pridonese
zajedničkom cilju smanjenja stakleničkih
plinova i povećanja energetske
učinkovitosti i povećanja udjela obnovljivih
izvora energije.
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Sporazumom se je Grad Gospić obvezao na slijedećih 10 točaka:
• Informiranje građana o mogućnostima i prednostima korištenja
energije na učinkovit način
• Organiziranje energetskih dana
• Prisustvovanje godišnjoj konferenciji gradonačelnika EU o
energetskoj održivoj Europi
• Razmjena iskustava i znanja s drugim gradovima i općinama
• Izrada Akcijskog plana energetskog održivog razvitka do 2020.
• Izrada referentnog inventara emisija CO2
• Provedba konkretnih mjera smanjenja CO2 identificiranih u
Akcijskom planu
• Kontrola i praćenje uspješnosti i dinamike provedbe Akcijskog
plana
• Podnošenje izvješća o realizaciji Akcijskog plana Europskoj
komisiji svake dvije godine
• Redovno informiranje lokalnih medija o rezultatima provedbe
Akcijskog plana
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Informiranje građana o mogućnostima i prednostima
korištenja energije na učinkovit način
• Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada
Gospića stavljen je na web stranice i dostupan je
svima zainteresiranima.
• Izrađen je projekt obrazovanja građana na temu
energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije,
ali iz razloga jer nije prošao na natječaju za
sufinanciranje projekt je prolongiran za slijedeću
godinu. Projekt je u postupku izmjene i dorade za
novi natječaj.
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Organiziranje energetskih dana
• U sklopu projekta obrazovanja
građana na temu energetska
učinkovitost planirani su i energetski
dani.
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Prisustvovanje godišnjoj konferenciji gradonačelnika
EU o energetskoj održivoj Europi
• Grad Gospić nije prisustvovao
godišnjoj konferenciji gradonačelnika
EU o energetskoj održivoj Europi.
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Razmjena iskustava i znanja s drugim gradovima i općinama
• Treći regionalni skup Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost, Plitvička
jezera, travanj 2014. god.
• Zagrebački energetski tjedan, svibanj 2014.
god.
• Radionica u okviru programa “Mayors in
action”, Grad Zagreb, listopad 2014. god.
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Izrada Akcijskog plana energetskog održivog razvitka
do 2020
• U travnju 2012. izrađen je Akcijski plan energetski održivog
razvitka
• Planom su obuhvaćene slijedeći sektori finalne potrošnje
energije:
– SEKTOR ZGRADARSTVA
– SEKTOR PROMETA
– SEKTOR JAVNE RASVJETE
• Za navedene sektore propisane su i mjere za smanjenje
emisija CO2 u Gradu Gospiću
– Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora zgradarstva
– Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora prometa
– Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora javne rasvjete
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Izrada referentnog inventara emisija CO2
• Referentni inventar emisija CO2 Grada Gospića
izrađen je za 2009. godinu koja je odabrana kao
referentna godina. Glavni kriterij prilikom odabira
referentne godine bila je raspoloživost podataka
potrebnih za proračun emisija CO2.
• Inventar je obuhvatio tri sektora finalne potrošnje
energije u gradu: ZGRADARSTVO, PROMET I
JAVNU RASVJETU
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Provedba konkretnih mjera smanjenja CO2
identificiranih u Akcijskom planu
Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora zgradarstva
Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora prometa
Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora javne rasvjete:
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora zgradarstva:
• Grad je sufinacirao oko 20 kućanstava koji su zamjenili
kotlove sa lož ulja na pelete.
• U postupku je energetski pregled i certifikacija 6 zgrada u
vlasništvu Grada.
• Uspostavljen je informacijski sustav za gospodarenje
energijom (ISGE) putem kojeg se mjesečno i tjedno prati
potrošnja energenata u objektima koji su u vlasništvu Grada.
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora prometa:
• Izrađen je Program energetske učinkovitosti u gradskom
prometu Grada Gospića.
• Programom su obuhvaćene slijedeće mjere iz Akcijskog
plana održivog razvitka:
–
–
–
–
–
smanjenje emisija uvođenjem naplate parkiranja
jedan dan bez automobila
biciklom i pješice je zdravije
“inteligentni” semafori
car-sharing
• S izrađenim programom Smanjenje CO2 u gradskom
prometu Grad će se natjecati na javnim natječajima za
sufinanciranje provedbe navedenog projekta.
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora javne
rasvjete:
• Grad je zadnju veću rekonstrukciju javne rasvjete
odradio 2008. godine. Tom rekonstrukcijom je
zamjenjen jedan dio rasvjetnih tijela s energetski i
ekološki prihvatljim rasvjetnim tijelima.
• U postupku je provedba energetskog pregleda
javne rasvjete Grada Gospića.
• Nakon što se odradi energetski pregled javne
rasvjete, Grad ima za cilj izradu projektne
dokumentacije za projekte energetske učinkovite i
ekološke javne rasvjete i provedbu projekta
energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete.
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Kontrola i praćenje uspješnosti i dinamike provedbe
Akcijskog plana
• Nije rađena kontrola i praćenje uspješnosti i
dinamike provedbe Akcijskog plana.
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Podnošenje izvješća o realizaciji Akcijskog plana
Europskoj komisiji svake dvije godine
• Nije podnošeno izvješće o realizaciji Akcijskog
plana Europskoj komisiji
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Redovno informiranje lokalnih medija o rezultatima
provedbe Akcijskog plana
• Za sada su sve informacije dostupne putem web
stranice Grada Gospića.
AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA - GRAD GOSPIĆ
Hvala na pažnji!
Grad Gospić
Josip Marković
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
251 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content