close

Enter

Log in using OpenID

bosnian media groupbosnian media groupbosnian media group

embedDownload
15. juni 2006. Broj 26 Godina III Bosnian American Independent Newspaper
Published by: BOSNIAN MEDIA GROUP g
BOSNIAN MEDIA GROUP
bosnjacka
bosnjacka
Cijena: USA$1, 50 BiH 1 KM EU1 ,50 €
www.dijasporabosnjacka.com
www.bosnianmediagroup.com
[email protected]
U Chicago-u održani 11. Susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike
STO
GODINA
BOŠNJA
BOŠNJAČ
BOŠNJAČKE
ČKE TRADICIJE
Reis Cerić pozvao Bošnjake da se vrate u svoj gradove
i sela odakle su protjerani 1992. godine
Pregovori sa Evropskom unijom već rezultiraju
konkretnim rješenjima
POVRATAK JE FARZ USKORO VIZNE
Nakon najava o organiziranju Referenduma za odcjepljenje
Republike Srpske američka administracija odlučna:
NEMA
SRPSKOG
REFERENDUMA!!!
OLAKŠICE ZA
GRAĐANE BIH
Uz Bošnjačku Dijasporu čitajte
gla
las
s
KBSA
2
Juni 2006. Broj 26
reklame
Dozvolite da budemo Vaš glas!
Povrede na poslu
Socijalno
Pogreške doktora
Saobraćajne nesreće
Štetne hemikalije
NOVA LOKACIJA NA SOUTH COUNTY
32 Fox Vally Center
Arnold, MO 63010
Kancelarija otvorena svakim petkom
od 8.30AM do 5.00PM
Obezbjedjujemo transport za osobe
koje ga nemaju
314-621-6321
www.brownandcrouppen.com
[email protected]
*Izbor advokata je bitna odluka i ne bi trebala biti bazirana samo na reklami
Sabina Kalkan&
Sanja Bakalbasic
Juni 2006. Broj 26
uvodnik
U susret godišnjici genocida u Srebrenici
bosnj acka
DIJASPORA bosnjačka Bosnian
American Independent Newspaper
St. Louis, Missouri
Published by:
Bosnian Media Group
Editors:
Murat Muratović (USA)
Mehmed Pargan (BiH)
Design:
Tarik Ibrahimović
Writers: Tarik Bilalbegović, Emir
Ramić, Bajram Mulić, Murat
Alibašić (USA), Hariz Halilović
(Australia), Suzana Pargan
(Sweden), Elma Geca,
Mehmed Pargan,
Lejla Hodžić, Hazim Karić, Nedim
Berberović, Mehmed Đedović,
Hazim Brkić, Sabit Hrustić, Lejla
Sofić, Ilijaz Dudić, Amela
Isanović, Mirzet Hamzić, Nazim
Ibrahimović, Ehlimana Morarević
- Matoruga, Sabina Mirojević
Office in U.S.A.
DIJASPORA bosnjačka
P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116
1-314-494-6512
Office in Bosnia and Herzegovina
DIJASPORA bosnjačka
Oslobodilaca 9
75000 Tuzla
061-730-882
www.bosnianmediagroup.com
www.dijasporabosnjacka.com
e-mail: [email protected]
Redakcija
zadržava pravo objavljivanja svih
prispjelih priloga na našu adresu
bez nadoknade ako to nije ranije
utvrđeno ugovorom. Rukopisi i
fotografije se ne vraćaju. Svako
lično mišljenje nije i stav
Redakcije.
DIJASPORA bošnjačka, list
Bošnjaka u iseljeništvu, izlazi
jednom mjesečno.
Cijena: USA $ 1,50; BiH 1 KM;
Europe 1,50 €; Croatia 10 kn.
Pretplata se dogovara u direktnom
kontaktu sa Redakcijom.
bosnjacka
Naredni broj Dijaspore Bošnjačke
izlazi 15. jula
3
Piše Sabit Hrustić
KRIV JE???
Da smo stali na stranu Nasera Orića imali bi smo kredibiliteta da opet tražimo patriotski osjećaj u sebi, u nama.
Kada nismo stali na njegovu stranu, nemamo pravo da se čudimo kako je to moguće da su odlučili Nasera
kazniti samo desetak dana prije obilježavanja Jedanaeste godišnjice zločina u Srebrenici. Ne Naserovih
zločina, već zločina nad Naserom i njegovim rođacima, prijateljima, sunarodnjacima... Ukoliko prihvatimo
ovakav odnos svijeta prema nama, ali i nas samih prema sebi, onda nam džaba i kongresi i državni parlamenti.
Naseru
Oriću,
ratnom
komandantu
Srebrenice, prema najava iz Den Haga, trebala bi do
kraja mjeseca juna biti izrečena presuda za zločine
koje su pripadnici Armije BiH počinili u naseljima oko
Srebrenice. Tada su Orićevi borci upali u Kravicu
pokušavajući (u januaru 1993.) doći do hrane za civile,
za umiruću djecu koja su bila pretvorena u kosture, za
žene kojima je presušivalo mlijeko od gladi, za starce,
ali i vojnike koji su gladni i iscrpljeni morali odolijevati
napadima tri korpusa JNA, koji su vršili otvorenu
agresiju na našu zemlju. U takvim uslovima se desilo
sve ono što je Tribunal u Hagu okarakterizirao kao
zločin. Naravno, zločin je zločin, ma ko da ga je počinio
i sa kojim predubjeđenjima. Međutim, jedanaest
godina po okončanju te priče o Srebrenici, koju nije
preživjelo najmanje 8.600 osoba, isti Tribunal podizao
je optužnice samo protiv onih četničkih komandanata
koji su odgovorni za smrt više od hiljadu ljudi.
Oni, niže rangirani koljači, koji su ubijali po petnaestdvadeset Bošnjakinja i Bošnjaka, danas su ugledni
biznismeni, od Prijedora, do Trebinja, sa najjačom
koncentracijom upravo u podrinjskom dijelu, na
potezu Bijeljina Zvornik Bratunac Srebrenica Foča Višegrad. Tek odnedavno Tribunal je krenuo u
isljeđivanje onih manjih ubica, koji su klali ili strijeljali
tek po nekoliko stotina Bošnjaka (magacin otkupa
poljoprivrednih proizvoda u Kravici). Čak i u takvim
situacijama, kada su se mada zakašnjelo, ali ipak
odlučili da podignu optužnicu, slučaj su dali
multietničkom sudu u Sarajevu, jer Tribunal smatra da
«manje zločine Državni sud treba procesuirati».
Gdje je zapravo principu ovakvom postavljanju
pravila? Ako Naser Orić, koji je navodno odgovoran za
smrt sedam civila (što je naravno zločin i po
kur'anskom ajetu u kojem se kaže da onaj ko ubije
jednog bezgriješnog čovjeka kao da je ubio cijeli svjet)
već četiri godine pokušava dokazati svoju nevinost,
ležeći u ćelijama Sheweningena. Sada informacije,
odnosno procjene koje dolaze iz Haga govore da bi on
mogao dobiti još četiri, odnosno ukupno osam godina
kazne. Podsjetimo se Dražena Erdemovića. Za one
koji su zaboravili to ime, radi se o momku koji je kao
pripadnik Vojske Republike Srpske sudjelovao u
masovnom strijeljanju Srebreničana u julu 1995.
godine. Erdemović je priznao da je zasigurno on ubio
75 ljudi, a da je vjerovatno pucao u njih nekoliko
stotina. Za taj zločin Erdemović je dobio PET godina
zatvora. Danas je Erdemović slobodan,
promijenjenoga identiteta živi negdje u Švedskoj i
svakodnevno se susreće sa majkama, kćerima i
sinovima onih u koje je pucao 1995. godine.
Naser Orić pak, prema svemu sudeći, neće se
još dugo susretati ni sa kim, pa čak ni sa svojom
porodicom, koja je u Tuzli prepuštena samoj sebi, kako
bi preživljavala u tuđem stanu, bez novčanih primanja i
mogućnosti zarađivanja. Odlazak do Den Haga i
boravak tamo nekoliko dana dostatan je za
jednogodišnje školovanje dvoje Naserove maloljetne
djece. Na drugoj strani imamo poznatu priču: vlasti u
Beogradu koje su organizirale i provele zločine u BiH
nagađaju se sa svojim zločincima da li će se predati za
jedan ili pak četiri miliona eura. Ipak, zapeo je Ratko
Mladić na pet, a Koštunica navodno smatra da je to
malo previše, tako da Mladića još nema u Hagu. U
Banja Luci zločince, za koje nema sumnje, prate
ministri do Haga ubjeđujući ih da će ipak njihovoj
porodici legalno uplatiti 50.000 maraka, da im se nađe.
A na crno, ko zna!
Naravno neusporedive su dvije stvari, kako bi
rekao naš pjesnik Abdulah Sidran, tako da ne možemo
porediti odlazak Nasera Orića i Ratka Mladića na isto
odredište (ali bi se mogli usporediti principi)
Neusporedive stoga što su Bošnjaci čitav tok rata u
BiH bili žrtva. Poslije rata su baštinili instituciju žrtve,
jer su na račun toga računali da će dobiti podršku
svijeta, koji je navodno shvatio ko je žrtva, a ko
agresor. Tu prepuštenost stihiji Bošnjaci su usvojili kao
način ponašanja, princip otvaranja prema svijetu,
temeljl komunikacije... I šta su dobili? Ništa!!! Žrtva je
svikla da bude žrtva i ona će to ostati. Zločinci su
superiorniji i oni su to ostali! Srbi su nagrađeni
Republikom Srpskom za počinjeni genocid. Presudom
Radoslavu Krstiću dokazano je da su proveli genocid
nad Bošnjacima. Rezultat genocida je Republika
Srpska. Međunarodno pravo ne dopušta genocid,
dakle ni njegove rezultate-, ali RS je iz dana u dan sve
jača i na pragu je (bar tako kažu u Banja Luci)
samostalnosti.
Bošnjaci još uvijek u svojim redovima ne umiju
jedan drugoga ubijediti da se zaista desila agresija.
Kao na kladionicama u trivijalnim razgovorima se
svakodnevno nagađa: da li ćemo dobiti Tužbu protiv
Srbije i Crne Gore? Naravno da nećemo, ako smo
stvari u samom startu postavili tako nismo sigurni u
utemeljenost Tužbe. Sada dolaze i nova pitanja: da li
će se Srbi odcijepiti; da li će se pripojiti Srbiji; da li
Engleska zaista podržava odcjepljenje?
Sve su teška pitanja koje nas more, ali niko ne
pokušava srediti stanje u svom dvorištu. Taman se
pripremi za narod jedan važan korak, pokrene su
tužba u Hagu protiv agresije komšija, a ono iskoči
raskol: Tihić, Silajdžić, Lagumdžija... Sve puca i sve
pršti. Srbi to iskoriste. Čestitamo, umiju!!!
Održan Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike.
Sve u sjaju i blještavilu. Sa strane gledano vašar
taštine! Iznutra? Iznutra nešto drugo, skoro
savršenstvo. Funkcionalnost! Snaga! Konačno znamo
šta želimo! Jedini je problem što ne znamo kako
funkcionirati kada je Kongres organiziraniji od Države
kojoj se «klanja».
Upravo na ovom mjestu dolazimo do početka
ovoga teksta i problema «svojih» ljudi. Naser Orić bez
podrške, porodica bez novca, Država bez interesa i
strategije. Ko u svemu tome gubi? Naravno ne Naser
Orić. On će izdržati i osam godina u zatvoru, kao što je
izdržao već četiri, kao što je već izdržao teret geta koji
su mu napravili, njemu i sunarodnjacima u Srebrenici i
Žepi, koje su kasnije Srbi sa međunarodnom
zajednicom poklali. Da, upravo sa njima, jer nečinjenje
je zločin također! Gubimo svi mi. Da smo stali na
stranu Nasera Orića imali bi smo kredibiliteta da opet
tražimo patriotski osjećaj u sebi, u nama. Kada nismo
stali na njegovu stranu, nemamo pravo da se čudimo
kako je to moguće da su odlučili Nasera kazniti samo
desetak dana prije obilježavanja Jedanaeste
godišnjice zločina u Srebrenici. Ne Naserovih zločina,
već zločina nad Naserom i njegovim rođacima,
prijateljima, sunarodnjacima... Ukoliko prihvatimo
ovakav odnos svijeta prema nama, ali i nas samih
prema sebi, onda nam džaba i kongresi i državni
parlamenti. Jer, kako se kaže u časnom Kur'anu,
narod se mora izmijeniti sam. Pa krenimo, testirajmo
sebe kako ćemo gledati postavljanje nišana na
mezarju u Potočarima u vrijeme dok Naseru Oriću
bude izricana presuda: kriv je!!!
4
aktuelno
Uzavrela politička scena u BiH nakon najava o organiziranju
Referenduma za odcjepljenje Republike Srpske
Juni 2006. Broj 26
Pregovori sa Evropskom unijom već rezultiraju konkretnim rješenjima
AMERIČKA USKORO VIZ
ADMINISTRACIJA
ZA
GRAĐ
ODLUČNA:
U intervjuu za
banjalučke "Nezavisne
novine" ambasador
McElhaney je rekao da je
Bosna i Hercegovina
suverena država, da
nema "apsolutno bilo
kakvog pitanja oko tog
statusa" i da je stav
Vlade Sjedinjenih Država
o tome jasan.
NEMA
REFERENDUMA!!!
Građanima Bosne i Hercegovine konačno bi se mogle bar
djelomično otvoriti granice prema svijetu. Efekti pregovora koje je
Bosna i Hercegovina 30. maja počela s Evropskom komisijom o
Sporazumu o readmisiji i Sporazumu o olakšanju viznog režima,
prema svemu sudeći će do kraja godine rezultirati viznim olakšicama
za određene kategorije bosanskohercegovačkih građana. To su
saopćili u Sarajevu šef delegacije Bosne i Hercegovine za pregovore
o Sporazumu o readmisiji i Sporazumu o olakšanju viznog režima
Bakir Dautbašić i pomoćnik ministra vanjskih poslova za međunarodnopravne i konzularne poslove Zoran Perković.
Prema riječima Dautbašića, razgovori su za sada neformalni
jer Delegacija Evropske komisije još nije dobila mandat od Vijeća
Evropske unije. Međutim, mandat bi trebalo da bude odobren do kraja
ljetne pauze te bi početkom jeseni trebali početi i formalni razgovori.
Dautbašić je kazao da su predstavnici Evropske komisije bili
impresionirani onim što je Bosna i Hercegovine u posljednje vrijeme
postigla u oblasti readmisije. Bosna i Hercegovina je sklopila ugovore
o readmisiji sa svim zemljama Šengenskog ugovora, osim Francuske
i Finske, kao i s većinom drugih zemalja Evropske unije i regiona.
"Ovo je, uz uvođenje biometrijskih pasoša, osnovni uvjet
da bi Bosna i Hercegovina mogla tražiti ukidanje viznog režima
za svoje građane", naglasio je Dautbašić. Prema njegovim riječima,
ovim ugovorom naša zemlja bi se obavezala na određenu politiku
imigracije. Broj ilegalnih imigranata u Bosni i Hercegovini sada je
minimalan, a u toku je i izgradnja imigrantskog centra kod sarajevskog
aerodroma u kojem se prihvat prvih imigranata može očekivati do
kraja godine.
Pomoćnik ministra vanjskih poslova za međunarodnopravne i
konzularne poslove Zoran Perković izjavio je da je
bosanskohercegovačka strana na pregovorima u Bruxellesu zatražila
olakšice viznog režima za devet kategorija građana. Na toj listi su
nosioci diplomatskih i službenih pasoša, za koje se traži ukidanje viza,
ali postoji obaveza da se uredi i ova problematika, posebno za
službene pasoše. Za studente, naučnike, univerzitetske profesore i
akademike zatraženo je izdavanje višekratnih viza ili njihovo
izdavanje na duži rok, isto kao i za novinare.
Zastupnički dom Federalnog parlamenta Milorad Dodik je na tribini održanoj u Novom
nekoliko dana pred zaključenje novoga broja
Sadu rekao da je "referendum jedini izlaz" time i Film i politika
Bošnjačke Dijaspore donio je Deklaraciju kojom dalje prkoseći domaćoj i stranoj javnosti. Prvi
je pozvao visokog predstavnika BiH Christian zamjenik visokog predstavnik Larry Butler izjavio
Schwarz-Schillinga da u skladu sa Bonskim
je u Banjoj Luci da raspisivanje referenduma o
ovlastima sankcionira premijera Republike statusu Republike Srpske nije moguće, jer je to
Srpske Milorada Dodika zbog neodmjerenih i
mimo Daytonskog sporazuma i Ustava Bosne i
protuustavnih izjava o organiziranju
H e r c e g o v i n eU. slučaju
"
da bilo ko pokuša da
Referenduma za odcjepljenje Republike Srpske organizuje takav referendum, visoki
od BiH. Kako su federalni poslanici konstatirali, predstavnik će iskoristiti svoja bonska
na ovaj korak su se odlučili kako bi bila spriječena ovlaštenja ", kazao je Butler nakon odvojenih
legalizacija ekstremizma i zagovaranje podjele susreta sa predsjednikom Narodne skupštine
Bosne i Hercegovine. Ovim odlučnim odgovorom Republike Srpske Igorom Radojičićem i
federalnih parlamentaraca dodatno je podgrijana premijerom Miloradom Dodikom.
ionako vruća politička scena u našoj zemlji.
Visoki predstavnik u BiH Christian SchwarzSa riječima " Nema referenduma", Schilling izjavio je također da nema nijednog
američki ambasador u Bosni i Hercegovini razloga za organiziranje referenduma o
Douglas McElhaney, odlučno je iznio stav neovisnosti u Republici Srpskoj, jer nema
američke administracije na posljednje izjave nikakve sličnosti između Crne Gore i tog entiteta, Pobjednik Filmskog festivala u
lidera Republike
Srpske o mogućem
te upozorio Dodika da opreznije nastupa u Berlinu, film Grbavica, prikazan je u
referendumu za odvajanje ovog entiteta od javnosti jer bi mogao biti sankcioniran. On je E v r o p s k o m p a r l a m e n t u u
Bosne i Hercegovine. U intervjuu za banjalučke također kazao kako RS nema povijesno Bruxellesu. Projekcija ovog
ostvarenja izazvala je burnu
"Nezavisne novine" ambasador McElhaney je utemeljenje.
Osnovana
je Dejtonskim
rekao da je Bosna i Hercegovina suverena
sporazumom i nastala je u trenutku kada se u BiH d i s k u s i j u m e đ u e v r o p s k i m
država, da nema "apsolutno bilo kakvog pitanja pojavila potreba da se sve etničke skupine parlamentarcima, o tome, koliko su
oko tog statusa" i da je stav Vlade Sjedinjenih zadrže u jednoj zemlji, dodao je Schwarz- duboke rane u Bosni i Hercegovini i
kako ih zaliječiti.
Država o tome jasan. Premijer Republike Srpske Schilling.
Grbavica u
Bruxellesu
Juni 2006. Broj 26
aktuelno
5
Nišani ubijenim Srebreničanima
JOŠ
500
NE OLAKŠICE IDENTIFICIRANIH
ANE BIH
Za studente, naučnike, univerzitetske
profesore i akademike zatraženo je
izdavanje višekratnih viza ili njihovo
izdavanje na duži rok, isto kao i za
novinare.
U Memorijalnom centru Potočari, kod Srebrenice, krajem maja
otpočelo je podizanje nišana Srebreničanima ubijenim u julu 1995.
godine. Do 11. jula, kada će biti obilježena 11. godišnjica stradanja
Bošnjaka Srebrenice, biće podignuto još oko 400 nišana. "Do
sada je ovdje ukopano 1.937 identificiranih ekshumiranih
Srebreničana, a 11. jula biće ukopano još 500 identificiranih",
izjavio je predsjednik Fondacije "Srebrenica-Potočari" Beriz
Belkić.
Ima li piramida u Visokom
EGIPĆANI TVRDE DA
PIRAMIDA POSTOJI!?
Za učenike osnovnih i srednjih škola zatraženo je da se prilikom
zajedničkih putovanja (ekskurzija) oslobode plaćanja konzularne
takse, dok je za poslovne ljude zatraženo izdavanje viza na duži rok.
Zbog značaja sportista i kulturnih radnika za promociju zemlje, za njih
je zatraženo izdavanje viza na duži rok. Vizne olakšice su zatražene i
za pripadnike legaliziranih vjerskih zajednica, imajući u vidu njihovu
ulogu u očuvanju identiteta bosanskohercegovačke dijaspore.
Olakšice su zatražene i za zaposlene u kompanijama koje se
bave međunarodnim špediterskim poslovima, a za članove posada
civilnih aviona zatraženo je oslobađanje od viznog režima. Perković
smatra da su ovo kategorije koje bi u startu trebalo da imaju prioritet i
opravdanje, a olakšice njima omogućit će liberalizaciju viznog režima
za građane Bosne i Hercegovine. Konačan cilj je, kako je rečeno, da se
Bosna i Hercegovina nađe na takozvanoj bijeloj šengenskoj listi,
odnosno među zemljama koje imaju slobodan vizni režim sa zemljama
Evropske unije.
Grupa evropskih arheologa je 9. juna ove godine boravila u
Bosni i Hercegovini na poziv bosanskohercegovačkih arheologa,
koji nisu imali snage na drugi način dokazati svoju skeptičnost o
postojanju piramida u Bosni i Hercegovini. Nakon okrugloga stola u
Sarajevu, evropski arheolozi su posjetili i Visoko i nakon vrlo
kratkog vremena, provedenoga na brdu Visočica, konstatirali su
kako u Visokom nema piramida i da si iskopine kamenja rezultat
prirodnog procesa.
Ova posjeta koja se ne može smatrati naučno utemeljenom,
kao ni izjave koje su date poslije, bez obzira na činjenicu da se radi
o vrhunskim evropskim stručnjacima, uzburkala je duhove u BiH.
Samo nekoliko dana prije ove posjete ekipa stručnjaka Fondacije
Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, predvođena
Egipćaninom Alijem Abdulahom Berekatom, došla je do novih
materijalnih dokaza koji svjedoče o postojanju Piramide Mjeseca
na uzvišenju Plješevica. U podnožju uzvišenja na dubini od 40 do
80 centimetara pronađene su ploče reljefaste površine. Prema
mišljenju geologa Berekata, ovo je najvrjedniji dokaz o postojanju
stepeničaste piramide.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Sulejman Tihić, pozvao
je stručnjake UNESCO-a da dođu u Visoko i daju svoje mišljenje o
postojanju piramide. Tek će se nakon njihovoga dolaska i opsežnog
istraživanja moći odgovorno reći da li piramida zaista postoji.
L. S.
Beograd još jednom pravni nasljednik nakon državne disolucije
Sjedinjene Države
ukinule su pomoć vladi
državne zajednice Srbije i
Crne Gore zbog njezina
odbijanja pune suradnje s
Haškim sudom, objavio je
State Department. "Odluka
znači zamrzavanje sedam milijuna dolara središnjoj vladi Srbije za
fiskalnu 2006. godinu", kazao je glasnogovornik State
Departmenta.
Nakon odluke predsjednika crnogorske izborne komisije
Františeka Lipke, koji je potvrdio rezultate crnogorskog
referenduma, Republika Srbija preuzima državno-pravni
kontinuitet i postaje nasljednica državne zajednice Srbije i Crne
Gore. Ovo je konstatirano u
zasad jedinoj službenoj
reakciji iz Beograda na
potvrdu rezultata
crnogorskog referenduma.
Crnogorski parlament je u
međuvremenu, na
svečanoj sjednici, proglasio neovisnost Crne Gore na temelju
rezultata referenduma o državnom statusu. Crnogorski
predsjednik Filip Vujanović najavio je da će Crna Gora novi ustav
dobiti do kraja godine te da će to biti "najviši pravni akt građanske
neovisne Crne Gore koji će afirmirati njezine vrijednosti kao
multietničke i multikonfesionalne države".
CRNA GORA KONA Č
NO
ČNO
SAMOSTALNA DRŽAVA
Radio Muslimanski Glas
Muslimanski Glas se redovno emituje u
New Yorku
svakog četvrtka navečer od 9:00-9:30,
na talasima
nezavisne radio stanice WNYE 91.5 FM
6
Juni 2006. Broj 26
Akcija Bošnjaka St. Louisa
VELIKO BOŠNJA ČKO SRCE
DOBILO JOŠ JEDNU
BITKU U ST. LOUISU
Naši građani u St. Louisu proteklih dana dišu jednom
dušom i svi se masovno odazivaju kako bi pomogli jedan
mladi život. Riječ je o Anesu Malagiću dječaku koji je star
samo dvije i pol godine i ima problema sa vidom i
ravnotežom. Jedna operacija je urađena 25. maja na
desnom oku uspješno, a za desetak dana slijedi i druga
operacija na lijevom oku. Prva operacija je koštala 15.932
dolara i ta sredstva su uz pomoć medija i građana
skupljena. Druga operacija zahvaljujući velikom
bošnjačkom srcu uopće nije u pitanju, jer kad se nešto
radi savjesno i pošteno, uspjeh ne može izostati. Iako su
naši građani previše izvarani raznim nečasnim radnjama,
kad osjete da se nešto radi javno i pošteno nema naše
merhametli duše nigdje bolje na svijetu, jer naš narod ne
žali pomoći, ako ta pomoć pokaže svoje rezultate. Svi
mediji koje sam kontaktirao izašli su u susret, svi
Svoj doprinos u prikupljanju novčanih sredstava za malog Anesa Malagića, dala je i naša medijska kuća
Bosnian Media Group. U našoj radio - emisiji, programu bošnjačkog radija Behar St. Louis, koji uređuje i vodi
Murat Muratović, u nepunih 75 minuta programa, prikupljeno je oko 6.500 dolara. U ime malog Anesa Malagića,
zahvaljujemo se svim našim slušaocima koji su donirali novac u ovoj humanitarnoj akciji.
muzičari, svi pjevači i ja sam već pisao i zahvalio se
svima, te ovom prilikom neću nikog posebno isticati, osim
naših građana koji su pored nas, organizatora ipak dali
najviše. Kada se i druga operacija završi, kad mali Anes
progleda i ugleda svijetlo dana, nakon dvije i po godine,
svi oni koji su pomogli, a oni znaju ko su, mogu samo reći
da su učinili jedan human i častan gest. Ja mislim da niko
na svijetu nije bio sretniji od vašeg dopisnika kada me
prije dvije noći nazvao Anesov amidža Sanel i rekao mi,
zamisli Hajro, danas mi Anes rekao, daj mi Adžo ono
cvijeće. U tom momentu mojim tijelom je prošla samo
neka jeza, a suze radosnice su krenule niz moje obraze.
U tim suzama nalazili su se svi oni koji su pomogli našem
Anesu. Ja vjerujem da će i nakon druge operacije stanje
ovog dječaka biti mnogo bolje i da će tada sasvim jasno
vidjeti i prepoznati svoje prijatelje koji su mu pomogli, a to
ste svi vi dragi građani St. Louisa. Nadam se da će
Sanski Most i BiH za Anesa biti mnogo jasniji i ljepši.
Hajro Smajić
Haris Silajdžić posjetio bh
građane St. Louisa
Ne želimo
pritiske, već
demokratiju
U ponedjeljak 29. maja 2006. godine,
bosansko-hercegovačku zajednicu u St. Louisu
posjetio je dr. Haris Silajdžić, predsjednik Stranke za
BiH. Posjetu su organizirali Bosanski kulturni centar i
Islamska Zajednica St. Louis. Gospodin Silajdžić je
sa svojom pratnjom boravio u St. Louisu u dane 29. i
30. juna, i u tom periodu se susreo sa našim
građanima u dva navrata: u petak sa oko 400 osoba,
i u utorak na večeri u restoranu Grbić, sa tridesetak
uticajnijih Bošnjaka u gradu.
Također, Silajdžić se susreo i sa
gradonačelnikom grada St. Louis, gosp. Francis
Slay, kao i kongresmenom gos. Russ Carnahan, a
napravio je i nekoliko intervjua, na kojima je iznio
trenutnu političku problematiku, analizirajući aktualnu
situaciju u Domovini. On je zatražio od američke
administarcije da ne vrši pritiske na bosansku državu
u smislu ultimativnih političkih rješenja za zemlju i
pozvao iste da uspostave demokratiju na principima
na kojima je izgrađena u USA.
Juni 2006. Broj 26
aktuelnosti
7
Institut sevdaha u Americi
PRAZNIK SEVDAHA
DILJEM AMERIKE
Kad ovaj broj Dijaspore
imali priliku prisustvovati
Priznanje rt eba odati vrata.
Bošnjačke ugleda svjetlo dana, kvalitetnijem koncertu.
Kongresu Bošnjaka Sjeverne
Onima
koji
nisu
ekipa Instituta Sevdaha,
U S t . L o u s u j e u n e d j e l j uA, m e r i k e n a u s p j e š n o j
prisustvovali koncertima
predvođena l egendarnim
11. juna 2006. bio praznik organizaciji možda najvećeg Instituta s evdaha z aista
Omerom Pobrićem, gostovat sevdaha. Popunjena dvorana kulturnog događaja u našoj moramo reći da su propustili
će s voj p osljednji v ikend ljubitelja sevdaha je uživala uzajednici u USA poslije rata. puno, i ako i maju š ansu,
uokviru tu rneje po Americi. onome š to s u ambasadori Treba odati priznanje i ekipi pozivamo ih da dođu na jedan
Omer Pobrić, Hasiba Agić, sevdaha imali predstaviti. Instituta sevdaha na trudu, od
ali trii koncerta koji su još
Nusreta Kobić, Esed Kovačević Zaista je prelijepo bilo slušati
na znanju. Ovo je bio odgovor preostali, 16. juna u Seattle, 17.
i Amerikanka Mary Sherhart,
zvuk harmonike Omera Pobrića kako se treba braniti od šunda juna u Atlanta i 18. juni u
donijeli su miris Bosne na ove i glasove asova Nusrete,
koji nam najčešće dolazi sa
Chicago. Nećete se sigurno
prostore. Nikada do sada nismoHasibe, Mary i Eseda.
strane u Bosnu i to na velika pokajati!
8
Juni 2006. Broj 26
Razgovor o ustavnim promjenama predstavnika Dijaspore BiH u Holandiji i Socijaldemokratske partije BiH
BUDU
BUDUĆ
BUDUĆNOST
ĆNOST BIH I NOVI USTAV
Krovna
organizacija
bosanskohercegovačkih udruženja u
Holandiji Platforma BiH prihvatila je
poziv organizatora Partije rada
Holandije (PvdA) za učešće u debati o
ustavnim promjenama u BiH sa
predstavnicima S DP BiH u cilju
iznošenja
razloga neprihvatanja
ponuđenih ustavnih amandmana i
sticanja uvida u suštinu stavova SDP.
Na p rvoj d ebati u Den H agu
učestvovao je Frans Timmermans,
glasnogovornik za Evropske poslove i
član parlamenta Holandije ispred
Partije rada i nekoliko drugih
predstavnika holandske vlade i
nevladinih agencija. Od gostiju je
učestvovalo rukovodstvo SDP: prof.
dr. Alija Behmen, prof. dr. Anto
Domazet, magistar ustavnog prava
Sabrija Pojskić, tvorac inicijative SDP
BiH z a p romjenu u stava i z
2004.godine, Kemal Beganović,
generalni sekretar Foruma Mladih
(SDP BiH). Ispred Platforme BiH
učestvovali: Ing. Dževad Kurić, Dr.
Ferid Hajdarević, Ing. Fahrudin
Congo, dipl. ing. Bećir Zečić, dipl. ecc.
Adnan Hadžiibrahimović, predstavnici
rukovodstva organizacije Mladi-BiH:
Admira Fazlić, novinar, dipl. ing. Amir
Jatić, dipl. ing Kemal Agović i drugi.
Platforma BiH u Holandiji je u
svojim p rvim r eakcijama s nažno
podržala Patriotski blok koji se protivi
dogovorenim ustavnim promjenama
iz razloga što etnička podjela BiH
ostaje na snazi u političkim
strukturama države. Zbog anemičnog
pristupa u projektovanju budućeg
ustavnog ustrojstva BiH i opasnosti
legalizacije Dejtonske entitetske
podjele i dezintegracije
zemlje
Platforma BiH je i u razgovoru sa
Dejtonski ustav je prema Pojskiću u
Skupštini BiH prihvaćen ali
nije
objavljen u Službenom listu. Ako bi se
16 amandmana SDP provelo u praksi
to bi značilo isto kao i novi ustav. Tvrdi
da su amandmani dobili široku
Razgovor predstavnika Dijaspore BiH u Holandiji i SDP BiH vođeni su 30.
maja u Den Hagu, 1. juna u Utrechtu i 2. juna u Roterdamu
predsjednikom
Tihićem
imala
identičan pristup.
U svom izlaganju predstavnici SDP su
p o t v r d i l i da j e D e j t o n s k i us t a v
prepreka d emokratskom,
ekonomskom i pravnom razvoju BiH i
da ne daje mogućnost integrisanja u
EU, iz čega proističe i nužnost
njegove p romjene
i usvajanja
predloženih ustavnih amandmana.
podršku građana BiH i da je od 5
ispitanika 4 bilo za, dakle, 80 posto.
Ove tvrdnje predstavnici dijaspore su
odmah osporili prezentirajući
rezultate ankete nezavisnog
Međunarodnog
instituta
za
istraživanje javnog mnjenja IFIMES
koji je utvrdio da je preko 60 posto
ispitanika bilo protiv predloženih
amandmana.
Pojskić je bio inicijator
ustavnih amandmana ispred SDP i
2004. godine a u prvom amandmanu
je stajalo: BiH je Republika. Međutim,
kako tvrdi, prijedlog nije prošao u
Parlamentu BiH jer ga nisu podržali
predstavnici SDA (Mirsad Ćeman) i
još nekih partija koje su sada u
Patriotskom bloku. Domazet je
govorio o ekonomskim aspektima i
nužnosti brzog ispunjavanja uslova u
BiH za priključenje EU. Negirao je
značaj ishoda tužbe BiH protiv SCG
zbog a gresije i
genocida z a
mogućnost ukidanja RS. Rekao da u
BiH još nema snaga i svijesti o potrebi
ukidanja RS.
U toku ovih debata su mladi
bh. intelektualci pokazali visok nivo
političke zrelosti, patriotizma
i
oformljenosti,
prezentirajući
izvanredno poznavanje ekonomske i
političke situacije u BiH, tako da je
njihov snažan nastup ostavio visok
dojam i na predstavnike SDP, sto su
nekoliko puta istakli. Pod ovim
utiskom su vjerovatno i došli na ideju
da obećaju
otvaranje
mjesta
pomoćnika ministra za Dijasporu po
osvajanju v lasti, a
p otom i
odgovarajućeg ministarstva.
Panel debatu je vodio direktor
Fondacije
PvdA Albert Mozer
gospodin Arjen Berkvens i istoričar
Alma Bešlić, a posljednjeg dana u
Roterdamu novinar i pjesnik Halil
Džananović.
D. Kurić
LE
A
S
T
NI
U
N
T E 25 J
I
4
2
Semin Turan je tu za Vas,
da Vam pomogne pri Vašoj
kupovini...
Kompjuteri sa početnom
cijenom od $599.00
1901 S Broadway - St. Louis MO 63104
(314) 231-2100
Mon. & Fri. till 7 p.m. Wed. Thu. & Sat. till 6 p.m.
Sunday Noon till 5 p.m.
“YOU DON’T HAVE TO BE
A BIG WHEEL TO DEAL
AT HUB”
Juni 2006. Broj 26
aktuelnosti
Piše Elma Geca
9
Prilikom prve poslijeratne zvanične posjete Rogatici
REIS CERIĆ
CERIĆ POZVAO BOŠNJAKE DA SE
VRATE U SVOJ GRADOVE I SELA ODAKLE
SU PROTJERANI 1992. GODINE
-Žao mi je što je veliki broj njih prodao svoje kuće, ali one koji nisu pozivam da ih obnove i vrate se u svoje prijeratne domove" - kazao je ef. Cerić.
K
oristeći se prilikom da prvi put poslije
rata drži hutbu pred brojnim vjernicima
Bošnjacima, u Sudžaudinovoj džamiji
u Rogatici, dr Mustafa ef. Cerć, reisu-lulema Islamske zajednice u BiH, pozvao je sve
Bošnjake u BiH i inozemstvu, da se vrate u svoja
mjesta prijeratnoga življenja, jer će samo na taj
način zasigurno sačuvati opstojnost Bošnjaka
kao nacije i Bosne kao države. Također, zatražio
je je od Bošnjaka da ni po koju cijenu ne prodaju
svoja imanja u Republici Srpskoj, jer će na taj
način pomoći etničko čišćenje koje je provedeno
nad Bošnjacima.
Od prijeratnih 21.000 Bošnjaka, na
područje općine Rogatica, prema zvaničnim
podacima lokalnih vlasti, do danas se vratilo njih
oko 1.500 i to uglavnom u ruralna područja.
Prilikom prve poslijeratne zvanične posjete
ovom gradu, posljednjeg dana maja, Reisu-l-
ulema Islamske zajednice u BIH Mustafa ef.
Cerić istakao je da je glavna prepreka
masovnijem povratku Bošnjaka strah usljed
ratnih dešavanja koji je još uvijek prisutan. “S
druge strane, veliki broj njih je svoje
privremeno ili trajno boravište pronašao u
drugim gradovima ili zemljama, što nije
ohrabrujuće ni za njih ni za ovaj grad”
naglasio je ef. Cerić prilikom susreta sa
načelnikom općine Rogatica Tomislavom
Batinićem.
"Znam da je brojnim Rogatičanima
ljepše primjerice u Sarajevu ili nekim drugim
zemljama koje im nude i zaposlenje i sve
druge prednosti,
ali smatram da je
nekorektno da zaborave Rogaticu kojoj i sami
trebaju pomoći. Žao mi je što je veliki broj njih
prodao svoje kuće, ali one koji nisu pozivam
da ih obnove i vrate se u svoje prijeratne
domove" - kazao je ef. Cerić, naglasivši da
mogli obavljati i svoje vjerske dužnosti.
povratnici imaju i podršku u općinskim vlastima i
Načelnik općine Rogatica Tomislav
načelniku Batiniću, te da upravo oni snose dio
Batinić kazao je da ova općina nastoji stvoriti
odgovornosti za masovniji povratak Bošnjaka. uvjete za povratak Bošnjaka onoliko koliko
"Ovom prvom posjetom koja se nije
dozvoljavaju mogućnosti:
desila ranije zato što su iz Rogatice stizale
"Smatram da državna i nadležna
poruke da još nije vrijeme i da ratne rane nisu
entitetska ministarstva nedovoljno pomažu
zarasle, želim poslati poruku Bošnjacima daovoj kategoriji ljudi. Potrebe su velike a
se slobodno i bez straha vraćaju u svoj grad.
sredstva nedovoljna. Mi nastojimo učiniti
Ni jedan narod na svijetu nije preživio u
napore u skladu sa mogućnostima, ali bez
izolaciji i mi moramo živjeti skupa. Ohrabrila
pomoći od drugih sami ne možemo riješiti
su me nastojanja rukovodstva ove općine na
pitanje povratka i njegove održivosti" - kazao
stvaranju uvjeta za povratak, a kako bi im u
je Batinić. Nakon susreta sa predstavnicima
tome pomogli pozivam i međunarodne i
lokalnih vlasti, Reisu-l-ulema IZ u BIH Mustafa
domaće donatore, te naše ljude u zemlji i
ef. Cerić u pratnji svojih saradnika obišao je
inozemstvu" - kazao je ef. Cerić koji je ovom
Sudžaudinovu džamiju u centru grada čija je
prilikom između ostalog od rukovodstva općine
obnova u toku i koja bi trebala biti završena u ovoj
Rogatica zatražio i pomoć pri uspostavi Medžlisa
godini, a potom je upriličena i posjeta
IZ u ovom gradu kako bi Bošnjaci povratnici
povratnicima u Kramer selu.
Nove masovne grobnice u različitim krajevima BiH
U VEZANA TIJELA ISPALJIVANO
I PO DVANAEST METAKA
U jednom od tunela za ispitivanje poroznosti tla u kompleksu HE "Buk Bijela" članovi Komisije za traženje nestalih FBIH - odjel Goražde i forenzički tim eksperata iz Tuzle, ekshumirao je posmrtne ostatke 43
ubijena Bošnjaka. U tunelu, koji je otvoren uz pomoć mehanizacije, kosti su bile pomiješane s odjećom, sirotinjskim zavežljajima žrtava, njihovim ličnim predmetima, a na licu mjesta pronađene su i čahure
kalibra 7,62 mm. U nekim od skeleta pronađeno je čak i po 12 zrna, a sve žrtve bile su vezane debljom žicom, s licima okrenutim zemlji.
E
kshumacije
i pronalaženje
novih
masovnih grobnica u kojima leže žrtve
agresije na BIH stalan su proces koji će
trajati godinama. Bošnjaci kao žrtve
srpsko-hrvatske zavjere lišavani su života i isto
tako na najsvirepiniji mogući način ukopavani u
masovnim grobnicama, a čije slike se ne pamte ni
iz Drugog svjetskog rata. Mnoge žrtve i danas leže
ko zna kuda. Brojna mjesta sa njihovim kostima i
dalje su obavijena velom tajne, dok su mnogi
počinioci tih zločina još uvijek na slobodi. Pravda je
spora, ali dostižna. Ako nešto može biti utjeha
porodicama koje i danas tragaju za svojim
najmilijim kako bi ih bar dostojno ukopali, onda bi to
trebalo biti saznanje da se svakodnevno otkrivaju
masovne ili pojedinačne grobnice širom BIH koje
kriju tijela Bošnjaka ubijenih na najmonstruozniji
način.
U vrijeme pripreme ovog broja,
predstavnici ekspertnog tima za ekshumacije pod
vođstvom Kantonalnog tužilaštva Tuzla iz primarne
masovne grobnice nedaleko od Šekovića, u blizini
naselja Bišina, ekshumirali su 13 skeletnih
ostataka, a pretpstavke su da se u toj grobnici
nalazi od 25 do 30 tijela. Kod većine ekshumiranih
ruke su bile vezane žicom, a oko glava su se
nalazili povezi.
Nedugo poslije, ekspertni tim za
traženje nestalih Kantonalnog tužilaštva iz Tuzle,
počeo je u Kamenici kod Zvornika otvaranje još
jedne sekundarne masovne grobnice, sa
posmrtnim ostacima Srebreničana, ubijenih u julu
1995. godine. Došlo se do prvih desetak posmrtnih
ostataka, ali i materijalnih dokaza, koji potvrđuju da
je riječ o ubijenim Srebreničanima.
U jednom od tunela za ispitivanje
poroznosti tla u kompleksu HE "Buk Bijela" članovi
Komisije za traženje nestalih FBIH - odjel Goražde
zaključka da su sve žrtve boravile u Kazneno popravnom domu (KPD) Foča: -Pronađeni
dokumenti ukazuju da su žrtve dovođene iz
raznih krajeva te da su privedene u KPD Foča, a
dosadašnjom identifikacijom utvrđeno je da je
među žrtvama i jedna osoba iz Crne Gore.
Obzirom da je pronađen veliki broj zrna i
čahura od metaka pretpostavlja se da su sve
osobe ubijene vatrenim oružjem, kazao nam je
Mirsad Bilajac dodajući da će svi dokazi koji su
prikupljeni prilikom ekshumacije te obradom tijela
kao i rezultati DNK-a analize, biti proslijeđeni
Državnom tužilaštvu, koje će poduzeti daljnje
aktivnosti na rekonstrukciji događaja i pronalaska
počinilaca ovog gnusnog zločina.
S druge strane, šef goraždanskog
Odjela za traženje nestalihŠefik Delahmet kaže
da je na ovim prostorima djelovao samostalni
odred Vojske RS pod komandom Gojka
Jankovića i njegovih najodanijih saradnika, na
čelu sa Draganom Zelenovićem. Nekih 200
i forenzički tim eksperata iz Tuzle, ekshumirao je
medicinskom i antropološkom obradom utvrđeno
metara nizvodno prema Foči nalaze se barake
posmrtne ostatke 43 ubijena Bošnjaka. U tunelu, je da su sve ekshumirane žrtve muškog spola i
centrale Buk Bijela u koje su, prema određenim
koji je otvoren uz pomoć mehanizacije, kosti su bile
srednje i mlađe dobi. U vrijeme pripreme ovog
sazanjima, dovođeni zatočenici iz okolnih sela i iz
pomiješane s odjećom, sirotinjskim zavežljajima
teksta, na osnovu pronađene dokumentacije već je
KPD Foča. Ova dvojka s haških optužnica tereti se
žrtava, njihovim ličnim predmetima, a na licu
bio utvrđen identitet tri žrtve. Riječ je o Enveru
upravo za zločine počinjene u objektima Buk
mjesta pronađene su i čahure kalibra 7,62 mm. U
Mujčiću, rođenom 19.03.1963., u selu Osmača
Bijele, a sa ovim novim prikupljenim dokazima, lista
nekim od skeleta pronađeno je čak i po 12 zrna, a
kod Srebrenice, a koji je živio u Herceg Novom,
njihovih nedjela mogla bi biti i proširena.
sve žrtve bile su vezane debljom žicom, s licima
zatim Huseinu Bezdrobu za kojeg se za sada zna
-Izgleda da je u posljednje vrijeme
okrenutim zemlji. Zločinci su u tunel ubacili žrtve, a samo da je radio u Goraždu, dok je već ranije,
proradila savjest građana srpske nacionalnosti
potom minirali ulaz, obrušili zemlju i tako pokušali
neposredno nakon ekshumacije identifikovano
i na osnovu njihovih informacija smo i locirali
sakriti zvjerstva nad nevinim ljudima, ali istina
tijelo Mehe Hadžimešića, rođenog 1964. godine u
ovu grobnicu. Najmanje pet godina
uvijek izađe na vidjelo.
selu Potpeće kod Foče. Dr. Cihlarž nam je kazao
goraždansko odjeljenje i Federalna komisija iz
Odmah po ekshumaciji
koja je
da su uporedo sa svih tijela uzimani uzorci za DNKSarajeva zajednički su tragali za njom, a
okončana za dva dana, posmrtni ostaci žrtava
a analizu, te je izrazio nadu da će se na osnovu
prebačeni su u goraždansko naselje Vitkovići gdje
toga vrlo brzo utvrditi identitet većeg broja žrtava.
intenzivirano posljednja tri mjeseca - kaže
je vršena obrada. Kako nam je kazao šef
Prema mišljenju tužioca Kantonalnog Delahmet i dodaje kako bi uskoro, zahvaljujući
Bilajca
ekspertnog tima forenzičara iz Tuzle dr. Zdenko
tužilaštva Goražde Mirsada
, na osnovu
ljudima koji više ne žele kriti zločine, trebalo biti
Cihlarž, za ukupno 43 ekshumirana tijela sudskodosadašnje obrade tijela može se doći do
otkriveno i još nekoliko grobnica u općini Foča.
10
Piše Azra Heljo
aktuelno
Juni 2006. Broj 26
U Chicago-u održani 11. Susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike
STOTINU GODINA ČČUVAN
UVAN
TRADICIJE
Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike obilježena 100. godišnjica
Bošnjaka na tlu Amerike. Izabran novi Upravni odbor KBSA.
KBSA uputio javni apel za registraciju i glasanje u Bosni i
Hercegovini u oktobru, sa posebnim akcentom na građane koji su
živjeli u općinama današnje Republike Srpske.
T
radicionalnim Mevludom
imama, u džamiji u
Northbrooku, u petak,
26. maja otpočela je
manifestacija u okviru trodnevne
proslave 11. susreta Bošnjaka
Sjeverne Amerike, 7. Skupštine
Kongresa Bošnjaka Sjeverne
je o bilježeno i
i zvjesnim
teškoćama kao i promjenama, ali
je svakako ostavilo t ekovine
kapitalne
vrijednosti
za
bošnjačko nacionalno biće i ono
što Bošnjake čini prepoznatljivim
na američkom tlu, a to su vjera,
jezik, običaji, tradicija i kultura.
novi prijatelji. Sjećanja, suze
zbog ponovnog susreta, ali i
izgubljenog prijatelja, komšije,
radost ponovnog susreta... Duša
puna sna od nezaborava, od
nadahnuto i srcem učenih ilahija i
kasida bošnjačke mladosti, što
se te majske noći iz Detroita,
Saint Louisa, Atlante, New Yorka,
Chicaga slila u Northbrook. Za
svakoga g osta, z a svakoga
putnika namjernika vrijedne
domaćice pripremile su, kao i
uvijek u sličnim prilikama, obilje
ukusne
hrane.
Pored
slavljeničkog karaktera ova
manifestacija je imala i radni
karakter. Održana je sjednica
Skupstine KBSA.gdje se glasalo
za amandmane statuta (by laws).
Izabran je i novi Upravni odbor i
za predsjednika u sljedeće dvije
godine izabran je Emir Ramić.
demokratske i prosperitetne
države BiH i otvorenog
slobodnog društva, nema od
registracije i izlaske na izbore u
BiH”.
KBSA
poziva
sve
Bošnjake u SAD i Kanadi i sve
prijatelje ideje Bosne i bosanskog
duha, da se registruju i izađu na
izbore. Također, upućen je apel
Bošnjacima koji su živjeli u
općinama u Republici Srpskoj, da
glasaju tamo. Za one koji žive u
Chicagu, a nisu se još registrirali,
to mogu da učine u prostorijama
BHACC, na adresi 6219 N.
Sheridan. U okviru radnog dijela
odrzano je nekoliko okruglih
stolova,
između ostalih o
muslimanskom identitetu na
kojem je učešće uzeo i Reis Crne
Gore Rifat ef. Fejzić. Pitanje
jezika posebno je važno u
Murat Muratović i Vehid Deumić
Amerike, II Skupština NABYA
4. Skupštine Islamske zajednice
Bošnjaka Sjeverne Amerike.
Tačno prije jednog vijeka, 1. maja
1906. godine, utemeljena je prva
te
Imajući u vidu značaj ovoga
datuma, ovo je bila jedna u nizu
manifestacija u godini k ad
obilježavamo ovako značajnu
obljetnicu, stotinu ljeta Bošnjaka
21 tim učestvovao ove godine u najpopularnijem godišnjem fudbalskom
okupljanju na prostorima sjeverne amerike, congess cup ove godine osvojio
tim Hercegovina, koji je u finalu savladao BiH St.Louis sa rezultatom 2-0
Susretima Bošnjaka u Chicagu su
prisustvovali i mnogobrojni Bošnjaci iz St.Louisa
bošnjačka nacionalna
organizacija u Sjevernoj Americi,
pod nazivom
Uzajamno
podpomagajuće muslimansko
društvo Džemijetul Hajrije,
Chicago. Proteklo stoljeće
postojanja ovog društva svakako
u Sjevernoj Americi, što je ovim
sueretima dalo još veću
dimenziju.
U blagoj i mirisom Bosne
ispunjenoj majskoj noći, svi
putevi vodili su u Northbrook, u
džamiju. Sreli su se stari i stekli
Ujedno KBSA je uputio javni apel
za registraciju i glasanje na
predstojećim općim izborima u
Bosni i Hercegovini, koji će se
održati 1. oktobra. U apelu se
između ostaloga kaže: “Izlaskom
na izbore u BiH, građani koji žive
u Sjevernoj Americi mogu u
znatnoj mjeri uticati na politička
kretanja u BiH, posebno u
Republici Srpskoj. Registracija i
izlazak na izbore u BiH za
Bošnjake koji žive u Sjevernoj
Americi je mnogo više od
demokratske, političke i
građanske dužnosti. T o je
zapravo najefikasniji,
najmoralniji, najdemokratskiji put
poništenja svih tekovina agresije
i genocida, a posebno ukidanja
Republike Srpske. Zato važnijeg
projekta za Bošnjake i sve
prijatelje jedinstvene,
Dijaspori. Jezik kao najvažnija
odrednica nacionalnog identiteta
predmet je rasprava lingvista
tako da je u subotu 27. maja
održana rasprava na temu Bitka
za Bosanski jezik. U debati su
učestvovali magistar Selena
Seferović, voditelj Bosanske
biblioteke u Chicagu, profesor
Andrew Wachtel sa
Northwestern University i gost iz
Sarajeva, profesor doktor
Dževad Jahić. Dževad Jahić je
redovni profesor na Filozofskom
fakultetu u Sarajevu i gostujući
profesor na srodnim fakultetima u
BiH. Autor je oko 100 radova iz
lingvistike i filologije, među
kojima i 20 naučnih studija.
Intoniranjem državnih
himni u prisustvu više od 1.200
gostiju, u
banket sali White
Eagle započela je centralna
Juni 2006. Broj 26
aktuelno
11
JA SVIJETLE BOŠNJAČKE
BOŠNJAČKE
manifestacija obilježavanja 100.
godišnjice Bošnjaka u Sjevernoj
Americi i 11. Susreta Bošnjaka
Sjeverne Amerike.
Među
mnogim uglednim zavanicama iz
Amerike, Kanade i Bosne i
Hercegovine bili su i ambasador
BiH u Washingtonu, dr. Bisera
Turković, generalni konzul BiH u
Chicagu, gospođa Filomena
Primorac Nikolić, konzul Almijana
Rudić, vicekonzul Marinko
Avramović, Haris Silajdžić,
osnivač i predsjednik Stranke za
Bosnu i Hercegovinu, Džemal
Hot, zatim Reis Crne Gore Rifat
ef. Fejzic, general Fikret Ćuskić i
mnogi drugi dragi gosti. Nakon
intoniranja himni, dr. Senad ef.
Agić, glavni imam za Sjevernu
Ameriku, zaželio je dobrodošlicu
svim prisutnima, te je proučena
dova na bosanskom jeziku za sve
prisutne Bošnjake i one koji nisu
više među nama. Uz učenje
ilahija i kasida, razigranu mladost
u spletu igara iz Bose pristiglu sa
svih strana Amerike, uz pjesmu
do sitnih jutarnjih sati, proteklo je,
ali ne i završeno jedno prelijepo
veče za uspomene. Nastavit će
da teče kroz prepričavanje
prijateljima, komšijama koji nisu
mogli da dođu.
P a r a l e l n o s a
događanjima u džamiji u
Northbrooku odvijala su se i
takmičenja u nogometu. Kad su
se zavjese spustile, svjetla
pogasila, ostao je da gori plamen
vjere i nade u našem bošnjačkom
srcu, plamen zajedništva koje
jedino može ostvariti naše snove.
Aferim organizatoru za dobar i
hairli obavljen posao. Selam do
sljedećih susreta, ovaj put u
Seatlu.
12
Juni 2006. Broj 26
reklamna strana
Malo savjeta za različite probleme - Povrede na poslu
BUDITE ISKRENI SA
VAŠIM ADVOKATOM
Nije p otrebno d
a doktora nemojte dati Vaše lično
opstanak.
supervizora d a Vas ponovo
ponavljamo sve, dosta nas zna zdravstveno osiguranje, iako ste
Nažalost, možda u datom pošalje doktoru. Ako se to ne
suštinu i probleme koji nastaju osigurani preko te kompanije,
vremenskom
periodu Vaš desi nazovite Vašeg advokata
poslije p ovrede. J edan o d nego uvijek naglasite da ste advokat nema sve odgovore za
koji i ma p ravo d a z atraži
najvećih problema je “ kad će ti povrijeđeni u kompaniji i dajte
Vas, jer od dana uložene žalbe, dodatno
liječenje,
opet
sedmični čekovi”. Pokušat ću njihovo ime i adresu.
pa do saznanja koje uopće ponavljam, molba za dodatno
da što jednostavnije
u
Nekad se desi da se baš advokat na drugoj strani, može liječenje u prvih tri mjeseca
svakodnevnom pismu pojasnim dogodi gore navedeni scenario, da prođe čak i do tri mjeseca, jer može da potraje do dvije
neke činjenice.
gdje niste imali drugi izbor, nego zakon tako dozvoljava. Ovaj sedmice. Advokat, kad je pitanje
Dakle, povreda je nastala ste sami morali kod doktora.
tromjesečni period saznanja je o povredi na poslu, samo Vas
na poslu - šta sad? Obavezno Naravno da Vam advokat može čak isti i kod radnika koji imaju može eventualno poslati jednom
tražiti da Vas kompanija pošalje pomoći, ali u tom procesu Vi kompanijskog
doktora
i kod svog doktora, a svrha toga
svome doktoru i da se napravi
morate biti svjesni da će slučaj
napravljen izvještaj.
je da Vas on konačno pregleda i
izvještaj o povredi od strane potrajati duže nego obično. Ali vratimo se na račune koje ste potvrdi kolika je procentura
Vašeg pretpostavljenog. Šta se Kada zaposlite advokata, a dobili…
odštete na Vašem tijelu. I eto
dešava kad se to ne desi i kompanija Vas nije poslala na
Imate dvije opcije:
tako dolazimo do najvažnijeg
ukoliko odete sami kod doktora
liječenje, u tim slučajevima napraviti nekakav dogovor s dijela procesa “koliko vrijedi moj
zbog povrede na poslu, te u tom kompanija odbija povredu na doktorom da sačeka dok se slučaj”, i ako ovo pitate advokata
slučaju n emate n apravljen
poslu i mi poslije uložene žalbe
slučaj n e riješi i dati m u na početku procesa, ukoliko je
izvještaj? Tada ste Vi odgovorni dobijamo
odbijenicu.
U informacije od Vašeg advokata zaista profesionalan, neće Vam
za sve medicinske račune i ako međuvremenu, Vi počinjete
ili napraviti neki plan po kojem moći odgovoriti na to pitanje,
Vas Vaš doktor p ošalje n a dobijati račune od doktora, i ćete m ožda p laćati n ešto baš zbog toga što u tom trenutku
bolovanje, kompanija nije dužna dalje se ne osjećate dobro, minimalno dok se slučaj ne riješi niko ne zna taj odgovor, pa čak
ni u kom slučaju da Vas plaća potrebna Vam je medicinska da bi sačuvali kreditnu istoriju. ni doktor.
sedmično p od Work C omp pomoć, n emate s edmične
Jedna od najvažnijih stvari je
Znači sve dok ne završite
zakonu. Dakle ni u kom slučaju
i
čekove
i tako nastaju raznorazni
“budite i skreni s
Vašim
s l iječenjem, a dvokat n e
advokatom “, ako Vas pita jeste li poduzima ništa što se tiče
ikad povrijedili taj dio tijela u novčane nadoknade, jer se ne
prošlosti priznajte ako jeste, jer zna koliko je Vaše tijelo
se može desiti da ako mu ne oštećeno. Vremenski period kod
kažete, on uloži neistinitu žalbu povrede na poslu je različit od
za Vas, poslije koje se mora slučaja do slučaja. Također
povući sa Vašeg slučaja i dati treba naglasiti da sve povrede
Vam otkaz. Da se sad vratimo na nisu iste i da ljudi ne treba da se
sedmične čekove. Samo ako baziraju na razne sume novca
Vas kompanijski doktor oslobodi informirajući se kod ljudi koji su
posla V i i mate p ravo n a već imali isplatu zbog povrede,
sedmične čekove. Ako Vas jer možda nije isti slučaj ili čak
kompanijski doktor vrati na nije istinita suma.
posao, a Vi se još uvijek ne
osjećate dobro, po povratku na *Izbor advokata je jako bitna odluka i
p o s a o t r a ž i t e o d Va š e g ne treba da se bazira na reklami.
B M G
in bosnia
ako Vas kompanija pošalje kod
problemi k oji su vezani z a
Radio “NAŠA RIJEČ”
RadioCHICAGO
“NAŠA RIJEČ”
Radio “NAŠA RIJEČ”
Ponedjeljkom u 20:00 h
Frekvencija 1240 AM
Adila i Nihad Krndžija
B M G
in usa
BOSANSKE VJERSKE KNJIGE
“Znanje je jedna kap a neznanje cijelo more”
VELIĆ F. AMIR
Tel. 773-784-2771
847-942-7303
Vaša pretplata osigurava opstanak radija
i smanjuje broj marketing poruka u emisiji
Možete kupiti ili naručiti na adresi:
5311 North California, IL, Chicago, IL 60625
BILTEN KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE, broj 2, godina I
Na Skupštini Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike izabrano novo rukovodno tijelo
EMIR RAMIĆ NOVI PREDSJEDNIK
UO KBSA
ORGANIZACIJSKI
Jedan od najvažnijih događaja u
okviru 11. Susreta Bošnjaka Sjeverne
Amerike, održanih od 26. do 28. maja
2006. godine u Chicagu, posvećenih
100. godišnjici bošnjačkog organiziranja
u Sjevernoj Americi, bila je 7. Skupština
Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike,
održana u nedelju 28. juna 2006.
godine. Velika sala Bosansko - američke
kulturne asocijacije u Chicagu bila je
mala da primi više od 100 delegata iz
više od 15 koordinacija KBSA širom
Sjeverne Amerike, te više desetina
gostiju, pristiglih iz cijelog svijeta.
Iz obimnog dnevnog reda
izdvajamo usvajanje polaznih osnova za
izmjene i dopune Statuta KBSA kojima
se obezbjeđuje izrastanje KBSA u stvarni
bošnjački i bosanskohercegovački glas u
američkom Melting potu i kanadskom
Kulturnom mozaiku.
Zatim, usvajanje Rezolucije KBSA
o otv aranju procesa produkcije
Svjetskog k ongresa Bošnjaka,
svebošnjačke nacionalne institucije koja
će pokušati mobilizirati Bošnjake na
planu iznalaženja odgovora na pitanje
bošnjačke budućnosti. Na kraju je
usvojena i Deklaracija KBSA kojom su
trasirani osnovni zadaci KBSA u bliskoj i
daljoj budućnosti.
Skupština KBSA je jednoglasno
usvojila sastav novog Upravnog odbora
u sastavu: Emir Ramić - Hamilton,
Na prvoj konstituirajućoj sjednici
novoizabranog UO KBSA,
jednoglasno je za predsjednika
Upravnog odbora KBSA izabran
profesor Emir Ramić. Za
potpredsjednika je izbran Džafer
Kulenović, sekretara i portparola
Murat Muratović, a za blagajnika
Nerma Čampara.
Džafer Kulenović - Chicago , Murat
Muratović - St. Louis, Uzeir Ramić - New
York, Rasim Nikočević - Detroit, Abdulah
Polovina - Seatle, Amir Ahmetspahić Jackonville, Muhamed Saračević -Seatle,
Eldin Kajević - Seatle, Elvir Manđukić St. Louis, Nerma Čampara Chicago,
Kemal Karić - Chicago, Kemal Šarkinović
- New York, Ahmet Halaba - Vancouver,
Mirsad Smajić - Toronto.
Na prvoj konstituirajućoj sjednici
novoizabranog UO KBSA, jednoglasno za
predsjednika Upravnog odbora KBSA je
izabran profesor Emir R amić. Za
potpredsjednika je izbr an Džafer
Kulenović, za sekretara i portparola
Murat Muratović, a za blagajnika Nerma
Čampara.
Prvi put izbor predsjednika UO
KBSA je bio na tragu opće saglasnosti
svih koordinacija, svih prisutnih
delegata i gostiju. Po izjavama prisutnih
izbor profesora Emira Ramića za
predsjednika UO KBSA će značiti veliku
pozitivnu prekretnicu u daljem radu
KBSA. Sam izbor je pozdr avljen
dugotrajnim aplauzom svih prisutnih u
dvorani.
Službena izjava Emira Ramića, predsjednika Upravnog
odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike
SMO NAJUSPJEŠNIJA
DIJASPORA
U SVIJETU
Susreti Bošnjaka Sjeverne
Amerike u Chicagu su još jednom
potvrdili opr avdanost i
svrsishodnost tih svojevrsnih
nacionalnih konvencija sjevernoameričkih Bošnjaka.
Sada već tradicionalno, svake godine na zadnji vikend
maja Bošnjaci iz SAD i Kanade i prijatelji BiH se okupe u
jednom od gradova u Sjevernoj Americi i prezentiraju
bošnjačku i bosanskohercegovačku kulturu, tradiciju,
običaje i duhovnost. Susreti Bošnjaka su nešto što
karakteriše i obilježava sjevernoameričku bošnjačku
dijasporu, nešto što dijaspore u drugim dijelovima svijeta
nemaju. Svake godine Susrete obilježi nešto novo. Prošle
godine u Torontu je formirana Asocijacija mladih Sjeverne
Amerike. Ove godine Bosniak American Advisory Council
for Bosnia and Herzegovina, bošnjački lobi tim, kojim
Bošnjaci konačno postaju svjesni značaja lobiranja za
jednu naciju i narod. Uskoro treba očekivati formiranje
organizacije biznismena i kulturne zajednice Preporod. U
Chicagu je materijalizirana ideja o KBSA, predložena u
Torontu. Sedam godina poslije materijalizacije ideje o
KBSA, ponovo smo bili u Chicagu na veličanstvenoj smotri
Bošnjaka i prijatelja BiH koji žive u Sjevernoj Americi.
Rezolucija o otvaranju procesa za formiranje Kongresa Bošnjaka svijeta
DOKAZ NACIONALNE ZRELOSTI
Stradanje m aterijalne i biološke o snove
bošnjačke opstojnosti, strategiju nacionalnog2006. godine u Chicagu usvojio:
bošnjačkog naroda je neosporna činjenica. razvoja na bazi realne analize nacionalnog
Gubici Bošnjaka samo tokom zadnje agresije i stanja. Razlog za to je nedostatak političkog
Rezoluciju o otvaranju procesa za
genocida su 10% populacije,
polovina
prostora za razvoj kulture tolerancije i dijaloga
formiranje Kongres Bošnjaka svijeta
preostalog stanovništva je protjerana iz vlastite unutar kojih neslaganja oko ideja ne znače i
zemlje diljem svijeta, a ostatak se nalazi na lična neslaganja. Bošnjacima treba uvezanost
Kongres Bošnjaka svijeta (KBS) kao
četvrtini teritorije BiH. Veliki dijelovi na principu jednakih mogućnosti za sve. međunarodna neprofitna, nevladina i
bošnjačkog naroda, od kojih je Sandžak Rastući broj Bošnjaka u dijaspori prati i rast nestranačka organizacija, ima za cilj okupljati i
najveća grupacija, su u nezavidnom političkom, njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih povezivati Bošnjake i bošnjačke organizacije i
ekonomskom i kulturnom položaju i okruženju,
potreba i zahtjeva. Potrebe za odbranom i zajednice izvan BiH i tako stvarati uvjete
bez mogućnosti neposredne povezanosti s jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i njihovoga uspješnijeg djelovanja za interese
maticom. Razorenost bošnjačkih materijalnih svih
i
pozitivnih vrijednosti multidimenzionalnog
Bošnjaka. KBS djeluje na prezentiranju i
kulturnih dobara je ogromna. Preduvjet za
bh društva i Države, u dijaspori je izazov na koji povezivanju svekolike bošnjačke baštine,
biološki, ekonomski i teritorijalni oporavak
KBSA odgovara otvaranjem procesa za historije, kulture, tradicije, jezika i duhovnosti u
Bošnjaka jeste jačanje njihove svijesti i duha. formiranje Kongresa Bošnjaka svijeta (KBS).
velikoj porodici naroda svijeta.
KBS djeluje
Unutar bošnjačkog naroda nema intelektualne Imajući to u vidu Kongres Bošnjaka Sjeverne prema svome statutu, dobrovoljnog je
snage koja bi odredila osnovna načela
Amerike je na 7. Skupštini održanoj 28. maja
karaktera, a povezane organizacije, zajednice i
s
s
A
S
g la
B
K
pojedinci rade zajednički ono o čemu se
većem broju , organizuje se i djeluje KBS.
Kao priznata međurodna organizacija, KBS
dogovore, dok u ostalim djelatnostima svaka
organizacija ostaje potpuno samostalna i će steći pravo na status savjetodavnog
djeluje prema vlastitim načelima. Bošnjački promatrača pri UN.
KBS će se profilirati kao jedinstvena
kongresi pojedinih država djeluju prema
vlastitim potrebama i mogućnostima. Na bošnjačka organizacija Bošnjaka i na
zajedničkom planu, između ostalog, KBS čini svjetskoj razini je autentični bošnjački glas.
Putem "radnih punktova" KBS-a
sljedeće:
diljem
svijeta
(osoba, adresa, telefon, faks i
-podstiče i njeguje nacionalni, vjerski i
e-mail),
KBS
će
imati saradnju sa vladinim i
patriotski identitet, nasljeđe, kulturu,
nevladinim
organizacijama
u državama u
tradiciju i jezik kod Bošnjaka u dijaspori,
-informiše svjetsku javnost i političke lidere u kojima žive Bošnjaci.
KBS će inicirati da se čuje glas iz
svijetu o pravim ciljevima bošnjačkog
naroda, njegovoj historiji, kulturi, tradiciji, bošnjačke dijaspore u parlamentarnim
običajima, duhovnosti i radi na prezentaciji skupštinama u matici. U tom svom otvaranju
stvarnih nacionalnih i duhovnih vrijednosti KBS će pokrenuti inicijativu za imenovanje
svojih predstavnika u parlamentarnim
Bošnjaka u svijetu,
-informiše svjetsku javnost i političke lidere u skupštinama u državama u kojima Bošnjaci
svijetu o pravim interesima i ciljevima žive i nastupe predsjednika KBS-a u njima.
Radiće se i na dobivanju mjesta u
Bošnjaka u državama regije gdje žive.
Na svim kontinentima i u svim Parlamentarnoj skupštini BiH iz redova
državama svijeta gdje Bošnjaci žive u imalo Bošnjaka izvan Domovine.
KBS će posebnu pažnju
posvetiti lobiranju bošnjačkih
biznisa u dijaspori za investiranje
u Domovini. Istovremeno će
raditi i na lobiranju za investiranje
stranog kapitala u Domovinu.
KBS će raditi sa najvišim
razinama vlasti u Domovini po
pitanju realizacije inicijative o
zaduženju ministra i uspostavi
Ministarstva povratka i dijaspore.
KBS će ustanoviti
Studentski fond KBS-a iz kojega
će se školovati studenati u
Domovini. Ustanovit će i
mehanizam "sestrinskih zemalja"
prema kojemu će se Bošnjaci iz
bogatijih zemalja povezivati i
pomagati one iz siromašnih zemalja tako da
nitko zbog financijske nemoći neće ostati
izvan bošnjačkog zajedništva.
KBS će raditi na
"Adresaru
bošnjačkih organizacija i zajednica u svijetu",
kojeg do sada nismo imali. Time se pokreće i
izdavačka djelatnost KBS-a.
Iako je KBS organizacija zajednica,
pojedinci se mogu i bez članstva u
zajednicama direktno uključiti u djelovanje
KBS-a kao KBS-prijatelji, KBS-mecene i KBSpokrovitelji.
KBS će izdavati vlastite novine. Za
međusobne opće komunikacije i praćenja
hronike bošnjačkih zbivanja izvan Domovine,
svakodnevno će se povezivati putem
Interneta, jer je to u ovim vremenima za
lobiranje i public relations najsolidnija
osnova.
KBS-i pojedinih zemalja će imati
dužnost da svake godine u svojoj zemlji
organiziraju promocije najznačajnijih
kulturnih, naučnih i umjetničkih stvaraoca
bošnjačkog porijekla.
KBS-i pojedinih zemalja će pratiti i za
visoka bh državna priznanja predlagati
strance nedvojbeno zaslužne za promicanje
bošnjačkih i bh interesa, kao i Bošnjake koji
su se dugi niz godina na poseban način isticali
u patriotskom radu.
KBS će postaviti web page stranicu na
Internetu, zajedno s nacionalnim kongresima
Sjeverne Amerike, Australije i Evrope.
KBS će uraditi vlastita normativna
akta na osnovu kojih će se registrovati u
državi sjedišta i državi gdje djeluje. KBS će
imati svoje zakonodavne i izvršne organe,
svoj logo, zastavu i grb. KBS će se finansirati
iz članarina i donacija.
Deklaracija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike
ODLUČNO PREUZIMAMO
SVOJU SUDBINU U SVOJE RUKE
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) je legalna,
nevladina nezavisna, krovna organizacija američkih i kanadskih
Bošnjaka i svih prijatelja BiH, koja artikulira bošnjački i
bosanskohercegovački glas u američkom Melting potu i kanadskom
Kulturnom mozaiku. Odupirući se negativnoj asimilaciji u američkom
i kanadskom društvu, putem očuvanja i jačanja svih komponenti
bošnjačkog bića i putem očuvanja svih pozitivnih vrijednosti bh
društva i države, KBSA podučava Bošnjake i prijatelje BiH u Sjevernoj
Americi kako kroz prihvatanje pozitivnih tekovina sjevernoameričkih
društava se može očuvati nacionalni, kulturni i duhovni identitet i
pomoći izgradnji jedinstvene, demokratske, suverene, prosperitetne
države BiH i otvorenog, slobodnog, civilnog društva.
Na 7. Skupštini KBSA održanoj u Chicagu 28. maja 2006.
godine usvojena je
Deklaracija
14
1. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike
vidi BiH kao suverenu, nedjeljivu,
sekularnu, demokratsku i socijalnu
državu, republikanskog oblika vladavine,
zasnovanu na koegzistenciji i toleranciji
svih njenih građana i naroda. Novim
Ustavom se treba osigurati jačanje
demokratske, jedinstvene, prosperitetne
države i otvorenog, slobodnog, civilnog,
moralnog društva, uz poštovanje
međunarodno priznatih ljudskih prava i
sloboda. Ustav treba biti proizvod volje
građana i naroda, usvojen u
Parlamentarnoj skupštini ili na
referendumu. Ustavne promjene su
najznačajnije pitanje građana i naroda BiH
i ta važnost zahtijeva izjašnjavanje
građana o njima.
2. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike
poziva svakog građanina BiH koji živi u
Sjevernoj Americi da se registruje i izađe
na izbore u BiH. KBSA posebno apelira na
sve Bošnjake Sjeverne Amerike koji su
porijeklom iz općina u Republici Srpskoj da
tamo glasaju.
3. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je
svojim aktivnostima uspio izboriti
priznanje bosanskog jezika kao World
Heritage Language u SAD i Kanadi. KBSA
će intenzivirati proces otvaranja škola
bosanskog jezika, najboljih mjesta gdje se
čuva bošnjački maternji jezik, upoznaje
kultura, običaji, tradicija, historija i
duhovnost, što je najjača odbrana i najjači
odbrambeni bošnjački štit u Sjevernoj
Americi. KBSA će nastaviti sa aktivnostima
oko otvaranja bošnjačkih biblioteka u SAD
i Kanadi u mjestima gdje ima Bošnjaka u
većem broju.
Organizovano će početi sa dovođenjem
bošnjačkih pisaca u naučnika iz oblasti
jezika, na promocije i turneje po Sjevernoj
Americi.
KBSA pokreće inicijativu da se u
svakoj bošnjačkoj organizaciji i zajednici
formira saradnik za bosanski jezik i
književnost u cilju koordinacije svih
aktivnosti po pitanju bosanskog jezika.
KBSA planira da otpočne sa radom
na planu izdavačke djelatnosti.
KBSA traži da se u svim gradovima
Sjeverne Amerike, gdje ima više
Bošnjaka, otvore u američkim i kanadskim
školama predmeti bosanski jezik i kultura,
kako bi i mladi Bošnjaci, ali i ostali koji to
žele, mogli da u okviru redovne nastave
uče jezik svoga porijekla.
KBSA će poraditi na organiziranju
asocijacije bošnjačkih prosvjetnih radnika
u SAD i Kanadi. U asocijaciju bi se
također mogli priključiti prosvjetni radnici
iz BiH koji bi htjeli da dođu u Sjevernu
Ameriku.
KBSA će inicirati produkciju
networka prosvjetnih radnika Sjeverne
Amerike.
KBSA predlaže pokretanje lista za
kulturu i obrazovanje na bosanskom i
engleskom jeziku u Sjevernoj Americi, koji
bi izlazio u početku četiri puta godišnje,
elektronski i print, za djecu i omladinu. Cilj
je da najljepše bisere iz kultura BiH, SAD,
Kanade i čitavog svijeta na bosanskom
jeziku približimo bošnjačkoj omladini, ali i
svim građanima Sjeverne Amerike.
4. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će
nastaviti uspješan proces razvoja
Juni 2006. Broj 26
15
aktuelnosti
Obilježena Četrnaesta godišnjica stradanja
višegradskih Bošnjaka
3000 RUŽA ZA
3000 DUŠA
Oko 1.500 građana, preživjelih članova porodica, rodbina i prijatelji, u Drinu je bacilo 3.000 ruža koje
simboliziraju 3.000 ubijenih Bošnjaka Višegrada, od kojih je do danas pronađeno i identificirano svega
300, dok jedan broj posmrtnih ostataka čeka na identifikaciju u mrtvačnicama u Visokom i Goraždu.
Počeli pripremni radovi za obnovu
Aladža džamije u Foči
OTKRIVENI
FRAGM ENTI
NAJSVJETLIJEG
BISERA
ORIJENTALNE
KULTURE
U PODRINJU
“Putovao sam i u mnoge gradove dohodio ali ovako mjesto
još nisam vidio" - najljepši je zapis koji je o Aladža džamiji u
Foči napravio putopisac Evlija Ćelebija, a koji je stajao
zapisan na trijemu Šarene džamije. Ostaci spomenika
neizmjerne umjetničke, kulturne i historijske vrijednosti još
uvijek nisu u potpunosti na mjestu gdje je nekada bila
Aladža, no da će biti ponovo vjeruju, ne samo članovi
Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BIH ili
predstavnici Islamske zajednice, već se tome zarad
očuvanja kulturne baštine nadaju i drugi dobronamjerni
Fočaci koji u ovom spomeniku vide istinsku ljepotu koju je
predstavljao od vremena kada je sagrađen.
„Eh da ćuprija zna da progovori, prozborila bi
o posljednjem pokolju čijih vidljivih tragova skoro da i
nema“ samo je jedna od poruka koje su se pored imena
stradalih Bošnjaka mogle pročitati 27. maja na mostu
Mehmed-paše Sokolovića, na dan obilježavanja
četrnaeste godišnjice od progona i ubistva višegradskih
Bošnjaka. Oko 1.500 građana, preživjelih članova
porodica, rodbina i prijatelji, u Drinu je bacilo 3.000 ruža
koje simboliziraju 3.000 ubijenih Bošnjaka Višegrada, od
kojih je do danas pronađeno i identificirano svega 300, dok
jedan broj posmrtnih ostataka čeka na identifikaciju u
mrtvačnicama u Visokom i Goraždu.
Pred duše žrtava ovom prilikom proučena je
Fatiha, a od nadležnih domaćih i međunarodnih institucija
je još jednom zatraženo da sve odgovorne za ovaj zločin
privedu pred lice pravde. „Nekih pomaka po pitanju
hapšenja ratnih zločinaca ima jer među pet uhapšenih u
posljednjih godinu dana su Milan Lukić i Željko Lelek, te
Sredoje Lukić, koji se predao. Mitar Vasiljević osuđen je na
15 godina, a u Sudu BIH procesuiraju se Novo Rajak i
Boban Šimšić. No još uvijek ima na desetine muškaraca,
ali i žena koji su direktno učestvovali u ubijanju Bošnjaka, a
koje još uvijek nije stigla pravda“ kazala nam je Hedija
Kasapović predsjednica Udruženja porodica nestalih
„Višegrad 92“ koje je i organiziralo ovaj skup. Kasapović je
istakla da porodice još uvijek tragaju za svojim najbližim,
nadajući se da su živi, ali, kako je kazala, mala je
vjerovatnoća da će svi oni koji su sa ovog mosta bačeni u
rijeku Drinu, ikada biti pronađeni, te da će ova rijeka biti
njihov trajni mezar. Kasapović je uputila i pitanje: Gdje su
Risto Perišić, Nenad Tanasković i brojni drugi zločinci
poput Branimira Savovića ratnog predsjednika općine i
SDS-a koji je, kako je kazala, bio glavni inicijator zločina na
području Višegrada.
„Svake godine na ovaj dan dolazimo ovdje kao da
čekamo da Drina koja je svjedok ubistava naših
najdražih progovori i na površinu izbaci njihove kosti.
Ja se uvijek pitam da li u Višegradu postoji makar
jedan pošten Srbin koji će doći i reći gdje su tijela više
hiljada ubijenih nevinih civila“ riječi su predsjednice
Udruženja „Žena žrtva rata“ Bakire Hasečić koja je najavila
da bi narednog mjeseca u Višegradu trebao biti otvoren
ured Udruženja porodica ubijenih Višegrađana, čiji će cilj
biti traganje za grobnicama i kostima njihovih najrođenijih.
Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Omer
Branković govoreći na skupu, između ostalog je rekao
kako će učiniti sve u cilju ubrzanja povratka preživjelih
Višegrađana u njihov rodni grad. Prisutnima je govorio i
goraždanski muftija Hamed ef. Efendić, a nakon
bacanja ruža u najveću grobnicu višegradskih
Bošnjaka, te učenja tewhida u Carevoj džamiji,
upriličen je i obilazak mezarja Stražište, na kojem su
ukopane do sada identificirane žrtve zločina. Pored
rodbine i prijatelja stradalih Bošnjaka, te članica
Udruženja porodica nestalih iz Sarajeva, Vogošće,
Hadžića i Prijedora, obilježavanju četrnaeste
godišnjice od progona i ubistva višegradskih
Bošnjaka prisustvovali su i predstavnici društveno
političkog i vjerskog života Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde te općine Višegrad i Vlade RS-a.
E. Geca
„ Uhvatio ga je u avliji, ja ga otimam, a četvorica
me drže. Uhvatio ga je s leđa i rekao mu: "Hodi
vamo Turčine". Samo je izgovorio: "Mama,
molim te pom...", progutao je tri slova i nož mu
je prešao preko grla. Čula sam hrskanje. Ostao
mi je u avliji, a mene su odveli u "Vilinu vlas".
Imao je samo 16 godina - prisjeća se žena, čije
ime iz razumljivih razloga ne otkrivamo, koja je u
Višegradu 1992. godine gledala kako joj Milan
Lukić kolje sina. U godini koja je, kaže, najcrnja u
njenom životu, izgubila je i supruga, a i sama je
zlostavljana u višegradskoj banji "Vilina vlas".
Ona je samo jedna od brojnih žrtava zločina od
kojeg je prošlo 14 godina, ali ni vječnost nije
dovoljna da se zaborave svi užasi koji su se tada
dešavali.
Početkom ovoga mjeseca, tačno nakon četrnaest godina
pokrenuti su radovi na otkrivanju fragmenata ratom porušene Aladža
(Šarene) džamije. Pronađeni su kompletni temelji Aladže i šadrvan, a
otkriven je i mezar vakifa odnosno graditelja Hasana Nazira. "Uz dovu
Uzvišenom krenula je prva lopata da se konačno počne s
rekonstrukcijom, ali bez velike pompe, zvanica, govora, temeljaca.
Ovo je proces kojeg niko ne može zaustaviti" - kazao je ovom prilikom
glavni imam Medžlisa IZ u Foči Asim ef. Karović dodajući da je riječ o
pripremnim radovima za obnovu nekadašnje najljepše džamije u BIH.
"Ostaci Aladže pronađeni su na različitim mjestima, a
najugroženiji su oni na samoj obali Drine u blizini KPD Foča. Veći dio
otkriven je na lokalitetu ispod Gradske pekare i zatrpan je većim
količinama zemlje i smeća, a u neposrednoj blizini izviru fekalije iz
gradske kanalizacije" - pojasnio je ef. Karović, dodajući da će daljnju
dinamiku radova odrediti Zavod za zaštitu nacionalnih spomenika, čiji su
članovi Komisije nadzirali ove, kao i radove na džamiji Mehmed - paše
Kukavice.
"Slijedi izgradnja tzv. nadstrešnice kako bi pronađeni
ostaci Aladže nakon otkopavanja tu bili smješteni i sačuvani do
početka njene obnove" - kazao je glavni imam Medžlisa IZ Foča, uz
napomenu da se ovi radovi finansiraju iz granta ambasadora SAD-a koji je
za Aladžu, te džamiju Mehmed-paše Kukavice, izdvojio po 25.000 dolara.
Radovima na otkrivanju ostataka Aladže, pored članova
državne Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kulture BIH
prisustvovali i studenti Arhitektonskog fakulteta iz Sarajeva koji su također
pružili pomoć kao i sami građani Foče.
"Bilo je čak i vjernika pravoslavne vjeroispovjesti od kojih
su nam neki čestitali dok su drugi bukvalno ostali začuđeni, ali ja se
iskreno nadam da će se povećati broj onih koji su duhovno vezani za
ovaj spomenik, a to su Bošnjaci ovog kraja" - kazao je ef Karović
dodajući da poziv za prikupljanje donacija za obnovu Aladže, među
Fočacima širom BiH, ali i inostranstvu, još uvijek traje.
"Ne znam koji bi to više bio put da se ta srca dozovu, da im
se stavi do znanja šta znači Aladža džamija, kao jedan simbol
svakoga Bošnjaka, a osobito onoga što je vezan za Foču i fočanski
prostor. Fočacima želim da u svojoj savjesti pronađu vlastitu
odgovornost spram ovog veličanstvenog djela koje počinje da se
uzdiže" - kazao je Asim efendija Karović.
Aladža (Šarena) džamija, sagrađena 1550. godine, slovila je za
jednu od najljepših džamija te najsavršenijih arhitektonskih spomenika u
BIH. Prekrasni ornamenti uz ostalo činili su je biserom orijentalne
građevine. Sagradio ju je Hasan Nazir čije porijeklo, prema predanjima,
potiče iz okoline Foče. Pored džamije je bilo i turbe Ibrahim bega,
osnivačevog sina, a podignut je i lijepi šadrvan. Stvarna ornamentika se
nalazila u unutrašnjosti džamije, minaber i mihrab. Punih 442 godine
Aladža je odolijevala zubu vremena i svim dešavanjima, da bi potpuno
bila porušena 1992. godine.
E. Geca
14
Juni 2006. Broj 26
Sa vama smo, u svakom dijelu svijeta!
Pionirska 10,
10, 75270
75270Živinice,
Živinice,Bosna
Bosna
Bosnai Her
i Her
cegovina; tel: +387 35 774 167, +387 35 774 114, +387
+387 35
35775
775793;
793;E-mail:
E-mail:[email protected],
[email protected],prpr
[email protected]; www.konjuh.ba
www.konjuh.ba
Pionirska
Živinice,
Hercegovina;
Ako želite da kupite ili
pro date vašu kuću,
za Vas je najbolji izbor :
Ukoliko trebate posao, pravo rješenje za Vas je:
BIH INTERNATIONAL TRUCKING COMPANY
www.genocid.org
OBUKA ZA CDL VOZAČKU DOZVOLU
- mogućnost učenja i polaganja
na bosanskom jeziku
- pet sedmica trening
- obezbijeđen smještaj
- bogato iskustvo na američkim
putevima naših instruktora
- uskoro on-line kurs samo za
naše studente
- NAZOVITE ODMAH i rezervišite mjesto,
broj studenata ograničen svaki mjesec
Claus Schlaefli
314-503-6611
www.WhySTL.com
Garantovana satisfakcija!
Ako Vaša kuća bude na marketu
duže od 60 dana
poklonićemo Vam $1000 na klozingu,
duže od 90 dana
nećemo naplatiti našu uslugu nik ako...
NUDIMO POSAO INSTRUKTORIMA
Ukoliko ispunjavate uslove garantujemo
od 4-5 hiljada dolara za tri sedmice
UKAŽITE NAM POVJERENJE
MI SMO TU DA VAM POMOGNEMO
Ako još niste izabrali agenta,
onda je Claus pravo rješenje
Nazovite odmah: 314-503-6611
www.bihinternationaltrucking.com
800.368.8115
314.832.7900
18
Juni 2006. Broj 26
izbori
www.dijasporabosnjacka.com
www.bosnianmediagroup.com
[email protected]
Bosnian American Independent Newspaper
bosnjacka
Published by: BOSNIAN MEDIA GROUP
Poziva sve građane BiH da
se registruju za Opće izbore
ROK 18.07.2006.
K
B
g la
S
s
s
A
lobističke funkcije. KBSA će u procesu
rješavanje problematike dvojnog
svježu krv u politički život BiH i dati
lobiranja posebnu pažnju posvetiti
značajan podsticaj njenom razvoju. Pošto
državljanstva. KBSA još jednom ukazuje
formiranju klubova prijatelja BiH i
KBSA predstavlja sjevernoameričku
na neispunjena obećanja i garancije
američkim i kanadskim zakonodavnim
dijasporu, koja je s jedne strane žrtva
povodom ovog enormno važnog pitanja.
organima. KBSA će napraviti poseban
rata, a s druge strane veliki pomagač
KBSA još jednom traži od svih političkih
program ohrabrivanja američkih i
države
BiH na ekonomskom, kulturnom,
subjekata u BiH da uzmu u obzir vitalne
kanadskih Bošnjka i prijatelja BiH za
naučnom
i humanitarnom planu, KBSA
interese građana BiH u dijaspori.
njihov ulazak u političke, ekonomske,
zahtjeva
od
državnih institucija BiH da u
7. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike
naučne i kulturne institucije Sjeverne
ime toga kooptira ljude iz dijapsore u
snažno podržava rad Međunarodnog suda
Amerike.
najviše
državne organe.
pravde i Međunarodnog krivičnog tribunala
KBSA će više raditi na edukaciji bh
9.
Kongres
Bošnjaka Sjeverne Amerike će
u Hagu. KBSA je formirao posebnu
dijaspore u Sjevernoj Americi.
djelovati
u
pravcu
odstranjivanja svih
agenciju "Odgovor na genocid" koja ima
KBSA poziva sve
problema legalnog
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će nastaviti uspješan proces razvoja
američke i kanadske
organiziranja života
lobističke funkcije. KBSA će u procesu lobiranja posebnu pažnju posvetiti
Bošnjake da aktivno
bošnjačke dijaspore Sjeverne
formiranju klubova prijatelja BiH i američkim i kanadskim zakonodavnim
participiraju u američkom i
Amerike.
organima. KBSA će napraviti poseban program ohrabrivanja američkih i
kanadskom društvu,
10. KBSA pozdravlja
kanadskih Bošnjka i prijatelja BiH za njihov ulazak u političke, ekonomske,
uključujući izlazak na
osnivanje Matice Bošnjaka,
naučne i kulturne institucije Sjeverne Amerike.
američke i kanadske izbore.
kao nevladine organizacije i
Afirmacija bh dijaspore u
iskazuje želju za suradnjom.
zadatak realizirati sve zadatke KBSA u
Sjevernoj Americi će biti jedan od težišnih
KBSA smatra da dijaspora mora djelovati
pogledu svakovrsne podrške Tužbi BiH
zadataka lobističke funkcije KBSA. U tom
kao poseban politički i ekonomski lobi za
protiv SCG za agresiju i genocid. Kongres
smislu nastavit će se kontakti sa vladama
ostvarivanje svojih političkih prava u BiH, i
Bošnjaka Sjeverne Amerike smatra da bez
SAD i Kanade.
svojih potreba u Sjevernoj Americi.
krivično-pravnog procesuiranja i procesa u
5. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će
11. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike
BiH nema pamćenja, bez pamćenja nema
u narednom periodu uspostaviti još bliže
će raditi na ekonomskom povezivanju
istinskog pomirenja. Samo suđenja mogu
odnose sa Bošnjacima regiona izvan BiH poslovnih ljudi bošnjačkog i
držati
institucionalno pamćenje.
Sandžak, Kosovo, Srbija, Crna Gora,
bosanskohercegovačkog porijekla u
8. KBSA smatra da dijaspora treba
Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Zapadna
Sjevernoj Americi, te povezivanju istih sa
proizvesti
vlastite kandidate koji će se
Evropa i Australija i aktivnije se uključiti u
maticom BiH.
kandidirati na parlamentarnim izborima u
uvezivanje bošnjačkog naroda u zajednički
12. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike
BiH. Kandidati koji žive u dijaspori najbolje će izraditi strategiju razvoja dijaspore
bošnjački korpus - svjetski kongres
poznaju potrebe dijaspore. Nezavisni ili
Bošnjaka, na bazi promoviranja
Sjeverne Amerike, i opstanka Bošnjaka,
stranački
kandidati iz dijaspore će
zajedničkih interesa Bošnjaka i BiH.
koji se neće vratiti u maticu. Strategija bi
povećati dinamiku samih izbora u matici.
6. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike
bila potpuno podređena očuvanju
Izabrani kandidati iz dijaspore će unijeti
već više godina prati, analizira i lobira za
identiteta i borbi protiv asimilacije mladih.
Apel Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike
IZLAZAK NA IZBORE JE
PATRIOTSKA OBAVEZA
Kongres Bošnjaka Sjeverne
Amerike poziva sve državljane BiH u
Sjevernoj Americi, njihove organizacije,
zajednice i institucije da se odmah
uključe u intenzivnu kampanju
uvjeravanja u značaj registracije i izlaska
na izbore u BiH. Odazivanjem na izbore,
državljani BiH u Sjevernoj Americi,
stvorit će šansu za rješavanje sopstvenih
problema i omogućiti BiH bržu
unutrašnju reintegraciju i integraciju u
euroatlanske institucije. Zato je
registracija i izlazak na izbore građanski,
nacionalni i patriotski interes broj jedan.
Bosanskohercegovačka dijaspora u
Sjevernoj Americi ima ponovo šansu da
izdejstvuje promjenu odnosa državnih
organa BiH prema dijaspori i prema
građanima BiH uopće, samo ukoliko bude
ujedinjena na principu zajedničke
kampanje za registraciju i izlazak na
izbore.
Dijaspora mora imati veze sa
maticom jer je to jedni način da se
odupre sve jačim trendovima asimilacije.
Zbog toga KBSA poziva dijasporu da
aktivno učestvuje u izbornom
odlučivanju. Dijaspora ima velik broj
glasova, te će izlazak na izbore u BiH
imati politički značaj kako za dijasporu,
tako i za maticu. Izbori su značajna
stvar, a ne politički ritual ili manifestacija
koja ne dotiče stvarni život građana.
Izbori su uslov demokratije. Nema
demokratije bez izbora. Neizlazak na
izbore je ozbiljan društveni, patriotski,
nacionalni i građanski problem i znak
slabosti pojedinca i zajednice.
Demokratija se gubi ako građani
prestanu da glasaju. Oni koji ne
učestvuju na izborima
nemaju pravo da se bune
što neke stvari u BiH ne idu
kako treba. Učešće u
izborima je u neposrednoj
vezi sa kritikom sistema i
političara.
Državljani BiH koji
žive u inostranstvu i koji
imaju biračko pravo, dužni
su se prijaviti za glasanje
izvan BiH kako bi za
naredne izbore u BiH bili
upisani u izvod iz
Centralnog biračkog spiska
za glasanje izvan BiH.
Prijava se vrši podnošenjem
popunjenog Obrasca prijave
za glasanje izvan BiH
Centralnoj izbornoj komisiji
BiH, koji možete pronaći na
web stranici Centralne
izborne komisije
(www.izbori.ba ) ili se za
dostavu obratiti
Ambasadama Bosne i
Hercegovine u Washingtonu
i Ottawi, te najbližim bh
organizacijama ili
zajednicama. Vaša prijava
mora biti dostavljena do 18. jula 2006.
godine. Stoga
KBSA poručuje državljanima BiH u
Sjevernoj Americi:
Glasajte u općinama odakle ste prognani.
Dijelite formulare, rođacima,
prijateljima, poznanicima. Pomozite
starijim i mlađima da ispune obrasce.
BiH nas sada više treba i zove nego
ikada. Dužni smo da se odazovemo
pozivu BiH, registriramo se i glasajmo na
izborima i tako na najbolji način
pomognemo jačanju nezavisne,
jedinstvene, demokratske, prosperitetne
države BiH i otvorenog, slobodnog,
civilnog društva.
Emir Ramić
Predsjednik Upravnog odbora KBSA
19
A
K
B
S
s
s
g la
Okrugli sto KBSA na temu Bitka za bosanski jezik
TEFERIČKU KULTURU
ZAMIJENITI STRATEGIJOM
uvažavanje vlastitih bošnjačkih vrijednosti.
Bošnjacima treba bošnjačka akademija
nauka i umjetnosti jer su oni jedini narod u
Evropu bez vlastite nacionalne akademije
nauka i umjetnosti. Samo unutar bošnjačke
akademije nauka i umjetnosti moguće je
bitku za bosanski jezik privesti kraju
naučnim pomirenjem dviju među sobom do
krajnosti suprostavljenih teza o bosanskom
jeziku. Jedne, koja se svodi na tvrdnju da
Bošnjaci nemaju svog jezika, što je zapravo
već poznata teza o "nepostojanju" i
"izmišljenosti" bošnjačke nacije. Druge, da
Bošnjaci imaju svoj zasebni jezik koji se u
potpunosti razlikuje od srpskog i hrvatskog
jezika.
Svaka Skupština KBSA donese progres u
radu KBSA. Tako će 7. Skupština KBSA u
Chicagu ostati upamćena po Rezoluciji
KBSA o otvaranju procesa za formiranje
Svjetskog kongresa Bošnjaka. Još nešto se
desilo važno za budućnost KBSA na
naznačenoj Skupštini. Udareni su temelji
Bosanski jezik je živ jezik, postojan i jezika. To je dovelo do toga da u dijaspori
jednom novom KBSA, koji će u pravom
dinamičan u slavenskoj, indoevropskoj i skoro da i nemamo škola bosanskog jezika,
smislu riječi biti bošnjački i
svjetskoj porodici jezika. Svi oni koji ga jedinstvenih programa rada za te škole,
bosanskohercegovački glas u američkom i
negiraju ili ignoriraju, osporavaju i udžbenika i druge literature. Pitanje jezika
kanadskom društvu. Naime otvoren je
ignoriraju zdravu i normalnu ljudsku je veoma važno političko pitanje. Bošnjačka
proces formiranja samostalnih bošnjačkih
pamet. Jezik je sredstvo komunikacije i politika u tom smislu je katastrofalna.
organizacija koje će sve zajedno djelovati
temeljno pitanje čovjekove slobode. Jezik
Njezin odnos prema promociji bošnjačke i
unutar KBSA. V eć sada imamo
je jedan od najfundamentalnijih dijelova
bh kulture u svijetu je ravan nuli. Nije onda
humanitarnu organizaciju, omladinsku
ljudskog bića, identiteta, osobenosti, ni čudno što je danas BiH jedna od
organizaciju, lobi organizaciju unutar
prisutnosti i javnog djelovanja. Bosanskinajzapuštenijih z emalja u svijetu u
KBSA. F ormiranjem organizacije
jezik je jezik bogate književne tradicije, kulturnom smislu. Bošnjački odnos prema biznismena i KZB Preporod taj ciklus će biti
jezik jedne osobite kulture i autentičnosti.
jeziku i kulturi, je sramotan. Radi se o istim
završen i KBSA će postati stvarna krovna
On ispunjava zadate svjetske standarde i nacionalnim vrijednostima u koje se tako
organizacija Bošnjaka Sjeverne Amerike.
norme. Postoji pravopis bosanskog jezika,
patetično, lažno i licemjerno zakljinju.
Po prvi put Skupština KBSA je formirala i
gramatike, rječnici. Postoji povijest
Bogata kultura Bošnjaka i BiH se savjetodavni odbor sa savjetodavnom
bosanskog jezika, dokumenti...
pokušava svesti na teferične i folklorne
funkcijom.
Postoje njegovi govornici. Pa zar se i svečanosti, ne ostavljajući prostora
Od 7. Skupštine, KBSA ulazi u jednu
pored takvih argumenata može još negirati istinskim
vrijednostima
moderne
novu fazu još neposrednijih odnosa sa
bosanski jezik? Serbo-kroatistika kao bošnjačke kulture, književnosti i jezika.
diplomatsko konzularnim
slavistička znanost postoji više decenija.Bošnjačkoj politici u kulturi važno je
predstavništvima BiH u SAD i Kanadi.
Slavistima se teško priviknuti na postojanje očuvanje bošnjačkog identiteta kroz
Posebno je vrijedno spomenuti saradnju sa
bosanskog jezika. Trebat će vremena da teferičku kulturu. Bošnjački političari
novim ambasadorom BiH u Otta wi
bosanski jezik na slavističkim katedramazapravo nemaju nikakvu strategiju u
gospodinom Milenkom Mišićem i naročito
postane ravnopravan srpskom i hrvatskom
kulturi. Zašto je to tako? Radi se o
saradnju sa dr. Biserom Turković, novim
jeziku i općenito u svjetskoj porodici jezika. nedostatku
svijesti prema vlastitim
ambasadorom BiH u SAD, čijim dolaskom u
Ono što posebno želim naglasiti jeste kulturnim vrijednostima.
SAD se znatno unaprijedila saradnja KBSA
nebriga države BiH i posebno bošnjačkih
Bošnjacima treba dijaloška narav
i Amabasade BiH Washington.
političkih snaga po pitanju bosanskog kada j e u pitanju k ultura u z puno
glas
KBSA
BILTEN KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE
20
Informativno glasilo KBSA
Broj 2.
Juni 15, 2006.
Glavni i odgovorni urednik Murat Muratović
Tehničko uređenje Bosnian Media Group
Izdaje UO KBSA
www.bosniak.org
[email protected]
Za izdavača Bosnian Media Group & Bošnjačka Dijaspora - bosansko-američke nezavisne novine - zvanični medijski
pokrovitelj 11. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike
Juni 2006. Broj 26
21
kolumna
Nastavljena daljnja dezintegracija nekadašnje Jugoslavije
Piše Mirzet Hamzić
Srbima u Srbiji treba
bajkovita priča kako bi što
omamljeniji pretrpjeli vrlo
blisku samostalnost
Kosova. A iza toga, ako se
ne počnu ozbiljno baviti
sobom i ne otvore
normalnu komunikaciju sa
svijetom, moguća su dalja
sužavanja ingerencija
Beograda. U BiH priča o
referendumu odgovara
svima koji su u politici. Jer,
uskoro će izbori, a po
motivaciji potencijalnih
birača procenat izlaznost
mogao bi pasti na najniži
nivo od kako se izbori
odvijaju. Obzirom da u
svim dijelovima BiH imamo
vrlo slabu ponudu hljeba,
ponuda igara mogla bi biti
obimna. Iz RS-a nudit će
referendum, a iz Federacije
BiH ukidanje RS-a ili treći
entitet. Uspavane mase
mogle bi se probuditi i reći
oni su loši, a mi smo dobri.
Time bi oni koji vladaju,
nastavili činiti što čine.
Dogovarati se da se ne
dogovore. Do sljedećih
izbora kada će se ponuditi
nove šarene laže.
POSLIJE CRNE
GORE I KOSOVO
IDE U SAMOSTALNOST
Na što vas asocira putanja
Karlobag, O gulin, K arlovac,
Virovitica? Mnoge vjerovatno ni na
šta, jer su tu mapu iz glava izbrisali i
najokorjeliji pobornici ideje o Velikoj
Srbiji. A ne tako davno bila je to
relativno čvrsta linija kao potencijalna
granica nove srpske države koja je
trebala nastati na ruševinama
federalne Jugoslavije. U proteklih
petnaestak godina, jedna za drugom,
od članica Jugoslavije postajale su
samostalne države tako da su na kraju
balade ostala samo dva oka u glavi.
Priča o tome kako su samo loši momci
napuštali zajedničku kuću, ma koliko
bila besmislena, pila je koliko-toliko
vode. I onda, su i Crnogorci rekli DA
samostalnosti.
Srbi, umjesto da napokon
iziđu iz kolektivnog ludila i postave
pitanje šta ćemo sa sobom, nastavljaju
istrajavati na idejama koje su razbile
Jugoslaviju i od zajednice bliskih
naroda načinili međusobno zavađene
skupine. I umjesto da ispoštuju volju
Crnogoraca da žive svoj život, oni
ponovo šire priču o tome kao će na
teritoriji Crne Gore formirati srpsku
državu (sjetite se početka 90-ih i priče
da će to isto uraditi u Hrvatskoj).
I, nažalost, to im nije dovoljno.
U nekoliko zadnjih sedmica
Srbi u BiH intenzivirali su priču kako
će na dijelu teritorije naše zemlje
sprovesti referendum. Radili su to,
kao i toliko toga prije, planski i
ciljano. Najprije su nevladine
organizacije počele skupljati potpise
za pristanak da se na teritoriji manjeg
bh entiteta građani izjasne o
izdvajanju iz BiH. Govorilo se o
visokim ciframa, ali se
na to niko ozbiljan nije
obazirao jer nevladine
organizacije se bave
raznim pitanjima i
njihov domen je uticaj
južnih vjetrova na rast
krila endemskih vrsta
leptirova, linjanje lisica
u manje toplim
Own A
Larger Home
because...
I’ll buy your present
one for CASH!
Free Report Available
Free recorded message
1-888-876-2997, ID 3045
mjesecima proljeća itd. Ali i nevladin
sektor u Srba nerijetko postavlja
pitanja državnog značaja. I sve bi to
bila lijepa igra da se u nju nisu
uključili i oni koji su na demokratskim
izborima dobili legitimitet
predstavljanja Srba u BiH.
Slon u staklari, Milorad
Dodik, rekao je da je referendum
mogući srpski odgovor na najnovija
dešavanja u BiH i izvan nje. Pridružili
su mu se, u nešto blažoj jezičkoj formi,
ali sa istom krajnjom idejom i ostali
predstavnici Srba iz BiH na
najrazličitijim ravnima. I odjednom je
to postala tema.
Razočarana i pozicija i
opozicija u novonastaloj državi Srbiji
(ne svi) pridružili su se sabraći preko
Drine. Najjača stranka trenutno u
Srbiji jeste ona koja predsjednikom
drži Vojislava Šešelja, koji je na
optuženičkoj klupi u Hagu, dakle
Srpska radikalna stranka, i oni ne drže
da je ne samo RS njihov prirodni
prostor nego i ostali djelovi BiH,
djelovi Hrvatske, Crna Gora,
Makedonija. Normalno, da se takva
država bez Kosova ne bi mogla ni
zamisliti.
Ovo svakako zvuči kao
nebuloza. No, zna li se da ova vrsta
priče u Srbiji ima najviše glasača sa
tendencijom da prekorače od radikala
sanjanu granicu od 50% onda to jeste
pitanje koje se graniči sa zdravom
pameću. Ili je ipak realno pitanje.
Predsjednik Vlade Srbije koji se od
početka svog mandata nije decidno
izjasnio ni u kojem vijeku živi,
Vojislav Koštunica (po svemu sudeći
ruka koja je na onaj svijet poslala
Zorana Đinđića,) umjesto čestitki
dojučerašnjoj braći, drugom oku u
glavi, Crnogorcima šalje sumnje i
neodređenost po pitanju njihove
iskazane želje za samostalnoću.
No, našao je način da produži
srpsku iluziju da su još nekakav bitan
faktor. Došao je u Banja Luku. Isti
onaj čovjek koji je u vrijeme
najstravičnijeg ubijanja BiH, s
Karadžićem pekao volove na Palama,
sada s nekim drugim volovima širi
priču o cjepanju BiH.
No, sve kazano ne treba
ozbiljno shvatiti. Situacija je sljedeća.
Srbima u Srbiji treba bajkovita priča
kako bi što omamljeniji pretrpjeli vrlo
blisku samostalnost Kosova. A iza
toga, ako se ne počnu ozbiljno baviti
sobom i ne otvore normalnu
komunikaciju sa svijetom, moguća su
dalja sužavanja ingerencija Beograda.
U BiH priča o referendumu odgovara
svima koji su u politici. Jer, uskoro će
izbori, a po motivaciji potencijalnih
birača procenat izlaznost mogao bi
pasti na najniži nivo od kako se izbori
odvijaju. Obzirom da u svim
dijelovima BiH imamo vrlo slabu
ponudu hljeba, ponuda igara mogla bi
biti obimna. Iz RS-a nudit će
referendum, a iz Federacije BiH
ukidanje RS-a ili treći entitet.
Uspavane mase mogle bi se probuditi i
reći oni su loši, a mi smo dobri. Time
bi oni koji vladaju, nastavili činiti što
čine. Dogovarati se da se ne dogovore.
Do sljedećih izbora kada će se
ponuditi nove šarene laže.
Fala Bogu pa te robe bar nikad
ne manjka.
22
Juni 2006. Broj 26
Obavijest o načinu prijave za glasanje izvan
Bosne i Hercegovine
REGISTRUJTE
SE ZA
IZBORE!!!
Poštovani čitaoci Bošnjačke Dijaspore!
Bošnjačko-američko savjetodavno vijeće za Bosnu i Hercegovinu (BAACBH) se iskreno zahvaljuje svim
donatorima na nesebično iskazanoj podršci našem dosadašnjem radu i našim budućim aktivnostima tokom
susreta “100 godina Bošnjaka u SAD” nedavno održanih u Chicago-u. Svaka vaša donacija je izuzetno važna
za nas jer omogućuje da se glas istine za Bosnu i Hercegovinu čuje u “metropoli svijeta”, Washington DC-u.
Posebnu zahvalnost upućujemo BACA Women's Group na njihovoj velikodušnoj pomoći i podršci, kao i
Gospodinu Elias Zenkich-u na njegovoj pomoći promociji BAACBH.
BAACBH planira do kraja ove godine otvoriti ured u Washington DC-u te zaposliti, za sada, jednu osobu kao
direktora programa, koji će profesionalno zastupati i braniti naše i vaše interese te interese Bosne i
Hercegovine pred američkom Vladom te mnogobrojnim nevladinim institucijama. Pozivamo sve čitaoce
Bošnjačke Dijaspore da, ukoliko žele pomoći, kontaktiraju naše koordinatore u svojim državama, postanu
naši koordinatori za sredine u kojima žive ili nam se direktno obrate putem e-maila-a, telefona ili poštom. O
nama i našem radu možete saznati mnogo više ako posjetite naš website www.baacbh.org.
S poštovanjem,
U ime UO BAACBH
Mirsad Hadžikadić, predsjednik
Naše kontakt informacije
Adresa: BAACBH, P.O. Box 33892, Washington, DC 20033-3892
Telefon: (202) 291 7080
E-mail: [email protected]
Apel za pomoć
Našoj Redakciji obratila se porodica Rešidović iz Teočaka, kako bi pozvala sve ljude
dobre volje da pomognu nekadašnjem pripadniku Armije BiH Asmiru Rešidoviću
(1975. godište). Asmir je u odbrani Teočaka ostao bez jedne noge, tako da je njegovo
kretanje otežano i nema mogućnosti da zarađuje. Pored toga njegovo zdravstveno
stanje se pogoršava i potrebno je da se on vrlo brzo podvrgne ljekarskom tretmanu u
inozemstvu, te da mu se izradi proteza. Svi koji mogu pomoći u posredovanju
prilikom liječenja ili pomoći svojim donatorskim sredstvima trebaju se javiti na
adresu: Asmir Rešidović, Stari Teočak 76 337, (telefon: ++ 387 61 146 693 ) ili na
račun Uni Credit Zagrebačka banka dd, S. W. I. F. T. code: ZABA BA 22 ; Account no.:
28-63-003391
Adresa banke: Bosanskih branilaca, Srebrenik 75 350, Bosnia & Herzegovina.
Radio
[email protected]
VAŠA PRIJAVA MORA BITI DOSTAVLJENA U
CENTRALNU IZBORNU KOMISIJU BIH
NAJKASNIJE DO 18. 07. 2006.GODINE KAKO
BISTE BILI UPISANI U IZVOD IZ CENTRALNOG
BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BIH ZA
IZBORE 2006. GODINE.
BEHAR
bosnian radio program St. Louis
Slušajte vaš omiljeni program u novom terminu
5.00 - 10.30 PM CT svake nedjelje
BOSNIAN MEDIA GROUP
istinski
bošnjački radio
Poštovani građani Bosne i Hercegovine,
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine
donijela je Odluku o raspisivanju i održavanju
neposrednih izbora za: Predsjedništvo Bosne i
Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
Predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske,
Narodnu skupštinu Republike Srpske i Skupštine
kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Neposredni izbori će se održati u nedjelju ,
01.10.2006.godine.
Državljani Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu
i koji imaju biračko pravo, dužni su se prijaviti za
glasanje izvan BiH kako bi za naredne izbore u Bosni i
Hercegovini bili upisani u izvod iz Centralnog biračkog
spiska za glasanje izvan BiH. Prijava se vrši
podnošenjem popunjenog Obrasca prijave za glasanje
izvan BiH Centralnoj izbornoj komisiji BiH, koji možete
pronaći na web stranici Centralne izborne komisije
(www.izbori.ba) ili se za dostavu obratiti Ambasadi
Bosne i Hercegovine u Washingtonu putem telefona 202
337 1500 , ext. 249 ili 232, odnosno fax-a 202 337 1502.
Prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine , biračko
pravo na izborima u Bosni i Hercegovini imaju sva lica
koja ispunjavaju sljedeće uslove: - da imaju navršenih
18 godina života; - da su državljani Bosne i
Hercegovine; - da imaju prijavljeno prebivalište u Bosni
i Hercegovini.
Popunjen obrazac prijave za glasanje izvan BiH treba da
zajedno sa kopijom važećeg identifikacionog dokumenta
( i drugih traženih dokumenata ako ste izbjeglo lice iz
BiH )
dostavite Centralnoj izbornoj komisiji BiH na adresu:
Izbori u Bosni i Hercegovini
Poštanski pretinac 451
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ili pošaljete fax-om na sljedeće brojeve:
+ 387 33 251 333 i + 387 33 251 334
P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116-2636
phone 314.494.6512
fax 509.267.4472
www.bosnianmediagroup.com
Podnosilac prijave može putem dežurnog telefona ili emaila provjeriti rezultat obrade svoje prijave za glasanje
izvan BiH
E-mail: [email protected]
Dežurni telefon: + 387 33 251 331 ili + 387 33 251 332
Svim državljanima BiH koji se upisu u izvod iz
Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH za
sljedeće izbore dostavit će se birački materijal na adresu
koju su naveli u svojoj prijavi. Državljani BiH su dužni
dostaviti sve izmjene o podacima pod kojima su se
prethodno prijavili za glasanje izvan BiH, a naročito
svaku promjenu adrese stanovanja u inostranstvu s
ciljem pouzdane dostave glasačkog materijala.
AMBASADA BOSNE I
HERCEGOVINE U
SJEDINJENIM AMERIČKIM
DRŽAVAMA
Juni 2006. Broj 26
23
kolumna
Moj stav
Piše Mehmed Đedović
IMATI VLASTITO
MIŠLJENJE
Samir Hanuša, POEZIJA
VULKANOFOBIJA
Po učenim geolozima
Novi Pazar počiva
Na ugaslom vulkanu
Po mojoj paranoji
Bojim se
Da mi ne postanemo neka nova lava
Na radost turista
I vulkanologa
Naručite bosanski best seller
Mehmed Đedović
KAD SE
BULBUL VRATIO
roman
Knjigu možete
naručiti na e-mail:
[email protected]
Cijena $12+$5 dostava
Knjigu plaćate po prijemu pošiljke
EuroConnection
U ovoj državi je valjda najbitnije ubijediti druge da neki od pisaca koji je pljuju i napadaju nikada ni vidjeti
je tvoje mišljenje jedino ispravno i da svi oni koji misle
neće, i još uvijek je na vrhu najprodavanijih knjiga u svijetu.
drugačije pojma nemaju ili nemaju čime misliti. Primjera Zanatski, u žanru takozvane zabavne literature Den Braun
SAN DŽEPAROŠA
ima na pretek i teško da bi se svi mogli okupiti u jednoj je odradio dobar posao i napravio sjajnu i ubjedljivu knjigu
koja funkcioniše u svom svijetu. Ne treba ni govoriti da je
pozamašnoj enciklopediji tipa duplog Hari Potera al' da
Moji pijanistički prsti nežno
knjiga fikcija i da je oglašavanje crkve samo povećalo tiraž
rizikujemo i pokušamo navesti one najupečatljivije.
Prebiraju po klavijaturama
Profesor Lovrenović vjerovatno vodi na ovoj listi knjizi što će se isto desiti i dešava i sa filmom.
Vaših nasmijanih džepova
Nije u tome stvar, ljute me ti pametni kritičari koji
jer je kategoričan u svom stavu kako piramide u Visokom
nema, pa nema, je li se usudio da doista ustvrdi kako će se po svaku cijenu hoće nas ispred ekrana da ubijede da je
Moji su dlanovi bonaca
javno spaliti bude li je, ili ne, to ne smijem da tvrdim jer tu njihovo mišljenje jedino valjano i da ono što zanima vas
emisiju gledao nisam. Lovrenović dakle, neuki i nepismeni cijeli svijet nema veze sa pameću.
Mirno plove beskrajem plavim
Kada nas ubjeđuju u to da je mlijeko crno najviše
puk pokušava ubijediti da je jedino njegovo mišljenje
Novčanici šuštavih jedara
ispravno i da kad on kaže da nešto nema onda toga nema i energije potroše političari, pa iako im u Bosni i Hercegovini
Bremenite ženske tašne
točka; pa zar više vjerujete svojim očima, i onom visočkom više niko živ ne vjeruje, oni i dalje igraju svoju igru i rade sa
Skrhane bolovima
kamenju koje se pomalja ispod zemlje nego li profesoru ovim narodom šta god hoće.
Prizivaju
ruke veštog hirurga
Majstori ubjeđivanja su mediji, i to ne bilo kakvi majstori.
Lovrenoviću?
Da
učine
carski rez
Ako mene pitate za tu piramidu o kojoj svi pričaju i Sve ono što čuješ na dnevniku u pola osam očekuj da će ti
sva Bosna vikendom ide do Visokog, ja vjerujem i bataljon komšija ujutro prepričati uz kahvu kao svoje mišljenje i do
Želim vam pune svilene džepove
Lovrenovića me ne može ubijediti da je drugačije. Zašto? zadnjeg truna energije braniti to kao svoj stav.
Pisani mediji su posebna priča, i svaki od onih
Za moje niklovane prste
Onom Osmanagiću iz Amerike nije bilo mrsko zapucati u
I samo ponekad u dokolici
Teočak u potrazi za kamenim kuglama kojima se ne zna jačih imaju i svoje elektronsko, tv izdanje, tako da im ne
pouzdano porijeklo i namjena i koje su razasute po cijelom možete pobjeći jer televizija je odavno šef svih kućanskih
Za pustih nedeljnih poslepodneva
svijetu, a Lovrenović teško da je i čuo za Teočak; i tu je aparata i čudo tehnike kojemu valja vjerovati bez sumnje.
Tajno
Semir dobio moju naklonost, a valja mu priznati da je imao Šta je, što bi rekao moj komšija Šaban, poenta sve ove
Vunenom
rukom
džeparim sebe.
hrabrosti uhvatiti se u koštac sa ovdašnjim akademskim priče?
Odrastao, zreo čovjek koji se brine o familiji, koji
pametnjakovićima koji se slomiše da dokažu kako
(odabir izvršio prof. Mirzet Hamzić)
se
hrve
sa životom, koji krvavo zarađuje svaki dinar ne
piramide nema. Gospa u Hercegovini je odličan primjer
smije
dozvoliti
da
mu
bilo
ko,
bilo
ko
govori
šta
da
misli
o
poređenja sa Piramidom. Priviđenje Gospe Vatikan
nikada nije priznao, ali je ona na onom kršu i kamenu u bilo čemu, nego mora da ima svoje vlastito mišljenje, Autor je rođen 1966. u Novom Pazaru.
potpunosti ispunila svoj cilj, olakšala je život tom narodu i makar bilo i pogrešno, ali je barem njegovo. I još nešto Objavio knjigu pjesama
"Morsijev
bolje je imati bilo kakvo, nego nikakvo ili tuđe mišljenje.
taj kraj pozlatila, ako to nije svrha ja ne znam šta je.
Katalog"
(1994).
Informacije radi, saznao sam da je moguće da se I da bi sve dobilo svoj puni smisao najbolje je da odmah
zaboravite
otkopavanje desi i na kalesijskom Visu, brdu koje dominira p o š t o p r o č i t a t e
sadržaj
ovoga
teksta,
nad cijelom dolinom i koje barem ima izgled piramide,
jer on vam kao što se
mogu misliti šta će onda reći Lovrenović i njemu slični.
Drugi, od tih najupečatljivijih primjera koji se da naslutiti govori šta i
valjaju po medijima je Da Vinčijev kod i film i knjiga. Mirsad kako da mislite, a to je
Kličković, onaj što za magazin iz kulture Federalne potpuno nepotrebno
televizije Sedmica komentariše filmove, popljuva i film i jer vi, dakako imate
knjigu. Hajde što to uradi, nego i mene hoće da ubijedi da s v o j e v l a s t i t o
je jedino njegovo mišljenje ispravno i da ne treba da mišljenje.
Eto, to je
gledam film jer je on tako rekao. Knjiga Dena Brauna
svrha
cijele
ove priče.
prodata je u šezdesetak miliona primjeraka, toliko koliko
automatizirane prijave
pozivom na tel:
1-206-244-6888
od
1. jula
ove godine
pozivi prema BiH:
prema fiksnoj 9,9 c/min
prema mobilnoj 21 c/min
24
Piše: Miljenko Jergović
Juni 2006. Broj 26
preuzeti komentar
Nadbiskup Puljić deset godina poslije
NIKAD NE VJERUJ MUSLIMANIMA!!!
POSTOJE PRIČE ZA KOJE ČOVJEK MISLI
DA ih nikada nikome neće ispričati, a onda ih ipak
nekome mora reći jer se, eto, situacija tako postavila i
život tako izmijenio da bi dalja šutnja bila besmislena, te
na neki način nepristojnija od ispričane priče. S
nelagodom, dakle, počinjem: bilo je to 1992. godine,
naručili su mi iz Nedjeljne Dalmacije da načinim intervju
s vrhbosanskim nadbiskupom Vinkom Puljićem. Stvar je
bila višestruko delikatna: s Puljićem sam trebao
razgovarati o budućnosti Bosne i Hercegovine, premda on
nije političar, niti sam ja bio upućen u teološka pitanja.
Razgovor je bio, više ili manje, korektan - ja sam
postavljao opća pitanja, a nadbiskup je davao očekivane
odgovore. Naravno, on je tražio tekst na autorizaciju.
Došao sam sutradan, baš u vrijeme kada je kod Puljića
bio reporter Hrvatske televizije Smiljko Šagolj. Onako
veseo, hercegovački prostodušan i prisno familijaran,
kakav je Šagolj uvijek bio kada se s nekim nađe oko
nacionalne stvari, tapšao je nadbiskupa po ramenu i, čini
mi se, zvao ga po imenu. Puljić nas je ponudio rakijom,
dobrom domaćom posavskom, a Šagolj je, naravno,
inzistirao da se razgovara o politici. Upravo je bio
okončan nekakav međunarodni skup o Bosni, je li bio
Lisabon i Coutilhero ili nešto drugo - više ne znam, ali je
Šagolj svako malo ponavljao što je o budućnosti
mirovnih i državnih pregovora rekao Predsjednik. Mislio
sam se - koji Predsjednik, iako sam znao, iako je iz
konteksta bilo jasno tko je Predsjednik, a kada sam i sam
progovorio, pa sam umjesto Predsjednik rekao Tuđman,
to je nekako djelovalo kao psovka. U svakom slučaju, ni
Šagolj, a ni nadbiskup nisu pretjerano bili zainteresirani
za ono što ja imam za reći. U svemu sam bio samo
neobaviještena budala.
Onda je Šagolj spomenuo Aliju i muslimane.
Alija i muslimani bili su, naravno, bosanskohercegovački
predsjednik i bosanskohercegovačka delegacija na
pregovorima. Naravno, Alija i muslimani su opet
napravili neku pizdariju, ili su obećali nešto što neće
ispuniti. U svakom slučaju, tada je nadbiskup Puljić
izgovorio rečenicu zbog koje ovu priču i pričam i zbog
koje, evo, osjećam višegodišnju nelagodu: "Muslimanima
nikada ne smiješ vjerovati".
u Sarajevu bila je sva oblijepljena plakatima HDZ-a.
Naravno, plakate nisu zalijepili crkveni velikodostojnici,
ali se nisu ni bunili, niti protestirali, kao što bi, u to nema
ama baš nikakve sumnje, protestirali da su im aktivisti
SDA ili Združene liste polijepili svoje plakate.
Vrhbosanski nadbiskup je tih izbornih dana
davao uglavnom načelne izjave. Međutim, vrlo skoro
progovorio je o ugroženim pravima Hrvata u dijelovima
zemlje koji su pod kontrolom SDA, u čemu je često
pretjerivao, kao na prošlogodišnjim blagdanskim misama
na Stupu. Uvijek je bio spreman kritizirati postupke
bošnjačkih vlasti, izjave Alije Izetbegovića i pojave
islamskog radikalizma. O postupcima HDZ-a nakon
izbora iz rujna 1996. nije rekao zapravo ništa, osim što je,
onako načelno i ofrlje, poručivao da se mora omogućiti
povratak svih prognanih i izbjeglih.
Činjenica da Vinko Puljić, vrhbosanski
nadbiskup, nije bio prisutan na Saboru Hrvatskog
narodnog vijeća, da nije poslao ni svoga izaslanika, te da
je na uvijen i umiven način zapravo poručio kako nitko
od prisutih svećenika njega ne predstavlja i kako on, eto
baš sad, smatra kako svećenici moraju ostati izvan
politike i političkih zbivanja, ta činjenica i ne bi bila
toliko važna, jer ni skup Hrvatskog narodnog vijeća nije
baš bio važan i plodan, da nije beskrajno iritantne
činjenice da se Puljić sjeti da on, niti itko njegov, ne bi
trebao sudjelovati u politici čim se počne voditi neka
politika koja je mimo HDZ-a. U odnosu na HNV
nadbiskup Puljić je postupio isto kao i hrvatski
veleposlanik u Bosni i Hercegovini Darinko Bago: i taj je
vrlo rad biti protokolarni gost na skupovima koji se
održavaju pod pokroviteljstvom Tuđmanove filijale, a eto
ga nema čim neki drugi Hrvati održavaju sijelo.
Put vjere i nacije
Smiljko, nadbiskup i pamćenje
Bili smo sami u sobi: Smiljko, nadbiskup i ja,
pa mi nitko danas ne mora vjerovati da govorim istinu, a
pamćenje mi je svjedok da ne lažem niti jedne jedine
riječi i da sam punih šest godina navijao za nadbiskupa
Puljića, radovao se svakoj njegovoj pametnoj riječi i
strepio zbog svake koja je naličila Smiljku Šagolju, toj
našoj vječno živoj metafori. Radovao sam se kada je
postao kardinal i kada je bosanska krv, katolička,
muslimanska i pravoslavna, grimizno obojila njegovu
kapicu; radovao sam se kada je pozivao narod da ostane u
svojim domovima i da se ne odaziva pozivima Kordića i
drugova na iseljavanja prema jugu; radovao sam se kada
je Puljić nastupao kao bosanski patriot i vjerovao sam da
ona njegova rečenica nije stvarna, da ju uopće nije
izgovorio, da mi se pričinila ili da se radilo o nekoj, meni
nerazumljivoj verbalnoj figuri ili andrićevskoj literarnoj
slobodi. Isto tako: s užasom sam gledao Puljića kako
sjedi u Banskim dvorima prekoputa Tuđmanu i kako
njegova saopćenja više sliče nacionalnom lamentu nego
razračunu sa čovjekom koji je po banovinskoj crti klao
Bosnu; s užasom sam gledao Puljića kako mu u prvom
misnom redu sjedi Dario Kordić; s užasom sam gledao
Puljića kako na raznim hadezeovskim skupovima drži
govore i propovijedi u kojima, istina je, nije bilo ničega
malignog, ali što radi bosanski kardinal na skupovima
ljudi koji od jedne žele načiniti najmanje dvije Bosne? U
svakom slučaju, nije mi bio jasan princip po kojem
vrhbosanski nadbiskup izmjenjuje diskurse: probosanski i
antibosanski.
Onda sam pročitao izjavu nekog
južnobosanskog muderisa, isključivog i prilično
antibosanskog (što znači - antihrvatski i antisrpski)
napaljenog koji je rekao da se Puljić uvijek zalaže za
Bosnu kada se čini da Bosna nema nikakvih šansi, a čim
Bosna postane izglednija, on daje sasvim suprotne izjave.
Ne znam jesam li se s muderisom složio, ali do danas ne
prestajem razmišljati o njegovim riječima.
Zabrana i politička podrška
Pred prve poslijeratne izbore Katolička je crkva
u Bosni i Hercegovini podržala HDZ. Zapravo, HDZ je
podržao vrh Katoličke crkve. Kako? Pa, na dva načina:
aktivno podgovarajući vjernike da glasaju za Tuđmanovu
stranku (što su činili pojedini župnici) i pasivno
prepuštajući HDZ-u da narodu govori kako ima podršku
Crkve, čak i kada ju nije imao. Dva dana pred izbore fra
Luki Markesiću je njegova hijerarhija zabranila da stane
svojim imenom iza Združene liste, a zgrada Bogoslovije
Onda je Šagolj spomenuo Aliju i
muslimane. Alija i muslimani bili su,
naravno, bosanskohercegovački
predsjednik i bosanskohercegovačka
delegacija na pregovorima. Naravno,
Alija i muslimani su opet napravili
neku pizdariju, ili su obećali nešto što
neće ispuniti. U svakom slučaju, tada
je nadbiskup Puljić izgovorio rečenicu
zbog koje ovu priču i pričam i zbog
koje, evo, osjećam višegodišnju
nelagodu: "Muslimanima nikada ne
smiješ vjerovati".
Naravno, niti je važno kamo tko ide i gdje sijeli
ili ne sijeli, kao što ne mora biti važno niti to je li neki
svećenik, pa bio on i kardinal, politički korektan u svojim
izjavama, ali je jako važno koliko je neki duhovnik, a
pogotovu kardinal, na putu Vjere, a koliko na putu
Nacije. Ako je na putu Vjere, tada vjeruje svima jednako,
pa i muslimanima, ali ako je na putu nacije, ako je sitni
provincijalni nacionalist, tada njegova Vjera, njegova
misija i njegova duhovna utemeljenost ozbiljno dolaze u
pitanje. Rušeći komunizam, vrh Katoličke crkve u
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ozbiljno se spetljao s
HDZ-om. Katolički svećenici su bivali stranačkim
aktivistima, mahali su pištoljima, u Hrvatskoj postajali
ministri, a antikomunizam zagrebačkog i sarajevskog
nadbiskupa nije bio duhovni, nego politički stav. Stoga
danas nije moguće iz svega toga izaći na način na koji to
pokušava i Puljić: mi se, kao, ne bi bavili politikom jer to
i ne smijemo, ali ćemo ipak ponešto dosoliti čim
Tuđmanu i njegovima ponestane daha i čim vladavina
HDZ-a dođe u pitanje.
S druge strane, Puljić je sasvim skrajnuo i
zaboravio na ono što mu kao duhovnom pastiru leži na
duši i što je dio njegove misije: zaboravio je odrediti se
prema konkretnim zločinima koje su neki Hrvati činili u
Bosni i Hercegovini, pozivajući se - ubijajući, paleći i
zatvarajući - na vjeru u Isusa Krista. Nadbiskup Puljić
zaboravio je da je baš njegova dužnost da skine križ s
počiteljske kule, makar to platio životom i makar se sam
verao uz njezine zidine. On bi to morao učiniti kao
katolik, hijerarhijski najviše postavljen katolik u Bosni i
Hercegovini, te čovjek kojemu sitni provincijski
nacionalizam i tapšanje Smiljka Šagolja nikako ne
priliče, kako 1992. tako ni danas.
Dobro sam svjestan da vrhbosanski nadbiskup
Vinko Puljić danas može sasvim fino reći da lažem pri
prepričavanju našeg susreta iz 1992., kao što može
ustvrditi da sam izmislio njegovu rečenicu. Isto tako
znam da u tom slučaju nemam nikakvoga načina dokazati
istinu, niti naći onoga koji bi potvrdio moje riječi. No,
priču nisam ni ispričao da bi mi itko povjerovao, nego
sam je ispričao zbog sebe i zbog sitne ljudske nade da oni
kojima je u opisu poslanja neće lagati, čak ni u
slučajevima kada im osjećaj čopora ili kultivirani osjećaj
nacije nadraste vjeru u Isusa Krista i vjeru da su svi ljudi
božja stvorenja.
Juni 2006. Broj 26
historija kanadskih bošnjaka (2)
Piše prof. Emir Ramić
25
Bošnjačka Dijaspora u povodu sto godina postojanja bošnjačke zajednice u Sjevernoj Americi, u pet nastavaka ekskluzivno donosi
najznačajniju analizu o doseljavanju, životu i organiziranju Bošnjaka u Kanadi, autora profesora Emira Ramića
BOŠNJACI MUSLIMANI INTEGRIRALI SU
SE U KANADSKO DRUŠTVO DECENIJAMA
ČČUVAJUĆI
UVAJUĆI OSOBENOSTI
SVOJE KULTURE, VJERE I TRADICIJE
B
KANADSKI BOŠNJACI
osanska Dijaspora
je
zemlje na privremeni rad. Najvažnija
pojam n ovijeg d atuma,
kočnica bošnjačkog asimiliranja u
U društvenom i kulturnom kanadski K ulturni m ozaik, k ao
iako je i prije devedesetih
godina prošloga stoljeća životu kanadskih Bošnjaka značajnospecifični k
anadski o
blik
kao takav postojao u sklopu političke mjesto imali su ne samo Bošnjački multikulturalizma, jeste vjera. Zato je
(Bošnjaci iz Bosne i Sandžaka u islamski c entri, v eć i mnoga
organizacija bošnjačkih islamskih
i
Turskoj p očetkom 2 0. vijeka) i nacionalna udruženja i klubovi, kaocentara
u Kanadi bila od velike
ekonomske migracije (posebno u brojni pojedinci. Bošnjački islamski
važnosti za bošnjačko biće.
zemlje Zapadne Evrope tokom centri bili su prva mjesta duhovnog i
Prema mojim rezultatima
kulturnog
života
kanadskih
šezdesetih i sedamdesetih godina
istraživanja 2004. godine je u Kanadi
prošloga stoljeća). U većoj mjeri Bošnjaka. Nevolje koje su zadesile bilo oko 30.000
Bošnjaka,
bosanska Dijaspora postoji kao bošnjački narod u BiH okupile su i još skoncentrisanih uglavnom u Južnom
više ujedinile kanadske Bošnjake,
društveni fenomen ili zasebna
Ontariu. Zbog nepoznavanja jezika,
čije organizacije i zajednice imaju
društvena skupina tek od početka
bošnjačke izbjeglice su na samom
90-ih godina, kad su velike skupine zadatak da pred kanadskim vlastima početku bile prisiljene živjeti od
štite nacionalne bošnjačke interese i pomoći Države, ili prihvatati poslove
stanovništva Bosne i Hercegovine
interese BiH. Samo tokom 1993.
(uglavnom Bošnjaka), prognane iz
koji su bili vrlo slabo plaćeni. Kasnije
godine u Kanadu se doselilo 2.300
matične z emlje o d s trane
se ta slika vremenom mjenjala.
agresorskih vojski i paramilitarnih Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine. ToDjeca koja su došla sa roditeljima
su uglavnom bile izbjeglice. Pored te dobili su mogućnost obrazovanja, i
jedinica. Migracijski ciljevi bosanske
kategorije imamo još tri kategorije
Dijaspore bili su prvobitno zemlje u
mnoga od njih danas završavaju
kojima su već postojale određene
grupe
bosanskih
građana
(Njemačka, Švicarska, Austrija),
prijateljski naklonjene zemlje i zemlje
sa posebnim historijskim vezama sa
Bosnom (Turska, Italija, Mađarska,
Češka), te tradicionalne emigrantske
zemlje sjeverne Evrope (Norveška,
Švedska, Danska, Holandija).
Zbog pogoršanja ekonomske situacije u zemlji dio stanovnika
Bosne i Hercegovine odlučuje se
tokom druge polovine 90-ih godina
da napusti zemlju i krene u pravcu
zemalja "Novog Svijeta": Sjedinjenih
Američkih
Država,
Kanade,
Australije i Novog Zelanda. Sličan
potez poduzima i dio bosanskih
iseljenika u Njemačkoj, koji zbog
nerješenog boravišnog statusa nije
mogao ostati u zemlji, a svoju
perspektivu ne vidi u povratku u bošnjačkih useljenika u Kanadu. ugledne i priznate f akultete.
Domovinu. Grube procjene govore Prva kategorija Bošnjaka koji su u Međutim, ova djeca više osjećaju
danas o oko 1,5 do 2 miliona Kanadu ulazili u periodu 1890-1920. Kanadu svojom domovinom, dok
Bošnjaka u Dijaspori, izvan matične u većini slučajeva su bili neoženjeni
roditelji i
dalje s a B iH g aje
zemlje Bosne i Hercegovine. Mjesta muškarci, neobrazovani, koji su neraskidivu v ezu. Tu n astaju
sa značajnom bosanskoherceisključivo imali namjeru da zarade konflikti.
govačkom emigracijom: Sjedinjene novac i što prije se vrate u Maticu.
Izbjeglice rastegnute između
Američke
Države
250.000;
U tom prvom valu useljenja
želje za povratkom u BiH ili ostankom
Njemačka 180.000; Norveška
Bošnjaci
su većinom
bili iz u Kanadi radi ekonomske sigurnosti,
12.000; Švedska 54.000; Danska Hercegovine. Druga kategorija želje da im djeca budu Bošnjaci
16.000; Nizozemska
25.000;
bosanskih emigranata u Kanadu Bosanci, a sa druge strane opet
Švajcarska 40.000; Austrija 90.000;slijedi nakon Drugog svjetskog rata. bojaznost od asimilacije, suočeni sa
Turska 45.000; Hrvatska 20.755; Razlozi pored ekonomskih, bile su traumama rata, imaju pred sobom
Kanada 30.000; Australija 35.000; velike socijalno-političke promjene ozbiljan konflikt koji valja polahko
Novi Zeland 1.000 Slovenija 21.542 ; nastale dolaskom komunista na vlast rješavati i prevazilaziti. Kako?
Makedonija 17.018, Francuska na prostorima bivše SFRJ. Treća
Sačuvati svoj jezik, folklor, kulturu,
10.000, Velika Britanija 8.000, generacija useljenika, koja je bila i
vjeru, brak i porodicu. To može samo
Belgija 4.000, Luksemburg 3.000, najobrazovanija, došla je 60-tih kroz adekvatno vjersko, kulturno i
Irska 2.000, Rusija - Ukrajina - godina prošlog vijeka kada je vlast u nacionalno organiziranje i česte
Bjelorusija 5.000.
Jugoslaviji odobrila odlazak u druge posjete Domovini. To je jedan od
načina kojim Bošnjačka zajednica u
Kanadi t reba d a p okaže
dostojanstvenu p
ažnju i
po
mogućnosti u
smjeri s voju
intelektualnu elitu bilo da se radi o
vjerskim, k ulturnim, j ezičkim,
nacionalnim i
s vim d rugim
djelatnicima, da razvijaju programe u
očuvanju jezgre jednog naroda porodice.
Broj kanadskih muslimana
sa cifrom od 750.000 je premašio
broj Jevreja, a uskoro bi mogao da
prestigne
Prezbiterijance
i
Luterance. Broj muslimana Kanade
se rapidno povećava zadnjih 30
godina. Evo pokazatelja. Prvo
muslimansko prisustvo u Kanadi
zabilježeno je 1871. godine sa 13
muslimana. Godine 1921. u Kanadi
je bilo samo 478 muslimana, godine
1931. je bilo 645 muslimana, da bi
onda broj naglo počeo rasti kako
slijedi: godine 1981. bilo je 98.165
muslimana; godine 1991. bilo je
253.260 muslimana. Islam u Kanadi
je najveća nekršćanska religija koja
je i dalje u stalnom porastu. Samo u
Torontu trenutno živi oko 150.000
muslimana. Muslimani reprezentuju
najmlađu kategoriju Kanađana sa
prosječnom starošću od 28,1 godinu
(kanadski prosjek starosti je 37
godina)
Muslimani
su
najedukativnija populacija u Kanadi
(6 % muslimanske populacije u
Kanadi ima titulu magistra, više od
120.000 muslimana je pohađalo
različite stepene škola u Kanadi, a
6.310 muslimana ima titulu doktora
nauka u Kanadi).
OD MEHE HABIBA DO
VRHUNSKE ORGANIZACIJE
Prva džamija Kanade, a
ujedno i Sjeverne Amerike je Al
Rashid M oscque u Edmontonu,
Alberta, koja je uvakufljena 1930.
godine, a proklanjala 1938.god. U
Kanadi ukupno ima 411 islamskih
objekata od kojih 121 džamija, 37
islamskih š kola i 253 islamska
centra. Najviše džamija, škola i
centara i ma O ntario š to j e i
razumljivo jer je ova provincija
najnaseljenija.
Provincija Ontario ukupno
ima 2 65 i slamskim o bjekata,
većinom u Južnom Ontariju, koji je i
najnaseljeniji dio Ontarija i Kanade.
26
Juni 2006. Broj 26
historija kanadskih bošnjaka (2)
Samo u Zlatnoj potkovici gdje živi
se kućiti, stjecati dobra, graditi svoje uglavnom u povremenim pismenim
džemata OIZ - e Gazi Husrev - beg
najviše Bošnjaka, tj.od Kingstona dodžamije i nacionalne institucije u ili usmenim istupima jednog od su potencirali vjerski i nacionalni
Niagara Falls, egzistiraju 64 džamije kojima je prisutno sve više mladih najpoznatijih
identitet naših muslimana. Putem
bošnjačkih
i mesdžida. Među ove 64 džamije
obitelji s djecom. Bilo je to razdoblje intelektualaca
i biznismena u raznih programa, štampanja raznih
Južnog Ontarija su 4 bošnjačke: sportskog i školskog povezivanja, Kanadi, rahmetli Hasana Karačića. materijala vjerskog i nacionalnog
najstarija bošnjačka džamija Kanade vrijeme
političkog
naboja
i Ali kanadski Bošnjaci su ne samo (bošnjačkog) sadržaja i uporednog
Bosnian Islamic Centre u Etobicoke sazrijevanja, vrijeme proboja u aktivno učestvovali u formiranju
aktivnog obilaska džematlija sve se
kod Toronta (bivša Hrvatska
poslovni i politički život Kanade, ali i OIZ - e Gazi Husrev - beg, nego su izraženije budila svijest našeg
džamija) gdje imâmi Nedžad ef. vrijeme gradnje mostova između postali i njegovi najaktivniji članovi.
svijeta. Kad je u ljeto 1984. godine,
Hafizović, Bosnian Islamic Centre demokratske Kanade i BiH.
Poslije vrlo uspješne ramazanske kupovinom veće kuće u Etobiku,
Gazi Husref-beg u Etobicoke, gdje
posjete imama Pašanbegovića, na utemeljen i prvi bošnjački mesdžid,
imame glavni imam za Kanadu Tajib
period od 3 mjeseca, za imama osjetno je intenziviran proces
ef. Pašanbegović
i Bošnjački
JAČANJE ISLAMSKE SVIJESTI
dolazi prof. Ibrahim ef. Džananović. profilacije i jačanja džemata OIZ-e
islamski center Hamilton, gdje imami
KANADSKIH BOŠNJAKA
Bilo je to potkraj ljeta 1978. godine. Gazi Husrev - beg. Najbolji
Ismail ef. Fetić i Kanadsko-bosanski
Sljedeće 1979. godine za imama pokazatelj podrške koju je ovaj
islamski center London. U zadnih
Bošnjačka
Islamska
dolazi prof. Seid ef. Smajkić i ostaje džemat uživao kod našeg svijeta je
deset godina u Kanadu se uselilo
zajednica Gazi Husrev-beg, Toronto, na toj poziciji jedanaest mjeseci. Za činjenica da je od oko 120 bošnjačkih
26.210 Bosanaca i Hercegovaca od osnovana je prije dvadeset i sedam Ramazan 1980. godine ponovo familija, koliko ih je bilo na širem
kojih je jedan veliki broj Bošnjaka. godina, a u tom periodu kontinuirano dolazi Tajib ef. Pašanbegović.
području od Belleville i Kingstona na
Tačan broj Bošnjaka se još ne zna. djeluje punih dvadeset i tri godine. Konačno, u junu 1982. Tajib ef. istok, preko Toronta, do Windsora na
(Ako Bošnjaci čine 75% ukupnog
Preteča ideje osnivanja prvog
Pašanbegović dolazi kao stalni imam zapad Sudbury na sjever, njih 95 bilo
broja doseljenika iz BiH onda ih ima bošnjačkog džemata u Torontu bioi je
učlanjeno u džemat, što je veliki
o d t ada d žemat d jeluje u
19.657, ali tačne evidencije nema).
procenat i po ondašnjim i sadašnjim
rahmetli
prof. Dr. Ahmed ef. kontinuitetu.
Osim pomenutih, veće
Smajlović. Odluka o formiranju ovog
Sa formiranjem OIZ - e Gazi standardima.
grupacije Bošnjaka su u
džemata donijeta je na OsnivačkojHusrev - beg, počeo je proces
Vancouveru, Calgariju, Edmontonu, skupštini održanoj u ljeto 1977. postepenog, ali sigurnog rastakanja
NAGLI PRILIV NOVIH
Saskatunu, Regini, Winipegu,
IMIGRANATA
Ottawi, Montrealu, Quebeku,
Kitcheneru, Guelphu, Vindsoru, St.
U proljeće 1990. godine, kad
Catharinesu i Niagari Falls, pa se je
su u BiH formirane prve političke
nadati osnivanju novih džemata i
stranke, pripadnici OIZ - e Gazi
uvakufljenju novih džamija i
Husrev - beg su se uključili u
bošnjačkih
centara.
Treba
tamošnja događanja, finansijski i
napomenuti da su Bošnjaci najvećim
informativno pomogli svoj narod.
dijelom učestvovali u osnivanju
Džemat je početkom septembra bio
džamije u Niagra Falls, najviše
domaćin rahmetli Aliji Izetbegoviću,
zahvaljujući
rahmetli
Hasanu
predsjedniku SDA, prilikom njegove
Karačiju, gdje je uz džamiju
kraće turneje po Kanadi i SAD - u.
uvakuvljeno bošnjačko mezarije.
Poslije toga su se redale posjete
Najstariji
bosanski
istaknutih Bošnjaka. Godine 1991.
musliman, emigrant u Kanadi je
vrlo je dobro organizirana i kampanja
najvjrerojatnije rahmetli Meho Hebib,
popisa stanovništva.
Kako je
koji j e emigrirao n akon P rvog
prijetnja od agresije postajala sve
svjetskog rata, drugi bi mogao biti
opipljivija, u okviru džemata je
Ejub Reis koji je emigrirao nakon
pokrenut kratkovalni radio - program,
Drugog svjetskog rata, tačnije
čime je krenula snažna informativna
1947.god. Ejub Reis je iz Austrije, u
aktivnost.
kojoj je kao engleski zarobljenik
Sa osnivanjem Bošnjačkoproveo 2,5 godine, bio jedini
kanadskog humanitarnog društva
musliman u grupi od 24 Hrvata i
unutar naše zajednice 1992. godine,
emigrirao u Halifax, na sječu šume.
pristupilo
se organiziranom
On kaže da godinama kasnije nije
pomaganju
našem narodu u
sreo ni jednog muslimana. On je
Domovini. U toku trajanja agresije
amidžić hadži - Kerim Reisa koji je u
zajednica je putem ovog društva
Kanadu prebjegao nakon odležanih
uputila u BiH oko 3 miliona dolara i 57
više o d d eset g odina u
godine, u mjesecu Ramazanu, u I s l a m s k e b r a t s k e z a j e d n i c e . kontejnera raznih vrsta humanitarne
komunističkom zatvoru. Dolaskom
i medicinske pomoći. Uporedo s tim
Albanskoj džamiji, na 564 Anette Uporedo sa njenim slabljenjem
doktora Asafa Durakovića iz Zagreba Street, pod imenom Association of
putem
World Harwest Radia u
džemat OIZ - e Gazi Husrev-beg je
u Kanadu, 1968. godine, pokrenuta Islamic Community Gazi Husrev-begjačao. Ovo je i bio cilj Imama i Indiani, koji se emitovao na
su prva udruživanja ovih muslimana, (Odbor islamske zajednice Gazi tadašnjeg rukovodstva OIZ - e Gazi bosanskom i engleskom jeziku, naša
uz vrlo prisnu vezu sa Hrvatima. Husrev-beg). Bilo je to prilikom Husrev - beg, jer
Islamska
je
bratska zajednica je pronosila istinu o
Osim ove grupe bosanskih
ramazanskog angažmana Imama zajednica sve više napuštala ciljeve zbivanjima u Bosni i Hercegovini.
muslimana hrvatske nacionalnosti,
Informativna borba je vođena i na
Tajib ef. Pašanbegovića - prvog na kojima je prvobitno
bila
bila je i grupa bosanskih muslimana - imama bošnjačkog porijekla u zasnovana i sve se više otvarala javnim tribinama (na univerzitetima,
Jugoslavena. Oni međusobno nisu Kanadi. U to vrijeme naši muslimani prema drugim nacionalnostima,
u r aznim v jerskim i etničkim
surađivali, jer muslimani - Hrvati su su se većim dijelom okupljali oko naročito Crnogorcima i Srbima. Sa centrima, putem organiziranja
sve Jugoslavene i komuniste
Islamske bratske zajednice
dolaskom imama Pašanbegovića protestnih skupova i sl.).
poistovjećivali sa četnicima i svojim muslimana iz Jugoslavije, manji broj džemat OIZ - e Gazi Husrev-beg je
Bošnjačka
Islamska
najljućim dušmanima.
Zajednica
je
jedina
bosanskooko Hrvatskog islamskog centra.
sve više jačao, što je rezultiralo
Ako bi se htjelo ukratko
h
e
r
c
e
g
o
v
a
č
k
a
(
i
b
o
šnjačka)
Bilo je i nekoliko istaknutijih gašenjem
Islamske
bratske
sažeti osnovne karakteristike života, Bošnjaka koji su svojevremeno
institucija
u
provinciji
Ontario
koja je
zajednice. Time su se naši muslimani
rada i uspjeha kanadskih Bošnjaka, osnovali Udruženje kanadskih
od
samog
početka
političkih
oslobodili direktnog uticaja drugih.
onda bi se moglo reći da su u tom Bošnjaka, čija se aktivnost očitovala
u BiH odlučno
i
U svom radu Imam i Odbor previranja
razdoblju Bošnjaci probili led počeli
kontinuirano bila dio fronta naše
LJUBIJA
European Food Market
Vlasnik:
Suad Huskanović
5159 Lemay Ferry
St.Louis, MO 63129
(314) 487-6566
Juni 2006. Broj 26
historija kanadskih bošnjaka (2)
27
Bošnjački islamski centar u Hamiltonu
CENTAR KULTURNIH, VJERSKIH
I DRUŠTVENIH AKTIVNOSTI
Organizirano se radi i na čuvanju i jačanju bosanske patriotske komponente bošnjačkog bića kroz redovna predavanja i obilježavanja državnih praznika
BIH, te kroz komunikaciju centra sa svojim članstvom putem vlastitog glasila i direktnih kontakata odgovornih Centra sa lokalnim, provincijskim i
federalnim organima Kanade. U tim kontaktima Bošnjaci i BiH se predstavljaju Kanađanima, lobira se za bošnjački i bosanskohercegovački interes i
prenosi Kanađanima ono što je najbolje iz bošnjačke i bosankohercegovačke tradicije.
Bošnjački i slamski c entar H amilton j e
osnovan 2001. godine, voljom istaknutih bošnjačkih
entuzijasta predvođenih vrijednim i znalačkim
imamom Ismailom ef. Fetićem. Oni su odlučili da se
organizirano suprostave bošnjačkom zaboravu koji
je prijetio da poništi čistoću multidimenzionalnog
bošnjačkog bića, oličenog u vjeri Islamu, naciji
Bošnjaštvu i patriotskom bosanstvu. Počeli su se
okupljati u podrumu jedne stare hamiltonske zgrade.
Podrum je brzo adaptiran u džamiju u kojoj su se
obavljale sve potrebne vjerske islamske dužnosti. Za
kratko vrijeme centar je registriran kod nadležnih
kanadskih o rgana. O sim n a radu i slamske
komponente bošnjačkog bića, počinje se i sa radom
na odbrani i jačanju nacionalne komponente
Bošnjaka. Centar pokreće svoje informativno glasilo
Bošnjački informator, koji od početka postaje omiljen
među Bošnjacima i za sada je jedino informativno
bošnjačko glasilo u Kanadi. Kao jedina organizirana
bošnjačka snaga na ovim prostorima Centar brzo
jača: ljudski, materjalno i duhovno. Tako se za veoma
kratko vrijeme stvaraju uslovi za kupovinu vlastitog
objekta koji je za nevjerovatno kratko vrijeme,
nesebičnim radom i doniranjem Bošnjaka, adaptiran
u džamiju i Centar na ponos ne samo Bošnjacima
Hamiltona već i Bošnjacima Kanade i Sjeverne
Amerike, ali i na ponos više hiljada braće muslimana
u Stoney Creek, mjesta gdje do dolaska Bošnjaka
borbe. U oktobru 1995. godine
Bošnjačka islamska zajednica je
realizovala kupovinu zgrade u kojoj
je danas smješten naš Islamski i
kulturni centar . Rukovodstvo
Zajednice i Imam stavljaju poseban
akcent na izgradnju islamskog i
bošnjačkog identiteta djece i
omladine. Vjeronauka za djecu od 4 15 godina održava se šest dana
sedmično. Često su na programu i
prigodna predavanja, kao i seminari
(naša zajednica je bila organizator
Seminara o porodičnom životu,
Skupa B ošnjaka S jev.Amerike,
Prvog skupa Islamskih konvertita,
Seminara za muslimansku omladinu
itd.). Bošnjačka Islamska zajednica
Gazi Husrev - beg je ukazom Reisu-luleme D r.Mustafe e f. Cerića o
naimenovanju džematskog imama
Tajiba e f. P ašanbegovića, z a
glavnog imama bošnjačke Dijaspore
u Kanadi, u julu 1994. godine,
postala i službeno glavna naša
zajednica u Kanadi.
Nagli priliv imigranata j e
rezultirao višestrukim povečanjem
bošnjačke populacije. To je nametalo
potrebu
obezbjeđenja
većeg
prostora. Kupovinom zgrade sa blizu
14.000 sq.f. na 2,13 akri zemlje u
oktobru 1995. je otvoreno novo
poglavlje u radu zajednice. Veći
prostor je omogućio upražnjavanje
raznih sadržaja. Džemat se osjetno
otvorio i prema vani. U Džematu je u
ljeto 1996. godine inicirana ideja
Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike,
koja je nakon nekoliko godina dobila
široku podršku, pa je na IV Susretu,
kojem je ponovo, po četvrti put
domaćin bio ovaj džemat, od strane
nije bilo džamije. Preseljavanjem u nove vlastitekontakata o dgovornih C entra s a l okalnim,
prostorije stvaraju se uslovi za još brži, organiziraniji i provincijskim i federalnim organima Kanade. U tim
raznovrsniji r ad na jačanju svih komponenti
kontaktima B ošnjaci i BiH s e predstavljaju
bošnjačkog bića.
Kanađanima,
lobira
se za bošnjački
i
Tako se sada u džamiji redovno obavljaju bosanskohercegovački
interes
i prenosi
sve islamske vjerske dužnosti kao što su: namazi, Kanađanima ono što je najbolje iz bošnjačke i
džume, islamska vjerska poduka za mlade, žene i bosankohercegovačke tradicije.
stare, učenje Sufare i Kurana, vaz za odrasle - Tefsir
Tako je Bošnjački islamski centar Hamilton
Kurana, predavanja na islamske teme za mlade,
postao primjer kako se može probuditi uspavana
žene i starije, obilježavanje islamskih vjerskih bošnjačka masa i kako se negativna energija
praznika, druženja džematlija. Također, u našem
neorganizovanosti može pretočiti u pozitivnu
centru organizirano se radi na čuvanju i jačanju energiju
akcije
na jačanju
i razvoju
nacionalne k omponete b ošnjačkog b ića kroz: multidimenzionalnog bošnjačkog bića u kanadskom
izdavanje vlastitog glasila, pokretanju škole
kulturniom mozaiku. Bošnjaci Hamiltona su tamu
bosanskog jezika, predavanja iz oblasti nacionalnog
hladnog kanadsko - hamltonskog podruma uzdigli na
kod Bošnjaka, obilježavanju svih nacionalnih
nivo svjetla džamije i Centra. Svjetla koje će od sada
praznika Bošnjaka, organizovanju bošnjačkih sijela i
stalno svijetliti i pozivati sljedeće bošnjačke
teferiča, organizovanju kulturno - umjetničkog
generacije i generacije mnogih muslimana da se
društva,
organizvanju
i radu omladinske
okupljaju oko džamije i centra i tako sačuvaju svoj
organizacije, organizovanju i radu organizacije žena- identitet, svoju vjeru, kulturu, naciju i tradiciju, svoju
Bošnjakinja, pokretanju prve bošnjačke biblioteke u
jedinu maticu Bosnu i Hercegovinu.
Hamiltonu i formiranju sekcija za sport, odnosno
Bošnjački Islamski Centar Hamilton postaje
fudbal.
svojevrsno mjesto produkcije bošnjačkog fronta koji
Organizirano se radi i na čuvanju i jačanju će putem bošnjačkog dijaloga realizovati kritičnu
bosanske patriotske komponente bošnjačkog bića
masu vjersko-nacionalno-patriotskih Bošnjaka, koji
kroz redovna predavanja i obilježavanja državnih će započeti veliku misiju produkcije minimuma
praznika BIH, te kroz komunikaciju centra sa svojim
zajedničkih elementa bošnjačke egzistencije (islam,
članstvom putem vlastitog glasila i direktnih
bošnjaštvo i bosanstvo).
domaćina d ata i nicijativa z a kupljena je manja katolička škola Nedžad
i
ef Hafizovića (1989. god.),
formiranje Kongresa Bošnjaka
iste godine pretvorena u mesdžid. ova džamija, osim svog izgleda,
Sjeverne
Amerike,
koja je
Objekat je otplaćen za godinu dana.
dobija bosansko ime i bošnjačku
materijalizirana sljedeće 2000.
Prve tri godine, do 1977. dušu. Jedan od najzaslužnijih i
godine na V Susretu Bošnjaka SA-e imam mesdžida je bio Hišam ef.
svakako najvjernijih džematlija ove
u Čikagu. OIZ-e Gazi Husrev-beg je
Badran iz Jordana, a kasnije, sve do džamije, dugogodišnji strateg i vođa
na jubilarnom X Susretu Bošnjaka dolaska Nedžad ef. Hafizovaća
mudrog rukovodstva, je svakako
inicirao i formiranje Bošnjačke (došao 1. februara 1989.) imamio je rahmetli hadži - Kerim Reiz.
omladinske Asocijacije za Sjevernu džematlija volonter. Ta škola Bošnjački duh ove džamije, nije
Ameriku.
pretvorena u mesdžid bila je u vrlo ometao niti ometa, svjetske
Najstarija bošnjačka džamija trošnom stanju, pa je godine 1983. muslimane svih podneblja i meseba,
u Kanadi, zvana doskora Hrvatska
pokrenuta akcija izgradnje potpuno
da i danas posjećuju i održavaju ovu
džamija, osnovana je 1973.god. To jenovog objekta. Organizovana su dva
džamiju. Džemat je formiran i
za sada jedina kanadska džamija s odbora: Upravni odbor kog su činili
minaretom u osmanlijskom stilu. pomenuti Bošnjaci i Građevinski registriran kao neprofitabilna
Sadašnji natpis na džamiji Bosasnkiodbor kog činili Pakistanci i ostali organizacija 18. oktobra 1974.
islamski centar je postavljen
muslimani. U to doba došlo je do godine.
(nastavit će se)
1995.god. U njoj imami Nedžad ef. zategnute situacije između Bošnjaka
Hafizović, a džamijom upravljaju i Pakistanaca jer su
Bošnjaci još od njenog uvakufljenja.
Pakistanci a ngažovali
Prve mesdžide, od kojih su nastale svog
arhitektu
s
prve tri najstarije džamije Toronta, namjerom da izgrade
“ČUDO U BOCI”
osnovali su Bošnjaci i Albanci 1968. džamiju u njihovom
god. Taj prvi mesdžid Toronta, stilu. Prkosni Bošnjaci to
VELIĆ F. AMIR
nazvan Jami Mosque ( a d r e s a 5 6 n i k a k o n i s u m o g l i
Boustead Ave. Toronto) je kasnije dozvoliti pa je hadži zaslugom Dr. Qadeer Baig r.a., Kerim Reis učinio napor
profesora University of Toronto, više dobivši od lokalne
Možete kupiti ili naručiti na adresi:
otkukpljen od azijskih muslimana da katastarske
uprave
5311 North California Apt 2, Chicago, IL 60625
bi nakon toga Albanci i Bošnjaci dozvolu
da gradi
osnovali svaki svoje džamije:
minaret bilo koje visine i
Albanian Muslim Society of Toronto s t i l a . D ž a m i j a s e
na 564 Annette St. i Hrvatska izgradila z a s amo
džamija. U svim aktivnostima, kod godinu dana i to s
osnivanja svih mesdžida i džamija m i n a r e t o m u
učestvovao derviš halvetijevskog bosanskom
stilu, a
reda, šeih sufia dr. Asaf Duraković
gradnja nije započeta
koji u Kanadu došao 1968. god. dok se nije skupilo
Dakle Bosanski muslimani hrvatske 100.000 CAD. Džamija
nacionalnosti su osnovali 1973. god. je proklanjala aprila
džamiju izgradivši 1985. godine prvi 1985.god.
minaret Ontarija. Na današnjoj
Nakon dolaska
adresi, za 75.000 kanadskih dolara, bošnjačkog
imama
NONI JUICE - CHICAGO
Tel. 773-784-2771
28
Juni 2006. Broj 26
sport
Mostarski Velež vratio se u Premijer ligu BiH:
SPORT
Uređuje Adnan Jašarević
[email protected]
IZRONIO VELEŽ ZA
ONE ŠTO GA VOLE
FK Velež je sportski kolektiv
kojeg mnogi smatraju ponosom čitave
Hercegovine. Osnovan je 26. juna
1922. godine i to sa predznakom RŠK
(radnički sportski klub). U periodu od
1920 1930. godine Velež se takmiči u
regionalnim ligama, a dolaskom i
stasavanjem iskusnih igrača Velež
bilježi i prve velike pobjede. Tadašnjim
vlastima je bez ikakvih razloga
zasmetalo postojanje ovog sportskog
kolektiva, tako da 1940. godine Velež
prestaje sa radom. Naime, 1. septembra
1940. godine, u Mostaru nakon
odigrane prijateljske utakmice između
Veleža i podgoričke Crne Gore,
fudbaleri oba tima, zajedno sa svim
prisutnim na utakmici, krenuli su
ulicama Mostara demonstrirajući
protiv tadašnjeg režima. Tada je
policija na demonstracije odgovorila
oružjem, pala je i prva krv, a dva dana
kasnije službeno je zabranjen rad FK
Velež. Ipak i pored zabrana Velež je
postojao i u ilegali, a posljednju
utakmicu prije 2. svetskog rata Velež je
odigrao protiv također zabranjenog
Splita.
Nakon završetka rata Velež
obnavlja svoje postojanje krenuvši od
najnižih rangova, da bi 1952. godine
prvi put postao član Prve savezne lige
Jugoslavije. Od tada Velež postaje
standardni prvoligaš bivše nam države.
a treba istaći da su Mostarci te godine iz Velež 2002. godine napustio društvo
daljnjeg takmičenja izbacili holandski najboljih u Premijer ligi BiH. Nakon
Twente, moskovski Spartak, Rapid Beč dvije neuspješne sezone mostarski se
i Derby Country. U tom periodu Velež Velež ove godine vratio tamo gdje mu
je i mjesto, u društvo šesnaest najboljih
fudbalskih klubova u BiH.
Prije početka susreta sa
Vitezom, predsjednik NSF BiH Branko
Ivković uručio je pehar kapitenu
Mostaraca Dženanu Zaimoviću. Ovu
posljednju Veležovu utakmicu u Prvoj
ligi federacije pratili su i mnogobrojni
gosti. Između ostalih na tribinama
stadiona našli su se : bivši golman
Ve l e ž a E n v e r M a r i ć , S a l e m
Halilhodžić, i Džemal Hadžiabdić.
Nakon završetka utakmice odnosno,
nakon posljednjeg zvižduka glavnog
sudije na meču, uslijedilo je veliko
slavlje na stadionu Vrapčići, koje se
Nakon dvije neuspješne sezone mostarski se Velež ove godine vratio tamo
kasnije
prenijelo i u centar grada. Na
gdje mu je i mjesto, u društvo šesnaest najboljih fudbalskih klubova u BiH.
trgu Musala, Hari Mata Hari otpjevao
Kao najveće uspjehe tokom svog rada
se šest sezona takmičio u Euro je pjesmu "Lejla", nakon čega su
mostarski rođeni mogu izdvojiti drugo kupovima.
pjevali mnogi estradni umjetnici i
mjesto u prvoj saveznoj ligi bivše SFRJ 1994. godine Velež je otjeran sa svog
grupe, čime su veličali uspjeh rođenih.
(1972/73., 1973/74. i 1987/88.), i stadiona, ali ipak
rođeni su preživjeli i Ulice Mostara, kafići i automobili, bili
osvojeni kup Maršala Tita (1981. ovu tragediju. 1995
rođeni počinju da su obojeni u crveno, a bilo je i onih koji
Željezničar 3-2 i 1986. godine; Dinamo se takmiče u prvoj ligi BiH, da bi na su sa suzama radosnicama slavili
Zagreb 3-1), četvrtfinale Kupa UEFA, žalost čitavog Mostara i Hercegovine
ulazak u Premijer ligu BiH.
Prvaci svijeta u sjedećoj odbojci reprezentativci BiH putuju na Svjetsko Nogometaš moskovskog CSKA Elvir Rahimić za Bošnjačku Dijasporu
prvenstvo sa imperativom:
U HOLANDIJI
ODBRANITI ZLATO!!!
SLIŠKOVIĆ ME
Mediji su pisali da sam odbijao pozive za državni tim, ali bih zaista volio
da vidim bar jednu pismenu pozivnicu koja je meni upućena od
selektora Sliškovića. Dobro znamo da me Slišković "popljuvao" po
novinama nakon finala kupa UEFA, kao da sam se u toj prvoj postavi
osvajača kupa UEFA našao sasvim slučajno. Poslije finala kupa UEFA
bilo je govora da će Slišković i Pašalić da me posjete u Moskvi, međutim
niko se nikada nije pojavio.
P
Prvaci svijeta u sjedećoj odbojci reprezentativci BiH od 17. do 25. juna u
holandskom gradu Roermondu branit će zlatnu medalju svjetskog prvaka. Naša
Repezentacija igrat će u grupi sa: Njemačkom, SAD, Rusijom, Hrvatskom i Brazilom.
U drugoj grupi su: Egipat, Iran, Japan, Irak, Holandija i Kina. Na put za Holandiju
trebali bi krenuti: Sabahudin Delalić, Adnan Manko, Asim Medić, Dževad Hamzić,
Fikret Čaušević, Ismet Godinjak, Zikret Mahmić, Hidajet Jusufović, Ermin Jusufović,
Safer Alibašić, Esad Durmišević, Ejub Mehmedović, Mirzet Duran, Esmir Akšamović i
Nedžad Salkić, kao i selektor Mirza Hrustemović, sa trenerima Mehmedom Čolićem,
Nevzetom Alićem i Abidom Šišijom.
Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci je četverostruki prvak evrope, osvajač
svjetskog prvenstva u Kairu 2002. godine, i osvajač zlatne olimpijske medalje 2004.
godine. Naši reprezentativci kažu da im je ovo i najdraža medalja jer su u finalu
pobijedili višestruke prvake svijeta Reprezentaciju Irana, rezultatom 3:2.
Na kraju poželimo našim odbojkašima puno sreće na predstojećem Svjetskom
prvenstvu, a njihov trud i izgaranje za dres sa državnim grbom treba biti primjer i
ostalim reprezentacijama BiH.
auza u ruskom šampionatu i
dolazak u rodne Živinice, bila
je dobra prilika da
razgovaramo
sa Elvirom
Rahimićem, jednim od najuspješnijih bh
nogometaša danas. Rahimić je iz Rusije,
gdje igra za bivšega osvajača Kupa
UEFA, ekipu moskovskog CSKA, u BiH
doputovao sa suprugom Mersihom i
četverogodišnjim sinom Amarom.
Tridesetdvogodišnji Rahimić, karijeru je
započeo u rodnim Živinicama ratne
1995. godine. Prve uspješne partije
pružio je igrajući za prvoligaša visočku
Bosnu, da bi se 1997. godine kratko
okušao u slovenačkom FK Faktor.
Odatle odlazi u austrijski drugoligaš SK
Vorwats Steyr, da bi 1999. godine
potpisao za ruski FK Anzhi
Makhachkala. Ova uspješna uzlazna
putanja, krunisana je potpisivanjem
ugovora, teškog 690.000 eura, sa
moskovskim CSKA. Iako igra za jedan
od najjačih evropskih klubova, Rahimić
još uvijek nije nastupio za
Reprezentaciju BiH. Prvi put otvoreno
Rahimić govori za naš list o svom odnosu
sa prvim ljudima u Nogometnom savezu
BiH
Kako je živjeti u Moskvi i igrati za
veliki CSKA?
Ne mogu se požaliti sto sam potpisao za
ovaj klub. U Rusiji sam već sedam
godina i odlično sam se uklopio u stil
način života, sa CSKA sam ugovorom
vezan još tri godine, standardan sam na
poziciji zadnjeg veznog, a predsjednik
kluba ponudio mi je da ostanem u upravi
i stručnom štabu kluba i nakon moje
igračke karijere.
Nakon što ste osvojili kup UEFA
Juni 2006. Broj 26
29
sport
Završena košarkaška sezona 2005/2006, Bosna odbranila titulu:
KK BOSNA ASA BHT PRVAK BIH
Zbog bolje koš razlike dvije finalne
utakmice igrane u Sarajevu
Nakon tri utakmice finala play
off-a k ošarkaškog p rvenstva B iH
sarajevski studentipobjedom nad Širokim
uspjeli su odbraniti naslov prvaka iz prošle
godine. Voljom žrijeba odlučeno je da
prva, od tri utakmice, finala play off - a
odigra u Sarajevu, a druga u Širokom.
Eventualna majstorica igrala bi se u
dvorani one ekipe koja je ostvarila bolju
koš razliku u prve dvije utakmice. Treba
istaći da su i Bosna i Široki istakli
nezadovoljstvo zbog ovakve odluke
košarkaškog saveza BiH. Nakon prve
utakmice odigrane u Sarajevu rezultat je
glasio 85:69 za sarajevsku Bosnu, a revanš
u Širokom donio je pobjedu domaćoj ekipi
rezultatom 99:93. Budući da je Bosna iz
ova dva duela izvukla bolju koš razliku,
finale je odigrano u Sarajevu.
Prije početka finalne utakmice
Nenadu Markoviću, koji se ovom
utakmicom oprostio od aktivnog igranja
košarke, dodijeljena su prizanja i pokloni
od KK Bosna i KK Široki, a uručila su ih
dvojica predsjednika: Nihad Imamović i unosila
u
Ante Suton. Nenad Markovic nastavit će Bosnine
karijeru kao selektor košarkaške
redove jer su
Reprezentacije BiH.
Širokobrijež
Majsorica finala play off-a počela
ani u 2 5.
je idealno za sarajevsku Bosnu. Zbog m i n u t i
velikog značaja utakmice, nervoza i naboj utakmice
seu samom početku nisu nedostajali, ali i m a l i
sarajevski studenti odlično su otvorili prednost od
finalnu utakmicu. Lance Williams
šest koševa
izvanredno je počeo majstoricu i na 56:50. Zatim
semaforu je stajalo 10:2. Odličnom
je Bosna uz
partijom Ivana Opačka gosti prvo smanjuju fantastičnu
na 12:9, da bi kasnije došli i u prvu prednost odbranu
rezultatom 18:16. Ipak, nakon tehničke došla
do
greške opravdano dosuđene gostujućem izjednačenja
treneru Jakši Vuliću, ali i nakon namjernog 63:63, a na
prekršaja Matije Ćeškovića, Bosna
kraju treće
okončava prvu četvrtinu u svoju korist
četvrtine
(24:20).
rezultat
je
U drugoj četvrtini meča dolazi do glasio 67:69
naglog pada u igri Bosne, što su gosti za goste.
znalački iskoristili pa tako na odmor otišli
Početkom posljednje četvrtine
sa prednosću od 46:47. Bosna je u ovoj fazi Bosna dolazi u prednost 76:72, ali gosti
igre imala katastrofalan učinak za tri poena, odličnom serijom 6:0, pripremaju do kraja
nevjerovatnih 8-0. U trećem dijelu susreta zanimljiv završetak. Nakon rezultata
igralo se sa jakim odbranama, nervoza se
81:81, Bosna je preuzela stvar u svoje ruke
Blaž Slišković, selektor BiH nogometne Reprezentacije, nakon što je CSKA
osvojio Kup UEFA, u Avazu 25. maja 2005. javno je prozvao Elvira Rahimića
RAHIMIĆ NAM
NE NEDOSTAJE
te pogocima Markovića, Ikonića i
Perkovića dolazi do pobjede rezultatom
101:90. Na kraju utakmice u maloj dvorani
KSC Skenderija odjekivala je samo jedna
pjesma: Bosna je šampion, Bosna je
šampion…
S kim od sadašnjih BH reprezentativaca najčešće razgovarate?
Sa Spahićem, on igra u Lokomotiv-u Moskva, tako da se često čujemo.
Rahimić:
“Ja nisam vidio ništa. Rahimić je osvojio evropski trofej i Bosna i
Hercegovina treba biti ponosna što ima takvog igrača, ali po utakmici, ne bi se
reklo da je to onaj fudbaler o kojem sam čuo toliko hvalospjeva. S obzirom na
to da sam iz Rusije dobio dosta informacija da je izvanredan, moguće je da je
imao nešto slabiji dan”, izjavio je Blaž Slišković, dodavši: “Ne znam da li je to
igrač za kojeg možemo reći da nam nedostaje i da bi mogao donijeti preokret”.
S vremena na vrijeme kad sam u Rusiji posjetim web stranicu BH Fanaticos, i nije mi
svejedno kad vidim da naši navijači ne znaju pravu istinu oko mog ne igranja u
Reprezentaciji. Mislim da određeni ljudi iz Saveza dobro zarađuju prodajom mladih BH
nogometaša iz Reprezentacije, ali po mom mišljenju to je totalno pogrešna igra. Naš
Savez pada na "malom", jer bi smo trebali prvo izgraditi jaku Reprezentaciju, a samim tim
i puno veće financije dolaze, zamislite samo koliko bi BiH dobila od UEFA ili FIFA kada
bi se BiH plasirala na EP ili SP, pa da taj novac uložimo u škole nogometa u izgradnju
sportskih terena itd.
prvi put javno progovorio o odnosima sa prvim ljudima Nogometnog saveza BiH
NIKADA NIJE ZVAO DA IGRAM
KVALIFIKACIONE UTAKMICE
podigla se velika medijska
bura zbog vašeg neigranja u
A selekciji BiH?
Samo sam jednom razgovarao
sa gospodinom Ahmetom
Pašalićem, neposredno poslije
osvajanja kupa UEFA sa mojim
sadašnjim klubom, na nekoliko
prijateljskih utakmica državne
selekcije bio sam spriječen da
dođem, ali još nikada nisam
dobio poziv od Sliškovića za
jednu zvaničnu kvalifikacionu
utakmicu Reprezentacije BiH.
Mediji su pisali da sam odbijao
pozive za državni tim, ali bih
zaista volio da vidim bar jednu
pismenu pozivnicu koja je
meni upućena od selektora
Sliškovića. Dobro znamo da
me Slišković "popljuvao" po
novinama nakon finala kupa
UEFA, kao da sam se u toj
prvoj postavi osvajača kupa
UEFA našao sasvim slučajno.
Poslije finala kupa UEFA bilo je
govora da će Slišković i Pašalić
da m e posjete u Moskvi,
međutim niko se nikada nije
pojavio. On je prvi čovjek naše
državne selekcije i on će
presuditi d a li zaslužujem
reprezentativni dres, ako
nemam kvaliteta onda sasvim
sigurno i
n e t rebam
Reprezentaciji, Slišković je
selektor i on ima pravo
donese odluku hoću li igrati ili
ne u A selekciji, ali mislim da
sam ipak jedan od rijetkih
Bosanaca i Hercegovaca koji su
osvojili Kup UEFA.
Da li biste nastupili za BiH
kada bi vam se Slišković javno
izvinuo zbog negativnih
komentara?
Svakako, da bih. Moja je
dužnost da se odazovem svakom
pozivu selektora za jednu
zvaničnu
kvalifikacionu
utakmicu, jer u protivnom mogao
bih da budem kažnjen od UEFAe, čak i ako sam povrijeđen moja
je d užnost d a s e j avim
reprezentativnom doktoru pa da
on k onstatuje da l i m ogu
nastupati ili treba da se vratim na
liječenje, ali još jednom
ponavljam nikad nisam dobio
pd oa z i v n i c u n i z a j e d n u
kvalifikacionu utakmicu, ako
neki ljudi tvrde da su mi slali
pozivnice za kvalifikacije
Reprezentacije, neka nam onda
pokažu javno da vidimo kako
izgleda ta pismena pozivnica, još
jednom kažem: pozivan sam
samo za neke prijateljske
mečeve. Volim Bosnu, to je moja
država, i svaki odmor u Rusiji
koristim da posjetim Živinice i
BiH.
30
tradicija
Juni 2006. Broj 26
Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde
U VITRINAMA SREBRO
ZLATNOG SJAJA
Piše Elma Geca
Iza njih su i brojna
gostovanja širom
BIH, ali i
prekogranična
putovanja. Od
zapaženijih nastupa
teško je napraviti
selekciju, jer u svojoj
zemlji rijetka su
mjesta i povodi gdje
nisu uzeli učešća.
Obišli su čitav svijet
da bi pokazali sa
koliko ljubavi i pažnje
se njeguje folklorna
tradicija na obalama
Drine.
Njegujući kulturu i tradiciju na koliko l jubavi i pažnje s e njeguje
obalama Drine uz igru i pjesmu, Ansambl folklorna tradicija na obalama Drine.
narodnih igara i pjesama Javne
Epitetom državnih predstavnika okitili su
ustanove Centar za kulturu Goražde, 13.se bezbroj puta. Vrijedno je pomenuti
juna ove godine obilježio je devetu trostruko učešće dječijeg sastava na
godišnjicu svog uspješnog rada i festivalu u Izmiru (Turska) i priliku da
postojanja. U proteklih devet godina svoj predstavljaju
BIH na najvećem
entuzijazam u goraždanski Ansambl svjetskom festivalu folklora u Egiptu,
unijelo je na stotine članova, bilježeći
gdje su zajedno sa mnoštvom grupa iz
značajne uspjehe, kojima se tek rijetka cijelog svijeta predstavljali kulturu i
folklorna društva mogu pohvaliti. Stoga
običaje svojih zemalja. Predstavili su se
Ansambl danas slovi za jedno od u nekim egipatskim gradovima kao što
najuspješnijih
kulturno-umjetničkih
su: Kairo, Ismailija, Port-Said, Saharija,
društava u BiH.
te održali mini koncert brojnim turistima i
Njegov r ad o gleda s e u
domaćem stanovništvu na čuvenim
okupljanju članova svih generacija, od
Piramidama. Priliku da nastupaju imali
namlađih predškolskog uzrasta, preko su i u drugim zemljama
svijeta:
srednjoškolske i studentske omladine, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Turskoj,
pa do onih najstarijih, koji uporedo sa Danskoj, Švedskoj i drugim zemljama
svojim radnim zadacima, nađu vremena
gdje ž ive r aseljeni B osanci I
da učestvuju u radu Ansambla.
Hercegovci… A pozivi i dalje stižu.
Svakodnevno se njih oko 400 500
Ne tako davno ovaj kolektiv
okuplja u Domu mladih Centra za postigao je najveći uspjeh u historiji
kulturu, a svi oni zajedno nastoje da
Goražda, ali i šire, učestvujući na Prvoj
dostojno prezentiraju svu ljepotu bh svjetskoj Olimpijadi folklornih društava,
kulturne baštine, i da dobro zagriju koja se 2000. godine održala u Lincu
dlanove onih koji ih gledaju i slušaju.
(Austrija), a gdje su svom gradu i BiH, čiji
Zahvaljujući tome ovaj kolektiv je su bili zvanični predstavnici, obezbjedili
neizostavan segment kulturnog života srebrno o dličje. N astupili s u s a
na prostoru Bosansko - podrinjskog koreografijom autora Muhidina Đoze kantona (BPK) Goražde. Iza njih su i
Kike, čovjeka koji je u folkloru cijeli svoj
brojna gostovanja širom BIH, ali i život.
prekogranična putovanja. Od
U maju ove godine, vitrinu
zapaženijih nastupa teško je napraviti svojim brojnim osvojenim priznanjima
selekciju, jer u svojoj zemlji rijetka su obogatili su sa još jednim. Sa prve
mjesta i povodi gdje nisu uzeli učešća. Smotre Bošnjačkih narodnih igara koja
Obišli su čitav svijet da bi pokazali sa se prilikom obilježavanja 11. maja, Dana
Bošnjačke nacionalne zastave, održala
u Novom Pazaru (Sandžak), vratili su se
sa diplomom za najbolju koreografiju, čiji
je autor koreograf i rukovodilac
Ansambla Muhidin Đozo - Kiko. On nam
je kazao da će Ansambl nastaviti sa
radom u pravcu povećanja brojnosti
članstva, gdje svoje mjesto mogu
Muhidin Đozo-Kiko - vođa ansambla
pronaći ljubitelji folklorne tradicije svih
uzrasta. Kako Đozo kaže, najveća
vrijednost
ovog Ansambla su mladi.
sa
Također, radit će se i na obogaćivanju
koreografija, a pred Ansamblom su i
nova brojna gostovanja u BiH, ali i van
njenih granica.
Svjetski uspjesi Goraždana u sjenci svakodnevnih problema
IZOSTANAK NA OLIMPIJADI ZBOG FINANSIJA
U grupi 23 folklorna sastava, Goraždani su zbog nekoliko bodova
izgubili zlato, ali su zasluženo osvojili srebro čiji sjaj nije ništa manji. Uspjeh
je tim veći ako se zna da je na ovoj Olimpijadi nastupilo preko 18.000
učesnika iz 61 zemlje svijeta, te da je srebrna diploma u konkurenciji
najvećih svjetskih centara umjetnosti: Beča, Pariza, Rima i drugih, pripala
Goraždu i BiH. Ovakvim rezultatom Ansambl narodnih igara i pjesama
Centra za kulturu Goražde, izborio je direktno učešće na narednoj
Olimpijadi (drugoj po redu), koja se 2002. godine održala u Sjevernoj
Koreji, gdje su trebali nastupiti ponovo u ulozi državnih predstavnika.
Međutim odlazak je izostao zbog dobro poznatog problema nedostatka
finansijskih sredstava. No to ove mlade entuzijaste nije obeshrabrilo, već
su krenuli naprijed.
31
Juni 2006. Broj 26
Bosna i Hercegovina na ovogodišnjem Eurosongu
«LEJLA» NA
TREĆEM
TRE
ĆEM MJESTU
Konačan poredak prve tri države na Eurosongu 2006: Finska 292 boda;
Rusija 248 bodova i Bosna i Hercegovina 229 bodova. Trećim je mjestom
Bosna i Hercegovina ostvarila do sada najbolji rezultat na izborima za
najbolju pjesmu Evrope.
Na ovogodišnjem takmičenju
za pjesmu Evrovizije
bosanskohercegovačka pjesma
«Lejla» u izvođenju Harija
Varešanovića, osvojila je visoko treće
mjesto. U finalnoj večeri Eurosonga
2006 su učestvovale ukupno 24
države. Hari Varešanović sa pjesmom
«Lejla» imao izvrstan nastup, kao 13.
po redu, a tokom pjesme bio je
prekidan aplauzom publike uz
frenetični aplauz na kraju nastupa, što
je bilo dovoljno za odlično treće mjesto,
najbolje ikad do sada od svih učesnika
iz BiH.
Od ostalih izvođača možemo
izdvojiti predstavnika Rumunije sa
zaista odličnim glasom, Carolu
predstavnicu Švedske koja je na
Eurosongu već treći put, Švicarske sa
(našom) Tinkom Milinović kao vokal
članom grupe, njemačke predstavnike
sa ugođajem "divljeg zapada" i
predstavnike Armenije koji su na
Eurosongu prvi put i to odmah u finalu.
Prvo mjesto je osvojila pjesma Finske
koju je izvodila grupa «Lordi» odjevena
kao monstrumi. Irska je ove godine na
Eurosongu bila sa svojim starim
oprobanim receptom, baladom u stilu
Johnny Logana. Nakon televotinga u
zemljama učesnicama (i Srbiji i Crnoj
Gori koja je ipak imala pravo na
glasanje), Bosna i Hercegovina je
dobila glasove iz ukupno 32 države.
Tokom glasanja se ponovo i po
HOROSKOP ZA VI/2006
PRIPREMILA: Sabina Mirojević
OVAN OD 11.3
DO 20.04
LJUBAV: Razum mora dominirati i
voditi osjećaje. To ne znači kako
treba zanemariti osjećaje, ali ih treba
usmjeravati u pozitivnom pravcu.
POSAO: Životni optimizam bit će
velika pomoć i Vama i okolini.
Pružat ćete i pomoć i savjete svima
koji su u nevolji.
ZDRAVLJE: Duhovna snaga do koje
ste došli i dalje će biti prisutna i VI
se možete pouzdati u nju.
BIK OD 21.4 DO 20.5
nebrojeni put mogao vidjeti kiparskogrčki, skandinavski, nevjerovatni
sovjetski, tursko-njemački ili balkanski
"blok" dodjeljivanja glasova. Konačan
poredak prve tri države na Eurosongu
2006: Finska 292 boda; Rusija 248
bodova i Bosna i Hercegovina 229
bodova. Trećim je mjestom Bosna i
Hercegovina ostvarila do sada najbolji
rezultat na izborima za najbolju pjesmu
Evrope. Nakon 2. mjesta Srbije i Crne
Gore sa pjesmom "Lane moje",
pjesma «Lejla» je do sada najbolje
plasirana pjesma iz neke od bivših
jugoslovenskih republika.
Hrvatska predstavnica
Severina je skupila tek 56 bodova, što
je bilo dovoljno samo za 13. mjesto pa
će iduće godine Hrvatska svoje mjesto
u finalu morati tražiti kroz
predkvalifikacije u polufinalu. BiH je
ukupno osvojila čak 8 x 12 bodova, 3 x
10 bodova i 3 x 8 bodova.
Suđenje zločincima
BANJA LUKA
KAŽNJAVA SRPSKE
ZLOČIN(C)E
Okružni sud u Banjoj Luci Višegrada, po nalogu Kantonalnog
osudio je Željka Bulatovića, Sinišu suda u Sarajevu uhapšen je
Teodorovića i Zorana Gajića na Borislav Berjan, osumnjičenik za
zatvorske kazne od 14, 12 i deset ratne zločine, potvrdio je načelnik
godina zbog ratnih zločina
Odjeljenja za analitiku i informatiku
počinjenih u logoru Manjača tokom Centra javne bezbjednosti Istočno
1992. godine. Navedeni se terete Sarajevo Miroslav Popara. Berjan,
za ubistvo dva civila, nečovječno koji se bez protivljenja predao
postupanje, zastrašivanje te da su policiji, predat je Kantonalnom
nanosili psihičku patnju civilima. tužilaštvu u Sarajevu. Potjernica
Dragan Barjaktarević, Radenko Kantonalnog suda Sarajevo za
Vučinić i Milorad Topić oslobođeniBerjanom je izdata 21. oktobra
su optužbe, jer nije utvrđeno da su 1998. godine, a optužnica ga tereti
počinili navedena djela.
za krivično djelo genocida i zločina
U mjestu Okruglica k od protiv ratnih zarobljenika.
ZDRAVLJE: Kontrolišite krvni
pritisak.
LJUBAV: Niste pretjerano skloni
izlaziti u susret željama Vašeg
partnera zbog čega su neizbježni
sukobi i svađe.
POSAO: Vodite računa da ne
precijenite Vaše snage i da ne
postavite ciljeve pretjerano visoko.
ZDRAVLJE: Umjesto pesimističkom
ustupite mjesto optimističkom
raspoloženju.
BLIZANCI OD 21.5
DO 21.6.
LJUBAV: Ako ste u vezi, s voljenom
osobom ćete proživljavati razdoblje
sreće, a ako ste sami otvaraju Vam se
lijepe mogućnosti da pronađete
životnu sreću.
POSAO: Ukoliko Vas interesuje
promjena posla, sada je vrijeme da se
i ona ostvari.
ZDRAVLJE: Suzdržite se
konzumiranja kafe, čokolade, šećera.
RAK OD 22.6.
DO 22.7.
LJUBAV: Biti sam ne znači sramotu.
Bolje je i to nego se vezati za nekoga
po svaku cijenu.
POSAO: Neke probleme niste sami
sebi natovarili na vrat nego su i drugi
učestvovali u njihovoj realizaciji.
Podijelite ih.
ZDRAVLJE: Mogući problemi sa
želucem.
LAV OD 23.7.
DO 23.8.
LJUBAV: U ovom periodu Vas
očekuju neki nepredviđeni događaji i
iskušenja sa zauzetim osobama.
POSAO: Bolji položaj ili povećanje
plate kojem se nadate neće neče stići
tokom ovog mjeseca i
to bi mogao biti jedan od razloga
Vašeg nezadovoljstva i bezvoljnosti.
ZDRAVLJE: Jedite laganiju hranu.
DJEVICA OD 24.08.
DO 22.09
LJUBAV: Nesporazumi i svađe
počinju u pravilu od sitnica pa ni
ovaj mjesec neče biti iznimka.
POSAO: Osim povećane dinamike
obima posla mogli bi ste imati i
mel1uljudskih problema zbog kojih
će te morati mijenjati nešto u svom
ponašanju.
VAGA OD 23.9.
DO 22.10.
LJUBAV: Ako ste u lošoj vezi
potrudite se daje prekinete jer
nejasnim stavovima samo
produžavate agoniju.
POSAO: Više se koncentrišite na
posao.
ZDRAVLJE: Ako ste vozač i ako
krećete na duži put, prije sjedanja za
volan dobro se naspavajte.
ŠKORPIJA OD 23.10.
DO 22.11.
LJUBAV: Mogli bi ste upoznati
zanimljivu osobu, stranca, s kojom je
moguća kratkotrajna romansa.
POSAO: Imat ćete sreće U
poslovima koji završavaju brzim
novčanim rezultatima, poslovnim
vezama.
ZDRAVLJE: Jedite što više voća.
STRIJELAC OD 23.11.
DO 21.12.
LJUBAV: Ovo će za Vas biti izuzetno
sretan mjesec jer Vam partner
priređuje brojna ugodna iznenađenja.
POSAO: Moguće su promjene koje
se ne tiču samog obima posla nego i
lokacije, uređenja ili čak dolaska
novih saradnika.
ZDRAVLJE: Više spavajte.
JARAC OD 22.12.
DO 20.01.
LJUBAV: Moglo bi doći do kratkog
verbalnog sukoba i šutnje između
Vas i partnera, koja bi mogla trajati
nešto duže nego inače.
POSAO: Bit ćete veoma zaposleni,
ali istovremeno ćete osjećati kako
Vam ta zaposlenost zapravo dobro
dođe kako bi ste zaboravili neki
problem.
ZDRAVLJE: Čuvajte se propuha.
VODOLIJA OD 21.01.
DO 19.02.
LJUBAV: Iznenada će te osjetiti želju
za dubokim i iskrenim ljubavima o
kojima čitate U
romanima.
POSAO: Biti ćete izuzetno kreativni,
pa to iskoristite i u poslu.
ZDRAVLJE: Prevelika opterećenja
nogu i zglobova ovih bi dana mogla
imati veoma neugodne
posljedice.
RIBE OD 20.02
DO 20.03.
LJUBAV: Ovaj je period naklonjen
čvršćem vezivanju zaljubljenih, ali i
mirenju posvađanih.
POSAO: Pokretljivost,
komunikativnost, dobro raspoloženje
imat će uticaja na Vaš poslovni
uspjeh, naravno ukoliko ne prevlada
ogromna ambicija i želja za
postizanjem cilja po svaku cijenu.
ZDRAVLJE: Nagle promjene
temperature odrazit će se na vaš
organizam.
Svjetsko prvenstvo u fudbalu, DEUTSCHLAND 2006
MOŽE LI BRAZIL PROTIV
NEUGODNE EVROPSKE TRADICIJE
Svi prvaci svijeta:
1930.
1934.
1938.
1950.
1954.
1958.
1962.
1966.
1970.
1974.
1978.
1982.
1986.
1990.
1994.
1998.
2002.
2006.
Urugvaj
Italija
Italija
Urugvaj
Njemačka
Brazil
Brazil
Engleska
Brazil
Njemačka
Argentina
Italija
Argentina
Njemačka
Brazil
Francuska
Brazil
?
Domaćin Njemačka generacija učinila je svoje,
u t a k m i c o m p r o t i v ali ako se uzme u obzir
Kostarike otvorila je 9. juna domaći teren i konstantna
Osamnaesto svjetsko N j e m a č k a u p o r n o s t ,
prvenstvo u fudbalu. Nijemci bi mogli do same
T r i d e s e t i d v i j e završnice. Pored Brazila i
reprezentacije podijeljene domaćina Njemačke u
su u 8 grupa, a po dvije glavne favorite možemo
prvoplasirane iz svake s v r s t a t i n i k a d j a č u
grupe pronaći će mjesto u E n g l e s k u , A r g e n t i n u ,
završnici osmine finala. Holandiju, Španjolsku,
Prema mišljenju dobrih Italiju i naravno standardno
poznavalaca fudbalske jaku Francusku. Ipak,
igre, aktualni prvaci svijeta, svako svjetsko prvenstvo
Reprezentacija Brazila, standardno donese po
predvođena izvrsnim
neko iznenađenje, znamo
Ronaldinhom, je najveći
kako su prijatno iznenadili
favorit na ovom Mundijalu.
Hrvatska i Turska na dva
Međutim, statistika
prošla
SP-a, pa tako da sa
nije na strani Brazilaca, oni
s
i
g
u
r
n
ošću možemo
su samo jednom i to daleke
1958. godine u Švedskoj konstatovati da na svijetu
odnijeli titulu svjetskog više nema autsajdera i
prvaka igranog na starom slabih reprezentacija.
Narednih dana
kontinentu. Dakle Brazilci
saznat
ćemo ko će iduće
su samo jednom slavili u
četiri
godine
važiti za
Evropi, što je naravno
izazov više za prvake najbolju reprezentaciju
svijeta kako bi srušili ovu svijeta, a ono što je sasvim
neugodnu tradiciju dugu sigurno jeste činjenica da
4 8 g o d i n a . P r e m a ćemo ovog mjeseca
ocjenama stručnjaka uživati u fudbalskim
Njemačka dugo nije imala č a r o l i j a m a v e l i k i h
slabiji tim, smjena čarobnjaka.
(Raspored po grupama)
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Njemačka
Kostarika
Poljska
Ekvador
Engleska
Paragvaj
Trin. i Tob.
Švedska
Argentina
Obala Slonovače
SiCG
Holandija
Meksiko
Iran
Angola
Portugal
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Italija
Gana
SAD
Češka
Brazil
Hrvatska
Australija
Japan
Francuska
Švicarska
J. Koreja
Togo
Španjolska
Ukrajina
Tunis
S. Arabija
SEVDIŠIMO ZAJEDNO
NASTUPAJU:
Omer Pobrić
Hasiba Agić
Nusreta Kobić
Mary Sherhart
Esed Kovačević
Seattle - June 16, 2006 - 6.30PM - Convention Center
Atlanta - June 17, 2006 - 8.00PM - The Veteran Assoc.
Chicago - June 18, 2006 - 8.00PM - The White Eagle
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
5 600 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content