close

Enter

Log in using OpenID

2.sjednica UV-01.rujna-2014.pdf

embedDownload
Kl: 602-01/14-01/144
Ur broj: 2170-55-01-14-01
Zapisnik
2. sjednice Učiteljskog vijeća
Datum i vrijeme održavanja:
Ponedjeljak, 1. rujna 2014.
Početak sjednice: 9.00 sati
Mjesto održavanja:
Osnovna škola Srdoči, Ante Modrušana 33, Rijeka, 51 000
Nazočni članovi
Učiteljskog vijeća: Ivan Vukić, Jadranka Žic, Irina Jakačić, Đurđica
Trbović, Jadranka Cvetkovska, Tanja Pučić, Tanja Barić, Ana Baretić, Vesna Antić, Gordana
Vukić, Mila Iskra, Jadranka Kolarić, Anja Lebarić, Zvjezdana Vidaković, Dajana Aračić
Šebelja, Ana Babić, Gea Srdoč, Ivana Dužević, Ankica Babić, Jasminka Jandrić, Nina
Jerković, Danijela Jereminov, Danica Kovačić, Loretta Ćiković, Mate Parlov, Alčeo Spetić,
Dragan Zeko, Radojka Prijić, Miroslav Vladilo, Ivana Turkalj, Saša Jereminov, Renata
Skočaj, Violeta Odorčić, Ksenija Spetić, Marija Ružić, Nataša Buzarinov, Boris Barbarić,
Petra Vraneković, Doris Šarlija, Nensi Lučić Kinkela, Aleksandra Smolić, Zrinka Terzić,
Debora Lukić, Suzana Sučić, Debora Babić Ružić.
Odsutni članovi Učiteljskog vijeća. Dajna Bakotić, Radmila Šušnjar, Margareta Jagatić,
Nensi Čargonja Košuta, Leona Lempl, Marija Jurin, Mato Berišić, Hrvoje Mišić, Vesna
Slaviček, Andrea Fućak, Adnan Đikić.
Nazočni učitelji na stručnom osposobljavanju: Sanjin Vukušić i Mihael Ilišinović
Drugu sjednicu Učiteljskog vijeća otvorio je ravnatelj škole mr. sc. Ivan Vukić te je predložio
sljedeći:
1
Poslovodni red
1. Usvajanje Zapisnika sa 1.sjednice Učiteljskog vijeća od 28. kolovoza 2014.godine
2. Utvrđivanje uspjeha učenika nakon polaganja popravnih ispita
 Rezultati popravnih ispita
3. MZOŠ

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu
stručnih povjerenstava (NN, broj 67, 23. lipnja 2014)

Odluka o imenovanju sastava stručnog povjerenstva o postupku utvrđivanja
psihofizičkog stanja

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan
škole
4. Grad Rijeka-Odjel za odgoj i školstvo
 Produženi boravak i cjelodnevni odgojno-obrazovni rad u osnovnim školama u gradu
Rijeci za školsku 2014./2015. godinu – poduzete mjere Škole, dopis Odjelu za školstvo
5. Školski dokumenti i pravilnici
 Statut škole
 Pravilnik o radu – uskoro Izmjene i dopune Pravilnika o radu
 Poslovnik o radu školskog odbora
 Poslovnik o radu Vijeća roditelja
 Poslovnik o radu stručnih tijela
 Pravilnik o radu školske knjižnice
 Plan evakuacije i spašavanja radnika i učenika
 Etički kodeks nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti Osnovne škole Srdoči
 Pravilnik o kućnom redu
 Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti duhanskih proizvoda
 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu
 Pravilnik o radu ŠSD
 Pravilnik o zaštiti na radu - uskoro se usvaja novi Pravilnik
 Pravilnik o zaštiti od požara - uskoro se usvaja novi Pravilnik
 Procjena opasnosti- obveze škole i djelatnika na osnovu primjedbi navedenih u
dokumentu, a u svezi sveopće sigurnosti učenika, djelatnika i materijalnih dobara škole
- osposobljenost za zaštitu na radu i zaštitu od požara je obveza svih zaposlenih u školi
 Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika
2
6. Proslava Svjetskog dana učitelja – prijedlog učitelja za Županijsku nagradu  Rok, 22. rujna 2014. – prijedlog učitelja škole
7. Razno
 Osiguranje učenika –povjerenik Tanja Barić, odluka komisija članova Školskog odbora
 Estetsko uređenje pojedinih učionica – podržava se inicijativa učitelja
 Proslava blagdana Svetog Križa – Križevica
 Hrvatski olimpijski dan – centralna proslava na Korzu 10. rujna, školska proslava,
prezentacija izvannastavnih sportskih aktivnosti
Točka 1.
Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Učiteljskog vijeća
Članovi Vijeća učitelja nemaju primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice, te
jednoglasno donose
ODLUKU:
Usvaja se Zapisnik 1. sjednice školskog odbora Učiteljskog vijeća održane 1. rujna
2014.
Točka 2.
Utvrđivanje uspjeha učenika nakon polaganja popravnih ispita
Pod ovom točkom dnevnog reda ravnatelj Škole izvijestio je prisutne članove Učiteljskog
vijeća o rezultatima popravnih ispita. Popravni ispit iz predmeta Hrvatski jezik polagat će
jedna učenica (Etii Trošelj) 2.9. pismeni i 3.9. usmeni dio ispita. Komisijski sastav bit će
sljedeći: Ana Babić, Danica Kovačić i Aleksandra Smolić.
Članovi Učiteljskog vijeća jednoglasno prihvaćaju informacije ravnatelja.
Točka 3.
MZOŠ - novosti
Pod ovom točkom dnevnog reda ravnatelj Škole je izvijestio prisutne članove Vijeća
učitelja o dokumentima, naputcima i obavijestima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta
koji su objavljeni u periodu između dvije sjednice Učiteljskog vijeća.
3
Posebno se osvrnuo na Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika
te sastavu stručnih povjerenstava (NN, broj 67, 23. lipnja 2014), Odluku o imenovanju
sastava stručnog povjerenstva o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja i Pravilnik o
izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Psihologinja Nataša Buzarinov održala je prezentaciju kako bi članove Učiteljskog
vijeća uputila u promjene i najznačajnije točke Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog
stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava.
Utvrđeno je stručno povjerenstvo o postupku utvrđivanja psihofizčkog stanja djeteta:
Manda Pripunić, dr. specijalizantica, pedagoginja Aleksandra Smolić, psihologinja Nataša
Buzarinov, učiteljica Marija Jurin i prof. Dajana Aračić Šebelja.
Pegagoginja Aleksandra Smolić održala je prezentaciju o Pravilniku o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole, s posebnim naglaskom
na novitete.
Članovi Učiteljskog vijeća jednoglasno prihvaćaju informacije ravnatelja i stručne
službe.
Točka 4.
Grad Rijeka – Odjel za odgoj i školstvo
U sklopu ove točke dnevnog reda ravnatelj Škole izvijestio je prisutne članove
Učiteljskog vijeća o novostima u svezi s produženim boravakom i cjelodnevnim odgojnoobrazovnim radom u godini 2014./2015. Poduzete su formalne mjere - dopis Odjelu za
školstvo kako bi se odobrilo oformljivanje treće skupine produženog boravka uz
argumentaciju veličine škole.
Članovi Učiteljskog vijeća jednoglasno prihvaćaju informaciju ravnatelja.
Točka 5.
Školski dokumenti i pravilnici
U sklopu ove točke dnevnog reda ravnatelj Škole obavijestio je nazočne članove
Učiteljskog vijeća o normativnim aktima: zakonskim, podzakonskim i internim, koje je škola
dužna poštovati.
 Statut škole
 Pravilnik o radu – uskoro Izmjene i dopune Pravilnika o radu
 Poslovnik o radu školskog odbora
 Poslovnik o radu Vijeća roditelja
 Poslovnik o radu stručnih tijela
 Pravilnik o radu školske knjižnice
4
 Plan evakuacije i spašavanja radnika i učenika
 Etički kodeks nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti Osnovne škole Srdoči
 Pravilnik o kućnom redu
 Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti duhanskih proizvoda
 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu
 Pravilnik o radu ŠSD
 Pravilnik o zaštiti na radu - uskoro se usvaja novi Pravilnik
 Pravilnik o zaštiti od požara - uskoro se usvaja novi Pravilnik
 Procjena opasnosti - obveza je škole i djelatnika da na osnovu primjedbi navedenih u
dokumentu u svezi sa sveopćom sigurnosti učenika, djelatnika i materijalnih dobara
škole napravi procjenu opasnosti. Osposobljenost za zaštitu na radu i zaštitu od požara
je obveza svih zaposlenih u školi.
 Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika
Članovi Učiteljskog vijeća jednoglasno prihvaćaju informacije ravnatelja.
Točka 6.
Proslava Svjetskog dana učitelja – prijedlog učitelja za Županijsku nagradu
Pod ovom točkom dnevnog reda članovi Učiteljskog vijeća vijećali su o kandidaturi za
županijsku nagradu. Mate Parlov kandidirao je Alčea Spetića, koji potom kandidaturu odbija,
potom Ivanu Dužević, koja nema potrebnih 5 godina staža te ne može biti kandidat. Miroslav
Vladilo predlaže Radojku Prijić, koja odbija kandidaturu. Tanja Pučić predlaže Jadranku
Cvetkovsku, koja prihvaća kandidaturu. Zvjezdana Vidaković predlaže Borisa Barbarića, no
on odustaje. Učiteljsko vijeće suglasno je i jednoglasno u
ODLUCI:
Kandidatkinja za županijsku nagradu povodom Svjetskog dana učitelja za Osnovnu
školu Srdoči je učiteljica Jadranka Cvetkovska.
Točka 7.
Razno
U sklopu ove točke dnevnog reda ravnatelj je izvijestio članove Učiteljskog vijeća o
nadolazećim događanjima: priredba za učenike 1. razreda održat će se u ponedjeljak 8. rujna
2014. u 18,00 sati, a proslava blagdana Križevice 12. rujna. Hrvatski olimpijski dan će se
obilježiti 10. rujna proslavom na Korzu, a u školi će biti održana školska proslava i
prezentacija sportskih aktivnosti. Nadalje, pod ovom točkom dnevnog reda ravnatelj je
5
izvijestio članove Učiteljskog vijeća da će i ove školske godine isto kao i prošle, zapisničarka
biti knjižničarka Anja Lebarić, te da će se zapisnik pisati u digitalnom obliku i biti objavljen u
zbornici, te arhiviran u školi i dostupan strankama koje podnesu zahtjev za pristup
informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Dnevni redovi sjednica bit
će objavljeni na web stranici škole, uz poštivanje Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Odlukom komisija članova Školskog odbora učiteljica Tanja Barić postala je povjerenik za
osiguranje učenika.
Sjednica Učiteljskog vijeća završila je u 14,00 sati.
Ravnatelj :
Zapisničarka
________________________
/ Anja Lebarić, knjižničarka /
______________________
/
mr.sc. Ivan Vukić /
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
273 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content