close

Enter

Log in using OpenID

cijenika

embedDownload
NAJAM STROJEVA
LAGER NAJAM / RENTAL STORE
PROGRAM NAJMA RADIMO U SVIM ZEMLJAMA GDJE VRŠIMO PRODAJU I SERVISIRANJE STROJEVA
PRAVILA NAJMA:
Pravila najma određuje LAGER
Iznajmljivanje stroja se definira ugovorom o najmu.
Obračun cijena: mjesečni kao i višemjesečni dugoročni najam se obračunava na bazi mjesečnog rada od 200 radnih sati.
Dnevni najam se računa svaki kalendarski dan ili maksimalno 7 radnih sati po kalendarskom danu, svaki prekoračeni sat se nadoplaćuje.
Cijene najma su neto cijene bez PDV-a i bez osiguranja (5%), za čekiće i alate osiguranje je 10%.
OSIGURANJE NAPLATE:
1. ugovoreni period se plaća unaprijed
2. transport u oba smjera se plaća unaprijed.
3. za produženje najma nakon ugovorenog roka potrebna je najava 24 sata prije isteka , te se isti može produžiti uz suglasnost Lager-a nakon
izvršenja dodatne uplate unaprijed.
4. poštivanje rokova ugovora se osigurava mjenicom firme (bankovna garancija) i vlastitom mijenicom (vlasnika).
5. najmoprimac je dužan dostaviti najmodavcu na zahtjev svu potrebnu dokumentaciju o registraciji firme, osobama ovlaštenim za potpis,
financijski izvještaj o zvaničnom poslovanju i sve ostale tražene dokumente.
6. najmoprimac je dužan osigurati najmodavcu uvid u uvjete rada stroja ako to najmodavac traži.
ObAVEZA NAJMODAVATELJA:
Prije sklapanja ugovora stručni tim najmodavatelja će pregledati gdje i u kojim uvjetima rada će stroj biti eksploatiran kako bi predložo najbolju
moguću opciju najmoprimatelju.
Najmoprimac je dužan vratiti stroj u ispravnom stanju i bez oštećenja, a u protivnom je obvezan nadoknaditi učinjenu štetu na stroju.
Kvar na brojaču radnih sati najmoprimac je dužan bez odlaganja prijaviti najmodavcu, te se stroj mora zaustavit dok sat ne bude popravljen.
U slučaju da LAGER-ova komisija utvrdi da brojač sati ne radi za vrijeme trajanje rada obračunavaju se svi kalendarski dani po 24 radna sata od
početka ugovora.
Stroj se iznajmljuje sa punim spremnikom goriva a prilikom povrata najmoprimac je također dužan vratiti stroj sa punim spremnikom goriva.
NAPOMENA:
Navedene cijene su u valuti EURO, plativo u domaćoj valuti prema srednjem tečaju za EURO Centralne Banke države na dan uplate.
Dodatna kaucija u vrijednosti iznosa tjednog najma.
• MINI BAGERI
cijena po danu za tjedan +
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3 mijeseca +
do 1.500 kg
54
50
47
44
do 2.500 kg
80
75
70
64
do 3.500 kg
84
78
73
69
do 5.700 kg
102
95
89
84
do 8.000 kg
143
133
125
118
• ALATI ZA MINI BAGERE
vrsta
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tjedan +
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3
mijeseca +
hidraulični čekić do 100 kg
51
49
45
40
hidraulični čekić do 280 kg
55
50
47
45
hidraulični čekić do 570 kg
65
60
55
50
prikolica
na upit
dodatne korpe
na upit
korpa za čišćenje kanala
na upit
hidraulična korpa
na upit
hidraulična bušilica
na upit
ostalo
na upit
www.lager-doo.com
Tvrtka LAGER ne snosi odgovornost za eventualne tiskarske greške
cijena po danu za 1 dan
NAJAM STROJEVA
+ OSIGURANJE 5% / 10% ZA ALATE I ČEKIĆE (osiguranje je obavezno)
• BAGERI NA TOČKOVIMA
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tjedan +
cijena po danu za mijesec +
cijena po danu za 3 mijeseca +
do 7 t
143
133
125
118
do 11 t
na upit
do 14 t
195
182
170
161
do 18 t
218
203
190
180
do 22 t
275
256
240
228
• ALATI ZA BAGERE NA TOČKOVIMA
vrsta
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tjedan +
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3
mijeseca +
korpa za čišćenje kanala
20
17
15
13
hidraulički podesiva korpa
40
34
30
26
za bager do 10 t
25
22
20
18
za bager do 20 t
45
40
35
33
grajf
• BAGERI GUSJENIČARI
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tjedan +
cijena po danu za mijesec dana +
cijena po danu za 3 mijeseca +
do 18 t
206
192
180
171
do 22 t
228
213
199
190
do 25 t
275
256
240
228
do 33 t
309
289
270
256
do 37 t
355
322
293
278
do 45 t
402
376
351
340
do 50 t
na upit
do 80 t
na upit
• ALATI ZA BAGERE GUSJENIČARE
vrsta
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tjedan
+
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3
mijeseca +
hidraulični čekić do 650 kg
100
90
80
76
hidraulični čekić do 1000 kg
140
120
100
95
hidraulični čekić do 1500 kg
200
175
155
147
hidraulični čekić do 2500 kg
350
300
250
238
hidraulični čekić do 4000 kg
680
550
450
428
hidraulični čekić do 7200 kg
na upit
15
13
10
dodatne korpe i korpe za čišćenje kanala
do 22 t
NAPOMENA:
• čekići se mogu koristit po težini 5% - 9%
od težine bagera
• osiguranje za čekiće i alate je 10%
20
do 35 t
25
19
15
12
veći
50
38
30
20
hidraulično podesivi grajf
40
30
20
15
• MINI UTOVARIVAC
tezina stroja
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tjedan +
cijena po danu za mijesec dana +
cijena po danu za 3 mijeseca +
do 2.67 t
102
96
89
84
do 3.29 t
112
105
98
91
do 4.1 t
125
116
108
101
do 5.2 t
140
130
120
112
do 6.8 t
na upit
www.lager-doo.com
NAJAM STROJEVA
+ OSIGURANJE 5% / 10% ZA ALATE I ČEKIĆE (osiguranje je obavezno)
• UTOVARIVAČI
cijena po danu za 1 dan
tonaža / korpa
cijena po danu za tjedan
cijena po danu za mijesec
cijena po danu za 3
mijeseca +
do 12 t / 2,9m3
do 15 t / 3,1m3
210
198
185
176
do 18 t / 4,2m3
249
234
219
208
do 24 t / 5,2m3
340
318
297
282
do 30 t / 7,0m3
549
513
480
456
64 t
1100
965
870
827
100 t
1970
1770
1600
1520
• KOMBINIRKE
model
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tjedan +
cijena po danu za mijesec dana +
cijena po danu za 3 mijeseca +
820
138
128
119
113
860
147
136
128
122
970
158
147
138
131
cijena po danu za tjedan
cijena po danu za mijesec dana +
cijena po danu za 3 mijeseca +
• MINI DAMPERI
nosivost
cijena po danu za 1 dan
do 1.000 kg
79
75
70
67
do 2.000 kg
91
85
80
76
do 3.000 kg
102
95
89
85
do 5.000 kg
109
99
95
90
do 7.000 kg
169
159
149
142
do 10.000 kg
255
238
223
212
• DAMPERI
model
cijena po danu za 7 dana
TA 25
na upit
TA 30
399
TA 35
na upit
TR 35
480
TR 45
na upit
TR 60
730
TR 70
na upit
TR 100
na upit
cijena po danu za mijesec dana +
cijena po danu za 3 mijeseca +
cijena po danu za 6 mijeseca +
366
347
329
387
367
350
681
636
595
• POKRETNE DROBILICE
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3
mijeseca +
cijena po danu za 6
mijeseca +
konusna / do 200 t/h
835
780
730
695
konusna / 400 t/h
na upit
NAPOMENA:
• cijena je promjenljiva u zavisnosti od
drobljenog materijala
• u cijeni najma nije uključeno puštanje u
eksploataciji, što se obavezno radi od lager
rotaciona / do 400 t/h
1210
1110
990
945
celjusna / do 360 t/h
na upit
mlinovi
na upit
vertikalne rotacione
drobilice
na upit
• POKRETNE SIJACICE
radni kapacitet
NAPOMENA:
• u cijeni najma nije uključeno puštanje u
eksploataciji, što se obavezno radi od lager
cijena po danu za 7 dana
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3
mijeseca +
cijena po danu za 6
mijeseca +
do 150 t/h
302
283
264
251
do 300 t/h
378
354
330
314
do 500 t/h (4 frakcije)
390
363
340
322
do 500 t/h (5 frakcija)
413
386
374
355
www.lager-doo.com
Tvrtka LAGER ne snosi odgovornost za eventualne tiskarske greške
cijena po danu za 7 dana
radni kapacitet
NAJAM STROJEVA
+ OSIGURANJE 5% / 10% ZA ALATE I ČEKIĆE (osiguranje je obavezno)
• BULDOZERI
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tijedan +
cijena po danu za mijesec dana +
cijena po danu za 3 mijeseca +
do 15 t
309
289
270
256
do 21 t
326
305
285
270
do 25 t
na upit
do 40 t
629
588
550
522
do 50 t
723
676
632
600
do 62 t
na upit
do 110 t
1832
1712
1600
1520
buldozeri na točkovima za održavanje rudarskih cesta
do 30 t
na upit
do 35 t
na upit
• CIJEVOPOLAGAČI
cijena po danu za 1 dan
do 51.1 t
na upit
do 61.1 t
na upit
cijena po danu za tijedan +
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3
mijeseca +
• GREDERI
cijena po danu za 1 dan
do 11.5 t
cijena po danu za tijedan +
cijena po danu za mijesec dana +
cijena po danu za 3 mijeseca +
290
280
270
316
296
281
na upit
do 14.5 t
300
do 16.5 t
na upit
do 19 t
339
do 21 t
na upit
• SIJEDEĆI VALJCI
sa dvije valjice
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tijedan
+
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3
mijeseca +
do 2.6 t
100
80
60
50
do 4.4 t
150
130
100
90
sa jednom valljicom / na gumeni pogon
do 7.25 t
180
150
125
120
do 13 t
199
190
175
150
do 14.2 t
210
199
185
155
nosivost
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tijedan
+
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3
mijeseca +
cijena po danu za tijedan +
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3
mijeseca +
• TELESKOPSKI VILIČARI
do 3 t
na upit
do 4.5 t
na upit
do 6 t
na upit
dodatna oprema
na upit
radna platforma
na upit
vilice za teške uslove rada
na upit
• STROJEVI ZA KOPANJE KANALA
cijena po danu za 1 dan
-
na upit
www.lager-doo.com
NAJAM STROJEVA
+ OSIGURANJE 5% / 10% ZA ALATE I ČEKIĆE (osiguranje je obavezno)
• RUČNI VILIČARI / PALETARI
cijena po danu za 1 dan
na upit
cijena po danu za tijedan +
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3
mijeseca +
na upit
• VILIČARI - za standardne visine
nosivost
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tijedan +
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3
mijeseca +
1.5 t
58
46
36
33
2t
68
55
45
43
2.5 t
81
68
56
54
3t
98
80
70
67
3.5 t
100
95
88
84
4t
128
119
110
105
5t
152
142
137
130
6t
182
167
151
143
7t
198
185
171
162
220
190
181
cijena po danu za mijesec
dana +
cijena po danu za 3
mijeseca +
8t
240
10 t
na upit
12 t
na upit
15 t
na upit
25 t
na upit
45 t
na upit
11
• ŽABE, ZBIJAČI, VIBRO LETVE, HELIKOPTERI, REZAČI ASFALTA
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tijedan +
ŽABE radna povrsina
do 60 cm
45
35
25
20
60 - 85 cm
75
60
50
30
vece od 60 cm
na upit
35
25
20
60
50
30
skAkAvAc nAbijAČ
udarna sila do 12,,5 kn
na upit
udarna sila do 18 kn
45
udarna sila do 22 kn
na upit
udarna sila do 36 kn
na upit
vibRo leTve 2.5 m - 4 m
75
RezAČi do 24 cm
na upit
na upit
do 9.8 kw
90
80
70
65
cijena po danu za 1 dan
cijena po danu za tijedan +
cijena po danu za mijesec
+
cijena po danu za 3
mijeseca +
• STRUJNI AGREGATI
snaga kva
40
58
42
37
35
100
143
130
110
100
150
190
177
160
140
275
330
305
279
250
365
380
349
320
297
500
500
465
430
400
625
575
534
497
462
725
675
627
584
543
www.lager-doo.com
Tvrtka LAGER ne snosi odgovornost za eventualne tiskarske greške
do 4 kw
do 7.5 kw
NAJAM STROJEVA
+ OSIGURANJE 5% / 10% ZA ALATE I ČEKIĆE (osiguranje je obavezno)
Građevinski kranovi - cijena najma na upit.
AUTODIZALICE 30 - 80 tona nosivosti, teleskopski kran
max. visina dizanja
(m)
max. brzina
(km/h)
cijena po mijesecu
za 1-3 mjeseca
model
max.
kapacitet (t)
AC 30 City
30
25+13 = 38
85
4x2x4
na upit
AC 40/2
40
30,4+16 = 46,4
80
4x4x4
na upit
AC 40/2 L
35
37,4 + 8 = 45,4
75
4x4x4
na upit
AC 40 City
40
31,2+13 = 44,2
85
6x4x6
na upit
pogon
AC 50-1
50
40+17,6 = 57,6
80
6x4x2
na upit
AC 60/3
60
40+15 = 55
85
6x6x6
na upit
AC 60/3 L
60
44+15 = 59
85
6x6x6
na upit
AC 80-2
80
50+17,6 = 67,6
80
8x6x6
na upit
cijena po mijesecu
za 4-6 mjeseca
cijena po mijesecu
za 7-12 mjeseca
AUTODIZALICE 100 - 250 tona nosivosti, teleskopski kran
max. brzina
(km/h)
cijena po mijesecu za
1-3 mjeseca
max.
kapacitet (t)
max. visina
dizanja (m)
AC 100/4
100
50+18+19 = 77
85
8x8x8
na upit
AC 100
100
50,2+33 = 83,2
85
10 x 6 x 8
na upit
AC 120-1
120
59+33 = 92
85
10 x 6 x 8
na upit
AC 140
140
60+33 = 93
85
10 x 8 x 8
na upit
AC160-2
160
62,9+33 = 95,9
85
10 x 8 x 8
na upit
AC 200-1
200
67,8+33 = 100,8
85
10 x 8 x 8
na upit
AC 250-1
250
72,1+36 = 108,1
85
12 x 8 x 10
na upit
model
pogon
cijena po mijesecu
za 4-6 mjeseca
cijena po mijesecu za
7-12 mjeseca
AUTODIZALICE 300 - 700 tona nosivosti, teleskopski kran
max.
kapacitet (t)
model
max. visina dizanja
(m)
max. brzina
(km/h)
pogon
cijena po mijesecu
za 1-3 mjeseca
AC 300/6
300
125,7
85
12 x 8 x 10
na upit
AC 350
350
51,9+71,5 = 126,4
85
12 x 6 x 10
na upit
AC 500
500
51,8+90+4 = 145,8
64
16 x 8 x 14
na upit
AC 700
700
45,5+96+4 = 145,5
63
18 x 8 x 16
na upit
cijena po mijesecu
za 4-6 mjeseca
cijena po mijesecu
za 7-12 mjeseca
AUTODIZALICE 300 - 3.200 tona nosivosti, rešetkasti kran na gusjenicama
model
max.
kapacitet (t)
max. visina
dizanja (m)
cijena po mijesecu za
1-3 mjeseca
CC 2000-1
300
168
na upit
CC 2200
350
168
na upit
CC 2400-1
400
156
na upit
CC 2500-1
500
168
na upit
CC 2800-1
600
180
na upit
CC 5800
1.000
204
na upit
CC 6800
1.250
204
na upit
na upit
CC 8800-1
1.600
216
CC 8800-1 Twin
3.200
234
na upit
CC 12600
1.600
198
na upit
www.lager-doo.com
cijena po mijesecu
za 4-6 mjeseca
cijena po mijesecu za
7-12 mjeseca
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 516 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content