close

Enter

Log in using OpenID

1 1. Stvaranje munje i groma crveni vodič

embedDownload
POKUSI NA
TESLINOM TRANSFORMATORU
Rifat Ramčić
OŠ Kraljevica, Kraljevica
E-mail: [email protected]
U P O Z O R E NJ E:
transformator nema željeznu jezgru. Primarni
namotaj ujedno je sastavni dio titrajnog kruga
koji sadržava kondenzator i iskrište, a energiju
dobiva od visokonaponskog transformatora.
Kondenzator se prazni preko iskrišta kroz
zavojnicu, uslijed čega se u njoj stvara
visokofrekventno magnetno polje koje uzrokuje
indukciju napona u sekundarnom namotaju.
Kako bi inducirani napon bio velik sekundarna
zavojnica ima vrlo velik broj namotaja (1500), a
smještena je unutar primara kako bi prijenos
energije bio što bolji. Primarni i sekundarni
krug podešeni su tako da budu u rezonanciji.
1. Teslin transformator smije koristiti
osoba koja zna rukovati istim
2. za bilo kakve osobne ozljede ili
oštećenje imovine nestručnom
upotrebom ne snosim posljedice
1. MJERE ZAŠTITE OD STRUJNOG
UDARA
1. Teslin transformator ( TT ) postaviti na
stol ili klupu sa drvenim nogama.
2. Pokuse izvoditi u suhoj prostoriji i sa
parketom na podu.
3. Na nogama imati suhu obuću sa
debljim đonovima.
4. Ne spajati uzemljenje TT na
uzemljenje gradske mreže.
5. Osigurati razmak između publike i TT
na minimalno 3 metra.
6. Osobe sa elektroničkim pomagalima (
pacemakeri, slušni aparati . . ) ne smiju
sudjelovati u pokusima, a trebaju se
dvostruko udaljiti od transformatora
ili postaviti zaštitnu mrežu.
7. Isključiti osjetljive elektroničke uređaje
( mobiteli, digitalni fotoaparati i
kamere, MP3 plejeri …) ili se udaljiti
na minimalnu udaljenost od 3 metra.
Zbog visokog napona moguće je trajno
oštećenje.
8. Prije bilo kakvog dodira metalnih
dijelova transformatora, na iskrištu sa
izoliranim odvijačem kratkim
spajanjem kontakata iskrišta –
ISPRAZNITI KONDENZAOR.
3. POKUSI
1. Stvaranje munje i groma
Postaviti vodič – čeličnu šipku promjera 3 mm
između uzemljenja i vrha
sekundarne zavojnice tako da razmak između
vrha zavojnice i šipke bude oko 10 cm.
Razmak na iskrištu postaviti na najmanji
razmak - kontakti se ne smiju dodirivati. Na
ispravljaču postaviti prekidač u položaj 30V.
Povezati ispravljač sa TT vodičima vodeći
računa o polaritetu:
crveni vodič- pozitivni pol napajanja,
crni vodič-negativni pol napajanja.
Regulator napona zakrenuti-postaviti na
sredinu. Nakon što se još jednom sve
provjeri, uključiti ispravljač i povećavati
napon do 30V. Na iskrištu postepeno
povećavati razmak dok se između vrha
sekundarne zavojnice i čelične šipke ne
začuju pucnji.
OPREZ! Ne povećavati dalje razmak na
iskrištu jer visoki napon preskače na
ruku!
2. PRINCIP RADA
Teslin transformator je uređaj kojim se
elektromagnetnom indukcijom proizvodi visoki
napon vrlo velikih frekvencija. Način rada i
transformacija energije sličan je kao i kod
običnog transformatora samo što Teslin
1
3. Stvaranje plazme
•
•
5. Toplinsko djelovanje
Komadić vate na komadu žice natopiti sa
alkoholom. Paziti da se alkohol ne prolije po
ruci ili odjeći. Primaknuti vatu vrhu
transformatora i vata će se upaliti.
Na vrh sekundarne zavojnice postaviti
žarulju od 500W. Razmak na iskrištu
smanjiti na najmanji razmak - kontakti se
ne smiju dodirivati. Regulator napona
postaviti na sredinu. Vrh šipke prisloniti na
žarulju.
Uključiti
ispravljač
te
kombinacijom napona i razmaka na iskrištu
postići najjači trag plazme unutar žarulje.
Vrhom prsta koji dodiruje staklo žarulje,
pomicanjem po površini šetati plazmu
unutar žarulje. Pozvati hrabre iz publike da
se sami „ poigraju s plazmom“.
Uzeti manju žarulju u ruku za stakleni
balon i polako je primaknuti velikoj žarulji
metalnim kontaktom. I u maloj žarulji će se,
preko velike, pojaviti plazma.
6. Ionski motor
Na vrh sekundarne zavojnice postaviti vijak sa
iglom. Na vrh igle postaviti rotor u obliku
slova S od tankog lima ili metalne folije.
Podešavanjem napona i razmaka na iskrištu
postići lagano okretanje rotora.
7.
•
3. Paljenje neonskih cijevi
•
•
•
•
Umjesto žarulje od 500W postaviti žarulju
manje snage. Odmaknuti šipku da iskra ne
preskače preko žarulje. Na kontrolnoj
žaruljici postići najjači sjaj: regulacijom
napona i razmakom iskrišta. Uzeti kružnu
neonsku cijev i polako je primaknuti vrhu
sekundarne zavojnice ili žarulji bez dodira.
Neonska cijev će zasvijetliti. Teslin
transformator pali i neispravne neonske
cijevi.
Uzeti dugu neonsku cijev jednom rukom za
sredinu. Drugom rukom dodirnuti kraj
cijevi nasuprot transformatoru. Cijev
svijetli do ruke u sredini cijevi. Pomicati
ruku od sredine cijevi prema drugoj ruciduljina cijevi koja svijetli pomiče se za
rukom.
Uzeti cijevi različitih boja i dati ih
radoznalima i „hrabrijima“da ih primaknu
transformatoru.
Neonske
cijevi
će
zasvijetliti u različitim bojama.
Približavati uključenom transformatoru
ispitivač faze.
•
Prijenos energije na daljinu
Postaviti drugi TT istih karakteristika na
drugu klupu. Transformatore povezati
vodičem na mase transformatora. Na
vrhove sekundarnih zavojnica postaviti
antene u obliku prstena ( fleksibilna
aluminijska cijev za nape savijena u krug).
Na
primarnu
zavojnicu
drugog
transformatora spojiti žarulju 12V/21W.
Primarna zavojnica treba biti isključenaodvojena od izvora visokog napona i mase
sekundarne zavojnice. Uključiti prvi
transformator i podešavanjem napona i
iskrišta te pomicanjem klupe pronaći
položaj gdje će žarulja zasvijetliti.
Umjesto žarulje 12V/21W, na donji kraj
sekundarnog svitka prijemnog Teslinog
transformatora priključiti žarulju 220V/4060W.
8. Primanje signala pomoću
univerzalnog mjernog instrumenta
•
4. Vodiči i izolatori
•
Između neonske cijevi u jednoj ruci koja svijetli
postavljati redom aluminijsku foliju, metalnu
ploču – neonska cijev prestaje svijetliti. Zatim
uzeti karton, dasku ili šperploču – cijev svijetli.
•
2
Staviti univerzalni mjerni instrument pokraj
Teslinog transformatora ( na udaljenosti
oko 50 cm ). Odabrati na instrumentu
izmjenično područje, 2.5 V. Jedan mjerni
vodič podići uvis a drugi neka visi sa
stola.Uključiti transformator.
Univerzalni analogni instrument postaviti
na udaljenosti od jedan metar. Spojiti
mjerne vodiče i razmaknuti ih. Odabrati na
instrumentu izmjenično područje, 2.5 V.
Uključiti transformator.
Udaljiti instrument za još jedan metar.
Uključiti transformator.
9. Primanje signala preko radija
5. Pokus
Zbog toplinskog djelovanja iskre na vrhu
transformatora, vata natopljena alkoholom će
se zapaliti kad je primaknemo vrhu
transformatora.
OPREZ! Zbog jakog toplinskog djelovanja
iskra u blizini zapaljivih materijala može
izazvati i eksploziju. Uklonite zapaljive
materijale i alkohol kojim ste natopili vatu na
dovoljnoj udaljenosti od iskre.
6. Pokus
Na krajevima slova S koji su oštri, javljaju se
dvije iskre usmjerene u suprotnim
smjerovima. Zbog velike brzine elektronskog
mlaza koji udara u čestice zraka javlja se
reaktivna sila koja pokreće slovo na
okretanje. Podešavanjem razmaka na iskrištu
( manji razmak-veća brzina ) može postići
različita brzina okretanja slova.
7. Pokus
Žaruljica će odmah zasvijetliti. Podešavanjem
iskrišta ( rezonancija ) žarulja od 12 volti će
svijetliti jače. U drugoj se vide elektronski
mlazovi.
Ukoliko u drugoj žarulji nema elektronskih
mlazova, potrebna je još jedna prilagodba
transformatora. To ćemo postići sa metalnom
cijevi koju ćemo uzeti u ruku i približiti je
grlu žarulje. Takosmo u krug transformatora
unijeli nedostajući kapacitet i postigli bolju
prilagodbu.
8. Pokus
Na vrh sekundarne zavojnice postaviti okomito
žarulju 220V/60W. Na udaljenosti od nekoliko
metara ( oko 4-5 m ) postaviti radio prijemnik
kojim se mogu primati dugi i srednji valovi. Na
antenski priključak spojiti 2-3 metra dugi vodičantenu. Postaviti preklopnik na duge valove i
uključiti transformator.
10. Djelovanje Teslinih struja na magnet
Dok je transformator uključen, polako
približavati kompas ili magnetnu iglu vrhu
sekundarne zavojnice.
4. OBJAŠNJENJE POKUSA
1. Pokus
Povećavanjem napona na sekundarnoj
zavojnici i razmaka elektroda na iskrištu
povećava se inducirani napon na sekundarnoj
zavojnici, a između mase i vrha zavojnice
povećava se duljina iskre (munje) i pojačava
pucanje (grom).
2. Pokus
Smanjenjem razmaka na elektrodama
povećava se debljina traga ioniziranih čestica
plina u žarulji-plazma. Prstima po vrhu
žarulje plazma se može šetati po staklenom
balonu žarulje. Kroz prste u trenutku dodira
osjeti se lagani strujni udar (bezopasan) , a
nakon toga se osjeća toplina. Tesline struje
putuju površinom kože (skin efekt) što se u
medicini koristi za fizikalnu terapiju.
3. Pokus
Tesline struje bez ikakvih vodiča pale
neonske cijevi na udaljenosti od nekoliko
desetaka centimetara. Vodiči za klasičnu
struju predstavljaju izolator za tesline struje –
neonska cijev ne svijetli kada se između nje i
sekundarne zavojnice stavi metalna folija, a
izolatori za klasičnu struju (papir, plastika)
predstavljaju vodiče – neonska cijev svijetli.
Ispitivač faze pokazuje napon na udaljenosti
od oko jedan metar.
4. Pokus
Vodiči za klasičnu struju su izolatori za
Tesline struje zato neonska cijev ne svijetli
kad je između transformatora i neonske cijevi
stavljena aluminijska folija ili metalna ploča.
Izolatori za običnu struju su vodiči za Tesline
struje pa neonska cijev svijetli kada se između
nje i transformatora postavi karton, šperploča
ili daska.
• otklon kazaljke mjernog instrumenta je
toliko velik da tuče u kraj skale zbog
čega treba povećati mjerno područje.
• kazaljka instrumenta pokazuje određeni
otklon. Uzeti jedan vodič u ruku i
pomicanjem naći položaj u kojem
kazaljka ima najveći otklon.
• otklon kazaljke je mali ili neznatan.
Ovim pokusom se može pokazati
opadanje jakosti magnetskog polja sa
udaljenosti od transformatora.
9. Pokus
Glasnoću radio prijemnika postaviti na
maksimum. Pretraživanje valnog područja
početi od početka skale – najniže
frekvencije. Kad se začuje brujanje,
pročitati i zapisati frekvenciju ( f ").
Nastaviti pomicanje kazaljke prema većim
frekvencijama. Ako se brujanje više ne
čuje, prebaciti na srednji val i početi
3
LITERATURA
pretraživanje opet od najniže frekvencije.
Kad se začuje brujanje, zapisati
frekvenciju ( f "' ).
Izračunajte sada koliko puta je veća
frekvencija f " od frekvencije f ' i f '" od f
" . Osnovna frekvencija na kojoj radi
Teslin transformator je f '. Dvostruko,
trostruko ili višestruko veće frekvencije
od osnovne nazivaju se harmonične
frekvencije. Ton harmoničnih frekvencija
je to slabiji što je frekvencija viša.
[1] G. Wahl, Das große Tesla Expermentier
Handbuch, Tesla &
Hochspannungsgeneratoren, Franzis Verlag
GmbH, 85586 Poing, 2004.
[2] P. Lay, H. Chmela, W. Wiedergut, Das
große Freie Energie, Kalte Fusion*TeslaWellen*Raum-Quanten-Energie*u.v.m.
Franzis Verlag GmbH, 85586 Poing, 2004.
[3] D.H.Childress,The Fantastic Inventions of
Nikola Tesla, Adventures Unlimited Press,
Illinois,1993.
[4] R. Ramčić, Modeli i pokusi na Teslinom
transfformatoru, Rijeka, 2006.
10. Pokus
Praćenje ponašanja magnetske igle pri
približavanju uključenom Teslinom
transformatoru.
ZAKLJUČAK
Demonstriranjem
pokusa
na
Teslinom
transformatoru u višim razredima osnovne
škole, potiče se stvaralačko razmišljanje kod
učenika. Početni strah od električne struje ubrzo
nestaje i učenici više puta ponavljaju pokuse.
Pri izvođenju pokusa učenici si međusobno
snimaju video koji rado pokazuju roditeljima i
drugim učenicima. Ima učenika koji žele
izraditi Teslin transformator ali sam, iz
sigurnosnih razloga, savjetovao da to učine kao
maturalni rad jer će tada biti pažljiviji u radu sa
transformatorom.
Transformator je izrađen povodom Godine
Nikole Tesle 2006 (150. godina rođenja) i
podsjećanje na važnost i svestranost ovog
genija o kojem se malo govori a sveprisutan je
u svakodnevnom životu.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
61 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content