close

Enter

Log in using OpenID

AGU STRUJNI TRANSFORMATORI 72,5 do 800 kV

embedDownload
TRADICIJA - PROIZVODIMO MJERNE TRANSFORMATORE OD 1947. GODINE
ISKUSTVO - VIŠE OD 50.000 KOMADA STRUJNIH TRANSFORMATORA U POGONU ŠIROM SVIJETA
PRILAGODLJIV DIZAJN - ZADOVOLJAVAMO SPECIFIČNE ZAHTJEVE KUPACA
DUGOTRAJNOST I POUZDANOST - ŽIVOTNI VIJEK TRANSFORMATORA 50 GODINA
AGU
STRUJNI TRANSFORMATORI
72,5 do 800 kV
Končar - Mjerni transformatori d.d.
Namjena
Strujni mjerni transformatori koriste se za prilagodbu mjerenih visokih
struja na iznose unutar definirane točnosti pogodne za priključak
uređaja za mjerenje, zaštitu i upravljanje, ujedno ih izolirajući od
visokog napona mreže.
Izvedba
• Maksimalan pogonski napon Um: 72,5 do 800 kV
• Nazivna primarna struja: do 6000 A
• Kratkotrajne struje: termička do 100 kA, dinamička do 250 kA
• Broj jezgara: 5 (na zahtjev do 10)
• Sve mjerne i zaštitne klase točnosti prema svim važećim normama
Glavne karakteristike
• Izvedba s jezgrama u gornjem dijelu transformatora (inverzni tip) osigurava
niske gubitke u primarnom namotu
•Mogućnost promjene prijenosnog omjera na primarnom i/ili sekundarnom
namotu
• Niska rasipna reaktancija
• Visokokvalitetna papirno-uljna izolacija
• Bez parcijalnih izbijanja na podnosivom jednominutnom izmjeničnom
ispitnom naponu
• Volumetrijska dilatacija ulja u funkciji temperature kompenzirana
membranom od nehrđajućeg čelika
• Bez korištenja dušika
• Brtvljenje za cijeli životni vijek
• Standardna izvedba za temperaturu okoline od -35 do +40 °C (izvedbe izvan
navedenog prema zahtjevu)
• Visokokvalitetni porculanski ili kompozitni izolator
• Iskustvo pogona transformatora u seizmički aktivnim područjima
• Dizajn s minimalnom količinom ulja
• Ulje bez PCB - ekološki prihvatljiv proizvod
• Jezgre smještene unutar uzemljenog oklopa dimenzioniranog za odvođenje
struje kratkog spoja
• Transformator otporan na unutarnji električni luk
• Metalni dijelovi zaštićeni od korozije
• Nije potrebno održavanje
Dodaci
• Priključak za mjerenje faktora dielektričkih gubitaka (tgδ)
• Pokazivač razine ulja
• Sekundarni priključci namijenjeni obračunskom mjerenju mogu se zasebno
pečatiti
• Mehanički indikatori udarca tijekom transporta (standardni za Um≥362 kV,
prema zahtjevu za ostale naponske nivoe)
• Indikator nadpritiska ulja (prema zahtjevu)
Osiguranje kvalitete
Strujne mjerne transformatore projektiramo i proizvodimo u skladu s EN, IEC, ANSI/IEEE, GOST, AS, IS, CAN/CSA, ili drugim odgovarajućim normama.
Kvaliteta proizvoda osigurana je kroz certificirani sustav kvalitete, ISO 9001, koji obuhvaća sva područja dizajniranja, proizvodnje i ispitivanja.
Končar - Mjerni transformatori d.d. posjeduje i certifikate ISO 14001 i OHSAS 18001, koji dokazuju da slijedi standarde očuvanja okoliša i rada na siguran način.
I najvažnije, naše neprestano nastojanje za ostvarenje zadovoljstva kupaca ugrađeno je kroz dugotrajno iskustvo i kontinuirani razvoj u kvalitetu i pouzdanost
naših proizvoda.
AGU AGU AGU AGU AGU AGU AG
STRUJNI MJERNI STRUJNI MJERNI S
TRANSFORMATORI TRANSFORMATO
OPIS TRANSFORMATORA
Primarni namot
Jezgre i sekundarni namoti
Prednost izvedbe s jezgrama u gornjem dijelu transformatora očituje se u
Transformator može sadržavati do 10 motanih prstenastih jezgara koje mogu
jednoličnom i simetričnom položaju primarnog namota u odnosu na jezgre,
biti različitih klasa točnosti i veličina, te izrađenih od različitih materijala.
čime je postignuta izvedba s rasipnom reaktancijom zanemarive vrijednosti.
Jezgre mogu biti izrađene od hladno valjanog orijentiranog transformatorskog
Primarni namot je minimalne dužine što rezultira minimalnim gubicima.
lima, mekih magnetskih materijala ili amorfnih materijala. Izbor materijala
Različiti prijenosni omjeri postižu se promjenom broja zavoja (prespajanjem)
ovisi o zahtijevanoj klasi točnosti pojedine jezgre.
na primarnom ili na sekundarnom namotu transformatora. Moguća je
Sekundarni je namot izrađen od visokokvalitetne lakirane bakrene žice
primjena i oba tipa prespajanja na istom transformatoru.
jednoliko namotane duž cijelog oboda prstenaste jezgre. Primarni namot
Primarni namot može imati jedan ili više zavoja, ovisno o specifičnim
nalazi se u njenom centru. Takva geometrija osigurava minimalnu rasipnu
zahtjevima. U slučaju primarnog namota s jednim zavojem, namot predstavlja
reaktanciju, što omogućava korištenje računalnog alata za točan proračun
ravan vodič, dok se kod potrebe za višestrukim zavojima koriste vanjski
odziva tijekom prijelaznih stanja mreže i zadovoljenje klasa točnosti PR, TPS,
povratni vodiči ili unutarnji kablovi.
TPX, TPY i TPZ, prema IEC normi.
Glavna izolacija
CRTEŽ PRESJEKA
Dijelovi na niskom naponu izolirani su od dijelova na visokom naponu glavnom
izolacijom od uljem impregniranog papira, visoke dielektrične čvrstoće.
1.Metalna membrana /
Indikator razine ulja
U slojeve papirne izolacije tijekom proizvodnje umeće se velik broj poluvodljivih kapacitivnih obloga, kako bi se optimalno rasporedilo dielektrično naprezanje. Papirna izolacija se suši u visokom vakuumu i impregnira mineralnim
1
transformatorskim uljem. Ulje je vrhunske kvalitete, s dodatkom inhibitora,
potpuno otplinjeno i osušeno (sadržaj vage nije veći od 2 ppm).
Jamčimo da ulje u našim transformatorima ne sadrži poliklorirane bifenile ni
poliklorirane terfenile (PCB i PCT).
2
dilataciju ulja te istovremeno služi kao pokazivač razine ulja.
3.Jezgre i sekundarni
namoti
3
4. Primarni priključak
4
5
5. Primarni namot
Papirno-uljna izolacija je hermetički zatvorena i odvojena od utjecaja okolnog
zraka membranom od nehrđajućeg čelika. Membrana kompenzira toplinsku
2.Glava transformatora
6
6. Aluminijski torus
7. Glavna izolacija
7
8.Porculanski /
kompozitni izolator
Sve prethodno navedeno osigurava odlična i dugotrajna dielektrička svojstva
glavne izolacije transformatora.
9.Sekundarna kutija
sa sekundarnim
priključcima
8
10.Kućište
11.Ventil za ulje
12.Priključak za
uzemljenje
9
10
11
12
Izolator
Na zahtjev, izolator može biti porculanski ili kompozitni. Porculanski izolatori izrađeni su od najkvalitetnijeg porculana klase C130.
Osnovu kompozitnih izolatora čini cijev od epoksidne smole ojačane staklenim vlaknima na koju su vulkanizirana silikonska rebra.
Klizna staza izolatora određena je razinom onečišćenja zraka okoline i treba biti
naznačena u upitu.
Transformator tipa AGU je seizmički ispitan i zadovoljava sve zahtjeve sukladno
normi IEEE 693-2005.
Glava transformatora
Aktivni dio transformatora nalazi se unutar glave transformatora, izrađene od
lijevanog aluminija. Ista je dizajnirana anatomski sa ciljem da se postigne minimalno potrebna količina ulja.
Svaki odljev provjeren je na nepropusnost ispitivanjem helijem.
Kućište
Priključci
Kućište transformatora je izrađeno od visokokvalitetnog vruće cinčanog čelika
i dodatno je obojano radi dugotrajne otpornosti na koroziju. Kućište može biti
izrađeno i od lijevanog aluminija. Na njemu se nalazi sekundarna priključna kutija, zajedno s ostalim dodacima kao što su natpisna pločica, ventil za uzimanje uzorka ulja, hvatišta za podizanje transformatora, priključci za uzemljenje,
priključak za mjerenje kuta dielektričnih gubitaka izolacije te indikator nadpritiska ulja (prema zahtjevu). Kutija ima stupanj zaštite IP55.
Primarni priključci izrađeni su od aluminijske legure ili, alternativno, od elektrolitskog bakra zaštićenog od korozije kositrenjem ili elektrolitičkim srebrenjem. Oblik i
tip priključka odabire se prema nazivnim strujama i primijenjenim normama ukoliko
drugačije nije navedeno u zahtjevu kupca.
Veličina i tip priključka za uzemljenje trebaju biti definirani u upitu. Standardni
priključak je vijčanog tipa (M12 x 35) ili spojnica za višežični bakreni vodič.
Standardni sekundarni priključci su od nehrđajućeg čelika u obliku vijka veličine
M8. Ostali tipovi, materijali i dimenzije priključaka dostupni su na zahtjev.
Sekundarni priključci, zajedno s priključkom za uzemljenje, smješteni su u sekundarnoj priključnoj kutiji. Ulaz u kutiju izveden je kabelskim uvodnicama na ploči,
prema potrebama kupca.
Standardan priključak za uzemljenje je vijčanog tipa (M12 x 35) ili spojnica za
višežični bakreni vodič. Drugi tipovi i dimenzije raspoloživi su na zahtjev.
Dimenzije
Tip
Najviši
napon
sustava
Ukupna
visina
Visina
priključka
Ukupna
masa
Masa
ulja
Razmak
rupa za
montažu
Klizna staza
kV
mm
mm
kg
kg
mm
mm
AGU-72,5
72,5
2050
1600
280
55
400x400
1815
AGU-123
123
2300
1900
320
65
400x400
3075
AGU-145
145
2650
2200
350
75
400x400
3625
AGU-170
170
2850
2350
420
85
520x520
4250
AGU-245
245
3700
3050
600
190
520x520
6125
AGU-300
300
3700
3050
620
190
520x520
7500
AGU-362
362
4750
4000
1000
320
650x650
9050
AGU-420
420
5400
4600
1300
380
650x650
10500
AGU-525
550
6000
5100
1450
470
650x650
13750
AGU-765
800
8135
6940
3100
950
900x900
20000
KON»AR - Mjerni transformatori d.d.
P.P. 202
HR-10002 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 379 4112
fax:+385 1 379 4040
e mail: info@koncar-mjt.hr
Vrijednosti prikazane u tablici se odnose
na standardnu izvedbu s porculanskim
izolatorom i mogu se mijenjati ovisno o
električkim, mehaničkim i parametrima
okoline te zahtjevu kupca.
Stalan rad na razvoju s ciljem poboljšanja kvalitete proizvoda također može
rezultirati promjenama naznačenih vrijednosti.
www.koncar-mjt.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
501 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content