close

Enter

Log in using OpenID

Aditivne tehnologije za mala i srednje velika poduzeća

embedDownload
Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja
i sporta
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Additive
Technologies
for the SMEs
Ulaganje u budućnost!
SME
1
0
0
Aditivne tehnologije za mala i srednje velika poduzeća
1
1
1 0
0 1
0 0
1 1
1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1
1 1 1
1 1 0
0 0 0
1 1 0
0 1 0
1 1
1 0
0 0
1 0
1 0
1
0
Katalog pilot projekata
Catalogue of pilot projects
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Autori:
Prof. dr. sc. Mladen Šercer
Doc. dr. sc. Damir Godec
Dr. sc. Ana Pilipović
Mr. sc. Maja Rujnić-Sokele
Miodrag Katalenić
Grafičko oblikovanje:
Miodrag Katalenić
Kontakti:
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Centar za aditivne tehnologije
Ivana Lučića 5, 10 000 Zagreb
p.p. 102
MB: 3276546
OIB: 22910368449
PIC: 996827485
tel: +385 1 6168 191
tel: +385 1 6168 192
tel: +385 1 6168 291
tel: +385 1 6168 338
fax: +385 1 6168 291
mail: [email protected]
www.cateh.eu
Maja Krznarić, voditelj projekta
tel: +385 1 61 68 559
mail: [email protected]
Vedran Čunčić, asistent na projektu
tel: +385 1 61 68 559
mail: [email protected]
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost
Fakulteta strojarstva i brodogradnje i ni na koji način se
ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.
www.safu.hr
www.mzos.hr
www.ec.europa.eu
SME
Additive Technologies for SMEs
Projekt: Aditivne tehnologije za mala i srednje velika poduzeća
Glavni cilj projekta Aditivne tehnologije za mala i srednje velika poduzeća je povećanje potencijala za
konkurentnost i inovativnost hrvatskih malih i srednjih poduzeća u proizvodnom sektoru. Ostvarivanje
tog cilja planirano je kroz tri temeljne aktivnosti: osnivanje platforme za transfer znanja o aditivnim
tehnologijama prema malim i srednjim poduzećima kroz Centar za aditivne tehnologije pri Fakultetu
strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu; provedba opsežne edukacije o aditivnim
tehnologijama u regionalnim centrima u Hrvatskoj; te 41 mini pilot projekt za ciljanu skupinu poduzeća s
pomoću kojih će se produbiti transfer znanja i pokušati dokazati učinkovitost aditivnih tehnologija na
specifičnim i konkretnim primjerima primjene.
Preko mrežnih stranica projekta i izravnim kontaktima, poduzeća su poticana da se natječu za
sudjelovanje u fazi provedbe besplatnih pilot projekata, a na temelju pristiglih ponuda izabran je 41
projekt. Pri tome je uz odobrenje nadležne Agencije (SAFU) i Ministarstva (MZOS), osim malih i srednjih
poduzeća u natjecanju sudjelovao i dio ustanova i tvrtki koje nisu u toj kategoriji. Pri izboru projekata
vodilo se računa o njihovoj raznolikosti, teritorijalnoj zastupljenosti prijavljenih te o izvedivosti projekata.
Ciljana skupina obuhvatila je inovatore, proizvodne tvrtke, tvrtke koje razvijaju nove proizvode, fakultet,
muzej, slastičara, bolnicu, nadbiskupiju itd., a time je pokriven široki raspon potencijalnih korisnika
aditivnih tehnologija u Hrvatskoj. Tako se projektima pokrilo široko područje primjene; od modela za
vizualizaciju i replika, funkcionalnih modela (za ispitivanje funkcije budućeg proizvoda), gotovih
proizvoda, pramodela za kalupe, kalupnih umetaka, do alata za izradu medicinskih implantata.
Tijekom provedbe 41 pilot projekta primijenilo se 5 različitih aditivnih tehnologija dostupnih u Centru za
aditivne tehnologije ili pri partnerima Centra: PolyJet Matrix (15 projekata), PolyJet (13 projekata),
taložno očvršćivanje − FDM (9 projekata) selektivno lasersko srašćivanje poliamida (3 projekta) i
selektivno lasersko srašćivanje metala (2 projekta).
U nastavku slijedi prikaz pilot projekata koji uključuju kratki opis projekta, primijenjenu aditivnu
tehnologiju, materijal i vrijeme izrade te implementaciju kod korisnika i njegov komentar vezan uz
aditivnu tehnologiju. Iako su svi pilot projekti za korisnike bili besplatni, tablice sadrže i ekonomske
podatke (cijene izrade) kako bi korisnici mogli dobiti uvid u cijene izrade proizvoda primijenjenom
aditivnom tehnologijom.
3
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
ALTPRO d.o.o.
Velika cesta 41
10020 Zagreb
Kućište elektroničkog modula
Potrebno je izraditi kućište za signalizaciju sa senzorima koje se primjenjuje kod rampe za vlakove.
Proizvod se sastoji od tri dijela: kućišta, poklopca i brtve. Zahtjevi na brtvu su tvrdoća 50 Shore A.
Dimenzije:
Poklopac: 230 ´ 260 ´ 102,5 mm
Kućište: 220 ´ 250 ´ 76,5 mm
Brtva: 215 ´ 245 ´ 4 mm
Debljine stijenki nekih dijelova idu i do 5,5 mm, a kućišta do 16,5 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Napravljene su probe ugradnje elektroničkog modula. Prije same izrade alata za serijsku proizvodnju,
provjerene su dimenzije i funkcionalnosti na 3D modelu izrađenim aditivnom tehnologijom, na kojem se
lakše uočavaju nedostaci i mogućnosti poboljšanja.
4
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: PolyJet
Materijal:
- kućište i poklopac: VeroWhite
- brtva: DM 9850 Shore 50
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebne STL datoteke.
Nakon izrade bilo je potrebno odvajanje potporne
strukture i obrada površine.
Vrijeme izrade poklopca: 42,5 h
Vrijeme izrade kućišta: 26 h
Vrijeme izrade brtve: 2,5 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Izrada cijelog kućišta moguća je klasičnim postupcima
injekcijskog prešanja, pozicija po pozicija.
Debljinu stijenke potrebno je smanjiti kako za klasični
tako i za aditivni postupak, čime bi se smanjila cijena,
ali i vrijeme izrade.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
49 921,79 kn
UKUPNO
49 921,79 kn
5
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Tome Antičić
Inovator
Klizni indikator za označivanje tankih predmeta
Potrebno je izraditi klizni indikator za označivanje tankih predmeta (označivanje kutija DVD-a, knjiga,
časopisa i svih drugih vrsta tankih naslaganih predmeta). Klizni indikator sastoji se od dva dijela.
Dimenzije:
Vodilica: 4,5 ´ 120 ´ 5,5 mm
Indikator: 6 ´ 37 ´ 12,8 mm
Debljina stijenke indikatora je 1 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Problem je što prototip nije dovoljno krut, to jest materijal je previše savitljiv, što se pokazalo kao
mana – klizni indikator ne upada u predodređena mjesta, ima se osjećaj da će puknuti ako se suviše
potegne.
6
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: PolyJet
Materijal: VeroBlue
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebne STL datoteke.
Nakon izrade potrebno je odvajanje potporne
strukture.
Vrijeme izrade: 3 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Klizni indikator sastoji se od dva dijela koja imaju
jednostavnu geometriju. U cilju potpunog
iskorištavanja PolyJet postupka vodilica i indikator
trebali su se napraviti zajedno kao jedan komad, tj.
kao sklop s određenom tolerancijom između vodilica.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
883,52 kn
UKUPNO
883,52 kn
7
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
ATEC d.o.o.
Sveti duh 123
10000 Zagreb
Ručka aparata za gašenje požara
U sklopu projekta potrebno je izraditi ručku aparata za gašenje požara. Posebni zahtjevi na ručku su
dobra mehanička svojstva, ergonomija, dimenzijska stabilnost zbog spajanja s drugim dijelovima
aparata.
Dimenzije ručke: 148,7 ´ 60,8 ´ 31,8 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model je ugrađen u podsklop „Zatvarač Z“ te je u fazi provjere funkcionalnosti.
8
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: selektivno lasersko srašćivanje - SLS
Materijal: poliamid 12 (PA 12)
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebnu STL datoteku.
Nakon izrade bila je potrebna je završna obrada
pjeskarenjem staklenim kuglicama promjera 0,1 mm.
Vrijeme izrade: 2,8 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
S obzirom na to da model služi kao funkcionalni
proizvod, izrada izabranim materijalom PA12 SLS
postupkom daje izvrsna mehanička svojstva koja u
usporedbi s izradom klasičnim postupcima od PA ima
slična svojstva.
Za velikoserijsku proizvodnju ručka će se izrađivati
postupkom injekcijskog prešanja, a prototipni
proizvod može poslužiti za potrebe ispitivanja i
optimiranja konačne geometrije ručke.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
2 371,50 kn
UKUPNO
2 371,50 kn
9
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Bioquanta d.o.o.
Dravska 17
48000 Koprivnica
Kućište sklopive svjetiljke
Predloženi projekt je kućište za svjetiljku sklopivog nosivog mehanizma. Kućište se sastoji od identičnog
gornjeg i donjeg dijela, s ukupno 14 dijelova (razni prihvati za sklopive ručke između gornje i donje
polovice).
Dimenzije:
Vanjsko kućište: f 212 ´ 21 mm
Obruč: f 208,9 ´ 11,5 mm
Unutarnja podloga: 184 ´ 177,2 ´ 1,5 mm
Srednji prihvat: 32,3 ´ 29 ´ 9 mm
Rubni prihvati 11,8 ´ 14 ´ 17,5 mm
Debljina stijenke: vanjskog kućišta 1 mm, a obruča i unutarnje podloge 1,5 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Svjetiljka je u prvoj fazi bila u potpunosti izrađena aditivnim tehnologijama. Zbog razlučivosti uređaja
bila je potrebna ručna dorada (brušenje, itd.) koja se pokazala dosta nepovoljnom na elementima
teleskopa, gdje je potrebna izuzetno niska tolerancija između pojedinačnih dijelova teleskopa zbog
mehanizma razvlačenja, krutosti ukupne strukture te dosta osjetljivog mehanizma aretiranja. Odlučili
smo se na metalne teleskope te smo prešli na jednu vrstu tensegrity sustava koji čini novu nosivu
konstrukciju svjetiljke. U okviru AdTec projekta napravljeni su novi poklopci, dio unutarnje strukture
poklopaca te spojnice za povezivanje s metalnim teleskopima.
10
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: PolyJet
Materijal: VeroWhite
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavili su sve potrebne STL
datoteke. Nakon izrade bilo je potrebno odvajanje
potporne strukture.
Vrijeme izrade: 34 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
S obzirom na tanku stijenku vanjskog kućišta, obruča i
unutarnje podloge, izabranim postupkom izrađeni su
proizvodi dobrih mehaničkih svojstava i izmjera.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
14 819,63 kn
UKUPNO
14 819,63 kn
Komentari korisnika
Izuzetno smo zadovoljni s površinom materijala, debljina stijenke je relativno niska, tako da su poklopci i
unutarnja struktura dosta savitljivi. Ovo je s naše strane trebalo malo učinkovitije dimenzionirati,
međutim izuzetno smo zadovoljni s kvalitetom materijala i završnom površinom (haptika!). Nakon
evaluacije prototipa zaključili smo da bi vrijedilo istim postupkom izraditi elemente teleskopa te ispitati
mogućnost izrade svjetiljke iz jednog komada. Smatramo da je primjena aditivnih tehnologija u okviru
malih i srednjih poduzeća izuzetno prikladna za izradu funkcionalnih prototipa u ranoj razvojnoj fazi i
drastično može smanjiti razdoblje razvoja i istraživanja.
11
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
DOMES d.o.o.
Poslovni park Karlovac,
Belajske Poljice 2c
47250 Duga Resa
Uvodnica filtra za pročišćavanje zraka
Predloženi projekt je zakretna uvodnica filtra za pročišćavanje zraka. Uvodnicu je moguće izraditi od
različitih polimernih materijala: polipropilena (PP), akrilonitril/butadien/stirena (ABS), poliamida (PA) ili
od aluminija.
Dimenzije srednjeg dijela: 217,9 ´ 207,5 ´ 26 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model i prateći podatci o tehničkim karakteristikama i cijeni proizvoda poslužit će za procjenu
smislenosti usvajanja proizvodnje ovakvih i sličnih proizvoda AM postupcima.
12
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: PolyJet Matrix
Materijal: DM 8510 Grey 35
b) Faze izrade
Korisnik je dostavio crteže modela prema kojima se
modelirao 3D CAD model. Nakon izrade bilo je
potrebno odvajanje potporne strukture i završna
obrada površine.
Vrijeme izrade uvodnice: 12 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Za aditivne postupke izrada uvodnice je preskupa s
obzirom na klasične postupke strojne obrade.
Uvodnicu je moguće napraviti glodanjem uz povoljniju
cijenu obrade, prije svega zbog jednostavnosti
geometrijskog oblika.
a) Modeliranje
1 312,50 kn
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
7 423,89 kn
UKUPNO
8 736,39 kn
Komentari korisnika
Ocjena primjene je izražena samo na osnovi vizualne procjene. Za objektivnu i kompetentnu procjenu
ne raspolažemo s dovoljno podataka. Kvaliteta površine je zadovoljavajuća, a mehanička svojstva se
također čine zadovoljavajućima.
13
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
EcoCortec d.o.o.
Bele Bartoka 29
31300 Beli Manastir
Posuda za ispitivanje paropropusnosti folija
U sklopu projekta potrebno je izraditi posudu za ispitivanje paropropusnosti folija. Zahtjevi na proizvod
su niska masa (ukupna masa mora biti manja od 330 g), dobro brtvljenje (nepropusnost vode i vodene
pare), te maksimalna dubina posude 19 mm. Na samom obodu posude potrebno je napraviti dijelove za
stezanje folije. Dosadašnja posuda izrađivala se od aluminija.
Dimenzije:
Posuda: f 135,6 ´ 19 mm
Poklopac: f 135,6 ´ 3,2 mm
Brtva: f 106,9 ´ 3,4 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Posuda je uporabljena pri ispitivanju PE folije proizvedene u EcoCortec-u te je zadovoljila postavljene
zahtjeve norme.
14
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Zbog zahtjeva za niskom masom posude izabran je
postupak taložnog očvršćivanja – FDM, dok je brtva
izrađena postupkom PolyJet Matrix.
Materijali:
Posuda i poklopac: akrilonitril/butadien/stiren (ABS)
Brtva: DM 9885 Shore 85
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je normu za ispitivanje
paropropusnosti folija po kojoj je bilo potrebno
modelirati posudu za ispitivanje. Nakon izrade bilo je
potrebno odvojiti potpornu strukturu i naknadno
obraditi površinu posude i poklopca.
Posuda i poklopac spojili su se vijcima.
Vrijeme izrade brtve: 3 h
Vrijeme izrade posude: 10 h
Vrijeme izrade poklopca: 3,5 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Zbog zahtjeva za niskom masom cijele posude, FDM
postupak izvrstan je izbor zbog mogućnosti
namještanja različitih ispuna unutrašnjosti, u ovom
slučaju 30 %, koja je odabrana na temelju ispitivanja
mehaničkih svojstava koja zadovoljavaju normu.
a) Modeliranje
875,00 kn
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
Posuda: 1 623,44 kn
Poklopac: 755,84 kn
Brtva: 923,21 kn
UKUPNO
4 177,49 kn
15
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Elektrokontakt
Radnička 115
10000 Zagreb
Okretna sklopka za rolete
Za kupca tvrtke Elektrokontakt potrebno je izraditi konstrukcijsko rješenje okretne sklopke za rolete
temeljem postojećeg mehanizma. Okretna sklopka sastoji se od 6 dijelova: kućišta, poklopca i četiri
uvodnice. Proizvod načinjen aditivnim postupcima poslužit će kao funkcionalni proizvod na kojem će se
ispitivati konstrukcija, prilagodba postojećem mehanizmu, načini spajanja svih dijelova, ali i za samu
konstrukciju kalupa za injekcijsko prešanje kod serijske proizvodnje. Kućište i poklopac moraju biti
izrađeni od akrilonitril/butadien/stirena (ABS) ili materijala slične krutosti i ostalih mehaničkih svojstava,
dok uvodnice od elastomera tvrdoće 70 − 80 Shore A.
Dimenzije:
Kućište: 75 ´ 75 ´ 34 mm
Poklopac: 75 ´ 75 ´ 21,5 mm
Uvodnica: 30 ´ 30 ´ 11 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Na kompletiranom prototipu potrebno je napraviti provjeru ispravnosti konstrukcije, provjeru IP44
zaštite, te kupcu prezentirati konačni dizajn proizvoda.
16
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
S obzirom na zahtjev materijala uvodnice, kućišta i
poklopca izabran je postupak PolyJet Matrix.
Materijal:
Kućište: DM 8520 Grey 40
Poklopac: DM 8520 Grey 40
Uvodnice: DM 9870 – Shore 70
b) Faze izrade
Korisnik je dostavio sve potrebne STL datoteke. Nakon
izrade bilo je potrebno odvojiti potpornu strukturu i
obraditi površinu.
Vrijeme izrade kućišta, poklopca i 4 uvodnice: 9 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Postupak PolyJet Matrix pokazao se izvrsnim izborom
za predloženi projekt zbog mogućnosti odabira
različite tvrdoće uvodnica, ali i materijala dobrih
mehaničkih svojstava za kućište i poklopac. Proizvod
načinjen ovim postupkom izvrstan je funkcionalni
model na kojem se mogu testirati sve faze i pripreme
za dvokomponentno injekcijsko prešanje.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
3 615,58 kn
UKUPNO
3 615,58 kn
Komentari korisnika
Materijal za kućište je odgovarajuće kvalitete u pogledu mehaničkih svojstava koja su potrebna za
provjeru funkcionalnosti proizvoda (provjera IP zaštite). Kvaliteta izrade površine je vrlo dobra. Materijal
za uvodnice (dijelovi od elastomera) tvrdoćom materijala odgovaraju zahtjevima, vrlo slično originalu.
Vrijeme izrade prototipa 1 dan, što je izuzetno dobro.
17
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Fakultet elektrotehnike i računarstva,
Sveučilište u Zagrebu
Unska 3
10000 Zagreb
Kućište za elektronički sklop
Predloženi projekt je izrada elektroničkog uređaja – Mushroom. Uređaj služi kao daljinski upravljač
namijenjen studentima s ciljem poticanja interakcije u nastavi. U kućište je potrebno staviti bateriju i
elektroniku za bežičnu komunikaciju s računalom predavača, na kojem se prikazuju odgovori studenata.
Poklopac i kućište spajaju se vijcima. Zahtjev na proizvod je niska cijena.
Dimenzije:
Kućište: 45 ´ 39 ´ 31,5 mm
Poklopac: 42,6 ´ 36,6 ´ 2 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Kućište je relativno malih dimenzija, pa utrošak materijala za njegovu izradu nije značajan. Međutim
usluga izrade kućišta iznosi oko 25 eura (http://i.materialise.com/). Stoga smo zaključili da bi izrada
kućišta u ovoj tehnologiji bila isplativa samo ako bismo imali vlastiti printer.
18
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
S obzirom na zahtjev materijala uvodnice, kućišta i
proizvoda, izabran je postupak taložnog očvršćivanja –
FDM.
Materijal: akrilonitril/butadien/stiren (ABS)
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebne STL datoteke.
Nakon izrade postupkom FDM bilo je potrebno
odvajanje potporne strukture i naknadna obrada
površine brušenjem.
Vrijeme izrade: 2,45 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Na kućištu i poklopcu nalaze se upuštena slova koja je
postupkom FDM teško napraviti. Sva mala slova bilo
je potrebno povećati.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
865,58 kn
UKUPNO
865,58 kn
Komentari korisnika
Kada se uzme u obzir veličina modela i mali ciljani broj gotovih gadgeta, fleksibilnost koja se pruža pri
izradi modela predstavlja odlučujući faktor bez obzira na brzinu izrade. U skoroj budućnosti očekujemo
daljnji pad cijena printera (i usluga) pa će očekivano i cijena izrade samog kućišta biti manja.
19
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
Replika arheološkog artefakta
U sklopu projekta potrebno je izraditi repliku arheološkog artefakta. Replika će se prvenstveno rabiti u
edukacijske svrhe. Arheološki artefakt – strugalo pronađeno je u Mujinoj pećini kod Kaštela. Strugalo su
izradili neandertalci od kamena (rožnjaka) prije približno 40 000 godina.
Dimenzije: 44,7 ´ 60,2 ´ 15,4 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model će biti primjenjivan u nastavi. Studentima će na taj način biti omogućen realističan uvid u materijal
i u slučajevima kad originali nisu dostupni. Model je dovoljno precizan za edukaciju, a postupak izrade je
znatno jednostavniji u usporedbi s klasičnom izradom odljeva na temelju kalupa.
U slučaju potrebe predmet se može izložiti i na nekoj izložbi, a da original ostane u matičnom Muzeju.
Nadalje, može se s kolegama u zemlji i inozemstvu zamijeniti za odljeve artefakata s njihovih nalazišta.
Ako je odstupanje u mjerama od originala zanemarivo mogao bi se rabiti i u znanstvene svrhe
(komparacija veličina alata s raznih nalazišta).
Tu je nadalje i mogućnost komercijalizacije; replika u prirodnoj veličini, smanjena replika na privjesku, što
dakako ovisi o instituciji koja je vlasnik (Muzej grada Kaštela) i Ministarstvu kulture koje je financiralo
istraživanja.
Originalno kameno strugalo
Kameno strugalo izrađeno
aditivnim postupcima
20
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Izbor postupka temelji se na dobivanju svih detalja
kamenog strugala (npr. oštrih bridova i glatke
površine): PolyJet
Materijal: VeroWhite
b) Faze izrade
Originalni artefakt bilo je potrebno skenirati. Nakon
skeniranja i izrade bilo je potrebno odvojiti potpornu
strukturu.
Vrijeme izrade: 3,5 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
a) Modeliranje
Postupak PolyJet zadovoljio je postavljene zahtjeve,
osim boje.
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
846,00 kn
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
1 120,36 kn
UKUPNO
1 966,36 kn
Komentari korisnika
Prednosti: izrada replika visoke kvalitete, mogućnost izrade u različitim materijalima.
Nedostaci: još uvijek relativno skup postupak skeniranja ukoliko se radi o velikim predmetima ili većem
broju manjih predmeta.
21
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Svetonedeljska cesta 2
10431 Sveta Nedelja
Medalja
U sklopu projekta potrebno je izraditi metalnu medalju u povodu 300 godina Sinjske Alke (1715. – 2015.).
Dimenzije: f 203,4 ´ 9,8 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
S obzirom na to da 3D model sadrži potpuno slobodne forme, a veličina STL datoteke je ograničena,
uočljiva je pojava slojeva izrade, tako da dobivena medalja nije pogodna za izravnu komercijalnu
uporabu. U sljedećem razdoblju provest će se dodatne obrade uobičajene u procesu medaljarstva (ručno
graviranje i poliranje površine, graviranje s pomoću uređaja za lasersko graviranje).
Za unaprjeđenje postupka u narednoj fazi bit će potrebno generirati STL datoteku veće rezolucije uz
primjenu obrnutog inženjerstva za generiranje samo ljuske koja će sadržavati kompletnu formu medalje.
22
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: selektivno lasersko srašćivanje metala i
infiltriranje bakra
Materijal: LaserForm A6 i bakar
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je STL datoteku. Nakon
izrade selektivnim laserskim srašćivanjem bilo je
nužno infiltriranje bakra i naknadna obrada.
Vrijeme izrade: 65,5 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
a) Modeliranje
Na reljefu medalje vidljivi su slojevi izrade koje je
teško ukloniti naknadnom obradom.
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
21 436,80 kn
UKUPNO
21 436,80 kn
Komentari korisnika
Aditivne tehnologije sigurno će pronaći mjesto u izradi pojedinačnih medalja većih od onih koje se
proizvode klasičnim postupkom kovanja (do 70 mm), pogotovo ako postoji 3D predložak nastao 3D
digitalizacijom (3D skeniranje, 3D modeliranje u programskim aplikacijama), jer se izbjegava izrada
alata za kovanje, odnosno kalupa za lijevanje.
23
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
HSTec d.d.
Zagrebačka ulica 100
23000 Zadar
Model motorvretena
Predloženi projekt je izrada modela motorvretena za prezentacijske svrhe. Za bolju prezentaciju,
potrebno je izraditi ¾ motorvretena i dijelove izraditi u različitim bojama. Motorvreteneo podijeljeno je
u šest dijelova.
Dimenzije sklopa: f 154 ´ 288 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Proizvedeni tročetvrtinski presjek motorvretena korišten je u izložbene svrhe. Među ostalim, bio je
izložen na sajmu alatnih strojeva i alata AMB u Stuttgartu u rujnu 2014.
24
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
b) Faze izrade
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Izračun cijena
Zbog izrade svih dijelova različitih boja u jednom
komadu, izabran je postupak PolyJet Matrix.
Materijali:
Kućište: VeroWhite
Prsten Guhring: DM 8505 Grey 20
Ležajevi: DM 8520 Grey 40
Rotor, stator i priključci: DM 8515 Grey 35
Vijci, opruga, brtve i priključci za zrak: DM 8530 Grey
60
Vratilo: DM 8510 Grey 25
Korisnik projekta dostavio je sve potrebne STL
datoteke.
Nakon izrade potrebno je odvajanje potporne
strukture i naknadna obrada brušenjem.
Vrijeme izrade motorvretena: 44,5 h
S obzirom na prezentacijsku svrhu, korisniku projekta
predložena je izrada dva stalka za motorvreteno.
Korisnik je nakon izrade nanio premaz plave boje da
se poboljša kvaliteta vanjske površine.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
34 505,26 kn
UKUPNO
34 505,26 kn
25
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
INTIS
Bani 73a
10000 Zagreb
Kućište elektroničkog uređaja
Predloženi projekt je izrada kućišta za elektroničke uređaje s ventilacijskim otvorima i otvorima za
ulazno-izlazne konektore. Kućište se do sada izrađivalo od aluminija. Predloženi projekt sastoji se od tri
dijela: kućišta, prednjeg poklopca i stražnjeg poklopca.
Dimenzije:
Kućište: 103 ´ 100 ´ 33 mm
Poklopci: 83 ´ 33 ´ 1,5 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model će se analizirati s ugradbenim elektroničkim uređajem prema aspektima vizualnih karakteristika,
zahtjevima robusnosti i mehaničke čvrstoće, te prema zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti i
toplinskih karakteristika.
26
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
S obzirom na jednostavnu geometriju i najnižu cijenu
izrade izabran je postupak taložnog očvršćivanja –
FDM.
Materijal: akrilonitril/butadien/stiren (ABS)
Materijal je izabran na temelju njegovih mehaničkih
svojstava tako da bude odgovarajuća zamjena
aluminiju.
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebne STL datoteke
sva tri proizvoda. Nakon izrade površina je obrađena
brušenjem.
Vrijeme izrade: 9 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
U slučaju maloserijske proizvodnje predloženi projekt
moguće je izrađivati odabranim postupkom FDM, a
ABS je izvrsna zamjena za dosadašnji aluminij.
Jednostavna konstrukcija opravdava primjenu
postupka FDM zato što omogućuje nižu cijenu izrade
u usporedbi s drugim aditivnim postupcima.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
1 280,74 kn
UKUPNO
1 280,74 kn
27
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Ksenija Jurinec
samostalni dizajner
Set posuđa za personaliziranu prehranu
Aditivnim postupcima potrebno je izraditi set posuđa za personaliziranu prehranu, s definiranom
veličinom porcija (za praćenje i definiranje količine u svrhu usvajanja navika zdrave prehrane, kontrole
tjelesne mase i aktivno uključivanje svakog pojedinca u prevenciju bolesti i očuvanja vlastitog zdravlja).
Set posuđa sastoji se od 6 tanjura za doručak, ručak i večeru i služit će kao pramodel za izradu kalupa za
lijevanje keramike.
Dimenzije:
A120 ml: 121,6 ´ 85,1 ´ 10 mm
A200 ml: 161,4 ´ 127,8 ´ 25 mm
B140 ml: 128,8 ´ 106,7 ´ 25 mm
B175 ml: 154,2 ´ 195,9 ´ 25 mm
D250 ml: 136,5 ´ 179,2 ´ 25 mm
L300 ml: 143,5 ´ 187,1 ´ 25 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model je korišten za provjeru i daljnji razvoj forme. Potrebna je provjera mogućnosti izrade seta
„Absolute“ iz prihvatljivog materijala, te primjena i prihvaćenost krajnjih korisnika u osobnoj prehrani ili
ugostiteljstvu. Isprintani će se 3D modeli koristiti u anketiranju grupe korisnika sa svrhom usvajanja
navika zdrave prehrane, kontrole tjelesne mase i aktivnog uključivanja svakoga pojedinca za prevenciju
bolesti i očuvanje zdravlja.
28
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: Set posuđa A i B izrađeni su taložnim
očvršćivanjem - FDM, dok su D i L zbog velikih
dimenzija izrađeni postupkom PolyJet.
Materijali:
Set A i B: akrilonitril/butadien/stiren (ABS)
D i L: DM 8530 Grey 60
Izračun cijena
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebne STL datoteke.
Nakon izrade bilo je potrebno odvajanje potporne
strukture i naknadna obrada brušenjem. Za izradu
gipsanog kalupa za keramiku, za postizanje potrebne
kvalitete površine pramodela (set posuđa A i B)
izrađenih postupkom FDM, nakon naknadne obrade
bilo je potrebno nanijeti akrilni kit i akrilni lak.
Vrijeme izrade taložnim očvršćivanjem (A i B): 30 h
Vrijeme izrade postupkom PolyJet (D i L): 13 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Izrada seta D i L postupkom PolyJet znatno je skuplja
nego izrada ostalih dijelova taložnim očvršćivanjem.
Za uštedu, set D i L se može podijeliti na dva dijela,
izraditi taložnim očvršćivanjem i naknadno spajati
lijepljenjem.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
Set posuđa A i B: 5 467,18 kn
Set posuđa D i L: 6 568,91 kn
UKUPNO
12 036,09 kn
Komentari korisnika
Print 3D modela iz ABS-a na MakerBot printeru omogućuje provjeru forme i daljnji razvoj modela, analizu
i anketiranje korisnika što je izuzetna prednost ove tehnologije. Nedostatak su deformacije koje se
javljaju uslijed određenih formi. Print 3D modela iz fotopolimernih mješavina na Connex 350 printeru
zadovoljava izradu kvalitetnih pramodela i modela, no nedostatak je visoka cijena za ovu fazu razvoja i
ovaj tip proizvoda.
29
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Klinički bolnički centar Osijek
Klinika za neurokirurgiju
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek
Kalup za oblikovanje usatka pri neurokirurškoj operaciji kranioplastike
U Kliničkom bolničkom centru Osijek vrši se neurokirurška operacija kranioplastike nadomjeska koštanog
defekta lubanje. U sklopu projekta potrebno je na temelju CT snimke lubanje pacijenta izraditi računalni
model usatka te kalup za usadak u kojem će se oblikovati usadak od koštanog cementa (PMMA −
Palacos). Zahtjevi na kalup odnose se na izbor materijala za lakše odvajanje usatka. U sklopu projekta
potrebno je izraditi kalupe za dva pacijenta: jedan s parietalnim, a drugi s frontalnim defektom.
Dimenzije:
Kalup 1 – žig: 81,7 ´ 107,5 ´ 18,2 mm
Kalup 1 – gnijezdo: 81,7 ´ 107,5 ´ 22,3 mm
Usadak 1: 77,5 ´ 103,4 ´ 20,6 mm
Dio kosti lubanje 1: 41,7 ´ 112,3 ´ 90,5 mm
Kalup 2 – žig: 83,6 ´ 93,3 ´ 17,7 mm
Kalup 2 – gnijezdo: 83,6 ´ 93,3 ´ 20,9 mm
Usadak 2: 55,9 ´ 64,5 ´ 63,7 mm
Dio kosti lubanje 2: 64 ´ 74 ´ 70,7 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
3D ispis kalupa (s pomoću rekonstrukcijskih snimki kompjutorizirane tomografije glave) poslužio je za
modeliranje personaliziranog nadomjeska koštanog defekta lubanje u neurokirurškoj operaciji
kranioplastike.
30
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
b) Faze izrade
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Izračun cijena
Zbog zahtjeva za visokom točnosti i preciznosti samog
izratka te kompaktnosti materijala za uspješnu
sterilizaciju, odabran je postupak PolyJet Matrix, a
nakon provedenih dodatnih ispitivanja s različitim
kombinacijama materijala na odvajanje nakon
polimerizacije Palacosa, odabrana je kombinacija
materijala VeroWhite i TangoBlack+: DM9870
Shore70.
Prva faza bila je izrada 3D računalnog modela
postojećeg stanja usatka kosti lubanje iz CT snimke
pacijenta.
Druga faza izrade uključivala je modeliranje usatka
prema postojećem stanju prema kriterijima i
zahtjevima postavljenima od strane liječnika kirurga.
Treća faza izrade: na temelju odobrenog računalnog
modela usatka od strane liječnika modeliran je kalup
za oblikovanje samog usatka od Palacosa.
Četvrta faza izrade bila je izrada modela usatka i
kalupa za oblikovanje usatka
Vrijeme izrade za pacijenta s parietlanim defektom:
14,5 h. Vrijeme izrade za pacijenta s frontalnim
defektom: 9,5 h
Prilikom modeliranja usatka bilo je potrebno usvojiti
nova znanja i postupke organskog modeliranja
slobodnih formi.
Prilikom odabira materijala za izradu bilo je presudno
odabrati materijal koji će biti postojan pri
egzotermnoj reakciji polimerizacije Palacosa tijekom
oblikovanja usatka u kalupu, te koji se nakon
završetka polimerizacije može odvojiti od stijenke
kalupa za oblikovanje.
Zbog provjera svih parametara i preciznosti postupaka
od pretvorbe CT snimke u računalni 3D model do
izrade samog usatka potrebne dimenzijske točnosti,
izrađen je prototipni model usatka te je na pacijentu
provjereno dosjedanje usatka u samu kost lubanje
pacijenta prije izrade usatka od Palacosa i njegove
ugradnje u pacijenta.
a) Pretvorba CT
snimke u 3D model
Pacijent 1: 1 312,50 kn
Pacijent 2: 1 312,50 kn
b) Modeliranje usatka
Pacijent 1: 6 562,50 kn
Pacijent 2: 6 562,50 kn
c) Modeliranje kalupa
za izradu usatka
Pacijent 1: 1 750,00 kn
Pacijent 2: 1 750,00 kn
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
UKUPNO
Pacijent 1: 7 798,61 kn
Pacijent 2: 5 469,48 kn
Pacijent 1: 17 423,61 kn
Pacijent 2: 15 094,48 kn
31
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Keramika Fajgl
Zasadbreg 130 A
40311 Lopatinec
Pramodel nadgrobnog lampiona
U sklopu pilot projekta potrebno je izraditi pramodel nadgrobnog lampiona za gipsani kalup. Nakon
izrade gipsanog kalupa lampion će se izrađivati postupkom lijevanja keramike. Posebni zahtjevi na
pramodel lampiona su glatka površina i dobra mehanička svojstva materijala koji može izdržati stezanje
gipsa prilikom hlađenja. Osim pramodela za lampion u sklopu projekta potrebno je izraditi šablonu za
izrezivanje otvora za svjetlost svijeće u keramičkom lampionu.
Dimenzije:
Lampion: f 139,4 ´ 219,9 mm
Šablona: 76,6 ´ 155,5 ´ 151,4 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model će se primijeniti za izradu gipsanih kalupa. Ova tehnologija znatno skraćuje vrijeme utrošeno na
modeliranje, osigurava 100 % preciznost prema zadanim parametrima. Ujedno bi finalni proizvod trebao
biti jeftiniji čime bi se povećala konkurentnost
Lampion
Lampion sa šablonom
32
Šablona
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
S obzirom na zahtjeve na mehanička svojstva izabran
je postupak taložnog očvršćivanja – FDM.
Materijal: akrilonitril/butadien/stiren (ABS).
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je crtež modela prema
kojem se u dogovoru s korisnikom modelirao 3D
računalni model.
S obzirom na visinu lampiona od 219,9 mm, lampion
je podijeljen na tri dijela koja su se izrađivala zasebno.
Šablonu nije bilo potrebno raditi cijelu, već samo
jednu polovicu koja se, s obzirom na osnu simetriju
lampiona, nakon izrezivanja može preseliti na drugu
polovicu.
Nakon izrade bilo je potrebno spajanje dijelova
lijepljenjem i brušenje. Potrebna kvaliteta površine
postigla se naknadnom mehaničkom obradom, te
nanošenjem modelarskog kita.
Vrijeme izrade: 51 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Za glatku površinu i za mehanička svojstva najbolji
postupak bio bi PolyJet. Međutim, izradom cijelog
lampiona kao punog komada potrošilo bi se puno
materijala, a proizvod ne bi cijenom bio prihvatljiv (u
usporedbi s postupkom FDM). ABS model izrađen
postupkom FDM ima izvrsna mehanička svojstva koja
zadovoljavaju zahtjeve, a za razliku od postupka
PolyJet, moguća je izrada proizvoda s različitom
gustoćom ispune unutrašnjosti, čime se postižu dobra
mehanička svojstva i manja masa modela. Temeljem
ispitivanja mehaničkih svojstava lampion je izrađen s
ispunom od 10 %. Sama kvaliteta površine obrađuje
se naknadnim mehaničkom obradom (brušenjem) i
nanošenjem modelarskog kita.
a) Modeliranje
1 750,00 kn
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
7 141,23 kn
UKUPNO
8 891,23 kn
Komentari korisnika
Prednost: brzina izrade prototipa, preciznost
Nedostatak: u odnosu na tradicionalnu izrada modela nije moguća naknadna korekcija na gotovom
modelu, što je kod klasičnog modeliranja u glini moguće.
33
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
KERA-TIMS Proizvodnja keramike i trgovina
Lj. Gaja 1e
49221 Bedekovčina
Suvenir – hrvatska kuća
Predloženi projekt je suvenir s autentičnim detaljima Republike Hrvatske – hrvatska kuća. Potrebno je
izraditi pramodel za kalup koji će služiti za dobivanje kalupne šupljine u koju će se ulijevati keramika.
Pramodel predstavlja kućicu na kojoj su na različitim stranama autentični prikazi dijelova Hrvatske, a koja
može poslužiti kao suvenir (umanjena za 40 %) ili kao kasica.
Dimenzije veće kućice – kasice: 81,7 ´ 75,1 ´ 73,2 mm.
Dimenzije manje kućice – suvenira: 48,9 ´ 45 ´ 43 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model/prototip nisam mogao primijeniti jer detalji na njemu nisu dovoljno izraženi (oštri), a natpisi koji
su naknadno dodavani imaju kontra konuse iako sam prije izrade taj dio naglasio. Tako da je nemoguće
razdvajati gipsane dijelove kalupa.
34
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
U cilju dobivanja kvalitetnih detalja stvarne kuće
izabran je postupak PolyJet.
Materijal: VeroWhite
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je postojeći model kućice
koji je bilo potrebno skenirati i dobiveni 3D CAD
model naknadno obraditi. Naknadna obrada modela
prije izrade uključivala je dopisivanje natpisa na svakoj
strani kuće koje predstavljaju autentični prikaz
dijelova Hrvatske (Lika i Gorski kotar, Jadranska obala,
Hrvatsko zagorje, Slavonija) i izradu oboda po donjoj
površini kućice tako da se pri umetanju poklopca
kasice dobije potrebna stabilnost.
Nakon izrade bilo je potrebno odvajanje potporne
strukture.
Također je bilo potrebno izraditi i smanjeni model za
suvenir.
Vrijeme izrade obje kućice: 14,5 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Postupcima skeniranja i izrade aditivnim postupcima
znatno je olakšana izrada i kraće je vrijeme dobivanja
gotovog pramodela u usporedbi s klasičnim
postupcima prerade.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
528,75 kn
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
2 187,50 kn
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
7 238,31 kn
UKUPNO
9 954,56 kn
Komentari korisnika
Općenito sama primjena aditivne tehnologije ocijenjena je najvećom ocjenom. U ovom slučaju na
modelu je bilo potrebno poraditi na oštrini detalja i pravilno izraditi konuse na natpisima.
35
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Končar – Električna vozila d.d.
Velimira Škorpika 7
10000 Zagreb
Model postolja elektromotornog vlaka
U svrhu modernizacije željezničke mreže, HŽ Putnički prijevoz naručio je od tvrtke Končar – Električna
vozila 44 motorna vlaka. U sklopu projekta izradit će se postolje elektromotornog vlaka u prezentacijske
svrhe. Sve dijelove potrebno je izraditi iz jednog komada bez naknadnog spajanja.
Dimenzije:
Postolje: 315 ´ 203 ´ 74,4 mm
Kolosijek: 330 ´ 185,7 ´ 28 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model se primjenjuje u edukacijske i marketinške svrhe.
36
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postolje elektromotornog vlaka sastoji se od mnoštva
dijelova koji se izrađuju od različitih materijala
(plastike, gume i metala). Zbog što vjernijeg prikaza
odlučeno je izrađivati prigušnice i vodove od gume, a
ostale dijelove od čvrste plastike. Kako je cijelo
postolje potrebno izraditi iz jednog komada s
različitim kombinacijama materijala, izabran je
postupak PolyJet Matrix.
Materijali:
Postolje: DM 8515 Grey 35
Kolski slog (kotači): DM 8505 Grey 20
Prigušnica 1: DM 9850 Shore 50
Prigušnica 2: DM 9850 Shore 50
Vodovi: DM 9895 Shore 95
b) Faze izrade
Korisnik je dostavio sve STL datoteke smanjene sa
stvarne veličine postolja vlaka i prilagođene aditivnoj
proizvodnji. Nakon izrade bilo je potrebno odvojiti
potpornu strukturu.
Vrijeme izrade postolja: 40 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Izbor postupka PolyJet Matrix pokazao se kao izvrstan
izbor za izradu cijelog postolja zbog mogućnosti izrade
dijelova od različitih vrsta materijala u jednom
komadu, te zbog vjernog prikaza svih sitnih detalja na
samom vlaku.
S obzirom na prezentacijsku svrhu postolja, korisniku
projekta predložena je i izrada kolosijeka (tračnica i
pragova).
Materijali:
Tračnice: DM 8530 Grey 60
Pragovi: DM 8505 Grey 20
Vrijeme izrade kolosijeka: 14 h
Izračun cijena
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
Kolosijek: 8 654,89 kn
Postolje: 30 526,02 kn
UKUPNO
39 180,91 kn
Komentari korisnika
Isprintani su svi traženi detalji, isti izgledaju vrlo realno. Projekt 3D ispisa je u potpunosti zadovoljio.
37
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Kuća zdravlja d.o.o.
Poljička 31
10000 Zagreb
Ortopedski uložak
U sklopu projekta potrebno je izraditi ortopedski uložak s različitim zonama tvrdoće. Unutar samog
uloška potrebno je napraviti jezgru od kombinacije čvrstog i elastičnog materijala, s većim udjelom
čvrstog polimernog materijala za višu čvrstoću strukture.
Dimenzije: 280 ´ 97 ´ 37 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Donijeli smo jedan par običnih uložaka koje mi proizvodimo i prema skici određenog modela. Gotovi
model je bio predebeo,neudoban i anatomski neodgovarajući.
38
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Zbog zona različitih tvrdoća, izabran je postupak
PolyJet Matrix.
Materijali:
Uložak – izbočina: DM 9850 Shore 50
Uložak – jezgra donji dio: TangoBlack Plus
Uložak – jezgra gornji dio: DM 9870 Shore 70
Uložak – jezgra: DM 8530 Grey 60
Uložak – ovojnica jezgre: DM 9870 Shore 70
Uložak – peta: DM 9870 Shore 70
Uložak – prednji dio: DM 9870 Shore 70
Uložak – zglobovi prstiju: DM 9840 Shore 40
Izračun cijena
b) Faze izrade
Standardni uložak bilo je potrebno skenirati i 3D
računalni model podijeliti u 8 zona, te pripremiti za
izradu aditivnim postupcima. Zone opterećenja
izabrane su u dogovoru s korisnikom prema
opterećenjima na stopalo. Nakon izrade bilo je
potrebno odvajanje potporne strukture.
Vrijeme izrade: 7,5 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Za izradu modela iz jednog komada s različitim
kombinacijama materijala, tj. njihovih mehaničkih
svojstava postupak PolyJet Matrix izvrstan je izbor za
izradu ortopedskog uloška. PolyJet postupkom
moguće je dobiti zone tvrdoće prilagođene svakom
pacijentu, odnosno odrediti ih prema opterećenju na
stopalo.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
896,25 kn
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
3 062,50 kn
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
4 662,73 kn
UKUPNO
8 621,48 kn
Komentari korisnika
Nedostatci su cijena, trajanje izrade i nemogućnost popravka ili korekcije. U ovom slučaju nema
prednosti.
39
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Lepton d.o.o.
Obrtnička 10
44000 Sisak
Kućište za čitač RFID kartica
Aditivnim postupcima potrebno je izraditi kućište za elektronički uređaj, tj. čitač magnetskih ili RFID
kartica. Dosadašnja kućišta rađena su strojnom obradom (CNC) od akrilnih ploča. Novi dizajn kućišta
sastoji se od tri dijela: gornjeg, donjeg i srednjeg dijela. Zahtjev za izbor materijala od strane korisnika je
akrilonitril/butadien/stiren (ABS-a).
Dimenzije:
Donji dio: 181 ´ 68 ´ 20 mm
Srednji dio: 181 ´ 68 ´ 20 mm
Gornji dio: 181 ´ 68 ´ 13 mm
Karakteristična debljina stijenke: 3,5 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model kućišta izrađen aditivnom tehnologijom iskorišten je za testiranje. Otkriveni su manji nedostaci u
prvotnom dizajnu koji prije komercijalizacije i izrade kalupa moraju biti otklonjeni, a koji nisu bili vidljivi
na računalnom 3D modelu.
Kućište je ručno dorađeno, unutar njega postavljena je pripadajuća elektronika i izrađen je plan
poboljšanja za sljedeću inačicu.
Izrađeni donji i srednji dio
Model s uloženom elektronikom
40
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: taložno očvršćivanje – FDM
Materijal: akrilonitril/butadien/stiren (ABS) – prema
zahtjevima korisnika
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebne STL datoteke
sva tri dijela kućišta. Nakon izrade bilo je potrebno
odvajanje potporne strukture i obrada površine
brušenjem.
Vrijeme izrade: 12 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Dva postupka kojima se mogu izrađivati proizvodi od
ABS-a su PolyJet i taložno očvršćivanje. S obzirom na
to da je kućište jednostavne geometrije, postupak
taložnog očvršćivanja je isplativiji s obzirom na cijenu
u usporedbi s postupkom PolyJet.
Zbog boljih mehaničkih svojstava dijelovi su načinjeni
sa 100 % ispune unutrašnjosti.
Zbog konstrukcije s oštrim bridovima, gornji dio
sklopa nije bilo moguće napraviti. Za lakšu preradu
potrebno je staviti zaobljenje rubova neovisno o
postupku izrade.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
2 013,35 kn
UKUPNO
2 013,35 kn
41
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
MB Kovač d.o.o.
A. Muhvića 52
Sifon za umivaonik ili sudoper
Potrebno je izraditi sifon za umivaonik ili sudoper. Sifon se sastoji od gornje brtve tvrdoće Shore A 50 i
donje brtve tvrdoće Shore A 40, te srednjeg dijela napravljenog od čvrste plastike. Sva tri dijela potrebno
je izraditi iz jednog komada bez naknadnog spajanja.
Dimenzije gornje brtve: f 70,9 ´ 9 mm.
Dimenzije srednjeg dijela: f 75,7 ´ 56 mm.
Dimenzije donje brtve: f 44,2 ´ 2,4 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Na temelju izrađenog prototipa može se pristupiti izradi konstrukcije i same izrade kalupa za
dvokomponentano injekcijsko prešanje.
42
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Prema zahtjevima za kombinacijom različitih tvrdoća
materijala izabran je postupak PolyJet Matrix.
Materijali:
Gornja brtva: DM 9850 Shore 70
Srednji dio: DM 8515 Grey 35
Donja brtva: DM 9840 Shore 40.
Srednji dio izabran je na temelju mehaničkih svojstava
materijala određenih nakon utjecaja vode na
materijal.
b) Faze izrade
Korisnik je dostavio crteže modela prema kojima se
modelirao 3D CAD model. Nakon izrade bilo je
potrebno odvajanje potporne strukture i završna
obrada brušenjem.
Vrijeme izrade sifona: 9 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Konačni proizvod iskoristio je sve prednosti postupka
PolyJet Matrix. Jedan proizvod sadrži kombinaciju
različitih vrsta materijala (različite tvrdoće brtva na
gornjem i donjem dijelu).
a) Modeliranje
1 750,00 kn
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
3 867,34 kn
UKUPNO
5 617,34 kn
Komentari korisnika
Pri brzoj izradi prototipa može se testirati tržište, te tek na temelju tih podataka pristupiti projektiranju
proizvoda i tehnologije za masovnu proizvodnju. Ovaj postupak je vrlo interesantan za male serije uz brze
promjene oblika na kojima se može ispitivati funkcionalnost, te doći do proizvoda optimalnih svojstava.
43
SME
Additive Technologies for SMEs
Merania – obrt za proizvodnju keramičkih proizvoda
Mate Balote 31
52220 Labin
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Pramodel sjenila za rasvjetno tijelo
U sklopu projekta potrebno je aditivnim postupcima izraditi pramodel sjenila za rasvjetno tijelo u obliku
masline. Pramodel će služiti za izradu kalupa za lijevanje keramike, od čega će biti načinjen konačni
proizvod. Zahtjev na gotovi proizvod je glatka površina.
Dimenzije: f 220 ´ 260,2 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model će se primijeniti za izradu nultog kalupa i kalupa za serijsku proizvodnju.
44
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Zbog izrade proizvoda glatke površine izabran je
postupak PolyJet.
Materijal: VeroWhite
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebnu STL datoteku,
koju je zbog prevelikih dimenzija pramodela i uštede
materijala bilo potrebno podijeliti na četiri dijela.
Zbog lakšeg i boljeg centriranja, prije izrade na
računalnim modelima bilo je potrebno napraviti spoj
utor/pero. Nakon izrade bilo je potrebno odvajanje
potporne strukture, spajanje dijelova lijepljenjem i
brušenje spojeva.
Vrijeme izrade: 73 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Izrađeni model može služiti ne samo za izradu kalupa
za lijevanje keramike nego i kao prvi prototip, ali i za
ispitivanje funkcionalnosti proizvoda.
a) Modeliranje
1 750,00 kn
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
53 187,23 kn
UKUPNO
53 187,23 kn
45
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
METAL KONCEPT d.o.o.
Trnsko 15/c
10000 Zagreb
Profili za izradu interijerskih pregradnih stijena
Predloženi projekt je sustav profila za izradu interijerskih pregradnih stijena. Proizvod će služiti u
prezentacijske svrhe, kako bi se kupcima i projektantima vizualno pokazao izgled proizvoda, presjek
profila, načina spajanja i ugradnje. Profili moraju imati nisku hrapavost i dobra savojna svojstva. Stvarni
profili izrađuju se od aluminija. Cijeli sklop sastoji se od pet dijelova.
Dimenzije:
L profil prvi dio: 34 ´ 44 ´ 150 mm
L profil drugi dio: 34 ´ 44 ´ 150 mm
L profil: 34 ´ 44 ´ 150 mm
Spojnica 1: 61,6 ´ 61,6 ´ 17,8 mm
Spojnica 2: 61,6 ´ 61,6 ´ 18,8 mm
Najtanja debljina stijenke: 1 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model se primijenio za prezentaciju budućeg proizvoda. Teško je uspoređivati s klasičnim postupcima,
budući da je riječ o posebnom proizvodu. Kod klasičnih postupaka bilo bi potrebno utrošiti daleko više
vremena, svaka pogreška bi uzrokovala niz postupaka, dok je kod primjene ove tehnologije dovoljno
promijeniti nacrt, nakon što se uoče nedostaci.
46
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Izbor postupka temelji se na zahtjevu za niskom
hrapavošću završne površine i mehaničkim
svojstvima, te je izabran postupak PolyJet.
Materijal: VeroWhite
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebne STL datoteke.
Nakon izrade bilo je potrebno odvajanje potporne
strukture.
Vrijeme izrade: 9 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Profili imaju tanke stijenke (1 mm) što je za aditivne
postupke dosta zahtjevno, pa je bilo potrebno paziti
prilikom odvajanja potporne strukture.
a) Modeliranje
1 750,00 kn
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
5 665,54 kn
UKUPNO
5 665,54 kn
Komentari korisnika
Do sada nismo uočili niti jedan nedostatak. Prednost je što je olakšana vizualizacija proizvoda.
47
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
METALOPLAST
Batinovačka 8
10000 Zagreb
Jezgre kalupa za injekcijsko prešanje
Prilikom izrade plastičnog stalka za zastave injekcijskim prešanjem javlja se nekoliko problema: ciklus
prerade je predug, a uz to nakon nekoliko ciklusa proizvod ostane zalijepljen za jezgru u kalupu, zato što
jezgre nemaju kanale za temperiranje. U sklopu projekta potrebno je aditivnim postupcima izraditi jezgre
s kanalima za temperiranje koje mogu pratiti konturu proizvoda.
Dimenzije jezgre: f 17 ´ 204,6 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model se nije mogao primijeniti jer nije izrađen u zadanim mjerama, nisu dodane tolerancije za dodatnu
strojnu obradu.
48
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: selektivno lasersko srašćivanje metala i
infiltriranje bakra
Materijal: LaserForm A6 i bakar
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je postojeće jezgre i kalup
za injekcijsko prešanje. Na temelju njih modelirane su
nove jezgre s dva oblika kanala za temperiranje
(pravilni kružni i nepravilni oblik). Nakon izrade
selektivnim laserskim srašćivanjem potrebno je
odvajanje nesrašćenih čestica iz kanala za
temperiranje, infiltriranje bakra i naknadna obrada.
Vrijeme izrade : 44 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Za potrebe ugradnje i temperiranja novih jezgri, bilo
je potrebno načiniti djelomičnu rekonstrukciju
postojećeg kalupa. Kalupu je dodana dodatna ploča
kroz koju se do jezgri dovodi medij za temperiranje.
Načinjen je CAD model, 2D crteži, a korisnik projekta
je prema njima načinio novu kalupnu ploču.
Površina vanjske stijenke jezgri vrlo je hrapava, tako
da korisnik projekta obradom odvajanjem čestica
treba postići potrebne dimenzije i hrapavost površine
jezgri.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
9 709,70 kn
UKUPNO
9 709,70 kn
Komentari korisnika
Tehnologija je odlična samo se treba znati primijeniti. Nije svejedno treba li izraditi neki predmet bez
dorade ili neki predmet koji bi poboljšao i unaprijedio proizvodnju, a koji se treba pripasati u zadane
mjere. Osim znanja o aditivnim tehnologijama, treba poznavati i osnove strojarstva, a posebno
alatničarstva u ovom slučaju.
49
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
MODID obrt za izradu modela kalupa za lijevanje
Milana Reizera 7
10430 Samobor
Pramodeli jezgri za kućište cilindra motora
U okviru projekta potrebno je izraditi pramodele jezgri za kućište cilindra motora. Pramodeli će služiti za
dobivanje kalupne šupljine pješčanih ili epoksidnih kalupa. Kućište cilindra motora sastoji se od 5 jezgri
koje bi trebale imati glatku površinu.
Dimenzije:
Cilindar: 167,7 ´ 151,5 ´ 140,4 mm
Cilindar − vanjska jezgra: 135,49 ´ 99,79 ´ 108,58 mm
Cilindar − unutarnja jezgra: 124,27 ´ 77,16 ´ 158,98 mm
Jezgra glave: 126,29 ´ 101,5 ´ 106,49 mm
Glava: 162,6 ´ 152,12 ´ 78,83 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model i će se rabiti kao pramodel za izradu negativa i umnožavanje istih od epoksidne smole za
kalupljenje i lijevanje proizvoda, a s pomoću načinjenih modela jezgri izradit će se jezgrenici kućišta.
50
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: PolyJet
Materijal: VeroWhite
b) Faze izrade
Korisnik je dostavio sve potrebne STL datoteke.
Nakon izrade bilo je potrebno odvajanje potporne
strukture i naknadna obrada brušenjem.
Vrijeme izrade 5 jezgri: 64 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
a) Modeliranje
Jezgre se mogu načiniti klasičnim postupcima strojne
obrade, no uz vrlo visoku cijenu.
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
44 075,02 kn
UKUPNO
44 075,02 kn
Komentari korisnika
Velika prednost što se mogu izraditi komplicirani proizvodi koji bi se teško izradili drugim tehnologijama.
Eventualni nedostatak što je potrebno dosta vremena za izradu.
51
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Obrt za preradu predmeta iz plastike i metala
Ročko Polje 7/2
44330 Bročice
Model boce s logotipom
Potrebno je izraditi model boce s logotipom debljine stijenki 0,8 mm, 1 mm, 1,5 mm i 2 mm. S obzirom na
to da će boca služiti kao prezentacijski model potrebno je da bude napravljena od prozirnog materijala.
Dimenzije boce: f 55,1 ´ 132,6 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Krajnji korisnik ovog projekta je obližnja tvrtka koja se bavi proizvodnjom i prodajom prehrambenih
artikala na bazi tartufa i čiji je zahtjev bio izrada prve verzije personaliziranog uzorka za pakiranje istog.
Trenutno stanje je takvo da će se za seriju proizvoda (min. 10000 kom) morati implementirati tehnologija
puhanja u cilju ekonomske opravdanosti cjelokupne investicije. S pomoću izrađenog uzorka će se u skoro
vrijeme izraditi kalkulacija za slučaj izrade novog metalnog kalupa tako i za slučaj modifikacije metalnog
kalupa koji geometrijski najviše odgovara predmetnom uzorku. U pogledu vremena izrade nedvojbeno je
kratko vrijeme koje je potrebno za izradu jednog proizvoda tehnologijom puhanja u odnosu na aditivne
tehnologije. Svakako, i jedinična cijena ovog uzorka ne bi bila konkurentna u serijskoj proizvodnji s
obzirom da je ulazni parametar cijena gradbenog materijala koja je prilično visoka ali je zato prednost da
prije donošenja ikakve poslovne odluke u ovoj fazi nema potrebe za investiranjem u proizvodnu opremu
(kalupi, strojevi). Trenutno ne postoji dokumentacija oko primjene i testiranja uzorka.
Prije naknadne obrade
Nakon naknadne obrade
52
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
S obzirom na zahtjeve prozirnosti boce izabran je
postupak PolyJet.
Materijal: VeroClear
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je STL datoteke.
Nakon izrade bilo je potrebno odvajanje potporne
strukture i obrada površine brušenjem.
S obzirom na zahtjeve prozirnosti nakon brušenja
slijedilo je prosvjetljivanje 18 h i lakiranje da se
postigne očekivana prozirnost.
Vrijeme izrade boce debljine stijenke 2 mm: 14,5 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Postupak PolyJet je izvrstan izbor za izradu prozirnih
proizvoda. Nakon izrade bilo je potrebno odvojiti
potpornu strukturu iz unutrašnjosti boce, ali zbog
samog oblika grla boce bilo je potrebno više vremena
za odvajanje potporne strukture u uglovima.
Nakon izrade prve boce debljine 2 mm i ispitivanja
mehaničkih svojstava materijala zaključilo se da ostale
debljine nisu pogodne za izradu jer prilikom odvajanja
potporne strukture može doći do pucanja. Za debljine
0,8 mm, 1 mm i 1,5 mm bolja bi bila primjena
elastičnijeg materijala koji prilikom savijanja ne puca,
ali kako je zahtjev prozirnost boce, za sada ne postoji
postupak i materijal koji bi mogli zadovoljiti oba
zahtjeva.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
6 962,95 kn
UKUPNO
6 962,95 kn
53
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Ocjel d.o.o.
Stari Hrast 43, Rakitje
10437 Bestovje
Kućište svjetiljke
Predloženi projekt je kućište svjetiljke s akceleratorom koji se modularno spaja. Kućište se sastoji od 10
dijelova: postolja, poklopca, četiri štapa i četiri zatika.
Dimenzije:
Poklopac: 100 ´ 100 ´ 25 mm
Postolje: 100 ´ 100 ´ 10 mm
Štapovi: f 19,9 ´ 200 mm
Zatici: f 7 ´ 30 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model se primijenio kao kućište za LED stolnu svjetiljku s tilt-senzorima i akcelerometrom, koja je
osjetljiva na naginjanje i pomicanje, to jest pali se i gasi kada se protrese, te ima programabilne svjetlosne
efekte prilikom pomicanja.
54
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: PolyJet
Materijal: DM 8515 Grey 35
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebne STL datoteke,
koje su se u dogovoru s korisnikom prepravile tako da
rupe za zatike u postolju, zatici u poklopcu i zatici za
štapove budu okruglog poprečnog presjeka. Nakon
izrade bilo je potrebno odvajanje potporne strukture i
naknadna obrada brušenjem.
Vrijeme izrade: 11 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Zbog samog postupka, svi oštri bridovi su napravljeni
sa zaobljenjima, a zatici i rupe su prepravljeni iz
četvrtastog poprečnog presjeka u okrugli. Time je
olakšana prerada, ali i mogućnost dorade rupa
bušenjem.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
7 595,98 kn
UKUPNO
7 595,98 kn
55
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Ordinacija dentalne medicine mr. sc. Ivo Matković
F. Petrića 5
10000 Zagreb
Vodilica za pozicioniranje usatka u čeljust pacijenta
Presudnu važnost u kvalitetnoj izvedbi postavljanja zubnog usatka u kost čeljusti pacijenta ima precizno
pozicioniranje usatka na optimalno mjesto. Za ispunjavanje tog zahtjeva preciznosti izrađuje se
individualna pomoćna vodilica za bušenje i postavljanje usatka na optimalno mjesto.
Dimenzije:
Vodilica 1: 18,1 ´ 34,7 ´ 9,1 mm
Vodilica 2: 28,4 ´ 30,2 ´ 12,6 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model je bio pripremljen s pomoću analize rendgenskih snimaka (CBCT). Rendgenske snimke obrađene
su specijaliziranim softverom, te se na temelju toga pristupilo izradi kirurških vodilica.
56
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Prilikom izbora postupka i materijala tražena je
minimalna preciznost potrebna za optimalnu izradu
vodilice, kako prema kriteriju preciznosti i točnosti
tako i prema cijeni izrade. Zbog usporedbe cijene i
kvalitete izrade, te su vodilice izrađene postupcima
taložnog očvršćivanja - FDM i postupka PolyJet od
materijala akrilonitril/butadien/stirena (ABS) za
postupak FDM i VeroWhite za postupak PolyJet.
b) Faze izrade
Korisnik je dostavio potrebne STL datoteke. Nakon
izrade kod oba postupka bilo je potrebno odvajanje
potporne strukture i naknadna mehanička obrada
površine.
Vrijeme izrade postupkom PolyJet: 3 h
Vrijeme izrade postupkom FDM: 2,5 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Prilikom izrade nije bilo većih poteškoća pri realizaciji.
Bile su potrebne manje dorade zatvaranja površina na
dostavljenom STL modelu.
Troškovi izrade postupkom PolyJet smanjuju se pri
izradi više vodilica odjednom.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
Vodilica 1 – PolyJet: 800,28 kn
Vodilica 2 – FDM: 651,32 kn
UKUPNO
1 451,60 kn
57
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
PATENT PROJEKT d.o.o.
Gorčica 10, Šenkovec
40 000 Čakovec
Modularni stalak za selektivno odlaganje otpada
Aditivnim postupcima potrebno je izraditi modularni stalak za selektivno odlaganje otpada, koji se sastoji
od tri dijela (poklopac, okvir i zatik). Na izrađenom proizvodu ispitivat će se funkcionalnost prije izrade
alata za injekcijsko prešanje.
Dimenzije:
Poklopac: 337,5 ´ 298,8 ´ 27 mm
Okvir: 318,6 ´ 228,6 ´ 18 mm
Zatik: f 9 ´ 90 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
S pomoću postupka primjene aditivnih tehnologija izrađena su tri plastična dijela za modularni stalak za
vreće za odvojeno odlaganje otpada. Izrađeni prototipovi su ukazali na kritična mjesta koja trebamo
doraditi kako bi se na načinjenim kalupima za injekcijsko prešanje trebalo raditi što manje preinaka za
dobivanje gotovog proizvoda.
58
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: PolyJet Matrix
Materijali:
Poklopac: DM 8510 Grey 25
Okvir: DM 8525 Grey 50
Zatik: DM 8525 Grey 50
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebne STL datoteke.
Nakon izrade bilo je potrebno odvajanje potporne
strukture i obrada površine.
Vrijeme izrade poklopca: 14 h
Vrijeme izrade okvira i zatika: 11 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Nakon izrade poklopca i ispitivanja funkcionalnosti,
ustanovljeno je da je dio koji je najviše opterećen na
poklopcu, a kroz koji prolazi zatik, puknuo zbog
lokalno pretanke stijenke. Trebalo bi poboljšati
prijelaz iz tanje u deblju stijenku (prijelaz s 8,5 mm na
1,5 mm).
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
12 340,64 kn
UKUPNO
12 340,64 kn
Komentari korisnika
Vidimo velike prednosti u primjeni aditivne tehnologije, posebno u području izrade brzih prototipova
prije nego što se krene u izradu kalupa za injekcijsko prešanje plastike, koji su vrlo skupi. U slučaju
potrebne dorade kalupa zbog moguće pogreške u dizajnu proizvoda cijena se dodatno poskupljuje.
Smatramo da upravo primjena aditivnih tehnologija omogućuje izbjegavanje značajnijih dorada kalupa
za izradu plastičnih dijelova, pa i prethodno testiranje samih plastičnih proizvoda, što može dovesti do
značajnih ušteda vremena i novca u gospodarstvu.
Nedostatak u realizaciji ovoga projekta s naše perspektive je u tome što ne raspolažemo osobom
obučenom za rad na programskim aplikacijama za razvoj 3D modela te smo se morali koristiti
uslugama vanjskih stručnjaka što je na određeni način utjecalo na usporenje u realizaciji projekta i
nemogućnosti implementacije mogućih poboljšanja proizvoda.
59
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Pierottijeva 6
10000 Zagreb
Mikroreaktor
Predloženi projekt je izrada mikroreaktora. Mikroreaktor se sastoji od tri dijela od kojih dva moraju biti
prozirna, a srednji napravljen od elastičnog materijala tvrdoće od 70 do 75 Shore A. U prozirnom dijelu
načinjeni su kanali kroz koje struji fluid i miješa se.
Dimenzije:
Pločica 1: 60 ´ 60 ´ 14 mm
Pločica 2 s kanalima: 60 ´ 60 ´ 16 mm
Gumeni dio: 60 ´ 60 ´ 5 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Provedena su mjerenja aeracijskog kapaciteta u mikroreaktoru (MR) i cijevnog reaktora (CR) te je
potvrđena hipoteza o povećanju aeracijskog kapaciteta mikroreaktora u usporedbi s cijevnim. Također je
pokazano da predložena konstrukcija mikroraktora kao i korištenje različitih tvrdoća materijala tijekom
3D tiskanja može osigurati stabilan protok fluida kroz kanale mikroreaktora. Zadovoljavajuća stabilnost
protoka ostvarena je do širine kanala 0,35 mm. Uži kanali nisu imali zadovoljavajuću protočnost zbog
deformacije kanala tijekom 3D tiskanja.
60
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
S obzirom na zahtjeve prozirnosti i elastičnog srednjeg
dijela mikroreaktora, izabran je postupak Polyjet
Matrix.
Materijali:
Pločica 1: VeroClear
Pločica 2 s kanalima: VeroClear
Gumeni dio: FLX 9070 Shore 70
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je nacrte, po kojima su
modelirani 3D računalni modeli. Nakon izrade bilo je
potrebno je odvajanje potporne strukture i
prosvjetljivanje u trajanju od 18 h.
Vrijeme izrade: 6 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Za izradu prozirnih materijala s finim detaljima (kanali
promjera 1 mm) postupak PolyJet Matrix predstavlja
izvrstan izbor.
a) Modeliranje
1 750,00 kn
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
4 009,03 kn
UKUPNO
5 759,03 kn
Komentari korisnika
Prednost proizvodnje mikroreaktora aditivnom tehnologijom su:
- mogućnost proizvodnje mikroreaktora primjenom materijala različite tvrdoće u jednom bloku
- brzina izrade i modifikacije oblika mikroreaktora i mikrokanala.
Nedostaci proizvodnje mikroreaktora aditivnom tehnologijom su:
- nemogućnost proizvodnje kanala užih od 0,25 mm
- cijena masovne proizvodnje.
61
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Plamen d.o.o.
Njemačka ulica 36
34000 Požega
Vrata peći
U sklopu projekta potrebno je izraditi prototip vrata peći. Vrata će služiti u prezentacijske svrhe.
Dimenzije: 391,9 ´ 513,7 ´ 38,3 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Ispitana je funkcionalnost vrata u sklopu proizvoda peći. Vrata su montirana na proizvod i provjerena je
funkcionalnost otvaranja i zatvaranja vrata. Zbog velikih dimenzija vrata su rađena iz segmenata što nije
utjecalo na funkcionalnost vrata.
62
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: selektivno lasersko srašćivanje - SLS
Materijal: poliamid 12 (PA 12)
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebnu STL datoteku. S
obzirom na velike dimenzije model je podijeljen na
sedam dijelova koji su naknadno spojeni lijepljenjem.
Zbog lakšeg i boljeg centriranja prije izrade na
računalnim modelima bilo je potrebno napraviti
spojeve utor/pero. Nakon izrade bila je potrebna
završna obrada pjeskarenjem staklenim kuglicama
promjera 0,1 mm.
Vrijeme izrade sva tri dijela: 18,2 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
S obzirom na dijelove velikih dimenzija s relativno
tankom stijenkom, svih sedam dijelova bilo je
potrebno izrađivati u okomitom položaju da se smanji
vitoperenje, tj. deformacija proizvoda.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
16 730,03 kn
UKUPNO
16 730,03 kn
Komentari korisnika
Nedostatak ove SLS tehnologije je što se ne može ispitati i ponašanje vrata od poliamida u
eksploataciji – loženju peći. Za to bi se trebale koristiti metode koje daju metalnu tvorevinu što bi
znatno povećalo već i sad veliki trošak od 17 000 kn. Svakako treba ići u smjeru korištenja novih
tehnologija da bi se ubrzao razvoj proizvoda. Pri tome je potrebno odabrati optimalnu tehnologiju
između funkcionalnosti prototipa i konačne cijene.
63
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
POLI-EL
Brezje 143a
40311 Lopatinec
Pramodel zidne obloge
Izrada zidne obloge koja na podlozi daje poseban ugođaj prostoru. Predloženi projekt uključuje izradu
pramodela aditivnim postupcima koji će služiti za izradu kalupa. U kalupu će se klasičnim postupcima
lijevanja izrađivati poliuretanski proizvodi. Ovakav oblik zidne obloge služi za prvu seriju proizvoda, a u
kasnijoj proizvodnji prelazi se na različite geometrijske oblike. Potrebna je glatka završna površina zidne
obloge zbog izrade kalupa.
Dimenzije zidne obloge: 300 ´ 118,45 ´ 40 mm.
Debljina stijenke 25 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Trenutno smo u fazi izrade kalupa pa još nemamo konkretne podatke za usporedbu. No s obzirom na
dugogodišnje iskustvo sa sigurnošću možemo reći da model apsolutno zadovoljava sve parametre koji su
nama potrebni i bitni kod izrade kalupa.
64
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Zbog glatke završne površine izabran je postupak
PolyJet.
Materijal: VeroWhite
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je STL datoteku.
Nakon izrade bilo je potrebno odvajanje potporne
strukture i dorada površine brušenjem.
Vrijeme izrade zidne obloge: 12 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Izrada pramodela za izradu zidne obloge moguća je
klasičnim postupcima npr. prešanja, glodanja.
Debljinu stijenke trebalo bi smanjiti.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
9 628,91 kn
UKUPNO
9 628,91 kn
Komentari korisnika
U našem slučaju očekivanja su ispunjena i mi smo jako zadovoljni s izvedbom. U našoj domeni prednost
ove tehnologije je prvenstveno u činjenici da kroz cijelo vrijeme razvoja novog proizvoda ostajemo
maksimalno neovisni o drugima a uz to je razvoj novog proizvoda siguran od kopiranja drugih.
Nedostatak vidimo u činjenici da je početno ulaganje još uvijek dosta veliko
65
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
RESEARCH AND ENGINEERING CENTER d.d.
Slavonska avenija 19
10000 Zagreb
Kućište ogrlice za praćenje migracije divljih životinja
U sklopu projekta potrebno je izraditi kućište za GNSS (e. Global Navigation Satellite System) ogrlicu za
praćenje migracija divljih životinja. U kućište je potrebno smjestiti mikroupravljač, komunikacijski modul,
GNSS modul i baterijsko napajanje. Potrebne dimenzije za smještaj cijele elektronike su 50  45  25 mm.
Sama konstrukcija kućišta mora imati proreze za remen s pomoću kojeg se kućište pričvršćuje na vrat
životinje. Kućište se sastoji od tri dijela: donjeg kućišta, gornjeg poklopca i brtve koja sprječava ulazak
vode u kućište tj. elektroniku.
Dimenzije:
Donje kućište: 132,1 ´ 78 ´ 26,3 mm
Poklopac: 106 ´ 78 ´ 25,9 mm
Brtva: f 70,5 ´ 1,6 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Definirani su funkcijski zahtjevi koji su tipični za baterijski napajane uređaje koji se primjenjuju za
označavanje odnosno praćenje većih životinja (medvjed, vuk). Razmotreni su zahtjevi na oblik i
prihvatljivu veličinu kućišta te je definiran prostor za koji se pretpostavlja da je dovoljan za smještaj
elektronike uređaja i baterije. Vodonepropusnost uređaja je postignuta kombinacijom izrade brtve
aditivnom tehnologijom (sloj mekšeg materijala) uz pomoć vanjske gumene brtve standardnog
(okruglog) oblika. Izrađeni prototip je odgovarajućih mehaničkih dimenzija i dovoljno niske mase te
66
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
b) Faze izrade
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Izračun cijena
a) Modeliranje
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
UKUPNO
S obzirom na zahtjeve proizvoda izabrana je
kombinacija taložnog očvršćivanja – FDM i postupka
PolyJet. Brtva je izrađena postupkom PolyJet Matrix, a
kućište i poklopac postupkom FDM.
Materijali:
Kućište i poklopac: akrilonitril/butadien/stiren (ABS)
Brtva: DM 9850 – Shore 50
Korisnik projekta dostavio je potrebne dimenzije
elektronike koju je potrebno staviti unutar kućišta i na
temelju toga je modelirana prva verzija koja je u
dogovoru s korisnikom projekta prepravljena u
konačnu verziju.
Da se postigne proizvod male mase s dobrim
mehaničkim svojstvima kućište i poklopac načinjeni su
s 25 % ispune unutrašnjosti.
Nakon izrade postupkom FDM, odvojena je potporna
struktura, a površina je obrađena brušenjem,
poliranjem i bojanjem.
Vrijeme izrade kućišta i poklopca postupkom FDM: 16
h. Vrijeme izrade brtve postupkom PolyJet: 1,5 h
S obzirom na to da je potrebno dobro brtvljenje
kućišta i poklopca (da se spriječi ulazak prljavština,
vode, itd.) spajanje je omogućeno s pomoću četiri
vijka. Kućište je konstruirano tako da se matrica drži
oblikom, pa je modeliran minimalni dosjed da se
matica umetne u predviđena mjesta na donjem
kućištu.
S obzirom na nestandardni oblik kućišta, primjena
aditivnih postupaka je opravdana u cilju provjere
modela, dok se za serijsku proizvodnju može
primijeniti postupak injekcijskog prešanja.
4 375,00 kn
/
/
Kućište i poklopac: 3 081,71 kn
Brtva: 430,17 kn
7 886,88 kn
Komentari korisnika
Tijekom projekta i s obzirom na način financiranja nismo imali uvid u komercijalne cijene ovakvog
postupka, ali za pretpostaviti je da su niže od klasičnog pristupa s izradom alata za manje serije proizvoda.
Brzina odziva i interakcija s korisnikom su vrlo velike, moguće je intervenirati u procesu dizajna sve do
zadnjeg časa tijekom projektiranja, ogromne su prednosti u fazi dizajna prototipa i prezentaciji rješenja
potencijalnim klijentima.
67
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Roberto Rosandić
Vjetroturbina
Izrada vjetroturbine hrvatskog izumitelja Marijana Pollaka. Nova konstrukcija turbine cilindričnog oblika
trebala bi proizvesti električnu energiju iz velikog spektra vjetrova koja ima prednost pred klasičnim
lopaticama zato što iskorištava više vjetra na ulazu u turbinu.
Zbog samog oblika turbine koja bi trebala biti iz jednog komada, stvarne dimenzije su smanjene na
f 180 ´ 311 mm.
Dimenzije oba prihvata: f 160 ´ 27,9 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model je napravljen bez odstupanja od poslanog 3D modela, te čvrstoća modela pokazuje
zadovoljavajuću razinu. Model turbine se želi isprobati na malim generatorima na slabim vjetrovima čije
podatke ćemo dobiti naknadno. Za potrebe prijave prototipa za buduće financiranje i razvoj, model će se
vizualno evidentirati što će se napraviti naknadno.
68
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Zbog oblika turbine, vrtnje pri 1000 min-1 i
mogućnosti odvajanja potporne strukture izabran je
postupak selektivnog laserskog srašćivanja - SLS
Materijal: poliamid 12 (PA 12)
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je STL datoteku.
Model turbine trebalo je prepraviti za izradu
postupkom SLS: debljina stijenke 1,5 mm i minimalna
zračnost navoja na donjoj strani za prihvat na 0,2 mm.
Svi oštri prijelazi prepravljeni su na polumjer 1 mm.
Uz turbinu načinjena su i dva različita prihvata motora
na turbinu koji se po potrebi mogu mijenjati.
Već postojeći prihvat bilo je potrebno skenirati i
obraditi za ovu turbinu.
Nakon izrade bila je potrebna završna obrada
pjeskarenjem staklenim kuglicama promjera 0,1 mm.
Vrijeme izrade sva tri dijela: 24 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Oblik turbine je komplicirane geometrije koja se s
klasičnim postupcima ne može izraditi.
Nakon izrade potrebno je izvršiti statičko i dinamičko
balansiranje prije puštanja u rad a za ovaj postupak
preporučena maksimalna brzina vrtnje < 1000 min-1.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
528,75 kn
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
23 355,74 kn
UKUPNO
23 884,49 kn
Komentari korisnika
Velika prednost primijenjene tehnologije za tiskanje novog spiralnog dizajna vjetroturbine je
kompleksnost dizajna koja ne utječe na mogućnost izrade. Ova tehnologija se pokazala kao idealna za
proizvodnju ovakvih turbina što se planira koristiti u budućnosti.
Najveća mana je radni prostor komore pa za veće modele, kao što je turbina promjera 1 m promjera
postoji problem rastavljanja modela i naknadnog spajanja. Također postoji ograničenje vezano uz vrste
materijala koje se mogu primijeniti, koje se najčešće ne mogu kombinirati.
69
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Savez inovatora KŽ „SIKAZ“
Haulikova 14
47000 Karlovac
Stalak za sušenje kišobrana
Predloženi projekt za izradu je stalak za sušenje kišobrana, koji je nastao u sklopu očuvanja kišobrana pod
imenom inovacije Long life for umbrella. Stalak je u obliku šuplje kugle s rupom na gornjoj strani za
okomito sušenje kišobrana, koji smanjuje prostor za sušenje za četvrtinu i sprječava lomljenje žica
kišobrana. Dno stalka izrezano je u obliku mjeseca i na dnu se nalazi rupa za bolju ravnotežu kišobrana.
Kišnica se zadržava unutar kugle. Da bi se spriječilo otvaranje kišobrana do kraja, postoji devet graničnika
koji se spajaju na ukrasnu traku na određenu udaljenost i postavljaju se na žice kišobrana. Stalak se do
sada izrađivao od keramike, odnosno pramodel stalka se izrađivao ručno s glinom za izradu kalupa u koji
se lijevala keramika.
Dimenzije:
Stalak: 154,6 ´ 129,4 ´ 160 mm
Graničnik: 22,6 ´ 14,9 ´ 10 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Model je primijenjen kao uzorak kojim se prezentirala inovacija pred međunarodnom ocjenjivačkom
komisijom na BIS-u, gdje sa inovacija analizirala kao upotrebna vrijednost, suvenir i ukrasni predmet.
Svrha inovacije je produženje životnog vijeka kišobrana do kojeg dolazi drukčijim načinom sušenja u
inovativnom stalku (sprječava se lomljenje i pucanje žica kišobrana uslijed sušenja kišobrana odloženim
na tlo. Nakon sušenja kišobran ostaje u stalku koji je ujedno i ukrasni predmet ili suvenir. Stalak se može
koristiti u promotivne svrhe, s predviđenim prostorom za logotip i promociju tvrtke.
Inovacija je osvojila srebrno odličje na navedenoj izložbi inovacija.
70
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: PolyJet Matrix
Materijal: VeroWhite za stalak i različite kombinacije
boja za graničnike.
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je crteže modela i slike
prijašnjeg keramičkog modela. Na temelju toga se
modelirao 3D računalni model na kojem su se u
dogovoru s korisnikom projekta popravile
nepravilnosti dosadašnjeg stalka. Model stalka
podijeljen je na dva dijela, koja je nakon izrade i
odvajanja potporne strukture bilo potrebno spojiti
lijepljenjem.
Vrijeme izrade: 31 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Radi izrade šuplje kugle, model stalka je podijeljen na
dva dijela te naknadno spojen lijepljenjem. Graničnici
su izrađeni postupkom PolyJet Matrix kako bi se
dobile razne kombinacije boja.
a) Modeliranje
1 750,00 kn
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
437,50 kn
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
17 911,23 kn
UKUPNO
20 098,73 kn
Komentari korisnika
Kod izrade prototipa inovacije prednost je bila u tome što je izrađen samo jedan uzorak po točno
određenim dimenzijama i time je potpuno zadovoljio estetske i funkcionalne zahtjeve. Uobičajeno je da
se kod izrade prototipa inovacije radi puno više uzoraka dok se ne dođe do prototipa koji će zadovoljiti sve
zahtjeve inovatora. Ušteđeno je puno vremena i materijala kojima bi se izrađivali svi uzorci koji su
prethodili krajnjem, zadovoljavajućem uzorku. Iz dobivenog prototipa izrađenog na ovaj način možemo
lako dobiti kalup za serijsku proizvodnju navedene inovacije.
71
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Signalgrad d.o.o.
Velebitska 1
10437 Bestovje, Rakitje
Bljeskalica za regulaciju prometa
Ovisno o upravljanju, bljeskalica se može upotrebljavati samostalno, kao svjetlosni znak u nizu za
usmjeravanje privremene regulacije prometa ili kao dodatak nekom drugom znaku (npr. ograničenju
brzine, ulasku u krivi smjer vožnje, itd.). Kućište za bljeskalicu sastoji se od donjeg dijela, u kojem se nalazi
sva elektronika i LED svjetla, gornjeg poklopca koji mora biti proziran i brtve koja sprječava ulazak vode u
samo kućište. Potrebna tvrdoća brtve je 50 Shore A. Dijelovi bljeskalice će u serijskoj proizvodnji biti
izrađeni injekcijskim prešanjem.
Dimenzije:
Kućište: f 220,28 ´ 50,5 mm
Poklopac: f 223,6 ´ 7,8 mm
Brtva: f 220,6 ´ 2,9 mm
Debljina stijenke kućišta i poklopca: 1,5 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Prototip smo dobili vrlo precizno izrađen, te smo uz suradnju s plastičarima napravili nekoliko izmjena
koje ne bi uspjeli uočiti bez na ovakav način izrađenog prototipa. Stijenke smo podebljali za oko 0,5 mm,
dodali izbočeno učvršćenje po cijelom obrubu poklopca i još jedno u dnu kućišta. Utore za vijke smo
približili stijenki kućišta za gotovo milimetar, dodali smo još 2 utora za vijke s donje strane i pojačali njihov
prihvat (više plastičnog materijala radi čvršćeg prihvata), te promijenili način na koji će se elektronska
pločica spajati sa samim kućištem (dodali smo vijke).
Nakon izmjena nacrta, krenuli smo u izradu alata/kalupa za daljnju plastičarsku proizvodnju. Planiramo
ovakav način rada i u budućnosti za sve proizvode koji u sebi imaju novu plastičnu komponentu.
72
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
S obzirom na zahtjeve prozirnosti poklopca i gumene
brtve tvrdoće 50 Shore A izabran je postupak PolyJet
Matrix.
Materijali:
Kućište: DM 8525 Grey 50
Poklopac: VeroClear
Brtva: DM 9850 Shore 50
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je potrebne STL datoteke.
Kućište i brtva napravljeni su kombinacijom materijala
VeroWhite i TangoBlack Plus, dok se za poklopac
primijenio materijal VeroClear.
Za sva tri proizvoda bilo je potrebno naknadno
odvajanje potporne strukture.
Naknadna obrada brušenjem primijenila se kod
kućišta i poklopca.
S obzirom na zahtjeve prozirnosti, kod poklopca je
nakon brušenja slijedilo prosvjetljivanje u trajanju od
18 h i lakiranje.
Vrijeme izrade kućišta i brtve: 26 h
Vrijeme izrade poklopca: 9 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Zbog zahtjeva za određenom tvrdoćom brtve i
prozirnosti poklopca, postupak PolyJet je odličan
izbor. Izrada prototipa ovim postupkom vjeran je
prikaz proizvoda na kojem se mogu ispitati sve
funkcije prije serijske proizvodnje injekcijskim
prešanjem.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
14 684,65 kn
UKUPNO
14 684,65 kn
Komentari korisnika
Tehnologija je fantastična i iznimno korisna, no šteta što je projekt toliko dugo trajao. Da je birokratski
dio posla bio manje zahtjevan, mogli smo imati gotov proizvod prije 6 mjeseci.
73
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Tehnički muzej
Savska 18
10000 Zagreb
Model padobranca (Fausta Vrančića)
Aditivnim postupcima potrebno je izraditi model Fausta Vrančića (padobranac) koji se nalazi u stalnom
postavu Tehničkog muzeja. Model padobranca služit će kao suvenir, pa je zahtjev niska cijena izrade.
Dimenzije: 84,3 ´ 83,6 ´ 118,8 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Načinjeni model Homo volans – padobranac Fausta Vrančića biti će izložen na Festivalu znanosti s opisom
njegovog nastanka te moguće buduće komercijalizacije kao ekskluzivnog suvenira.
74
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
S obzirom na kompliciranost geometrije i potrebu
izrade padobranca, padobrana i ploče s natpisom iz
jednog komada od različitih vrsta materijala, izabran
je postupak PolyJet Matrix.
Materijali:
Padobran: DM 9860 Shore 60
Kosa: DM 9850 Shore 50
Lice: VeroWhite
Padobranac - čizme: DM 9895 Shore 95
Padobranac hlače: DM 8520 Grey 40
Konopci padobrana: DM 8530 Grey 60
Padobranac - košulja: DM 8505 Grey 20
Padobran - okvir: VeroWhite
Padobranac - ruke: VeroWhite
Ploča: VeroWhite
Natpis na ploči: DM 9850 Shore 50
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je sliku Fausta Vrančića, po
kojem je modeliran 3D računalni model. Model je bilo
potrebno prilagoditi veličini za suvenir. Nakon izrade
bilo je potrebno odvajanje potporne strukture i
naknadna obrada nanošenjem modelarskog kita na
padobran.
Vrijeme izrade: 20 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
S obzirom na kompliciranost geometrije, puno sitnih
detalja, te izrade padobrana od materijala niske mase,
a konopca i ploče od materijala s višom masom da bi
mogle držati padobran, nije bila moguća izrada
taložnim očvršćivanjem. Kvalitetniji, ali i skuplji
proizvod postiže se postupkom PolyJet Matrix.
a) Modeliranje
2 187,75 kn
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
7 603,16 kn
UKUPNO
9 790,66 kn
75
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Unapređenje Projekt d.o.o.
Remetinečki Gaj 2c
10020 Zagreb
Pramodel nosača profilnih glodala
Potrebno je izraditi pramodel nosača profilnih glodala za obradu drveta u mjerilu 1:1. Zbog složene
geometrije, teško je izraditi model klasičnim postupcima.
Dimenzije: f 174,3 ´ 105 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Prototip će služiti za izradu kalupa za lijevanje metala i polimernog kompozita. Kalup se izrađuje od
silikona a nakon toga od pijeska i polimernog materijala.
76
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: PolyJet
Materijal: VeroWhite
b) Faze izrade
Korisnik je dostavio potrebnu STL datoteku. Nakon
izrade bilo je potrebno odvojiti potpornu strukturu.
Vrijeme izrade: 28 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Prednost izrade pramodela glodala postupkom
PolyJet je dobivanje glatke površine, što je bitno za
daljnju izradu kalupa za lijevanje. Pramodel glodala
moguće je napraviti strojnom obradom, ali uz visoku
cijenu.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
17 696,21 kn
UKUPNO
17 696,21 kn
Komentari korisnika
Zadovoljni smo preciznošću i kvalitetom površine 3D modela. U velikoj mjeri su nadmašena naša
očekivanja. Vidimo veliki potencijal u ovoj tehnologiji izrade prototipa. Cijena izrade je još uvijek dosta
visoka, ali mislimo da će ona konstantno padati sa vremenom. Jako smo zadovoljni Vašom suradnjom i
angažmanom cijelog tima. Sigurno ćemo surađivati u budućnosti.
77
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
VARGON d.o.o.
Kukuljanovo 352
51227 Kukuljanovo
Revizijsko okno
Predložen projekt je revizijsko okno. Revizijsko okno izrađuje se od polietilena visoke gustoće (PE-HD) i
dimenzije su u prirodnoj veličini od 1 m do 4 m, pa je predloženi projekt smanjen. S obzirom na to da će
revizijsko okno služiti kao prezentacijski model, nisu potrebni posebni zahtjevi na svojstva gotovog
proizvoda.
Dimenzije kućišta: 175,6 ´ 132 ´ 89,2 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Projektiranje i razvoj naših proizvoda temelji se na izradi 3D nacrta samog modela. Primjenom ove
tehnologije i samog 3D modela koji ste nam izradili u mogućnosti smo i prije izrade samog kalupa imati i
fizički 3D model te na taj način predvidjeti eventualne konstrukcijske nedostatke.
78
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: PolyJet Matrix
Materijal: DM 8515 Grey 40
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je STL datoteku.
Nakon izrade bilo je potrebno odvajanje potporne
strukture i dorada površine brušenjem.
Vrijeme izrade revizijskog okna: 26 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
a) Modeliranje
Za reprezentacijske modele postupak PolyJet Matrix
pokazao se kao izvrstan izbor.
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
12 758,48 kn
UKUPNO
12 758,48 kn
Komentari korisnika
Prednosti ove tehnologije kriju se u vrlo brzoj izradi nekog zamjenskog dijela stroja ili alata u
proizvodnom pogonu čime se vrši znatna ušteda u vremenu s obzirom da su rokovi isporuke zamjenskih
dijelova ponekad vrlo dugi.
Kao nedostatak ove tehnologije ili možda kao prijedlog za poboljšanje eventualno se može napomenuti
kako bi trebalo poraditi na povećanju dimenzija 3D modela i sukladno tome radnog područja samih 3D
pisača.
79
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Yuma Produkcija d.o.o.
Palmotićeva 64 a
10000 Zagreb
Ženska torbica
Potrebno je izraditi žensku ručnu torbicu od plastike. Torbicu je potrebno izraditi kombinacijom
poluprozirne unutarnje mrežice i elastične vanjske površine.
Mrežicu i vanjski dio potrebno je izraditi iz jednog komada bez naknadnog spajanja kod svake polovice
torbice.
Nakon izrade aditivnim postupcima torbica će se ručno ukrašavati klasičnim elementima nakita (svilom,
dragim kamenjem, zlatom, perlicama).
Dimenzije desne/lijeve polovice torbice: 193,2 ´ 150 ´ 43,8 mm.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Proizvod se stvarao u dvije jednake jedinice koje smo naknadno vanjskim elementima povezali u cjelinu.
Poigrali smo se i materijalima pa smo, osim plastike, rabili i gumu kako bi se stvorio efekt "gumene torbe",
iako je baza plastika.
U tehničkom smislu nismo naišli na probleme, a usporedba nije moguća iz razloga što je vremenski i
cjenovno implementacija dugotrajna i skupa, ali ne postoji drugi način za dobivanje istog dizajna u
jednom komadu.
80
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
S obzirom na zahtjeve kombinacije različite tvrdoće
materijala i prozirnosti izabran je postupak PolyJet
Matrix.
Materijali:
Vanjski dio: FLX 9095 Shore A 95
Mrežica: RGD 8730 Shade 60
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je sve potrebne STL
datoteke. Modeli su podijeljeni u 4 dijela (unutarnje
lijeve i desne mrežice i vanjskoj lijevog i desnog
dijela). Zbog jednostavnosti izrade, ali i naknadnog
zatvaranja same torbice posebno se izrađuje desni i
lijevi dio. Spajanje desnog i lijevog dijela predviđeno
je s jedne strane zatikom, a s druge strane
magnetima. Magneti ujedno olakšavaju
zatvaranje/otvaranje torbice.
Nakon izrade bilo je potrebno odvajanje potporne
strukture i obrada površine.
Vrijeme izrade torbice: 27 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Konačni proizvod iskoristio je sve prednosti postupka
PolyJet Matrix. U jednom proizvodu postoji
kombinacija različitih vrsta materijala i moguće je više
dijelova izraditi zajedno bez naknadnog
spajanja/montaže. Takav proizvod za sada nije
moguće izraditi klasičnim postupcima prerade, što je
još jedna prednost postupka PolyJet Matrix.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
/
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
17 157,04 kn
UKUPNO
17 157,04 kn
Komentari korisnika
Prednost je mogućnost dobivanja organskih oblika neuobičajenim načinom proizvodnje, što je velika
prednost u diferenciranju od ostalih proizvoda slične vrste na tržištu.
Kao nedostatak, izuzev dugotrajnog procesa izrade i visoke cijene, naveli bismo da estetski torbu ipak
treba doraditi.
81
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Dijecezanski muzej Zagrebačke nadbiskupije
Kaptol 31
10000 Zagreb
Replika skulpture sv. Ivana Krstitelja
Zbirke Dijecezanskog muzeja Zagrebačke nadbiskupije nastale su prikupljanjem najvrjednijih predmeta s
područja Zagrebačke nadbiskupije iz razdoblja 17., 18. i 19. stoljeća. U sklopu projekta potrebno je
skenirati i izraditi skulpturu sv. Ivana Krstitelja koji će biti izložen pored originala da se usporedi drvena
skulptura iz 17. stoljeća i vjerna kopija načinjena aditivnim postupcima iz 21. stoljeća.
Dimenzije: 108,4 ´ 95,6 ´ 315,1 mm
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Replika nije uspješno izrađena iz neutvrđenog razloga.
82
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Postupak: PolyJet
Materijal: VeroWhite
b) Faze izrade
Korisnik projekta dostavio je originalnu skulpturu koju
je bilo potrebno skenirati. Nakon izrade bilo je
potrebno odvajanje potporne strukture.
Vrijeme izrade: 19 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Za izradu vjerne replike skulpture potrebna je visoka
kvaliteta skeniranog računalnog modela, što kao
rezultat daje vrlo veliku STL datoteku. Prilikom izrade
došlo je do greške na modelu. Model je izrađivan dva
puta neuspješno, pri čemu uzrok greške nije
pronađen. Kontaktirani su i proizvođač skenera i
stroja za 3D tiskanje, a utvrđivanje uzroka javljanja
greške je u tijeku.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
2 115,00 kn
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
15 484,91 kn
UKUPNO
17 599,91 kn
83
SME
Additive Technologies for SMEs
Ocjena korisnika o uspješnosti primjene
aditivnih tehnologija
Zenit – obrt za proizvodnju
Mediteranskih igara 2
21000 Split
Figurice – ukrasi za torte
IU sklopu projekta potrebno je izraditi figurice stvarnih osoba koje će služiti kao ukrasi za torte. Osobe je
potrebno prvo skenirati i zatim izraditi njihove cijele figurice u maksimalnoj veličini 150 mm, ili samo
glave do visine 15 mm. Zahtjev za izradu figurica je niska cijena.
Implementacija modela/prototipa kod korisnika
Ispitana je mogućnost primjene niskobudžetnog 3D pisača za izradu ukrasnih figurica u slastičarstvu.
Planiramo uvođenje te tehnologije u naše poslovanje.
84
SME
Additive Technologies for SMEs
Primjena aditivne
tehnologije
Izračun cijena
a) Kriterij izbora
postupka i materijala
Zbog glavnog zahtjeva za niskom cijenom izabran je
postupak taložnog očvršćivanja – FDM.
Materijal: akrilonitril/butadien/stiren (ABS).
b) Faze izrade
Prva faza bila je skeniranje, nakon kojeg je uslijedila
obrada računalnog modela i izrada figurice. U sklopu
projekta skenirana je glava osobe koja je smanjena na
dimenzije: 11,9 ´ 13,7 ´ 22,9 mm i skulptura Alberta
Einsteina 26 ´ 24,7 ´ 48,5 mm
Vrijeme izrade glave osobe: 2,5 h
Vrijeme izrade skulpture: 3 h
c) Komentari i
poteškoće pri
realizaciji
Za potrebe skeniranja potrebno je primijeniti skenere
koji imaju određenu rezoluciju, da se prilikom
smanjivanja modela ne izgubi na kvaliteti sitnih
detalja. Postupak taložnog očvršćivanja za potrebe
izrade figurica pokazao se kao izvrstan izbor u pogledu
ukupne cijene, ali za dobivanje detalja u boji
preporučuje se primijeniti postupak 3D tiskanja
polimernog praha.
a) Modeliranje
/
b) Digitalizacija i
obrada modela nakon
digitalizacije
Glava: 690,00 kn
Skulptura: 528,75 kn
c) Dorada modela
prema zahtjevu
korisnika
/
d) Priprema modela za
izradu, izrada i
naknadna obrada
Glava: 655,97 kn
Skulptura: 702,42 kn
UKUPNO
2 577,14 kn
Komentari korisnika
Nedostatak je što su dostupne samo dvije boje, tehnologija je još uvijek vrlo skupa. Prednost je
mogućnost izrade kalupa koji nam je potreban u danom trenutku.
85
SME
Additive Technologies for SMEs
Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja
i sporta
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ulaganje u budućnost!
SK
JAR I FAK
RO
DU
ST
Ured za transfer tehnologije
SKOM BRO
HRVATSKA
OBRTNIČKA
KOMORA
ON
TET U SLAV
UL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
10 567 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content