close

Enter

Log in using OpenID

1 - III. gimnazija Zagreb

embedDownload
III. gimnazija
Zagreb
Godišnjak
za školsku godinu 2011./2012.
Zagreb, studeni 2012.
Godišnjak III. gimnazije
Kazalo
Uvodnik
3
Osnovni podaci o šk. godini 2011./2012.
4
Uspjeh na kraju školske godine
8
Državna natjecanja
10
Državna matura
12
Događajnica
18
Razredi
28
Maturanti
35
Nakladnik
III. gimnazija, Zagreb
Za nakladnika
ravnatelj Martin Oršolić, prof.
Uredništvo
Antonio Dominik, IV. e, Lucija Gegić, II. a, Magdalena Margić, II. a,
Ilija Barišić, prof., Maja Ilić, prof.
Grafičko oblikovanje i priprema za tisak
Darka Sudarević, prof.
Fotografije razreda i maturanata
Denis Ivanović
Tisak
Printera, Zagreb
Cijena
30 kn
Zagreb, studeni 2012.
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Uvodnik
Prošla školska godina bila je izuzetno uspješna. Postignuti su svi glavni ciljevi, a
u pojedinim segmentima bili smo i bolji od očekivanog.
Posebno su značajni sljedeći rezultati:
1. Svi maturanti položili su državnu maturu; najbolji u državi iz hrvatskog
jezika (esej)
2. Ponovno državni prvaci – iz čak deset predmeta na državnim natjecanjima
3. Smanjeni izostanci – bolji opći uspjeh u školi
4. Upisi – crta ispod 60 bodova
5. Obnova zgrade i športskih terena
U III. gimnaziji u školskoj je godini 2011./2012. upisano 767 učenika u 24
razredna odjela: 20 razrednih odjela opće gimnazije i 4 razredna odjela prirodoslovno-matematičke gimnazije (po jedan razred u svakoj godini).
Državna matura – najbolji u Hrvatskoj iz hrvatskog jezika (esej).
Na državnoj maturi postignuti su izvrsni rezultati. Naši učenici Nera Gržin i Grgur Bulović najbolje su napisali iz
hrvatskog jezika u državi. Konačno, svi su maturanti položili maturu. Čak 84% maturanata upisalo je željeni studij
(prvi ili drugi izbor).
Državno natjecanje – ponovno državni prvaci – iz čak deset predmeta na državnim natjecanjima.
Državni prvaci su atletičari i košarkašice koji će ići na svjetsko prvenstvo (košarkašice na Cipar, a atletičari u Češku).
Drugi u državi su: rukometaši, ekipa iz vjeronauka, Dominik Marko Miklec iz njemačkog jezika.
Dramsko-scenska skupina i školski list bili su najbolji na državnoj smotri na LiDraNu, a na državnim natjecanjima
imali smo predstavnike iz povijesti, engleskog jezika, sociologije (ekologije), logike, matematike i informatike.
Tim rezultatima potvrdili smo naše uspjehe iz posljednje dvije godine, što znači da imamo rezultate u kontinuitetu, koji
nisu plod slučajnosti. Sve je to rezultat intenzivnog rada tijekom cijele školske godine, pa i duže.
Smanjeni izostanci – bolji uspjeh u školi
Kao rezultat zajedničke suradnje roditelja i škole, došli smo do manjeg broja izostanaka učenika i postigli bolje rezultate
nego godinu prije. Ukupan broj izostanaka po učeniku smanjen je s 98 na 89 sati po učeniku.
Isto tako srednja ocjena škole je 3,74 i puno je bolja od prošlogodišnje (3,66). Također je povećan broj odličnih učenika.
Bilo ih je skoro 19%, a godinu dana ranije 12%.
Kao rezultat višegodišnjeg rada usklađivanja ocjena na razini škole, imali smo relativno male razlike srednje ocjene
razreda – od 3,40 u 1. C razredu do 4,08 u 4. B razredu.
Upisi – crta ispod 60 bodova
Očito je da su roditelji i učenici osmih razreda prepoznali naše rezultate i zato je povećan interes najboljih učenika za
upis u našu školu. Nastavljat ćemo svojim radom i u budućnosti opravdavati njihove procjene i ispuniti njihova očekivanja.
Obnova zgrade i športskih terena
Nastavljena je obnova zgrade na sjevernoj strani (stubište i ograda), te športskih terena. Obnovljena je atletska staza,
tenisko igralište, tri rukometno-nogometna igrališta, tri košarkaška igrališta, jedno odbojkaško, te je sagrađeno stolnotenisko igralište s četiri stola. Svi su tereni osvijetljeni javnom rasvjetom tako da ih je moguće koristiti do 22 sata
(vikendom do 23 sata).
To je itekako doprinijelo povećanoj kvaliteti rada u školi.
Sve u svemu, iza nas je jedna od najuspješnijih školskih godina i dao Bog da ih bude što više takvih.
Ravnatelj
Martin Oršolić, prof.
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Podaci o školskoj godini 2011./2012.
Ukupno
razreda
Ukupno
učenika
Na početku školske godine:
Prirodoslovno-matematička
gimnazija
Nastava je počela 5. rujna 2011. godine, a završila 15.
lipnja 2012. godine. Učenicima završnih razreda nastava je
završila 18. svibnja 2012. godine.
Prvo polugodište trajalo je od 5. rujna 2011. godine
do 23. prosinca 2011. godine.
Drugo polugodište trajalo je od 16. siječnja 2012. godine
do 15. lipnja 2012. godine, a učenicima završnih razreda do
18. svibnja 2012. godine.
Zimski odmor učenika trajao je od 27. prosinca 2011.
godine do 13. siječnja 2012. godine.
Proljetni odmor učenika počeo je 2. travnja 2012.
godine, a završio 6. travnja 2012. godine.
Ljetni odmor učenika počeo je 18. lipnja 2012. godine, osim
za učenike koji su polagali razredni ili popravni ispit.
Opća
gimnazija
Podaci o razrednim odjelima
Razred
Kalendar rada
1.
5
1
6
204
2.
5
1
6
201
3.
5
1
6
175
4.
5
1
6
187
Ukupno
20
4
24
767
Nastavni plan
Opća gimnazija
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
NASTAVNI PREDMET
Prirodoslovno-matematička
gimnazija
Hrvatski jezik
4
4
4
4
4
4
4
4
I. strani jezik
3
3
3
3
3
3
3
3
II. strani jezik
2
2
2
2
2
2
2
2
Latinski jezik
2
2
-
-
2
2
-
-
Glazbena umjetnost
1
1
1
1
1
1
-
-
Likovna umjetnost
1
1
1
1
1
1
-
-
Psihologija
-
-
2
-
-
-
1
-
Logika
-
-
1
-
-
-
1
-
Filozofija
-
-
-
2
-
-
-
2
Sociologija
-
-
2
-
-
-
1
-
Povijest
2
2
2
3
2
2
2
2
Geografija
2
2
2
2
2
2
2
2
Matematika
4
4
3
3
4
4
5
5
Fizika
2
2
2
2
3
3
3
3
Kemija
2
2
2
2
2
2
2
2
Biologija
2
2
2
2
2
2
2
2
Informatika
2
-
-
-
2
2
2
2
Politika i gospodarstvo
-
-
-
1
-
-
-
1
Tjelesna i zdravstvena kultura
2
2
2
2
2
2
2
2
Izborna nastava (vjeronauk/etika)
2
2
2
2
2
2
2
2
Ukupno
33
31
33
32
34
34
34
34
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Izborna nastava
Vjeronauk
Srećko Malbašić, prof.
Stjepan Pavek, prof.
Etika
Ana Zgorelec, prof.
Petar Runje, prof.
Francuski jezik
Maja Špoljarić, prof.
Plivanje
Mato Banovac, prof.
Tenis
Nataša Drenčić-Jerković, prof.
Fakultativna nastava
Atletika
Mato Banovac, prof.
Badminton
Nataša Drenčić-Jerković, prof.
Dramsko-scensko stvaralaštvo
Maja Ilić, prof.
Elementarna fizika
Jadranka Sabolek, prof.
Elementarna matematika
Milena Šujansky, prof.
Hortikultura
Ljubica Kostanić, prof.
Hrvatska marijanska svetišta
Srećko Malbašić, prof.
Hrvatsko društvo
Vlatka Tomić, prof.
Humane vrednote i prva pomoć
Ksenija Bedeković, prof.
Košarka
Antonio Perić, prof.
Novinarstvo
Maja Ilić, prof.
Nogomet
Antonio Perić, prof.
Odbojka
Mato Banovac, prof.
Planinarstvo
Nataša Drenčić-Jerković, prof.
Politika i gospodarstvo
Vlatka Tomić, prof.
Rukomet
Vladimir Pervan, prof.
Zbor
Martina Krajnović, prof.
Web dizajn
Denis Gagić, prof.
Dodatna nastava i dopunska nastava
Dodatna nastava
Fizika
Anđela Gojević, prof.
Kemija
Blaženka Franjević, prof.
Matematika
Zrinka Korbar, prof.
Povijest
Zdenko Skukan, prof.
Talijanski jezik
Božena Fiamengo, prof.
Dopunska nastava
Engleski jezik
Marijana Ivica, prof.
Marina Ostović, prof.
Fizika
Anđela Gojević, prof.
Vesna Prpić, prof.
Hrvatski jezik
Maja Ilić, prof.
Valerija Bilić, prof.
Matematika
Sonja Manestar, prof.
Alma Andabaka, prof.
Milena Šujansky, prof.
Psihologija
Zrinska Zrnčić-Krajnović, prof.
Talijanski jezik
Božena Fiamengo, prof.
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Školski odbor
Članovi Školskog odbora
Članovi Školskog odbora
Joso Pilić, prof., predsjednik Školskog odbora
Josip Cvetko, predstavnik osnivača - Skupštine grada
akademik Marin Hraste, na prijedlog Središnjeg
državnog ureda za upravu
Vlado Leskovec, predstavnik osnivača - Skupštine
grada
Marijana Jergović, na prijedlog Središnjeg državnog
ureda za upravu
Marijana Ivica, prof.
Ljubica Kostanić, prof.
Zoran Galić, predstavnik roditelja
Ivana Hržica, predstavnica osnivača - Skupštine grada
Uprava škole i stručni suradnici
Administrativno i tehničko osoblje
Radno mjesto
Ime i prezime
Ime i prezime
Radno mjesto
ravnatelj
Martin Oršolić
Senija Krstanović
tajnica
voditelji smjena
Maja Špoljarić
Nadica Jankec
šefica računovodstva
Zdenko Skukan
Nadica Sosić
administrativna tajnica
psiholog-pedagog
Zrinska Zrnčić-Krajnović
Ivan Matijević
domar-ložač
stručna suradnicaknjižničarka
Natalija Živković
Petar Petković
domar-ložač
Jaroslav Marko
domar-čistač
stručni suradnik
Paula Sapunar
Katica Čajić
spremačica
voditelj
športskih dvorana
Vladimir Pervan
Ankica Čičak
spremačica
Marija Miketić
spremačica
Hava Melkić
spremačica
Bosiljka Pejić
spremačica
Nada Matanić
spremačica
Predstavnik u Vijeću
učenika
Predstavnik u Vijeću
roditelja
3. a
Lejla Seferagić
Rudolf Milanović
Razred
Razred
Vijeće učenika i Vijeće roditelja
Predstavnik u Vijeću
učenika
Predstavnik u Vijeću
roditelja
1. a
Antonela Grgić
Dubravka Dumić
1 . b Ramljak Tihana
Klasić Zoran
3. b Antonia Bandić
Andrija Kovač
1.c
Ivo Manzoni
3. c
Snježana Leko
1. d Valentino Kušt
Josip Hercezi
3. d Luka Ružić
Mirjana Cimermančić
1. e
Vrdoljak Marijan
Zdenko Musa
3. e
Sven Sheer
Mihić-Bašić Snježana
1. f
Mario Kalac
Irena Trumbić
3. f
Marina Panić
Sanda Polić
2. a
Sara Lizatović
Ksenija Čalić
4. a
Dora Babić
Ivan Babić
2. b Luka Vukadinović
Andreja Kumanović
4. b Mario Morić
Ksenija Lucić
2. c
Željko Burcar
4. c
Josip Kereta
2. d Kristina Sušac
Zdravko Beti
4. d Karlo Martinek
Mladen Lugarić
2. e
Sara Horvat
Neda Kovač
4. e
Filip Vrdoljak
Mira Pezelj
2. f
Ivan Bašić Grgić
Vlatko Bašić Grgić
4. f
Sara Majić
Zoran Galić
Blaži Jasminka
Inja Butina
Nikolina Šimunac
Klasić Iva
Učenik Filip Vrdoljak iz 4. e razreda predstavnik je Vijeća učenika, a gospodin Zoran Galić predstavnik Vijeća roditelja.
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Profesori
Ime i prezime
Predmet
Ime i prezime
Predmet
Alma Andabaka
matematika
Ljubica Kostanić
biologija
Karolina Bagarić
biologija, kemija
Martina Krajnović
glazbena umjetnost
Mato Banovac
tjelesna i zdravstvena
kultura
Srećko Malbašić
vjeronauk
Iljia Barišić
povijest (zamjena)
Sonja Manestar
matematika
Kata Barišić
geografija
Marija Maričić
engleski jezik
Mila Bartulović
geografija
Branka Milković
hrvatski jezik
Irena Bastić
engleski jezik
Marina Ostović
engleski i talijanski jezik
Ksenija Bedeković
kemija
Stjepan Pavek
vjeronauk
Antonio Perić
Valerija Bilić
hrvatski jezik
tjelesna i zdravstvena
kultura
Marina Bjelajac
matematika
Vladimir Pervan
Maja Bubalo
latinski jezik
Ivana Cvijović Javorina
njemački jezik
tjelesna i zdravstvena
kultura, voditelj školskog
športskog kluba
Nataša Drenčić-Jerković
tjelesna i zdravstvena
kultura
Joso Pilić
hrvatski jezik
Vesna Prpić
fizika
Katarina Essert
likovna umjetnost
Petar Runje
filozofija, etika
Božena Fiamengo
talijanski jezik
Berislava Runje
Blaženka Franjević
kemija
njemački jezik, latinski
jezik
Denis Gagić
informatika
Jadranka Sabolek
fizika
Anđela Gojević
fizika
Paula Sapunar
njemački jezik
Zrinka Gracin
povijest, geografija
Zdenko Skukan
povijest
Marija Horvat
povijest
Darka Sudarević
informatika
Maja Ilić
hrvatski jezik
Maja Špoljarić
francuski jezik
Sanda Ilić
biologija
Milena Šujansky
matematika
Marijana Ivica
engleski jezik
Vlatka Tomić
Zrinka Korbar
matematika
sociologija, politika i
gospodarstvo
Ana Zgorelec
etika
Katica Kosić
hrvatski jezik
Zrinska Zrnčić-Krajnović
psihologija
Nagrade
Nastavljajući tradiciju i ove su godine profesori koji su postigli zapažene rezultate sa svojim učenicima na natjecanjima
ili na državnoj maturi posebno nagrađeni novčanim nagradama. To su: Mato Banovac, Maja Ilić, Marijana Ivica, Zrinka
Korbar, Stjepan Pavek, Antonio Perić, Berislava Runje, Petar Runje, Zdenko Skukan i Darka Sudarević.
Stručni ispiti i napredovanja
Stručne ispite položilo je nekoliko mladih profesora. To su: Ilija Barišić, Denis Gagić, Katarina Essert i Vlatka Tomić. U
zvanje profesora mentora promovirani su profesorica Katica Kosić i profesor Petar Runje, a zvanje profesora savjetnika
obnovljeno je profesorici Zrinskoj Zrnčić-Krajnović.
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
9,68
16,67
3,45
8,82
18,18
21,88
13,23
13,79
12,12
23,53
12,12
21,21
15,15
16,41
16,13
12,90
20,69
32,14
13,79
23,08
19,54
39,39
37,14
20,00
12,00
25,00
20,69
26,63
18,87
12,07
11,75
16
18
15
19
15
19
102
17
19
19
11
19
22
107
18
14
9
9
13
9
72
10
13
18
15
15
17
88
369
386
386
51,61
60,00
51,72
55,88
45,45
59,38
53,97
58,62
57,58
55,88
33,33
57,58
66,67
54,87
58,06
45,16
31,03
32,14
44,83
34,62
41,38
30,30
37,14
60,00
60,00
46,88
58,62
47,83
49,73
53,54
55,30
12
6
13
10
12
5
58
6
10
5
17
6
6
50
8
12
13
9
11
11
64
8
8
6
6
8
6
42
214
226
211
38,71
20,00
44,83
29,41
36,36
15,63
30,69
20,69
30,30
14,71
51,52
18,18
18,18
25,64
25,81
38,71
44,83
32,14
37,93
42,31
36,78
24,24
22,86
20,00
24,00
25,00
20,69
22,83
28,84
31,35
30,23
0
1
0
1
0
0
2
2
0
1
1
1
0
5
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
1
0
0
3
11
16
7
0
3,33
0
2,94
0
0
1,06
6,90
0
2,94
3,03
3,03
0
2,56
0
0
0
3,57
0
0
0,57
6,06
0
0
4,00
0
0
1,63
1,48
2,22
1,00
Srednje ocjene razreda
Školska godina 2011./2012.
%
31
30
29
33
33
31
187
29
33
33
33
33
33
194
31
30
28
28
28
26
171
33
34
30
25
31
29
182
734
715
686
100,00
100,00
100,00
97,06
100,00
96,88
98,94
100,00
100,00
97,06
100,00
100,00
100,00
99,49
100,00
96,77
96,55
100,00
96,55
100,00
98,28
100,00
97,14
100,00
100,00
96,88
100,00
98,91
98,92
99,17
98,28
%
srednja ocjena
3
5
1
3
6
7
25
4
4
8
4
7
5
32
5
4
6
9
4
6
34
13
13
6
3
8
6
49
140
87
82
%
nedovoljan
ukupno:
2011:
2010:
20
16
12
24
20
5
97
20
17
18
20
22
11
108
18
14
17
15
17
10
91
24
20
15
14
17
8
98
394
386
376
%
ukupno
pozitivno
ocijenjenih
11
14
17
10
13
27
92
9
16
16
13
11
22
87
13
17
12
13
12
16
83
9
15
15
11
15
21
86
348
335
322
% dovoljan
31
30
29
34
33
32
189
29
33
34
33
33
33
195
31
31
29
28
29
26
174
33
35
30
25
32
29
184
742
721
698
% dobar
1. a
1. b
1. c
1. d
1. e
1. f
2. a
2. b
2. c
2. d
2. e
2. f
3. a
3. b
3. c
3. d
3. e
3. f
4. a
4. b
4. c
4. d
4. e
4. f
ž
vrlo dobar
ukupno
učenika
m
odličan
razred
Uspjeh na kraju školske godine
0
0
0
1
0
1
2
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
3
0
1
0
0
1
0
2
8
6
12
0
0
0
2,94
0
3,13
1,06
0
0
2,94
0
0
0
0,51
0
3,23
3,45
0
3,45
0
1,72
0
2,86
0
0
3,13
0
1,09
1,08
0,83
1,72
3,61
3,78
3,40
3,60
3,66
3,93
3,67
3,68
3,74
3,77
3,45
3,93
3,83
3,73
3,80
3,54
3,61
3,78
3,58
3,69
3,67
3,99
4,08
3,84
3,79
3,83
3,83
3,90
3,74
3,66
3,64
Godišnjak III. gimnazije
Izostanci na kraju školske godine
razred
1. a
1. b
1. c
1. d
1. e
1. f
ukupno učenika opravdani izostanci
neopravdani
izostanci
ukupni
izostanci
ukupni izostanci po
učeniku
opravdani izostanci po neopravdani izostanci po
učeniku
učeniku
31
30
29
34
33
32
189
29
33
34
33
33
33
195
31
31
29
28
29
26
174
33
35
30
25
32
29
184
1401
1526
2787
1763
2562
1504
11543
2517
2462
1997
2542
2009
2527
14054
2607
2877
2629
2706
3801
2985
17605
3833
4625
2786
2402
1659
2366
17671
160
36
116
95
77
40
524
139
100
170
166
172
77
824
283
238
217
536
341
187
1802
323
213
354
307
603
214
2014
1561
1562
2903
1858
2639
1544
12067
2656
2562
2167
2708
2181
2604
14878
2890
3115
2846
3242
4142
3172
19407
4156
4838
3140
2709
2262
2580
19685
50,35
52,07
100,10
54,65
79,97
48,25
63,85
91,59
77,64
63,74
82,06
66,09
78,91
76,30
93,23
100,48
98,14
115,79
142,83
122,00
111,53
125,94
138,23
104,67
108,36
70,69
88,97
106,98
45,19
50,87
96,10
51,85
77,64
47,00
61,07
86,79
74,61
58,74
77,03
60,88
76,58
72,07
84,10
92,81
90,66
96,64
131,07
114,81
101,18
116,15
132,14
92,87
96,08
51,84
81,59
96,04
5,16
1,20
4,00
2,79
2,33
1,25
2,77
4,79
3,03
5,00
5,03
5,21
2,33
4,23
9,13
7,68
7,48
19,14
11,76
7,19
10,36
9,79
6,09
11,80
12,28
18,84
7,38
10,95
ukupno:
742
60873
5164
66037
89,0
82,0
7,0
2011:
721
66139
4192
70331
97,5
91,7
5,8
2010:
698
62791
5500
68291
97,8
89,9
7,9
2. a
2. b
2. c
2. d
2. e
2. f
3. a
3. b
3. c
3. d
3. e
3. f
4. a
4. b
4. c
4. d
4. e
4. f
Ukupni izostanci po učeniku
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Državna natjecanja
I ove smo godine, nastavljajući tradiciju prethodne, bili iznimno uspješni na raznim natjecanjima. Naši učenici sudjelovali
su na školskim, općinskim, županijskim i državnim natjecanjima i smotrama. Na državna natjecanja plasirali smo se iz deset predmeta i tako pokazali da smo svestrana škola koja svojim učenicima omogućava stjecanje dodatnih znanja i vještina
u različitim područjima.
Predmet
Učenik
Razred
Ekologija - Lijepa naša
Mario Zebec
1. b
Bartol Vukelić
2. b
Luka Davidović
3. a
Luka Mlinarić
4. c
Engleski jezik
Katarina Kvaternjak
2. f
Informatika
Dario Sindičić
1. f
Lovro Sindičić
1. d
Antonio Dominik
4. e
Petra Plivelić
4. a
Ana Rogač
2. c
Nikolina Sabljak
4. e
Ana Petelinšek
4. e
Žaklina Cvitkušić
1. b
Petra Markovinović
3. a
Gabriela Sušac
1. d
Ivana Blagušević
2. b
Christian Jean-Michael Jalžečić
4. e
Stjepan Novosel
1. b
Fran Kojundžić
1. e
Logika
Dominik Čulo
3. c
Matematika
Jelena Filipović
3. f
Njemački jezik
Dominik Marko Miklec
4. f
Povijest - Ponos domovine
Luka Davidović
3. a
Eugen Oreč
3. f
Mateo Poplašen
3. a
Fran Maček Pandak
3. a
Leopold Prlić
3. b
Pavao Begovac
3. c
Luka Mlinarić
4. c
Mario Dodić
4. c
Antonio Kolar
4. c
Toni Storić
4. e
LiDraNo
Vjeronauk
10
Školska godina 2011./2012.
Mjesto
Mentor
7.
Stjepan Pavek, prof.
12.
Marijana Ivica, prof.
8.
Darka Sudarević, prof.
Maja Ilić, prof.
18.
Petar Runje, prof.
Zrinka Korbar, prof.
2.
Berislava Runje, prof.
Zdenko Skukan, prof
2.
Stjepan Pavek, prof.
Godišnjak III. gimnazije
Predmet
Učenik
Razred
Atletika
Karlo Dilić
2. b
Daniel Martinko
4. b
Zvonimir Ivašković
3. b
Matej Radošević
3. c
Vitomir Međimurec
2. b
Pavao Begovac
3. c
Filip Vrdoljak
4. e
Hrvoje Pajtak
4. d
Filip Staničić
4. e
Ante Buljan
4. d
Zvonimir Anđelić
4. f
Karlo Nikolovski
Tea Pribanić
4. e
Košarka - djevojke
Rukomet - mladići
Mjesto
Mentor
1.
Mato Banovac, prof.
1.
Antonio Perić, prof
2.
Vladimir Pervan, prof
1. b
Petra Ramljak
1. a
Stella Fumić
1. a
Ariana Martek
1. a
Lana Rački
1. e
Sara Horvat
2. e
Matea Pleš
2. c
Inja Butina
2. c
Katarina Matijević
2. c
Ana Marija Perić
2. c
Lana Pačkovski
3. a
Ružica Džankić
3. d
Sara Fumić
3. c
Anamarija Lešnjak
4. e
Luka Galić
4. f
Dominik Brkić
3. c
Josip Leko
3. c
Grgur Bulović
4. e
Fran Bašić
3. e
Ivan Slunjski
2. d
Dino Volarić
2. b
Kristian Volar
3. b
Daniel Dujmović
2. f
Sven Ljubičić
1. f
Filip Milak
3. d
Matija Markas
3. e
Marko Mihaljević
3. b
Krešimir Kvesić
4. e
Mateo Seferi
3. b
Školska godina 2011./2012.
11
Godišnjak III. gimnazije
Državna matura
Ljetni rok državne mature 2011./2012.
Jesenski rok državne mature 2011./2012.
Ukupno učenika u četvrtom razredu:
184
Pristupili maturi:
9
Pali na kraju četvrtog razreda:
2
Uspješno položili maturu:
9
Upućeni na popravni ili predmetni ispit:
7
Pristupili maturi u ljetnom roku:
175
Uspješno položili maturu:
173
Hrvatski jezik
%
ostvarenih
bodova
%
bodovanacionalno
%
unutar
programa
% iznad 75%
rezultata
unutar
programa
razredni odjel
Program
Opća gimnazija
Osnovna razina B
razredni odjel
Viša razina A
%
ostvarenih
bodova
%
bodovanacionalno
%
unutar
programa
% iznad 75%
rezultata
unutar
programa
4. A
76,57
69,86
76,12
26,67
4. A
4. B
73,73
69,86
76,12
15,38
4. B
69,69
56,96
68,85
33,33
4. C
73,29
69,86
76,12
18,52
4. C
70,21
56,96
68,85
0,00
4. D
76,28
69,86
76,12
21,74
4. D
71,25
56,96
68,85
0,00
4. E
73,75
69,86
76,12
13,79
4. E
82,50
56,96
68,85
100,00
Prirodoslovno-matematička
gimnazija
4. F
71,47
69,86
76,12
19,23
4. F
68,34
56,96
68,85
0,00
UKUPNO ZA ŠKOLU
166
74,19
69,86
76,12
19,25
16
70,54
56,96
68,85
21,43
Hrvatski jezik - viša razina
Hrvatski jezik - osnovna razina
12
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Matematika
Opća gimnazija
razredni odjel
Program
Osnovna razina B
razredni odjel
Viša razina A
%
ostvarenih
bodova
%
bodovanacionalno
%
unutar
programa
% iznad 75%
rezultata
unutar
programa
%
ostvarenih
bodova
%
bodovanacionalno
%
unutar
programa
% iznad 75%
rezultata
unutar
programa
4. A
40,49
42,66
47,19
5,88
4. A
73,46
51,12
67,29
46,15
4. B
46,91
42,66
47,19
14,29
4. B
72,36
51,12
67,29
33,33
4. C
44,00
42,66
47,19
13,33
4. C
74,33
51,12
67,29
33,33
4. D
42,71
42,66
47,19
6,25
4. D
72,81
51,12
67,29
37,50
4. E
45,26
42,66
47,19
10,53
4. E
74,77
51,12
67,29
45,45
Prirodoslovno-matematička
gimnazija
4. F
56,96
42,66
47,19
39,29
4. F
72,50
51,12
67,29
0,00
UKUPNO ZA ŠKOLU
108
47,19
42,66
47,19
17,43
74
73,48
51,12
67,29
37,88
Matematika - viša razina
Matematika - osnovna razina
Školska godina 2011./2012.
13
Godišnjak III. gimnazije
Engleski jezik
Opća gimnazija
razredni odjel
Program
Osnovna razina B
razredni odjel
Viša razina A
%
ostvarenih
bodova
%
bodovanacionalno
%
unutar
programa
% iznad 75%
rezultata
unutar
programa
%
ostvarenih
bodova
%
bodovanacionalno
%
unutar
programa
% iznad 75%
rezultata
unutar
programa
4. A
70,20
69,95
73,77
7,41
4. A
67,50
64,08
73,28
0,00
4. B
70,30
69,95
73,77
13,64
4. B
77,22
64,08
73,28
50,00
4. C
72,27
69,95
73,77
19,05
4. C
72,94
64,08
73,28
22,22
4. D
74,28
69,95
73,77
30,00
4. D
72,54
64,08
73,28
25,00
4. E
74,49
69,95
73,77
18,52
4. E
71,94
64,08
73,28
0,00
Prirodoslovno-matematička
gimnazija
4. F
76,40
69,95
73,77
33,33
4. F
76,93
64,08
73,28
20,00
UKUPNO ZA ŠKOLU
144
72,98
69,95
73,77
19,86
36
74,59
64,08
73,28
28,13
Engleski jezik - viša razina
Engleski jezik - osnovna razina
14
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Osvrt na Državnu maturu
Treća državna matura je za nama. Kao i prethodne dvije mature, obilježile su je neke novosti i specifičnosti. No krenimo
redom.
Hrvatski jezik
Samo pet dana nakon posljednjeg nastavnog dana 23. svibnja
počela je Državna matura ispitom iz hrvatskog jezika odnosno njegovim dijelom Književnost i jezik. Vrlo brzo pojavile su se i prve reakcije na ispit. Komentari u novinama, na
televziji i društvenim mrežama potakli su ministra Željka
Jovanovića da oformi radnu skupinu koja je analizirala ispit
pitanje po pitanje. Zaključak skupine bio je da ima više dvojbenih pitanja na obje razine te da je test manjkav. Sa zanimanjem smo čekali odgovor Nacionalnog centra. Centar nije
popustio pritiscima te je priznao svim ispitanicima po jedan
bod na jednom pitanju na višoj odnosno jednom pitanju na
osnovnoj razini. Za vrijeme te medijske bure maturanti su
pisali i esej, drugi dio ispita iz hrvatskog jezika. Kad pogledamo kako su učenici naše škole birali između više i osnovne
razine, onda vidimo da je velika većina odabrala višu razinu.
Engleski jezik
Nakon hrvatskog došao je na red engleski jezik. Prvi su se
puta u ljetnom roku tri dijela ispita (Čitanje, Pisanje i Slušanje) pisali u istom danu. To je tehnički najzahtjevniji ispit jer
treba učionice pripremiti za kvalitetno odvijanje ispita slušanja, a i vremenski je najzahtjevniji jer učenici iz učionice ne
izlaze punih 195 minuta. Srećom, ispit je prošao u najboljem
redu. Kao i kod hrvatskog jezika i engleski jezik naši učenici
većinom biraju na višoj razini pa i oni koji su kao prvi strani
jezik tijekom četiri godine učili njemački jezik. U uspješnom
polaganju mature pomoglo im je pohađanje priprema koje je
za njih organizirala škola.
Matematika
Dva dana nakon engleskog jezika održan je ispit iz matematike. Opći dojam bio je da je ispit nešto teži od ispita
prethodnih godina. Za razliku od prethodne godine kada je
većina učenika polagala osnovnu razinu, ove je godine 62%
učenika odabralo višu razinu. Razlog takvoj promjeni leži u
promijenjenim uvjetima za upis na visokoškolske ustanove.
Nezadovoljni znanjem studenata prethodne generacije, nekoliko fakulteta odlučilo je kao uvjet za upis tražiti višu razinu matematike.
Izborni predmeti
Kada su prošli obvezni ispiti bilo je malo lakše. Izborni predmeti polagali su se sve do 12. lipnja, no na mnogim ispitima
imali smo samo nekoliko kandidata. Naime, samo ispite iz
politike i gospodarstva, fizike, biologije i psihologije polaže
veći broj učenika. Naravno, odabir izbornih predmeta usko
je vezan za odabir fakulteta, odnosno uvjeta koji su propisani
za pojedine studijske grupe. Najveći je problem kod izbornih
Ukupni rezultati
Srednja ocjena obveznih predmeta:
3,50
Srednja ocjena izbornih predmeta:
3,06
Srednja ocjena škole:
3,39
predmeta nedolazak na prijavljene ispite. Iako su ispite mogli odjaviti do određenog roka, neki ih učenici nisu odjavili.
Tako se događalo da na ispit na kojem je trebalo biti pet šest
kandidata dođe samo jedan. Kako bi se ubuduće izbjegle
takve situacije, u Centru najavljuju promjene pravilnika o
polaganju mature, a kao jednu od mjera najavljuju novčano
sankcioniranje neopravdanog nedolaska na ispit.
Na rezultate ispita čekali smo do početka srpnja. Iako se maturantima čini da je taj period od mjesec dana dosta dug, zapravo se za to vrijeme u Centru obavlja ogroman posao.
Obavljaju se ocjenjivanja ispita iz svih predmeta u kojima
sudjeluje i više naših profesora. Posebno zahtjevni su ocjenjivanje eseja iz hrvatskog i stranih jezika (svaki esej ocjenjuju
dva ocjenjivača, a po potrebi i treći). Novost je ove godine
bila poništavanje onih ispita u kojima su ocjenjivači naišli na
neprimjeren tekst ili crtež.
Nakon ocjenjivanja slijedi određivanje pragova prolaznosti.
Posebne radne skupine na temelju rezultata i na temelju težine ispita određuju pragove za pojedine ocjene. Naravno, iz
svakog predmeta je posebna radna skupina. I ovdje je sudjelovalo nekoliko naših profesora.
Nakon objavljivanja rezultata učenici su imali mogućnost
ulaganja prigovora na ocjenjivanje. Da bi to bilo moguće svi
ispiti su skenirani i objavljeni na stranici Postani-student.
Rezultati
Kada smo dobili rezultate bili smo prilično zadovoljni. 173
učenika uspješno su položili maturu, a nažalost, dvoje učenika je palo na višoj razini matematike. Naravno, u jesenskom
roku uspješno su položili kao i svi oni učenici koji su na jesenski rok upućeni zbog popravnih ili predmetnih ispita.
Kasnijom analizom ustanovili smo da smo u svim predmetima postigli iznadprosječne rezultate.
Posebno treba istaknuti Neru Gržin i Grgura Bulovića,
učenike 4. e razreda, čiji su eseji iz hrvatskog jezika najbolje
rangirani u Hrvatskoj. I Luka Mlinarić, učenik 4. d razreda,
osigurao je najbolji rang iz matematike na osnovnoj razini.
Na odlične uspjehe iz logike smo već navikli pa su se i ove godine sva tri učenika koja su polagala taj ispit rangirali u prvih
devetnaest u Hrvatskoj. Učenik 4. f razreda Dominik Marko
Miklec postigao je odličan 6. rang iz njemačkog jezika.
Još smo bili zadovoljniji kad su objavljeni rezultati upisa na
fakultete. 84% naših učenika upisalo je prvi ili drugi izbor.
Čestitamo im na tome i nadamo se da će jednako uspješno
nastaviti studirati na odabranim fakultetima.
Darka Sudarević, prof.
Školska godina 2011./2012.
15
Godišnjak III. gimnazije
Grgur Bulović i Nera Gržin – autori najboljih eseja u Hrvatskoj
Smireno i opušteno bar do ulaza u školu
Važno je pojesti nešto slatko i otići na toalet. Ipak, bez prethodne pripreme i truda ne može se
puno postići.
Antonio Dominik
Ove je školske godine čak dvoje maturanata naše škole napisalo najbolji esej (sa svim bodovima) iz hrvatskoga jezika na
državnoj maturi. Riječ je o Neri Gržin i Grguru Buloviću,
učenicima IV. e razreda. Ne bismo li saznali kako su se pripremali za maturu, kako su se osjećali tijekom pisanja ispita
i koliko su odahnuli po njihovom završetku, odlučili smo im
postaviti nekoliko pitanja.
Je li vam hrvatski bio među dražim predmetima?
Grga: Hrvatski mi je još od osnovne u dobrom sjećanju zbog
dvojice profesora koja su ga učinila najzanimljivijim predmetom u školi, tako da mi je sve do završetka srednje ostao
među najdražim predmetima. Tome je, naravno, pridonijela i
raska (prof. Maja Ilić) - nije da laskam! (smijeh)
Čitajte lektire i sudjelujte na nastavi
Jeste li pročitali sve lektire i sve četiri godine redovito učili
hrvatski?
Grga: Pročitao sam većinu djela koja su mogla doći kao
tema na eseju. Većina je tih lektira na repertoar došla tek u
četvrtom razredu pa nisam imao mnogo djela za nadoknadu.
Tijekom sve četiri godine, nakon svake smo lektire dobivali
male provjere pa sam ih bio primoran čitati i zbog ocjene iz
hrvatskog. To i nije bio neki problem jer je većina pisana u
prozi, lako čitljiva i zanimljiva. Sigurno ne odmaže ni slušanje na satu, kao ni vođenje bilješki za pojedine lektire - sve su
to mali detalji koji vode ka boljoj ocjeni na maturi.
Od svih predmeta koje sam pisao na maturi, za hrvatski sam
se najtemeljitije spremao i presretan sam što sam ga položio
s odličnim. Ipak, nisam očekivao maksimalan broj bodova na
eseju. Očito su kriteriji raske u srednjoj bili prestrogi jer u
četiri godine nisam dobio niti jednu peticu iz eseja. (smijeh)
Nera: Mislim da za rasturanje na maturi nije najvažnije svaki
dan sjediti za knjigom i imati super ocjene. Ja sam se, recimo, u četvrtom razredu borila za dvojku iz hrvatskog – imala sam jedinice iz testova, lektira, svega mogućeg, a na kraju
sam zahvaljujući dobroj volji odlične profesorice izvukla čak
trojku. (Ipak, do četvrtog je razreda imala petice iz hrvatskog! op. a.) Ocjene definitivno nisu odraz znanja. Ono što
svakako olakšava usvajanje gradiva sudjelovanje je na nastavi,
prisutnost na satu kad se djelo obrađuje jer je onda doma sve
puno lakše.
Je li važnija dobra potkovanost u književnosti ili gramatici
i pravopisu?
Grga: Obje su komponente podjednako važne, samo što ti
neke stvari iz književnosti možeš naučiti i tjedan dana prije
mature (kao ja) dok je s vokabularom, gramatikom i pravopi-
16
som druga stvar. Ako do mature nisi naučio razliku između
č i ć, ije i je, jer i je l’ i sl., nećeš ni na eseju, u toj brzini i pri
tolikom stresu skužiti da si napisao neču, nejdem, nemrem,
ljep, itd.
Bavite li se inače pisanjem?
Grga: Volio sam hrvatski kao predmet, pisao sam dobre eseje, ali dalje od toga nisam išao.
Nera: Trenutno se ne bavim nikakvim pisanjem, ali prije jesam i uvijek mi je išlo od ruke. U osnovnoj sam bila članica
literarne skupine, a voljela sam i ovako neobavezno doma koji
put staviti misli na papir kada bih dobila inspiraciju.
Sistematizirajte razdoblja
Jesu li vam za pripremu bili dovoljni satovi hrvatskog ili
ste išli na pripreme unutar ili van škole?
Nera: I više nego dovoljno bilo je pratiti zaista iscrpnu nastavu profesorice Ilić i pripreme koje je držala u školi. Još sam
se samostalno pripremala doma (s tim sam krenula koja tri
dana prije same mature). Nisam išla ni na kakve dodatne pripreme i zbog toga mi je drago. (smijeh)
Grga: Nisam išao ni na kakve posebne pripreme, pripremao
sam se samostalno učeći uz skripte.
Jeste li se kako posebno pripremali? Na primjer, jeste li
doma sastavljali eseje za svako djelo koje je bilo na popisu?
Grga: Za test je najvažnije u glavi sistematizirati razdoblja i
u njih znati svrstati književnike i njihova djela. Vjerujte mi,
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
to stvarno puno pomaže. Što se tiče eseja, ako si čitao lektire, onda ti je dovoljno dan prije pročitati kratke sadržaje i
poante djela koja mogu doći kao tema za esej. Stvarno ne bi
trebalo biti nikakvih problema.
Nera: Kako skoro nijednu lektiru četvrtog razreda koja je
bila na popisu za esej nisam bila pročitala, pripremala sam se
tako da sam ih se većinu natjerala pročitati i prošla sam bilješke sa sata. Za Stranca i Crnog mačka napisala sam doma
eseje jer mi je u glavi bilo: „Isuse, ak’ mi ovo dođe na maturi,
fakat nemam pojma kaj bum napisala.“
Držite se smjernica
Smatrate li da je na popisu bilo previše djela?
Grga: Naravno, ali nije problem u samoj količini lektira, već
u količini gradiva za koje se očekuje da će ih tijekom četiri
godine učenici savladati. Nije ni čudo da ih sve više posustaje
i da nam obrazovanje ne vidi svjetlo na kraju tunela.
Nera: Uopće ne smatram da je na popisu previše djela i mislim da samo mogu biti zahvalna što neću imati puno više,
kao što će vjerojatno imati buduće generacije. Količina koja
je nama bila nametnuta sasvim je prihvatljiva i više je nego
moguće dobro se pripremiti.
Jesu li smjernice po kojima je trebalo sastaviti esej bile zahtjevne?
Nera: Smjernice nisu bile zahtjevne. Sve je bilo već viđeno i
prodiskutirano na samoj nastavi tako da je samo pitanje koliko si radio bilješke.
Grga: Ma nisu. Sve što je trebalo napisati, bilo je zadano u
smjernicama. Najvažnije je držati se smjernica i ne odlutati
od teme jer si onda u banani.
Nemojte se sekirati
Je li bilo dovoljno vremena?
Nera: Svi smo različiti, pišemo različitom brzinom. Što se
mene tiče, bilo je dovoljno vremena. Štoviše, bila sam gotova
prije, a napisala sam zaista mnogo.
Grga: Uf, o tome bi se dalo raspravljati. Po reakcijama maturanata, za esej je bilo premalo vremena, dok je za neke druge
ispite, gdje treba samo zaokruživati, bilo previše vremena.
Recimo, ja sam esej završio pet sekundi prije isteka vremena.
Kako je na vas utjecao stres prilikom sastavljanja eseja?
Grga: Gledaj, uvijek je najgori početak. Nikako da kreneš;
pogledaš lijevo, pogledaš desno, svi pišu, a jedino ti nemaš inspiraciju. Ali, kad jednom krene, onda toliko „siluješ“ olovku
da na kraju moraš izbacivati određene dijelove teksta koliko
si natrkeljao.
Nera: Stres - nula bodova. Nisam se osjećala kao da sjedim
na maturi i da mi o tim riječima ovisi budućnost. Samo sam
pisala kao i svaki drugi put i mislila si: „Ma kaj bude - bude,
što se više živciram i pazim, to će gore ispasti.“ Pustila sam
ruku da klizi.
Jeste li imali neku posebnu taktiku?
Nera: Hmm taktika... Probala sam spavati, ali koliko sam
u tome uspjela, druga je stvar. Pojela sam nešto slatko, više
zbog tog što sam ovisnik o slatkišima nego zbog mature.
Imala sam vode, večer prije baš nisam tulumarila, prije ispita
sam išla pi-pi, zapalila sam cigaretu i to je to. (smijeh)
Grga: Mi smo prije mature svako jutro bili na kavi. Tamo
treba izbjegavati priče o samim ispitima - što je nemoguće, ali
vrijedi pokušati. Bez obzira o čemu pričali, dobro dođe kava
s frendovima, malo hrane, zeka-peka... Smireno i opušteno
bar se plati račun, a onda nervozno uđe u školu. Ipak, najvažnija stvar prije ispita je - odlazak na WC!
Kakav je opći dojam?
Grga: Iz razgovora s ljudima koji idu u druge škole shvatio
sam koliko smo ja, moji frendovi, ali i cijela generacija pripremljeni ne samo za maturu, već i za faks i budući život.
Znam kako je sadašnjim maturantima, ali i svima kojima matura tek slijedi za koju godinu. Ista se stvar događala i meni
i ljudima u mom razredu. Imaš osjećaj da ti ništa ne polazi
za rukom, da si glup, da nećeš uspjeti položiti maturu i upisati željeni fakultet. Dođe ti da prekineš školovanje koliko te
starci, profesori i brijači u školi živciraju, ali nekako doguraš
do kraja. Onda nema nikog sretnijeg od tebe jer shvatiš da si
završio jednu od najtežih škola u Zagrebu, bez obzira kakve
glasine kružile o njoj.
Ako imaš snage i volje ostajati poslije škole još dva sata i vježbati, to neizmjerno pomaže, pogotovo kod ponavljanja matematike i engleskog. Druge škole nemaju takav sistem i to
treba maksimalno iskoristiti.
Profesori izlaze u susret i to rezultira time da devedeset posto
učenika upiše željeni faks. Kušlanova je stvarno teška škola,
traži dosta rada i odricanja, pogotovo ako se baviš i nečime
sa strane. Na primjer, ja sam u četvrtom razredu češće spavao
preko dana nego tijekom noći. Uobičajeno je bilo da nakon
treninga, u pola dvanaest, kad svi idu spavati, ja krećem s
učenjem. Bio sam kronično neispavan, noć prije hrvatskog i
matematike ponavljao sam i vježbao do pet ujutro.
Matura je ispit o čijoj uspješnosti ti ovisi budućnost i s time
nema zafrkancije. Međutim, ako radite, stvarno ne bi trebalo
biti nikakvih problema. Zato samo naprijed i bez straha, sadašnji i budući maturanti!
Školska godina 2011./2012.
17
Godišnjak III. gimnazije
Događajnica
Priredile: Lucija Gegić i Magdalena Margić, II. a
I ove smo godine marljivo pratili sve važnije događaje vezane
uz školu, ali i šire, te ih redovito objavljivali na zidnim novinama i, nešto manje redovito, na internetskim stranicama.
Ovdje vam donosimo samo pregled najvažnijih školskih zbivanja.
Pripreme za državnu maturu
Maturante koji su se nakon maturalca vratili u stvarnost dočekala je strka jer se matura opasno približila. Zato su se naši
profesori i ove školske godine potrudili olakšati im stresne
pripreme za državnu maturu te su tako već u rujnu počele
besplatne i stručne pripreme koje su se održavale sve do maturalnih ispita.
Jesenski izleti
Rujan
Uređenje škole
Na početku školske godine dočekale su nas ponovno brojne
promjene. Radovi u školskoj dvorani privedeni su kraju, učionice su osvježene novim zelenim zastorima, projektorima i
reflektorima koji nam omogućavaju bolji rad na nastavi. U
matematici i fizici postavljena su dva reflektora, a u ostalim
učionicama po jedan. Između ostalog, u rujnu je počelo obnavljanje sjevernog ulaza u školu, tzv. kule. Najviše pažnje i
„medijske buke“ (na zidnima) izazvalo je uređenje matematičke učionice.
Uz tri zida postavljena su računala koja bi učenicama trebala
olakšati svladavanje gradiva, a nama se činilo da nam samo
otežavaju rad na nastavi. No, kao i uvijek, buka se stišala, a
mi smo se naviknuli na novosti.
18
Na jesenske izlete krenuli smo 30. rujna. Prvašići su već tradicionalno putovali u Vukovar i Osijek. Posjetili su sva povijesno važna odredišta u Vukovaru, a zatim su se zaputili
prema Iloku i Osijeku. Na prvom putovanju učenici su najviše uživali u druženju i međusobnom upoznavanju. Učenici
svih šest drugih razreda odlučili su se na dvodnevni izlet te
su posjetili grad ćevapa, sevdaha i dobre zabave – Sarajevo.
Posjetili su sam centar, Baščaršiju, Tunel spasa, ali su uživali
i u sarajevskim prirodnim ljepotama na Vrelu Bosne. Trećaši su svoj dvodnevni izlet proveli u Budimpešti gdje su se
zabavljali i uživali. Maturanti su kao i prethodnih godina,
ostali u Zagrebu jer su se tek vratili s maturalaca. Priliku za
zabavu pronašli su na Sljemenu gdje su uživali u čistom sljemenskom zraku.
Listopad
Maja Šuman – Ponos Hrvatske
Učenica IV. a razreda i stolnotenisačica drugoligaškog kluba
Marathon, Maja Šuman, koja je u listopadu prošle godine
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
zgrade, a zamijenjeni su i prozori na prostorijama iznad glavnog ulaza. Završena je i kompletna ograda, izvana i iznutra,
zidovi su obojani divnom zelenom bojom, a željezne šipke su
smirujuće krem boje.
Osim toga, u studenom su postavljene nove švedske ljestve u
obnovljenoj dvorani te se počela održavati nastava u njoj.
Kako uvijek biti u pravu
stradala na pruzi kod Zapadnog kolodvora na Črnomercu,
dobila je nagradu Ponos Hrvatske. Nagradu je 2005. godine
ustanovio dnevni list 24sata. Nagrada se svake godine dodjeljuje hrvatskim građanima za hrabra i nesebična djela. Maja,
koja je iz Poreča došla u Zagreb i u III. gimnaziju, samo mjesec dana prije nesreće, izvrsno se uklopila u razred i stekla
simpatije svojih kolega. U nesreći je zadobila teške ozljede
glave i desne noge. Srećom, Maja je sada odlično. Ponovno je
zaigrala stolni tenis i briljirala u školi.
Dani kruha
Kao i svake godine, naša je škola sudjelovala na smotri Dani
kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje koja se održala u
Pregradi 9. listopada gdje su tradiciju i običaje hrvatske nacionalne baštine predstavili učenici osnovnih i srednjih škola te
učeničkih domova iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine te
Vojvodine. Na izložbi su učenici izložili mnogobrojne krušne
proizvode (koje su sami izradili), različito autohtono bilje, žitarice i voće, specifično za područje iz kojeg dolaze, prikazali
su prehrambene navike svog zavičaja, običaje blagovanja, ru-
I ove se godine u našoj školi obilježio Dan filozofije u organizaciji profesora Petra Runje. 17. studenoga održano je predavanje pod nazivom „Kako uvijek biti u pravu“. Predavač Bruno Pušić, asistent metodike nastave filozofije na Hrvatskim
studijima, upoznao nas je s erističkom dijalektikom. Pokušao
nas je poučiti umijeću vođenja prepirke iz koje bismo uvijek izišli kao pobjednici, uvijek bili u pravu, služeći se per fas
et nefas, dopuštenim i nedopuštenim sredstvima. Prikazao
nam je 38 Schopenhauerovih trikova koji nam mogu biti od
velike koristi, čak i u svakodnevnim raspravama.
Prva pomoć u Novom Vinodolskom
Učenici drugih razreda koji pohađaju fakultativnu nastavu
prve pomoći išli su na praktični dio obuke u Novi Vinodolski
u terminu od 7. do 9. studenog u pratnji profesorice Ksenije
Bedeković. Obuku u Novom Vinodolskom vodi tim stručnjaka iz Crvenog križa uz pomoć mladeži. Demonstratori su
im pokazali kako napraviti kvalitetne zavoje, što učiniti u slučaju pada u nesvijest, kako pravilno imobilizirati ili napraviti
reanimaciju i mnoge druge stvari u slučaju nezgoda.
Položeni stručni ispiti
Profesorica Katarina Essert te profesori Denis Gagić i Ilija
Barišić u studenome su uspješno položili svoje stručne ispite.
kotvorine te stare alate. Uz profesora Srećka Malbašića našu
su školu predstavljale učenice Emilija Fištrović i Jelena Jarić
te profesorica Ivana Cvijović Javorina koja si je dala truda u
izradi kolača i peciva.
Studeni
Otvoren glavni ulaz
Radovi su tekli prema planu te je tako početkom studenog
otvoren glavni ulaz u školu i obnovljena fasada na tom dijelu
Prosinac
Blagdanski ugođaj na hodnicima
Ove su godine gotovo svi pridonijeli uređenju školskog hodnika za blagdane. Zajedno s profesoricom Natašom Drenčić-Jerković sportašice su stavljale plakate i božićne ukrase
te tako započele obilježavanje božićnih blagdana. Sudjelovali
su i profesori. Profesorica Ivana Cvijović sa svojim je 1. a razredom izradila plakat s 35 anđela koji simboliziraju svakog
pojedinca iz razreda uključujući i razrednicu. Bor s poklo-
Školska godina 2011./2012.
19
Godišnjak III. gimnazije
nima izradio je 1.
d s profesoricama
Marijom Maričić i
Zrinkom Gracin.
Čestitke za Božić i
Novu godinu s profesoricom Milom
Bartulović izradio je
1. e razred. Profesor Srećko Malbašić i njegova grupa
Marijanska svetišta
napravili su jaslice, a
profesorica Zrinska
Zrnčić-Krajnović
izradila je kućicu
u snijegu. Novinari
su sve vrijedno zabilježili i pripomogli u uređivanju.
Božićna akademija
Već tradicionalno, posljednji dan prvog polugodišta, 23. prosinca, održana je priredba kojom smo obilježili Božić. Učenici
su i ove godine uložili puno truda i oduševili publiku. Učenici četvrtih razreda pripremili su nam, uz pomoć profesorice
rica Martinović i Ivo Gregurević te profesorica Marija Bilić.
Uživali smo u trinaest pojedinačnih scenskih nastupa, od ko-
jih je osam prošlo na županijsku razinu smotre, a među njima
su i naši učenici Fran Kojundžić, Viktorija Radman, Marta
Sršan i Ana Rogač.
Od sedamnaest prijavljenih literarnih radova na županijski
LiDraNo predloženo je osam radova. Od tri prijavljena rada
naših učenika dalje je prošao samo rad učenice Silvije Dumić.
Sutradan su se u Dječjem kazalištu Dubrava održali skupni
scenski nastupi. Od devet dramskih igara koje smo imali priliku pogledati, šest ih je predloženo na županijsku smotru, a
među njima je i naša dramska skupina GTTG s predstavom
Iz dana u dan.
Veljača
Božene Fiamengo, kratku dramsku igru na talijanskom jeziku Un’ esame difficile (Težak ispit). Djevojački zbor, pod
vodstvom profesorice Martine Krajnović, oduševio je publiku izborom i izvedbom pjesama uz pratnju Tine Vrban na
violini, Ane Votoupal na flauti i Jurja M. Kutnara na glasoviru. Posebno su oduševljenje i ove godine izazvali članovi
dramske skupine GTTG dramskom igrom Božić je… koju
su sami osmislili, napisali i režirali, a njihova je voditeljica,
prof. Maja Ilić, tek uskakala svojim stručnim savjetima.
Siječanj
Domaćini Lidrana
III. gimnazija je i ove godine bila domaćin smotre LiDraNo
na razini gradskih četvrti. Tako smo 30. siječnja ugostili učenike iz jedanaest različitih srednjih škola s područja Gornje
Dubrave, Sesveta, Pešćenice i Žitnjaka, Trnja, Gornjeg grada
i Medveščaka. Povjerenstvo za prosudbu činili su glumci Pe-
20
Odlični rezultati na Lidranu
Županijska smotra Lidrana održala se od 20. do 22. veljače
na tri lokacije – PŠ Vladimira Preloga, Satiričko kazalište
Kerempuh i Vidra. Prvog dana smotre održali su se pojedinačni scenski nastupi. Iako je naših četvero predstavnika bilo
vrlo blizu prolaza
na državnu razinu, konkurencija
je bila prejaka te
se nisu uspjeli
plasirati.
Skupni scenski
nastupi održali
su se dan kasnije.
Naši GTTG-ovci nastupili su
s predstavom Iz
dana u dan prema drami J. C.
van Italliea.
Konkurencija je
bila zaista jaka,
ali možemo ponosno reći da
je povjerenstvo
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
jednoglasno odlučilo da naši prolaze na državnu smotru.
Posebno je pohvaljena odlična suradnja mentorice, profesorice Maje Ilić, i učenika jer su dramu izmijenili i dodali suvremene situacije i tako stvorili realan portret društva. Osim toga, pohvalili su izvrsnu glumu, razgovjetnost,
koncentraciju, tempo i minimalizam. Evo dokaza našim
glumcima da se dolazak subotom u školu ipak isplati.
Posljednjeg dana smotre pred povjerenstvo su stigli školski listovi i samostalni novinarski radovi. Naš školski list
„Mi mladi“ dobio je najbolje kritike za grafičko, sadržajno i
likovno oblikovanje te je pohvaljen kao vrlo kvalitetan rad.
Kao i uvijek predložen je na državno, a ove godine i pozvan.
Od pet prijavljenih samostalnih novinarskih radova, na
državnu razinu predloženi su svi radovi, ali je na kraju pozvan samo jedan – intervju Petre Plivelić s Miroslavom Mićanovićem „Pustolovina čitanja i pisanja“.
Radijska emisija o volontiranju „Ja sam za, a ti?“ učenica
Karle Beljo i Alene Kananović pohvaljena je i predložena za
državnu razinu, ali nažalost nije prošla. Isto se dogodilo i s
kratkim filmom „Ego sum“ Christiana Jalžečića i Ane Birtić.
Maškare
Zbog slabog odaziva prošle godine nije održan izbor za najbolju masku, ali smo svejedno toga dana uživali u
pogledima na kreativne
maske učenika naše škole. Našlo se svega, od beduina do nogometašica i
Mamića, a bilo je i onih
koji su u pidžami došli do škole i još jednom
htjeli pokazati kako su
bili u Amsterdamu noseći lutku na napuhavanje. Nadamo se da ćemo
dogodine ponovno imati
izbor za najbolju masku.
Doskijali do zlata
zreda. Dečki su ekipno osvojili prvo mjesto i time donijeli još
jedan zlatni pehar našoj školi.
Ožujak
Sportski uspjesi
U ožujku je završilo natjecanje u plivanju na kojem smo postigli izvrsne rezultate. Još u siječnju naše su plivačice osvojile
prvo mjesto u gradu, a sada su im se pridružili i mladići osvojivši brončanu medalju.
Ove smo godine bili uspješni i na natjecanju u badmintonu,
za osvojeno prvo mjesto zaslužni su Stjepan Radić, Luka
Bandov, Karlo Martinek i profesorica Nataša Drenčić-Jerković.
U sportskoj dvorani PŠ V. Preloga održano je natjecanje
srednjih škola u Show i Hip Hop plesovima. Naše cure nastupale su u Street dance kategoriji. Pod vodstvom mentorice
Nataše Drenčić-Jerković mjesec dana pripremale su koreografiju kojom su osvojile 5. mjesto.
U Delnicama se 28. veljače održalo skijaško natjecanje na
kojem su sudjelovale i naše ekipe predvođene profesorom
Matom Banovcem. Naši predstavnici bili su Antonio i Filip
Kratofil iz II. e te Dora Dumančić i Dora Šelaj iz IV. d ra-
Školska godina 2011./2012.
21
Godišnjak III. gimnazije
20. ožujka održane su sportske završnice u kojima smo, prema očekivanjima, postigli izvrsne rezultate. U školu su stigla
još dva zlatna pehara i jedna bronca. Time smo osigurali četiri prva, jedno drugo i dva treća mjesta u gradu Zagrebu.
Naše su košarkašice izborile odlazak na državno prvenstvo
osvojivši zlato uvjerljivom pobjedom protiv Sportske gimnazije. Rukometaši su također ove godine odigrali fantastičan
niz utakmica i osigurali ulazak u završnicu u kojoj su izborili
I ove godine, kao i prošle, naša je škola bila jako uspješna.
Učenici su školu predstavljali na državnim natjecanjima iz
čak deset predmeta! Išli smo na natjecanja iz hrvatskog jezi-
zlato. Košarkaši, nažalost, ne idu na državno, iako su se dobro držali i osvojili treće mjesto u gradu.
Travanj
Novi radovi na školi
ka, logike, matematike, sociologije, povijesti, njemačkog jezika, vjeronauka, informatike, tjelesnog i engleskog. Učenici su
školu predstavljali na državnom natjecanju iz ekologije pod
nazivom Lijepa Naša, a vodio ih je profesor Stjepan Pavek.
Jelena Filipović iz 3. f razreda, pod vodstvom profesorice
Zrinke Korbar, pozvana je na državno natjecanje iz matematike koje se održalo u Poreču od 25. do 27. travnja 2012.
godine.
Početkom travnja počelo je preuređenje školskog igrališta.
Na mjestu bivšeg malonogometnog terena napravljeno je
stolnotenisko igralište s četiri stola koje je ograđeno ogradom. Postavljen je jedan koš za treće košarkaško igralište, a
obnovljena je i atletska staza uz koju su postavljeni novi reflektori, pa sada možemo trčati i posljednji sat u poslijepodnevnoj smjeni bez straha da ćemo se izgubiti. Profesori tvrde
da reflektori ne griju pa ćemo se znojiti samo od (ne)rada.
Natjecanja
Učenicima koji su se plasirali na državna natjecanja iz hrvatskog jezika, vjeronauka, sociologije, logike, matematike i
njemačkog jezika pridružili su se i Lovro i Dario Sindičić,
mladi informatičari iz prvog razreda te ekolozi Mario Zebec,
Bartol Vukelić, Luka Davidović te Luka Mlinarić.
22
Na državno natjecanje o Domovinskom ratu plasirale su se
dvije skupine naše škole pod vodstvom profesora Zdenka
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Proljetni izleti
Kako se bližio kraj godine, shvatili smo da nam treba mali
predah od svega, a najbolji lijek za to bili su proljetni izleti.
Prvaši su se odlučili za Austriju – neki su posjetili Beč, a neki
Graz. Uživali su u čarima tvornice čokolade i iskoristili ovaj
izlet za još bolje međusobno upoznavanje.
Drugaši na ovaj izlet nisu išli zajedno. 2. e i f razredi posjetili
su Budimpeštu, uživali u noćnoj vožnji Dunavom i delicijama iz najpoznatije mađarske slastičarne.
2. a, b i c posjetili su Graz, dvorac Eggenberg, McDonald’s
i H&M te uživali u danu odmora od škole s puno smijeha
i zabave.
Skukana. Iz logike na državno natjecanje plasirao se učenik
III. c razreda, Dominik Čulo, a vodio ga je profesor Petar
Runje.
Profesorica Berislava Runje
vodila je Dominika Marka
Mikleca iz 4. f razreda na državno natjecanje iz njemačkog
jezika.
Katarini Kvaternjak iz 2. f
razreda, profesorica Marijana Ivica bila je mentorica na
državnom natjecanju iz engleskog jezika. Čestitke svima
koji su ovako daleko dogurali!
Treći razredi su zbog financijskih (ne)mogućnosti taj sunčani petak proveli u Zagrebu. Neki su popili jutarnju kavu u
Maksimiru, drugi su pak posjetili Muzej prekinutih veza ili
slično. Iako možda nisu bili zadovoljni, morali su to prihvatiti jer je ipak trebalo podmiriti maturalac.
Maturanti su odlučili petak provesti u školi, pripremajući
se za maturu, ali ne sumnjamo da su im nedostajali drugaši,
buka na hodniku i pokoji zaljubljeni pogled.
Sport
U četvrtak, 19. travnja održalo se II. kolo srednjih škola u
ženskoj atletici. Natjecanje se odvijalo na ŠRC Mladost. Djevojke III. gimnazije sudjelovale su u sljedećim disciplinama:
skok u vis, skok u dalj, trčanje na 100m, 400m i 800m i štafeta 4x100m. Naša škola plasirala se na 4. mjesto ekipnog
poretka s osvojenih 575 bodova.
Školska godina 2011./2012.
23
Godišnjak III. gimnazije
„Dojdi osmaš, Zagreb te zove“ s ciljem upoznavanja osmaša
sa srednjim školama i njihovim programima. I naša je škola
postavila svoj štand na kojem smo izložili pehare, časopise i
promotivne materijale. Naš štand bio je jedan od posjećenijih
te se puno osmaša, a i njihovih roditelja, zanimalo za našu
Treću. Posjetio nas je i novinar s portala srednja.hr te snimio
kratki prilog o našoj školi.
Persil kup
U periodu od 29. travnja do 1. svibnja održan je Persil kup
2012. Persil kup zapravo je turnir rukometa na pijesku koji
se održao na Jarunu. Naša škola je prijavila dvije ekipe: Treća
– juniorke te Treća sreća – juniorke. Treća sreća je po ukupnom poretku Persil kupa 2012. osvojila 2. mjesto, dok se
druga prijavljena ekipa naše škole našla na 4. mjestu.
Zamjena učenik – profesor
Državna sportska natjecanja
Od 6. do 8. svibnja u Poreču održala su se državna prvenstva
u atletici, košarci i rukometu na kojima je sudjelovala i naša
škola. U Zagreb smo se vratili s osvojenim prvim mjestom u
atletici i košarci te s rukometnim srebrom.
Košarka
Profesori kažu da su djevojke definitivno radile čuda jer su
svaku utakmicu pobijedile s četrdesetak poena razlike. Moramo im posebno čestitati jer su odigrale utakmice na nivou
NBA lige. U finalu, naše su cure igrale protiv Šibenika kojeg
su pobijedile rezultatom 72:40.
I ove smo godine, već tradicionalno, održali zamjenu uloga
učenika i profesora. Odaziv je ovog puta bio nešto slabiji, što
zbog blizine mature, što zbog prekasne organizacije. Iako
nije bilo zabavno kao proteklih godina, zamjene su uglavnom
bile uspješne. Naravno, kava koju su profesori skuhali bila je
odlična, kao i samo druženje s njima. Komentari su bili pozitivni, a učenici i profesori izrazili su želju da se ovaj projekt
nastavi i idućih godina.
Svibanj
Dojdi osmaš
Kao i svake godine, Grad Zagreb organizirao je manifestaciju
24
Rukomet
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
III. gimnazija osvojila je drugo mjesto na državnom natjecanju. Svaku utakmicu do finala odigrali su i bolje nego što je
bilo očekivano, a to ih je koštalo energije potrebne za finale.
Finalnu utakmicu odigrali su protiv Ivanić-Grada pred 1700
gledatelja. Utakmica je bila napeta i, nažalost, završila je nepovoljnim rezultatom za naše rukometaše.
Atletika
Kušlanovoj.
Program smo započeli svečanom akademijom. Imali smo uistinu bogat glazbeni program te smo odslušali zborašice i još
nekoliko glazbenih točaka učenika koji uz Treću pohađaju
glazbene škole.
Pozdravni govor maturanata kojim se opraštaju od Treće,
svih učenika i profesora, u ime cijele generacije pročitao je
predsjednik Učeničkog vijeća, Filip Vrdoljak.
Naša dramska skupina GTTG izvela je dramsku igru s kojom se predstavila na ovogodišnjoj državnoj smotri Lidrana
u Šibeniku na kojoj je dobila odlične kritike.
Natjecanje atletike svelo se na niz šokove za našu školu. Stalno smo bili bod-dva ispred ili iza lokalnih škola. Kada je prošao skok u vis i skok u dalj te kada su bile istrčane discipline
na 100 m, 400 m, 800 m, bili smo sigurni da smo u velikom
vodstvu dok se drugi nisu počeli žaliti na ishod. Kada su se
prebrojali bodovi i za posljednje trkače discipline na 1000 m,
bilo je sigurno da smo u vodstvu za jedan bod. Tko će biti
prvi, mogla je presuditi samo štafeta na 4x100 m koja je na
kraju rezultirala u našu korist.
Nakon završetka svečane akademije, uputili smo se u zbornicu gdje su učenicima i profesorima koji su sudjelovali na
državnim natjecanjima uručene nagrade i pohvalnice te smo
kasnije otišli na školsko igralište na kojem se održala smotra školskog sportskog kluba III. gimnazije. Predstavili su se
učenici iz svih fakultativnih predmeta tjelesne kulture poput
skijanja, rukometa, streljaštva, nogometa, atletike, krosa i
ostalih.
Dan maturanata
Lipanj
Sport
Već je općepoznato da su naši muški atletičari u Poreču osvojili titulu državnih prvaka te zato idemo sljedeće godine na
svjetsko prvenstvo u Karlove Vary u Češku.
Naše su košarkašice također državne prvakinje te će ići na
svjetsko natjecanje srednjih škola u košarci na Cipar.
Napokon je stigao taj dan kojeg su svi maturanti s nestrpljenjem čekali. Budući da su radovi na školskom igralištu bili u
tijeku, školska tradicija je narušena i mjesto zločina premješteno je na Jarun. Bilo je puno suza, smijeha, lijepih trenutaka, finog roštilja i viška emocija. Nakon posljednje pjesme,
većina se prebacila u Hemingway gdje se tulum nastavio do
jutra.
Dan škole
U četvrtak, 31. svibnja, obilježili smo Dan škole koja ove godine slavi 90 godina tradicije i uspjeha te 75 godina rada u
Maturalna večera
U subotu, 9. 6. 2012. godine, naši su maturanti proslavili svoju maturalnu večer
koja se održala u hotelu The
Regent Esplanade. Bili su
stvarno prekrasni, a tulumarili su do dugo u noć. Oprostili su se od svojih profesora
i najdraže škole jednom prekrasnom zajedničkom večerom. Jutarnju su kavu, po
već svima poznatoj tradiciji,
popili u Klinčeku, za koji se
nadamo da će i nakon odlaska često posjećivati.
Školska godina 2011./2012.
25
Godišnjak III. gimnazije
1. a razred
Razrednica Ivana Cvijović Javorina, prof.
IME I PREZIME
USPJEH
IME I PREZIME
USPJEH
1. Barbara Baučić
Dobar 6. Silvija Dumić
Vrlo dobar
2. Lana Bratelj
Vrlo dobar 7. Darija Đukić
Vrlo dobar
3. Dominik Brkić
Vrlo dobar 8. Nikola Filić
Dobar
4. Nikola Burić
Vrlo dobar 9. Stela Fumić
Vrlo dobar
5. Nikolina Dražetić
Dobar 10. Antonela Grgić
Vrlo dobar
Tijekom godine ispisali su se Dora Bluha, Tomislav Cvitković i Anamarija Križanac.
IME I PREZIME
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Nikolina Jurilj
Marina Kukić
Leon Leko
Iva Liović
Lucija Lončarević
Ivan Mandić
Luka Marić
Ariana Martek
Anamarija Matovina
Antonija Mraović
Petra Ramljak
Lucija Ravlić
Mateja Salopek
Zlatko Seder
Lorena Šurina
Dominik Teskera
Ivan Vitić
Jakov Vrdoljak
Petar Vujević
Iva Vukadin
Mara Vukelić
IME I PREZIME
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Ivan Uzelac
Ana Vladić
Vid Vrban
Irma Vugdalić
Mario Zebec
Josip Zekić
USPJEH
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Odličan
1. b razred
Razrednica Ljubica Kostanić, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Josip Beneta
Jakov Bingula
Luka Bošnjak
Žaklina Cvitkušić
Tamara Foro
Antonela Gašpar
Iva Hruškar
Borna Jurčan
Petra Klasić
Matej Kniewald
Roko Kovač
Klara Krkalović
Antonio Maros
Jure Mihalj
Stjepan Novosel
Tamara Viktorija Oršolić
Ivana Pavić
Petra Pracaić
Petar Premelić
Valentina Pucko
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Dovoljan
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
21.
22.
23.
24.
25.
Tihana Ramljak
Lucija Rogina
Mateja Šibenik
Matea Šoštarić
Marko Štrkalj
USPJEH
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Dobar
Tijekom godine ispisali su se Patrik Gujić, Alen Jurilj, Katarina Marijan i Tea Pribanić.
26
Školska godina 2011./2012.
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Godišnjak III. gimnazije
1. c razred
Razrednica Ksenija Bedeković, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
Dora Bulić
Matej Čale
Josip Amadeus Čerić
Nika Drokan
Petra Furjan
USPJEH
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
IME I PREZIME
6.
7.
8.
9.
10.
Petra Gojčeta
Filip Goršić
Tomislav Kiš
Ivan Krstanović
Juraj Mihael Kutnar
USPJEH
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Drago Lučan
Marisabel Majić
Ivo Manzoni
Petar Novaković
Filip Omazić
Danijela Pavić
Jakov Pavlinić
Iva Pavlović
Luka Pušić
Viktoria Roher
Oskar Scherr
Ivan Slović
Lara Stanković
Tina Stanković
Antun Starešina
Juraj Tašler
Leon Tomić
Sara Vidaković
Tina Vrban
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Tijekom godine ispisali su se Nikola Blaži, Jelena Galetić, Luka Matošić, Martin Pleško, Nikola Putnik i Ivana Elizabeta Šutalo.
1. d razred
Razrednica Marija Maričić, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Luka Anić
Mihaela Berišić
Božidar Lovro Birkić
Dorina Brlečić
Marcela Buovac
Eva Cvitković
Ana Grgić
Matea Gučec
Lucija Josipa Hercezi
Ivana Husnjak
Mia Juzbašić
Karla Katalinić
Karla Krišto
Valentino Kušt
Domagoj Lončar
Dominik Lončarić
Mia Lovretić
Matej Lovrić
Tina Mareković
Lucija Martinović
Tena Pernar
Luka Rakonca
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dovoljan
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Nedovoljan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
IME I PREZIME
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Julia Ružić
Ivan Sindičić
Lovro Sindičić
Emilija Skorić
Ana Marija Sočić
Gabriela Sušac
USPJEH
Odličan
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Školska godina 2011./2012.
IME I PREZIME
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Katarina Švedi
Marko Tolić
Marija Tomić
Gabriela Vujić
Mirela Zabrdja
Nina Zelić
USPJEH
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
27
Godišnjak III. gimnazije
1. e razred
Razrednica Mila Bartulović, prof.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
Tin Bogović
Ivan Božić
Ivan Bubalo
Iva Čmelik
Petar Čule
USPJEH
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
IME I PREZIME
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Roberta Grobenski
Martina Hađur
Alen Halilović
Hana Iličić
Lucija Karaga
Ilija Karamatić
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
IME I PREZIME
USPJEH
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Fran Kojundžić
Vrlo dobar
Lucija Košec
Vrlo dobar
Stjepan Krovinović
Dobar
David Landeka
Dobar
Nikolina Lekić
Dobar
Christian Ardian Ljubić BungiOdličan
Nikolina Martinec
Vrlo dobar
Petra Martinović
Vrlo dobar
Valentina Mikac
Dobar
Matija Musa
Vrlo dobar
Antonio Mutavdžija
Vrlo dobar
Magdalena Nekić
Dobar
Maja Pavlović
Vrlo dobar
Lana Rački
Odličan
Marta Radonić
Dobar
Lucija Sivec
Odličan
Jelena Štambuk
Odličan
Martina Šušković
Odličan
Leonarda Vilenica
Odličan
Marijan Vrdoljak
Vrlo dobar
Anja Vuković
Vrlo dobar
Marija Vukovojac Dugan Vrlo dobar
IME I PREZIME
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Niko Trumbić
Tin Trupeljak
Juraj Tukša
Iva Vukadin
Anamarija Zajec
Ivan Žugec
Tijekom godine ispisao se Fran Fabijanović.
1. f razred
Razrednica Anđela Gojević, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Filip Anđelić
Petar Božanović
Dan Božić
Dominik Bušić
Zvonimir Ercegovac
Filip Feješ
Ivan Gavran
Karlo Ilić
Josip Jozić
Mario Kalac
Ivan Kenfelj
Luka Lipej
Sven Ljubičić
Vlado Lončar
Paula Mišić
Jakov Mlinarić
Josip Nimac
Danijela Pfeifer
David Pokrajčić
Ivan Poljak
Robert Rezo
28
USPJEH
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Brigita Rusan
Dominik Sever
Dario Sindičić
Borna Stanić
Marko Šurina
Marin Tokić
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Nedovoljan
Odličan
Vrlo dobar
Školska godina 2011./2012.
USPJEH
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Godišnjak III. gimnazije
2. a razred
Razrednica Maja Bubalo, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Paula Božek
Tea Bubenik
Josip Čavar
Ivana Ćurković
Andrea Dominković
Valerija Fabijanić
Lucija Gegić
Magdalena Gender
Antonio Ivin
Marija Jozić
Alena Kananović
Dominik Königshofer
Milica Korica
Sara Lizatović
Domagoj Macan
Magdalena Margić
Marta Markotić
Emma Perković-Hadl
Lucija Peršun
Josipa Pezić
Mark Emanuel Polić
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dovoljan
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dovoljan
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
22.
23.
24.
25.
Milena Pupovac
Luka Ramljak
Josip Režek
Lucija Starjački
USPJEH
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
IME I PREZIME
26.
27.
28.
29.
Luka Storić
Katarina Suša
Petra Šilić
Denis Topić
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
2. b razred
Razrednik Karolina Bagarić, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Karla Beljo
Mirela Bilić
Tonči Bistričić
Ivana Blagušević
Dora Blažun
Stela Brkić
USPJEH
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
USPJEH
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ivanka Brzović
Katja Cigula
Josip Cvrtila
Ena Čok
Karlo Dilić
Jelena Geštakovski
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Školska godina 2011./2012.
IME I PREZIME
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Vlatka Ivančić
Mislav Ivanović
Krešimir Ivkanec
Ivana Kumanović
Katarina Kuzmec
Martin Labaš
Domagoj Margarin
Laura Matić
Vitomir Međimurec
Matija Petković
Helena Radović
Ante Raspudić
Mateja Špendić
Zdravko Turčin
Filip Valentić
Laura Vazdar
Dino Volarić
Jakob Votoupal
Tea Vrban
Luka Vukadinović
Bartol Vukelić
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
29
Godišnjak III. gimnazije
2. c razred
Razrednica Sanda Ilić, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ivan Andrašić
Dea Burcar
Lea Burcar
Inja Butina
Sara Ćenan
Mate Džaja
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
IME I PREZIME
USPJEH
Domagoj Leko
Dino Lihić
Andrej Marković
Katarina Matijević
Valerija Mišković
Matej Mlakić
Tea Olujić
Sven Papišta
Ana Marija Perić
Mark Petrić
Matea Pleš
Martina Pustahija
Ana Rogač
Dorotea Sertić
Domagoj Sondi
Štefica Škarika
Hana Štrbenac
Sandro Tokić
Ana Tomljanović
Domagoj Ukić
Nika Vinkešević
Ivan Vujić
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Odličan
Dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Nedovoljan
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
USPJEH
IME I PREZIME
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nikolina Đuranec
Vrlo dobar
Ivan Erić
Dovoljan
Sara Jozić
Odličan
Ivo Jukić
Vrlo dobar
Domagoj Juričev - Sudac Vrlo dobar
Velimir Lahovsky
Dobar
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
IME I PREZIME
IME I PREZIME
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Ivan Slunjski
Karla Spudić
Vlatka Stanić
Kristina Sušac
Filip Šimović
Petar Šimunić
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Tihomila Tomas
Gabriela Trempetić
Luka Vidaković
Anđela Vujević
Petra Vuletić
Luka Zeljko
USPJEH
2. d razred
Razrednica Marina Ostović, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Tomislav Alagušić
Ana Bandov
Patrik Beti
Marija Brkić
Dora Domitrović
Anton Drmić
Lara Fucak
Marijan Gorički
Luca Hrkać
Gabriela Hrvačić
Marija Jažo
Magdalena Ječmenjak
Nikola Jović
Marko Jukić
Adriana Jurašić
Klara Karadakić
Nikolina Maslać
Iva Mihaljević
Marko Pejić
Ana Pešava
Viktor Raguž
USPJEH
Dobar
Dobar
Dovoljan
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Odličan
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Tijekom godine ispisao se Patrik Šušak.
30
USPJEH
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Školska godina 2011./2012.
Dobar
Odličan
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Godišnjak III. gimnazije
2. e razred
Razrednica Marijana Ivica, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Luka Ivan Anić
Marko Anić
Maja Brkić
Lana Đurđek
Ivor Đurđev
Nika Fabijanović
Katarina Franjković
Martina Galović
Petra Habdelić
Kira Hajčić
Sara Horvat
Bruno Imbrišak
Lea Jakominić
Jan Jakovljev
Nikola Ježić
Lucija Kovač
Antonio Kratofil
Filip Kratofil
Iva Kratofil
Petra Latin
Petra Lekić
Marko Lukač
USPJEH
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
IME I PREZIME
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Ana Veronika Magaš
Ana Maslać
Petra Merkaš
Josipa Milardović
Iva Paun
Mislav Penava
USPJEH
Dovoljan
Vrlo dobar
Odličan
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
IME I PREZIME
USPJEH
29.
30.
31.
32.
33.
Barbara Perković
Leonarda Rajković
Maja Sokač
Stela Supančić
Karlo Šerić
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Tijekom godine ispisala se Lara Ivančić.
2. f razred
Razrednica Milena Šujansky, prof.
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dominik Anđelić
Marina Aust
Maja Babić
Blaž Bagić
Ivan Bašić-Grgić
Almos Boroš
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Odličan
IME I PREZIME
USPJEH
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Darko Ćosić
Daniel Dujmović
Petra Godec
Robert Horvatović
Lea Huić
Alan Jakopec
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Školska godina 2011./2012.
IME I PREZIME
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Katarina Juko
Lovro Kolarić
Grgur Kovač
Tina Kranjčec
Matija Krivošić
Katarina Kvaternjak
Ivana Martinec
Josipa Matić
Toni Kristijan Miter
Vedran Planinec
Dominik Pribanić
Fran Prpić
Branimir Rudec
Krešimir Rudec
Lovro Samodol
Filip Sivrić
Matija Stamičar
Eva Sušanj
Luka Valenta
Filip Vidović
Domagoj Živanović
USPJEH
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
31
Godišnjak III. gimnazije
3. a razred
Razrednik Berislava Runje, prof.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
Valentina Baotić
Domagoj Barac
Amadea Bilanović
Martina Brtan
Anton Ćosić
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
USPJEH
6.
7.
8.
9.
10.
Luka Davidović
Dora Domaćinović
Latica Ilić
Marko Komušar
Leandra Križanić
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Odličan
IME I PREZIME
USPJEH
22.
23.
24.
25.
26.
Magdalena Pirić
Ante Plazanić
Leopold Prlić
Mateo Seferi
Antonia Uzelac
IME I PREZIME
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Fran Maček Pandak
Petra Markovinović
Anna - Maria Martinović
Matija Mihaljević
Filip Mikić
Domagoj Milanović
Ema Novak Stanko
Karlo Novaković
Iva Ostojić
Lana Pačkovski
Franka Pavičić
Ivo Pernar-Škarica
Mateo Poplašen
Dora Remenar
Lejla Seferagić
Jasmina Seferović
Ivan Supina
Josipa Todorić
Ljubica Tunjić
Antun Vidaković
Ana Zupčić
IME I PREZIME
27.
28.
29.
30.
31.
Kristian Volar
Simona Vuger
Lucija Vuglek
Karlo Vugrinec
Gabriella Žalac
USPJEH
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
3. b razred
Razrednica Srećko Malbašić, prof.
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Antonia Bandić
Ivan Bikić
Valentina Bukal
Ana Burić
Ivan Coc
Emilija Fištrović
Ante Franković
Marija Gunjača
Tibor Halilović
Vito Horvatić
Zvonimir Ivašković
Jelena Jarić
Borna Juraj Jelić
Maristella Kovač
Biserka Kuliš
Božo Levaković
Marko Mihaljević
Mia Milas
Karlo Muić
Anel Mujić
Domagoj Novak
Vrlo dobar
Odličan
Odličan
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
32
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Školska godina 2011./2012.
USPJEH
Dobar
Dobar
Odličan
Dobar
Nedovoljan
Godišnjak III. gimnazije
3. c razred
Razrednica Katica Kosić, prof.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
Pavao Begovac
Ana Birtić
Leon Bojanić
Dominik Brkić
Luka Brkljačić
USPJEH
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Dobar
6.
7.
8.
9.
10.
IME I PREZIME
Tea Bručić
Filip Crnogorac
Dora Cvitkušić
Ana Čengija
Matea Čigir
IME I PREZIME
USPJEH
11. Dominik Čulo
Odličan
12. Mirta Domitrović
Odličan
13. Sara Fumić
Odličan
14. Josip Grgić
Dobar
15. Anja Josipović
Dobar
16. Martin Katičić
Dobar
17. Josip Leko
Odličan
18. Jelena Markešić
Dobar
19. Ana Matasović
Dobar
20. Juraj Nemanić
Dobar
21. Kristian Nikolić
Vrlo dobar
22. Petra Oković
Vrlo dobar
23. Ines Pavić
Vrlo dobar
24. Matej Radošević
Dobar
25.
Ivana
Seder
Vrlo
dobar
USPJEH
26. Tina Stuhne
Vrlo dobar
Vrlo dobar 27. Nikolina Šimunac
Odličan
Dobar 28. Karla Špehar
Dobar
Dobar 29. Tea Žižak
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Tijekom godine ispisao se Domagoj Gerovac.
3. d razred
Razrednik Joso Pilić, prof.
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Monika Babić
Matea Bučanac
Filip Cimermančić
Petra Čulina
Ante Ćalić
Lea Dujmić
Ružica Džankić
Ena Ivčević
Marija Jularić
Nikolina Kalčec
Leo Klindić
Petra Maloča
Stipe Mašić
Rebeka Matoković
Ivan Mihaliček
Filip Milak
Alan Pavlović
Kristina Petrikić
Ivan Pilko
Katarina Poljak
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Dobar
Odličan
Odličan
Dobar
Odličan
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Dovoljan
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
21.
22.
23.
24.
Stjepan Radić
Mario Rajić
Luka Ružić
Dorian Sušanj
USPJEH
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Školska godina 2011./2012.
IME I PREZIME
25.
26.
27.
28.
Jelena Svržnjak
Iva Vukoja
Lea Zidar
Franko Zrilić
USPJEH
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
33
Godišnjak III. gimnazije
3. e razred
Razrednica Vesna Prpić, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
Ariana Andreić
Iva Barbarić
Ivana Baričević
Katarina Baršun
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
5.
6.
7.
8.
Fran Bašić
Maja Blagojević
Luka Božić
Karla Bukovec
USPJEH
Odličan
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
3. f razred
Razrednik Zrinka Korbar, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Martina Armanda
Vrlo dobar
Vjekoslav Baburak
Vrlo dobar
Daniel Branjug
Dobar
Luka Bregni
Vrlo dobar
Ana Bušić
Odličan
Andrei Zvonimir Crnković Dobar
Goran Čorak
Vrlo dobar
Marko Erceg
Dobar
Filip Ferenčak
Odličan
Jelena Filipović
Odličan
Antonio Fran
Dobar
Dijana Ivankić
Odličan
Luka Kukura
Vrlo dobar
Petra Matić
Dobar
Nikolina Mišeta
Vrlo dobar
Josip Juraj Nevistić
Dobar
Iva Novosel
Dobar
Eugen Oreč
Vrlo dobar
Tea Ostojić
Vrlo dobar
Marina Panić
Odličan
34
USPJEH
IME I PREZIME
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Luka Pernek
Dario Polić
Filip Prgomet
Katarina Prnjak
Petar Radović
Nikola Roić
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Odličan
Dobar
Dobar
Školska godina 2011./2012.
IME I PREZIME
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Antonia Cerovec
Tomislav Dogan
Tea Filipčić
Daniel Gunjača
Jure Jerković
Tena Keser
Mladen Kuliš
Mirna Kuntić
Ivan Lovretić
Matija Markas
Ivona Medved
Petra Novosel
Dominik Perić
Antea Poljak
Monika Rohlik
Sven Scherr
Tena Srbić
Petra Šarenić
Andrej Šporčić
Filip Terzin
Matea Zelić
USPJEH
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Nedovoljan
Dobar
Godišnjak III. gimnazije
uran
t
a
M
ti
Završni pozdrav maturanata Trećoj
Dobili smo mnogo više no što smo tražili
Petra Plivelić
U ranom su nas djetinjstvu često pitali što želimo biti kada
narastemo. Gledajući na svijet nevinim dječjim očima, djevojčice su željele biti barbike, princeze ili Severina, a dečki
kauboji, policajci ili spidermani. Kasnije su ti odgovori postajali nešto realniji, ali još uvijek daleko od stvarnosti, pa
smo sanjali da smo glumice, frizerke, Miss Universe ili pak
nogometaši, policajci pa čak i predsjednici. Kada nam danas
postave to pitanje, većinom odgovaramo zrelo, ali sa strahom
ili skepsom: „Bitno je da prođem maturu, ‘ko zna šta ću biti!“
ili „Studirat ću pčelarstvo, smjer zujanje!“, a postoji i 5% onih
koji zaista znaju što žele raditi cijeli svoj život.
smo se svima obraćali sa smiješkom), bit ćemo i kolegijalni
(jer smo uvijek rado s prijateljima dijelili tračeve o drugim
prijateljima) te ćemo širiti ljubav gdje god stignemo (baš kao
što smo to radili po svim skrivenim kutovima škole). Nešto
vam se ne sviđa?! Samo sam vam htjela pokazati da se znam
služiti ironijom i sarkazmom, a prava je istina da ćemo biti
onakvi kakvi smo i sada, ljudi s vrlinama i manama, ljudi koji
često griješe, ali se i brzo oporave kad padnu, ljudi koji se često znaju snaći u kriznim situacijama, ali ih je još češće strah
novog i nepoznatog, ljudi koji se bore svim snagama za sebe
i svoj boljitak, ali i neupitno i bezuvjetno pomažu prijatelju u
nevolji. A priznat ćete da je i to mnogo!
Od opere do džudo zahvata
No tko god mi postali i čime se god bavili, imat ćemo visoko
znanje iz opće kulture – to je ono znanje koje smo u prošle
četiri godine smatrali suvišnim i nepotrebnim. Pa još ni sada
nisam sigurna da znam zašto je zaista nužno znati najznačajnije hrvatske opere, dijelove rimskoga grada, podijeliti morsku ribu na bijelu i plavu i znati primjere. Osim toga, imat
ćemo više-manje zavidne fizičke sposobnosti i uvijek ćemo
se znati obraniti zahvaljujući džudu koji smo savršeno savladali na satu TZK-a. Imat ćemo i široko znanje matematike
koje većini ipak više nikada neće trebati jer će biti dovoljno da
znamo zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti (zbilja sumnjam
da će mi, na primjer, faktorijeli biti potrebni za izračunavanje količine alkohola koja mi je potrebna, recimo, za svadbu).
Između ostaloga, usvojili smo i humane vrednote zahvaljujući odgojnoj komponenti ove ustanove. Tako znamo što je
poštenje (zahvaljujući kojemu mi nikada nismo varali pod
testom), u sebi nosimo hrabrost (zahvaljujući kojoj nikad
nismo markirali već smo uvijek hrabro ostali na testu ili odgovaranju iako nismo imali pojma o gradivu). U budućem
ćemo životu biti iskreni (jer ni u školi nikada nismo lagali da
nam je pas pojeo zadaću kada je nismo imali ili da je tramvaju ispao kotač kada smo kasnili – zapravo, mi smo uvijek
smislili nešto bolje), bit ćemo pristojni i ljubazni (baš kao i u
školi jer mi nikada nismo ružno odgovorili profesoru i uvijek
Hvala svima!
Iako statistike kažu da smo loša generacija koja se upisala
s najmanjim brojem bodova u posljednjih ni sama ne znam
koliko godina, zahvaljujući pomoći profesora te uz međusobnu potporu, mi smo od balavih klinaca postali perspektivni mladi ljudi, budući akademski građani i smatram da
slobodno možemo reći da smo uspjeli u odrastanju! Treća
je za nas, očito, bila sreća (iako će mnogi sada pomisliti da
sam sarkastična, to je istina)! Osvrnemo li se, vidjet ćemo i
loše stvari, no prevladat će one dobre. Prisjetite se samo da
neka prijateljstva ne biste ni sklopili da se niste odlučili baš
za Treću. Treća će ostati jedno veliko poglavlje našeg života
i upravo bih se zato htjela (u ime svih maturanata) svima redom zahvaliti što su uvijek bili uz nas: ravnatelju što održava
školu na dobrom glasu i uvijek vjeruje da može biti još bolje,
razrednicima svih četvrtih razreda što su nas trpjeli, opravdavali nam sate, izlazili u susret i razrede držali na okupu da
se barem činimo kao složne cjeline iako to ponekad nismo
bili. Zahvaljujem i svim ostalim profesorima što su nam prenosili znanje s ljubavlju prema predmetu i strpljenjem prema
nama, svom administrativnom osoblju koje nam je pomagalo
za vrijeme radnog vremena (koje do danas nisam uspjela pohvatati) i svom tehničkom osoblju koje je uvijek bilo blizu nas
(bilo poslom, bilo znatiželjom). Zbog svega ovoga znam da će
se većina nas s radošću sjećati vremena provedenog u Trećoj.
Školska godina 2011./2012.
35
Godišnjak III. gimnazije
Dan maturanata
36
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Posljednji zapis iz Princezinih dnevnika
Najvažnije je znati kamo ideš i čemu težiš
Mijenjati se ne znači biti labilnoga karaktera, već biti otvorenoga uma
Nakon četiri godine uživanja, ali i muke u III. gimnaziji, došao je trenutak kada se moram oprostiti od svojih vjernih
čitatelja, učenika i profesora. Napisavši nebrojeno mnogo ironičnih, sarkastičnih i bezobraznih osvrta, bilo bi nedosljedno napisati tekst u kojem se ne bih sprdnuo niti s jednom ovosvjetovnom pojavom. Čemu, ipak, uvijek jedno te isto?
Rastite prema suncu
Ljudi su kao puzavac u novinarskom klubu. Nađu li se u novoj sredini, razvijat će se u svim smjerovima dok ne otkriju
koji im najviše odgovara. Naš je puzavac ostajao bez vode i venuo, stajao je u ormaru pa mu je lišće pobijelilo, prvašice
(i starija Đukićka) znale su ga toliko zaliti da bi počeo gnjiliti... Važno je ipak da je još uvijek živ i čvrsto ukorijenjen
iako je za teglu ponekad trebao biti zalijepljen selotejpom.
Zamislite da je taj puzavac nastavio rasti prema ulaznim vratima, u smjeru suprotnom od sunca. Bio bi jadan, kao
što su jadni svi ljudi koji krivo odrede smjer kojim će im život ići. Mogao je, doduše, rasti i prema vratima i prema
prozoru, ali nije jer je naslutio da bi kroz vrata mogla dolaziti jaka svjetlost koja bi mu spalila to jadno lišće, naviklo
na mrak.
Gornjim gradom protiv gluposti
U srednju sam došao kao metalac ogorčen svime oko sebe. Nakon nekog vremena vratio sam se glazbi sedamdesetih i
osamdesetih i počeo sam nositi svjetlije boje. Evo, baš sam danas u plavim hlačama, žutoj majici i kričavo zelenoj vesti.
Nemojte se držati poznatih hodnika kao pijani plota, zavirite kroz koja vrata u tome hodniku i pogledajte postoji li
kraći ili ljepši put do odredišne prostorije. Osoba kojoj u glavi tijekom tih, naših, kritičnih godina ne proradi nijedan
kliker može biti samo mentalno zaostala, zatucana ili savršena (!). Mijenjati se ne znači biti labilnoga karaktera, već
biti otvorenoga uma. Nebulozno je reći da su čvrsti ljudi oni koji se drže samo svojega - tako bismo ostali na razini
dvogodišnjeg djeteta. Poslušajte svaku, ali zaista svaku kritiku koju dobijete i nemojte odmah obrambeno reagirati.
Prošetajte Gornjim gradom (prekrasan je) i plovite po mislima. Kritike koje shvatite valjanima prihvatite i pokušajte
promijeniti nesnošljive dijelove samih sebe. Jedino što ja želim učiniti osobama koje samo sebe shvaćaju mjerodavnima
bilo za što jest pogoditi ih ciglom u glavu - shvatite to kako vam više odgovara.
Pokvareni jogurt baca se u smeće
Nije loše plivati protiv struje. Teže je doći do odredišta, ali se bolje nabildaš. Ponekad se trebaš popeti uz vodopad, ali
tamo je pogled najljepši. Nažalost, može ti se dogoditi da je odmah iza vodopada neka odvratna kaljuža prekrivena muljem koji te naglo povuče u sebe i udaviš se tako da ti počne izlaziti na oči. Ipak - oživiš i ideš dalje - ako si pravi čovjek,
broj života ti ne predstavlja problem. Najvažnije je znati kamo ideš i čemu težiš. Nemojte se dovesti u situaciju da na
kraju četvrtog razreda ne znate što biste upisali jer ste, u tom slučaju, potratili 18 godina svoga života. Usporedit ću vas
s jogurtom. Ako jogurtu trebaju 72 dana da se u potpunosti pokvari, a on osamnaestoga dana još uvijek nije napustio
tvornicu i završio na policama, to bi značilo da se on već 25% pokvario. Dok ga bakica kupi, on je već 50% pokvaren
iako na sebi ima etiketu na kojoj piše: „Svježe drito s hrvatskoga vimena uz instantno kiseljenje!“ Bakica je, međutim,
senilna i zaboravila je na jogurt koji u frižideru skriva ananas. Nakon mjesec dana ga uzme, vidi da se napuhnuo i
da valja samo za smeće. Cap! Samo tako -- nestalo je vremena.
Antonio Dominik
Školska godina 2011./2012.
37
Godišnjak III. gimnazije
4. a razred
Razrednik Petar Runje, prof.
38
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Branimir Arar
Dovoljan
Dora Babić
Odličan
Matej Baneković
Odličan
Petra Brlečić
Dobar
Sylvia Delić
Vrlo dobar
Marin Dolenec
Dobar
Adrijan Đaković Alavanja Odličan
Mia Galiot
Odličan
Domagoj Glad
Dobar
David Glavota
Dobar
Gabrijela Hojsak
Dobar
Paula Holjević
Vrlo dobar
Nikolina Huđin
Vrlo dobar
Martina Jurišić
Dobar
Andreja Kožul
Vrlo dobar
Marija Krasić
Vrlo dobar
Iva Križić
Odličan
IME I PREZIME
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Valentina Kunić
Vesna Kuštrak
Mia Malić
Mateja Marić
Karla Miljković
Matija Obrst
Iva Perić
Ivella Petričić
Drago Pezić
Mateja Piljić
Petra Plivelić
Julijana Sabljak
Anton Šagolj
Maja Šuman
Nina Vukušić
Katarina Zlatić
Školska godina 2011./2012.
USPJEH
Odličan
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dovoljan
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Godišnjak III. gimnazije
Dora Babić
Matej Baneković
Petra Brlečić
Sylvia Delić
Adrijan Đaković
Alavanja
Mia Galiot
Domagoj Glad
David Glavota
Gabrijela Hojsak
Nikolina Huđin
Martina Jurišić
Andreja Kožul
Iva Križić
Valentina Kunić
Vesna Kuštrak
Mia Malić
Školska godina 2011./2012.
39
Godišnjak III. gimnazije
Mateja Marić
Karla Miljković
Matija Obrst
Branimir Arar
Iva Perić
Ivella Petričić
Drago Pezić
Mateja Piljić
Petra Plivelić
Julijana Sabljak
Anton Šagolj
Nina Vukušić
Katarina Zlatić
40
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
4. a
4. b
Školska godina 2011./2012.
41
Godišnjak III. gimnazije
4. b razred
Razrednica Jadranka Sabolek, prof.
42
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Andrea Bubalović
Fran Butina
Karlo Čečura
Mateja Čengić
Mario Dedić
Marina Dubravac
Ana Frangeš
Zvonimir Gračak
Marko Grčić
Marina Hrlić
Petra Jagarčec
Josipa Kovačević
Barbara Kralj
Matea Kraljević
Tihana Lucić
Rebeka Magaš
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Odličan
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Nedovoljan
IME I PREZIME
USPJEH
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Danijel Martinko
Mario Merdžan
Mateja Miklenić
Mario Morić
Tena Murtić
Josip Nakić
Petar Pašalić
Antun Poredski
Viktorija Radman
Anja Rožić
Andrija Šutalo
Isabella Tomas
Ana Votoupal
Ivan Vrbanić
Ana Vujić
Enea Zvonc
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Odličan
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Odličan
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Marino Ačkar
Monika Babić
Luka Bogadi
Andrea Bubalović
Fran Butina
Karlo Čečura
Mario Dedić
Marina Dubravac
Ana Frangeš
Marina Hrlić
Petra Jagarčec
Josipa Kovačević
Barbara Kralj
Tihana Lucić
Mario Merdžan
Mateja Miklenić
Školska godina 2011./2012.
43
Godišnjak III. gimnazije
44
Mario Morić
Tena Murtić
Josip Nakić
Petar Pašalić
Antun Poredski
Viktorija Radman
Anja Rožić
Andrija Šutalo
Isabella Tomas
Ivan Vrbanić
Ana Vujić
Enea Zvonc
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
4. c razred
Razrednica Irena Bastić, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Josip Anić
Silvija Augusta
Luka Bandov
Ana Brkić
Marija Carić
Ivan Dodić
Mario Dodić
Lucija Drmić
Adrian Gerl
Valentina Gučec
Mihaela Horvat
Ivan Kereta
Iva Klasić
Ozana Kobić
Antonio Kolar
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Odličan
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
USPJEH
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ilija Kotarac
Karla Ledić
Luka Luburić
Mia Majić
Mare Martinac
Ana Matić
Mario Mihetec
Ivan Miletić
Ivana Mišić
Domagoj Mlinarić
Luka Mlinarić
Tomislav Solina
Niko Suman
Kristina Škalec
Nikolina Vukojević
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Školska godina 2011./2012.
45
Godišnjak III. gimnazije
46
Josip Anić
Silvija Augusta
Luka Bandov
Ana Brkić
Marija Carić
Ivan Dodić
Mario Dodić
Lucija Drmić
Adrian Gerl
Valentina Gučec
Mihaela Horvat
Ivan Kereta
Iva Klasić
Ozana Kobić
Antonio Kolar
Ilija Kotarac
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Karla Ledić
Luka Luburić
Mia Majić
Mare Martinac
Ana Matić
Mario Mihetec
Ivan Miletić
Ivana Mišić
Domagoj Mlinarić
Tomislav Solina
Niko Suman
Kristina Škalec
Nikolina Vukojević
Školska godina 2011./2012.
47
Godišnjak III. gimnazije
4. c
4. d
48
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
4. d razred
Razrednik Stjepan Pavek, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ante Buljan
Andrea Cedilak
Ante Čeh
Ružica Dabić
Dora Dumančić
Marin Glasnović
Ana Glavaš
Ana Hleb
Anja Ilić
Ivana Jovanovac
Ljubica Jurić
Mario Kučina
Nikolina Lugarić
USPJEH
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
USPJEH
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Karlo Martinek
Lovro Međugorac
Hrvoje Mifka
Marta Milas
Anita Nikolić
Hrvoje Pajtak
Dominik Pažitka
Marko Prpić
Josipa Rašić
Dorian Ruljančić
Dora Šelaj
Anamarija Župetić
Odličan
Dobar
Dovoljan
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Tijekom školske godine ispisali su se učenici Misla Brzoja i Matej Buovac.
Školska godina 2011./2012.
49
Godišnjak III. gimnazije
50
Ante Buljan
Andrea Cedilak
Ružica Dabić
Dora Dumančić
Marin Glasnović
Ana Glavaš
Anja Ilić
Ana Hleb
Ivana Jovanovac
Ljubica Jurić
Mario Kučina
Nikolina Lugarić
Karlo Martinek
Hrvoje Mifka
Marta Milas
Anita Nikolić
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Hrvoje Pajtak
Dominik Pažitka
Marko Prpić
Dorian Ruljančić
Dora Šelaj
Anamarija Župetić
Školska godina 2011./2012.
Josipa Rašić
51
Godišnjak III. gimnazije
4. e razred
Razrednica Maja Ilić, prof.
52
IME I PREZIME
USPJEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ajla Bilalović
Dobar
Grgur Bulović
Odličan
Marina Ćorić
Vrlo dobar
Alan Devčić
Vrlo dobar
Antonio Dominik
Vrlo dobar
Matija Dorić
Vrlo dobar
Karmen Đurić
Odličan
Darija Govedarica
Odličan
Nera Gržin
Vrlo dobar
Jan Humski
Dobar
Christian Jean-Michel Jalžečić Dobar
Matija Kolak
Vrlo dobar
Andrea Koren
Dobar
Krešimir Kvesić
Vrlo dobar
Anamaria Lešnjak
Dobar
Lucija Milanović-Litre Vrlo dobar
IME I PREZIME
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Karlo Nikolovski
Odličan
Petra Peša
Vrlo dobar
Ana Petelinšek
Odličan
Nika Podunajec Atanasov Vrlo dobar
Victoria Princich
Dobar
Vittorio Vito Ruljančić Nedovoljan
Nikolina Sabljak
Vrlo dobar
Karla Sekula-Pezelj
Odličan
Marta Sršan
Vrlo dobar
Filip Staničić
Vrlo dobar
Luka Starčević
Dobar
Toni Storić
Odličan
Juraj Leonard Vertlberg Vrlo dobar
Filip Vrdoljak
Odličan
Matea Vuljar
Dobar
Mihaela Župan
Vrlo dobar
Školska godina 2011./2012.
USPJEH
Godišnjak III. gimnazije
Ajla Bilalović
Grgur Bulović
Marina Ćorić
Alan Devčić
Antonio Dominik
Matija Dorić
Karmen Đurić
Darija Govedarica
Nera Gržin
Jan Humski
Christian JeanMichel Jalžečić
Matija Kolak
Andrea Koren
Krešimir Kvesić
Anamaria Lešnjak
Lucija MilanovićLitre
Školska godina 2011./2012.
53
Godišnjak III. gimnazije
54
Karlo Nikolovski
Petra Peša
Ana Petelinšek
Nika Podunajec
Atanasov
Victoria Princich
Nikolina Sabljak
Karla Sekula-Pezelj
Marta Sršan
Filip Staničić
Luka Starčević
Toni Storić
Juraj Leonard
Vertlberg
Filip Vrdoljak
Matea Vuljar
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
4. e
4. f
Školska godina 2011./2012.
55
Godišnjak III. gimnazije
4. f razred
Razrednik Antonio Perić, prof.
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Zvonimir Anđelić
Josipa Banovac
Martina Benc
Mirna Cvitković
Josipa Dika
Petar Leonard Dobrinić
Luka Galić
Igor Gembarovski
Mia Golub
Filip Grkinić
Martina Grubišić
Dominik Hukman
Mario Jamić
Filip Janeš
Karlo Kolar
Pavao Križić
Sara Majić
Luka Maslać
Dominik Marko Miklec
Tomislav Miklec
Lucia Mišić
Mateo Nardin
Mirko Petričanec
56
USPJEH
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Dobar
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Vrlo dobar
Vrlo dobar
IME I PREZIME
USPJEH
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Kristian Primorac
Luka Radić
Filip Šotola
Mario Španić
Antonio Tomić
Antonio Zujić
Odličan
Vrlo dobar
Vrlo dobar
Odličan
Odličan
Dobar
Zvonimir Anđelić
Školska godina 2011./2012.
Mirna Cvitković
Godišnjak III. gimnazije
Martina Benc
Josipa Dika
Petar Leonard
Dobrinić
Luka Galić
Igor Gembarovski
Mia Golub
Filip Grkinić
Martina Grubišić
Dominik Hukman
Karlo Kolar
Pavao Križić
Sara Majić
Luka Maslać
Dominik Marko
Miklec
Tomislav Miklec
Lucia Mišić
Školska godina 2011./2012.
57
Godišnjak III. gimnazije
58
Mateo Nardin
Mirko Petričanec
Kristian Primorac
Luka Radić
Filip Šotola
Mario Španić
Antonio Tomić
Antonio Zujić
Školska godina 2011./2012.
Godišnjak III. gimnazije
Maturalna večera
Školska godina 2011./2012.
59
Godišnjak III. gimnazije
Maturalna večera
60
Školska godina 2011./2012.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
96
File Size
7 640 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content