close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK USLUGA

embedDownload
Izdanje: lipanj/2012.
CJENIK USLUGA
PRIKLJUČAK I AKTIVACIJA USLUGA
televizija, internet, telefon i
paketi (2D i 3D)
Cijena
(bez ugovorne
obaveze)
1.523,37 kn
Cijena
(ugovor na
12 mjeseci)
1015,24 kn
Cijena
INTERAKTIVNA TELEVIZIJA
(ugovor na
24 mjeseca)
VIDEOTEKA
1,00 kn
(jednokratno)
prvi dodatni TV priključak
100,61 kn
drugi dodatni TV priključak
200,00 kn
PRIKLJUČENJE OBITELJSKE KUĆE ILI PRIVATNOG OBJEKTA
NA KABELSKU INFRASTRUKTURU
(jednokratno)
0,00 - 19,88 kn [3]
Jednokratna posudba po naslovu
Cijena
Dodatni TV priključak
VIDEOKLUB
50,80 kn/35,56 kn [5]
Mjesečna članarina
Aktivacija
MOJA SNIMALICA
Cijena
508,13 kn
Cijena
(jednokratno)
(mjesečno)
Moja snimalica 60 GB (~ 25 sati)
0,00 kn
24,99 kn
Moja snimalica 150 GB (~ 60 sati)
0,00 kn
49,99 kn
B.net TV korisnici
Ostali B.net korisnici
B.NET TV ZA VAN
Napomene
Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika
povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknada u
visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a.
Cijena
U slučaju odstupanja cijene priključenja obiteljske kuće ili privatnog objekta na kabelsku
infrastrukturu više od 15% od navedene cijene kreira se posebna ponuda. Na cijenu se dodaje
cijena priključka i aktivacije usluga, ovisno o odabranoj usluzi i trajanju ugovorne obveze.
(mjesečno)
Osnovni paket
24,39 kn
48,78 kn
DODATNE USLUGE
Uključenje
Aktivacija 2 dodatna uređaja
TELEVIZIJA
Cijena
(mjesečno)
Cijena
(jednokratno)
(mjesečno)
30,48 kn
0,00 kn
Cijena
PRETPLATA – poslovni korisnici
(mjesečno)
Osnovni paket
97,34 kn
(mjesečno)
Prošireni paket
107,58 kn
Osnovni paket
80,95 kn
NAJAM OPREME
(mjesečno)
Hrvatski paket
35,86 kn
Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika
30,74 kn [4]
PRETPLATA - privatni korisnici
Cijena
KABELSKA TELEVIZIJA
Cijena
DIGITALNA TELEVIZIJA
Prošireni paket
Napomene
38,62 kn
Osnovni i Hrvatski paket Kabelske televizije dostupni su u analognoj tehnologiji.
Premium programi
HBO PAKET (HBO + HBO COMEDY + HBO On Demand)
CINEMAX PAKET (CINEMAX + CINEMAX 2)
PINK PLUS
56,90 kn
30,74 kn/14,23 kn [1]
59,43 kn/44,05 kn
HUSTLER TV
34,84 kn
XFILM PAKET (HBO PAKET + HUSTLER TV)
74,32 kn
[1]
TEMATSKI PAKETI
INFORMATIVNI PAKET
30,74 kn/15,37 kn [2]
DJEČJI PAKET
30,74 kn/15,37 kn [2]
SPORTSKI PAKET
40,99 kn/20,49 kn [2]
GLAZBENI PAKET
30,74 kn/15,37 kn [2]
BALKANSKI PAKET
40,99 kn/20,49 kn [2]
PAKET ZA ODRASLE
40,99 kn/20,49 kn [2]
HD TELEVIZIJA
HD TV PAKET
stranica 1/3
Cijena
(mjesečno)
30,74 kn
Uvjet za korištenje Proširenog paketa, Premium programa i/ili Tematskih paketa je pretplata
na Osnovni paket. Pretplatnici Proširenog paketa, Premium programa i/ili Tematskih paketa na
korištenje dobivaju digitalni prijamnik. Minimalno trajanje ugovora je 12 mjeseci za sve pakete
iz Digitalne televizije.
Pretplata na Premium programe i Tematske pakete vrijedi za prijam programa na jednom TV
prijamniku.
Uvjet za korištenje HD TV paketa je pretplata na Prošireni paket. Minimalno trajanje ugovora je
12 mjeseci za HD TV paket.
Uvjet za korištenje usluge Videoteke je posjedovanje B.netovog digitalnog prijamnika.
Uvjet za korištenje usluge Videokluba je aktivna usluga Videoteke. Minimalno trajanje ugovora
je 12 mjeseci za uslugu Videokluba.
B.net TV za van je dodatna usluga i ne prodaje se samostalno. Minimalno trajanje ugovora
za B.net TV za van uslugu je 12 mjeseci. Aktivnom pretplatom na B.net TV uslugu korisnik
ostvaruje 50% uštede. U cijenu mjesečne naknade nisu uključeni eventualni troškovi najma
sadržaja. Korisnik može pratiti reprodukciju sadržaja na najviše jednom uređaju. U pretplatu
je uključena mogućnost korištenja usluge na najviše dva uređaja. Detaljni uvjeti ponude i
korištenja usluge na www.bnet.hr.
Unutar interaktivne televizije omogućeno je korištenje dodatnih usluga (Propustili ste…,
Zakasnili ste…, Pauza i Mrežna snimalica 5) koje su korisnicima dostupne bez naknade. Za
dodatnu interaktivnu usluga Moja snimalica, naplaćuje se mjesečna naknada. Minimalno
trajanje ugovora za usluge Moja snimalica 60 GB i Moja snimalica 150 GB je 12 mjeseci.
Sve dodatne interaktivne usluge su dostupne isključivo korisnicima HD digitalnog prijamnika
AGS 8100. Na ostalim SD i HD digitalnim prijamnicima B.neta, dodatne interaktivne usluge nije
moguće koristiti.
[1]Cijena
uz pretplatu na HBO paket.
uz pretplatu na Prošireni paket.
[3]Cijena najma sadržaja je naznačena u katalogu Videoteke uz svaki pojedini naslov. Cijena je
izražena kao jednokratni najam na 24 sata.
[4]Cijena uz minimalno trajanje ugovora na 12 mjeseci. Digitalni SD prijamnik je moguće kupiti
bez ugovorne obveze uz jednokratnu naknadu od 813 kn.
[5]Cijena uz pretplatu na HBO paket ili SUPERBRZE 3D pakete.
[2]Cijena
Sve cijene u Cjeniku su izražene u kunama s uračunatim PDV-om.
Međunarodni pozivi
INTERNET
Brzina
SUPERBRZI FLAT PAKETI
Cijena
(Mbps)
(mjesečno)
00.00 - 24.00 h
Europa 1
1,73
Europa 2
2,11
Svijet 1
3,49
MEGA 6
do 6/0,50
96,31 kn
MEGA 16
do 16/0,75
148,57 kn
Svijet 2
6,88
MEGA 25
do 25/1,50
28,75
444,67 kn
Svijet 3
Stalna IP adresa
202,24 kn
Europa Mobile 1
2,88
Internet plus [1]
303,86 kn
Europa Mobile 2
2,23
Europa Mobile 3
2,66
Europa Mobile 4
3,73
Cijena
NAJAM MODEMA
Cijena
(jednokratno)
(mjesečno)
Žični modem [2]
303,86 kn
14,34 kn
Bežični (WLAN) modem/router s 4-port switchem [3]
507,11 kn
29,72 kn
Zamjena modema/routera
na zahtjev
USPOSTAVA POZIVA
61,47 kn
Cijena/poziv
Za sve pozive obuhvaćene unutar 55 besplatnih minuta
razgovora
0,00 kn
425,81 kn
Za pozive unutar FLAT i DIJASPORA opcija
0,21 kn
WLAN PCMCI kartica [5]
181,91 kn
0,06 kn
WLAN USB adapter [5]
181,91 kn
Za sve pozive osim poziva obuhvaćenih unutar 55
besplatnih minuta razgovora i poziva unutar FLAT i
DIJASPORA opcija
Cijena
OPREMA
(jednokratno)
WLAN router [4]
Brzina
SUPERBRZI XCARNet
XCARNet
Cijena
(Mbps)
(mjesečno)
do 16/0,75
111,68 kn
Napomene
Uključenje
DODATNE USLUGE
(jednokratno)
PAKET A - Konferencija, poziv na čekanju (hold)
20,33 kn
0,00 kn
PAKET B - Konferencija, poziv na čekanju (hold),
zabrana slanja vlastitog broja (trajno)
30,49 kn
0,00 kn
Govorna pošta
U cijenu korištenja usluge interneta nije uračunat najam modema koji se naplaćuje
prema Cjeniku.
Cijena
Aktivacija
Svi korisnici koji neprekidno koriste usluge interneta (samostalno ili u paketu s drugim
uslugama) više od 36 mjeseci oslobađaju se plaćanja troška najma osnovne vrste modema.
Obaveza plaćanja razlike u cijeni od osnovnog modema do bilo koje druge vrste modema u
ponudi B.neta i dalje vrijedi.
XCARNet usluga namijenjena je isključivo korisnicima Hrvatske akademske istraživačke mreže
– CARNet, koji imaju aktivan elektronički identitet. Detaljni uvjeti ponude i korištenja XCARNet
usluge na www.bnet.hr.
[1]Uključena
stalna IP adresa.
jednog računala ili jednog routera.
[3]Spajanje do četiri računalo žično i više računala bežično.
[4]Ponuđeni routeri imaju integriran 4-port switch, odnosno moguće je žično spajanje do četriri
računala.
[5]WLAN PCMCI i USB adapter moguće je kupiti samo uz bežični (WLAN) modem.
[2]Spajanje
Cijena
(mjesečno)
0,00 kn
Preslušavanje poruka (korisnik B.net telefonske
usluge)
Preslušavanje poruka (ostali korisnici)
Telefonsko buđenje
Aktivacija
Narudžba buđenja
cijena poziva unutar
B.net mreže
viša cijena poziva
mreže [2]
Cijena
0,00 kn
cijena poziva unutar
B.net mreže
Napomene
Opcija BESPLATNE MINUTE 55 automatski se dodjeljuje svim korisnicima koji ne koriste niti
jednu drugu opciju telefonske usluge. Opciju BESPLATNE MINUTE 55 nije moguće koristiti u
kombinaciji s FLAT i/ili DIJASPORA opcijama. Na pozive obuhvaćene unutar opcije BESPLATNE
MINUTE 55 ne zaračunava se trošak uspostave poziva. Nakon potrošenih 55 minuta pozivi se
naplaćuju prema Cjeniku.
TELEFON
Cijena
Opcija FLAT omogućuje neograničeno telefoniranje prema svim nacionalnim fiksnim mrežama,
neovisno o vremenu pozivanja, uz nadoplatu na mjesečnu naknadu.
NAKNADA
(mjesečno)
Mjesečna naknada
56,35 kn
Opcija DIJASPORA omogućuje besplatnih 30 minuta razgovora prema međunarodnim fiksnim
destinacijama u okviru Dijaspora zone, uz nadoplatu na mjesečnu naknadu.
Mjesečna naknada za dodatnu liniju
20,49 kn
OPCIJE
Cijena
Dijaspora zona uključuje države: Argentina, Australija, Austrija, BIH, Čile, Francuska, Italija,
Kanada, Mađarska, Makedonija, Novi Zeland, Njemačka, SAD, Slovenija, Srbija, Crna Gora,
Španjolska, Švicarska, Velika Britanija.
(mjesečno)
BESPLATNE MINUTE 55
0,00 kn
FLAT
20,49 kn
DIJASPORA
40,99 kn
Cijena
TARIFA
(kn/min)
07:00 -19:00 h
19:00 - 07:00 h [1]
pozivi prema fiksnim mrežama
0,22
0,12
telefonski pozivi unutar B.net mreže
0,12
0,08
pozivi prema mobilnim mrežama
1,63
0,87
Nacionalni pozivi
stranica 2/3
Minimalno trajanje ugovora je 12 mjeseci za opcije FLAT i DIJASPORA. Na pozive obuhvaćene
opcijama FLAT i DIJASPORA zaračunava se uspostava poziva od 0,21 kn. Tarifne opcije FLAT
i DIJASPORA mogu se koristiti cijeli dan od 00:00 do 24:00 h. U svim ostalim slučajevima
vrijede uvjeti iz telefonske tarife.
Naknada za uspostavu poziva 0,06 kn se naplaćuje po svakom uspostavljenom pozivu osim u
okviru opcije BESPLATNE MINUTE 55.
Pozivi prema hitnim službama – 192 (Policija), 193 (Vatrogasci), 94 (Hitna pomoć), 112
(Jedinstveni europski broj za hitne službe), 1987 (Pomoć na cesti – HAK), 1955 (Nacionalna
središnjica za traganje i spašavanje na moru) - su besplatni. Pozivi prema satelitima nisu
mogući.
[1]Niže
cijene poziva (19:00 – 07:00 h) nedjeljom te državnim praznicima primjenjuju se od
00:00 do 24:00 h.
o tome iz koje mreže korisnik zove, poziv se zaračunava prema cjeniku te mreže/
operatora u iznosu više tarife (dnevne 07:00 – 19:00 h).
[2]Ovisno
Sve cijene u Cjeniku su izražene u kunama s uračunatim PDV-om.
Opcije 2D/3D paketa
2D PAKET
Cijena
Sadržaj paketa
(mjesečno)
TV +
telefon
101,43 kn
Uključuje:
- Osnovni paket s više od 40 TV programa
- mogućnost spajanja više TV prijamnika
- 55 besplatnih minuta razgovora prema svim nacionalnim fiksnim mrežama
- dodatne telefonske usluge uključene (ispis poziva, prikaz broja pozivatelja - CLIP,
preusmjeravanje poziva, zabrana prikaza broja)
- mogućnost nadogradnje 2D paketa (opcije)
Cijena
internet
(mjesečno)
Turbo 20 (do 20/1,25 Mbps)
51,23 kn
Turbo 26 (do 26/1,25 Mbps)
122,92 kn
Turbo 32 (do 32/1,50 Mbps)
307,38 kn
stalna IP adresa [1]
202,24 kn
internet plus
[2]
303,86 kn
Cijena
TV
(mjesečno)
PROŠIRENI PAKET
SUPERBRZI 2D
34,76 kn
50,80 kn/35,56 kn [3]
VIDEOKLUB
HBO PAKET (HBO + HBO COMEDY + HBO On Demand)
Cijena
Sadržaj paketa
(mjesečno)
internet +
telefon
162,91 kn
Uključuje:
- Superbrzi FLAT internet brzine do 12/1,25 Mbps
- neograničeno (flat) telefoniranje prema svim nacionalnim fiksnim mrežama
- 55 besplatnih minuta razgovora prema svim nacionalnim fiksnim mrežama
- dodatne telefonske usluge uključene (ispis poziva, prikaz broja pozivatelja - CLIP,
preusmjeravanje poziva, zabrana prikaza broja)
- mogućnost nadogradnje 2D paketa (opcije)
Cijena
56,90 kn
CINEMAX PAKET (CINEMAX + CINEMAX 2)
30,74 kn /14,23 kn [4]
PINK PLUS
54,30 kn/39,96 kn [4]
HUSTLER TV
31,76 kn
XFILM PAKET (HBO PAKET + HUSTLER TV)
74,32 kn
INFORMATIVNI PAKET
30,74 kn/15,37 kn [5]
DJEČJI PAKET
30,74 kn/15,37 kn [5]
SPORTSKI PAKET
40,99 kn/20,49 kn [5]
GLAZBENI PAKET
30,74 kn/15,37 kn [5]
Sadržaj paketa
(mjesečno)
BALKANSKI PAKET
40,99 kn/20,49 kn [5]
TV +
162,91 kn
PAKET ZA ODRASLE
40,99 kn/20,49 kn [5]
internet
HD TV PAKET
Uključuje:
- Osnovni paket s više od 40 TV programa
- mogućnost spajanja više TV prijamnika
- Superbrzi FLAT internet brzine do 12/1,25 Mbps
- mogućnost nadogradnje 2D paketa (opcije)
TV +
telefon
(mjesečno)
FLAT
18,45 kn
DIJASPORA
40,99 kn
dodatna telefonska linija
20,49 kn
DODATNE USLUGE
Uključenje
Cijena
(mjesečno)
Cijena
PAKET A - Konferencija, poziv na čekanju (hold)
20,33 kn
0,00 kn
230,53 kn
PAKET B - Konferencija, poziv na čekanju (hold),
zabrana slanja vlastitog broja (trajno)
30,49 kn
0,00 kn
(mjesečno)
internet +
Cijena
Telefon
SUPERBRZI 3D
Sadržaj paketa
30,74 kn
Uključuje:
- Osnovni paket s više od 40 TV programa
- mogućnost spajanja više TV prijamnika
- Superbrzi FLAT internet brzine do 12/1,25 Mbps
- neograničeno (flat) telefoniranje prema svim nacionalnim fiksnim mrežama
- 55 besplatnih minuta razgovora prema svim nacionalnim fiksnim mrežama
- dodatne telefonske usluge uključene (ispis poziva, prikaz broja pozivatelja - CLIP,
preusmjeravanje poziva, zabrana prikaza broja)
- mogućnost nadogradnje 3D paketa (opcije)
Napomene
U cijenu korištenja usluge interneta unutar 2D i 3D paketa, nije uračunat najam modema koji
se naplaćuje prema Cjeniku.
3DCARNet usluga namijenjena je isključivo korisnicima Hrvatske akademske istraživačke
mreže - CARNet, koji imaju aktivan elektronički identitet. Detaljni uvjeti ponude i korištenja
3DCARNet usluge na www.bnet.hr.
Odabirom neke od dodatnih TV opcija na korištenje se dobiva B.net digitalni prijamnik.
Uvjet za korištenje HD TV paketa je pretplata na Prošireni paket.
Minimalno trajanje ugovora je 12 mjeseci na sve opcije 2D i 3D paketa.
SUPERBRZI 3DCARNet
Cijena
Sadržaj paketa
TV +
Dodatne opcije na pakete mogu se uzeti na one usluge koje su sadržane u paketu npr.
paket 2D – internet + TV može se pojačati u segmentu interneta i TV, ali ne i telefona jer nije
sastavni dio paketa.
(mjesečno)
internet +
telefon
195,70 kn
Uključuje:
- Osnovni paket s više od 40 TV programa
- mogućnost spajanja više TV prijamnika
- Superbrzi FLAT internet brzine do 12/1,25 Mbps
- neograničeno (flat) telefoniranje prema svim nacionalnim fiksnim mrežama
- 55 besplatnih minuta razgovora prema svim nacionalnim fiksnim mrežama
- dodatne telefonske usluge uključene (ispis poziva, prikaz broja pozivatelja - CLIP,
preusmjeravanje poziva, zabrana prikaza broja)
- mogućnost nadogradnje 3DCARNet paketa (opcije)
stranica 3/3
U cijenu pretplate za privatne korisnike analogne i digitalne TV usluge, telefona i XCARNet
interneta te pretplate na sve 2D i 3D pakete, uključena je mjesečna naknada za pristup
elektroničkoj komunikacijskoj mreži u iznosu od 62,50 kn.
[1]Stalna
IP adresa ne može se kombinirati sa uslugom internet plus.
stalna IP adresa.
[3]Cijena uz HBO paket ili SUPERBRZE 3D pakete. Preduvjet za uslugu Videoklub je besplatna
aktivna usluga B.net Videoteke.
[4]Cijena uz HBO paket.
[5]Cijena uz Prošireni paket.
[2]Uključena
Sve cijene u Cjeniku su izražene u kunama s uračunatim PDV-om.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
755 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content