close

Enter

Log in using OpenID

(hc600 / hc615 / hc650) čelade style 600 (hc600

embedDownload
Scott Health and Safety Limited
Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire,
WN8 9RA, England.
Tel: +44 (0) 1695 711711
Fax: +44 (0) 1695 711775
E-mail: [email protected]
Web: www.scottsafety.com
A
KASKI STYLE 600
(HC600 / HC615 / HC650)
STYLE 600 SISAKOK
(HC600 / HC615 / HC650)
ČELADE STYLE 600
(HC600 / HC615 / HC650)
STYLE 600 KACIGE
(HC600 / HC615 / HC650)
WPROWADZENIE
BEVEZETÉS
UVOD
UVOD
Seria kasków Style 600 została zaprojektowana, aby chronić głowę i spełnić wymogi normy EN 397 : 1995,
EN 50365 : 2002 oraz dyrektywy EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej 89/686/EEC. Kaski te
zapewniają wyznaczony stopień ochrony przed spadającymi obiektami i fragmentami walących się budynków.
Typ zastosowanego materiału podano w postaci symbolu zegara na wewnętrznej stronie daszka kasku –
wraz z innymi istotnymi informacjami, w tym datą produkcji. Ta data nie powinna być traktowana jako data
„wprowadzenia do użytku” (w celu oznaczenia „żywotności”). Kaski Style 600 posiadają certyfikat firmy
Inspec International Limited (nr 0194), 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England
lub SP Swedish National Testing and Research Institute (nr 0402), Box 857, SE-501 15 BORÅS, Szwecja.
A Style 600 -es típusú sisakok szériáját úgy tervezték, hogy az EN 397 : 1995, EN 50365 : 2002 és az EEC
Személyi Védelmi Felszerelések 89/686/EEC Irányelvének megfeleljen. Magas szintű védelmet nyújtanak
zuhanó tárgyak, ledőlő szerkezetek ellen. A sisak anyagtípusa "óra" szimbólummal van jelölve, ez a
sisakcsúcs alatt található és további fontos információkkal egyetemben, a gyártás idejét is tartalmazza. Ez
nem egyezik meg a használatbavételi dátummal (élettartami célokhoz). A Style 600 sisakot vagy az Inspec
International Limited (száma: 0194), 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England,
vagy a SP Swedish National Testing and Research Institute (száma: 0402), Box 857, SE-501 15 BORÅS,
Svédország vizsgálta be.
Serija čelad Style 600 je namenjena zaščiti glave v skladu z zahtevami EN 397 : 1995, EN 50365 : 2002 ter
EGS Direktivo za osebno varovalno opremo 89/686/EEC. Zasnovane so tako, da nudijo določeno stopnjo
zaščite pred padajočimi stvarmi in strukturami. Material je naveden z ‘uro’ na spodnji strani vrha čelade
skupaj z drugimi pomembnimi informacijami, ki vključujejo datum oblikovanja lupine. To ni datum, ki označuje
obdobje uporabnosti (za ugotavljanje življenjske dobe čelade). Zaščitne čelade Style 600 je potrdilo podjetje
Inspec International Limited (Number 0194), 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ,
England ali podjetje SP Swedish National Testing and Research Institute (Number 0402), Box 857, SE-501
15 BORÅS, Švedska.
Kacige serije Style 600 su dizajnirane da kao zaštite za glavu ispunjavaju zahtjeve sljedećih normi EN 397 :
1995, EN 50365 : 2002 i sukladno EEC direktivi o opremi za osobnu zaštitu 89/686/EEC. Namijenjene su
zaštiti od padajućih objekata i urušavajućih se struktura. Tip materijala ima oznaku ‘sata’ na unutarnjoj strani
prednjeg dijela kacige zajedno s drugim relevantnim informacijama uključujući datum proizvodnje kacige.
Ovaj se datum ne smije uzimati kao ‘datum početka uporabe’ (za određivanje životnog vijeka). Style 600
kacige su certificirane od strane Inspec International Limited (broj 0194), 56 Leslie Hough Way, Salford,
Greater Manchester, M6 6AJ, England ili SP Swedish National Testing and Research Institute (broj 0402),
Box 857, SE-501 15 BORÅS, Švedska.
OZNACZENIA I ICH ZNACZENIE
JELÖLÉSEK ÉS JELENTÉSÜK
OZNAKE IN POMENI
OZNAKE I NJIHOVO ZNAČENJE
Oznaczenie/Etykieta
Znaczenie
Jelölés/Címke
-20°C lub -30°C, w zależności od zastosowania
+150°C
440V a.c.
LD
MM
Izolacja elektryczna do 1000 V prądu przemiennego (EN 50365)
Izolacja elektryczna do 1000 V prądu przemiennego (certyfikat VDE)
Bardzo niska temperatura
Bardzo wysoka temperatura
Izolacja elektryczna (EN 397)
Odkształcenie boczne
Rozpryski roztopionego metalu
-20°C vagy -30°C, vagy ennek megfelelő
+150°C
440V a.c.
LD
MM
Jelentés
Elektromos szigetelés 1000v a.c -ig. (EN 50365)
Elektromos szigetelés 1000v a.c -ig. (VDE tanúsítvánnyal)
Nagyon alacsony hőmérséklet
Nagyon magas hőmérséklet
Elektromos szigetelés (EN 397)
Oldalsó deformálódás
Olvadt fém fröccsenés
SPOSÓB ZAKŁADANIA I REGULACJA
BEHELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić odpowiednią ochronę, kask musi dokładnie pasować do wielkości
głowy użytkownika.
OSTRZEŻENIE: Kasków nie wolno poddawać nieautoryzowanym modyfikacjom. Wprowadzenie takich
modyfikacji może być powodem unieważnienia gwarancji.
OSTRZEŻENIE: Ten kask nie może być stosowany jako samodzielne urządzenie izolujące przepływ
prądu elektrycznego. Należy zapewnić dodatkowe izolacyjne wyposażenie zabezpieczające,
odpowiednie do zagrożeń, które mogą wystąpić w czasie wykonywanej pracy.
OSTRZEŻENIE: Kaski izolujące nie mogą być stosowane w sytuacjach, kiedy występuje zagrożenie,
które częściowo redukuje ich własności izolujące.
Regulacji poziomego paska zapinającego dokonuje się, wsuwając pasek z wieloma otworami do elementu
nasuwanego i zatrzaskując w żądanym punkcie przez wciśnięcie bolców (rys. 1) bądź – w przypadku
korzystania z opcji z zapadką – przez przekręcanie regulatora (rys. 2). W przypadku kasków HC615 system
regulacji przód/tył (patrz rys. 5) udostępnia większy stopień regulacji. Więźba jest ustawiona na optymalnej
wysokości wewnątrz kasku (patrz rys. 3 i 4) i zaleca się pozostawienie niezmienionej pozycji kołków
położenia. Zespoły więźb terylenowych o sześciu punktach mocowania są produkowane i dostarczane w
dwóch częściach. Pojedynczy osobny pasek łączy się przez dwa centralne otwory po obu stronach kasku.
Dwa pozostałe paski dołączone do paska na głowę są ustawiane i wciskane do czterech pozostałych
otworów przy opasce przeciwpotnej, umieszczonej przy skorupie kasku. Należy się upewnić, że nakrycie
ochronne jest właściwie dopasowane do opaski przeciwpotnej, umieszczonej obok szczytu powłoki.
Wymienne opaski przeciwpotowe mocuje się, owijając więźbę od środka kasku i przyczepiając do siedmiu
haków mocujących.
FIGYELMEZTETÉS: Megfelelő védelem érdekében a sisakot megfelelően kell a felhasználó fejéhez
igazítani.
FIGYELMEZTETÉS: A jogosulatlan módosítás tilos, minden ilyen művelet a garancia
érvényességének megszűnését vonja magával.
FIGYELMEZTETÉS: Nem szabad kizárólag a sisakot elektromos szigetelésre használni.
Gondoskodjon róla, hogy az érintett személyek a végzett munkával járó kockázatnak megfelelően
további szigetelő védőeszközöket is használjanak!
FIGYELMEZTETÉS: A szigetelő sisakot nem szabad olyan körülmények között használni, amikor
fennáll a veszély, hogy a védőeszköz szigetelő tulajdonsága csökkenhet.
A vízszintes fejpántot a többszörösen átlyukasztott pánt, a másik szíjon történő áthúzásával és a csapok
összekapcsolásával (lásd: 1. ábra), vagy a racsni használatával, a szabályzó forgatásával állíthatja be (2.
ábra). A HC615 sisakokon lévő ’előre/vissza’ szabályozó rendszer (Lásd: 5. árba) lehetővé teszi a
hatékonyabb beállítást. A fejvédő optimális magasságra állítható a burkolatban (lásd: 3, és 4 ábrák), javasolt,
hogy a felhasználó ne módosítsa a rögzítőcsapok helyzetét. A terilén hat rögzítőpontos fejvédő szerkezetek
két részben készülnek és kerülnek leszállításra. Az egyes különálló pántok két központi oldalrésen keresztül
illeszkednek a sisak két oldalára. A maradék két pántot, melyeket a fejpánthoz illesztenek, a maradék négy
nyílásba helyezték fel és nyomják be a bőrszalaggal a sisak közepéig. Ügyeljen arra, hogy biztonságosan
illeszkedjen a fejvédő a fejpánthoz a sisak közepén. A pót nyakpántokat felszerelheti, ha azokat belülről a
homoklécbe nyomja és a hét rögzítőkampóba illeszti.
KONTROLA I KONSERWACJA
Każdego dnia przed założeniem kask powinien być sprawdzony w celu upewnienia się, że na powierzchni nie
ma znacznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, szczeliny, głębokie rysy, zmiany koloru lub wgłębienia na
skorupie. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczeliny łączenia uprzęży. Użytkownik powinien sprawdzić,
czy wartości graniczne napięcia elektrycznego kasku odpowiadają napięciom nominalnym, które będzie
można napotkać w czasie użytkowania. Jeśli opaska na głowę zostanie uszkodzona lub zabrudzona, należy
ją natychmiast wymienić. Jeśli powłoka kasku lub jego konstrukcja wykazują jakiekolwiek oznaki uszkodzenia,
zaleca się bezzwłoczne wycofanie z użycia i wymianę kasku.
CZYSZCZENIE
FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS
Ze względu na takie czynniki, jak uderzenia, działanie promieniowania ultrafioletowego i chemikaliów, trudno
jest przewidzieć okres trwałości używanych kasków. Jeśli kask jest używany codziennie i przede wszystkim
na zewnątrz, zaleca się jego wyrzucenie po dwóch latach użytkowania. Jednak w pewnych sytuacjach
uszkodzenie kasku może wystąpić po krótszym czasie. Uważa się, że w przypadku użytkowania we
wnętrzach lub niezbyt często, np. przez kilka godzin w tygodniu, żywotność będzie wynosić 5 lat od chwili
zakupu, pod warunkiem, że kask jest przechowywany w odpowiednich warunkach i jest odpowiednio
utrzymywany. Praktyczną metodą oceny stanu kasku jest naciśnięcie jego części szczytowej. Jeśli w czasie
naciskania pojawią się szczeliny w skorupie, kask należy wyrzucić.
GWARANCJA
Towary wyprodukowane w naszych zakładach w miejscowościach Skelmersdale i Vaasa podlegają 12
miesięcznej gwarancji (jeżeli nie podano inaczej) na części, robociznę oraz zwrot do zakładu. Okres
gwarancyjny biegnie od dnia zakupu przez użytkownika. W produktach tych, na czas dostawy gwarantuje się
brak wad materiałowych i w robociźnie. Spółka Scott Health and Safety Limited nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wady powstałe w wyniku celowego uszkodzenia, zaniedbania,
nieprawidłowych warunków pracy, uchybień w przestrzeganiu oryginalnej instrukcji producenta,
niewłaściwego zastosowania lub dokonywania nieautoryzowanych zmian lub napraw. Do każdej reklamacja
złożonej w okresie gwarancyjnym musi być dostarczone świadectwo daty zakupu. Wszystkie reklamacje
gwarancyjne należy kierować do Biur Obsługi Klienta i przeprowadzać z zachowaniem naszych procedur
dotyczących zwrotu produktów.
UGRADNJA I POSTAVLJANJE
OPOZORILO: Za doseganje ustrezne zaščite morajo biti te čelade pravilno nameščene na
uporabnikovi glavi.
OPOZORILO: Nepooblaščeno spreminjanje čelad je prepovedano; vsaka sprememba na čeladi lahko
razveljavi garancijo.
OPOZORILO: Čelade ni dovoljeno uporabljati kot edini pripomoček za električno izolacijo.
Uporabljajte tudi dodatno izolacijsko zaščitno opremo glede na stopnjo tveganja pri delu.
OPOZORILO: Izolacijske čelade ni dovoljeno uporabljati v situacijah, ko obstaja nevarnost, da se
delno poslabšajo izolacijske lastnosti čelade.
Horizontalni naglavni trak si namestite tako, da speljete naluknjan trak skozi pas z obojkami in ga zavarujete s
pritiskom na zaponke (glejte sliko 1), pri narebreni opciji pa z obračanjem nastavnega gumba (slika 2). Pri
čeladah HC615 nastavitveni sistem za pomikanje ‘naprej/nazaj’ (glejte sliko 5) uporabniku omogoča še
dodatno prilagoditi trak. Naglavna oprema je nastavljena na optimalno višino znotraj lupine čelade (glejte sliki
3 in 4) in priporočljivo je, da uporabnik ne spreminja položaja teh namestitvenih čepov. Sklopi terilenske
naglavne opreme s šestimi pritrdilnimi točkami se izdelujejo in dobavljajo kot dve komponenti. Enojni, ločen
trak pritrdite skozi dve osrednji stranski reži na vsaki strain čelade. Dva preostala traka, pritrjena na naglavni
trak, sta s trakom za znoj pritrjena v štirih preostalih režah vrha lupine. Zagotovite, da je naglavna oprema
pravilno pritrjena s trakom za znoj zraven vrha lupine. Nadomestne trakove za znojenje namestite tako, da jih
ovijete od notranje strani preko naglavnega traku in pritrdite na sedem namestitvenih kaveljčkov.
UPOZORENJE: Kako bi se osigurala dostatna zaštita ova kaciga mora biti ispravno postavljena kako
bi odgovarala glavi osobe koja nosi zaštitu.
UPOZORENJE: Neovlaštene modifikacije kacige su zabranjene i takve modifikacije mogu poništiti
valjanost garancije.
UPOZORENJE: Ova se kaciga ne smije koristiti sama kao električka izolacija. Pobrinite se da se
koristiti dodatna oprema za izolaciju sukladno rizicima posla.
UPOZORENJE: Izolacijske kacige se ne bi trebale koristiti u situacijama gdje postoji rizik koji može
djelomično smanjiti izolacijska svojstva.
Traka za glavu se može horizontalno podesiti pomicanjem trake s više otvora kroz očicu i fiksira je pomoću
klina (vidi sliku 1) ili pomoću opcije blokiranje tako da okrećete napravu za postavljanje (slika 2) Na HC615
kacigama sistema za podešavanje ‘naprijed/natrag’ (vidi sliku 5) omogućuje osobi koja nosi kacigu da
postigne bolju razinu podešavanja. Zaštita za glavu je postavljena na optimalnu razinu unutar kacige (vidi
slike 3 i 4) i preporučuje se da ne mijenjate visinu klinova. Sa šest fiksirajućih točaka opremljena terilenska
unutrašnja oprema se proizvodi i isporučuje u dva dijela. Posebni pojedinačni remen se pričvrsti pomoću dva
bočna otvora sa obje strane kacige. Dva preostala remena koja su pričvršćena na traku za glavu se nalaze i
provlače kroz četiri preostala otvora sa znojnicom dok se znojnica nalazi direktno na prednjem dijelu kacige.
Provjerite je li unutrašnja oprema ispravno postavljena sa znojnicom na prednji dio kacige. Zamjena znojnica
obavlja se tako se povuče traka za glavu iz unutrašnjost kape i pričvrsti se na sedam pričvrsnih kvačica.
PREGLED IN VZDRŽEVANJE
KONTROLA I ODRŽAVANJE
TISZTÍTÁS
ČIŠČENJE
Minden egyes alkatrészt enyhe tisztítószerrel vagy fertőtlenítővel langyos vízben tisztítsa. Ne használjon
oldószert.
Vse dele čelade čistite redno z nežnim čistilom ali razkužilom in mlačno vodo. Ne uporabljajte topil.
Čistite sve komponente redovno s blagim sredstvom za pranje ili dezinficiranje u mlakoj vodi. Ne koristite
razrjeđivače.
PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK
REZERVNI DELI IN DODATKI
REZERVNI DIJELOVI I OPREMA
Rezervni deli in dodatki so na voljo v Scott Health and Safety Limited na zgornjem naslovu.
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS
OKRES TRWAŁOŚCI
NAMESTITEV IN PRILAGODITEV
-20°C ili -30°C, kako odgovara
+150°C
440V a.c.
LD
MM
Značenje
Električka izolacija od 1000v AC (EN 50365)
Električka izolacija od 1000v AC (VDE certificirano)
Vrlo niska temperatura
Vrlo visoka temperatura
Električka izolacija (EN 397)
Bočna deformacija
Komadići metala
Kacigu je potrebno provjeriti svaki dan prije uporabe kako bi bili sigurni da na površini nema napuklina,
ogrebotina, dubokih oznaka, izbljeđivanje na kacigi. Obratite posebnu pozornost na otvore za unutrašnju
opremu. Pripazite da električne vrijednosti na kacigi odgovaraju normalnom naponu za koji je kaciga
dozvoljena. Oštećeni ili uprljana unutrašnja oprema se mora odmah zamijeniti. Ako se na kacigi ili unutrašnjoj
opremi prikažu bilo kakva oštećenja, odmah iz zbrinite i preporučuje se kompletna zamjena kacige.
CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA
Każdy kask należy transportować i przechowywać w torbie w chłodnym, suchym miejscu, bez narażania na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Warunki przechowywania są ważnym czynnikiem zachowania
charakterystyk elektrycznych i mechanicznych kasków. Przed pierwszym użyciem i pomiędzy kolejnymi
użyciami kaski izolujące powinny być przechowywane w odpowiednim pudełku lub pojemniku. Nie należy
przechowywać kasków w stanie ściśniętym ani w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła. Zalecane jest
przechowywanie kasków w temperaturze pomiędzy +5ºC a +35ºC. Aby zapewnić optymalne parametry
eksploatacyjne kasku, konieczna jest jego odpowiednia konserwacja, czyszczenie i ochrona przed
uszkodzeniami zarówno zewnętrznej powłoki, jak i wewnętrznej części kasku. Przyłożenie znacznej siły do
kasku spowoduje niepełną ochronę w przyszłości, nawet jeśli fizyczne uszkodzenie nie jest widoczne. W
każdym przypadku gdy zostaną wykryte szczeliny, kask musi zostać natychmiast wyrzucony. Na
skorupie nie wolno stosować taśm klejących, farb, rozpuszczalników, taśm przylepnych ani samoprzylepnych.
Wszelkie tego typu materiały mogą zmniejszyć skuteczność ochrony zapewnianej przez kask.
Električna izolacija do 1000 V AC (s certifikatom VDE)
Zelo nizka temperatura
Zelo visoka temperatura
Električna izolacija (EN 397)
Stranska deformacija
Brizganje staljene kovine
Oznaka
Vsak dan, preden začnete uporabljati čelado, jo preverite in se prepričajte, da na njej ni vidnih resnih
poškodb, kot so razpoke, špranje, globoke zareze, sprememba barve ali udrtine na lupini. Posebno pozornost
namenite zarezam za pritrditev jermena. Uporabnik se mora pred uporabo prepričati, da električne omejitve
čelade ustrezajo verjetni imenski napetosti med uporabo. Če ugotovite na naglavni opremi poškodbe ali
onesnaženost, jo morate nemudoma nadomestiti. Če na lupine ali naglavni opremi odkrijete napake, je treba
čelado takoj odstraniti in jo zamenjati.
Wszystkie elementy kasku należy regularnie myć ciepłą wodą z użyciem łagodnego detergentu lub środka
dezynfekującego. Nie należy używać rozpuszczalników.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
-20°C ali -30°C, kot ustreza
+150°C
440V a.c.
LD
MM
Pomen
Električna izolacija do 1000 V AC (EN 50365)
A sisakot minden nap használat előtt ellenőrizni kell, így biztosítható, hogy felületén ne legyen sérülés, pl:
törés, repedés, mély kopás, elszíneződés, vagy bordásodás. Különleges figyelmet fordítsunk a bőrszíj
állapotára. Ellenőrizni kell, hogy a sisak elektromos szigetelése megfelel-e a maximális üzemi feszültségnek.
Ellenőrizni kell, hogy a sisak elektromos szigetelése megfelel-e a maximális üzemi feszültségnek. Ha a
burkolaton hibát észlel, javasoljuk, hogy azonnal cserélje le a sisakot újra.
A cserealkatrészeket és kiegészítőket a Scott Health and Safety Limited –től a fent említett címén
szerezheti be.
Części zamienne i akcesoria są dostępne są w firmie Scott Health and Safety Limited, pod podanym wyżej
adresem.
Oznaka/Nalepka
Szállítás illetve tárolás alkalmával, győződjünk meg róla, hogy a sapka a védőzsákjában van, hideg és száraz
feltételek mellett, a közvetlen napsugárzástól megkímélve. A tárolás körülményei fontosak a sisak mechanikai
és elektromos szigetelő tulajdonságának megőrzése érdekében. Az első használat előtt és a védőeszköz
további használatai között a szigetelő sisakot egy tárolásra alkalmas dobozban vagy ládában kell tartani. A
sisakot nem szabad összenyomott állapotban vagy hőforrás közelében tárolni. A tárolás ajánlott
hőmérséklete: +5ºC és +35ºC között. Az optimális teljesítmény elérése érdekében fontos, hogy a sapka
minden külső és belső részét sérülésmentesen karbantartsuk, illetve tisztítsuk. Ha a sisak erősebben ütközik
valamivel, az csökkenti a sisak védelmi hatását, még akkor is, ha külső elváltozás nem vehető észre. Ha
bármilyen meghibásodást észlel, azonnal dobja el a sisakot. Ragasztócsíkokat, festéket, oldatokat,
ragasztóanyagokat vagy öntapadós matricákat tilos felvinni a sisakra. Ezek csökkenthetik a sisak védelmi
képességét.
TERMÉK ÉLETTARTAMA
Olyan tényezők, mint pl. ütés, UV és vegyi hatások, stb. miatt nehéz megbecsülni a termék élettartamát. Ha
egy sisakot minden nap és a szabadban is használnak, akkor két évig ajánlott annak a használata. Ha
szélsőséges körülmények között használják a sisakot, akkor az anyaglebomlás előbb felléphet. Ha
alkalmanként zárt térben használja a sisakot, pl.: területlátogatásokkor heti néhány órában, akkor a
vásárlástól számított 5 éves élettartamot feltételezünk, abban az esetben, ha a sisakot rendeltetésszerűen
használják és tárolják. Egy jó tanács a sisak állapotának megállapításához: nyomja össze a sisakot. Ha így
felszíni repedések nyomait látja, ne használja tovább a sisakot.
GARANCIA
A Skelmersdale-i és Vaasa-i gyárainkban készült termékek 12 hónapos (hacsak másképp nincs feltüntetve)
garanciával rendelkeznek az alkatrészek, a munka és a visszacserélés tekintetében. A garancia időtartama a
végfelhasználó általi vásárlás dátumával kezdődik. Ezek a termékek garantáltan mentesek az anyag- és
kivitelezési hibáktól a szállítás időpontjában. A Scott Health and Safety Limited nem vállal semmilyen
felelősséget olyan károkért, amelyek szándékos rongálás, hanyagság, abnormális munkakörülmények, az
eredeti használati útmutató be nem tartása, helytelen használat, szakszerűtlen módosítás vagy javítás
eredményei. A garanciális időszakban tett bármilyen reklamáció esetén a vásárlás dátumának igazolása
szükséges. Az összes garanciajogosult reklamációt a Ügyfélszolgálathoz kell címezni, az árucserére
vonatkozó szabályoknak megfelelően.
SHRANJEVANJE IN TRANSPORT
Čelado prenašajte in hranite v svoji vreči v hladnih, suhih pogojih, izven neposrednega vpliva sončnih žarkov.
Pogoji skladiščenja pomembno vplivajo na ohranjanje električnih in mehanskih učinkov čelad. Pred prvo
uporabo in med posameznimi uporabami čelado skladiščite v ustrezni škatli oziroma posodi. Čelade ni
dovoljeno skladiščiti v stisnjenem stanju oziroma v bližini grelnih virov. Priporočena temperatura skladiščenja
je med +5ºC in +35ºC. Da zagotovite optimalni učinek čelade, morate zunanjo lupino in notranji jermen
ustrezno vzdrževati, čistiti in ne smeta biti poškodovana. Večji udarec na čelado zmanjša njeno zaščitno
funkcijo, tudi če fizične deformacije niso očitne. Če na čeladi odkrijete razpoke, jo morate nemudoma
zavreči. Na lupino čelade ne nanašajte trakov, barve, topil, lepil ali samolepilnih nalepk. Tovrstni nanosi lahko
zmanjšajo učinkovitost čelade.
ŽIVLJENJSKA DOBA IZDELKA
Zaradi dejavnikov, kot so udarci, UV-žarki in izpostavljenost kemikalijam itd. je težko predvideti življenjsko
dobo čelade. Pri vsakodnevni uporabi čelade, še posebej zunaj, je pričakovana življenjska doba čelade 2 leti.
V izjemnih pogojih je mogoče pričakovati tudi krajšo življenjsko dobo čelade. Za uporabo v zaprtih prostorih
ali občasno nošenje, kot je obisk gradbišča za nekaj ur tedensko, je pričakovana življenjska doba čelade 5 let
od nakupa, pod pogojem da čelado hranite pod pravilnimi pogoji in jo pravilno vzdržujete. Način ugotavljanja
stanja čelade je, da vrh lupine upognete. Če se med upogibanjem na čeladi pokažejo razpoke, jo zavrzite.
GARANCIJA
Izdelki, proizvedeni v naših tovarnah v Skelmersdale in Vaasa, imajo 12-mesečno garancijo (razen, če je
navedeno drugače) za dele, delo in vračilo izdelka. Garancijska doba velja od datuma nakupa. Ti izdelki ob
času dostave niso imeli nobenih napak na materialu ali v izdelavi. Scott Health and Safety Limited ne
prevzema nobene odgovornosti za okvare, ki nastanejo zaradi namerne poškodbe, malomarnosti,
nenormalnih delovnih pogojev, neupoštevanja originalnih proizvajalčevih navodil, zlorabe ali
nepooblaščenega spreminjanja ali popravila izdelka. Za uveljavljanje garancije v garancijskem obdobju je
treba predložiti dokaz o datumu nakupa. Vse garancijske zahtevke je treba nasloviti na Službo za Pomoč
Strankam Podjetja in v skladu s postopkom za vračilo blaga.
ČIŠĆENJE
Rezervne dijelove i opremu možete nabaviti kod tvrtke Scott Health and Safety Limited na gore navedenoj
adresi.
SKLADIŠTENJE I TRANSPORT
Svaku kacigu treba transportirati i pohranjivati u pripadajućoj torbi na hladnom i suhom mjestu koje nije
izloženo direktnoj sunčevoj svjetlosti. Uvjeti pohranjivanja su bitan faktor u očuvanju električkog i mehaničkog
učinka kaciga. Prije prve uporabe i između sljedećih uporaba izolacijske kacige je potrebno pohraniti u
odgovarajućoj kutiji ili spremniku. Kacige se ne smiju gnječiti ili čuvati blizu izvora topline. Preporučuje se da
se kacige pohrane na temperaturi između +5ºC i +35ºC. Kako bi osigurali optimalni učinka potrebno je da se
vanjski dio kacige i unutrašnja oprema ispravno održavaju, čiste i da nemaju oštećenja. Jaki udarac o kacigu
će smanjiti buduću zaštitu čak i ako nisu vidljiva fizička oštećenja. U slučaju otkrića bilo kakvih napuklina
kacigu je potrebno odmah zamijeniti. Nije dozvoljeno stavljanje ljepljivih traka, boje, razrjeđivača, ljepila ili
samoljepljivih etiketa na kacigu. Navedene tvari mogu smanjiti učinkovitost kacige.
ŽIVOTNI VIJEK PROIZVODA
Zbog čimbenika kao što su udarci, UV i kemikalije teško je predvidjeti ‘životni vijek’ kaciga koje se koriste. Ako
se kaciga koristi svaki dan i pretežno na otvorenom preporučujemo zamjenu kacige nakon 2 godine uporabe.
U nekim ekstremnim okolnostima može nastupiti habanje i u kraćem razdoblju. Ako kacigu koristite u
zatvorenom prostoru i povremeno prilikom posjeta gradilištu par sati tjedno predviđamo životni vijek od pet
godina od trenutka nabave uz pretpostavku da se kaciga koristi u pravim uvjetima i da se pravilno održava.
Stanje kacige možete provjeriti tako da pritisnete prednji dio kacige prema unutra. Ako se pritom pokažu
znakovi napukline kacigu je potrebno zamijeniti.
JAMSTVO
Proizvodi proizvedeni u našim tvornicama u gradovima Skelmersdale i Vaasa imaju jamstveni rok od 12
mjeseci (ukoliko nije drugačije navedeno) za sve dijelove, radove i troškove povrata uređaja. Jamstveni rok
počinje teći u trenutku kad krajnji kupac kupi proizvod. Ovi proizvodi ne sadrže neispravne materijal i ispravni
su u trenutku isporuke. Scott Health and Safety Limited ne snosi odgovornost za kvarove koji su rezultate
neispravne uporabe, nemara, neodgovarajućih radnih uvjeta, nepridržavanja uputa za uporabu te popravaka i
modifikacije koje obavljaju neovlaštene osobe. Uz jamstvo se obvezno mora priložiti račun na kojem je vidljiv
datum kupnje. Sve reklamacije za vrijeme jamstvenog roka se upućuju direktno Službi za korisnike sukladno
našim odredbama o povratu kupljene robe.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
245 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content