close

Enter

Log in using OpenID

Dani ludbreške Svete nedjelje

embedDownload
LIST GRADA
LUDBREGA
Besplatni primjerak
24. KOLOVOZA 2012.
BROJ 65 / GODINA VII.
Bolfan:
Cajnger plac:
Obilježen
Dan mjesta
Završena
treća
sezona
MIROSLAV NOVAK
/str. 4./
/str. 8.-9./
Dani ludbreške Svete nedjelje
Zbor Župe Ludbreg na smotri crkvenih zborova
/str. 6.,7.,12.,13./
Sigetec i Čukovec:
Dvorac Batthyany :
Podravina Ludbreg:
Vatrogasna natjecanja
Koncert i izložba
Pobjeda na startu
/str. 11./
/str. 6./
/str. 15./
2
A KT U A L N O
24. kolovoza 2012.
Komunalna infrastruktura
Izvršeni novi radovi
Prema Programu gradnje komunalne infrastrukture na području
Grada Ludbrega za ovu godinu, u
proteklom razdoblju realizirano je
više radova. Na prostoru svetišta
postavljeno je oko 250 kvadratnih
metara novih tlakavaca, na stazi dužine 42, a širine 3,5 metara. Radove
je izvodila tvrtka Rovokop, a Grad
nije imao obveza pošto su se radovi
financirali iz državnog proračuna.
Većim dijelom iz vanjskih izvora
financirani su i radovi na asfaltiranju prilazne ceste te pješačke staze
od Gundulićeve ulice do romskog
naselja dužine 198, a širine 1,5 metara. Asfaltiranjem prilazne ceste
dužine 255 i širine 4 metra stvoreni
su uvjeti za nastavak modernizacije
ceste do odlagališta otpada i lokacije
Asfaltiranje pješačke staze od Gundulićeve prema romskom naselju
Gotovo čitava Stepinčeva ulica u središtu grada dobila je fini sloj asfalta
budućeg pročistača otpadnih voda,
odnosno do samog naselja Roma.
Radovi su izvedeni i u Vinogradima Ludbreškim i Čukovcu. U vinogorju iznad Kučana asfaltirani su
odvojci Gerić dužine 220 i širine 2,5
metra, te odvojak Šimegi dug 400, a
širok 2,5 m. U Čukovcu je asfaltirana nerazvrstana cesta odnosno spoj
Vinogradske s Ulicom Graci dužine
150 i širine 2,5 metra, a u planu je i
uređenje Segovinske ulice. Radove
su zajedno financirala vijeća mjesnog odbora i žitelji Kučana i Čukovca sa 60 posto, a ostalih 40 posto financirano je iz gradskog proračuna.
Ukupna vrijednost radova na
asfaltiranju kod romskog naselja, te
na odvojcima iznad Kučana i na nerazvrstanoj cesti u Čukovcu iznosi
oko 545.000 kuna, a radove je izvelo
Poduzeće za ceste Varaždin.
Županijska uprava za ceste Varaždin samostalno je izvodila i financirala radove na postavljanju 760 metara novog finog sloja asfalta u Ulici
Alojzija Stepinca i u Fizirovoj ulici u
Ludbregu. Radi se o prometnici koja
s istočne strane vodi do svetišta.
Grad radi na pripremanju nekoliko novih projekata za koje se nastoje
osigurati vanjski izvori, prije svega
sredstva iz državnog proračuna.
Ludbreg grad-partner u globalnom svjetskom kulturnom projektu
Prigoda za potpunu promociju
Više hrvatskih gradova, među
njima i Ludbreg, iduće godine bit
će domaćini manifestaciji Svjetske
umjetničke igre.
Ludbreg je prije tri godine postao partner u međunarodnom
projektu okupljanja umjetnika u
cilju prezentacije vrhunskih ostvarenja na području kulture u zemljama, gradovima Europe i šire koji su
postali dio projekta. U međuvremenu je projektu pristupilo 60-ak
zemalja, a Ludbreg je među 15-ak
hrvatskih gradova.
Pripreme za održavanje Svjetskih umjetničkih igara (World Art
Games-WAG) već traju. Igre će biti
održane od 29. lipnja do 10. srpnja iduće godine. Po uzoru na onu
sportsku olimpijadu, cilj Svjetskih
umjetničkih igara je globalna promocija umjetnosti i kulture, kao i
daljnje širenje ideja o miru i toleran-
ciji bez obzira na rasu, vjeru i politička uvjerenja. Tako će počev od
iduće godine na 'igrama' sudjelovati
umjetničke reprezentacije raznih
zemalja svijeta u svim kategorijama
umjetničkog stvaralaštva od likovne umjetnosti do kazališne, plesne
i glazbene umjetnosti, književnosti,
filma te mnogih drugih umjetničkih
grana. No, svjetski umjetnici neće se
boriti za medalje jer će njihovo sudjelovanje biti revijalnog karaktera.
Radi se o složenom projektu,
pa će u cilju priprema u Turskoj
biti održana konferencija Svjetskih
umjetničkih igara na kojoj će svoje
predstavnike imati i Grad Ludbreg.
-Ludbreg će biti domaćin nekom od programa u sklopu Svjetskih umjetničkih igara, pa će se
na konferenciji u rujnu u Izmiru
pobliže upoznati s detaljima. Ulaskom u projekt Ludbreg je dobio
prigodu za promociju svog turizma, gospodarstva, kulture. Ovo je
doista prigoda za punu i potpunu
promociju grada. Sigurno je da će
u sklopu igara u Ludbrežani imati
prigode upoznati kulturna ostvarenja poznatih umjetnika iz cijelog
svijeta. Njihov dolazak može donijeti razmjenu i suradnju na polju
kulture s drugim gradovima i državama. Zapravo čitav grad od toga
će imati koristi posebice djelatnosti
vezane uz turizam – kazao nam je
gradonačelnik Marijan Krobot koji
će Ludbreg predstavljati u Turskoj.
U njegovoj pratnji bit će Danko
Novak koji je aktivno pomogao
oko ulaska u projekt zahvaljujući
prijateljstvu sa slikarom Peterom
Weiszom, idejnim začetnikom ove
manifestacije na globalnoj razini.
Ulaskom u projekt WAG-a, da podsjetimo, u Ludbregu su u proteklom
Ludbreg su u sklopu projekta već posjetili brojni umjetnici
razdoblju s prigodnim programima
već gostovali umjetnici iz Norveške
i Mađarske,u naš grad stigao je i takozvani 'Kulturni autobus' s umjetnicima iz 10-ak zemalja, a takvi
posjeti uvijek su najbolja promocija i promidžba za svaku sredinu.
Pored toga, na prvoj konferenciji
Modernizacija cesta u Sigečaku
Novi metri asfalta
Zahtjevni projekt modernizacije
županijske ceste kroz Sigečak odnosno glavne ceste kroz vinorodno
područje i njezinih odvojaka napreduje prema završnici radova. Riječ
je o asfaltiranju i proširenju glavne
ceste kroz Sigečak duge 2.458 m i
13 odvojaka ukupne dužine 3.552
metara. Investitori su Grad Ludbreg
i građani, vlasnici 200-tinjak nekret-
Asfaltirani su i svi odvojci
nina, te Županijska uprava za ceste
Varaždin.
U Gradu Ludbregu zadovoljni su
dinamikom radova.
-Odvojci su asfaltirani dok je
glavna trasa u ovom trenutku asfaltirana u trećini dužine, a radi se i na
ostatku dionice.
Prema izjavi izvođača radova,
Poduzeća za ceste Varaždin, preostali dio oko asfaltiranja trebao bi
biti završen do Svete nedjelje.
Naime, odlučeno je da se pristupi asfaltiranju kako bi se prometnica
mogla koristiti u vrijeme berbe tako
da radovi neće smetati odvijanju
prometa i pristup vinogradima.
Eventualni neizvedeni i naknadni
radovi ako se pojavi potreba za njima, odvijat će se nakon berbe. Veliki
je broj subjekata, preko tri stotine
uključenih u projekt. Bilo je i ima
problema, naravno, ali oni su manjeviše i prije svega aktivnošću članova
radne grupe, građana i samog izvođača uglavnom u hodu i uspješno
rješavani. Kod ozbiljnijih problema
Asfaltirana je otprilike trećina glavne ceste kroz Sigečak
koji, nažalost, nisu mogli biti predviđeni projektom, u rješavanje se
uključio osobno i ravnatelj ŽUC-a,
te naravno mi iz Grada Ludbrega otkrio nam je zamjenik gradonačelnika Božidar Hajsok koji u gradskoj
upravi predvodi radnu grupu za realizaciju projekta.
Ocjena je da su dosad izvedeni
radovi i suradnja svih strana ipak
pridonijeli da bi se radovi mogli za-
vršiti u planiranom roku. No, to ne
znači da su svi problemi riješeni.
-Problema još uvijek, nažalost,
ima. Iako je sve izvedeno prema
projektu, postoji jedan dio trase koji
sada čeka
mišljenje državnog inspektora
što bi moglo potrajati, te dio gdje
je pokrenut postupak da vlasnik
sam ukloni ogradu. Vjerujem da će
ostalo biti manji problemi koji bi
Svjetskih umjetničkih igara u Zagrebu, predstavnicima nacionalnih
odbora predstavljen je Ludbreg
kao grad-partner što je bila lijepa
prigoda za predstavljanje Ludbrega, njegovih mogućnosti i posebnosti pred europskom i svjetskom
javnošću.
dodatnim radovima bili otklonjeni
odnosno izvedeni odmah po asfaltiranju jer više nije moguće čekati s
asfaltiranjem.
Kao što sam napomenuo, radovi
na asfaltiranju bi trebali biti gotovi
do početka rujna, a svi ostali, uglavnom dodatni radovi, u najkraćem
mogućem roku.
Svakako da cesta zaslužuje da
bude i službeno otvorena kako bi
se još jedanput naznačio, prije svega, turističko- gospodarski značaj
Sigečaka – kaže zamjenik gradonačelnika.
Stoga slijedi i poruka građanima,
vlasnicima na Sigečaku.
-Molim građane za još malo strpljivosti i razumijevanja. To nam je
potrebno da omogućimo izvođačima
radova da odrade svoj posao, pa da
nam što prije predaju cestu na upotrebu u punoj funkciji. Zahvaljujem
svima na dosadašnjoj suradnji. Poručujem da ćemo učiniti sve napore
da eventualne probleme riješimo na
zadovoljstvo svih strana. Mi u gradskoj upravi stojimo svima na raspolaganju da zajedno riješimo probleme
- poručio je Božidar Hajsok.
Planirano je da će radovi biti završeni najkasnije do jeseni.
A KT U A L N O
24. kolovoza 2012.
Srednja škola
Ludbreg
Zeleno svjetlo za gradnju škole
U novoj školskoj godini koja je
pred vratima u Ludbregu će nastavu
pohađati čak sedam srednjoškolskih
odjeljenja, tri odjeljenja Prve Gimnazije Varaždin i četiri odjeljenja
Srednje škole ‘Arboretum Opeka’.
-Sva obrazovna usmjerenja izuzev za djecu s teškoćama u razvoju
četverogodišnji su programi koji
omogućuju mladima da nakon toga
mogu upisati fakultete, a raduje što
škole jamče kvalitetno izvođenu
nastavu u ludbreškim odjeljenjima.
Šteta što nije bilo više interesa za
nova poljoprivredna zanimanja koja
su bila ponuđena, ali sam uvjerenja
da će se to brzo promijeniti, posebice zato što su pokrenute aktivnosti
na osnivanju Srednje škole Ludbreg
– komentirao je gradonačelnik Marijan Krobot.
Varaždinska je županija, naime,
pokrenula inicijativu za osnivanjem
dvije nove srednjoškolske ustanove, u Novom Marofu i Ludbregu, te
uputila zamolbu Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za izdavanjem prethodnog mišljenja o opravdanosti osnivanja. Takav postupak
Lokalna akcijska
grupa (LAG) Izvor
Dugotrajne studiozne pripreme
i čak sedam održanih radionica za
izrađivanje elemenata lokalne razvojne strategije koju su pohađali
predstavnici gradova rezultirali su
osnivanjem 'LAG-a Izvor'. Cilj Agencije je promicanje ruralnog razvoja i
unapređenje inicijativa od značaja
za razvoj gradova i općina kako bi
se pripremili za korištenje fondova
EU, te djelovanje prema europskim
standardima, zatim razvoj proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne baštine i
inovacija temeljenih na prirodnim
prednostima područja, potom međusobna suradnja i drugi ciljevi.
Ludbreg je bio domaćin osnivačkoj skupštini tijekom srpnja, dobio
je čast i da tu bude sjedište, a i prvi
predsjednik je iz Ludbrega. Predstavnici suosnivača gradova i općina
za prvog predsjednika izabrali su
Božidara Hajsoka, zamjenika gradonačelnika Ludbrega, uspješnog
gospodarstvenika.
Evo dodatnih pojašnjenja o značaju osnivanja LAG-a Izvor.
-LAG donosi uspostavljanje lokalnih partnerstva. Više udruženih
gradova ili općina daju veću snagu,
imaju veću uvjerljivost i povjerenje
šire zajednice. Takvim partnerstvom
osigurava se realizacija projekata
Nova školska godina
Kao i svakog kolovoza, posebno
su aktualne informacije o obrazovanju odnosno vezane uz novu
školsku godinu.
Pomno se prati, s obzirom na
opću gospodarsku i financijsku krizu, hoće li doći do 'rezanja' određenih sredstava namijenjenih za pomoć u školovanju. I na našu adresu
stiglo je nekoliko upita hoće li
Grad Ludbreg prekinuti sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca. Na
olakšanje roditeljima kojima svaka
pomoć dobro dođe, to se gotovo
sigurno neće dogoditi.
u skladu je s odredbama Zakona o
odgoju i obrazovanju. Tijekom ljeta
ministarstvo se pozitivno očitovalo
o prijedlogu. Mladima u Ludbregu
i ludbreškom kraju srednjoškolsko
obrazovanje će postati još dostupnije, a vjerojatno će se rasteretiti i neke
od prenapučenih srednjih škola u
Varaždinu i okolici.
-Naša inicijativa za gradnjom
srednje škole u Ludbregu pokazala se utemeljenom. U županijskom
uredu za školstvo od pročelnika
smo doznali da su pokrenute konkretne aktivnosti nakon pozitivnog
odgovora iz ministarstva. Slijedi pokretanje propisanog oko postupka
osnivanja škole u Ludbregu odnosno dostavljanje nacrta osnivačkog
akta ministarstvu radi pribavljanja
rješenja prema zakonskim odredbama, potom se Upravi za odgoj i
obrazovanje ministarstva podnosi
zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada škole, utvrđuju se uvjeti
za odobrenje i drugo. Ima dosta toga
što je nužno riješiti.
-Procjenjuje se da bi puni kapacitet naše buduće škole bio 400 do
3
Srednjoškolci već koriste postojeću infrastrukturu - dvoranu i terene OŠ Ludbreg
500 učenika. Sigurno je da ćemo
mnogim obiteljima olakšati školovanje djece jer neće trebati putovati
u veće centre. Predviđeno je da bi se
osigurali programi u skladu s interesima našeg grada i kraja, naravno, u
skladu s mrežom srednjih škola koju
je na prijedlog Varaždinske županije
usvojila Vlada. Osnivanje Srednje
škole Ludbreg ima veliku važnost
za naš grad, pa i čitavu ludbrešku regiju. To je bio jedan od najvećih ciljeva postojeće izvršne vlasti Grada,
a sada je pred realizacijom – kaže
Marijan Krobot.
Do izgradnje novog objekta na-
stava za srednjoškolce odvijat će se
u zgradi postojeće ludbreške osnovne škole. No, planirana je izgradnja
nove zgrade za srednjoškolce po
modelu javno-privatnog partnerstva gdje bi pri sufinanciranju država sudjelovala s 55, a županija s 45
posto.
Za novi i brži razvoj sredine
Dužnosnici Grada M. Krobot i B.Hajsok na osnivačkoj skupštini
koji su, kada bi se išlo samostalno u
realizaciju, najčešće bili unaprijed
osuđeni na propast. Cilj svega je stvaranje i provedba strategije održivog
razvoja koji će se temeljiti na potencijalima, posebnostima i prepoznatljivosti našeg područja. Kod toga je
bitno da se tradicionalne vrijednosti
našeg kraja predstave na nov i tržno
potpuno konkurentan način. Naravno, uz neophodno povezivanje
lokalnih, regionalnih i nacionalnih
institucija. Važno je reći da postoje
dobri primjeri u praksi u Europskoj
uniji što u konačnici može pomoći
u pokretanju i provedbi zajedničkih
projekata. Želimo ubrzati ruralni
razvoj, utjecati na veću zaposlenost,
na korištenje vlastitih razvojnih i
ljudskih potencijala, a u konačnici
poboljšati standard, osigurati veću
kvalitetu života, bolju infrastrukturu
i zadržati stanovništvo u našim naseljima. Ili sasvim pojednostavljeno
rečeno: pokušati učiniti sve da sebi
i generacijama koje dolaze osiguramo trajno održivi razvoj – pojasnio
je Božidar Hajsok.
Skupština je odabrala upravljačka tijela koja preuzimaju određene
poslove.
-LAG IZVOR osnovan je kao
udruga koja ima sva tijela- Upravni
i Nadzorni odbor, predsjednika i tajnika. U ovom trenutku sve funkcije
obavljaju se bez ikakvih naknada
potpuno volonterski. Prema odluci skupštine osnivači će za ovu
godinu uplatiti po 1.000 kuna što
bi trebala biti dostatna sredstva za
sam početak rada. Uvjeren sam da
ćemo, u okviru mjera koje provodi
Ministarstvo poljoprivrede, već iduće godine osigurati uvjete i sredstva
za rad tajnika koji će prema važećem Statutu udruge profesionalno
obavljati stručne i tehničke poslove
za potrebe našeg LAG-a – kazao je
predsjednik.
Kako Ludbreg vidi svoju ulogu u
LAG-u?
-Članovi skupštine jednoglasno
su odlučili da sjedište LAG-a bude
u Ludbregu. Siguran sam da je kod
toga utjecaj imala bogata prošlost,
tradicija, položaj i ugled našeg Ludbrega. Smatram to s jedne strane
velikim povjerenjem i čašću, a s druge strane velikom obvezom. Ja sam
osobno zahvalan na povjerenju što
sam izabran za predsjednika, posebno iz razloga što se radi o razvoju
našeg kraja. Brojnost naših udruga,
raznolikost, njihova uspješnost i htijenja, garancija su da Ludbreg ima
snage da i ovaj projekt uspješno realizira. Siguran sam da ćemo uspjeti
stvoriti sve uvjete i opravdati očekivano – smatra Božidar Hajsok.
Konkretne aktivnosti uslijedit će
brzo, za nekoliko tjedana.
-Već u rujnu organizirat ćemo
javni skup na kojem ćemo javnosti
pobliže predstaviti LAG. Istovremeno kreće izrada Lokalne razvojne strategije u skladu s mjerom 202
unutar IPARD-programa za prijavu
na natječaj mjera 202 Ministarstva
poljoprivrede. LAG-ovima koji prođu natječaj ministarstvo će dodijeliti
novčane potpore. Naravno da ćemo
dalje raditi na povezivanju i suradnji
s drugim udrugama, te na edukaciji
članova LAG-a. Stalno ćemo raditi
na pripremi i izradi projekata vezanih za razvoj područja LAG-a. Jer
LAG Izvor će pratiti sve natječaje
i pravovremeno reagirati svojim
prijavama – ističe Božidar Hajsok,
predsjednik LAG-a Izvor.
Predstavnici suosnivača su gradovi Ludbreg i Varaždinske Toplice,
te općine Rasinja, Jalžabet, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sveti Đurđ,
Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec, Trnovec i Martijanec.
Pomoć u prijevozu srednjoškolaca
-Mi smo u proračunu osigurali
sredstva za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca. Smatram
to iznimno važnim zbog niskog
životnog standarda. Sadašnja i
svaka buduća izvršna vlast mora
težiti da se mladi školuju i da
podiže obrazovnu strukturu stanovništva. Zato je i ovaj program
sufinanciranja jako važan. Doduše, sada čekamo na odluku iz
Zagreba o visini iznosa kojim će
država sudjelovati u projektu, a
ostatak će dati županija i jedinice
lokalne samouprave, dakle, i Grad
Ludbreg za svoje srednjoškolce.
Nadam se da će za roditelje participacija biti minimalna, odnosno
da maksimalni udio roditelja neće
biti veći od 100 kuna za prijevoz
autobusom, a 50 kuna za prijevoz
vlakom – poručio je gradonačelnik Krobot.
Resorno je ministarstvo, naime,
predložilo Vladi da jedinicama područne i regionalne samouprave
kao nositeljima projekta mjesečno
osigura 50 posto sredstava za podmirenje troškova srednjoškolskog
prijevoza, a ostale bi troškove đač-
kih mjesečnih karta za autobus i
vlak podmirivale županije, općine
i gradovi uz participaciju roditelja.
Na temelju toga je procijenjeno
moguće učešće roditelja od 100
odnosno 50 kuna. Ako učenik ima
mogućnost korištenja vlaka kao
prijevoza podmirivali bi se troškovi
vlaka. Sada se očekuje odluka Vlade nakon čega će u Varaždinu biti
organiziran sastanak s gradonačelnicima i načelnicima općina kao
partnerima u projektu kako bi se
utvrdile potankosti oko prijevoza
srednjoškolaca.
Nakladnik: POU D. Novak Ludbreg
Glavni urednik: Darko Skupnjak
Grafički urednik: Domagoj Sigur
Redakcija: Darko Skupnjak,
Branko Dijanošić, Željka Namesnik,
Marina Hižak, Ana Havaić,
Neven Jerbić, Dražen Vađunec
Kontakt: POU D. Novak
Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 19
Telefon: 042 306 131
Fax: 042 306 068
e-mail: ludbreske-novine@
pou-ludbreg.hr
Tisak: Tiskara Zagreb
4
R EP O R T A Ž A
24. kolovoza 2012.
U Bolfanu na blagdan Velike Gospe
Obilježen Dan mjesta
Žitelji naselja Bolfan odnedavno
se mogu pohvaliti da imaju dan mjesta, a proslavili su ga na blagdan Velike Gospe. Odluku o Danu naselja
donio je novi saziv Vijeća mjesnog
odbora.
-Živimo u vrlo starom naselju,
prema nekim podacima datira još iz
1295. godine. A moglo se birati jer u
Bolfanu imamo kapelicu posvećenu
Ćirilu i Metodu i slavi se njihov dan
početkom srpnja, ali i blagdan Velike Gospe. Najstariji žitelji sugerirali
da to ipak bude na Veliku Gospu 15.
kolovoza – otkrio je dipl. ing. Rudolf
Pintar, predsjednik VMO Bolfan.
Po mnogočemu je Bolfan specifično naselje. Ne pripada župi Ludbreg već Rasinji kamo žitelji odlaze
na mise, a tek jednom mjesečno
misa je u bolfanskoj kapelici. Naselje
je na rubu područja Grada Ludberga prema istoku i graniči s Koprivničko-križevačkom županijom. U
VMO smatraju da baš zbog toga nešto teže realiziraju svoje planove.
-Iako živimo uz državnu prometnicu mladi uglavnom odlaze, a ostaju
stariji. Prije 50-ak godina bilo je oko
750 žitelja, a danas je 159 kućanstava u kojima živi 417 žitelja. Puno je
staračkih domaćinstava koje jedva
krpaju kraj s krajem, a ima takvih i
mlađih. Za veće akcije trebali bismo
od ljudi skupiti novce, a zbog toga to
nije moguće. Od komunalne naknade godišnje prikupimo do 20-ak tisuća kuna što je jako malo za naše po-
trebe. Treba nam više pomoći Grada
i Županije, a ovako se osjećamo malo
zapostavljeni – kaže Pintar.
Najveći problem je nedostatak
komunalne infrastrukture.
-Imamo oko 3,5 km neasfaltiranih prometnica kroz naselje koje
je veliko i dosta raštrkano. Ljudi
gutaju prašinu i blato. Ne možemo
sami financirati asfaltiranje. Ovo što
sada planiramo na uređenju cesta
na Redvenicama iznad igrališta stoji
oko 500.000 kuna. Neophodno je da
nam konkretnije pomognu Grad i
Županija.Planova i optimizma ipak ne nedostaje, a VMO planira nekoliko akcija kako bi bilo još ugodnije živjeti
u Bolfanu.
-Radimo odnosno pred završetkom smo uređenja parka kod društvenog doma. Tu je dječje igralište,
postavljamo prirodne klupice od
posječenih stabala, a za mlade ćemo
tu napraviti i igralište za odbojku na
pijesku. Želja nam je da što ljepše uredimo okoliš i brinemo o prirodi. Od
Grada smo dobili zeleno svjetlo da
uredimo izvor pitke vode na Redvenicama koji obiluje pitkom vodom i
nikad ne presuši. Ljudi koriste vodu, a
mi ćemo zaštititi bunare i ograditi tu
površinu. Ali i za to će nam biti nužna
pomoć Grada - kaže Rudolf Pintar.
Žitelje Bolfana muči još jedan
problem – društveni dom. Predviđen je za rušenje. Posebno negoduju
stariji.
Sveta misa služena je u kapelici Ćirila i Metoda podignutoj 1899. godine
-Zakaj bi ga zrušili? Mi smo ga
delali svojim novcem i dobrovoljnim radom i ne treba ga rušiti – tvrde mještani.
Društveni dom podignut je 50-ih
godina prošlog stoljeća.
-On nije u tako lošem stanju.
VMO se slaže da dom ostane. Treba ga sanirati i obnoviti, pa će služiti
žiteljima. Prostorije u domu imamo
VMO i DVD. Dio doma mogao bi se
iznajmiti, pa bismo ubirali najamninu i krpali mjesnu blagajnu. Nezadovoljni smo što je HT bez dozvola
kod doma napravio objekt, a niti
kune ne plaća komunalnu naknadu
– kažu u Bolfanu.
Trećina mještana zbog posla ili
Bolfan ima čak 3,5 km cesta bez asfalta Ne žele ostati bez društvenog doma
Rotary klub
Ludbreg
Obnovljen je rad mjesnog DVD-a
te cisternu. Sada imamo šest djevojaka, a cilj nam je osnovati mušku,
žensku i dječje ekipe koje će vježbati
i odlaziti na natjecanja – kažu Zoran
Stubić zapovjednik i Nedeljko Šajatović, predsjednik DVD-a.
U spremištu je i stara šprica iz
1892. godine, pravi raritet nekadašnje vatrogasne opreme. Na Dan
mjesta mladi vatrogasci su kod društvenog doma izveli pokaznu vježbu.
A sve je počelo svetom misom u
kapelici, u društvenom domu bila
je izložba slika poznate mještanke Nade Petrić, likovne umjetnice.
Druženje s gostima nastavljeno je
uz ručak, a popodne je bilo u znaku
uličnog malonogometnog turnira.
Rudolf Pintar, predsjednik VMO
Nagrade nadarenim glazbenicima
Godišnja svečanost Rotary kluba
Ludbreg bila je u znaku dva događaja. Rotary lanac koji nosi predsjednik,
dosadašnji Zdenko Geci uručio je
novom predsjedniku Božidaru Hajsoku. U drugom dijelu dodijeljene
su nagrade nadarenim glazbenicima
s ludbreškog područja koji su se prijavili na natječaj rotaryjanaca. Nagrađeni su polaznici srednje Glazbene
škole u Varaždinu, flautistica Andrea
Vadjon, rogist Marko Novak i tubist
Vedran Vađunec, te student Muzičke akademije u Grazu bariton Željko
Flautistica Andreja Vađon
škole vezana je za Koprivnicu, a
ostali za Ludbreg i Varaždin. U naselju su tek jedna trgovina i kafić, djeluje nogometni klub, a ostali sadržaji su utihnuli, pa i DVD koji ne bio
neaktivan i prijetilo mu je ukidanje.
VMO to nije dozvolio i pokrenulo je
obnovu rada DVD.
-Počeli smo aktivno raditi prije
par mjeseci i nedavno smo prvi put
bili na natjecanju u Sigecu. Imamo
27 članova od kojih je 17 operativaca, ispitanih vatrogasaca, ali samo
trojca imaju liječnički pregled i
uplaćeno osiguranje. Članova ima,
ali treba novaca da još nekolicina
postanu operativci. Posjedujemo
vozilo za prijevoz ljudstva i opreme,
Zaplatić. Andreja, Marko i Vedran
dobili su novčanu nagradu od 1.000
kuna, a Željko 3.500 kuna.
-Fond za nagrađivanje nadarenih
glazbenika osnovan je najviše zahvaljujući našem svjetski poznatom
ludbreškom slavuju Tomislavu Mužeku koji se rado odazvao pozivu i
održao koncert u Varaždinu. Prihod
s koncerta putem Fonda za nagrađivanje ide za školovanje nadarenih
ove i idućih godina – rekao je Geci.
Na svečanosti su dobitnici pokazali
znanje kratkim nastupima, a na klaviru
ih je pratio korepetitor prof. Ivan Kolar.
-Završila sam drugu godinu flaute u srednjoj, a učim i solo pjevanje.
Planiram upisati Glazbenu akademiju u Zagrebu. Nagradu ću iskoristiti
za seminar u Austriji na preporuku
moje profesorice Vlatke Horvatić
– rekla je Andreja. I Željko Zaplatić
nagradu će koristiti za usavršavanje.
-Gotov sam s prvom godinom
magisterija solo pjevanja na Univerzitetu za muziku i umjetnost u
Grazu. Ako nakon dvije godine ne
uspijem pronaći posao u Hrvatskoj,
nastavit ću još dvije godine studi-
Bivši i sadašnji predsjednici RK Z. Geci i B. Hajsok te prof. Ivan Kolar s nagrađenima
rati u Austriji. Zahvaljujem Rotary
klubu na nagradi koju planiram potrošiti za 'Master course' pjevanja u
Njemačkoj – rekao je Željko.
Nagrade je trebao osobno uručiti
Tomislav Mužek, ali bio je spriječen
nastupom na dobrotvornom koncertu 'Opera pod zvijezdama'. No, rota-
rijanci s njim nastavljaju suradnju.
-Rotary klub pod mojim vodstvom i dalje planira surađivati s
Mužekom i vjerujemo da će dogodine naš proslavljeni tenor osobno
podijeliti nagrade. Mi ćemo nastaviti s humanitarnim aktivnostima
koje su započeli bivši predsjednici.
Svaki predsjednik mora napraviti
još nešto posebno, pa tako ja planiram promociju vina našeg kraja
kroz projekt 'Vinska cesta' – rekao je
Božidar Hajsok, novi predsjednik.
On će tu dužnost u Rotary klubu
Ludbreg obavljati godinu dana.
Dražen Vađunec
S V ET A N E D J EL J A
24. kolovoza 2012.
Gradonačelnik
Marijan Krobot
5
Poštovani sugrađani! Dragi gosti!
Pred nama je još jedna Sveta nedjelja – najveća i najpoznatija ludbreška manifestacija s višestoljetnom tradicijom koja se od davnina
slavi prve nedjelje mjeseca rujna. I
ovogodišnja manifestacija održava
se pod visokim pokroviteljstvom
Hrvatskoga sabora.
Očekujemo da ćemo i ove godine biti domaćini desecima tisuća
hodočasnika iz cijele države, ali i
susjednih nam zemalja.
Najviše hodočasnika i posjetitelja očekujemo 2. rujna, na samu
Svetu nedjelju, kada će svečanoj
svetoj misi prisustvovati i mnogi
državni dužnosnici predstavničke
i izvršne vlasti, kao i predstavnici
regionalnih i lokalnih vlasti.
Kao i ranijih godina pripremljeni su mnogobrojni i raznovrsni
programi vjerskog i svjetovnog karaktera koji predstavljaju izuzetan
događaj za ovaj dio sjeverozapadne
Hrvatske, a vezani su uz tradiciju
hodočašćenja i trgovanja. Koristim
priliku i pozivam građane Grada
Ludbrega kao i čitave ludbreške regije da u što većem broju posjetimo
pripremljene programe.
Uvjeren sam da će Ludbrežani,
kao i svih ovih godina, biti dobri i
gostoljubivi domaćini mnogobrojnim hodočasnicima i gostima koji
će nas posjetiti u ove dane.
Svima nam je zajednička želja da
i ovogodišnja Sveta nedjelja protekne u miru i dostojanstvu kako to
priliči ovakvoj svetkovini.
Dragi gosti i hodočasnici!
Radujemo se vašem dolasku u
naš Grad i ludbreško svetište Predragocjene Krvi Kristove jer ćete
svi vi biti dio Svete nedjelje. Želim
da se svih ovih dana ugodno osjećate u našemu Gradu, da iz njega
ponesete lijepe uspomene svojim
domovima i ponovno nas posjetite
i dogodine.
Dobro nam došli u Ludbreg!
Vjerske svečanosti
Mnogobrojni se vjernici, hodočasnici iz bliže i dalje okolice, iz raznih krajeva Hrvatske i inozemstva
očekuju u prošteništu Krvi Kristove
u danima koji prethode Svetoj nedjelji, kao i na sam dan blagdana 2.
rujna kako bi se poklonili relikviji
Krvi Kristove, zatražili oprost, obnovili duhovnu snagu, nahranili dušu i
srce duhovnim sadržajima. Župa
Ludbreg organizira za hodočasnike
brojne svete mise i druge obrede.
U nedjelju 26. kolovoza bit će
hodočašće djelatnika župnih Caritasa naše biskupije i bolesnika. Sveta
misa je u 7,30, zatim u 10 sati procesija od župne crkve do Zavjetne
kapelice na svetištu gdje će u 10,30
sati biti hodočasnička misa. Križni
put je u 14, a Put svjetla u 20 sati.
U četvrtak, 30. kolovoza bit
će hodočašće ministranata i vjeroučitelja. Sveta misa je u 7,30 sati, a
u 9 sati procesija djece s učiteljima i
vjeroučiteljima do svetišta. Uoči početka svete mise bit će zaziv Duha
svetoga u povodu nove školske i vjeronaučne godine, a misu će predvoditi opat Marko Glogović, pavlin iz
Kamenskog.
Iste večeri u 19 sati u holu dvorca
Batthyany u čijoj se kapelici 1411.
godine dogodilo čudo ukazanja Krvi
Kristove svečanu misu predvodit će
biskup msgr. Josip Mrzljak, a potom
će se u procesiji relikvija prenijeti u
župnu crkve gdje će se pjevati pohvale Svetoj Krvi, Litanije i Večernja, a u 20,30 molit će se Getsemanska ura.
U petak 31. kolovoza svetište
hodočaste susjedne župe. Svete mise
su u 7 sati za župu Martijanec, u 8 za
župu Sveti Đurđ, u 9 za župu Veliki
Bukovec. Hodočaste župe Vinica i
Rasinja, te djelatnici policije. Nakon
procesije u 10,30 sati na svetištu će
biti molitva Križnog puta, kao i misno slavlje koje će prevoditi vojni
ordinarij msgr. Juraj Jezerinac. U 19
u župnoj crkvi su pohvale sv. Krvi,
litanije, Večernja. U 21 u Zavjetnoj
kapelici na svetištu počinje bdijenje
mladih.
Subota 1. rujna
Hodočaste župe iz hrvatskih,
slovenskih i mađarskih biskupija.
Svete mise su u 6 i 7 sati. Na svetištu
će od 9 sati biti mise za hodočasnike iz Slovenije i Mađarske. U 10,45
procesija hodočasnika i svećenika
od župne crkve do svetišta gdje će
euharistijsko misno slavlje od 11 sati
predvoditi varaždinski biskup msgr.
Msgr. Mile Bogović (73)
gospićko–senjski biskup
Biskup Mrzljak predvodit će misu u dvorcu i na Svetu subotu
Josip Mrzljak, uz suslavlje brojnih
svećenika.
Poslijepodne su na svetištu u 13
sati klanjanje Presvetom sakramentu
i Molitvene nakane za nestale u Domovinskom ratu, u 14 sati Molitvene nakane za mladež, pa Križni put
u 15 sati i blagoslov hodočasnika. U
17 sati su duhovna razmatranja, a
zlatnu krunicu vode misionari Krvi
Kristove. Pohvale i litanije, večernja
misa koju će predvoditi misionari
Krvi Kristove bit će u 19 sati.
Sveta nedjelja 2. rujna
Na blagdan Svetu nedjelju svete
mise s propovijedi u župnoj crkvi su u
6 i 7 sati. U Zavjetnoj kapeli od 9 do
10,30 sati bit će duhovni program sestara Klanjateljica Krvi Isusove uz pratnju mladih iz Velikog Bukovca. Procesija kreće u 10,30 sati, a predvodit će je
kao i hodočasničku svetu misu msgr.
Mile Bogović, biskup Gospićko-senjski uz suslavlje msgr. Josipa Mrzljaka
varaždinskog i msgr. Vjekoslava Huzjaka, Bjelovarsko-križevačkog biskupa.
Voditelj ovogodišnjeg misnog
slavlja na Svetu nedjelju 2. rujna
bit će msgr. Mile Bogović, gospićko–senjski biskup. Rođen je u Cerovcu kod Slunja gdje je pohađao
osnovnu školu, a klasičnu gimnaziju završio je u Pazinu. Maturirao
je na srednjoj vjerskoj školi, nakon toga završio bogosloviju na
Visokoj teološkoj školu Zagrebu.
Zaređen je 1964. godine, a 1966.
odlazi u Rim na studij na Papinsko
sveučilište Gregoriania. Docent
je pri katedri crkvene povijesti na
Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek
teologije u Rijeci. Imenovan je
1999. pomoćnim riječko-senjskim
biskupom sa sjedištem u Gospiću.
Obavljao je i niz drugih odgovornih dužnosti u biskupiji. Nakon
što je Vatikan proglasio uteme-
Euharistijsko slavlje s prostora svetišta
izravno će prenositi Hrvatska televizija.
Tijekom popodneva u Zavjetnoj kapeli odvijat će se klanjanje i molitve. Moli
se na nakane za duhovna zvanja, za hr-
ljenje Gospićko-senjske biskupije
imenovan je prvim gospićko-senjskim biskupom. Msgr. Bogović
je crkveni povjesničar, objavio je
više knjiga i na desetke znanstvenih članaka u kojima je posebnu
pozornost posvetio odnosima s
pravoslavnom Crkvom, povijesti
biskupije Senjske i Modruške ili
Krbavske, te hrvatskom glagoljizmu odnosno hrvatskoj glagoljskoj
kulturi.
vatske obitelji, a Križni put bit će u 15
sati. U 17 sati u župnoj crkvi pjeva se
zlatna krunica, a od 19 sati pjevat će se
pohvale svetoj Krvi, litanije, te večernja sveta misa.
6
D A N I L U D B R E Š KE
Ludbreški sejem od 30.08. do 2.09.
70-ak izlagača
U središtu Ludbrega i ove će se
godine prirediti 'Ludbreški sejem'.
Tradicionalna manifestacija i središnji gospodarski događaj u sklopu manifestacije 'Dani ludbreške
Svete nedjelje' bit će od 30. kolovoza do 2. rujna, a održava se 20-u
godinu zaredom i stoga je jubilarni.
U Pododboru za 'Ludbreški sejem'
ističu dobar interes za izlaganje na
ludbreškoj manifestaciji.
-Očekujemo oko 60-70 sudionika s područja sjeverozapadne
Hrvatske čime se još jednom potvrdio veliki interes za izlaganje u
Ludbregu. Cijene najma prostora
za 'domaće' bile su pristupačne, od
800 do 1.000 kuna ovisno o veličini prostora, a za vanjske tek nešto
više od 1.300. do 1.800 kuna. Oni
koji su htjeli veću kvadraturu izložbenog prostora morali su izdvojiti
od dvije do tri tisuće. Predstavit će
se i više udruga, kao i stari zanati,
a oni su prostor dobili besplatno.
Izlagačima smo osigurali struju
i zaštitu. Izlagat će proizvođači poljoprivredne mehanizacije i
opreme, obućarsko-galanterijskih
proizvoda, metalne galanterije,
tekstila, prehrambene industrije.
To su uglavnom obrtničke radnje i
male tvrtke. Održat će se na središnjem trgu na oko 7.400 kvadrata, a
bit će to prodajna i izložbena manifestacija - kazao je Josip Horvat,
predsjednik Pododbora Ludbreškog sejma.
Poznat je protokol otvaranja
manifestacije.
-U suradnji s Ministarstvom
poduzetništva i obrta na dan otvaranja sajma u 15 sati u Pučkom učilištu bit će radni skup na kojem će
se prezentirali mjere za poticanje
poduzetništva i obrtništva po nazivom 'Poduzetnički impuls'. Biti će
pozvani gospodarstvenici, obrtnici, izlagači na sajmu, predstavnici
komora i gradski vijećnici. Na trgu
Josip Horvat
program počinje u 17 sati s kratkim
kulturno-umjetnički programom.
Posjetiteljima i izlagačima, kako je
predviđeno, obratit će se gradonačelnik Marijan Krobot i župan Predrag Štromar. Iz Ministarstva nam
je potvrđeno da će na otvaranje stići ministar Gordan Maras koji će
otvoriti 20. Ludbreški sejem. Ministarstvo će pokriti dio troškova
organizacije sajma – kazao je Josip
Horvat.
Gastro izložba
Popratni sadržaj bit će i uvijek
atraktivna gastronomska izložba
u organizaciji Udruženja obrtnika Ludbreg. I ove godine na gastronomskoj izložbi svojim će se
specijalitetima predstaviti kuhinje
brojnih hotela i restorana iz Ludbrega, Varaždinske i susjednih županija.
Izložba će biti održana u hotelu
Amalia u četvrtak 30. kolovoza s
početkom u 18,30. sati.
Mjesta za štandove
gotovo rasprodana
Za završne dane Svete nedjelje 1.
i 2. rujna na gradskim javnim površinama osigurana su 453 prodajna
mjesta za štandove. Gospodarska i
opća kriza kao da nemaju previše
utjecaja na interes zakupaca.
Darko Crnković
-S prodajom mjesta počeli
smo 30. srpnja. Prednost su imali
oni koji su štandove imali i lani.
Sva atraktivnija prodajna mjesta
su brzo zakupljena, u ulici Petra
Zrinskog, Gupčevoj, Stepinčevoj,
dijelu Gundulićeve. Ostalo je tek
desetak mjesta u drugom dijelu
Gundulićeve ulice i u Ulici kardinala Kuharića. Isto tako više nema
mjesta kod stadiona za zabavne
igre i u dijelu predviđenom za
ugostiteljstvo. Cijene mjesta određene su prema frekventnosti, dakle, skuplja su bila na atraktivnim
lokacijama. I dalje ima interesa
i sigurno ćemo se približiti lanjskom financijskom rezultatu kada
je u gradski proračun od zakupa
prostora bilo uplaćeno rekordnih
oko 700.000 kuna - kaže Darko
Crnković, predsjednik Pododbora
za naplatu mjesta.
Članove odbora čeka i obveza
kontrole tržnih mjesta. Za zakup
preostalih slobodnih mjesta zainteresirani se još mogu javiti u Upravni odjel za prostorno uređenje,
komunalnu djelatnost i imovinu na
Trgu sv. Trojstva 14, prvi ulaz.
24. kolovoza 2012.
Počeli Dani ludbreške
Svete nedjelje
Koncertom duhovne glazbe i
izložbom slika 'Sakralni motivi', te
prvim svetim misama na svetištu
Predragocjene Krvi Isusove počeo
je ovogodišnji program Dani ludbreške Svete nedjelje. Ludbreg je
spremno dočekao početak koji će
ponajprije obilovati vjerskim obredima, ali i nizom gospodarskih,
kulturno-umjetničkih, zabavnih i
raznih drugih događanja od 18. kolovoza do 2. rujna pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora. Aktivnosti
na organizaciji provodi Glavni odbor manifestacije čiji je predsjednik
Božidar Hajsok:
-U Glavnom odboru koji vodi
organizaciju i koordinira sve čimbenike angažirane po pojedinim
područjima za pripremu i provođenje programa, radi 20-ak članova, a
u samoj organizaciji sudjeluje 80-ak
ljudi. Radimo kroz pododbore po
djelatnostima u kojima su predstavnici Grada, gradskih tvrtki, organizacija i ustanova, te pojedinci koji
izravno mogu pomoći na pojedinim
područjima, dok Župa Ludbreg organizira vjerske svečanosti – ističe
Božidar Hajsok.
Lani je sve bilo u znaku 600.
obljetnice od događaja čuda Krvi
Kristove što je u grad dovelo dosad
najveći broj hodočasnika i gostiju, a
njihov veliki broj organizatori očekuju opet.
-Prema procjenama lani je za dva
završna dana u grad stiglo između
120.000-130.000 posjetitelja. Ove
godine 1. i 2. rujna očekujemo tek
nešto manju brojku odnosno više od
100.000 hodočasnika i posjetitelja
jer ipak je to važan događaj za vjernike i hrvatski narod. Želja nam je da
hodočasnici i svi gosti, osim vjerskih
Uspješno prove
obreda i osobne duhovne obnove
u našem svetištu, imaju prigode tih
dana u Ludbregu za tradicionalnu
kupovinu, ali i za užitak u brojim zabavnim, kulturnim i drugim sadržajima. Sada ulazimo u 500. godišnjicu
od potvrde i priznanja pape Leona
X koji je 1513. godine Ludbreg proglasio svetištem čime je postalo priznato među vjernicima. Poznato je
da se Sveta nedjelja tradicionalno
stoljećima slavi prve nedjelje rujna.
Radi se o višestoljetnoj tradiciji koja
se s vremenom razvila u veliku svetkovinu i sajmovanje koje je trajalo po
nekoliko dana. Dakako, za Grad je s
gospodarskog i turističkog aspekta
značajan i dio svjetovnog programa
koji će obilovati događajima u prvoj
polovici manifestacije, a u završnim
danima uoči blagdana prioritet su
vjerski sadržaji. Posebice bih naglasio 20. po redu 'Ludbreški sejem' na
središnjem trgu s izlagačima uglavnom obrtničkim radnjama i malim
tvrtkama koje će prezentirati svoju
proizvodnju i gospodarske mogućnosti. Ima i drugih vrlo atraktivnih
i raznovrsnih programa, rekao bih,
za svakoga ponešto. Očekujemo
hodočasnike i goste s nadom da im
tih 15-ak dana u našem gradu bude
ugodan boravak i da budu zadovoljni. To će onda biti najbolja pozivnica
za dolazak i iduće godine – poručio
je Božidar Hajsok.
I na kraju poruka za građane
Ludbrega i okolice.
-Poznato je da u te dane vrijede
drugačiji načini parkiranja i regulacija prometa, posebice oko središta
grada u zoni štandova. Organizaciju parkiranja provoditi će koncesionar 'Crtorad' koji će na ispomoć
uzeti studente, nezaposlene i druge
Predsjednik glavnog odbora Božida
zainteresirane iz Grada i okolice.
Cijena za osobna vozila je 15 kuna,
a parkiranje će biti dopušteno na
svim javnim površinama i mjesta
će biti dovoljno. Očekujemo velik
broj autobusa s hodočasnicima.
Ulazak u grad bit će moguć kupnjom parkirne karte. Za građane
Ludbrega osigurane su propusnice
koje se mogu podići u prostorijama
'Crtorada' – poručuje Božidar Hajsok, predsjednik Glavnog odbora
manifestacije Dani ludbreške Svete
nedjelje.
Pripreme i program manifestacije 'Dani ludbreške Svete nedjelje'
Božidar Hajsok i predstavnici svih
pododbora predstavili su medijima
sredinom kolovoza na konferenciji
za novinare.
Održani izložba i koncert
Prvi programi održani su u
dvorcu Batthyany u subotu, 18. kolovoza. Najprije je otvorena izložba
slika 'Sakralni motivi' u organizaciji
Rotary kluba Ludbreg. Potom je u
atriju koncert duhovne glazbe održao Antonio Tkalec.
Na izložbi su predstavljena djela
s biblijskim sakralnim motivima sabranim iz ludbreških obitelji, a autori su eminentni likovni umjetnici iz
cijele Hrvatske. Izložba koju je otvorio gradonačelnik Marijan Krobot
može se razgledati u prostoru Restauratorskog centra.
-Mi iz Rotary cluba, koji na ludbreškom području djeluje pet godina, osjetili smo potrebu da damo
doprinos i obogatimo sadržaj manifestacije izložbom radova poznatih hrvatskih umjetnika – kazao
je Zdenko Geci, član Rotary kluba.
Mnogobrojni poklonici kulture potom su uživali u koncertu duhovne
glazbe kojeg je izveo Antonio Tkalec, varaždinski pjevač, skladatelj i
kantautor. Osim glazbene i vokalne
pratnje, imao i posebne goste – Željka Martinkovića, voditelja pjevačkog
društva mladih Trinitas i župnog vikara Tihomira Kosca. Posjetitelji su
zajedno s izvođačima slavili Boga,
upravo kao što je bila želja Antonia i
njegovih prijatelja, koji šire Božju riječ
na svim svojim nastupima. Kao što je
poznato široj publici, Antonio Tkalec
bio je sudionik Supertalenta, gdje je
uz pomoć svojih prijatelja, posebice
kapelana Tihomira Kosca Božjom
Na izložbi Sakralni motivi
Antonio Tkalec i PDM Trinitas u atriju dvorca
rječju dirnuo srca gledatelja. Antonio
je redovni sudionik festivala duhovne
glazbe 'Duga' u Ludbregu, pa ćemo ga
uskoro ponovno čuti i doživjeti radost i mir njegovih autorskih pjesama.
-Dojmovi s koncerta su zaista prekrasni – rekao je Antonio, a ono što se
vidi iz sjaja očiju posjetitelja pokazuje
da smo uspjeli u našoj nakani da lju-
dima prenesemo ljubav, mir i radost
– rekao nam je Antonio poslije koncerta u dvorcu. Vrijedna izložba i
dojmljiv koncert duhovne glazbe bili
su prekrasna uvertira u brojne sadržaje koji posjetitelje očekuju tijekom
manifestacije Dani ludbreške Svete
nedjelje.
Željka Namesnik
24. kolovoza 2012.
edene pripreme
S V ETE N E D J EL J E
7
Izložbe, koncerti i zabava za svakoga
Manifestacija Dani ludbreške
Svete nedjelje obilovat će kulturnoumjetničkim događajima:
-Svakako treba najaviti koncerte
zbora Podravina i župnog zbora, te
festival Duga.
Sigurno će posebnu pozornost
privući izložba plata 'Hrvatska živa
baština' Europskog doma Dubrovnik koja u suradnji s Restauratorskim centrom stiže u Ludbreg, te
tradicionalni koncert ludbreških
glazbenih umjetnika 'Kroz generacije'. Likovne programe pripremaju
galerija ZB Art i Likovno udruženje
– kaže Andrea Horvat, predsjednica Pododbora za kulturne, zabavne
Andreja Horvat
i sportske sadržaje.
Bit će i niz drugih sadržaja za široki krug poklonika.
-'Svirali smo svirat ćemo' je smotra bendova Ludbrega i okolice koja
će biti na trgu. Na večer otvaranja
Ludbreškog sejma koncert će održati jedna od najvećih hrvatskih legendi zabavne glazbe Darko Domjan s
grupom Kontrast. Puhački orkestar
Ludbrega i gosti također će pokloniti koncert. DVD Ludbreg priređuje
Kup grada, a novost je program
Udruge 'Ludbreško Sunce' – ističe
Andreja Horvat.
Ulaz na ove programe je besplatan.
Parkiranje i promet
ar Hajsok i predsjednici pododbora manifestacije
Cijene parkiranja u dane blagdana Svete nedjelje neće se mijenjati u odnosu na prethodne godine. Varaždinski ‘Crtorad’ radit će
organizaciju i naplatu parkiranja i
na dva završna dana manifestacije
1. i 2. rujna. Parkiranje osobnog
vozila bit će 15. Mjesta za parkiranje autobusa bit će na livadi kod
svetišta i kod sportske dvorane.
Naplata za parkiranje na svim površinama bit će u subotu 1. rujna i
na Svetu nedjelju 2. rujna.
-Lani je bilo oko 150 autobusa,
a veliki broj autobusa očekujemo i
ove godine. Ima dovoljno mjesta
za parking. Parkiranje će biti moguće po cijelom Ludbregu na svim
javnim površinama, a parkirna karta plaća se na ulazu u grad. Po svemu sudeći, Crtorad će i ove godine
na pripomoć uzeti studente, nezaposlene i druge zainteresirane
s područja grada i šire – najavio je
predsjednik Glavnog odbora Božidar Hajsok.
U Ludbregu će u dane blagdana na snazi biti posebna regulacija
prometa oko grada. Šire središte
grada bit će zatvoreno za promet
i to već od četvrtka, 31. kolovoza.
Zatvorit će se promet kod raskrižja
Stepinčeve, Kuharićeve i Krležine
ulice, te od rotora prema središtu
i na ulazu iz Gajeve na Ulicu Petra Zrinskog kod crkve. Tranzita
kroz Ludbreg neće biti o čemu će
brinuti djelatnici policije koji će
usmjeravati vozila na obilaznicu
oko grada.
Građane Ludbrega podsjećamo da propusnice za promet kroz
Ludbreg mogu podići u prostorijama ‘Crtorada’ u Frankopanskoj ulici
(bivši Lukom).
Za blagdanski stol spoj novih i starih jela
Organizatori su novinare izvijestili o pripremama
Suradnja s medijima
Pododbor za marketing i promidžbu nizom aktivnosti djeluje u
cilju što bolje prezentacije manifestacije Dani ludbreške Svete nedjelje
u medijima, kao i na organizaciji dolaska što većeg broja hodočasnika i
gostiju u Ludbreg.
-U suradnji s našom ludbreškom
turističkom agencijom i Hrvatskim
željeznicama otvorili smo mogućnost organiziranog dolaska u Ludbreg vlakovima HŽ-a po povoljnim
uvjetima. Konkretno, to znači da
smo osigurali 50 posto popusta za
dolazak vlakom u Ludbreg, a to vrijedi i za ubuduće. S ovom ponudom
organiziranog dolaska u Ludbreg
vlakom upoznali smo većinu župa u
Hrvatskoj i nadamo se dobrom odazivu. Također smo osigurali i 100
besplatnih karata za vlak na relaciji
Zagreb-Ludbreg za vrijeme blagdana. – kazao je Alen Sabol, predsjednik Pododbora za marketing i
promidžbu.
Očekuje se da će čitava manifestacija zaključno sa završnim euharistijskim slavljem biti dobro popraćena u medijima.
-Program informiranja i promidžbe provodimo na četiri razinena lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj
razini, te putem društvenih mreža i
interneta. Na lokalnoj razini to su
Radio Ludbreg, Ludbreške novine i
internet-stranica Grada Ludbrega,
zatim na regionalnoj razini, to su
najslušanije radio postaje i sve novine koje izlaze u okolici, kao i tele-
Alen Sabol
vizijske kuće. Što se tiče nacionalne
razine poznato je da nacionalna
televizija prenosi završno slavlje sa
svetišta, ali smo uključili i Hrvatski
radio. Tako će se vrlo popularna
emisija Hrvatskoga radija petkom
Sunčani sat izravno emitirati iz Ludbrega. Značajan će biti i doprinos
Večernjeg lista, najtiražnijeg domaćeg dnevnog lista – poručio je Alen
Sabol, predsjednik Pododbora za
marketing i promidžbu.
Zahvaljujući djelovanju ovog Pododbora čitav grad i ulazi u Ludbreg
već su 'ukrašeni' velikim promidžbenim materijalima koji najavljuju
program događanja i manifestaciju
Dani ludbreške Svete nedjelje.
Na Svetu nedjelju u kuću
dolaze mnogobrojni gosti –
prijatelji, rođaci. Domaćini se
uvijek trude pripremiti najbolje
što mogu. No, najčešće njihovo
pitanje je: Što ću pripremiti za
goste na Svetu nedjelju? Uz već
znana jela i specijalitete koji se
pripremaju na Svetu nedjelju
donosimo vam novi zanimljivi
recept glavnog jela, kao i recept
tradicionalnog deserta za mlade kuhare. Za glavno jelo tako
predlažemo punjeni pureći zabatak kojeg možete servirati uz
domaće mlince i salatu po želji,
kao i tradicionalni recept za domaće buhtle s punjenjem po želji vas i vaše goste.
Uobičajeno je da će se na jelovniku za Svetu nedjelju naći domaća juha s domaćim rezancima,
kuhano meso posluženo s hrenom, zatim pečenje s mlincima
te odojak s krumpirovom ili francuskom salatom. Poznato je da se
naše domaćice zaista potrude ne
samo kod pripreme glavnih jela,
već i mnogobrojnih kolača i slastica. Ludbrežani su uvijek spremni da za svoje goste pripreme
ono najbolje. Iako to sve izgleda
obilno i pomalo rastrošno u ovim
kriznim vremenima, i naši stari su
oduvijek govorili: -Samo jempot
na leto je Sveta nedela.-
Punjeni pureći zabatak
(sastojci za 4 osobe)
Pureći zabatak - oko 1 kg (dobiju se dvije roladice), 10 šnita
pancete, 4 jaja, 15 dag sira za
ribanje, 4 veće kuhane mrkve, 1
tikvica, 2 luka, 2-3 češnja češnjaka, sjeckani peršinov list, začini
(sol, vegeta, biber), ulje
začinjeno domaćim bučinim
uljem. No, također je ukusno i
kao hladni narezak.
Domaći buhtli
Priprema: Zabatak odvojite
od kosti, podijelite na dva dijela
za dvije roladice. Natucite batićem, posolite, začinite začinima
i češnjakom te neka odstoji barem sat vremena.
Priprema nadjeva i punjenje zabatka:
Mrkvu skuhajte i narežite na
kockice. Luk popržite i dodajte tikvicu narezanu na kockice.
Malo prodinstajte i sjedinite s
mrkvom, začinima i sjeckanim
prešinovim listom. Razmutite posebno 2 po 2 jaja, ulijte u
tavu kao omlet, gore naribajte
sir (ne preokretati). Na zabatak
slažite pancetu, „omlet“ od jaja,
na sredinu stavite povrće, gore
naribajte još malo sira i zarolajte
kao roladu. Pričvrstite štapićem
za ražnjić ili koncem za pečenje.
U tavi na malo ulja kratko popržite rolice sa svih strana te ih
onda stavite peći u pećnicu, pokrijte folijom i pecite oko 1 sat
na temperaturi 200-220°C. Pred
kraj pečenja skinite foliju i pecite još oko 15 min. Sa pečenih
roladica skinite štapiće ili konac
i režite ih na komade oko 2 cm
debljine.
Prijedlog - ovo jelo poslužuje
se toplo uz domaće mlince i salatu po izboru (primjerice crveno zelje, zelena salata), po želji
Sastojci za tijesto:
0,5 kg brašna za dizana tijesta, 2 žlice šećera, 1 kvas (4 dkg),
2 dcl mlijeka, 1 dcl ulja, 3 žlice
kiselog vrhnja, 1-2 žlice ruma,
vanilin šećer, malo soli, 2 jaja,
naribana korica limuna.
Ukoliko imate više gostiju
ili velike obožavatelje buhtlica,
svakako stavite duplu smjesu za
tijesto.
Priprema:
U malo toplog mlijeka i šećera umiješajte kvasac da se digne.
Dodajte ostale sastojke i istucite
tijesto da se počne odvajati od
posude. Tijesto stavite dizati da
se udvostruči. Stavite tijesto na
dasku, izmijesite i razvaljajte na
1-1,5 cm debljine. Narežite na
kocke, na svaku stavite nadjev
(marmelada, mljeveni orasi,
mak) i slažite buhtlicu jednu do
druge. Stavljajte na lim obložen
papirom za pečenje i obavezno
prije pečenja još jednom ostavite dizati. Pecite na temperaturi
180-200°C oko 30-40 min.
Pripremila: Željka Namesnik
8
C A J N G E R PL A C
Ljeto na Cajnger placu
Kako u srpnju nismo izdali novine
dužni smo kratko podsjećanje na zabavne programe s Cajnger placa. Od našeg
zadnjeg broja održana su četiri programa – najprije jedan za najmlađe uz sudjelovanje vrtića ‘Smjehuljica’, predstavila se Općina Martijanec, a nastupile su
i tamburašice iz Koprivnice. Potom smo
novinari pripremali vinski gulaš, predstavila se općina Mali Bukovec, nastupili su
ludbreški KUD i Flame. Potom su krajem srpnja održani na trgu Rimski
susreti, s podsjećanjem na staru povijest Iovije. Zadnji CP bio je u znaku
udruga - aero-modelara, izviđača, umirovljenika, ribljih specijaliteta kuburaša iz Višnjice, te KUD ‘Juraj Lončarić’ iz Hrženice.
Tekst i foto: Ana Havaić, Marina Hižak
Dražen Vađunec i Darko Skupnjak
24. kolovoza 2012.
Dječji dan na Cajnger placu
Drugi Cajnger plac na krugovima
Centra Svijeta bio je posvećen djeci
koja su se izražavala crtajući i slikajući
različitim likovnim tehnikama. Djeca
su slikala na stolovima, ali i sjedeći, na
tlu. Željko Petrović, profesionalni kipar
iz Preloga, održao je za buduće ‘mlade
umjetnike’ mali tečaj kiparenja. Željko
je član Likovnog udruženja Ludbreg
koje je i ove godine organiziralo ‘ulično crtanje’. Također, djeca i njihovi roditelji mogli su uživati u interaktivnoj
predstavi kazališnog obrta ‘Šareni svijet’ vlasnika Ivice Kolmara pod nazivom ‘Žablja, mačja i pačja škola’. Za djecu je organizirana besplatna tombola,
a mališani su uživali i u osvježenju besplatnim sladoledom. Na Cajnger pla-
cu se predstavila Općina Martijanec
rukotvorinama i narodnim nošnjama,
a posjetitelje i brojne hodočasnike, koji
su se na povratku iz svetišta zadržali
na trgu, zabavljao je tamburaški sastav
‘Kraljevi’. Večer je zaokružena nastupom ženskog tamburaškog sastava
C.I.C.E iz Koprivnice. (dv)
Novinarski
kotlić
Za svakog
ponešto
I zadnji Cajnger plac održan 11.
kolovoza dobro je izvođačima programa, izlagačima i posjetiteljima
ispunio središnji ludbreški trg, bilo
mnoštvo djece i odraslih. Mlađi su
uživali u tomboli i skakačkim igrama, a posjetitelji u glazbi KUD-a Juraj Lončarić iz Hrženice. Aeroklub
‘Rudolf Fizir’ predstavio je dio aktivnosti kojima je posjetitelje oduševio
pokazavši im mogućnosti svojih
modela zrakoplova. Sve na trgu. A
Miljenko i Nikola Frančić demonstrirali su natjecanje u kategoriji
radio upravljanim maketama svojih
letjelica.
Kod fontane su izviđači postavili
logor.
-Pokazujemo svoje šatore i opremu, pa kako napraviti više korisnih
čvorova, kako skratiti štrik za veš,
zavezati žnirance da se ne mogu
odvezati, vezati kravatu i ako ljude
zanima još puno toga o životu u prirodi – rekli su izviđači.
A priredili su i pravi piknik, trgom su zamirisali na žaru logorske
vatre friško pečeni komadi jegera
napiknuti na štapu.
I s druge strane trga mirisi, oni
riblji jer na svoje su došli oni koji
vole ribu i riblje specijalitete. I zato
su se mnogi ‘motali’ oko ludbreških
ribiča i njihovih gostiju iz Laškog,
Novog Marofa i Velikog Bukovca
koji su pripremali pržene pastrve na
žaru i fiš. Pastrva na žaru po receptu
prijatelja iz slovenskog grada Laško obogaćena je s 36 mirodija. Kod
majstora ribljih specijaliteta zaista je
bila gužva, pastrve i fiš su brzo nestajali.
-Volimo ribice i oduševljen sam
organizacijom. Dečki su složili super
fiš. Češće bi na trgu trebalo napraviti
nekaj slično - komentiralo je žensko
društvo nakon degustacije.
Prilika je to bila i za uživanje u
nastupu posebnih mažoretkinja iz
Udruge umirovljenika koje su samo
za posjetitelje izvele koreografiju
‘Dixilend’, a članovi su se natjecali i u
raznim igrama.
-Divno, jedna lepša od druge.
Užitak ih je gledati. Kak im samo
plješću! – komentirali su posjetitelji
kroz smijeh.
I ovoga puta na trgu je bilo 30-ak
štandova s raznom ponudom, svaki
je mogao nešto pronaći za sebe. Za
kraj lijepe i ugodne večeri pobrinuo
se glazbeni sastav ‘Stari prijatelji’
u čijoj se glazbi zaista moglo lijepo
uživati.
Marina Hižak
Loretta sa svojim djelom, a tek je završila prvi razred
Atraktivni izlošci modela članova Aero kluba Rudolf Fizir
Ludbreške mažoretkinje-seniorke
Izviđači su uz ine, pokazali i vještinu pečenjarenja
Kažu kolege novinari da se u našem kraju toliko predstavnika medija na jednom mjestu eventualno
može vidjeti samo na kakvoj važnoj
'pressici' i to valjda u Varaždinu. A
oni s radija, televizije, portala i brojnih pisanih medija redovito dolaze
u Ludbreg - u prvom dijelu ljeta na
'Novinarski kotlić u centru svijeta'. I
tako već osam godina.
- Cilj je bio okupiti novinare da
se malo druže i opuste, ali i da nakon
toga u svojim medijima prenesu sliku
iz Ludbrega. Najbolja pozivnica novinarskim ekipama je besprijekorna organizacija. Treba sve pripremiti kako
valja da ekipe budu zadovoljne, ali
zato troškovi baš i nisu mali. Trudimo
se okupiti sponzore da nam pomognu, a u tehničkoj realizaciji pomaže i
'Lukom' - kazao je mr. Branko Dijanošić, ravnatelj Pučkog učilišta, organizator 'kotlića'.
Najbolji
pokazatelj kvalitete organizacije, da
su ekipe zadovoljne, je taj što dolaze
svake godine i bez lažne skromnosti
- ludbreški kotlić je najpopularnije
novinarsko druženje na širim prostorima. Možda termin sredinom
srpnja nije baš najpovoljniji jer vjerovali ili ne čak i novinari imaju pravo
na godišnji. Zato je sada bilo samo 10
ekipa, a imali smo i 'uljeza', ekipu 'Lukoma' jer bilo je mjesta, pa nek dečki
kuhaju. Neki redoviti su izostali..
-Javi da vjerojatno ne bumo stigli.
Ovi iz Zagreba su nas poslali za Trakošćan da nekaj napravimo s vjenčanja Karoline Šprem i Bagdathisa, a
drugi moraju dežurati – javio je razočarani Robert Peharda iz 'Večernjakovog' dopisništva. Tako je prvi puta s
ludbreškog kotlića izostao i Kristijan
Skočibušić, šef dopisništva za sjeverozapadnu Hrvatsku. Naš je urednik
dosada jedini bio na svim kotlićima.
Iz našeg kuta (kotlića)
Kuhanje je ipak 'muški' posao.
Ekipa Ludbreških novina: Domagoj
(grafički urednik), Dražen (novinar)
Nikola i Miljenko Frančić
Mali izviđač Ozren kod ‘čvorova’
eVaraždin: Znaš, trebamo ovaaaak v
Uljezi među novinarima - ekipa Luk
i Darko (glavni urednik) naoružala
se dobrom voljom, javnim i tajnim
začinima, te razmišljala o pobjedi.
Posjetila nas je Ana (novinar) u večernjoj toaleti (!), a SMS-potporu
poslale su Marina i Željka (novinari). Štimung su dodatno podigle 'Pajdašice' i folklor ludbreškog KUD-a,
pa su i kuhače na časak utihnule.
Kod ekipa je bilo više aktivnih članova s dobrom kilometražom do
terase hotela gdje smo mogli dobiti
pivo u neograničenim količinama.
Iz neslužbenih izvora se doznaje da
su neki bili skloniji vinu i donijeli ga
sa sobom s prozirnim opravdanjem
– nisu znali da će za gulaš dobiti i
ludbreško vino!
I da skratimo - Novinarski kotlić u
Radio Ludbreg - kao i mi osvojili su 2. mjesto
Naš kotlić začas
C A J N G E R PL A C
24. kolovoza 2012.
Šareno i veselo na ‘dječjem danu’
veliku mrkvu
9
Ivica Kolmar animirao je mališane predstavom i pačjom školom
Rimske igre u centru svijeta
I treća sezona CP-a uspješna
Zadnji srpanjski Cajnger plac bio
je nešto novo - po prvi su puta održane Rimske igre. Ludbrežani i posjetitelji mogli su vidjeti i sudjelovati u
osmišljenom programu zasnovanom
na antičkom nasljeđu našeg grada.
Igre su započele povorkom Ludbrežana i gostiju odjevenih u primjerenu
kostimografiju, u odore iz antičkog
doba. Bilo je tu od najmlađih stanovnika u bijelim togama, do rimskih
vojnika, careva, muškaraca u togama
i lijepih Rimljanki. Povorku su pratili i rimski konjanici. Igre je otvorio
rimski vojnik s oklopom, štitom, kacigom i mačem. Dojam starog Rima
dočaravao je i šator gdje je obitavao
car sa svojim podanicima. Najmla-
Od lipnja do sredine kolovoza građani i posjetitelji Ludbrega
svake su druge subote imali prigode pohoditi središnji gradski
trg na zabavne programe Cajnger
placa. Programi su održani u pet
termina zaključno do 11. kolovoza. Bila je ovo treća sezona. Evo
što o ovogodišnjoj manifestaciji
kaže predsjednik Organizacijskog
odbora Cajnger placa Božidar Hajsok, zamjenik gradonačelnika:
-Drago mi je da je ideja o oživljavanju trga kroz ljeto dobro prihvaćena kako od brojnih građana
tako i svih udruga koje su sudjelovale u brojnim aktivnostima. Naravno, da se moglo nešto i drugačije, možda i bogatije organizirati,
ali ograničeni stvarno skromnim
financijskim sredstvima mislim da
đi su se mogli zabaviti uz potezanje
užeta, bacanje kamenja i druge igre iz
tog starog doba. Iz prijateljskog grada, slovenskog Ptuja, stigle su gošće
koje su izvele raskošni rimski ples na
krugovima centra svijeta. Gošćama
se jako dopalo u Ludbregu pa su kasnije projahale razigranim konjima
gradskim središtem. Neobični ‘rimski’ Ludbreg pokazao je i neke od
starih zanata. Naime, iznimno zanimljivu radionicu izrade predmeta od
gline priredio je Centar za umjetničko stvaralaštvo Artum, pa su uz Štefaniju Baranašić i Dijanu Črepinko
zainteresirani mališani mogli okušati
svoje umijeće u izradi antičkih rimskih vaza i ćupova. (ah)
smo napravili maksimum.
Sve u svemu, Organizacijski
odbor sada će imati dovoljno vremena za analizu na osnovu koje
ćemo 2013. moći uspješno organizirati i odraditi četvrto izdanje
Cajnger placa.
Zahvaljujem svima koji su radili
na organizaciji i sudjelovali u programima, onima koji su izlagali
svoje proizvode na štandovima,
te svima koji su na bilo koji način
sudjelovali i dali svoje slobodno
vrijeme bez ikakve naknade da bi
nam naš predivni trg svake druge
ljetne subote oživio,a građani se
zabavljali. Hvala i svim posjetiteljima koji su svojim dolaskom najviše pomogli da nam ovogodišnji
Cajnger plac bude uspješan – poručio je Božidar Hajsok.
koma
centru svijeta osvojila je ekipa Jabuke
TV koju je predvodio zabavljač Ivan
Fiolić-Fio, ali imao je pomoć suradnice- naše gore list. Svi ostali osvojili
smo drugo mjesto. Svi smo ponešto
dobili za uspomenu, a pobjednicima
je nagradu predao Božidar Hajsok,
zamjenik gradonačelnika. A čini
nam se da je i on bio u žiriju.
-Pravi štimung. Bumo vam opet
došli. Svakako treba pohvaliti sjajnu
organizaciju – poručili su novinari
iz Međimurja.
Nitko nije ostao gladan, posjetitelji su ispraznili kotliće, a Pučko
učilište naručilo je u hotelu još 100ak porcija gulaša. Kao da se hotelski
kuhari razmeju u gulaš bolje neg mi
novinari…….
s je bio prazan
Kostimografija je dakako privukla posebnu pozornost
Krešo Piljak na štandu s velikom ponudom raznih vrsta meda
Med u svaku kuću
Radionica ćupova
U Rimskoj Ioviji, ali 2012.
I mali i veliki u odjeći antičkog Rima
Na Cajnger placu svakako da posebnu pozornost šetača pobuđuje
štand Pčelarskog društva Ludbreg
čije je vodstvo napravilo i zanimljiv
'marketinški' potez - omogućilo je
posjetiteljima degustaciju meda i
drugih pčelinjih proizvoda.
-Posjetitelji mogu degustirati med
koji je sigurno jedan od najzdravijih
produkata iz prirode. Isto tako, zainteresiranim posjetiteljima možemo
dati potrebne informacije o pojedinim vrstama meda, te o ostalim pčelinjim proizvodima kao što su propolis, matična mliječ - rekao je Krešimir
Piljak iz Pčelarskog društva Ludbreg.
Šetači su tako imali prigode kušati
i degustirati razne vrste meda, poput bagremovog, livadnog, lipovog,
kestenovog, amorfnog, te meda
od kadulje i vrijeska. Djeca su se
veselila degustirajući lješnjake u
medu – ukusnu i slatku poslasticu.
Svaki med ujedno ima svoje posebnosti ne samo u bogatstvu i raznolikosti okusa već i u svojstvima i ljekovitom djelovanju. -U Ludbregu
i našem kraju organizirano pčelarenje i proizvodnja meda imaju dugu
tradiciju. Tako i Pčelarsko društvo
ima već 126 godina. Imamo odlične znalce-pčelare i radimo med vrhunske kvalitete sigurno ponajbolji
u Europi, a šteta je što ljudi kod nas
to još ne znaju. Naime, u Hrvatskoj
je zaista premala konzumacija meda
iako se radi o najzdravijem proizvodu – kaže Piljak.
Možda će baš ovakve degustacije
i slične promotivne akcije ludbreških pčelara s vremenom povećati
broj onih koji će svakodnevno uživati u slatkoj i zdravoj namirnici.
(ana havaić)
10
OGLAS
24. kolovoza 2012.
Bionergija se ne kosi s vjerom
Liječenje bioenergijom u Ludbregu
Poznati bioenergetičar će od 6. rujna iscjeljivati u hotelu Crnković
Željko Marušić, diplomirani bioenergetičar po
metodi Zdenka Domančića, će s kolegom Renatom Jagustovićem od 6.
rujna raditi u Ludbregu
u Hotelu Crnković na zadovoljstvo mnogobrojnih
pacijenata koji su do sada
k njima odlazili na bioenergetske terapije u Koprivnicu.
rovali ili ne, dosta teška
depresivna stanja.
- I jeste li im pomogli?
O tome najbolje svjedoči činjenica da već sada
imamo gotovo popunjen
termin za 6. rujna budući
da će mnogi od njih nastaviti terapiju, a mnogi
su prijavili svoje rođake i
susjede. A takva reklama
je najbolje priznanje za
- Do sada ste iscje- našu uspješnost!
ljivali veliki broj ljudi s
ludbreškog područja.
- Što sve liječite, odKoje su bolesti na našem nosno iscjeljujete?
području najčešće?
Krenemo li redom to
U Koprivnicu nam do- su glavobolje i migrene,
lazi veliki broj građana iz vrtoglavica, sluh, bolesti
Varaždinske i Međimur- oči, sinusa, usne šupljine
ske, te, naravno, Kopriv- i grla, štitnjače, bronhitis
ničko-podravske župa- i astma, herpes, bolesti
nije. Za područje grada i žuči, jetre, želuca (npr.
okolice Ludbrega tipične refluks), gušterače (dijasu bolesti kralježnice, betes), bubrega, crijeva,
ravnoteža, poteškoće sa ulcerozni kolitis, Chrosluhom, bolesne vene na novu bolest, hemoroide,
nogama, hemoroidi i, vje- bolesti mjehura, muških
minuta ovisno o bolesti.
organa uključivo prostatu, neplodnost i impotenciju, ženskih organa
od policitističnih jajnika, poteškoća s mjesečnicom do neplodnosti,
posebno su dojmljivi
uspjesi kod bolesti kralježnice, išijasa, artroze
koljena, kifoze, skolioze
i spondiloze, a pacijenti
s upaljenim unutarnjim
venama na nogama već
prvi dan lakše hodaju,
rješavamo kolesterol i,
- Radit ćete u gradu
s poznatim svetištem.
Kosi li se bioenergija s
vjerom?
Nimalo i sve upućujem na internet stranicu www.turistplus.hr,
odnosno: http://www.
turistplus.hr/hr/kosi_
li_se_bioenerg ija_s_
vjerom/416/3, na kojoj
sam sve objasnio. Uostaizmeđu ostalog, podiže- lom, Isus je bio najpoznatiji iscjelitelj! Osobno sam
mo imunitet.
iscjeljivao mnoge sveće- Kako izgleda liječe- nike koji su odreda rekli
da je to dar od Boga.
nje bioenergijom?
Treba doći četiri dana
- Gdje i kako se prijaza redom, svi se nalaze u
istoj prostoriji i očekuje se viti?
Jednostavno pozivom
da svaki pacijent provede
barem sat vremena prije na: 099 213 2561. Javit će
početka terpije. Svakog se Blanka koja će odgovose radi pojedinačno, a te- riti na sva dodatna pitarapija je potpuno bezbol- nje, sve objasniti i odrena i bezopasna, a traje od diti vrijeme dolaska na
petnaestak minuta do 40 bioenergetske terapije .
S A S V I H ST R A N A
24. kolovoza 2012.
Natjecanja
vatrogasaca
U Sigecu i Čukovcu
Ljeto je sezona natjecanja vatrogasaca koji se sele s jednog na drugo
natjecanje i izvode vježbe koje su
odlična priprema provjere spremnosti djelovanja. Za ekipe djece i
mladeži to je prava prigoda za prikupljanje potrebnog iskustva i prilagodbe. Prošlo je punih deset godina
otkako je DVD Sigetec organizirao
posljednje natjecanje sve do nedavno u kolovozu. A djelovanje DVD-a
Sigetec od iznimnog je značaja za
Grad Ludbreg.
-Mi smo uvijek u pripravi kada
god treba pomoći interventnoj postrojbi DVD-a Ludbreg. Jer DVD
Sigetec ima potreban broj ispitanih
vatrogasaca, a vrlo smo dobro opremljeni, pa smo 'desna ruka' DVD-a
Ludbreg. Odlučili smo nakon 10-ak
godina opet napraviti natjecanje.
Imamo i svoje dvije ekipe djece od 6
do 12 godina i jednu ekipu odraslih
koje odlaze na druga natjecanja, a
sada su drugi došli k nama. Nama je
to prigoda da nešto zaradimo, pa da
lakše pokrivamo troškove. Planiramo
da ubuduće natjecanje postane tradicionalno – potvrdio nam je Mladen
Makar, zapovjednik DVD-a Sigetec.
Cijelo subotnje popodne najprije
su se u brzini i preciznosti vježbe na
malom uređenom poligonu ogledale ekipe djece. Potom je došao red
na odrasle. Za njih su uređene dvije
staze, a izvodile su se dvije vježbe.
Strogi suci štopali su vrijeme i bud-
11
17. Kup grada Ludbrega
U nedjelju 26. kolovoza kod Vatrogasnog doma u 10 sati počinje
17. Kup grada Ludbrega, tradicionalno natjecanje DVD-a Ludbreg, a
glavni pokrovitelj je Grad Ludbreg.
-Prije 17 godina počeli smo sa šest
ekipa, a lani ih je bilo čak 54. Zbog
toga je Upravni odbor društva odlučio da ne prekine tradicija unatoč teškoj financijskoj situaciji. Vjerujemo da
ćemo zadržati brojnost i razinu kvalitete. Dolazi nam i ekipa Laškog iz
Slovenije, pa će po prvi put Kup imati
međunarodni karakter - kaže Nenad
Cindori, predsjednik DVD-a.
Za kotizaciju od 300 kuna eki-
pama se osiguravaju porcije piletine na roštilju s pomfritom, te
sokovi za deset osoba.
-Prvo će se do 13 sati natjecati
djeca starosti od 6 do 12 godina i
ekipe mladeži starosti od 12 do 16
godina u ženskoj i muškoj kategoriji. Oko 13 sati bit će podjela pehara za njih. Zatim će se natjecati
seniorke i seniori u kategoriji 3/1A
u vježbi s motornom štrcaljkom –
kazao je Vlado Vukina, novoizabrani zapovjednik naših vatrogasaca.
Za prva tri mjesta osigurani su
pehari, a za ukupnog pobjednika
Kupa još i prelazni pehar.
Pehare najmlađima uručili su – sponzor Zvonko Kirić, te T. Šarec i M. Makar, predsjednik i zapovjednik DVD-a Sigetec
no provjeravali jesu li članovi ekipa
korektno izveli zadatak i pravilno
spojili cijevi za dva mlaza vode.
-Drago nam je što smo na natjecanju imali najmlađe i možemo biti
zadovoljni odazivom i odraslih. Siguran sam da će ih dogodine biti još
više – rekao nam je Makar.
Za uplaćenu kotizaciju ekipe su
dobile obrok i piće,
Učesnici zahvalnice za sudjelovanje, a ponajboljim ekipama pehare je osigurala tvrtka Kirroyal koje je
uručio njezin vlasnik Zvonko Kirić.
Kod dječaka najbolja je bila ekipa
DVD-a Čukovec, a kod djevojčica
Hrženica. Kod muških ekipa odra-
slih pehar je otišao u Veliki Otok, a
u ženskoj konkurenciji pobijedio je
DVD Leskovec ispred Ludbrega.
Djeca u Čukovcu
Samo dan kasnije natjecanje je
održano i u Čukovcu, ali specifično natjecanje u vježbi s brentačama
samo za ekipe djece od 6 do 12 godina. Bili su to već peti susreti na kojima je sudjelovalo čak 17 ekipa malih
vatrogasaca. Natjecanje je održano
pod pokroviteljstvom Božidara Hajsoka, zamjenika gradonačelnika.
Kod djevojčica prvo mjesto osvojile
su članice DVD-a Ludbreg, a kod
dječaka najbolji je bio DVD Rasinja.
Štićenici Ludbreškog sunca proslavili Dan udruge
'Ludbreško sunce' obilježilo Dan udruge
Novi poticaj za rad
Mali Čukovčani bili su najbolji
Vježba ekipe DVD-a Ludbreg
Majstori modelarstva
Ludbreg je posljednjih godina
redovito odredište modelara u natjecanju kupa Euro Contest 2012.
Na livadi kod svetišta održano je
dvodnevno natjecanje, već deseto
ujedno i jubilarno u kategoriji F3K
u organizaciji aero kluba 'Rudolf
Fizir' Ludbreg. Natjecatelji su radio upravljanim modelima aviona
trebali izvesti 14 zadataka koristeći
pritom zračne struje da bi model što
dulje ostao u zraku i tako skupiti što
više bodova.
-Euro Contest kup ima 17 natjecanja u Europi, a u Hrvatskoj se
održava u Ludbregu i Zaprešiću.
Natjecanje je sad bilo održano u dvije kategorije juniora i seniora, natjecalo se 25 modelara iz Austrije, Njemačke, Češke, Švicarske, Slovenije i
Hrvatske. Zbog velike vrućine smanjili smo broj zadataka na 11. Svake
godine imamo puno natjecatelja
jer pružamo natjecateljima odlične
uvjete - za kotizaciju od 30 eura odnosno 40 eura za seniore osiguramo
prehranu, osvježenja, tehničku podrške i sve što je potrebno – rekao
je Miljenko Frančić, predsjednik AK
Rudolf Fizir.
Natjecala su se i šestorica članova našeg kluba - Miljenko i Nikola
Frančić, Filip Geci, Dino Slatki, Da-
Ludbrežani na domaćem Eurocontestu
nijel Horvatić i Josip Barić. Najbolji
je bio Nikola Frančić, odlični četvrti
s 98,59 posto učinka. Ukupni pobjednik Euro contesta dobiva tzv.
'perajicu', pehar u obliku karbonskog krila.
-Zbog financijske situacije, ove
ćemo godine sudjelovati na samo
4-5 natjecanja. Računaju se najbolji
rezultati s tri kupa, a teško da ćemo
imati ukupnog pobjednika. Međutim, naš klub ima čak sedam člano-
va koji su već osvojili 'perajicu' koja
je dokaz znanja i sposobnosti jer u
svijetu je tek 30-ak nositelja ovog
priznanja – pojasnio je Miljenko.
Tjedan dana nakon ludbreškog,
Nikola i Miljenko sudjelovali su
na natjecanju u slovenskom Ptuju.
Nikola je novim Vortex modelom
aviona ostvario 100-postotni učinak
i osvojio prvo mjesto među 29 najboljih europskih pilota.
Dražen Vađunec
Izuzetni rezultati, realizirani
projekti, prodajna izložba slika s
održane likovne kolonije i druge vrijedne aktivnosti predstavljene su na
svečanosti u povodu Dana udruge
Ludbreško sunce pod pokroviteljstvom Ministarstvo socijalne politike i mladih, Varaždinske županije i
Grada Ludbrega. Primjerice, u program za podršku u odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju i njihovim obiteljima uključeni su
učenici koji se školuju za pomoćne
vrtlare. Dio sadašnjih srednjoškolaca bili su štićenici 'Kuće Sunca' i u
osnovnoj školi, a sada im je pružena
mogućnost dodatnog obrazovanja.
Pomoć uključuje nabavu udžbenika, praktičnu nastavu u prostorima
udruge i prijevoz.
Varaždinska županija je nedavno
nagradila rad Udruge.
-Potrebni su nam ljudi poput
predsjednice Udruge Ružice Zlatar.
Ovdje vas uvijek dočekaju s ljubavlju i osmijehom i djelovanju udruge
treba dati poticaj. Želim da ustrajete na tom putu – rekla je zamjenica
župana Blanka Glavica–Ječmenica,
Tužno sjećanje na
Matiju Zembera
18.06.2012. - 18.08.2012.
velika zagovornica djelovanja 'Ludbreškog sunca'.
Kuća 'Sunčev sjaj' nudi mnogo
toga. Uređeno dvorište, vrt u kojem
uspijeva razno povrće za svakodnevnu uporabu korisnika. Zasađeno
je 70 voćaka, a na velikoj površini
rastu tikve od kojih će se raditi ulje.
Stanari su radno aktivni jer se uz
ostale redovite aktivnosti sada bave
i vrtlarstvom.
-Uloženo je puno truda, vremena i strpljenja kako bi korisnicima
osigurali potrebne uvjete, a rezultati
govore kako radimo, stvaramo i djelujemo. Djelujemo kao velika obitelj,
svatko prema svojim mogućnostima
može raditi, stvarati, biti voljen i voljeti. A svega ne bi bilo da nije ljudi
velikog srca koji su uz nas, brojnih
donatora, ali i bez naše velike volje i
ljubavi – rekla je Ružica Zlatar.
U nedjelju 26. kolovoza 'Ludbreško sunce' će ugostiti srodne udruge.
Svi će najprije na svetu misu, a zatim
se planira druženje pod nazivom
'I mi to možemo, pokaži što znaš'.
Program počinje u 13 sati.
Marina Hižak
12
K U LT U R A
24. kolovoza 2012.
Priče za laku noć u rujnu
Priče za laku noć sele nakon lijepih ljetnih izvođenja pod lipom na
središnjem ludbreškom trgu na Dječji odjel Gradske knjižnice. Djelatnici
Knjižnice kažu da su uz vašu pomoć djeco, išli iz bajke u bajku, iz priče u
priču, otkrili sve tajne, tko je tko i iz koje je priče!
Pa, evo rasporeda za mjesec rujan:
5. rujna - Jacob i Wilhelm Grimm: Braco i Seka
12. rujna - Sunčana Škrinjarić: Nezadovoljna bubamara
19. rujna - J. i W. Grimm: Šest labudova
26. rujna - Jens Sigsgaard: Pale sam na svijetu
Priče za laku noć čitaju se u Gradskoj knjižnici ‘Mladen Kerstner’ svake srijede u 19 sati.
Izložba i Ludbreška
likovna paleta
Zlatko i Štefanija Baranašić
‘Ludbreška likovna paleta’ galerije ZB Art i Udruge ‘Artum’, u organizaciji Hrvatskog svjetskog sabora,
održat će se u petak 31. kolovoza u
17 sati i trajat će sve do nedjelje. Riječ je o tradicionalnom druženju s
umjetnicima. Zainteresirani posjetitelji imat će prigodu da se i sami
okušaju u izradi predmeta od gline
i da za štafelajem naslikaju vlastito
djelo u čemu će im pomoći iskusni
keramičari i slikari.
Polaznici Male škole keramike,
crtanja i slikanja također sudjeluju
na ovoj radionici, a njima će se pridružiti roditelji, bake i djedovi.
U galeriji će se tom prigodom radovima predstaviti akademik Hanibal Salvaro iz Zagreba. Na izložbi će
biti postavljeno 25 radova u tehnici
akrilika. Izložba se otvara također u
petak, 31. kolovoza u 18 sati. (mh)
S KUD-om 'Anka Ošpuh' na
Međunarodnom festivalu folklora
Dojmovi s petodnevne turneje
ludbreških KUD-ovaca po francuskom Alzacu još nisu splasnuli.
Komentiraju se doživljaji, razmjenjuju slike, a tu i tamo još se čuje
poneka francuska riječ. Da su naši
folkloraši ostavili dobar dojam na
Francuze svjedoči i prepiska s Laurentom Graffom, jednim od članova
Organizacijskog odbora Festivala.
Za sve vrijeme festivala on se nije
odvajao od našeg KUD-a, čak je
spavao u istoj dvorani s tamburašima i plesačima. U svečanoj povorci
ponosno je obukao našu nošnju. Pri
rastanku su potekle suze jer je Graff
naš veliki prijatelj još od 1999. kada
je KUD 'Anka Ošpuh' po prvi puta
gostovao na Svjetskom festivalu u
Haguenau. I prijateljstvo neće stati
na tome – obećao je da će nas ponovno pozvati.
Ludbrežani su na Međunarodni
festival folklora otputovali u najjačem sastavu: Veliki folklorni ansambl, Tamburaški orkestar i Pajdašice, ukupno 38 članova. Bio je ovo već
četvrti susret s Alzacom, no sada je
KUD „Anka Ošpuh“ bio gost domaćeg društva GAP Berstett u istoimenom gradiću. Na Festivalu su sudjelovali folklorni sastavi iz Armenije,
Argentine i Quebeca, dok su naši, uz
domaćine, bili jedini europski sastav.
I najmlađi po prosjeku godina!
-U KUD-u sam već sedam godina i ovo mi je bilo prvo takvo gostovanje, na više dana i van Hrvatske.
Bilo je predobro! Najviše su mi se
svidjela druženja nakon napornog
dana, uopće nam nije bilo dosadno - nastupi, probe, dogovori, izleti,
zezancija s prijateljima, čak je i pe-
Likovno
udruženje Ludbreg
Mlađa grupa Likovnog udruženja Ludbreg u povodu 'Dana ludbreške Svete nedjelje' svoje će radove predstaviti javnosti od utorka,
28. kolovoza. Riječ je o polaznicima
ljetnog tečaja koji će svoje radove
predstaviti roditeljima, prijateljima
i javnosti na završnoj izložbi u vrijeme obilježavanja blagdana.
Izložba njihovih radova pod nazivom 'Novi klinci' bit će postavljena
u prostoru hotela Raj. Autori će se
predstaviti sa po dvije slike. Motivi
su pejzaži, životinje, priroda i cvijeće. Tečaj je obuhvatio osnove izražavanja olovkom i ugljenom, zatim
akrilikom, temperom i akvarelom,
suhim pastelom, te slikanje tehnikom ulja na platnu.
-Udruženje kroz tečaj želi pratiti polaznike u likovnom razvoju,
a nadarene usmjeravati. Važno je
razvijati njihovo opažanje, poticati
izražavanje – kaže predsjednica Elvira Štabi.
Izložba će biti otvorena u utorak,
28. kolovoza u 19 sati, a moći će se
razgledati i tijekom rujna. (mh)
Novi klinci
Mladi će izložbom pokazati što su naučili
Izložba ‘Hrvatska živa baština’
U kapelici sv. Križa dvorca Batthyany u ponedjeljak
27. kolovoza u 18 sati otvara se izložba ‘Hrvatska živa
baština’ u organizaciji Europskog doma Dubrovnik i Restauratorskog centra Ludbreg. Bit će postavljeni panoi s
fotografijama i tekstom o nematerijalnoj, odnosno živoj
baštini koja je i na UNESCO-vom popisu nematerijalne
kulturne baštine svijeta.
-Posjetitelji će se kroz sliku i tekst upoznati s tradicij-
skim znanjima i vještinama, običajima i obrtima. Suština
žive baštine je da se ona prenosi usmenim putem i učenjem s generacije na generaciju kao što je vještina tkanja
čipke ili licitarstva – kaže Venija Bobnjarić-Vučković,
ravnateljica Restauratorskog centra Ludbreg.
Izložba se u idućih mjesec dana može razgledati radnim danima od 8 do 15 sati ili po potrebi uz najavu TZ
Ludbreg. (ah)
Nezaboravna Francuska
glanje bilo zabavno. Ipak, najbolje je
bilo prve večeri, dok smo napravili
feštu s veselim Argentincima, plesali smo njihove i naše plesove, a
na kraju zajedno završili na pozornici. Francuska je stvarno nešto za
pamtiti - rekla je Mirna Balažinec iz
Martijanca.
U tri službena dana bilo je čak
sedam nastupa pod velikim šatorom
u Berstettu i na ulicama Seebacha.
Francuzi su bili oduševljeni folklorašima, poslije svakog nastupa ispratili
su izvođače ovacijama. Folklor i općenito kultura, zauzimaju neusporedivo jače mjesto u francuskom društvu nego kod nas. Država, lokalna
samouprava i poduzetnici obilno
pomažu kulturne projekte, manifestacije i uređenje okoliša. Tamo baš
i nema napuštenih kuća, cvijeća je
kao u bajci, na svakom koraku cvjetne žardinjere, ukrašene okućnice, trgovi - sva se mjesta trude dobiti natpis „grad cvijeća“. Slobodno vrijeme
poslužilo je za razgledavanje znamenitosti poput poznate katedrale
Notre Dame u Strasbourgu koja je 6.
po visini na svijetu, srednjovjekovne utvrde Fleckenstein, povijesnog
središta Haguenaua. Doživljaj je i
vožnja brodom rijekom Ill.
Po povratku nije bilo previše odmora – čekalo je novo gostovanje,
ovog puta na Volkstanzfestu u austrijskom Glasingu. Publika je uživala, odmah je pao poziv i za sljedeću
godinu. Sudeći po svemu, ni rujan
neće proći mirno – osim dvodnevnog nastupa u Prelogu, KUD „Anka
Ošpuh“ će biti ovogodišnji domaćin
Županijske smotre folklora, pa se
pozivaju svi prijatelji folklora da 16.
Naši u mimohodu Seebachom
U posjetu Strasbourgu
rujna ispune kinodvoranu.
-U
rujnu krećem u prvi razred srednje,
ali i dalje ću plesati u folkloru. Na-
Bilo je vremena i za piknik
dam se da ću to uskladiti s novim
obavezama. Lijepo mi je u KUD-u
i željela bih da nam se pridruži još
cura i dečki - pozvala je Mirna svoje
vršnjake.
Milivoj Dretar
24. kolovoza 2012.
Svirali smo, svirat ćemo
Nešto novo u sklopu programa
Dani ludbreške Svete nedjelje. Poznati glazbeni događaj pod nazivom
'Svirali smo, svirat ćemo' koji se od
1986. do 1993. godine održavao
u Ludbregu imat će novi početak.
Nakon 19 godina ponovno će se organizirati smotra glazbenih sastava
ludbreškog kraja.
-Zamjenik gradonačelnika Božidar Hajsok zamolio me da okupim
kolege muzičare i organiziram glazbenu večer na trgu. Program će se
održati 24. kolovoza od 20 do 24 sata,
a nastupit će grupe Kontrast, Belupo,
Monroe, Bosonogi i Kanta bend. Posjetiteljima jamčimo odličnu zabavu,
a sigurni smo da će mnogi i zaplesati
S. Bencet i M. Šerment (Regica i Presvetli) - gosti smotre 1989.
K U LT U R A
13
Koncert 'Kroz generacije'
Pučko otvoreno učilište 'Dragutin Novak' Ludbreg u sklopu
programa Dani ludbreške Svete
nedjelje priređuje prekrasni glazbeni doživljaj - koncert 'Kroz generacije' na kojemu su izvođači
glazbenici iz Ludbrega ili su svoju glazbenu naobrazbu stjecali u
Osnovnoj glazbenoj školi Pučkog
učilišta Ludbreg. Na ovogodišnjem će koncertu nastupiti: sopranistice Dubravka Krušelj i Barbara
Othman, zatim bariton Željko
Zaplatić, Dunja Bontek, violina
uz klavirsku pratnju mr. Jasminke
Bontek, Marko Novak, rog, Alen
Vađunec, truba, Vedran Vađunec,
klavir, flautistica Andrea Vađon,
Mia Mihalić, klavir, gitarist Dario
Markulinčić.
Korepetitori su profesori Danijel Oto, Ivan Kolar i mr. Jasminka
Bontek, a na pripremi koncerta
rade predavači u Osnovnoj glazbenoj školi Pučkog učilišta.
-Koncert 'Kroz generacije' održava se od samih početaka i najstariji je kulturno-glazbeni program manifestacije. Uvijek je lijep
posjet koncertu jer ljudi žele čuti i
vidjeti glazbenike ponikle iz naše
sredine, te one koji su na školovanju – kaže mr. Branko Dijanošić,
ravnatelj Pučkog učilišta 'Dragutin
Novak' Ludbreg.
Koncert će biti održan u atriju
dvorca Batthyany u ponedjeljak,
27. kolovoza s početkom u 20 sati.
Grupa Kontrast prije 25 godina
Nikola Gadže (Kontrast)
jer su glazbenici koji će nastupiti redom iskusni zabavljači. Vjerujemo
da će odaziv publike biti velik kao
što je bio i prije 20-ak godina kada se
u dvorani, koja nije bila skraćena kao
danas, svaki put okupilo preko 700
ljudi – rekao je Nikola Gadže–Niđo,
bubnjar 'Kontrasta'. (dv)
S prošlogodišnjeg ‘dnevnog’ koncerta na trgu
Župni zbor - smotra i koncert
Nastup puhačkih orkestara
Nedjelja, dva tjedna uoči blagdana Svete nedjelje ,bila je u znaku
glazbe. Na početku programa Dani
ludbreške Svete nedjelje održan je
susret crkvenih zborova. Nastupilo
je pet župnih zborova iz međimurske Svete Marije, Svetog Đurđa,
Velikog Bukovca, zbor župe Marije
Magdalene iz Ivanca, Zbor blaženog
Alojzija Stepinca i zbor domaćin.
-Drago nam je što je tako veliki
interes za sudjelovanjem na smotri,
da se puno zborova želi predstaviti
svojom pjesmom. No, žao nam je
što zbog tehničkih i financijskih razloga ne možemo omogućiti nastup
svim zainteresiranima – rekao je
Antun Kranjčec, voditelj ludbreškog zbora Župe Presvetog Trojstva.
Zborovi su se predstavili s po tri pjesme od kojih je jedna bila na temu
Puhački orkestar grada Ludbrega
tradicionalni promenadni koncert
održat će u petak, 31. kolovoza na Trgu
Svetog Trojstva. Domaći orkestar je u
goste pozvao i orkestar iz Goričana.
-Ovim koncertom naš orkestar
obilježava 15 godina neprekidnog
djelovanja tijekom kojeg je u orkestru
sviralo preko 150 glazbenika. U orkestru su najprije svirali stariji glazbenici
te je djelovao kao udruga, a od 2001.
započelo je kontinuirano pomlađivanje članstva tako da danas u orkestru
svira 80 posto mlađih i 20 posto starijih glazbenika. Posljednje dvije godine orkestar djeluje u okviru Osnovne
glazbene škole pri POU 'Dragutin
Novak' Ludbreg – rekao je Slobodan
Nastup ludbreškog župnog zbora pod vodstvom A. Kranjčeca
Krvi Kristove. Susretu je prethodila sveta misa koju je vodio Ludbrežanin Zoran Gložinić, župnik
ivanečke župe. Misu je pjevanjem
pratio župni zbor iz Velikog Bukovca.
Svi crkveni zborovi, učesnici ovogodišnje smotre
Zbor župe Ludbreg priprema i samostalni koncert u srijedu 29. kolovoza u crkvi s početkom u 19,30 sati.
U prvom djelu na programu su liturgijske, a u drugom svjetovne pjesme.
Nekoliko pjesama izvest će samo
ženski, a potom i muški dio zbora.
-Koncertom nastojimo objediniti najvažnije i najvrednije što smo
ostvarili kroz godinu. To su i pjesme
koje smo pjevali gostujući na smotrama zborova i Stepinčevim notama – istaknuo je voditelj zbora.
Solo nastupe imat će Željko Zaplatić i Ines Grabarić. Gost koncerta
je 'Trinitas'. Za kraj je predviđena
zajednička izvedba svih učesnika
koncerta. (ah)
Vađunec, zamjenik dirigenta.
Orkestar za koncert priprema
standardni repertoar izvedbi, ali i
nešto sasvim novo što će poklonici
glazbe zasigurno slušati s posebnim
zanimanjem.
-Osim uobičajenih skladbi pripremamo obrade pop i rock stranih
hitova, primjerice grupa Queen i
The Beatles. Solo dionicu valcera
Always na krilnici će odsvirati naš
nadareni glazbenik Alen Vađunec
– rekao je Marko Prepelić, dirigent
našeg orkestra.
Možda dogodine Puhački orkestar
dobije primjereniji termin, ali sada
ćemo sigurno uživati u njihovoj glazbi
u noćnom terminu od 21 sat. (dv)
MPZ ‘Podravina’ u dvorcu
U kapelici dvorca Batthyany ovog
petka, 24. kolovoza u 19,30 sati održava se koncert Mješovitog pjevačkog
zbora 'Podravina'. Kao i uvijek to je
jedan od uvodnih događaja manifestacije Dani ludbreške Svete nedjelje.
–To je naš poklon gradu, građanima,
manifestaciji i u znak štovanja Presvete Krvi. Pozivamo drage sugrađane i goste da odvoje malo vremena i
dođu uživati u našoj pjesmi. Drago
bi nam bilo da nam dođe više posjetitelja da čuju kako pjevamo. Sigurni
smo da ih nećemo razočarati – rekla
je Ivanka Locaj, predsjednica zbora.
Repertoar će biti u znaku vjerskih,
ali i svjetovnih pjesama. Gost koncerta je zbor iz Varaždinskih Toplica, a nastup je potvrdilo još dvoje
atraktivnih gostiju - Barbara Othman i Ivica Pepelko. Razlog više da
ne propustite ovaj koncert! (ah)
‘DUGA’ u subotu, 25. kolovoza
Pjevačko društvo mladih Trinitas
i ove godine u velikoj dvorani POU
'Dragutin Novak' organizira festival
duhovne glazbe 'DUGA 2012'. S manjim prekidima ovo je već 16. festival
duhovne šansone odnosno festival na
kojem se izvodi moderna duhovna
glazba. Organizacija festivala košta
oko 7 tisuća kuna, a najveći teret pripreme podnijeli su Jelena Brcković,
predsjednica Trinitasa, Željko Martinković, umjetnički voditelj, Ines Grabarić, njegova zamjenica i vlč. Tihomir
Kosec koji je još uvijek član Trinitasa.
-Sada natječaj nije bio tematski,
ali kao i lani jedna pjesma mora biti
autorska, a druga je po slobodnom izboru. Prijavilo se 12 izvođača, po šest
solista i skupina. Ukupno će biti izvedene 24 skladbe što znači da se možemo pohvaliti s dva prijavljena izvođača više nego lani – rekao je Željko.
Prijavljeni su solo-pjevači, zborovi i vokalno-instrumentalne skupine iz Đakova, Koprivnice, Krapine,
Ivanca, Brestovca Orehovečkog, Ve-
likog Bukovca i Varaždina.
Festival je revijalnog karaktera, a izvođačima će biti dodijeljeni
prigodni pokloni i zahvalnice. Za
izvođače festivala Trinitas priprema
zakusku i druženje u Selniku.
Duga je dugovječni glazbeni
događaj u sklopu Dana ludbreške
Svete nedjelje koji uvijek prati puno
gledalište, pa vjerujemo da će tako
biti i ovaj put. Naša je preporuka da
budete jedan od njih u subotu 25.
kolovoza od 19,30 sati. (dv)
Trinitas na jednoj od posljednjih probi
14
Z A N I ML J I V O ST I
Na festivalu ‘Orgulje zagrebačke katedrale’
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAZDINSKA ZUPANIJA
GRAD LUDBREG
Upravni odjel za društvene
djelatnosti i opće poslove
Na temelju članka 8. Odluke o upravnim tijelima Grada Ludbrega, te ukazane
potrebe za financiranjem javnih potreba iz oblasti kulture, znanosti, zdravstva,
sporta, djelatnosti ustanova, udruga građana i društava sa sjedištem na području
Grada Ludbrega u 2013. godini iz sredstava proračuna Grada Ludbrega, Upravni
odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Ludbrega objavljuje slijedeći
POZIV
za predlaganje financiranja javnih potreba
u oblasti društvenih djelatnosti iz Proračuna Grada Ludbrega
u 2013. godini
I
U Program financiranja javnih
potreba iz oblasti društvenih djelatnosti uvrstit će se djelatnosti iz
oblasti kulture, znanosti, sporta,
zdravstva, djelatnosti ustanova,
udruga građana i društava, akcija
i manifestacija koje se financiraju iz sredstava proračuna Grada
Ludbrega a za koje se u skladu sa
mogućnostima Proračuna utvrdi
da su od interesa Grada Ludbrega,
uvrstit će se:
A) Redovna djelatnost ustanova i
programi ustanova sukladno
važećim pravnim propisima;
B) Programe pojedinih udruga
građana i amaterskih društava
koja djeluju na području Grada Ludbrega;
C) Ostale programe i to:
- redovne djelatnosti, priredbe,
izložbe, akcije i manifestacije
kulturno – umjetničkog, sportskog, ekološkog i dr. značaja;
- izvanredne i povremene programe i manifestacije, nove
projekte, međunarodnu suradnju i dr. programe.
II
Prijedlog treba obvezno sadržavati:
1.popunjenu Prijavnicu za
financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Ludbrega
za 2013. godinu – obrazac Prijave
može se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće
poslove Grada Ludbrega ili otvoriti na Internet stranicama Grada
Ludbrega www.ludbreg.hr
2. detaljan opis i obrazloženje
24. kolovoza 2012.
predloženog programa s navođenjem ciljeva i razloga predlaganja,
kvantitete i kvalitete sadržaja, vremena i načina izvođenja, ljudskih
i materijalnih pretpostavki ostvarivanja, uloge i mjesta u razvoju
Grada, te izvora financijske potpore i ekonomičnosti troškova.
III
Prijedlozi izrađeni u skladu s
ovim pozivom mogu se dostavitizaključno do 15. rujna 2012.
godine Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove
Grada Ludbrega, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg. Prijedlozi
koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, kao i prijedlozi koji
se ne dostave u navedenom roku,
neće se razmatrati niti uvrstiti za
financiranje iz Proračuna Grada
Ludbrega u 2013. godini.
IV
Dosadašnji korisnici sredstava iz Programa javnih potreba za
2011. godinu obvezni su sukladno
Zakonu o proračunu podnijeti izvješće o ostvarenim aktivnostima u
2012. godini u digitalnom obliku
na e-mail: grad@ludbreg.hr i
papirnatom obliku najkasnije do
15. rujna 2012. godine sa stanjem
do dana 15. kolovoza 2012. godine.
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2013. godinu donijet će
Gradsko vijeće Grada Ludbrega i
objavit će se u Službenom vjesniku
Varaždinske županije.
PROČELNIK
Alen Sabol, mag. iur.
Koncert za pamćenje
Varaždinca Marka Prepelića možemo smatrati i Ludbrežaninom.
Magistar je umjetnosti, profesor u
Osnovnoj glazbenoj školi POU 'Dragutin Novak' Ludbreg čiji učenici postižu sjajne rezultate na natjecanjima,
a ujedno je i voditelj Puhačkog orkestra Ludbrega. Profesor i pedagog,
ali još uvijek i izvođač na pozornici.
Nedavno su prof. Prepelić i poznati
orguljaš Višeslav Jaklin iz Varaždina
održali u Zagrebu koncert na festivalu 'Orgulje zagrebačke katedrale'.
-Dojmovi su izuzetno povoljni.
Koncert smo izveli na poziv Koncertne direkcije Zagreb i održan je
u katedrali gdje je Višeslav svirao na
orguljama koje se smatraju vrhunskim djelom izrade među 10 najljepših i najboljih orgulja u svijetu jer
odišu bogatstvom boja tonova i prekrasnim zvukom. On je dio izveo samostalno, a svirao je djela Mauricea
Durflea. U zajedničkom dijelu svirali smo djela baroknih majstora - Albinonija, Corellija, Händla u kojima
do izražaja dolazi nadopunjavanje
orgulja i trube. Katedrala je odlično
mjesto za ovakav koncert. Oduševljeni smo i posjetom jer nismo očekivali čak 400 posjetitelja – rekao
nam je prof. Marko Prepelić.
Skromni glazbenici nisu kazali,
ali su izvedbom oduševili publiku.
To im daje za pravo da planiraju
nove nastupe.
-Glazba nas povezuje od zajedničkih dana u Srednjoj glazbenoj u
Varaždinu, potom tijekom studija
i na poslijediplomskom u Austriji.
Prvi zajednički nastup imali smo u
Grazu. Sigurno ćemo imati koncert
u varaždinskoj katedrali, a planiramo ga i za Varaždinske barokne večeri – kaže Marko.
Nadamo se jednom nastupu i
ludbreškim poklonicima glazbe.
Marko Prepelić, truba - profesor u ludbreškoj glazbenoj školi
Višeslav Jaklin, orgulje
Marko i Višeslav
Marko Prepelić (31) još je kao
učenik Srednje glazbene škole
na trubi osvojio više nagrada,
kao što je prva nagrada u apsolutnoj kategoriji na Hrvatskom
natjecanju mladih trubača 1997.
, a godinu dana kasnije u Rijeci je
osvojio prvu nagradu s najvišim
brojem bodova od svih natjecatelja. Već kao maturant nastupao
je kao solist uz pratnju Zagrebačke filharmonije, te s brojnim
puhačkim orkestrima. Upisao je
Glazbenu akademiju u Grazu.
Sudjelovao je na seminarima poznatih glazbenika. Diplomirao je
2003., a magistrirao 2006. godine. Tijekom postdiplomskog kroz
razmjenu studenata odlazi na
usavršavanje u švedski Malmö.
S poznatom orguljašicom dr.
Andreom Pach ostvario je brojne nastupe u Austriji - Graz, Klagenfurt, Beč, Salzburg, Baden, a
najznačajniji na Festivalu narcisa u Bad Aussee-Altaussee kod
Salzburga.
Višeslav Jaklin diplomirao je
klavir, te magistrirao orgulje, improvizaciju i dirigiranje u Grazu,
kao i koncertantni smjer orgulja
na sveučilištu u Beču. Dodatno
se školovao u Parizu. Osvojio je
brojne nagrade. Bio je orguljaš
franjevačke crkve u Grazu, svirao
na čuvenim orguljama crkve Notre Dame u Parizu, te sa simfonijskom orkestrom Graza. Danas je
varaždinski katedralni orguljaš.
Novi sadržaji za mlade
Dečki su zaigrali atraktivnu odbojku na pijesku
Organizacija sportskih, zabavnih
i humanitarnih sadržaja na području grada, potakla je 20-ak mladih da
u okviru Foruma mladih SDP-a rade
na više i boljim sadržajima za mlađe
Ludbrega. Tako je u subotu, 18. kolovoza po prvi puta na Otoku mladosti organiziran open-air party s
turnirima u odbojci na pijesku, badmintonu, malom nogometu, a bilo je
i glazbe uz profesionalne DJ-eve.
-Ovo je jedna od aktivnosti koje
želimo ponuditi mlađoj populaciji
u našem gradu, bez obzira bili stranački opredijeljeni ili ne. Za mlade
nedostaje sadržaja u Ludbregu, nedostaje sadržaja oko kojih bi se okupljali – rekao je Siniša Križan, predsjednik Foruma mladih SDP-a.(mh)
SP O R T
24. kolovoza 2012.
Podravina
Ludbreg
Pobjeda na startu
Nogometaši 'Podravine' s optimizmom su krenuli u sezonu 3.
HNL sjever. Podloga tome su odigrani pripremni ogledi i utakmica
Županijskog kupa gdje se prohujalo Majerjem (12:0). Kroz pripreme
samo su jednom Ludbrežani poraženi i to u Zagrebu protiv jakog drugoligaša 'Radnika'.
Nova lica polako iskazuju vrijednost - Hojski u sredini zato što je bio
zanimljiv prvoligaški igrač, Štefanek
zbog vrline koje je donio iz 'Slaven
Belupa', Bublić, bivši igrač 'Bjelovara' polako hvata konce u organizaciji
igre, Pomper se vratio u Ludbreg i
uvjereni smo da će podići kvalitetu
partija, mladi Čižmešija pristigao iz
Kotoribe hitronogi je mladac za kojeg
se nadamo da će biti pozitivno iznenađenje, iskusni Tropšek bit će dobar
mentor prvom vrataru Danijelu Sačeru. Možda je i najveća vrijednost
ekipe ta što su neki igrači dolaskom
novog trenera Maretića jednostavno procvali. Odnosi se to posebno
Hojski iz penala zabija za 1:0 protiv Ivančice
Podravina u novoj sezoni
Trener Damir Maretić
na Filipa Sabola koji djeluje mnogo
sigurnije nego prošle sezone, ne gubi
lopte, i uz Sinišu Vađunca pravi je komandant obrane. Na lijevoj strani ordinirat će 'Mali Mate' Milas od kojeg
očekujemo precizne srednjake i poneki zgoditak. Još da se malo popravi
u obrambenom dijelu. U napadu Kosir i Ribić traže formu jer su obojica
u pripremama imali probleme s ozljedama. Posebno je zanimljivo kako
su ta dva napadača različita - Kosir
nale Županijskog kupa. U ovakvim dvobojima nepoznanica o
snazi protivnika je najveći problem. Stoga je teško procijeniti
izglede našeg predstavnika koji
je u prijelaznom roku doživio
određene promjene. Zadrugar
je prošao prvu prepreku u župa-
nijskom kupu nakon pobjede u
Malom Bukovcu, a 5. rujna već u
3. kolu kupa Zadrugaru će protivnik biti Razvitak iz Čićkovine.
U ranu fazu uključena je i Podravina koja nakon tucet-pobjede u
Majerju 5. rujna dočekuje neugodnog Rudara 47'.
KK Grafičar Ludbreg
Zanos opet pod koševima
KK 'Grafičar' Ludbreg u petak,
24. kolovoza u 19,30 sati kreće u
sezonu u kojoj će se obilježiti 40
godina košarke u gradu i 20 godina
otkako je ludbreška tiskarska tvrtke
sponzor kluba. Ambicije su dijametralno suprotne od onih s kojima se
kretalo proteklih godina. To je borba
za vrh A-2 lige sjever što nakon prošlosezonskih 0-22 zvuči nestvarno.
No, klub se strašno pojačao. Na centarskim pozicijama došli su 202 cm
visoki međimurski 'Medo' Novak,
jedan od onih koji je obilježio košarku regije u zadnja dva desetljeća, pridružit će mu se Martinčević, igrač
obećavajuće karijere, a vraća se nakon dvogodišnje stanke. U momčadi
je stasiti mladac Hrkač koji je proteklu sezonu proveo u Murskom Središću. Velika gužva za vanjske pozicije. Siladić je vjerojatno kapetanska
opcija, zatim Jakša i Ozren Petrović,
te pojačanja iz Varaždina Manuel
Novak, Poljak i Bušić. U sastavu će
biti zbog propisa HKS–a barem još
dvojica juniora. Stigao je i trener
Najbolji junior Europe Dario
Šarić s našim novinarom
rastrčan i često s pogledom na dobro
postavljene suigrače, a robusni Ribić
jako je željan zgoditka, čvrst u dvobojima. U obrani tu je iskusni Malec
koji djeluje sve bolje, kao i mladi Vuk.
Šansu čeka i mladi Žmuk, a dojam
je da u posljednje vrijeme stagnira,
nadamo se privremeno. Bitnu ulogu
igrat će odlični vezni Slunjski. Puno
više nego lanjske sezone pokazuje
Valjak, Tarandeka čeka više utakmica u nogama, od Pokosa da se tek nametne, od Jadanića da potpuno iskoristi svoje fizičke predispozicije. Još
kad se vrati Mladen Vađunec nakon
teške ozljede bit će to opaka ekipa.
-Idemo u borbu za sam vrh iako je
liga jača nego protekle sezone. Imamo dobre uvjete, dobro smo odradili pripreme. Jaki smo. Osjetit će
to svi – ocjena je trenera Maretića.
Tako i treba s optimizmom u novu
sezonu koja je počela pobjedom nad
Ivančicom 3:0 (strijelci Hojski, Kosir,
Valjak). U 2. kolu Ludbrežani moraju tražiti bodove na teško osvojivom
bunjištu u Dunjkovec-Pretetincu! A
na Svetu nedjelju u Ludbregu gostuje
Virovitica.
Neven Jerbić
Sport uz “Dane ludbreške Svete nedjelje”
Nogometna kup-natjecanja
Nogometaši Zadrugara iz
Hrastovskoga u srijedu 29. kolovoza u pretkolu Hrvatskog
kupa gostovat će kod Slunja iz
Karlovačke županije. Radi se o
članu 4.HNL skupina središte.
Zadrugar je pravo sudjelovanja
u pretkolu izborio ulaskom u fi-
15
Gađanje na glinene golubove
Lovačko društvo 'Srnjak' Ludbreg u
sklopu programa Dani ludbreške Svete
nedjelje organizira dvodnevno natjecanje u gađanju na glinene golubove u
subotu 25. i dan kasnije u nedjelju 26.
kolovoza. Prvoga dana gađaju se 'desetke', a vrhunac natjecanja je u nedjelju
kada se gađa ekipno u disciplini trap
i rekreativno u maketu trčećeg zeca i
zračnom puškom u papirnatu metu.
-Prošle godine imali smo 43 ekipe
iz Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije i ove godine
očekujemo približno isti broj. Zlatna
olimpijska medalja našeg Cernogorza
motivirala je strijelce i pridonijela da se
još više trenira iako je ovo skupi sport
– rekao je Antun Novota, predsjednik
LD Srnjak.
Počasni gosti 'Srnjaka' bit će lovci
iz Gline, dobri prijatelji s nekadašnjeg
ratnog područja.
U LD Srnjak djeluju 72 lovca i 3
pripravnika i svi će biti angažirani na
poslovima organizacije, od dočeka gostiju, pripreme lovačkih delicija pa do
osiguranja natjecanja.
-Uz ponudu veprovih kotleta, janjetine, domaćeg odojka i kobasica od
veprovine, ove godine nudimo i nešto
sasvim novo - divlji odojak na ražnju.
Uz dobru hranu nudit ćemo i hladna
pića. U nedjelju imamo živu glazbu zaključio je Novota. (dv)
Nogomet, rukomet, tenis...
Mlada reprezentacija Hrvatske s domaćinima iz KK Grafičar
Košarkaški spektakl
U ludbreškoj dvorani odigran je
najveći košarkaški događaj od njenog otvaranja prije šest godina. Snage su odmjerili košarkaši Hrvatske i
Španjolske do 18 godina. Bolji su
bili mladi Hrvati koji su na kraju slavili 91:65. Susret je odigran u sklopu
priprema za Euro u Latviji i Litvi. Naši
su bili mnogo nadmoćniji i samo zahvaljujući rotacijama trenera Vulića
gosti su ostali na pristojnoj razlici.
Dražen Cesar koji će vjerujemo imati bolju ludbrešku epizodu nego što
je bila ona prije dvije sezone.
Na novom projektu zdušno radi
dugogodišnji kapetan, a sada glavni
operativac Siniša Beser:
-Dat ćemo sve od sebe da budemo
pri vrhu ljestvice, a bude li prigode i
da zasjednemo na sam vrh. Ako se
ukaže prigoda za kvalifikacije, zašto
ne? Pojačano ćemo raditi s mladima,
Kad bi barem tako ostalo i u seniorskoj košarci. Posebno su se svidjeli
ponajbolji svjetski junior Dario Šarić,
organizator Mavra i play Mustapić
sa sjajnim osjećajem za šut. HKS je
organizaciju utakmice povjerio ‘Grafičaru’ koji je to napravio odlično.
Spektakl je gledalo oko 300 ljudi, oni
su u poluvremenu uživali u nastupu
mažoretkinja Ludbrega i D. Kraljevca, te Tihomira Bendelje. (nj)
a velika nam je želja da u našu dvoranu opet vratimo ljubitelje košarke.
Barem onako kao što je bilo u susretu mladih reprezentacija Hrvatske i
Španjolske. Spremamo i iznenađenja
za navijače. Vjerujemo da ćemo na
tribinu vratiti bivše igrače što bi nam
bilo dragocjeno – kaže Siniša Beser.
Poželimo Ludbregu košarkaški
zanos. To nam je nedostajalo.
Neven Jerbić
Više zanimljivih sportskih događaja bit će održano u sklopu Dana
ludbreške Svete nedjelje. Od ovog
petka 24. do nedjelje 26. kolovoza na
ribnjaku kod ribičkog doma trajat će
natjecanje u lovu na šarana ‘Extreme
Carp Cup’. Predstavnike imaju i ludbreški ribiči. Ovog petka 24. kolovoza
na programu je i teniski turnir muških
parova u Teniskom centru Ludbreg.
Rukometni dan je subota, 25.
kolovoza. RK Ludbreg MB priređuje
memorijal ‘Damir Hrastić–Dada’, a
program počinje u 14 sati utakmicom mladih nada 2002. godišta, a
kroz dan će igrati još dvije gene-
racije malih rukometaša. Seniorski
program otvara dvoboj slovenskih
drugoligaša Pomurja i Acront Radgone. Susret domaćih rukometaša
i Radgone je u 16,40 sati, a u 19 sati
igraju Ludbreg MB i Pomurje za
kraj bogatog rukometnog dana.
Po tradiciji Sveta subota pripada nogometnim veteranima. Turnir
na gradskom stadionu počinje u
15 sati utakmicom veteranske reprezentacija Hrvatske i Podravine,
a nakon njih igraju ekipa liječnika
Slovenije i veterani mađarskog Videotona iz Szekesfehervara. Potom
su utakmice za 3. mjesto i finale.
16
24. kolovoza 2012.
PROGRAM MANIFESTACIJE
Pokrovitelj:
Hrvatski sabor
Organizatori:
Grad Ludbreg, Župni ured Ludbreg, Turistička zajednica Ludbrega, Pučko otvoreno učilište „D. Novak“, Radio Ludbreg, Lukom d.o.o. Ludbreg
subota, 18. kolovoza
19,30 sati – Izložba slika „Sakralni motivi“ u organizaciji
Rotary kluba Ludbreg – izložbeni prostor
Restauratorskog centra Ludbreg
20,30 sati – Koncert duhovne glazbe Antonia Tkalec –
atrij dvorca Batthyany
…………………………………………
nedjelja, 19. kolovoza
10,30 sati – Svečana misa u Zavjetnoj kapeli u
Prošteništu u
spomen svim palim
domoljubima u II. svjetskom ratu, poraću
i Domovinskom ratu
18,00 sati – Sv. misa u Zavjetnoj kapeli Susret crkvenih
pjevačkih zborova
…………………………………………
petak, 24. kolovoza
14,00 sati – 7. EXTREME CARP CUP – natjecanje u
lovu šarana na Športskom ribnjaku kod
Ribičkog doma Ludbreg (natjecanje traje
do nedjelje 26. kolovoza)
14,00 sati – Tradicionalni teniski turnir muških
parova „LUDBREG OPEN“ – Teniski centar
Ludbreg – turnir traje do nedjelje 26.
kolovoza
19,30 sati – Koncert Mješovitog pjevačkog zbora
„Podravina“ – dvorac Batthyany
20,30 sati –„Svirali smo, svirat ćemo“ – zabavni program
uz ludbreške grupe „Kontrast“, „Monroe“,
„Bosonogi“, „Belupo“ i „Trio 100%“ - Trg Sv.
Trojstva
…………………………………………
subota, 25. kolovoza
15,00 sati – Međunarodni rukometni turnir – Gradska
sportska dvorana
15,00 sati – Natjecanje u gađanju glinenih golubova –
Lovački dom Ludbreg
19,30 sati – Festival duhovne pjesme „DUGA 2012“ –
kino dvorana POU „D.Novak“
…………………………………………
nedjelja, 26. kolovoza
07,30 sati – Sv. misa u Župnoj crkvi
10,00 sati – Hodočašće bolesnika i djelatnika župnih
Caritasa Varaždinske biskupije - Procesija
hodočasnika od Župne crkve prema
Zavjetnoj kapeli u Prošteništu
10,30 sati – Hodočasnička sv. misa
14,00 sati – Križni put
20,00 sati – „Put svjetla“ u Prošteništu
09,00 sati – Natjecanje u gađanju glinenih golubova –
Lovački dom Ludbreg
10,00 sati – 17. Kup grada Ludbrega – vatrogasno
natjecanje – Vatrogasni dom Ludbreg
13,00 sati – Kviz „I mi to možemo, pokaži što znaš“,
Udruga „Ludbreško sunce“ – kuća Sunca
21 – 24 sata – bdijenje mladih u Zavjetnoj kapeli u
Prošteništu
…………… ……………………………
17,00 sati – Ludbreška likovna paleta – umjetnička
radionica na otvorenom galerije ZB ART
18,00 sati – Izložba slika „Europski dijalozi“ autora
Salvara Hanibala – galerija ZB ART
21,00 sat – Brass festival - Puhački orkestar grada
Ludbrega i gosti – Trg Sv. Trojstva
ponedjeljak, 27. kolovoza
18,00 sati – Izložba plakata „Hrvatska živa baština“ u
organizaciji Europskog doma Dubrovnik i
Restauratorskog centra Ludbreg – kapelica
Sv. Križa dvorca Batthyany
20,00 sati – Koncert kroz generacije – dvorac Batthyany
…………………………………………
utorak, 28. kolovoza
19,00 sati - Izložba slika „Novi klinci“ mlađe grupe
Likovnog udruženja Ludbreg – izložbeni
prostor hotela „Raj“
…………………………………………
srijeda, 29. kolovoza
19,30 sati – koncert Župnog zbora – Župna crkva
Presvetog trojstva
…………………………………………
četvrtak, 30. kolovoza
07,30 sati – Sv. misa u Župnoj crkvi
09,00 sati – Hodočašće ministranata i vjeroučenika
Varaždinske biskupije procesija djece s
učiteljima i vjeroučiteljima od Župne crkve
do Zavjetne kapele – zaziv Duha Svetoga
za početak nove školske i vjeronaučne
godine – sv. misa
19,00 sati – Svečana misa u atriju dvorca Batthyany uz
kapelu Sv. Križa koju predvodi msgr. Josip
Mrzljak, biskup – nakon mise procesija sa
svetom Relikvijom u Župnu crkvu gdje se
pjevaju Pohvale Sv. Krvi, litanije i večernja.
20,30 sati – Getsemanska ura – Župna crkva Presvetog
Trojstva
17,00 sati – Otvorenje Ludbreškog sajma uz prigodan
program – Trg Sv. Trojstva
21,30 sat - Koncert Darka Domjana i grupe „Kontrast“
– Trg Sv.Trojstva
…………………………………………
petak, 31. kolovoza
07,00 sati – Hodočašće župe Martijanec
08,00 sati – Hodočašće župe Sv. Đurđ
09,00 sati – Hodočašće župe Veliki Bukovec
10,30 sati – Hodočašće vatrogasaca ludbreškog kraja i
policije - procesija od Župne crkve do Zavjetne
kapele – križni put, hodočašće i sv. misu
predvodi msgr. Juraj Jezerinac, vojni ordinarij
19,00 sati – Pohvale Sv. Krvi, litanije, večernja i sv. misa
– Župna crkva Presvetog Trojstva
…………………………………………
subota, 01. rujna
06,00 sati - Sv. misa
07,00 sati - Sv. misa
09,00 sati - Sv. misu u Zavjetnoj kapeli u Prošteništu
slave Slovenci i Mađari
10,45 sati – Procesija hodočasnika i svećenika od Župne
crkve do Zavjetne kapele u Prošteništu.
Procesiju i euharistiju predvodi msgr. Josip
Mrzljak, biskup varaždinski u suslavlju s
brojnim svećenicima
13 – 14 sati – Klanjanje Presvetom Sakramentu u
Prošteništu – molitvene nakane za sve
nestale u Domovinskom ratu14 – 15 sati – Molitvene nakane za hrvatsku mladež
15,00 sati – Križni put, blagoslov hodočasnika
17,00 sati – Duhovna razmatranja vode Misionari Krvi
Kristove, pjevana Zlatna krunica
19,00 sati – Pohvale Sv. Krvi, pjevane litanije Sv. Krvi,
večernja sv. misa
15,00 sati – Tradicionalni međunarodni nogometni
turnir veterana – Gradski stadion Ludbreg
...............................................................................................
nedjelja, 02. rujna – Sveta Nedjelja
06,00 sati – Sv. misa s propovijedi u Župnoj crkvi
07,00 sati – Sv. misa s propovijedi u Župnoj crkvi
09,00 sati – Duhovni program u Zavjetnoj kapeli koje
vode sestre Klanjateljice Krvi Isusove
10,30 sati – Procesija hodočasnika od Župne crkve do
Zavjetne kapele. Procesiju i Sv. misu predvodi
msgr. Mile Bogović, biskup gospičko-senjski,
uz suslavlje biskupa domaćina msgr. Josipa
Mrzljaka te msgr. Vjekoslava Huzjaka,
biskupa bjelovarsko-križevačkog
13 – 14 sati – Klanjanje i molitve Presvetom na nakanu
duhovnog zvanja
14 – 15 sati – Klanjanje i molitve Presvetom na nakanu
naše hrvatske obitelji i očuvanje Vjere u
njima
15,00 sati – Križni put a potom Blagoslov s Presvetim
uzduž glavne staze Prošteništa
17,00 sati – Pjevana Zlatna krunica u Župnoj crkvi
19,00 sati – Pjevane pohvale Sv. Krvi, litanije, večernja
– svečana sv. misa zahvalnica
…………………………………………
17,00 sati – Prvenstvena nogometna utakmica –
III. HNL – Podravina - Virovitica
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
3 013 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content