close

Enter

Log in using OpenID

"BIOSOL" - poljopromet.hr

embedDownload
EKOLOŠKO GNOJIVO
PIŠE KARMELA VIDOVIĆ dipl. ing. agronomije
"BIOSOL"
T
vrtka
Poljopromet
d.o.o. uvozi četiri
visokokvalitetna organska gnojiva (HUMOSCAM, FERROUMATO,
BIOSOL FORTE i BIOSOL
(organsko, biološko gnojivo
sa certifikatom za ekološku poizvodnju koje sadrži
92% suhe i 87,4% organske
tvari). Ovo gnojivo pokazuje
izuzetne rezultate u vinogradarskoj proizvodnji, a
posebno u proizvodnji eko
vina.
Dobiveno je iz posve prirodnih sirovina kao što su:
soja, šećer, sjeme pamuka,
mikroelementi i vitamini.
Te sirovine uz prisustvo
gljive Penicillium podliježu
procesu fermentacije nakon
čega se ta mokra biomasa
razdvaja i ispire. Zatim podliježe postupku sušenja na
110-130 stupnjeva celzijusa
oko 3-4 sata nakon čega nastaju granule koje je lako
raspršiti bilo ručno ili sa rasipačem.
•• Biosol
je certificiran od strane:
Austria Bio Garantie i Omri
za ekološku (organsku poljoprivredu)
Zahvaljujući velikom sadržaju organske tvari (Biosol)
• poboljšava opskrbu humusa u tlu a samim time
biološka i fizička svojstva
tla što ima vrlo izražen utjecaj na rast korjena biljke.
Biosol - sadrži
91,8 % suhe tvari
87,4 % organske tvari
7,1 % organski vezanog dušika koji se
postepeno oslobađa
1,4 % fosfora
0,36% kalija
Takve biljke su zdravije
imaju veći urod, a i bolju
kvalitetu.
• poboljšava prozračnost tla tako da će se u
proljeće brže ugrijati i na
sebe vezati veću količinu
vode što je jako bitno u sušnom periodu,
• djeluje blago i dugotrajno zahvaljujući organski
vezanom dušiku koji se se
postepeno oslobađa tokom
cijele vegetacije.
• ne sadrži štetene mikroorganizme, a ni sjemenke
korova pa tako nema ni bo-
Pored deklarinih sastojaka sadrži cijeli niz važnih mikroelemenata i vitamina
Doziranje i primjena po kulturama:
lesti, a ni zaraze, a povećava
otpornost biljke prema patogenima.
• granule su smeđe boje,
pakirane u vrećama od 25
kg.
• primjenjuje se ručno ili
sa rasipačem po površinskom dijelu tla.
VINOGRADI
500-700 kg/ha
Proljeće ili jesen
VOĆNJACI
600-800 kg/ha
Proljeće ili jesen
POVRĆE (RAJČICA, PAPRIKA)
800-2500 kg
Prije sadnje
JAGODE
900-1200 kg/ha
proljeće
KRUMPIR
1000-1200 kg/ha
Prije sadnje
TIKVICE
600-800 kg/ha
Prije sadnje
MAHUNARKE
500-1000 kg/ha
Prije sjetve
KUKURUZ
1300-1600 kg/ha
Prije sjetve
ŽITARICE
500-600 kg/ha
Prije sjetve
UKRASNO GRMLJE
200 gr/m2
U proljeće
LIVADE I PAŠNJACI
1500 kg/ha
U proljeće
PRIPREMA KOMPOSTA
5-10 kg/m3
Cijelu godinu
Poljopromet d.o.o., Splitska 27/b, 20350 Metković, tel.: (0)20 681 946, fax: (0)20 681 327, [email protected]
www.poljopromet.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
232 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content